Vacciner er Vanvid


af Martin Hejlesen Jensen

Se også denne meget skarpe analyse: Vacciner er Løgn

100 procent af mødre med autistiske børn har unormale tarmflora. Blandt uvaccinerede børn blev der ikke fundet nogen forbindelse til ubehagelige neurologiske sygdomme.


Det samme kan IKKE siges om dem, der fulgte råd fra deres læge- og sundhedseksperter - det øgede faktisk oddsene med så meget som 660 procent for tidlig fødte og tilsigtet fødte var en stigning på 270 procent. Vaccinerede børn har der ud over 5 gange større risiko for at blive syge.

Er det ikke MÆRKELIGT, at mennesket, som har eksisteret i tre millioner år, først i de sidste 30-40 år har taget ENORMT på i vægt og er begyndt at udvikle hjerte-kar-sygdomme, kræft, NEUROTISKE lidelser, allergier, astma og gigt I så STOR grad? Der er ikke noget galt med de menneskelige gener, der har eksisteret i millioner af år – det er den syge industri og vaccine livsstil, der ødelægger os. Den sidstnævnte mange tror, er der for at beskytte os for de førstnævnte.
Thimerosal, som indeholder det organiske materiale ethylkviksølv, er kendt som en nervegift og er et ofte benyttet indholdsstof i børnevacciner. Der findes over 15.378 artikler i den medicinske litteratur som beskriver uønskede bivirkninger på mennesket, afhængigt af mængde og form af dette nervegift. (En børnevaccine som er kendt for at øge antallet af autisme)
• Baseret på den nuværende tendens forudsiger flere eksperter: i 2025 vil halvdelen af alle fødte børn diagnosticeres med autistiske træk. En agenda som er forfærdelig skræmmende.
• Hvis den epidemi af autisme og andre indlæringsvanskeligheder oprindelse er i tarmen, hvad har ændret sig de seneste 30-40 år for at kunne ændre børns tarmflora i sådan en unormal tilstand?
• Baby tænder fra børn med autisme viser sig at indeholde mere bly og færre næringsstoffer som zink og mangan (regulerer blodsukkeret sammen med krom) end tænder fra børn uden autisme
• Her er hvad du skal vide om de fleste sygdomme vi i dag står over for. Inspiration til hvad du kan gøre for at vende det. - En naturlig behandling for autisme, ADHD, ordblindhed, dyspraksi, depression og skizofreni.
• De allerfleste børnesygdomme er godartet og selvhelbredende, hvis barnet får den nødvendige næring gennem kosten. Som regel får man også livvarig immunitet, mens vaccinernes immunitet kan være kortvarig, og man risikerer i stedet at få svagere immunsystem som voksen.
• De kroniske lidelser er udbredte nu og handicapper masser af mennesker.
• I 1984 var autisme en usædvanlig sjælden lidelse, med en forekomst på omkring 1 ud af 10.000. I 2011 var børn med diagnosen autisme i en stigning på næsten 40 gange i forekomst. I Storbritannien og nogle andre lande, er diagnosen 66 ud af 10.000. Satserne er ens i USA, Australien og New Zealand. ADHD er også værd at nævne og dens diagnose og behandling er blevet anset som et kontroversielt emne siden 1970'erne. Men dels i 2000érne eksploderede tallet med over 1 million bare i USA (fra 2400 danskere til 38.000 danskere på ADHD medicin på få år)

En af faktorerne på den store stigning i vores grundlæggende sårbarhed, har stor sammenhæng på et markant fald i amning. Vi ved nu, at amme perioden udvikler helt forskellige tarmflora end børn ved flaskeamning. Modermælkserstatning var aldrig og vil aldrig være en sund erstatning til modermælken grundet en lang række årsager; ændrede tarmflora er en af dem.
Barnet får sin tarmflora på tidspunktet ved fødslen, når barnet går gennem fødselskanalen hos moderen. Så uanset hvad der ”bor” i mors fødselskanal, i mors vagina bliver dette barnets tarmflora. Fædre er ikke undtaget, fordi fædre også har tarmflora.
Vi har et stigende og omfattende epidemi af abnormiteter i tarmfloraen, som begyndte ved Anden Verdenskrig, da antibiotika blev opdaget. Hvert indtag af det bredspektrede antibiotika udsletter de gavnlige arter af mikrober i tarmen, hvilket efterlader patogener der så bliver ukontrolleret.
Mens barnet er ammet, til trods for at barnet har erhvervet unormal tarmflora fra mor, vil der være en vis beskyttelse. Men så snart amning stopper vil beskyttelsen også ophøre. Det er det tidspunkt, hvor abnormiteter i tarmfloraen virkelig trives og barnet begynder at udvikle autisme eller ADHD eller ADD eller andre indlæringsvanskeligheder eller fysiske problemer såsom diabetes type 1, for eksempel, og cøliaki eller andre autoimmune tilstande, eller ... astma, eksem og andre fysiske problemer. Det er en af dem, hvor denne epidemi kommer fra.
Desværre bliver alle de faktorer der skaber unormale tarmflora stadig mere udbredt over hele kloden. Det betyder, at den næste generation af unge kvinder, der har børn vil have endnu værre tarmflora end deres mødre, så andelen af mellemrum børn blive født disponeret for at udvikle autisme og andre sygdomme vil blive endnu højere!
I det væsentlige af hvad der bliver konstateret, er et generationsskifte i form af ophobning af unormale tarmflora og for hver generation bliver det stadig mere tilbøjelige til at blive yderligere skadet ved brugen af antibiotika - og vacciner.

• Forskning i Skandinavien har vist, at 90 procent af alle celler og alt genetisk materiale i en menneskelig krop er vores egen tarmflora.
• Vi indeholder omkring 100 milliarder bakterier som er 10 til 100 gange flere bakterier end der er celler i os. Det er bare vores normale flora. Disse floraer repræsenterer omkring 1.000 forskellige arter af bakterier.
• Disse mikroorganismer holdes i skak af immunsystemet. Hver art af bakterier har flere steder der kan fremkalde et antistofrespons. Hvor mange der skal til for at udvikle en mikroorganisme og dermed antistofrespons afhænger af kompleksiteten af organismen.
• Hvis vi reagerer med kun 3 antistoffer til hver bakteriearter i vores normale flora og 3 antistoffer for hver 100.000 af de 10+ milliarder miljøorganismer ville der rundt regnet være 300.000 antistoffer.
• Sagt på en anden måde. Hvis vi ikke får lov af myndighederne/vaccine/industri til at bibeholde vores normale flora/tarmflora som danner minimale antistoffer selv - ud fra et intelligent program, bliver vi mere syge end at have en gang influenza!
• Vaccinen vil provokere antistofferne til at hæve sig til 150 i gennemsnit pr. dag. (skabe en kunstig vækst i samme tilfælde som en parasit tilvækst – normalt tal er 46)
• Så jo færre antistoffer vi danner desto bedre er det, i det de stiger under sygdom og ikke bør øges uden ”naturlig” sygdom!
• Det vil sige at naturen rydder selv op efter menneskeskabte katastrofer men problemet her er, at det er et resultat af dette misbrug og kan føre til andre fysiologiske ændringer!

• Problemet med disse misbrug er, at der sker en stigning i befolkningen med såkaldte autoimmune sygdomme, autisme osv.!
• Immunforsvaret kan opfatte kemi som en trussel og danne antistoffer imod det. Det kaldes immunisering.
• Få ved, at eksisterende vacciner ikke har gennemgået rigtige videnskabelige test – med placebokontrollerede effektundersøgelser – og de opfylder kravene til videnskabelig dokumentation. Vaccination er således en hypotese, som ikke er videnskabeligt bevidst.
• Forbruget af både antibiotika er blevet mere end fordoblet siden 1960erne og 1970erne.
• Da man f.eks. begyndte med penicillin, gav man kun 200 milligram, i dag giver de som minimum en million. Hvilket også skyldes, at bakterierne er blevet resistente. Når det ikke virkede mere, forøgede man bare mængden.
• Antibiotika får endnu mere virulente og dødelige bakterier til at opstå.
• Ved en opblussende mæslinger epidemi i slutningen af 1980erne var halvdelen af dem, der blev syge, unge og voksne, vaccineret som barn
• Til eksempel, for at irritere immunforsvaret til et respons indeholder vacciner et adjuvans. Denne form for adjuvans medfører en risiko for autoimmunitet, hjernebetændelse og neurologiske komplikationer, hvilket er uforsvarligt, hvis hensigten er at skabe sundhed
• Det er næsten umuligt at have en sund hjernen funktion, når de ikke får de rette byggesten til at udvikle eller opretholde en sund hjerne.
• Øget antal børnevaccinationer – Undersøgelse i 2007 viste en stærk korrelation mellem satserne for neurologiske lidelser, såsom autisme og børnevaccinationer. Vaccineadjuvanser er også blevet forbundet med ADHD-type neurologiske problemer. Hvorfor indeholder Vacciner både kviksølv og aluminium? Er det fordi verdens sundhedsstyrelser ønsker det bedste for dit helbred?
• Thimerosal, som indeholder det organiske materiale ethylkviksølv, er kendt som en nervegift og er et ofte benyttet indholdsstof i børnevacciner. Der findes over 15.378 artikler i den medicinske litteratur som beskriver uønskede bivirkninger på mennesket, afhængigt af mængde og form af dette nervegift.Vacciner er fulde af
• Tungmetaller
• Virussygdomme
• Mycoplasma
• Neomycin. Det er nyretoksiske og kan forårsage
nyreskader.
• Streptomycin. Det kan resultere i permanent tab af hørelsen.
• Thimerosal (børnevaccine som var kendt for at øge antallet
af autisme)
• DNA-fragmenter fra andre arter
• Formaldehyd
• Polysorbat 80 (et steriliseringsmiddel)

• Journal of Translational Science deler med omverden to nye omfattende undersøgelser som viser, at vaccinerede børn har bekymrende flere sundhedsmæssige problemer end uvaccinerede børn
• Blandt uvaccinerede spædbørn blev der ikke fundet nogen forbindelse til neurodevelopmental disorders (NDD). (Neuroudviklingsmental lidelser skyldes en unormal hjerneudvikling eller ved skader i en tidlig alder). De mest kendte er ADHD, ASD autisme, læseforstyrrelse (dysleksi), specifikke læringssygdomme, kommunikationsforstyrrelser, taleforstyrrelse). En sammenhæng mellem vaccinationer og NDD blev imidlertid påvist, uanset om barnet var for tidligt født eller til planlagt tidsramme.
• Kombinationen af for tidlig fødsel med vaccination var forbundet med en 660 procent øget odds for NDD, hvilket tyder på en synergistisk virkning
• For tidlig fødsel uden vaccination var ikke forbundet med NDD
• Tilsigtet fødsel (345.000) med vaccination var forbundet med en 2,7 gange (270 procent) stigning i odds for NDD
• For tidlig fødsel med vaccination var forbundet med en 14,5 gange øget odds for NDD sammenlignet med tidlig fødsel og uvaccineret – de havde ingen forekomst.
• I justerede regressionsanalyser forblev sammenhængen mellem vaccination og NDD, selv efter at have taget hensyn til andre bidragende faktorer. I den endelige justerede model var kombinationen af for tidlig fødsel med vaccination forbundet med en 660 procent øget odds for NDD
• Kvittering af en eller flere vacciner kunne udfælde NDD hos tidlig fødte spædbørn ved at forværre en tidligere eksisterende inflammatorisk tilstand forbundet med præmaturitet, hvilket fører til Hepatisk encefalopati (HE) (er en hjernepåvirkning, der skyldes nedsat leverfunktion) og Hypoxisk-iskæmisk hjerneskade.
Forringet leverfunktion er en prædisponerende faktor for
tidligfødsel, og sidstnævnte er associeret med øget risiko for hypoxisk-iskæmisk hjerneskade. Hertil kommer, at hyperbilirubinæmi som er forbundet med hypoksisk-iskæmisk hjerneskade og er et træk ved det tidlige barn samt børn med senere opstartskognitive lidelser og ASD autisme.

• Pilotundersøgelse sammenligner sundhed af vaccinerede og uvaccinerede børn på 6-12 år.
• Der er en bekymrende større sandsynlighed for at være blevet diagnosticeret med lungebetændelse, mellemørebetændelse, allergier og NDD (det vil sige ASD, ADHD og / eller en indlæringshandicap). De vaccinerede var også mere tilbøjelige til at anvende allergimedicinering, at have haft Indsnit i trommehindeperforationer med rørplacering, besøg hos en læge for et helbredsproblem i det foregående år og er blevet indlagt på et tidspunkt tidligere.
• Nærmere bestemt viste resultaterne, at vaccinerede børn (enten delvis eller fuldt vaccineret) var tallene foruroligende høje end for de uvaccinerede i at være blevet diagnosticeret med:
• Mellemørebetændelse (19,8 procent mod 5,8 procent)
• Lungebetændelse (6,4 procent mod 1,2 procent
• Allergisk rhinitis (høfeber) (10,4 procent mod 0,4 procent) samt andre allergier (22,2 procent mod 6,9 procent)
• Eksem / børneeksem (9,5 procent mod 3,6 procent)
• Enhver kronisk sygdom (44 procent mod 25 procent)
• De første IOM-rapporter om vaccinesikkerhed kom ud i 1991 (pertussis og rubella vacciner) og 1994 (DPT, polio, stivkrampe, difteri, mæslinger, hunde, HIB og hepatitis B vacciner).

• Imidlertid var IOM's 2011-gennemgang af den seneste medicinske litteratur betydelig, fordi den var ganske omfattende. I en periode på tre år har et lægeudvalg gennemgået over 1.000 vaccineundersøgelser relateret til sikkerhedsspørgsmål. Interessant og vigtigt udelukkede de undersøgelser da de var finansieret af medicinalindustrien.

IOM-undersøgelsen fokuserede på otte vacciner:


• Hepatitis A-hepatitis B
• Measles, kusma og rubella vaccine
• Meningokokvaccine
• Pneumokokvaccine
• Difteri, stivkrampe og acellulære pertusser, også kendt som DTaP eller Tdap
• Varicella zoster (vandkopper)
• HPV vaccine
• Influenzavaccine

• Chokerende konklusion: IOM kunne ikke fremlægge årsagssammenhænge for de fleste vaccinerelaterede uønskede helbredsmæssige resultater.
• Den mest chokerende konklusion i denne rapport er, at IOM-udvalget ikke kunne afgøre, om vaccinerne forårsagede en almindeligt rapporteret hjerne- eller immunforstyrrelsessufficiens for mere end 100 skadelige sundhedsresultater, der blev rapporteret efter de otte vacciner blev givet.
• Kort sagt: Det videnskabelige materiale var utilstrækkeligt til at konkludere i de fleste tilfælde. Derfor var udvalget ikke i stand til at bekræfte eller nægte årsag til de fleste rapporterede dårlige helbredsresultater efter modtagelse af visse vacciner, såsom multipel sklerose, lupus og autisme.
• En undersøgelse finansieret af National Institutes of Health's (NIH) National Institute of Environmental Health Sciences opdagede at baby tænder kunne bruges til at måle eksponering for tungmetaller i det tidlige liv, herunder i livmoderen og derved kaste lys på en anden mulig årsag af autisme.
• Forskerne observerede højere niveauer af bly i børn med autisme under udvikling, med den største forskel i perioden efter fødslen. De observerede også lavere optagelse af mangan hos børn med autisme, både før og efter fødslen.
• Der er ikke en genetisk epidemi. Gener ændrer ikke så hurtigt. Forskerne mener at man skal se på alt omkring et barn under udvikling, og dette omfatter ikke kun miljøgiftstoffer, men også barnets tarmflora, mikrobiom, kost, eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) og antibiotika, D-vitaminniveauer og meget mere.
• Det er usandsynligt, at autisme vil blive forårsaget af en eller to faktorer. Det vil sandsynligvis skyldes denne kombination af mange faktorer, og det vil være unikt for hvert barn men noget er i spil ved så mange.
• Det er interessant at bemærke, at glyphosat som den aktive ingrediens i Roundup er det mest anvendte herbicid i verden. Den fjerner det livsvigtige mangan som også kan forklare, hvorfor børn har mangelfulde ”ingredienser”. Stigningen i glyphosat forbruget korrelerer tæt med forekomsten af autisme, og der kan være flere mekanismer i spil.
Pesticider og industrikemikalier polychlorerede biphenyler (PCB) er også blevet navngivet som potentielle syndere.

Er det ikke mærkeligt, at mennesket, som har eksisteret i tre millioner år, først i de sidste 30-40 år har taget enormt på i vægt og er begyndt at udvikle hjerte-kar-sygdomme, kræft, neurotiske lidelser, allergier, astma og gigt i så stor grad?
Og det er ikke vore gener, der har ændret sig – det skyldes meget det vi omgiver os med, som næsten ikke fandtes før anden verdenskrig.
Hovedemnerne er: efter 200 års industrialisering har kosten gennemgået store forandringer. I de sidste 50 år har den ændret sig til at indeholde meget raffineret mad, mere kemisk behandlet fedt, mindre næring og over to tusind syntetiske tilsætningsstoffer.

Siden årtusindskiftet er mineralindholdet i jorden dalet pga. dyrkning i stor målestok og kunstgødning, og madens næringsmæssige værdi er blevet dårligere. Alt skal gå så hurtigt. Køer, grise og kyllinger fodres ikke op – de gødes op. Oven i hatten bliver befolkningen overbevist om at vaccinerne gør, at de holder sig fra alle disse ”dårligdomme” 


I sundhedssystemets iver efter at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier blev de sunde bakterier glemt. I stedet for at vi har det bedre, har det skabt endnu flere problemer og sygdomme end tidligere.
For hver behandling med antibiotika opstår en tendens til at udslette de gavnlige bakterier, og det giver en mulighed for de patogener i at formere sig, til at de vokser ukontrolleret, og en besætning af dårlige bakterier i din tarm er en realitet. Den gavnlige flora bliver belastet og de forskellige arter vil tage mellem to uger til to måneder at komme sig i tarmen, og der er en mulighed for at forskellige patogener vil overgro.


Hvad Dr. Campbell ser i familie til autistiske børn er, at 100 procent af mødre med autistiske børn har unormale tarmflora og sundhedsmæssige problemer i forbindelse med det. Men så ser hun på bedstemødre på moderens side, og hun opdager at bedstemødre også har unormale tarmflora, men meget mildere.
I det væsentlige af hvad vi har, er et generationsskifte i form af ophobning af unormale tarmflora og for hver generation bliver det stadig mere tilbøjelige til at blive yderligere skadet ved brugen af antibiotika - og vacciner.

Det hele påvirker tarmen (gut)

Dr. Campbell er overbevist om, at autistiske børn faktisk er født med helt normale hjerner og helt normale sanseorganer.
"Hvad der sker i disse børn [er, at] de ikke udvikler normale tarmflora fra fødslen." siger hun. "tarmflora er en meget vigtig del af vores menneskelige fysiologi.


Forskning i Skandinavien har vist, at 90 procent af alle celler og alt genetisk materiale i en menneskelig krop er vores egen tarmflora. Vi er bare en skal og et levested for denne masse af mikrober inde os. Vi ignorerer dem og betragter dem som en fare.


Som et resultat af dit fordøjelsessystem - i stedet for at være en kilde til næring for disse børn - bliver en væsentlig kilde til toksicitet. Disse patogene mikrober inde i os som fordøjelseskanalens integritet bliver beskadiget af tarmvæggen.
Så alle slags toksiner og mikrober oversvømmes i blodbanen hos barnet, og kommer ind i hjernen hos barnet, altså via tarmen.
Det sker som regel ”først” i andet leveår hos børn der blev ammet, fordi amning giver en beskyttelse mod denne unormale tarmflora. Hos børn der ikke var ammet og som får flaske amning udvikler symptomerne på autisme sig i det første leveår.•Ved graviditet og amning har mangel på omega 3 vist sig at have en direkte sammenhæng med ordblindhed, indlæringsvanskeligheder og hyperaktivt hos børn. For tidlig fødte børn, ofte blinde, er blevet koblet til omega 3-mangel hos moderen.
•For hjernen er det helt nødvendig for nervernes funktion og modvirker udvikling af demens. Øger indlæringsevnen hos børn og hjælper ved ADHD, DAMP, ordblindhed og dårlig koordination af muskler.
• Børn får højere IQ og præsterer bedre i skolen, mens både mobning og kriminel adfærd daler, når junkfood erstattes med næringsrig mad, eller hvis børn får kosttilskud, viser studier fra Californien og New York.Vigtigheden af gærede fødevarer og probiotika
Det er derfor, det er så vigtigt at "rense" din tarm med gærede, raw fødevarer og probiotika. Hvis du ikke spiser gærede raw fødevarer vil du sandsynligvis have brug for at supplere med probiotiske tilskud på regelmæssig basis, især hvis du spiser en masse forarbejdede fødevarer.

Sideløbende med gavnlige mikrober i en sund tarm, har forskerne fundet tusindvis af forskellige arter af regulære patogener som er sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Bakterier, vira, svampe og andre mikrober. Men så længe de gode er dominerende i din tarm vil de kontrollerer alle patogener. De holder dem i små kolonier, og de vil ikke ”tillade” dem at formere sig.


Vi har et system, hvor staten ved hjælp af vores skattepenge bestemmer, hvilke lægebesøg der skal være gratis og hvilke der ikke skal være. Sygeplejen får det meste, mens forbyggende, psykologisk og alternative medicinsk behandling for det meste står helt uden for.


Det er mærkeligt, når man tænker på, at sygeplejen nu er solgt ud til risikokapitalister og er blevet såkaldt konkurrenceudsat. Så skal efterspørgslen også styre udbuddet, men det er ikke tilfældet i denne beskyttede have, hvor skrupelløse personer tjener guld på andres behov for sygepleje
”Freedom of Information Act” i UK indgivet af en læge der har afsløret 30 års hemmelige ”officielle” dokumenter der viser at offentlige eksperter har


1. Kendskab til at vaccinerne ikke virker.
2. Kendskab til at de forårsager de sygdomme, de skulle opfattes i at forhindre.
3. Kendskab til at vaccinerne er en fare for børn.
4. Aftalt at lyve for offentligheden.
5. Arbejdet i at forhindre sikkerhedsundersøgelser.William Walsh, Ph.D. formand for en non-profit Walsh Research Institute i Naperville, Illinois og forfatter af "Nutrient Power: Heal Your Biochemistry and Heal Your Brain" er en anden ekspert, der mener, at næringsstoffer har en stærk indflydelse på vores mentale sundhed.

Walsh opretholder en af verdens største kemiske databaser for autisme, depression og adfærdsproblemer, hvilket har vist, at omkring seks eller syv kemiske ubalancer skiller sig ud i tilfælde af mental funktion eller i dette tilfælde dysfunktion. 


Der er hundredervis af vigtige næringsstoffer i kroppen, men i hjernen er der omkring seks eller syv, der dominerer alt. [T] Hese er næringsfaktorerne, der enten er Involveret i syntese af en neurotransmitter eller en neurotransmitters funktion. De omfatter methylering - undermethylering eller overmethylering.
I Walsh database er70 procent af alle mennesker i USA typisk methyleret (Stort mangel på B12 vitamin; 22 procent er undermetylerede, 8 procent er overmethylerede. Ca. 70 procent af alle mennesker med psykisk lidelse har en af disse methyleringsforstyrrelser. Symptomerne er helt forskellige, og den behandling som de har brug for er helt anderledes.


Walshs database afslørede også, at kobberoverbelastning er en faktor i stort set alle autistiske patienter (såvel som dem med andre mentale tilstande, såsom skizofreni og depression). For at måle kobber præcist, er serum kobber vejen at gå, og de fleste laboratorier over hele verden giver gode kobberanalyser. Walsh anbefaler samtidig at udføre en ceruloplasminprøve, for da kan det vise, hvor meget frie radikaler kobber du har, hvilket giver dig en god indikation af dit niveau af oxidativ stress.


"Oxidativ stress løber gennem hver enkelt psykisk lidelse, vi ser ingen uden undtagelse," siger Walsh. "Hver eneste af dem viser at have ekstraordinær oxidativ stress - skizofreni, bipolar lidelse, et voldeligt barn eller et autistisk barn." En test med høj følsomhed C-reaktiv protein (CRP) ville også være nyttig som en markør for inflammation. http://www.walshinstitute.org/

Hvad kan jeg gøre for at opretholde et stærkt og sundt helbred for mig, min familie og mine børn?

Dr. Campbell har udviklet en meget effektiv behandling for GAPs børn, kaldet GAPS Nutritional protokol. Det er beskrevet i detaljer i sin bog, tarm og Psykologi Syndrom, som er designet til at være en selvhjælpsbog.

"Muligvis titusinder af mennesker lige nu, rundt om i verden, har deres børn med i dette program," siger hun. " De fleste af disse mennesker har lige købt bogen, læst den, fulgt programmet, og fik fantastiske resultater."


Sammenfattende protokollen består af tre elementer:
Kost - denne Gaps kost består af let fordøjelige fødevarer, der er tæt på ernæring, herunder fermenterede fødevarer.Ifølge Dr. Campbell: "I gennemsnit skal mennesker holde sig til kosten et par år Det tager to år at udskille de patogene flora, at genetablere normale flora i tarmen, til at helbrede og forsegle den beskadigede tarm i disse mennesker og dermed vend tarmen tilbage til at være en vigtig kilde til næring for denne person i stedet for at være en kilde til toksicitet. "Kosttilskud, herunder: probiotika og vitaminer D og A i form af levertran, selvom solen også er en vigtig del for Gaps patienter, for at få korrekt vitamin D produktion.


Afgiftning - Gaps ernæringsmæssige protokol vil naturligvis klart udskifte de fleste toksiner. Dr. Campbell bruger ikke nogen form for medicin eller kemikalier til at fjerne giftstoffer, som kan være for drastisk for nogle, og kan producere skadelige bivirkninger. Hun anbefaler i stedet saftfremstilling som en blid, men effektiv måde at fjerne giftige oprustning, samt bade med Epsom salt, havsalt, tang pulver, æble cider eddike, og natron bicarbonat.


Mere information
• Du kan også finde mere information om Dr. Campbell hjemmeside: www.GAPS.me og på hendes blog på www.doctor-natasha.com.
• Opsøg en homøopat, heil praktiker, blomstermediciner, vegatester for at få målt dine niveauer – hvor du også har mulighed for at udrense/detoxe
De bedste hilsner Martin Hejlesen www.martinhejlesen.dk

Kilder: https://www.scientificamerican.com/…/strange-but-true-huma…/ http://www.theverge.com/…/study-further-confirms-link-betwe… http://www.realfarmacy.com/22-medical-studies-that-show-va…/ http://justthevax.blogspot.co.uk/…/75-studies-that-show-no-… http://www.cbsnews.com/…/pesticide-exposure-in-pregnancy-l…/ http://www.naturalnews.com/038647_vaccinated_children_disea… http://doctorbeau.com/the-results-from-the-first-ever-stud…/ http://scienceblogs.com/insol…/…/2017/05/Pretermvaccines.pdf
http://articles.mercola.com/…/vaccinated-vs-unvaccinated-po… http://www.gaps.me/dr-campbell-mcbride.php http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777968/ https://www.neuronup.com/en/neurorehabilitation/disorder http://www.who.int/…/statements/2009/h1n1_pandemic_phas…/en/ http://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_pandemic http://articles.mercola.com/…/20…/06/13/autism-epidemic.aspx http://search.mercola.com/results.aspx… http://en.wikipedia.org/wiki/H2N2 https://www.healthychildren.org/…/immuni…/Pages/default.aspx http://www.vaccineinfo.dk/…/aluminium-og-vaccinehjaelpestof… https://da.wikipedia.org/wiki/Vaccination
NEDERSTEETAGE.COM

Kommentarer

 1. Bertrand Russell sagde og skrev:
  Vacciner er kemisk lobotomi!

  Manden vidste, hvad han talte om, for han tilhørte den eksklusive indercirkel.

  SvarSlet
 2. Er Paradigmet ved at forvandle sig til internettets affaldsspand hvor lange kedelige artikler fyldt med nonsense som igen orker at læse kan få en sidste hvileplads? "Oxydativ stress", "Dr. Campbell!" Jeg holder mig til Heinz tomato soup. Det er dog en formildende omstændighed at teksten præsenteres med hvide bogstaver på en kulsort baggrund, hvilket ikke gør det nemmere læseligt, så fristelsen til tidspild er blevet mindre af den grund.
  En Glædelig Jul og Godt Nytår ønskes.

  SvarSlet
 3. Hvorherre bevarer os. Det starter interessant. Og ender i tudefjæs. I ateistisk gudedyrkelse. Hvordan ophæves tyngdekraften. Det var opgaven. Start med kuglen. Giv den magnetismens antikraft så den letter fra jordens overflade. Send den ud i rummet.
  Og stop så.
  Goodbay

  SvarSlet
 4. Jeg hedder Ulrika Charles, der bor i Stockholm-Sverige. For få dage siden læste jeg en post-kommentar på en relativ rådgivning blog om en Lady fra LA Baseret Journalist Reveals Hvordan han Parmanently Cured Svage Oprettelse & Hurtig Ejaculation 6 måneder efter hans kone Forladt ham og sagde også overpræstepræmie Oduduwa bringe sin eks kone tilbage efter skilles.
  Jeg var så heldig at komme på tværs af Dr.Oduduwa Love-Spell Caster personlig e-mailadresse
  Jeg kontakter samme præst Oduduwa på grund af mine udfordringer i ægteskabslivet,
  Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne have gjort dette uden hjælp fra oduduwa. Jeg ville have givet op og troede, at fordi min mand så en anden, og han sagde, at det var forbi mellem os, ser min mand Alien slund lige ud på mit ansigt og sagde, at vi var færdige med ægteskabsforholdet og tog væk min søn Felix og rejste vores af landet til Spanien. Jeg har forsøgt at ringe og sende beskeder til ham, men han fuldstændig blokerede min linje fra at nå ham, jeg var så frustreret og havde brug for hjælp til i det mindste at tale med ham for at undskylde og høre min sønns stemme igen, han tog min søn væk fra mig i 11 måneder ingen ord. Jeg havde brug for hurtig hjælp til at løse dette problem, så jeg kontakter E-mail-adresse til Oduduwa, da jeg tror, ​​at han kun kan være håb
  for at hjælpe mig med at bringe min mand hjem hjem med min søn tilbage. Oduduwa forsikre mig om, at han kan hjælpe mig med at bringe ham hjem, jeg adlyder og følger hans instruktioner trinvis 2 dage. Da Dr.oduduwa havde ringet en Magic Love-spil på mine vegne på sit tempel, ringede min mand Aslund mig på mobiltelefon at undskylde, han var ked af alt, hvad han gjorde for at skade mine følelser, og han vender hjem til mig med søn Felix, jeg er så glad i dag, at jeg har min familie genoprettet og min mand og jeg elsker hinanden mere end nogensinde før nu. Takket være Oduduwa love-spell caster for at bringe tilbage min mand hjem. Vi er evigt værdsat og greateful til Oduduwa bistand.
  i dag vidner jeg med glæde og lykke til verden ...
  Jeg har denne kraftfulde hensigt om, at ting vil virke for mig og også med dig herinde, der har lignende forholdskrise, jeg troede på vidnesbyrd er det virkelige liv bevis. Jeg indså, at det ville være godt at dele her, da jeg ved, at det også vil inspirere andre.
  Oduduwa fortalte mig, at han kan løse følgende problemer for øjeblikkelige løsninger;
  * Love Spells Win-Back Ex elsker
  * Succes og forfremmelse magisk stavning
  * Lucky Charm - Business Star
  * afdelinger - BESKYTTELSESHØJ
  * forbandelse opløsning, åndelig udrensning fra ond ånd.
  * Traditionelle rødder og Herbals at helbrede sygdom, Cure to Cancer Disease, Cure HIV
  * Frugtbarhed magi - FRUITS OF WOMEN har børn.
  * decreeing magi, SPELL LOTTERY & WIN-GAMES SPELL
  her kan du sende besked til Oduduwa for at hjælpe dig med øjeblikkelig løsning indenfor 42 timer
  Oduduwa personlig email adresse dr.oduduwaspellcaster@gmail.com
  Oduduwa personlig Whatsapp nummer +2348109844548.

  SvarSlet
 5. Der er ingen vaccination er ikke i virkeligheden. Det er faktisk. Godt skrevet. Læger er løgn.

  SvarSlet
 6. Jeg er Recce Balotti.Min far blev diagnosticeret med kræft i juli 2017 efter at have gennemgået en større operation, så i hans prostrate. Jeg hørte om cannabisolie og dens helbredende virkning fra en ven, og jeg kontaktede Rickimpsoncannabishemoil@gmail.com, og min far startede behandlingen umiddelbart efter at have modtaget cannabisolie. Efter at have taget cannabisolie i et par uger på den fastsatte tid af Rick var han helt helbredt. Min far er kræftfri. Tak Rick Simpson. Til din ægte Cannabisolie anbefaler jeg Rick Simpson, med e-mail adresse: Ricksimpsoncannabishemoil@gmail.com

  Med venlig hilsen
  Recce Balotti

  SvarSlet
 7. Hej, jeg hedder "Warren Chandler" Jeg er fra Tyskland. Mit liv er blevet fyldt med smerter og bitterhed, da intet ser ud til at fungere for mig, og hver gang noget godt er ved at komme min vej, er der altid en eller to forhindringer, og alle, jeg havde bedt om hjælp, svigtede mig. Mit liv har været sådan her i over 15 år, og jeg blev forladt af alle. Min kone forlod mig på grund af min manglende evne til at give hendes behov og tage sig af vores to børn, da jeg ikke havde noget arbejde. Jeg gav op på alt og besluttede at afslutte det hele ved at begå selvmord, da jeg har forsøgt mit bedste for at sikre alt er rigtigt, men al indsats var forgæves og abortiv.


  Gennembruddet kom, da nogen introducerede mig til denne vidunderlige, store stavekaster, der til sidst hjalp mig ud ... Jeg har aldrig været en fan af ting som dette, men besluttede bare at forsøge modvilligt, fordi jeg var desperat og efterladt uden valg ... Han gjorde specielle bønner og brugte rødder og urter ...

  Inden for to dage blev jeg kaldt af et byggefirma, som jeg har indsendt en jobansøgning for mere end fem måneder siden, og jeg blev informeret om, at jeg har fået jobbet og skulle genoptage arbejdet med øjeblikkelig virkning. Jeg fik et hus og en bil af firmaet. Ting begyndte at arbejde for mig igen, og alle, der forlod mig, undskyldte for altid at give op på mig. Min kone ringede til mig og var ked af det følelsesmæssige traume, hun havde forårsaget mig, hun flyttede tilbage til huset, og vi fortsætter med at leve lykkeligt. hvad et vidunderligt mirakel Baba Egbe gjorde for mig og min familie.

  Jeg har introduceret ham for mange par med problemer over hele verden, og de har haft gode nyheder ... Jeg tror på en person der har brug for hans hjælp. For øjeblikkelig hjælp af enhver art, kontakt Baba Egbe nu via hans Email: babaegbetemple@gmail.com eller WhatsApp ham på +7 (926) 512-8701.

  SvarSlet
 8. Hej, jeg hedder "Warren Chandler" Jeg er fra Tyskland. Mit liv er blevet fyldt med smerter og bitterhed, da intet ser ud til at fungere for mig, og hver gang noget godt er ved at komme min vej, er der altid en eller to forhindringer, og alle, jeg havde bedt om hjælp, svigtede mig. Mit liv har været sådan her i over 15 år, og jeg blev forladt af alle. Min kone forlod mig på grund af min manglende evne til at give hendes behov og tage sig af vores to børn, da jeg ikke havde noget arbejde. Jeg gav op på alt og besluttede at afslutte det hele ved at begå selvmord, da jeg har forsøgt mit bedste for at sikre alt er rigtigt, men al indsats var forgæves og abortiv.


  Gennembruddet kom, da nogen introducerede mig til denne vidunderlige, store stavekaster, der til sidst hjalp mig ud ... Jeg har aldrig været en fan af ting som dette, men besluttede bare at forsøge modvilligt, fordi jeg var desperat og efterladt uden valg ... Han gjorde specielle bønner og brugte rødder og urter ...

  Inden for to dage blev jeg kaldt af et byggefirma, som jeg har indsendt en jobansøgning for mere end fem måneder siden, og jeg blev informeret om, at jeg har fået jobbet og skulle genoptage arbejdet med øjeblikkelig virkning. Jeg fik et hus og en bil af firmaet. Ting begyndte at arbejde for mig igen, og alle, der forlod mig, undskyldte for altid at give op på mig. Min kone ringede til mig og var ked af det følelsesmæssige traume, hun havde forårsaget mig, hun flyttede tilbage til huset, og vi fortsætter med at leve lykkeligt. hvad et vidunderligt mirakel Baba Egbe gjorde for mig og min familie.

  Jeg har introduceret ham for mange par med problemer over hele verden, og de har haft gode nyheder ... Jeg tror på en person der har brug for hans hjælp. For øjeblikkelig hjælp af enhver art, kontakt Baba Egbe nu via hans Email: babaegbetemple@gmail.com eller WhatsApp ham på +7 (926) 512-8701.

  SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg