Vacciner er løgnby Jon Doré (og Mads Wedel-Ibsen og ChaosNavigator)
“Historically, the most terrible things – war, genocide, and slavery – have resulted not from disobedience, but from obedience.”
– Howard Zinn
“Puzzlement and doubt are, however, already crimes in the totalitarian state. The mind that is open for questions is open for dissent. In the totalitarian regime the doubting, inquisitive, and imaginative mind has to be suppressed. The totalitarian slave is only allowed to memorize, to salivate when the bell rings.”
– Joost A. M. Meerloo, The Rape of The Mind


“There are two parts to the human dilemma. One is the belief that the end justifies the means. That push-button philosophy, that deliberate deafness to suffering, has become the monster in the war machine. The other is the betrayal of the human spirit: the assertion of dogma that closes the mind, and turns a nation, a civilization, into a regiment of ghosts – obedient ghosts or tortured ghosts.”
– Jacob Bronowski

Se også Vacciner er Vanvid

Verdens bedste dokumentarserie om vacciner:


Harvard Study Proves Unvaccinated Children Pose No Risk, However, Vaccinated Children Do

Se også :http://www.naturalblaze.com/…/new-evidence-confirms-link-be…


Ved at deltage i vaccinationsprogrammet har man ladet sine børn til at øge risikoen for os alle, og man burde derfor ikke have ladet sig vaccinere, ej heller ladet sine børn vaccinere.

The Results From the First Ever Study Comparing Vaccinated vs. Unvaccinated Children Are In and The Data is Frightening

Tag nu fx et link om polio på Wikipedia. Det første link (det som har tallet et på listen over referencer) fører hen til denne side:
https://web.archive.org/web/20100921174824/http://www.sph.umich.edu/about/polioannouncement.html

Der citeres her fra annonceringen af en kæmpestor undersøgelse, hvis resultat blev offentliggjort i 1955. Det virker jo meget godt, og fint ser det ud. Men hvad er sandheden om forsøget?

Se fx denne her, som jeg har skimmet igennem. Der er sjove grafer og anden data, derviser, at virkeligheden ikke har set helt så rosenrødt ud i forhold til vaccinerne, som Wikipedia - og linket med annonceringen - fremstiller det:
http://www.vaclib.org/basic/polio/salk-fiasco.htm

På siden, jeg linker til her fra vaclib.org, er der en artikel, skrevet af en læge, dr. Zeisler, og som oprindeligt blev udgivet i 1960. Den viser bl.a., at den omtalte field trial havde en række metodiske problemer, bl.a. selection bias og confirmation bias, at der ikke var tale om et kontrolleret dobbeltblind-studie (Oops), at statistikken over polio historisk set heller ikke var med vaccinen (bl.a. faldt antallet af polio-tilfælde, som det i øvrigt også gælder for alle de andre børnesygdomme, længe inden vaccinen blev indført, og at vaccinen ikke bidrog væsentligt til et fald, da den blev indført), og at antallet af polio steg(!) senere hen i vaccinerede børn!

Så her er et fact check:

Findes der dokumentation for vacciners effektivitet? Nej.

Findes der dokumentation for vaccineparadigmet? Nej.

Faldt antallet af tilfælde af børnesygdomme, som man vaccinerer mod i dag, før vacciner imod dem blev indført? Ja.

Bidrog vaccinerne til et fald, efter de blev indført? Nej, tendensen var, at det allerede igangværende fald fortsatte med samme takt.

Hvis vacciner rent faktisk virkede, ville faldet øges markant. Dette har aldrig (i betydningen: aldrig) været tilfældet.

Og fact check omkring HPV-vacciner:

Forårsager HPV-virusset livmoderhalskræft? Nej, det skaber celleforandringer, der kan - kan - opstå kræft i.

Dog har der i alle dokumenterede tilfælde været andre forhold til stede i livmoderen, når kræft er opstået. Der er således ikke dokumenteret tilfælde af livmoderhalskræft i raske kvinder, kun hos kvinder, hvor der i forvejen er noget galt.

Det er derfor ikke korrekt at påstå, at HPV forårsager kræft.

Det værste, de kan gøre, er at skabe celleforandringer. Celleforandringerne forsvinder i langt, langt, langt de fleste tilfælde af sig selv uden behandling.

I få tilfælde opstår der problemer. Det er når der er andre problemer i forvejen, at kræft kan - kan - opstå. I stedet for at vaccinere kan man screene med regelmæssige undersøgelser. Man kan også leve sundt og have en sund krop og et stærkt immunforsvar, så der ikke er de andre medicinske konditioner, der kan være kræftfremkaldende.

Findes der dokumentation for, at HPV-vaccinen har forhindret ét eneste tilfælde af livmoderhalskræft? Det kan nok ikke overraske, at svaret også her er: nej, der findes ikke dokumentation for, at vaccinen har forhindret ét eneste tilfælde af livmoderhalskræft. Når man vaccinerer så heftigt som man gør, sker det ikke på baggrund af en dokumenteret effekt.

Her er i øvrigt lidt mere om poliovaccinen - kaninhullet er desværre både uhyggeligt og dybt
 
I artiklen påstås det, at CDC har indrømmet, at millioner af poliovacciner var kontamineret med SV40, som - i modsætning til HPV - rent faktisk har en dokumenteret kræftfremkaldende effekt.

Det er fandme uhyggeligt, du.

Det kan godt være, at man på et tidspunkt kan udvikle vacciner mod dette og hint.
Selvom jeg er meget skeptisk over for vacciner, af den simple grund, at evidensen ikke understøtter brugen af vacciner, kan det jo godt være, at man engang i fremtiden vil udvikle metoder til at beskytte folk mod alvorlige sygdomme.

Men det ligger ude i fremtiden: Evidensen pt. understøtter desværre ikke påstandene om effektivitet. Derfor opnår man i bedste fald kun falsk tryghed mod forskellige sygdomme, og det er i virkeligheden relationen mellem kroppen, dens immunforsvar og udefra kommende patogener, som er det, som vil afgøre, om man bliver syg eller ej.

Det er derfor smartere at tage andre forholdsregler: Generelt - at sørge for at holde sig selv i så høj sundhedsgrad som overhovedet muligt, og at sørge for at ens immunforsvar er i topform. Og specifikt, når udbrud er i omløb - at sørge for at overholde forskellige hygiejneregler såsom at vaske hænder regelmæssigt. Husk blot at et immunforsvar bliver svækket ved ikke at være i brug så total isolation overfor patogener er ikke tilrådelig.

Det, der til gengæld historisk set har gjort udslaget, og som mere eller mindre har udryddet børnesygdommene, har været forbedrede levevilkår i form af bedre hygiejne.

Desuden har det også spillet ind, at de aktive vira med tiden er blevet svækket. Når vaccinerne er blevet introduceret, har de ikke bidraget til noget fald i forekomsten af udbrud, men de har fået æren for det fald, der dokumenterbart allerede var i gang i form af færre og færre antal tilfælde år for år. Når man taler om vacciner, nævnes dette forhold aldrig af tilhængere af vacciner. I wonder why.

Der er andre, der har påstået, at vacciner rent faktisk svækker børns immunforsvar - dvs. at det gør ondt værre. Man er derfor ikke på den sikre side ved at lade sig selv og sine børn vaccinere - det er meget mere kompliceret end det.

Konklusion: Videnskaben understøtter ikke tilhængernes påstande.

Mht. den høje børnedødelighed er stridsspørgsmålet ikke, om sygdommene engang var livsfarlige, for det var de. Stridsspørgsmålet er, om det var vaccinerne, der udryddede dem. Hvis vaccinerne udryddede dem, og dette har reddet børn fra at dø af dem, og hvis det er en forudsætning for, at børn fortsat skal undgå at dø af dem, at folk fortsat lader sig vaccinere (og lader deres børn vaccinere), idet vaccinerne virker, så de kan forhindre børn i at dø af disse sygdomme, så giver det mening at anbefale, at folk lader sig selv og deres børn vaccinere.

Hvis et af disse led knækker, så knækker argumentationskæden, og så giver det ikke længere mening at anbefale, at folk lader sig vaccinere.
-------
Evidensen viser, at det påstanden om, at det var vacciner, der udryddedebørnesygdommene, er yderst tvivlsom, hvis man skal være flink, direkte forkert, hvis man skal forholde sig til sandheden. Mange artiklers grafer illustrerer problematikken, som genfindes i alle grafer, jeg har set omkring faldet i dødelighed, og som viser faldet i dødelighed i det tyvende århundrede:

I alle disse tilfælde var de sygdomsfremkalende vira på tilbagetog længe før vaccinerne blev indført.

Dette skyldtes en kombination af, at de omtalte vira med tiden var blevet svækket, at befolkningens sundhedstilstand via stigning i levestandard var gået i vejret, at man havde forbedret de sanitære forhold, og at man var blevet bedre til at isolere de smittede, så de ikke smittede andre. Denne viden er ukendt for rigtigt mange, og i stedet for at fremhæve dette klart og tydeligt giver man vaccinen æren for faldet i dødelighed. Du kan i en af mæslingeartiklerne se en graf, der til fulde illustrerer denne problematik. Kurven er flad som en pandekage før og efter at vaccinen er blevet indført, og den fører ikke til noget fald i dødelighed. På denne baggrund kan vi konkludere, at vaccinen her (og de øvrige, der som sagt har samme forløb) ikke har bidraget til at sænke dødeligheden, og at man derfor ikke kan argumentere for, at man ved hjælp af vacciner kan sænke dødeligheden. Det er derfor ikke en forudsætning for at børn ikke skal dø af disse sygdomme, at man lader sig vaccinere og sine børn ditto.

Hvis det så blot var sådan, at vacciner var harmløse, så kunne man lade folk, der ønskede at blive vaccineret blive vaccineret (hvis de selv betalte for det) og så lade os andre være i fred. Men som det også vises i ovenstående links/artikler, er sagen helt, helt anderledes, idet der er børn, der er døde, ikke af sygdommene, men af vaccinerne!
Her er der tale om officielle tal fra CDC, der så igen må antages kun at omfatte 10 % af de faktiske tilfælde. Det er jo helt vanvittigt. Så hvis ønsket er at redde børns liv, og børn ikke (længere) dør af sygdommene (i dette tilfælde mæslinger) men af vaccinerne (mod mæslinger), så må anbefalingen være, at man ikke lader sig vaccinere.

Jeg ved ikke, hvordan jeg ville stille mig over for en vaccine mod Ebola eller HIV. Der er tale om emner, der, som så meget andet, ikke er, som det fremstilles i medierne. Så det må komme an på en konkret vurdering, når den tid kommer.

Jeg vil afslutte dette indlæg med et citat fra McCarthy-artiklen, idet dette citat er relevant i forhold til den aktuelle diskussion om, hvorvidt ikke-vaccinerede udgør en risiko for de vaccinerede, og om de er årsag til de nutidige epidemier:

"While the mainstream media and the vaccine establishment have launched a brutal campaign to blame unvaccinated individuals for the recent upsurge in pertussis infections, the CDC has publicly announced the contrary. Dr. Anne Schuchat from the CDC has stated, “We know there are places around the country where there are large numbers of people we aren’t vaccinated. However, we don’t think those exemptors are driving this current wave. We think it is a bad thing that people aren’t getting vaccinated or exempting, but we cannot blame this wave on that phenomenon.”
What Americans need to know is that more virulent strains of B. pertussis have emerged that are not covered by current DpT vaccines. Earlier, Australian immunologists suggested that the emergence of a new vaccine-resistant B. pertussis strain may be due to over vaccination. What the world is witnessing with antibiotic resistant organisms, due to the over use and abuse of antibiotic medications, is similarly occurring with viruses targeted by vaccines."

Afsnittet kan ikke stå alene, men det er med til at underbygge påstanden om, at det ikke er de ikke-vaccinerede, der er årsag til de nævnte udbrud, og at vaccinerne er med til at skabe nye, farlige former for vira, som vaccinerne, selv hvis de oprindeligt havde virket, ikke virker imod.

Ved at deltage i vaccinationsprogrammet har man ladet sine børn til at øge risikoen for os alle, og man burde derfor ikke have ladet sig vaccinere, ej heller ladet sine børn vaccinere.

Vacciner får æren for at have udryddet alvorlige og dødelige sygdomme. I denne fortælling nedtones betydningen af andre tiltag samt det forhold, at de vira, der skabte disse sygdomme, med tiden blev svækket. I alle tilfælde sættes vaccinerne ind på et tidspunkt, hvor dødeligheden allerede er reduceret voldsomt, dvs. at dødeligheden var blevet nedbragt betragteligt, FØR vaccinerne blev indført. Denne del nedtones, så man skal være yderst skarp for at tyde det i Sundhedsstyrelsens og andre styrelsers tale herom. For mig virker det utroværdigt, at de andre tiltag nedtones, og det kun er vaccinerne, der pushes. Som minimum burde det være begge dele.
Men ser man på dette mønster (nedtoningen af de øvrige faktorer, optoningen af vaccinerne), så kan man se, at det er et mønster, som alle styrelser i den vestlige verden bruger. One is curious, two is interesting, three is a pattern...

Der finder systematisk en nedtoning af bivirkningerne sted, og der anvendes en dobbeltstandard til at vurdere vacciner og alternative lægemidler. Du vil, hvis du er opmærksom på dette, ofte støde på følgende mønster:
En pige, som har været sund og rask hele livet, får en Gardasil-vaccine og falder død om få timer efter. Selvom vaccinen og dens tilsætningsstoffer er den eneste ændring i hendes situation, afvises dødsfaldet som noget, der har med vaccinen at gøre. Det formuleres således:

"Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem vaccinen og dødsfaldet."

Dette sker, også selvom man ikke har fundet årsagen til dødsfaldet. Det kan i hvert fald ikke være vaccinen. Ser man nærmere efter, er afvisningen funderet i en cirkulær men dog formallogisk nogenlunde korrekt tænkning: Vaccinen og dens adjuvanter er sikker.
Pigen får en sikker vaccine. Altså kan vaccinen ikke have forårsaget dødsfaldet. Det cirkulære opstår, når man så tager denne konklusion og gør følgende: Siden vaccinen ikke forårsagede dødsfaldet, har vi med dette eksempel fået bekræftet, at vaccinen er sikker. I medierne formidles sådanne eksempler, hvor familier fx forgæves forsøger at få myndighederne til at anerkende deres børns påståede vaccineskader, at man følger udviklingen meget tæt, at man sætter patientsikkerhed højt, men at der ikke er fundet nogen sammenhæng mellem vaccinen og de påståede skader, da vaccinen er sikker, gennemtestet osv. At den unge dreng er blevet tilkendt erstatning er derfor sensationelt, da der skal utroligt meget til, før vaccineskader kategoriseres som sådan, og ofrene herfor kan få den erstatning, som et sølle plaster på såret på et ødelagt liv, som de har krav på.

I USA anerkender man heller ikke, at vacciner er skadelige. Og her vil jeg bede dig om at overveje en ting: Hvis du havde et produkt på markedet, som du var 100 % overbevist om var sikkert for forbrugerne, ville du så arbejde intenst for, at man ikke ville kunne lægge sag an mod dig ved en domstol? Hvis du havde bevisførelsen 100 % på din side, ville du så have behov for det? Og hvis nogen påstod, at de havde et produkt, der var 100 % sikkert, ville du så ikke undre dig over, hvis de gjorde sig overmåde anstrengelser for at få et juridisk frikort, så de ikke kunne holdes ansvarlige for evt. skader, der kunne sættes i forbindelse med deres produkter?

Ville du ikke synes, at der var noget, der var lidt "fishy"? Mens du tænker over dette, så husk at det faktisk er det, som vaccinefabrikanterne med succes har lobbyet for i USA (og i hvert fald i nogle tilfælde i Danmark). Man har derfor i USA lavet en særlige vaccine-ret, hvor ofre for vacciner rent faktisk får tilkendt millionerstatninger hvert år.
Ud af den ene mundvig bliver de ved med at hævde, at vacciner er sikre, samtidig med, at de, uden for offentlighedens søgelys, tilkender ofre for vacciner millionerstatninger.
Jeg ville sige, at det rent logisk ikke kan lade sig gøre, at det kan være sandt, at vacciner altid, for alle, til alle tider og i alle mængder og i alle aldre er sikre, som det påstås, samtidig med at man udbetaler erstatning til folk i erkendelse af, at det ikke er sandt.

15 Moms Who Believe Their Kids Were Destroyed By Vaccines:


Vaccines are one of the most controversial topics in the realm of parenthood. More than $3.6 billion has been awarded to victims and their families. Every mom wants what is best for her kids, but sometimes what is considered “routine” or required does more harm than good. Whether it is due to a rare reaction or undiagnosed medical condition, such as immune deficiency, sometimes the results of vaccinations are devastating and even tragic.


Ted Talk Video: CBS journalist - Astroturf: Hvordan massemedierne hjernevasker befolkningen

Sygdomsindustrien og Helbredelsen - en samtale med Doktor Carsten Vagn-Hansen


Vaccineparadigmet bygger på begrebet "immunisering". Tankegangen er, at hvis ens immunforsvar møder et patogen i svækket form, før man bliver ramt af den virkelige fare, så vil immunforsvaret udvikle antistoffer, som vil gøre, at immunforsvaret kan afvise patogenet. Tankegangen er også, at hvis man ikke gør det, så vil immunforsvaret ikke kunne afvise patogenet. (Bemærk at dette paradigme, måske ikke med disse ord, er grundlaget for din accept af vacciner, ligesom det er for alle andre, der accepterer dem).


De fleste, der tror på dette, tror, at der er videnskabelig evidens for dette, og at evidensen er så god, at man på baggrund af denne roligt kan konkludere, at en godkendt vaccine vil fungere på denne måde, og at man ved at tage en godkendt vaccine kan opnå immunitet. Også dette ligger til grund for nogles tankegang.

Læg også mærke til, hvordan de historiske, epidemologiske data (hvor dødelighed og antal registrerede tilfælde faldt over tid) og beskrivelsen af, hvordan vacciner virker, understøtter hinanden som præmisser i en særlig form for cirkulær tænkning - de epidemologiske data støtter opfattelsen af, at vacciner virker, beskrivelsen af hvordan vacciner virker understøtter tolkningen af de epidemologiske data.

Også dette er en del af den almene tænkning, hvilket man bl.a. kan se, når man henviser til, at vacciner har været med til at udrydde dødelige sygdomme, og, som nr. to, at dette sker i Indien, uden at levestandarden mv. er gået i vejret. Den angivelige nedbringelse af polio i Indien (hvor det formentlig er rigtigt, at antallet af registrerede tilfælde er gået ned) kan sikkert ses i de epidemologiske data, og man kan sikkert se en sammenhæng mellem dette og udbredelsen af vacciner. Set isoleret, dvs. så længe man ikke går længere ned i tingene, vil argumentet derfor minde om det, man bruger i den vestlige verden. Der er stadigvæk tale om cirkulær tænkning, hvor de to dele - de epidemologiske data og beskrivelsen af, hvordan vacciner virker - understøtter hinanden i noget, der ser fornuftigt ud. Så lad os se på evidensen, shall we?

Når en vaccine godkendes, beskrives det som om, at vaccinen har dokumenteret effekt. Læg mærke til begrebet "dokumenteret effekt" uanset hvilke ord, der bruges til at beskrive dette. Dokumenteret effekt betyder, at man kan se et "immunity response", og det man måler er tilstedeværelsen af antistoffer mod det, man vaccinerer imod.


Hvis man vil udvikle en bedre vaccine, skal vaccinen være bedre end de hidtidige, og også dette måles på vaccinenes "immunity response". Det antages herefter, at det målte immunity response dokumenterer, at vaccinen virker, og det antages videre, at vaccinen vil virke in vivo, dvs. ude i det virkelige liv, hvis man giver vaccinen til målgrupperne, det være sig børn, ældre eller voksne (der ikke er ældre).

Læg mærke til fremover, når du støder ind i vacciner, at det er denne tankegang, der ligger bag - immunity response sættes lig med immunitet mod patogenerne. Læg også mærke til, at immunity response = immunitet understøtter påstanden om, vacciner var med til at udrydde de dødelige børnesygdomme, og at udryddelsen af de dødelige børnsygdomme bekræfter, at immunity response = immunitet. For tilhængere af vacciner er dette så selvfølgeligt, at det ikke er værd at bruge tid på, men det er faktisk vigtigt at bruge tid på, for hvorfra ved vi, at immunity response = immunitet? Lad os sætte forstørrelsesglasset på og undersøge sagen nærmere.

Nohle skrev tidligere, at de selv havde været udsat for alvorlige tilfælde af fåresyge osv.
Det må ikke have været rart, og de har sikkert af og til tænkt, at de godt ville have været foruden. Jeg vil i givet fald ikke anfægte dette men i stedet for se nærmere på, hvad der er blevet konsekvensen for dem, at de har haft disse sygdomme og sammenligne det med, hvad der har været konsekvensen af, at man er begyndt at vaccinere mod disse sygdomme.

Vi lægger først og fremmest mærke til, at vaccineparadigmet bygger på antagelsen om, at et immunity response = immunity. "Immunity" er logisk/grammatisk en "genus", der har i hvert fald to specier under sig: immunforsvarets selvskabte, "naturlige" og efterfølgende livslange immunitet og den vaccineinducerede, tidsmæssigt begrænsede immunitet (typisk 15-20 år).

Der er altså tale om to forskellige former for immunitet, som skal holdes klart adskilt, hvis ens tænkning skal undgå at blive mudret af den vage sprogbrug, som man bruger om vacciner.

Hvis man ikke tænker over det, eller ved at der er tale om to forskellige former for immunitet, og meget kan endda siges om dem begge, der gør forskellene endnu større, så kan man forledes til at tro, at der enten er tale om den samme form for immunitet, eller at den vaccineinducerede immunitet kan det samme, selvom den er anderledes, eller at den er bedre end immunforsvarets egen for at bekæmpe de dødelige sygdomme.
I en af teksterne, hvor jeg citerede en repræsentant fra CDC, fremgår det, at de nævnte udbrud er opstået i vaccinerede populationer. ( grafen i en ovenstående link, der viser det historiske aspekt, at dødeligheden allerede var tæt på 0, inden vaccinationen begyndte, og at vaccinen ikke gjorde nogen forskel). Med den nævnte forskel in mente kan vi altså se, at hvor den naturlige immunitet var livslang, så er den vaccineinducerede immunitet det ikke.

Vi kan gå ud fra, at det at de har haft de alvorlige børnesygdomme har givet dem livslang immunitet, mens det ikke vil være tilfældet for dem, der er blevet vaccineret imod dem og derfor ikke har fået dem.

Jeg medgiver her, at vacciner godt kan "virke", så man ikke får de sygdomme, som man vaccineres imod, i hvert fald for visse sygdomme, men at det for børnesygdommenes vedkommende er et meget mere komplekst problem, man får skabt.
I vaccinedebatter vil tilhængere henvise til, at vaccinerne har udryddet børnesygdommene, og de vil fokusere meget snævert på, at man dels kan beskytte sine børn mod børnesygdommene, mens de er små og dermed mindske deres risiko, og som følge heraf udsætter man sine børn for risiko ved ikke at lade dem vaccinere, mens det forhold, at epidemier med CDC ́s egne udtalelser er opstået i vaccinerede populationer, at vaccinerne ikke giver den samme livslange immunitet, som det at have haft børnesygdommene gør osv.

Argumenterne for immunisering fokuserer bygger på den cirkulære tænkning, som jeg har nævnt nogle gange, og fokuserer meget snævert på immunitet her og nu.
Argumenterne for immunisering tager ikke i betragtning, at immuniseringen ikke giver livslang immunitet, og at dette kan føre til alvorlige udbrud senere hen selv i vaccinerede populationer. Læg dertil det forhold, at du kan prise dig lykkelig for, at du fik dine børnesygdomme, mens du var barn, for det er alment kendt, at hvis man får børnesygdomme som voksen, fordi man ikke fik den livslange immunitet som barn, så bliver sygdomsangrebene meget mere alvorlige.

Fåresyge kan hos voksne mænd fx give sterilitet. Tager vi disse forhold i betragtning, kan vi i best case immunisere på den korte bane ved hjælp af vacciner, men vi øger risikoen markant for at skabe alvorlige problemer på den lange, herunder at gøre voksne mænd sterile.

Når vaccinetilhængere på Facebook med fråde om mundvigene harcelerer over, at man i deres optik udsætter deres børn for risiko ved ikke at lade sig selv og sine børn immunisere ved hjælp af vacciner, skyldes det formentlig en kombination af, at de har overtaget den cirkulære tænkning, at de ikke er klar over, at de har overtaget den cirkulære tænkning, at de ikke kan gennemskue, hvori cirkulariteten består, fordi de mangler den nødvendige viden og villighed til at se på den, og fordi de ikke kan skelne mellem immunitet og immunitet, dvs. den livslange immunitet som det at få børnesygdommene som barn, som derfor også beskytter børnene som voksne, og den vaccineinducerede immunitet, som måske beskytter dem som børn, men som udsætter dem for langt større risici som voksne. Jeg er sikker på, at hvis de tog alle disse perspektiver i betragtning, at de som minimum ville kunne medgive, at tingene er mere komplicerede end som så, og at man ikke nødvendigvis opnår den sikkerhed og tryghed, som man tror, at man opnår, især hvis vi kigger på den lange bane.

Susan Humphries og andre, der er gået i dybden med, hvordan immunforsvaret fungerer, og hvad konsekvenserne af den udstrakte vaccineinducerede immuniseringskampagne har været, finder desuden frem til følgende:
At epidemier er opstået i "highly vaccinated populations", hvor vaccinegraden fx har været oppe på 97 % og dermed over det tal, som man påstår, der skal til, for at man opnår "herd immunity". Når vaccinetilhængere bringer dette argument på banen, hænger det derfor formentlig sammen med, at de "tror" på, at der findes noget, der hedder "herd immunity", og at "hvis bare...", så ville man kunne udrydde sygdommene. De epidemologiske data understøtter desværre ikke dette argument.

At det immunity response, som man bygger vaccineparadigmet på, måske er korrekt i nogle tilfælde men ikke i alle. Således har man fundet mennesker, der er blevet syge, selvom de har haft mere end rigeligt af det vaccineinducerede immunity response, dvs. haft rigeligt af de antistoffer, som skulle have kunnet bekæmpet sygdommene, hvis paradigmet var sandt, og man har fundet mennesker, som er blevet syge, og som ikke har haft dette immunity response, men som det alligevel er lykkedes for at bekæmpe sygdommen. Dvs. at de er blevet syge og efterfølgende er blevet raske, selvom de ikke har haft antistoffer i blodet(!).

Man har også fundet ud af, at fald i udbredelsen af sygdomme er sket ved, at man har ændret på diagnosekriterierne. Det skete fx i forbindelse med poliovaccinens indførelse i USA, hvor man ændrede kriteriet fra at være to undersøgelser inden for 24 timer til to undersøgelser på 60 dage. Selvom polio har været en alvorlig sygdom, som man bestemt ikke skal kimse af, så var den ikke lige så alvorlig i alle tilfælde, da det angiveligt var sådan, at de fleste tilfælde at polio gik i sig selv igen i løbet af de 60 dage. Det betyder, at det er overvejende sandsynligt, at man kunne registrere flere tilfælde af polio, hvis man diagnosticerede vha. to undersøgelser i løbet af 24 timer, mens man ville registrere færre tilfælde, hvis man diagnosticerede vha. to undersøgelser i løbet af 60 dage. Da man ændrede diagnosekriterierne, efter at vaccinen var blevet indført, vil man altså dels kunne registrere et fald og dels kunne påstå, at det skyldtes vaccinen.
De, der er tilhængere af poliovaccinen, er ikke bekendt med dette forhold. Der findes andre eksempler, hvor man har ændret på opfattelsen af sygdommene og andet, fx ved at give sygdomme et andet navn, hvorved tilfælde af den sygdom, som man har vaccineret imod på denne måde går tilbage, og hvor faldet igen tilskrives vaccinen.

Så er der hele problemstillingen omkring bivirkninger. Bivirkninger kan tilskrives vaccinen eller dens tilsætningsstoffer (adjuvanter). Tilsætningsstofferne er dels med for at forstærke virkningen af vaccinerne, dels for at øge holdbarheden. Bl.a. sprøjter man kviksølv ind i børns blodårer, gud ved af hvilken grund, selvom der ikke findes nogen minimumsgrænse under hvilken kviksølv ikke er toksisk, dvs. giftigt. Umiddelbart ser det tilforladeligt ud og let at afgøre, om en bivirkning er opstået pga. vaccinen og/eller tilsætningsstofferne, eller om bivirkningen ikke er en bivirkning men har en anden årsag.

Det viser sig så bare, at dette heller ikke er tilfældet. Som jeg har vist ovenfor, er det nødvendigt at skelne mellem immunforsvarets eget immunrespons og det vaccineinducerede immunrespons, da de er væsensforskellige - de fungerer på forskellige måder, fx ved at den ene giver livslang immunitet, mens den anden ikke gør. Det er en dybere sproglig analyse sammen med en undersøgelse af begrebernes indhold, efter at man har skelnet mellem dem, der gør det muligt at få tjek på, hvad der er h vad, og hvad konsekvenserne af de forskellige immunresponser er. For at skabe en lignendeklarhed over spørgsmålet om bivirkninger er det vigtigt at se på, hvilken sprogbrug man bruger, når man taler om bivirkninger.

En bivirkning er, nøgternt set, kun en bivirkning, hvis den har noget med sagen at gøre.

Fra en patient oplever at have en bivirkning til noget medicin, til myndighederne anerkender bivirkningen som en en bivirkning ved medicinen, finder der en proces sted, der har flere led, som de færreste kender til endsige forstår: den påståede bivirkning indrapporteres til myndighederne og registreres i deres system som en indberettet (påstået) bivirkning. På et tidspunkt skriver myndighederne (i Danmark Lægemiddelstyrelsen) sammen med producenten af lægemidlet for at nå til enighed om, hvilke af de indrapporterede bivirkninger, der - skal - anerkendes - som - en- bivirkning, og hvilke der ikke skal. De færreste er klar over, at dette sker ved skrivebordet gennem en mailkorrespondance el. lign.

De bivirkninger, der slipper gennem nåleøjet, tilføjes listen over nu anerkendte bivirkninger, mens dem, som ikke slipper gennem nåleøjet, ikke tilføjes listen. På denne måde når man frem til en liste over anerkendte bivirkninger, der ved hjælp af et lille viskelæder bliver til en liste over kendte bivirkninger. Vi går altså fra anerkendte til kendte bivirkninger.

Hvis en patient klager til myndighederne over, at fx en vaccine har givet en bivirkning, der ikke står på listen over de (aner)kendte bivirkninger, kan myndighederne ved at lyve gennem undtagelser (lying by ommission) hævde, at der ikke er fundet nogen sammenhæng mellem den påståede bivirkning og vaccinen. Denne ikke fundne sammenhæng kan så bruges til endnu en form for cirkulær tænkning i andre tilfælde, hvor fx unge piger er faldet døde om efter at have fundet en vaccine til at påstå, at i og med der ikke er fundet nogen sammenhæng mellem vaccinen og evt. dødsfald, så kan det ikke have været vaccinen, der har forårsaget det. Og siden det ikke er vaccinen, der har forårsaget det, er vaccinen sikker.

Prøv at lægge mærke til fremover, når myndigheder, medicinalfirmaer og vaccinepapegøjer fremturer med, at der ikke er fundet nogen sammenhæng mellem en påstået bivirkning og en given vaccine... nu ved du, hvad der kan ligge bag:

Bivirkningen er ikke anerkendt som bivirkning og derfor ikke en kendt bivirkning.

Før jeg afslutter denne lange skriblen, der trods det, at den er omfattende, ikke engang nævner alt, hvad der er værd at nævne i forhold til skepsis/modstand mod vacciner, er det desuden værd at erindre, at man har fundet ud af, at vacciner tænder og slukker for den vaccineredes gener i et uforudsigeligt mønster. Dvs. at man kan registrere, at menneskets gener bliver påvirket(!) af vaccinerne, men man kan ikke vide på forhånd, hvad der bliver virkningen af vaccinen.

At lade sig vaccinere er derfor som at spille russisk roulette. Hvis man er heldig, sker der ingenting.

Hvis man ikke er, er man færdig som gårdsanger. Denne uforudsigelighed giver ikke kun et problem for hver eneste menneske, der lader sig vaccinere. Det giver også et problem, når der skal registreres bivirkninger. For hvornår er en bivirkning en bivirkning, man kan påvise eller bevises og erkendes, hvis den er resultat af en proces, der er uforudsigelig?

Hvis et fuldkommen rask menneske bliver syg af en sådan bivirkning, kan vi så have tillid til, at myndighederne vil anerkende det og gøre det til en kendt bivirkning, når de sidder ved skrivebordet og skriver sammen med producenten? Fakta er, at der er dokumentation for, at vacciner er genmodificerende, fordi de uforudsigeligt tænder og slukker for folks gener. Hvis folk gerne vil spille russisk roulette, er det bare at trykke på aftrækkeren og sætte nålen i kødet og så se, hvad der sker.

Man nævner udryddelsen af polio i Indien som en succeshistorie, og den fungerer, så vidt jeg kan se, som en del af det, de bygger deres tillid til vaccinernes effektivitet op omkring.
  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/08/28/polio-eradication-campaign.aspx
(Artiklen beskriver, at en oralt administreret poliovaccine har medført 47.500 vaccineinducerede poliodødsfald og dermed i praksis har været langt farligere end den dødelighed, der opstod af den vilde polio, at man i Indien har brugt en vaccine, der i USA, af opfinderne af den oprindelige "døde virus"-vaccine, mr. Salk, var med til at sprede polio i USA, at den orale vaccine i USA efterfølgende var den primære årsag til poliodødsfald i USA, og at vaccineforskningen nu har gjort det umuligt at udrydde polio.

Læs også om, hvordan den kræftfremkaldende virus SV-40 på mystisk vis blev puttet ned i poliovacciner, som blev givet til mennesker i USA).

-----------------------------------

Alle statistikker viser jo enorme fald i både smittefare, sygdomsforekomst og dødelighed af SAMTLIGE de store "epidemier" længe før vaccinerne introduceres.
Som Desirée Röver, den hollandske videnskabsjournalist, fortalte på Open Mind Konferencen i 2012, så er papir taknemmeligt - og hvis man nøjes med at vise tidsrummet fra introduktionen af vaccinen og sørger for at have tilpas store spring på y-aksen - vil det se ud som om vaccinen har haft stor effekt - selvom den reelt er uden betydning - faldet er igang og sker uden vaccinens indblanding.

Ironisk foruroligende er det f.eks., at lægestanden også var frygtsomme over for influenzavacciner i 2004, da lægerne på Neurologisk Afdeling på Rigshospitalet udtalte, at de ikke selv turde tage influenzavacciner. “Lægerne på Rigshospitalet afviste da at lade sig vaccinere mod influenza, fordi de frygter bivirkningerne.

Nye tal fra Lægemiddelstyrelsen peger på en stribe alvorlige bivirkninger - blandt andet dødsfald.

I øvrigt - det ser ud som om, at Amish folket ikke har autisme, ADHD, Asperger, m.m.

Possible clue: De lader sig ikke vaccinere....

But this is the essential Amish model.They don't eat junk food. They don't drink alcohol or smoke. Pharmaceuticals and vaccinations are almost non-existent. They produce their own raw milk and dairy and grow their own organic produce. http://www.naturalnews.com/031782_Amish_health.html
Amish children are remarkably immune to allergies, says expert

OM PV-80: “Polysorbat-80 anvendes i farmakologi for at hjælpe visse stoffer eller kemoterapeutiske midler over blod-hjerne-barrieren. Hvilke virus, bakterier, svampe og tungmetaller eller andre vaccineingredienser har brug for at trænge ind i hjernen på vores børn? Hører de til i hjernen? Er det en del af immunresponsen, der er nødvendig for at beskytte vores børn mod sygdom? Passerer vaccinemateriale gennem blod-hjerne-barrieren ved hjælp af Polysorbat-80?

Hvis ja, er der så komplikationer forbundet med at være i vores børns hjerner? Er dette endnu en forbindelse, der kan hjælpe os til at få en forståelse af, hvorfor 1 ud af 150 børn har autisme, eller at 1 ud af 6 børn har udviklingstoksicitet/indlærings-vanskeligheder?”
- “Aluminum and Vaccine Ingredients: What Do We Know? What Don't We Know?” af Lawrence B. Palevsky, MD, FAAP.28

Ifølge professor Dr. Hugh Fudenberg – måske verdens førende forsker i immungenetik og en af de mest citerede biologer i nyere tid - har personer, som har fået fem på hinanden følgende vaccinationer mod influenza, ti gange større risiko for at få Alzheimers, end hvis de kun havde fået en, to eller ingen vaccinationer. Fudenberg har desuden ca. 850 afhandlinger i forskellige videnskabelige tidsskrifter og er blevet nomineret til Nobelprisen to gange.
[Kilde: Dr. Fudenbergs tale ved NVIC International Vaccine Conference, Arlington, VA 1997, "Alzheimers to quadruple statement" bragt i John Hopkins' Newsletter, november 1998]

Vaccinationstest giver ingen garanti Der er næsten ingen videnskab til støtte for sikkerheden af vacciner på længere sigt for dig eller dine børns sundhed. Opfølgende undersøgelser har en gennemsnitlig varighed på omkring to til seks uger og ser kun på åbenlyse skader og sygdomme.

Autoimmune lidelser som dem, der ses i golfkrigssyndromet, tager ofte mange år at diagnosticere på grund af vage tidlige symptomer. Klager som hovedpine, træthed og kroniske smerter er symptomer på mange forskellige lidelser og sygdomme, og derfor er lægernes diagnosticering af vaccinens bivirkninger i kroppen svære at skelne fra et utal af andre fysiske lidelser.

Det er - som allerede nævnt - ikke et ukendt fænomen, at medicinalindustrien ofte manipulerer med forskningsdata og handler uetisk med profit for øje.

Et at de nylige forfærdelige eksempler er Vioxx, et smertestillende gigtmiddel produceret af Merck, en af verdens største medicinalvirksomheder. Merck fortiede de fatale bivirkninger af Vioxx, som resulterede i over + 60.000 dødsfald.

I en fortløbende retssag er det afsløret, at de læger og forskere, som kritiserede Vioxx, blev udsat for trusler og karaktermord af Merck.

Man får uvilkårligt en hurtig association til følgende udtalelse, omend SSI handler i god tro i sammenligning med Merck: ”Statens Serum Institut langer hårdt ud efter læger, der udtaler sig skeptisk om vaccination mod influenza A(H1N1)” - Politiken.

Der har ofte været tale om, at medicinalindustrien har haft en interesse i at modarbejde gennembrud i helbredende præparater, som udgør en trussel mod deres markedsandele


Se iøvrigt her vedr. Polio og sprøjtegiften Bladan, som (sammen med andre kemiske våben) har været under mistanke for at give de symptomer som man kalder Poliomyelitis. Reelt udvikler en del HPV-vaccinerede rent faktisk symptomer der minder om poliomyelitis idet deres nervevæv angribes og ødelægges af aluminiumdelen, natriumborat og polysorbat80 i vaccinen.


Samme problemstilling allerede i 2012 i Pakistan
 
Bill Gates og hustrus fond testede vacciner på fattige indiske børn og er nu dømt for forholdet:
http://www.naturalnews.com/047558_vaccine_experiments_gates…Kommentarer

Populære indlæg