Kulturforbandelsen

af marco_hanuman, the blogger

Opfølgning på Magi og Den Anden Verden

 

Den kollektive fortryllelse, forbandelse, forhekselse - eller med vor tids udtryk - massehypnose og massepsykose - hviler som en tung sky. Den gennemsyrer hele civilisationen. Den er PARADIGMET for vores tidsalder. Den er undersøgelsesfeltet for de 10.000 siders blogposter, som er paradigmet.blogspot.dk. Vi har primært undersøgt og analyseret strukturen af paradigmet. Men vi har også antydet ud fra analysen, hvor der opstår revner i strukturen, og hvor der danner sig noget, der peger fremad i en anden retning. En æra er slut, og det er nu muligt at få øje på noget andet. Skyen er ved at lette, og der ses huller af blå himmel. 

Det siges i de gamle skrifter, bl.a. hos kirkefædrene, at ethvert forsøg på at bryde et dæmonisk kraftfelt ved egen kraft er dømt til at mislykkes. Der skal hjælp fra højere magt end det. Kald det Gud, kald det Universets Skabende Kraft, kald det whatever. Selv den hvidskurede udgave af sortemagikerne vidste det, og i deres grimoires kan man læse, at de for en sikkerheds skyld påkaldte Gud, når de åbnede for dørene til den anden verden. Altså, mens troldmandens lærlinger er i færd med at lege med fars gear, når han er væk, mumler de besværgelser i skægget om, at far godt må komme og redde dem, hvis det går galt! Og hvor gammel er man så?

Der kommer til at ske et opbrud af paradigmet, og det er i fuld gang. Det kommer til at spille sig meget forskelligt ud afhængig af kulturen. Det er beskrevet i gamle skrifter indenfor verdensreligionerne, og folk vil være gearet til et paradigmeskift i forhold til deres troskultur. Dette er meget svært at forstå for folk, der er ateister eller for folk, der er hoppet på den vogn med, at AL religion er af det onde og som på denne måde har smidt den primære kilde til forståelse af mennesket ud med badevandet, da de ikke kan sortere viden fra propaganda. De tror - nøjagtig som magikerne i øvrigt - at de kan gøre det ved egen kraft. Det er newage-filosofien: du er selv Gud, du skaber selv din egen virkelighed, alt er relativt og du kan relativisere dig til kontrol over din egen cirkel. Hvor ensomt er det ikke?Paradigmeskiftet og kulturgodset
Igen: Folk vil være gearet til et paradigmeskift i forhold til deres troskultur, og jeg skal senere forklare hvorfor. Så hvem sidder med fordelene og ulemperne her?

De værst gearede til paradigmeskiftet er amerikanerne og canadierne. De er enten ateister eller revivalister, altså hele den poppede og forlorne udgave af kristendommen, man finder i bibelbæltet. De vil falde lige lukt i globalistfælden.

Hele Sydamerika står en anelse bedre på grund af den katolske helhedskultur. Det er bestemt ikke optimalt, men katolicismen har, uanset hvad man kan mene om den politisering og den korruption, som dens administration indebærer, stadig bevaret skrifter og traditioner, der er i stand til at levere et ståsted for et paradigmeskift. Sagt på en anden måde: skiftet er faktisk beskrevet. Hvis man dertil lægger en underliggende strøm af overleveret folkelig tro fra fx mayakulturen om 'en ny sol', et kosmisk skift, der influerer menneskehedens bevidsthed, så har sydamerikanerne bedre odds for at foretage et skift. 

De østlige kulturer, den indiske og den kinesiske og omegn, er derimod langt bedre gearet til et skift. I deres skrifter står det tydeligt, at disse skift har fundet sted og vil finde sted igen. Forvent derfor initiativer herfra. Vi ser dem allerede realiseret. På det økonomisk-sociale plan og det tilhørende politiske finder det sted i regi af Shanghai Organisation Corporation og den nye Silkerute. I samarbejde med Rusland og andre 3. Verdensslande som BRICS. Læg dertil en hel stribe tværgående tiltag om internationalt samarbejde. Men også videnskabeligt og spirituelt er der gang i et skift. Derom senere. 

Europa står generelt svagt og i bedste fald splittet. Det er næsten samme billede som USA/Canada, da sækulariseringen er omfattende og næsten endnu mere udtalt og dertil intellektualiseret i form af kulturmarxisme, ateisme, materialisme og relativisme. Politisk korrekthed som meningsstyranni har stort tag om sjæle i Europa, og de religiøse traditioner som protestantisme er blot en form for sækulariseret religion. De oprindelige protestanter i Luthers generation var meget belæste indenfor de ældste skrifter, men i de seneste 200 år er denne tradition for læsning fuldstændig gået tabt. Hele det protestantiske ævl er fuldstændig uegnet til at assistere med et paradigmeskift. 

Den islamiske verden er meget splittet. Det skyldes den 150 år gamle og ongoing korruption af Islam, som Det Britiske Imperium satte i værk for at smadre det Ottomanske Rige og tiltvinge sig adgang til dominans i dets sfære. Briternes redskab var religions-korruption, og resultatet var wahabisme med centrum i Saudiarabien. Med deres nærmest ubegrænsede finansielle midler - og læg dertil ondsindede vilje til at agere som redskab for neo-imperialisme og terrorisme - har de interveneret Islam worldwide! I størstedelen af islamiske samfund i både den islamiske verden og i Vesten, har de købt og betalt for en gradvis korrumpering af klassisk Islam, via moske-byggerier, via eksport af imamer, via koranskoler finansieret af deres oliepenge. Man kan mene, hvad man vil om Islam som sådan og fra sin begyndelse, dens krigeriske og ekspansive modus operandi, men den nuværende og gængse version er værre end nogensinde grundet britisk imperial korruption. Islam er i dag stivnet og i hænderne på wahabismen og er endt som et redskab for Clash of Civilisations. Islam er så impotent, at den ikke engang evner at sige konsekvent fra overfor ultra-wahabistiske terrorhorder som ISIS, der er så udtalt, så in-your-face uforenlige med samtlige principper indenfor klassisk Islam.

Hej-hej! Vi siger tak for alle de penge, vi har tjent, fordi I sagde ja til vores penge.

Den ortodoks-kristne verden er muligvis den sfære i vores egen nærhed, der er bedst gearet til at foretage et skift. Det være sagt i erkendelsen af delingen af Europa i Øst og Vest, der stammer helt tilbage til det tidlige Romerrige og som førte til delingen af Enhedskirken (katolsk = enhed, én hellig almindelig kirke, som der står i trosbekendelsen '... et in unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam'). Den gamle, den oprindelige tradition gik mod Øst, den nyere, politiserede, ny-imperiale konstruktion gik mod Vest, og det latinske Credo citeret i parantesen blev reelt noget vrøvl, al den stund at unam-sanctam = enheden blev skåret midt over, og katolikkerne nu sad med den rådne abe. Det østromerske rige varede ved helt frem til 1400-tallet, og de skrifter, der befandt sig i Konstantinopel, blev enten opslugt af osmannerne eller transporteret til ... Rusland! Et godt bud er, at de i dag befinder sig i de russiske statsarkiver, der er ligeså omfattende som Vatikanbiblioteket. 


Hvad har det gøre med ...?
Nogle vil måske spørge, hvad paradigmeskift har med religion at gøre? Det har det, fordi skiftet bevæger sig væk fra materialismen og frem mod en opsamling af det, der gik tabt i mellemtiden. Skiftet er udsat i 100 år. Det burde have fundet sted omkring starten af forrige århundrede, men på grund af en serie voldsomme – og også mindre voldsomme, men ikke mindre afgørende hændelser, blev det uorganisk afbrudt. 

Skismaet mellem religion og videnskab og dannelsen af paradigmet fandt sted for omkring 250 år siden i Oplysningstiden. Korruptionen af religionen via dens institutioner startede for lang tid siden. De fleste, der forholder sig kritisk til dette, begår ofte den fejl, at de ikke skelner og differentierer. Måske fordi de ikke er indforståede, har afskrevet religion som reaktion, er alitterære indenfor religiøse skrifter eller bekender sig til ideologier, der fungerer som religionserstatning – og i næsten alle tilfælde en yderst næringsfattig erstatning blot med masser af kalorier. Så de misser helt den pointe, at religionerne eller deres fravalg har formet vores evne til at forstå os selv og Kosmos og alt derimellem. En inkarneret ateist vil ikke kunne medvirke til et paradigmeskift, da ateisme er for identisk med fundamentalistisk materialisme. En verdsligjort kulturkristen er ikke meget bedre stillet, for de fleste er dybt forsunkne i forbrugerismen. Folk der daglig ser fjernsyn og danner deres verdensbillede herefter, er totalt på Herrens Mark. 

I virkeligheden handler det ikke om religion. Men paradigmet befinder sig i et begrebsområde, som er strandet hos teologien. Begrebsligheden er så at sige blevet dumpet der, fordi ingen andre turde have med det at gøre. Det blev fordrevet fra videnskaberne, for fysikken ser Universet som en maskine, et klokkeværk med tandhjul, en tidsindstillet bombe, en dampmaskine. Lægevidenskaben ser mennesket, som kødmaskiner, eller som medicinalindustrien: kunder i butikken. Samfunds- og socialvidenskaberne og politik ser mennesket som samlinger af individer, der kan formes og bearbejdes og styres i retninger, der er hensigtsmæssige. Økonomisk videnskab har parkeret mennesket bag tal og algoritmer og ser folk som gældsslaver i den store pengemaskine. Ingen af dem har et bud på et skift, for de er alle identiske med det iboende og nuværende paradigme. 

Det blev ovenfor antydet, at Østens gamle viden, der netop er bevaret i de religiøse skrifter og den ortodokse kirke, der er tættere på Østen og dernæst meget gammel og stærk i traditionen fra de ældste tider, har formet folks livssyn på en måde, der sammenlignet med materialisme, verdsliggjort religion og ateisme gør dem åbne overfor muligheden af et skift. Da russerne og østeuropæerne dumpede marxismen/kommunismen i historiens skraldespand – og det samme gælder for så vidt kineserne – dumpede de samtidig materialismen som grundfilosofi. De tog allerede første skridt til at samle alt det op, der var gået tabt med forlængelsen af den Franske Revolution > Den Russiske Revolution. De fik Sovjetstaten, vi fik forbrugssamfundet, begge er materialisme i praksis. Vi mente, vi sad med det lange strå, og nu viser det sig, at vi sidder med det korte. De oplevede et brutalt angreb på religionen, der altid har siddet dybt i deres folkesjæl. Vi har bare langsomt ladet den rådne op. Efter murens fald, vendte den stærkt tilbage og indtog sin gamle rolle, der også omfattede politik. På det punkt vil det heller ikke være herfra, man ser aktiv medvirken til et Clash of Civilisation i forhold til Islam, for heri ligner de Islam. Pseudoislam i form af wahabi-terrorisme, javist, men det har intet med Islam at gøre, andet end i vores yderst begrænsede forståelse og i wahabisternes eget postulat.

Det er ikke mange, der er klar over det, men da Mihael Gorbatjov rejste rundt og forberedte murens fald, så at sige, havde han konstant følge af en ortodoks biskop. Ingen bemærkede ham, men han var der hele tiden som hans rådgiver. Den nuværende præsident, Vladimir Putin, er fuldt klar over kirkens betydning, og er medlem af ’Den Gamle Tro’ indenfor ortodoksien, den gren, der ikke blev kompromitteret under Peter den Store og hans frankofile og masoniske kulturangreb på Rusland (manden hadede russere og talte ikke engang selv russisk). Og det er ikke et show-off, som amerikanske præsidenter ynder at hykle for at score vælgere i bibelbæltet. 

Det er meget svært for folk, der er hjernevasket i Vesten, at forstå, at Rusland er i gang med at transformere deres samfund på alle tænkelige måder i alle tænkelige niveauer. Da muren faldt, og det første statusopgør fandt sted, var russerne ikke sene til at sætte fingeren på, hvad der havde skabt 70-80 års rædselsregime: Det var Vestens oligarkier – og de nævnte navne! De så ovenikøbet, hvordan disse oligarker ved sovjetstatens opløsning, hvor de endnu ikke havde nået at finde fodfæste, endnu en gang forsøgte at lænse landet for ressourcer. Herefter tog de sagen i egen hånd. 

Så russerne og østeuropæerne har altså en bitter erfaring, en dybdegående erkendelse, som folk i Vesten mangler. Visse lande i Sydeuropa har oplevet diktaturet og har deres erfaring med totalitærstaten, men interessant nok er det også de lande, der i det seneste årti er blevet angrebet af bl.a. det EU, der har hyklet, at de varetog deres interesser.

Forstå det ret. Det handler ikke egentlig om religion. Det handler om, i hvilken grad og på hvilken måde kulturen fremmer eller hindrer et paradigmenskift. 

Fysik
Det bliver med stor sandsynlighed fra Rusland og Østeuropa, at gennembruddet for en ny fysik vil ske som det første sted. Igen hvorfor, og hvad har det at gøre med deres kirkelige ortodoksi? Fordi den nye fysik vil genetablere metafysikken, og fordi metafysikken er bevaret i ortodoks teologi. Det kræver et tankesæt, der er rodfæstet i metafysik for at kunne foretage et paradigmeskift. Den nye fysik vil genoptage just den retning, den blev tvunget væk fra, da helvede brød løs i det andet årti af forrige århundrede. 
Da Maxwell i 1800-tallet som den første sammentænkte elektricitet og magnetisme = elektromagnetisme, skabte han en særlig matematisk beskrivelsesform kaldet quaternion-geometri. Den blev i 1890’erne omskrevet til den matematik, der blev den gængse, og som der i dag undervises efter. Senere ankom Einstein og det, som flabet er kaldt for ’den jødiske relativisme’, der herefter definerede fysikken. Men det var blot yderligere kurs ud af sidesporet. Den eneste, der tager tråden op fra Maxwell er en person, der blot har skrevet få videnskabelige afhandlinger om det, men som i stedet allerede implementerede den nye fysik: Nicola Tesla. Han blev som bekendt karaktermyrdet af oligarkerne, og hans opfindelser blev stjålet og hemmeligholdt. 

Alt tyder på, at tyske videnskabsmænd i 30-40’erne arbejdede på en helt ny fysik, her selvfølgelig med henblik på den opkommende krigsmaskine. Endvidere tyder alt på, at deres viden allerede bar frugt under krigen, da de simpelthen var ved at skabe et rumprogram og allerede betjente sig af eksotisk teknologi. Senere bliver de spredt til Sydamerika, USA, Rusland og Egypten. Teslas viden går samme steder hen + Jugoslavien. Så man kan påstå, at paradigmeskiftet allerede har fundet sted i det skjulte, men at teknologi-piraterne har arrangeret for resten af menneskeheden, at de ikke er med på vognen. 

Vi har set dem lufte deres teknik ved flere lejligheder. Der er forskellige teorier om Roswell-hændelsen, men en af dem er faktisk, at det, der crashede i Roswell, var tysk! Altså post-nazi nazistisk hi-tech. Hvad tyder på det? Fordi der blev inviteret en hel stribe af postnazistiske tyske videnskabsmænd til stedet, da man mente, at resterne så tyske ud. Og hvorfor dække over det ved at ævle løs om UFO’er og aliens, når det flyvende objekt ikke var uidentificeret? Det er ikke svært at regne ud, hvilken panik, det ville have skabt, hvis folk havde fået at vide, at nazisterne stadig udgjorde en trussel og nu befløj det amerikanske kontinent med teknologi, man ikke selv havde. 

Von Braun i selskab med blandt andre Walt Disney.
To slags illusionister i samme selskab.

Den berømteste af de tyske videnskabsmænd eksporteret via Operation Paperclip, Wernher von Braun, kommer simultant med Apollo månelandingen med en udtalelse om, at månens tyngdefelt er så-og-så stort, ifølge NASA, og bliver et par måneder efter fyret og må lade sig hyre af flyindustrien. Hvorfor var den udtalelse grund til fyring? Fordi det betød, at den sølle løfteraket, der sad i månelandingsfartøjet aldrig ville kunne frigøre den fra det tyngdefelt, der blev hævdet af være langt mindre, og bringe den op til hovedfartøjet. Det betyder, at NASA allerede på det tidspunkt havde indbygget eksotisk propulsionsteknologi i deres rumfartøjer, hvilket von Braun aldeles ikke skulle udtale sig om. Stanley Kubrick eller ej, og det poppede meme om, at de overhovedet ikke var på månen, bliver kun hilst velkommen af NASA. Lad folk da bare ævle løs om det – en omvendt Rosswell – så har vi fred i Rummet. Som der står i Bibelen: De skal bygge deres rede i Himlen. Det har de allerede gjort, og de vil helst ikke forstyrres. Og mens vi er i gang med popmyterne, så får de sgu en gang flat earth, og SÅ ka' de lære det!Eksotisk teknologi har siden stukket sit grimme fjæs frem ved festlige lejligheder. Da irakerne trak sig tilbage fra Kuwait under den 1. Irakkrig, blev de ristet i deres kampvogne med mikrobølgeteknologi. Da tårnene faldt ved 9/11 - + fem andre bygninger, hvilket man glemmer – og bliver til støv i luften, altså dematerialiserer sig, er der særdeles eksotisk teknologi på færde. Om det så suppleres med nanothermit er underordnet, for det er blot avanceret low-tech og kan ikke i sig selv totalt forstøve hele bygninger på et par sekunder ej heller skabe alle de fænomener med biler i sidegaderne, der spontant brænder op uden at være ramt. Da et amerikansk krigsskib provokerende sejler ind i Sortehavet under Ukraine-Krim-krisen for et par år siden, bliver alle deres elektroniske styresystemer totalt lammet som en demonstration af, at russerne har udviklet eksotisk forsvarsteknologi. Klimateknologi er i dag i stand til at forandre vejret og muligvis selve klimaet på Jorden. 

Så teknologien findes, men folk får ikke del i den, for den er hi-jacket af militæret i diverser nationer. Lige nu er der ildevarslende stilhed før … før hvad? 3. Verdenskrig i fuld udfoldelse? Vi er allerede langt inde i opvarmningsfasen.  To versioner af viden
På næsten alle områder af viden findes der to versioner: Fysik, religion, geopolitik, historie, biologi, genetik, økonomi, you name it! Der er en for folket, som der bliver undervist i, populariseret i medierne, og som er den officielle version. Så findes der en okkult version, som de, der har adgang til den, opererer efter. 


Ifølge medicinalindustrien hedder det sig, at de udvikler præparater til fremme af den menneskelige sundhed. 

Kuren for diverse sygdomme er allerede fundet og udviklet, men det, som bliver pushet til deres kunder i butikken, er beregnet på at opretholde og endog skabe sygdom samt at bevare patenter. 

Ifølge teoretisk fysik er det tyngdekraft og partikler, der holder sammen på Universet. 

Det Elektriske Univers har for længst pillet det fra hinanden. Big Bang er noget katolsk sludder, da Universet er uendeligt i tid. Partikelfysik og Thermodynamik holder ikke en meter. 

Ifølge anvendt fysik indenfor energiproduktion, olie eller atomkraft, er der yderst begrænsede ressourcer i Universet, der er tilgængelige for os, og måden vi er henvist til at udnytte disse på er sparsom, ufuldkommen og stærkt forurenende. 

Alternative energikilder er for længst opfundet, jf. de eksotiske teknologier. Det gælder i øvrigt både indenfor energi og sundhed. Blot halveksotiske teknologier som Thorium-atomenergi ville totalt revolutionere energiproduktionen – og få Saudi-Arabien til at lukke deres terrorbutik … 

Ifølge økonomer er der hele tiden underskud på regnskabet, den samlede gæld varer for evigt og må vokse hvert år, og vi kan trygt overlade vores penge til Nationalbanken og alle de andre rare banker. Globalisterne har styr på det hele, og de vil os kun det bedste.

Underskud og gæld er kunstigt skabt og fungerer som en gigantisk slavelænke om menneskehedens fødder. Finanskriser er kunstprodukter og beregnet på udplyndring. Nationalbanker er private foretagender, der medvirker til den globale udplyndringer. Deres transnationale råd, nævn, institutioner og tænketanke er en del af en global mafia, der plyndrer løs. Krig er en institution beregnet på undertrykkelse af modstand mod udplyndring. 

Jorden er en planet med rige ressourcer, al fattigdom kunne afskaffes på et årti, al krig er unødvendig, og forsvarskrig er kun nødvendiggjort af plyndrings-mafiaens konstante overgreb. Alle mennesker kunne leve ved at arbejde 10-20 timer om ugen. Alle regioner i verden, selv de mest umulige, kunne være 80% selvforsynende med alt, hvad de havde brug for. Befolkningstilvækst er en falsk problemstilling, og ville regulere sig selv, hvis fattigdom, forgældelse og krig blev renderet så irrelevante, som de er. Al beskatning kunne enten afskaffes eller reduceres til minimalisme – startende med, at multinationale selskaber betalte blot 1% i skat i alle lande, hvor de opererer.
En finansmands bekendelser - del 1

En finansmands bekendelser - del 2
Der vil blive 4 dele i alt.
Bør ses og ikke kun pga. de slibrige detaljer om pædofili, menneskeofring og satanisme i toppen af det globale bankvæsen. Bør ses, da Roland Bernard giver et klart overblik over, hvordan hele det korrupte og forbryderiske system egentlig fungerer.


Ifølge politikere og det politiske setup kaldet repræsentativt demokrati, vælger folk deres repræsentanter, der så varetager deres interesser, sørger for at de får indflydelse på reelle forhold, der vedrører deres reelle liv og sørger for med institutionen Statens lovgivning at beskytte befolkningen mod overgreb fra private interesser.

Politikere er i dag det næstlaveste led i den pyramidiske fødekæde, der servicerer et globalt oligarki. Politikere repræsenterer ikke befolkningen, og de repræsenterer kun sig selv i det omfang, at de får en beskeden del af kagen fra deres opdragsgivere og lov til at tjene penge for skatteydernes regning i endnu en valgperiode. Herefter får de en pension, der for normale mennesker ville føles som normal månedsløn - resten af deres dage. 

Folk har indflydelse på et par promiller af, hvad de burde have indflydelse på ifølge postulatet om folkestyret. Politikere og lovgivning sørger ikke for beskyttelse af borgerne, men yder til gengæld fuld beskyttelse af deres globale opdragsgivere, så disse ufortrødent kan bestjæle befolkninger overalt i verden.


Det er mildest talt besynderligt, at befolkningerne i Vesten finder sig i at blive regeret af magtliderlige psykopater, mens befolkninger i Rusland forlanger en statsmand med samvittighed og krystalklart tankesæt.

Ifølge historiebøgerne og den forberedende støtteordning, der kaldes massemedierne, er verden et uforbundet og tilfældigt kaos af hændelser, uden intention. Visse former for historieskrivning etablerer visse former for sammenhænge, men udelader de mest væsentlige. I massemedierne er al sammenhæng forsvundet til fordel for en syntetisk 2D-fiktion bestående af løsrevne stumper af ubrugelig information beregnet på øjeblikkelig forbrug = brug, smid væk og glem.

Der er en meget stor sammenhængskraft og kontinuitet i den menneskelige historie, der løber over årtusinder. De samme skikkelser og hændelser forekommer med tilbagevendende intervaller. De samme segmenter og netværk er sluppet afsted med – har fået lov til – at manipulere med historiens gang og efterfølgende sluppet af sted med – har fået lov til – at beskrive den historiens gang, som de selv har skabt. 

Ifølge biologer og genforskere, er mennesket en darwinistisk abe, der en eller anden dag i nyere global tid i løbet af kort tid, og uden mellemled, besluttede sig for at udvikle en helt anden hjerne, et helt andet kæbeparti, et modificeret gensæt, en helt anden knoglebygning og muskulatur, med en dertil hørende anden gangart, fødder og hænder. 

 
Helt sikkert, min fætter!

Mennesket, som vi kender det i dag, har intet med neaderthaler-primaten at gøre. Evolution finder kun sted som den mikro-evolution, Darwin beskrev på Galapagos. Sammen med husdyrene og en række kulturplanter, er vi resultatet af genmodificering. Der er spor efter menneskelig aktivitet for millioner af år siden. Ældste kendte artefakter er perfekt runde kugler med perfekte parallelle linjer af en lokal krystalart fundet i Sydafrika indkapslet i 2 milliarder år gamle geologiske segmenter. 

Ifølge arkæologer og historikere, er den menneskelige historie kun ca. 40.000 år gammel, og egentlig civilisation finder først sted (indtil for nylig) for max 5.000 år siden. Der foregår en nødtvungen revision for tiden, så der åbnes for muligheden af en udvidelse til 10.000 år. Før den tid fandtes der kun jæger- og samlerkulturer – der underligt nok havde evnen til at stable tonstunge og maskinagtigt perfekte sten ovenpå hinanden. For nylig er der i Uralbjernene fundet et murværk med sten på op til 3.5 tons! 

Menneskets historie er langt ældre, og der fandtes en civilisation for årti-tusinder siden, hvis teknologiske formåen langt overgik vores nuværende. Noget tyder på, at skjulte dele af vores egen civilisation er ved at komme på højde med den jf. eksotisk teknologi, men noget tyder desværre også på, at vi er i færd med at gentage det Hybris-Nemesis-kompleks, som denne civilisation, eller dele af den, begik. Det førte dengang til Ctrl+Alt-Delete for menneskeligt liv på Jorden, og med mindre Gud er så flink at holde sit bibelske løfte om ikke endnu en gang at slippe en syndflod løs, vil det med sandsynlighed ske igen. 

*

Disse officielle versioner undergå en kraftig revision, før der kan tales om et paradigmeskift. Grunden til, at vi overhovedet kan beskrive og give en prognose, er, at vi kan obeservere det finde sted. Ikke uden modstand og ikke uden, at mytemagerne med de magiske modeller og amputerede viden for massekulturen regner med, at de kan udsætte skiftet endnu hundrede år, som de gjorde for hundrede år tilbage.

Kommentarer

  1. Tættere på sandheden kommer man ikke ;)

    SvarSlet
    Svar
    1. Hr. Thomas Free: De er hermed i egen kurfyrstelige højherlighed inviteret til at bidrage til paradigmet.blogspot.dk med et indlæg. Vælg selv formen. Send en mail - anmod om skriverskab - ring og overlad til paradigmet at transkribere til txt.

      Slet

Send en kommentar

Populære indlæg