Aforismer om mennesker


Politikere i et demokratisk samfund er hunderædde for folkestyre. Hvis folket overtager styringen, bliver de overflødige og må finde sig et andet arbejde. Derfor arbejder de hver dag på at udtænke måder, hvorpå folket kan forhindres i at styre. Det kaldes post-demokrati.

φ

Da den lille mand var konge, havde vi butikker i gaderne, prutten om prisen, håndslag på en god handel, stamkunder, mad fra oplandet, antikvariater og budcykler med en kasse til fru Pedersen.

Da den store mand blev konge, var sidegaderne tomme, en pris var en pris, hvis prisen var for høj, var det sjældent kvalitet og ofte snobberi eller fup, hvis prisen var for lav, var det sjældet et godt tilbud og ofte noget lort, mad kom fra Langtbortistan eller fra en meget stor fabrik med en kemisk fabrik i baglokalet, og fru Pedersen var blevet flyttet et andet sted hen.

φ

Det er ikke svært at starte en konflikt. Man sørger bare for at falde over sine egne ben på fortovet og påstå, at det var ham bagved, der gjorde det.

Det er derfor heller ikke svært at starte en krig, man sørger bare for, at skyde sig selv i en kropsdel, man ikke har brug for, pege på fjenden og så gå i uerklæret krig.

φ

En tilsyneladende konstant del af menneskeheden er sådan skruet sammen i deres centralnervesystem, at hvis man giver dem et sundt og uskadeligt æble i hånden, så vil de overveje, hvor hårdt de kan smide det hovedet på andre og hvor meget skade, det kan forvolde.

φ

Begrebet skyld er svært at forstå. Det lyder som noget, vi skal gøre alt for at slippe for. I virkeligheden er skyld produktivt. Når vi tør sige, at noget er vores skyld, har vi mulighed for at tage et ansvar. Når vi kun tør sige, at det alene var de andres skyld, så skaber vi en offerrolle. Skyld giver os mulighed for at handle – hvis ellers vi vælger at handle. 

φ

Heroin gør dig høj, koster kassen og al din tid, er kraftigt vanedannende, kræver stadigt stigende doser, da effekten bliver stadig svagere, nedbryder dit system, gør dig dummere for hver dag, gør dig ikke høj længere men har kun en midlertidig antidepressiv effekt, og hvis du ikke ønsker at forlade dit fysiske legeme på denne planet, har du brug for en kold tyrker og nogle andre venner. Det kan være meget svært, da heroin samtidig forhindrer dig i at gøre noget ved dit eget liv. 

Vi plejer ikke at kalde Facebook, smartphones og TV for heroin.

φ

I middelalderen havde fyrsten tykke mure, voldgrave, jernporte, skydeskår og en hord af mænd i læder og panser udstyret med jernhat og håndholdte jern-remedier til kløve, smadre og gennembore fjendens bløddele for på denne måde at sikre sit herredømme.

I den ny middelalder har fyrsten højhuse i skudsikkert glas, globale elitære netværk, sikkerhedsvagter, kvælende uigennemskueligt bureaukrati og en hord af jurister, efterretningsagenter, korrumperede politikere, spindoktorer, korrumperede mediefolk, kemiske og farmaceutiske syndikater, finanssvindlere …. SAMT mænd med jernhat i læder og panser og håndholdte, tærrængående, luft- og vandbårne eller cyber-elektroniske remedier af alle tænkelige materialer til kløve, smadre og gennembore fjendens bløddele og bevidsthed for på denne måde at sikre sit herredømme. 

φ

I den kolde krig talte man meget om nedrustning. Samtidig bestilte man ikke andet end at opruste. Du vidste det ikke, siger du? Det er fordi, du ikke har hørt om vertikal og horisontal oprustning. Vertikal nedrustning bestod i at reducere antallet af i forvejen forældede stykker teknoskrot til fordel for horisontal oprustning, der var konstant udvikling af nye, endnu mere destruktive og sofistikerede teknologier, som verden aldrig fik noget at vide om, før det de allerede var taget i brug.

φ

I krig er sandheden det første, der ofres. Dette er en aforisme i sig selv. Herefter mener vi, at de, der ofrede sandheden i krigen, efterfølgende er kvalificerede til og har ret til at beskrive produktet af deres løgn, og at vi oven i købet har pligt til at opfatte det som sandheden og lære vores børn om det i skolen. Det kaldes historieskrivning og historieundervisning.

φ

Egentlig tænkning består i at overholde en syntaks ved altid at spørge om og svare på, hvad der skete, før deres spørges og svares på, hvorfordet skete. Egentlig tænkning udelukker ikke vigtige øjeblikke af tankespring i form af intuition og åbenbaring. Men hvis der ikke efterfølgende etableres en syntaks, har man meldt sig ind i Jehovas Vidner

φ

I et samfund finder mennesker sammen, som ordet antyder, i fælles interesse i et godt liv, og i frivillig, fælles forståelse af, hvad dette gode lív vil sige. I et samfund vil mennesker på trods af forskelligheder altid finde ud af at leve med forskelligheder. Forskelligheder er berigende.

I et fængsel har en lille gruppe mennesker, en myndighed, placeret mange individer bag murværker, som disse få har konstrueret. Det sker enten direkte imod de manges vilje eller ved at bilde dem ind, at livet i et fængsel er et frivilligt samfund, hvor man har et godt liv. I et sådan ikke-samfund vil mennesker bekrige hinanden. Forskelligheder er forarmende.

φ

Demokrati betyder som bekendt folkestyre. Hvis folk ikke selv har valgt dette styre, men er blevet påtvunget det på samme måde, som en hærfører tvinger folk til at bekende sig til en ny religion og bøje sig i støvet for en ny fyrste, har dette styre ikke bæredygtigt af den simple grund, at det ikke er et folkestyre, men en ny slags despoti under falsk varebetegnelse.

φ

Hvis et menneske går ned på gaden og stjæler andre folks penge, får han et problem. Det gør han også, hvis han med forhåndstrusler om vold forlanger at andre mennesker skal flytte ud af deres hus, så han kan komme til. Ligeledes giver det et problem, hvis han hyrer en bande slyngler til at tage over på den anden side af farvandet for at begynde at skyde løs på dem, der bor derovre. Et overvældende flertal af mennesker ville fordømme den slags.

Hvis stater og overstatslige enheder gør det samme, mener et overvældende flertal af mennesker, at det er helt i orden.

φ

Mange vil mene, at religion er en institution for at værdsætte Universets Skaber. Men hvis mennesket er skabt i Guds billede, har det ikke brug for en institution til at føre en samtale med det store billede af sig selv. Religion er snarere ethvert givet trossæt, der får mennesker til at opgive tænkning til fordel for blind tro. Hver eneste gang et menneske gør dette, tilbeder det en gud, der ikke har noget til fælles med Universets Skaber, der, i fald Skaberen skabte alt i Universet, også skabte det organ i mennesket, der var beregnet til at tænke selv. 

φ

En bevidsthedstyv kaldes en løgner. Hæleren er lige så god som stjæleren. Indkøb og videresalg af løgn pådrager et menneske samme grad af skyld, som brug og videresalg af et stjålet kamera, man forinden har købt billigt nede i sidegaden.

φ

Fordi mange mennesker har valgt at abonnere på en løgn, bliver det ikke til sandhed. Det bliver blot til en endnu større løgn. Fordi en sten ikke kan flyve, og Morlille ikke kan flyve, bliver Morlille ikke til en sten. 

φ

Det repræsentative demokrati er en illusion om demokrati, fordi dets struktur fremelsker få meget aktive og mange umådelig passive. I dets tidlige faser beklagede politikerne, at deres vælgere var for passive. I dag hylder de det.

I det repræsentative demokrati sætter folk et kryds på et lap papir, hvorefter de fraskriver sig enhver indflydelse. Ved næste valg fortryder folk deres valg og vælger den anden blok frem til næste valg, hvor de så vælger den første blok igen. Det repræsentative demokrati er en trættende serie af fortrydelser uden ende.

φ

Stupiditet er ikke forbeholdt folk, der fra fødslen er småt begavede. Det er heller ikke et synonym for uvidenhed. Stupiditet er kombinationen af uvidenhed med mangel på ydmyghed og en vedholdende påståelighed. Stupiditet er, når man har fået tilbudet om større viden, har afslået og dernæst hævder at vide tilstrækkeligt. Hvorvidt enøjet høj begavelse og snæversynet høj intelligens kan kaldes stupiditet, står åbent for diskussion.

En særlig form for stupiditet er tilknyttet intelligentsiaen, på hvis hjerneskaller der er påmonteret en død vinkel lige midt i panden. Resten ser jo fint ud.

φ

Hvis du ønsker adgang til personlig frihed for dig selv i morgen, skal du forsvare alles personlige frihed i dag.

φ

Fordi en fin mand med en akademisk titel iført hornbriller, og som nogen har udnævnt til ekspert, får tilbudt en mikrofon i et TV-program, som nogen, der også er iført hornbriller, har udnævnt til seriøst, er det ikke ensbetydende med, at sandheden kommer for en dag. Der findes højt dekorerede måder at være disinformeret på.

φ

Jo mere, man ved om sandheden uden at være villig til at udtale den, jo mere skyld for konsekvenserne for både fortielsen i sig selv og det fortiede pådrager man sig. Det forudsætter to ting: at man kan udtale sig uden fare for ens liv.

φ

Vi lever først og fremmest i misundelsens kultur. Her handler det ikke blot om grådighed. Det handler om at forhindre andre i at besidde og destruere det, de allerede besidder. Misundelig destruktion er glædesløs og er et udtryk for ufuldbyrdet eksistens. Man kan have glæde af at være millionær, muligvis multimillionær, men intet menneske har glæde af svinagtige milliardbeløb på andres bekostning.

φ

Vi lever dernæst i den normaliserede psykopatis kultur. Når så mange ægte psykopater og uægte ditto kaldet sociopater opnår så høje positioner og så meget magt og indflydelse på så mange menneskers liv med samfundets godkendelse, så ophører egentlig sundhed for det menneskelige samfund.

φ

Sofistikeret magtudøvelse består sjældent i tæske løs på mennesker med en kæp for at få dem til at underkaste sig mod deres vilje. Den består i at få mennesker til at elske deres egen tugtelse, så de frivilligt afstår fra at leve et fuldbyrdet menneskeligt liv af hensyn til den ydre magt. Sådanne mennesker påtager sig samtidig en rolle, hvor de helt ulønnet og uden egentlig fortjeneste slår ned på deres medmennesker for at forhindre dem i at leve det fuldbyrdede menneskelige liv, som selv har opgivet af hensyn til den ydre magt.

Hjælp politiet, slå dig selv - og din nabo, da du nu er i gang.

φ

Egentlig magt er ikke den, du har foræret væk uden at få noget til gengæld. Egentlig magt baserer sig ikke på frygt. Egentlig magt er ikke baseret på grusomme hændelse, der er skubbet ned i kælderen for evigt uden at være bearbejdet for så ved et givet ydre signal at blive aktiveret.

Egentlig magt er, at du opdager, at dig eget potentiale for at fuldbyrde dit liv uden at det sker på andres bekostning. Det, vi normalt opfatter som mægtigt, er mestendels magtesløse og ufuldbyrdede menneskers livsprojekt, der består i at forhindre andre i at fuldbyrde deres liv i erkendelsen af, at de aldrig selv vil blive i stand til det.

φ

Der er et dybere niveau for det, vi kalder grådighed. At besidde rigdom, som man ønsker skal vokse er ikke motiv nok selv for den grådige. Der findes et dybere motiv for at ønske sig besiddelser, man aldrig kan bruge og aldrig kan have glæde af. Dette motiv er den perverse glædesløse glæde ved at at se andre frarøvet deres medfødte ret til at besidde det, de har brug for i deres liv.

φ

Du spørger mig om ansvar. Jeg giver dig følgende svar:
En samtale om civilt ansvar

φ

Kommentarer

Populære indlæg