Åbent Brev til Jes Bertelsen


af ChaosNavigator
Dette er skrevet til Jes Bertelsen, egentligt gamle skrifter, ikke for at være polemisk, blot for at dele åbne tanker. Det meste kan ikke adresseres til Jes Bertelsen, men håber han læser med alligevel. Mange spørgsmål er retoriske. Følgende skal egentlig læses som løse og åbne støtanker i dagbogsform. Der er trukket på gamle skrifter. Se også 
En kort dialog mellem indre & ydre


'Det første vi gør er at åbne vores sind, begynde at tage ansvaret tilbage og fjerne det bygningsværk af kontrol og undertrykkelse af oplysninger, hvilket vil tillade den fulde strøm af viden om, hvem vi er komme tilbage i den offentlige arena ... Når folk erkender, hvem de virkelig er og livets natur, så kan vi gå ind i fase to, som er det utrolige bevidsthedsskifte, der vil ske, og som sker for mange mennesker allerede, men det kan ske for alle, hvis vi ikke åbner op for viden om, hvad der foregår og for at gøre dette, skal undertrykkelsen ophøre.
Og hvad jeg ser så ofte i, hvad vi kalder New Age-bevægelsen er, at de fokuserer på den anden del [bevidsthedsskiftet], og de er i fornægtelse om den første del [kontrollen og undertrykkelsen, konspirationer mod menneskeheden, etc.]. Og den anden del kommer ikke til at ske for mange mennesker, medmindre vi fjerner undertrykkelsen, fordi de fleste mennesker vil tænke på, 'hvad hulen foregår der', og de vil gennemgå denne store forandring i en fuldstændig tåge af, hvad der sker. To ting at gøre her. Den ene er at begynde at fokusere på hvordan verden kontrolleres, identificere det og fjerne det. Derefter kan vi koncentrere os uhindret om den åndelige forandring, som udfolder sig'

- David Icke

Nok for skarpt trukket op, men der er ræson i ovennævnte citat.


Mens mange 'konspiranauter' ('konspirationsteoretikere') mangler kontakt til det spirituelle, mangler mange spirituelle 'konspiranauternes' indsigt (og Hr. og Fru. Jens Jensen mangler begge dele).....men en tredje kategori, som er bevidste om både konspirationer og spiritualitet - de 'konspirituelle' :-) - har dannet sig, som er bevidste om begge aspekter, en uvurderlig kategori af mennesker.


Hvad der kunne være introen til en film på Netflix, er følgende:

'Jeg rapporterer fra en absurd krigssituation: Staten og pressen fører psykologisk krig mod befolkningen, som bedrages og misinformeres af løgne, udeladelser, censur og halve sandheder. Flertallet lulles i søvn af en presse, som er magtens skødehund, samtidigt med at den foregiver at være en vagthund. Dette er en del af magtens krigsførelse. Sådan har det været i mange årtier.

Året er nu 2019, den sidste tid før ytringsfriheden, såkaldte frihedsrettigheder og internet blev yderligere begrænset. Jeg befinder mig i denne sidste dramatiske tid med et ukendt antal vågne vesterlændinge i de digitale skyttegrave, spredt udover det danske land og vesten.

Internet er den sidste bastion for frihed, vore sidste åbne frie kommunikationslinjer udenom den store løgns firewall. De fleste har ikke opdaget det endnu, alt imens et mindretal forsøger at vække deres medmennesker - de såkaldt vågne mennesker er blandt de nye frontlinjer i det 21. århundrede, hvor borgerjournalistik er blevet til den femte statsmagt, fordi den fjerde - som fører krig mod den femte - er død.

Vi opdagede først sent i starten af det 21. århundrede, hvor store løgnene var. Vores største ulempe er statens og pressens største fordel; at løgnenegennem årtier er så gigantiske, at sandheden om løgnene oftest bliver mødt med benægtelse, latterliggørelse, apati, angst eller aggression. De fleste journalister har ikke engang opdaget, at de bliver brugt som magtens våben mod flertallet - endnu en absurditet.

Vi lever i en tid, som en Science Fiction bog ville beskrive, som 'den tid, hvor alt allerede var forandret, hvor alt var omvendt, og alt som vi troede vi vidste var forkert, men folk var for bange, for uvidende eller hjernevaskede til at forstå, hvad som foregik, og mange lod og handlede som om, at alt stadigt var normalt... men det var det ikke! Som bekendt overgår virkeligheden Science Fiction.

De siger, at kommende hændelser kaster skygger ind i nutiden. Mens vi ventede på skybruddet, varsledes der mørke skyer og storme i horisonten - og rygter om nye krige, om undtagelsestilstande og fremtidige sammenbrudsscenarier.

Mange blandt os 'utopister' spejder allerede nu efter gennembrud, en forudanende vished om sand frihed og fred på den anden side af stormen. Lige nu er der øreoverdøvende stilhed før stormen. Det bliver værre før det bliver endnu værre, før det forhåbentligt bliver bedre. Hvis blot flere af vore medmennesker kunne se horisonten udenom magten og mediernes manipulation, at Kejseren er nøgen, kunne vi ændre fremtiden nu. Et gennembrud hvorved sammenbrud undgås. Der er tid endnu…..'


En vis portion sandhed med modifikationer.

'De, der bruger internetmedier til med rette at påpege løgnene og både regeringens og propagandapressens ugerninger, er utrættelige i deres bestræbelser, idet de tilsyneladende har adopteret det maksime, der siger, at sandheden vil sætte os fri. Men det vil den ikke! Det har den aldrig! Det vil den aldrig! Påstanden er en legendarisk løgn. For få mennesker kærer sig nok om sandheden til at det har nogen betydning. Almindelige mennesker har for travlt med at opfylde instinktive opgaver som at erhverve subsistens, husly og reproducere sig til at bekymre sig med esoteriske spørgsmål. Derfor, som enhver social kritiker ved, falder sådanne kritiske anstrengelser for døve ører og blinde øjne. Sandheden, når den bliver bragt frem i lyset, bliver blot ignoreret. Faktisk er der aldrig skabt nogen kultur for at opdage og sprede sandhed. Ingen eksisterer til det formål i dag. En kultur eksisterer for at fremme en gruppes eksistens. Kulturer er bevarelsesinstrumenter. Kulturer er defineret af myter. Medmindre en kulturs myter er kendt, kan dens natur ikke forstås.

Myterne, selvom de selvfølgelig er falske, betragtes ofte som historiske sandheder, og en kulturs institutioner bruges til at indpode dem. Når de er indpodet i menneskers sind, er myterne næsten umulige at udrense. Ørene er døvede og øjnene er blinde. Den sociale kritiker er hverken hørt eller set. Kulturen bruger sin evne til at ignorere den sociale kritiker som en defensiv taktik. Uvidenhed forsvarer kulturen, og kulturens uddannelsesinstitutioner fremmer uvidenheden. Institutionen kan ikke skilles fra dens kultur. I enhver kultur er sandheden noget, der skal undgås '
- Professor John Kozy via David A. Powell for The Saker Blog, 'Freedom and Other Illusions: American culture as illusory myth', 8. october 2018

DOG har summen af aktivistiske individer haft et enormt positivt impact siden internettet startede. Internet er den sidste interkommunikative bastion for frihed udenom magtens firewalls....

Ondskaben (i mangel på et bedre ord) og den sanseløse destruktion af almenvellet, er ved at gå op for flere og flere i offentligheden. Årsagerne, geopolitisk f.eks., skyldes i mangt og meget - viser deklassificerede officielle regeringsdokumenter - hemmelige statslige terroroperationer, massemediers massive udeladelser og løgne, m.m. (uagtet, at der er en indre årsag til den ydre manifestation).

Konsekvenserne er så omfattende og grumme, at mange foretrækker løgne og uvirkelighed pga. psykisk eskapistisk selvbeskyttelse. Man kan benægte virkeligheden ­ regeringers og massemediers massemorderiske løgne og adfærd, konspirationer (højkriminalitet), miljøets enorme ødelæggelser, etc. ­ men man kan ikke benægte konsekvenserne af at benægte virkeligheden. De som foretrækker at være analfabetiske om disse ting – hvor 'lykkeligt' uvidende det end er, ­ kan ikke beskytte sig selv og andre. De kan ultimativt kun agere struds med hovedet i sandet. Destruktionen som benægtes, fortsætter. De som benægter virkeligheden, bliver selv destruerede til sidst qua almenvellets destruktion. [1]

Problematikken er delingen i befolkningen - eller lad os omformulere det meget enkelt: Hvis man er informeret om, hvad som sker i verden under radaren , får man det sædvanligvis dårligt - hvis man på den anden side er uvidende om, hvor grelt det står til, har man det psykisk bedre. Uvidenhed er salighed.... men ubevidsthed.

Bevidsthed om status quo er ofte lidelse (for under så svære kår, er non-identifikation med det emotionelle astrale, er det meget svært for 99% at undlade at identificere sig), men forudsætning for at agere moralsk. I det første tilfælde kan man hjælpe andre og sig selv - i det andet tilfælde kan man ikke hjælpe andre eller sig selv. Når staten og massemedierne ikke længere tjener folket, og et flertal af individer tror på Staten og massemedierne, er det opskriften på en katastrofe.

For nogle år mødte jeg en af mine gamle venner. Han sagde, at hans 'livskvalitet var øget' betragteligt efter, at han ikke længere beskæftigede sig med 'konspirationsteori' - han havde fået det 'så meget bedre' efter, at han havde droppet det, og kan ikke tåle det mere. Forståeligt, men problemet forsvinder ikke ved at omtolke det, ignorere det, for summen af enkeltindivider i samfundet, som foretrækker denne 'løsning' er på bekostning af bevidsthed, og ubevidstheden kommer kun den mafiøse stat, medier, multinationale firmaer, m.fl. til gode - ikke almenvellet.

'På trods af forsøg på mind control - som aldrig har været mere intens (MUST-see): Beyond Censorship: Destroying Free Thought - vil de fremtidige demonstrationer i vesten, være i styrke med Paris X 50 flere steder i EU og USA, men vil blive mødt af de vestlige sikkerhedsstyrker, som vil bruge LRAD lydkanoner, ADS mikrobølgevåben, samt Raytheon's 'Darth Vader'-teknologi (som kan slå luften ud af demonstranter ud på afstand), og de samme nanopartikler, psykotropisk gas, DNA-våben og kemiske markører (udviklet I Israel ), som nu bliver brugt mod franske demonstranter, og hvis biologiske virkninger er sundhedsskadelige (og signatur kan være på kroppen i flere årtier), muligvis carcinogene ( som palæstinensiske erfaringer synes at vise)
- Gennembrud i ucensureret Internet...og andre tidsåndstendenser


Ang. Påvirkningsloven, så er den vedtaget, ligeså idiotisk og slem i praksis, som det oprindelige forslag:

'....I den yderst velunderbyggede rapport, som kan findes på Folketingets hjemmeside, gennemgår Jesper Larsen de 11 eksempler på russiske påvirkningsforsøg, (https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L95/bilag/6/2008356.pdf) som ligger til grund for regeringens ønske om at kriminalisere lovlige ytringer. Og det er foruroligende læsning: Ikke ét af de eksempler på russiske påvirkningsoperationer, som Justitsministeriet har taget fra Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering fra 2017 og brugt som bærende argument for den nye påvirkningslov, kan stå for et faktatjek. 'https://paradigmet.blogspot.com/2019/02/jyllandposten-den-strste-indskrnkning.html


De vedtog loven

Se også:


Facebook Pulls Plug on Anti-Immigration News Site Ahead of Danish Elections


We've been trying to explain for the past few months just how absolutely insane the new EU Terrorist Content Regulation will be for the internet
- EU Tells Internet Archive That Much Of Its Site Is 'Terrorist Content'

The Independent: New law where clicking on terrorist propaganda once could mean 15 years in prison comes into force
Head of counterterror policing says there will not be an 'explosion in arrests'


Næsten ALT går NØJAGTIGT som den 'konspiranoide' optik har advaret om  i snart 2 årtier....

Interview 1438 – New World Next Week with James Evan PilatoRudolf Steiner. Disse 100 år gamle citater må gøre ham til fremtidsskuende 'konspirationsteoretiker' par excellence

Apropos Kina..Black Mirror....coming to a town near you:

'I Danmark har man indført kameraer med ansigtsgenkendelse mange steder. I Kina har de indført kameraer med ansigtsgenkendelse overalt, og de har indført et offentligt pointsystem, et socialt kredit system, hvor de 'rigtige' meninger bliver belønnet af staten, som pluspoint, men har du 'forkerte' meninger, bliver man straffet med minuspoint. En dårlig score kan betyde, at man ikke har adgang til at flyve, køre med højhastighedstog, og man kan få problemer med at finde et job eller en partner. Det fik mig til at tænke på George Orwells bog, 1984, og Aldous Huxleys bog ' Fagre Nye Verden'.Samfundet i 1984 er den åbenlyse totalitære kontrol og overvågning. I Fagre Nye Verden omfavner folk deres egen fængsling og er tilfredse fordi de er ubevidste om ufriheden. I Kina synes begge dele at eksistere tingene side om side. Der er undertrykte mennesker, der slet ikke kan bevæge sig nogen steder mens andre er lovlydige borgere, som er tilsyneladende tilfredse med det nye social kredit system. De tjener magten med glæde uden protester, mens andre er undertrykte. Kan de ikke længere kende forskel på godt og ondt? På frihed og ufrihed? Og vil vi i Danmark umærkeligt ende op som Kineserne med tiden? Er vi der så småt uden at vide det? Er de lovlydige borgere de, der faktisk muliggør tyranniet ved ikke at protestere?
- ''De Tre Sidste Musketerer' - sidste udkald før friheden forsvandt?' (YouTube dokumentar med Advokat Bjørn Elmquist, Juraprofessor Eva Smith, og Preben Wilhjelm, lic.jur). - tidskode: 22:30 - 24:12 https://youtu.be/EsWKI0lUR"Skrækscenariet er jo, at man pludselig begynder at fængsle folk, som er kommunister eller har udtalt sig til fordel for Rusland eller et eller andet, og evt. prøve at retsforfølge dem under det man kan kalde hemmelige domstole."
- Juraprofessor Eva Smith
Skrev også for nyligt:


Aktivister splittes og skændes voldsomt indbyrdes også (de er 'kun' de mest oplyste i vandret forstand, dvs. hvad der foregår bag gardinerne, ikke oplyste i spirituel 'lodret' forstand; transcendens af emotioner og tanker), og De Gule Veste i KBH infiltreres. Samtidigt tror 'zombierne' ikke på, hvad aktivisterne fortæller dem, men latterliggør dem, angriber dem, truer dem, børn bliver taget fra bloggere som er for åbenmundede, og skarpsindige åbenmundede aktivister på Facebook er spærrede inde i compartmentalized Ghostban bobler (censur + censur af censuren), og der er ikke en tilstrækkelig stor opvågnen i DK endnu,....men opvågningen er der. Den STASI Censur der nu aktiveres er på en måde et godt tegn, for det betyder, at magten bliver nødt til at true med 12 års fængsel - om det er keyboard eller flyveblade. Hvis ikke internet og ordet ikke havde en effekt,, ville man aldig lave censurlove. Det er derfor the 1st Amendment blev født. Men internetreformationen fortsætter alligevel, så længe det er muligt.


Skrev i 2013:


"Hvis ikke ordet og skriften betød noget, hvorfor har systemet altid forsøgt at lukke munden på dem som taler ud? Det er derfor man i USA går efter the 1st amendment (talefrihed, pressefrihed, At forklejne ordets magt og de som med et sandt hjerte ønsker at vække andre folk op, er at lade hånt om alle skribenter i historien som udgjorde en forandring. På godt og ondt. Det er ikke det at man skriver - det er hvad man skriver og motivationen bagved det. Da den Hvide Rose' studerer på universitetet i München, fødes den idé i dem, at de ikke blot vil udveksle tanker om deres holdninger, men også omsætte dem i handling, og de danner modstandsgruppen "Die weiße Rose".....ved at fremstille og distribuere flyveblade, som opfordrer til modstand mod naziregimet. Som Sophie Scholl siger foran dommeren under retssagen mod medlemmerne af Den hvide Rose, før alle i gruppen bliver halshuggede', heriblandt hende selv: "Vi kæmper med ord."


The pen is mightier than the sword" ..... hvilket eliten ved, for hvis man kan kontrollere menneskers bevidsthed, og bilde dem ind, at de lever i 'et frit samfund' uden at de gennemskuer, at det er et maskeret slaveri, behøves man ikke et dikatur.".


Nu afsløres diktaturet endnu mere fordi de afslører deres afmagt idet magten ikke længere har midler, men må ty til åbenlyst drakoniske tiltag for at lukke munden på folk ved at true dem med 12 års fængsel. For et par uger siden blev internet officielt begrænset for første gang i dets historie. Snart vil alle EU lande derfor implementere censur i deres respektive lovgivninger.Det vil sikkert ske under fo'bold en varm sommerdag mens det døjligt varm i DK, do....og så kan eksekveringerne ske en mørk vinterdag. Det hele er koordineret.


Ultimativt er det godt på den lange bane, for det betyder historisk set altid at magten kollapser. Nogle af de klogeste aktivister mener vi aldrig rigtigt vågner op i DK for vi er for hjernevaskede.

Jeg er uenig, men det kommer til at ske i stor skala i en meget sen time, for vi er jo i døjlige Danemark, do. Flere aktvister kupper ud nu, fordi de vil rejse ud, så snart chancen byder sig....

_________

Dér hvor du fokuserer, dér vokser energien.
Hvis det var tilfældet, at energien vokser dér, hvor man fokuserer, og man fokuserer på noget mørkt, såsom Monsanto (kendt som 'det ondeste firma i verden), så burde det mørke forstærkes.


Det omvendte er dog sket: Monsantos magt er blevet alvorligt svækket, som direkte følge af millioner af 'aktivisters' fokus på Monsanto. Derfor må det være intentionen bag fokus, som skaber det ønskede resultat.

Det har sikkert været psykologisk hårdt for de mange aktivisters indre, som har identificeret sig, haft stress i denne kamp, men det objektive resultat i det ydre har 100% været; Monsantos magt er blevet svækket alvorligt i verden (de er stadig meget farlige), som følge af årvågenhed og handling.


Mine gamle tanker om dette sidste år:

Eksempel: Når Smart Meter zombierne banker på din dør for at tvinge dig til installation, hvad vil du gøre?

Vil du meditere? Ja, det skal man gøre under alle omstændigheder, men vil man forvente, at alle de lejligheder som der mediteres i, grupper af morfisk resonans, etc., dér vil selskaberne og installatørerne ikke banke på!?

Nej, her er det for den umiddelbare situation et andet domæne, en anden kvalitet end meditation som skal bruges til at sætte installatørerne på porten, nemlig viden og skelneevne (i hjertets tjeneste) om, hvad der er biologisk skadeligt - derefter handling via din følelse af ret til at sige fra!

Det er ikke din handling om at sige fra, som er stressende i sig selv, dét er identifikationen med emotionerne som skaber stressen.

Det kan f.eks. også være identifikationen med dine venners tagen afstand fra dig, osv. fordi de stadig er fanget i fedtmulet (og farlig) autoritetstro i det gamle falske paradigme...de tror på Staten og medierne og lægerne som Amen i Kirken. Ved at udgøre et 51% flertal bliver de ikke kun suicidale uden at vide det, de bliver også livsfarlige for de andre 49% mennesker med deres falske flertalslogik, fordi 5G master rammer alle, også dyr, insekter, etc.

Problem med flertalsfejlslutning: Når kun et mindretal kan tænke sandt, kan det ikke bekræftes af de mange, hvorfor de ender op med at følge de få som tænker (leder) falskt!

Når du har først har en viden om Smart Meter - (eller Gardasil vacciner, 5G, medieløgne, krigsløgne, etc. - alle de ting som er uhensigtsmæssige og skadelige for livet) - så siger man fra overfor selskabet. Det gjorde jeg. Derefter informerede jeg andre om at de skal gøre det samme, hvordan de skulle gøre det, hvad de skulle skrive, (almen menneskeomsorg, Boddhisatvaløfte, m.m.)

Vil meditation, ritualer og morfisk resonans stoppe de tusinder af grødhovedede Jens Jensen installatører fra at opstille de sindssyge 5G master overalt i DK?

Vil meditation, ritualer og morfisk resonans stoppe de falske dumme politikere fra at udføre de internationale ordrer om 5G master overalt i DK?

Nej, her igen er det mennesker som skal vågne op, bruge viden og skelnevne om, hvad som foregår i den ydre verden - vandret erkendelse = analyse og tankens gave. Man kan ikke beskytte sig mod noget, man ikke ved eksisterer.

Samtidigt skal man også arbejde i det indre = lodret erkendelse = afidentifikation med emotioner og tanker [2], ikke mindst bruge indre sindsligevægt i tilspidsede situationer i livet.

'Konspiranauter' er kun mere oplyste end andre mennesker på det vandrette plan (hvad som sker i verden under radaren), ikke det lodrette plan (fravær af reaktivitet, og evne til alkymisk at sætte sig ud over emotioner, detachment, spiritualitet, etc.). Dér er de som andre almindelige mennesker. DERFOR bør man have det indre med.
https://paradigmet.blogspot.com/2018/06/lad-ikke-dit-ego-sta-i-vejen-for-dig.htmlFra 2013:

Phendeling, Center for Visdom og Medfølelse, Vækstcentret, m.fl. har ikke den indsigt i, hvad som sker af de mere radikale udviklinger af under radaren, etc. - ligesom Hr.og Fru. Jensen heller ikke har det.

Og siden alt er enten udeladt, fordrejet eller underdrevet i DK lamestream massemedierne (og i den vestlige verden), har åndsaristokratiske spydsspidser derfor ej heller nogen dybere specifik indsigt i directed history og kausalsammenhænge af afgørende udviklinger lige nu, ikke på specificitets-niveauet! De spirituelle spydspidser, som stemte på EU, eller mediterende i Dzogchen som giver børnene gardasil vacciner, m.m. viser problemet (oplysning er heller ikke det samme som clairvoyance, og EU er et fascistisk projekt fra starten, hvilket deklassificerede dokumenter nu viser; CIA, Bilderberg, etc)

De har så noget andet uhyre værdifuldt (selverkendelse, visdom, spiritualitet, compassion), som sheeple ikke har bevidstgjort - men specificitet af konkret viden i den relative verden er der behov for også, og foruden hvilket det er potentielt farligt, og specielt fordi man ikke kan advare folk konkret. Som jeg skrev i et andet brev; 


Der er mange omstændigheder i det ydre som bør ændres, fremfor en eventuel malplaceret applicering af mindfulness.

GMO, farlige vacciner, aspartam, højspændingsmaster, mobilmaster. etc. skaber sygdom og symptomer (og er sanktioneret af Staten) - hvorefter f.eks. mindfulness og Tonglen appliceres (tibetansk buddhistisk øvelse i compassion, m.m.) - men selvsagt løser dette ikke problemet ultimativt, men er symptombehandling. At blive konkret informeret om faldgruberne, er at muliggøre løsningen, og at påpege farerne ved massemediernes undladelsessynd og deres enorme svigt (den såkaldt 4rde statsmagt er blevet ræven som vogter gæs i mangt og meget), er skelnevnens opgave så man indser sådanne direkte årsag-virkning-forhold. Man kan bruge intuitionen, men den skal tjene at forklare (sprog, tænkning) Hr. og Fru. Jensen, hvad der er galt.

Mange kan således have stor mindfulness og compassion med andre, med sig selv, etc., samtidigt som man er konkret uvidende om den umiddelbare konkrete årsag til lidelsen (højspændingsmaster, Aspartam, WiFi, Fluor, vacciner, etc), hvilket betyder at de konkrete kausal-forhold er usynlige på ens radar. Man kan følgelig ikke påpege dette, og derfor heller ikke fjerne årsagen til lidelsen – man kan praktisere mindfulness og compassion med andre (hvilket man bør gøre under alle omstændigheder anyway) , men man kan ikke beskytte sig selv og andre, dersom sådanne kausal-forhold ikke bevidstgøres (eksempler: fluor, aspartam, vacciner, NDAA, etc.)

I værste fald kan man blive protagonist med den bedste intention uden at være klar over at man fungerer som nyttig idiot (tandlægers brug af fluor f.eks. som er et neurotoksin, vacciners toksiske virkning, aspartam, etc.)

Situationen bliver værre, når det gælder troskyldighed, autoritetstro, naivitet, benægtelse, uvidenhed og ubevidsthed om de statssanktionerede usandheder og udeladelser, samt monstrøse foretagender såsom Big Pharma (nogle gange forsætlige iatrogene dødsfald for profit; Vioxx-skandalen, m.m.m.), propaganda og perception management af milliarder af mennesker (som det f.eks. var tilfældet med Irak og falske påstande om Saddams Husseins samarbejde med al-qaeda, og fabrikeringen af påstande om Iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben), ekstreme skred i frihedsrettigheder under dække af krigen mod terror, PSYOP, deep politics, directed history, falsk flag operationer, chemtrails, etc..

Se også [3]
_____________________________


Fodnoter

[1]
Psykopatiens største fordel er, at sandheden om ondskaben er 'for ond' at høre, og qua falsk bekvemmelighed forkastes virkelighed. Det ubevidste motto er; 'lad mig være i illusionen om frihed, så jeg ikke opdager, at jeg lever i ufrihed' (i Kinas Social Credit Score system, ser man dette tydeligt) – dette er muligvis essensen af elitens perception management. Implikationerne er, at godhjertede mennesker oftest ikke kan håndtere en så stor grad af ondskab, nemlig fordi det ER så ondt (løgnene og manipulationerne er 'for onde' – pædofili blandt toppolitikere, ISIS skabt af vestlige efterretningstjenester, vacciners ineffektivitet og skadelighed, hvidvaskningen af 5G, massemanipulation, sanseløs destruktion af miljøet, subsistens; vand, fødevarer, mennesker, osv.) Magten specialiserer sig i destruktionens usynliggørelse på bekostning af sandhed. Staten og medierne sørger for, at folk selvfølgelig skal have det 'godt’ i lykkelig uvidenhed. Man bør tænke godt og grundigt over, hvem som drager fordel af denne uvidenhed, og hvem som bliver skadet. Den anden implikation er, at godhjertede mennesker - hvis de nogensinde opdager sandheden om, at en sådan ondskab (i mangel på et bedre ord) faktisk eksisterer - bliver for bebyrdede, udbrændte, osv. Resignationens motto bliver: 'Verden og livet er hårdt nok uden sammensværgelser, og jeg kan ikke klare det hele. Jeg vil bare nyde mit liv'. De vender (forståeligt) deres ansigter væk fra det onde og nægter at håndtere det og søger trøst i de 'mindre radikale' intellektuelle 'gatekeeper fortællinger... Disse 2 implikationer er hindringer for 1) at opdage sandheden på grund af kognitiv dissonans og 2) hvis de i sidste ende overvinder deres kognitive dissonans, vender de alligevel hovedet bort pga. ondskabens radikalitet - og potentielt resulterer dette i man agerer som 'struds' ( eller endnu værre; Cypher-typen: Agent Smith and Cypher). Og endnu mere bekymrende under tiltagende tyranni; regeringens 'trygge' forsikring overfor de tillært hjælpeløse, hvor den faustiske ubevidste pagt er lydighed i bytte for større 'sikkerhed'. Frygt for straf og kognitiv dissonans VS behovet for følelsesmæssig sikkerhed og 'stabilt verdensbillede' kan få mennesker folk til forkaste virkelighed, forblive HELT uvidende og foretrække "uvidende lyksalighed" i bytte for større følelsesmæssig trøst uden at man erkender, at man bliver "nyttig idiot" og samarbejdspartnere med en morderisk magt i farlige tider af undertrykkelse. Afgiv flere friheder for mere 'sikkerhed', mens destruktionen af almenvellet fortsætter....


[2] Når oplyste holder darshan/satsang/lectures, noget som kræver tænkning i (hvert fald når man bruger) sproglig kommunikation - så bruger de faktisk tænkning og intellektet i excessiv grad, men de er - til forskel fra andre - ikke længere eksklusivt identificeret med deres tænkning og emotioner. Dette gør, at de økonomiserer med tænkningen, og de véd, hvornår brugen af tænkningen er relevant og irrelevant.

Tanker er der altså stadig i den oplyste bevidsthed, når det er nødvendigt, men de oplever dem ikke længere som udgangspunktet for identitet, det er ikke ens 'gravity of center' mere. Af samme grund tænder man ikke af emotionelt på samme måde heller. Ramana Maharshi og Krishnamurti gør f,eks.brug af ekstrem analytisk tænkning, men dette betyder ikke, at de er fanget i deres hoveder, men at selve identifkationens centrum med basis i tanker er ophørt.
Ramana Mahārshi læste aviser dagligt og omhyggeligt. Hvis der var "ingen verden" og "intet behov for sindet", hvad handlede denne daglige avislæsning so om? Kilder omkring Ramana siger, at han ikke blot "kigger på billeder" eller bruger avisen som en slags "kappe" eller "dækning" blot for at gå ind i andre bevidsthedstilstande. Han var virkeligt interesseret i trivsel for mennesker, dyr og samfund. Avisen (sammen med radioen, som han ofte lyttede) var en konventionel måde for ham at få adgang til oplysninger om følende væsener på andre steder, ligesom Mahārshi tilsyneladende også syntes at have paranormale måder at få adgang til oplysninger om dem også.'

Der er momenter hvor de er tanketomme, men i den praktiske verden, sprog, navigation, etc. kræves tænkningen, og denne evne tilhører jeget udviklingsmæssigt. Dette er en gave og velsignelse. Det er ikke tænkningen selv, der er problemet – det er den eksklusive obsessive identifikation med tænkning som jegets udgangspunkt for (falsk) identitet og selvbillede, som er problemet.

Mindfulness og andre indre teknikker vil for 99% menneskers vedkommende, ikke give specifik indsigt i skjulte politiske magtforhold, ligesom du ikke bruger meditation for at feje glasskår væk fra gulvet - men indre teknikker er perfekt og en nødvendighed for de menneskers sindsligevægt, som har en sådan indsigt, fordi de - med rette - er forfærdet over tingenes tilstand, når de vågner op til statens og mediernes løgne, kontrol, konspirationer mod menneskeheden, etc. - dvs. de finder ud af, at der er masser af 'glaskår' på gulvet, dvs. skadelige ting for deres livsvilkår (vacciner, 5G, etc.) som mange ikke ænser fordi de tror på statens og mediernes løgne, lægerne, etc.

DET ER DENNE STRESS FOR 'AKTIVISTER' SOM ER PROBLEMET FOR DEN ENKELTE PGA. IDENTIFIKATION MED EMOTIONER OG TANKER. HER VIL MEDITATION OG INDRE TEKNIKKER OGSÅ HJÆLPE TIL AT KÆMPE MED MINDRE STRESS, MEN DET VIL IKKE FJERNE 'GLASKÅR' SOM 5G F.EKS..

De skal kæmpe for at ændre disse vilkår uden at blive depressive, gå amok i emotionerne, eksterne og interne magtkampe, udbrændthed, stress, etc https://paradigmet.blogspot.com/2017/08/spirituelle-veje-og-vildveje.html
_____________

Følgende var oprindeligt skrevet til JFK21, og jeg skaffede gratis professionelle mindfulness kurser til dem, men kun én fra JFK21 tog imod tilbudet. 'Aktivister', 'normale mennesker' er ofte 'spirituelle analfabeter', en stor svaghed:
Hvis flere i Truth/Justice/Freedom-bevægelserne (se allernederste fodnote ***) træner mindfulness meditation og andre indre teknikker, vil de som gør det (blandt Truth/Justice/Freedom-bevægelserne), være yderst sjældne, i en verden hvor 95% af mennesker er 'emotionelle analfabeter', jvf. Eckhart Tolle (i en verden styret af lave emotioner, specielt i det politiske). De vil ikke kun være pionerer i det ydre, men vil have en praksis af selvindsigt og sindsligevægt (a la 'Jedi Mind'/Sun Tzu) i det indre, som gør dem bedre, klarere, langt mere effektive i det ydre! Talent og intellektuel indsigt I økonomi, false flags, medie manipulation, m.m. er nødvendigt og fantatisk pionerarbejde, og cutting edge, men ikke tilstrækkeligt, hvis det indre ikke er med [1], af flere grunde. Den manglende træning I selvindsigt, og at rumme negative emotioner, er potentielt en Trojansk Hest.


Nødvendighed: Mindfulness og andre indre teknikker vil IKKE give indsigt i skjulte politiske magtforhold, men det er perfekt og en nødvendighed for de menneskers sindsligevægt, som har en sådan indsigt, fordi de - med rette - er forfærdet over statens og mediernes løgne. De skal kæmpe for at ændre disse vilkår uden at blive depressive, gå amok i emotionerne, eksterne og interne magtkampe, udbrændthed, stress, etc.Set i lyset af potentielle store samfundsmæssige sammenbrudsscenarier, kan det forekomme absurd at bruge mindfulness, men det er snarere omvendt.


Eksternt vil mindfulness give større styrke, sindsligevægt, klarhed, etc. i forhold til angreb udefra, så man ikke reagerer som flertallet gør (reaktivt, automatisk, emotions rule, etc.)

Internt, så at man meget lettere kan håndtere de emotionelle konflikter, der potentielt kan opstå indbyrdes blandt Truth/Justice/Freedom-bevægelser, (som det konstant gør I alle mellemmenneskelige relationer – store og små). Det vil kunne være uvurderligt i konfliktmægling f.eks., og udnivellere de værste emotionelle bølgetoppe, så at skibet ikke splittes indefra. Den Trojanske Hest er altid på spil. https://paradigmet.blogspot.com/2016/11/sammenbrudscenarier-mindfulness.html[3]  The following is an example of disbelief and scepticism by very progressive and goodhearted people ( Deepak Chopra, Duane Elgin, Amy Goodman, Paul Hawken, Edgar Mitchell, John Perkins, John Robbins, Elisabet Sahtouris, Vandana Shiva, and Adam Trombly ) whose disbelief is ending up in a rationalized stockholm-syndrome in regard to the more extreme claims in the documentary film Thrive, and they will historically become known as inadvertent gatekeepers if the claims put forth in 'Thrive' is correct. Historians would write something like 'these progressive and goodhearted pioneers with a huge following went very far, but ultimately not far enough, thus leading many people astray from the unpleasant but necessary truth due to their own disbelief and ignorance'
 
"...theories at the heart of Thrive are based on an ultimate division between "us" and "them." "We" are many and well-meaning but victimized.

[Are farmers in India not victimized by Monsanto? - just one example - then why cannot it apply to other powerful entities wreaking havoc and destruction? Just because you don't know them?] 


"They," on the other hand, are a tiny, greedy and inconceivably powerful few who are masterfully organized, who are purposefully causing massive disasters in order to cull the population, and who are deliberately destroying the world economy in order to achieve total world domination.


This way of thinking has an allure, for it distracts and absolves us from the troubling truth that the real source of the problem is in all of us..


[I ask; how are the farmers´lives in India absolved by pointing fingers at Monsanto as the concrete cause?] 

.., and in the economic systems we have collectively produced. If the ills of the world are the deliberate intentions of malevolent beings, then we don’t have to take responsibility for our problems.. 

[logical fallacy, non sequiteur - how does the destruction of the farmers lives´ by Monsanto suddenly relinquish the farmers from continuing self-responsibility for their own lives? It doesn't!] 

..because they are being done to us. Thinking this way may provide the momentary comfort of feeling exonerated, but it is ultimately disempowering, because it undermines our desire to be accountable for the way our own thoughts and actions help to create the environmental degradation and vast social inequity of the world in which we live. As Aleksandr Solzhenitsyn wrote, "The line separating good and evil passes not through states, nor between classes, nor between political parties either, but right through every human heart."
- from John Robbins' Critique of THRIVE

If the thinking above was true in regard to Monsanto fx. (read: deliberate destructive malevolent technology at the expense of billions of people). then nothing would be accomplished - regardless of whether we ourselves are compassionate, have integrated our shadows and opened our hearts, worked on ourselves internally, etc. The inner journey does not exclude the awareness of the external landscape, however grim and unfamiliar.

It has nothing to do with being 'absolved' or 'us vs them' cause Monsanto's destructive technologies or chemtrails will still be operational whether we meditate or not, whether we say 'All is One' or 'Us VS them' (fallacy of irrelevance).

 
Being aware of their agenda is the prerequisite for overthrowing/stopping them. And this has nothing to do with 'us VS them' in terms of emotional judgment (albeit understandable, given their disregard for farmers, life, etc.) or lack of own responsibility but with knowledge, mental discernment first, stripped of any emotional aversive component.
Of course there are many positive and incredible breakthroughs happening. Even under the current 'Darth Vader' system, there is light, laughter, love, meditation, dance, joy of living, exuberance, fortunately and always, but that's not the point.  The discerning point is: If the positive states and activities don't address and solve the negative ones, it is rather absurd to use the truisms about positivity as an 'argument', when no causality exists (a form of logical fallacy, point of irrelevance, non sequiteur, etc.). As long as the diabolical modus operandi of the Dath Vader Empire' is unchallenged by our apathy or denial it will march on unabatedly, and the world will not be truly free. The fact that people work, meditate, dance, make love, etc. is great, but a truism that hardly is the point, since the murderous modus operandi of the 'Darth Vader Empire' and activities of elite-psychopaths aren't being challenged directly by dance, joy of living, meditation, etc. They are being challenged by awareness, knowledge and subsequenct action (it wasn't meditation that challenged and weakened Monsanto the last 6-10 years, but focus, vigilant activism based on research, morality and discernment. They are still a very powerful entity whose undoing depends upon a greater horizontal political awakening. Just one example of many).

The following quote applies also in the context above:

 
“There is no coming to consciousness without pain. People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own Soul. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.”
- C.G. Jung
http://sitdol.blogspot.com/2017/01/the-boddhisatva-vs-darth-vaderor-what.html


_________________


PS:'Det vil være forventeligt, at fremgang i fysiologi og psykologi vil give regeringer meget mere kontrol over individuel mentalitet end de har nu, selv i totalitære lande. Fichte lagde grundlaget at uddannelse som mål skulle destruere den frie vilje, så at elever resten af deres liv efter de havde forladt skolen, skulle være ude af stand til at tænke og handle på en anden måde end den som deres skolemestrene ønskede… ..ernæring, injektioner, og påbud vil kombineres fra en meget tidlig alder, så at den karakter som autoriteterne finder ønskværdig, produceres, og enhver seriøs kritik af den herskende magt vil være psykologisk umulig. Selv hvis alle er miserable, vil de tro sig selv lykkelige, fordi regeringen fortæller dem, at de er det.'  [Danmark er det lyyyyykeligste folk i verden, do...med en latterlig Løkke, som har en grum løkke om folkeåndens hals, som kun tænker på bøf og vild med dans, trusser og svans, osv..]
- Bertrand Russell,
The Impact of Science on Society, 1951

Når økonomien kollapser og de introducerer den globale valuta, når krigene og STASI systemerne udvides endnu mere, bør man være forberedt i fødevare- og energi-selvforsynende enklaver (som HEC, den nye efterretningstjeneste og andre trænede nedkæmpelse af allerede i 2014), før vi bliver statssubsiderede Bruger King zombier på fødevare-rationerings-apps, før teknokratiets Darth Vader imperie bliver endnu mere bøffet op, etc.......

Because Corbett lives in Japan, he has a more clear view of Technocracy than most Americans, and in my opinion, he really understands the big picture, the players and the implications for the future of the world: https://www.activistpost.com/2019/04/the-corbett-report-patrick-wood-unpacks-technocracy.html

Ingen tror på det før det kommer som en tyv i natten..
...
If you cannot think, you cannot figure things out.
If you cannot figure things out, you will never see that you are a slave.
If you cannot see that you are a slave, you can never rebel.
If you cannot rebel, you will never be free.
If you cannot be free, you can never fulfill your purpose on earth to be your highest and best self.

'The ultimate tyranny in a society is not control by martial law. It is control by the psychological manipulation of consciousness, through which reality is defined so that those who exist within it do not even realize that they are in prison.'
- Barbara Marciniak, Bringers of The Dawn

"None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free."
- Goethe


'Jeg satte tusind slaver fri, jeg kunne have sat tusind mere fri, hvis blot de vidste, at de var slaver'
- Harriet Tubman, heltinde under den amerikanske borgerkrig

'Lykkelige slaver er de bitreste fjender af frihed'
- Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach

'Hvis du giver en slave vinger, vil han feje gaden med dem'
- polsk ordsprog

'Det er svært at befri tåber fra de lænker som de ærer'
― Voltaire

'[De vil] få folk til at elske deres trældom og producere diktatur uden tårer, en form for smertefri koncentrationslejr for hele samfund, så at folk vil få frataget deres frihedsrettigheder, men de vil snarere nyde dette fordi de vil være distraherede fra ethvert ønske om oprør gennem propaganda og hjernevask. Og dette synes at være den endelige sidste revolution' [den sidste revolution for magthaverne(!), idet ethvert incitament til oprør vil være fjernet ved illusionen om frihed - en tilstand af uvidende ufrihed]
- Aldous Huxleys forudsigelse om fremtiden, Tavistock Group 1961

The world is too dangerous to live in, not because of the people who do evil, but because of the people who sit and let it happen.
- Einstein

The best lack all convictions, while the worst
Are full of passionate intensity
- Yeats

A really efficient totalitarian state would be one in which the all-powerful executive of political bosses and their army of managers control a population of slaves who do not have to be coerced, because they love their servitude. To make them love it is the task assigned, in present-day totalitarian states, to ministries of propaganda, newspaper editors and schoolteachers…. The greatest triumphs of propaganda have been accomplished, not by doing something, but by refraining from doing. Great is truth, but still greater, from a practical point of view, is silence about truth.”
– Aldous Huxley, Brave New World


'Herskerne af videnskab vil facilitere én form for uddannelse for almindelige mennesker, og en anden for de som bliver sat til at herske over magten af videnskaben. Det vil forventes af almindelige mænd og kvinder at være føjelige, arbejdsomme, punktlige, tankeløse, og tilfredse. Af alle disse kvaliteter vil tilfredshed blive anset for at være den vigtigste'
- The Scientific Outlook, Bertrand Russell


'Det som vil være af største vigtighed politisk, vil være massepsykologi. Hvad som er essentielt i massepsykologi er overtalelsens kunst…..vi ved at glitter og underholdning vil gøre mere for overtalelse end den mest elegante række af syllogismer. Med tiden vil håbet være, at man kan overtale enhver om hvad som helst, hvis man kan få fat i vedkommende som ung, hvis penge og udstyr faciliteres af Staten…..[der] vil blive gjort store fremskridt, hvis det bliver gjort af videnskabsmænd under et videnskabeligt diktatur….Fremtidens socialpsykologer vil have et antal af skoleklasser af børn under sig, hvor forskellige metoder afprøves, som vil producere en urystelig overbevisning om, at sne er sort [hvidt er sort]. Snart vil forskellige resultater indfinde sig. For det første, at hjemmet er en forhindring. For det andet, at ikke meget kan gøres medmindre indoktrineringen starter før 10-årsalderen. For det tredje, at repetitiv musik er meget effektivt. For det fjerde, at overbevisningen om, at sne er hvidt, skal anses for at være en mening som er morbidt excentrisk…..Selvom denne videnskab vil blive studeret omhyggeligt, vil den blive rigidt begrænset til kun at omfatte den herskende klasse. Befolkningen vil ikke blive tilladt at vide, hvordan deres egne overbevisninger er blevet skabt. Når teknikken er blevet perfektioneret, vil hver eneste regering med ansvar for uddannelse være i stand til sikkert at kontrollere sine undersåtter uden hjælp fra hære eller politimænd'  ..øh, lyder som Danmark
- The Impact of Science on Society, Bertrand Russell


'To make a contented slave,’ [Frederick] Bailey later wrote, ‘it is necessary to make a thoughtless one. It is necessary to darken his moral and mental vision, and, as far as possible, to annihilate the power of reason.’ This is why the slaveholders must control what slaves hear and see and think. This is why reading and critical thinking are dangerous, indeed subversive, in an unjust society.'
― Carl Sagan

'Magten forsøger ikke kun at kontrollere begivenheder, men de forsøger at kontrollere vores erindring og forståelse af disse begivenheder, hvilket er en del af kontrollen over begivenhederne selv.'
– Professor Michael Parenti


‘They could be made to accept the most flagrant violations of reality, because they never fully grasped the enormity of what was demanded of them, and were not sufficiently interested in public events to notice what was happening‛
– George Owell, 1984

'Den lykkelige slave gør den engagerede intellektuelle ulykkelig. Det er ikke til at udvikle en kritisk teori om den sociale virkelighed, hvis folk er tilfredse under omstændigheder, som skulle være dybt utilfredsstillende'
- Tysk filosof

'Tyranniets suveræne mysterium er at fastholde mennesker i en tilstand af bedrag, og camouflere den frygt, hvormed de skal holdes i skak, så at de vil kæmpe for deres underdanighed, som om det var deres frelse'
– Baruch Spinoza

'Puzzlement and doubt are, however, already crimes in the totalitarian state. The mind that is open for questions is open for dissent. In the totalitarian regime the doubting, inquisitive, and imaginative mind has to be suppressed. The totalitarian slave is only allowed to memorize, to salivate when the bell rings.'
– Joost A. M. Meerloo: The Rape of The Mind.

'All the power and policy of man cannot continue a system long after its truth has ceased to be acknowledged, or an establishment long after it has ceased to contribute to utility. It is equally vain, as to expect to preserve a tree, whose roots are cut away. It may look as green and flourishing as before for a short time, but its sentence is passed, its principle of life is gone, and death is already within it.'
- Anna Letitia Barbauld

'There are two parts to the human dilemma. One is the belief that the end justifies the means. That push-button philosophy, that deliberate deafness to suffering, has become the monster in the war machine. The other is the betrayal of the human spirit: the assertion of dogma that closes the mind, and turns a nation, a civilization, into a regiment of ghosts--obedient ghosts or tortured ghosts.'
- Jacob Bronowski

"We are living in a demented world. . . Everywhere there are doubts as to the solidity of our social structure, vague fears of the imminent future, a feeling that our civilization is on the way to ruin. They are not merely the shapeless anxieties which beset us in the small hours of the night when the flame of life burns low. They are considered expectations founded on observation and judgment of an overwhelming multitude of facts. How to avoid the recognition that almost all things which once seemed sacred and immutable have now become unsettled, truth and humanity, justice and reason? We see forms of government no longer capable of functioning, production systems on the verge of collapse, social forces gone wild with power. The roaring engine of this tremendous time seems to be heading for a breakdown. But immediately the antithesis forces itself on our minds. Never has there been a time when men were so clearly conscious of their commanding duty to co-operate in the task of preserving and improving the world's well being and human civilization."
- Dutch historian Johan Huizinga: In The Shadow of Tomorrow


"If there is no free conversation human aggression accumulates. A man who listens only to his radio or is caught by the hypnotism of the movies must discharge his aggression somewhere else. But the civilizing sublimation of conversation does not reach him, so he cannot get rid of his aggression.
People have learned to be silent listeners. Dictatorship asks only for silent citizens. If man cannot redeem himself of his everyday tensions through words, the archaic primitive demands within him grow more and more awake. The world falls prey to his accumulated obsessions, and in the end collective madness breaks through. Let us talk now, so that we do not become mad animals!"
- Joost A. M. Meerloo: Conversation and Communication

'There has never been a just [war], never an honorable one--on the part of the instigator of the war. I can see a million years ahead, and this rule will never change in so many as half a dozen instances. The loud little handful--as usual--will shout for the war. The pulpit will--warily and cautiously--object--at first; the great, big, dull bulk of the nation will rub its sleepy eyes and try to make out why there should be a war, and will say, earnestly and indignantly, 'It is unjust and dishonorable, and there is no necessity for it.' Then the handful will shout louder. A few fair men on the other side will argue and reason against the war with speech and pen, and at first will have a hearing and be applauded; but it will not last long; those others will outshout them, and presently the anti-war audiences will thin out and lose popularity. Before long you will see this curious thing: the speakers stoned from the platform, and free speech strangled by hordes of furious men who in their secret hearts are still at one with those stoned speakers--as earlier--but do not dare say so. And now the whole nation--pulpit and all--will take up the war-cry, and shout itself hoarse, and mob any honest man who ventures to open his mouth; and presently such mouths will cease to open. Next the statesmen will invent cheap lies, putting the blame upon the nation that is attacked, and every man will be glad of those conscience-soothing falsities, and will diligently study them, and refuse to examine any refutations of them; and thus he will by and by convince himself the war is just, and will thank God for the better sleep he enjoys after this process of grotesque self-deception.' [my emphasis]
― Mark Twain

____________Kommentarer

Populære indlæg