DK DDR - 12 Års Fængsel for Facebook Post


af ChaosNavigator


 
'You get accused of treasonous activity and treasonous speech because in an empire of lies the truth is treason'
- Ron Paul, aug 2018

DINE bedsteforældre, oldeforældre, dit EGET kød og blod har OFRET LIVET i sin tid for at DU har fået denne hårdt tilkæmpede frihed. Nogle blandt din EGEN FAMILIE gennem generationer har OFRET LIVET for, at DU har fået din ytringsfrihed og friheden.
Din EGEN FAMILIE er i sin tid blevet MYRDET for at kæmpe for at DU har denne frihed idag! Dette STASI tiltag er slet og ret anti-kristeligt!


Grundloven § 77: Staten må ALDRIG IGEN forbyde nogen at ytre sig -  og
§ 71: Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Selvcensur: 'Personen kan føle sig nødsaget til at give afkald på ytringsfriheden for at bevare friheden til at bevæge sig frit rundt i samfundet, blive fri for vold, blive fri for trusler, eller ultimativt for at bevare friheden til eget liv.'

- https://da.wikipedia.org/wiki/Ytringsfrihed

Abstract:
 • Den Nye STASI lov - DDR 2.0 i DK
 • Oplyste Danskere i Farezonen
 • Orwells '1984' & Huxleys 'Fagre nye verden'
 • 10 Trin til et Fascistisk Samfund
 • En kort personlig historie & usandhed ønskes
 • Frihed VS Apati
 • En lang række citater
Update:  Berlingske har publiceret en artikel om forslaget, men Mchangama er alt for tilbageholden i sin kritik, og forstår ikke implikationerne. Der bør være et Ramaskrig, men den underspillede dybt misvisende facon, giver fejlagtigt indtryk af at det ikke er synderligt radikalt. Det ER det. Ytringsfriheden er på spil (og ordet bliver ikke engang nævnt en eneste gang i artiklen).

Update: Kraftig kritik af lovforslag mod fake news: Det truer demokratiet
I demokratiske samfund er statens sikkerhed ikke truet af meninger. Demokratiet er truet, hvis staten griber ind overfor visse meninger men freder andre...Også høringssvaret fra Retspolitisk Forening er særdeles kritisk. Foreningen opfordrer ligefrem til, at lovforslaget trækkes tilbage.
»Den slags statsregulering af sindelag og holdninger, som reglerne indebærer, hører ikke hjemme i en retsstat,« skriver foreningen... Lovbemærkningerne undtager udtrykkeligt »sædvanlig journalistisk virksomhed« fra straffebestemmelsen. Men som Jørn Vestergaard undrer sig: »’Sædvanlig journalistik’ … hvad betyder det?« [Læs: medløbende rygklapperi og presstitution-prostituerede med de 'rigtige' meninger får frit STASI-pas, mens
'konspirationsteoretikere' 'påvirkende' årvågne mennesker er på den hemmelige PET-liste som skal neutraliseres, helst før folketingsvalget]
- Dagbladet Information via denne website - læs resten her:
https://www.denoffentlige.dk/kraftig-kritik-af-lovforslag-mod-fake-news-det-truer-demokratiet


Vi får se! Det bliver start-november at det fremsættes i folketingets sal til vedtagelse eller ej. En belejlig false flag og lign. vil nok hjælpe lidt på det...


Sooner or later........for intentionen og kursen er TYDELIG gennem mange år - salamien er hårdt beskåret i forvejen, og kursen er sat mod STASI 2.0  og forudbestemt af mørkemændene bag forhænget for lang tid sidenet biometrisk overvågnings og kontrolsamfund med smart grid, smart dit og dat, og på sigt; Elysium, Minority Report, 2030 Brave New World, Hunger Games, Gattaca, Skynet/Terminator, m.m.  - medmindre folk vågner op, dvs. bliver til 'konspirationsteoretikere'


Update 13. okt: Jurister advarer mod regeringens værn mod mørke kræfter: »Det hører ikke hjemme i en retsstat«
https://www.berlingske.dk/danmark/jurister-advarer-mod-regeringens-vaern-mod-moerke-kraefter-det-hoerer-ikke


Update 14. okt: Her er to bidder, der forklarer hvad der ligger bag regeringens forrykte forslag.

1) De kredse der står bag "Atlantic Council" har dekreteret det.

'In March, the United States Special Operations Command, the section of the Defense Department supervising the US Special Forces, held a conference on the theme of “Sovereignty in the Information Age.” The conference brought together Special Forces officers with domestic police forces, including officials from the New York Police Department, and representatives from technology companies such as Microsoft.This meeting of top military, police and corporate representatives went unreported and unpublicized at the time. However, the Atlantic Council recently published a 21-page document summarizing the orientation of the proceedings....The most striking element of the document, however, is that it is not describing the future, but contemporary reality. Everything is in the present tense. The machinery of mass censorship has already been built'
-'The US military’s vision for state censorship', 5. october 2018


https://www.wsws.org/en/articles/2018/10/05/pers-o05.html

(artiklen bekræfter, at det er internet reformationen som udgør en trussel for eliten, som jeg skrev i 2013Formentlig noget af svaret i denne artikel også: https://southfront.org/internet-censorship-just-took-an-unprecedented-leap-forward-and-hardly-anyone-noticed/
2) Af de tre mulige principper et lands styreform kan hvile på, er "vestligt demokrati" en eufemisme for det despotiske princip. Modus operandi for det princip er angst (tidligere kaldt "terror").

Regimer der er funderet på det despotiske princip, må nødvendigvis udløse nådesløse og hårde repressalier mod enhver afviger, af den simple årsag, at skulle de virkelige herskere undlade at straffe enhver dissens uden tøven og med drakoniske midler blot én eneste gang, da har de allerede beseglet deres egen undergang.

Enhver der har oplevet en skolegårdsbølles detronisering, vil forstå de sociale dynamikker bag. Same same.

Enhver der har læst Montesquieus hovedværk, Lovenes ånd, vil vide hvad jeg taler om. Desværre lader det til at ingen længere læser det særdeles nyttige værk. Læs blot tredje bogs 9. kapitel, og du vil forstå.Update 16. Oktober: Bekræftelse: Atlantic Council står bag den store censur, hvor Facebook har outsourcet den store vestens massecensur til Atlantic Council. Supereliten og CIA-ex-spooks og CIA spooks skal bestemme, hvad DU tænker. Hvem er det som påvirker? Det er magten som ræven der vogter gæs. Den store ekstremisme kommer fra CENTRET i det politiske spektrum, selve magten, ikke fra venstre eller højre. Det er Facebook med deres ejere, SPOOKS, som påvirker!


Bullhorns: purging
- RT


'Like a death blow': Banned alternative media speak to RT after mass Facebook purge


'One doesn’t need to look far to understand who the Atlantic Council are and what they stand for : it is a think tank essentially funded by NATO, weapons manufacturers, Middle-Eastern oil-state monarchies, billionaires and different branches of the US military. In short, it has been described as being nothing less than NATO’s unofficial propaganda wing. The Atlantic Council doesn’t shy away from its political intents across the world, which can be seen solely by looking at who sits on its directors board – the crème de la crème when it comes to US neocons & war criminals: Henry Kissinger, Condoleezza Rice, Frank Carlucci, James A. Baker, R. George P. Shultz, James Woolsey, Leon Panetta, Colin Powell, Robert Gates, and many more. Needless to say, the Atlantic Council has been on the same side as every single war and conflict engendered by US and NATO imperialism over the last 50 years, and has itself played a role in abusing democratic elections around the world as well as spreading propaganda and misinformation both in home countries and abroad to achieve its political means.'
- Facebook Censorship and the Atlantic CouncilWhy the Coordinated Alternative Media Purge Should Terrify Everyone: Soon Those Who Hate Freedom Will Have Unquestioned Access to the Minds of 2 Billion People
- Global Research

Selected Articles: Facebook Censorship and the Atlantic Council

Entiteter, såsom Atlantic Council og Bellingcat, som Danmark også følger som sandhedsministerie, skal åbenbart bestemme over, hvad du skal tænke.
'.... Bellingcat formentlig er britisk efterretningstjeneste.. Bellingcat er stiftet af den britiske blogger, Eliot Higgens,... Higgens har ingen videregående uddannelse og er i dag fellow i den neo-konservative tænketank, Atlantic Council.'
- Efterretningstjenester vejleder danske medier
Den Nye STASI lov - DDR 2.0 i DK


Forslag til lov om ændring af straffeloven (Ulovlig påvirkningsvirksomhed)
Høringsfrist
11-10-2018
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62185
'Fremover kan det blive strafbart at dele kritiske artikler på Facebook om eksempelvis NATO-samarbejdet, hvis myndighederne kan bevise, at en udenlandsk efterretningstjeneste står bag [de kan sige, hvad som helst med denne belejlige gummiparagraf, og under hemmelige domstole]. Hvis du deler en artikel, der har til formål at "påvirke den almene opfattelse af NATO-samarbejdet negativt", kan det give op til tolv års fængsel.'
-
Det skal koste 12 års fængsel at påvirke


'Regeringen har en lov i høring, der kriminaliserer mine ytringer på linje med drab, narkokriminalitet, terrorisme og spionage. Ytringerne straffes ikke for at opfordre til vold, injurier eller for at være forkerte, men kun for deres formodede motiv. Jeg forventer loven bliver vedtaget, og mine ytringer vil derefter blive efterforsket som kriminalitet af ovenstående kaliber med de midler efterretningstjenesterne besidder. Hvis mine artikler, blogs og læserbreve kan hjælpe udenlandske efterretningstjenester, med at påvirke den offentlige mening, og jeg burde have vidst det, så risikerer jeg til op til 12 års fængsel. Det har ingen betydning om ytringerne påvirker eller ej, ligesom straf ikke kræver noget samarbejde med udenlandske efterretningstjenester og ytringernes sandhedsværdi er også irrelevant. Retssagen må logisk være hemmelig, da mine ytringer ellers skulle gengives i pressen, som så er medskyldige i grov kriminalitet.....Når først loven er vedtaget, så indeholder den en cirkulær logik idet enhver, der fremsætter kritik af loven, bør vide, at det kan hjælpe fremmede efterretningstjenester med at påvirke den offentlige mening, fordi en afskaffelse vil stække Udenrigsministeriet, FE og PETs monopol på kontrollen med den information borgerne får, og endda i hemmelighed og uden nogen form for demokratisk kontrol.
- Danmark: 12 års fængsel er bedre end at blive likvideretMed Justitsministerens nye lovforslag kan lovlige ytringer give op til 12 års fængsel


"...lovforslaget, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig – og alle de jurister jeg har talt med."
'Påvirkningsloven' - DK STASI 2.0

HVORFOR ER DER INGEN DANSKE DAGBLADE SOM INFORMERER BEFOLKNINGEN OM DETTE TILTAG? (outdatet nu)


I hvor stor grad vil det danske hemmelige statspoliti bruge 'loven' mod kritikere af regeringen, der risikerer 12 års fængsel for at kritisere NATO? Det er længe blevet forudsagt af 'konspirationsteoretikere', at de vil bandlyse ytringsfriheden.


Er du på den nye hemmelige 'dødsliste' over kritikere, som det danske hemmelige statspoliti har samlet gennem mange år?

1. februar 2018: ‘PET indsamler uden kontrol følsomme oplysninger om tusindvis af danskere’
- Politiken

31. januar 2018: ‘Statens kontrolorgan advarer: Kontrollen med PET's registreringer er reelt sat ud af kraft’
- PolitikenHvad afholder staten fra at bruge denne gummiparagraf af en 'påvirkningsvirksomhed' til at
kidnappe 'konspirationsteoretikere' kritikere, aktivister og anti-krigsdemonstranter, som vil komme for en Kafka'sk hemmelig STASI domstol udenom offentlighedens kendskab, for derefter at blive sat i et hemmeligt fængselshul eller offentlig gabestok?
 

 Den slags vil ikke ske, siger du? Det ER sket før - blot ét eksempel:
 'I november 1981 bliver Herløv Petersen anholdt i sit hjem sammen med sin daværende kone... Anklagen var spionage, eller mistanke om, at han var "påvirkningsagent" eller "indflydelsesagent"....I virkeligheden ønskede PET ikke en retssag. De vidste, jeg var uskyldig, og hvis det kom til en retssag, ville jeg blive frifundet. Tiltalen blev frafaldet. Men PET havde allerede opnået, hvad de ville: Nemlig at afskrække folk fra at have kontakter med Østeuropa, fra at være politisk aktive i fredsbevægelsen og mod atomkraft. Hele min sag er et eksempel på, hvordan PET bliver brugt som et redskab mod politiske modstandere, og hvordan PET bliver en stat i staten, siger Arne Herløv Petersen.
https://arbejderen.dk/indland/arne-herl%C3%B8v-har-l%C3%A6st-om-sit-liv-hos-pet


(I ovenstående sag forbød Rigsadvokaten OG Justistsministeren explicit overfor PET at arrestere Herløv Petersen. PET arresterede ham alligevel!)


At ingen danske medier foruden Trykkefrihedsselskabet og Arbejderen har formidlet denne nyhed, er et GIGANTISK svigt af Public Service forpligtelser. Hvis de danske nationale medier først publicerer historien EFTER at loven først er vedtaget, viser det at de enten sover i timen i en GIGANTISK grad eller at de modarbejder almenvellet per tavshed og undladelsessynd.  (outdatet nu) Det er netop bl.a. sådan at en prototypisk fascistisk lov bliver vedtaget; under radaren udenom den større offentligheds kendskab før det er for sent.


Hvad afholder staten fra at bruge denne gummiparagraf til at statuere et kinesisk social credit score eksempel, som et offentligt afskrækkende eksempel med pressens hjælp? Kan du ikke se ligheden mellem påvirkningsloven og Kina? Konsekventielt set er der tale om samme intimiderende effekt ved diktatoriske bemyndigelser, det er kun gradsforskelle, ikke væsensforskelle.

'The social-credit system was based explicitly on a familiar, Western model: the credit score. (Ribers er blot ét aspekt i DK)
-'
China's Dystopian Tech Could Be Contagious - The Atlantic, 2018

NB! Der er stærke tegn på, at Kina er en beta-test for vestlige lande.


16x9
Overvågnings- og Biometrisk samfund til kontrol - hav de samme 'rigtige' meninger som staten og du bliver belønnet, men hvis du har 'forkerte' meninger, bliver du straffet. 'Har man en dårlig score, kan man pludselig blive nægtet adgang til at flyve, køre med højhastighedstog eller få problemer med at finde sig et job eller en partner. Er man derimod en god samfundsborger, som donerer blod, arbejder frivilligt eller donerer penge til velgørenhed, får man pluspoint på kontoen.'
- Ekstrem overvågning i Kina - alle får point for deres opførsel - TV 2, 2018
Kinesisk 1984/Fagre Nye Verden i én og samme pakke. Rædselsvælde i Kina er biometrisk betatest for vesten -  DDR x 1000. Læg mærke til at retsbevidsthed er totalt udslettet for mange (tidskode: 9:38). Uvidende ufrihed - den værste form for tyranni. Ikke alles sind er dog indoktrineret. ...endnu.

Auken's vision f.eks. er selve essensen af Yevgeny Zamyatin's dystopiske roman, Vi, og Aldous Huxley's Fagre Nye Verden.

'Jeg ejer intet, jeg har intet privatliv, og jeg har aldrig været gladere', skriver Radikale Venstres erhvervsordfører, Ida Auken, i en kreativ vision for en fremtidsby... Aukens artikel er en lang beskrivelse af livet for et menneske i byen anno 2030
...'Jeg ved, at et eller andet sted, bliver alt hvad jeg gør, tænker og drømmer om registreret. Jeg håber bare, at det ikke vil blive brugt imod mig', skriver Auken.
Der er altså ingen reel beskyttelse af personlige oplysninger i Ida Aukens fremtidsvision. Men det er ikke trist i Aukens verden. Det er til gengæld prisen for et bedre liv. 
Ekstrabladet, december 2016

2030
 er den opdaterede udgave af monsteret Agenda 21:

Ida Auken - ejendomsret og privatliv. (Danske undertekster) - VIDEO

'Danmark er blandt de lande med flest overvågningskameraer per indbygger. Flere hundrede kameraer på Strøget i København sender allerede live-billeder direkte til en række monitorer placeret i operationslokalet på Københavns Politigård. I al stilhed har politiet indført den kontroversielle overvågningsmetode ansigtsgenkendelse. Det er sket uden debat i Folketinget eller i befolkningen, og uden at der er regler på plads, der sikrer borgernes retssikkerhed.'
- Politiet indfører Biometrisk ansigstgenkendelses software -  overvågningsteknologi uden debat 2018
og her

  Hemmelige biometriske kameraer sat op i KBH af Politiet/PET under fo'bold i 2018. Maskeforbud, 'falsk skæg', halstørklæder, etc. Burkaloven brugt som påskud for generelt forbud, som kollektivistisk afstraffelse af alle danskere for at bane vej for Minority Report/Biometri.
De skal have DINE unikke biometriske ansigtsdata, kropssprog, etc. Umuligt, siger du!? Formålet er et helt andet i DK, siger du!? Det er for at opklare vold.

Jmna, men hvad er formålet i udvidelse med tiden? Ekstrem centralisering og Kontrol - og med den monster-løbske billiondollar tech som Smart Grid, Smart Meters, Smart Cities, AI, Biometri, Psykometri (Palantir i DK, Kommunernes Landsforening som vil købe Cambridge Analytica), E-citizenship (se Estland som testland), kontantløst samfund (intet privatliv), DNA register, Transhumanisme, m.m. udgør, vænnes vi også i Danmark til denne glidebane (igen; medmindre folk protesterer  Zzzz). Du har allerede givet dine biometriske data via Facebook med fotos (velkendt
- og snapchat og FB har app features med den slags filtre, som er sjove, men som bliver brugt til registringer af biometriske data af folks ansigter). Vanvittigt? Ja, men tjek selv! Se også: Smart Meters - Slut på Privatliv og Sundhed - MUST-See med danske undertekster. Smart Meter er nemlig også et Spionmeter.


Hvad er Biometri? Tænk Minority Report på den lange bane.


Kinesisk politi har fået nye briller - kan scanne befolkningens ansigter - TV2 [Biometri]

Forfærdelig beslutning:
Mere end 1.2 millioner Indiske beboere, eller en sjettedel af menneskeheden har fået et biometrisk ID:
Indien kan beholde verdens største biometriske database, 26. sep 2018


“Historic Judgment” As India’s Nationwide Biometric ID Database Ruled Constitutional


Military and U.S. Law Enforcement Establishing Joint Communication Network for Biometric Databases

Næste gang du hører nogen sige følgende idioti, 'jeg har intet at skjule', så spørg vedkommende om, hvorfor det ikke er acceptabelt, at regeringers sikkerhedstjenester og organisationer, ikke kan filme vedkommende i
soveværelset eller på toilettet!? Privatlivet er individets ukrænkelighed og retten er absolut.'Hvis du intet har at skjule, har du intet at frygte'.. er totalt irrelevant. Hvis du gør noget som regeringen ikke bryder sig om, vil de komme efter dig'
- William Binney, NSA whistleblower, en af de bedste kodebrydere i NSA's historie“Ønsker du ikke du var fri, Lenina?”

“Jeg ved ikke, hvad du mener. Jeg er fri, fri til at have den mest vidunderlige tid. Alle er lykkelige nu om dage."

Han lo, “Ja, Alle er lykkelige nu om dage. Vi har givet dette* til børnene som 5-årige. Men vil du ikke gerne være fri til at være lykkelig på en anden måde, på din egen måde, for eksempel; ikke på alle andres måde“

“Jeg ved ikke, hvad du mener” gentog hun.

- 'Fagre Nye Verden', Aldous Huxley

(*Soma - Soma er er et lykkestof i Fagre Nye Verden, som gives hver eneste gang der er anledning til utilfredshed. Idag er Soma = Alkohol, lykkepiller, stoffer, Cafe Coma Latte (u)kultur, fladskærme, computerspil, sport, Perception management, Ipod, Ipad, Paradise Bordel, Blood sport, Patter, Pop & Porno, Playstation, X-box, X-faktor, Vild med dans(k), Mindfulness som Mindlessness, konsumer-koma som Soma, fordummende uddannelser = uddannelsesskade, papegøjepensum, mainstream censur, degeneration, brød og cirkus, m.m.m.)

'Foruden kontrol med de sociale relationer forlader Den Ene Stat sig på overvågning af befolkningen og tilskynder numrene at spionere på og angive sig selv og hinanden.
[Flere interaktive coumputerspil har fundet vej ind i populærkulturen, som en maskeret professionel uafvidende spionkultur, såsom Pokemon, såvel som ikke-maskeret spionkultur: 'Orwell' - The New Computer Game that Trains You to Spy on Citizens, m.fl. Derudover er Danmark's statsligt officielle stikkerkultur også florerende, og i USA, UK, og andre lande kører lignende statslige DDR 2.0 programmer parallelt]

Mark Zuckerberg, ekstremt dubiøs CEO for Facebook, et totalitært og globalt overvågningsorgan for USA's og allierededes efterretningstjenester  - Fagre Nye Verden med Virtual Reality er morgendagens Huxley'ske perception management 3D-udvidelse af det nuværende kollektivistiske kontrolsystem idag. The Future is Now! 'Does Facebook want to read your THOUGHTS? Secretive division may be developing a mind-reading device' (Daily Mail 2017)
"En anden fortalte om en gåtur på Frederiksberg, hvor han og kæresten havde talt om, at han ønskede sig en globusbar. Telefonen lå i lommen, og da han af ren og skær vane senere tjekkede Facebook, var der reklamer for globusbarer. Og så var der kvinden, der havde talt med veninder om et brud med ekskæresten over telefonen, som efterfølgende følte sig forfulgt af reklamer for kurser, der skulle hjælpe hende over kærestesorger. Alle forklarer til Berlingske, at de ikke har søgt på de emner, de senere bliver præsenteret for. Forud har de enten talt i telefon om emnet, eller haft en samtale ansigt til ansigt om emnet, hvor telefonen tilfældigvis var i nærheden."
- Din telefon kan blive aflyttet - BerlingskeNy aggressiv og hemmelig overvågning: Dit tv sender signaler til din mobil BT


 

Facebook bekræfter, at de lytter med: "Facebook says that its app does listen to what’s happening around it, but only as a way of seeing what people are listening to or watching and suggesting that they post about it."
- kilde Independent, 2016
'Llewis interviewede et andet individ, som besluttede sig for at teste, om han var udsat for annoncørernes spionage ved at lukke af for sin mobiltelefons mikrofon og kamera. Og ganske rigtigt; de klamme customdesignede reklamer forsvandt.'

- 'Is Facebook Using Your Phone's Camera And Microphone To Spy On You?'
ZeroHedge, 21. dec 2017

-Dystopierne - Vi, Fagre Nye Verden, 1984Og hvem er det i grunden, som påvirker?

'Facebook har allerede holdt møder med den danske regering og vil samarbejde under hele valgkampen i det kommende danske folketingsvalg, forventeligt februar 2019.'
- Facebook påvirkning i svensk valgkamp bør undersøges Mandag 17. september 2018Med teknikker som Cambridge Analytica – og SCL Group, som virksomheden er en del af – er der blevet manipuleret med flere end 200 regeringsgvalg verden over. PSYOPS militære systemer anvendt på civilbefolkningen, som bruger sociale videnskaber og dataminering og analyse. SCL er brugt af USA, UK. Cambridge Analytica er offentligt anklaget for at have høstet data ulovligt fra 50 millioner personers Facebook-profiler. Facebook foregiver, at dette skete uden deres medvidende, hvilket er usandt. Facebook er efterretningstjenesterne. Instrumenter som Palantir (der er Cambridge Analytica overlegent og brugt i dybere sammenhænge) og Cambridge Analytica kan analysere, hvad folk tænker, stort set eller hvad vælgerne 'vil have', og former derefter med marketing kandidaten som skræddersyet til ønskerne (som også kan formes). ‘Det bliver det amerikanske overvågningsfirma Palantir Technologies, som løber med millionordren på både Rigspolitiets og Politiets Efterretningstjenestes nye ambitiøse efterretningsplatform. Det oplyser Rigspolitiet til Information i et svar på en aktindsigt.....at systemet ikke bare skal bruges til at opklare forbrydelser, men også til at forudsige, hvem der kunne tænkes at ville begå noget kriminelt i fremtiden – såkaldt ’predictive policing’....Bevillingen til systemet – som ifølge udbudsmaterialet er på mellem 100 og 280 millioner kroner – blev givet kort efter terrorangrebet mod Krudttønden og synagogen i Krystalgade...
...
at selve dataplatformen nemt og overskueligt gør analytikere i stand til at finde sammenhænge og forbindelser mellem mange forskellige datasæt og kilder.....den største aktionær i Palantir er Silicon Valley-milliardæren og Trump-støtten Peter Thiel, som også startede betalingstjenesten Paypal og var blandt de første investorer i Facebook. Palantir blev ifølge Forbes fra starten delvist finansieret af CIA via efterretningstjenestens venturekapitalfond In-Q-Tel. [NB! se om In-Q-Tel i Politikens artikel fra 2008: 'Facebook beskyldes for at være et CIA-register' ]
»Den her type overvågning bliver altid præsenteret for offentligheden som noget, der skal bruges mod terror-truslen og under meget specifikke omstændigheder. Men det siver langsomt ned og bliver brugt til mere almindeligt politiarbejde. Og på et tidspunkt vil det måske blive brugt mod al slags kriminalitet. Det er meget farligt,«
‘Danmark køber overvågningssystem for millioner hos NSA-leverandør’
- Dagbladet Information, 28. oktober 2016

Information skraber kun overfladen af Palantir. • Cambridge Analytica kombinerer dataminering og dataanalyse med strategisk kommunikation til valgprocesser.
 • Alexander Nix, CEO for Cambridge Analytica indrømmede på skjult kamera, at de hyrede Britiske and Israelske private intelligence firms med overvågningsoperationer, honey traps, entrapment schemes, afpresnings scams og prostituerede for oppositions research
 •  PsyGroup, et israelsk PSYOP Mossad firma i skyggerne arbejdede også sammen med Cambridge Analytica på Trumpkampagnen. PsyGroup brugte bl.a. falske Facebook konti som perception management (Black Cube, stiftet af ex-Mossad, har samme expertise og connections med PsyGroup) PSY-Group to Black Cube: Israel's Role in Global Cyber-Election Meddling, Wayne Madsen
 • David Miller, professor i sociologi, ekspert i PSYOPS og propaganda ‘it's an extraordinary scandal that this should be anywhere near a democracy. It should be clear to voters where information is coming from, and if it’s not transparent or open where it’s coming from, it raises the question of whether we are actually living in a democracy or not.’
 • Cambridge Analytica har høstet data ulovligt fra 50 millioner personers Facebook-profiler (Facebook foregiver, at dette skete uden deres medvidende, hvilket er usandt. Facebook er efterretningstjenesterne).
 • Cambridge Analytica er officielt anklaget for at misbruge datamængden til at hjælpe Donald Trump med at vinde præsidentvalget i USA. Det kommer der selvfølgelig ingenting ud af.
 • Cambridge Analytica bruger avanceret Psykometri - profilerer psykologiske træk. De analyserer, hvad vælgerne 'vil have', og former derefter med marketing kandidaten som skræddersyet til ønskerne - psykologisk micro targetting 
 • Cambridge Analytica registrerede stigninger i klik på FB, Twitter, etc. - hvis der f.eks. var en stigning i klik på en artikel om indvandring i et amt i USA, sørgede man for, at Trump fløj dertil kort tid efter og gav en tale om indvandring, som fortalte folk, hvad de gerne ville høre.
 • Facebook og Twitter blev datamineret - sammen med en række andre data om tv-præferencer, flyselskabsrejser, indkøbsvaner, kirkens tilstedeværelse, hvilke bøger, man køber, hvilke magasiner, de abonnerer på - fra tredjeparts organisationer og såkaldte dataformidlere. 
 • Cambridge Analytica kender en person bedre end den gennemsnitlige arbejdskollega på grundlag af 10 Facebook "likes". 70 "likes" var nok til at
  overgå, hvad en persons venner vidste. 150 likes, hvad deres forældre vidste. 300 likes, mere end hvad deres partner vidste. Flere "likes" end 300 kunne overgå, hvad en person troede, de vidste om sig selv. 
 • Kombiner denne form for forudsigende kraft med en hær af bots, og du har et stærkt propaganda værktøj. En person, der kontrollerer 1000 bot-konti, er i stand til ikke kun at påvirke folk i deres umiddelbare cirkel, men også algoritmen for det sted, hvor de opererer.
 • Bots er endnu mere effektive, da de kan reagere øjeblikkeligt på trends på Twitter og Facebook, der producerer målrettede indlæg, billeder og YouTube-videoer. Teknologierne kan fange, hvad folk tænker på et bestemt
  tidspunkt, og servere dem tilbage til dem igen og igen. 
 • Professor i Datavidenskab, Jonathan Albright om Cambridge Analytica: “Dette er en propaganda-maskine. Den målsøger folks individualitet for at rekruttere dem til en idé. Det er et niveau af social engineering, som jeg aldrig har set før, They’re capturing people and then keeping them on an emotional leash and never letting them go' - The Rise of the Weaponized AI Propaganda Machine

  HVEM ER DET SOM LIGE PÅVIRKER PÅ EN MASSEHISTORISK SKALA!?
Et andet surrealistisk punkt: PET-chef får historisk magt: Kan gøre elitesoldater til politifolk med et knips Folketinget klar med ny lov, der bryder politiets magtmonopol. Soldater kan ultimativt skyde mod civile - Ekstrabladet 2018 (NB! ikke vedtaget... endnu....men stadig; intentionen og derouten siger alt om fremtiden. Vi har i forvejen fået et militariseret politi i KBH)

Umuligt, siger du!?  Men man tror det først, når den slags eksekveringer af love mod ekstremister fredsdemonstranter bliver 'nødvendiggjort', ikke blot mod terrorister.
Vagn Greve vender sig i sin grav - det var slemt nok for 8 år siden: 'Juraprofessor: Stasi er kommet til Danmark' - eller Eva Smith: Der var engang en retsstatEn lille fodnote i øvrigt: 13. januar 2017 trak regeringen et forslag tilbage, der skulle udvide politiets adgang til at foretage hemmelige ransagninger. Den slags tiltag vil sikkert blive gennemført i fremtiden i større skala ved først givne lejlighed - intentionen siger alt om, hvilken fremtid vi en dag kan befinde os i.

Der er i øvrigt flere ting som pressen ikke dækker bredt og andet er helt under radaren - blot nogle få fra i år. Kald du det blot en 'spamliste', men selv hvis det er, er det ikke pointen:


Kopi af brev fra en ven: 'Jeg vil gerne have aktindsigt i hvordan det er muligt at en email - se neden for - forsendelse til folketingsmedlemmerne er blokeret kl 15.13 idag. Alle akter vedrørende denne sag bedes fremsendt. Hvem er er ansvarlig og hvordan virker dette blokeringssystem. Hvis man af et medlem bliver erklæret for total forrykt hvordan skal man så forsvare sig når I lukker mail ned.... er det lovligt....?

I har tidligere skrevet til mig at jeg står på listen - hvilken ?

mvh

XXXX


Desuden vil jeg gerne se den tilladelse jeg mener I må have i forbindelse med datatilsynets regler samt en tilkendegivelse om I overholder databeskyttelsen for offentlige virksomheder :

Stk. 8. For den offentlige forvaltning må der ikke føres edb-registre med oplysninger om politiske forhold, som ikke er offentligt tilgængelige.

Men det er ikke tilgængeligt, idet jeg tidligere har spurgt præsidiet uden at modtage noget svar.

1 . Jeg står på en hemmelig liste oplyst af (_________)  kontorelev, folketingets retsudvalg.

2 I blokerer en forsendelse pr EDB på nøjagtigt same tidspunkt 15.13 igår - så I må have en hemmelig instruction/liste I kan blokere hvis I ikke ønsker mail etc.

Aktindsigt ønskes.

Er vi i DDR ??


04/11/2016


Hvad gør vi med ham XXXX?Han vil gerne have hans henv. Offentlig. Men han er jo på Listen.Med venlig hilsen

KontorelevFT_image001Udvalgssekretariatet


          
                   
De Andres Liv - DDR


'Juraprofessor: Stasi er kommet til Danmark' -Politiken


Preben Wilhjelm: 'Igennem 70 år har de danske efterretningstjenester ignoreret loven. Igen og igen har det vist sig, at de danske efterretningstjenester ikke overholder loven og de løfter, der er afgivet. Det er svært at tro, at der er et reelt ønske om demokratisk kontrol.'
- Politiken, 31. marts 2018

Alt dette forekommer ikke at være 'unødig alarmisme', selvom ens første tilskyndelse er at minimere sådanne advarselstegn qua frygt og kognitiv dissonans.

Tidsåndens skyggesider er faktisk ret ekstreme:
'Befolkningerne i vesten er blevet ufrivillige deltagere i et kollektivt Milgram eksperiment, specielt siden 9/11. Siden de drakoniske foranstaltninger og tiltag, og under påskud af 'national sikkerhed' , er uhyggelige udviklninger føjet til Statens arsenal af anvendelsesmuligheder, det være sig Patriot Act, NDAA, etc. i USA, eller terrorpakkerne i DK og andre lande. Befolkningerne påduttes af regeringer at legitimere det som ikke kan legitimeres; en STASI Stat 2.0 i 'sikkerhedens' navn.
Specielt siden 2001 har følgende udviklinger fundet sted i tiltagende grad, og flere tiltag foregår konstant på fortløbende basis i samme deroute: '

- Darth Vader Imperiet & Skynet
Oplyste Danskere i Farezonen


Blandt danskere, som pt. bravt forsøger at gøre offentligheden opmærksom på mediernes og statens enorme manipulationer, er der sociolog og lektor, Lars Jørgensen [1], , skribenten Jette Anne-Marie Hansen [2], journalisten Tommy Hansen † [3] , doktor i sociologi og freds- og konfliktforsker, Jan Oberg [4], mediekritikeren Jesper Larsen [5] - blot for at nævne nogle meget få blandt mange tusinder af danskere (selvom de udgør en minoritet, er det anslået, at hundrede tusinder i Danmark har mistet tiltroen til Statens og de nationale avisers ærlighed). Mange dissidenters analyser af etablissementets bedrag er forbavsende enstemmig og specifik på flere punkter, analyser som står i skærende modsætning til de falske overbevisningers kunstige flertalsdiktatur.I en verden af overflod af falskhed, vil sandhed fremstå som det mest mærkværdige, man nogensinde har hørt. De fleste vil derfor - uden at vide det - alliere sig med løgnen, som var det sandhed, og bekæmpe sandhed, som var det løgn.At generationer internaliserer og forveksler en lille elites enorme løgne med hævdvunden sandhed er reglen gennem historien – f.eks. ved invasionen af Irak 2003, hvor de neokonservative, en indercirkel af måske 25 mennesker, bedrog hundreder af milioner, måske milliarder. Det samme gælder indenfor et utal af andre områder. De metoder som bruges for at gøre løgnene troværdige er en kombination af magtens handlinger og massemediernes falske narrativer. Oftest bruges statsterroristiske metoder som ikke tåler dagens lys, ikke mindst såkaldt false flag terror operationer – et yderst vigtigt begreb at gøre sig bekendt med - hvor en fjende gives skylden for de handlinger man selv har begået, alt imens massemedierne indprenter de falske årsager i den offentlige psyke, hvorved offentligheden kuppes på modbydeligste vis i løgnens favør.


Regeringer INDRØMMER at de har begået false flag terror operationerMagtens propaganda og den slaviske tro på den, er måske det største problem for oplysning. En logisk fejlslutning er at tro, at flertallet altid har ret. Løgnenes flertalsdiktatur er imidlertid kunstigt skabt af massemedier ved ekstrem repetition og falske årsagsforklaringer - når løgnen først har fundet fodfæste hos flertallet vedligeholdes de kunstigt skabte overbevisninger automatisk, hvilket er et kunstigt selvforstærkende ekkokammer.


Eksempel: Efter invasionen af Irak troede 7 ud af 10 amerikanere stadig, at der var en forbindelse mellem terrorangrebet den 11. september 2001 og Saddam Hussein. De troede også, at Al-Qaeda og Hussein samarbejdede ('Hussein Link to 9/11 Lingers in Many Minds', The Washington Post, 6 September 2003). Selv flere år efter, at disse løgne blev officielt afkræftede forblev over 200 millioner amerikanere i løgnen. University of Maryland og PIPA (Program on International Policy Attitudes) publicerede et studie i 2004, som viste, at 57% af amerikanere troede, at Saddam Hussein støttede Al-Qaeda.

En Zogby Poll i 2006 viste, at 85% af det amerikanske militær i Irak troede, at missionen i Irak var gengældelsesangreb for Saddam Husseins rolle i 9/11-angrebet, og 77% troede, at den største årsag til Irak-krigen var 'at stoppe Saddam Hussein fra at beskytte Al-Qaeda i Irak'.

Ti år efter 9/11 publicerede PIPA endnu en poll, der viste, at et stort og uændret mindretal af amerikanerne stadig er fanget i løgnen. Selv efter, at diverse officielle kommissioner konkluderede, at Irak ikke ydede støtte til Al-Qaeda og ikke havde et program for masseødelæggelsesvåben, mente 38%, at USA havde tydelige beviser for, at Saddam Hussein arbejdede tæt sammen med Al-Qaeda. 31% mente, at Irak gav betydelig støtte til Al-Qaeda, og 15% mente, at Irak var direkte involveret i gennemførelsen af angrebene den 11. september. 26% mente, at Irak havde masseødelæggelsesvåben lige før Irak-krigen, og 16%, at masseødelæggelsesvåben er fundet i Irak. Dette illustrerer ubestrideligt, at fake news kan foregå på en titanisk skala, at hundrede millioner af mennesker var offer for en forsvindende lille klike. Deres mening var ikke deres egen men blev injiceret i den kollektive psyke. Massehypnose virker. Når man dertil tager i betragtning, at angrebene den 11. september 2001 var den mest vellykkede false flag operation nogensinde, at det affødte Krigen mod Terror [læs: terrorkrig], begynder man at ane den diabolske natur af det monumentale og morderiske bedrag.
https://iaincarstairs.files.wordpress.com/2012/05/cheney_no_regrets_after_two_hundred_thousand_dead.jpg  1.7 millioner døde irakere, 2.9 millioner ødelagte liv, i alt 4.6 millioner -og genetisk skade, mutationer og cancer fra forarmet uran .

'Berlingske Tidende og Jyllands-Posten støttede helhjertet, at USA gik ind i Vietnamkrigen i 1964. Senere viste det sig, at det skete på grundlag af en løgn. De to aviser støttede lige så helhjertet, at Danmark i 2003 gik i krig mod Irak sammen med USA. Også det skete på en løgn'
- Løgnenes krige, Information, 18. oktober 2008

Det er desuden 'blot' ét ubestrideligt eksempel ud af mange, at kun en snes mennesker de facto kan indoktrinere hundrede af millioner mennesker med falske overbevisninger med massemediernes hjælp. Mind Control på en massiv skala er i sådanne tilfælde en eklatant præcis betegnelse.

Det til enhver tid givne flertalsdiktatur af falske indoktrinerede overbevisninger i magtens favør er selvsagt en afgørende barriere for trivsel, sandhed og opvågning. De fleste mennesker troede på, at Irak havde masseødelæggelsesvåben (2003) af den simple grund, at det var, hvad de konstant blev fortalt af den 'troværdige' presse - krigene mod Vietnam, Jugoslavien, Afghanistan, Libyen, m.fl. var alle præget af massive løgne. Syrien er ingen undtagelse.MUST-SEE 6 gigantiske løgne afsløret på 3 minutter,
massemorderiske løgne som de fleste blev påduttede
og tror på stadigvæk i det fortløbende globale morderiske
Milgram og Asch-eksperiment - her præsenteret
af Professor Tim Andersen, som også har gjort det
måske grundigste akademiske arbejde med at påvise
at krigen i Syrien er støttet af vestlige og mellemøstlige
efterretningstjenester som støtter ISIS, al-Qaeda, etc.


Op til Irak-krigen lavede FAIR (Fairness and Accuracy in Reporting) en omfattende analyse af amerikanske TV-stationer, der viste, at kun 3 ud af næsten 400 interviewede opinionsdannere var kritiske overfor Irak-invasionen. Resten argumenterede for invasionen. Hvis RT.com (Russia Today) – den russiske TV-station som er blevet det store hadeobjekt for vestlige politikere - havde eksisteret i 2003 op til Irak-krigen, ville mange amerikanske seere have haft adgang til kritisk information. I det store og hele er Ruslands strategi med RT (Russia Today) ikke at bruge løgnagtig propaganda som våben mod vesten, men at bruge sandhed som våben, bl.a. ved at facilitere bandlyste vestlige aktivister og dissidenter, som ikke får taletid i vestlige medier. Det er et sammenfald af interesser, hvor mange aktivister, miljøaktivister, minoritetsgrupper, dissidenter, m.fl. får ordlyd - med informationer som USA og EU forholder overfor egne befolkninger i de vestlige kontrollerede massemedier. For første gang i vestens historie har talløse bandlyste dissidenter fået en tiltrængt platform, der kan nå ud til 700 millioner mennesker på verdensplan (RT's kapacitet). At Rusland måske ikke faciliterer platformen for de vestlige blå øjnes skyld, eller at de ikke går i samme dybde som mange dissidenter, betyder ikke, at man er 'Putins nyttige idiot' for at pointere ovennævnte. Larry King udtalte i øvrigt, at RT aldrig nogensinde har blandet sig i hans redaktionelle frihed på RT. RT er ikke en monolit, dertil er der for mange forskelligartede programmer og gæster, og jeg selv køber ikke deres klima-teser (menneskeskabt global opvarmning er en myte) f.eks. og andet.
Orwells '1984' & Huxleys 'Fagre nye verden'

'De to største mørke fremtidsvisioner var George Orwells '1984' og Aldous Huxleys 'Fagre nye verden'.

Men hvem havde ret? Ville vi, som Orwell skrev, blive domineret af en undertrykkende overvågning og politistat, der bruger rå og voldelige former for kontrol? Eller ville vi, som Huxley forestillede sig, blive distraherede af underholdning, betaget af ny teknologi og forført af ødselt forbrug, så vi ikke erkendte at vi omfavnede vores egen undertrykkelse?

Huxley advarede om en verden, hvor ingen ønskede at læse
Orwell advarede om en verden, hvor læsning blev forbudt.

Huxley advarede om en kultur distraheret af hjernedød distraherende underholdning.
Orwell advarede om en tilstand af permanent krig og frygt.

Huxley advarede om en tilstand, hvor en befolkning, optaget af triviel samtale og sladder ikke længere brød sig om sandheden eller information.
Orwell advarede om en tilstand, hvor hver samtale og tanke blev overvåget, og uenighed blev brutalt straffet.

Huxley så os forført til underkastelse
Orwell så os skræmte til underkastelse.

Men Huxley, er vi ved at opdage, var blot optakten til Orwell.

Huxley forstod den proces, hvormed vi ville være medskyldige i vores eget slaveri.
Orwell forstod slaveriet.

Det viser sig, Orwell og Huxley begge havde ret. Hvad Huxley så, viste sig at være den første fase af vores slaveri. Orwell så den anden fase.

Vi bevæger os fra et samfund, hvor vi er dygtigt manipuleret af løgne og illusioner til ét, hvor vi er åbenlyst kontrolleret.

- Chris Hedges, Brave New Dystopia, 2011


NAOMI WOLF OM DE 10 TRIN TIL ET FASCISTISK SAMFUND


Hvis man i det mindste ikke kan se tendensen i Danmark er man netop blind, dum eller uvidende - kald det tyrannisk eller despotisk i stedet, og omend Naomi Wolf måske ikke er tiltrækkeligt skarp i alle baggrunde, er de tyranniske tegn utvetydigt  tilstede:

Trin 1: Påberåb dig en skræmmende indre og
ydre fjende


( Rusland er ingen engel men dæmoniseres med massive løgne, anti-krigsaktivister er Fake News 'landsbytosser', 'ekstremister', etc.)Ny forskning: Mange danskere deler "fake news" for at omstyrte samfundet -

Op mod 10 procent af danskerne deler fake news af politiske årsager
- Altinget, 16. april 2018


   [Søren Pape er nu næste kandidat som skal forsøge at fjerne ytringsfriheden]


Berlingske:
https://www.b.dk/politiko/danskere-deler-fake-news-og-er-klar-til-at-omstyrte-samfundet-nogle-maend-vil-bare  


Søren Pind: »Vi har sluppet landsbytosser og voldspsykopater løs iblandt os«
- Berlingske, 16. april 2018


Oversættelse: Når sandhed spredes, vil løgnen forsøge at portrættere sandhed som 'voldelig', fake news og landsbytosser. Et godt tegn! 10% lyder af meget....vi er i Schopenhauers anden fase nu? ( Selvfølgelig er der revl og krat på internet, som der er indenfor alt, men internet reformationen er et reelt fænomen, hvor deklassificerede regeringsdokumenter, rapporter, videnskabelige revisioner, m.m. finder vej udenom de etablerede medier via seriøse aktivisters bestræbelser, dissidenter som på ingen måde kan kaldes 'landsbytosser' - man skal undersøge tingene på case-to-case basis.)

'Enhver sandhed passerer gennem tre stadier, før den erkendes: Først latterliggøres den, dernæst modarbejdes den voldsomt, til sidst anses den for indlysende.'
- Arthur SchopenhauerHermann Göring : Naturally the common people don’t want war. Neither in Russia, nor in England, nor in America nor for that matter in Germany that is understood but after all it is the leaders of the country who determine the policy and it is always a simple matter to drag the people along whether it is a democracy or a fascist dictatorship or a parliament or a communist dictatorship.

Gilbert : There is one difference I pointed out. In a democracy the people have some say in the matter through their elected representatives and in the United States only congress can declare wars.

Göring : Oh, that is all well and good but voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders, that is easy. All you have to do is tell them they are being attacked and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger, it works the same way in any country. '
- Gilbert, G.M. Nuremberg Diary.
New York: Farrar,
Straus and Company,
1947 (pp. 279)


Trin 2: Opret en 'gulag' (politisk fængselslejr)


(Ikke nødvendigt I DK endnu I synlig grad – de fleste er så domesticerede og har internaliseret et Governmentality fængsel forvekslet med 'frihed' inde I deres hoveder, og accepterer STASI staten 2.0 uden at opdage, at de indespærrer sig selv og hinanden. Først nu skal dissidenter åbenbart kunne 'forsvinde' per legalisering pga. 'påvirkningsloven')'Mennesker griner af får (fåreflok) fordi de har en fårehund, men mennesker har internaliseret fårehunden, de holder hinanden i skak uden en ydre fårehund. Det er den form for ansvarsforflygtigelse ved autoritetstro, der kan ende med Stockholm syndrom og nyttig idioti.'
- 'Sygdomsindustrien og Helbredelsen - en samtale med Doktor Carsten Vagn-Hansen', MaydayTrin 3:
Skab aggressive bølle-bander
(Skab aggressive bølle-bander. Foruden Staten, det hemmelige statspoliti, Politiet selv, derudover de mere synlige udvalgte STASI opinionsdannere og danske nationale dagblade, TjekDet, EastStratcom, TaskForce, etc.  også kaldet 'Fake News', som projicerer deres fabrikationer og censur på dissidenter, anti-krigsaktivister, sandhedssøgere)Trin 4:
Opret et internt overvågningssystem
(Biometriske kameraer i KBH, Stikkersamfund, ekstrem logning, Facebook, Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste får magten over private data, Palantir, Stingrays, PET's fornuftsstemmer, etc. )

Søren Pind vil indføre totalovervågning af alle danskeres færden
Fremover skal teleselskaberne ifølge regeringens planer gemme oplysninger om, hvilke sendemaster danskernes mobiltelefoner kobler sig på, uanset om de benytter telefonen til opkald eller ej
https://www.version2.dk/artikel/soeren-pind-indfoerer-totalovervaagen-alle-danskeres-faerden-1044682

Hemmelig tjeneste får magten over private data, pol.dk

'Regeringen sætter borgernes retssikkerhed over styr med en ny lov.'
https://politiken.dk/forbrugogliv/digitalt/art5548780/Hemmelig-tjeneste-f%C3%A5r-magten-over-private-data

Avis: Snowden-dokumenter afslører dansk NSA-partnerskab

Information har fået adgang til tophemmelige dokumenter om samarbejde mellem NSA og Danmark. Kablerne transporterer telefonopkald og internettrafik, eksempelvis e-mails, Skype-opkald og Facebook-beskeder. Information har foreholdt FE oplysningerne om samarbejdet mellem FE og NSA om kabeladgang. Tjenesten har ikke ønsket at kommentere sagen
https://www.information.dk/telegram/2014/06/avis-snowden-dokumenter-afsloerer-dansk-nsa-partnerskab

Radio 24/7's program om Facebook viser, at det er totalitært og STASI 2.0 på steroider, og det er anonyme moderatorer som står bag sletningerne, som er umulige at spore, og som underskriver non-disclosure erklæringer, og det lykkedes kun at få én moderator i tale, alle ens filer bliver gemt, alle de ting man sletter bliver gemt, og den fil som personen i Facebookistan fik udleveret om sig selv gennem konstant arbejde,jura, etc. fyldte 1400 A4 sider, hvilket er langt mere end STASI havde på en enkelt gennemsnitlig borger I DDR.
http://www.radio24syv.dk/programmer/aflyttet/12398571/aflyttet-uge-44-2015/
.
Mystisk censur fortsætter: Endnu en dansk Facebook-gruppe forsvinder
https://www.version2.dk/artikel/mystisk-censur-fortsaetter-endnu-dansk-facebookgruppe-forsvinder-natten-1071323?

Justitsministeren vil ikke svare på, om PET bruger falske mobilmaster [Stingray] eller ej
"Borger fik afvist aktindsigt i et verdens kontroversielle overvågningsprogrammer, hvis eksistens i Danmark er blevet mørkelagt efter opsigtsvækkende kendelse fra Folketingets Ombudsmand."
https://www.version2.dk/artikel/justitsministeren-vil-ikke-svare-paa-om-pet-bruger-falske-mobilmaster-eller-ej-76618

Operation Stingray - Indlands-Indblik
"Eksperter kalder det for et af verdens mest kontroversielle overvågningsprogrammer. Og selv om Justitsministeriet tidligere har afvist at anvende det, har Folketingets Ombudsmand i en ny og opsigtsvækkende kendelse mørklagt alle informationer om dets eksistens i Danmark. Dokumenter viser, at Politiets Efterretningstjeneste greb ind, da en borger ville have indsigt i programmet. "
https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Indland/ECE7386259/Operation-Stingray/
Trin 5: Chikaner borgergrupper og Trin 6: Arranger vilkårlig tilbageholdelse og frigivelse 


At Politiet gang på gang bliver kendt skyldige i ulovlig frihedsberøvelse, nyligt i Tibetsagen, er utvetydige tegn på, at man ikke respekterer de danske frihedsrettigheder. Symbolske reprimander med tilbagevirkende kraft er en joke, når brud på frihedsrettighederne fremadrettet sker gang på gang på trods af domstolenes kendelser.

''Torsdag gik flere tidligere politibetjente frem og sagde, at det i årtier har været kutyme at chikanere og modarbejde fredelige Tibet-demonstranter, når der er kinesisk statsbesøg.'
- Jurister: Sagen viser en brist i demokratiet, Politiken, 15. juni 2018

'Desuden pegede advokaterne på, at politiet ikke efterfølgende har rejst sigtelse mod en eneste af de godt 900 frihedsberøvede. Alle fik derimod efter nogle timer lov at gå, efter politiet havde registreret dem. Men ud fra de anholdelseskort, som blev fremlagt for hver enkelt i retten, er det umuligt at afgøre, hvorfor folk blev frihedsberøvet. Samtlige anholdelseskort den 12. december var f.eks. fotokopieret på forhånd med teksten »Sort blok udskilt fra demonstration« og »Frihedsberøvet of. politilov«, inden de personlige data blev påført…..Som politiinspektør Bent Olsen udlagde politiets generelle opfattelse på det 10. retsmøde: »Hvis du står sammen med nogen helt i sort, så bliver du en del af sort blok.«
- 'Retssagen, der kan sætte grænser for politiets magt', Information, 3. juli 2010

'Professor i straffeproces Eva Smith er "rystet" over politiets efterforskning: "Det er jo ikke rimeligt, at ens liv bliver endevendt, fordi man klager over politiet over en uberettiget anholdelse - og i øvrigt får erstatning. Det er et angreb på demokratiet," siger hun.'
- 'Demonstranter granskes af politiet', Etik.dk, 10. oktober 2011


Arne Herløv Petersen blev aldrig dømt for spionage. Der kom heller aldrig nogen retssag. Tiltalen blev frafaldet – og dermed fik han ikke mulighed for at få sit navn renset.Trin 7: Gå efter nøglepersoner

Udenrigsminister blåstempler placering af dansk debattør på propaganda-liste
EU's taskforce, der bekæmper russisk misinformation, har opført den danske debattør Iben Thranholm på sin liste over Kreml-propaganda. Hun er rystet og beskriver beslutningen som Stasi-metoder.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE9287669/udenrigsminister-blaastempler-placering-af-dansk-debattoer-paa-propagandaliste/


Kritik af Magasinet Konspiration og redaktør Josef Hanji.
Kritik af Sociolog Lars Jørgensen.
Kritik af den ”pro-russiske” blogger, Jesper Larsen.

- Til en kontrafaktisk virkelighed med Pierre Collignon Onsdag 13. juni 2018


Debattør rystet over at blive stemplet som propaganda
REPLIK: Debattør Iben Thranholm er rystet over, at udenrigsminister Anders Samuelsen støtter en vurdering fra en EU-taskforce, om at hendes debatindlæg er russisk propaganda. Hun kalder det totalitært og sovjettilstande med omvendt fortegn.
https://www.altinget.dk/artikel/debattoer-rystet-over-at-blive-stemplet-som-russisk-propaganda-af-udenrigsministeren

Julian Assange: Danmark har en politisk it-fange – Computerworld
http://www.computerworld.dk/art/229205/julian-assange-danmark-har-en-politisk-it-fange

Danmark skal ikke føre Tyrkiets retssager
http://jiyan.dk/2014/01/danmark-skal-ikke-fore-tyrkiets-retssager/

De to krige i Syrien: Aleppos og nyhedsdækningens fald | Arbejderen
http://www.arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/jan-%C3%B8berg/de-krige-i-syrien-aleppos-og-nyhedsd%C3%A6kningens-fald
Trin 8:
Kontroller pressenEfterretningstjenester vejleder danske medier, Jesper Larsen

Rusland anvender en lang række virkemidler, herunder påvirkningskampagner gennem russiske ... (FET) Afsløring: Dansk politik designes af lyssky tænketank - del 1, Jesper Larsen, Fredag 27. oktober 2017
Dansk TV tegner et falsk billede af situationen i Syrien
http://denkorteavis.dk/2016/dansk-tv-tegner-et-falsk-billede-af-situationen-i-syrien-specielt-pa-et-afgorende-punkt-fortier-man-sandheden/

Kommunikationsforum | DR Deadlines forfalskede falske nyheder
http://www.kommunikationsforum.dk/jesper-larsen-5/blog/dr-dealines-forfalskede-falske-nyheder


 Journalister indrømmer at efterretningstjenester og reklamefolk dikterer massemediernes indhold
http://da.sott.net/article/255-Journalister-indrommer-at-efterretningstjenester-lobbyer-og-reklamefolk-dikterer-massemediernes-indhold

"Tidligere CBS journalist forklarer, hvordan massemedierne hjernevasker befolkningen
http://da.sott.net/article/826-Tidligere-CBS-journalist-forklarer-hvordan-massemedierne-hjernevasker-befolkningenJournalister kan - i hvert fald ang. det geopolitiske - overordnet inddeles i 4 kategorier; den første er de mindre begavede, der slavisk kopierer, hvad de vestlige krigsherrers telepromptere dikterer dem, dvs. nyttige idioter som selv tror på løgnen. Den anden kategori er de opportune, som måske nok har har anelser, om deres egen betændte situation, men frygt for kollegial udfrysning og tab af levned gør dem tavse. Den tredje kategori er sandsynligvis de professionelle disinformationsagenter, som er svære at udpege, da de er svære at skelne fra de første to kategorier. Den fjerde kategori er de etiske journalister, som ikke har mulighed for at få deres stemme hørt i den etablerede presse, dvs. de arbejdsløse journalister.

Der er ikke tale om, at vi lever i den 'post-faktuelle tidsalder' eller virkelighed, men en via internet reformationen gryende årvågenhed om og pointering af, at magten og massemedierne i en levealder forsætligt har fordrejet virkeligheden og fordrejet det faktuelle per design. Af samme grund er den 'post-faktuelle virkelighed' og 'fake news' falske varebetegnelser, et nysprog og sprogligt spin, hvis formål er at forhindre erkendelsen af den underliggende faktuelle virkelighed. Der har altid været usande historier i omløb – dette er ikke noget nyt. Det nye er, at et stigende antal mennesker er blevet bevidste om, at etablissementet har spredt disinformation på en massiv skala (ubestrideligt via officielt deklassificerede dokumenter). At der så også er blålys og misinformation på internet, kan ikke slås i hartkorn med seriøs reviderende research, blot fordi nogle dissidenter ikke er enige med magten eller fordi det kolliderer med uddannelsesskaden i det gamle forlorne paradigme.Trin 9: Uenighed lig forræderi

Påvirkningsloven, heksejagt, flokdyrsmentalitet og frygt. Jvt. andre punkter foroven. Frank Grevil er et godt eksempel på en hædersmand, som der blev begået justitsmord på.


Trin 10:
Suspender retsstaten
( Lømmelpakken, knivloven, maskeringsloven, terrorpakkerne, rockerloven, . hemmelige domstole, påvirkningsloven på trapperne = ytringsfriheden begrænses, etc. Jvf ovenstående )

The 14 Characteristics of Fascism - Global Research"COINTELPROs arbejdsmetoder omfattede blandt andet infiltration, vidtgående psykologisk krigsførelse som kunne bestå af falske medieoplysninger [dette sker idag i DK som har udråbt konflikterende info som ikke er statssanktioneret, som 'falske nyheder', samtidigt som staten lyver - dét er Orwellsk] , propagandaskrifter som gav indtryk af at komme fra organisationen selv, forfalskede breve og anonyme telefonsamtaler, chikane, ulovlig fængsling, udenretlig voldsanvendelse og sågar snigmord. Ad officielle kanaler som FBI og politiet kunne COINTELPRO også skabe juridiske problemer for den udsete organisation, ligesom COINTELPRO havde mere vidtgående beføjelser til magtanvendelse end politi og FBI normalt havde." -
https://da.wikipedia.org/wiki/COINTELPRO

Er det usandsynligt, at sådanne værktøjer vil bruges mod bl.a. fredsaktivister og dissidenter i Danmark i kontekst af krigsudvidelserne(?) for det er ikke ny Modus Operandi men historisk travesti.

"Regeringen dropper kontroversielt forslag om hemmelige ransagninger.
 Uden nærmere forklaring har regeringen trukket et forslag tilbage, der skulle udvide politiets adgang til at foretage hemmelige ransagninger. Justitsminister vil ikke fortælle hvorfor."
https://www.altinget.dk/artikel/153662-regeringen-dropper-kontroversielt-forslag-om-hemmelige-ransagninger#.WHd7KKVLCYQ.facebook


  Der er et utal af andre udeladte kilder, som kunne fylde mange sider...


En kort personlig historie & usandhed ønskes
Jeg er blot en aktivist inspireret af Rudolf Steiner, Martinus, Larken Rose-libertarianske tanker, og et hav af andre luminære skikkelser, og er en personlig bekendt af Sean Stone (Oliver Stone's søn), Ole Dammegaard og mange andre internationale aktivister (jeg er også den eneste dansker, som har interviewet visse vestlige intellektuelle på film, bl.a. Noam Chomsky - ambivalent, idet Chomsky på nogle områder er en forfærdelig gatekeeper).

Min Morfar, en mild og klog professor i historie og filosofi, blev sendt i fængelslejr i Sovjet (han sultede og spiste mus). Flere i min familie omkom i russiske, polske og tyske KZ-lejre, inkl. Auschwitz. Jeg selv kom til Danmark fra Polen som statsløs polsk-jødisk politisk flygtning pga. Gomulka og Stalin (jeg identificerer mig ikke med det 'jødiske', da de også er udsat for social engineering og hjernevask, som med alle andre landes befolkninger). Alt blev revet i stykker. 25 år senere blev min Far forfulgt af det polske statspoliti fordi han havde kontakter til Solidarność (Solidaritet). Han flygtede så at sige over Berlinmuren til Vesttyskland

(en lidt selvhenførende men nødvendig personlig kort kontekst - hvis du er én af dem, som tror, at dette er 'selvpromovering', har du overhovedet ikke fattet pointen med denne selvudleverende sektion).


Og nu, et kvart århundrede senere starter et dansk drakonisk DDR STASI 2.0 på steroider in spe!!???

Stopper vanviddet aldrig!?


OG hvad nytter det at udgyde sit hjerteblod, som aktivist, når de fleste er ligeglade med sandhed?:


'De, der bruger internetmedier til med rette at påpege løgnene og både regeringens og propagandapressens ugerninger, er utrættelige i deres bestræbelser, idet de tilsyneladende har adopteret det maksime, der siger, at sandheden vil sætte os fri. Men det vil den ikke! Det har  den aldrig! Det vil den aldrig! Påstanden er en legendarisk løgn. For få mennesker kærer sig nok om sandheden til at det har nogen betydning. Almindelige mennesker har for travlt med at opfylde instinktive opgaver som at erhverve subsistens, husly og reproducere sig til at bekymre sig med esoteriske spørgsmål. Derfor, som enhver social kritiker ved, falder sådanne kritiske anstrengelser for døve ører og blinde øjne. Sandheden, når den bliver bragt frem i lyset, bliver blot ignoreret. Faktisk er der aldrig skabt nogen kultur for at opdage og sprede sandhed. Ingen eksisterer til det formål i dag. En kultur eksisterer for at fremme en gruppes eksistens. Kulturer er bevarelsesinstrumenter. Kulturer er defineret af myter. Medmindre en kulturs myter er kendt, kan dens natur ikke forstås.
Myterne, selvom de selvfølgelig er falske, betragtes ofte som historiske sandheder, og en kulturs institutioner bruges til at indpode dem. Når de er indpodet i menneskers sind, er myterne næsten umulige at udrense. Ørene er døvede og øjnene er blinde. Den sociale kritiker er hverken hørt eller set. Kulturen bruger sin evne til at ignorere den sociale kritiker som en defensiv taktik. Uvidenhed forsvarer kulturen, og kulturens uddannelsesinstitutioner fremmer uvidenheden. Institutionen kan ikke skilles fra dens kultur. I enhver kultur er sandheden noget, der skal undgås '
- Professor John Kozy via David A. Powell for The Saker Blog, 'Freedom and Other Illusions: American culture as illusory myth', 8. october 2018


A society whose citizens refuse to see and investigate the facts, who refuse to believe that their government and their media will routinely lie to them and fabricate a reality contrary to verifiable facts, is a society that chooses and deserves the Police State Dictatorship it's going to get.
-- Ian Williams Goddard

'And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Thats what the owners count on.'
- George Carlin

Når psykopater er dem der tegner de politiske linjer og generaldirektørerne for de store firmaer, så bliver den måde de tænker og rationaliserer på – deres ’moral’- også den gængse kultur og ’moral’ i den brede befolkning over hvem de råder. Når det sker, så bliver sindet i befolkningen inficeret på samme måde, som en patogen inficerer den fysiske krop. Den eneste måde at beskytte os selv på overfor denne patologiske tankegang er at innokulere os selv imod den, og det er gjort ved at lære så meget som muligt om psykopati og dens indflydelse på os. Sagens kerne er at denne ”sygdom” trives i et samfund, hvor dens eksistens er benægtet, og denne benægtelse er planlagt og bevidst.'
- Psykopatens trick: At få os til at tro at det onde kommer et andet sted fra


'Idet ondskab skaber tvivl om vores grundlæggende tillid til verdens orden og struktur, er vi via vores instinktive selvbeskyttelse nødsaget til at benægte ondskaben eksistens og konstruere en virkelighed der giver en illusorisk fornemmelse for tryghed og forudsigelighed.....Verden er fuld af ledere i høje magt positioner der er patologisk onde. Pga. et utal af grunde overskygger vores iboende tendens til at indrette og adlyde, vores moralske dømmekraft. Uden at vide det, uvidende, uforsigtige og utilsigtet samarbejder vi oftere med ondskab, end ej.'
- Blændet af Mørket: Den kollektive fornægtelse af ondskab og dets indflydelse

Frihed VS Apati -  igen og igen og igen....


 At være uvidende om et maskeret tyrannis metoder; hvad, hvem, hvorfor, hvordan, etc. - endsige at grusomme anti-demokratiske metoder overhovedet finder sted under såkaldte demokratiske regeringer, betyder, at de diabolske metoder kan fortsætte upåagtet, alt imens almenvellet i længden betaler en forfærdelig pris. Den undertrykkelse og destruktion, som ikke opfattes i større grad, blot fordi den ikke opleves personligt og/eller ikke rapporteres i pressen, giver endvidere frit lejde og falsk legitimitet til magtens fortsatte morderiske misbrug.


Frihed og ubekvemmeligheden ved at protestere overfor en farlig glidebane VS falsk bekvemmelighed og det moralske medansvar ved tavshed og undladelsessynd, hvor det sidste - tavsheden - ultimativt bringer almenvellet i fare

Når massemedier har været medvirkende til massemorderiske krige startet på massive løgne, fordrejet, udeladt og censureret fakta i umindelige tider, så vil krigsherrerne via massemedierne udråbe mange uafhængige medier – som konstant eksponerer statens og mediernes grusomheder - som 'falske nyheder'. Med andre ord igen: Når sandheden om løgnene kommer for lyset vil magtens mørke forsøge at slukke det. Ikke noget nyt, forventet og lige efter bogen, forudsagt for lang tid siden og en historisk truisme.

Når individets erkendelse om statens og pressens enorme løgne, indfinder sig, er handling selvsagt nødvendig, idet forsætlig tavshed er medvirkende til destruktionen af almenvellet. Derfor har ordsprog, såsom 'når uret bliver til ret, bliver modstand til pligt', en evig universel sandhedsværdi – spejlbilledet af denne aforisme er i øvrigt også, at folks tavshed og frygt er det som muliggør tyranniets virkeliggørelse, når kun meget få protesterer. Hvis man er en lunken nuddel, som flyder med strømmen på de dødes flod, rører magten dig ikke.

I takt med, at Statens magtbeføjelser bliver gradvist tiltagende drakoniske, ikke mindst ved at bruge terror og ulovlig krigsdeltagelse, som justifikation for yderligere erosion af frihedsrettigheder, vil krænkelserne erkendes i tide af flertallet før en sådan drakonisk lovgivning en dag eksekveres på en større skala?

Det som ikke håndhæves i større skala, opleves ikke personligt, og tolkes af mange som bevis for fravær pga tilsyneladende fravær af bevis (pressen undlader at rapportere mange ting), og giver dermed falsk følelse af 'retssikkerhed'.

Endnu mere bekymrende er denne frygsomme eller apatiske lydighed under tyranni og sammenbrudsscenarier; regeringens forsikring overfor de tillært hjælpeløse, hvor den faustiske ubevidste pagts pris er lydighed i bytte for større 'sikkerhed' og komfort. Frygt for straf og kognitiv dissonans VS behovet for følelsesmæssig sikkerhed og 'stabilt verdensbillede' kan få mennesker folk til forkaste virkelighed, forblive HELT uvidende og foretrække "uvidende lyksalighed" i bytte for større følelsesmæssig trøst uden, at man erkender, at man bliver "nyttig idiot" og samarbejdspartnere med facsisme i farlige tider af undertrykkelse. Afgiv flere friheder for mere 'sikkerhed', og du mister begge dele.

'Men det faktum, at gode, lydige borgere ikke selv opfatter undertrykkelsen, betyder ikke, at undertrykkelse ikke eksisterer. Om et samfund er frit, bestemmes ikke ved behandlingen af dets selvtilfredse, føjelige borgere – sådanne mennesker [nyttige idioter] er ikke angrebet af autoriteterne – men snarere ved behandlingen af sine dissidenter og marginaliserede minoriteter. I USA, er det de mennesker, der er tilbageholdt i lufthavne, og har deres bærbare computere og notebooks beslaglagt uden dommerkendelse på grund af de film, de laver eller den politiske aktivisme de engagerer sig i – eller som er udsat for masse-invasiv statslig overvågning, trods ingen beviser for forseelser, eller som retsforfølges og fængsles i årtier – eller endda henrettes uden rettergang for at udtrykke politiske og religiøse overbevisninger som skønnes farlige af regeringen. Mennesker der modsætter sig den naturlige menneskelige tendens til at følge, ære og adlyde den fremherskende myndighed, har typisk et meget anderledes syn på, hvordan et undertrykkende samfund er, end dem, der underkaster sig disse impulser. De mest værdifulde erfaringer for at afgøre, hvad et frit samfund er, er de erfaringer, som udgøres af samfundets mest truende dissidenter, ikke dets tilfredse og føjelige borgere. Det var dem, der marcherede mod Mubarak, der blev tilbageholdt, slået, tortureret og dræbt, ikke dem der indvilligede i eller som blev støttet af regimet. Dette er det universelle mønster af autoritær undertrykkelse. Fristelsen til at underkaste sig autoritet…styrker den autoritære kultur ved at forvandle dets ledende institutioner til magtens tjenere, snarere end dem, der er sat til at holde magten i skak. Men værre er; det skjuler tilstedeværelsen af undertrykkelsen ved at sikre, at de fleste borgere, der vælger at følge, stole på og adlyde autoritet, ikke personligt oplever undertrykkelse og derfor ikke tror – nægter at tro – at den virkelig eksisterer”
- 'Film highlights the temptations and perils of blind obedience to authority'
The Guardian, 26. august 2012


C.G. Jung noterede sig, at de fleste borgere ikke ønsker formeringen af et tyranni, men at de bliver følgagtige, idet de frygter for tabet af egen komfort og levebrød – den som lever skjult, lever godt. Det er dog ikke kun frygten som er problemet – en sådan frygt forudsætter en retsbevidsthed. Den eroderede retsbevidsthed er medvirkende til, at Staten overskrider indvidets rettigheder uden at krænkelsen opdages, hvorfor frygten er fraværende – noget som magten finder meget bekvemmeligt, da sådanne mennesker ikke antastes af magten fordi det aldrig vil falde dem ind at protestere. Der er i deres øjne jo ikke noget at protestere over. Det er først når der er sult, at folk vil vågne og de vil protestere, sagde Ron Paul for nyligt.


Der var ifl. Frederick Douglas mange tilfælde i USA, hvor en slave i gamle dage befriede sig selv og flygtede fra slaveplantagen, og de tilbageblevne slaver foragtede flygtningen fordi han forbrød sig mod slaveejerens ejendom - han 'stjal' jo sig selv! Slavernes forargelse og foragt for flygtningen skyldtes, at de havde internaliseret slaveriet som 'rimeligt' og ikke besad uafhængig egenfølelse af retten til at bestemme over egen krop - den tilhørte jo ejeren!

Sådan kender jeg mange autoritetstro venner idag i KBH, som er slavisk autoritetstro og fårede. Fedtmulede, Fætter Guf, goofy og ukritiske, sluger de 99% af alt som medierne og staten fortæller dem, som den skinbarlige sandhed. De er ubevidst medansvarlige for at internalisere fangementaliteten som 'normal', faktisk at gøre fængslingen usynlig og kalde den 'frihed', så individet ikke behøves at blive tvunget af staten, fordi de pligttro elsker deres underdanige, suicidale Stockholm-syndromistiske servilitet, endda uden at være bevidst om dette (Governmentality). Håbløst autoritetstro og slavisk kollektivistisk bliver man uafvidende livsfarlig for sig selv og andre mennesker, hvor alle individualistiske udbryderforsøg angribes af ellers godhjertede kollektivistiske mennesker i slaveplantagen, der som kyllinger holder sig selv og hinanden i skak.Magt viger ikke undtagen det bliver krævet.
Det har den aldrig gjort og det vil den aldrig gøre.
Find ud af præcis hvad ethvert folk tavst vil underkaste sig
og du har fundet den nøjagtige mængde
uretfærdighed og uret der vil blive dem påtvunget.
- Frederick Douglass (1818-1895), forfatter, tidligere slaveDer er hos mange mennesker 'en tendens til at bruge sin skepsis på dem, som eksponerer de ansvarlige for den fortræd der bliver begået, i stedet for dem som begår fortræd. Med andre ord; i stedet for at stille spørgsmålstegn ved myndighederne, stiller de spørgsmålstegn ved dem, som stiller spørgsmålstegn ved myndighederne.' (Sharyl Attkisson)


'Hvis du ikke er forsigtig, vil aviserne få dig til at hade de mennesker, som er undertrykte, og elske de mennesker som udøver undertrykkelsen'
- Malcolm X

'Jo mere et samfund driver bort fra sandhed, jo mere vil det hade dem, som ytrer den'
- George OrwellVilly Jørgensen skrev for 40 år siden i forordet til 'Gensyn med Fagre Nye Verden' af Aldous Huxley, at amerikanske studenter læste Fagre Nye Verden med sympati – de kunne ikke forstå hvorfor nogen ville kalde den dystopisk.

Jeg sagde til nogle dygtige gymnasiestudenter for nogle år siden, at deres generation (Generation Z) ikke protesterede over noget som helst. De svarede: 'Men hvad er der at protestere over?'

Jeg svarede; 'Lige netop - I rest my case' i vrede og ambivalent triumf over min pointe.

Jeg føler, at min egen generation (Generation X) var den sidste, som nåede at integrere de sidste reminiscenser af en forsvindende retsbevidsthed, og dét endda kun et lille fåtal blandt min egen generation.


For 10 års siden droppede mange af konspirationteoretikeres sandhedssøgernes venner dem fordi de ikke troede på dem. Det nye er, at idag bliver mange sandhedssøgere droppede fordi deres venner tror på dem. For 10 år siden var de i vantro og kognitiv dissonans - nu er de i mellemtiden blevet bange. Dette er en anden konsekvens som skaber deling, nu ikke kun pga. skepsis, men pga frygt. De indser nu, at der er tale om fakta, ikke fiktion...og de skal 'ikke nyde noget'. Når alle er i frygt, lykkes tyranniet.


'In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends'
- Martin Luther King,


'De virkeligt hjælpeløse ofre for mental sygdom skal findes blandt de, der fremstår som de mest normale. Mange af dem er normale fordi de er så veltilpassede til vores livsform, fordi deres menneskelige stemme er blevet gjort tavs så tidligt i livet, at de ikke engang kæmper eller lider eller udvikler symptomer som neurotikeren. De er ikke normale i hvad man kan kalde den absolutte betydning af ordet; de er kun normale i relation til et dybt abnormt samfund, Deres perfekte tilpasning til dette abnorme samfund, er et tegn på deres mentale sygdom. Disse millioner af abnorme normale mennesker, som lever uden ståhej i et samfund, som de - hvis de var fuldt ud menneskelige væsener – ikke burde være tilpasset'
– Aldous Huxley, Gensyn med Fagre Nye Verden'Hvad vil der ske, når det amerikanske folk og de af de vestlige nationer vågner fra deres kokon af benægtelse og konfronterer virkeligheden; at deres herskere er blandt de værste kriminelle i menneskehedens historie? Vil folk følge deres lederes eksempel og begive sig ud i lovløs psykopatisk adfærd? Vil vestlige ledere 'flygte fremad' ved at starte krige, designet til at slette de blodige spor, som forbinder dem med deres fortidige misgerninger? Eller vil patokratiet blive væltet og erstattet af noget mere humant? Menneskehedens fremtid afhænger af sådanne spørgsmål. Oddsene taget i betragtning, skal man være sindssyg for ikke at hjælpe med sprede sandhed, forandre systemet, og redde planeten'
- Professor Kevin Barret


Fremtiden er ikke skrevet i sten, for den afhænger af hastigheden, graden og karakteren af bevidsthedsforandring – og uforudsigelig menneskelig handling.
Denne post bliver sikkert først taget alvorligt på den anden side af 2020....En lang række citater:

At være bøddel på sig selv og andre, uden at vide at man er bøddel - det er det mest absurde. Man er per definition i  handlings- og adfærds konsekvens ofte farlige for andre - uanset om man mener det emotionelt fordømmende eller ej, så er sandheden tilbage! Nyttig idiot er ikke kun et nedsættende udtryk, men deskriptivt og neutralt sandt, når det er i overensstemmelse med sandheden.

Perceptionsstyring, imitation, vigtige kollektive psykologiske barrierer, comfort zones, flokdyrsmentalitet - at mennesket, kollektivt og individuelt, er prisgivet konditionering og perception management i en uhyggelig grad, og at det slavisk irrationelt imiterer/reproducerer omgivelserne, er uigendriveligt attesteret ved Solomon Aschs eksperimenter allerede i 50erne, Stanley Milgram i 60erne (og gentaget mange gange i vor tid), Stanford fængselseksperimentet i 70′erne, og i nyere tid ikke mindst af Adam Curtis prisbelønnede serie af BBC-dokumentarer, specielt The Century of the Self og The Power of Nightmares, Scott Nobles  serie af dokumentarfilm, og ikke mindst Howard Blooms ypperligst mesterlige artikel ‛Reality is a Shared Hallucination', for blot at nævne nogle få.

Det som er det mest groteske er, at godhjertede mennesker kan handle mod andre grusomt, uden at opfatte, at det de gør er grusomt, tværtimod; i selvopfattelse er det 'anstændigt' eller 'normalt'!


'Civil ulydighed er ikke vores problem. Vores problem er civil lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden har adlydt lederes diktater, og millioner er blevet myrdede pga. denne lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden, er lydige overfor fattigdom, sult, stupiditet, krig og grusomhed. Vores problem er, at folk er lydige, og at fængslerne er fyldte af sølle tyve, mens de store tyve leder landet. Dette er vort problem'
– Howard Zinn

'Størstedelen af den vold mennesker har påført hinanden, er ikke de kriminelles eller de mentalt afsporedes værk, men påført af normale, respektable borgere… man kan gå så langt som at sige, at på denne planet, er ‘normal’ lig med sindssyg.'
– Eckhart Tolle
'Det moderne menneske er mere patologisk i sin normalitet end på sindssyghospitalet'
- C.G. Jung

'Sindssyge i individer er sjældent - men i grupper, partier, nationer og epoker, er det reglen'
- Friedrich NietzscheKonspirationer og Kyllinger - en Mefistofelisk Parallel, Platon og Schopenhauer
Vi er i en situation, hvor de uafvidende ofre (kyllinger) – for krigsherrernes og elitens perception management – har internaliseret elitens verdensbilleder, i vidt omfang – indenfor politik, medicin, økonomi, jura, psykologi, m.m. – skabt af elitære tænketanke [dette er dokumenteret i vidt omfang, selv på BBC], hvis verdensbilleder er designet til at beskytte eliterne, som ofrene/gidslerne ikke tror eksisterer – alt imens gidslerne, de morderiske og selvmorderiske fanger i 1. og 2. stadie, samtidigt angriber de vågne mennesker (der befinder sig i det 3. stadie) som forsøger at befri dem, fordi gidslerne (kyllingerne), pensum papegøjerne, ofrene, foretrækker at forblive  desensitiviserede overfor den ubehagelige virkelighed af deres eksistens”

Kyllingerne har ikke en chance, det har vi – alligevel handler de fleste som de blinde høns, nyttige farlige idioter, der forsvarer bødlerne, så det er værre end eksemplet med kyllingerne.' - se resten for uddybende forklaring om kyllingerne:
https://paradigmet.blogspot.dk/2015/12/konspirationer-og-kyllinger-en.html


If you cannot think, you cannot figure things out.
If you cannot figure things out, you will never see that you are a slave.
If you cannot see that you are a slave, you can never rebel.
If you cannot rebel, you will never be free.
If you cannot be free, you can never fulfill your purpose on earth to be your highest and best self.The world is too dangerous to live in, not because of the people who do evil, but because of the people who sit and let it happen.
- Einstein

The best lack all convictions, while the worst
Are full of passionate intensity
- Yeats

A really efficient totalitarian state would be one in which the all-powerful executive of political bosses and their army of managers control a population of slaves who do not have to be coerced, because they love their servitude. To make them love it is the task assigned, in present-day totalitarian states, to ministries of propaganda, newspaper editors and schoolteachers…. The greatest triumphs of propaganda have been accomplished, not by doing something, but by refraining from doing. Great is truth, but still greater, from a practical point of view, is silence about truth.”
– Aldous Huxley, Brave New World

'Jeg satte tusind slaver fri, jeg kunne have sat tusind mere fri, hvis blot de vidste, at de var slaver'
- Harriet Tubman, heltinde under den amerikanske borgerkrig

'Lykkelige slaver er de bitreste fjender af frihed'
- Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach

'Hvis du giver en slave vinger, vil han feje gaden med dem'
- polsk ordsprog

'Det er svært at befri tåber fra de lænker som de ærer'
― Voltaire

'[De vil] få folk til at elske deres trældom og producere diktatur uden tårer, en form for smertefri koncentrationslejr for hele samfund, så at folk vil få frataget deres frihedsrettigheder, men de vil snarere nyde dette fordi de vil være distraherede fra ethvert ønske om oprør gennem propaganda og hjernevask. Og dette synes at være den endelige sidste revolution' [den sidste revolution for magthaverne(!), idet ethvert incitament til oprør vil være fjernet ved illusionen om frihed - en tilstand af uvidende ufrihed]
- Aldous Huxleys forudsigelse om fremtiden, Tavistock Group 1961

'Herskerne af videnskab vil facilitere én form for uddannelse for almindelige mennesker, og en anden for de som bliver sat til at herske over magten af videnskaben. Det vil forventes af almindelige mænd og kvinder at være føjelige, arbejdsomme, punktlige, tankeløse, og tilfredse. Af alle disse kvaliteter vil tilfredshed blive anset for at være den vigtigste'
- The Scientific Outlook,
Bertrand Russell


'Det som vil være af største vigtighed politisk, vil være massepsykologi. Hvad som er essentielt i massepsykologi er overtalelsens kunst…..vi ved at glitter og underholdning vil gøre mere for overtalelse end den mest elegante række af syllogismer. Med tiden vil håbet være, at man kan overtale enhver om hvad som helst, hvis man kan få fat i vedkommende som ung, hvis penge og udstyr faciliteres af Staten…..[der] vil blive gjort store fremskridt, hvis det bliver gjort af videnskabsmænd under et videnskabeligt diktatur….Fremtidens socialpsykologer vil have et antal af skoleklasser af børn under sig, hvor forskellige metoder afprøves, som vil producere en urystelig overbevisning om, at sne er sort [hvidt er sort]. Snart vil forskellige resultater indfinde sig. For det første, at hjemmet er en forhindring. For det andet, at ikke meget kan gøres medmindre indoktrineringen starter før 10-årsalderen. For det tredje, at repetitiv musik er meget effektivt. For det fjerde, at overbevisningen om, at sne er hvidt, skal anses for at være en mening som er morbidt excentrisk…..Selvom denne videnskab vil blive studeret omhyggeligt, vil den blive rigidt begrænset til kun at omfatte den herskende klasse. Befolkningen vil ikke blive tilladt at vide, hvordan deres egne overbevisninger er blevet skabt. Når teknikken er blevet perfektioneret, vil hver eneste regering med ansvar for uddannelse være i stand til sikkert at kontrollere sine undersåtter uden hjælp fra hære eller politimænd'
- The Impact of Science on Society, Bertrand Russell

'Det vil være forventeligt, at fremgang i fysiologi og psykologi vil give regeringer meget mere kontrol over individuel mentalitet end de har nu, selv i totalitære lande. Fichte lagde grundlaget at uddannelse som mål skulle destruere den frie vilje, så at elever resten af deres liv efter de havde forladt skolen, skulle være ude af stand til at tænke og handle på en anden måde end den som deres skolemestrene ønskede… ..ernæring, injektioner, og påbud vil kombineres fra en meget tidlig alder, så at den karakter som autoriteterne finder ønskværdig, produceres, og enhver seriøs kritik af den herskende magt vil være psykologisk umulig. Selv hvis alle er miserable, vil de tro sig selv lykkelige, fordi regeringen fortæller dem, at de er det.'
- Bertrand Russell

'To make a contented slave,’ [Frederick] Bailey later wrote, ‘it is necessary to make a thoughtless one. It is necessary to darken his moral and mental vision, and, as far as possible, to annihilate the power of reason.’ This is why the slaveholders must control what slaves hear and see and think. This is why reading and critical thinking are dangerous, indeed subversive, in an unjust society.'
― Carl Sagan

'Magten forsøger ikke kun at kontrollere begivenheder, men de forsøger at kontrollere vores erindring og forståelse af disse begivenheder, hvilket er en del af kontrollen over begivenhederne selv.'
– Professor Michael Parenti

'The ultimate tyranny in a society is not control by martial law. It is control by the psychological manipulation of consciousness, through which reality is defined so that those who exist within it do not even realize that they are in prison.'
- Barbara Marciniak

"None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free."
- Goethe

‘They could be made to accept the most flagrant violations of reality, because they never fully grasped the enormity of what was demanded of them, and were not sufficiently interested in public events to notice what was happening‛
– George Owell, 1984

'Den lykkelige slave gør den engagerede intellektuelle ulykkelig. Det er ikke til at udvikle en kritisk teori om den sociale virkelighed, hvis folk er tilfredse under omstændigheder, som skulle være dybt utilfredsstillende'
- Tysk filosof

'Tyranniets suveræne mysterium er at fastholde mennesker i en tilstand af bedrag, og camouflere den frygt, hvormed de skal holdes i skak, så at de vil kæmpe for deres underdanighed, som om det var deres frelse'
– Baruch Spinoza

'Puzzlement and doubt are, however, already crimes in the totalitarian state. The mind that is open for questions is open for dissent. In the totalitarian regime the doubting, inquisitive, and imaginative mind has to be suppressed. The totalitarian slave is only allowed to memorize, to salivate when the bell rings.'
– Joost A. M. Meerloo: The Rape of The Mind.

'All the power and policy of man cannot continue a system long after its truth has ceased to be acknowledged, or an establishment long after it has ceased to contribute to utility. It is equally vain, as to expect to preserve a tree, whose roots are cut away. It may look as green and flourishing as before for a short time, but its sentence is passed, its principle of life is gone, and death is already within it.'
- Anna Letitia Barbauld

'There are two parts to the human dilemma. One is the belief that the end justifies the means. That push-button philosophy, that deliberate deafness to suffering, has become the monster in the war machine. The other is the betrayal of the human spirit: the assertion of dogma that closes the mind, and turns a nation, a civilization, into a regiment of ghosts--obedient ghosts or tortured ghosts.'
- Jacob Bronowski

"We are living in a demented world. . . Everywhere there are doubts as to the solidity of our social structure, vague fears of the imminent future, a feeling that our civilization is on the way to ruin. They are not merely the shapeless anxieties which beset us in the small hours of the night when the flame of life burns low. They are considered expectations founded on observation and judgment of an overwhelming multitude of facts. How to avoid the recognition that almost all things which once seemed sacred and immutable have now become unsettled, truth and humanity, justice and reason? We see forms of government no longer capable of functioning, production systems on the verge of collapse, social forces gone wild with power. The roaring engine of this tremendous time seems to be heading for a breakdown. But immediately the antithesis forces itself on our minds. Never has there been a time when men were so clearly conscious of their commanding duty to co-operate in the task of preserving and improving the world's well being and human civilization."
- Dutch historian Johan Huizinga: In The Shadow of Tomorrow


"If there is no free conversation human aggression accumulates. A man who listens only to his radio or is caught by the hypnotism of the movies must discharge his aggression somewhere else. But the civilizing sublimation of conversation does not reach him, so he cannot get rid of his aggression.
People have learned to be silent listeners. Dictatorship asks only for silent citizens. If man cannot redeem himself of his everyday tensions through words, the archaic primitive demands within him grow more and more awake. The world falls prey to his accumulated obsessions, and in the end collective madness breaks through. Let us talk now, so that we do not become mad animals!"
- Joost A. M. Meerloo: Conversation and Communication

'There has never been a just [war], never an honorable one--on the part of the instigator of the war. I can see a million years ahead, and this rule will never change in so many as half a dozen instances. The loud little handful--as usual--will shout for the war. The pulpit will--warily and cautiously--object--at first; the great, big, dull bulk of the nation will rub its sleepy eyes and try to make out why there should be a war, and will say, earnestly and indignantly, 'It is unjust and dishonorable, and there is no necessity for it.' Then the handful will shout louder. A few fair men on the other side will argue and reason against the war with speech and pen, and at first will have a hearing and be applauded; but it will not last long; those others will outshout them, and presently the anti-war audiences will thin out and lose popularity. Before long you will see this curious thing: the speakers stoned from the platform, and free speech strangled by hordes of furious men who in their secret hearts are still at one with those stoned speakers--as earlier--but do not dare say so. And now the whole nation--pulpit and all--will take up the war-cry, and shout itself hoarse, and mob any honest man who ventures to open his mouth; and presently such mouths will cease to open. Next the statesmen will invent cheap lies, putting the blame upon the nation that is attacked, and every man will be glad of those conscience-soothing falsities, and will diligently study them, and refuse to examine any refutations of them; and thus he will by and by convince himself the war is just, and will thank God for the better sleep he enjoys after this process of grotesque self-deception.' [my emphasis]
― Mark Twain, The Mysterious Stranger and Other Stories
___________________

Fodnoter


[1] Lars Jørgensen har udført et ihærdigt kritisk arbejde, som er anført med grundige kilder i de følgende læseværdige kronikker. Som mange andre danske dissidenter vil vide, er det stort set umuligt at få publiceret kritiske artikler i de kendte danske nationale aviser, hvorfor flere i stedet ofte vælger Arbejderen, som også valgte at publicere Lars Jørgensens artikler – nogle korte uddrag derfra:

'Jeg er sociolog og arbejder på at forstå og forklare vores sociale virkelighed objektivt. Jeg er vant til at tænke længe over ting for at nå til den korrekte forståelse….Jeg vil være sikker på at tale sandt. Jeg har brugt flere timer hver dag i et par år på at forske i (u-) holdbare kilder om Syrien herunder læst utallige nedskydninger af 'beviser' for Assads gasangreb, bomber af hospitaler osv. De kritiske analyser ender altid med at pege tilbage på ’oprørerne’. Alligevel fastholder de vestlige medier en dæmoniserende fortælling om Assad og Syrien, hvor de falske fabrikerede anklager får lov til at bestå….Den britiske forfatter og journalist Robert Fisk har en rammende diagnose, når han siger, at de jihadistiske terrorister og vestlige ledere er i samme liga: De gør alt for penge. Det samme synes at gælde vestens journalister, akademikere og hjælpeorganisationer.'
-
'Mediernes ansvar for krigen i Syrien', Lars Jørgensen, Arbejderen, 20. marts 2017

'Når vi i dag ved, at alt omkring krigene mod Jugoslavien, Irak og Libyen var løgn, så ved vi også, at al information i vores medier op til og under krigene var løgn. Alt. Der var tale om totale, det vil sige totalitære løgne. Når USA og NATO vil i krig, fungerer vestens medier som et redskab til at sikre, at befolkninger og soldater finder det rigtigt, at vestlige landes soldater går i krig. Det har efterhånden kostet mange millioner uskyldige mennesker liv. Hvis ikke journalisterne bidrog som autoritære brikker, ville det være umuligt at føre de vanvittige, falske og ulovlige krige.'
-
'De vestlige medier er totalitære redskaber', Arbejderen, Lars Jørgensen, 16. februar 2017)

Lars Jørgensen
har også bedrevet en meget lang artikel, bl.a. svarer han igen Berlingskes debatredaktørs (Pierre Collignon) forsøg på karakterhenrettelse af ham. Samtidigt eksponeres de danske mediers medløbende rolle, som krigsherrernes håndlangere og disinformanter. Artiklen er på Kommunikationsforum blevet opdateret mange gange, er på over 100 A4 sider, og kommer forhåbentlig ud som bog. Der opfordres stærkt til at læse Lars Jørgsensens  skrift, hvor mange henvisninger og links som dokumentation ikke kan tages med her pga. pladsmangel. Da skriftet er langt mere omfattende end citaterne forneden giver indtryk af, angives hermed nogle flere nøgletemaer, for at anspore læserens nysgerrighed yderligere:

Hvordan etablissementet undergraver samfundsvidenskaben i den offentlige debat: (Ove Kaj Pedersen) Clement Kjærsgaard og Rune Lykkeberg, Hvorfor blev DR Orienterings journalist Niels Lindvig fyret?, Big business ejer 'vores' danske og den vestlige verdens journalister, Vigtig (undertrykt) viden om Putin’s Rusland og Ukraine, Den britiske parlamentsrapport om Libyen: Alt var falsk, Hvordan de angrebne befolkningers stemmer bliver underkendt og undertrykt, som om de ikke er vigtige og interessante, Al Qaeda og ISIS er dokumenterbart USA’s redskaber, Latterliggørelsen af 'Conspiracy Theory' har CIA skabt for at forhindre folk i at forstå og stille kritiske spørgsmål til de vestlige magteliter, Berlingskes Collignon og professor Hendricks
dobbeltdækker over mediernes dækken over USA’s løgne og fabrikationer, Afgørende undertrykte sandheder om 2. Verdenskrig .


Et uddrag fra skriftet (Kommunikationsforum):

'Jeg har måske brugt mere tid end nogen anden dansk forsker de seneste år på kritisk forskning omkring sand og falsk information i vores medier. Jeg har blandt andet skrevet om de etablerede mediers dybt problematiske dækning af EU, Grækenland og den amerikanske finanskrise De vestlige medier er totalitære redskaber; jeg har været med til at få udgivet en bog om økonomi (promoveret af Mogens Lykketoft) De syv dræbende naive bedrag i økonomisk politik, 2017, Politisk Revy, der underminerer årtiers information om vores økonomiske råderum; og jeg har skrevet en længere artikel om Mediernes ansvar for krigen i Syrien. Og jeg har forsket så meget i problemet, at jeg let kunne skrive en bog eller to om den problematiske information i de etablerede medier…..Jeg har arbejdet ud fra en videnskabsmands etisk følte pligt til at finde ud af og blive i stand til at forklare, hvordan det kan lade sig gøre, at de vestlige lande slår millioner af mennesker ihjel på bud fra USA og vestens Big business.

Og jeg er endelig nået frem til, at det virkelig er sandt, som Harold Pinter klargjorde i sin Nobelpristale, at alle de vestlige etablissementer - politikere, akademikere og journalister - systematisk undertrykker sandheden og al kritisk information for USA. Ja, at de bevidst viderefører USAs løgne og fabrikationer samt angriber folk (som mig), der arbejder på at oplyse befolkningen. Og at dette har været fast praksis siden anden verdenskrig.
Sandheden og konsekvenserne er forfærdelige og usle. Idet de vestlige etablissementers halvfjerds års ukritiske viderebringelse og forsvar for USA's massive løgne har gjort, at de vestlige befolkninger til stadighed accepterer USA's vanvittige falske krige og enorme massemord. Hvor USA med andre nationers hjælp er ansvarlige for at have slået 20-30 millioner mennesker ihjel. Dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi vores og andre vestlige landes politikere, akademikere og journalister enten ikke har kunnet eller ikke har villet gennemskue løgnene, hvor de istedet har arbejdet med og for løgnene. For USA. Hvis de vestlige befolkninger havde været oplyst om realiterne bag krigene, så ville de for længst være ophørt og mange aldrig begyndt.....Jeg bruger Harold Pinters analyse til at vise, hvordan vi bliver bedraget omkring USA's krige. Det handler grundlæggende om tre ting. For det første den beskidte måde USAs krige i virkeligheden føres på. For det andet de enorme løgne og den amerikanske propaganda, som intet har med virkeligheden at gøre, som fabrikeres for at retfærdiggøre krigene. For det tredje den måde som de vestlige etablissementer viderefører, forsvarer og dækker for disse løgne, fabrikationer og propaganda. Pinter understreger, at dette er sandheden om USAs krige siden anden verdenskrig. Pinters pointe er helt radikal: Alt omkring krigene er falsk. Og at de vestlige stater er så effektive i at dække op for løgnene, at befolkningerne aldrig for alvor opdager, hvad der sker. At det gøres så massivt og elegant, at folk som regel ikke engang får mistanke om, at de bliver bedraget. Med Pinters ord: "You wouldn't know it. It never happened. Nothing ever happened. Even while it was happening it wasn't happening. It didn't matter. It was of no interest." Pinter forklarer også, at den måde krigene præsenteres på helt dækker over, hvordan de reelt kommer istand. Den mest almene metode er, at CIA køber quislinge-folk i den stat, som man vil underminere og kontrollere, så de kan undergrave den indefra. Dette har ofte ført til statskup i Sydamerika, Afrika, Mellemøsten osv. Det gøres unægteligt mere elegant i de vestlige lande (se afsnit med Bourdieu, CIA og Thatcher etc.). Den måske mest udbredte variant, omend den klart mest voldelige til at undergrave andre stater på, består i, at CIA køber, etablerer og træner grupper af 'terrorist proxies' til at terrorisere den pågældende stat.

Dette rapporteres så i de vestlige stater, som om der er en borgerkrig i gang. Det såkaldte 'Phoenix Program'. Når disse proxi-terroristgrupper ikke kan klare sagerne selv, så legitimerer deres 'falske flag', at den amerikanske hær og NATO må komme dem til undsætning og bombe for dem mv. Som om der var tale om en demokratisk opposition; som om der var borgerkrig. Vestens etablissementer røber aldrig, at det er et bedrag. At der er tale om proxi-terrorister. Dertil kommer alskens andre metoder herunder ikke mindst 'sanktioner', som er en yderst effektiv måde at slå tusindvis af mennesker ihjel på under dække af, at der 'blot er tale om sanktioner'. Så ingen opdager, at der reelt er tale om krigsforbrydelser. Pinters pointe er, at man er nødt til radikalt at afvise hele det amerikanske show og alle de vestlige etablissementers udlægninger af virkeligheden, som en flok, i bedste fald uvidende nyttige idioter, løgnere og bedragere, hvis man skal kunne forstå og se virkeligheden. Som den virkelig er. Ved hjælp af disse metoder har det været muligt at manipulere den danske befolkning, såvel som de andre vestlige landes befolkninger, til at acceptere og nærmest lukke øjnene for vore kriges virkelighed. At vores stater destruerer nation efter nation fra Jugoslavien til Irak, Libyen, Afghanistan, Syrien og lige om lidt måske også Iran. Ligesom der er meget, der tyder på, at vores 'Masters of the Universe' er på vej til at skabe en ny (verdens-) krig i Europa. Dette kan fx ske ved hjælp af Ukrainske neonazisters provokationer og angreb på Rusland. Hvis Rusland så forsvarer sig, så vil det blive udlagt af vestlige medier som Ruslands provokation, hvorfor man vil argumentere for, at NATO må hjælpe det uskyldige Ukraine. … Det er derfor afgørende vigtigt at vide, at det danske etablissement til stadighed systematisk lyver om såvel Rusland, Ukraine, Syrien osv. ….Hvem gider kort sagt rippe op i, at Harold Pinters (nobelpristale-) diagnose bliver bekræftet af de historiske fakta, hver eneste gang der har været en dybt kriminel og vanvittig USA-ledet krig? Hvor det bagefter viser sig at være sandheden, at alt hvad etablissementets akademiske analytikere, politikere og journalister havde sagt for at få krigen legitimeret var løgn? Hvem gider rippe op i den bedst givne information, der kan forklare disse ting, da de jo 'tilfældigvis' er stigmatiserede og tabu? Hvem gider interessere sig for, hvordan det er både tænkeligt og praktisk muligt at få Pinters diagnose til at gå i opfyldelse?
...across the world the extinction and suffering of countless human beings could be attributed to rampant American power. "But," said Pinter, "You wouldn't know it. It never happened. Nothing ever happened. Even while it was happening it wasn't happening. It didn't matter. It was of no interest.


- 'Medieforskning i verdensklasse! Men hvad med Harold Pinter?' (oprindelig titel), Lars Jørgensen, Kommunikationsforum, 17. maj 2018
(oprindelig URL: www.kommunikationsforum.dk/lars-jorgensen/blog/medieforskning-i-verdensklasse-men-hvad-med-harold-pinter )

Lars Jørgensens artikler kan bl.a. findes på: www.kommunikationsforum.dk/lars-jorgensen

NB! Jeg er ikke blevet opfordret til at 'reklamere' for
Lars Jørgensens skrift – det er udelukkende fordi det er første gang, at et så omfattende og kritisk skrift om emnet, er bedrevet af en dansk sociolog, noget som mange har forventet ville komme før eller senere fra en akademisk dansk dissidents hånd. Ligeledes er det forventeligt, at han bliver angrebet pga. sin ihærdige daglige aktivisme.


[2] Jette Anne-Marie Hansen, forfatter og Mag.art i nordisk filologi:

'Vi lever i en tid med propaganda, censur og undertrykkelse af ytringsfriheden. Men folk opdager det ikke. Faktisk synes de, at det er så glimrende, at der kommer nogen og dæmmer op for alle disse "fake news" på nettet - uden at det går op for dem, at de er ofre for en manipulation. For de virkelige producenter af fake news, er nemlig de, der hævder at bekæmpe dem, samt de mainstreammedier, der hilser sådanne initiativer inderligt velkommen. Fake news - det er New York Times, CNN, Washington Post, Politiken, Information, Berlingske, Deadline og TV-avisen! Kort sagt Vestens mainstreammedier. Sandheden... må man finde på Facebook og det vilde internet. DERFOR arbejdes der for tiden på højtryk for at censurere internettet og de sociale medier. Fordi de sociale medier og internettet er ved at afsløre mainstreammediernes propaganda. …..jeg begyndte selv at researche nyhederne om de store geopolitiske konflikter på nettet og finde alternative kilder til informationer. Det har været en rent ud sagt rystende erkendelsesrejse.
Jeg fulgte intenst med i det amerikanske præsidentvalg: valgsvindlen imod Bernie Sanders, korruptionen i det Demokratiske Parti, den lodrette løgn om Putin som bagmanden for de leakede e-mails til Wikileaks…. Jeg fulgte med i krigen i Syrien: Løgnene om Assads brug af kemiske våben imod sin egen befolkning. Terroristhæren, der var trænet, betalt og bevæbnet af USA og sendt ind over grænsen for at erobre landet, terrorisere dets befolkning og vælte Assad [ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra, etc.] ; afsløringen af de vestligt finansierede Hvide Hjelme, der reelt tilhørte terroristhæren, som fakede deres redningsaktioner ... og som Danmark bl.a. med Enhedslistens stemmer bevilligede flere millioner i støtte. De russiske og syriske soldaters befrielse af Aleppo, og befolkningen, der dansede i gaderne; Amnesty Internationals falske rapporter om "massehængninger i Assads fængsler". Jeg fulgte med i Grækenlands gældskrise og hvordan trojkaen banede vejen for privatkapitalens udplyndring og landet selv, der har fået status af slavenation uden udsigt til nogensinde at rejse sig igen. Jeg researchede den virkelige historie bag Ruslands påståede "annektering" af Krim og fandt en af USAs sædvanlige proxyhære, som instigerede kuppet imod den siddende regering i Ukraine og fik nynazisterne til magten, hvis opgave det var at slagte den russisktalende befolkning og overgive flådebasen til NATO og amerikanerne. Jeg lyttede til analyser af udviklingen fra eksperter og intellektuelle som Chris Hedges, Ray McGovern, Michael Hudson, Richard Wolff, Stephen F. Cohen, Eva Bartlett, Vanessa Beeley.
Lige så tilfredsstillende som det har været at danne et konsistent virkelighedsbillede og en dækkende forståelse af såvel enkeltbegivenheder som udviklingen mere overordnet på en baggrund af sande informationer og retvisende analyser, lige så forfærdende og dybt rystende har det været samtidig at blive bekendt med løgnagtigheden og propagandaen i de hjemlige medier, mainstreammedierne. Politiken, Information, tv-avisen, Deadline, Clements Debatten, Jersild - ALLE. I dag er jeg stort set holdt op med at læse aviser eller se nyheder på fjernsynet, fordi jeg ikke kan holde ud at høre på løgnene og propagandaen - eller på den deciderede mørklægning af begivenheder, som slet og ret ikke bliver dækket og derfor ikke kommer til offentligheden kendskab. Når det alligevel sker at jeg åbner en avis eller tænder for debatten eller Deadline, er det udelukkende for at bekendtgøre mig med løgnene, propagandaen og udeladelserne pt. Propaganda... det er sådan noget som ekstremt dårligt uddannede mennesker, der lever i primitive diktaturstater og uudviklede tredieverdenslande bliver budt. Sådan er vi vant til at tænke i Danmark. Og så fniser vi lidt, fordi man godt nok også skal være naiv for at hoppe på disse latterligt gennemskuelige løgnehistorier. Danskere tror med glæde på at "Putin" har hacket det amerkanske præsidentvalg på trods af at ingen beviser til dato er blevet præsenteret. De sluger at en russisk troldefarm har oversvømmet Facebook med anti-Hillary pro-Bernie reklamer selv om det drejede sig om en håndfuld ekstremt grimt tegnede annoncer til den digre sum af nogle tusinde kroner fra et falleret firma, der producerede underlødig mad til de russiske folkeskoler. Danskere hopper på at Assad giftgasser sin egen befolkning, der er på hans side og imens han er ved at vinde krigen. De tror også på at "Putin" forgifter en tidligere russisk dobbeltagent og dennes datter bosiddende i England. De godtager uden videre anklagen imod Trump for at have ført sin valgkamp i samarbejde med russerne, uanset hvor latterlig denne tanke er og på trods af at der ikke findes skyggen af et bevis. Politikerne udtaler sig i medierne som om alle disse ting var fastslåede kendsgerninger og det gør journalisterne også. Det har været rystende for mig at blive bekendt med graden og omfanget af løgnene, propagandaen og fortielserne. Jeg har selv oplevet først at blive inviteret i Deadline for at tale om udfaldet af det amerikanske præsidentvalg og mediernes rolle - hvorpå invitationen blev trukket tilbage igen, fordi jeg ville fremføre de historier, som mainstreammedierne havde fortrængt eller direkte løjet om. Diskrepansen imellem den realitet, man bliver bekendt med ved at lave sin egen research på nettet og så mainstreammediernes fremstilling, er så stor, at det belaster forholdet til venner og familie. "Du forlanger faktisk at jeg skal tro mere på dig end på FN", som min bedste veninde sagde engang vi diskuterede krigen i Syrien. Som de fleste andre kan hun heller ikke få sig selv til at tro, at hæderkronede institutioner som FN og Amnesty International for længst er korrumperede indefra og tjener den økonomiske elite.
Imens medierne lyver for befolkningen og holder den hen i uvidenhed, foregår et dødsensfarligt spil på verdensscenen. Tredive års neoliberal indenrigspolitik har skabt enorme sociale problemer i det amerikanske samfund. Halvdelen eller mere af alle amerikanere lever på eller under fattigdomsgrænsen, en fjerdedel af de amerikanske børn går sultne i seng. Nationen er reelt under omstilling til et tredieverdensland. Den industrielle base er afmonteret og sendt til (især) Kina sammen med de velbetalte jobs. Folk må have to eller tre jobs for blot at overleve med nød og næppe. Antallet af hjemløse er eksploderet, den amerikanske arbejderklasse er reduceret til en slavelignende eksistens, habeas corpus blev ophævet under Obama og det blev gjort lovligt at sætte militæret ind imod befolkningen, politiet er blevet militariseret, det privatiserede fængselsvæsen tilbyder de indsatte (primært sorte mænd) som slavearbejdskraft til de store virsomheder. USA er reelt blevet til en politistat. Det økonomiske system er siden 2008 blevet holdt kunstigt oppe med quantitative easing, men er i realiteten i dyb krise og ude af stand til at levere stabilitet eller bare brødføde store dele af befolkningen. Petrodollaren er på vej til at blive afskaffet til fordel for Kinas guldindløselige Yuan, hvilket er et kæmpe slag for den amerikanske økonomi. I denne desperate situation for det vestlige økonomiske system, som er på vej ned, bygger de økonomiske magthavere op til en uhyggelig konfrontation - NATO har anbragt missilsystemer tæt op ad Ruslands grænse. USA gør sin udstationering af tropper i området med Syriens bedste landbrugsjord og oliekilder permanent - en regulær besættelse af Syrien med andre ord. Man har opsagt atomaftalen med Iran, som angribes med aggressive sanktioner og presses med ultimative krav.
Imens mainstreammedierne har forvandlet sig til propagandaredskaber for magten og trofast fastholder befolkningen i uvidenhed, har internettet og de sociale medier imidlertid vist sig at blive en farlig modspiller for den magtudøvelse, som ikke tåler dagens lys….Google og Facebook arbejder intenst på at udvikle algoritmer og andre former for styringsredskaber, der skal gøre det muligt at censurere eller skjule platforme, der offentliggør "forbudt" viden. Regulær censur og afskaffelse af ytringsfriheden er på trapperne. Flere og flere kontroversielle uafhængige journalister og nyhedsplatforme beretter om at trafikken med ét forsvinder fra deres sider, de kommer ikke frem ved Google-søgninger, mange oplever at blive tildelt karantæner af kortere eller længere varighed uden forklaring og uden varsel. For nylig er sociologen Lars Jørgensen, som igennem tre år har publiceret materiale på sin Facebookside, der afslører de virkelige begivenheder, som mainstreammedierne holder skjult, blevet ghostbanned [skjult censur på Facebook]. ...I et kapløb med tiden har Lars Jørgensen udarbejdet en samlet analyse på baggrund af sin intense forskning. ..Det er en banebrydende analyse... Læs den.'
- J
ette Anne-Marie Hansen, Facebook, 22. maj 2018[3] Tommy Hansen: 'Der bedrives dagligt fremragende journalistik i alle de store klassiske medier, men IKKE inden for området geopolitik og internationale forhold…. Man er blevet gift, har fået børn, er blevet afhængig af den stadigt stigende løn, og når dagen kommer, at man skal skrive en artikel om NATO, spiller den faste stilling en større rolle end journalistikken. Jeg ser i dag, hvorledes enslydende artikler synkront fordeles i de store medier i Europa, på alle sprog, og agendaen er tydelig: at skabe opbakning til den gigantiske oprustning NATO og USA har gennemført på europæisk jord, fjendebilledet er i dag Rusland.Jeg kan undre mig over, at disse topjournalister kan se sig selv i øjnene. Husker de da ikke historien om Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben, som var pure opspind? Husker de, hvordan de selv var med til at videregive løgnene? Husker de historien om kuvøsebabyerne i Kuwait i 1990, som gav “os” anledning til at invadere Kuwait – en historie som var instrueret af et amerikansk reklamebureau med nære forbindelser til Washington? Hvis medierne er en del af det politiske spil, er demokratiet kun en illusion, og dermed bliver kløften mellem befolkningerne og politikerne stadigt dybere – og potentialet for seriøse “alternative” medier stadigt større. Jeg er imidlertid nået dertil, at jeg ikke anerkender beskrivelsen “alternative” medier om vores arbejde. Vi er medierne, de gammeldags medier der ikke gør deres arbejde, er de alternative i min verden….De sociale medier bliver fra nu af idømt gigantiske bøder, såfremt de ikke lukker sider med påstået “ekstremistisk” indhold. I gamle dage, for ganske få år siden, var man uskyldig, til det modsatte var bevist, nu er det omvendt. Dette er kun et af mange skridt, der går i retning af ensartethed og totalitarisme på internettet. Store tyske aviser har i dag en aftale med et Google-datterselskab om, at kritiske læserkommentarer nu automatisk slettes i samme øjeblik de postes. Og hvem definerer, hvad der skal slettes? Det er en situation, som for få år siden var helt utænkelig, i dag lader vi det ske, fordi vi tror det har noget med terror og sikkerhed at gøre. “Fake news” jagtes nu af de politisk korrekte, præcis de samme mennesker som gennem årtier har forsynet os med Fake news via de autoriserede kilder, og det seneste er, at man nu vil lade internetudbyderen bestemme, hvilke sider på www man må besøge og hvilke ikke. EU har et gigantisk projekt i gang, som omfatter universiteter og eksperter i alle lande, hvor man officielt vil komme Fake news til livs. Der bliver dannet et ekspertpanel, hvor journalister kan henvende sig for at få kvalificerede udtalelser om terror og geopolitik, så man undgår (russisk sponsorerede) falske nyheder i det vestlige univers. De kan kalde det alt, hvad de vil – men det er censur. Det står i vores grundlov, at det ingen sinde mere kan genindføres, og jeg tager den sætning dybt alvorligt.'
-
Interview, 'Tommy Hansen, grunnlegger av free21.org, publiserer nær 200 journalisters arbeid: Intervju Herland Report', hannenabintuherland.com, 17. december 2017

Tommy Hansen
- hvil i fred - Tommy døde i 2018 -
var et levende vidnesbyrd mht. hvad én hædersmand kan formå, da han i løbet af få år publicerede omkring 200 journalisters arbejde, nu på syv sprog. Han har i flere år arbejdet internationalt som journalist og giver talrige eksempler på propaganda og manipulation i de eksisterende europæiske medier, der blot kopierer nyhedsstrømmen fra seks store amerikanske firmaer. Han grundlagde i 2014 det journalistiske netværk Free21.org, som har til formål at genskabe en fri presse. Projektet er internationalt og har base i Tyskland. Free21 udgiver i dag i Tyskland et tidsskrift med et fast oplag på + 20.000 fysiske eksemplarer og med +500.000 udgivelser af magasinet.


[4] 'Den nyhedsredaktion og journalist, der bruger ”diktatoren” i stedet for ”præsidenten” og ”regimet” i stedet for ”regeringen”, stræber ikke efter objektiv rapportering, men deltager i propaganda. Desværre helt comme il faut i dagens mediebillede. Jeg var den eneste dansker, der overværede Aleppos fald/befrielse….Jeg oplevede menneskenes glæde over, at besættelsen var ovre – også i Vestaleppo, som jeg selv har oplevet var mål for oprørernes bomber dag og nat, mens jeg var der. Jeg har set en ødelæggelse af et omfang og en systematik, som er ufattelig og ubeskrivelig, og jeg har dog set Sarajevo, Mostar, Krajina, Vukovar, Sydossetien, Abkhasien. De uskyldige civile syrers lidelser er grufulde. Dybt gribende. Har danske medier, der har kontaktet mig, været interesseret i disse aspekter? Nej. De har i stedet på forskellig vis villet vide ting som: Hvordan kunne jeg dog sige, at man fejrede, at Aleppo var blevet befriet? Hvordan stiller jeg mig til rapporter om krigsforbrydelser efter sigende begået af den syriske regering og forsvaret på andre steder end dem, jeg besøgte.Skønt jeg ikke under mine 10 dage i Syrien har talt med én repræsentant for regeringen, har man frejdigt forsøgt at placere mig som Assad-støtte med spørgsmål som: Hvilken side er du egentlig på? 

Et andet dansk ledende medie ville have en forklaring på, hvorfor mit besøg ”gav det indtryk, at du er på styrets side”, og endnu et ville nok høre, hvad jeg havde oplevet, men med fokus på ”oplevelsen, at være embedded blandt den syriske stats styrker”, hvilket jeg ikke har været. Mediekrigerne bomber skånselsløst for sine sidste bastioner.'
- 'De to krige i Syrien: Aleppos og nyhedsdækningens fald', Jan Oberg, Arbejderen, 22. december, 2016,


[5] 'Til trods for massiv dansk støtte til enhver terrorist eller terrorgruppering, der ville fjerne Syriens præsident, Bashar al-Assad, så har Danmark tabt endnu en krig i Mellemøsten. Nederlaget er entydigt, men underspilles af en samlet dansk presse, der loyalt bakker op om alle danske krigsindsatser.

Danmarks og koalitionens tabte krig mod Syrien beskrives som en sejr over Islamisk Stat. Det er det rene sludder. I enhver praktisk henseende, så var Islamisk Stat Danmarks allierede. Når jeg i dette indlæg bruger ordet ”Danmark”, så menes der danske magthavere, herunder dansk presse, der har ført en påvirkningskampagne mod den danske befolkning med fatale konsekvenser til følge. Ikke kun overfor den syriske befolkning, men også over for Danmark og danskerne. Statsfinansieret terrorisme -

Det danske bidrag til at omstyrte ”Assad-regimet” dækker over hele paletten af værktøjer, der anvendes i krig:

 • Udsending af frivillige og betalte lejesoldater til Syrien.
 • Økonomisk støtte til terrororganisationer og relaterede organisationer.
 • Militært angreb på den syriske hær.
 • Psykologisk kampagne rettet mod den danske befolkning, for at sikre opbakning.

Dokumentationen findes allerede i danske medier, i en løsrevet sammenhæng, hvor der grundlæggende aldrig stilles spørgsmål ved Danmarks ”gode intentioner”.
- 'Danmarks tabte krig mod Syrien', Jesper Larsen, Kommunikationsforum.dk 6. marts 2018

Jesper Larsen må betegnes som de danske journalisters skræk, da han konstant afslører deres usandheder, specielt hvad angår pressens dækning af Rusland og Syrien – hans overordentligt interessante artikler kan bl.a. findes på: www.kommunikationsforum.dk/jesper-larsen-5

Titusinder af internationale rapporter, akademiske analyser, anomalier, observationer, filmmateriale, vidneudsagn, m.m. er er uafhængigt af hinanden i konsensus, og indikerer følgende; USA og Vesten tilpasser efterretninger til de mål, man allerede har sat sig for at nå (Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, etc.), opildner samt aktivt støtter en falsk opposition (‘oprørere’ i form af Al-Nusra, Al-Qaeda, ISIS, m.fl.), der begår uhyrlige angreb på befolkninger – og Vesten påberåber sig R2P (responsibility to protect) og andre påskud for at retfærdiggøre yderlige vestlige angrebshandlinger, som man allerede har planlagt fra starten. Der går ikke én dag uden at analyser, udsagn fra højtstående whistleblowers, aktivister, m.fl. påpeger dette – her blot ét tilfældigt nyligt udsagn om Syrien ud af talløse:


'Denne operation startede for længe siden. Det var forberedt, udviklet og planlagt. Jeg var i England to år før volden i Syrien begyndte ... Jeg mødte fremtrædende britiske ledere, der indrømmede, at de forberedte noget i Syrien ... Storbritannien forberedte en invasion af oprørere i Syrien.'
- Roland Dumas, tidligere udenrigsminister i Frankrig, La Chaîne parlementaire, national TV kanal
PS

Det er ekstremt sigende, at mange mennesker på tværs af det politiske spektrum er i konsensus om The Deep State, Statens tyranni, false flags, Krigen mod Terror, mediemanipulationer, etc. - i detaljer og på mange nøglepunkter.

Selvom mainstream, specielt i USA, forsøger at fremhæve en polarisering på tværs, ved at fremstille den brede skepsis overfor staten, som noget der enten kun tilhører ‘højreorienterede nuts’ eller ‘ventreorienterede ekstremister’, er dette usandt - i sig selv en del og hersk-taktik fra statens og pressens side, etc., da man ønsker at marginalisere og forplumre billedet ved at tage brodden af bredden i kritikken af de tyranniske og statsterroristiske lande og STASI-staten 2.0 (i mangel på et bedre ord). Og selvom den store konsensus blandt socialisterne, fredsbevægelserne, libertarianere, konservative, anarkister, etc. i den meget store underskov på tværs, ikke har samme politiske ståsted, er de forbavsende præcise i selve diagnosticeringen af problemer og årsager, i kritikken af meget specifikke udviklinger. Graden af specificitet i konsensus mellem dem er ofte knivskarp og uniform ang. mediernes løgne, false flag terror, og mange andre begivenheder. Der er ikke tale om et ekkokammer, idet uafhængige organisationer og aktivister, som indbyrdes ikke har kontakt – f.eks. i Syrien – rapporterer de samme observationer, og har de samme konklusioner, dvs. fysisk on the ground (Da Jan Øberg, som den eneste dansker, besøgte Aleppo, indså han øjeblikkeligt, at der var tale om byen blev befriet fra 'oprørere' af russere, og at vestlige medier løj i stor stil, og beskrev stort set det samme som alle andre uafhængige observatører gjorde. Se f.eks. 'De to krige i Syrien: Aleppos og nyhedsdækningens fald' – 22. dec. 2016, Arbejderen)

Netop denne diagnosticering – f.eks. af regeringer som statsterroristiske entiter – vedr. mange dissidenters årsagsanalyser, er derfor en trussel mod Staten i Staten, The Deep State, oligarkiet, kleptokratiet, plutokratiet, corporatocracy, da underskoven former en bred konsensus blandt den årvågne fællesmængde på tværs af de politiske orienteringer. Derfor er det tåbeligt forkert, at de i offentlighedens øjne udstilles som 'landsbytosser', 'konspirationsteoretikere', højreorienterede' eller 'venstreorienterede 'ekstremister' - falske betegnelser, karaktermord og billige etiketteringer hvis formål er, at regeringer forsøger at bibeholde monopoliseringen af den overordnede forræderiske fortælling.

 

Protester, blogging, demonstrationer, fødslen af de mange såkaldte friheds/retfærdigheds/sandheds-bevægelser, er selve resultatet af årvågenhed og observation af meget specifikke drakoniske og statsterroristiske udviklinger under radaren, og en af grundende til at disse bevægelser og dissidenter bliver forsøgt karaktermyrdet af mainstream medier og staten. Den rette betegnelse ville være; årvågne dissidenter, humanister, bloggere, professorer, aktivister, journalister, whistleblowers, efterretningsofficerer, videnskabsmænd, m.fl. - hvis politiske ståsteder ellers er vidt forskellige. De er sandhedsvidner og researchere, som er blevet valideret og fået genoprejsning mange, mange gange med præcise diagnoser. Sådanne såkaldte sandheds/friheds-bevægelser udgør en trussel mod The Deep State/Oligarkiet/Plutokratiet, fordi det konstituerer en meget bred konsensus blandt på tværs af politiske orienteringer, blandt hele denne underskov af årvågne mennesker (uafhængige tænkere, libertarianere, socialister, demokrater, republikanere, anarkister, konservative, uafhængige medier).

Internet spiller en enorm rolle i denne kollektive opvågnen, hvilket selv Obamas meget indflydelsesrige mentor, den nu afdøde Brzesinski udtalte mange gange. Brzezinski: ‘Global Political Awakening’ Making Syrian War Difficult

Det er lysende klart, at der er en meget specifik kritik af staten i staten, med specifikke nøglepunkter på specifikke områder, uanset hvilken orientering og politisk observans, men det er usynligt eller uklart, hvis man kun læser massemedier. Det er et begrebsligt parallelunivers.


Den virkelige essens ligger på flere afgørende måder i et vertikalt paradigme, dvs. de 99,9 versus 0,1 procent, og ikke et venstre versus højre. Noget som der i sig selv er stor konsensus om på tværs af de politiske orienteringer, blandt hele denne ‘underskov’ af såkaldt årvågne mennesker over hele spektret. Mainstream VS politisk ukorrekte dissidenter, lever i parallel-verdener, hvor forskellige narrativer mht. mange historiske afgørende begivenheder ikke begge kan være sande. Enten havde Irak masseødelæggelsesvåben eller ej, enten var Syriens regime ansvarlig for det kemiske angreb eller ej, etc. Når dokumentationen om Syrien f.eks. findes i et omfang, der dementerer journalisters tilfældighedsteori, er afvisning eller uvidenhed lig med nyttig idioti, Stockholmsyndrom, Komiske Ali, eller det der er værre.


Hvor mange gange skal årvågne dissidenter valideres før, at et paradigmeskifte kan indtræffe - at 'uddannelsesskadede' kritikere kan indse, at etiketten 'tilfældighedsteori' (og 'konspirationsteori' som anvendt skældsord) på mange signifikante begivenheder i Deep Politics, er et arbitrært uholdbart stereotyp-argument, hvis ikke Komiske Ali-syndrom? De store ydmygende komiske ali-momenter for pressen, medier, salonfæhige dissidenter, m.fl. er ved at bryde igennem for alvor i USA og mange andre steder i skrivende stund.

Læg mærke til, at de bedste dissidenter, de som bliver betragtet som 'konspirationteoretikere' , i virkeligheden er logikere i bedste fald. De freedom/truth/justice-bevægelser, som primært blev skabt som følge af begivenhederne omkring 11. september 2001, bliver valideret konstant og successivt af eftertidens og virkelighedens ubestikkelige fakticitet, for deres 'konspiranoia' bliver 'profetisk' bekræftet gang på gang. Læg mærke til, at de kender narrativet i de mainstream propagandaforklaringer, som de gennemskuer som lamestream, og kan se forskel mellem officielle narrativer og de virkelige underliggende realiteter. De kender begge narrativer. Læg mærke til, at mainstream mediernes ansatte, meget sjældent kender andet end deres eget narrativ, og latterliggør ofte dissidenternes narrativ per refleks, som de oftest ikke kender, ikke har studeret. Ironisk. Det er igen en form for meget farlig analfabetisme.
Kommentarer

Populære indlæg