Smart Meters - Slut på Privatliv og Sundhed - MUST-See
af ChaosNavigator


'WHO klassificerede i maj 2011 radiofrekvent stråling som klasse 2B, dvs. muligt kræftfremkaldende. Elselskaberne påstår at målerne kun sender 45-60 sek. om dagen og at de er sikre for helbredet. Dr. David Carpenter, en Harvard uddannet forsker ved Universitetet Albany, New York: 'I retten indrømmede Pacific Gas and Electric at deres smart metre pulserer 14.000 gange om dagen.
Elselskaberne har ofte hævdet at smart metre ikke er et problem fordi de kun afsender informationer ret sjældent, måske et par gange i timen. Det er ligegyldigt hvor tit de afsender information. Det der betyder noget, er hvor tit de udløser højfrekvente felter. Elselskaberne har helt klart skjult at smart metre udløser disse højfrekvente felter næsten uafbrudt. De pulserer meget, meget tit.' I PG&Es; retsdokumentation er det gennemsnitlige smart meter aktivt 45-60 sekunder om dagen, men de har meget belejligt tiet med at disse 45-60 sek. er delt op i 10.000 pulse eller mere, hver puls ca. 4,5 millisekund lang, og med få sekunder imellem, udsendes de dag og nat. Nogle målere er oppe på 190,000 pulse om dagen.'
- fra dokumentarfilmen,'Take Back Your Power' (tidskode: 40:26)


Blot fordi du ikke umiddelbart kan mærke noget, betyder det ikke, at du ikke er påvirket.


Trådløse smartmeters
Problematikken omkring de fjernaflæste elmålere (Smartmeter) kommer stille snigende ind i alle danske hjem i disse år, da Bekendtgørelse 1358 dikterer, at fjernaflæste elmålere skal installeres i hele landet inden 31. december 2020.
Læs mere...Se den prisbelønnede film som Josh del Sol har lavet, som fortæller, hvorfor sygdomsfremkaldende Smart Meters er en meget dårlig idé - og et spionmeter - slutningen på privatlivets ukrænkelighed - ABSOLUT MUST-See.:

NB! Sæt de danske undertekster til i nederste højre hjørne - Final Cut:
Stop Smartmeter

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

Det er i ens egen sundheds interesse, mildest talt. Ikke mindst, hvis man har børn, er det menneskers hellige pligt at bevidstgøre sig. Man kan ikke handle i kærlighed, dvs. i praksis beskytte sig selv eller andre, hvis man ikke har bevidsthed om det som er skadeligt eller krænkende i det ekstreme. Man går heller ikke overfor rødt mens bilerne kører konstant. Dette er HAMRENDE vigtigt.

De fleste hopper de i, og bliver kloge af skade først BAGEFTER, hvor de ikke engang ved, hvorfor de er blevet syge, hvordan deres vaner er videresendt, hvornår de laver kaffe, hvornår de er hjemme, og meget meget mere -  fordi de TROR på myndighedernes industriens anbefalinger blindt gang på gang på gang.....


Transcript på dansk:TAG DIN PERSONLIGE MAGT TILBAGE

Dansk oversættelse: Pernille de Boer
Dansk korrektur og undertekster: Claus Nøhr Henriksen

Små ændringer i oversættelse er ændret (ChaosNavigator) sammen med indskudte kommentarer

TAG DIN PERSONLIGE MAGT TILBAGE

Magt viger ikke undtagen det bliver krævet.
Det har den aldrig gjort og det vil den aldrig gøre.
Find ud af præcis hvad ethvert folk tavst vil underkaste sig
og du har fundet den nøjagtige mængde
uretfærdighed og uret der vil blive dem påtvunget.
- Frederick Douglass (1818-1895), forfatter, tidligere slave

10. maj 2012 Højesteret, Maine
Advokat: Hvis mr. Friedman er bekymret over sikkerheden ved smart metre behøver han ikke at være det.

Dommer: Er det PUCs beslutning at man, ved at tillade et "fravalg", kan smyge sig udenom ansvaret for problemer angående helbred og overtrædelse af den private ejendomsret?

Advokat: Høje dommer, alle disse spørgsmål blev forelagt kommissionen ved de tidligere møder. Kommissionen havde... havde et møde om dette og...

Dommer: Men den besluttede intet omkring disse spørgsmål.

Advokat: Nej, høje dommer, det gjorde den ikke.Faktisk afviste kommissionen at lave en analyse, og at tage beslutninger angående helbred og sikkerhed. Løsningen på alle de spørgsmål lå i at tilbyde et fravalg.

Dommer: Hvad med de borgere som ikke vælger fra?
Er det ikke kommissionens ansvar at sørge for deres helbred og sikkerhed
og at vurdere hvorvidt, de bliver udsat for urimelige mængder RF-stråling?

Advokat: Høje dommer, intet i denne verden kan gøres totalt sikkert.

Dommer: Så, De indrømmer at de ikke er sikre? Er det PUCs standpunkt at de er "sikre nok"?

Advokat: Deres Højhed, folk kan...frit... gøre sig deres egne bekymringer.

Dommer: Det kommissionen gør, som De beskriver det, er at den har afvist at analysere helbreds- og sikkerhedsrisikoen, I må klare jer selv.

Advokat: Kommissionen gav elselskaberne besked på at oplyse alle deres kunder
om smart metre og henvise til den forskning, der findes.

Dommer: Men mr. McColman, der findes stadigvæk alle de mennesker, der har dem. De siger at, med hensyn til de mennesker... står sagerne sådan, at kommissionen ikke vil tage stilling til deres sikkerhed?
Og lade det være op til elselskaberne?

__
For ca. et år siden, blev en af mine gode venner syg, og der var ingen åbenlys årsag til det. Så opdagede hun at hendes elselskab havde installeret et nyt digitalt "smart" meter, en trådløs elmåler på samme tidspunkt, som hun blev syg.
Da jeg undersøgte det, fandt jeg ud af at tusindvis af mennesker har haft samme oplevelser.

Så jeg ville vide, hvad er det der sker?

Bliver folk virkelig syge af strålingen fra de elektriske målere?

Jeg tog et kamera og interviewede så mange jeg kunne over hele verden
for at se hvad deres erfaringer var. Og hvad vidste de?

Jeg anede intet om den mængde rystende informationer vi skulle opdage hen ad vejen.

Elkunde: Jeg hørte der blev hamret på kælderdøren, som er døren, der fører ind til målerne, der er herinde. Så jeg står op og går herned, og sidder lige her på trappen og jeg tænker, "Okay nu vil jeg filme det her."
Dette er lyden af vores elselskab der bryder ind i vores kælder for at installere et ”smart meter”.

Kvindelig Smart Meter installatør: Øh, undskyld, øh, jeg sætter bare Deres målere op... Der vil være slukket for strømmen i ca. 20 minutter,
nå, men for at finde målerne, er de - de er hernede, ikke?

Elkunde til filminstruktør: Jeg kan vise dig døren. Jeg hørte hun hamrede, men jeg vidste ikke, at hun faktisk havde sparket døren ind før bagefter.
For da hun var gået, gik jeg her hen og opdagede dette på jorden.
Jeg tænkte, "Wow, hun sparkede faktisk døren ind."
Nu har vi så repareret døren.
Vi satte skiltet på døren: "Ingen opsætning af smartmetre".

Filminstruktør: Det var tydeligvis ikke det eneste tilfælde af, at et elselskab har brudt ind.

SMART = SMARTE EJENDOMSRETTIGHEDER

Den morgen fyren kom for at skifte målerne, var det her ødelagt.
05:49
Han havde taget en boltesaks og klippet vores kæde
05:51
og stort set tvunget døren op og gået lige ind.
05:55
Da han gik, lå kæden på gulvet
05:57
og var i stykker... og låsen var også itu.
05:59
Han øvede hærværk og tiltvang sig adgang til mit hjem
06:02
uden at ringe på nogen af ejendommens klokker.
06:05
Med så mange milliarder dollars, der bruges over hele verden uden folk får noget at vide
06:10
og med alle disse sager, der kommer frem,
06:13
forstod jeg, at der måtte være kræfter bag kulisserne, der tvinger dette netværk igennem.
06:19
Blake Levitt, prisbelønnet videnskabsjournalist
06:21
Et smart meter er en del af et meget større billede og en meget større plan.
06:25
Et smart meter er egentlig bare den anordning, der sættes udenpå et hjem eller et firma,
06:33
et tovejs transmissions apparat som er tilknyttet de større
06:37
netværksplaner, som bliver bygget ud over hele verden.
06:39
Global udbredelse af "Smart Net"
06:41
Mine undersøgelser viste, at elselskaberne over hele verden
06:44
erklærede at smart net vil levere: større energisikkerhed,
06:47
færre drivhusgasser, bedre luftkvalitet i byerne og bedre udnyttelse af netværket.
06:54
Det lød jo godt... på papiret.
06:56
Desværre er der problemer med, hvordan systemet virker.
07:01
Smart net systemet er meget fejlbehæftet.
07:04
Der er en alvorlig systemfejl med disse "smart" metre med det misvisende navn.
07:08
I mange tilfælde forårsager de brand, efter de er sat op.
07:13
Efter hundredevis af brande, og meget få indrømmelser af fejl, er forsikringernes vurderingsmænd vågnet op.
07:20
Og han siger, "Hop ind i bilen, vi har et udkald, dit hus brænder".
07:23
Ganske rigtigt. Michael Capetto's hjem i Upper Makefield stod i flammer,
07:29
en brand opstået i hans ny installerede elmåler.
07:32
I aften er der en vigtig udvikling fra PECO.
07:34
Efter mindst to dusin brande og mere end et dusin tilfælde af overophedning
07:40
stopper energigiganten dens omstridte smart meter installations program.
07:43
Og de sættes op af folk, som for det meste ikke er ret godt uddannede.
07:50
BC Hydro siger at de fjerner 1000 smart metre fra hjem over hele distriktet.
07:56
Firmaet siger at det bare er en rutine test.
07:59
Hvor mange smart metre brande har der været ?
08:01
Vi har installeret ca. 9 millioner smart metre
08:04
og vi har ingen meldinger om at smart metre starter brande.
08:06
Ikke en eneste melding?
08:08
Nej, det har vi ikke.
08:08
Billedet er nok fra den pæne side af garagen.
08:12
Jeg ved ikke om du kan se det.
08:13
Målerne var herovre.
08:15
Brandvæsenet sagde stort set, at målerne startede branden?
08:20
Han kastede et enkelt blik på ødelæggelsen og sagde, "smartmetre",
08:24
og gik sin vej, og ringede aldrig tilbage eller kom igen.
08:27
Brittany, du sagde før der var ingen smart meter brande
08:31
og denne dame her har billeder af hendes smart meter, som eksploderede på hendes hus.
08:36
Josh, må jeg bede dig om at slukke for kameraet?
08:40
PG&E; ved at de bryder i brand, når de trådløst aktiveres igen
08:47
når en forbruger som er i restance, endelig betaler igen.
08:52
Disse målere forårsager brand. De ved det, og de skjuler det.
09:00
Skatteydernes penge går til nogle af de største firmaer på jorden.
09:04
General Electric, for eksempel, er den største producent af smart net.
09:09
De produceres i Kina.
09:12
Som led i at undgå USA's fallit i 2009, blev 3,4 milliarder brugt til at stimulere landets smart net,
09:18
senere blev det øget til 11 milliarder.
09:21
Det skabte en situation hvor elselskaberne fik en massiv økonomisk tilskyndelse til at tage programmet til sig.
09:28
Og fordi de gik efter pengene,
09:30
var de nødt til at få et bestemt antal målere opstillet før omkostningerne blev dækket.
09:37
Dertil kom, at de opkrævede kunderne betaling for disse smart metre før - måneder før - den egentlige opsætning
09:48
af disse målere i folks hjem.
09:50
Så forbrugerne havde betalt for disse smart metre hele tiden, selvom de ikke havde nogen.
09:56
Ifølge Time Magazine,
09:58
foreslog præsident Obama at øse 100 milliarder ind i et smart net, da der var økonomisk krise
10:04
umiddelbart efter valget i 2008.
10:07
Wikipedia rapporterer at USA's regerings hovedbegrundelse
10:09
for denne uhørte tildeling af offentlige midler
10:13
er en nedgang i el forbrug på mere end 4% i den sidste ende.
10:18
Men virkeligheden viser, at opsætningen af smart metre
10:21
overhovedet ikke viser nogen energibesparelser.
10:25
Ifølge en Senior over-advokat for Illinois offentlige el- og gasforsyning:
10:30
"Det er ødelæggende for planen. Rapporten viser et statistisk resultat på nul."
10:34
I pilot programmer viser smart metrene sig overhovedet ikke at spare energi.
10:40
Og disse dyre smart metre holder kun en fjerdedel eller en femtedel så længe som de traditionelle analoge målere.
10:47
Disse apparater er nu computere, så nu skal de vedligeholdes.
10:54
De har ikke samme levetid som de nuværende analoge måleres på 20 til 30 år.
10:59
Disse apparater har en levetid mellem 5 og 7 år.
11:04
Så hvem gavner det?
11:07
Jeg fik en regning på $1,107 dollars. Der må være sket en fejl.
11:11
Det er ingen fejl, siger PG&E;.
11:13
Firmaet siger, at deres målere virker korrekt... ligesom alle de 1500 andre i Californien, som har klaget.
11:22
SMART
11:24
SMART AFREGNING
11:27
Forbruger advokat Mindy Spatt siger at det heller ikke forklarer noget andet, der sker.
11:32
Forbrugere med smart metre hævder at deres energiforbrug
11:35
på uforklarlig vis er steget, siden målerne blev sat op.
11:41
Så med andre ord ser det ud til, at de pludselig har brugt dobbelt så meget energi som de plejede.
11:45
Præcis.
11:46
Et forsøg lavet af studerende ved Stanford Universitet sætter nu spørgsmål
11:49
ved nøjagtigheden af PG&Es; omstridte nye smart metre.
11:53
Folk over hele staten har klaget over opskruede regninger,
11:57
Og her er Michael Finney
11:58
for at fortælle os mere om de studerendes forsøg.
12:01
Som hos så mange andre skød de studerendes PG&E; regning gennem loftet
12:06
lige omkring det tidspunkt deres nye smart meter blev sat op.
12:09
Vi begynder ugen med en eksplosiv undersøgelse af de massive fejl, der er i elregningerne.
12:15
Alvorlige fejl er blevet afsløret, som berører alle brugere, som har fået et smart meter installeret.
12:20
Og da denne whistle-blower fortalte sit elselskab hvad han havde opdaget, tilbød de ham bestikkelse.
12:26
Denne særundersøgelse af James Thomas har udløst opfordringer til en national efterforskning.
12:31
Brian Thiesen Geopolitisk forsker www.bc-feedom.com
12:33
Hvordan kan det være at i Ontario, Californien, Texas, Australien, alle disse andre
12:38
stater og lande er taksterne blevet fordoblede og tredoblede? Og det er et faktum.
12:42
Vi får at vide, at regningerne vil forblive de samme og at det faktisk vil sænke dem
12:46
det vil blive mere effektivt osv. Når så regningerne stiger, starter alle disse benægtelser.
12:52
"Tja, du har faktisk bare brugt mere energi..."
12:54
Den bedste jeg har hørt er sørme "måleren er mere præcis."
12:58
Disse prisstigninger, der kommer
12:59
fra omfattende systemfejl ved smart metrene, er adskilt fra de
13:03
nye prisstigninger, som bliver baseret på brugstidspunkter.
13:08
Bill Vander Zalm Tidligere Premierminister British Columbia, Canada
13:10
Det drejer sig kun om penge.
13:12
Vi kommer til at blive opkrævet for timebetaling på et tidspunkt
13:15
Det er på vej.
13:17
Men vent nu lige lidt. Går det ikke ud på at sænke elregningerne for alle?
13:23
Jeg mener, de større regninger indtil nu, er da nødt til bare at være startvanskeligheder...
13:28
ikke?
13:31
Øh... altså...
13:36
under min plan, hvor elprisen baseres på drivhusgasser,
13:41
vil el-taksterne nødvendigvis stige skyhøjt.
13:46
"Elselskaberne har ikke bevist
13:47
at forbrugerne sparer milliarder af dollars ved de nye målere
13:51
men de har vist at de forstår at tjene penge.
13:53
Det eneste spørgsmål er nu:
13:56
Hvor dumme tror de at vi er?
13:59
Lisa Madigan Rigsadvokat, Illinois Chicago Tribune (21. juni 2011)
14:09
Smart nettet er blevet overtaget af smart meteret.
14:14
Jeg kalder det en canard – en skrøne...
14:15
en forvanskning... det er et fransk ord for "and"
14:19
og betyder "lokkedue."
14:21
'Smart' metre er symptom på en dysfunkton i systemet.
14:25
"...38 procent stigning i regningerne fra næste måned, bare 6 måneder efter taksterne blev hævet for at betale for opgraderingen af elnettet..."
14:28
Hele sagen er blevet overtaget
14:31
af industriens interesser.
14:36
Jeg løb på en af mine venner, der er overordnet embedsmand i Energiministeriet,
14:42
forskning og udvikling.
14:43
Vi tog en kaffepause på konferencen,
14:46
og han sagde, "Jeg læste din afhandling."
14:48
[latter]
14:49
Den var lige offentliggjort ugen før.
14:51
Jeg sagde, "Nå, hvad syntes du så?"
14:53
Jeg regnede med at møde en masse modstand fra folkene
14:57
på conferencen.
14:58
Han grinede lidt fjoget,
15:02
trak på skuldrene og sagde,
15:04
"Tja, vi havde en enorm masse penge som skulle bruges,
15:08
På... 'smart net'.
15:13
Vi havde ikke lige noget på hylderne som vi kunne kalde 'smart net'
15:17
undtagen disse målere som blev designet for 20 år siden.
15:21
Så, det var det vi brugte.
15:22
$2 milliard ud af de $4 milliarder til smart nettet, gik til det.
15:27
Tilsvarende beløb brugte elselskaberne på at indsætte 'smart' metrene.
15:32
Men han vidste, at de ikke gjorde det de skulle.
15:42
Det næste jeg hørte om var,
15:44
hvordan det globale smart net program gjorde el-nettet sårbart overfor cyber angreb.
15:50
SMART
15:53
SMART SÅRBARHED
15:56
Det de gør nu, er, at de skaber det de kalder et "smart net."
15:59
Og de vil gøre det lettere for dig og mig at ringe hjem på mobilen
16:05
og tænde for klimaanlægget på en varm dag, når vi ikke er hjemme.
16:08
Fint. Men det betyder så også, at en hacker i Shanghai
16:13
kan gøre det samme med sin mobil eller det der er værre.
16:16
Og et såkaldt "smart net" som er så sårbart som vores, er slet ikke smart.
16:22
Det er et virkelig, virkelig dumt net.
16:24
De svagheder internettet har bliver nu overført til el-nettet.
16:31
Uden 100% garanti for at internettet eller dets forbindelser er sikre,
16:37
risikerer vi potentielt at den elektricitet, der holder nationen kørende, går ned.
16:44
Der er et smart net initiativ i gang samtidigt i næsten alle de industrialiserede lande.
16:53
Og det skaber potentiale for at en ulykke af katastrofale dimensioner kan ske.
17:08
Selv USAs regering indrømmer, at smart nettet
17:11
nu åbner for cyber terrorisme af enorme dimensioner.
17:18
Washington Post rapporterede på baggrund af undersøgelser af Inspector General,
17:23
at elselskaberne og regeringen syntes at være ligeglade med de nye hacking problemer.
17:28
"Embedsmændene kendte disse svagheder men godkendte projektet alligevel..."
17:35
Min rejse for at undersøge dette globale program nærmere begyndte i British Columbia, Canada.
17:40
De har kendt til smart metre i årevis. De kunne have fortalt os
17:45
om det, men de holdt det meget hemmeligt. De tænkte at de måske bare kunne gøre det,
17:49
så ingen ville reagere, og at vi bare ville glemme det.
17:52
De indrettede lovgivningen, så det ville gøre, det muligt at indføre disse smart metre
17:59
fordi uden lovgivningen skulle det selvfølgelig have været igennem El og Gas Kommissionen.
18:03
De ville se på det, de ville vurdere og studere det,
18:06
de ville rejse alle de spørgsmål vi taler om nu.
18:09
Det er deres rolle... og det trin er blevet sprunget over.
18:13
Det var en forfærdelig ide.
18:14
Uden mulighed for at borgerne, kunne få ærlige gennemskuelige svar
18:18
fra regeringen og fra BC Hydro,
18:20
kunne de sejle i deres egen sø.
18:21
Det betød at mange af BC Hydro's kunder gik på internettet.
18:25
En hurtig Googlesøgning på smart metre vil skaffe dig tusindvis af dårlige nyheder.
18:30
Vi har et stort antal borgere i British Columbia, over 100,000, som endnu ikke har smart metre,
18:35
og det er, fordi de ikke vil have dem, og det har intet at gøre med manglende teknologi,
18:39
det har intet at gøre med manglende arbejdskraft.
18:41
Det er kunderne, der siger nej.
18:43
Det er et personligt valg.
18:44
Det bliver dig påtvunget af et firma, som ikke er lydhør,
18:48
af en regering, som ikke er ansvarlig,
18:50
og det bliver gjort i hemmelighed, indrettet på
18:53
at undergrave den enkeltes personlige rettigheder i samfund
18:57
over hele landet og hele verden.
18:59
Vores provinsielle regering har omskrevet love,
19:02
ignorerer alle borgmestres og byråds demokratiske stemme, og ignorerer også beslutninger
19:08
fra mere end 50 lokale kommunale myndigheder, som har vedtaget at tilføje selvstændige forbud
19:14
mod opsætning af disse målere i deres egne byer.
19:18
På trods af talrige opkald over flere uger, har BC Hydro nægtet at lade sig interviewe.
19:24
CORIX, firmaet som sætter målerne op, ville ikke engang ringe tilbage.
19:32
Har de lov til at afvise de nye målere?
19:36
Målerne er en nødvendig opgradering af el-nettet.
19:40
Okay, men er det indiskutabelt at man skal have en ny måler ?
19:43
De er en nødvendig opgradering af el-nettet.
19:46
Okay, jeg prøver en gang til. Har man ifølge loven, lov til at afvise den nye måler?
19:54
Spørgsmålet gør dig ilde til mode ...
19:57
Jeg prøver bare at regne ud, hvordan jeg svarer bedst.
20:02
Hvad siger det om vores politiske sysstem? Har vi helt ladet aktieselskaberne bestemme?
20:06
Er der nogen repræsentation af borgerne tilbage?
20:09
Jeg er meget tøvende ved at bruge ordet "fascisme".
20:12
Historisk set tror jeg ikke, vi er kommet så vidt.
20:15
Men ordet "Firmavælde" er et ord jeg har det godt med.
20:20
SMART
20:22
SMART FIRMAVÆLDE
20:26
Der er en global privatiseringsplan.
20:30
I virkeligheden, tror jeg, det er en ny form for firmavælde,
20:33
hvor regeringer ikke længere er herrer over deres egne skæbner.
20:36
Det begyndte at blive klart at den samme udemokratiske proces,
20:40
for i det skjulte at indføre smart metre i mit område i British Columbia
20:45
også forekom i Californien, over hele Nordamerika
20:52
og over hele verden.
20:56
Hvordan var det muligt at disse firmaer
21:00
som presser på for at få et globalt smart net,
21:02
kunne fortsætte med planerne på trods af den enorme liste af potentielt katastrofale ulemper?
21:08
En stor del af smart meter planen er at følge hver eneste bevægelse i et hus bogstavelig talt.
21:20
Så hver gang nogen tænder for lyset, hver gang nogen tænder for et apparat,
21:26
hvert af disse apparater har sin egen kode, som så straks sendes
21:32
gennem smart metret ud i nettet.
21:34
Så enhver som vil det, kan zoome ind på den enkelte bopæl
21:39
og rent faktisk følge, hvad der sker i den husholdning.
21:42
Så de kan regne ud, hvornår du bruger dit køleskab, hvornår dit TV er tændt, og hvad du bruger din energi til.
21:47
Og så vil de begynde at få en profil af dig som individ.
21:52
En undersøgelsesrapport fra regeringen i USA kom til det resultat
21:55
at smart metre i USA er en overtrædelse af The Fourth Amendment.
22:00
I utvetydige vendinger har Retten slået fast at,
22:03
"Kernen i the Fourth Amendment
22:05
er en persons ret til at trække sig tilbage til sit hjem
22:07
og der være fri for urimelig indtrængen fra statens side."
22:13
"Med smart metre vil politiet have adgang til data,
22:15
som kan bruges til at følge beboeres dagligdag og rutiner mens de er hjemme,
22:20
deriblandt deres spise-, sove- og badevaner,
22:23
hvilke apparater de bruger og hvornår, og om de foretrækker TV frem for fysisk aktivitet,
22:28
og en mængde andre detaljer."
22:31
Mens nogle elselskaber stadig siger at alle private data de samler om dig i dit hjem
22:36
vil blive sikkert gemt væk, dukker et andet billede nu op.
22:43
Her i Californien sælger elselskaber allerede
22:46
vores private elforbrugs data til tredieparts firmaer med fortjeneste.
22:51
I stedet for at modvirke denne praksis, har Kommissionen for Californiens Offentlige El- og Gas Forsyning opfordret til det.
22:57
I en 2011 pressemeddelelse med titlen "Californsk Kommission indfører regler for at beskytte privatliv og sikkerhed
23:03
for data vedrørende kundernes El-forbrug", siges følgende:
23:07
CPUC præsident Michael Peevey:
23:10
"Vores tiltag i dag vil beskytte privatlivet og sikkerheden for kundernes el-forbrugsdata
23:15
samtidig med at autoriserede tredje-parter kan bruge oplysningerne".
23:19
Kommissionsmedlem Timothy Alan Simon tilføjede:
23:22
"Jeg støtter dagens beslutning fordi den udvider forbrugeres og tredieparters adgang til oplysninger om elforbrug.
23:29
Jeg håber denne beslutning stimulerer markedsinteressen".
23:34
I sommeren 2013 blev disse nye hensigter klare.
23:38
The San Francisco Chronicle afslørede at Californiens elselskaber sidste år
23:42
røbede tusinder af kunders forbrugsdata og andre personlige oplysninger
23:48
til organer indenfor USAs regering.
23:51
SMART
23:53
SMART OVERVÅGNNGSSTAT
23:56
For 6 år siden var smart metre ret sjældne.
23:58
I dag har 60 millioner forbrugere adgang til detaljeret information om vores energiforbrug.
24:04
Hvordan vi bruger det.
24:06
Hvornår vi bruger det.
24:08
Det mest spændende for mig,
24:11
er at vi har en hel organisation
24:14
som kan bruge data som et aktiv, for første gang i firmaets historie.
24:20
Vi får en masse data.
24:23
Vi aflæser 221 millioner målere om dagen,
24:27
hvilket skaber omkring en terabyte data hver dag.
24:30
Vi kan udnytte de data.
24:31
Centerpoint Energy... arbejder faktisk sammen med en række regerings afdelinger
24:36
for at sikre vores gode position.
24:43
I 2015 indrømmede en højtstående kommisær for et elselskab
24:46
at de private overvågningsdata indsamlet via 'smart' metre
24:50
vil blive meget mere værd end selve elektriciteten...
24:53
som er på $2.2 trillion dollar.
24:57
Som General Petraeus har sagt:
25:00
Tag ikke fejl, vi har midlerne til at overvåge jeres hjem via husholdningsapparaterne.
25:07
Og når vi har evnen, vil vi sandsynligvis bruge den.
25:10
Dette er kontrolvanvid.
25:13
Det er teknokraternes våde drøm.
25:17
Folk som er låst fast i venstre hjernehalvdel har ikke plads til spiritualitet i deres liv.
25:29
Lad os f.eks. se på CISPA forslaget.
25:33
Det er The Cyber Intelligence Sharing and Protection Act,
25:37
som var tænkt at skulle gøre det lovligt at overføre alle jeres data fra megafirmaer til regeringen.
25:45
Da de så modstanden mod CISPA, skabte Obama administrationen åbenbart
25:50
en hemmelig aftale med Justitsministeriet
25:54
om at give immunitet til alle de tele- og internet firmaer som allerede delte disse data.
26:00
Og nu, den 12. juni 2013,
26:05
træder et nyt aspekt i kraft som udvider autorisationen til at
26:10
gælde alle vigtige afdelinger af infrastrukturen. Og det omfatter energi, sundhed og finans.
26:18
Det vi ser nu er etableringen af et overvågningssamfund.
26:23
Vi ser etableringen af et overvågnings netværk.
26:26
Det vækker spøgelset om det bløde tyrannis opståen.
26:29
Et spøgelse bestående af: "Du er automatisk mistænkelig indtil vi beviser du ikke er".
26:35
Det rejser spøgelset om, en universel overvågning.
26:40
En permanent almen aflytning af hver eneste person, og den
26:44
kan aktiveres efter behov.
26:47
For hvad sker der, hvis de ikke kan lide dig?
26:49
Hvad sker der, hvis du taler dårligt om regeringen?
26:52
Hvad sker der, hvis du siger noget de synes er "illoyalt"?
26:55
Det er ikke det land jeg tog en ed for at forsvare fire gange i min regeringskarriere.
27:02
Hvordan er deres tankegang, disse mammutselskaber, som nu tilsyneladende er i kompagniskab med regeringen?
27:09
Eric Schmidt er Google's direktør .
27:12
Folk behandler Google som deres bedste ven. Burde de det?
27:16
Hvis der er noget du ikke vil have andre skal vide, burde du måske først og fremmest slet ikke gøre det.
27:22
Google er allerede blevet idømt en bøde
27:24
for systematisk at hacke og samle passwords fra millioner af private wi-fi netværk, med deres street view biler.
27:31
Og ulovlig videregivelse af private data fra iPhone brugere.
27:36
Vi behøver ikke, at du overhovedet skriver noget. for vi ved hvor du er ...med din tilladelse.
27:43
Vi ved hvor du har været ...med din tilladelse. Vi kan mere eller mindre gætte hvad du tænker på.
27:48
Så Schmidt betragter invasion af privatliv som et middel til at internetgiganterne kan samle flere oplysninger om dig.
27:54
For så kan søgemaskinen hjælpe dig i dit liv.
27:59
Har I forstået det?
28:00
Google prøver at samle en enorm mængde personlige oplysninger om dig,
28:05
to for at hjælpe dig. Duh!
28:09
Der findes det, jeg kalder "den uhyggelige grænse".
28:11
Google's fremgangsmåde i mange af disse sager er, at gå helt
28:13
tæt på "den uhyggelige grænse", men ikke over den.
28:16
Jeg vil mene at implantere ting i din hjerne, er at gå over stregen.
28:20
Specielt min?
28:21
I det mindste i øjeblikket... indtil teknologien bliver bedre.
28:27
Lad os tale lidt om information og...
28:29
Vent nu lige lidt, hvad var det?
28:32
Jeg vil mene at implantere ting i din hjerne, er at gå over stregen.
28:37
I det mindste i øjeblikket... indtil teknologien bliver bedre.
28:42
Siger han, at Google's smertegrænse kun er bestemt af den nuværende teknologis niveau?
28:48
Hvad har et højere teknologisk niveau at gøre med moral og etik?
28:54
Jeg lærte i Silicon Valley, at teknologi har intet moralsk element i sig
29:00
med mindre mennesker insisterer på at det er der.
29:04
Behøver du at vide mere?
29:06
Men de fleste lukker af for det og siger bare:
29:10
"Åh, det ville regeringen da ikke gøre." Og, "Det kan ikke være sandt." Men det er sandt,
29:14
og når man har forstået det, dukker spørgsmålet op: "Hvordan kan de tro, de kan slippe af sted med det?"
29:22
Og hvad i alverden prøver de på at gøre med alle disse data?"
29:25
Hvorfor skal de gå så dybt ind i vores liv?
29:30
SMART SPION STAT GRUND #1:
29:32
SMART SPION STAT GRUND #1: ”KLIMA KONTROL”
29:33
Mine undersøgelser har fået mig overbevist om at den kontrollerende elite
29:38
prøver at skabe en global møntfod uden kontanter, og en måde at gøre det på, er at basere det på CO2 kreditter.
29:47
I bund og grund betyder det, at de vil tildele dig dit energiforbrug afhængig af din opførsel.
29:54
Og de ønsker at kunne kontrollere det selv.
29:57
Så disse målere og apparater, som de sætter op,
30:01
som både kan sende og modtage,
30:04
vil gøre dem i stand til, ikke kun at overvåge, men også kontrollere alle apparater i dit hus.
30:11
Hvad får regeringen til at tro at den kan tvinge os ind i et totalitært system,
30:17
endda uden at vi opdager det?
30:20
SMART SPION STAT GRUND #2:
30:22
SMART SPION STAT GRUND #2: "VIS MIG PENGENE"
30:24
Vi er Onzo.
30:27
Vi hjælper forsyningsselskaber globalt til at skabe et bedre forhold til deres kunder,
30:31
så de bedre kan betjene dem på en mere effektiv måde.
30:35
Hvordan gør vi det?
30:37
Vi tager energiforbrug data fra smartmetre og følere.
30:40
Vi analyserer det ved at bruge vores patenterede algoritmer,
30:43
og opbygger en yderst personlig profil for hver eneste forbrugskunde.
30:48
Så forsyner vi denne profil med de vigtigste adfærds-, standpunkts- og livsstils karaktertræk vi kan identificere.
30:54
Vi tilføjer endda de apparater vi ser der bruges I hjemmet.
30:58
Vi bruger denne karakterprofil til at give forsyningsselskabet tre ting:
31:02
1. Interaktive kundes webapplikationer som oplyser slutbrugeren, opbygger tillid,
31:07
og formindsker brugerens irritation.
31:10
2. En detaljeret beskrivelse af hver bruger,
31:13
der hjælper forsyningsselskabet til at lave mere præcise tjenester og salgskampagner.
31:19
3. Mulighed for at tjene penge på deres kundedata, ved at give direkte links til tredieparts organisationer,
31:26
baseret på kundens karakter-identitet.
31:28
Så, ud fra en meget sparsom strøm af forbrugsdata,
31:32
leverer Onzo væsentlige forretningsværdier, for så lidt som prisen på en kop kaffe.
31:41
Det forekom mig, at hvad enten det er terror trusler,
31:43
en tilsyneladende energikrise, eller en besættelse med at forny formålsløs teknologi,
31:49
så bliver vi konstant indoktrineret med, at vi nu skal opgive vores grundlæggende menneskerettigheder.
31:55
Jeg spekulerede på, hvad hvis vi systematisk bliver fodret med et falsk paradigme?
32:00
Knaphed og mangel er mareridtet, som lurer i alles baghoved.
32:05
Det forårsager mange af vores emotionelle reaktioner på alt hvad vi møder.
32:10
Det er den lurende angst for at komme til at mangle.
32:14
Det er ikke en dårlig ting, at vi har den angst.
32:18
Men de har bemægtiget sig vores evne til at se virkeligheden, som er at vi ikke lever i en tilstand af mangel.
32:24
Der er ingen mangel på energi på planeten Solen er kilden til alt.
32:30
Solen producerer kvadrillioner gange mere energi end vi behøver.
32:37
Solpaneler er ligeså effektive i lille skale, som de er i stor skala.
32:41
Intet er vundet ved at samle dem på store arealer.
32:44
Lad forbrugerne fremstille elektriciteten.
32:47
Elselskaberne sørger kun for ledningerne og masterne.
32:50
Det er den nye forretningsmodel.
32:52
Men det er hårdt for en 130 år gammel industri
32:55
som er baseret på storkapital og salg af kilowatt timer.
33:01
Der har været stor modstand fra elselskaberne
33:05
især i Californien, Arizona, Colorado og andre stater.
33:11
Ført af ALEC igen - the American Legislative Exchange Council,
33:15
som prøver at forhindre vedvarende energi.
33:19
Elselskaberne har opdaget dødsspiralen i deres forretningsmodel.
33:24
Og de vil afværge det, i hvert fald indtil nogle af toplederne kan gå på pension.
33:29
Jeg har personlig haft det privilegium at besøge flere laboratorier
33:34
hvor opfindere med succes skaber teknologier som giver
33:39
adgang til energi uafhængig af nettet på helt nye måder, og det er virkelig spændende at se.
33:45
Desværre er de fleste blevet udsat for razzia og lukket.
33:49
Og Forbundet For Amerikanske Videnskabsmænd har offentligt erkendt på deres hjemmeside
33:55
at over 5000 af disse teknologier er blevet tilbageholdt
34:00
og konfiskeret, når man søgte patent på dem.
34:07
Hele denne smart meter fiasko kunne stoppe meget hurtigt,
34:11
hvis disse alternative energi teknologier fik lov til at blive udbredt.
34:16
Men det hører ikke med i den kontrollerende elites plan.
34:20
Det kommer til at blive vores opgave.
34:22
Det viser sig at USA's regering faktisk har lavet en lov til undertrykkelse af opfindelser.
34:29
Patentloven tillader ethvert, interesseorgan, inklusiv Atom Energi Kommissionen,
34:33
at standse ethvert patent, hvis de mener det er skadeligt for den "nationale sikkerhed."
34:39
Når 6 ud af 7 af verdens største firmaer er i olie- og gas industrien,
34:43
er det så muligt, at deres interesser ligger i at forhindre decentraliseret ren energi,
34:48
og er det dem, der i den grad trækker i trådene?
34:52
Og utrolig nok, i juli 2013, beskattede Spanien solen, og fastsatte en bøde
34:57
på 30 millioner Euro, hvis man opsamler solenergi til eget brug.
35:04
Forventer man vi stadig tror på, at det har at gøre med "grøn energi", når milliarder af
35:10
skatteydernes penge fortsat går til et centraliseret kontrolnet?
35:16
Historisk set, hver gang mennesker satser på en bestemt teknologi,
35:20
bygges magtstrukturer op om den, som kæmper for deres egne interesser,
35:25
lige på det tidspunkt, hvor forandringer er ved at ske til en bedre måde at gøre tingene på.
35:31
De kæmper for deres eksistens som dyr, der kæmper for livet.
35:34
De er dinosaurerne, som er ved at uddø, og derfor har de brug for en overdreven centraliseret strømproduktion.
35:42
Dette er et bud på et apparat i hjemmet, som giver dem både kontrol og fremtidige muligheder
35:50
for at sende og modtage via husholdningen.
35:55
Det er et forsøg på at stoppe den forandring der er på vej.
36:00
Og...denne sandhed som alle vil ende med at se.
36:03
Det faktum at det er verdensomspændende burde fortælle os noget.
36:07
At noget er på vej.
36:09
At der er noget der foregår.
36:12
Og der er en grund til det. Og de omgår alle landes lovgivninger.
36:16
Så det kommer fra et meget højt plan over hele kloden.
36:21
Det der sker med amerikanerne med denne teknologi, spreder sig over hele verden.
36:26
Hvert eneste energiselskab i USA er indkapslet i et internationalt energiforsynings netværk,
36:34
og de arbejder på at få kontrol over alle husholdninger i verden ved hjælp af denne teknologi.
36:43
Vent nu lige lidt!
36:44
Det er ikke det, jeg bad jer om.
36:46
Jeg bad jer kun om at forsyne mig med elektricitet. Ikke at overvåge huset. Ikke at udsende informationer fra hele huset.
36:53
Da jeg arbejdede i Silicon Valley i 1980 drøftede vi det her.
36:56
Hvem skulle overtage styringen af hjemmene?
36:58
Energiselskaberne? Var det teleselskaberne?
37:00
Var det energiselskaberne? Hvem ville kunne skaffe sig adgang til hjemmene
37:05
via et eneste forbindelsespunkt?
37:07
Det var klart for alle, at hvordan de end forsynede dig, gjorde det dig totalt afhængig,
37:12
gav dem adgang til alt, og kunne bruges i begge retninger..
37:16
Men hvad ingen vidste dengang var at den teknologi,
37:19
der skulle blive brugt, ville skabe et biprodukt, som essentielt var stråling.
37:30
Miss Lawson?
37:33
Der blev slukket for vores strøm 11. februar 2013, og vi har ikke haft strøm i 7 uger.
37:43
Og fordi de satte den højfrekvente måler op, fik mine søstre feber på over, undskyld mig... over 38,8 Celcius.
37:55
og feberen steg og steg.
37:57
Dette er ikke normalt! Dette burde ikke tolereres!
38:02
OK, jeg vil at en højtrangerende person fra DWP skal kontakte denne familie.
38:11
Find ud af præcis hvad der sker og lad os straks få det ordnet.
38:17
Uheldigvis, da jeg klagede over det smart meter, der var sat op, fik jeg at vide at der ikke var et smart meter på stedet.
38:25
"Det er en højfrekvent måler."
38:27
Da jeg fortalte LADWP om helbredsproblemerne, der dukkede op ud af det blå,
38:32
sagde de, at det var noget jeg fandt på, at det ingen mening gav.
38:36
Min mand og jeg fik besøg af adskillige folk,
38:39
som forklarede os at det måtte skyldes noget andet I huset.
38:43
Så skrev jeg til chefen Mr. Nichols. Han ignorerede mine e-mails.
38:49
I månedsvis tiggede jeg DWP om venligst at fjerne det fra vores ejendom.
38:55
Og nu har vi ikke haft strøm i 7 uger og en dag.
38:58
Påsken var forfærdelig for vores børn.
39:01
OK, tak.
39:02
Vi kommer til bunds i sagen i dag.
39:04
Jeg vil have at nogen ringer lige nu.
39:09
Det ser ud til at Tom ringer nu.
39:12
Mr. Bouscaino, jeg tager mig af sagen selv, så jeg ved hvad, der sker med familien Lawson.
39:20
Jeg finder ud af det i dag.
39:24
Den selv samme dag efter byrådsmødet, fik vi strøm igen.
39:28
LADWP kom hjem til os, og vi har haft strøm lige siden 1 april 2013.
39:34
Aminah, hvordan føles det, at tage kampen op og få rettet op på situationen?
39:43
Det føles godt at kæmpe for det man tror på.
39:50
Og ikke bare sidde passivt og sige "Nå, men det kan jeg ikke gøre noget ved," og faktisk
39:54
vide at man kan gøre noget og at man ikke skal give op.
39:59
Kæmp altid for det du tror på.
40:03
WHO klassificerede i maj 2011 radiofrekvent stråling
40:05
som klasse 2B, dvs. muligt kræftfremkaldende.
40:14
Elselskaberne påstår at målerne kun sender 45-60 sek. om dagen
40:20
og at de er sikre for helbredet.
40:22
Næste stop på min rejse for at finde sandheden var hos Dr. David Carpenter,
40:26
en Harvard uddannet forsker ved Universitetet Albany, New York.
40:30
I retten indrømmede Pacific Gas and Electric at deres smart metre
40:35
pulserer 14.000 gange om dagen.
40:39
Elselskaberne har ofte hævdet at smart metre ikke er et
40:44
problem fordi de kun afsender informationer ret sjældent, måske et par gange i timen.
40:51
Det er ligegyldigt hvor tit de afsender information.
40:55
Det der betyder noget, er hvor tit de udløser højfrekvente felter.
40:59
Elselskaberne har helt klart skjult at smart metre udløser
41:06
disse højfrekvente felter næsten uafbrudt.
41:08
De pulserer meget, meget tit.
41:12
I PG&Es; retsdokumentation er det gennemsnitlige smart meter aktivt 45-60 sekunder om dagen,
41:19
men de har meget belejligt tiet med at disse 45-60 sek. er delt op i 10.000 pulse eller mere,
41:27
hver puls ca. 4,5 millisekund lang, og med få sekunder imellem, udsendes de dag og nat.
41:36
Nogle målere er oppe på 190,000 pulse om dagen.
41:40
Her er en række smart metre i en beboelsesejendom i nordvest Washington.
41:45
Der er 32 forskellige målere inde i denne bygning.
41:49
Jeg har medbragt en måler, som måler højfrekvent stråling.
41:56
Det viser, at disse smart metre udsender stråling med få sekunders mellemrum.
42:02
Men Pepco siger, "smart metrene sender med 4-6 timers interval."
42:07
Jeg gav mine resultater til Pepco's talsmand Marcus Beal som sagde
42:11
Jeg kan ikke stå inde for en test som... der er mange variable som... vi ikke kan
42:16
kommentere på, i en test, hvor vi ikke er til stede.
42:19
Men vi har tillid til vores målere og deres sikkerhed på nuværende tidspunkt.
42:26
Jeg spurgte om vi måtte følge deres eksperter, hvis de lavede deres egen test.
42:30
Det ville de tænke over.
42:32
For lige at gøre det klart, vi taler ikke om hvorvidt strålingen er farlig eller ej.
42:36
Det må forskerne afgøre og det er i øjeblikket genstand for en heftig debat.
42:41
Definitionen på et smart net er et trådløst system
42:45
som grundlæggende forvandler ethvert apparat i dit hjem
42:49
til en radiosender, svarende til en tændt mobiltelefon.
42:53
Hver computer, TV, ovn, klimaanlæg, kaffemaskine, printer
42:59
hvert eneste apparat i dit hjem,
43:02
vil, i et smart net, have en indbygget antenne, som
43:04
sender dine forbrugsdata til smartmetret udenfor
43:12
og det vil så sende dine data til en modtagende mast et sted,
43:18
som så sender dem til elselskabet antagelig for regnskabets skyld.
43:22
Ikke alle signaler vil dreje sig om dit individuelle forbrug.
43:26
Der vil være opsamlingsmålere som rundkaster signaler fra hus til hus i et nabolag.
43:32
De opsamler alle forbrugsdata, som derefter sendes til elselskabet.
43:38
Det betyder at slut-måleren, som sender alle disse data
43:43
vil affyre RF signaler mange, mange gange i sekundet,
43:47
hvilket vil øge gennemsnitsbeboerens bestråling... eksponentielt.
43:54
Dette billede viser bladlus på et blad på et appelsintræ
43:58
kort efter radarudstyr blev installeret i en lufthavn i nærheden for nogle år siden.
44:04
Alle bladlus stivnede samtidig med få sekunders mellemrum og dansede ligesom lidt, som du ser på filmen.
44:13
Ved nærmere undersøgelse opdagede jeg at tidsintervallet mellem hver dans
44:20
faldt nøje sammen med radarens omdrejninger i lufthavnen, som lå ca. 22,5 km væk.
44:30
I dag har vi uhyre megen offentliggjort forskning om mikrobølgestrålings indflydelse på helbredet.
44:37
De data vi skal se på nu er alle fra offentliggjort forskning, testresultater eller offentligt vedtagne grænseværdier.
44:42
I nederste ende af strålingsskalaen, som viser signalstyrken,
44:47
er minimumsgrænsen for at en mobil kan fungere,
44:50
som er 0.2 milliardtedele af en mikrowatt pr. kvadratcentimeter.
44:55
Fyrrenåle ældes for tidligt ved 0.000027.
45:01
Ved bestråling i kun kort tid på 0.05 har børn i alderen 8-17 år oplevet
45:06
hovedpine, irritation koncentrationsvanskeligheder og adfærdsproblemer.
45:12
0.1 er grænsen for "alvorlig bekymring" inden for bygnings retningslinier.
45:17
1.0 fremkaldte brud på DNA og nedsat levedygtighed hos sperm.
45:24
Ved 1.0 viser forskning også at følgende virkninger kan forekomme:
45:28
hovedpiner, svimmelhed, træthed, søvnløshed, brystsmerter,
45:32
åndedrætsbesvær og forstoppelse.
45:36
Ved 2.5 var der forandringer i kalcium metabolismen i hjertemuskelceller.
45:40
4.0: forandringer i hippocampus, som påvirker hukommelse og indlæring.
45:45
Og ved 6.0 DNA skader i celler.
45:48
Hvor er smart metre så på denne liste?
45:52
Electrical Power Institute målte i december 2010,
45:55
at et enkelt Itron smart meter udstråler op til 7.93 mikrowatt pr. kvadratcentimeter.
46:01
Vores egen test viste ca. 8.0 ved en måler.
46:06
Disse test er lavet tæt på, ca. 30 cm fra måleren,
46:10
men et barns vugge kan være lige så tæt på hvis måleren sidder på den anden side af væggen.
46:17
Selvom man erkender helbredsproblemer ved langt lavere stråling, har
46:20
Schweitz, Lichtenstein og Luxembourg fundet det passende med en standard på 9.5,
46:26
og Kina, Polen og Rusland: 10.0.
46:30
Det er samme niveau, hvor der er set ændring i adfærd
46:33
i form af undvige reaktioner efter 30 minutters bestråling.
46:37
Et rum med 12 smart metre, som er meget almindeligt, endda lavt sat i et ejendomskompleks,
46:43
gav en måling på 19.8 mikrowatt pr. kvadratcentimeter.
46:47
Det er flere hundrede gange mere end niveauer som helt klart viser skadevirkninger.
46:52
Hvordan kan elselskaber og regeringer slippe af sted med at påtvinge alle og enhver disse apparater?
46:58
Det gøres sådan: I Canada og USA og mange andre "civiliserede" lande, deriblandt Danmark
47:03
er sikkerhedsgrænsen sat til 600-1.000 mikrowatt pr. kvadratcentimeter.
47:08
Den såkaldte sikkerhedsgrænse er bogstavelig talt 10.000 vis gange højere end styrker,
47:12
som er kendt for at ødelægge helbredet ifølge anerkendt offentliggjort forskning.
47:20
Krigsministeriet Præsenterer
47:28
RADAR
47:31
Der var en organisation der hed "Komiteen for menneske og stråling."
47:35
Denne komite proklamerede usandfærdigt at
47:42
begrebet biologisk effekt ikke fandtes. At termisk effekt
47:45
var den eneste gode videnskab, og at de havde den gode videnskab på deres side,
47:50
og enhver der påstod noget andet enten var en fidusmager eller så uvidende at de burde fyres.
47:59
Vores bekymring er at smart metre forøger eksponeringen af den højfrekvente stråling der kommer fra mangfoldige kilder.
48:08
Højfrekvent stråling som vi ved forårsager adskillige biologiske reaktioner
48:15
og hvor vi har stærke beviser på at det forårsager sygdomme,
48:20
især hjernekræft og andre sygdomme.
48:23
SMART
48:25
SMART SUNDHEDSSKADE
48:29
Siden 1930erne er over 6000 videnskabelige studier blevet
48:33
offentliggjort om helbredsskader fra mikrobølgestråling.
48:36
Og da de allerfleste viser at der sker biologiske skader
48:41
er det ikke længere et tvivlspørgsmål om hvorvidt det her er skadeligt.
48:44
Selv i 1972 offentliggjorde det amerikanske militær en frit tilgængelig
48:49
rapport om sundhedsskader i den menneskelige krop forårsaget af mikrobølgestråling
48:53
fra sammenlagt mere end 2300 studier.
48:57
5 sider handler om menneskers helbredspåvirkninger
49:01
deriblandt hovedpiner og søvnløshed:
49:03
Jeg gik forbi og fik pludselig hovedpine som et lyn. Det gør ondt.
49:09
Hvor tit er det sket?
49:11
Hver gang jeg gik forbi, og det er mange gange.
49:14
Arrhythmia eller uregelmæssig hjertefunktion:
49:19
De blev installeret i huset og kort derefter oplevede jeg temmelig stærk hjertebanken.
49:26
Angst:
49:28
Jeg var meget nervøs og kunne ikke sove.
49:31
Brystsmerter:
49:33
Jeg begyndte at få denne intense smerte i brystet.
49:36
Og forstyrrelser i indopererede pacemakeres funktion:
49:41
Mit hjerteslag steg til 170 i minuttet,
49:44
jeg kunne ellers altid styre al uregelmæssig hjerterytme
49:49
ved meditation og afspænding. Men med smart metret kunne jeg ikke længere få det ned igen.
49:56
Oplevede du, at når du var i det elektromagnetiske felt, så steg din hjerterytme voldsomt?
50:04
Ja, men det skete ikke hele tiden.
50:06
Det skete første gang 8 måneder efter måleren var sat op.
50:11
2.den gang det skete var 6 måneder efter.
50:14
Og derefter gik der 4 måneder og derefter 2 måneder.
50:18
Du blev mere og mere sensitiv?
50:20
Mere sensitiv som tiden gik.
50:23
Og du oplevede du fik det bedre da måleren blev fjernet?
50:27
Ja, det er rigtigt.
50:31
En anden alvorlig klage over disse apparater er det som er kendt som beskidt strøm,
50:35
forårsaget af den indbyggede strømforsyning mellem vekselstrøm og jævnstrøm.
50:39
Det ser ud til at elselskaberne ikke ønsker at dette helbredsproblem skal blive almindeligt kendt.
50:44
Jeg kan ikke sige dig hvor mange der har henvendt sig, som blev frygtelig syge i samme sekund sådan en blev sat på deres hus.
50:51
Beskidt strøm er... det bedste ord for det er "strømforurening."
50:56
Vi kender luftforurening..
50:58
Der er ren luft og der er beskidt luft.
51:00
Der er ren strøm og der er beskidt strøm.
51:03
Beskidt strøm er en stor forureningskilde, som kommer ind i dit hus gennem ledningerne
51:08
transporteret af frekvenser, der rider på ryggen af net strømmen på 60 Hz.
51:11
Vi tilslutter denne her til panelet.
51:16
OK.
51:19
Og nu vil vi måle elektriciteten der går igennem smart metret.
51:24
Lige nu kan du se kontakten ikke er tændt. Som du ser, sker der intet.
51:29
Nu tænder vi for den...
51:32
Wow!
51:33
Vi har en temmelig stor forvrængning her.
51:38
Og den tikken er fra smart metret - lyt.
51:43
Wow.
51:44
Vi prøver at fange det, når den sender.
51:51
Det så ikke sådan ud - da vi kun havde den analoge på.
51:55
Jeg har fået nok.
51:56
Det var en masse transmissioner, på ganske kort tid.
51:59
Vi ser det her med de nye smart metre.
52:03
Ja. De er mere aktive.
52:04
Meget mere aktive.
52:05
Det er ikke kun de 900 MHz der bliver transmitteret -
52:09
Det er mikrobølgerne -
52:10
Det er mikrobølge effekten. Men denne effekt er meget større.
52:14
Denne her er ikke ligesom en babyalarm, eller ens mobiltelefon,
52:18
Den er anderledes end noget andet apparat du er udsat for.
52:22
Fordi den bruger hele ledningsnettet der er tilsluttet panelet som en antenne.
52:27
Så det bliver en forstærket antenne.
52:29
Fordi den er forbundet til det.
52:30
Rigtigt. Det er den største antenne og du er eksponeret døgnet rundt, hvis du er i huset hele tiden.
52:36
Det bliver ikke kun i ledningerne. Det stråler op til 2,5 meter ud fra ledningen.
52:42
Mange der arbejder med 'smart' meter problematikken fokuserer på 900 MHz frekvensen,
52:50
som er mikrobølgestråling,
52:52
Men ingen vidste at der var disse andre frekvenser skjult i den,
52:59
som også transmitteres.
53:02
Jeg tror det er grunden til at folk bliver syge.
53:06
Folk som før kunne tåle alle deres trådløse apparater,
53:10
deres wifi og mobiltelefon,
53:12
når så 'smart' metret kommer til,
53:15
falder deres verden pludselig sammen.
53:20
Jeg ringede til et regeringskontor, og talte om
53:24
problemerne med målerne.
53:27
Han blev ophidset og sagde,
53:29
"Det er bare - de er ligesom mobiltelefoner..
53:31
Der er ikke noget i vejen med disse målere. De er ligesom mobiltelefoner."
53:34
Jeg sagde, "Nej. Det passer ikke.
53:37
"Der er et problem med den indbyggede strømforsyning i målerne."
53:40
Så sagde han, "Hvordan ved du noget om den indbyggede strømforsyning?"
53:43
Jeg sagde, "Hvad hedder du?"
53:46
Han afbrød samtalen og ringede tilbage 10 minutter senere
53:49
fra en anden telefon og sagde,
53:52
"Der er et problem med strømforsyningen."
53:55
Han ved det, men han kan ikke tale om det.
53:58
Og jeg tror mange er bange for at sige noget, og
54:02
mange ved hvad der foregår.
54:05
Elektrikerne ved det.
54:06
Medarbejdere hos Con Edison ved det, men jeg tror ikke de ved hvad de skal gøre.
54:11
Jeg mener at det er bedst at gøre det rigtige for når folk tier
54:17
kan mange mennesker dø.
54:29
Har du haft nogen der kom til dig med klager over sygdomme?
54:35
Vi blev gjort opmærksomme på helbredsklager efter smart metre blev sat op,
54:39
og vi ville bevise det med vores arbejde med energifelter.
54:43
Så jeg målte energifeltet hos omkring 30 forskellige mennesker,
54:46
mens de stod 30 cm fra smart metret,
54:49
og i hvert eneste tilfælde blev deres energifelt tilintetgjort,
54:54
så længe de stod foran smart metret.
54:57
Vi ville bevise det fysisk med mørkefeltsmikroskopi.
55:03
Og så havde vi en kontrolgruppe for at se om de gamle analoge
55:06
målere havde samme virkning på blodet som et smart meter.
55:11
På de første billeder ser vi normale celler med en normal og sund struktur.
55:19
Det er hvad vi forventer af en normal prøve.
55:22
Når testpersonerne stod 30 cm fra den analoge måler, var der ingen signifikante forandringer
55:28
i de blodprøver vi tog hos de 3 personer.
55:32
I det andet sæt prøver brugte vi smart metret.
55:35
Før eksponeringen ser vi det samme som i de første prøver.
55:40
Normale cellevægge, pænt adskilt og sunde.
55:44
Efter 2 minutters eksponering foran smart metret i 30 cm afstand ser vi et helt andet billede.
55:52
I det første eksempel ser du en kraftig nedbrydning af cellerne.
55:55
Cellevæggene er brudt og der er celleforandringer som vi kalder mycoplasma.
56:01
Det viser en mutation af cellen. I andet eksempel ser vi en anden form for nedbrydning af cellemembranerne.
56:08
Du kan se rynker her. Det kaldes kapselformation.
56:10
Man ved at det opstår ved iltning eller ved kontakt til frie radikaler.
56:19
Da vi lavede testen med den 3die forsøgsperson,
56:23
måtte hun fjernes fra måleren efter 45 sekunder,
56:27
fordi hun klagede over en kraftigt stigende hovedpine.
56:30
Her ser du et fænomen som hedder "ruller", hvor de røde blodlegemer klæber til hinanden,
56:36
hvilket gør det meget vanskeligt for blodet at levere ilt til vævet, hvilket ellers er dets normale funktion.
56:43
Hver eneste prøve viser en forringelse.
56:45
Hver eneste en viser læsioner på blodlegemerne.
56:48
Det er kommet af noget, og den eneste variable er smartmetret.
56:53
Den gode nyhed er at patienterne og blodet kan vende tilbage til normalen,
56:57
når først de har fjernet sig fra målerens stresspåvirkning.
57:03
Hvordan med denne "elektro-sensitivitet", 3 eller 5% af befolkningen er påvirkede, er alle andre så OK?
57:10
Hvad kan du sige om det?
57:12
Der er forandringer hvad enten folk føler det eller ej. Måske klager de ikke åbent over det,
57:17
eller prøver at lade andre vide, hvad det gør ved dem, men alligevel bliver de påvirkede.
57:24
Forskningsresultater viser at hjerner under udvikling og børns kroppe
57:28
Er meget mere påvirkede end voksnes..
57:30
Der er et klart link,
57:32
mellem stærke elektromagnetiske felter og autisme.
57:38
Vi tog 10 autistiske børn,
57:40
og målte sovestedet moderen brugte,
57:44
da hun var gravid med barnet,
57:47
og sammenlignede det med sovestedet som mødre havde
57:52
der fødte raske børn..
57:54
Vi havde 10 mødre i den gruppe, 10 mødre i den gruppe.
57:57
I gruppen med autistiske børn,
58:00
fandt vi at den elektromagnetiske stråling
58:06
var højere end for gruppen med de normale børn.
58:11
Fosteret bliver påvirket.
58:13
Påvirkningen af menneskeskabte elektromagnetiske felter
58:17
er den første faktor nogensinde, der helt alene
58:21
har kunnet forudsige autisme.
58:24
Vi ønsker ikke at tro at vores nye legetøj
58:26
som vi er så afhængige af
58:27
og som giver enorm indtjening -
58:29
også kan forårsage vores død
58:31
eller vores børns død.
58:35
men videnskab handler ikke om tro.
58:38
Dr. David Servan-Schreiber (1961-2011) læge, neurovidenskabsmand, forfatter
58:45
Vores arbejde med radiofrekvent stråling blev støttet af Motorola.
58:50
Forholdet var virkelig meget hjerteligt og uden stress,
58:56
men kun indtil vi begyndte at få data ind.
59:01
De blev meget, meget chokerede og begyndte at tale om, "Hvordan skal vi håndtere det her ?
59:06
Hvilken slags spin kan vi bruge? Hvad kan vi forvente?"
59:10
Og fra da af ændrede forholdet sig.
59:13
Vi oplevede at Motorola begyndte at udøve mere og mere kontrol, fortalte os hvad vi skulle gøre,
59:21
fortalte hvordan vi skulle skrive resuméer, hvad der skulle stå i resuméerne og i afhandlingerne,
59:27
hvordan arbejdet skulle gøres.
59:28
"Nej, gør ikke sådan, ja, gør det sådan." Det var uacceptabelt.
59:35
Jeg havde færdiggjort et studie om DNA skader, og overgivet den endelige rapport til Motorola.
59:43
De ville simpelthen ikke acceptere min fortolkning af mit studie, min vurdering af det,
59:53
min videnskabelige viden, og forsøgte at overtale mig til ikke at offentliggøre den.
60:01
Da jeg indgav min oprindelige klage svarede Central Maine Power med en 250 siders beretning,
60:06
som modbevis på hvorfor smart metre er så sikre.
60:10
Og de hyrede Exponent, som er et videnskabs- og konsulentfirma som har repræsenteret tobaksindustrien.
60:16
De har repræsenteret asbestindustrien.
60:19
Det er et firma som industrien hyrer til at bevise at farlige produkter er sikre.
60:25
Hvad sker der her?
60:27
Her er et ikke videnskabeligt efterprøvet trådløst apparat hvor alt tyder på det er farligt,
60:36
og problematisk, og derfor burde det undersøges intenst før det bliver frigivet i samfundet.
60:40
Snedige folk kaldte teknologien "smart" for at skræmme, så ingen ville stille spørgsmål.
60:46
En eller anden "smart" reklamemand fandt på det og blev betalt 300.000 dollars for at kalde det et "smart meter",
60:53
så vi ville føle os mindre vidende, og det ved de vi gør,
60:57
og så vi ikke ville tvivle på de "smarte" personer der sætter dem i vores huse!
61:02
Jeg kalder dem ikke for "smart" metre... "farlige" metre.
61:05
Tvivl
61:08
er vores produkt
61:10
fordi det er det bedste middel
61:12
til at konkurrere mod samtlige kendsgerninger
61:14
der eksisterer i offentlighedens bevidsthed.
61:17
Brown & Williamson Tobakskompagni, 1969
61:26
Trods industriens forsøg på at skjule sandheden, bliver der forsket videnskabeligt.
61:31
Der er sandsynligvis flere studier som viser en biologisk effekt af elektromagnetiske frekvenser - eller EMF -
61:38
end på noget andet enkelt område indenfor videnskab.
61:43
Hjemmesiden EMF-portal.org, har siden 2016,
61:47
katalogiseret en gigantisk mængde på 23,800 studies.
61:51
Powerwatch.org.uk har en liste på 1,659 studies om EMF.
61:56
Af disse har 1,032 fundet påvirkninger,
62:00
yderligere 370 har fundet andre vigtige resultater,
62:04
kun 257 fandt ingen påvirkning.
62:08
Jeg indså modstræbende det vanvid der udvises af vores tilfangetagne regering.
62:14
som er parat til at risikere alt, selv deres egne børns fremtid.
62:21
Globale profitmagere fremskynder planer så som 'smart' metre og nu også "5G",
62:29
så de kan tjene milliarder på at normalisere ulovlig overvågning.
62:43
Jeg begyndte at tænke på hvordan de kommende generationer bliver påvirket,
62:46
af denne uhørte stigning i elektromagnetisk stråling?
62:52
Jeg havde en søn som gik på San Diego State Universitet og han ringede og sagde,
62:57
"Mor jeg har den værste hovedpine."
62:59
Han sagde, "Jeg kaster op over hele lejligheden."
63:02
Jeg sagde, "Tag på hospitalet."
63:05
Lægen på skadestuen på Sharp Memorial Hospital i San Diego ringede og sagde,
63:12
"Deres søn bløder i hjernen."
63:16
Jeg sagde, "Vi kommer med det samme."
63:19
Min søn blev opereret den aften.
63:22
Da han kom ud, fortalte Dr. Tantuwaya os at min søn havde kræft i hjernen,
63:27
og det var enten den værste eller den næst værste type hjernekræft der findes.
63:33
Alt var kaos i 7 måneder.
63:36
Vi flyttede ham hjem og pakkede alt hvad han ejede i Californien
63:41
og fik ham hjem, og han overlevede kun lige ved 7 måneder.
63:44
Han døde 11.oktober 2008.
63:50
7. august 2009 tastede jeg "cancerklynger" og så "SDSU San Diego State Universitet, hjernecancer klynger."
64:04
Jeg læste denne artikel om og om igen og jeg... jeg tror den gav mig et shock
64:10
og jeg var slået ud resten af dagen...
64:19
Undskyld...
64:28
Det gik op for mig de talte om min søn.
64:31
Jeg kontaktede straks SDSU's administration,
64:37
og opdagede at jeg bare blev sendt frem og tilbage. Ingen ønskede at tage sig af sagen.
64:43
Så tog jeg bilen og kørte til San Diego og blev der hele oktober 2009.
64:51
Jeg tog over til universitetets område.
64:53
I artiklerne talte de om en mobilmast. Jeg gik derover og uden for bygningen er der denne
64:57
enorme mobilmast, som tårner sig op over Nasatir Hall
65:06
og værelse 131, hvor alle disse mennesker har fået hjernekræft.
65:18
Min søn, Rich Farver døde 11. oktober 2008,
65:23
og han boede på Nasatir Hall, værelse 131.
65:27
Professor Charles Cutter døde 19. juni 2008, Nasatir Hall, værelse 131.
65:35
Lou Terrell blev diagnosticeret med primary lymphoma hjernekræft i 2008.
65:39
Han boede i værelset lige ved siden af værelse 131.
65:43
Dwight Anderson, døde i 2008, Nasatir Hall.
65:47
Ms. Laurel Amtower døde 29. august 2010.
65:52
Richard Funston døde og han boede også på Nasatir Hall, værelse 131.
66:00
Jeg tror bare at det her trådløse, vi må tage fat om det og advare folk.
66:06
Jeg vil have at forældre og børn skal vide at det her er yderst farligt,
66:11
og det er på mange, mange universitetsområder..
66:15
En journalist fra San Diego Tribune, som jeg havde henvendt mig til ringede hjem til mig og sagde,
66:20
"Denne historie vil aldrig blive kendt i San Diego." Og jeg sagde, "Hvorfor?"
66:24
Han sagde, "På grund af penge."
66:38
Efter at have interviewet mere end 70 personer fra 4 lande,
66:41
været vidne til dybe følelser hos dem hvis liv var blevet ødelagt,
66:45
spurgte jeg mig selv om jeg virkelig kunne gøre en forskel overfor selskaber,
66:49
der er så magtfulde og så villige til at sætte penge højere end livet selv.
67:03
Her overskrider UPA installatører låste hegn uden tilladelse.
67:12
23. januar beordrede vores kommunaldirektør, planlagt og med
67:20
fuldt overlæg i aftalt spil med vores bys politichef,
67:24
et totalangreb på mange borgeres personlige ejendom, ved at overskære låse,
67:31
ulovlig indtrængen og trusler mod skatteydende borgere, mest kvinder og ældre.
67:43
De arresterede faktisk to hjemmegående husmødre på opdigtede sigtelser om at nægte installation af smart metre.
67:55
Gå væk fra min ejendom nu. Nej! Nej!
67:59
Når hele byens politistyrke bliver vendt mod dens egne borgere, er det på tide med radikale ændringer øjeblikkeligt.
68:11
Jeg talte lige med Napervilles kommunaldirektør for få minutter siden. Han sagde
68:17
byen havde juridisk ret til at trænge ind på privat ejendom og installere
68:20
smart metrene - de siger målerne er deres ejendom.
68:24
Han sagde også at målerne er sikre.
68:26
Han sagde også at kvinderne fortjente at blive arresterede hvis de brød loven.
68:31
Men præcis hvad overtrædelserne består af, ved vi stadigvæk ikke nøjagtigt.
68:36
18. februar 2014 frafaldt byen Naperville anklagerne mod Kim Bundis.
68:41
Hun blev anklaget for "forsøg på afluring".
68:46
Arrestationen skabte internationale overskrifter og spredte angst for ikke at indordne sig
68:49
og gav det falske indtryk at "smart" metre er obligatoriske.
68:54
Jeg er en af husejerne der fik krænket ejendomsretten
68:58
selvom jeg skrev et anbefalet brev til kommunaldirektøren,
69:04
at jeg ikke ville deltage i dette frivillige program,
69:12
og ikke ville acceptere de ublu alternativer der blev tilbudt.
69:18
Derfor anmoder jeg byrådet om at fyre kommunaldirektøren, den fungerende politichef, politiofficererne som deltog
69:27
i denne parodi og enhver funktionær som underrettede dem om at de havde ret til at gøre det.
69:40
Så vidt jeg ved bor vi stadig i USA, og ikke i kommunist Kina.
69:48
Tak.
69:54
Der vil være 5 minutters pause indtil De er faldet til ro og følger reglerne, ellers fortsætter vi ikke.
70:03
Vi tager 5 minutters pause..
70:06
Heldigvis er dette en modsætning til de fleste byråds opførsel som lærte forholdende at kende.
70:13
En af de første stater hvor smart metrene blev taget i brug var Californien,
70:17
hvor dusinvis af lokale regeringer udstedte midlertidig standsning af udrulningen..
70:22
Jeg støtter stærkt beslutningen i dag,
70:24
Jeg stemmer for, både for den midlertidige
70:26
standsning og inspektør Kinsey's forslag om at sende breve til guvernøren.
70:32
Denne action som vi laver i dag, som jeg støtter, er en politisk aktion.
70:37
Tro ikke at politiske aktioner ikke virker. Tænk på den Amerikanske Revolution.
70:51
Vi repræsenterer mennesker og de kan kun presses til et vist punkt, og så siger de, "Nu er det nok."
70:57
Og jeg tror at det er hvad der kommer til at ske.
71:00
Mange kommuner har nu kriminaliseret opsætningen og giver selskaberne bøder for de apparater de forsøger at opsætte
71:07
Som resultat af oplysninger fra en græsrodsbevægelse,
71:11
har et stort flertal af USAs stater og Canadas provinser aktive grupper som gør modstand.
71:17
Og tendensen fortsætter over hele verden.
71:20
Mange forsvarer deres rettigheder for første gang i deres liv.
71:23
Men el-selskaberne giver sig endnu ikke.
71:26
Mange steder prøver de at opkræve afgifter af dem som ikke vil have deres såkaldte "opgraderinger."
71:32
Hvis man slipper af med sin måler, er der jo en nabo der har en.
71:35
Man er nødt til at komme af med hele netværket.
71:41
Dette skete i Canada...
71:43
nogle aktivister jeg arbejdede med dér sagde,
71:46
"Vi sejrede – vi fik lov til at fravælge 'smart' metret!"
71:51
Jeg sagde, "Orv, det er da del og hersk.
71:53
Så slap de lige af med dem der gjorde helvede hedt for dem."
71:57
Så det er ikke svaret.
72:00
Vi er nødt til at alle fravælger.
72:02
Et "fravalg" er en aftale om at betale for ikke at blive skadet. Et "fravalg" er frivilligt at acceptere afpresning.
72:08
Et "fravalg" betyder at hvis jeg ikke betaler dig, har du ret til at skade mig.
72:12
Så det... det går ikke.
72:16
SMART
72:18
SMART AFPRESNING
72:20
De er i gang med et uhyrligt bedrag.
72:23
De siger en ting, men du får noget andet. Og det er en form for afpresning, som jeg ser det.
72:32
Enten får du strømmen på vores måde, eller også slukker vi for den.
72:36
Det er afpresning. Og det er kriminelt.
72:39
Som bedragerispecialist spekulerer jeg på hvornår verden vil vågne op.
72:48
Du fortæller noget til folk.
72:50
Det er forkert, men pyt med det.
72:52
Vi gør det bare.
72:53
Vi ser dig lige i øjnene og lyver dig op i ansigtet.
72:56
Hvad vil du gøre ved det?
73:01
Hvad vi du med din erfaring anbefale?
73:05
Hvad skal folk gøre eller hvad skal de vide?
73:08
De skal vide at de kan skifte måleren ud og de bør gøre det.
73:12
Det er det vigtigste. At udskifte måleren.
73:16
Selskaberne regner med at du intet siger.
73:20
De regner med du tavst retter dig efter deres ønske om at sætte disse smart metre op på din ejendom.
73:30
Du har ret til at afvise et smart meter ligegyldig hvilken grund du har.
73:36
Hvad nu hvis tusinder og titusinder og millioner gjorde dette?
73:39
Åh, det hele ville kollapse på én dag.
73:41
Man kan ikke have overvågnings udstyr der udsender stråling i alle huse hvis folk holder fast i deres rettigheder.
73:51
Vi er i en meget mærkelig periode i historien, hvor dit
73:54
el-selskab, som burde være denne uskyldige leverandør af strøm
73:59
er blevet din angriber.
74:01
Du er nødt til at gøre modstand
74:04
for at beskytte dig og stå fast og sige:
74:10
"Nej! Det er forkert. Jeg vil ikke tillade det."
74:15
Millioner af mennesker begynder at vågne op til hvad der sker.
74:19
Spillet er i gang. Bolden er i høj grad på vores banehalvdel.
74:22
Vi har enorme muligheder, men vi er nødt til at gribe dem.
74:30
Da vi udsendte den oprindelige version af denne film,
74:33
vidste jeg vi havde afdækket noget der var alt for vigtigt til at forlade,
74:37
og bare gå videre til næste projekt.
74:40
Så efter at have undersøgt hvordan kerneproblemet kunne løses,
74:44
samledes et råd, der kan ændre spillets gang.
74:47
Sammen har vi skabt en stærk, afprøvet, enestående 3 trins-løsning.
74:54
Og nu er løsningen på plads.
74:58
Efter rulleteksterne efter filmen,
75:00
guider jeg jer til en open-source, massefinancieret bevægelse kaldet "InPower",
75:05
bygget på denne 3-trins handling:
75:09
1. Send straks en virkningsfuld email til dit elselskab og dine regerings repræsentanter,
75:16
2. Med gratis adgang til vores nye InPower video serie,
75:19
lærer du hvordan du holder dem ansvarlige, som har sat disse skadelige apparater på vores hjem.
75:27
3. Og du slutter dig til tusinder andre, i verdens første massekamp om ansvarlighed.
75:34
Gør det hvis du har et såkaldt 'smart' meter, og vil have det fjernet,
75:39
eller for at beskytte din analoge måler.
75:42
Når vi tager vores egen autoritet på os,
75:47
vil magtstrukturer nødvendigvis ændre deres virksomheder,
75:51
og værdier til gavn for vores verden.
75:58
Ved at stå sammen, tager vi vores personlige magt tilbage,
76:01
overfor vores rettigheder, vores børn og planeten.
76:13
Sandheden vil – du ved det i dit hjerte.
76:16
Der er en indre kerne der overgår al den illusionen,
76:22
Og når først du ved det,
76:25
er der ingen vej tilbage.
76:26
Det er ligesom Troldmanden Fra Oz. Når først du har trukket gardinet til side,
76:31
eksisterer illusionen af det store hoved oppe på skærmen ikke længere.
76:35
Du ser det stadigvæk, men du ved at manden bag skærmen styrer det.
76:40
Du har set sandheden og kan ikke gå tilbage til illusionen.
76:45
Når først du kender sandheden sådan -
76:48
er det som om du bare ved det.
76:52
"Jeg kan se at når du gør sådan, gør tingen sådan.
76:54
Så forstår du – at tingen ikke er virkelig."
76:57
Det er... så enkelt.
77:00
"Der er intet mere tragisk
77:04
end at sove fra en revolution."
77:06
Martin Luther King, Jr. 18 maj, 1966
77:29
"Krigere er ikke det vi tror.
77:40
Krigeren slås ikke...
77:45
for ingen har ret til at tage en andens liv.
77:52
Krigeren er en der ofrer sig selv for andre.
78:06
Deres opgave er at tage vare på de gamle,
78:09
de forsvarsløse,
78:12
dem der ikke kan klare sig selv,
78:16
og først og fremmest børnene,
78:19
menneskehedens fremtid."
78:23
Sitting Bull (1831-1890)
78:47
I Nazi Tyskland. Grunden til at det sket var fordi
78:51
der er en kommandovej, og alle siger,
78:53
"Jeg parerer bare ordre... han fik mig til det."
78:55
Kampen om vores fremtid...
78:56
er begyndt.
78:58
Jeg er Josh del Sol. Velkommen til InPower Movement.
79:01
hvor vi fører en revolution der består af kærlighed og handling.
79:05
Vi står overfor enorme problemer,
79:08
og modstanderne er kollosale,
79:10
men vi tror vi har fundet en løsning,
79:13
der vil ændre spillet.
79:14
Vi har samlet en enestående strategi,
79:17
der kan holde dem ansvarlige,
79:20
som har gjort omfattende skade,
79:22
på en måde som aldrig er set før.
79:24
Vi siger,
79:26
"Nej. Du får en meget god løn,
79:29
Du blev taget i ed, og jeg vil holde dig ansvarlig."
79:33
Hvad hvis magten til at råde bod på al verdens uret, lå i vores hænder?
79:40
Det jeg taler om og det vi gør her,
79:43
er – alle disse illusioner, disse Troldmanden Fra Oz ting – vi siger,
79:47
"Du som menneske er ansvarlig nu... du kan ikke gemme dig bag din position
79:51
i et firma eller i en regering."
79:55
I et land med tavst forræderi mod livet selv,
79:59
hvem vil du gøre ansvarlig?
80:02
Jeg skrev et dokument
80:04
Meget lig det du vil læse.
80:07
Det der skete var at
80:10
et bundt toppolitikere
80:13
sagde op... uden varsel.
80:16
Hvad hvis korrupte magtstrukturer,
80:18
blev afsløret som illusion?
80:21
De prøvede at få dommeren til at dømme imod det.
80:22
Nu ved jeg så – at det må de ikke.
80:24
Det er meget enkelt.
80:25
Jeg besluttede at nu var det slut, og sagde bare,
80:28
"Det ligger udenfor denne rets beføjelser."
80:30
Og hun sagde, "OK."
80:31
Det var det.
80:32
dommeren sagde, "OK..."
80:33
opgav, og bragte det ikke på banen igen?
80:36
Intet.
80:37
DTE advokaten lignede en der var ved at eksplodere.
80:40
Hvad hvis det eneste du skulle overvinde,
80:43
for at genskabe kærligheden i verden,
80:45
var din egen angst?
80:47
Vi er blevet hjernevaskede til at frygte autoriteter
80:50
Vi må gå igennem en tunnel af angst,
80:53
og det er en fortløbende proces,
80:54
som ligger i underbevidstheden,
80:56
men, ved du hvad...
80:58
når du kommer igennem,
80:59
kommer du ud med styrke.
81:01
beskyt dine rettigheder, familie og fremtid
81:03
Start fokus: 'smart' metre
81:04
'Smart' metrene er et kæmpe problem.
81:07
Folk forlader deres embeder lige nu,
81:10
fordi det er slut.
81:14
Lyset er tændt og krybet flygter ud i hjørnerne
81:19
Jeg viser jer,
81:21
at vi har et kæmpe problem her,
81:22
og hvis I kan forstå det...
81:25
kan vi lave store forandringer.
81:27
Fokus #2: Obligatoriske/farlige vaccinationer
81:29
Så de sagde til hinanden, ”Vi ved det er farligt.
81:32
Vi ved at studiet viser det klart. Der kan ikke manipuleres med det.
81:38
Der er intet at gøre...det er sandt.”
81:43
Og så siger de, ”Vi må skjule det.”
81:47
Fokus #3: 5G / farlig trådløs infrastruktur
81:48
Vi vil ikke vente på normerne.
81:51
Det er langt at foretrække at slippe fornyelserne løs
81:54
frem for at vente på at komiteer og styrelser skal forme fremtiden.
81:59
Modsat visse lande, tror vi ikke på at
82:02
bruge de næste par år på studier.
82:05
Det vil skabe milliarder af dollars i økonomisk aktivitet.
82:11
Og det er forbandet vigtigt!
82:15
Når du har set Tag Din Personlige Magt Tilbage og set sandheden,
82:18
rul straks ned og jeg fører dig skridt for skridt,
82:23
fra start-til-slut gennem processen.
82:28
Disse ressourcer, der vil vende spillet, bliver udviklet på vores nye hjemmeside.
82:32
Vi har oprigtigt behov for din hjælp til at gøre denne vision til virkelighed.
82:35
Bliv en stiftende bidragyder: InPowerMovement.com

Kommentarer

Populære indlæg