Danmark - Militærhelikopter Sprøjter Civile med Kemisk Sky

Silkeborg - EH101 Merlin Helikopter sprøjter kemisk sky - hvorfor?
'Meget af Storbritannien blev eksponeret med bakterier som blev sprayet i hemmelige forsøg...Forsvarsministeriet skabte store dele af landet om til et gigantisk laboratorie for at udføre en serie af hemmelige bakterie krigsførelses tests på offentligheden. En regeringsrapport nyligt frigivet, giver for første gang en omfattende officiel historie af Storbritanniens biologiske våbenforsøg mellem 1940 og 1979. Mange af disse tests involverede potentielt farlige kemikalier og mikroorganismer over enorme dele af befolkningen uden at offentligheden vidste det'
- 'Millions were in germ war tests' | The Guardian,  21 April 2002
https://www.theguardian.com/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience

Juni 2016:

I søndags fløj sorte helikoptere af typen eh101 Merlin over flere steder i Danmark og sprøjtende en voldsomt lugtende kemisk væske ud i meget lav højde (300-500 meter). Den kemiske sky som helikopteren efterlader, er umiddelbart ikke synlig før helien er 400-500 meter væk, hvor der formes en meget fin diffus sky, som vist på billedet (se nedenfor). Efterfulgt af en ram stank af sprøjtegift. Masser af mennesker er blevet pludseligt syge med feber, hovedpine, ekstrem træthed, brændende fornemmelse i munden og udtørrede svælg. Her til morgen er det lokale lægehus overrendt af patienter.


Og nej, det er ikke denne helikopter. Der er meget stor forskel, både i udseende og lydbillede. EH101 er også dem der bruges som redningshelikoptere. Tidligere var de markeret med gul/grøn bemaling på den ene side men den er fjernet igen fordi man skulle bruge helikopterne til specialstyrkerne og derfor kunne man ikke have den opbygning som SAR beredskabet bruger reserveret. Krigsmaskinen kommer i første række - og de kongelige.

Når EH101 fra Roskilde flyver til Marselisborg for at hente et kronet hovede og flyve til Sjælland, så letter man også med SAR-beredskabet fra enten Aalborg eller Skrydstrup for at agere Back-Up hvis helikopteren på jorden i Marselisborg-parken ikke kan lette alligevel pga tekniske udfordringer.

I den mellemliggende tid er Search-And-Rescue beredskabet så taget ud af drift for at fragte en royal på tværs af landet... prisen anslås til 50.000 kr i minuttet (en kommentator siger 90.000 i minuttet, men dette ændrer dog ikke på artiklens hovedpointe; at der blev sprøjtet, at det kom fra helikopteren, at folk blev syge umiddelbart samtidigt med markante symptomer, at der er fundet aluminiumsniveauer, m.m. i luften og jordoverfladen som er ekstremt høje, og som ikke kan være naturligt forekommende på nogen måde).


Se også: Militæret kan sættes ind mod civile bekræfter Forsvarsministeriet

NB! UPDATE: Opsamlede prøver fra området er kommet tilbage fra laboratorierne, og bliver snart publiceret på denne blog!

NY UPDATE:
Jordprøven fra den øverste jordoverflade forneden (vandprøven bliver publiceret indenfor nogle uger sammen med kommentarer til både jord og vandprøve):

Klik på billede for øget skarphedDe viser, at udslip - ikke nødvendigvis fra helikopteren men sandsynligvis fra
luftfartøjer generelt i området - indeholder tusinde gange højere aluminiumsniveauer i  jorden end  tilladt, og dét er ikke naturligt muligt! Der er ingen industri eller aluminiumsrelateret arbejde i området, hvorfra prøverne blev taget i over 20-30 kilometers omkreds.

Det øjeblikkelige ildebefindende som mange mennesker fik på samme tidspunkt, peger umiddelbart på noget kemisk og/eller biologisk, idet aluminium ikke forårsager dette, selvom aluminium også åbenbart er i luften i området (og jo, jeg er klar over, at korrelation ikke er kausation, osv.). Flere analyser og kommentarer ang. dette bliver snart opdateret på denne blog.


I filmen "What in the World are They Spraying" fortælles om målinger af voldsomt forhøjet indhold af både barium og aluminium i søvand. I naturreservatet i Mount Shasta, Californien var aluminium indholdet 50.000 % højere end forventet. Området har aldrig har haft nogen former for industri. Aluminium- og barium forureningen kan ifølge dokumentarfilmens hovedpersoner kun stamme fra fly.
Sporet fra helikopterens kemiske sky - er civilbefolkningen prøvekaniner?  For hvad?


For de som tror, at den slags ikke kan foregå i den vestlige verden (at der er foregået sprøjtninger af biologisk-kemisk materiale på civilbefolkninger som prøvekaniner og black ops) så er der præcedens, for det er sket siden 50'erne og før og i det 21. århundrede - og dét attesteres med officielt deklassificerede regeringsdokumenter. så det er i det mindste plausibelt, at der kan være tale om den slags uhørt eksperimenteren mennesker. Mange britiske historikere fx troede indtil nu, at den slags var meget begrænset, men tværtimod!

'Over and over again, the military has conducted dangerous biowarfare experiments on Americans'
http://www.businessinsider.com/over-and-over-again-americans-have-been-subjected-to-secret-military-experiments-2015-9?r=US&IR=T&IR=TMange kan dog ikke - qua uvidenhed om præcedens f.eks. -  ikke forholde sig til denne artikels indhold, dvs. at der overhovedet kan foregå den slags, ikke engang hypotetisk, og forholder sig derfor - forståeligt nok - som skeptiske eller afvisende på forhånd, som psykisk forsvarsmekanisme, mens de forbigår eller er uvidende om det faktum, at det er sket før (se links foroven og forneden).

Årsagen til denne automatiske skepsis skal bl.a. findes i uvidenhed om, at den slags er foregået før, derudover i begreber såsom autoritetstro, 'Normalcy Bias', og tilpasning af landskab til landkortet; se Kognitiv Dissonans, Logiske Fejl & Farlig Lydighed.


Her er noget deklassificeret materiale indenfor det sidste år.


History Of US Testing BioWeapons On Humans
http://www.rense.com/general81/hist.htm


A History Of US Secret Human Experimentation
http://www.rense.com/general36/history.htm


Find også gerne denne nye RT dokumentar: "In this documentary, we reveal how for decades, the CIA has been using non-consenting people as guinea pigs in thousands of different experiments."
https://www.rt.com/shows/documentary/320717-cia-hallucinations-mass-insanity/Også værd at ihukomme sig, omend disse operationer er foregået med andre formål end biologiske-kemiske forsøg:

Regeringer INDRØMMER at de har begået false flag terror operationer mod egne befolkninger og andresDK logik - 'Fynboens Fallacies' (logiske fejltagelser)

Den typiske reaktion på denne artikels indhold er - forståeligt nok - følgende (fra kommentatorsporet):

Fynboen: 'A hole [sic] lot og bullshit, forsvarets helikoptere bliver ikke brugt til at sprøjte med'

Følgende 'ræssonement' ligger bag ovenstående antagelse omformuleret:

' Fordi JEG - Fynboen - aldrig har hørt om det, fordi JEG ikke kan forestille mig, at man kan gøre den slags, FORDI det virker vanvittigt (hvilket det er), etc. KAN det aldrig, aldrig, aldrig ske i virkeligheden, FORDI jeg...etc.'

Men dette er IKKE en gendrivelse, ej heller logik, ej heller et argument, men en logisk fejltagelse (appel til konsensus, autoritet, vantro, uvidenhed, etc.)

Ovenstående ER blot en følelsesmæssig typisk 'Fynbo'-reaktion (specielt Fynboerne er så herligt kærlige naive) som fællesnævner for Danmark, som udmønter sig i at forsvare sin egen naive følelses-psykologi. Det er blot en psykisk forsvarsmekanisme.

Præcedens: Det ER sket FØR (at der foregår hemmelige operationer - black ops, etc.) med kemisk-biologiske eksperimenter på civilbefolkningen uden deres samtykke - hvilket deklassificerede regeringsdokumenter uigendriveligt viser (se links i artiklen).

Det er altså sket før, hvilket sandsynliggør, at det IKKE er umuligt, at der i det mindste KAN være tale om den slags.

Desuden: Definitionen på militære Black Operations, False Flags, og lignende operationer er, at de allesammen er...well; hemmelige, udenfor offentlighedens indsigt.

Revealed: Army scientists secretly sprayed St Louis with 'radioactive' particles for YEARS to test chemical warfare technology
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2210415/Revealed-Army-scientists-secretly-sprayed-St-Louis-radioactive-particles-YEARS-test-chemical-warfare-technology.html#ixzz4N9TL3UmY

Man må tilbagevise disse afklassificeringer, rapporter og dokumenter som usande, for at kunne påstå, at den slags IKKE er foregået eller foregår overhovedet. Det er ikke nok at bruge associativ tænkning, hvor man (uden at vide, at det er det man gør) - henviser til sin egen autoritetstro, naivitet, godhjertethed eller uvidenhed.

Så kan man derefter indvende:

Fynboen: 'Det kan godt være, at de har gjort den slags i andre lande, men dette er Danmark, og det gør vi ikke'

Ovenstående skulle i så fald betyde, at Danmark er Snehvide-uskyldigt exceptionelt, at vi på en eller anden magisk måde er undtagelsen, og at KUN andre lande kan finde på den slags. Dette er derfor heller IKKE et argument.

Herefter kan 'Fynboen' så indvende:

'Det kan godt være, at man har gjort den slags tidligere, men dette er nutiden, og den slags gør man ikke mere'
Igen bygger en sådan antagelse på ønsketænkning. Medmindre man dybtgående undersøger tingene, om den slags faktisk foregår i nutiden (hvilket det gør), og tage hvert tilfælde som case-to-case basis, kan man ikke substantielt udtale sig om tingene. Det er ikke nok at kaste mudder, blot fordi man er provokeret af sin egen naivitet, ønsketænkning eller uvidenhed.

Fynboen kunne derefter svare:

'Men jeg kan ikke se noget motiv!? Hvorfor skulle de gøre det? Derfor - i mangel på et troværdigt motiv - kan det ikke være potentielt virkeligt, ergo er det løgn'

Man kan kalde denne afvisning 'the fallacy of rejecting arguments based on the perceived lack of a believable motive", altså det forhold at man afviser, at noget hemmeligt fordækt foregår, fordi kritikere ikke kan komme med et motiv til, at der fx skulle være tale om et biologisk og/eller kemisk eksperiment fra luften. Rationalet bliver så, at fordi Fynboen ikke kan se et troværdigt motiv (og enhver kan jo påstå, at motivet ikke er "troværdigt"), så har der ikke været tale om et eksperiment fra luften eller at helikopteren overhovedet ikke sprøjtede. Det svarer til, at man finder et lig, og hvis man ikke kan finde et motiv, så er manden ikke blevet myrdet. Det er selvfølgelig noget vås, fordi folk kan godt blive myrdet, uden at man ved, hvad motivet har været. Regeringer kan slippe afsted med det væste svineri i lang tid, og noget bliver først deklassificeret mange årtier efter, noget bliver aldrig deklassificeret.


USA undskylder for 60 år gammelt medicinsk eksperiment | DR


Igen:
Artiklens hovedpointe er; at der blev sprøjtet, at det kom fra helikopteren, at folk blev syge umiddelbart efter med markante symptomer, at der ellers er fundet aluminiumsniveauer, m.m. fra jordoverfladen og vand som er ekstremt høje (og som ikke kan være naturligt forekommende på nogen måde).


Har skrevet om baggrunden for falsk logik her:

"Et illustrerende citat i denne sammenhæng, kan kaste lys over årsagen til skepsis, samt trygheden ved det familiære:

“Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod dets instinkter, vil det (i allerbedste fald) undersøge det grundigt, og nægte at tro på det medmindre bevisbyrden er overvældende. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der tillader en grund til at handle i overensstemmelse med dets instinkter, vil det acceptere det uden det mindste bevis’
- Bertrand Russell
Russels udsagn er ligeså gyldigt, hvis man erstatter ordet “instinkter” med følgende ord i denne omformulering:

‘Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod massemedierne, autoriteten, lægen, regeringen, det ‘almene’ verdensbillede, etc., vil det [i allerbedste fald] undersøge det grundigt, og medmindre bevisbyrden er overvældende, vil det nægte at tro på det. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der er i overensstemmelse med uddannelsen, massemedierne, autoriteterne, regeringen, det almene verdensbillede, vil det acceptere det uden den mindste bevisførelse.’

Dette ses i Mark Twain's udsagn, blot med den forskel, at den typiske reaktion er benægtelse på forhånd, snarere end undersøgelse af modpartens argument:”Statsmænd vil opfinde billige løgne, beskylde og bebrejde den nation som angribes, og mennesker vil stille sig tilfreds med disse samvittighedsdulmende falskheder. De vil omhyggeligt studere disse og nægte at undersøge ethvert modbevis; således vil de overbevise sig selv om at krigen er retfærdig, og takke Gud for den fortjente søvn man nyder, efter dette forløb af grotesk selvbedrag”
– Mark Twain
http://paradigmet.blogspot.dk/2016/10/kognitiv-dissonans-logiske-fejl-farlig.html


 
Igen; det værste ved at overbevise medmennesker, er dette: Der er dog en deling i befolkningen; dem som er åbne overfor eller bevidste om disse ting (en lille minoritet) - og på den anden side den store gruppe, som er fanget af blind tiltro til autoriteter, at fravær af info er lig med evidens for fravær, dsv. at det ikke eksisterer i virkeligheden. Det kan psykologisk sammenlignes med Platons Hule: Den undvegne fange, der har mistet tiltroen til autoriterne, vender tilbage til hulen for at informere sine medfanger om, at de er fanger. De tror ikke på ham og truer med at slå ham ihjel, hvis han forsøger at sætte dem fri. Se denne analyse for mere indgående dissekering af Stockholm-syndromisten's situation:
- Konspirationer og Kyllinger - en Mefistofelisk Parallel, Platon & SchopenhauerDet er ekstremt naivt at tro, at vi får noget at vide om den slags operationer, mens de foregår - det ville ødelægge operationen, som er hemmelig. Den slags operationer er i øvrigt langt mere sofistikerede nu i teknologiseringens tidsalder, hvor misinformation, disinformation, og sand information i flæng kæmper om førstepladsen i mennerskers bevidsthed:

                                   
Billedet foroven er bl.a. en henvisning til, at regeringer og efterretningstjenester
vildleder, ikke kun eksterne fjender, men udfører PSYOPS mod egne befolkninger via mainstream og sociale medier: Glenn Greenwald og NSA-Whistleblower, Edward Snowden, har dokumenteret, at efterretningstjenesterne bruger såkaldte 'cyber magikere', der poster disinformation og falsk materiale på internettet, vildleder offentligheden, miskrediterer kritikere af regeringen, og bruger de sociale videnskaber og andre teknikker på den mest virulente måde for at manipulere on-line diskussioner og aktivisme. Det er hermed sandsynliggjort, at Operation Mockingbird aldrig sluttede, men muterede eksplosivt videre ind i den digitale tidsalder - se også nogle få af disse chokerende afsløringer
her, her, her, og her.

 


 Det gælder begge veje - de årvågne og autoritetsskeptiske kan i internetreformationens tidalder eksponere megen disinformation - dette har pt enorme tiltagende konsekvenser: Se
Internet Reformationen - den 5. statsmagt 

”Men det faktum, at gode, lydige borgere ikke selv opfatter undertrykkelsen betyder ikke, at undertrykkelse ikke eksisterer. Om et samfund er frit bestemmes ikke ved behandlingen af dets selvtilfredse, føjelige borgere – sådanne mennesker ['nyttige idioter'] er ikke angrebet af autoriteterne – men snarere ved behandlingen af dets dissidenter og dets marginaliserede minoriteter.....folk, der modsætter sig den naturlige menneskelige tendens til at følge, ære og adlyde den fremherskende myndighed, har typisk et meget anderledes syn på, hvordan et undertrykkende samfund er, end dem, der underkaster sig disse impulser. ...Fristelsen til at underkaste sig autoritet…styrker den autoritære kultur ved at forvandle dets ledende institutioner til magtens tjenere, snarere end dem, der er sat til at holde magten i skak. Men værre er; det skjuler tilstedeværelsen af undertrykkelsen ved at sikre, at de fleste borgere, der vælger at følge, stole på og adlyde autoritet, ikke personligt oplever undertrykkelse og derfor ikke tror - nægter at tro - at den virkelig eksisterer”
- Glenn Greenwald, journalist og publikator for NSA whistleblower Edward Snowden
 

"Jeg tænkte det ville være en sikker måde at gøre noget positivt," siger han. I stedet blev han arresteret, og således begyndtes hans løbende rejse ind i verden, hvor fredelig protest bliver brændemærket som terrorisme.'
- Ted Talk VIDEO på 4 minutter - 'Det chokerende træk at kriminalisere ikke-voldelig protest' (danske undertekster)

Kommentarer

 1. ...når politiker-byrden besprøjter befolkningen--uden i forvejen at oplyse om det-og om HVAD man sprøjter med--så kan det jo være at de -igen (Dybvad) er ude i at begå FORSØG på FOLKEDRAB-og så er det tåbeligt hvis VI overholder DERES love---de er ved at myrde os--hvor venlige skal vi være mod dem??? ****

  SvarSlet
 2. Hold nu bøtte, en gang lort og fyre af!

  SvarSlet
 3. Prisen for en EH101 pr time i det danske forsvar er ca 90.000 pr TIME. Der er 4 stationeret til SAR beredskab, så HVIS en kongelig evt. skal flyves tager man nok en af de 5-7 andre der er i 'normal' DRIFT og aldrig en SAR! Og så var der militær øvelse i forrige uge, med deltagelse af 10 lande, så der var travlhed i det danske luftrum!

  SvarSlet
  Svar
  1. Sidder du og undskylder for at vi bliver sprøjtet med kemikalier og tnug-metaller? Er det det du gør?

   Slet
  2. Han undskylder intet men påpeger at der er mange udsagn i indlægget der ikke giver mening / er direkte forkerte. Og "viden/sandhed" er jo ikke binært. Det er individets forståelse af verden støttet af et sæt af mere eller mindre velargumenterede formodninger.

   Og når 80% af indlægget tydeligvis er "bullshit", hvordan skal jeg (en critical thinker) så kunne stole på konklusionerne?

   Slet
  3. @Kenneth
   Du siger intet konkret - der er ingen konkret kritik eller gendrivelse af artiklens indhold, kun en generel påstand uden nogen underbygning.I øvrigt er der ingen gendrivelse fra Rossings side heller, idet minutprisen på en Merlin helikopter, ikke ændrer på artiklens indhold ellers. Logisk set er der ofte enten/eller viden, såsom 'æbler falder ikke opad men nedad', 'enten havde Saddam Hussein masseødelæggelsesvåben eller ej', og det gælder også aluminium i luften; det findes ikke i luften nogetsteds i verden.

   Slet
 4. Tak for oplysningen om pris. Det ændrer dog ikke på sandhedsværdien af artiklens indhold ellers

  SvarSlet
 5. A hole lot og bullshit, forsvarets helikoptere bliver ikke brugt til at sprøjte med, dem der skrevet dette går garanteret også med Tinfoil hat for ikke at få stråler fra det ydre rum

  SvarSlet
  Svar
  1. 'A hole lot og bullshit, forsvarets helikoptere bliver ikke brugt til at sprøjte med'


   Følgende 'ræssonement' ligger bag ovenstående antagelse - den implicitte følelsespsykologi omformuleret:

   ' Fordi JEG - Fynboen - aldrig har hørt om det, fordi JEG ikke kan forestille mig, at man kan gøre den slags, FORDI det virker vanvittigt (hvilket det er), etc. KAN det aldrig, aldrig, aldrig ske i virkeligheden, FORDI jeg...etc.'


   Men dette er IKKE en gendrivelse, ej heller logik, ej heller et argument, men en logisk fejltagelse (appel til konsensus, autoritet, vantro, uvidenhed, etc.)

   Ovenstående ER blot en følelsesmæssig typisk 'Fynbo'-reaktion (specielt Fynboerne er så herligt kærlige naive) som fællesnævner for Danmark, som udmønter sig i at forsvare sin egen naive følelses-psykologi. Det er blot en psykisk forsvarsmekanisme.

   Præcedens: Det ER sket FØR (at der foregår hemmelige operationer - black ops, etc.) med kemisk-biologiske eksperimenter på civilbefolkningen uden deres samtykke - hvilket deklassificerede regeringsdokumenter uigendriveligt viser (se links i artiklen).

   Det er altså sket før, hvilket sandsynliggør, at det IKKE er umuligt, at der i det mindste KAN være tale om den slags.

   Desuden: Definitionen på militære Black Operations, False Flags, og lignende operationer er, at de allesammen er...well; hemmelige, udenfor offentlighedens indsigt.

   Afklassificeringen af sådanne eksperimenter - her blot 2 eksempler:

   * Much of Britain was exposed to bacteria sprayed in secret trials ...The Ministry of Defence turned large parts of the country into a giant laboratory to conduct a series of secret germ warfare tests on the public. ..Many of these tests involved releasing potentially dangerous chemicals and micro-organisms over vast swaths of the population without the public being told.
   [min understregning]

   - Millions were in germ war tests | The Guardian, 21 April 2002

   https://www.theguardian.com/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience


   * Revealed: Army scientists secretly sprayed St Louis with 'radioactive' particles for YEARS to test chemical warfare technology

   http://www.dailymail.co.uk/news/article-2210415/Revealed-Army-scientists-secretly-sprayed-St-Louis-radioactive-particles-YEARS-test-chemical-warfare-technology.html#ixzz4N9TL3UmY


   Man må tilbagevise disse afklassificeringer, rapporter og dokumenter som usande, for at kunne påstå, at den slags IKKE er foregået eller foregår overhovedet. Det er ikke nok at bruge associativ tænkning, hvor man (uden at vide, at det er det man gør) - henviser til sin egen autoritetstro, naivitet, godhjertethed eller uvidenhed.

   Så kan man derefter indvende:

   'Det kan godt være, at de har gjort den slags i andre lande, men dette er Danmark, og det gør vi ikke'


   Ovenstående skulle i så fald betyde, at Danmark er Snehvide-uskyldigt exceptionelt, at vi på en eller anden magisk måde er undtagelsen, og at KUN andre lande kan finde på den slags. Dette er derfor heller IKKE et argument.

   Herefter kan man så indvende:

   'Det kan godt være, at man har gjort den slags tidligere, men dette er nutiden, og den slags gør man ikke mere'

   Igen bygger en sådan antagelse på ønsketænkning. Medmindre man dybtgående undersøger tingene, om den slags faktisk foregår i nutiden (hvilket det gør), kan man ikke substantielt udtale sig om tingene. Det er ikke nok at kaste mudder, blot fordi man er provokeret af sin egen naivitet, ønsketænkning eller uvidenhed.

   Igen: Artiklens hovedpointe; at der blev sprøjtet, at det kom fra helikopteren, at folk blev syge umiddelbart samtidigt med markante symptomer, at der er fundet aluminiumsniveauer, m.m. i luften og jordoverfladen som er ekstremt høje, og som ikke kan være naturligt forekommende på nogen måde).

   Har skrevet om baggrunden for falsk logik her:
   http://paradigmet.blogspot.dk/2016/10/kognitiv-dissonans-logiske-fejl-farlig.html

   Slet
 6. Hvad skulle regeringen få ud af at sprøjte sin egen befolkning?
  Hvis diverse dokumenter er så kontroversielle. Hvorfor skulle regeringen så frigive dem?
  Jeg glæder mig til interviews og læge udtalelser af alle de berørte personer "artiklen" nævner.

  SvarSlet
 7. "Hvad skulle regeringen få ud af at sprøjte sin egen befolkning?"

  Det er ligetil: For at teste udfald af eksperimentel biologisk/kemisk krigsførelse, som kan bruges senere, og for at 'beskytte befolkningen', etc. Du kan læse om det i den øverste link i Guardian-artiklen.

  "Hvis diverse dokumenter er så kontroversielle. Hvorfor skulle regeringen så frigive dem?"

  Praksis i mange vestlige lande er, at hemmeligholdte regeringsdokumenter frigives mange årtier efter, i USA er det - afhængigt af hvilken klassifikation - oftest 50 år efter, nogle bliver sandsynligvis aldrig frigivede. Nogle bliver frigivede med mange udstregninger. FOIA (Freedom of Information Act) i USA er en praksis/tradition.

  SvarSlet
  Svar
  1. ..og ofte er det kun pga. borgerrettighedsorganisationers/personers insisteren gennem mange år via FOIA og lign. at visse dokumenter kommer for dagens lys, og først efter mange år. Vi ser kun toppen af isbjerget. Der er mange restriktioner også: https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_Information_Act_(United_States)

   Slet
 8. Wow. I mean. Just.. Wow:) Galoperende paranoia

  SvarSlet
 9. "Wow. I mean. Just.. Wow:) Galoperende paranoia"

  Endnu en nyttig idiot reaktion!? Tusindvis af officielt deklassificerede regeringsdokumenter er i så fald også 'paranoide' - situationen er identisk, så det er ikke usandsynligt, specielt når der er identiske træk, som gør det plausibelt. Forstår godt din reaktion men den er desværre typisk uvidende. Du har tydeligvis ikke læst dokumentation, fortilfælde, links eller artiklen

  SvarSlet
 10. 100% mentale lidelser og har ikke tid til at lave andet fordi man er på dagpenge. Det er ihværtfald den konklusion man får når man ser det her lort! Kæft man, man skulle jo tro du lider af skizofreni :D

  SvarSlet
  Svar
  1. Hvis du ser efter, er der ikke en eneste gendrivelse fra din side om nogetsomhelst. Kun den ældste fejl i bogen om argumentation - nemlig én uunderbygget påstand som blot er et opgylp!

   Er den slags sket før? Tro du på officielt deklassificerede regeringsdokumenter som refereret af den engelske regering? Ved du hvad præcedens betyder? Din reaktion er 'fynboens' mentalitet som jeg har skrevet om i artiklen.....

   PS: Jeg er ikke på dagpenge eller nogen anden overførsel, omend dette er irrelevant. Logik er logik uanset om man kører i Jaguar eller Fiat

   Slet
 11. Hvilken grad af voodoo love-spell powers har du brug for?

  Hvis du er klar til at tiltrække en ny kærlighed til dit liv, så kan det være
  Bare den stave du har ledt efter! Virkningerne af denne stavning
  Generelt begynder man med folk, der bemærker, at de får meget mere
  Positiv opmærksomhed end normalt. De fleste siger de
  Føler, at de er blevet til en attraktion magnet, tiltrækker
  Bedre typer mennesker end de nogensinde har tiltrukket sig! Folk vil
  Find dig mere tiltrækkende, mere attraktiv og mere tiltrækkende end nogensinde.
  Kontakt Herbalish på hans personlige email adresse: dr.oduduwaspellcaster@gmail.com

  Du kan også få hurtig jobfremme, Stave for Fame, Kraft og Rigdom.
  Stave for at stoppe skilsmisse. Stave for at finde ægte kærlighed. Voodoo for held og lykke formue
  Stave for at redde dit ægteskab fra en anden kvinde. Stave til WIN-spil

  Frokost en spell i dag .. Hvis du virkelig vil bryde op med nogen, men du er ikke helt
  Helt sikkert hvad man skal sige eller hvordan man skal gøre det, det kan bare være
  Stave du leder efter! Denne stave har en fantastisk måde at skabe
  Bedste forhold for at bryde op med nogen under de bedste
  betingelser. Efter at have støbt denne stave, er det første, som de fleste mennesker bemærker
  Er mange små "sammenfald", der skaber lige de rigtige betingelser for
  Gøre din opbrud så let som muligt.
  Kontakt Dr.Herbalist på denne email: dr.oduduwaspellcaster@gmail.com

  SvarSlet
 12. Dette er en meget glædelig dag i mit liv på grund af den hjælp, Dr.Odudwa har givet mig, ved at hjælpe mig med at få min ex mand tilbage med sin magiske og kærlighedstabel. Jeg var gift i 6 år, og det var så forfærdeligt, fordi min mand aldrig betroede mig, og han var virkelig snyd på mig og søgte efter skilsmisse, jeg elsker ham så meget mere, og vi havde 2 børn sammen, jeg elsker mine børn, og jeg vil have Dem at bo og holde sig tæt sammen med deres to forældre, jeg var så desperat nødt til at stoppe skilsmissen og returnere kærlighed og stole på forholdet.
  Så da jeg kom på tværs af Dr.Oduduwa email på bloggen indlæg kommentarer om, hvordan han har hjulpet så mange mennesker til at få deres ex tilbage og hjælpe med at fastsætte forholdet.og få folk til at være lykkelige i deres forhold.
  Jeg forklarede min situation for ham og søgte derefter hans hjælp, men til min største overraskelse fortalte han mig, at han vil hjælpe mig med mit tilfælde, og her fejrer jeg nu, fordi min mand har ændret sig helt for godt. Han vil altid være hos mig og vores dejlige børn og kan ikke gøre noget uden min nutid, han elsker mig nu mere end nogensinde før.
  Jeg nyder virkelig mit ægteskab, hvad en stor fest. Jeg vil fortsætte med at vidne på internettet, fordi Dr.Oduduwa virkelig er en ægte stavekaster. Har du brug for hjælp, så kontakt docent ODUDUWA den store ..
  NU I DAG KONTAKT ODUDUWA VIA EMAIL: dr.oduduwaspellcaster@gmail.com eller Whatsapp-nr .: +2348109844548
  Dr.oduduwa kan også løse problemer som: STOP DIVORCE, DESPERATE NEED TO DIVORCE, BRING BACK EX, SPELLET TIL AT VÆRE DOMSTOL, SUCCESS OG BREAKTHROUGH SPELL, BLACK MAGIC POWERS FOR FAME, POWER AND WEALTH. etc.

  SvarSlet
 13. Dette er en meget glædelig dag i mit liv på grund af den hjælp, Dr.Odudwa har givet mig, ved at hjælpe mig med at få min ex mand tilbage med sin magiske og kærlighedstabel. Jeg var gift i 6 år, og det var så forfærdeligt, fordi min mand aldrig betroede mig, og han var virkelig snyd på mig og søgte efter skilsmisse, jeg elsker ham så meget mere, og vi havde 2 børn sammen, jeg elsker mine børn, og jeg vil have Dem at bo og holde sig tæt sammen med deres to forældre, jeg var så desperat nødt til at stoppe skilsmissen og returnere kærlighed og stole på forholdet.
  Så da jeg kom på tværs af Dr.Oduduwa email på bloggen indlæg kommentarer om, hvordan han har hjulpet så mange mennesker til at få deres ex tilbage og hjælpe med at fastsætte forholdet.og få folk til at være lykkelige i deres forhold.
  Jeg forklarede min situation for ham og søgte derefter hans hjælp, men til min største overraskelse fortalte han mig, at han vil hjælpe mig med mit tilfælde, og her fejrer jeg nu, fordi min mand har ændret sig helt for godt. Han vil altid være hos mig og vores dejlige børn og kan ikke gøre noget uden min nutid, han elsker mig nu mere end nogensinde før.
  Jeg nyder virkelig mit ægteskab, hvad en stor fest. Jeg vil fortsætte med at vidne på internettet, fordi Dr.Oduduwa virkelig er en ægte stavekaster. Har du brug for hjælp, så kontakt docent ODUDUWA den store ..
  NU I DAG KONTAKT ODUDUWA VIA EMAIL: dr.oduduwaspellcaster@gmail.com eller Whatsapp-nr .: +2348109844548
  Dr.oduduwa kan også løse problemer som: STOP DIVORCE, DESPERATE NEED TO DIVORCE, BRING BACK EX, SPELLET TIL AT VÆRE DOMSTOL, SUCCESS OG BREAKTHROUGH SPELL, BLACK MAGIC POWERS FOR FAME, POWER AND WEALTH. etc.

  SvarSlet
 14. Hvordan man slutte sig til de store Illuminati-broderskabet i dag, vil du blev en business mand/kvinde, eller du er søger nemlig klogskab og kundskab. Pasti vil tior, politiker, musical, læge, fodboldspiller, studerende, vil du være en berømt kunstner eller en skuespiller (e TC) og du vil være rig, kraftfuld og berømte i verden og også få summen af 300,000,00 dollars med en gratis hjem af din vælger at leve i verden og også få 700.000, 00USD som månedlige løn og også været at give penge til at starte en virksomhed af dit eget valg... interesseret kontakt os officielle e-mail adresse, weblandinitiation366@gmail.com

  SvarSlet
 15. Hvordan man slutte sig til de store Illuminati-broderskabet i dag, vil du blev en business mand/kvinde, eller du er søger nemlig klogskab og kundskab. Pasti vil tior, politiker, musical, læge, fodboldspiller, studerende, vil du være en berømt kunstner eller en skuespiller (e TC) og du vil være rig, kraftfuld og berømte i verden og også få summen af 300,000,00 dollars med en gratis hjem af din vælger at leve i verden og også få 700.000, 00USD som månedlige løn og også været at give penge til at starte en virksomhed af dit eget valg... interesseret kontakt os officielle e-mail adresse, weblandinitiation366@gmail.com

  SvarSlet
 16. Hej venner, jeg hedder JASON GRAY fra Storbritannien, jeg vil dele hemmeligheden og historien om min rigdom til offentligheden i dag, fordi jeg vil benytte denne mulighed for at hjælpe og nå ud til de unge, unge mænd og kvinder i Storbritannien og over hele verden, der oplever økonomiske vanskeligheder og problemer og som følge af dette ender i at begå forskellige former for forbrydelser som røveri og narkotika og endda ender i selvmord eller spilder deres liv, som du læser min historie og følger min instruktioner alle dine økonomiske problemer og problemer vil komme til ophør i dag.
  Jeg var meget fattig og kunne næppe fodre, jeg gjorde alt for hårdt arbejde og hårde job bare for at tjene til live, min kammerat lo ved mig, og livet var så elendigt og på et tidspunkt lærte jeg at begå selvmord, indtil en trofast dag jeg så og læs et indlæg på internettet om INDIA CHURCH OF MAGIC, også kaldet SOLUTION TEMPLE. Jeg kontaktede dem og fortalte dem alle mine problemer i livet, og de fortalte mig ikke at bekymre over det hele, at alt er fint, og at alle mine vanskeligheder er forbi, tvivler jeg stadig på, fordi jeg har hørt historier om, at folk blev scammed på internettet, men jeg gav dem alle tillid fordi livet uden penge er så godt som at være død, jeg vil hellere dø end at forblive fattig, jeg blev født fattig, men jeg vil ikke dø fattig, fordi jeg er fast besluttet på at være rig og på det tidspunkt i mit liv ville jeg gøre alt for at blive vellykket, og jeg gav dem al min tillid. De kaster en rigdom for mig og indtil dette øjeblik, jeg ved ikke, hvordan jeg blev så rig, fordi penge begyndte at flyde og også berømmelse kom. Som jeg skriver nu har jeg ikke kun penge, men jeg møder og diskuterer med toppolitikere her i Indien, fordi de fleste også gør dette for at tjene penge. Ønsker du at blive velhavende i dag og blive meget berømt og populær, så er dette din mulighed, så kontakt INDIA KURSEN MAGISK TID PÅ ...... churchofmagic1@gmail.com Du kan også besøge hjemmesiden til INDIA CHURCH OF MAGIC på http://churchofmagicindia.simplesite.com/

  1.DAN ØNSKER DU DIN VIRKSOMHED TIL AT VÆRE REN?
  2. ØNSKER DU AT VÆRE RICH?
  3. Ønsker du FAME?
  4. FINDER DU VÆRDI?
  5. ØNSKER DU AT GIVE EN END TIL DIG FINANSIELLE PROBLEMER?
  6 Ønsker du at slette alle dine gebyrer eller lån?
  7. Ønsker du at blive gift?
  8. ØNSKER DU AT GØRE DIN LØSNING TILBAGE?
  9. ØNSKER DU AT KONTROLLERE OG VERIFIERE ONLINE LOVERS OR LOANS OR ANY DUBBLE IN YOUR LIFE?
  10. SØGER DU BESKYTTELSE FRA DINE FJERNDER OG EVILEN
  11. ØNSKER DU AT HAVE HJÆLPET AF ALLE SIKKERHED, SIKKERHED ELLER SIKKERHEDER
  12. ØNSKER DU TIL TOP DIVORCE

  Så undlad at kontakte INDIA CHURCH OF MAGIC på nedenstående detaljer, hvis du har problemer eller problemer overhovedet i dit liv, er du sikker på, at de vil hjælpe dig.
  Email: churchofmagic1@gmail.com
  Hjemmeside: http://churchofmagicindia.simplesite.com/

  SvarSlet
 17. Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

  FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
  1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
  2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
  3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
  En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
  Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com  BEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia,
  Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


  Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

  SvarSlet
 18. Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

  FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
  1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
  2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
  3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
  En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
  Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com  BEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia,
  Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


  Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

  SvarSlet
 19. Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

  FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
  1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
  2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
  3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
  En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
  Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com  BEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia,
  Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


  Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

  SvarSlet
 20. Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

  FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
  1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
  2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
  3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
  En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
  Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com  BEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia,
  Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


  Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

  SvarSlet
 21. Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

  FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
  1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
  2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
  3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
  En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
  Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com  BEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia, Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


  Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

  SvarSlet
 22. Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til USA og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminati's broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde velkommen til alle nye tiltænkte medlemmer, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer, sammen med denne mulighed i livet, for at de kan være berømte. Vet nok, at der er en mange fordele, der gives til alle medlemmer. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com
  BEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia, Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


  Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

  SvarSlet
 23. Hilsener fra ILLUMINATIs store orden til den forenede stat og over hele verden er dette en åben mulighed for at slutte sig til Illuminatis broderskab, hvor du kan genvinde dine tabte drømme og også hvor du kan se lyset af rigdom og lykke uden blodoffer. Og vi betaler også et beløb på 650.000 USD for at byde alle nye medlemmer velkommen, da de tilslutter sig broderskabet og også et hus efter eget valg og placering med investeringer sammen med denne mulighed i livet for at de skal være berømte.

  FORDELE TIL NYE MEDLEMMER, DER KOMMER TIL ILLUMINATI.
  1. En kontant belønning på USD 650.000 USD.
  2. En ny Slank Dream CAR værdiansat til USD $ 150.000 USD
  3. Et drømmehus købt i det land du ønsker.
  En måned med aftale med de 5 bedste i verden.
  Ledere og de 5 vigtigste berømtheder i verden. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte den tidligere email adresse = greatilluminate99@gmail.com  BEMÆRK; dette Illuminati broderskab, som du kan deltage fra hvor som helst i verden Indien, Tyrkiet, Afrika, USA, Malaysia, Dubai, Kuwait, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Europa. Asien, Australien osv.


  Hilsner TEMPLE ILLUMINATI UNITED STATES

  SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg