Kognitiv Dissonans, Logiske Fejlslutninger& Farlig Lydighed


Kognitiv Dissonans, Double-Think & Stockholm Syndrom
 
af ChaosNavigator

Kognitiv dissonans er ubehaget ved at blive konfronteret med viden som er i modstrid med det man ‘kender’. Vi kan sikre kognitiv konsonans (undgå kognitiv dissonans der kan være angstprovokerende) ved at undgå informationer, der strider mod den viden 'vi har' i forvejen. Kognitiv dissonans er resultatet af selve konditioneringen. Konditioneringen, autoritetstroen, trancen, betyder oftest, at ethvert modsætningforhold, som mentalt burde gennemskues som modsætning, ikke bliver gennemskuet, hvilket er double-think, og som er grunden til, at kognitiv dissonans ikke opstår eller ikke er vedvarende (fordi man falder tilbage i double-think).

Double-think er det modsatte af kognitiv dissonans:

"Somewhat related but almost the opposite is cognitive dissonance, where contradictory beliefs cause conflict in one's mind. Doublethink is notable due to a lack of cognitive dissonance — thus the person is completely unaware of any conflict or contradiction." -Doublethink- Wikipedia
Hvis man udfordrer double-think-trancen på sokratisk metodisk vis, ved at præsentere modsætningsforhold mellem indbyrdes modstridende, logisk uforenelige forklaringer på et fænomen, hvor kun én af disse kan være sand, forsøger man at ophæve double-think. Kognitiv dissonans hos tilhørerne vil oftest opstå som første reaktion.

Personen der udfordres på verdensbilledet, må så vælge en position; enten fortsat rationalisere deres gamle double-think position (hvilket i værste fald er lig med nyttig idioti, stockholmsyndrom, komiske ali, etc.) eller - foranlediget af den momentane kognitive dissonans - ende op i en ny position, hvis den gamle ikke holder i retten, men dette resulterer i yderligere uvished og utryghed, da erkendelsen af modsigelsen kun avler flere spørgsmål, som man ikke umiddelbart kan besvare (eksempel: hvorfor har Big Pharma, regeringer, massemedier manipuleret i så morderisk grad som de har?).

Som oftest foranlediger dette folk til på desperat vis at fastholde double-think for at slippe for uvisheden og ængsteligheden.                    


Som tendens (eller generelt) godtager man det som er i overenstemmelse med massemediernes fortælling, med skolingen, uddannelsen/uddannelsesskaden, konditioneringen, landkortet, og frafiltrerer – bevidst elle ubevidst – det som ikke findes på kortet. Man forveksler landkortet med landskabet – det som erkendelsesteoretikeren Gregory Bateson kaldte error in logical typing. Dette er også forklaringen på, at de fleste reagerer med vantro og ubehag, når de bliver konfronteret med ny information, som er uforeneligt med det de ‘ved’ (kognitiv dissonans), det som de er blevet fortalt, uddannelsen, staten, etc.


                   https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f1/4d/20/f14d2016203fa15cd743064a4938e773.jpg


Konfronteret med påstande om, at Big Pharma, staten og medierne manipulerer, så er sådanne påstande årsagen til de emotionelt reaktive negative reaktioner, når den kognitive dissonans melder sig, og derfor oftest øjeblikkelig kontra-forsøg på invalidering (‘det passer ikke’) af den nye information gennem rationalisering, forsvar af ugyldigt verdensbillede – og derfor fejl i logisk typologi; forveksling af landkortet (det man ‘ved’) med landskabet.

Stockholmsyndrom melder sig, og til sidst – i den sidste fase før verdensbilledet kollapser – vil Komiske Ali-argumenter komme på banen (man benægter det åbenlyse).Der er mange logiske fejlslutninger  indenfor et utal af områder pga tilpasning af landskabet til landkortet. Vi benægtede at Irak ikke havde WMD, fordi vi fik fortalt at de havde det. Det var en løgn  - det kostede millioner af Irakere livet og uhørt lidelse for endnu flere.


Eksempel på logiske fejlslutninger pga. konditionering og kognitiv dissonans

Tiilpasning af ‘landskabet’ til ‘landkortet’ – eksempler fra en diskussion jeg havde med en ‘klog’ fyr' om skadevirkninger ved mobiltelefoners stråling, trådløs teknologi, etc. I princippet kunne det gælde flere af disse bullet points, men udvekslingen forneden eksemplificerer blot den automatik hvormed personen benægter enhver påstand, som er uforenelig med det han 'ved':


Min påstand: 'Mobiltelefoner er farlige!':

Konsumeren: ‘Mobiltelefoner er sikre, ellers ville de ikke være tilladte, der er lavet mange undersøgelser, bla, bla…”

Min Respons: 'I en iPhone’s menu – dybt begravet med meget lille tekst – advarer Apple om, at man ikke skal bære en iPhone i lommen.'

‘Apple warns customers to never use or carry an iPhone in your pocket’
http://consumers4safephones.com/apple-warns-customers-to-never-use-or-carry-an-iphone-in-your-pocket/ May 27, 2012


Konsumeren: “Jo, men det er jo godt og ansvarligt, at de advarer forbrugeren’

Pointen er her pludselig flyttet fra spørgsmålet om de er sikre eller ej, til at advarsel er godt – uden, at personen kan se, at målstolperne er flyttet/glidebane og red herring, nemlig spørgsmålet om skade i sig selv til, at advarsel om skade er godt og ansvarligt, alt imens vedkommende mangler erkendelse om, at den første påstand (‘Mobiltelefoner er sikre, ellers ville de ikke være tilladte) er modsagt af indrømmelsen af den anden ( “Jo, men det er jo godt og ansvarligt, at de advarer forbrugeren’) – og uden at kunne se, at dette er modsigende galmandsværk/fordummelse, point of irrelevance og uden at kunne se, at målstolperne er fjernet.).

Der er sikkert flere logical fallacies men Ignoratio elenchi, irrelevant conclusion, missing the point stikker frem.

Se også:
De 76 falske argumenter

Videre i dialogen:

Min Respons:(den EGENTLIGE grunden til advarsel): 'Firmaerne advarer ikke for forbrugerens skyld, men for at beskytte sig selv mod erstatningssager.'

Consider the little-noticed bit of legalese that comes in the safety manual for Apple's iPhone 4: "When using iPhone near your body for voice calls or for wireless data transmission over a cellular network, keep iPhone at least 15 mm (5/8 inch) away from the body,...The companies want to legally protect themselves,” says Robert Cleveland Jr., a former FCC official who worked on setting the current cellular-phone radio-frequency standard.
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2029493,00.html

Se i øvrigt også, hvordan man finder en legal disclaimer dybt begravet i en iPhone’s menu – med meget små bogstaver: RT - Tidskode: fra 5:32
(The Truthseeker 'Unequivocal' cell phones cause cancer (E32)

Videre i dialogen:

Konsumeren svarer: ‘Ja, men de skal jo beskytte sig selv – det gør ethvert firma jo’

Her er kæden hoppet helt af: Igen ser vi, hvordan, at diskussionen flyttes fra spørgsmålet om, at det er en advarsel som antages at afspejle beskyttelse, anstændighed, ansvarlighed, for forbrugerens skyld – en falsk antagelse – til at det nu pludselig bliver et spørgsmål om det ‘fornuftige’ i firmaets selvbeskyttelse, ikke beskyttelse for forbrugeren. Igen; ønsketænking pga konditionering, autoritetstro, mediernes udeladelse, og Bertrand Russells pointe forneden.

Konsumeren hopper fra

1) benægtelse af farlighed – men konfronteret med Apple’s egen indrømmelse – til
2) skjult ubevidst accept af farlighed, qua forbigåelse af dette til
3) falsk antagelse om, at advarslen er til for forbrugerens sikkerhed, som så – konfronteret med, at advarslen skyldes firmaets selvbeskyttelse – ender op med
4) at firmaet selvsagt skal beskytte sig selv, som noget alment acceptabelt eller ukontroversielt

Han kan ikke se, at der springes fra de samtlige falske antagelser om, at det er ufarligt til > advarsel om fare er til for forbrugerens skyld til > . at det er ukontroversielt, at firmaet beskytter sig selv. hvilket er ønsketænking, point of irrelevance, ignoratio elenchi, stockholm syndrom, komiske ali, etc.

Han opretholder double-think. Årsagen er netop tilpasning af landskabet til et forudindtaget konditioneret landkort/verdensbillede, og dette må være årsag til logical fallacies i mangt og meget, her blot beskrevet med andre ord.

Sekvensen foroven viser, hvordan landskabet (virkeligheden) tilpasses til landkortet (verdensbillede, antagelser, ønsketænkning, m.m.), selvom det burde være omvendt. Ergo Stockholm-syndrom, nyttig idioti, komiske ali og andre retarderinger, der er farlige for en selv, og andre også. Sekvensen foroven er meget typisk for et bestemt segment af befolkningen, hvis tænkeevne er eroderet pga. konditionering..

Et illustrerende citat i denne sammenhæng, kan kaste lys over årsagen til skepsis, samt trygheden ved det familiære:

“Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod dets instinkter, vil det (i allerbedste fald) undersøge det grundigt, og nægte at tro på det medmindre bevisbyrden er overvældende. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der tillader en grund til at handle i overensstemmelse med dets instinkter, vil det acceptere det uden det mindste bevis’
-
Bertrand Russell
Russels udsagn er ligeså gyldigt, hvis man erstatter ordet “instinkter” med følgende ord i denne omformulering:

‘Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod massemedierne, autoriteten, lægen, regeringen, det ‘almene’ verdensbillede, etc., vil det [i allerbedste fald] undersøge det grundigt, og medmindre bevisbyrden er overvældende, vil det nægte at tro på det. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der er i overensstemmelse med uddannelsen, massemedierne, autoriteterne, regeringen, det almene verdensbillede, vil det acceptere det uden den mindste bevisførelse.’

Dette ses i Twain's udsagn, blot med den forskel, at den typiske reaktion er benægtelse på forhånd, snarere end undersøgelse af modpartens argument:


”Statsmænd vil opfinde billige løgne, beskylde og bebrejde den nation som angribes, og mennesker vil stille sig tilfreds med disse samvittighedsdulmende falskheder. De vil omhyggeligt studere disse og nægte at undersøge ethvert modbevis; således vil de overbevise sig selv om at krigen er retfærdig, og takke Gud for den fortjente søvn man nyder, efter dette forløb af grotesk selvbedrag”
– Mark Twainhttps://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/3c/5f/bc/3c5fbc7640b3d46397c4bc8c169932d5.jpg


Farlig Lydighed

Vores forståelseshorisont i Vesten, specielt i Skandinavien, er bevidsthedsmæssigt langt, langt væk fra denne mørke virkelighed (Big Pharma's løgne, statens løgne, false flag statsterrorisme, etc.) - alt imens disse realiteter betragtes, ved en tragisk skæbnens ironi, som totalt uvirkelige, hvis de overhovedet er på radaren.

Derfor er de fleste nærmest konditionerede til udifferentieret, og over en kam at fejlbedømme disse realiteter som fiktive (kognitiv dissonans). Og at opstille stråmandsargumenter som tjener som psykologisk forsvarsmekanisme mod en underliggende angst for at blive trukket ud af den (u)virkelighed man ”kender”.

Følgelig grunden til, at prædikaterne ”konspiranoia”, ”vås”, etc. helt autonomt slynges ud (og mange akademikere er ingen undtagelse, tværtimod er uddannelsesskaden hos dem størst qua indoktrinering af det selektive papegøje pensum). Det er rationalisering som følge af kognitiv dissonans.

http://schoolingtheworld.org/wp-content/uploads/2011/12/chomskypic.jpg
Ifølge Einstein, var det eneste som kom i vejen for hans læring, hans uddannelse, og Noam Chomsky sagde, at uddannelse er en form for påtvungen uvidenhed, Bertrand Russell; at mennesker ikke er født dumme, men bliver dumme af uddannelse. Pensum er meget selektivt.


'It is to be expected that advances in physiology and psychology will give governments much more control over individual mentality than they now have even in totalitarian countries. Fichte laid it down that education should aim at destroying free will, so that, after pupils have left school, they shall be incapable, throughout the rest of their lives, of thinking or acting otherwise than as their schoolmasters would have wished... Diet, injections, and injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible. Even if all are miserable, all will believe themselves happy, because the government will tell them that they are so '
- Bertrand Russell
Kognitiv dissonans gælder derimod ikke den anden vej i samme grad, hvis overhovedet for de kritiske tænkere som har genemskuet de mange løgne [læs: vågne deprogrammerede logikere, dissidenter, etc.], da det påståes - via salonfæhige psykologiske og antropologiske forklaringer - at 'konspirationsteoretikere' har projektion, ønsketænkning, etc. som årsag - men dette er i sig selv et produkt af ulogisk rationalisering:

De fleste seriøse mennesker som til sidst accepterede 'alternative forklaringer', og efter lang tids research, havde til at starte med accepteret den langt mere emotionelt trygge officielle forklaring. Mange mennesker som er blevet 'omvendt' var initialt skeptiske overfor disse såkaldte 'konspirationsteorier.' Hvis det var ønsketænkning for deres vedkommende, kan man spørge sig selv, hvorfor en sådan pludselig kovending i overbevisning, en sådan horribel overbevisning, ikke er kontrabalanceret af den ønsketænking som siger, at Big Pharma og regeringen ikke skjuler noget? At ønsketænking skulle være bestemmende for disse overbevisninger (Big Pharma, statsterror, massemedieres manipulation, etc.) betyder jo, at de føler meget større ubehag ved sådanne forklaringer (at staten og medier er manipulerede i morderisk grad) - end den langt mere behagelige overbevisning (ignorant bliss) om, at de officielle forklaringer er sande. Det var på trods af ubehaget, at observationer og logikken overvandt indoktrineringen og autoritetstro. Der kan derfor ikke være tale om confirmation bias.

Af samme grund er Saul Bellows udsagn adresseret til de autoritetstro, ikke de anti-autoritære:

‘A great deal of intelligence can be invested in ignorance when the need for illusion is deep.’ - Saul Bellow
Desuden: confirmation bias/ønsketænkning, 'cyberbalkanization' 'crippled epistemologies' (Cass Sunstein) skaber ikke virkelighed, når deklassificerede arkiver bekræfter logik og 'paranoide' obserationer after the fact!

”En ubekvem sandhed kan fratage livet mening, en løgn give det mening. Ingen har lyst til at høre, at de er blevet bedraget, og at de ikke er herrer over deres eget liv. … Sidst af alt ønsker vi at blive konfronteret med kravet om at opgive en livsstil, vi har kæmpet hårdt for at opnå. Livet er forvirrende nok i forvejen, en daglig kamp, som ikke gør os specielt åbne over for ubekvemme sandheder med dramatiske konsekvenser. Der findes som altid en sikker løsning på problemet med de ubekvemme sandheder. Dræb budbringeren. Fyr ham, ignorer ham, undergrav hans troværdighed eller fortæl ham, at han er stor fortæller, men en ringe journalist.” - Carsten Jensen [da han stadig kunne tænke straight]
Citatet ovenfor er sigende, for det er ingen overdrivelse at pointere, at det også kan overføres som en psykologisk forklaring på mange menneskers uimodtagelighed overfor påstande om det milltær-industrielle-teknokratiske komplex, massemedierne, Big Pharma's og regeringers forbrydelser, på trods af at dokumentation er forelagt

Parallelvirkelighedens er foreviget i de følgende klassiske 3 citater – kort kommentar:

‘The Matrix is a system, and that system is our enemy. When you are inside it, you look around and what do you see? Businessmen, Teachers, Lawyers, Carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are part of that system and that makes them our enemies. You have to understand that most of these people are not ready to be ‘unplugged’. And many are so hopelessly dependent on the system, that they will fight to defend it’ – Morpheus (Laurence Fishburne), The Matrix
 
“A really efficient totalitarian state would be one in which the all-powerful executive of political bosses and their army of managers control a population of slaves who do not have to be coerced, because they love their servitude. To make them love it is the task assigned, in present-day totalitarian states, to ministries of propaganda, newspaper editors and schoolteachers…. The greatest triumphs of propaganda have been accomplished, not by doing something, but by refraining from doing. Great is truth, but still greater, from a practical point of view, is silence about truth.” – Aldous Huxley, Brave New World
 
‘They could be made to accept the most flagrant violations of reality, because they never fully grasped the enormity of what was demanded of them, and were not sufficiently interested in public events to notice what was happening‛
– George Orwell, 1984

Man ser i de ovennævnte 3 citater en parallelvirkelighed beskrevet; på den ene side en verdensopfattelse som er konditioneret og ufri (alt imens den i selvopfattelse regner sig for fri, normal, etc.) – og en bagvedliggende virkelighed på den anden side, en art Deep Politics, hvor bevidstheden om dette, potentielt rummer kilden til frigørelse/afkonditionering fra den konstruerede spin-virkelighed, men som generelt ikke opfattes som spin og perception management (eller hvis den gør, ofte bliver fornægtet, latterliggjort eller rationaliseret).

Ikke kun sandhed, magt og kontrol er fællesnævneren for ovennævnte udsagn men de adresserer implicit også muligheden for en frigørende erkendelsesinteresse, der kunne bryde den kollektive hypnose, hvis man kunne forstå undertrykkelsens mekanismer.

Af samme grund har bevidstgørelsen af STASI-staten 2.0 og Darth Vader-imperiets fremmarch betydet, at Huxley- og Orwell-citater, m.fl. gennemgår en renæssance i sig selv, og er eksploderet tiltagende i nyere tid – flittigt brugt af uafhængigt tænkende og dissidenter, som strækker sig over hele det politiske spektrum. Internet gennemhuller doublethink/doublespeak, hvis man er årvågen. George Orwell definerede “Doublethink” som evnen til at holde to modsatrettede overbevisninger i bevidstheden samtidigt, og acceptere dem begge.

Orwells doublespeak/doublethink lever profetisk i bedste velgående, og det at så mange millioner af mennesker er begyndt at gennemskue propagandaen, perception management-mindfuck, mediernes manipulation, er et udtryk for denne bevidstgørelse, og er i sig selv et udtryk for, at internet reformationen gennembryder den ‘Goebbelske firewall’ (se
Internet Reformationen - den 5. statsmagt ).
                        Knowledge is Power - Igorance is Dangerous
Knowledge is power, hvad man ikke ved, kan skade dig. Hvad man ikke ved, kan ikke skade dem (som skader dig, mens du forsvarer dem – uhyggeligt grotesk og absurd), und so weiter…..

Hvad Voltaire og andre mente med dette udsagn (‘Cherish those who seek the truth but beware of those who find it.’ ), var ikke, at sandhed om løgne ikke findes – det gør de, og de kan afsløres og bliver afsløret konstant.

Lys (sandhed) findes i mørket (løgne), og nogle har altid båret det, mens de har samtidens pile i ryggen, for derefter at få genoprejsning….

Hvis man ikke tror tror på sandhed, tror man ikke på løgn heller.

Man kunne fremsætte den påstand, at frygten for ‘Stasi-staten’, Big Pharma, etc. kun hører til i den udannede, uvidende, ‘konspiranoide’, og forskrækkede del af befolkningen – med dertil hørende naive halvskolede røverer – men det er evident, at dette slet ikke er tilfældet, snarere tværtimod, og derfor ligger naiviteten og fordommene snarere hos de uinformerede, de følgagtige og autoritetstro.

Det er en dyd at være skeptisk og rationelt anlagt, men selv i de tilfælde, hvor intelligente mennesker er blevet præsenteret for exceptionelt kompetente og overbevisende analyser, er der mange, som afviser sandheden.


Det er altså nødvendigvis ikke manglende intelligens eller rationalitet, som er årsagen til den manglende erkendelse, revision, indrømmelse, etc., men snarere, at den manglende åbenhed overfor nye opdagelser — uanset hvor rationelle og indlysende – udgør den refleksmæssige hindring for det mentale kvantespring, som for langt de fleste er svært at foretage. Dette er historisk attesteret til fulde indenfor alle områder af viden.

Det er ofte attesteret, at den psykologiske barriere i form af kulturel hypnose, vantro, følgagtighed, og identifikation med det vante, udgør skyklapper der hindrer udsynet til nye sandheder. I denne kontekst er det sandsynligvis også den største hindring for de fleste menneskers modtagelighed overfor potentielt høj sandhedsværdi, idet konditionering og rigid identifikation med institutionernes uddannelse og massemediers socialisation, ideologier, m.m. er faktorer som blokerer for ny information, der kunne revidere den hidtidige status quo.

Det som er det mest groteske er, at godhjertede mennesker kan handle mod andre grusomt, uden at opfatte, at det de gør er grusomt, tværtimod; i selvopfattelse er det 'anstændigt' eller 'normalt'!

Se også:
Funktionel Dumhed - Er Du Psykopat Uden At Vide Det?

“Civil ulydighed er ikke vores problem. Vores problem er civil lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden har adlydt lederes diktater, og millioner er blevet myrdede pga. denne lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden, er lydige overfor fattigdom, sult, stupiditet, krig og grusomhed. Vores problem er, at folk er lydige, og at fængslerne er fyldte af sølle tyve, mens de store tyve leder landet. Dette er vort problem.”
– Howard Zinn

”Størstedelen af den vold mennesker har påført hinanden, er ikke de kriminelles eller de mentalt afsporedes værk, men påført af normale, respektable borgere… man kan gå så langt som at sige, at på denne planet, er ‘normal’ lig med sindssyg.”
– Eckhart Tolle
At være bøddel på sig selv og andre, uden at vide at man er bøddel - det er det mest absurde. De er per definition i deres handlings og adfærds konsekvens ofte farlige for andre - uanset om man mener det emotionelt fordømmende eller ej, så er sandheden tilbage! Nyttig idiot er ikke kun et nedsættende udtryk, men deskriptivt og neutralt sandt, når det er i overnesstemmelse med sandheden.

Perceptionsstyring, imitation, vigtige kollektive psykologiske barrierer, comfort zones, flokdyrsmentalitet - at mennesket, kollektivt og individuelt, er prisgivet konditionering og perception management i en uhyggelig grad, og at det slavisk irrationelt imiterer/reproducerer omgivelserne, er uigendriveligt attesteret ved Solomon Aschs eksperimenter allerede i 50erne, Stanley Milgram i 60erne (og gentaget mange gange i vor tid), Stanford fængselseksperimentet i 70′erne, og i nyere tid ikke mindst af Adam Curtis prisbelønnede serie af BBC-dokumentarer, specielt The Century of the Self og The Power of Nightmares, Scott Nobles fantastiske serie af dokumentarfilm, og ikke mindst Howard Blooms ypperligst mesterlige artikel ‛Reality is a Shared Hallucination', for blot at nævne nogle få.

(Der er genbrugt fra andre artikler igen, idet det er for vigtigt ikke at gentage)

Kommentarer