Internet Reformationen - den 5. statsmagt

Den 5. statsmagt - Internetreformationen

Internet eksponerer statens og pressens fortielser og manipulationer. Vi ser forræderiet og forbrydelserne i real-time, udenom de kontrollerede massemedier, og forståelsen af dette, er beskåret de mennesker, som er årvågne vel at mærke, og som skriver og er bevidste om substans, som er interessede i andre end sig selv, og som er med til at afsløre usandhed, bringe løsninger, etc.


"Løgnen kan kun opretholdes, så længe staten kan skærme folk fra de politiske, økonomiske og/eller militære konsekvenser af løgnen. Det bliver således af afgørende betydning for staten at anvende alle sine beføjelser til at undertrykke uenighed. Sandheden er den dødelige fjende af løgnen og derfor er sandheden statens største fjende.”
– Joseph Goebbels

Uanset om citatet kan spores til Goebbels eller ej, er det en perfekt illustration af situationen. Det er internet-reformationen, der har gennembrudt – og stadig gennembryder – den ‘Goebbelske firewall’ - og heri består den største trussel mod krigsherrerne, eliten, regeringer, da de ikke længere har monopol på medierne.

The Internet Reformation http://www.thedailybell.com/news-analysis/internet-reformation-has-it-progressed/


Den manglende bevidsthed om løgnen 'legitimerede' invasionen af Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien. Men det hele var løgn, hvilket kunne være undgået hvis de hundrede millioner af mennesker havde bevidsthed om at det var løgn - fra starten.

Her er en stor øjenåbner fra Professor Tim Andersen på 3 min, enorme løgne for start på de sidste mange krige: : The Pretexts for War (short video)
Eller denne fra RT:


Historikere vil i værste fald se tilbage på specielt de mange prominente intellektuelle, hvis selvforståelse som frihedens vogtere og vagthunde, kunne have advaret deres millioner af tilhængere -men i stedet – konfronteret med false flag terror  – påtager mange sig rollen som nyttige idioter og gatekeepers qua vantro, uvidenhed, apati, og kognitiv dissonans, uagtet deres godhjertethed og brilliante evner ellers, etc.

Vi er inde i en fase, hvor hedonistiske uvidende naive DK-lemminger i The Truman Show bliver overvåget og datamineret via Google, Gmail, Youtube, Yahoo, deres fotos på Facebook bliver lagret i biometriske databaser, etc. – og alt imens de er optaget af Vild Med Dans(k), Svanekøkken, Ipod, Ipad, pat, porno, alko-koma-soma, lykkepiller,  etc. i konteksten af hedonisme, dekadence, og narcissisme, etc., er millioner af mennesker slået ihjel, og flere millioner er flygtet fra Irak, Libyen, og nu Syrien på baggrund af illegale krige, løgn og falsk flag terrorisme, noget som med meget stor sandsynlighed vil ende med en storkrig.

Diplomatiet er spil for galleriet, da dette har været planlagt i lang tid.  Og lemmingernes hedonisme, narcissisme, uvidenhed, godtroenhed, naivitet, apati – og ikke mindst vantro overfor påstandene fremført i denne og andre artikler  – tjener krigsherrerne og eliten godt. 

Og hvordan ved vi alt dette? Gennem kontrasten af hvad massemedier dækker/ikke dækker VS den dokumentation vi får at vide via internettet selv. Nogle danskere har udtalt, at de kun læser danske aviser, for at studere løgnene og manipulationerne. Det er det som er betydningen af internettets magt, når det er bedst, og at det gennembryder den ‘Goebbelske’ firewall.

Hvordan vil historien dømme dem, når det viser sig, at de autoritetstro godtroende tog fejl, og at der var langt dybere kræfter på spil? Hvorfor er det ikke sandt, når al diskursiv stringent logik peger på det? Fordi du er Cand. Scient. Pol og dette ikke stod i papegøjepensummet?

Alt dette er i sig selv et sandsynligt resultat af faktorer, såsom statens hemmeligholdelse, compartmentalization, kognitiv dissonans og normalcy bias – den samme normalcy bias, som bidrog til eliternes perception management af masserne,censur, der ikke tillod afvigende forklaringer og protester, da mange dissidenter anklagede staten selv som ansvarlig for mange af de statslige fabrikeringer, terroroperationer og økonomiske manipulationer der – indtil internettets og internetreformationens fremkomst – havde kunnet operere parallelt i de såkaldte vestlige demokratier uden at blive eksponerede i stort omfang.Journalister indrømmer at efterretningstjenester, lobbyer og reklamefolk dikterer massemediernes indhold  Den Fjerde Statsmagt er Død – Internettet gennembryder den Goebbelske firewall af elitens og massemediernes løgne

Internet er den virkelige 4. statsmagt – måske skal man kalde det den 5te, for den 4. er død, og har været det længe, hvilket er den egentlige grund til forsøg på restriktioner af internet, fordi internet er farligt for eliten  –  noget som er nævnt af højtprofilerede CIA-analytikere såsom Ray McGovern, Robert David Steele, og vidt forskellige skarpe iagttagere i tiltagende grad.

“As study after study and report after report has shown, the death of the old media has accelerated in recent years, with more and more people abandoning newspapers and now even television as their main source of news. Instead, the public is increasingly turning toward online sources for their news and information, something that is necessarily worrying for the war machine itself, a system that can only truly flourish when the propaganda arm is held held under monopolistic control.”
-Faking It: How the Media Manipulates the World into War
Medierne er – idéelt set – den Fjerde statsmagt –  vagthunden – men er blevet kuppet og er magtens skødehund, såkaldte presstitutes. Der er en grund til, at pressen bliver kaldt den fjerde statsmagt. Men det er en joke, som flere og flere bliver bevidste om. Og at medierne ikke skriver om mange  ting, at de fordrejer, censurerer, udelader eller manipulerer, er vanvittigt –  og hvem besidder positionen som den egentlige vagthund idag?

Det gør hære af bloggere, organisationer, open source, og analytikere på uafhængige websites –  hvert eneste sekund via internettet! Og DE er en voldsom kraft mod Big Brother og deres kastrerede skødehund; pressen.

Se evt. denne artikel også:  Project Censored, the Reality of World Government and the Masquerade of a ‘Free Press’

‘Massemedierne, den 4. statsmagt, er den eneste af vore institutioner, der fungerer uden noget form for effektiv demokratisk kontrol [i teorien, ikke i praksis], idet enhver form for uafhængig kritik vendt mod den, ethvert forsøg på at skifte den ud, aldrig når en større offentlighed, ganske enkelt fordi en sådan kritik ikke har nogen chance for at blive udsendt i stor målestok.’
– Paul Virilio, “Krigen, byen og det politiske”, 1994
Men internet har ændret dette!
Den tyske journalist og redaktør ved Frankfurter Allgemeine, Udo Ulfkotte, skrev for nylig en bog, 'Gekaufte Journalisten', hvor han beskrev, hvordan CIA havde infiltreret tyske medier og havde bestukket og korrumperet ham og hans kolleger. Der er INTET i danske massemedier om denne nyhedssensation! INTET! Check selv!

Se interview med ham: European media writing pro-US stories under CIA pressure (VIDEO)


Det perverse og groteske er, at hans bog er en bestseller i Tyskland, som ingen journalister må nævne i medierne, samtidigt med at der er dødstrusler mod ham.

‘But there is a price for telling the truth. Professional journalists committed to truth in media are invariably penalized by their corporate employers. They are pressured into accepting media disinformation as routine, as part of the job. They are encouraged to skim the surface or to convey half truths. This system rewards mediocrity. Lying brings fame, funding and career advancement. Those who refuse to abide by the standards of the mainstream media are fired, blacklisted and their prospects extinguished. Journalists who have the courage to say the truth find themselves marginalized and excluded, and therefore often driven into poverty. Indeed, a considerable number of journalists who contribute to Global Research find themselves in this predicament’
– Global Research


Regeringer, medier, og efterretningstjenester vildleder i tiltagende grad, ikke kun eksterne fjender, men udfører PSYOPS mod egne befolkninger via mainstream og sociale medier: Glenn Greenwald og NSA-Whistleblower, Edward Snowden, har dokumenteret, at efterretningstjenesterne bruger såkaldte  'cyber magikere', der poster disinformation og falsk materiale på internettet, vildleder offentligheden, miskrediterer kritikere af regeringen, og bruger de sociale videnskaber og andre teknikker på den mest virulente måde for at manipulere on-line diskussioner og aktivisme. Det er hermed sandsynliggjort, at Operation Mockingbird aldrig sluttede, men muterede eksplosivt videre ind i den digitale tidsalder - se også nogle få disse chokerende afsløringer her, her, her, og her.


Så længe mange blot er optagede af præfabrikeret papegøje pensum, salon-fæhig, dekadent, hjernedød Café-Coma-Latte Kultur, i Berlingske- og Politiken-forsider, er optagede af ‘Tips om hvordan du stadig kan høre lyden fra TV når du spiser chips’ og lign., er der ingen fare for, at borgerne/slaverne vågner op. Men folk vågner alligevel op. Mange mennesker vågner dog op - her er et poetisk indslag fra RT (700 millioner seere) med Sean Stone bl.a. (Oliver Stone's søn), der klart viser en foragt for de traditionelle medier, en foragt som mange, mange millioner mennesker også udviser:                               Is Mainstream Media Now The Most Significant Threat To Freedom?Når sandheden via internetreformationen i tiltagende grad nu bliver en trussel for løgnen, staten, krigsherrerne, eliterne, Big Pharma, m.fl. vil sandhedssigerne, dissidenter, kritikere af staten blive udråbt af staten som 'ekstremister', 'terrorist-supporters', 'konspirationsteoretikere', etc.

En mistænkeliggørelse af whistleblowers, dissidenter og sandhedssøgere vil finde sted, og finder sted i tiltagende grad - for når afsløring af løgne bliver en trussel for statens beskidte hemmeligheder, skal whistleblowers straffes, karakterhenrettes, m.m. Obama har f.eks. fængslet flere whistleblowers end alle amerikanske præsidenter samlet før ham, er den mest fjendtlige præsident mod pressen, mere end nogen anden præsident i USA's historie, og har nægtet FOIA (Freedom of Information Act) mere end nogen anden.Men internetreformationen buldrer derudad, og de kan ikke bruge internet killswitch uden at systemet bryder sammen.Will The Internet Reformation Lead To A Global Political Reformation?
http://disquietreservations.blogspot.dk/2011/12/will-internet-reformation-l

 

The Net Is Mightier Than The Sword – James Corbett at TED Talks
Since the rise of the internet people have changed from mere audiences into authors and editors. With pieces of technology small enough to fit the whole world into your pocket, a revolution might be on its way. The net is now mightier than the sword

https://www.youtube.com/watch?v=i05m8w7rD_4 Mennesker vil blive chokerede, når de opdager, at de er blevet massivt løjede for, og massemedierne vil fremstå som Komiske Ali. Hvad der ikke er på radaren, er det mest magtfulde; sandhed – men falskheden promoveres mens sandheden censureres.Folk må begribe de korrekte landkort (fortolkninger og facts) eller blive prisgivet farlig propaganda i vild forvirring, når Titanic-civilisationen og The Truman Show kollapser for alvor.


“They’re not going to tell you that a collapse is coming. You’re going to have to see it for yourself. The government’s never going to tell you that it’s going to happen. These guys are never going to tell you the truth, because they can’t tell you the truth. Their job is to promote confidence, not to tell you the truth.”
– statement by hedge fund founder Kyle Bass


Snart vil for mange ændringer blive for åbenlyse for, for mange mennesker til, at man kan blive holdt hen i den Goebbelske afskærmning fra virkeligheden.

Identisk Terrorøvelse samme dag som Paris 13/11  2015 VIDEO

Det er et 'tilfælde'


Identisk Terrorøvelse samme dag som London 7/7 2005 VIDEO
(danske undertekster)

Det er et 'tilfælde'


Identisk Terrorøvelse samme dag som Breivik 22/7 2011 VIDEO

Det er et 'tilfælde'
I Paris 13/11 var der terrorøvelser samme dag. Både under 7/7-angrebet i London, Breivik-massakren i Norge, Boston-bombningen, 11. september. 2001, Oklahoma, m.fl. var der samtidige, ofte identiske terrorøvelser, og officielle talsmænd siger stort set altid det samme: at deres øvelser på samme tidspunkt, samme sted, samme karakteristika, m.m. er altid, altid et 'tilfælde'.


Regeringer INDRØMMER at de har begået false flag terror operationer


Et af de stærkeste præmisser, der forhindrer folk fra at vågne op, er den fejlagtige tro på, at regeringer og massemedier ikke ville lyve og bedrage i et så excessivt forræderisk og morderisk omfang som de har gjort.
Stockholmsyndrom melder sig, og til sidst – i den sidste fase før verdensbilledet kollapser – vil Komiske Ali-argumenter komme på banen (man benægter det åbenlyse).


Hvordan vestlige medier -f.eks. de uddøende dinosauriske Berlingske, Politiken, JP, Information, etc.  vil retfærdiggøre deres inkompetente udeladelser og manipulationer i den sidste Komiske Ali-fase, når sandheden om diverse hemmeligholdelser, manipulationer, udeladelser, og årsager, opnår meget større bevidstgørelse blandt befolkningen, vil blive yderst interessant at overvære.
Hr. og Fru. Hakkebøf i DK er muligvis ligeglade, da DK er mere tryg og uvirkelig sammenlignet med mange andre lande, men mange andre mennesker udenfor DK i verdensopinionens bevidstgørelse om dette, vil tvinge de følgagtige danske medier til at opfinde narrativer der er Munschausenske i deres umulige rationaliseringer.  Dette gælder alle mulige andre usandheder også.

Man kan dog ikke håndhæve åbenlyse manipulationer og overvågning over mange millioner dissidenter i den vestlige verden, uden at selvforståelsen af vores ‘åbne samfund’ og ‘demokratiet’, bryder sammen for flertallet (ej heller kan man ikke pådutte mennesker usandheder i længere tid, når internet dementerer disse).


Hvis overvågningen f.eks. overhovedet skal kunne tage og føles på, og have direkte magtudøvende værdi for eliterne, skal overvågningen have mærkbare konsekvenser overfor den enkelte, og så må statens handling effektueres (henstillinger, arrestation, osv.) – dette kan ikke ske i større skala uden, at befolkningen vågner op.

Og da forudsætningen for en succesfuld restriktion af så radikal art er, at flertallet af befolkningerne accepterer en drakonisk utilsløret tyrannisk STASI-stat uden større protester, er dette meget usandsynligt. Derfor undgår man dette, da kuplen i The Truman Show ville bryde sammen. I stedet fungerer inverteret totalitarisme foreløbig, som den har gjort i umindelige tider, men facaden i parallelvirkeligheden er hastigt ved at bryde sammen.

Huxleys forudsigelse (eller advarsel) om fremtiden i citatet forneden, vil derfor ikke gå  i opfyldelse, da for mange mennesker er vågnet – internet-renæssancen spiller en enorm rolle i denne kollektive opvågnen, hvilket selv Obamas mentor, Brzesinski har udtalt (gentagne gange de sidste 5 år)  er et problem for eliten: Brzezinski: ‘Global Political Awakening’ Making Syrian War Difficult


“[De vil] få folk til at elske deres trældom og producere diktatur uden tårer, en form for smertefri koncentrationslejr for hele samfund, så at folk vil få frataget deres frihedsrettigheder, men de vil snarere nyde dette fordi de vil være distraherede fra ethvert ønske om oprør gennem propaganda og hjernevask, eller hjernevask forstærket af farmakologiske metoder. Og dette synes at være den endelige sidste revolution” [for eliten]
– Aldous Huxleys forudsigelse om fremtiden, Tavistock, 1961
Dette er delvist sket men vil ikke vare, bl.a. pga. internet, der har afsløret mange af elitens løgne – internetreformationen (begge faser er i fuldt flor; renæssance og reformation) ses af mange tænkere som en parallel til Gutenberg-pressen, og som Chris Hedges påpeger, vil  inverteret totalitarisme ikke længere fungere under sammenbrudsscenarier, ej heller når den Gobbelske firewall er gennemhullet som en si.


Eliten har et gigantisk problem: jo mindre de gør, desto værre bliver det. Jo mere de gør, desto værre bliver det, for dem. Game over.

Må alle disse  ‘paranoide mørkemandsfantasier’ blive gjort til skamme, hvilket jeg inderligt håber, men desværre siger 15 års årvågen informeret observation og logik, at alt dette ikke er illusorisk  – som den almene dansker sikkert vil tro – tværtimod. Alle prognoser bliver desværre bekræftede gang på gang. Talløse yderst kompetente aktører, analytikere, bloggere, efterretningsfolk, organisationer, m.fl. i internet renæssancens tidsalder, peger på enorme manipulationer i en stor grad af specificitet og konsensus, at man skal være uinformeret eller imbecil eller Stockholmsyndrom-offer, for ikke at se det.


Alt dette – som fremstår uvirkeligt for mange mennesker – kan pludseligt vise sig at være virkeligt.

Internetrenæsancen tordner fremad!

Vær beredt: The Truman Show er i færd med at kollapsel! Og det er ultimativt godt.

Kommentarer

Populære indlæg