Funktionel Dumhed - Er Du Psykopat Uden At Vide Det?


...og historier om uvidende ufrihed

Bryd dine lænker


af ChaosNavigator

 (denne artikel er publiceret på opfordring)


"Det moderne menneske er mere patologisk i sin normalitet end på sindssyghospitalet'
- C.G. Jung

"Sindssyge i individer er sjældent - men i grupper, partier, nationer og epoker, er det reglen"
- Friedrich Nietzsche 
”De virkeligt hjælpeløse ofre for mental sygdom skal findes blandt de, der fremstår som de mest normale. Mange af dem er normale fordi de er så veltilpassede til vores livsform, fordi deres menneskelige stemme er blevet gjort tavs så tidligt i livet, at de ikke engang kæmper eller lider eller udvikler symptomer som neurotikeren. De er ikke normale i hvad man kan kalde den absolutte betydning af ordet; de er kun normale i relation til et dybt abnormt samfund, Deres perfekte tilpasning til dette abnorme samfund, er et tegn på deres mentale sygdom. Disse millioner af abnorme normale mennesker, som lever uden ståhej i et samfund, som de - hvis de var fuldt ud menneskelige væsener – ikke burde være tilpasset
– Aldous Huxley, Brave New World Revisited


"Funktionel dumhed...betyder ..at man er kompetent/gør sit arbejde uden kritisk at tænke over hvorvidt det er meningsfuldt/samfundsgavnligt ....Hvordan overlever man i en absurd organisation? Umiddelbart tør ingen stikke hovedet frem og gøre oprør, fordi det er alt for omkostningsfuldt. Man mister sit job og bliver forfulgt. Mange har svært ved at forklare, hvad de egentlig laver. Nogle har været der i mange år og prøver at ignorere absurditeterne, undgå de værste af slagsen...Teoretisk fører det Roland Paulsen til at gå til den litteratur, der findes om, hvorfor mennesker finder sig i at være i et umenneskeligt absurd system og være med til at påføre andre mennesker smerte.


Roland Paulsen ser forskellige varianter af lydighed, der viser sig som grader af kynisme. Der er for det første en fortvivlet lydighed, hvor mennesker hver dag fortvivlet adlyder et system, som er absurd. Det afspejler sig blandt andet i arbejdsmiljøet i arbejdsformidlingen, hvor 60 % føler sig stresset. De er presset fra flere kanter - fra stadig flere ubehagelige og voldelige klienter - og fra stadig mere absurde krav fra oven i systemet.

Så er der gruppen af de kynisk lydige. Kynisme tillader en at være kritisk overfor den magt, man underordner sig. At anlægge en kynisk attitude viser, at man både er lydig, men samtidig overfor sig selv kan sige, at man har gennemskuet systemet. Peter Sloterdijk har kaldt det "en oplyst form for falsk bevidsthed". 


Endelig er der en gruppe, som udviser en positiv lydighed, og som Roland Paulsen betegner som funktionelle dumme. De fokuserer på det gode og klager ikke. De deler kynikerens resignation, men forsøger hele tiden at se det positive, selvom det måske ikke er der. Det kan være en livsfarlig dumhed, fordi den kan føre en organisation ud i absurditeter. 


Hvad er så Roland Paulsens løsning på problemet? At fortsætte med at skabe job, tror han ikke på - at fortsætte "arbejdslinien" er absurd. For at alle kan få gavn af den teknologiske udvikling - mere frihed - foreslår han en radikal nedsættelse af arbejdstiden og er åben overfor en form for basisindkomst. I lønarbejdet er vi nemlig mere kontrolleret end i nogen anden sfære i samfundet. I den forbindelse henviser han også til et Gallup-studie fra 2013, der viser at kun 13 % af verdens lønarbejdende befolkning oplever at de har et udviklende og engagerende arbejde (s. 171).


Helt uventet har Roland Paulsens lille bog vakt en enorm debat i Sverige, den er blevet anmeldt i næsten alle medier. Han har gentagne gange optrådt i svensk TV og nu er der så også blevet skrevet et lille dukketeaterstykke. Her fralægger dukkerne sig ansvaret ved at pege på, at de kun er marionetter, der må adlyde ordre. Samtidig får de deres eget liv ved at udvikle individuelle strategier for at udholde at være i et system, som de egentlig ikke tror på.


Det provinsielle Danmark
Er der nogen i lille Danmark, der er observeret det? Nej. Det viser desværre, hvilken lille osteklokke vi lever i. Der kan foregå en forrygende relevant debat lige på den anden side af Øresund - og ikke et medie observerer det eller orienterer om det. Provinsialisme af værste art - som kan eksistere på trods af internettet.. "
Se resten af artiklen: Arbejdsmarkedssystemet præget af funktionel dumhedDesuden viste økonomer, at arbejdsløsheden er vigtig: i Politikken den 25 august 2014 påviste de, at en ledighed på 5-6% er nødvendig, så lønningerne kan holdes nede.


Kan du skade et andet menneske pga. autoritetstro? JA:
Milgram eksperimentet
Gruppepres, lydighed og ideologi – hvordan almindelige mænd bliver gerningsmænd
Beordret til at give stød
En mand iført grå teknikkeruniform var forsøgsleder og beordrede gennem hele forsøget læreren til at fortsætte med at give stød, hvis han udtrykte modvilje mod at fortsætte. Fire opfordringer i følgende rækkefølge blev givet, hver gang forsøgspersonen nægtede:  
Vær venlig at fortsætte
Eksperimentet kræver, at du fortsætter
Det er helt afgørende, at du fortsætter
Du har intet andet valg, du skal fortsætte
Man stoppede forsøget, hvis læreren nægtede at give stød efter den fjerde ordre fra forsøgslederen om at fortsætte. 
Overraskende resultater
Milgram fik 40 psykiatere til at kigge på sin beskrivelse af eksperimentet og vurdere, hvor mange af forsøgspersonerne, de troede ville give de maksimale 450 volt stød til eleven. De vurderede i gennemsnit, at kun omkring 1 % af forsøgspersonerne ville adlyde, da de mente, at kun sadister ville gå så langt. 

Da eksperimentet blev afviklet, kom det derfor bag på alle – ikke mindst på Milgram selv – at 2/3 af forsøgspersonerne gav den maksimale strømstyrke. Det skete til trods for, at skuespilleren ved de lave strømstyrker stønnede og gav udtryk for ubehag, at han ved middel strømstyrker bad om, at forsøget blev stoppet, og at han ved den maksimale strømstyrke blev helt stille – hvilket over for forsøgspersonen kunne indikere, at eleven var besvimet af smerte eller måske endda var død.'
Se resten: http://www.folkedrab.dk/artikler/gruppepres-lydighed-og-ideologi-hvordan-almindelige-maend-bliver-gerningsmaend?usepf=true


Nyt socialt ekperiment - de fleste mennesker er får - kort video:
Denne uhyggelige papegøjeadfærd i videoen er testet i forsøg i mange variationer mange, mange gange siden 50'erne og før, og helt op til vore dage. Jonah Berger's beskrivelse af sin bog redegører for denne berømte lemming effekt: "Hvis du er som de fleste, vil du tænke at dine valg og adfærd styres din individuelle, personlige
smag, og meninger. Men dette er forkert!" Dette og andre mange forsøg dokumenterer - som bl.a. 'konspirationsteoretikere' har sagt i umindelige tider - at mennesker i uhørt stor grad handler som kollektive pavlovske robotter. Det kan også forklare den logiske fejl, fallacy; appel til flertallet, dvs. 'fordi mange gør det, må det være sandt' - men fornuften er forsvundet. Individualiteten er opslugt og udslettet af kollektivet! Dette er, og har altid været farligt! Specielt når magt konstant bruges til pådutning om hvad du skal mene om alt muligt - til fordel for magtens løgne som de fleste tror på.

De fleste folk er andre folk. Deres tanker er en andens mening, deres liv, en efterligning, deres lidenskaber, et citat
- Oscar Wilde

 Det berømte Asch eksperiment, hvor personen vælger at lyve overfor sine egne sanser pga. lydighed overfor andres løgne. I virkeligheden er TV blevet brugt som et globalt Asch eksperiment i et halvt århundrede massemedier som massemanipulation er brugt i over 100 år. Krige. Løgne. Perception Management. Lydighed overfor løgnene. Blot én grædende løgnagtig pige var nok til at vende offentlighedens opinion fra at være imod invasionen af Irak til at være for den - kort video. Det samme med Jugoslavien, hvor det berømte billede af den udsultede mand, var en manipulation, for at skabe en pro-krigsstemning mod Jugoslavien. Det samme med Libyen, Syrien, etc. etc. Krigspsykopaternes løgne blev overtaget af dig - du troede på deres løgn som din sandhed, og de fleste gør det stadigvæk. Medløbende morderisk.


Et andet nyligt forsøg: Videnskabsmænd på Leeds Universitet har nyligt påvist at 95% handler som får, at de intetanende efterligner andre robotisk uden at vide, hvad som sker - og at 5% kan påvirke de 95% uden at de 95% fatter manipulationen overhovedet!

Professor Krause, sammen med PhD student John Dyer, instruerede personer i at gå tilfældigt rundt i en stor hal uden at tale med hinanden eller intentionelt påvirke andre. Nogle få frivillige fik detaljerede instruktioner om, hvor de skulle gå. Konklusionen i alle tilfælde var, at de instruerede personer blev fulgt af 95% af andre i gruppen, hvor de formede en selvorganiserende slange-lignende struktur, en fåreflok, uden at vide at de blev ledt af de 5% overhovedet.
http://www.leeds.ac.uk/news/article/397/sheep_in_human_clothing__scientists_reveal_our_flock_mentalityMUST-SEE 6 gigantiske løgne afsløret på 3 minutter, massemorderiske løgne som de fleste blev påduttede og tror på stadigvæk i det fortløbende globale morderiske Milgram og Asch-eksperiment - her præsenteret af Professor Tim Andersen:


                                                         

Alt er omvendt Disinformationen fortsætter men internet reformationen har ændret dette for de som har trods, selvstændig tankegang, årvågenhed,og som er interesseret i almenvellet, sandhed, og retfærdighed (disse dissidenter, anti-krigsmodstandere, friheds og sandhedssøgende mennesker kaldes ofte 'konspirationsteoretikere' af hjernevaskede stockholmsyndromister, som blot repeterer dette udsagn uden de ved, hvorfra det kommer - i sig selv et bevis på Asch-effekten).
Se også:
 "Mediet er ikke din ven", "Tidligere CBS journalist forklarer, hvordan massemedierne hjernevasker befolkningen, "Journalister indrømmer at efterretningstjenester og reklamefolk dikterer massemediernes indhold"  og "Uddannelsesskade og Autoritetstro"
Idet ondskab skaber tvivl om vores grundlæggende tillid til verdens orden og struktur, er vi via vores instinktive selvbeskyttelse nødsaget til at benægte ondskaben eksistens og konstruere en virkelighed der giver en illusorisk fornemmelse for tryghed og forudsigelighed...

...Verden er fuld af ledere i høje magt positioner der er patologisk onde. Pga. et utal af grunde overskygger vores iboende tendens til at indrette og adlyde, vore moralske dømmekraft. Uden at vide det, uvidende, uforsigtige og utilsigtet samarbejder vi oftere med ondskab, end ej.
-
Blændet af Mørket: Den kollektive fornægtelse af ondskab og dets indflydelse

Morderisk medløben og uvidenhed = sekundær psykopati
En FBI-konsulent og andre eksperter konkluderer, at mange firmaer handler som psykopater i hht. de officielle diagnostiske kriterier for psykopati. Dette gælder mange institutioner. Er du en del af dem? Tror du på dem? Legitimerer du dem? Nøjes du med at være tilfreds med din løn, din rolle? Betvivler du flertallets verdensbillede? Skader du andre? Jamen, jeg gør bare mit arbejde! Well, er dit arbejde at skade andre? Du ved det ikke? Salig uvidenhed er lykke, men hvem bliver skadet af denne uvidenhed og hvem bliver begunstiget? Jeg har ikke tid eller råd til at fyre mig selv eller undersøge tingene selv! Så må du skifte arbejde og verdensbillede!


Kan du blive morder? Kan du handle som en psykopat uden at vide at det er psykopatisk? Åbenbart ifl. mange dokumenterede forsøg. Men hvad er forskellen på disse forsøg og den 'normalitet' som myrder løs i sin groteske 'anstændighed' konstant ude i samfundet?

Folk handler på ordre, på det som de opfatter som autoritet, og handler på flertallet automatisk, i slavisk efterligning, uden at reflektere meget over, at det de gør har livsødelæggende virkninger på dem selv og andre (dette gælder den slaviske tro på at regeringer og massemedier ikke ville bedrage og lyve så morderisk som de har gjort og gør, det gælder læger, psykiatere, medicinalindustriens forfærdelige profit på sygdom og død
(se Sygdomsindustrien og Helbredelsen - en samtale med Doktor Carsten Vagn-Hansen ), vacciner, krige, vedtagne 'sandheder', indlært tro på staten, uvidenhed om hemmelig statsterror, false flags, manipulationer etc. ). Det skaber en klasse af højtuddannede pensumpapegøjer som leder autoritetstroen, hvidvasker krig, ulødig videnskabeligt bedrag (WiFi, GMO, Gardasil Vaccinen, Vioxx, etc,) og 'legitimerer' mordet på mennesker, psykologisk, fysisk, kulturelt, socialt, etc.  


Hvis fluor, vacciner, kontrollerede massemedier,  m.m.m. er destruktive, livsskadelige, bedrag og hvidvaskning i en uhørt stor grad uden at det bliver opdaget af flertallet, samtidigt som det af flertallet anses som sandt, godt, 'normalt', og sundt, så er det - rent mentalt skelnende uden emotionel fordømmelse - et resultat af autoritetstro, blind lydighed, indoktrinering, apati, etc.

Det kan man ikke se, hvis man ikke ved, at man har internaliseret løgne, og egentlig ikke er den individualist som man tror man er - tværtimod, hvis du ikke er i mindretal blandt lunkne nudler i koldt vand, er du sandsynligvis blot en kollektivist, en stockholm-syndromist, en pensum-papegøje, m.m. Det gør dig farlig! Farlig for dig selv og farlig for andre! Selvmorderisk og morderisk! Derfor er kritisk tænkning, logik, selvstændig individualistisk tænkning en sjældenhed.

Størstedelen af undertrykkelse sker pga. dets legitimitet internaliseres. Dette er sandt for de mest ekstreme tilfælde. Menneskeslaveri var svært at gøre oprør imod...det var anset som den måde tingene nu engang er på. .....på et tidspunkt i 1800-tallet blev lønslaveri anset for at være ikke meget forskelligt fra menneskeslaveri. ...arbejdere kæmpede i borgerkrigen med banneret "Vi er imod lønslaveri og menneskeslaveri!". Frie mennesker lejer ikke sig selv ud....man bliver et frit menneske når man ikke er underlagt andres vilje.  .....man kunne endda læse overskrifter i New York Times dengang som skrev dette. Det tog lang tid at få ind folks hoveder, at ideen om at leje sig selv ud som lønslave er legitimt. Idag er det ulykkeligvis accepteret. Dette er internalisering af undertrykkelse. Enhver som tænker at det er legitimt at være lønarbejder har internaliseret en undertrykkelse på en måde som var absolut intolerable for mennesker for 150 år siden."
- Noam Chomsky


Dette er svært at erkende fordi generationer er født ind i denne internalisering som 'normal', gængs, oplever den ikke som undertrykkende, oplever den som 'den måde tingene nu engang er på. Jeg har skrevet om det her; Uvidende UfrihedPointen er den samme hos Glenn Greenwald

"Men det faktum, at gode, lydige borgere ikke selv opfatter undertrykkelsen betyder ikke, at undertrykkelse ikke eksisterer. Om et samfund er frit bestemmes ikke ved behandlingen af dets selvtilfredse, føjelige borgere - sådanne mennesker [nyttige idioter] er ikke angrebet af autoriteterne - men snarere ved behandlingen af dets dissidenter og dets marginaliserede minoriteter.....Fristelsen til at underkaste sig autoritet...styrker den autoritære kultur ved at forvandle dets ledende institutioner til magtens tjenere snarere end at holde magten i skak.
Men værre er; det skjuler tilstedeværelsen af undertrykkelsen ved at sikre, at de fleste borgere, der vælger at følge, stole på og adlyde autoritet, ikke personligt oplever undertrykkelse og derfor ikke tror - nægter at tro - at den virkelig eksisterer"
-  Film om lydighed, 'Compliance' (artikel af Glenn Greenwald, The Guardian, 2012)

På samme måde begynder samfundet at udvise en socialkarakter som er psykopatisk, men den opleves ikke som psykopatisk.

'Når psykopater er dem der tegner de politiske linjer og generaldirektørerne for de store firmaer, så bliver den måde de tænker og rationaliserer på - deres 'moral'- også den gængse kultur og 'moral' i den brede befolkning over hvem de råder. Når det sker, så bliver sindet i befolkningen inficeret på samme måde, som et patogen inficerer den fysiske krop. Den eneste måde at beskytte os selv på overfor denne patologiske tankegang er at vaccinere os selv imod den, og det er gjort ved at lære så meget som muligt om psykopati og dens indflydelse på os. Sagens kerne er at denne "sygdom" trives i et samfund, hvor dens eksistens er benægtet, og denne benægtelse er planlagt og bevidst'
- Psykopatens trick: At få os til at tro at det onde kommer et andet sted fra

At være bøddel på sig selv og andre, uden at vide at man er bøddel - det er det mest absurde. De er per definition i deres handlings og adfærds konsekvens ofte farlige for andre - uanset om man mener det emotionelt fordømmende eller ej, så er sandheden tilbage! Nyttig idiot er ikke kun et nedsættende udtryk, men deskriptivt og neutralt sandt, når det er i overensstemmelse med sandheden.

Perceptionsstyring, imitation, vigtige kollektive psykologiske barrierer, comfort zones, flokdyrsmentalitet - at mennesket, kollektivt og individuelt, er prisgivet konditionering og perception management i en uhyggelig grad, og at det slavisk irrationelt imiterer/reproducerer omgivelserne, er uigendriveligt attesteret ved Solomon Aschs eksperimenter allerede i 50erne, Stanley Milgram i 60erne (og gentaget mange gange i vor tid), Stanford fængselseksperimentet i 70′erne, og i nyere tid ikke mindst af Adam Curtis prisbelønnede serie af BBC-dokumentarer, specielt The Century of the Self og The Power of Nightmares, Scott Nobles fantastiske serie af dokumentarfilm, og ikke mindst Howard Blooms ypperligst mesterlige artikel ‛Reality is a Shared Hallucination', for blot at nævne nogle få. 

Det som er det mest groteske er, at godhjertede mennesker kan handle mod andre grusomt, uden at opfatte, at det de gør er grusomt, tværtimod; i selvopfattelse er det 'anstændigt' eller 'normalt'!

“Civil ulydighed er ikke vores problem. Vores problem er civil lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden har adlydt lederes diktater, og millioner er blevet myrdede pga. denne lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden, er lydige overfor fattigdom, sult, stupiditet, krig og grusomhed. Vores problem er, at folk er lydige, og at fængslerne er fyldte af sølle tyve, mens de store tyve leder landet. Dette er vort problem.”
– Howard Zinn

”Størstedelen af den vold mennesker har påført hinanden, er ikke de kriminelles eller de mentalt afsporedes værk, men påført af normale, respektable borgere… man kan gå så langt som at sige, at på denne planet, er ‘normal’ lig med sindssyg.”
– Eckhart Tolle

Vi er i en situation, hvor de uafvidende ofre (kyllinger) – for krigsherrernes og elitens perception management – har internaliseret elitens verdensbilleder, i vidt omfang – indenfor politik, medicin, økonomi, jura, psykologi, m.m. – skabt af elitære tænketanke [dette er dokumenteret i vidt omfang, selv på BBC], hvis verdensbilleder er designet til at beskytte eliterne, som ofrene/gidslerne ikke tror eksisterer – alt imens gidslerne, de morderiske og selvmorderiske fanger i 1. og 2. stadie, samtidigt angriber de vågne mennesker (der befinder sig i det 3. stadie) som forsøger at befri dem, fordi gidslerne (kyllingerne), pensum papegøjerne, ofrene, foretrækker at forblive  desensitiviserede overfor den ubehagelige virkelighed af deres eksistens”

Kyllingerne har ikke en chance, det har vi – alligevel handler de fleste som de blinde høns, nyttige farlige idioter, der forsvarer bødlerne, så det er værre end eksemplet med kyllingerne.' - se resten for uddybende forklaring om kyllingerne:
https://paradigmet.blogspot.dk/2015/12/konspirationer-og-kyllinger-en.html


If you cannot think, you cannot figure things out.
If you cannot figure things out, you will never see that you are a slave.
If you cannot see that you are a slave, you can never rebel.
If you cannot rebel, you will never be free.
If you cannot be free, you can never fulfill your purpose on earth to be your highest and best self.
Se også DDR 2.0 - Danmark som Nyttige Idioter

Konsekvenserne af de psykopatiske aktører i regeringer, medicinalindustrien, medierne, etc. kan ikke fornægtes, da de på et eller andet tidspunkt ankommer, så de sovende vækkes. Hvis man ikke forstår hvorfor, når konsekvenserne rammer os i større utilsløret skala, har man sovet i timen og troet på løgnene. Når det sker, vil ens indoktrinerede 'verdensbillede' være ubrugeligt fordi det er falskt! Ens landkort/verdensbillede er løgnagtigt, og man vil ikke umiddelbart kunne forstå hvorfor alt dette er foregået, og man kan falde til patten for endnu flere manipulationer som godtroende 'nyttig idiot', som medløber på endnu en psykopatisk manipulation - f.eks. afgive mere frihed for 'sikkerhed' (og miste begge dele). Not good! Bliv fri og frigør andre fra løgnene - det er antitesen til Kærlighed og Sandhed ikke at gøre det!
”Statsmænd vil opfinde billige løgne, beskylde og bebrejde den nation som angribes, og mennesker vil stille sig tilfreds med disse samvittighedsdulmende falskheder. De vil omhyggeligt studere disse og nægte at undersøge ethvert modbevis; således vil de overbevise sig selv om at krigen er retfærdig, og takke Gud for den fortjente søvn man nyder, efter dette forløb af grotesk selvbedrag”
– Mark Twain
For at skabe en tilfreds slave’ [skrev Frederick Bailey], ‘er det nødvendigt at skabe en tankeløs slave. Det er nødvendigt at formørke dets moral og mentale vision, og så - så vidt det er muligt - at udslette fornuftens magt'. Dette er hvorfor læsning og kritisk tænkning er farligt, i sandhed subversivt i et uretfærdigt samfund'
― Carl Sagan
“It is not always the same thing to be a good man and a good citizen.”
― Aristotle

“The price of apathy towards public affairs is to be ruled by evil men.”
— Plato


                                   

Billedet foroven er bl.a. en henvisning til, at regeringer og efterretningstjenester
vildleder, ikke kun eksterne fjender, men udfører PSYOPS mod egne befolkninger via mainstream og sociale medier: Glenn Greenwald og NSA-Whistleblower, Edward Snowden, har dokumenteret, at efterretningstjenesterne bruger 'cyber magikere', der poster disinformation og falsk materiale på internettet, vildleder offentligheden, miskrediterer kritikere af regeringen, og bruger de sociale videnskaber og andre teknikker på den mest virulente måde for at manipulere on-line diskussioner og aktivisme. Det er hermed sandsynliggjort, at Operation Mockingbird aldrig sluttede, men muterede eksplosivt videre ind i den digitale tidsalder - se også nogle få disse chokerende afsløringer her, her, her, og her.

                                          --------------------------------------PS. Spontan gammel brainstorm om Generation Z, kollektivisme, frihed, individualisme, m.m:

 
»De tilhører den første generation, der for alvor er blevet anset for at være individer med individuelle talenter, muligheder og behov,« siger Marianne Levinsen. - Generation Z er på vej - Nationalt | www.b.dk 
 
Ovennævnte Berlingske-artikel står i kontrast til dette f.eks:

Over halvdelen af gymnasieelever skader sig selv for at tackle livet - pol.dk
Unge, der drikker meget, har tendens til at skære, brænde eller slå sig selv.


Har set udtrykket 'mass produced individualism', hvilket bør kaldes skjult kollektivisme, da alle forsøger at være individualister uden at være bevidst om, at de forhåndenværende valg, er ligesom homogeniseret mælk, hvor man på baggrund af, at alle partikler i mælken er adskilte, fremhæver sin 'individualitet', uden at kunne se, at de svømmer rundt i den samme mælk som homogeniserede partikler og - uanset hvor adskilte, og med små variationer i form - egentlig ikke er individualister. 

Derimod bliver de formede i hoved og røv via papegøjepensum, hvor de lærer 'kildekritik' (som mange bryster sig af), med 'gode' kilder [læs:statsautoriserede], mens 'dårlige' kilder er udenfor pensummets acceptability [læs: selvstændig kritisk tænkning = dårlige karakterer] -  uden at kunne gennemskue, at dette ikke er kildekritik, men indoktrinering.Som jeg skrev engang: Problemet med at fremføre sandheden ( f.eks. at internettet og alternative medier gennembryder lamestream og magtens løgne ), er at det er uacceptabelt i gymnasiet, og man skal derfor være taktisk klog, dvs. holde sig til pensum for at få gode karakterer, da sandheden er ilde hørt, og man skal derfor blot tale dem efter munden, for at få gode karakterer i fag såsom samfundsfag, historie, etc.  Man skal være 'god' indenfor pensum, men ikke for god (i den forstand, at hvis man fremfører facts som er udenfor pensum, så er det ildeset, ergo; det bliver problematisk at få et friktionsløst forløb).

'All day long beating you over the head with their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table has tilted folks. The game is rigged and nobody seems to notice. Nobody seems to care! Good honest hard-working people; white collar, blue collar it doesn’t matter what color shirt you have on. Good honest hard-working people continue, these are people of modest means, continue to elect these rich cock suckers who don’t give a fuck about you….they don’t give a fuck about you… they don’t give a FUCK about you. They don’t care about you at all… at all… AT ALL. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Thats what the owners count on.' - den legendariske komiker, George Carlin, fra hans mest berømte show;
http://shoqvalue.com/george-carlin-on-the-american-dream-with-transcript/

De studerende skal være lemminge for den til enhver tid siddende magtens interesse -  at skabe lydige slaver og papegøjer - dygtige nok til at operere en PC (såkaldt 'kritisk tænkning') , men for dumme til at gennemskue hvordan systemet virker (virkelig kritisk tænkning) ....og som de bliver buttfucked af.


De fleste tror stadigvæk, at skolen er til for børnene. Det er den ikke. Formålet med den prøjsiske skole [den model som er fremherskende i den vestlige verden] er at skabe lydige borgere, der ikke stiller spørgsmål og blot gør, som de får besked på.
https://sitdol.blogspot.dk/2016/09/uddannelsesskade-og-autoritetstro.html

Du kender sikkert mange, som reagerer på denne måde i din omgangskreds idag - erstat blot Lenina's reaktion med din vens:
“Ønsker du ikke du var fri, Lenina?”

“Jeg ved ikke, hvad du mener. Jeg er fri, fri til at have den mest vidunderlige tid. Alle er lykkelige nu om dage."

['Danmark er det lykkeligste land i verden' - not!]


Han lo, “Ja, Alle er lykkelige nu om dage “Vi har givet dette* til børnene som 5-årige.Men vil du ikke gerne være fri til at være lykkelig på en anden måde, Lenina? På din egen måde, for eksempel; ikke på alle andres måde

Jeg ved ikke, hvad du mener
gentog hun.

- Fagre Nye Verden, Aldous Huxley [mine understregninger]
(*Soma - Soma er er et lykkestof i Fagre Nye Verden, som gives hver eneste gang der er anledning til utilfredshed. Idag er Soma = Alkohol, lykkepiller, stoffer, Cafe Coma Latte (u)kultur, fladskærme, computerspil, sport, Perception management, Ipod, Ipad, Paradise Bordel, Blood sport, Patter, Pop & Porno, Playstation, X-box, X-faktor, Vild med dans(k), Mindfulness som Mindlessness, konsumer-koma som Soma, fordummende uddannelser = uddannelsesskade, papegøjepensum, mainstream censur, degeneration, brød og cirkus, m.m.m. ]

Det er tydeligt en pointe her, at Lenina ikke kan forstå frihed, andet end det fængsel, som hun forveksler med frihed.

I Aldous Huxley's Fagre Nye verden er al modstand, og mulighed for og ønske om revolution, udeladt. Folk er lykkelige pga. den bedøvelse, de lever i, men individet er opslugt i masserne, og individets rettigheder kan ikke håndhæves, da ingen konstaterer dem - og ingen konstaterer brud på dem.

Vold er generelt set et dårligt og omkostningsfuldt redskab til at få sin vilje. Derfor at propaganda, uddannelsesskade, mind control, etc. er at foretrække, fordi kontrol af sindet (sindelagskontrol) ikke kræver åbenlys fysisk vold for at kontrollere mennesker.

Derimod er denne lullen ind i lykke, som vi præsenteres for i Fagre Nye Verden, ideel, fordi der slet ingen grund er til at gøre modstand, hvis man er tilfreds. Den fuldendte totalitarisme har måske slet ikke brug for vold, da målene er nået. Individet er atomiseret og reduceret, og det finder dets identitet i ideologien og dets funktion. Magten er total, og dens apparat fungerer til perfektion. I et samfund, hvor totalitarismen er fuldbragt, vil al forandring per definition blive til det værre. Fraværet af vold og bevægelse understreger, at Fagre Nye Verden er et totalt totalitært styre, centreret omkring kontrol og manipulation til at sikre, at privatheden ikke kan finde fodfæste. Det sker netop, fordi det private er uden for den totalitære stats rækkevidde. I den totale totalitære stat er intet menneske privat. Det er en grundpille hos totalitarismen og en grundlæggende pointe hos Huxley.’
 


I vort samfund er den enkeltes måde at reagere på er resultatet af alle mulige kulturelle påvirkninger, der bevidst eller ubevidst er indpodet i ham/hende. Der er næsten intet nyt, som vedkommende selv har opdaget. Tankegangen er rent mekanisk, reaktionerne er automatiske. Det enkelte menneske lader sig opsluge af den samfundstruktur, det fødes ind i, lader sig forme af de tilvante handlingsmåder, og ´nye´handlinger er blot evige, vanemæssige gentagelser. Begrebet ´individuality´kommer af ´indivisible´, der betyder udelelig. At være et individ, en individualitet, henviser derfor til en tilstand, der er udelelig i sig selv. Men menneskelige væsener er så formede af mange ting, som ikke stammer fra egen opdagelse, og der er derfor en spaltning i dem. Mennesket må gøre sig fri eller fortsætte med vedblivende at gå sovende med robotagtige skridt gennem sin tilværelse fra fødsel til død. Individet må se i øjnene, at han/hun ikke er en udelelig helhed, men er en kopi, der udviser flokmentalitet ved psykologisk set at have gjort sig totalt afhængig af andres meninger og syn på tilværelsen. Tilhøreren, læseren, enkeltmennesket lever altså ´inautentisk´, er et andenhåndsprodukt. Men samtidig er det muligt, at jeg - som enkeltindivid - er i stand til at kunne gøre mig fri af enhver form for afhængighed. I den  eksistentialistiske grundholdning f.eks., er det enkeltmennesket selv, der så at sige må bryde igennem indefra.


 Skellet mellem at leve inautentisk eller autentisk findes allerede hos Kierkegaard som skellet mellem at opleve sin angst og fortvivlelse på ret måde eller at lulle sig ind i en småborgerlig falsk tryghed. Kun ved at bryde ud - som ener - af massemeningens tyranni, har man mulighed for at leve sit liv autentisk. Hos Nietzsche findes en lære om den stærke ener, der bryder med mængdens tyranni og lever sit liv ud af en indre styrke, idet han trodser tradition og hykleri. Martin Heidegger taler om, at mennesket kan leve sit liv i uegentlighed eller i egentlighed. Uegentligheden er kendetegnet ved, at mennesket skjuler sig i det anonyme gennemsnit, ved at være, tænke og forholde sig, som de andre gør. Man lever som “Das Man”. Men enkeltindividet har muligheden for at kunne bryde ud af denne forfaldenhed.

Fravær af oprør mod systemerne samt manglende  bevidsthed om, at de lever i 'The Island','1984' kamoufleret som 'Fagre Nye Verden', 'The Truman Show', 'The Matrix', er et klart bevis på den kognitive uddannelses-/kemiske/sociale lobotomi.

Det er Kognitiv stenalder, sammen med de andre generationer, som er forblevet indenfor Truman Show. Hvis man ikke gennemskuer de mange løgne, men vedbliver i troen på det falske, er man ikke intelligent (eller den skelneevne, der fordres for at gennemskue, er simpelthen ikke i blomstring fordi konditioneringens magt er større end individets selvstændige gennemskuelseskraft [der er et tysk ord for det, som jeg ikke kan huske]).
Mange betoner kun det teknologiske aspekt af 'coolness', af hipster-hedonistisk teknofili a la I-pad-pod af internetrevolutionen, men ikke dens socio-politiske aspekter via internetreformationen (se Internet Reformationen - den 5. statsmagt ), som mange er komplet blinde overfor, selvom dette burde være nok til at gennemhulle de løgne de får fortalt i uddannelsesanstalterne om Libyen, Syrien, Ukraine, Afghanistan, Terrorkrigen (kaldt 'Krigen mod Terror'), historie, økonomi, fysik endda, ad infinitum.
 

Kun bevidstgjort individualisme kan skabe et sandt kollektiv.
Summen af individualister er forudsætning for sunde kollektive strukturer.

Hvis der ikke er sand individualisme (fravær af vækst af sand individualitet) må det være lig med skjult kollektivisme, som ultimativt i værste fald bereder vejen for slaver som f..eks. elsker deres servilitet (NB! Det at halvdelen af gymnasieelever skader sig selv, kan måske ses som et tegn på, at de dumpt, dybt derinde ved, at noget er rivende galt med systemerne, men er ude af stand til at mentalisere og kognitivt konkretisere 'hvad', qua manglende konkret viden og parametre, dvs. manglende 'generel grammar', dvs. hvordan systemerne virkelig fungerer)

“A really efficient totalitarian state would be one in which the all-powerful executive of political bosses and their army of managers control a population of slaves who do not have to be coerced, because they love their servitude.” 
― Aldous Huxley, Brave New World 
 
Der kan ses en tvedeling - de som tror på systemerne og løgnen, og de som nægter at acceptere det, som er gennemskuet som umenneskeligt (og alt ind imellem også i karrikeret form).


Centralt hos C.G. Jung:

For the development of personality, then, strict differentiation from the collective psyche is absolutely necessary, since partial or blurred differentiation leads to an immediate melting away of the individual in the collective. There is now a danger that in the analysis of the unconscious the collective and the personal psyche may be fused together, with, as I have intimated, highly unfortunate results. These results are injurious both to the patient’s life feeling and to his fellow men, if he has any influence at all in his environment. Through his identification with the collective psyche he will infallibly try to force the demands of his unconscious upon others, for identity with the collective psyche always brings with it a feeling of universal validity – “godlikeness” – which completely ignores all differences in the personal psyche of his fellows. (The feeling of universal validity comes, of course, from the universality of the collective psyche.) A collective attitude naturally presupposes the same collective psyche in others. But that means a ruthless disregard not only of individual differences but also of differences of a more general kind within the collective psyche itself, as for example differences of race.
This disregard for individuality obviously means the suffocation of the single individual, as a consequence of which the element of differentiation is obliterated from the community. The element of differentiation is the individual. All the highest achievements of virtue, as well as the blackest villainies, are individual. The larger a community is, and the more the sum total of the collective factors peculiar to every large community rests on conservative prejudices detrimental to individuality, the more will the individual be morally and spiritually crushed, and, as a result, the one source of moral and spiritual progress for society is choked up. Naturally the only thing that can thrive in such an atmosphere is sociality and whatever is collective in the individual.
Everything individual in him goes under, i.e., is doomed to repression. The individual elements lapse into the unconscious, where, by the law of necessity, they are transformed into something essentially baleful, destructive, and anarchical. Socially this evil principle shows itself in the spectacular crimes – regicide and the like – perpetrated by certain prophetically inclined individuals; but in the great mass of community it remains in the background, and only manifests itself indirectly in the inexorable moral degeneration of society.
It is a notorious fact that the morality of society as a whole is in inverse ratio to its size; for the greater the aggregation of the individuals, the more the individual factors are blotted out, and with them morality, which rests entirely on the moral sense of the individual and the freedom necessary for this. Hence every man is, in a certain sense, unconsciously a worse man when he is in society than when he is acting alone for he is carried by society and to that extent relieved of his individual responsibility.
Any large company composed of wholly admirable persons has the morality and intelligence of an unwieldy, stupid, and violent animal. The bigger the organization, the more unavoidable is its immorality and blind stupidity. (Senatus bestia, senatores boni viri).* 

Society, by automatically stressing all the collective qualities in its individual representatives, puts a premium on mediocrity, on everything that settles down to vegetate in an easy, irresponsible way. Individuality will inevitably be driven to the wall. This process begins in school, continues at the university, and rules all departments in which the State has a hand. In a small social body, the individuality of its members is better safeguarded, and the greater is their relative freedom and the possibility of conscious responsibility. Without freedom there can be no morality. Our admiration for great organizations dwindles when once we become aware of the other side of the wonder: the tremendous piling up and accentuation of all that is primitive in man, and the unavoidable destruction of his individuality in the interests of the monstrosity that every great organization in fact is.
The man of today, who resembles more or less the collective ideal, has made his heart into a den of murderers, as can easily be proved by the analysis of the unconscious, even though he himself is not in the least disturbed by it. And in so far as he is normally “adapted” to his environment, it is true that the greatest infamy on part of his group will not disturb him, so long as the majority of his fellows steadfastly believe in the exalted morality of their social organization. Now, all that I have said here about the influence of society upon the individual is identically true of the influence of the collective unconscious upon the individual psyche.
But, as is apparent from my examples, the latter influence is as invisible as the former is visible. Hence it is not surprising that its inner effects are not understood, and that those whom such things happen are called pathological freaks and treated as crazy. If one of them happen to be a real genius, the fact would not be noted until the next generation or the one after. So obvious does it seem to us that a man should drown in his own dignity, so utterly incomprehensible that he should seek anything other than what the mob wants, and that he should vanish permanently from view in this other. One could wish both of them a sense of humor, that – according to Schopenhauer – truly “divine” attribute of man which alone benefits him to maintain his soul in freedom.
– C.G. Jung, Phenomena Resulting from the Assimilation of the Unconscious, Relations Between the Ego and the Unconscious, Collected Works Vol. 7

* Ang. det latinske i Jungs tekst: Senatus bestia, senatores boni viri = Senatet er et bestie, senatorerne er gode mænd. Det attesterer hvad mange intellektuelle har sagt: privat kan systemernes værste lakajer være kærlige mænd, men institutionelt via de funktioner og roller de har i Borg-bikuben, bliver individualitet opslugt og udslettet af kollektive strukturer, og umenneskelige mordere er i værste fald tilfældet. Tale om double-think, som ikke opdages....


"Jeg talte med mine venner ovre i skolen om ADHD, og at man ville blive medicineret som en zombie, hvis man var urolig. Derfor gjorde jeg alt hvad jeg kunne for at sidde så stille som muligt, så jeg ikke skulle have medicin."

Denne uhyggelige kommentar afspejler ufriheden, omvendtheden, overgrebene, und so weiter....som med tusinder af ting, der ikke bliver erkendt som slaveri og overgreb. Opfinderen af ADHD har sagt, at den er fiktiv, opfundet!! Ligeså har opfinderen (lead researcher) af Gardasil-vaccinen udtalt, at den er usikker, ikke virker, er farlig, etc.


I DK skal forældre lade deres cancer-børn undergå kemoterapi (som ikke virker) i 2 år efter de blevet helbredt (af andre ikke-patenterbare substanser) - og hvis forældrene nægter at lade børnene undergå denne døds-doktor-mengele behandling, ja så kommer staten og tager børnene fra forældrene!!!

 


I 2006 blev det afsløret (video), at Bayer Corporation havde opdaget, at deres injektionsstof var kontamineret med HIV-virus. Interne dokumenter viser, at efter at de 100% vidste, at stoffet var kontamineret, tog de det af det amerikanske marked - for så blot at dumpe det på de europæiske, asiatiske og latinamerikanske markeder og derved bevidst udsætte tusinder, de fleste af dem børn, for de levende HIV-vira. Dokumenterne viser, at FDA sammen med Bayer i al hemmelighed fortiede skandalen og tillod det dødbringende stof at blive distribueret på verdensplan. Ingen i Bayer-ledelsen blev nogensinde konfronteret med anholdelse eller retsforfølgelse i USA.
Staten betaler Big Pharma - medicinalindustriens døds-nekro-økonomiske lukrering på levende væsener som tages til gidsel (se Sygdomsindustrien og Helbredelsen - en samtale med Doktor Carsten Vagn-Hansen ).

"Man kan få hvad som helst bevist, hvis man har penge nok. Jævnligt afsløres der også direkte svindel. Det nordiske Cochrane Centre har offentliggjort, at det højst er 8 pct. af lægevidenskabelig forskning, der er til at stole på. Og Lancet, som er endnu mere anerkendt, har meldt ud, at det kun er én procent, man kan stole på. Det er så råddent det system, så man tror, det er løgn.
– Det er stærke udtalelser?
– Ja, men jeg mener det, fastslår Carsten Vagn Hansen."
- Radiodoktoren Carsten Vagn-Hansen advarer imod kemo
Det at man ikke kan gennemskue den slags, er et udtryk for 1) manglende viden og/eller 2) empati. Og denne uvidenhed kommer magtens syge elefant til gode mens den tramper mennesker til døde.


Pointen igen er


de fleste borgere, der vælger at følge, stole på og adlyde autoritet, ikke personligt oplever undertrykkelse og derfor ikke tror -  nægter at tro  -  at den virkelig eksisterer"

 

Ikke at erkende overgreb og ufriheden i det, er dybt dybt sygt og umenneskeligt, men da mange mennesker ikke erkender det, er de - emotionelt dømmende eller ej - zombificerede (eller sover om man vil), og de er derfor modstandere af friheden i kraft af at være lykkelige slaver, dvs. de kan ikke se ufriheden, slaveriet, tværtimod; de forsvarer slaveriet som frihed, og angriber dem som påpeger at de er slaver (Platon). Så længe de ikke kan se ufirheden eller det ikke personligt opleves, eksisterer elefanten simpelthen ikke på deres perceptuelle og kognitive radar....det ville ikke være rart, og det at en sådan erkendelse ikke er behagelig, er en stor fordel for alle de i zombiernes optik usynlige syge magtens elefanter, der uanfægtet af zombierne træder væsener til døde. For vi skal 'hygge'....

 

Og normen i verden er sindssyge som Tolle, Krishnamurti, Bohm, Fromm og talløse andre tænkere og forfattere har pointeret......    Film som The Island, Oblivion, The Matrix, m.fl. beskriver denne kollektive MK-Ultra lignende mindfuck massakre på generationer, mens flertallet repeterer; 'Jorden er flad', 'Kejseren har tøj på!", etc.

 

Og det at ovenstående fremstår som 'ekstremistisk' på mange, er et udtryk for hvor dybt patologien går, da konditioneringen og den uanfægtede allestedsnærværende kollektive psykopatologi har sat sig i menneskers psykiske knoglemarv, hvilket tjener det sorte væk fortræffeligt.....


At være undertrykt er at være ufri, dvd. at man er undertrykt, når man er underlagt andres vilje og igennem dette udsat for tvang, vold eller trusler om vold.

Når min nevø har siddet i skolen og undertrykt sin trang til at bevæge sig, er det fordi, han har vidst, at han ellers ville risikere at blive medicineret mod sin vilje. Da det har været et uomgængeligt vilkår for at være i skolen, har han ikke været fri, da han til hver en tid har risikeret at blive udsat for denne yderst indgribende tvang, vis han trådte ved siden af. Magtanvendelsen har eksisteret som en trussel, og han har internaliseret denne trussel og styret sig selv. Vi ser her, et eksempel på, hvordan Foucaults governmentality har fungeret i praksis.

Andre begreber for governmentality er styring gennem selvstyring eller styring på afstand. Da skolen anvender viden om ADHD, ser vi altså også, hvordan han har skabt sig selv som et subjekt for videnskabelig viden. For at forstå hvordan videnskabelig viden skaber subjekter, der er subjekter for denne viden, er det uden betydning, om ADHD er en fiktiv lidelse eller ej, idet subjektskabelsen ikke er afhængig af den anvendte videns videnskabelige sandhedsværdi men dens videnskabelige legitimitetsværdi. At ADHD tillige er en fiktion for andre end de relativt sjældne tilfælde gør det naturligvis ikke bedre. Det betyder nemlig, at han har følt sig tvunget til at lade sig styre af en fiktiv viden af frygt for at blive gjort til en zombie.

Eksemplet kan også illustrere denne pointe; det er et eksempel på internaliseret ufrihed, som skal erkendes som ufrihed og ikke fejlagtigt forstås som frihed.
Nogen vil således ikke kunne se eller ikke have noget problem med, at min nevø har siddet og styret sig selv af frygt for at blive givet en diagnose.

Argumenterne er sådan set ikke helt forkerte. Man kunne fx indvende, at børnene i skolen jo ikke bør forstyrre hinanden, og at det derfor er godt, at han kan sidde stille osv. Det er derfor, at det er vigtigt at definere sine begreber. For problemet er, at han har siddet derovre af frygt for at blive udsat for tvang, og at disciplineringen er sket ved at internalisere magten.

Selvom det sådan set er åbenlyst, når man får det forklaret, sker det uset og erkendt for de fleste. Børnene i skolen ved godt, hvad der foregår, og i et forsøg på at overleve etablerer mange børn ofte forskellige modmagtsstrategier, mens andre igen blot tilpasser sig let, fordi deres naturlige forudsætninger ikke er i konflikt med skolens krav til disciplin. På denne baggrund er ingen af børnene reelt frie, fordi tvangen eller trusler om tvang findes som den kontekst enhver interaktion i skolen finder sted i.

Da frihed er fraværet af at være underlagt andres vilje, og da intet barn, uanset om det tilpasser sig eller ikke tilpasser sig er fri for denne arbitrære vilje, så er ingen af børnene i skolen frie. Grænserne for friheden er der uanset om de ses eller ej, for de opdages, hvis børnene bevæger sig for langt væk fra den videnskabelige normalitets smalle sti. Da grænserne for frihed ikke er defineret af respekten for andres tilsvarende ret til frihed men er bestemt af magthaverne, er der ikke tale om frihed men om et fængsel.

Skolesystemet er derfor intet andet end et fængsel, der opdrager børnene til at være børn indenfor ganske bestemt snævre rammer på baggrund af tvang, vold og trusler om vold. Da systemet indtil videre har haft brug for at legitimere sig selv over for forældrene, så de ikke i hobetal har taget børnene ud af folkeskolen, og da mekanismerne ikke tåler dagens lys, har man måttet opfinde et nyt sprog til at beskrive det, der foregår i skolen. Overordnet taler man om frihed, eller i det mindste lader man som om, at man respekterer friheden som kerneværdi. Derfor tror forældrene, at børnene i skolen bevarer deres frihed, og at de derfor ikke er ufrie. Men da de i skolen er underlagt andres vilje, og da de i skolen er ændre til at forholde sig til dette, enten ved at tilpasse sig, styre sig selv gennem internalisering af magten eller ved at udvikle modmagtsstrategier - og ingen af børnene kan gribe ændrede ind over for disse grundlæggende betingelser i folkeskolen - er de alle, uanset hvordan det går med tilpasningen, underlagt andres vilje, og derfor er alle børn i skolen ufrie.

Så derfor er det rigtigt, at ufriheden er reel, uanset om man erkender den eller ej, og uanset om man i sit eget hoved har vendt rundt på det hele, så man tror, at det at tilpasse sig disse magtmekanismer er det samme som at leve i frihed.

Mennesker starter som børn og ender forhåbentligt som voksne. Børn har derfor en dobbelt status ift. selvbestemmelse, for så længe de er børn kan de ikke bestemme selv og være fuldstændigt herre i eget hus, men efterhånden som de bliver større og større kan man give dem flere og flere frihedsgrader, så de i takt med deres voksende evner bliver mere og mere selvberoende indtil de bliver helt voksne og kan klare sig selv.

Skolen er ikke et særligt godt sted at opnå dette, da skolen anvender magt til at internalisere magten, således at skoleeleverne som voksne tror, at de er frie, selvom de gennem denne internalisering er underlagt andres vilje og derfor ikke er frie men kun tilsyneladende er det og kun i begrænset omfang. Da skolen for at nå sine mål undergraver børnenes selvstændighed, svækker den samtidig børnenes muligheder for at kunne klare sig selv. Meget kan siges om dette, så jeg vil henvise til John Taylor Gatto for detaljerne.

Se mere om skolen i Uddannelsesskade og Autoritetstro

Lad det her være tilstrækkeligt at sige, at skolen derfor både begrænser børnenes frihed og deres selvstændighed, hvilket kultiverer afhængighed. Da afhængigheden forhindrer børnene i at lære at klare sig selv, betyder det, at skolen forhindrer børnene i at blive voksne. Skolen skaber derfor ikke voksne, frie og selvstændige mennesker men erstatter voksenlivet med et voksensurrogatliv som børnevoksne - eller voksne, som stadigvæk går med ble. Kidults, som de kaldes på amerikansk.

Voksenlivet er lig med self-reliance, og da man ikke kan være self-reliant uden at være fri, er voksenlivet også ensbetydende med frihed.

Det enkelte menneske i vesten er fra barnsben af underlagt en lang række regimer - både biologiske/helbredsmæssige, livsorienterede, livstilsorienterede samt psykologiske for ikke at tale om stratificerede sociale/samfundsmæssigt formidlede regimer. Det starter fra fødslen, hvor en af staten godkendt jordemoder og en af staten godkendt sundhedsplejerske tager vel i mod den lille ny og injicerer en Hepatitis B-vaccine, for ligesom at komme i gang med det samme. Der tilbydes hjemmebesøg af sygeplejersker, der skal informere moderen om diverse sundhedstiltag samt giver mulighed for rådgivning. Man benytter naturligvis begge lejligheder til at overvåge samspillet mellem mor og barn, og hvis man "bliver bekymret", kan barnet blive tvangsfjernet allerede kort efter fødslen. Og så kører møllen. Barnets udvikling måles og vejes gennem den viden, "vi" har om det gode børneliv - antal sygedage, fraværsdage, generelle trivsel, samspil med jævnaldrende, trivsel og samspil i familien, opdragelsesmønstre, sundhedsadfærd... you name it. Alle disse former for viden - med alle de normer, som er lagt ind i dette, både den statistiske norm, hvor enhver afvigelse fra dette gennemsnit er en afvigelse, man må holde øje med, samt også den moralske norm, hvor den statistiske norm bliver vejledende for den moralske norm - anvendes til at skabe det moderne menneske.


Foucault formulerer det sådan, at det moderne menneske siden videnskabernes opståen i stigende grad er blevet et "subject of knowledge", dvs. et menneske, hvis tanke- og føleregister samt ydre adfærd i verden formes gennem institututionaliserede formgivnings- og kontrolprocesser baseret på videnskabelig viden. Psykologien er en integreret del af dette, hvor forestillinger om mor-barn-kontakt, hvad barnet skal kunne på et givent udviklingstrin, følelsesmæssige reaktioner, både positive og negative, samspil med andre, antal venner og kammerater, samt funktionsmåde i vuggestue, børnehave og skole bliver retningsgivende for, hvad der er normalt og dermed OK, og hvad der er afvigende fra normen og der for u-normalt og derfor ikke OK. Klart nok, hvis nogen er så uheldige ikke at ligge på det statistiske gennemsnit, hvilket er højest sandsynligt, da statistiske gennemsnit netop udregnes for at eliminere individuelle forskelle(!), så kan statsmagten med hele pibetøjet legitimere indgreb i den personlige frihed, således at afvigere kan komme i behandling - i psykiatrien, hos skolepsykologen, på behandlingshjem, opdragelsesanstalter, fængsler.

Psykologien er fuldt ud integreret i denne proces. Min nevø oplevede allerede i første klasse at få udleveret et spørgeskema, som, beroligede læreren moderen, blot var en måde at finde ud af, hvordan han "havde det"... Han skulle vælge mellem en sur smiley, en neutral smiley og en glad smiley og vurdere, hvordan han "havde det" rent fagligt, i forhold til læreren, i forhold til kammerater, i forhold til forskellige fag, hvor spændende han syntes de var, hvor engageret han selv var, hvordan han syntes det gik i frikvartererne... moderen blev naturligvis meget beroliget af lærerens (i sig selv psykologiske kommentar), da sådanne spørgsmål jo helt klart blot måler, hvordan min nevø "har det"... bortset fra, at der ligger en udvælgelse bag det man spørger om, det man kan svare på, det man kan svare, hvad svarene betyder, hvilket muligheder, man har for at kunne påvirke situationen, et bestemt normsæt, som italesætter den gode, dygtige, elev, kort sagt den elevtype, vi godt kan lide, og som jo et eller andet sted også viser, at det ikke er så godt at være sur...

Netop det neutrale, at det "bare" handler om at spørge til, hvordan børn "har det", gør, at den magttænkning, som i virkeligheden er på spil, er svær at få øje på, endsige få lov at tale om, endsige få lov at sige nej til, endsige få mulighed for at få indflydelse på, herunder også muligheden for at forkaste den. Det er magtens mørke side, at man ikke kan få lov at tale om den, selvom den tramper rundt i rummet som en anden syg elefant.

I den vesterlandske, formgivende optik så dyrker man netop de egenskaber, der skaber og fastholder trælbindingen. Det er ganske smart. En af konsekvenserne af massakreringen af sindet i skolen er, som John Taylor Gatto skriver, at børnene bliver usikre på sig selv. Når selvet hele tiden kan måles og vejes af andre i processer, som man ikke har kontrol over, og i øvrigt i en proces, som spirituelt set er både usund og uskøn, så ender man med svagpissere, der må kanalisere den rastløse og angstfyldte usikkerhedsenergi over i eksterne stabilisatorer, flygtige som de ellers er - fx i andres anerkendelse, i gennem tilhørsforhold til noget så åndssvag som "peer Groups" eller i materielt forbrug. Dette forbrug - a la the Century of the Self -baseres ikke på menneskehedens højeste potentiale men på udnyttelsen af den lavere naturs dæmoniske energi, i mangel på et bedre udtryk.

Der er ikke tale om, at mennesket får lov til at udvikle sig som fornuftsvæsen (menneskes rationalitet = evnen til at forstå og leve i overensstemmelse med det sande, det gode, det skønne og det retfærdige og det hele i overensstemmelse med dets eget autentiske. oprindelige og dybe, sande spirituelle natur) men om at det bliver formet til at være et defekt og forkvaklet fornuftsvæsen, hvor den lavere natur, skubbet omkring af stasiernes ydre såvel så internaliserede elektrostave, får lov til at dominere. I stedet for at give mennesker mulighed for at blive frie - gennem mestring af de frie kunster og gennem frigørelse fra den lavere natur og fra samsara - udnytter man sindets iboende mekanismer til at formgive defekte mennesker, der kan gå rundt i en verden, der i virkeligheden er gennemstrømmet af lys men hvor de selv går rundt som skygger af sig selv. I sandhed en forbrydelse mod menneskeheden, hvis der nogensinde har været en sådan.
You know the way that things go
When what you fight for starts to fall
And in that fuzzy picture
The writing stands out on the wall
So clearly on the wall

Send out the signals deep and loud

And in this place, can you reassure me
With a touch, a smile - while the cradle's burning
All the while the world is turning to noise
Oh the more that it's surrounding us
The more that it destroys
Turn up the signal
Wipe out the noise

Send out the signal deep and loud

Man I'm losing sound and sight
Of all those who can tell me wrong from right
When all things beautiful and bright
Sink in the night
Yet there's still something in my heart
That can find a way
To make a start
To turn

Den legendarisk mesterlige sanger, Nusrat Fateh Ali Khan med Peter Gabriel i 'Signal to Noise' - den eneste version før Khan døde

Kommentarer

Send en kommentar

Populære indlæg