Den Universelle Afkodning

                                                                     Paradigmeskift

af ChaosNavigator


Læger ødelægger sundhed men påstår de beskytter den og ofrene for sygdom forsvarer lægerne selvom lægerne eksponeres som sygdomsfremkaldende
Du stoler jo på dem....

Universiteter ødelægger viden men påstår de bevarer den og ofrene for uvidenhed bevarer universiterne selvom universiteter eksponeres som uvidende
Du stoler jo på dem....

Mainstream medierne ødelægger information men påstår de spreder den og ofrene for misinformation spreder mainstream medierne selvom mainstream medier eksponeres som misinformerende
Du stoler jo på dem....

Videnskabsmænd ødelægger sandhed men påstår de søger den og ofrene for usandhed søger videnskaberne selvom videnskaber eksponeres som usande
Du stoler jo på dem...

- Alt er omvendt (Se nyere video og analyse her: EVERYTHING YOU KNOW IS WRONG)


       Nysprog overskrift # 1:
Link

                                                     Nysprogsafkodning:


Nysprog overskrift # 2
Link


                                                   Nysprogsafkodning:Meget kan siges om den parallelle virkelighed, som nu dæmrer for de stakkels lamestream akademikere, der
Stockholmsyndromistisk i institutionaliseret akademisk analfabetisme gik i demonstration mod 'faktaresistens' for et par dage siden. Massemediernes panik og krig mod sociale medier og  internetreformationen - og stockholmsyndromistiske legioner af uddannelsesskadede akademikere  - protesterer ubevidst/bevidst mod den nye opvågning, for retten til at bevare deres eget faktaresistente indoktrinerede verdensbillede, alt imens de bekriger de nye paradigme-destabiliserende opdagelser, som de i Pavovsk plenum kalder 'post-faktuelt' (uden at have opdaget at deres uddannelser har været kontra-faktuelle uddannelsesskader i mange årtier - oh, the epic irony...but same ol' story). Jo, politikere styres af designerideologiske og økonomiske særinteresser, men videnskaben er oftest ligeså forkalket i falske paradigmer, designerideologisk indoktrinering,  antagelser, confirmation bias, gruppepress, peer-review falsifikation og censur, etc.

2016 - Most Scientific Findings Are Wrong or Useless
http://reason.com/archives/2016/08/26/most-scientific-results-are-wrong-or-use

De ønsker - vidende eller uafvidende - at
bevare deres morderiske institutioner i uddannelsesskadende kollektivisme (og dette forkvaklede moment i historien i Hobbitland DK 2017 blev forudsagt for lang tid siden). Der nøjes med følgende gentagelser og links:

Undgå Uddannelsesskaden
Sådan er det historisk observerbart over HELE linjen i alle akademiske discipliner, hvor det oftest tager mange år før nye paradigme-destabiliserende opdagelser bliver indskrevet i lærebøgerne. (Almost) everything we know is wrong! At være bevidst om dette nye 'parallel-pensum' i internetreformationens tidsalder, er at være bevidst om de nye spydspidser, som de gamle akademikere næsten altid, altid rynker på næsen af, forbigår, eller latterliggør, i den sidste fase; aggressivt opponerer imod.

- Råd til Universitetsstuderende: Undgå Uddannelsesskaden
Læg mærke til, at de bedste læger, medicinske researchere og dissidenter kender både de konventionelle medcinske modeller og forklaringer OG de alternative modeller, ofte pionerarbejde. De kan derfor se forskel mellem de officielle accepterede medicinske narrativer VS de andre alternative årsagsforklaringer og behandlinger. De har viden om begge narrativer. Læg mærke til, at konventionelle medicinere meget sjældent kender andet, end deres eget præfabrikerede 'papegøjepensum', og latterliggør per automatik orthomolekylær behandling og andre medicinske udviklinger på spydspidsen - modeller og praksisser, som de overhovedet ikke har viden om, ikke har studeret, ikke har begreb om. Ironisk. Lægernes modstand skyldes uvidenhed, dumstolthed, kognitiv dissonans, etc. - en modstand som ikke desto mindre i slutresultatet er dødelig og umoralsk. Derudover er lægerne fanget som små brikker i et stort spil, som små møtrix in the Matrix, som eger i et stort hjul, og de kan i værste fald miste bestallingen, blive udfrosset og stigmatiseret, og mange er bange for at udtale sig. Det er medicinalindustrien som har milliarder af dollars, som bestikker lægerne, endda kan true dem - lægerne har ingen magt medmindre de organiserer sig i flok, en usandsynlig situation. De er uvidende, tavse, frygtsomme, magtesløse eller i værste fald medskyldige.
Se: Sygdomsindustrien og Helbredelsen - en samtale med Doktor Carsten Vagn-Hanse
n


'Vi er - mht. vacciner, medicinalindustriens svindel, stats-sponsoreret terror, false flags, mainstream mediernes udeladelser, censur, manipulationer, m.m.m. - i gang med Schopenhauers 1. og 2. fase.

"Fangen vender tilbage til hulen for at informere fangerne om, at de er fanger. De tror ikke på ham. og truer med at slå ham ihjel, hvis han forsøger at sætte dem fri
- om Platons Hule og Sokrates

Enhver sandhed passerer gennem tre stadier, før den erkendes: Først latterliggøres den, så modarbejdes den voldsomt, dernæst anses den for indlysende.
- Schopenhauer

De som befinder sig i 3. og sidste stadie, er de undslupne fanger I Platons Hule, som skal stå for skud fra de tilbageblevne selvmorderiske og morderiske fanger, som stadigvæk befinder sig i 1 og 2. stadie.

Derfor den aggressive modstand fra fra venners og bekendtes side, når de bliver præsenteret for info som er i modstrid med, hvad de har lært [blevet påduttet]. Intensiteten i diskussionen kan læses som markør for at vi er i 2. fase, og at polariseringen mellem fangerne i 1. og 2. fase på den ene side, de blinde kyllinger - og de opvågnede with eyes wide open i den 3. fase på den anden side, er blevet større.


De opvågnede i Platons Hule er de sidste 3. stadie i Schopenhauers dictum, og derfor de første, som står for nedrivingen af det gamle paradigme - og opbygningen af det nye paradigme. Som med så meget andet...

"In the beginning of a change the patriot is a scarce man, and brave, and hated and scorned. When his cause succeeds, the timid join him, for then it costs nothing to be a patriot." [eller pioner]
- Mark Twain

Kyllinge-parallellen blegner ved siden af den virkelige verden, hvor millioner af mennesker går til grunde pga. en psykopatisk elite, men vanviddet er, at de godhjertede uddannelsesskadede autoritetstro mennesker i Schopenhauers 1. og 2. stadie, beskytter de selvsamme mennesker som dræber dem for magt og profit (Big Pharma, omstyrtning af samfund ved false flags, invasioner, krige,etc). 'DK-Hobbiter' er måske lidt undskyldt, da vi qua vores troskyldighed ikke er skikkede til at forstå det, men således bliver vor blindhed, vantro og skepsis, noget som tjener eliten godt.

Det er værre end Stockholmsyndrom, for dér ved gidslerne i det mindste, at der er en gidseltager.

Vi er i en situation, hvor de uafvidende ofre (kyllinger) – for krigsherrernes og elitens perception management – har internaliseret elitens verdensbilleder, i vidt omfang – indenfor politik, medicin, økonomi, jura, psykologi, m.m. – skabt af elitære tænketanke, hvis verdensbilleder er designet til at beskytte eliterne, som ofrene/gidslerne ikke tror eksisterer – alt imens gidslerne, de morderiske og selvmorderiske fanger i 1. og 2. stadie, samtidigt angriber de vågne mennesker (der befinder sig i det 3. stadie) som forsøger at befri dem, fordi gidslerne (kyllingerne), pensum papegøjerne, ofrene, foretrækker at forblive desensitiviserede overfor den ubehagelige virkelighed af deres eksistens.

Kyllingerne har ikke en chance, det har vi – alligevel handler de fleste som de blinde høns, nyttige farlige idioter, der forsvarer bødlerne, så det er værre end eksemplet med kyllingerne.'
- Konspirationer og Kyllinger - en Mefistofelisk Parallel, Platon og Schopenhauer

Millioner af mennesker vågner op i den universelle afkodning af løgnens nysprog, i internetreformationens tidsalder....

Baggrund:"Science Taboos - Many of the social control taboos in our society have in fact been inherited from science - what's "real" and what is not, what we can "talk about intelligently" and what is considered "superstitious" or "pseudo-science". In general, the rule is this - "if you can measure something, manipulate it, predict its function and then replicate it (control the outcome of experiments on it) - "it's scientific and real; if not, it's imagination or illusion." People are programmed to accept this approach to science because it reinforces the idea of control over the environment. Unfortunately, this strategy reduces the idea of "knowledge" down to a matter of "control". We are led to believe that "knowing something" means being able to "control" it -- which is the control-paradigm epistemology. We are led to grant science this "authority" and we are programmed not to question it, even if it stands in the face of mountains of observed (but not reproducible, and therefore "anecdotal") evidence."
- The Paradigm Conspiracy: How Our Systems of Government, Church, School, and Culture Violate Our Human Potenial (namedropping; endorsed by Steven Covey BTW)

  The scientific view, as if there was only one, has been indoctrination in many regards and the  "scientific view" held to be incontrovertible is deluded with the self-tasting idiocy/notion of valid truth  Bottomline for me is - and one has to be either ignorant, education-damaged by institutionalized idiocy, or in denial not to se this - that science itself is caught in a set of interests of power, of economic interests, patents, of funding (MIT is largely funded by pentagon fx), of paradigm, of rigidity of identification, of compartmentalization, of thinking inside the box, of specialization, of secrecy, narcissism, fragmentation, etc. Anyone in the know is aware of this. Assumptions which are held to be sacred and arrogantly "selfevident" in every field are constantly overturned after some time and declared obsolete and BS! People at campus and college are 98% unable to think for themselves and are only repeating from the "sober" syllabus aka teleprompter; "the earth is flat".... In every field there has been refutations, criticisms every year and hardly any field has any unanimous consensus or definition about valid knowledge.  

Besides; only adhering to one perspective - thinking it is quite all-encompassing - and as was it the holy grail provides an organized idiocy-institutionalized cognitive retardation (believing itself to be superior, even noble which make it pathetically infotaining to watch on the sideline, i.e. outside the box)   Chomsky and Senge proclaim that MIT at some level (being the quintessential bastion of  leading academia in the world) constitutes a form of collective idiocy  and hybris in the midst of individual brilliance.  

"Creative imagination is likely to find corroborating novel evidence even for the most 'absurd' programme, if the search has sufficient drive. This look-out for new confirming evidence is perfectly permissible. Scientists dream up phantasies and then pursue a highly selective hunt for new facts which fit these phantasies. This process may be described as 'science creating its own universe' (as long as one remembers that 'creating' here is used in a provocative-idiosyncratic sense). A brilliant school of scholars (backed by a rich society to finance a few well-planned tests) might succeed in pushing any fantastic programme ahead, or alternatively, if so inclined, in overthrowing any arbitrarily chosen pillar of 'established knowledge'.
— Imre Lakatos

Kommentarer

Populære indlæg