VIDEO - Tusinder af Robotter gør dagligt Mennesker til Robotter


http://jennyp12.files.wordpress.com/2010/05/bravenewworld-heads.jpg


af ChaosNavigator“De fleste folk er andre folk. Deres tanker er en andens mening, deres liv, en efterligning, deres lidenskaber, et citat”

- Oscar Wilde
You are the product of your conditioning, you are the product of your society, the product of propaganda, religious and otherwise. You repeat what others have said. ... full of the authority of others or of your own particular little authority, of your own knowledge. You are second-hand human beings, intellectually, emotionally.
- Jiddu Krishnamurti

Gurdjieff sagde engang i 20´erne, at der kun er få mennesker, der har en sjæl:
"Du fødes ikke med en sjæl, kun som et frø. Du er et løfte, en mulighed og et potentiale, som måske - og måske ikke, bliver et menneske. Du og andre er nødt til at skabe den rette grobund, den nødvendige jordbund og det rigtige klima for at frøet kan gro - for at Du kan gro. Ellers forbliver du blot en robot."


Fra nettet:


Den Tyske TV Arte kanal har publiceret, hvordan 'levende' anti-russiske robotter producerer automatiske anti-russsiske svar på internet på Facebook, Twitter, etc. så snart de finder nøgleord såsom 'Ukraine', etc. Det tyske firma for Robotics konkluderer, ar der er mindst 15000 software robotter som præsenterer sig selv som 'personer', 'bloggere' og 'kommentatorer'. Deres adresser kommer fra servere i Storbritannien. Robotterne har 'levende' sociale profiler med navne, billeder, aktiviteter, etc. som enhver anden person fra det virkelige liv i blogs, fora, sociale netværk, etc. Blot på Twitter er der 60.000 anti-russiske svar og beskeder dagligt fra disse bots, og sikkert mange, mange flere.
Disse trendsætter en tendens, som derefter bliver viral, og bliver selvforstærkende.

                              
                                ARTE -  Kort VIDEO med engelske undertekster
                                NB! Sæt undertekster til hvis de ikke er på automatisk.

 I den gigantiske daglige bølge af vestlig anti-russisk propaganda - og alt andet for den sags skyld -  er menneskers meninger programmeret af...robotter, som mennesker tror er mennesker.

Disse robotter gør mennesker til...robotter.
Menneskets psyke bliver formet i opinionsdannelse af robotternes 'meninger', som mennesker herefter indkorporerer som deres 'egne meninger', som i falskt selvbillede derefter internaliseres som 'selvstændige', 'vederhæftige', 'rationelle', 'selvindlysende', etc....oh, the gigantic irony...


Disse robotter er programmeret af programører i vestlige efterretningstjenester, som fører psykologisk krigsførelse mod egne og andres befolkninger (med det formål at forme DIN psyke til krig mod Rusland, hvad du skal tænke, mene, gøre, etc.). Efterretningstjenesters og robotters virke, som borgerne intet aner om, men hvis aktivitet gør psykopaternes og krigsherrernes mening til din 'egen mening'.


                            

Billedet foroven er bl.a. en henvisning til, at regeringer og efterretningstjenester vildleder, ikke kun eksterne fjender, men udfører propaganda og PSYOPS mod egne befolkninger via mainstream og sociale medier: Glenn Greenwald og NSA-Whistleblower, Edward Snowden, har dokumenteret, at efterretningstjenesterne bruger 'cyber magikere', der poster disinformation og falsk materiale på internettet, vildleder offentligheden, miskrediterer kritikere af regeringen, og bruger de sociale videnskaber og andre teknikker på den mest virulente måde for at manipulere on-line diskussioner og aktivisme. Det er hermed sandsynliggjort, at Operation Mockingbird aldrig sluttede, men muterede eksplosivt videre ind i den digitale tidsalder - se også nogle få disse chokerende afsløringer her, her, her, og her.


Information warfare for propaganda purposes also includes:
  • The Pentagon, Federal Reserve and other government entities using software to track discussion of political issues … to try to nip dissent in the bud before it goes viral
- Information Warfare: Automated Propaganda and Social Media Bots


Disinformationen fortsætter men internet reformationen har ændret dette for de som har trods, selvstændig tankegang, årvågenhed,og som er interesseret i almenvellet, sandhed, og retfærdighed (disse dissidenter, krigsmodstandere, friheds og sandhedssøgende mennesker, systemkritikere, m.m. kaldes ofte 'konspirationsteoretikere' af stockholmsyndromister, som blot repeterer dette udsagn uden de ved, hvorfra det kommer - i sig selv et bevis på Robot-effekten).

 

Se også:

TV-bedraget

Funktionel Dumhed - Er Du Psykopat Uden At Vide Det?


Facebook - STASI 2.0

 

Perception Management monumentalt mindfuck en masse af massemennesket, gennem tusinder af år...nu med robotter...som om vi ikke havde problemer nok med, at mennesket selv er en robot.Er dine meninger ikke dine egne men en robots?                                   ~ -------------------------------------- ~Beslægtede artikler om dette emne:

"Journalister indrømmer at efterretningstjenester og reklamefolk dikterer massemediernes indhold"


"Mediet er ikke din ven"

"Tidligere CBS journalist forklarer, hvordan massemedierne hjernevasker befolkningen,


"Uddannelsesskade og Autoritetstro"PS: Vi er i en situation, hvor de uafvidende ofre (kyllinger) – for krigsherrernes og elitens perception management – har internaliseret elitens verdensbilleder, i vidt omfang – indenfor politik, medicin, økonomi, jura, psykologi, m.m. – skabt af elitære tænketanke [dette er dokumenteret i vidt omfang, selv på BBC], hvis verdensbilleder er designet til at beskytte eliterne, som ofrene/gidslerne ikke tror eksisterer – alt imens gidslerne, de morderiske og selvmorderiske fanger i 1. og 2. stadie, samtidigt angriber de vågne mennesker (der befinder sig i det 3. stadie) som forsøger at befri dem, fordi gidslerne (kyllingerne), pensum papegøjerne, ofrene, foretrækker at forblive desensitiviserede overfor den ubehagelige virkelighed af deres eksistens”

Kyllingerne har ikke en chance, det har vi – alligevel handler de fleste som de blinde høns, nyttige farlige idioter, der forsvarer bødlerne, så det er værre end eksemplet med kyllingerne.' - se resten for uddybende forklaring om kyllingerne:
https://paradigmet.blogspot.dk/2015/12/konspirationer-og-kyllinger-en.htmlEdward Bernays, Freuds nevø, ophavsmanden til PR, officielt benævnt faderen af spin og propaganda, udnævnt til en af de 100 mest inflydelsesrige amerikanere i det 20. århundrede, påvirkede politik og massepsykologien i en uhørt grad, bl.a. ansvarlig for at kvinder begyndte at ryge cigaretter. I 1917 etablereden den amerikanske præsident Woodrow Wilson "Committee on Public Information." Bernays, og andre arbejdede sammen om at påvirke den offentlige opinion henimod støtte til amerikansk deltagelse i Første Verdenskrig, som vist i Century of the Self. Disse teknikker er næsten perfektionerede idag, og medvirkende til, at de morderiske krige mod Jugoslavien, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, osv (i en uendelighed) fik 'legitimitet', selv om det var fabrikerede gigantiske løgne. Se Professor Tim Anderson's video på 3 minutter her.At leve, troende sig ‘fri’, alt imens psyken i generationer er omkalfatret til at acceptere et maskeret, men morderisk slaveri som ‘frihed’ anno 2015, er måske den sorteste eksistens, den ultimative hån mod friheden og livet selv Og det, at ovenstående fremstår som 'ekstremistisk' på mange - samtidigt med at destruktionen er langt værre end vi får at vide indenfor The Truman Show - er et udtryk for, hvor dybt patologien går, da konditioneringen og den uanfægtede allestedsnærværende kollektive psykopatologi har sat sig i menneskers psykiske knoglemarv, hvilket tjener det ahrimanske sorte væk fortræffeligt. Så længe 'Saurons og Sarumans' diabolske modus operandi er uanfægtet, vil verden ikke være fri, sand, etc. - og det at folk arbejder, mediterer, danser og hygger sig, osv. er fint, men næppe pointen, da elite-psykopaternes eksistens og morderiske modus operandi, ikke anfægtes af positivitet, dans, livsglæde, eller hygge.

Parafrasering og omskrivning af Krishnamurti:

You dance on the Titanic while it's on fire and heading for the iceberg, you party while the house is fire, dancing on a funeral pyre

Så længe krigherrerne og eliten opererer i mørket uden offentlighedens belysning, er det slaraffenland for dem, og de takker zombierne således:

"Vores brugbare forkvaklede indoktrinede kretiner - vi takker jer, og kunne aldrig have gjort det uden jeres fårede fedtmulede fætter Guf-agtige godtroenhed, jeres usvigelige tro på regeringer og autoritet, jeres bekvemmelige uvidenhed, jeres vantro og skepsis overfor dissidenter - som i takket være os kalder 'konspirationsteoretikere' - jeres frygt for frihed, etc...alt sammen noget foruden hvilket vi aldrig kunne have opnået vores magt. Vi takker jer.  Thx. Now, die, you useless eaters..."

Kommentarer

Populære indlæg