Kommende Mediecensur i DK Er Krigsforberedelseraf ChaosNavigator


Ang. de nuværende forfærdelige tiltag - i Danmark og internationalt: Slukningen af ytringsfriheden på internet med meget større og åbenlys grad af overvågning, censur, lukning, sletning af internetsider, m.m. - dvs. tankepolitiets bestemmelse af 'sande nyheder' VS 'falske nyheder' skal være gældende.


"Bandeskyderier, terror, børneporno og efterforskning af anden grov kriminalitet" (Berlingske) er tilsyneladende den sædvanlige 'legitimering' (det ydre påskud) sammen med bekæmpelse af 'falske nyheder' på internet, hjemmesider, osv. Facebook  -  med den kommende sletning af FB-profiler, blokering af internetsider, information, etc.  - er en del af en international koordineret aktion mod uafhængige medier. Man ser pludselig de samme STASI 2.0 forslag i alle vestlige lande. Timingen er slående!
Der har egentlig været sådanne udemokratiske tiltag under radaren i mange år - f.eks. her - men forskellen er, at de nu deklarerer det åbenlyst, den danske stat proklamerer det, vestlige lande proklamerer det, sammen med 
Facebook's nye 7-punkts plan (dybt modsigende) You Tube, Google, Twitter, etc. selvom det har kørt under radaren i lang tid.

Når massemedier beviseligt har løjet, fordrejet, været medvirkende til krige startet på løgn, støttet Big Pharma, udeladt og censureret i ekstrem grad, i lang, lang tid, så vil massemedierne udråbe de uafhængige medier - som har afsløret ovennævnte - som 'falske nyheder'. At der ellers så også ER 'Fake news' (foruden deres egne og allerstørste farligste  løgnagtige nyheder for almenvellet) kommer det dem belejligt til gode, som perfekt påskud for at slukke lyset. Når sandheden om løgnene kommer for lyset vil mørket forsøge at slukke det. Ikke noget nyt, forventet og lige efter bogen, forudsagt for lang tid siden.

Når internetreformationen i tiltagende grad gennembryder den 'Goebbelske firewall' *, og sandheden bliver en trussel for løgnen, staten, krigsherrerne, eliterne, Big Pharma, m.fl. vil sandhedssigerne blive udråbt af staten som 'ekstremister', 'terrorist-supporters', 'konspirationsteoretikere', etc.


* Den Goebbelske Firewall:

"Løgnen kan kun opretholdes, så længe staten kan skærme folk fra de politiske, økonomiske og/eller militære konsekvenser af løgnen. Det bliver således af afgørende betydning for staten at anvende alle sine beføjelser til at undertrykke uenighed. Sandheden er den dødelige fjende af løgnen og derfor er sandheden statens største fjende.”
– Joseph Goebbels

Uanset om citatet kan spores til Goebbels eller ej (angiveligt er det møntet på englænderne som startede The Big Lie), er det en perfekt illustration af situationen. Det er internet reformationen, der har gennembrudt – og stadig gennembryder – den ‘Goebbelske Firewall’ - og heri består den største trussel mod krigsherrerne, eliten, regeringer, da de ikke længere har monopol på medierne.


Internetreformationen er en trussel mod mediernes monopolisering på sandheden. Dette har vi set i mange andre lande, hvor man lukkede internet midlertidigt for at begrænse informationsstrømmen ( Tyrkiet, Ægypten, m.fl.) mens mørklægning i NATO-lande nu, selv i mindre målestok med blokering af adgang til informationsstrømmen, vil udfordre vort selvbillede, retsbevidsthed, demokratiforståelse, etc. Selv denne nærværende blogpost er censureret - denne og andre bloposter er pludseligt latterligt lave på hits på det seneste. Ikke rationelt muligt, når flere FB-brugere med +4000 venner poster den og andre på deres Facebook-side, hvor én af dem sagde, at han aldrig nogensinde har oplevet den form for censur før i alle hans dage på FB. Weird bull shit.We can see that Facebook’s initial funding came from individuals affiliated with US government/intel facilities: the CIA and DARPA. There is no doubt the US government has promoted Facebook around the world. It is an affiliate of the Deep State far more than it is a “private company.” We arrive at the justifiable conclusion that the “fake news” controversy is itself a fake one, that outfits such as CNN that are reporting on it are fake and that Internet facilities charged with identifying fake news items like Facebook are also fake.
- Fake Company, Facebook, to Battle Fake News?, Daily Bell, 19. november
Demonizing Russian Media
By Dr. Gilbert Doctorow, November 24, 2016


Who is Behind “Fake News”? Mainstream Media Use Fake Videos and Images
By Prof Michel Chossudovsky, November 24, 2016
Petition: Tell Mark Zuckerberg Not To Censor Facebook News
Major Media Crash…They Need A Scapegoat ('Fake News')
How We Are Being Manipulated By Mind Control
Ron Paul - The Real Fake News Media List
Censorship! Facebook Reveals 7 Point Plan To Eradicate 'Fake News'
Obama Joins The War Against Alt Right 'Fake News'
Five Times MSM Created Fake News...And People Died
Enter Fake News As Replacement For Conspiracy Theory?
CNN Hack Admits 'Govts Pay Us To Write Fake Stories'
Twitter Censors Joe Arpaio Support As 'Hate'
How Twitter Restricted Advertising For Trump Campaign
Assange - Google Is Not What it Seems, Does Things CIA Can't
Pentagon Paid Half A Billion For Fake Terror Videos
Obama Administration At War With RT

Dette vil sandsynligvis forekomme langt ude i hampen for de allerfleste mennesker, og jeg håber jeg tager fejl: Min tese er, at statens nuværende ekstra-sammentrækning, øget overvågning, blokering af 'falske nyheder' uafhængige medier på internet, etc. bl.a. er en del af koordinerede krigsforberedelser ledet af USA og Israel, hvor tiltag i lovgivingen om at begrænse informationsstrømmen skal være på plads før NATO-landes frihedsrettigheder eroderes i mere åbenlys forstand, som følge af kommende begivenheder. Disse krigsforberedelser og planer er intentionen hos kræfter i Israel og USA, the Deep State.

Jeg køber ikke tesen, at Trump vil ændre retning - det er et omvendt psykologsk monumentalt mindfuck moment endnu engang (Bush<>Obama, Obama<>Trump). Han har lige udtrykt "enorm respekt" for massemorderen, Henry Kissinger, pumper militærbudgettet op big time, er omringet af ekstreme Zio-cons, osv.  - tværtimod vil vi se et langt større carte blanche til Israel, som ønsker at vælte Syrien, udvide Israel, etc. - 
Trump er blot et blålys, en kløgtig digression, falsk opposition eller en kransekagefigur. Syrien og Iran er endemålet for Israels og Neokonservative's blueprint og har været det i mange år. Offentligheden skal - som altid - holdes hen i mørket, specielt ang. store krigsforberedelser under radaren - ledet af Neocons og andre kræfter i USA. The Deep State er desperate, justerer scriptet, kaster nogle 'formildende' dog bones til 'The Sheeple' og mere kritiske dissidenter...men the game plan er den samme.Opvågningen skal ske eksponentielt i off-planet warpspeed hastighed, hvis den skal ændres! Too-little, too-late?


'All of Trump’s decisions following his election prove beyond doubt that he has consciously deceived his voters, most of them victims of the ongoing economic downturn in the US....

...However, should Trump not succeed in bringing the situation under control (which in the long run is more than likely), the true ruler of the US, i.e. the omnipotent financial industry, will be left with only one option: the intervention of the military and the establishment of a dictatorship.'
http://thesaker.is/will-donald-trump-be-the-united-states-last-elected-president/


Sådanne mere åbenlyse drakoniske STASI-tiltag i DK vil
bl.a. faciliteres af den undtagelses-tilstand som DK hemmeligt befinder sig i. Frihedsrettighedernes begrænsning, mediecensuren, internet-udrensningen, m.m. tjener dette formål. Når næste større terrorangreb rammer et vestligt land, eller ny spill-over effekt fra Mellemøsten starter en stor international krise, etc., skal man proaktivt 'legitimere' selve eksekveringen i det afgørende moment (af den lovgiving som forinden og forsætligt blev etableret) med informations-begrænsning og (yderligere) tab af frihedsrettigheder.
Man tror det først når man ser det...


Desuden har Danmark noget af den mest radikale overvågning i forvejen med ulovlige  hemmelige Stingray master [1] på plads, men vil nu ad bagdøren retroskeptivt 'legitimere ved lov', dét som hele tiden har foregået med yderligere straminger, og mere overvågning via logging, real-time geografisk opsporing af hver eneste borger med en mobiltelefon, Laptop, iPad, etc.
1984 af George Orwell bliver resultatet (se om dette i Chris Hedges' artikel forneden).
En anden god ting at ihukomme sig før at frygten for terror gør en til magthavernes nyttige idiot i virkeliggørelsen af endnu flere STASI-statslige tiltag, (hvilket Vagn Greve pointerede allerede i 2010: 'Juraprofessor: Stasi er kommet til Danmark' - se også kortfilmen Eva Smith: Der var engang en retsstat) er, at chancen for at dø af terror, er tusind gange mindre end trafikuheld.  
- DDR 2.0 - Danmark som Nyttige Idioter

 

Følgende citat er blot et ud utal af prognoser de sidstepar år, (bl.a. i februar 2015 - kilde: Wayback Machine) og jeg mener det stadigvæk er gældende. En del af det er allerede indtruffet  (Tyskland, Belgien, Frankrig, m.fl.) siden det blev skrevet:


"Når krigene udvides, nye false flags indtræffer, økonomien kollapser, m.m. vil mange folks verdensbillede endnu engang blive manipuleret (fordi de har sovet i timen), og mange vil købe 'legitimeringen' af udgangsforbud, zoner, nedlæggelse af websites, etc. alt imens dette hele tiden har været på plads, er sket efter salami-metoden, og har været planen gennem årtier.....
Fremtiden - opsummering:

 • Flere terrorangreb i Europa - ISIS, al-qaeda, black ops
 • Flere angreb mod jøder + miljøer hvis dagsorden er ytringsfrihed og Islam
 • Yderligere polarisering mellem indvandrere og de indfødte - del & hersk
 • Flere og udvidede beføjelser til efterretningstjenester, magtcentralisering
 • Militarisering af politiet - tropper på gaderne og i bybilledet
 • Yderligere erosion af frihedsrettigheder, indskrænkning af bevægelsesfrihed
 • Mere overvågning og kontrol af befolkningerne
 • Restriktioner af internet og websites ved lov, cyber attacks
 • I værste fald vil selv vestlige lande bruge internet killswitch
 • Marginalisering af krigsmodstandere, dissidenter, 'afvigere'. etc.
 • Økonomisk forværring - EURO krise, Capital Controls, hyperinflation
 • Den økonomiske krises årsager maskeres via krigshandlinger
 • Offentligt annonceret undtagelsestilstand (som allerede skjult er på plads)
 • Øget vestlig støtte til ISIS og krig mod ditto- fabrikeret Hegeliansk dialektik
 • Krigen i Irak/Syrien eskalerer - en stor begivenhed katalyserer dette
 • En større terror begivenhed som vil få 9/11 til at blegne (jvf. Cheney m.fl.)
Virker ovenstående som et surrealistisk parallelunivers - gakkeligak og usandt? Det håber jeg selv, men indtil nu, taler kølig logik og observation desværre for dette dramatiske narrativ (omend ovenstående analyse er ufuldstændig, mangler flere mellemregninger, og andre aspekter)."
Også fra tidligere artikler:


Forsvarskommandoen: " Hvis Danmark var i krig, ville der træde en række særlige lovgivninger i kraft, og så ville dagligdagen formentlig se helt anderledes ud for danskerne".


Dette sidste er løgn, da ingen noterer, at de er trådt i kraft, da det er hemmeligt, under radaren, og fordi selve eksekveringen af disse drakoniske hemmelige bestemmelser først noteres, når virkningerne/eksekveringerne bliver 'nødvendiggjort' på en større skala, og kan således ikke længere skjules. Dette bliver det store chok, når 'Fagre Nye Verden' bryder sammen og folk vågner op til 1984.


Jeg har forfattet nogle indskudte hofteskuds-kommentarer - en udvidet kommentar til Ildspor-artiklen forneden med klammer:


Fra Ildspor:

"Man kan dog ikke håndhæve åbenlyse manipulationer og overvågning over mange millioner dissidenter i den vestlige verden, uden at selvforståelsen af vores ‘åbne samfund’ og ‘demokratiet’, bryder sammen for flertallet (ej heller kan man ikke pådutte mennesker usandheder i længere tid, når internet dementerer disse).

Hvis overvågningen [og lukning af websites, censur, sletninger på FB] f.eks. overhovedet skal kunne tage og føles på, og have direkte magtudøvende værdi for eliterne, skal overvågningen have mærkbare konsekvenser overfor den enkelte [det får den nu, hvis de slukker ytringsfriheden i en større censur operation, for ordet om det spredes]], og så må statens handling effektueres – dette kan ikke ske i større skala uden, at befolkningen vågner op. [opvågningen vis-a-vis løgnene og manipulationen er et stort, stort problem for dem]

Og da forudsætningen for en succesfuld restriktion af så radikal art er, at flertallet af befolkningerne accepterer en drakonisk utilsløret tyrannisk STASI-stat uden større protester, er dette meget usandsynligt. Derfor undgår man dette, da kuplen i The Truman Show ville bryde sammen. I stedet fungerer inverteret totalitarisme foreløbig [det er i virkeligheden meget dybere idet inverteret totalitarisme og corporatocracy ikke bruger begrebet The Deep State], som den har gjort i umindelige tider, men facaden i parallelvirkeligheden er hastigt ved at bryde sammen.

[Hvis du er kommet så langt, er det på tide at læse Hedges' artikel her fra Ildspor: Brave New Dystopia – Orwell VS Huxley – Chris Hedges om Tidsånden.
Når man læser 'Brave New Dystopia', skal man tage i betragtning, at det ikke kun er Corporatocracy som er det dybeste årsagsled men The Deep State: og bag The Deep State, kan nogle så påstå, at det er Rothschilds, Zionister, Jesuitter, etc. - hele vejen op til Archons, etc. for hvor slutter årsagskæden? Men dette er ikke pointen her.....Denne kritik gælder også den i øvrigt fremragende dokumentar, 'Shadow World', som DR lige har sendt, for den tager ikke The Deep State med dybere lag i betragtning, omend dokumentaren er et nødvendigt tiltrængt skridt i den offentlige bevidsthed - måske det mest radikale som DR nogensinde har sendt]

Huxleys forudsigelse (eller advarsel) om fremtiden i citatet forneden, vil derfor ikke gå i opfyldelse, da for mange mennesker er vågnet – internet-renæssancen spiller en enorm rolle i denne kollektive opvågnen, hvilket selv Obamas mentor, Brzesinski har udtalt (gentagne gange de sidste 5 år) er et problem for eliten: Brzezinski: ‘Global Political Awakening’ Making Syrian War Difficult

“[De vil] få folk til at elske deres trældom og producere diktatur uden tårer, en form for smertefri koncentrationslejr for hele samfund, så at folk vil få frataget deres frihedsrettigheder, men de vil snarere nyde dette fordi de vil være distraherede fra ethvert ønske om oprør gennem propaganda og hjernevask, eller hjernevask forstærket af farmakologiske metoder. Og dette synes at være den endelige sidste revolution” [dvs. elitens revolution, deres drøm]
– Aldous Huxleys forudsigelse om fremtiden, Tavistock, 1961

Dette er delvist sket men vil ikke vare, bl.a. pga. internet, der har afsløret mange af elitens løgne – internetreformationen (begge faser er i fuldt flor; renæssance og reformation) ses af mange tænkere som en parallel til Gutenberg-pressen, og som Hedges påpeger, vil inverteret totalitarisme ikke længere fungere under sammenbrudsscenarier, ej heller når den Gobbelske firewall er gennemhullet som en si. [de kan ifl. KAOS-organisationen heller ikke lukke det ned, ikke kun pga. det psykologiske, men pga. det økonomiske aspekt, som handel i og mellem lande er struktureret som. Og hvis de bruger den ultimative såkaldte internet "killswitch", så bryder samfund sammen]

Eliten har et gigantisk problem: jo mindre de gør, desto værre bliver det (internet og opvågning). Jo mere de gør (censur og totalitære forhold], desto værre bliver det, for dem. Game over.

Det dramatiske bud på fremtiden forneden har været krystalklart for mig siden 2008, og det er meget sandsynligt for enhver som er informeret og har lavet sit hjemmearbejde – og desværre er det også endnu engang genoprejsning for ‘konspiranoikerne’ [læs: opvågnede observatører og logikere] , da begivenhedernes gang har valideret deres forbandede prognoser successivt.

Ingen kender tidspunktet, men hvis tingene fortsætter i den retning, som de vestlige krigsherrer og eliter ønsker, så dikterer logikken, at mindst 4 følgende scenarier vil konvergere indenfor den samme korte periode (den katalyserende faktor kan være en udløsende false flag terror aktion), specielt når dollarens status som verdens reserve/petro-valuta begynder at vælte for alvor. Krigens start vil fungere som røgslør for årsager, og mudre vandene, når vi når the breaking point of no return.

De 4 konvergerende scenarier:

* Krige og invasioner ekspanderer pludseligt (Mellemøsten) – spillover effect til andre lande.

* Internet – false flag cyberattacks, sammenbrud, servere/websites, restriktioner ved lov

* Økonomiske globale sammenbrudsscenarier

* Drakoniske statslige tiltag eksekveres – (yderligere) tab af frihedsrettigheder

Og det forventede modtryk:

* Enorm global modstand mod krigen og ønske om fred – protester og demonstrationer af en størrelse og omfang uden præcedens

* Innnovation i kommunikation, omgåelse af internet-restriktioner og censur, Deep Web, Darknet, PirateBox, lokale routere, omstruktureringer, protester, m.m.

* Innovation i lokale valuta, Bitcoin, barter, selv-forsyning, gennembrud og spredning af fri energi-teknologier, solar, vind, vand, city farming, Biodomes, decentralisering og omorganisering af subsistens, fødevarer, energi, etc.

* Civil courage, millioner af NGO’er, formeringen af undergrundsgrupper, eksponering af eliten, protester, regeringers sammenbrud, etc.

Der er dog mange ukendte wild-card scenarier – positive og negative (f.eks. om det er cyberattacks, biologisk eller nuklear eller begge dele, hemmelige teknologier, EMP, solarstorm, human action, m.m.m.) Det bliver et kaos uden lige men også frigørelse og autonomi, før vi når om på den anden side af stormen.

I kølvandet på sådanne never-before-seen tilstande og undtagelsestilstande, vil den første fase bestå af alle mulige grupper, ideologier, protester, reaktioner m.m. – voldelige og ikke-voldelige – venstre såvel som højre – selvom venstre/højre-paradigmet på mange måder er kollapset. Enorme demonstrationer, delvise sammenbrud af infrastruktur, internet, økonomi, logistik, mangel på udvalgte fødevarer, forsinkelser og ophør af transport af varer, hyperinflation, forvirring, kontrolzoner, politi, anarkister, selvtægt, millitær-afhoppere, militante nationalister, terrorister, black operations, Black Bloc, Bader Meinhof-lignende faktioner, ultranationalistiske millitante enheder, autonome nabolag og områder med vagtpatruljer, erklærede patrioter, traditionelle såvel som neo-religiøse ‘sidste dage’-grupperinger, kristne, muslimer, hare krishna, diverse religiøse irrationalitets-grupperinger, hackere og andre digitale pirater, sabotører, fredsdemonstranter, non-compliance, civil ulydighed, nyttige idioter, selvmordere såvel som millitante kamikaze-lignende aktioner, lemminge-effekt, tusinder af NGO-organisationer, muslimske fanatikere, statsligt false flag terror, drakoniske dødspatruljer under regeringers kontrol, frihedskæmpere, teknokrater, survialister, selverklærede undergrundsgrupper og politiske organiseringer, og talløse af disse proklamerer sig som de bedste løsninger, med ismer og faktioner X 1000, og alt andet godt fra havet…

Med andre ord; et indbyrdes babelsk hyper-fraktalt virvar af forvirring af modstridende politiske, millitante, sociale, kulturelle ideologiske og religiøse faktioner, nogle i fælles front såvel som indbyrdes konflikt – forsøg på orden, og et kaos af et omfang og en intensitet uden præcedens (det samme kaos som idag men dette fremtidge bifurkationspunkt af kaos accelererer, eskalerer, hypermultipliceres.

Ovenstående fremstår usandsynligt og karikeret, formentlig også pga. normalcy bias.

Café-kusse-latte kulturens dekadente non-diskussioner om I-pod, I-pad, patter, pop, porno, playstation, Paradise Hotel, Paris Hilton, Vild med Dans, bliver et uddødt fænomen i Hobbitland AKA Skandinavien og andre steder"
Beyond insanity times we live in. Gør noget! Vær ikke apatisk - vær ikke en lunken nuddel i koldt vand. Hjælp almenvellet - fremtiden for dig og dine børn står på spil mere end nogensinde. Lad sandhed og friheden sejre. You are the resistance.


Beslægtede artikler:


Internet under Stort Angreb - FALSE Flag Cyber Attack


TV-bedraget

"Journalister indrømmer at efterretningstjenester og reklamefolk dikterer massemediernes indhold"


"Mediet er ikke din ven"

"Tidligere CBS journalist forklarer, hvordan massemedierne hjernevasker befolkningen,

"Uddannelsesskade og Autoritetstro"


_____________


[1] Norge og Sverige har Stingray - da sagen kom til DK blev den mørklagt, Zzz:
Justitsministeren vil ikke svare på, om PET bruger falske mobilmaster [Stingray] eller ej
"Borger fik afvist aktindsigt i et verdens kontroversielle overvågningsprogrammer, hvis eksistens i Danmark er blevet mørkelagt efter opsigtsvækkende kendelse fra Folketingets Ombudsmand."

Operation Stingray - Indlands-Indblik
"Eksperter kalder det for et af verdens mest kontroversielle overvågningsprogrammer. Og selv om Justitsministeriet tidligere har afvist at anvende det, har Folketingets Ombudsmand i en ny og opsigtsvækkende kendelse mørklagt alle informationer om dets eksistens i Danmark. Dokumenter viser, at Politiets Efterretningstjeneste greb ind, da en borger ville have indsigt i programmet. "

Stortinget i Oslo overvåges af spionudstyr
Avisen har gennem målinger opdaget flere basestationer, som ikke tilhører nogen af de myndigheder, der normalt har lov til at opsætte den slags.Det er således uvist, hvem der ejer og har installeret udstyret (Goddaw do)
- Avis: Stortinget i Oslo overvåges af spionudstyr | Nyhederne

Fake mobile towers in central Oslo may snoop on Politicians - RTSveriges regering synes ligesom den norske at være aflyttet ved hjælp af spionudstyr til mobiltelefoner:


Svensk medie: Sveriges regeringskontor aflyttesRegeringsovervågningen breder sig fra Norge til SverigeTeleselskaber og myndigheder i Danmark undersøger mobilovervågning efter norske afsløringer


  Stingray er virkelig eksplosivt, specielt fordi teknologien indebærer - ifl. legenden, John McAfee - at man lytter til alle mulige samtaler i ét område: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gk_SJDAqGEE#t=134


Men Stingray er blot masseimplementeringen af stealth-overvågning, direkte lokalplan overalt, hidden in plain sight - som taget ud af en dårlig Sci-Fi, og nobody seems to notice, nobody seems to care, specielt ikke i Comahavn....


"If you have nothing to hide, you have nothing to fear'....it's totally irrelevant what you think. If you're doing something that the government don't like, they will come after you, no matter what you think"

- William Binney, NSA whistleblower, one of the best code breakers in NSA history, one of the primary supporters of Snowden

For de som ønsker at beskytte sig mod visse registreringer, overvågning, så har McAfee udviklet en app: D-vasive Pro: Blocking the camera, wifi, audio, GPS, Blutooth, and now...drumroll: Stingray Shield for D-Vasive Pro now available! (Not on iphone yet?)

In the new update of D-Vasive app for smartphones, there is an anti-stingray feature, no small feat, let alone the fact that very few people know about stingray (being aware and unsurprised you would have had to be a 'conspiracy theorist' [pioneer], cause stingray and a lot of other things are turning out to be fact, not theory)

Kommentarer

Populære indlæg