Tankepolitietaf ChaosNavigator


Da uafhængige medier afslørede pressen som løgnagtig kaldte pressenævnet det for 'falske nyheder' - tankepolitiet straffede uafhængige medier og blokerede dem på internet...
Nogle borgere angreb de uafhængige medier og forsvarede tankepolitiet
Borgerne skulle jo hygge, og have deres pressetanker i 'fred'....
Jeg forblev tavs og protesterede ikke
Jeg kendte ikke uafhængige medier...

Da alternativ medicin helbredte cancer kaldte sundhedstyrelsen det for
'falske nyheder' - tankepolitiet straffede alternative medicinere og blokerede dem på internet...
Nogle borgere angreb alternativ medicin og forsvarede tankepolitiet
Borgerne skulle jo hygge, og have deres cancer i 'fred'....
Jeg forblev tavs og protesterede ikke
Jeg kendte ikke til alternativ medicin...

Da læger uden interessekonflikt afslørede dødelig medicin kaldte lægeforeningen det for
'falske nyheder'  - tankepolitiet straffede læger uden interessekonflikt og
blokerede dem på internet...
Nogle borgere angreb læger uden interessekonflikt og forsvarede tankepolitiet
Borgerne skulle jo hygge, og have deres medicin i 'fred'...
Jeg forblev tavs og protesterede ikke
Jeg kendte ikke læger uden interessekonflikt...

Da kritiske økonomer afslørede bankernes svindelnurmre kaldte finansstyrelsen det for
'falske nyheder' - tankepolitiet straffede folk og
blokerede dem på internet...
Nogle borgere angreb økonomerne og forsvarede tankepolitiet
Borgerne skulle jo hygge, og have deres bankers svindel i 'fred'....
Jeg forblev tavs og protesterede ikke
Jeg kendte ikke kritiske økonomer...

Da lærere kritiserede skolen som
tankekontrol kaldte undervisningsministeriet det for 'falske nyheder' - tankepolitiet straffede folk og blokerede dem på internet...
Nogle borgere angreb rerne og forsvarede tankepolitiet
Borgerne skulle jo hygge, og have deres tankekontrol i 'fred'....
Jeg forblev tavs og protesterede ikke
Jeg kendte ikke lærere...

Da aktivister afslørede ISIS terrorangreb som false flag, kaldte PET og FE det for 'falske nyheder' -
tankepolitiet straffede folk og blokerede dem på internet...
Nogle borgere angreb aktivisterne og forsvarede tankepolitiet
Borgerne skulle jo hygge, og have deres statsautoriserede narrativ om ISIS i 'fred'....
Jeg forblev tavs og protesterede ikke
Jeg kendte ikke aktivister...
 

 
Da retsbevidstheden afslørede tankepolitiet som STASI 2.0, kaldte justitsministeriet det for
'falske nyheder'  -  tankepolitiet straffede folk og
blokerede dem på internet...
Nogle borgere angreb retsbevidstheden og forsvarede tankepolitiet
Borgerne skulle jo hygge, og have deres nye DDR i 'fred'....
Jeg forblev tavs og protesterede ikke
Jeg kendte ikke til retsbevidsthed...

Da ytringsfriheden og frihedskamp afslørede regeringens frihedsberøvelse kaldte tankepolitiet det for
'falske nyheder'  - tankepolitiet straffede folk

og blokerede dem på internet... 
Nogle borgere angreb friheden og forsvarede tankepolitiet
Borgerne skulle jo hygge og have deres ufrihed i 'fred'....
Jeg forblev tavs og protesterede ikke
Jeg kendte ikke til ytringsfrihed og frihedskamp...


Da jeg til sidst vågnede blev jeg også blokeret på internet..
Da tankepolitiet kom efter mig kaldte de det
'falske nyheder'
og jeg blev straffet
Nogle af mine venner og familie angreb mig og forsvarede internet censuren
De ville jo hygge og have 'fred'....
Jeg kunne nu ikke protestere og ingen protesterede for mig
Jeg var forblevet tavs for længe....Prosadigtet tagger udgangspunkt i menneskers oplevelse i Danmark
fra virkeligheden, og afspejler nutiden og specielt fremtiden. Det er endvidere en hurtig hybrid inspiration fra 3 kilder: Michael Ellner, Martin Niemöller, og George Orwell's bog, "1984".


Se også:
Tankepoliti (1984) - Wikipedia, den frie encyklopædi
Alt er Omvendt


___________________________________________________________________________Baggrund for digtet: Facebook, Google, You Tube, Twitter, staten i Danmark, og vestlige regeringers nuværende koordinerede forsøg på at begrænse adgangen til fri og uafhængig information på internet. 'Fake News', 'falske nyheder' er det nye buzzword i nysprog:
 


1)
'Udenrigsminister Kristian Jensen roser EU’s antipropaganda-taskforce, ......aktuelle tiltag i Danmark, der peger mod et overnationalt pressenævn, der hurtigt og effektivt skal blokere for ”falske nyheder” på internettet... Justitsminister Søren Pind har netop præsenteret 22 forslag til, hvordan man bl.a. kan stoppe propaganda på internettet ...”Ekstremisters” onlineaktiviteter skal kortlægges, og en enhed under Politiets Efterretningstjeneste (PET) skal fjerne propagandaen. Der skal laves blokeringsfiltre for såvel danske som udenlandske hjemmesider ... Der skal ansættes et korps af internet-infiltratorer, kaldet ”fornuftsstemmer”, som systematisk (altså via overvågning) skal være til stede på de sociale medier. Du vil fremover få den objektive sandhed fra StopFake, NATO og EU. PET eller et overnationalt pressenævn vil med tiden fjerne denne artikel med henvisning til misinformation.. da de ellers risikerer en lav statslig troværdigheds-score for at sprede misinformation. Problemet løser dermed sig selv, da ”misinformation” simpelthen blokeres eller fjernes fra internettet, så du kun får den objektive sandhed. Det andet du kan gøre er, at bekæmpe denne udvikling, men dette skal selvsagt ske, inden konceptet om den objektive sandhed materialiserer sig, da det ellers bliver en statsansat ”fornuftsstemme”, du diskuterer dine bekymringer med.
-
Hvad er EU’s anti-propaganda task-forces ideologiske fundament? EU tilbageviser propaganda med objektiv sandhed 

2) STASI 2.0 Tankepolitiet på dansk...coming to an IP address near youSøren Pind vil indføre totalovervågning af alle danskeres færden

Se også:
Demonizing Russian Media
By Dr. Gilbert Doctorow, November 24, 2016


Who is Behind “Fake News”? Mainstream Media Use Fake Videos and Images
By Prof Michel Chossudovsky, November 24, 2016Freedom of Expression: Google and Facebook Targeting Growing Influence of Alternative Media?

Britain has passed the ‘most extreme surveillance law ever passed in a democracy’

Petition: Tell Mark Zuckerberg Not To Censor Facebook News

Major Media Crash…They Need A Scapegoat ('Fake News')

How We Are Being Manipulated By Mind Control

Ron Paul - The Real Fake News Media List

Censorship! Facebook Reveals 7 Point Plan To Eradicate 'Fake News'

Obama Joins The War Against Alt Right 'Fake News'

Five Times MSM Created Fake News...And People Died

Enter Fake News As Replacement For Conspiracy Theory?

CNN Hack Admits 'Govts Pay Us To Write Fake Stories'

Twitter Censors Joe Arpaio Support As 'Hate'

How Twitter Restricted Advertising For Trump Campaign

Assange - Google Is Not What it Seems, Does Things CIA Can't

Pentagon Paid Half A Billion For Fake Terror Videos

Obama Administration At War With RT

Google and Facebook Will Be Arbiters of Truth in the War on Fake News

Google, Corporate Press Launch Attack On Alternative Media

Twitter Shuts Down Alt-right

Establishment Media Declares War On Their Competition as “Fake News”

---------------------------------Et af digtets filosofiske implikationer:
Vi er - mht. bankernes meget skadelige pengeskabelse ved gæld, mange vacciners farlighed, medicinalindustriens svindel, statssponsoreret terror, false flags, mainstream mediernes udeladelser, censur, manipulationer, m.m.m. - i gang med Schopenhauers 1. og 2. fase i Platons Hule:


"Fangen vender tilbage til hulen for at informere fangerne om, at de er fanger. De tror ikke på ham. og truer med at slå ham ihjel, hvis han forsøger at sætte dem fri
- om Platons Hule og Sokrates

Enhver sandhed passerer gennem tre stadier, før den erkendes: Først latterliggøres den, så modarbejdes den voldsomt, dernæst anses den for indlysende.
- Schopenhauer
De som befinder sig i 3. og sidste stadie, er de undslupne fanger I Platons Hule, som skal stå for skud fra de tilbageblevne selvmorderiske og morderiske fanger, som stadigvæk befinder sig i 1 og 2. stadie.

Derfor den aggressive modstand fra fra venners og bekendtes side, når de bliver præsenteret for info som er i modstrid med, hvad de har lært [blevet påduttet]. Intensiteten i diskussionen kan læses som markør for at vi er i 2. fase, og at polariseringen mellem fangerne i 1. og 2. fase på den ene side, de blinde kyllinger - og de opvågnede with eyes wide open i den 3. fase på den anden side, er blevet større. 
Den passive betragter i alt dette er hverken imod eller for, men passiv, apatisk - og beskriver denne deling i befolkningen.

De opvågnede i Platons Hule er de sidste 3. stadie i Schopenhauers dictum, og derfor de første, som står for nedrivingen af det gamle paradigme - og opbygningen af det nye paradigme. Som med så meget andet...


"In the beginning of a change the patriot is a scarce man, and brave, and hated and scorned. When his cause succeeds, the timid join him, for then it costs nothing to be a patriot." [eller pioner]
- Mark Twain

_______________________________________________


En lignende variation af samme problematik på engelsk:Analysis:

The protagonist's declaration - "Everything is backwards. We now live in a world where everything is upside-down" - could be viewed as a simple variation of The Hero's Journey in which the hero is the awakened minority of humanity , declaring that the trust in our current major institutions of our time is misguided, an anathema that must be radically transformed or vanquished, as the institutions have become corrupted and sustain a false and destructive paradigm because of economic and power-driven interests.

But every time they are exposed too radically, the people who believe in the institutions defend them (a type of collective Stockholm syndrome due to cognitive dissonance and dumbing down), a rather grotesque irony, and something which can be ascribed to a psychological familiarity with the institutions having ingrained and standardized the paradigmatic norms in the minds of people. An internalization of mind control.

There is a civilizational struggle implied between the narrative of the antagonists; the voices of humanity's obedient population ( having internalized the institutions unwittingly) versus the indignation of the protagonists; the awakened deconditioned part of humanity, an indignation that stems from the fact that the remaining obedient prisoners, the majority in 'Plato's Cave', keeps on protecting and trusting their own enslavement because of misguided trust and obedience. The protagonists lament the fact that their words fall on deaf ears.

The repeated phrase 'you trust them' occasionally resort to ironic mockery in tone, a tone that comes from perplexed indignation as the protagonists point out the absurdity and the contradictions - contradictions which the prisoners cannot see while they blindly follow the path to unwitting destruction, not knowing that they are controlled by the normalization of diseased institutions and unacknowledged collective psychopathology, not to mention political masters of perception management ( deep politics and directed history ) defining much of their reality.
- EVERYTHING YOU KNOW IS WRONG - Reedited


Kommentarer

Populære indlæg