STASI 2.0 Tankepolitiet på dansk...coming to an IP address near you


af ChaosNavigator
'Tankepolitiet er det hemmelige politi i George Orwells dystopiske roman 1984. Tankepolitiets opgave er at afsløre og straffe tankeforbrydelser v.h.a. psykologi og en allestedsnærværende overvågning af befolkningen, så man kan finde frem til de personer, som er i stand til overhovedet at tænke på at gøre oprør.'
- Tankepoliti (1984) - Wikipedia, den frie encyklopædi
https://da.wikipedia.org/wiki/Tankepoliti_(1984)
'You, and I, are not in the big club.... it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head with their media telling you what to believe, what to think and what to buy'
- George Carlin on the American Dream (with transcript)


Timingen af øget tankeforbud og kontrol er åbenbart 'tilfældigvis' koordineret over hele den vestlige verden.

Se også:
Kommende Mediecensur i DK Er Krigsforberedelser

Søren Pind vil indføre totalovervågning af alle danskeres færden


Freedom of Expression: Google and Facebook Targeting Growing Influence of Alternative Media?Britain has passed the ‘most extreme surveillance law ever passed in a democracy’

 Så starter fjernelsen af internetsider og ytringsfriheden - den Digitale Alexandria bogafbrænding som mange i sandheds/reftærdigheds/friheds-bevægelser har forudset for lang tid siden (som dokumenteret på paradigmet f.eks. for lang tid siden)- Google, You Tube, FB, Gmail var det eneste masserne fik fra starten, stort set et kæmpe monopol, hvor andre blev udkonkurreret med henblik på centralisering og kontrol af information. Ak, ak:

UPDATES:

Washington Post Disgracefully Promotes a McCarthyite Blacklist from a New, Hidden, and Very Shady Group
By Ben Norton and Glenn Greenwald, November 27, 2016

The War on Truth. Western Governments Attempt to Discredit Truth-tellers who Challenge their Lies By Dr. Paul Craig Roberts, November 27, 2016

Corbett Report:What I Learned From the “PropOrNot” Propaganda List

The Reality of “Fake News” By Dr. Binoy Kampmark, November 27, 2016

‘WaPo puts out bizarre conspiracy theories, uses tactics it accuses Ron Paul Institute of’

The Entire Mainstream Warmongering Media is Fake By Jay Dyer, November 26, 2016


If You Question the Establishment You Are Guilty of Espionage, Says Corporate Media — Because Russia

Mainstream Media Blames Russia for “Fake News” While Pushing Neo-McCarthyism
The “Fake News” Psyop: Our Freedom Depends on the Freedom of the Press


Why You Should NEVER Trust The Mainstream Media
The Saker blog finally blacklisted by the corporate media

Here’s Why “Fake News” Sites Are Dangerous

Demonizing Russian Media
By Dr. Gilbert Doctorow, November 24, 2016

Who is Behind “Fake News”? Mainstream Media Use Fake Videos and Images
By Prof Michel Chossudovsky, November 24, 2016

Petition: Tell Mark Zuckerberg Not To Censor Facebook News

Major Media Crash…They Need A Scapegoat ('Fake News')

How We Are Being Manipulated By Mind Control

Ron Paul - The Real Fake News Media List

Censorship! Facebook Reveals 7 Point Plan To Eradicate 'Fake News'

Obama Joins The War Against Alt Right 'Fake News'

Five Times MSM Created Fake News...And People Died

Enter Fake News As Replacement For Conspiracy Theory?

CNN Hack Admits 'Govts Pay Us To Write Fake Stories'

Twitter Censors Joe Arpaio Support As 'Hate'

How Twitter Restricted Advertising For Trump Campaign

Assange - Google Is Not What it Seems, Does Things CIA Can't

Pentagon Paid Half A Billion For Fake Terror Videos

Obama Administration At War With RT

Google and Facebook Will Be Arbiters of Truth in the War on Fake News

Google, Corporate Press Launch Attack On Alternative Media

Twitter Shuts Down Alt-right

Establishment Media Declares War On Their Competition as “Fake News”____________________


Forventeligt og forudsagt (bl.a. af Paradigmet) for lang tid siden:


'Udenrigsminister Kristian Jensen roser EU’s antipropaganda-taskforce, ......aktuelle tiltag i Danmark, der peger mod et overnationalt pressenævn, der hurtigt og effektivt skal blokere for ”falske nyheder” på internettet...
Justitsminister Søren Pind har netop præsenteret 22 forslag til, hvordan man bl.a. kan stoppe propaganda på internettet ...”Ekstremisters” onlineaktiviteter skal kortlægges, og en enhed under Politiets Efterretningstjeneste (PET) skal fjerne propagandaen. Der skal laves blokeringsfiltre for såvel danske som udenlandske hjemmesider ... Der skal ansættes et korps af internet-infiltratorer, kaldet ”fornuftsstemmer”, som systematisk (altså via overvågning) skal være til stede på de sociale medier.

Du vil fremover få den objektive sandhed fra StopFake, NATO og EU. PET eller et overnationalt pressenævn vil med tiden fjerne denne artikel med henvisning til misinformation.. da de ellers risikerer en lav statslig troværdigheds-score for at sprede misinformation.
Problemet løser dermed sig selv, da ”misinformation” simpelthen blokeres eller fjernes fra internettet, så du kun får den objektive sandhed.   Det andet du kan gøre er, at bekæmpe denne udvikling, men dette skal selvsagt ske, inden konceptet om den objektive sandhed materialiserer sig, da det ellers bliver en statsansat ”fornuftsstemme”, du diskuterer dine bekymringer med.
Hvad er EU’s anti-propaganda task-forces ideologiske fundament? EU tilbageviser propaganda med objektiv sandhed

Timingen som international koordination er slående.
Ligheden mellem Snowdens afsløringer forneden, som blev publiceret flere år efter Obama's 'sandhedsczar', Cass Sunsteins anbefalinger [1], og Søren Pinds STASI 2.0 politbureau forslag om statslige internet-infiltratorer er slående:

"We suggest a role for government efforts, and agents, in introducing such diversity. Government agents (and their allies) government agents (and their allies) might enter chat rooms, online social networks, or even real-space groups and attempt to undermine percolating conspiracy theories by raising doubts about their factual premises[1]

 
Obamas officielle såkaldte 'Informations-Czar', Harvard-professor, og NSA-rådgiver, Cass Sunstein,  bekæmper 'konspirationsteoretikere', og anses som intellektuel autoritet af universiteter i DK.

                   

Billedet foroven er bl.a. en henvisning til, at regeringer og efterretningstjenester vildleder, ikke kun eksterne fjender, men udfører propaganda og PSYOPS mod egne befolkninger via mainstream og sociale medier: Glenn Greenwald og NSA-Whistleblower, Edward Snowden, har dokumenteret, at efterretningstjenesterne bruger 'cyber magikere', der poster disinformation og falsk materiale på internettet, vildleder offentligheden, miskrediterer kritikere af regeringen, og bruger de sociale videnskaber og andre teknikker på den mest virulente måde for at manipulere on-line diskussioner og aktivisme. Det er hermed sandsynliggjort, at Operation Mockingbird aldrig sluttede, men muterede eksplosivt videre ind i den digitale tidsalder - se også nogle få disse chokerende afsløringer her, her, her, og her.Nærliggende konklusion: når internetreformationen i tiltagende grad gennembryder den Goebbelske firewall, og sandheden bliver en trussel for løgnen, staten, krigsherrerne, eliterne, Big Pharma, m.fl. vil sandhedssigerne blive udråbt af staten som 'ekstremister', 'terrorist-supporters', 'konspirationsteoretikere', etc.


"Løgnen kan kun opretholdes, så længe staten kan skærme folk fra de politiske, økonomiske og/eller militære konsekvenser af løgnen. Det bliver således af afgørende betydning for staten at anvende alle sine beføjelser til at undertrykke uenighed. Sandheden er den dødelige fjende af løgnen og derfor er sandheden statens største fjende.”
– Joseph Goebbels

Uanset om citatet kan spores til Goebbels eller ej, er det en perfekt illustration af situationen. Det er internet-reformationen, der har gennembrudt – og stadig gennembryder – den ‘Goebbelske firewall’ - og heri består den største trussel mod krigsherrerne, eliten, regeringer, da de ikke længere har monopol på medierne.Se også:  Information Warfare: Automated Propaganda and Social Media Bots

Disinformationen fortsætter men internet reformationen har ændret dette for de som har trods, selvstændig tankegang, årvågenhed,og som er interesseret i almenvellet, sandhed, og retfærdighed (disse dissidenter, krigsmodstandere, friheds og sandhedssøgende mennesker, systemkritikere, m.m. kaldes ofte 'konspirationsteoretikere' af stockholmsyndromister, som blot repeterer dette udsagn uden de ved, hvorfra det kommer - i sig selv et bevis på Robot-effekten).
- VIDEO - Tusinder af Robotter gør dagligt Mennesker til Robotter
                                 

Den Fjerde Statsmagt er Død – Internettet gennembryder den Goebbelske firewall af elitens og massemediernes løgne

Internet er den virkelige 4. statsmagt – måske skal man kalde det den 5te, for den 4. er død, og har været det længe, hvilket er den egentlige grund til forsøg på restriktioner af internet, fordi internet er farligt for eliten  –  noget som er nævnt af højtprofilerede CIA-analytikere såsom Ray McGovern, Robert David Steele, og vidt forskellige skarpe iagttagere i tiltagende grad.


“As study after study and report after report has shown, the death of the old media has accelerated in recent years, with more and more people abandoning newspapers and now even television as their main source of news. Instead, the public is increasingly turning toward online sources for their news and information, something that is necessarily worrying for the war machine itself, a system that can only truly flourish when the propaganda arm is held held under monopolistic control.” - Faking It: How the Media Manipulates the World into War

Medierne er – idéelt set – den Fjerde statsmagt –  vagthunden – men er blevet kuppet og er magtens skødehund, såkaldte presstitutes. Der er en grund til, at pressen bliver kaldt den fjerde statsmagt. Men det er en joke, som flere og flere bliver bevidste om. Og at medierne ikke skriver om mange  ting, at de fordrejer, censurerer, udelader eller manipulerer, er vanvittigt –  og hvem besidder positionen som den egentlige vagthund idag? Det gør hære af bloggere og analytikere på uafhængige websites –  hvert eneste sekund via internet!
Og DE er en voldsom kraft mod Big Brother og deres kastrerede skødehund; pressen.


Se evt. denne artikel også:  Project Censored, the Reality of World Government and the Masquerade of a ‘Free Press’


‘Massemedierne, den 4. statsmagt, er den eneste af vore institutioner, der fungerer uden noget form for effektiv demokratisk kontrol, idet enhver form for uafhængig kritik vendt mod den, ethvert forsøg på at skifte den ud, aldrig når en større offentlighed, ganske enkelt fordi en sådan kritik ikke har nogen chance for at blive udsendt i stor målestok.’
– Paul Virilio, “Krigen, byen og det politiske”, 1994

Men internettet har ændret dette, og forståelsen af dette, er beskåret de mennesker, som er årvågne vel at mærke, og som skriver og er bevidste om substans, som er interessede i andre end sig selv, og som er med til at afsløre usandhed, bringe løsninger, etc.

__________________

[1]


'What can government do about conspiracy theories? Among the things it can do, what should it do? We can readily imagine a series of possible responses. (1) Government might ban conspiracy theorizing. (2) Government might impose some kind of tax, financial or otherwise, on those who disseminate such theories. (3) Government might itself engage in counterspeech, mars haling arguments to discredit conspiracy theories. (4) Government might formally hire credible private parties to engage in counterspeech. (5) Government might engage in informal communication with such parties, encouraging them to help... However, our main policy idea is that government should engage in cognitive infiltration of the groups that produce conspiracy theories ......We suggest a role for government efforts, and agents, in introducing such diversity. Government agents (and their allies) government agents (and their allies) might enter chat rooms, online social networks, or even real-space groups and attempt to undermine percolating conspiracy theories by raising doubts about their factual premises
- Cass Sunstein
http://www.law.uchicago.edu/files/files/387.pdf

Her, adspurgt om disse forslag, lider Cass Sunstein af hukommelsestab, og undlader at trække dem tilbage:
Obama Information Czar Cass Sunstein Confronted on Cognitive Infiltration of Conspiracy Groups (video)

Her (video) får han pludselig hukommelsen tilbage adspurgt om nøjagtigt det samme, men svaret er nu pakket ind i vat, blød nudging, men uærligt, hvilket fremgår tydeligt i sammenligning med ovennævnte citats forslag

Sunstein's berygtede forslag om 'kognitiv infiltration' fik kritik af flere opinionsdannere, akademikere og journalister, bl.a. en sønderlemmende eksponering skrevet af Professor David Ray Griffin.


'Today the pejorative not only acts as a disciplinary measure–journalists and scholars alike fear such a trenchant smear–but also as a technique to shape information and analysis. It serves as a more-than-subtle way of saying, “Look here, not there,” thereby guiding readers and viewers to place their reasoning faculties in abeyance and adopt what are often uncritical and even misleading modes of substantiation and conclusion. While this phenomenon is clearly demonstrable in print news media, it is also widespread in US-based cable and broadcast news.'
- The “Conspiracy Theory” Label: Powerful Tool of Media Disinformation and Political Discourse Cognitive Infiltration for the Masses


Se også: Rethinking Conspiracy
http://www.foreignpolicyjournal.com/2014/10/27/rethinking-conspiracy/
Beslægtede artikler:


"Journalister indrømmer at efterretningstjenester og reklamefolk dikterer massemediernes indhold"

"Mediet er ikke din ven"

"Tidligere CBS journalist forklarer, hvordan massemedierne hjernevasker befolkningenInternet under Stort Angreb - FALSE Flag Cyber Attack


TV-bedraget

"Uddannelsesskade og Autoritetstro"

Kommentarer

Populære opslag