Civilisationens Sammenbrud før Gennembrud


Af ChaosNavigator

Successful living depends upon the masterful administration of the unforeseen
- Arthur C. Clarke citing Robert Bridges

'For the first time since the Cold War the German government is advising citizens to stockpile food and water for use in a national emergency.'
- BBC, 22. august, 2016

"Jeg tog fra Danmark sidste år for at arbejde på et mindre privat-samfund med folk jeg har været i kontakt med de sidste 8 år. Hvorfor? At finde et samfund af ligesindede (sandheds søgende og seriøst arbejdende med den menneskelige tilstand) er noget jeg har søgt efter i over 10 år, siden jeg vågnede op til verdens sande tilstand og det overhængende kollaps. For at kunne bygge på noget der sætter sandhed højest, at fysisk understøtte et signal midt i al støjen. Velfungerende, semi lukkede mini-samfund, fx klostre, er blandt de der har de bedste kår for overlevelse når samfund kollapser og jo mere/bedre viden tilgængeligt i de samfund, desto bedre beskyttet. Nu handler det ikke så meget som at bo beskyttet (bunker mentalitet) men om at kunne leve og arbejde med mennesker der har genvundet fornuften og fortsat søger efter svar vi endnu ikke kender, og udvide denne platforms kapacitet. Det er stort set hvad jeg kan sige om det på nuværende tidsspunkt, da det er et mere eller mindre lukket samfund, udover jeg ikke har fortrudt et sekund."
- en anonym Dansker


Dystopisk eller ej - dette er en survivalist/prepper brainstorm post om sammenbrudsscenarier - det er på ingen måde formfuldendt, men fragmentariske foreløbige hofteskud. Posten bliver opdataret senere, hvor utopierne fremdrages.


'Get-out-of-the-Matrix'-memet udfolder sig for menneskehedens øjne, mens apatien i 'nobody seems to care, nobody seems to notice'-memet kører parallelt, og alligevel er lokale autonome samfund i fuldt florende force, bl.a. i Grækenland og Spanien. Ikke i DK endnu, selvom tendenserne er der. Vi taler ikke kun om de 'traditionelle' øko-samfund.


Hvis man tager dette alvorligt, hvorend surrealistisk det end kan forekomme, er det vigtigt at samle folk, at skabe netværk - det er nærmest sakralt nødvendigt - det er logikken som byder en til at samle mennesker (pga. tilstandene; krigstruslen, løgnen, fremtiden, etc.), at dette er vigtigt - af samme grund samles alle mulige årvågne mennesker, specielt i USA, og skaber lokale samfund, da de kan se Darth Vader-imperiet træde frem mere utilsløret, og kupper ud til Sydamerika, m.v.


Der er en tiltagende bølge af amerikanere og europæere som flygter i Exodus fra USA og EU - en tiltagende følelse har bredt sig blandt de mest oplyste dissidenter i flere år, at USA og EU in worst case kan blive en åbenlys lockdown zone, Hunger Games society, cashless society, og måske i fremtiden Elysium-agtig etc. Før fremstod alt dette paranoidt og alamistisk, men læg mærke til at WTO, Davos, Societe Generale, Røde Kors, BIS, IMF, Verdensbanken, og mange andre af de tungeste socio-økonomiske institutioner i verden har fremsat gentagne Sci-Fi-lignende advarsler om ellers utænkelige og dystopiske, dramatiske økonomiske og civile sammenbrudsscenarier i 10'erne. Er de også alamistiske og 'paranoide'?


As Civil Unrest Brews, Wealthy Go Underground in Luxury Bunker Community: “Safest Places on Earth”Det forekommer wacko off-planet, men tidsåndstendenserne er der. Mange observatører diskuterer dette, og andre har forudsagt dette (bl.a. Negris og Hardst bog, 'Empire', som postulerede, at breakaway-grupper på fodfolke-planet vil vende ryggen til den forfejlede 'Matrix-civilisation', og kuppe ud via proaktive 'emigrationer').


Se En verden der forsvandtGør gode ting i gode tider før det bliver nødvendigt at gøre gode ting i og pga. dårlige tider...
Fra BBC-linket foroven #Panic-buying: This is what it'll look like 2 hours after the supermarkets open," said one tweet


Man skal psykisk kunne relatere sig til fremtidige sammenbrudsscenarier, noget som ikke har nogen erfaringsmæssig og sansemæssig præcedens i individet (de som oplevede børskrakket er 90-100 år nu, og ikke mindst; var blot teenagere dengang).

Det kognitive og intuitive kan fortælle om fremtiden, men folk oplever det som uvirkeligt - qua manglende præcedens, erfaring og sansning - dertil er der massehypnotisk falsk bekræftelse (da de fleste handler som og tror på, at Kejseren har tøj på, autoritetstro, Stanley Milgram, osv.) i og med, at systemerne fungerer (endnu), og flertallet virker 'sunde og fornuftige', og specielt pga. normalcy bias. Det virkelige fremstår uvirkeligt, og det uvirkelige fremstår virkeligt. Om man så kunne sandsynliggøre et kommende alvorligt sammenbrudsscenarie med hardcore socioøkonomisk analyse og empiri ned i den mindst mulige detalje, vil det stadigvæk fremstå uvirkeligt, alarmistisk, a no-go, for dystopisk, etc. for de fleste.

Britain to deploy batteries of high precision long range missiles on Russian’s border for the first time since the Cold War

U.S. Army Chief Threatens War With Russia - Russia tells citizens ‘nuclear war with the West could happen soon’- Russia suspends nuclear cooperation with US

Normalcy bias
The normalcy bias, or normality bias, refers to a mental state people enter when facing a disaster. It causes people to underestimate both the possibility of a disaster occurring and its possible effects. This often results in situations where people fail to adequately prepare for a disaster, and on a larger scale, the failure of governments to include the populace in its disaster preparations.
The assumption that is made in the case of the normalcy bias is that since a disaster never has occurred then it never will occur. It also results in the inability of people to cope with a disaster once it occurs. People with a normalcy bias have difficulties reacting to something they have not experienced before. People also tend to interpret warnings in the most optimistic way possible, seizing on any ambiguities to infer a less serious situation...... 
- Wikipedia


Det bør være afgørende at samle folk men under nødvendighedens omstændigheder, vil folk selvfølgelig samle sig meget hurtigt under SHTF-scenarier.

Problemet er, at det er relativt få som kan se tsunamien fra kysten, og de som kan, der advarer deres medmennesker, fremstår tossede...

Fra tidligere (2011-2014):
Følgende regel som jeg har gentaget i årevis (og det er basal logik):

Nu er der:

mange muligheder
mere tid
men få incitamenter
pga. manglende perception

Senere er der:

direkte perception
derfor brændende incitament
men færre muligheder
mindre tid
At starte med det basale først a la maslows behovspyramide, er det logiske første trin, selvom dette ikke er nok.


Se Biodome is Freedom & Brainstorming The FutureEr yderst bevidst om hvor gakeligak beyond insanity det virker på folk, men det er kun fordi de er optaget af uvirkelighed, og selvom der er mange wild cards på godt og ondt, er det tydeligvis en deroute som civilisationen befinder sig i.

Det er stadig gode tider nu (relativt) i forhold til det der er på vej....muligheder nu er størst. Det er også derfor, at det er så helvedes sindssygt vigtigt at etablere et blueprint for individuel/lokal selvforsyning, så at dette blueprint spredes decentralt før sammenbrudsscenarier indtræffer.

Men at skulle genuddanne sig, dekonditionere sig, lære ting som nu ikke forekommer nødvendige, før det bliver nødvendigt, overføre filer fra teori til praksis, etc. og gøre dette som en stor babyble-voksen stats-dependent slaraffenlands-dansker, er ikke bare sådan....


For dem som er autoritetstro, og som ved at læse dette er i kognitiv dissonans, idet de mener, at denne løbske betragtning er über-alarmistisk fringe-paranoia fænomen: Milliardærer og eliten tænker selv i sammenbrudsscenarier - blot et enkelt eksempel ud af mange, de sidste par år - her er det blot et ud af milliardærernes mange nylige tiltag med post-apokalyptiske super-lukuriøse bunkere:Billionaire Bunkers: Exclusive Look Inside the World's Largest Planned Doomsday Escape

For the very first time, a modern day Noah’s Ark has opened its doors for an exclusive inside look offering up plans for the ultimate Billionaire bunker and doomsday escape.
Vivos founder and CEO Robert Vicino announced Vivos Europa One which will be an invitation only, five star, underground survival complex, similar to an underground cruise ship for the elite. Each family will be provided a private 2,500 square foot of floor area, capable of two story improvements for a total of 5,000 square feet of private living quarters. With fit and finish comparable to a mega-yacht, each member family will hire their own architect and contractor to build out their living quarters to the custom standard they desire.

Hospital area in the shelterThe expansive shelter is located in Germany and is one of the most fortified and massive underground survival shelters on Earth. Originally built by the Soviets during the Cold War, this shelter was a fortress for military equipment and munitions. After the DDR was merged with Germany, the German government inherited this relic and intended to use it for the same purpose of weapons storage. However, due to a law prohibiting the storage of ammunition near a major highway, the German Government soon realized they could not continue with their plans and decided to auction this 76 acre complex. A wealthy investor purchased the entire property, along with all of its improvements, both above and below ground. Vicino says “We are proud to bring this epic project forward in these increasingly dangerous times.” http://www.forbes.com/sites/jimdobson/2015/06/12/billionaire-bunkers-exclusive-look-inside-the-worlds-largest-planned-doomsday-escape/
                                                     Post-apokalyptisk luksus?

Economist Robert Johnson made headlines at the recent Davos Economic Forum when he revealed that “hedge fund managers all over the world….are buying airstrips and farms in places like New Zealand because they think they need a getaway.” Johnson cited income inequality and the potential for civil unrest and riots as the reason for the panic. “A lot of wealthy and powerful people are quite afraid right now – they see us on an unstable trajectory,” said Johnson. “As the system doesn’t have proper resources, as it doesn’t represent people, things are getting more and more dangerous..." - Why the Elite Are Buying Secret Hideaways


Både WTO, WHO, BIS, Verdensbanken, Røde Kors, IMF, HSBC, JPMorgan Chase, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, og mange, mange flere institutioner, studier. forventer stor social uro, og mulighed for kollaps af vitale samfundsbærende strukturer, og har beskrevet sådanne ildevarslende prognoser de sidste 4-5 år.

IMF, World Bank, Giant Consultants Admit The Storm Is Coming


At Trump blev præsident ændrer ikke på på civilisationens overordnede deroute - om Clinton eller Trump er præsident, så fortsætter derouten.

Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi dér, hvor vi er på vej hen. Overført til nutidens menneskehed vil dette være katastrofalt. Uden en ændring i retning er vi på vej mod en verden af tiltagend fattigdom, økonomisk sammenbrud, voksende social og politisk konflikt; eskalerende rebelsk og organiseret krigsførelse, fødevare-, vand- og energi-mangel; forværrelse af forurening industrielt, i byer og landbrug; tiltagende reduktion i variation af liv. Vi risikerer også mega-katastrofer skabt af atomenergi og atomaffald, ødelæggende oversvømmelser og sundhedsproblemer forårsaget af naturkatastrofer såvel som menneskelige faktorer såsom akkumulering af giftstoffer i jordbunden, i luften og i vandet. Hvor vi nu er på vej hen er ikke hvor vi ønsker at ende’
– Ervin Laszlo, The Chaos Point, 2006Hvis noget så basalt som biologiske frø spiller en meget lille rolle, hvorfor har superelitens projekt, 'Dommedagshvælvingen', og bevarelse af frø en episk betydning a la Noah's Ark for dem?:


“Doomsday Seed Vault” in the Arctic


Bill Gates, Rockefeller and the GMO giants know something we don’t


"Doomsday" Arctic Seed Vault Tapped For First Time In History As Syrian Civil War Threatens Biodiversity


Civilisationen 2.0 - The Knowledge, og historien om blyanten som intet menneske kan lave

1. 'The Knowledge: How to Rebuild our World from Scratch - Lewis Dartnell

"An extraordinary achievement... It is a great read even if civilisation does not collapse. If it does, it will be the sacred text of the new world ― Dartnell that world’s first great prophet" (The Times)

"The ultimate do-it-yourself guide to ‘rebooting’ human civilization" (Nature)

This the book we all wish we'd been given at school: The Knowledge that makes everything else make sense" (Ken MacLeod, author of Descent)

NB! Se video, specielt Dartnells omtale af det berømte essay 'I, Pencil!


Med reference til et forbløffende essay,
'I, Pencil', siger Dartnell i foredraget, at ikke en eneste person på jorden - ikke engang den mest vidende intelligente person på planeten, kan reproducere en blyant alene, endsige vil en topprofessionel mineingeniør kunne udvinde jern alene, - dette skyldes at kompetencer er distribueret ud på mange led, positioner, logistik, viden, specialisering, etc.
'Men hvem ved, hvordan man laver en computermus? Ingen, bogstavelig talt ingen! Der er ingen på planeten, der ved, hvordan man laver en computermus. Det mener jeg ret alvorligt. Direktøren for computermusfirmaet ved det ikke. Han ved bare, hvordan man leder et firma. Personen ved samlebåndet ved det ikke, for han ved ikke, hvordan man borer en oliebrønd og får olie op, så man kan lave plastik osv. Vi ved alle mindre dele, men ingen af os ved det hele. Jeg citerer selvfølgelig fra et berømt essay af økonomen Leonard Reed fra 1950erne med titlen "Jeg, en Blyant", i hvilken han skriver om, hvordan en blyant blev fremstillet, og om hvordan ingen ved, hvordan man fremstiller en blyant, fordi folkene, der samler den, ikke ved, hvordan man udvinder grafit. Og de ved ikke, hvordan man fælder træer og den slags ting. Og hvad vi har opnået i det menneskelige samfund, gennem udveksling og specialisering er, at vi har skabt evnen til at lave ting, vi ikke selv forstår.'
- Matt Riley, TED Talk


En kommentator spørger Dartnell i kommentarsektionen:

How many people do you need to recreate society? one? 10? 100? 1000? what specialists do you need ASAP? farmers? metalworkers?

Dartnell's svar og estimat: For the thought experiment that I address in The Knowledge, I take a starting population of 10,000 people living in a peaceful community with a good diversity of key, practical skills like carpentry, metalworking, nursing.

Det har altid slået mig, at langt de fleste ikke engang ved, hvordan toiletpapir er lavet, hvad det indeholder, hvordan vandet pumpes op i tollettet, etc.etc.etc.

Langt de fleste har aldig set en avokado i dens naturlige miljø, endsige at den kommer fra et træ, endsige set træet, og dette gælder mange andre grøntsager og frugter, som vi bliver forsynede med fra udlandet, endsige set disse på TV, endsige kender dets specifikke næringsindhold, endsige de økonomiske og logistiske operationer der kræves for næsten alt vi tager for givet, som forsyningslinjer - det være sig tamponer, glas, blyanter, etc. etc.. - forsyner os med, endsige, hvordan disse fungerer. Der er INGEN perception af den kausalitet vi tager for givet, og selvom specialiseringen har indlysende fordele, er forståelse ikke-eksisterende og fragmenteret.

Dette er ikke 'blot' et akademisk spørgsmål, men dramatisk i sine konsekvenser.

Derudover er der den enkeltes dannelse og viden - spørgs dig selv om du kunne bidrage til viden, hvis du blev sendt 200 år tilbage i en tidsmaskine. En velkomstkomite stod parat, og spurgte dig:

' Hvilken fantastisk mulighed! Hvad kan du fortælle os og berige os med? Der må være sket en enorm udvikling gennem 200 år?


De fleste ville komme til kort! Selv en kemiingeniør ville ikke kunne reproducere eller beskrive dannelsen af de stoffer, som han arbejder med, idet disse kommer fra lavere led i vidensfødekæden, noget som kemikeren tager for givet, men ikke selv kan beskrive dannelsen af, endsige tilblivelsen af disse som kommer fra de enkelte specialiserede led. Dartnell redegører for denne svimlende og håbløse interdependens og uvidenhed.


Mit fokus altid har været selve interdependensen, distribution af kompetencer, manglen på dem, specielt i en post-apokalyptisk situation, hvilket Dartnell adresserer.) Se omfattende dialog og brainstorm i Fodnote [1]

Dartnell's bog er unik, men han kender f.eks. ikke til undertrykt historie, Deep Politics, fri energi, etc. - hans bog er, på trods af det anglo-typisk kognicentriske/eurocentriske, dog alligevel yderst værdifuld i det pragmatiske.


2. Ultimate SAS Survival (den ultimative version)


3. Ferfal's Survival Manual - Personlige overlevelsesrfaringer fra kollapset i Argentina (Ferfal har også udgivet en anden ny bog)


4. The Prepper's Blueprint


5. Beyond Collapse: Surviving and Rebuilding Civilization From Scratch
- gratis PDF version her:

(I want this book to do more than just help the individual survive. It takes a community to rebuild civilization, and that community is going to need help and at least some practical guidance. Unlike most survival/preparation resources, we’re going to assume that civilization will break down completely, and will likely take at least a century or more to return to the level it is now. - herfra )

Beyond Collapse udgør somewhat et komplementært samt ekstra supplement til 'The Knowledge.'

Disse bøger er nogle af de allerbedste og udgør et meget værdifuldt kompendium.4 Scenarier
Ingen kender tidspunktet, men hvis tingene fortsætter i den retning, som de vestlige krigsherrer og eliter ønsker, så dikterer logikken, at mindst 4 følgende scenarier vil konvergere indenfor den samme korte periode (den katalyserende faktor kan være en udløsende false flag terror aktion), specielt når dollarens status som verdens reserve/petro-valuta begynder at vælte for alvor. Krigens start vil fungere som røgslør for årsager, og mudre vandene, når vi når the breaking point of no return.

De 4 konvergerende scenarier:

  • Krige og invasioner ekspanderer pludseligt (Mellemøsten, Syrien, Ukraine) – spillover effect til andre lande.
  • Internet – false flag cyberattacks, sammenbrud, servere/websites, internet restriktioner ved lov
  • Økonomiske globale sammenbrudsscenarier
  • Drakoniske statslige tiltag eksekveres – (yderligere) tab af frihedsrettigheder

Og det forventede modtryk:


  • Enorm global modstand mod krigen og ønske om fred – protester og demonstrationer af en størrelse og omfang uden præcedens
  • Innnovation i kommunikation, omgåelse af internet-restriktioner og censur, Deep Web, Darknet, PirateBox, lokale routere, omstruktureringer, protester, m.m.
  • Innovation i lokale valuta, Bitcoin, barter, selv-forsyning, gennembrud og spredning af fri energi-teknologier, solar, vind, vand, urban farming, biodomes, decentralisering og omorganisering af subsistens, fødevarer, energi, beskyttede lokalsamfund, etc.
  • Civil courage, millioner af NGO’er, formeringen af undergrundsgrupper, eksponering af eliten, protester, regeringers sammenbrud, etc.


Der er dog mange ukendte wild-card scenarier – positive og negative._______________________

FODNOTER

[1]


En diskussion om det pengeløse samfund, det ufattelige i essayet; 'I, Pencil', interdependens, m.m. (set i lyset af Lewis Dartnell's milepæl af en bog, 'The Knowledge', er det også meget interessant):


ChaosNavigator:

'I, Pencil'-essayet er som taget ud af min mund, en af mine kongstanker; implikationen er, at næsten intet af det vi tager for givet, vil kunne reproduceres i større udstrækning,hvorfor Dartnell's bog er unik. I denne sammenhæng har mit fokus dog ikke været penge, men vidensdelen; specialisering, mangel på kompetence, ikke mindst begrebet; interdependens.Anders:

I det optimale samfund ville enhver mellemenneskelig interaktion bestå i at opfylde næstens behov, at se hvilke behov der er og dække dem - pay it forward.

Det er sådanne tanker jeg går og har i retning af en vedvarende og langtidsholdbar afløser for penge og byttehandler.

Lidt inspiration - som meget vel kan visualiseres op i "big scale": https://www.youtube.com/watch?v=GJeWFoKZ63UDavid:

Man kan godt behandle andre mennesker som familie, men ens økonomiske formåen vil have begrænset rækkevidde, da avanceret produktion - med lange, differentierede netværk af "structures of production" og dertil hørende arbejdsdeling - ikke kan finde sted i en familieøkonomi.


Alt, hvad vi foretager os i denne verden, hvor mangel er et naturligt givet vilkår, forudsætter en eller anden form for "economic calculation". Det gælder både familier, og for Apple og Micro-Bill. Forskellen er, at en familie kan ikke lave en iPad eller en Windows computer.

Economic calculation af scarce ressources kræver ikke i sig selv penge, men economic calculation i "advanced economies" gør.


Uselviskhed, hvor man hjælper andre uden at ønske noget igen, kræver economic calculation. Det er korrekt, at penge og (alt for mange) forventninger ville ødelægge venskabsrelationer, hvis der kom penge mellem venner, eller hvis man opgjorde relationen i penge, men det betyder ikke, at economic calculation ikke finder sted.


Economic calculation går forud for både direct og indirect exhange, idet economic calculation ikke kræver mere end én person.


(For at forstå dette, må man forstå den specifikke betydning, som ordet bliver brugt i).


Den græske levestandard er, ligesom vores, afhængig af, at der findes priser, der afspejler forbrugere og producenters præferencer. Uden penge kan den anvancerede økonomi ikke opretholdes i længden. En familiebaseret eller venskabsbaseret eller gavegivningsbaseret økonomi kan ikke skabe det samme som en avanceret økonomi kan. Af samme grund (for at sige det meget firkantet) fandtes der ikke laptops i junglen i fordums tid, og de ville heller ikke kunne lave dem, uanset hvor meget de hjalp hinanden uden tanke på at få noget igen... den økonomiske struktur, der kunne skabe iPads, vil ganske enkelt ikke kunne etableres derude. Selv penge ville ikke være nok, da der skal mere til. Investeringer over en lang tidshorisont på utallige områder, fx. Når behovet for penge opstår, vil behovet for ikke-pengebaserede relationer stadigvæk være der. Ligesom i vores eget samfund vil pengebaserede og ikke-pengebaserede relationer eksistere side om side med hinanden. De vil opfylde forskellige funktioner og ingen vil kunne reduceres til den anden.


Vi kan producere to former for goder (goods) - enten goder, som vi forbruger, eller goder som indgår i produktionen af forbrugsgoder (consumer goods).


Et gode kan i nogle tilfælde være begge dele. Tag en blyant. Hvis man bruger blyanten til at skrive et digt, er det et forbrugsgode. Hvis man bruger selvsamme blyant til at udvikle en solid forretningsplan, er den her et kapitalgode.


Både forbrugsgoder og kapitalgoder har "innumerable antecendents" bag sig fra råstofferne udvindes, og til de er produceret færdig, klar til (for)brug. Hvis der til et kapitalgode bruges andre kapitalgoder for at konstruere det eller bruge det i produktionen, vil også disse i vores del af verden have "innumerable antecedents" bag sig. Og så videre.


Læser man essayet I, pencil forstår man, at selv en så tilsyneladende simpel ting har innumberale antecedents bag sig, og alle forbrugsgoder, der bruges til at producere dele, der indgår i produktionen direkte og indirekte har det også.


Produktion af gummi til viskelæderet... ikke kun selve plantagen, der skal passes, hvor gummitræerne vokser - også plantagens mange bygninger og maskiner, brændstof og elektricitet... og til produktionen af bygningerne, maskinerne, udvindelsen af brændstof og skabelse af elektricitet vil der være indgået "innumberable antecedents" på hvert et led i produktionen. Strøm og diesel kommer jo ikke ud af ingenting og skal skabes - med bygninger, værktøj, maskiner, mandskab, fodring af mandskabet osv. osv. osv.It boggles the mind. Og vi taler kun om en sk... blyant!Som jeg læser Anders' synspunkt, når han påstår, at man kan klare sig uden penge og byttehandler, så overser han den betydning, som den enorme kompleksitet, som vor tids langstrakte, komplicerede "lines of production" med dens "innumberable antedecents" på hvert eneste led i hvert eneste kapitalgode.


Ja, man kan plukke et æble og give det til sin sultne nabo. Men kan ikke lave en blyant. Ikke skabe et moderne kraftværk. Ikke skabe en Tesla-generator. Ikke skabe maling. Eller noget som helst andet uden penge og (indirect) exchange.


Prøv at modbevise det med andet end henvisning til noble hensigter. Tag et hvilket som helst eksempel og se, om ikke er indgår kapitalgoder med innumerable antecedents i historien.


Hvis ikke der gør, så vil vi før eller siden nå tilbage til stenalderen. Hvis der gør, vil det ikke kunne lade sig gøre i et pay it forward-system. Men som sagt - modbevis det med andet end henvisning til ædle hensigter. Vær konkret, så detaljerne bliver synlige.


Mangel på bestemte typer af medicin ville koste livet før eller siden. Da der ikke kan skabes kapitalgoder, kan medicinen ikke produceres, også selvom folk havde al den tid, de ønskede sig, til at udvikle dem. Da der ikke kan skabes kapitalgoder, vil det også gå ud over det, som man trods alt kunne producere ved egen hånd, da disse ikke ville kunne blive paid forward over længere afstande. Uden kapitalgoder, ingen strøm, ingen kølemuligheder (hvis det er relevant), ingen veje (andet end jordveje), ingen lastbiler (for kapitalgoderne til skabelsen af lastbilerne fandtes ikke, ej heller diesel til at drive dem, og prøv ikke at snakke om batterier, for problemet er det samme for dem - de kræver også kapitalgoder).


Og da der ikke kan findes kommunikationslinjer i noget nævneværdigt omfang, da også de kræver kapitalgoder i form af ledninger, trådløse netværk, telegrafpæle, strøm til telegrafisternes morsekommunikation, for ikke tale om iPads og internettet, ville man ikke kunne kommunikere med andre end dem, der er indenfor en meget lille radius.... og således ville hele vores civilisation styrte i grus.


Jeg medgiver, at videoen med ham med vesten er en forsimpling i forhold til, hvad vi diskuterer, men den kan alligevel godt være med til at illustrere min pointe.


Hvis et pay-it-forward-system uden byttehandel overtog byen, ville der hurtigt ske følgende: Efter kort tid ville byen løbe tør for energi, og lagrene ville ikke kunne blive genopfyldt. Således ville alle elektriske apparater - både mobiltelefoner, computere, trafiksignaler og køleskabe(!) - holde op med at virke. Vandet ville ikke kunne komme frem, da der ikke ville være energi til at drive vandet fremad (medmindre man kunne lave et system med forbundne kar, ok). Men vandet ville ikke kunne køles ned, så det ville ikke være koldt vand, som ham vejarbejderen ville få. Caféerne ville ikke kunne køre med deres oprindelige menukort - kaffe og te ville være en saga blot, maden ville være væk (bortset fra jæger-samlerkulturmad og simpel agerbrug). Husene ville ikke kunne repareres, hvis der var noget, der gik i stykker, andet end med simpel sammenflikning med forhåndværende søm, skruer, træ osv., og disse ting ville ikke kunne genfremskaffes. Vejene ville ikke kunne blive repareret efter frostsprængninger. Om vinteren og til madlavning ville man skulle fyre op med træ, som ville skulle fældes, tørres, opbevares og fordeles fra udelukkende lokale skove (glem at forsyne en storby som København med træ til alle!). Osv.


Det tilsyneladende pay-it-forward-system som videoen repræsenterer, forudsætter kapitalgoder og forbrugsgoder, som vi kender det fra vores nuværende system (eller noget tilsvarende, som også gør brug af priser og (indirect) exchange).På et vist moralsk eller spirituelt plan kan det give mening at tænke sådan - at man kan eller bør opfylde næstens behov uden omtanke for penge, produktion, handel og vandel.


Men i praksis vil det kun være muligt at opfylde nogle få af næstens behov, hvis man afskaffede penge og byttehandler. Er man i uenig i dette, bør man bevise sin påstand ved at forholde sig til dette:


Da vores familie er næste for andre, og hvis idealet er, at man opfylder næstens behov, hvordan ville man fremskaffe disse ting uden penge og byttehandler? Hvem skulle producere dem - for hvilke ressourcer i mandtimer osv. til forskning og produktion? Hvem skulle producere de mange ting som kommer i plastic, pap mv.? Hvem skulle komme og hente dem i USA og levere dem til vores dørtrin?


Som tidligere skrevet er der utallige ting i vores hverdag, der er afhængig af en kombination af specialiseret produktion og langstrakte produktionsstrukturer.


Selv en ting som en blyant kan ikke produceres uden penge og byttehandler (læs: indirect exchanges) i langstrakte produktionsstrukturer. Har vores næste ikke brug for blyanter?

Ser frem til, at du har læst essayet og forholdt dig til begrebet "innumerable antecedents", der er centralt for at forstå, hvorfor man ikke vil kunne producere olier, medicin, etc. selv med de allerædleste motiver uden penge og langstrakte og komplicerede produktionsstrukturer.

Eller noget sim helst andet end det, man ville kunne hente fra naturens forrådskammer og det simpleste agerbrug, der ikke kræver maskiner af nogen art.


Du kan være sikker på én ting. I en økonomi, som den du beskriver, vil virkeligheden være den, at du ikke vil kunne nøjes med at arbejde i et par timer om dagen og bruge resten af tiden på andre, højere formål. Hvis du overhovedet ville overleve...Selv en bygning med stentrappe, elevatoren, dørene med maling, tæpperne på gulvet, køkkengrejet i køkkenet, altanen udenfor med rækværk... forget it.


Vi ville ikke engang kunne have fået nys om foredrag, for det kræver computere eller tablets med deres komplicerede produktions- og transportprocesser for ikke at tale om softwareudvikling og hele internetstrukturen, som ovenikøbet skal have strøm... Alt for mange innumerable antecedents. Forget it.
ChaosNavigator:

Hvis man ikke begrunder moralens hensigt med tilsvarende succesfuldt middel, kan man ikke begrunde sin etik i praksis...

David's distinktion er vel følgende; at argumentere moralsk, og at opnå det moralske, er 2 forskellige ting. Det første er hensigten, det andet er midlet. Hvis midlet ikke opfylder hensigten, er resultatet uagtet hensigten, umoralsk.
David:

Det er vigtigt at holde tungen lige i munden og skelne mellem følgende to ting:


* Økonomisk videnskab som begrundet i en a-moralsk, utilitaristisk tankegang, dvs. som studiet af mål og midler og hvilke konsekvenser forskellige mål og midler har.

* Moralske overvejelser om det gode samfund, godhed, etik, moral osv.


Disse to ting kan ikke reduceres til hinanden. Man kan ikke argumentere "økonomisk" om moralske anliggender, ej heller moralsk om økonomiske anliggender. Mange gør det, men det at mange gør det, gør det ikke til noget, der giver mening i praksis.


Fremsætter man en moralsk påstand - fx "det er vigtigt at opfylde næstens behov, uanset hvad dette behov er, og uanset hvad opfyldelsen af dette behov indebærer for alle involverede" - har man alene fremsat en moralsk påstand. Der er intet økonomisk i det (valg af mål og midler ud fra viden om, hvilke mål og midler der kan opfylde den moralske påstands bud). Hvis man supplerer påstanden med følgende: "Næstens behov kan opfyldes, uanset hvad disse behov er, hvis vi blot afskaffer penge og byttehandler" har man forudsat, at penges og byttehandlers økonomiske funktion er ligegyldig til at opfylde (alle eller nogle af) næstens behov. Den første påstand er moralsk, den anden er økonomisk. Den økonomiske påstand bliver altså, at vi ikke har brug for penge og byttehandler til at producere bestemte typer af medicin, men at vi kan gøre det "på anden vis". Denne "anden vis" kan bør man eksplicitere, hvilket jeg har bedt om, men uden at nogen har kunnet eksplicitere denne.
Anders:

Hvis man har udviklet et fantastisk produkt og kan "dække næstens behov" ved at producere til andres bedste er det jo et fantastisk livsformål.

I et samfund hvor der ikke produceres produkter til "planned obsolescence" men kun laves ting der har bevist deres værd og rent faktisk gør en reel forskel - vil ingen skulle henslæbe tilværelsen med at arbejde med noget der ikke behager dem.

Hvis alle samtidig kom i arbejde med præcis det emne der interesserer dem og som de mestrer 100% vil produktiviteten vokse og økologiske, varige forbrugsgoder, der ikke skal smides ud og belaste miljøet vil blive fremherskende.

Butikker vil blive omdannet til markeder hvor man bringer sine varer hen og fordeler dem.

Optimalt set kunne ethvert menneske nøjes med at arbejde nogle få timer dagligt med sit bidrag til fællesskabet og resten af tiden udvikle sanserne, højne samfundets spirituelle niveau og udvikle mavefornemmelsen eller fingerspitz-gefühl overfor evnen til at vælge korrekt i forbrugssituationer, i forhold til fødevarer etc.

Behandlingsmæssigt vil ødelæggende terapier og skadelige produkter forsvinde i takt med at korruption, bestikkelse, mafiametoder og deslige annulleres ved det monetære systems endeligt.

Skattebetaling vil blive overflødiggjort og erstattet af innovation og virkelyst. Der er nemlig masser af arbejdskraft at få - hvis folk kan arbejde med det de "har brug for" netop nu i deres liv for at udvikle sig som menneske og spirituelt væsen - eks. som omsorgsperson, plejepersononale. Det sker allerede - blot på et ubevidst plan. Med højnelse af bevidstheden vil den slags transcenderende aktiviteter kunne overvindes og gennemleves langt hurtigere idet den erkendelsesproces der indgår accellereres i takt med bevidstgørelsen.
På samme måde vil behovet for fødslen af ekstremt plejekrævende nedjusteres i takt med at mennesker bevidstgøres og kommer i samklang med deres livsformål og dermed eks. hjerteenergien.

Det vi oplever nu med karmaforløb er jo et vink med en vognstang om, at der gennemleves ekstreme forløb som modvægt til den mentaliseringsproces som samfundet pt er igang med. Hvor alting sættes på formler og digitaliseres, elektroniseres, sort/hvid gøres etc.

Naturen trækker i den anden retning og vil kræve at mennesker forbinder sig med deres højere livsformål hvis de ønsker at indgå i det naturlige kredsløb i fremtiden.

Korruption, skattebetaling, opdeling i rige og fattige - kan ikke forekomme i et samfund uden penge og uden kontrol over tildelingen af resourcer (energi, vand, varme etc.) I øjeblikket ser vi en mangelmentalitet omkring energi, hypet vha. løgne om klimaforandringer, mangel på olie, gas, vand etc.

Virkeligheden er formentlig, at energien på planeten er konstant eller stigende - i takt med at planeten vokser jf. Arne Gabs tyngdepartikel-teori. Videnskaben om entropi-er forfejlet - der sker intet energitab - blot omdannelse til andre former, som vi er blevet bildt ind ikke findes.

Klassisk fysik og kemi har enorme "ukendte" faktorer som udgør "fejlkilder" i forsøgene. En lang række ting man ikke kan forklare og forudse. Selv i CERN ved man at bevidstheden påvirker reaktioner på elementarpartikelplanet.
Selv indenfor matematikken halter det gevaldigt og efterhånden som folk får adgang til hurtigere og bedre processorer og programmer opdager de, at det de er blevet bildt ind, ikke passer.

Disse erkendelser indgår i den opvågnen som sker globalt. Erkendelserne sker på et individuelt plan men ligesom med den 100.ende abes effekt vil masseerkendelser skabe kvantespring i bevidstgørelsen samlet set og bidrage til at flere og flere kan "se" hvad der foregår.

Det massive bedrag er "common knowledge" efterhånden. På kort tid er det gået op for folk, at NOGEN lyver for dem. Helt almindelige mennesker sætter spørgsmålstegn ved nyheder, politikere, historiefortællingen etc.
Det er en ekstremt sund udvikling - selvom en lang række mennesker vil opleve at stå i en situation hvor de har sagt A - og er presset (af dem selv) til at sige B - selvom de bilder sig ind der er et "foregøglet" sikkerhedsnet i form af "demokrati, socialsystem, skoler, politikere, politi, samfund, aviser, presse, energiselskaber, butikker og forsyningskæder" der er grundlaget for deres eksistens her på Jorden.

Først når det går op for dem, at de med deres egen bevidsthed former og co-creater den verden der er deres virkelighed - kan de reelt overvinde frygten mod at sige B - og komme videre.

Filosof og psykolog Vygotsky udtrykker endvidere denne modstand mod udvikling som vi kan opleve hos andre - som forårsaget af begrebet "nærmeste udviklingzone" - erkendelsen og læring kan ikke forceres. Den må ske naturligt over de broer der gør den mulig.

Det er således ikke muligt at bibringe en person, der befinder sig på udviklingsstadie/erkendelsesniveau A - om forholdene og bevidsthedens muligheder på udviklingsstadie/erkendelsesniveau D eller E. Man må ligesom Kierkegaard udtrykker det, kunne sætte sig i personens sted, befinde sig på dennes niveau af erkendelse og bearbejde vedkommende derfra. Dvs. illustrere udviklingsstadie/erkendelsesniveau B og muligvis lidt af C.

Det er muligt Kierkegaard aldrig udtalte/skrev det han er citeret for, men derfor giver det god mening alligevel.

Det er derfor ej heller muligt at debattere disse visioner om fremtidige økonomiske scenarier uden penge og byttehandler 1:1 eller lignende, noget for noget- agtigt, hvis man oprigtigt mener et sådant element SKAL indgå for at verden ikke marcherer ad helvede til.

Ofte vil det være den indbildte mangel-mentalitet, som gennemsyrer vort nuværende samfund og ofte opfordrer os til at tænke i worst-case-scenario eller hvad-nu-hvis. Men det modsatte er også en mulighed.

Men hvad nu hvis scenariet var, at produkter blev uddelt uden omkostninger for brugerne. At "nogen" havde lyst til at produktudvikle mens alle deres "omkostninger" og udgifter til dette og livets opretholdelse blev dækket af fællesskabet via "pay it forward" on global scale ?

Hvilke produkter ville så blive udviklet ? Hvor meget ville de blive udbredt? Hvor mange ville anbefale dem ? Bruge dem ? Hvor få "syge" ville der findes efter kort tid ?

Hvor lille en berettigelse ville steder som sygehuse, lægeklinikker, apoteker etc have ?

Udbredelsen af disse produkter, fri energi etc. er en bombe under den eksisterende (og forløgnede) konstruktion.

Det er langtfra en endelig opskrift på hvordan tingene kan/skal gøres. Der er sikkert en masse hængepartier og ting der skal tages højde for. Men grundlæggende mener jeg det er den vej vi skal.

Produktudvikling og samfundsudvikling må ikke være afhængig af såkaldt økonomisk gevinst. Det skal komme af drive, lyst og behovet for forandring mod det bedre - mod det der gavner glæde, kærlighed og menneskers og dyrs vilkår.

David:

Jeg mangler imidlertid stadig svar på, hvordan man laver teknologiske produkter i en økonomi uden penge og byttehandler. Hvordan gør man, helt præcist?


Hvis det er lidt for syret, så svar på følgende spørgsmål:


Hvordan ville man producere blyanter i en pay-it-forward-økonomi uden penge?


Min modpåstand vil være, at man med en pay-it-forward-økonomi uden byttehandler ikke vil kunne skabe andet end ting, som kan frembringes af fællesskaber med stærkt begrænset adgang til ressourcer. Da der ikke findes penge, og byttehandler ikke må finde sted, er det kun fællesskabets "egne" ressourcer (hvordan man så end vil dels definere et fællesskabs råderet over bestemte ressourcer, dels afgrænse bemeldte råderet fra andre fællesskabers råderet over deres ressourcer. Dvs. Hvis fællesskabet ikke råder over bly eller graphite, kan det ikke lave blyanter. Da bly og graphite udvindes vha. minedrift, skal fællesskabet altså råde over en mine og alt, hvad der tilgår af maskiner og værktøj til minedriften. Desuden skal der jo bruges træ, der skal fældes (med værktøj), transporteres (med håndkraft eller maskiner - produceret af fællesskabet - maskiner, der har deres egne komplicerede fremstillingsprocesser ), opbevares og tørres (i bygninger, der skal bygges med materialer i træ, mursten, glas, gummi mv., som igen har deres egne langstrakte produktionsprocesser), og der skal, med mindre ALT laves ved håndkraft tilføres energi i form af fx diesel eller strøm, der igen skal fremskaffes ved hjælp af komplicerede produktions- og transportprocesser, der igen kræver langstrakte og differentierede netværk af mennesker og produktionsprocesser) samt gummi og metal til viskelæderet i spidsen af blyanten...

Hvordan ville du argumentere for, at dette kan lade sig gøre i en pay-it-forward-økonomi, og hvor argumentationen ikke forbliver på et moralsk plan?


Vores nuværende økonomiske system er ikke det eneste alternativ, men det har dog stadigvæk nogle fordele. Du kan fx købe ti blyanter for ti kr. i Tiger-butikkerne... inkl. ALT hvad der er gået forud i de usandsynligt komplicerede processer, der indgår, når man producerer blyanter.


Interesserede opfordres kraftigt til at læse det klassiske essay "I, pencil" - http://fee.org/resources/detail/i-pencil-audio-pdf-and-html - der beskriver "the innumerable antecedents", der indgår i produktionen af blyanter.


It boggles the mind, som man siger.


Hvordan ville man i en pay-it-forward-økonomi ordne disse antecedents uden hverken penge eller byttehandler, så blyanter kan komme frem til dem, der behov for sådanne?


For ikke at tale om biler, fly, computere, papir, tøj, ledninger, kloakering osv....


Eller olier som jo også har deres egne innumerable antecedents. Olierne skal jo laves - man skal bruge råmaterialer til olierne (olierne selv), som har ders egne innumerable antecedents, laves om til olier (med maskiner og bygninger, der har deres egne innumerable antecedents), renses og kontrolleres med teknologi (der har deres egne innumerable antecedents) osv. osv. osv. osv....

Gode viljer og næstekærlighed er ikke nok, for næstekærlighed kan ikke skabe og koordinere brugen af de innumerable antecedents, der indgår.


Og vi taler kun om olier og blyanter.


Hvad med en uddannelse til sygeplejerske? Hvordan ville I finde hinanden, hvis der ikke fandtes kommunikationsfaciliteter og transportfaciliteter, der gjorde, at I kunne mødes? For hvem ville og hvem ville kunne drive dem, så folk kunne køre hvorhen - hvor mange, hvor tit, hvor hurtigt?


Hvis uddannelsen til sygeplejerske kræver bøger, skal bøgerne laves. Bøger har, som blyanter, innumerable antecedents i form af papirproduktion, bogtryk og bogbinding, opbevaring, transport og...

Nu er essayet skrevet som en kritik af planøkonomi og ikke en pengeløs og byttehandelfri økonomi. Men argumentationen ville være den samme: Den usynlige hånd kan producere goder, som en pay-it-forward-økonomi kun vil kunne drømme om...


Desuden kan alle interesserede lave et tankeeksperiment og fjerne ALLE ting i deres omverden, som de ikke selv har produceret, og som ikke kan laves lokalt... Man vil finde ud af, at der ikke vil være særligt meget tilbage.


Det er korrekt, at vores nuværende økonomiske system lader meget tilbage at ønske. Men vores økonomi ikke et frit marked men et stærkt reguleret marked med et nærmest uendeligt antal af interventioner og statsligt sanktionerede privilegier og et pengesystem, der tilgodeser eliten, samt en antikapitalistisk brug og smid væk-mentalitet (en mentalitet, der blev skabt gennem det elitært inficerede skolesystem, der i løbet af godt en generation eller to fik ændret den vestlige verden i både USA, Europa og Skandinavien til consumerist cultures). Vi kan få billige blyanter PÅ TRODS AF forvrængninger i markedet.


En pay-it-forward-økonomi vil uden penge og byttehandler ikke kunne frembringe eller anvende endsige formidle de utallige antecedents, der indgår i selv de mest simple produkter, som vi bruger til at opfylde vores egne og vores næstes behov. Da dette således ikke kan lade sig gøre, vil en pay-it-forward-økonomi alene kunne frembringe ting, som ikke kræver antecedents, og vores levestandard vil derfor gå ned til et stadie, hvor disse antecedents ikke er nødvendige, nemlig til jæger-samler-samfundet, primitivt agerbrug og jernaldersamfundshuse...


Som sagt, er man uenig i dette, bedes man, her omformuleret, beskrive, hvordan de innumerable antecedents kan frembringes, således at det er muligt at producere disse højteknologiske vidundere - samt bringe dem til Danmark uden brug af byttehandler og penge.


Hvis man alene argumenterer moralsk og spirituelt, argumenterer man "beside the point". Vi kan godt, for the sake of argument, antage, at det er ønskværdigt, at der bliver produceret varer og tjenesteydelser uden profit og uden brug-og-smid-væk mentalitet. Men... hvordan, helt konkret?

Kommentarer

Populære indlæg