Våben dræber Ikke - regeringer og mennesker gør 

af ChaosNavigatorTo disarm the people is the best and most effectual way to enslave them.
- George Mason, US Founding Father

The terrorists attacks which will be launched in the United States will be blamed upon middle eastern religious fanatics, Christian fundamentalists, white supremacists, Patriots, or Militias. A more immediate result of these operations will be the increased use of military forces, weaponry, and equipment such as tanks and armored personnel carriers in civilian law enforcement, the suspension or elimination of Habeas Corpus, the elimination of jury trials, the attempted disarming of the American People, and the institution of martial law with show-trials conducted by a tribunal of judges.
- William Cooper, 1998 (killed 2001), ex-member of the Office of Naval Security and Intelligence


Fortolkningen af second amendment


Borgernes ret til at bære våben har større berettigelse end nogensinde, hvis man postulerer, at våben på private hænder DE FACTO fungerer som buffer imod virkeliggørelsen af en total politistat i USA, og af denne grund alene, er afgivelse af retten til at bære våben uhensigtsmæssig.

Wikipedia (dybt upålidelig og kontrolleret i øvrigt) skriver herom:


“In no particular order, early American settlers viewed the right to arms and/or the right to bear arms and/or state militias as important for one or more of these purposes:[26][27][28][29][30][31][32][33]
 • deterring UNDEMOCRATIC government
 • repelling invasion
 • suppressing insurrection
 • facilitating a natural right of self-defense
 • participating in law enforcement
 • enabling the people to organize a militia system
Which of these considerations they thought were most important, which of these considerations they were most alarmed about, and the extent to which each of these considerations ultimately found expression in the Second Amendment is DISPUTED

Some of these purposes were explicitly mentioned in early state constitutions; for example, the Pennsylvania Constitution of 1776 asserted that, “the people [people er ikke udspecificeret som ‘militia’ her f.eks.] have a right to bear arms for the defence of themselves and the state”.[34]”
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Amendment_to_the_United_States_Constitution#Experience_in_America_prior_to_the_U.S._Constitution

Statistikken og logikken: 
 • “The year after the Supreme Court struck down the District of Columbia’s handgun ban and gun-lock requirements, the capital city’s murder rate plummeted 25 percent………..Gun controllers screamed to high heaven that impending disaster would follow the court’s decision to junk some of the district’s gun controls. ….Instead, in Washington, murder rates rose when the handgun ban was in effect and fell once the regulations were removed……….That increase in murder rates isn’t surprising. Every time gun bans have been tried anywhere, murder rates have risen. Whether one looks at Ireland, Jamaica or England and Wales, the experience has been the same. Not only did murder rates fail to decline as promised, but the rates actually increased following gun bans.”
  EDITORIAL: Learning from the D.C. handgun ban
  http://www.washingtontimes.com/news/2010/mar/02/learning-from-the-dc-handgun-ban/
   
 • During the years in which the D.C. handgun ban and trigger lock law was in effect, the Washington, D.C. murder rate averaged 73% higher than it was at the outset of the law, while the U.S. murder rate averaged 11% lower.[37]
  - Kilde: http://www.justfacts.com/guncontrol.asp 
Det er krystalklart, at såfremt kriteriet for våbenforbud er FÆRRE dræbte, kan man ikke argumentere for våbenforbud - idet ovenstående viser det modsatte, og alle andre undersøgelser viser, at våbenforbud følges af øgede mordrater, og faldende mordrater ved indførelse af våbentilladelse!

Derfor er våbentilladelse det mindste ud af 2 onder, hvoraf det største er våbenforbud, når kriteriet er antallet af dræbte ved det ene scenarie (våbenforbud) VS det andet scenarie (våbentilladelse). Under ovenstående præmisser og konklusioner, er en fortsat blind insisteren på våbenforbud - med begrundelsen ‘færre dræbte’ - en modsigelse.


Ergo: dersom man fortsat insisterer på våbenforbud, må en ANDEN begrundelse end ‘færre dræbte’ fremsættes. ELLER; at man empirisk viser, at våbenforbud nedsætter antallet af dræbte - dvs. at ovenstående skulle være usandt.

V
åbentilladelse nedsætter antallet af dræbte vis-à-vis våbenforbud i USA, som øger antallet af dræbte (pga. de kriminelle som ALTID blæser på våbenforbud), men ønsketænkningen overtrumfer ofte logikken og empirien, som derfor ignoreres i hht. danskernes naive confirmation bias. Pointen er, ikke desto mindre, at det bliver svært at argumentere for våbenforbud, når man hævder, at kriteriet for våbenforbud er færre dødsfald.I byen Kennesaw, USA, har de den laveste hyppighed af kriminalitet i USA, og samtidigt er dette selve byen, hvor det er ulovligt IKKE at eje et våben.

Det er ikke midlet som dræber men intentionen, bæreren af midlet. Hvis man ikke kan skelne mellem middel og hensigt, vil irrationalitet og ønsketænkning derfor overtrumfe logikken og empirien.Antallet af dræbte mennesker årligt ved biler og medicin er langt, langt højere, men man forbyder ikke medicin og biler af den grund, ej heller en hammer, et værktøj, benzin, osv.


Man kan ikke hævde et statsmonopol på vold, og samtidigt hævde negationen; at man har ret til et forsvar i en force majeure situation. Retten er absolut eller ikke. I modsat fald er det en performativ modsigelse.

2 millioner Schweiziske borgere har skydevåben, er et af de sikreste steder på jorden, mens UK med våbenforbud er et af det mest farlige i sammenligning, og kriminalitet med skydevåben i Schweiz er ekstremt lav, “so low that statistics are not even kept,” ifl. BBC.


Det er værd at bemærke, at også den forsætlige årlige mordrate i Danmark (våbenforbud) er højere end i Schweiz.

In publishing its report, ValuePenguin drew attention to Switzerland’s low reported violent crime rate – seven per 100,000 people
Report: Switzerland is world's safest country - The Local 2015

Ej heller kan man se bort fra det faktum, at det mindste-ud-af-to-onder i meget høj grad, er en væbnet befolkning som garant mod en tyrannisk regering. 


Jeg selv havde mange af danskernes tankegang før i tiden, men har deprogrammeret mig selv fra den af eliten instituerede tankegang, som ønsker at afvæbne befolkningen i USA (hvilket er imod konstitutionen), og hvor meget jeg end hader våben og NRA, er det det mindste onde ud af 2 - og staten er den største killer ud af alle, og bolværket mod tyranni er en væbnet befolkning.

Hvis man følger med i politistatens udvikling i USA, er situationen meget bekymrende - både såkaldt venstre og højre siger det samme; en fascistisk plutokratisk/oligarkisk udvikling!

I dag ser jeg argumentet for afvæbning af befolkningen i USA, som et nyttig idiot argument, og som et irrationelt forsvar for gidseltageren; de kriminelle og staten (en art kollektivt Stockholm-syndrom).

Magten er lykkelige dersom de kan overbevise befolkningen om det ‘nyttige’ i et forbud - de gør alt for det, godt hjulpet på vej af ‘Fast and Furious’, San Bernadino, statslige false flag operationer, m.m., og 30-40 års skoleskyderier er selvsagt modbydelige, men antal af dræbte bør være kriteriet, ikke om det er skydevåben, knive eller andre våben, hvis hyppighed af mord er høj, uagtet midlet.
Er antallet af dræbte ved skoleskyderier vigtigere end antallet af myrdede generelt?  Mordraten i Danmark (våbenforbud) er højere end i Schweiz, hvor der er 2 millioner borgere som har skydevåben.
At tro, at fordi et skilt udenfor en skole viser 'gun free zone' på magisk vis vil få skyderier til at forsvinde er  delusional thinking. Man kan ikke stoppe psykopatiske mordere med et skilt, men al erfaring viser, at man kan stoppe dem med retten til selvforsvar med skydevåben.


12 Times Mass Shootings Were Stopped by Good Guys With Guns
 


I alle de tilfælde har skolerne været våbenfri zoner, og mange, mange amerikanere og eksperter ved, at dette ikke ville have været tilfældet, hvis der var lærere og vagter med skydevåben på skolerne. Man kan ikke stoppe mordere fra at anskaffe sig våben,for de gør det ALTID, selvom der er våbenforbud. Man eksponerer hermed ofrene i dødelig nyttig idioti.

http://yaffacdn.s3.amazonaws.com/live/shooting/images/dmImage/StandardImage/121219_DavidL2.jpg


Man kan IKKE forbyde så længe der er en efterspørgsel, man kan KUN drive den under jorden, hvor underverdenen ALTID vil anskaffe sig produktet.

HVIS man handler i selvforsvar i overenstemmelse med sin selvopretholdelse i tilfælde af morderiske overgreb, men samtidigt bekender sig til et abstrakt ønsketænkningsbegreb (våbenforbud og statsmonopol på vold), alt imens man alligevel i sin konkrete handling (retten til selvforsvar) dementerer det første, er dette double-think.


Double-think er det modsatte af kognitiv dissonans:


"Somewhat related but almost the opposite is cognitive dissonance, where contradictory beliefs cause conflict in one's mind. Doublethink is notable due to a lack of cognitive dissonance — thus the person is completely unaware of any conflict or contradiction."
-Doublethink- Wikipedia, the free encyclopedia

Staten går i øvrigt fri ved massemord på millioner i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, etc. - for så er de ‘autoriserede’, og intet proportionelt ramaskrig hér - men i alle tilfælde er intentionen at manipulere opinionen i retning af det de netop ønsker; et våbenforbud! Man skal være naiv for at tro, at den amerikanske stat kærer sig om liv og sine borgere.


* Media Refusing to Cover Police & Witness Accounts of “3 White Male Shooters” in San Bernardino

* San Bernardino Shooting Highly Suspicious
Shooting comes hours after Republicans block debate on gun bill


Hele vejen fra Bush I til Clinton til Bush II til Obama ser man et mønster af tiltagende voldsom erodering af civile rettigheder under dække af ‘krigen mod terror’, m.m. - og virkeliggørelsen af en Leviathan; massive indgreb, fratagelse af rettigheder, NDAA, hemmelige fængsler, 30.000 droner, etc.


The government encouraged the manufacture and importation of firearms for the criminals to use. This is intended to foster a feeling of insecurity, which would lead the American people to voluntarily disarm themselves by passing laws against firearms. Using drugs and hypnosis on mental patients in a process called Orion, the CIA inculcated the desire in these people to open fire on schoolyards and thus inflame the anti-gun lobby. This plan is well under way, and so far is working perfectly. The middle class is begging the government to do away with the 2nd Amendment.

- William Cooper, 1991, Behold a Pale Horse


1st amendment (talefrihed, pressefrihed, forsamlingsfrihed og ret til at gøre indsigelse, etc) er ultimativt ingenting værd, hvis man fjerner the 2nd amendment (retten til at forsvare sig med våben mod en tyrannisk statsmagt; censur, forsamlingsforbud, manglende frihedsrettigheder, etc.), fordi den første - ordet - ikke er noget værd, dersom retten til at forsvare sig mod en STASI-stat 2.0 bliver fjernet først.


When governments fear the people, there is liberty. When the people fear the government, there is tyranny. The strongest reason for the people to retain the right to keep and bear arms is, as a last resort, to protect themselves against tyranny in government.
- Thomas Jefferson (1743-1826), US Founding Father, drafted the Declaration of Independence, 3rd US President of the United StatesOpsummering - med et våbenforbud ville

 • 1. de kriminelle bestikke, stjæle, anskaffe sig våben (forbud eller ej).
 • 2. de kriminelle angribe, røve, myrde med andre midler, som de jo i forvejen gør, når de ikke har skydevåben.
 • 3. lovlydige borgere ville ikke kunne forsvare sig mod de kriminelle.
 • 4. staten ville have totalt monopol på besiddelse af våben, for staten kan ikke bandlyse sine egne, da de så ikke ville kunne håndhæve forbuddet.
 • 5. lovlydige borgere ville ikke kunne forsvare sig mod en tyrannisk statsmagt.

Der er mange grunde til, at retten til at bære våben på private hænder ikke er en anakronisme!


Gandhi and The Dalai Lama Are Not Opposed to Guns

Og kan staten garantere, at historien ikke gentager sig, at staten ikke begår overgreb på en forsvarsløs befolkning (det gør den i forvejen), når historien viser, at våbenforbud er blevet fulgt af folkemord og overgreb på befolkinger?

Det forekommer mig at være en yderst lempelig og farlig tankegang, som jeg bl.a. (men delvist) tilskriver en art normalcy bias: http://en.wikipedia.org/wiki/Normalcy_bias

Blot er forskellen, at med normalcy bias, er der tilsyneladende ikke en præcedens, dvs. for de nylige generationer, men præcedens findes, og mange indikationer sandsynliggør et worst-case scenario. 


Vi lever i en meget farlig tid….på flere måder

Kommentarer

Populære indlæg