Hemmeligheds-kræmmerne


af morton_h, the blogger

Verden styres af hemmeligheds-kræmmere.
Verden lider af manglen på gennemsigtighed. Tid til julerengøring. Dette er en blog, der skifter emne hele tiden uden at tabe tråden fuldstændig. Den indeholder det, der ikke var plads til i de to foregående, og derfor hænger den sammen med disse.

Følgende temaer bliver rodet sammen:
 • Hemmelige selskaber
 • Kristendom
 • Zionisme 
 • Drugkultur
 • Hollywood 
 • Dannebrog
Hænger disse temaer overhovedet sammen med hinanden? Det er det, vi skal finde ud af.


Hvorfor frimureri ikke er kristendom
I foregående blog undersøgte vi begrebet Løftet, drivkraften bag bedraget. I dag ser vi lidt på bedragerne og deres bedrag. Bedraget indeholder hemmeligheder, som nogen har kræmmet.

De hemmelige samfunds, eksempelvis frimurernes laden-som-om-kristendom er en slags synkretisme, en konstrueret skal om den Solkult eller Saturnkult, eller luciferiske whatever, de dyrker. Det var den slags kulte, der fandtes i det antikke Rom som konkurrenter til Kristendommen, og da denne tog over som statsreligion, måtte konkurrenterne gå i dækning. for de Kristne var intolerante overfor andre. Det var Kristendom eller Kætteri, og med stigende magt fik de kristne stigende mulighed for at udøve deres intolerance. Som statsreligion, fx senere i det frankiske kejserrige, kunne de udslette hele stammer og etniske grupper med deres imperialisme - og med korset i hånd. Senere ankom korstogene, den Spanske Inkvisition og de store religionskrige i Europa.Et sidespring: der er forskellige forklaringer på Kristendommens succes. En af dem er netop deres intolerance. En romer kunne sagtens være medlem af flere af de antikke kulte på én gang, men de kristne forlangte som de første, at det var dem eller alle de andre. Senere blev det så til Dem eller Dø. En anden faktor var den samme, som man i dag ser islamistiske grupper vinde medlemmer på: socialt arbejde blandt trængende. Antikken var fuld af katastrofer, jordskælv o.a. De kristne var de første til at gå ind og hjælpe ofrene, hvilket selvfølgelig betød nye medlemmer. En tredje faktor, der nok er overdrevet i de kristnes selvforståelse, men som alligevel spillede en rolle, var martyrierne. Sammenlignet med hvad jøderne gjorde i diaspora (vi taler ikke om deres indædte krige med romerne mellem år 0-120), altså lod sig skin-omvende, blev kryptojøder eller blot stak halen mellem benene som Sabbatei Zevi, så ofrede de kristne rent faktisk deres liv. De var fanatikere. Men jødedom var heller ikke en missionerende religion, det var en minoritets- og stamme-religion - og er det stadig i dag. De undertvang og slavegjorde andre stammer - eller udryddede dem - og det gør de stadig i dag. I diasporaen havde de ikke den mulighed, så de var nødt til at dyrke kryptisering. Til gengæld infiltrerede, korrumperede og bestak de, en praksis der fik dem smidt ud af de fleste europæiske lande - før Cromwell lukkede dem ind i England og 'forærede' dem City of London - sammen med venetianerne.

Endnu et sidespring: hvad er forbindelsen mellem jøder og venetianere, for de synes begge at være kræmmer- og bankkulturer? Venetianere er fønikere (den engelske etymologi gør det lettere at se: venetians, phoenetians). Begrebet jøde fandtes ikke for 2.500 år siden, så den tids kilder omtaler dem ofte som fønikere. De blev desuden blevet etnisk forflyttet til Babylon (fangenskabet), hvor bankvæsen opstod. Vi ved også fra arkæologien, at der aldrig er fundet noget, der kan understøtte Kong Salomon, Kong David og Templet i Jerusalem som placeret i nuværende Jerusalem. Arkæologer, der efter dannelsen af staten Israel troede, at nu skulle de bevise hele Tora-mytologien med hard evidence, blev fælt skuffede. Så hvor var det så? Ralph Ellis har udviklet en teori om, at det var i Tannis, Egypten. Men en anden teori, der også kan underbygges, går på, at Templet simpelthen var Baalbek! Det ligger i det nuværende Syrien-Libanon, og det daværende Libanon var Fønikien. 

Templet der forsvandt. Er det dukket op igen?

Tilbage af dette tempel for Jupiter er kun hovedbygningen. Men der var både ydre forgård og indre tempelgård som beskrevet i Det Gamle Testamente - om templet i Jerusalem. Jupiter er den græske Zeus. Zeus afbildes indimellem med horn på hovedet. Det gør Moses også. Jupiter-kulten er kulten bag den katolske kirke - Ju-piter, Sct. Ju-Peter. Jesus blev til Kristus, Den Døende Gud. Stedet var tempel for Jupiter i romersk tid, men før var det tempel for Baal, Elagabal eller Lucifer/Saturn. Elagabalus var også navnet på en romersk kejser (218-222), der var af syrisk slægt og som ung havde været tempeldreng i Baal-kulten.

Andre hemmelige selskaber har taget en islamisk dragt på for at skjule deres solkult. Ordo Templum Oriensis, De Asiatiske Brødre, The Shriners, Ørkenens Sønner ;-) Se David Livingstone. Frimureriet har orientalske rødder. Frankisterne er adepter af Jacob Frank, sabbatæeren der fulgte i den orientalske jøde Isaac Lurias fordspor (ny-kabbalisme). Se Den Døende Gud og Kabbalah. Frankisterne er proto-zionister. De er dannet i Frankfurt og er en gren af Illuminaterne. De har det altseende Aton's øje - ikke Amon Ra, som nogen tror - de er atonister i kultisk linie fra Akhenaton og hans Aton/Atum-kult. Jacob Frank blev senere hyret af Rothschild, begge var kryptojøder (den khazariske mafia). De blev senere kendt som Jacobinerne - Jacob(inere) Frank(ister). Herfra udgik den Franske Revolution og alle de destruktive revolutionære bevægelser til i dag.

Manden hvis Dönmeh-sekt 150 år senere skabte den tyrkiske revolution, igangsatte det armenske folkemord, smadrede Det Ottomanske Rige og banede vejen for korrumperingen af Islam. Begge hans navne gav navn til grupper, der undergravede den bestående kultur.

Adam Weisshaupt, stifteren af De Bayriske Illuminati, var sønnesøn af en rabbiner, så proto-zionismen fandtes også her. De var alle sammen sabbatæiske kabbalister, og da Kabbalah er det øverste af de fem lag af indvielse inden for jødedom, begynder vi at forstå, hvordan zionismen i dag har bidt sig fast i alle vestlige samfund og i den muslimske verden, og hvorfor de er muligt for dem via dette enorme, forgrenede netværk, hvor hver gruppe har iført sig hvert sit særlige krypto-udstyr, at æde sig ind i institutioner, tænketanke, regeringer, organisationer, finansvæsen, religioner og ideologier. De tænker på samme måde, de har samme kynisme og foragt for andre mennesker, de er alle del af den samme kult med det samme formål, deres tidshorisont og planlægning er uhyre langsigtet, de kan holde på en hemmelighed, og de har et tilholdssted, der tillader disse hemmeligheder at være hermetisk aflukkede. Selv hvis man trænger ind i strukturen i de hemmelige selskaber, findes der stadig en struktur oven over Hierarkiet og de 33 grader, hvor ingen får adgang. Her er kontrolrummet for Global Deep State.

Hvordan kan vi forstå alt det kristne røgelses-halløj, deres Islam-skrammel og deres jøde-junk i frimureriet? Det kan kun forstås som kryptisering. Det er derfor a-religiøse typer som Woodrow Wilson, Madeleine Albright og Hillary Clinton har været villige redskaber for hemmelighedskræmmerne og hængt ud i loungen til kontrolrummet med de zionistiske bankfolk. Det er derfor de verdslige jøder er de største supportører for zionisme og kulturmarxisme, for zionismen, en verdslig religion, en politisk religion.

Not so All-Bright. Damen, der udtalte, at en halv million civildrab i Irak var alle pengene værd.
Forinden havde hun i Clintonregeringen været med til at starte krigen i Bosnien, hvor al-Qaeda-ledere blev hentet ind fra Afghanistan og Tjetjenien for at hjælpe de bosniske muslimer med at udføre Clash of Civilsations, også kaldet balkanisering, en lille, hurtig re-play på 1. Verdenskrig beregnet på at ødelægge Yugoslavien og Europas stærkeste hær, den serbiske som en follow-up på ødelæggelsen af Sovjetunionen. En hemmelighed kommer sjældent alene.

Rothschild'erne hævdes at være Vatikanets bankier'ere og den Britiske Krones, på samme tid. Hvilket forklarer, hvorfor de får de præstigiøse katolske udnævnelser som Malteserriddere eller Columbus-riddere på samme tid som folk højt i det britiske establishment. En anden katolsk orden, Jesuitterne, udnævner kun generaler, der er krypto-jøder - zionisme igen, kryptisering. Forstillelse synes at være et zionistisk hoved-gimmick.

John F. Kennedy sagde i sin berømte/berygtede tale, at hemmelighedskræmmeri er indbygget i et samfund, der kalder sig frit og åbent. Det danske ord -kræmmeri kan ikke være mere præcist, for vi taler om kræmmere med hemmeligheder. Hele pengesystemet, hele kræmmeriet er én stor kryptisering, som folk af samme grund ikke aner, hvordan fungerer. JFK måtte lade livet for sin åbenmundethed.


Hvad tænker han på?
Måske hvordan han skal få skovlen under hemmelighedskræmmerne, inden han bliver skudt i hovedet. Han har uden tvivl set det komme.

Man kan hurtigt bliver forvirret over alle de tilsyneladende uensartede forgreninger med de samme folk på kryds og tværs. Hvordan kan de det? Svaret er allerede givet: fordi det er det samme Bæst, der gemmer sig underneden. Muligvis har Dragen flere hoveder, der kan finde på at spy ild imod hinanden, men de sidder stadigvæk på den samme krop.

En tanke: det er muligvis sådan, at Dragen på et tidspunkt kommer til at aflive sig selv. Altså ved at dens hoveder udsletter sig selv. Men det er en anden historie til en anden gang. 

Oprindelsen til drugkulturen 
Hvad betyder Jehovah? Eller Jahweh, hvilket er det samme. Det går tilbage til en trækult, hvor yew-træet var det hellige træ. Det er en form for druidisme. Livets træ er et kabbalistisk symbol for Verdenstræet. Det fandtes også i druidismen, og i den nordiske version kaldes det for Ask Ydraggsil. Når man på engelsk kalder sig Jew, jøde, så er man efterkommer af en kult, der dyrkede yew-træet. Druiderne var ikke blot et keltisk fænomen, for kelterne er langt senere end den druidiske kultur, der kan spores overalt, forinden. De var hos grækerne, de var hos fønikerne, de var i Egypten. De var de oprindelige Amun-præster. De var bærerne, flaskeposten af viden fra en tidligere civilisation, der næsten blev udslettet - også i Egypten. Hvorvidt de skal betragtes som the good guys eller the bad guys er irrelevant, og hvad tidslinien er, er højst diskutabelt. Vi bør derfor anlægge en relativ tidslinie, i stedet for en absolut - altså noget fandt sted før noget andet, for vi har ikke pt en metode til at sætte årstal på. Hverken år, århundreder eller årtusinder.

Der er noget gammelt på færde ved et kapel i Normandiet. Både træet og den druidiske kult, der gemmer sig i et taxtræ, der er så gammelt, at man kan bo i det.

Et fænomen indenfor religioner og kulte synes at være tilstedeværelsen af drugs, euforiserende stoffer, soma, entheogenik (den indre gud). Ligesom religionen i sig selv - se: [link] - er brugen af drugs et tveægget sværd. Det er sagt, at Religion kan oplyse den vise og gøre den dumme til en slave. Det samme kan siges om drugs: Det kan åbne Himlen for den forberedte eller gøre den uforberedte til en junkie.

En af Tempelriddernes konkurrerende ordener var Hospitalitterne (The Knights Hospitalliers). Udover at lappe de tilskadekomne fra korstogene sammen, var de eksperter i drugs. Klosterbrødrene i Middelalderen fulgte op på traditionen, og tag ikke fejl: ægte ekspertise fandtes hos disse brødre. Interessant nok det samme, som den israelske hær gør med de tilskadekomne fra ISIS ...

 
Hvor er det lige, vi kender det flag fra?
Og hvordan kan det være, at Brødrene af Sct Johannes Orden af Jerusalems kampbanner fløj ud af himlen i Estland i 1219 og blev til Dannebrog, påstået Verdens ældste nationalflag? Der er vist også hemmelighedskræmmeri på færde her. Læs i slutningen*

Der går en lige linie fra antikkens hospitalitter over klosterbrødrene til vor tids medicinalindusti. Medicin har som potentiale at kurere sygdom eller som minimum at lindre sygdom. Men hvad den petrokemiske industrigren medicinalindustrien synes at producere snarere end helbredelse, er profittabel kronisk sygdom, altså kemisk slaveri. Drugkulten, der boomede i 60-70'erne med hippierne som målgruppe - hvorved en hel ungdoms-generation glemte alt om Vietnamkrigen - er hospitalitternes kemiske forførelse i et 20. århundredes scenarie. Og hvem mødte tempelridderne i Nær-Orienten, da de ankom? Assassinerne, der drug'ede deres daværende hjernevaskede ISIS-tropper med hashish, inden de blev sendt på deres likviderings-missioner. Det skulle ikke undre, hvis nutidens ISIS-tropper ryger sig stang-skæve, inden de bliver sendt på togt. Vi ved, at mange amerikanske soldater i Vietnam og senere Irak og russiske soldater i Afghanistan var konstant skæve.

Siden 1200-tallet har man vidst, at kemi gav adgang til sindet og dermed kontrol over sindet. 1200-tallet er kun en mellemlanding, for det er en ældgammel viden. Interessant nok er al-q'ahal, alkohol, et arabisk ord. Spørg fx de russiske kvinder, om deres mænd er blevet forgiftet af alkohol. Hele den russiske genetik og reproduktivitet er blevet ødelagt af vodka. Og det skete ikke i zarens Rusland, det skete under kommunismen.

Opiumskrigene i 1800-tallet var en drug-kampagne. Hele Kina blev udsat for en kemisk forgiftning med det formål at skaffe Det Britiske Imperium adgang til det kinesiske marked

Industrien opfinder ny former for drugs hele tiden. Kemi og elektricitet er nært forbundet, alle kemiske formler er en formulering af elektriske komponenter. Det nye store drug er: elektronik. Folk er elektronisk drugged af mobiltelefoni, wifi, smart-phone-grids. Tjek dit miljø, når du lægger dig til at sove i en lejlighed i et bymiljø: der er mindst 25 wifi-netværk, der kører igennem din hjerne og din krops elektriske system 24/7. Hvad sker der med dit system som følge deraf? Er der nogen, der ved, hvad der sker? (svaret er: ja!) Hvad bruger de i så fald denne viden til?

Smartphones, det nye kokain. Her på en bog-forside om emnet.

Der foregår en elektronisk drug-war mod befolkningen. Især de unge. Det er kendt viden i de hemmelige selskaber, der kører verden, at kapringen af ungdommen er den bedste investering, de kan gøre. De gamle dør, de unge vokser op og danner samfundet. Se hvordan unge mennesker konstant sidder-går-kører, mens de onanerer med deres mobil-devices. De sover med dem under deres hovedpude, når de stopper i 10 sekunder foran rødt lys i trafikken, hiver de device'n frem og tjekker - med en lurende, indbygget angst - hvorvidt de er gået glip af en sms eller en Facebook-besked, for hvis så, bliver de omgående socialt udstødt ... tror de. Illusion, for det hele er baseret på systematisering af frygt for, hvad de tror. Mobil-telefoni og smartphone'ism er entrainment. Et tve-ægget sværd igen: mobilen er både et kontakt-og-kommunikationsinstrument og et kontrol-og-slavegørelses-instrument.

Hollywood er et mega-drug. Det virker via billeder. Hver gang du glor på Hollywood, forurener du dit sind og din hjerne med en billedsværm fra en billedskærm. Men ikke nok med det. Du deltager i en psykologisk operation.

Hemmelighedskræmmerne i Hollywood har gang i noget, de færreste aner. De æder det op og forlanger mere. Få institutioner har som Hollywood bidraget til det 20. århundredes moralske forfald. Det er ikke muligt at komme i tanke om én eneste moralske perversion, som Hollywood ikke har promoveret. Inklusive pædofili, som foregår i vid udstrækning i Hollywood. At de endnu ikke har lavet en spillefilm, der direkte og utvetydigt promoverer pædofili skyldes blot, at vi ikke helt er der endnu. Men der arbejdes på det sammen med musikindustrien. 

CIA-direktør William Casey udtalte i 1981 ved et møde for den nyligt valgte præsident, Ronald Reagan (nedfældet af Barbara Honegger, indenrigspolitisk analytiker under Bush-Reagan-administrationen - det var Bush, der var inde i Reagan ...):  
Vi ved at vores disinformationsprogram er fuldendt, når alt, hvad den amerikanske offentlighed tror på, er forkert.
Hollywood forbereder os på et samfund, der skal komme, samtidig med, at de lærer os at opføre nøjagtig så tåbeligt, som der kræves og ønskes i dette samfund. CIA og det amerikanske militær spytter masser af penge og ressourcer. Militæret for at give sig selv et kønt ansigt, hverve rekrutter og gøre krig lækker. CIA for at gøre deres spooks facinerende. Vidste du, at Robert de Niro har arbejdet for CIA det meste af sin karriere? 

________________

* ang Dannebrogs oprindelse bliver der sjældent skrevet andet om det end skrønen, hvor det falder ned fra Himlen. Men på en blog ved navn Økonomidebatten, findes følgende tråd med titlen Endgame. Her har en blogger ved navn Jomsviking gjort sig den ulejlighed at studere historien. Han skriver:

... Tempelherrernes Kampbanner "La beausant" (Den smukke) var et flag med et sort og et hvidt felt, der sandsynligvis symboliserede forholdet mellem Himlen/troen og det jordiske liv. Deres våbenfrakke var hvid med et rødt kors.
Der knyttede sig den regel til flaget at "så længe flaget blev ført på slagmarken, måtte en broder ikke trække sig, så længe en broder kæmpede, måtte flaget ikke trækkes.". I en tid hvor højeste mode var lange lokker og glatte ansigter, lod man skægget stå, men ragede håret af. Man nærmede sig fjenden i tavshed, men brød ud i Hellighymnen til Herren når kampen blev sluttet.

Brødrene af Skt Johannes ordenen af Jerusalem (Hospitalitter/Johanitter/Maltesere) kampbanner var lige som det lidt senere Schweiziske unionsflag og det måske samtidige dannebrog et hvidt kors på rød baggrund. Betydningen er helt klar: Det kristne sejrstegn (det tomme kors symbolisere genopstandelsen, sejren over døden) den historiske reference, som ikke ville have været tabt på samtiden, er Konstantins sejr i slaget ved den Milviske Bro (4. århunderede), hvor korset havde vist sig i himlen og en stemme havde proklameret: "In hoc signo vinces" (ved dette tegn skal du sejre).
Deres våbenfrakke var sort, med et hvidt kors.

Dannebrog er højest sandsynlig Johannes flaget, og ifg. legenden fås flaget også i et fuldgyldigt korstog. Det var sådan at korstogene i Østersøen og Øst (Østtyskland, Polen, Litauen) samt korstogene på den liberiske halvø var religiøst sidestillet med hovedmålet og den oprindelige strid: Jerusalem. Man så det sådan at Satan havde opbudt sine vilde horder i øst og de vantro i Spanien, for i en gigantisk knibtangsmanøvre at udflankere de kristnes kamp i det hellige land. Det tilfaldt derfor de lokale kristne fyrster, og Valdemar II var en førende af slagsen, at forsvare sig imod denne trussel mod moderkirken og den sande tro. At der (i tidens optik) i virkeligheden er tale om "forsvar" er afgørende. for vold og krig er ikke tilladt i den kristne tro, noget den ortodokse kirke stadigvæk står meget fast på, men som i den katolske blev modificeret med et begreb, ikke om hellig, men retfærdig krig i det 12. århundrede. Betingelserne for retfærdig krig var sådan noget som at krigen var sanktioneret af Gud (det vil typiske sige Jesu' vikar i Rom), at det var forsvar, at den ikke blev ført med egen vinding for øje m.m. Folkeretten indeholder som bekendt samme begreb, men her er paven udskiftet med FNs Sikkerhedsråd, ellers er det det samme - men det er en pointe at krigen stadigvæk skal være sanktioneret: Man skal have lov af anden, højere, part før man må slå naboen ihjel.

Den danske flaglegende er i øvrigt, helt åbenlyst, afledt af legenden fra d. 4. århundrede, dog har Dannebrog muligvis haft den bi-betydning at Svend II (som var hedning) drog til England under hans Ravnebanner, Odins sorte ravn på et rødt klæde. Hans efterkommer Valdemar, drog i slag og Guds-retfærdig krig under den hvide Guds sejrstegn, på et rødt klæde. På den måde har Valdemar muligvis kunnet legitimere sit styre både forankret i Gud, men også som ætling af danernes gamle konger.

Vi ved ikke om Dannebrog er Valdemars-fanen, men vi ved at Valdemar hjemtog et relikvie i form af et flag og at Abel Valdemarssøn fik det. Hans efterfølgere førte Dannebrog, og da deres gren af slægten bliver konger, tager de Dannebrog med sig - Muligvis som symbol på at de var Valdemars efterfølgere - og foretrukne - hvis flaget altså er det samme.

Kommentarer

 1. Kunne Jesuitterne være resterne af de ægte tempelriddere (deres logo er lammet, THE RAM, som "jøderne" også bruger?), som i al hemmelighed har infiltreret paven / den romerske kult (solkulten) og hele den katolske kirke, samt deres militante st. john malteser hær.

  Tempelriddernes gud var Baphomet, som hverken er satan eller djævelen (kun et trick for at skjule den oprindelige guldalder viden), Baphomet er blot et symbol på egyptisk sun worship, som for i øvrigt skjuler en langt dybere og endnu mere fantastisk videnskab, den urgamle (golden age) naturlov (science of light).

  De moderne tempelriddere -læs den romerske kult kontrolleret af jesuitterne- er alle knyttet til gudinden Isis (the morning star), eller som den katolske kirke kalder hende "Jomfru Maria",heraf navnet søstrene af Isis, hvilket også er det "schweiz" betyder.

  Isis her og der og alle vegne!


  Deres drivkraft er business og kontrol, et trick de med stor sansynlighed har lært af Amun præsterne, som infiltrerede de ægte faraoer, eller hentede fra fønikerne, som jo er ophavsmændende af sø/handelsretten, hvilket vatikanet (den romerske kult / jesuitterne) sidder på i dag.

  SvarSlet
 2. Jesuitter-ordenen og tempelridderne er klart forbundne. Som fællesnævner har de bankvæsenet. De var begge militante munkeordener med kløerne dybt begravet i Den Katolske Kirke - eller skulle man snarere sige: Vatikanet, da der kan argumenteres for, at disse ikke er synonyme størrelser.

  Hvad der er lidt sværere er, at identificere det ene med det andet. Når man prøver at kurere en cancer ved at bortoperere den - jf. Philip den Smukke, fredag d. 13., Jasques de Molay og hele det cirkus - metasterer den. Når cancercellerne så dukker op et andet sted, er det så den samme cancer?

  En interessant vinkel på det hele er historien om opdagelsen af Den Nye Verden. Hvorfor bærer Colombus' skibe tempelriddernes flag på sine sejl? I en samtale med den spanske dronning Isabella, hvor han forklarer sin mission, siger hun: 'Du forklarer det så levende, som om du har været der før!' Colombus havde simpelthen været der før, for tempelridderne havde været der før.

  SvarSlet
 3. Og det skubber os videre tilbage til den forsvundne 9. Legion. Der forsvandt simpelthen en hel legion, altså 4-6000 mand. Den 9. Legion var oven i købet berømt, for den havde deltaget i Palæstina, i Karthago og i Brittanien. Men pludselig var den altså slettet af historien, og de romerske arkiver var de mest pædantiske. Så hvor blev den af?

  Der er fundet ruiner af romerske befæstninger langs Ohio-floden. Dette område var så fyldt med kobber, at det lå og flød ovenpå jorden. Kobber var et super-vigtigt mineral i Romerriget. Så de har altså forflyttet en større hærenhed til Den Nye Verden til at udvinde kobber og sende det tilbage. Og at romerne ikke kendte til Den Nye Verden og ikke vidste, at Jorden var rund, er totalt bumkum! Alle de gamle søfartskulturer vidste det.

  Så allerede langt før Columbus, havde man opdaget Amerika. Columbus er blot en re-connection. Det var på det tidspunkt et katolsk dogme, at alt land, hvor intet kristent fodaftryk var blevet afsat, var legalt at annektere. Altså: hedningeland kunne kræves af Kirken. Derfor måtte kirken lyve om deres fodaftryk i Amerika'erne, for så havde de forbrudt sig mod deres eget dogme (jeg tror ikke, det hedder et dogme, men en pavelig forordning, en 'bulle')

  SvarSlet
 4. Efter min mening taler Columbe duen og knight of columbus (columbia) for sig selv. Hele USA er styret igennem Georgetown Universitetet!? De er riddere hele bundtet!

  Georgestown er kontrolleret af Jesuitterne, som resten af verdens store universiteter, selv i deres logo står der "den romerske kult" bøjet i neon. Efter min vurdering blev tempelridderne aldrig udslettede, de blev spredt og "genopstod" i det skjulte (i hvert fald den viden der drev tempelridderne), hvilket blev grundlag for los alumbrados (de illuminerede), som senere blev til society of jesus og udgav sig for at være pavens (falske) beskyttere, for derefter at infiltrere hele "pave riget" og dermed den katolske kirke!? Navnet columbus og duen er et symbol for månen (isis) eller Jomfru Maria i katolsk tale. Det er månekulten/ sisters of isis (riddere) hele vejen igennem.

  SvarSlet
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Legio_IX_Hispana

  SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg