Syrien - Det Store Spil - Del 2


by morton_h, the blogger

USA styres af et oligarki, der for tiden mister indflydelse overalt i verden. I blot pga Kina, for de kan ikke gøre det alene. Men alliancen med Rusland i både BRICS og SCO gør den faldende indflydelse særdeles virkelig. Kina har økonomien til at true oligarkiet, Rusland har militærmagten. Det, der er truet, er det, som Brzezinsky i sin bog fra 1997, Det Store Skakspil, kalder Sole Superpower Supremacy. Supermagt er oligarkiets magt.

Denne blog tager igen som Syrien - Det Store Spil - Del 1 udgangspunkt i William Engdahls seriøse værk. I et interview med Sean Stone finder vi supplementet.

Vestens Værk - her i det nordlige Syrien

USA's magtudøvelse har bestået i at destabilisere, at skabe uorden/kaos og modsætninger/konflikter, hvor de kunne komme afsted med det. I Mellemøsten har det været en fortekst til at militarisere hele området. Enten findes der modsætninger i forvejen, og disse kan forstærkes. Eller også må de skabes først. Det er Det Britiske Imperiums Del-og-Hersk strategi opdateret til den amerikanske doktrin Strategy of Tension.

Det var, hvad Det Arabiske Forår drejede sig om: destabilisering. Det var organiseret af CIA, The Rand Corporation og The State Departement. I Libyen var det vanskeligere, for Gaddafi havde givet sin befolkning den højeste levestandard i hele Afrika. En farvet revolution ville have været utænkelig her, for benzinen på det farvede bål kan kun være en eller anden form for utilfredshed med regeringen pga ringe levestandard. Libyerne elskede deres præsident. Så her væltede amerikanere og NATO blot indover landet med, hvad Hillarious Clinton kaldte Responsibility to Protect, R2P, et udtryk som George Soros' Open Society Network kom op med. Fru Clinton grinede sjofelt over hele ansigtet og pralede: Vi kom, vi så, og vi myrdede! Den efterfølgende Benghazi-affære medførte nogle 'sygedage' for hende, men hvad de færreste er klar over, er, at hun var udsat for et mordforsøg. Man kan alt efter observans og temperament beklage, at det slog fejl. Man kan også være glad for, at det slog fejl, da et martyrium uden tvivl ville være blevet brugt til noget yderlige beskidt virksomhed.Hvorfor Gaddafi og Libyen? Af flere årsager, men en af de vigtigste var, at Mubarak, Gaddafi og Ben Ali var ved at skabe en islamisk udviklingsbank baseret på libysk guld, en guld-dinar, der ville være uafhængig af den saudisk-amerikanske petrodollar, IMF og hele kabbalen med oligarkiets centralbankvæsen. Husk at sharia-bankvæsen forbyder Usura, ågerkarlevirksomhed med obligatorisk forgældelse, og at det blev regnet for den største synd på jord. Ikke uden grund. I mellemtiden har islamisk bankvæsen ladet sig korrumpere, så det til forveksling ligner den babylonisk-jødisk-sabbatæiske gældsfælde, som vi har i Vesten.

I ukorrumperet Islam var Usura forbudt.
Infiltreret og korrumperet er det i dag muligt

Langtidsplanen for oligarkiets kaos-geopolitik er at skabe så meget kaos, at Europa bliver fanget i ubalance, Kina bliver fanget i ubalance, Rusland bliver fanget i ubalance - Mellemøsten er allerede totalt ude af balance - hvorefter det amerikanske oligarki ifølge deres plan har fuld kontrol. Hele miséren med Iran, atomkraft og sanktioner har intet som helst med frygten for atomvåben at gøre. Det er kun fortæppet for at holde Iran ude af business med sine enorme oliereserver, hvorved de ikke kan handle med Europa. Hele miséren med Irak havde intet med masseødelæggelsesvåben at gøre, hvilket de fleste efterhånden er klar over. Men det handlede heller ikke om, at amerikanerne blot ville have fingre i den irakiske olie, hvilket er standard-synspunktet for det mere kritisk tænkende segment. Meningen var, at den irakisk olieproduktion skulle smadres fuldstændig, så de ikke kunne konkurrere med Saudiarabien. Derfor brugte man strategiske atomvåben, så oliefelterne kunne forurenes i al overskuelig fremtid. Det samme med den libyske ørken, der i dag er forurenet af afberiget uran-affald fra NATO's bombardementerne.

En af effekterne af afberiget uran - flittigt brugt af NATO.
Hvis du også gerne vil se effekten af hvid forsfor, sennepsgas og napalm, så sige endelige til!

Anekdote. Da morton_h, the blogger for nylig i et fødselsdagsselskab konfronterede en temmelig erfaren veteran-journalist fra DR med vedkommendes nærmest totale uvidenhed om spillet bag facaderne, var hans ubehag ved at blive grebet med bukserne nede tydeligt. Han kørte bare standard-udsagnene om, at Gaddafi var en galning (underforstået: at han fortjente at dø, og at hans land fortjente at bliver smadret). Der blev herefter ikke lagt fingre imellem ej heller lagt skjul på, at journalister efter morton_h, the blogger's bedste overbevisning bærer et MEGET stort ansvar for, at The Great Game - igen det Britiske Imperiums yndlingsudtryk Great om næsten alt, der er Fucking Disgraceful! - , altså for, at dette ucharmerende spil kan fortsætte. Uden journalistisk medvirken ingen krig, ingen myrderier, ingen svindel og humbug, ingen udplyndringer i trilliard-klassen, ingen kunstig mangel og fattigdom, ingen kunstige konflikter og iscenesatte terror-events. Intet, INTET af dette kunne finde sted uden dumme, dovne, feje og korrupte journalister indkapslet i et skalkeskjul af dumhed, dovenskab, fejhed og moralsk korruption hos deres arbejdsgivere, medierne i Vesten. Den omtalte journalists opførsel var interessant. Han var hele tiden ved at dreje om på hælene og stikke af til den anden ende af lokalet, men han blev hængende, for han var alligevel på sær vis nysgerrig efter at vide, hvor uvidende han var. Til sidst drejede han rundt, for han var mørbanket. Han havde ikke nosser til at sige pænt farvel, da selskabet gik i opløsning. Det kan lyde som praleri, men budskabet i dette er, at det er på tide, at journalister og deres medier bliver stillet til ansvar for medvirken til forbrydelser mod menneskeheden. Så stærkt skal og bør det formuleres. Vi har brug for en Femte Statsmagt, siden Den Fjerde, journalistikken, er gået til i forrådnelse. Denne nye statsmagt er: dig, os, folk!

 

Europa er et kontinentalt gidsel. For USA er Europa en ret usikker allieret, og der har skullet skrappe midler til for at styre en stribe lande. Hvis ikke europæerne havde en amerikansk pistol pegende direkte imod deres hovedskaller, ville europæerne have ophævet sanktionerne mod både Rusland og Iran for længst, for det er i direkte modstrid med deres egne interesser. Europa er et uregerligt område. Det tog to verdenskrige at dressere aberne, og nu er en tredje i fuld gang. Terror, organiseret masseindvandring, trusler om ydre fjender, manipulerede finanser/nationaløkonomier, kultur-imperialisme, tonsvis af politisk korrekthed er nødvendig for at banke europæerne på plads. Frankrig og Tyskland var lige ved at blive ulydige. Så fik Frankrig en Charlie Hebdo og en 23/11, og så kan de lære det. Tyskland har en Angela Merkel, så de har foreløbig lært det. Desuden har de for længst fået en Første og den Anden Verdenskrig og et skyld-skam-frygt-kompleks over det kultur-bolsjevikkiske Hollywood-narrativ om Holocaust, så dem behøver man blot at minde om, at de allerede har fået bank og så lige kalde dem nazister.

Engdahls næste bog kommer til at hedde The Lost Hegemon, and Whom The Gods Would Destroy. Hvis guderne ønsker at destruere nogen, fremkalder de først vrede. Engdahl refererer til oligarkiet, der bogstavelig for nylig har troet, at de var guder, uovervindelige, udødelige. I dag er de omsider blevet i tvivl. About f...... Time! Men de er samtidig vrede, hvilket er uheldsvangert for menneskeheden. Disse selvindbildte guder vil være i stand til hvad som helst. I deres dødskramper vil de som mega-psykopater være i stand til at udløse globalt Ragnarok, et Fall of Atlantis 2.0. De har uden tvivl teknologien til det, men de er fanget i en tidslomme og et moralsk-strategisk dilemma, for de har endnu ikke teknologien til uden videre at forsvinde i skyerne. Eller måske har de, men de klamrer sig stadig som gnieren til den sæk med guldpenge, som dette sted, denne planet har været for dem. Deres ultra-materialisme (med spirituel indpakning) binder dem som bødler til deres offer, som morderen til gerningsstedet. Jordkloden indeholder stadig umådelige rigdomme, de endnu ikke har raget til sig, så de tøver med at detonere den. Som en alien dark force (Levashov) er de fanget i deres egen grådighed og misundelse. Grådighed efter menneskenes og naturens ressourcer, misundelse af menneskelighed, krop, følelser, sjæl/ånd. De Mørke Kræfter har ingen af delene, de har snedighed, tålmodighed, overlegen intelligens, men de længes usigeligt efter menneskelighed. De kan allerhøjest parasitere på menneskelighed som en slags kompensation. Sindbilledet af Vampyren er et forsøg på at beskrive denne kraft fremmed for menneskelighed, der er så svær at få øje på, selvom den opererer lige for næsen af os og styrer alt i vores liv.

Det underligt bagvendte og nemesis-agtige ved denne umenneskelige snedighed er, at den i sidste ende provokerer menneskeheden til at danne et immunforsvar imod snedigheden. Et konkret eksempel er oligarkiets sanktionspolitik mod Rusland og Iran. Lige nu giver det bagslag for oligarkiet. Sanktionerne har provokeret både iranerne og russerne til at udvikle nye metoder til at løse deres fødevare-problemer, deres teknologiske problemer, osv. Den iranske civilisation er en af de ældste på planeten, og de er enormt intelligente, veluddannede og begavede og ikke bare en stak analfabetiske, kameldrivende beduiner i ørkenen. Iranerne har en ældgammel etik, så de har ingen intentioner om at sprænge verden i luften - ulige Oligarkiet, der ikke ville tøve med at gøre det den dag, de mente, at det tjente deres egoistiske sag.Washington-Oligarkiet taler med to sider af hovedet på én gang. De er et talende Janus-hovede. Den ene side af hovedet siger, at amerikanerne gør sådan-og-sådan, og at de går ind for det-og-det og støtter de-og-de. Den anden side af hovedet derimod siger, gør og går ind for det stik modsatte. Den ene side taler til medierne og via medierne, og her er der ingen grænser for deres umådelige godhed og uangribelige moral. Den anden side udviser en næsten grænseløs form for ondskab og et totalt fravær af forsvarlig moral.

Iran er i deres fulde ret til at udnytte situationen til deres egen fordel. Man spekulerer til tider over, om Vestens oligarker har indset det bagslag, som sanktioner mod så store lande som Rusland og Iran afstedkommer? Sanktionerne styrker reelt disse landes infrastruktur, deres evne til at være selvforsynende, deres evne til at organisere sig og danne netværk med andre lande, der kender til situationen og ligesom de har været ofre for US-Imperialismen. Og det er mange lande i Verden, der tænker på den måde belært af bitter erfaring. En global undersøgelse, der tog 3-4 måneder at udføre, pinpointede USA som det land i Verden, der udgjorde den største trussel mod dem og resten af Verden.

Som modvægt mod den trussel har visse store lande med Kina og Rusland i førerrollen gentænkt den ældgamle tanke om Silkeruten og er nu i fuld gang med at udmønte den som et gigantisk udviklingsprojekt af Asien-Centralasien-Eurasien med havne, toglinier, pipelines. Når ejendomsmæglerne prissætter, siger de beliggenhed-beliggenhed-beliggenhed! Når Silkerute-magerne igangsætter, siger de infrastruktur-infrastruktur-infrastruktur! Når den er på plads, eksploderer handlen.

Den gamle Silkerute skabte velstand og skønhed. Bukhara, Uzbekistan var en af de legendariske stationer på ruten.

Er der noget nyt i det? Overhovedet ikke, der er selve den oprindelige konstruktive og sunde tanke bag Silkeruten. Den modsvarende og senere tilkomne destruktive og usunde tanke består i monopolisering af handelsbegrebet, hvilket er rovdyrs-kapitalisme. Den usunde tanke er altid forbundet med krig. Opiumskrigene var våbengjort handel. Sanktionskrigene mod Iran og Rusland er våbengjort handel. Handelsembargo er en direkte krigshandling.

Anti-Imperiet er en global bevægelse. Den bør ikke undervurderes, alene på grund af dens enorme fundament af lande/nationer og antal borgere i disse. Imperiet er outnumbered, det har de altid været, og det faktum har indtil videre ikke bekymret dem i særlig grad, for hyrderne vidste alt om at drive får. De vidste, at de ganske få med de rette midler kunne styre de overvældende mange. Men det, der er ved at slå igennem er, at deres outnumbered-ness bliver udstillet og forstået for hvad den er: Magtens blinde øje, der ikke ser sig selv og Magtens magtesløshed. Verdens befolkninger nærmer sig et Wizard-of-Oz-moment.

Masser af teaterrøg

Iranerne er blevet handels-udstødte. Selv russerne har et stykke hen ad vejen spillet med på det spil, indtil handels-udstødningen ramte dem selv. Men russerne har i præsident Putins regerings-periode(r) styrket deres position i en sådan grad, at russerne ikke behøver duknakket spil længere. De kan spille trumf'erne i kortspillet eller kongespillet i skakspillet. Det kan godt være, at den geopolitiske Black Adder, Zbignew Brzezinski her skrevet bøger om Skakspillet, men russerne spiller skak med en selvfølgelighed og diskretion, der først ryger under radaren og dernæst rammer som et S-300-missil. Russerne er derfor de første til at tilbyde Iran handelsaftaler - og militære aftaler, apropos S-300-missiler - efter at sanktionerne er løftet. Hvis de omsider løftes, så er det ikke med med de amerikanske neocons gode vilje, men fordi Europa rykker løs fra den amerikansk/britiske gidseltagning af Kontinental-Europa, der var den dybere mening med de to verdenskrige, og herefter begynder at stille selvfølgelige krav om respekt for deres reelle interesser.

Langley-Virginia (CIA) har deres manualer om Farvede Revolutioner. The Rand Corporation (den førende paramilitære tænketank for Imperiet) har deres manualer om Twitter og Swarming. Begge har som deres historiske præcendens den blodigste iscenesatte regime-forandring / revolution nogensinde: Den Russiske Revolution, der som dem var finansieret og iscenesat fra London og Wall Street. Men der findes en magt, der er mere potent end militærmagt og imperial magt. Denne magt er rodfæstet i kulturen, den ægte folkelighed, folkenes historie fortalt af folkene. Det er den historie, som kultur-marxismen for alt i verden er nødt til at ødelægge for at overleve i sin gennemførte falskhed. Folkenes folkelighed er årtusinder gammel. Selve ordet folk skal i det kultur-marxistiske projekt ødelægges. Ordet nation skal ødelægges. Ordet ære skal ødelægges. Ordet sandhed skal ødelægges. Ordet race skal ødelægges. Ordet historie skal ødelægges. Med ordene ødelægges historien.

Kulturmarxistemen er ny-sproglig verbal-destrution, dens ideologi er nihilistisk kultur-relativisme - oversat til dansk: Intet betyder noget, alt er lige-gyldigt, hvilket vil sige ugyldigt. Glem dine fædre og mødre, glem din historie, glem din kultur, glem derfor dine efterkommere, glem al viden og visdom, glem al tradition, glem dig selv i et hav af forglemmelse - og glem dernæst din glemsel.

Det tredje narrativ
Der kører et bestemt spekulativt narrativ som en teori. Den fremsættes især af folk, der har lært sig selv, at verden bliver styret af dialektikere, der skaber synteser af teser og antiteser. Kontrolleret opposition er en del af dette tankesæt. For de spekulative dialektikere bliver det til, at den modstand mod Imperiet, der ydes af fx Rusland og Kina, blot er en del af dialektikken, og at de i virkeligheden er i lommen på en højere og snedigere magt med et nærmest overnaturligt eller guddommeligt overblik over Verdens gang.

Ifølge dette tredje narrativ skulle Vladimir Putin altså blot være en dukke, en styret agent for den khazariske mafia, Rothschild-syndikatet eller hvad man nu forestiller sig. Disse tredje-narrativs-teoretikere har dog svært ved at forklare, hvorfor mr. Putin har smidt oligarkerne og Rothschild-håndlangerne på porten, hvorfor hans økonomiske tiltag er direkt vendt mod disse, hvorfor hans militære kampagner nu er vendt direkte mod Vestens oligarkier. Det lugter mest af en implantat, der skal signalere: rolig nu, vi har i virkeligheden styr på det hele, på alt i Universet, og ham Putin er i virkeligheden vores mand. Tredje-narrativs-teoretikere begår en klassisk fejl i tænkningen. De har en ide, en teori, hvorefter de så leder efter det, der kan bekræfte den. Det er omvendt logik. Og det er ikke umuligt at finde tegn på, at vest-oligarkiet har infiltreret Rusland. Der sidder med garanti folk i fx det russiske bankvæsen, der handler på vegne af Vesten. Der er med garanti folk i efterretningsvæsenet, i business-verdenen, blandt politikere, mediefolk og ideologer, der ser det i deres interesse at arbejde for Vestens institutioner og modarbejde den nye russiske nationalisme. Det er utænkeligt, at subversive elementer ikke stadig sidder i bjørnepelsen, og at den marxisme, der har flyttet sig fra Sovjetstaten og via denne stats egen subversions-strategi har inficeret Vesten, ikke også er vendt tilbage for at subvertere det Rusland, der kom (næsten) helskindet ud af Den Kolde Krig, Murens og Sovjetstatens fald. Disse elementer ville uden tvivl elske at hævde, at de styrer Rusland. Men gør de så det?

Da Khodorkovsky fra Yukos blev arresteret i 2008 var det direkte angreb på Rothschild-syndikatet, der indtil da havde stjålet al den russiske olie. Han var en direkte forretningspartner til Rothschild i London. Glaziev, der også er ansvarlig for Ukraine under Putin, var manden, der stod for den aktion. Under Medvedjev rejste en stak olie-garker til Vesten. Endnu længere tilbage under Jeltzin blev den russiske statsbank en privat centralbank og dermed korrumperet i vestlig retning. Det er kritisk for et land, hvorvidt det har en statsbank eller ej. Det var det, der skete, da The Federal Reserve overtog den amerikansk økonomi. Siden er det kun gået nedad-nedad-nedad, og økonomisk statsførelse er afløst af økonomisk terrorisme. IMF er en økonomisk-finansiel terror-organisation, og The Federal Reserve er en gren i en gangster-organisation.Rusland lige nu er altså sårbar overfor alle mulige IMF-manipulationer pga af CIA-operationen, Boris Jeltsin. Tredje Narrativs-spekulanterne forveksler Putin med Jeltsin, ligesom folk, der har opbygget deres forståelige russerforskrækkelse under sovjettismen, i dag stadig forveksler den russiske præsident med stalinisterne. Manden har jo en fortid i KGB, det siger jo alt! - siger de. Men det er jo et stykke falsk logik kaldet skyld ved tilknytning. De glemmer, hvad manden rent faktisk bruger sine KGB-indsigter til. I modsætning til en mand som George H. W. Bush, der misbrugte sin position i CIA og senere præsidentur til at køre sit familie-gangster-vælde, så bruger Putin sin fortid til at genkende sit lands fjender og stoppe dem ved porten.

Det Tredje Narrativ er en and, der ikke holder vand.
Vi bør ikke spilde alt for meget tid på det. Dog lidt endnu...

Russerne har endnu ikke genoprettet kontrollen med deres statsbank. De har heller ikke renset ud i alle de USA-finansierede bureaukrater, der smuttede ind under Jeltsin-klonen, Medvedjev og andre protegéer af Yegov Gaidar fra den æra. De har brug for at genoprette en ægte statsbank som under Sergei Witte Zsar Nicholas' finansminister, manden der skabte den Transsibiriske Jernbane, der sammenbandt det enorme landområde. Russerne har brug for at støtte op om en opgradering af denne transsibiriske tanke.

Tredje-Narrativs-teoretikerne bebrejder også Putin hans tiltag overfor Ukraine og især Krim-halvøen. Det er jo bare imperialisme, siger de, han gør jo bare ligesom dem, der anklager ham, ergo er han en af dem. Her går den russiske historie så i glemmebogen, hvis den nogensinde har været i huskebogen. Kiev/Ukraine er Rusland helt tilbage til dets start. Krim har været den russiske flådes havn i hundredevis af år. Russerne okkuperede ikke Krim, de sikrede, at det forblev russisk. De sikrede blot, at Krim ikke blev en ny NATO-base hjulpet på vej af det illegale styre, der var indsat af Victoria Nuland og hendes neo-nazifascistiske neocon slæng i Kiev. Og det var i deres fuld ret uanset hvad Vestens journalister, politikere, propagandister og Tredje Narrativs-teoretikere måtte mene om det.

Teoretikerne fremfører også, at Putin er fikseret på olie, og da de har lært sig selv at tænke på olie som et fikspunkt og magtfokus for Vesten, må Putin jo være en Vestens lakaj. Jeg ved ikke, hvad den falske logik hedder, men det må være noget i stil med guilt by similarity, skyld ved lighed. Det ligner, ergo er det, hvad det ligner. Morlille kan synke, for hun kan ikke svømme; en sten kan ikke svømme, ergo er Morlille en sten!

Russisk korruption møder amerikansk mafia

Efter Jeltsin kom Gorbatjov, der var ligeså korrupt. I den periode blev offensive nukleare angrebsvåben stationeret i Polen og Tjekkiet. Et lignende narrativ kører off-mainstream, at atomvåben overhovedet ikke findes. Vi har altså hele tre mentalforurenende psyop-undergrunds-ideologier: Det Tredje Narrativ, Atomvåben findes ikke og Den Flade Jord - ideen om, at Jorden er blevet flad som en pandekage igen som i pavernes Middelalder. Ganske kort: hvorfor kører der et meeme om, at Jorden nu igen er flad? Dengang var det for at forhindre, at man opdagede, at der var gang i en ekspansion/okkupering af nyt territorium på et alment ukendt kontinent - der var fuldstændig kendt af den Katolske Kirke, der bestilte okkupationen. I dag er det for at forhindre en ekspansion/okkupering af nyt territorium i et alment ukendt ydre rum - der er fuldstændig kendt af NASA, der kører det hemmelige rumprogram, våbengørelsen af rummet og dannelsen af en rum-økonomi, afløseren for den maritime økonomi og lovgivning.

Da missilforsvaret blev kørt i stilling i Europa af Cheney-Rumsfeld-Bush, og da NATO havde brudt alle aftaler efter Murens Fald om ikke at udvide mod øst, blev russerne nødt til at modernisere deres våben. Det er ironisk, at det er disse neocons' provokationer, der har givet Rusland et militært overtag - måske for første gang i verdenshistorien. Missilforsvaret var en falsk varebetegnelse, for det var helt og holdent offensivt/aggressivt. Der pegede sprænghoveder og missiler fra Polen, Tjekkiet, Bulgarien og Tyrkiet direkte mod Rusland. Russerne havde ikke andet valg end at handle derefter. Mens Putin var 'out of office' før 2012, var 5. kolonne-figuren Medvedjev tiltænkt at svække Rusland indefra, og da Putin gjorde come-back, kom amerikanerne helt op at køre over det. Det var her, de angreb kulturelt på alle tænkelige måder med Pussy Riots, angreb på Ruslands påståede anti-homo-attitude - hvilket var totalt konstrueret og iscenesat offerrolleklynk, for russerne ønskede blot ikke pro-homo-bi-trans-propagande spammet udover russiske skolebørn, Kulturmarxisme af den værste skuffe. Det var her de sendte horder af NGO'er ind ind over Rusland finansieret af George Soros. Der var klimax ved Vinterolympiaden i Sochi.

William Engdahl er ikke i tvivl i sin vurdering af The NeoCons. De er i bund og grund stupide i den forstand, at de er snedige nok til at slippe afsted med en masse svinestreger, men de har ikke indsigt til at gennemskue konsekvenserne af deres svinerier. Først ville de af med Saddam Hussein, så de myrdede ham - i hvert fald myrdede de en af hans dobbeltgængere, og hvad der blev af manden selv, henligger i det uvisse. Så brød der en masse kaos løs, hvorefter amerikanerne blev bedt om at forlade landet af den nye regering, så deres plan med at blive i landet i al evighed med permanente baser gik i vasken. Så slap de deres Uruk-Hai'er (citat: ChaosNavigator), ISIS løs for på denne måde at få påskud til at vende tilbage med militæret, for se, nu kan irakerne jo ikke klare problemerne selv. Det er påstået, at Irak blev invaderet, fordi Saddam Hussein solgte olie for Euro'er til Frankrig (Oil-For-Food), men allerede under Clinton råbte the con-men op om invasion af Irak.

I 2008 dannedes AfriCom, den Afrikanske Commado-enhed under Pentagon. Igen var formålet destabilisering, og Kina ansås her for at være en trussel for Misundelsens Imperium, og de skulle derfor holdes ude af Afrika. Libyen var brohovedet og indgangsportalen til Afrika, da de havde været den stabiliserende faktor i Nordafrika, ligesom Syrien havde været det i Mellemøsten. Det startede forinden med, at man flåede Sudan midt over i det olierige Sydsudan, næppe en bæredygtig republik i sig selv, og det større men mindre ressourcerige Nordsudan. Massakrene på kristne i området var startet af Colin-Powell for at få olien ud af landet i ly af mørket. For tiden hærger Boku-Haram i Nigeria, hvor tidligere præsident Goodluck var i færd med at lave aftaler med kineserne. Balladen i Mali handler om det samme: neo-kolonialisme og neo-imperialisme og dyb, dyb misundelse overfor Kina, der er ligeså gammel som Det Britiske Imperiums Opiumskrige.

Kineserne på deres side er ikke naive. De er muligvis mere diskrete og subtile i deres diplomati end neocon-heksen, Victoria Nuland, men de forstår at forsvare deres interesser effektivt.

Sådan ser et feminint neocon-fjæs ud

Folk forstår ikke, at alle disse løsrevne krigshandlinger, der foregår OVERALT i Verden har en tæt sammenhæng. Medierne giver os det indtryk, at det er lokale konflikter og borgerkrige. Men denne fragmentering er et hoved-karakteristikum ved Tredje Verdenskrig: Vi er simpelthen allerede i gang med WW3!!

Ukraine-kuppet og -krigen var en del af en krigshandling mod Rusland. Den egentlige krigshandling var i virkeligheden de handels-krigs-sanktioner, der fulgte efter, og statskuppet var blot afsættet for at kunne adskille de europæiske økonomier fra den russiske. En helt naturlig og kulturlig forening af disse i et Eurasien - Europa er ikke et kontinent men reelt et vedhæng til kontinentet Asien - ville have lukket USA og Wall Street ude i kulden, for ingen ville have brug for dem længere, og deres militær-industrielle kompleks ville miste sit fundament. Fred er den største krigstrussel for monopol-kapitalismen.

GMO-krigen
Men Kina da, der er nok for store til at gå i krig med? Tilsyneladende ikke, det kræver blot, at man udvider krigsbegrebet til Total Krig. Kineserne kan rammes via fødevarer og via epidemier. GMO-afgrøder og kunstige influenzaer som masseødelæggelsesvåben. William Engdahl beskriver det i sine bøger Target China og Seeds of Destruction. Kineserne var ikke førhen klar over, at de enorme mængder af Monsanto-genmodificerede soyabønner, 60% af alt, hvad kineserne spiser af soya, udgjorde en fare for deres liv og var designet som et våben. Men nu foregår der en omfattende debat i Kina om den sag, så de er ved at vågne op til at indse deres sårbarhed. 

Denne opvågnen startede i forbindelse med Tibet-protesterne og Olympiaden i 2008, hvor kineserne indså, at de blev udsat for en af Washingtons Farvede Revolutioner finansieret af Freedom House, National Endowment for Democracy og George Soros. Senere kom Hong-Kong studenter-paraply-revolutionen, det sædvanlige Twitter-cirkus ligesom Det Arabiske Forår. Men her var der nogle Hong-Kong journalister, der tog bladet fra munden og spurgte direkte i en avis-leder i Government China Daily: Hvorfor laver Washington altid farvede revolutioner? og nævnte ved navn vicepræsidenten for National Endowment for Democracy som den ansvarlige! Hvorefter paraplyerne forsvandt, for de kurrupte, bestukne studenter var afsløret i at deltage i våbengjorte menneskerettigheder og våbengjort demokrati.

Hvordan kan fødevarer gå hen og blive et krigsredskab? Og hvem er Monsanto?De startede under Første Verdenskrig som en del af en gruppe firmaer forbundet med Rockefeller-olieinteresser. William Rockefeller, der døde 101 år gammel, sad i Monsantos bestyrelse (han åd med garanti ikke GMO-mad...). Gates-familien er en anden hovedaktionær. Ideen om GMO går tilbage til 1938, hvor Rockefeller Foundation kom op med en ide om genetisk manipulering for at skabe en overlegen race. De var altså eugenikere på den ufede måde, hvor man via GMO ville aflive alle de underlegne. Alt, hvad nazisterne foretog sig på det felt, var startet af Rockefeller Foundation, men i 1939 var det for pinligt for dem at åbenlyst finansiere Dr. Mengele og andre skumle typer, der opererede indenfor Det Tredje Rige. Det kunne være, at folk besluttede sig til at se på eugenikken (der burde hedde mal-genik), og hvem der havde opfundet fænomenet. Sporene ville i så fald føre tilbage til Rockefellerne og Californien i slut-1800-tallet og videre tilbage til etablissementet i Det Britiske Imperium, der ligesom alt det andet bæ, de havde på hænderne, formåede at smøre det helt og holdent af på nazisterne.

Efter krigen bekendtgjorde formanden for det Amerikanske Eugeniske Selskab, en Rockefeller, at det nye navn for Eugenik var: Genetik. De tre mest almindelige GMO-afgrøder i dag er soya, majs og bomuld. Når disse naturlige afgrøder er genetisk manipulerede, kan Monsanto tage patent på et stykke kunstig natur, som de har produceret. Dette monstrøse misfoster af Franken-Food kan så sælges i en pakke løgne om, at det er en fordel for bønderne, og at det vil føre til mindre misbrug af antibiotika. Men i løbet af 2-3 år gør bønderne den skræmmende erfaring, at deres afgrøder er blevet resistente overfor den Round-Up, som de er blevet tvunget af Monsanto til at bruge, og at de er blevet dybt afhængige af monopolet. 10.000'er af bønder i udkantsverden har begået selvmord i dette erkendelsens øjeblik, hvor det gik op for dem, at de var blevet forført til at forråde deres familie, og at alt, de havde bygget op, var tabt.

Monsanto har opbygget den samme form for monopol med frø, som Rockefeller's Standard Oil gjorde med olie i 1913-14, samme år som Rockefeller og Carnegie startede Medicinalindustrien, der monopoliserede patenterbare ekstrakter af naturen som drugs. Modige undersøgelser - vel at mærke uden Medicinalindustri-lobbyens mega-budgetter i ryggen - i både Frankrig og Rusland har klart påvist, at Monsanto-GMO-foder producerer særdeles aggressive cancer-tumorer hos rotter efter blot 4 måneders indtagelse. Rotteforsøg, like them or not, viser altid, at mennesker meget meget stor sandsynlighed bliver udsat for det samme. Den amerikanske regering tjekker aldrig Monsantos postulater, men tager dem automatisk for gode varer - bestikkelse, korruption? Oligarkiet har alle de penge, der skal til for at købe og sælge politikere som aktier på Børsen. Dagens demokrati har samme gennemslagskraft overfor den slags som en gummihammer mod en betonvæg. Nu har WHO imidlertid frigivet data, der utvetydigt stempler Round-Up som cancer-fremkaldende.

På det seneste er Monsanto kommet op med et nyt scenarie: kunstig fremkaldt tørke, en genre indenfor kunstig fremkaldt vejr. Der findes i dag vejr-modificerings-programmer, der gør den slags. De fandtes allerede i 1950'erne og er i dag udviklet til høj grad af effektivitet. Delstaten Californien oplever tørke for fjerde år i træk. Dette har betydet en fødevare-krise i hele USA, da Californien via kunstvanding har været en hovedproducent af diverse afgrøder. Så det nye scenarie hedder Vandmangel. Områder med vand i undergrunden bliver nu opkøbt af skumle globale skyggefirmaer. Det store svindelnummer i det forløbne årti var Menneskeskabt Global Opvarmning og CO2 som et giftstof, en forurening (selvom CO2 er en af de mest livgivende luftarter i atmosfæren). Betal-betal-betal! Al Gore blev verdens første klima-milliardær. Klimaet blev monopoliseret og klima-videnskab blev hi-jacket. Det næste svindelnummer hedder Menneskeskabt Vandmangel og Brugen af vand er en synd! Betal-betal-betal - mens du føler dig skyldig, skamfuld og er ved at skide i bukserne af skræk over verdens undergang, som DU er skyld i!

Privatdetektiven stak sin næse i BigBusiness & Fraud Inc.

Som sædvanlig har zionist- og CIA-inficerede Hollywood røbet det hele. Se blot en af filmklassikerne, Polanski's Chinatown. Den bygger sin historie op over organiseret kunstig vandmangel i delstaten Californien styret af oligarken Noah Cross spillet fremragende af mesterinstruktøren John Huston. Interessant nok instruerede Huston også en film i den propagandistiske serie styret af Frank Capra Why We Fight kaldet The Battle of San Pietro bestilt af det amerikanske Krigsministerium - det hed det dengang - hvor han fremstillede amerikanske soldater i Italien, der vendte hjem i body bags! Det var ikke den vare, krigsministeriet havde bestilt, så scenerne blev bort-censureret. Det endelige produkt var helt i Capras ånd og dermed Krigsministeriet. Frank Capra var legendarisk som mesterinstruktør i Hollywood-genren Screw Ball Comedy - forvekslings-komedien. Interessant nok kan det 20. århundredes geopolitik, Det Store Skakspil / The Great Game anskues som én stor forvekslings-tragi-komi med evindelige 180-graders-vendinger, dobbeltbundede karakterer, suspence-scenarier (publikum ved mere end typerne i filmen), de gode bliver de onde og omvendt og alle snyder og bedrager.By the way: det groteske misbrug af kemisk forurenet vand i uhyre mængder til at udføre fracking er undtaget fra restriktioner i vandforbruget. Fracking i sig selv skaber vandmangel, for grundvandet ødelægges. Og hvis oligarker og neocons ikke var så stupidt-grådige, så ville fracking efter dårlig olie være helt overflødigt, for man kunne jo bare købe iransk olie ... nå nej, for der er jo sanktioner. Eller irakisk ... nå nej, for det, der er tilbage og ikke ødelagt af USA og NATO, køber Erdogans søn af ISIS, der har stjålet det. Eller russisk ... nå nej, for der er sanktioner. Man begynder at mene, at Engdahl har ret i, at neocon-oligarkiet består af stupide mennesker. En anden fortolkning er, at de bevidst går efter planetens destruktion, fordi de tror, de selv er udødelige. En tredje igen er, at den enorme og sammenflettede maskine, de har bygget op, simpelthen er irreversibel, og at de har investeret så meget i den, at de har alt at miste. En fjerde er, at maskinen er opbygget ved systematisk løgn og bedrag og alle tænkelige og for de fleste utænkelige forbrydelser, at enhver justering ville være en indrømmelse og afsløring. De er fanget i deres eget spind.

..........

Seneste udvikling i Syrien er så, at psykopaten Cameron har beordret England til at angribe Syrien og kalder sine politiske modstandere terrorist-supportører. Samtidig med at han selv iværksætter en terrorhandling for at støtte de terrorister, NATO har været til at etablere mod Syrien. Han er selv dobbelt-terrorist. Oligarkiet og deres lakajers sprog er altid omvendt. Projektion, projektion, projektion. Deres modstandere kaldes for ALT det, de selv står for. For et år siden fik han en over snuden af parlamentet for at lyve om kemiske våben i forsøg på at starte en krig. Nu er det så lykkedes ham ved at lyve igen.Det retoriske spring består i ud af den blå luft og uden tilsyneladende behov for at fremlægge dokumentation at påstå, at Rusland bomber de 70.000 stakkels uskyldige moderate oprørere - hvor så lige kom fra. Som George Galloway sarkastisk udtrykker det: Moderat betyder, at de kun æder halvdelen af din lever og kun hugger halvdelen af hovedet af dig. Disse moderate findes ingen steder, og manden der lige har fundet dem, er en gigantisk løgnhals. Han opererer i en ulækker tradition for løgn, svindel og terror, som også hans forgænger Tony Blair blev gennemskuet og hadet for. Blair var som bekendt også manden bag korruptionen af Labour, The New Labour! Over 50 medlemmer af Labour må have stemt for at gå i krig, hvilket betyder at Labour nu er totalt fucked-up! Det betyder også, at vi i dag har svært ved at beslutte os for, om det er det britiske, det franske eller det amerikanske establishment, der der fortjener Scum-Of-The-Earth-prisen i 2016.

Kommentarer

  1. Morton_h ,you are a breath of fresh air,in a world of stagnant, polluted recycled ignorance.

    SvarSlet
  2. Jeg kan slet ikke løsrive mig fra læsningen af det her... Jeg starter lige forfra og retter tyrkfjelene undervejs. Det er fantastisk!

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg