Prison Planet - Reincarnation Revised Revisitedaf ChaosNavigator


The ultimate tyranny...is defined so that those who exist within it do not even realize that they are in prison.

- 'Bringers of the Dawn', Barbara Marciniak

Vores univers kan være en Matrix-lignende computer designet af udenjordiske væsener, siger NASA videnskabsmand. Velkommen til The Matrix. Du har levet her hele livet
- Express UK, 11. maj 2015Prison Planet - Reinkarnation som Fælde
Pointen med artiklens undersøgelse - hvis man ellers køber præmisset med reinkarnation - som udgangspunkt, er postulatet, at reinkarnationskredsløbet ikke er naturligt, men kunstigt eller manipuleret af væsener, som holder os i fangenskab, en kosmisk parallel til de jordiske magthaveres fangenskab af mennesker på jorden (en variant af Sci-Fi scripts brugt i uendelighed)

Way out space cadet kosmisk konspiranoia i det følgende, men pointen er: forestillingen om jorden som prison planet, men ikke kun; videre i det ekstreme; at det postulerede efterliv er en fælde, et set-up der blev skabt for lang tid siden, for at narre de nyligt fra kødet frigivne sjæle til at tro, at denne fælde, en kunstigt skabt efterlivsdimension, er en slags kosmisk endestation på 'den anden side', når det i virkeligheden er en begrænsning.

Meningen er, at man skal inkarnere igen og igen for at opnå frihed, genløsning, soning (som aldrig eller sjældent kommer) - mens det i virkeligheden er et slags kosmisk set-up for at narre sjælene til at inkarnere igen, så de ikke kan kuppe ud af det kunstige kredsløb efter døden, men med konstant hukommelsestab blive ved med at inkarnere igen for at tjene de intelligenser/archons* som har skabt denne fælde.

(* Archons er et begreb fra gnostisk litteratur. De er transdimensiionelle væsener, ærkeengle. Nogle taler om planeterne som archons. De beskrives aldrig som venlige overfor mennesker, snare som en slag mega-parasitter. Den engelske kabbalist, videnskabsmand, magiker, alkymist - man var det hele dengang - John Dee, dronningens efterretningschef og den oprindelige agent 007, forsøgte ifølge beretninger at kontakte disse archons. Til dette formål anvendte han et særligt sprog. Da han fik hul igennem til deres verden - og følgende udlægning stammer fra Michael Tsarion - indgik han en pagt, hvor han til gengæld for indsigt og magt skulle betale tilbage i ... menneskeblod. Man tænker helt umiddelbart Baal her. Den gnostiske tradition beskriver dem også i retning af kunstig intelligens, AI, der har usurperet virkeligheden og skabt en illusion, et lag, der ligger mellem den kosmiske virkelighed og den menneskelige. Her bliver fængselsbegrebet tydeligt.)

Og selv en del af de såkaldt indviede som har bevidsthedskontinuitet (husker angiveligt tidligere liv og dimensionen mellem liv og død) aner heller ikke nødvendigvis, at denne efterlivsdimension ikke er endestationen, men belærer de uindviede om dette kredsløb og efterlivsdimensionen som et uforanderligt Samsara uden at vide, at det er en konstrueret dimension/narresut.

Kredsløbet og reinkarnation er måske virkeligt (men kunstigt skabt eller manipuleret), og hele esoterikken om denne efterlivsdimension/endestation fremstår også sand (intersubjektivt for de såkaldt indviede) og dette reinforcerer derfor falskt mange doktriners lære om dette samsara, som de belærer om som uforanderligt, uden at vide, at den kunstige efterlivs- endestation ikke er en endestation, ej heller 'kosmisk naturlig' men en konstruktion, en efter-livs fælde.
Denne radikale revisionisme af reinkarnation er oppe at vende i tidsånden. Der er diverse beslægtede kilder til disse forestillinger, men uden at kunne pinpointe andet end nogle få, er der i artiklen 6-7 kilder: Wingmakers, Stuart Wilde, Michael Tellinger, Matilda O'Donnell MacElroy, John Lamb Lash, Zen Gardner, Simon Parkes, Wes Penre, m.fl.

Edit 2016: Jeg opdagede nogle år efter min tilsyneladende psykotiske forestilling indtraf sig, at denne kosmiske konspiranoia-hypotese har en pendant i og danner fundament for nogle af de rigeste og mest magt-fulde personer på planeten i et nu løbende superprojekt:

‘Nogle af verdens mest rigeste og magtfulde mennesker er overbevist om, at vi lever i en computer simulation. Teknologi-milliardærer pumper penge ind i anstrengelser for at få mennesker til at bryde ud af den simulation, som de tror vi lever i. Selv analytikere i Bank of America skriver, at chanchen for, at vi lever i en fiktiv Matrix-lignende verden, er så høj som 50 procent. Mange mennesker i Silicon Valley er blevet besatte af simulationshypotesen, argumentet, at hvad vi oplever som virkeligheden faktisk er fabrikeret af en computer’
- ‘Tech billionaires convinced we live in the Matrix are secretly funding scientists to help break us out of it’, The Independent, 6. oktober 2016
"It is brutal to consider that organized religions have fed us lies; clearly, some truth must exist in the vast volumes of human experience with the organization of professional godliness. Yet the idea that the current system of reincarnation is one of enslavement rather than a compassionate, expedited evolution seems apparent, as beings known as “Archons” appear to run the grand reincarnation factory to which we on Earth are reportable."
- The Truth about Reincarnation

Vi taler seriøst high-wacko-strangeness her - way beyond off-planet kosmisk paranoia-parallel-pensum deep-in-the-rabbit-hole labyrint land.

Man må tage in mente at disse beskrivelser/forestillinger skal tages som kosmo-krypto-para-gnostiske psykonaut-ekspeditioner/konceptioner og aflæse disse forestillinger som en art kosmisk antropolog.

Det er meget fremmedartet/fremmedgørende, men man skal nok suspendere al sin mentale rigiditet fra de kategorier af familiaritet, man er vant til fra sin biografi, og gå fulblown plasticitet, når man læser, så man ikke bliver emotionelt forstyrret af det fremmedartede:-), svært...

Uagtet illusioner og den løbske fraktale babelske begrebstårns-forvirring i meget new age bullshit, er jeg sikker på, at mange af disse neo-gnostiske tanker ikke er nye, og at the truth is out there somehow somewhere....

Igen (igen igen); formentlig den eneste længere artikel på dansk om dette emne....

Se også
Kosmisk Konspiranoia - Archons & Ayahuasca
Den første kilde er fra Wingmakers, noget (postuleret) kanaliseret materiale, der efter sigende er noget af det dybeste (eller vildeste off-planet wacko) der eksisterer.

Der er også tvivl om den originale kanalisering er blevet kuppet: http://www.wanttoknow.info/wingmakersorig/wingmakerschanges
Fra Wingmakers - den .com site som nogle mener er blevet kuppet (den angiveligt oprindelige 'rene' og ufordærvede wingmakers site er her: http://www.wingmakers.us/ ):‘Anunnaki-væsenerne skabte et sæt af planer og dimensioner af oplevelse, som er svarende til en holdeplads. Dette er hvad Wingmakers kaldte det, et sted hvor de kunne blive genbrugt.’

Interviewer: ‘Genbrugt... som i reinkarnation?’

Doktor Neruda: ‘Ja, lige nøjagtigt. Dette var basis for reinkarnation. Nogle aspekter af denne implanterede funktionalitet var interdimensionelle, hvilket vil sige, at det kunne assistere ankomsten af væsener til den korrekte lokation indenfor holdepladser’af bevidsthed, bevidsthedsplaner, og assistere reinkarnationen tilbage til en ny krop. Mange lærere, som er kommet på jorden som mennesker, har forsøgt at åbenbare, hvor dyb og vidtomspændende denne illusion er konstrueret. Den er så vidtomspændende, at den når ud til kanten af universet og så tæt på som jeres DNA. Alt ind imellem er illusion. Jesus kom for at åbenbare meget af dette, men de som skrev Biblen besluttede, hvad der ville være acceptabelt indenfor livets paradigme som vi kender det, så de valgte Jesus som værende en del af denne illusion.’

Interviewer: Så du siger, at Jesus var bevidst om dette bedrag, men hans ord blev ikke inkluderet i Biblen?’

Doktor Neruda: Hans ord var så meget imod de konditionerede overbevisninger, at mennesker ikke kunne forstå det, som han udlagde. Og således over tid blev de oversat i den nuværende form. Oversættelserne mangler simpelthen den originale potens, sådan som han udlagde det'
- Fra interview nr. 5 med Doktor Neruda, wingmakers.com
https://www.wingmakers.com/content/neruda-interviews/Den anden kilde er Michael Tellinger, der i slutningen af dette interview postulerer, at der er overvældende bevis for, at der i fortiden blev skabt et 'energy grid', et kunstigt energinet, som blev formet omkring jorden, a ' karmic trap', som forhindrer sjælene i at forlade planeten og genforene sig med kilden, hvorfra de kom, men tvinger dem til at komme tiilbage, og at spirituel oplysning ikke er oplysning medmindre man samtidigt erkender, at reinkarnation er en fælde, at dette energy grid ikke er naturligt, at det eksisterer som en kunstigt skabt karmisk fælde.
- Michael Tellinger, Raw Footage youtube (45:12 - har timed klippet)
Michael Tellinger - meget interessant interview
Den tredje kilde er Stuart Wilde (mine markeringer):

‘Læredoktrinerne om Gud og efterlivet er simplistiske i det ekstreme. De er en forfærdelig fælde designet til at kontrollere dig. Livet er en fælde. Vi lever, som jeg har skrevet i mine andre bøger, i et fængsel skabt af vores sind og for vores sind. I de ældste tider blev det kaldt den reflektive sfære (Sfæren). Den er allestedsnærværende, den er dybt indlejret i alle vore religiøse læredoktriner og vores New Age filosofier – den er indlejret i hver eneste spirituelle praksis som er opfundet. Det som du tænker er helligt og godt, selve de idéer og den praksis som du tror hæver dig...er et trick, et trick som latterliggør og forsmår det hellige af dig, ved at fængsle dig endnu dybere i Sfærens fængsel – dit sinds fængsel......Læredoktrinerne om reinkarnation som påstår, at vi lever liv efter liv over æoner, lidelse og smerte og forvirring indtil vi når Gud og Nirvana, er ikke virkeligt sande. Jeg tænker, at reinkarnation sandsynligvis er en uhyggelig idé opfundet til at begrænse dig. At sikre, at du i virkeligheden ikke bliver fuld af tilstrækkelig selvtillid til at søge efter sandheden’
- Stuart Wilde, God's Gladiators

Det klassiske spørgsmål kan stilles endnu engang: How deep does the rabbit hole really go?
Stuart Wilde - angiveligt død. 24 September 1946 – 1 May 2013Fra en af Wilde's personlige Ayahuasca-oplevelser:

'Nogle få New Age lærere babler videre om reinkarnation men jeg har ladrig været rigtig overbevist, da det de underviser i synes at være mere om
gnidninger i egoet end kendsgerninger. Og de Sydamerikanske Ayahuasca shamaner, jeg har mødt, indrømmer, at der findes meget lidt om reinkarnation i Aluna [åndeverden,spejlverden]. Og de buddhistiske doktriner om tusind liv på livets hjul af lykke og ulykke, forekommer mig en smule ekstreme og meget usandsynlige.

På min første Ayahuasca rejse spurgte jeg om reinkarnation, og blev fortalt at ‘det er overalt’. Da jeg spurgte om at se Gud blev jeg taget ud i rummet og Gud viste sig at være en gigantisk orange elliptisk form...de orange prikker var alle menneskelige emotioner og bønner om hjælp, som blev sendt i retning af den. Skyen af prikker var temmelig diffus, svævende sløvt i rummet, pakker af energi som ikke blev afleveret; jeg kunne se planeten Jorden gennem den, langt ude i distancen. Tiden gik og på min 34. Ayahuasca rejse ankom 2 væsener som jeg kaldte ‘violet’ og ‘blå’ fordi de udstrålede disse farver hver især.

De talte til mig i fire timer om dimensioner, om mit liv og min død, om folk jeg kendte. Periodisk sagde de; ‘venligst stil dine spørgsmål’. Jeg var så blæst bagover af, hvad de fortalte mig, at jeg ikke havde nogle spørgsmål at stille, og min hjerne fungerede ikke normalt alligevel, idet jeg var dybt inde i min rejse. Endelig, forlegen over at jeg ikke havde nogle spørgsmål, sagde jeg: ‘Fortæl mig om reinkarnation – hvad er virkeligt og sandt og hvad er falskt.’ De sagde: ‘Tror du, at du er rede til at vide om reinkarnation?’ - til hvilket jeg svarede; ‘det tror jeg’... i det næste øjeblik begav jeg mig meget hurtigt baglæns gennem mange
indre dimensioner af rum så hurtigt, at jeg havde meget lidt tid til at fatte, hvad jeg så på hver min side af mig. Da farten sænkede sig en smule, så jeg en dimension af meget smukke geometrier, gigantiske aflange bokse og diverse former og delikate linjer. Alt sammen ude i distancen, og jeg erkendte at det var, hvor reinkarnation fandt sted i øjeblikket. Idet jeg nærmede mig, begyndte jeg at føle smerten ved det – milliarder af kvinders fødselsveer, det var ret urovækkende, og jeg kunne føle smerten af menneskers død – sygdom, krigens sår, uheld, drukninger, mord, etc. Lidelsen ved kolde, ensomme dødsprocesser iblandet smerten ved menneskelige fødsler var et stort chok, og da jeg så smerten ved al den menneskelige ondskab, som reinkarnation afkræver mennesker at finde ud af, overvældede det mig meget hurtigt.

Cyklussen af fødsel og død har alt at gøre med ondskab. Hvis mennesker ikke var arrogante og onde, ville de ikke behøve at reinkarnere. Inkarnation er en gave, ligesom en anden chance for de håbløst fortabte, men det er ikke evolutionens store vidunder, som vi tror. Dette er en idé som egoet har udtænkt pga. behovet for at gøre sig selv fornuftig og vigtig. Ja, der er lektier som skal læres som menneske, men de er ikke lektier som nogen anstændig ånd behøver.
Dette er en fængselsanstalt, en korrektionsanstalt. Med få undtagelser bliver folk, som ikke har begået forbrydelser, sendt hertil. Nogle andre ånder må inkarnere her af andre grunde for at opleve Gaia i dens naturlige solide skønhed, for at tjene og assistere et familiemedlem, og et utal af andre grunde, men det meste har at gøre med hæslighed, smerte og lidelse.
Onde mennesker dør i smerte og de mister deres evner, ikke på grund af deres forbrydelse og straf, men fordi de bliver ofre for de Ghouls [En Ghoul er en ond ånd i arabisk mytologi, der er associeret med grave og konsumeringen af menneskekød, lig], som responderer på denne samme kvalitet i dem selv. Mennesker går rundt omkring med disse djævelske tilknytninger og disse tilknytninger (entiteter) føder fra dem, og dræber dem til sidst eventuelt, som en virus gør. En virus er blot en forlængelse af et eller flere af disse ghouls som skabte det. Uden disse ghouls ville der ikke være nogen vira. Mange mennesker inkarnerer her kun én gang, og mange mennesker inkarnerer op til fem gange, der er ikke behov for flere. Grunden er, at enten trækker folk sig ud af ondskab eller helvede eller også drifter de endnu lavere ned, hvor de bliver så ghoulish, at de ikke kan vende tilbage, og vil således efter døden ikke kunne komme ud af disse Aluna helveder, som de sank ned i mens de levede.

Jeg taler ikke om folk som Hitler her, jeg taler om ordinære folk, folk som tænker, at de er normale. Folk du møder, som du tænker kan være rare og fornuftige, når du først taler med dem, indtil du opdager deres tavse foragt og had og deres livs skjulte hemmeligheder. Jeg har tidligere sagt, at kun 6 procent af den vestlige verdens mennesker er normale og varme, folk, som har en sjæl. Resten har ingen sjæl, de er alle djævle, ofte i forklædning, kolde, grusomme og arrogante. Advokater, politikere, prædkere, bunkepulere og aktiehandlere, salgsagenter i pyramidesalg, købmænd, ejendomsmæglere, storkonsumenter, dræbere af dyr og sorte magikere som ikke erkender, at de er sorte magikere, jægere der spreder frygt og mørke for spændingens skyld eller for at hæve sig selv. At føle lidelsen ved milliarder af fødsler var ren smerte, lidelsesfulde dødsprocesser som virkeligt skræmte mig, men menneskers ondskab og deres inkarnationer og reinkarnationer var for meget karma i bevægelse.

At betragte det, tog kun nogle få sekunder til at gøre mig voldeligt syg. Jeg rystede af frastødelse. Jeg sagde til væsnerne:

‘Få mig ud herfra. Jeg indså ikke, at reinkarnation blot var den totale sum af smerte og ondskab, og fejlen ikke at kunne transmutere det, det gjorde mig virkelig meget syg.’

Jeg nåede knapt nok at ytre ordene, før jeg blev taget væk, reddet af nogle venlige kræfter jeg ikke kunne se. Jeg var virkelig rystet, det tog mig en halv time at komme mig. Jeg kan nu se hvorfor, at reinkarnation er en stor hemmelighed fraholdt mennesker, det er alt sammen for depraveret og afskyeligt at kontemplere, og det ville virkeligt skræmme folk, hvis de kendte til det på forhånd. Du får ikke mange chancer, og dette kan være din allersidste chance. Dette er en korrektionsanstalt - hvis du husker det, så bør det tilskynde dig en smule'
- Stuart Wilde, http://www.menstuff.org/columns/wilde/archive.html#
 

Den fjerde kilde er Matilda O'Donnell MacElroy:
MacElroy var angiveligt en sygeplejerske, der kunne kommunikere telepatisk med et udenjordisk væsen. Den udenjordiske person giver en masse information om menneskets kosmiske historie og om en invasionsstyrke fra en anden galakse, der er ved at befri vores galakse og indføre fri vilje. Invasionen har stået på siden middelalderen. Solsystemet ligger på ruten mellem den anden galakse og Mælkevejens centrum. Jorden er en fængselsplanet, indesluttet i et elektrisk system af fælder, som de ikke har fundet ud af at lukke ned. Det er fælder der fanger folks finstof legeme, der forlader den fysiske krop, når denne dør. Går man i en fælde slettes ens hukommelse ved elektrochok og man sendes tilbage i en ny fysisk krop når en sådan fødes. Kun meget få er undsluppet fælderne. Fælderne viser smukke ting som finstoflegemerne tiltrækkes af som lysende 'honning'-fælder (NB! Dette minder meget om beskrivelser af efterdødstilstande i den Tibetanske Dødebog)

Informationerne er fra 1940'erne og frem og først offentliggjort i 2008 efter MacElroys død. Alle der har forsøgt at offentliggøre historien siges at være omkommet. Det meste af historien skulle være fra forhørs referater. Da man dræbte rumvæsnet ved et uheld blev papirerne ikke afleveret. Forfatteren af bogen påstår, at dokumenterne er destrueret, så historien kan ikke verificeres ud fra disse. Eneste mulighed for verificering er så et andet sæt kopier fra de relevante myndigheder. Men det sker nok aldrig.

Den galaktiske krig mod imperiet er allerede vundet af føderationen, men ikke alle solsystemer er endnu befriet hvis oplysningerne ellers er sande. Jorden har stadig et problem indtil fælderne deaktiveres, hvis det altså ikke er sket endnu.'
- lettere omformuleret og korrekset fra anonym kilde på internet

Historien rummer igen elementer af en form for kosmisk MKULTRA mind control, en art ‘Total Recall’ a la Phillp K. Dick i højere potens, bortset fra, at sproget og elementerne er grove, til tider grovkomiske (til forskel fra Philp K. Dicks ofte sublime raffinesse).

Uddrag i det følgende og betegnelser/ordforklaring før man læser videre:

USV: Udødelige Spirituelle Væsener
Domænet: Den civilisation som rumvæsenet tilhører
‘Det Gamle Imperium’: Helt sikkert the bad guys

'Domænet opdagede et stort område af rummet, som blev overvåget af et elektronisk kraftfelt, der kontrollerer alle USV i denne ende af galaksen, inklusive jorden. Den elektroniske kraftskærm er designet til at detektere USV og forhindre dem i at forlade området. Hvis nogle USV forsøger at gennemtrænge kraftfeltet, ‘fanger’ det dem i en form for ‘elektronisk net’. Resultatet er, at de tilfangetagne USV bliver udsat for en meget kraftig behandling, en ‘hjernevask’, som sletter hukommelsen. Denne proces bruger et gigantisk elektrisk chok, ligesom psykiatere på jorden bruger elektrochok terapi for at slette hukommelsen af en patient, for at gøre dem mere medgørlige...og udsletter hukommelsen fuldstændigt hos USV. Sletningen af hukommelsen er ikke kun for ét liv eller én krop. Det sletter al akkumuleret erfaring fra en næsten uudtømmelig fortid, såvel som identiteten af USV. Hensigten med dette chok, er at gøre det umuligt for USV at huske, hvem de er, hvor de kom fra, deres viden og evner, erindring om fortiden, og evnen til at fungere som spirituel entitet. De bliver overvældede, så de bliver en tankeløs, robotisk non-entitet. Efter en chokserie af posthypnotiske suggestioner, bliver der implanteret falske erindringer og en falsk tidsorientering i hver USV. Dette inkluderer en kommando at ‘returnere’ til basen efter kroppen dør, så at den samme form for chok og hypnose kan gentages igen og igen – for evigt. Denne hypnotiske kommando kan også fortælle ‘patienten’ at glemme at huske.

Hvad Domænet lærte af erfaring var, at dette ‘Gamle Imperium’ havde brugt Jorden som en ‘fængselsplanet’ i meget lang tid – hvor lang tid eksakt, vides ikke – måske millioner af år. Når døden indtræffer hos et USV, afgår de fra kroppen. De bliver detekteret af ‘kraftfeltet’, fanget og ‘beordret’ af en hypnotisk kommando til at ‘returnere til lyset’. Ideen om ‘himlen’ og ‘efterlivet’, er del af den hypnotiske suggestion – en del af bedraget som får hele mekanismen til at fungere. Efter de er blevet udsatte for chok og hypnose, for at slette det liv som lige er blevet levet, bliver USV øjeblikkeligt hypnotisk ‘kommanderet’ til at ‘rapportere’ tilbage til Jorden, som var de på en hemmelig mission for at inkarnere i en ny krop. Hver USV bliver fortalt, at de har et specielt formål for at være på Jorden. Men selvfølgelig er der intet formål med at være i et fængsel – i hvert fald ikke for fangen.The Bad Guys kan heller ikke lide subversive rebeller:Enhver uønskelig USV som er dømt til at stige ned til Jorden, er af det ‘Gamle Imperium’ klassificeret som urørlig (‘untouchable’). Dette inkluderer enhver, som det ‘Gamle Imperium’ skønner at være kriminelle, som er for slemme til at blive reformeret eller kan underkastes, såvel som andre kriminelle, såsom seksuelt perverterede eller væsener uvillige til at udføre produktivt arbejde Enhver USV som gives klassificeringen ‘urørlig’, inkluderer også en bred variation af ‘politiske fanger’... ulydige, ‘fritænkere’ eller ‘revolutionære’ som laver problemer for regeringer på de forskellige planeter tilhørende det ‘Gamle Imperium.’ Enhver med tidligere militær erfaring som har været imod det ‘Gamle Imperie’, bliver også sendt til Jorden. En liste af ‘urørlige’ inkluderer kunstnere, malere, sangere, musikere, skribenter, skuespillere og performers af enhver art. Af denne grund har Jorden per capita flere artister end nogen anden planet i det ‘Gamle Imperium’. Urørlige inkluderer også intellektuelle, opfindere og genier indenfor næsten ethvert felt.

Siden at alt som det ‘Gamle Imperie’ betragter som værdifuldt, er blevet opfundet eller skabt over de de sidste billioner af år, har de ikke yderligere brug for sådanne væsener. Dette inkluderer også dygtige managers, som der ikke er behov for i et samfund af lydige, robotiske borgere. Enhver som ikke er villig til at underkaste sig tankeløs økonomisk, politisk og religiøs servilitet, som en skattebetalende arbejder i klassesamfundet af det ‘Gamle Imperium’, er ‘urørlig’ og dømt til at modtage hukommelsessletning og permanent fængling på Jorden.

Nettoresultatet er, at et Udødeligt Spirituelt Væsen er ude af stand til at flygte fordi de ikke kan huske hvem de er, hvor de kom fra, hvor de er. De er blevet hypnostiseret til at tænke, at de er nogen, noget, somme tider, somme steder, end dér hvor de virkelig befinder sig'
- ‘ALIEN INTERVIEW’ - Personlige notater og interviews med transskriptioner skrevet af Matilda O’Donnell MacElroy

*En kuriøs detalje; de basers lokation, hvorfra denne teknologi til at holde væsener fanget i kredsløbet, befinder sig i ifl MacElroy, er i selve Cydonia regionen, på Mars, som engang blev ødelagt i en atomkrig af rebeller:

‘...basen i det ‘Gamle Imperie’ var lokaliseret nogle få hundrede mil nord for ækvator på Mars i Cydonia regionen’
- ‘Alien Interview’, side 62 til 65.

Hun skriver, at basen på Cydonia blev ødelagt af en krig, muligvis en atomkrig. .Dette har været i mainstream for nyligt; en respekteret og anerkendt international fysiker, Doktor John Brandenburg, har nyligt og efter mange års undersøgelser konkluderet, at Mars blev ødelagt i en nuklear krig ved Cydonia, den selvsamme region på Mars, som mange ‘rumarkæologiske’ teoretikere påstår, at de har fundet mange strukturer som ikke er skabt af naturen. Se kilderne.

Doktor John Brandenburg og hans konklusioner om Mars, er hans Magnum Opus og er i øvrigt blevet publiceret med titlen, ‘Evidence of a Massive Thermonuclear Explosion on Mars in the Past, the Cydonian Hypothesis and Fermi’s Paradox’ i bl.a. Journal of Cosmology, og dækket vidt og bredt i den internationale mainstream presse (i den danske storsnorkende mini-presse er der selvfølgelig intet som sædvanligt – søg derfor på Google med ordene, Mars nuclear war nasa Cydonia, hvor du vil finde et hav af kilder og historier om dette). Cydonia på Mars spiller en stor rolle i cirkler, der beskæftiger sig med anomalier i dette felt.
Update:


Nuclear War On Mars? Investigating NASA's Martian Cover Up


NB! Desværre tyder meget på, at MacElroy's værk er opfundet af en Scientolog, og at værket er et bedrag. Dette fratrækker dog intet fra de andre kilder, som vedkommende om muligt har plagialiseret, og derfor kan forestillingerne godt have meget på sig, selvom det desværre pga. selve plagiatet fejlagtigt indgyder en følelse af guilt by asociation med de andre non-relaterede kilder. Shame on the writer!
Mennesket lænket af Arkons på Prison Planet?

'Jeg erkendte, at det ikke er en joke, at idéen, at alt som mennesker ser og ved, er et slags gigantisk computer spil, skabelsen af supersmarte hackere der ekisterer et andet sted'
- Is Our Universe a Fake?, Robert Lawrence Kuhn, space.com, 2015


Simulations back up theory that Universe is a hologram
- Nature, 2013

Den femte kilde er John Lamb Lash, frontmanden for den Gnostiske genopvækkelse - en Neo-gnostisk genopvækkelse sker i heftig grad i disse år; specielt ideen om Archons, transdimensionelle væsener som lever af menneskehedens frygt - denne sektion med John Lamb Lash vil blive revideret senere, idet en liste med bullet points om gnosticisme er omstændelig og kompleks. Se The Fallen Goddess Scenario: Summary and Evaluation


John Lamb Lash siger intet kønt om YHVH (jehovah), som anses for at være lederen af Archons, de intelligenser som bedrager mennesket, og lever af dets negative emotionelle energi:

'Gnostiske tekster erklærer klart, at Jehovah er ‘Lord Archon’ (Herren over Arkonter), en reptilsk udenjordisk rovdyrsart, som dominerer gruppebevidstheden hos de udenjordiske embryoniske Grå (Grey aliens). Jehovah, som Gnostikerne kaldte Yaldabaoth, er visseligt et udenjordisk væsen, hvis domæne er et planetært system uafhængigt af Jorden, Solen og Månen. Han er ikke et ‘avanceret væsen’ (dvs. mere udviklet end mennesker), men en dement udenjordisk (alien) med bestemte supermenneskelige kræfter. Gnostikerne lærte, at Jehovah inficerer menneskeheden med den tro, at han er deres skabergud, men faktisk kan han ikke skabe noget. Nag Hammadi kodekser er meget klare; at Jehovah-Yaldabaoth er kommandør for Archon-arten. Archons påvirker den måde du opfatter verden på, ikke verden i sig selv. Den primære magt i den verden vi bebor, den iboende guddommelighed på planeten, den Gaia-intelligens kaldet Sophia af gnostikerne. Hvis du er i harmoni med Gaia’s intelligens, ser du ikke verden som et sted af frygt og rovdyrsplyndring men et sted af skønhed, overflod og magi.’
- Archons

‘De Abrahamiske troretningers Gud eksisterer helt sikkert, men han er et sindssygt udenjordisk væsen, et rovdyr, som er fastsat på at bedrage og slavebinde menneskeheden – således lyder den bizarre advarsel fra de gnostiske seere i mysterierne. Men hvordan påvirker Archons menneskeheden, bortset fra deres skændige bedrag som de frembringer i vores sind?

Ved en anden vektors indflydelse, bruger de forfalskning og simulation til at aflede vores opmærksomhed væk fra vores menneskelige potentiale, vor arts gave såsom rationel tænkning og fantasi, og distraherer os fra naturens tilstedeværelse og den overnaturlige magt indeni naturen. Jeg har diskuteret denne taktik af kontra-efterligning i udvidet form i ‘Not in His Image’. Ialdabaoth, det gnostiske navn for Jehovah, er kaldt den forfalskende [imiterende] ånd. Det koptiske ord for simulation, HAL, betegner signaturen af de Archons som kan imitere men ikke kreere. De er en efterlignende art. De imiterer vores evner for at substituere deres sindelag med vor egen, således lever de stedforstrædende gennem os. Som [Carlos] Castaneda sagde; deres funktion er som en ‘fremmed installation’ i vores egne sind. I både psykologiske og parapsykologiske termer, er den gnostiske archon profil i sandhed sofistikeret, og fordrer forsigtig og respektfuld betragtning. Det er uden tvivl det mest lucide deskriptive paradigme af subliminal mind control produceret af det menneskelige sind. Afvis det ved egen risiko......Karma er et aftalt spil. Frihed fra karma kommer først ved at se, hvordan det er uærligt aftalt spil, hvordan det archontiske spin inducerer auto-suggestion og omtåger perception, og bagefter ved enkelt set, ikke at vælge at spille dette spil
- Karma is a Rigged Game : Archontic Influence in Human - John Lash

Rudolf Steiner om det samme tema:

'Der er væsener i de åndelige riger, for hvem angst og frygt, som udstråles fra mennesker, tilbyder velkomne fødekilder. Når mennesker ikke har nogen angst og frygt, sulter disse væsener. Folk, der endnu ikke er tilstrækkeligt overbeviste om denne erklæring, kunne forstå det hvis man lavede en sammenligning. Men for dem der er bekendt med dette fænomen, er det en realitet. Hvis frygt og angst udstråles fra mennesker, og de bryder ud i panik, så finder disse væsner velkommen ernæring, og de bliver mere og mere magtfulde. Disse væsener er fjendtlige mod menneskeheden.

Alt, der føder på negative emotioner, på angst, frygt og overtro, fortvivlelse eller tvivl er i virkeligheden fjendtlige kræfter i overjordiske verdener og lancerer grufulde angreb på mennesker, mens de bliver fodret. Derfor er det først og fremmest nødvendigt at starte med, at den person, der træder ind i den spirituelle verden, overkommer frygt, følelser af hjælpeløshed, fortvivlelse og angst. Men det er netop de emotioner, der tilhører nutidens kultur og materialisme; fordi det skiller folk fra den sprituelle verden, er dette specielt velegnet til at fremkalde håbløshed og frygt for det ukendte hos mennesker og derved fremavle de ovennævnte fjendtlige kræfter imod dem.'
~ Rudolf Steiner [Kilde (tysk): Rudolf Steiner - Die Erkenntnis der Seele und des Geistes - Berlin, 1907]


Nogle mener, at John Lamb Lash fører et polemisk togt mod kristendommen. John Lamb Nash afviser Elaine Pagels tidligere værk, The Gnostic Gospels, fordi hun placerer de gnostiske Nag Hammadi-tekster i kontekst af den tidlige kristendom, hvilket han skriver om 'har forhindret en forståelse af hvem Gnostikerne var, og hvorfor de protesterer så voldsomt mod Kristendommens opståelse.' Lash er i øvrigt ikke, som man umiddelbart ville forvente fra den normalt antagede klassiske gnostiske observans, en transcendentalist som ønsker at flygte fra jorden, men immanist, en observans som søger at hylde det jordiske, at spiritualisere det. Alexandria-biblioteket var en guldskat af uvurdelig gnostisk viden, og megen gnostisk viden gik tabt, da bibloteket blev brændt, og denne viden er undertrykt lige siden, angiveligt.

Lash’s milepæl af en bog, ‘Not In His Image’, har stærkt imponeret mange kendte forskere, såsom Stanislav Grof, Graham Hancock, Colin Wilson, m.fl. Det bliver dog langt mere ekstremt: Yderligere er der muligvis en forbindelse mellem Archons, de negative væsener som Gnostikerne talte om, og The Greys (hvorom über-clairvoyanten, Bob Moore - Jes Bertelsens lærer) udtalte, at bortførelser
(abductions) og The Greys ikke var et indbildt fænomen, ej heller mente den verdensberømte Harvard psykiater, John E. Mack, at de grå udenjordiske var en illusion.

Det bliver dog langt mere ekstremt:

Fasten your seat belts - neo-gnostisk exopolitics ahead: Yderligere er der muligvis en forbindelse mellem Archons, de negative væsener som Gnostikerne talte om, og The Greys. Über-clairvoyanten, Bob Moore, sagde i øvrigt, at abductions og The Greys, ikke var et indbildt fænomen, ej heller gjorde Harvard psykiateren, John E. Mack.

Her er filmen af Nichols, som også giver et godt overblik over den gnostiske skabelsesfortælling, Sophia, Archons, m.m. - og selvom filmen er high strangeness, er introen på en aparte måde en af de bedre fortællinger om neo-gnostikernes/gnostikernes verdensbillede, kosmologi:

ANCIENT ALIEN MYSTERY OF THE ARCHONS - Invaders from Space HD


Jeg spurgte John Lamb Lash om Jim Nichols film for et par år siden, hvortil han svarede, at filmen ikke var dårlig, men at Nichols ellers spredte sig for meget. Dette svar betyder, at Lash må anse filmen for at indeholde betragteligt store sandheder, og at han ikke skrotter det hele, omend han siger, at instruktøren hopper rundt i det.

 ‘Gnostikerne var ikke kun årvågne overfor Archonternes indtrængning, de var også ekstremt opmærksomme på muligheden for, at mennesker selv kunne blive ‘Archontiserede’. Denne trussel synes at være opstået på en specielt alarmerende måde i en æra, som Philip K. Dick ofte refererer til: det første århundrede i den almene æra; hvor inkarnationen af Kristus siges at være indtruffet i hht. kristelig tro. Både tiden og stedet, hvor den archontiske formgivning af menneskelig karakter satte stærkt ind, er specificeret i Nag Hammadi tekster. Dick antog i sin gnostiske betragtning, at menneskehedens spirituelle liv blev arresteret i dette moment. Det er som om, at adfærden af de som ‘eksisterer som typen af archons’, blev fastlåst på stedet i denne æra, og kom til at dominere alle efterfølgende århundreder – indtil det øjeblik i 1945, hvor Nag Hammadi teksterne blev opdagede.’
- The Gnostic Theory of Alien Intrusion, John Lamb Lash
Visualisering:Sophia skaber jorden (klik for forstørrelse)


Forbløffende ekstrem udtalelse af Fred Hoyle: Human Beings Are Simply Pawns in a Great Game Being Played by Alien Minds

'En række fysikere har fremsat den radikale teori om, at vores univers er falskt, og vi er alle del af en computersimulering, der viser, hvordan livet var i 2015. Ifølge forskerne er året faktisk 2050, og Jorden er overtaget af robotiske overherskere, der bruger menneskeheden som legetøj i sit virtuelle spil. Det lyder temmelig skørt, men nogle forskere tager selve ‘simuleringsargumentet’ meget alvorligt, og de regner med, at de faktisk kan finde bevis for at understøtte deres påstande. Robert Lawrence Kuhn, forfatter og vært for ‘Closer to Truth,’ udforskede fornyligt teorien i en dybtgående rapport på space.com. Han bemærker, at scenariet, der spilles ud i filmen ‘The Matrix’, som ifølge Oxford Universitetets filosof, Nick Bostrom, kunne være en realitet.'
- Universe Could Be Fake And We’re All In The Matrix, Say Scientists, 2015


We Are Living In A Hologram Designed By Aliens, Says NASA Scientist
'Despair' - mennesket prisgivet astrale kræfter og archons?


Den sjette kilde er Simon Parkes
'Ifl. nogle få forfattere er ‘verden styret af kræfter, som er højere end den 3-dimensionelle verden vi normalt beskæftiger os med. De styrende kræfter er trans-dimensionelle, hvor de på det astrale plan indfanger sjælene, når mennesker dør. Deres hukommelse slettes, og de tvinges således til endnu en reinkarnation. Hvis man ikke er tilstrækkeligt åndeligt udviklet, så vil man blive bondefanget af det falske lys efter døden, og man bliver bedraget af de væsener, som camouflerer sig selv i hht. den dødes kulturelle forestillinger om spirituelle figurer og symboler på den ‘anden side’, og bliver sendt tilbage til endnu et liv på jorden som slave til et liv, der skaber en masse negative emotioner, som de styrende kræfter kan høste som negativ astral energi, hvilket er god næring for dem. For at frigøre sig, er det nødvendigt at blive bevidst om reinkarnationerne, om karma og den slags.’
- omformuleret fra anonym

Igen ser vi forestillingen om Jorden som en ‘bogstavelig fængselsplanet, hvorfra det er meget svært at undslippe. Et sjælenet er placeret, som et kunstigt energetisk net - ikke det naturlige energetiske net af kraftlinjer [Ley Lines] - der skal forhindre enhver sjæl i at komme igennem. Jorden forbliver således et lukket system, hvor nye mennesker konstant fødes med det formål at drive økonomien og generere (negative) følelser, føde for archons, ikke huske hvem de er - eller hvad den virkelige situation er. Sjælenettet sikrer, at planeten forbliver en trawlingplads for archons, der udløser vores emotioner (som de dagligt gør gennem medierne, krigen, frygt og andre bedragerier), så de kan blive fodret. Som Don Juan formulerede det i Castanedas sidste bog, The Active Side of Infinity, er vi som humaneros, opvokset som husdyr på en gård, der skal udnyttes. Men fordi vi er stærke væsener, kan archons ikke blot bero på en rå kraft i alt dette. De har brug for at narre os til at give dem vores samtykke. Hvordan gør de det? Hvordan får de os til at gå villigt ind i sjælenettet? Med tricket af det hvide lys. Sjælenettet er afhængigt af det hvide lys som bedrag. Vi er blevet fortalt af forskellige kilder, at det hvide lys ved døden er noget vi skal gå i retning af. Men hvad nu, hvis David Icke, Wayne Bush og andre som har antydet, at det hvide lys i døden - og lyset selv - er tricket?

Hvad hvis lys er kilden til bedraget?

Simon Parkes er en utrolig og moderne ET kontaktperson [en såkaldt contactee er i bevidst kontakt med extraterrestrials, dvs, udenjordiske intelligenser] . Hvis du lytter til hans interviews, er det klart, at han er en rationel, højtstående mand, der endda har en stilling i den lokale regering i England. Parkes siger, at udenjordisk intervention (alien intervention) og genetisk manipulation fandt sted tidligere i menneskehedens historie, hvor vores DNA blev manipuleret og vores psykiske evner undertrykt. Dette blev gjort, så ingen kunne udfordre fængselsvagterne (Archons). I præsentationer nævner Parkes også det hvide lys og sjælenettet. [søg på Death og/eller white light + Simon Parkes på You Tube eller andre steder på internet]

Steiner takes us behind the scenes .. to reveal a dark world of secret elitist brotherhoods that are attempting to control the masses through the forces of economics, technology, and political assassinations. These hidden groups, he explains, seek power through the use of ritual magic and suggestion....... Steiner has no doubt these secret brotherhoods are anti-Christ and says so plainly and without ado........the truth is most people will not believe what’s happening today on the political horizon. The forces that are at work behind the scenes are as old as the battle between good and evil themselves.
- omtale af Secret Brotherhoods

Det klare lys efter døden bliver nævnt i den Tibetanske Dødebog som en frelse, men ifølge postulaterne foroven, kan lys åbenbart være en del af et bedrag for at sende sjælene i arkontiske fælder. Den Tibetanske Dødebog advarer dog mod at blive tiltrukket af visse lys i efterdødstilstanden, men hvad er hvad? Og er det muligt, at organiserede religioner har indkorporeret en doktrin om livet efter døden med vildledende instruktioner i favør for Arkons, som forhindrer sjælene i at forlade planeten?

‘Lys- og tunnelfælden er en forholdsvis ny anordning, men den vil fejle, og de ved det nu. ‘Gå ind i lyset’ siger de, der har haft nærdødsoplevelser. De er sælgerne, udvalgt til at reklamere for dette fremmede/udenjordiske foretagende. Træd ALDRIG ind i det lys. Gå op, til venstre, tilbage, til højre eller hvor som helst end netop dér. ‘
- Tricked By The Light

En Anglerfish bruger lys som lokkemad for lokke ofre som æde til sig


‘I den tredje bardo møder sjælen Dødens Herre, en frygtelig dæmonisk guddom, der fremstår i røg og ild, og underkaster sjælen til en dom. Hvis den døde protesterer over, at han ikke har gjort noget ondt, holder Dødens Herre Karmas Spejl op for ham, ‘hvor enhver god og ond handling er tydeligt reflekteret’. Nu nærmer dæmoner sig og begynder at påføre plager, og straffe sjælen for dens onde gerninger. Instruktionerne i Bardo Thodol er for [sjælen] at forsøge at anerkende alle disse væseners tomhed, inklusive Dødens Herre selv; den døde person bliver fortalt, at hele denne scene som udfolder sig omkring den, er et projektion fra dens eget sind. Selv her kan sjælen opnå befrielse ved at erkende dette.

Bardo-stadier og dimensioner (klik for forstørrelse)


Sjælen, der stadig ikke er befriet efter dommen, vil nu blive trukket ubarmhjertigt mod genfødsel. Lyset fra de seks Lokas vil opstå igen; i én af ​​disse verdener skal sjælen fødes, og lyset fra denne ene [Loka], som sjælen er bestemt til, vil skinne mere lyst end de andre. Sjælen oplever stadig de skræmmende åbenbaringer og lidelser af den tredje bardo, og den føler, at den vil gøre alt for at undslippe fra denne tilstand. Den vil søge ly i, hvad der synes at være huler eller skjulesteder, men som faktisk er indgange til en livmoder. Den advares herom ved Bardo Thödöls tekst, og opfordres til ikke at komme ind i dem, men i stedet for at meditere over det klare lys. For det er stadig muligt for den at opnå den tredje grad af befrielse og undgå genfødsel. Endelig kommer der et punkt, hvor det ikke længere er muligt at opnå befrielse, og efter dette gives sjælen instrukser om, hvordan man vælger den bedste livmoder for en gunstig inkarnation. Den grundlæggende metode er ikke-tilknytning: At forsøge at stige over både tiltrækning til verdslige fornøjelser, og frastødelse fra verdslige sygdomme. Bardo Thodols endelige ord er: ‘Lad dyd og godhed blive fuldkommen på alle måder.’ ‘Vær ikke glad for det uklare røgfarvede lys fra helvede.’
- The Tibetan Book of the Dead and Near-Death Experiences

                                                         ? ? ?To say that all light is good is as if you said that all water is good – or even that all clear or transparent water is good: it would not be true. One must see what is the nature of the light or where it comes from or what is in it, before one can say that it is the true Light. False lights exist and misleading lustres, lower lights too that belong to the being’s inferior reaches. One must therefore be on one’s guard and distinguish; the true discrimination has to come by growth of the psychic feeling and a purified mind and experience.The word “Appearances” refers to the forms they take in order to rule the world, forms often false and always incarnating falsehood, sometimes pseudo-divine. Often, representing themselves as divine powers, they mislead, give erring suggestions and impulsions and pervert the inner life.”
– Sri Aurobindo

Kan lys i efterdødstilstande være et arkontisk bedrag for at lure sjælene ind i en fælde?


Alle dogmer i denne tid bliver tilsyneladende genstand for intens undersøgelse og revision, og den berømte tunnel efter døden, lyset, osv. er åbenbart ingen undtagelse.

En anden researcher, Wes Penre, råder til at undgå lyset og tunnelen, se den anden vej (man har 360 graders syn på den 'anden side', så ordet 'se' rækker ikke i vor forståelse), og bevæge sig væk fra tunnelen, at tunnelen er et sofistikeret hologram, at den vil fade væk, når man først har overvundet denne illusion.

‘Den eneste ting jeg tilråder alle at gøre, er at undgå tunnelen og Lyset
- Wes Penre, ‘The Fourth Level of Learning Paper #15, 2013, wespenre.com

Herefter vil man se et net, som en slags utydelig barriere med åbninger - ikke ulig en art schweizerost. Man skal ifølge diverse forfattere bevæge sig gennem ét af disse huller eller åbninger, hvorefter man kommer ud på den anden side NB! Dette er direkte spejlvendt i modstrid med rådet fra den Tibetanske Dødebog, hvor man explicit advares om at søge tilflugt i hvad der fremstår som ‘huler’, idet de er indgange til en ny livmoder, en ny inkarnation – og at man skal undgå at træde ind i dem, men at meditere på det Klare Lys i stedet.

Flammarion engraving Billedet er kendt som Flammarion’s gravering, 1888 – Camille Flammarion populariserede begrebet om væsener, der var ægte udenjordiske. Denne tro på udenjordisk liv, kombinerede Flammarion med en religiøs overbevisning og vægt på transmigration af sjæle. Mennesket betragtede han for at være ‘himmelens borger’


Ifl. Penre vil man være fri, hvis det lykkes at undslippe fælderne, simulationen, hologrammet, The Matrix, fængslet - og derefter stå frit ude i et univers, som er langt større og anderledes end dét, man hidtil som sjæl har været vant til, fordi man nu har gennembrudt barrieren, nettet, ‘The Grid’. Hvad man nu vil opleve udenfor barrieren og nettet, er typisk overvældende og imponerende - og sandsynligvis vil man se universet som det virkeligt er, og man er nu fri til at forlade fængselsplaneten og rejse derhen man vil.
- læs mere fra Wes Penre

'I believe that the tower in the Sinus Medii is at least one soul collector....After you die you go to a collector and your life, your pitiful life is reviewed with you. Then you come back for another try. You have to learn to live without envy, hate or greed or you ain't getting off this planet...' - John Lear herfra

'Jorden er et sted for sjæle at udvikle sig, indtil vi lærer at leve uden misundelse, had eller grådighed. Indtil vi lærer det, bliver vi ved med at reinkarnere.’ kilde.
- John Lear, über-legendarisk CIA pilot, UFO researcher, [nogle anser Lear for at være disinfo agent] John Lear,UFO researcher Kosmisk konspiranoia eller begrundet revision? You decide. Buddha udtalte selv følgende:

"Tro ikke på noget, blot fordi du har hørt det. Tro ikke på noget, blot fordi det tales og rygtes af mange. Tro ikke på noget, blot fordi det er fundet skrevet i jeres religiøse bøger. Tro ikke på noget alene på autoritet fra dine lærere og ældre. Tro ikke på traditioner, fordi de er blevet overleveret i mange generationer. Men efter observation og analyse, når du opdager, at noget er i overensstemmelse med din fornuft og er befordrende for det gode og til gavn for alle og enhver, så accepter det og lev op til det.'

Alt dette er postulater i læringskurven med interessante fællespunkter, anomalier - der er ikke et umiddelbart entydigt facit i denne encyklopædiske twilight zone, og i mangel på direkte okkulte evner og clairvoyant indsigt, direkte fænomenologiske OBE og off-planet komparative erfaringer, etc. er der kun corroborating evidence, observationer, komparativt materiale, intuition, logik og analyse tilbage. Det kan man formentlig få en hel del ud af..........

Dette meme som omhandler jorden som prison planet og reinkarnation som kunstig skabt kredsløb med faldgruber, eksploderer åbenbart i tidsånden:

Is Reincarnation A Trap?

How To Exit The Reincarnation System

Has The Archonic Reincarnation Trap Been Dissolved?

Exposing the Reincarnation Deception: Your Soul is Enslaved

The Misunderstood Matrix of Karma, Reincarnation, and Soul ContractsTrumans Exit fra The Truman ShowNogle få andre kilder:

http://freesouliam.blogspot.dk/2013/04/james-gilliland-ways-of-archons.html
http://www.rense.com/general13/rein.htm

Mere research-------------------------------------

POST SCRIPTUM:

Hvis man synes, at dette er for negativt, foruden at forekomme vildt psykotisk, så kunne det alternativt tænkes; at ikke blot på jorden er tingenes tilstand langt mere negative og underfundige end de fleste opdager (og det er også formålet hos dem som har lavet systemet), men perversiteteten stopper ikke der, men fortsætter ifl. dette meme også på det bizarre post-hume plan, og angiveligt af samme grund at få kan tåle at se sandheden om verdens tilstand, og endnu værre; hvis man hidtil troede, at døden var en form for udfrielse, for blot (ikke) at erkende, at det også er et kosmisk fængsel, må det være den næsten fuldendte dystopi.


“To make a contented slave.... it is necessary to make a thoughtless one. It is necessary to darken his moral and mental vision, and, as far as possible, to annihilate the power of reason.’ This is why the slaveholders must control what slaves hear and see and think. This is why reading and critical thinking are dangerous, indeed subversive, in an unjust society.”
― Carl SaganKrishnamurti, Osho, m.fl. udtaler sig ofte uhyggeligt negativt om tilstandende tusinder af gange, og i et meget kaustisk sprog. Er det fordi de er 'negative' eller fordi det, som de beskriver er negativt, og at de ønsker at befri mennesker? Det kan tænkes, at de oplyste ser det negative fordi de selv er meget lysende og vågne, og derfor, qua kontrastprincippet, kan se, at sovende mennesker affinder sig med uvidende ufrihed, maskeret slaveri.


Igen: Den lykkelige slave gør de oplyste bedrøvede. Det er ikke til at udvikle en kritisk teori om den sociale virkelighed, hvis folk er tilfredse under omstændigheder, som burde opleves som dybt utilfredsstillende.

“No society wants you to become wise: it is against the investment of all societies. If people are wise they cannot be exploited. If they are intelligent they cannot be subjugated, they cannot be forced in a mechanical life, to live like robots. They will assert their individuality. They will have the fragrance of rebellion around them. They will like to live in freedom. Freedom comes with wisdom, intrinsically. They are inseparable, and no society wants people to be free. The communist society, the fascist society, the capitalist society, the Hindu, the Mohammedan, the Christian — no society — would like people to use their own intelligence because the moment they start using their intelligence they become dangerous — dangerous to the establishment, dangerous to the people who are in power, dangerous to the ‘haves’; dangerous to all kinds of oppression, exploitation, suppression; dangerous to the churches, dangerous to the states, dangerous to the nations. In fact, a wise man is afire, alive, aflame. But he cannot sell his life, he cannot serve them. He would like rather to die than to be enslaved.

Death will not matter much to him, but he cannot sell his life to all kinds of stupidities, to all kinds of stupid people. He cannot serve them. Hence, the societies down the ages have been supplying you with false knowing. That's the very function of your schools, colleges, universities. They don't serve YOU, remember, they serve the past, they serve the vested interests. Of course, they go on puffing your ego up bigger and bigger, they go on giving you more and more degrees. Your name becomes longer and longer, but only the name -- you go on becoming shorter and shorter. A point comes where there are only certificates and the man has disappeared. First the man carries the certificates, then the certificates carry the man. The man is long dead. ”
~ Osho


Hvis Wingmakers, Stuart Wilde, Michael Tellinger, John Lamb Lash, Zen Gardner m.fl. har ret, så er denne artikels narrativ ikke nihilistisk, defaitistisk, etc. men tilstandende er, og at det vender sig i en er fuldt ud forståeligt. Derimod er en affinden sig med tingenes tilstand sort, og ikke at gøre oprør, er vederstyggeligt in extremis.


He who is not angry when there is just cause for anger is immoral.

Why? Because anger looks to the good of justice.

And if you can live amidst injustice without anger, you are immoral as well as unjust.

― St. Thomas Aquinas (1225-1274)Happy slaves are the bitterest enemies of freedom

- Marie Freifrau von Ebner-EschenbachI freed a thousand slaves I could have freed a thousand more if only they knew they were slaves
- Harriet Tubman


It is to be expected that advances in physiology and psychology will give governments much more control over individual mentality than they now have even in totalitarian countries. Fichte laid it down that education should aim at destroying free will, so that, after pupils have left school, they shall be incapable, throughout the rest of their lives, of thinking or acting otherwise than as their schoolmasters would have wished... Diet, injections, and injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible. Even if all are miserable, all will believe themselves happy, because the government will tell them that they are so'
- Bertrand Russell


None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.
- Goethe

"Down there on that earth, there were tyrants denying freedom to man, ideologists shaping the mind of man, priests with their centuries of tradition and belief enslaving man; the politicians with their endless promises were bringing corruption and division. Down there man is caught in endless conflict and sorrow and in the bright lights of pleasure. It is all so utterly meaningless the pain, the labour and the words of philosophers. Death and unhappiness and toil, man against man.

This complex variety, modified changes in the pattern of pleasure and pain, are the content of man's consciousness, shaped and conditioned by the culture in which it has been nurtured, with its religious and economic pressures. Freedom is not within the boundaries of such a consciousness; what is accepted as freedom is in reality a prison made somewhat liveable in through the growth of technology.

In this prison there are wars, made more destructive by science and profit. Freedom doesn't lie in the change of prisons, nor in any change of gurus, with their absurd authority. Authority does not bring the sanity of order. On the contrary it breeds disorder and out of this soil grows authority.

We spend so much money on educating our children; we give them so much care; we become deeply attached to them; they fill our lonely lives; in them we find our fulfilment, our sense of continuity. Why are we educated? To become technological machines? To spend our days in labour and die in some accident or with some painful disease? This is the life our culture, our religion, has brought us.Every wife or mother is crying all over the world; war or disease has claimed the son or the husband. Is love attachment? Is it tears and the agony of loss? Is it loneliness and sorrow? Is it self-pity and the pain of separation? If you loved your son, you would see to it that no son was ever killed in a war. There have been thousands of wars, and mothers and wives have never totally denied the ways that lead to war. You will cry in agony and support, unwillingly, the systems that breed war. Love knows no violence.

Violence is everywhere, among the highly educated and the most primitive, among the intellectuals and the sentimentalists. Neither education nor organized religions have been able to tame man; on the contrary, they have been responsible for wars, tortures, concentration camps and for the slaughter of animals on land and sea. The more he progresses the more cruel man seems to become. Politics have become gangsterism, one group against another; nationalism has led to war; there are economic wars; there are personal hatreds and violence. Man doesn't seem to learn from experience and knowledge, and violence in every form goes on.
The energy that has gone into the accumulation of knowledge has not changed man; it has not put an end to violence. The energy that has gone into a thousand explanations of why he's so aggressive, brutal, insensitive, has not put an end to his cruelty The energy which has been spent in analysis of the causes of his insane destruction, his pleasure in violence, sadism, the bullying activity, has in no way made man considerate and gentle. In spite of all the words and books, threats and punishments, man continues his violence.Violence is not only in the killing, in the bomb, in revolutionary change through bloodshed; it is deeper and more subtle. Conformity and imitation are the indications of violence; imposition and the accepting of authority are an indication of violence; ambition and competition are an expression of this aggression and cruelty, and comparison breeds envy with its animosity and hatred. Where there's conflict, inner or outer, there is the ground for violence. Division in all its forms brings about conflict and pain.

You know all this; you have read about the actions of violence, you have seen it in yourself and around you and you have heard it, and yet violence has not come to an end. Why? The explanations and the causes of such behaviour have no real significance. If you are indulging in them, you are wasting your energy which you need to transcend violence. You need all your energy to meet and go beyond the energy that is being wasted in violence. Controlling violence is another form of violence, for the controller is the controlled. In total attention, the summation of all energy, violence in all its forms comes to an end. Attention is not a word, an abstract formula of thought, but an act in daily life. Action is not an ideology, but if action is the outcome of it then it leads to violence.


It had been a hot, dry summer with occasional showers; the lawns were turning brown but the tall trees, with their heavy foliage, were happy and the flowers were blooming. The land had not seen such a summer for years and the farmers were pleased. In the cities it was dreadful, the polluted air, the heat and the crowded street; the chestnuts were already turning slightly brown and the parks were full of people with children shouting and running all over the place. In the country it was very beautiful; there is always peace in the land and the small narrow river with swans and ducks brought enchantment. Romanticism and sentimentality were safely locked up in cities, and here deep in the country, with trees, meadows and streams, there was beauty and delight. There's a road that goes through the woods, and dappled shadows and every leaf holds that beauty, every dying leaf and blade of grass.

Beauty is not a word, an emotional response; it is not soft, to be twisted and moulded by thought. When beauty is there, every movement and action in every form of relationship is whole, sane and holy. When that beauty, love, doesn't exist, the world goes mad.

On the small screen the preacher, with carefully cultivated gesture and word, was saying that he knew his saviour, the only saviour, was living; if he was not living, there would be no hope for the world. The aggressive thrust of his arm drove away any doubt, any enquiry, for he knew and you must stand up for what he knew, for his knowledge is your knowledge, your conviction. The calculated movement of his arms and the driven word were substance and encouragement to his audience, which was there with its mouth open, both young and old, spellbound and worshipping the image of their mind. A war had just begun and neither the preacher nor his large audience cared, for wars must go on and besides it is part of their culture.

On that screen, a little later, there was shown what the scientists were doing, their marvellous inventions, their extraordinary space control, the world of tomorrow, the new complex machines; the explanations of how cells are formed, the experiments that are being made on animals, on worms and flies. The study of the behaviour of animals was carefully and amusingly explained. With this study the professors could better understand human behaviour.

The remains of an ancient culture were explained; the excavations, the vases, the carefully preserved mosaics and the crumbling walls; the wonderful world of the past, its temples, its glories. Many, many volumes have been written about the riches, the paintings, the cruelties and the greatness of the past, their kings and their slaves.

A little later there was shown the actual war that was raging in the desert and among the green hills, the enormous tanks and the low-flying jets, the noise and the calculated slaughter; and the politicians talking about peace but encouraging war in every land. The crying women were shown and the desperately wounded, the children waving flags and the priests intoning blessings. The tears of mankind have not washed away man's desire to kill. No religion has stopped war; all of them, on the contrary, have encouraged it, blessed the weapons of war; they have divided the people. Governments are isolated and cherish their insularity. The scientists are supported by governments. The preacher is lost in his words and images.

You will cry, but educate your children to kill and be killed. You accept it as the way of life; your commitment is to your own security; it is your god and your sorrow. You care for your children so carefully, so generously, but then you are so enthusiastically willing for them to be killed. They showed on the screen baby seals, with enormous eyes, being killed.
The function of culture is to transform man totally.

If you lose touch with nature you lose touch with humanity. If there's no relationship with nature then you become a killer; then you kill baby seals, whales, dolphins and man either for gain, for `sport', for food or for knowledge. Then nature is frightened of you, withdrawing its beauty. You may take long walks in the woods or camp in lovely places but you are a killer and so lose their friendship. You probably are not related to anything, to your wife or your husband; you are much too busy, gaining and losing, with your own private thoughts, pleasures and pains. You live in your own dark isolation and the escape from it is further darkness. Your interest is in a short survival, mindless, easygoing or violent. And thousands die of hunger or are butchered because of your irresponsibility. You leave the ordering of the world to the lying corrupt politician, to the intellectuals, to the experts. Because you have no integrity, you build a society that's immoral, dishonest, a society based on utter selfishness. And then you escape from all this for which you alone are responsible, to the beaches, to the woods or carry a gun for `sport'.You may know all this but knowledge does not bring about transformation in you. When you have this sense of the whole, you will be related to the universe.

It is only man that brings disorder to the universe. He's ruthless and extremely violent. Wherever he is he brings misery and confusion in himself and in the world about him. He lays waste and destroys and he has no compassion. In himself there is no order and so what he touches becomes soiled and chaotic. His politics have become a refined gangsterism of power, deceit, personal or national, group against group. His economy is restricted and so not universal. His society is immoral, in freedom and under tyranny. He is not religious though he believes, worships and goes through endless, meaningless rituals. Why has he become like this cruel, irresponsible and so utterly self-centred? Why?

There are a hundred explanations and those who explain, subtly with words that are born out of knowledge of many books and experiments on animals, are caught in the net of human sorrow, ambition, pride and agony. The description is not the described, the word is not the thing. Is it because he is looking for outward causes, the environment conditioning man, hoping the outer change transforms the inner man? Is it because he's so attached to his senses, dominated by their immediate demands? Is it because he lives so entirely in the movement of thought and knowledge? Or is it because he's so romantic, sentimental, that he becomes ruthless with his ideals, make-beliefs and pretensions? Is it because he is always led, a follower, or becomes a leader, a guru?

The good is not the opposite of the evil. It has never been touched by that which is evil, though it is surrounded by it. Evil cannot hurt the good but the good may appear to do harm and so evil gets more cunning, more mischievous. It can be cultivated, sharpened, expansively violent; it is born within the movement of time, nurtured and skilfully used. But goodness is not of time; it can in no way be cultivated or nurtured by thought; its action is not visible; it has no cause and so no effect. Evil cannot become good for that which is good is not the product of thought; it lies beyond thought, like beauty. The thing that thought produces, thought can undo but it is not the good; as it is not of time, the good has no abiding place. Where the good is, there is order, not the order of authority, punishment and reward; this order is essential, for otherwise society destroys itself and man becomes evil, murderous, corrupt and degenerate. For man is society; they are inseparable. The law of the good is everlasting, unchanging and timeless. Stability is its nature and so it is utterly secure. There is no other security."
- Uddrag fra Krishnamurti's Journal

Menneskeer designet til absolut frihed - jordisk og kosmisk


Kommentarer

  1. There is a way to escape the trap of the light and it's vampires. The hamster wheel of reincarnation can stop in one lifetime. That's all for now.

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg