Cancer kan helbredes - Cancerkure undertrykt gennem årtier

By ChaosNavigator
Linus Pauling, Ph.D, - eneste dobbelt nobelpris-vinder i verden: Alle bør vide at det meste cancer research i det store og hele er svindel
- (source)
Læg mærke til, at de bedste læger, medicinske researchere og dissidenter kender BÅDE de konventionelle medicinske modeller og forklaringer OG de alternative modeller, ofte pionerarbejde. De kan derfor se forskel mellem de officielle accepterede medicinske narrativer VS de andre alternative årsagsforklaringer og behandlinger. De har viden om begge narrativer. Læg mærke til at konventionelle medicinere meget sjældent kender andet end deres eget præfabrikerede 'papegøjepensum', og latterliggør per automatik .. modeller og praksisser, som de overhovedet ikke har viden om, ikke har studeret, ikke har begreb om. Ironisk. [Læs: Dødelig ironi]
-
Sygdomsindustrien og Helbredelsen - en samtale med Doktor Carsten Vagn-Hansen
UPDATE:
Justitsmord på Claus - Indespærret For At Redde Menneskers Liv


Dokumentar: RUN FROM THE CURE
- Rick Simpson 2008 - danske undertekster Se også fodnote [1] 


The Truth About Cancer: A Global Quest
- VERDENS HIDTIL BEDSTE DOKUMENTARSERIE - eksplosivt, beyond belief, og en monster tour de force. 131 videnskabsmænd, doktorer, overlevende fra hele kloden. MUST-SEE. Et historisk dokumentarisk gennembrud i det 21. århundrede.

Website: http://thetruthaboutcancer.com/

Faktum: Cancer kan kureres og er blevet kureret med mange forskellige ting, og dette er sket succesfuldt gennem mange årtier - medicinsk cannabisolie er noget af det mest effektive. Medicinsk Cannabis Olie kurerer Cancer, også i 4. stadie, og i alle cancerformer, selv den mest aggressive ondartede hjerne eller lungecancer. Det empiriske vidnesbyrd er simpelthen for massivt, ikke til at ignorere!Watch What Happens When Cannabis Oil Is Injected Into Cancer Cells

There Are Now 100 Scientific Studies That Prove Cannabis Cures Cancer'There is not one, but many cures for cancer available. But they are all being systematically suppressed by the ACS, the NCI and -the major oncology centres. They have too much of an interest in the status quo. Dr Robert Atkins, M.D.'
- War Between Orthodox and Alternative Medicine (utroligt lærerig artikel)
Dette er det essentielle: naturlige effektive medicinske substanser kan IKKE patenteres, mens ekstremt dyre patenterede ineffektive og tvivlsomme syntetiske substanser er en enorm profitindustri.Kender flere i DK der har helbredt sig selv for cancer, og ved, at der er nogle læger i DK som selv indtager medicinsk cannabisolie, for de vil IKKE have deres egne cancer behandlinger, og der er talrige andre eksempler. Rigshospitalet, læger, nægter normalt at skrive i slutrapporten - ved de cancerpatienter som er blevet helbredte alternativt med medicinsk cannabis olie - at der er blevet brugt cannabisolie. De tror ikke på det. Der er en enorm 250 milliard dollar forretning årligt med patenterede, ineffektive, monopoliserede medicinske cancerbehandlinger, og kemo virker simpelthen ikke - mens mange andre metoder gør.

En anderkendt dansk læge fortalte mig direkte, at mange læger hellere vil ofre patienternes liv end erkende, at deres verdensbillede, uddannelsesskade og behandling er fejlagtig, ineffektiv eller farlig - derfor er mange læger farlige ad helvede til! Det er russisk roulettte!
Flertallet af læger nægter at udsætte sig selv for de behandlinger, som de giver til egne patienter, specielt kræftlæger.

Daily Mail: Most doctors who were terminally ill would AVOID aggressive treatments such as chemotherapy - despite recommending it to their patients
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2643751/Most-doctors-terminally-ill-AVOID-aggressive-treatments-chemotherapy-despite-recommending-patients.html
DU skal gerne have det - men lægerne som har givet disse behandlinger til patienter hele livet, nægter at udsætte sig for den eksakt samme behandling!? Gør som jeg siger, ikke som jeg gør!

Døds-aktionærvælde too big to fail, nail, jail, regerer ustraffet mens almindelige mennesker straffes for at helbrede...and nobody seems to notice, nobody seems to care:


Dr Burzynski movie (FULL VERSION)
Denne bombe af en film omhandler hvordan medicinal-industrien bekæmper Dr. Burzynski - med 3 kongres-høringer, m.m. Filmen beviser AFGØRENDE, at cancer kan helbredes og at medicinal-industrien i uhellig alliance med sundhedsstyrelsen (FDA) bekæmper Cancer-kure.


https://www.upayanaturals.com/v/vspfiles/assets/images/dvd_burzynski_tonyrobbins.jpg


http://i1.wp.com/estore.burzynskimovie.com/wp-content/uploads/2014/02/banner_bottom.jpg?w=960

Dr. Burzynski: Part II - Cancer Is Serious Business: Documentary


 


Generelt er mange læger uvidende, uddannelsesskadede, og nyttige idioter. Tingene er compartmentalized, præget massivt af uddannelsesskade, confirmation bias, fejl i logisk typologi, m.m. Dette er simpelthen fakta. Deres undervisningsmateriale bliver i mangt og meget skrevet af en billiondollar industri med gigantiske lukrative interesser i sygdom. Dette er velkendt af mange læger selv, læger uden sponsor, Cochrane Centret på Rigshospitalet, Peter Gøtzche m.fl.
"Man kan få hvad som helst bevist, hvis man har penge nok. Jævnligt afsløres der også direkte svindel. Det nordiske Cochrane Centre har offentliggjort, at det højest er 8 pct. af lægevidenskabelig forskning, der er til at stole på. Og Lancet, som er endnu mere anerkendt, har meldt ud, at det kun er én procent, man kan stole på. Det er så råddent det system, så man tror, det er løgn.
– Det er stærke udtalelser…?
– Ja, men jeg mener det, fastslår Carsten Vagn Hansen."
- - Radiodoktoren Carsten Vagn-Hansen advarer imod kemoSe Robert Scott Bell's korte gennemgang af den historiske årsag til cancerlægernes morderiske uddannelsesskade.

Som en ekspert i både almen medicin, lægefejl, medicinalindustrien skrev: Nu kunne man sige, at der er en væsentlig risiko ved al lægebehandling, især hvis det drejer sig om svær sygdom, og at dette selvfølgelig bør tages i betragtning, når vi anskuer de iatrogene (lægefremkaldte sygdomme) tilfælde. Men kendsgerningen er, at mange af disse patienter slet ikke var syge eller ikke særligt syge til at begynde med. De blev syge af at blive undersøgt eller af forsøget på at stille en diagnose! En læge f.eks, der er uddannet for 20 år siden og ikke har modtaget nogen efteruddannelse vil stå magtesløs overfor mange nye ikke-anerkendte lidelser f.eks, men også mange andre sygdomme.

Uddannet i
1) et mønster, der var og er totalt dikteret af medicinalindustrien og dens mål og billion-profit
2) uden synderlig efteruddannelse (og hvis det er, er det de sædvanlige parametre som ofte er punkt 1)
3) fokuserer på symptombehandling, og
4) ikke anerkender ernæringsmangler som årsag til sygdomme, ikke er uddannet i dem (andet end et meget kort forløb i semestret, hvor det drejer sig om mangelfølger i ekstrem vitaminmangel, noget som næsten ingen vestlige mennesker har)
5) talrige sygdomme, som læger slet ikke kan behandle endsige diagnostisere korrekt.
Foruden uddannelsesskaden kommer stoltheden, dogmatiseringen, frygten, bekvemmeligheden, kollaboratør mentaliteten, den som lever skjult, lever godt, osv.

Situationen med traditionel VS alternative behandlingsformer, cancer, lægernes uddannelsesskade og befolkningens uvidende autoritetstro, etc. er omformuleret her i udvidet form:

Professor Peter Gøtzsche og mange andre internationalt anderkendte læger og videnskabsmænd, har dokumenteret den organiserede kriminalitet i medicinalindustrien, den gigantiske lukrative interesse i sygdom, at den tredjestørste dødsårsag er lægebehandling ((Doktor Mercola siger, at er det er den største dødsårsag i USA), at der er en cancerindustri og medicinal mafia.' Dertil er der mange dissidenter af erfarne dygtige læger som pointerer, at cancer kan helbredes med non-konventionelle metoder, og at at kemo ikke virker (af samme grund vil flertallet læger ikke selv have kemo).

Der er dog en deling i befolkningen; dem som er bevidste om at bestemte former for ikke-patenterbar alternativ medicin faktisk er megen konventionel medicin og metoder overlegent og på den anden side dem, som er fanget af blind tiltro til lægerne. Det virker, som om medicinalindustrien og tiltroen til læger kan psykologisk sammenlignes med Platons Hule: Den undvegne fange, der har mistet tiltroen til medicinalindustrien, vender tilbage til hulen for at informere sine medfanger om, at de er fanger. De tror ikke på ham og truer med at slå ham ihjel, hvis han forsøger at sætte dem fri.

Der er tale om 2 parallelle universer med vidt forskellig behandling, interesser, metodologi, ætiologi, etc. På den ene side et pensum foroven, og på radaren; den etablerede syntetiske medicin med patentering, mekanistisk orienteret, symptombehandling, statssanktioneret med tilskud til sundhedsvæsenet fra medicinalindustrien, etc. - og på den anden side et andet pensum under radaren, som er populært blandt den bevidste befolkning, holistisk orienteret, årsagsbehandling, orthomolekylær behandling, energimedicin, med alternative behandlere samt progressive læger, andre alternative terapier, naturens vej, som ikke kan patenteres.

Læg mærke til, at de bedste læger, medicinske researchere og dissidenter kender både de konventionelle medcinske modeller og forklaringer OG de alternative modeller, ofte pionerarbejde. De kan derfor se forskel mellem de officielle accepterede medicinske narrativer VS de andre alternative årsagsforklaringer og behandlinger. De har viden om begge narrativer. Læg mærke til, at konventionelle medicinere meget sjældent kender andet, end deres eget præfabrikerede 'papegøjepensum', og latterliggør per automatik orthomolekylær behandling og andre medicinske udviklinger på spydspidsen - modeller og praksisser, som de overhovedet ikke har viden om, ikke har studeret, ikke har begreb om. Ironisk. Lægernes modstand skyldes uvidenhed, dumstolthed, kognitiv dissonans, etc. - en modstand som ikke desto mindre i slutresultatet er dødelig og umoralsk.

Derudover er lægerne fanget som små brikker i et stort spil, som små møtrix in 'the Matrix', som eger i et stort hjul, og de kan i værste fald miste bestallingen, blive udfrosset og stigmatiseret, og mange er bange for at udtale sig. Det er medicinalindustrien som har milliarder af dollars, som bestikker lægerne, endda kan true dem - lægerne har ingen magt medmindre de organiserer sig i flok, en usandsynlig situation. De er uvidende, tavse, frygtsomme, magtesløse eller i værste fald medskyldige.
Se: Sygdomsindustrien og Helbredelsen - en samtale med Doktor Carsten Vagn-Hansen


                       

Nogle meget, meget få kilder ud af talløse som påviser, at medicinsk cannabis olie kurerer cancer:Terminal stage IV lung cancer patient miraculously cured

Cannabis oil is a highly efficient natural cancer cure

There Is No Mistaking The Evidence, Cannabis Cures Cancer

Cannabis dissolves cancerous tumor in young infant

Ironman and Terminator stuntman claims: "Cannabis oil cured me of cancer"

New Study: Marijuana Can Kill Colon Cancer Cells

Cures Colon Cancer With Cannabis in 48 days

Cannabis oil cured my bowel cancer, claims father

Cannabis Cures Cancer - Dr. Sircus

Cannabis Cures Cancer – All the Proof You Need

Bowel Cancer Sufferer Claims Cannabis Oil Cured Him

Cannabis oil cured my cancer

Dying Man 'Cures Bowel Cancer with Cannabis Oil'

"Miracle" Cannabis Oil: May Treat Cancer, But Money and the Law Stand in the Way of Finding Out

 


NB! Disse 4 links er uvurderlige om cancer:


Cancer 101


Nutrition


Detox


Treatments/Healing


Kemoterapi er så godt som virkningsløst, undtagen ved meget få specifikke cancerformer.

Jeg har været i kontakt med internationale læger over årene, og min utvetydige konklusion er, at de bytter om på årsag og virkning; det er oftest på trods af kemo og stråling, at man bliver helbredt, ikke pga. den. Dokumentationen for denne utrolige påstand er velkendt blandt mange internationalt dygtige onkologer.

Mine markeringer:

"De fleste kræftpatienter i den vestlige verden dør ikke af kræft men af kemoterapi. ....Vi er generelt meget autoritetstro overfor hvide kitler her i landet, måske bortset fra bagerjomfruer. Mange læger er på Don industria farmaceuticas lønningsliste. De fleste læger vil helt sikkert anbefale kemoterepi til deres kræftpatienter men spørg din læge om han ville udsætte sig selv eller sin familie for disse rædsler og næsten altid til ingen nytte ?

En undersøgelse man lavede for nogle år siden på MCGill Center i Canada viste at 75 % af 118 læger som alle var eksperter i kræft ville sige nej til at tage kemoterapi hvis de fik kræft. At lægerne selv siger nej til kemoterapi er der en god grund til – den virker nemlig ikke ! De eneste som nyder gavn af kemoterapi er de medicinalfirmaer som har sammensat cellegiften. som et eksempel kan nævnes et godkendt og giftigt middel erlotinib, som anvendes til at behandling af kræft i bygspytkirtelen. Midlet koster omkring 80.000 pr patient og det vil ifølge undersøgelser kun forlænge livet for patienten med 10 dage i gennemsnit.


Det er derfor direkte vildledende at kalde kemoterapi en behandling af kræft. ... .....“Mine undersøgelser har endegyldigt vist, at kræftpatienter som afslår kemoterapi og strålebehandling, i virkeligheden lever op til fire gange længere end behandlede kræfttilfælde, ubehandlet brystkræft inklusive”.
- Dr Hardin Jones – professor på Californiens Universitet.

- http://www.helseurt.com/kemoterapiinfo/

http://4.bp.blogspot.com/-zsEyvPNiHkc/VDG-CPur7GI/AAAAAAAAhDo/Kw7LIzDPafQ/s640/cancer_industry-12.jpg


The Truth About Chemo - The Truth About Cancer
Proof that the cancer industry doesn't want a cureThe Cancer Industry is too prosperous to allow a cure

- Det lyder jo helt utroligt, når man tænker på, hvor meget kemo-terapi bruges idag?


– Ja, det er utroligt, at man bare bliver ved med at give kemo. Jeg tror, det er en slags afmagt fra lægerne side – kombineret med grådighed fra medicinalindustriens side. De har jo tjent tykt på det her. Man taler ligefrem om en ”kræft-mafia” af medicinalindustrien, der gerne vil sælge deres giftige stoffer, og læger, der gerne vil have penge til forskning.
- Radiodoktoren Carsten Vagn-Hansen advarer imod kemo


"Dr. Moss' work documents the ineffectiveness of chemotherapy on most forms of cancer. However, he is fair in pointing out that there are the following exceptions: Acute Iymphocytic leukemia, Hodgkin's disease, and nonseminomatous testicular cancer. Also, a few very rare forms of cancer, including choriocarcinoma, Wilm's tumor, and retinoblastoma. But all of these account for only 2% to 4% of all cancers occurring in the United States. This leaves some 96% to 98% of other cancers, in which chemotherapy doesn't eliminate the disease.
- Doktor Mercola, http://www.mercola.com/article/cancer/cancer_options.htm

'Why chemotherapy doesn't work'
http://www.naturalnews.com/037148_chemotherapy_stem_cells_regeneration.htmlKemoterapi virker ikke (undtagen i meget få former for kræft), er i sig selv carcinogent, og kontamineret af interessekonflikt i en cancerindustri med + 200 millarder dollars årligt i profit.
- Exposing the fraud and mythology of conventional cancer treatments


A truth’s initial commotion is directly proportional to how deeply the lie was believed. It wasn’t the world being round that agitated people, but that the world wasn’t flat. When a well packaged web of lies has been sold to the masses over generations the truth will seem utterly preposterous, and its speaker a raving lunatic.
— Donald James Wheal

Andre kilder om lægernes/onkologernes afmagt, ineffektivitet:

Oncologists Are the Worst People to Treat Cancer

Surprised? US Scientists Find That Chemotherapy Boosts Cancer Growth


Chemotherapy news, articles and informationNB! Du kan skaffe alle de produkter og substanser nævnt her indenfor EU via internet og flere steder i Danmark.Tre dokumentarfilm om kurering af cancer:

1. The Truth About Cancer: A Global Quest
Verdens bedste dokumentarserie hidtil - eksplosivt, beyond belief, og en monster tour de force. 131 videnskabsmænd, doktorer, overlevende fra hele kloden. MUST-SEE. Et historisk dokumentarisk gennembrud i det 21. århundrede. Website: http://thetruthaboutcancer.com/


2.CANCER IS CURABLE NOW! FULL LENGTH DOCUMENTARY


Thirty experts reveal most advanced and effective cancer treatments and cures available today.......And the criminal cancer industry is now being exposed for what it truly is: A profit center that exploits sickness and suffering in order to pad the pockets of doctors, hospitals and drug companies...." This Feature Length Documentary Will Bring Millions Of People To Alternative Cancer Treatments.3.Dr Burzynski movie (FULL VERSION)
Denne bombe af en film omhandler hvordan medicinal-industrien bekæmper Dr. Burzynski - med 3 kongres-høringer, m.m. Filmen beviser AFGØRENDE, at cancer kan helbredes og at medicinal-industrien bekæmper Cancer-kure. Når folk finder ud af, hvad Big Pharma har gjort - sagde Linus Pauling (dobbelt Nobelpristager) – vil hele krige kunne startes på den konto.


https://www.upayanaturals.com/v/vspfiles/assets/images/dvd_burzynski_tonyrobbins.jpg


http://i1.wp.com/estore.burzynskimovie.com/wp-content/uploads/2014/02/banner_bottom.jpg?w=960

Dr. Burzynski: Part II - Cancer Is Serious Business: Documentary

DE TING MAN IKKE SKAL INDTAGE:
Intet hvidt brød, ingen sukker, intet rødt kød, ingen mælk, ingen gær, ingen soda, intet pasta, m.m. - det handler om at gøre kroppen, blodet, vævet, alkalisk så meget som muligt - sukker er med til at forsure blodet og kroppen, og sukker er kendt som cancers livret.
NOGLE AF DE TING SOM MAN KAN INDTAGE (helst alle):


https://healthylivingkenya.files.wordpress.com/2013/05/health-benefits-of-turmeric.jpg
 • Graviola
Et andet naturligt middel, der stammer fra regnskovstræet Graviola, har vist sig at have en virkning på mange forskellige slags kræft. Det virker 10.000 gange stærkere end det giftige kemomiddel Adriamycin, men rammer kun få af de raske celler og er så godt som fri for bivirkninger. Der forskes i stoffet på Purdue University i USA, hvor man har bekræftet denne viden, men der er lang vej, før godkendelse til medicinsk brug. I mellemtiden kan man skaffe sig graviola via Internettet og læse om det, fx på www.graviola.org Man kan købe det som flydende eller som tabletter, som kan bestille flere steder fra over Internettet. Dosis er normalt 5-7 gram dagligt som kapsler, fordelt på fire doser. Eller som thé en kop 2-3 gange dgl. Eller som standard tinktur (4:1) 2-4 ml 3 gange dagligt. En ml. er 20 dråber.
- Alternative behandlingsmuligheder mod kræft - Radiodoktoren
http://www.naturalnews.com/graviola.html


http://blogs.naturalnews.com/graviola-kills-cancer-1000-times-fastr/

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/1d/d8/0b/1dd80b838a18bdedfe907c09486f40a2.jpg
 • Bikarbonat
”To læger, svenske Erik Enby og italienske Tullio Simoncini [onkolog], er uafhængigt af hinanden fremkommet med den teori, at kræfttumorer er resultatet af ukontrolleret vækst af svampekolonier som f.eks. Candida albicans (som i øvrigt lever så glimrende af raffineret sukker og det fine hvedemel)....Ifølge Simoncini selv har han kureret 500 kræftpatienter med bikarbonat-behandling, men myndighederne lægger stor vægt på få sager, hvor hans behandlinger ikke har hjulpet. ”
http://robin-hood.dk/wp-content/uploads/2014/10/rb6-nov.pdf (side 3 i linket)

Bagepulverkuren - Blandingsforhold – hvordan man laver den:
http://www.naturligenyheder.dk/256252383
NB! Bicarbonat må IKKE indeholde aluminium.Man skal desuden heller ikke bruge natrium bicarbonat før, under eller lige efter måltiderne, da man så neutraliserer mavesyren, der er vigtig for fordøjelsen af maden!


 • Amazonbark: Tecoma, Pau 'd arco, Lapacho, Ipe Roxo, etc. - navne for den samme fantastiske bark.

Jeg har ofte puttet 8-12 spiseskefulde i 3-5 liter vand, og ladet det stå natten over, hvorefter man om morgenen koger det et par minutter og lader det simre med låg på (hold øje med det, idet det flyder over ellers). Drik en liter dagligt over hele dagen - husk at drikke rent vand til, da teen også er dehydrerende.

Disse 2 bøger er noget af det allerbedste alternative på dansk, måske det bedste i Skandinavien (Kirchheiner var meget dygtig, døde for nogle år siden):

Gratis i PDF:

Effektiv Naturhelbredelse Bind 1

Effektiv Naturhelbredelse Bind 2

Fra bind 2, side 82, om Ipe Roxo:

"Pau d'Arco - Man laver en kraftig té af denne sydamerikanske regnskovsbark og lader patienten drikke så meget i dagens løb, som det er muligt. Dette meget populære cancermiddel synes, som så mange andre naturmidler, at være mest effektivt i et bredspektret samvirkende program.

Kommentar: Jeg har egentlig været fristet til at udskifte dette produkt - også kaldet Ipe Tacoma eller Ipe Roxo - med noget andet, som påviseligt havde en høj eller højere scoring. Det skyldes især, at det oprindelige kvalitespræparat ikke længere kan skaffes. Produktkvaliteten af den indhøstede rå droge er efterhånden blevet så lav, at bekymrede producenter har sagt fra."

NB! Derfor højere dosis.

Se også bind 2, side 58 om Cancer generelt.

Det har andre fantastiske virkninger (antivirale, antibakterielle, anti-fungus, m.m.):

Ipe Roxo a.k.a. Pau D’Arco, Ipe Roxo, Tecoma Curialis and

Taheebo, etc.

http://www.herballegacy.com/Maiden_Medicinal.html

http://www.cantron.com/html/nutraceuticals/lapacho.html

http://www.coffee-tea-pots-cups.com/tea/lapacho.html • Abrikoskerner (kun nogle få om dagen, da de kan hæmme åndedrættet, m.m.) -- en abrikoskerne pr. 5 kg kropsvægt menes generelt at være mere end tilstrække­ligt.

"Tusinder har brugt abrikoskerner for at fjerne kræft. De er ikke døde af cyanidforgiftning. De blev raske uden negative bivirkninger. "

Se også dette ang. abrikoskerner:
B-17 vitamin - også kaldet laetril og amygdalin


 • CELL FOOD

Lumina er måske det bedste. Det er dog aldrig rigtigt breaket igennem i DK


8 important reasons for taking Cellfood:


1. Cellfood is the only product that addresses the body's two most important health issues at the same time. It's been said by a well-known doctor (nobelpris i medicin; Otto Warburg) that there is really only one disease known to mankind— though it has a thousand names. It's the disease of too many toxins in the body and too few nutrients reaching the cells. Toxic cells can take the form of cancer, arthritis, chronic fatigue, dia¬betes, fibromyalgia, premature aging, and virtually every other type of disease. Cellfood cleans out toxins by releasing abundant, vital oxygen (without which cellular detoxification cannot take place), and then supplies 129 trace nutrients (78 minerals, 34 enzymes, and 17 amino acids) to feed the cells. These nutrients — as well as cell-building hydrogen and electrolytes— are delivered by Cellfood's formulation at the deepest cellular level with unsurpassed bioavailability.


2. Cellfood is derived from only the purest natural organic sources, including the clean southern seas and sea vegetation between New Zealand and Antarctica, fossilized plant from virgin earth and mineral springs.


3. Cellfood is the only product utilizing the proprietary 'water-splitting’ technology invented by Everett Storey in the 1950's (Albert Einstein called him a genius for this technological achievement). When mixed with water or juice, Cellfood literally weakens the bonds of the water molecules and releases nascent oxygen and hydrogen directly into the body— and keeps doing this in a chain reaction, using the body's own moisture, for up to 3 days after each dosage. This means that Cellfood provides superior, continuous cellular detoxification.


4. Cellfood can provide a dramatic boost in energy and concentration levels, as well as an ongoing strengthening of the immune system, as a result of its oxygen, hydrogen and nutrient-delivering capacities.


5. Cellfood rapidly kills infectious bacteria, viruses, fungi and parasites— without harming the beneficial flora and microorganisms needed by the body.


6. Cellfood will normalize pH levels in the body, as it is a di-base formula. If a body is highly acidic (which most are), the Cellfood will help alkalize it, bring¬ing it toward a healthy overall acid-alkaline balance.


7. No free radicals are produced by Cellfood— because its oxygen release is negatively charged, and time released in a chain reaction. In fact, the negatively-charged oxygen molecules released by Cellfood will bond with any free radicals present in the body (some of which are often created by other oxygen products)— and convert them to safe, stabilized oxygen molecules.


8. Cellfood greatly enhances the bioavailability of any other supplements or medications (sometimes even by as much as 3-5 times) which are taken in the same 24 hour period as the Cellfood. There are no substances that are in any way incompatible with Cellfood.
[NB! Man skal tage dette i betragtning når man tager medicin også]

Cellfood fra Lumina holder i årtier på hylden


Høj-Kvalitets Vitaminer & Mineraler - Grøntsager, bl.a. er økologisk broccoli noget af det bedste, og al bladgrønt (husk, økologisk er det bedste):

Kroppen skal have næring, og da de fleste grøntsager/mad ikke altid har højt indhold idag (pga. udvaskning, overgødning af jorden, industrialisering, etc.) er det godt med tilskud. Ultrapreventive X er noget af det bedste - man kan bestille fra Holland


"Det er derfor fuldstændig uvidenskabeligt, grotesk og tæt på at være kriminelt, når RDA/ADT (Anbefalet Daglig Dosis) bruges som opslagstabel til at begrænse patientens indtagelse af nutrienter eller benyttes som en benhård standard for, hvad hvem som helst må få af dette eller hint." - fra bind 1, side 81

Effektiv Naturhelbredelse Bind 1


Se også bind 2, side 58 om Cancer generelt: Effektiv Naturhelbredelse Bind 2

DETOX – afgiftning er vigtigt. Udrensning « Radiodoktoren

Klorofyl er godt
Dette var blot et bud på nogle få behandlingsmuligheder.

DETTE SKRIFT ER IKKE UDTØMMENDE MEN EN GOD RESSOURCE – se også:


Alternative behandlingsmuligheder mod kræft - Radiodoktoren


Top seven natural cures for cancer that got buried


Cancer treatment news, articles and information[1] Uddrag fra Paradigmet om cannabis olie (mine markeringer):
Hamp er muligvis den kulturplante, der kan de fleste ting overhovedet, og som i dag fuldstændig har mistet sin status af bestemte årsager. Det er både tabt og undertrykt viden. Den kan bruges til tekstiler, til reb, den er fremragende til brændsel, og dens medicinske virkninger er uovertrufne. At man kan ryge sig skæv i den er det mindst interessante ved den overhovedet. [Study: cannabis among safest therapeutic substances; alcohol more dangerous than heroin and cocaine ] Til gengæld er skævheden en årsag til, at den medicinal-industrielle lobby har fået gennemtrumfet et næsten verdensomspændende forbud mod hamp.

Et rigtigt god bud er, at årsagen til at hamp/cannabis er havnet i den kategori, og er blevet en del af 'the war on drugs' er, at medicinalindustrien pisser i bukserne af skræk over, hvad den kan gøre for folkesundheden - og skade deres profitprogram.

Rick Simpson slog et slag for den medicinske brug af cannabis ved at udvikle en metode til at producere olie af den plante, der er blevet kaldt den mest medicinske plante på jorden. Han koger et udtræk af bladene ind til en tyk oliemasse, som man indtager i dråbeform - uden at blive skæv vel at mærke. Hans ekstrakt er dog ret kraftig, og i Holland har man udviklet en anden metode, hvor man trækker det ud vha. medicinsprit, en almindelig metode i medicinalindustrien, når man vil udvinde droger af planter. Herefter blander de det med olivenolie for at fortynde det.https://medicalmarijuanaanewbeginning.files.wordpress.com/2015/08/10610469_715735405222940_4158150044781084279_n.jpg?w=640&h=640&crop=1

De aktive stoffer hedder THA og THC. De svarer til stoffer, som kroppen selv producerer, og som indgår i diverse helbredende processer. Udtræk fra hampplanten indeholder i øvrigt op til 120 forskellige cannabinoider, som allen virker sammen. Medicinalindustrien har forsøgt at isolere THC - den slags gør de altid, hvilken har at gøre med patentering og monopolisering. Resultatet var, at folk fik angstanfald. Det er altså med andre ord hele striben af aktivstoffer, som naturen, har komponeret, der er helbredende. Overraskende nok, ikke? Altså genvindelsen af natur kræver natur! Det er til gengæld et mareridt for medicinalindustrien, der kun kan patentere kunstige udtræk og hyperdestilleringer / -raffineringer af naturen. At dette ikke er garagevidenskab, kan man forvisse sig ved at søge på nettet efter: Hemp cures cancer eller lign. Det er ikke kvaksalveri, der dukker op her. Derimod dukker der 100-vis af peer-reviewed forskningsresultater op, der understøtter det. Følgende case er interessant. En aldrende biokemiker, navn, fik konstateret prostatacancer i 4. stadie, hvilket er alvorligt. Med andre ord dødeligt. Han blev selvfølgelig tilbudt kemo og bestråling, to behandlinger, der slår celler ihjel, inklusive de raske + ødelægger immunforsvaret. Da en kvindelig bekendt sagde til ham, om han da ikke havde hørt, at hampolie kurerede cancer, måbede han.

Men da han som bekendt var biokemiker, fandt han alle disse forskningspublikationer, som aldrig var nået længere end til arkiverne - medierne har tabu om den slags. Han var i stand til at læse og forstå dem, og vidste derfor, at dette var virkelig videnskab, og han besluttede sig til helt at udelade kemo/bestråling.
Efter 3 måneder med 1 dråbe koncentreret olie om dagen, var tumoren forsvundet fra hans prostata. Efter yderligere 3 måneder var alle metastaser ude af systemet.

En lang række af sygdomme er konstateret påvirket og regulært helbredt med hampolie. Der er 1000vis af case-stories. Selvfølgelig smækker det internationale medicinkartel ned via de nationale sundhedsstyrelser (som de har 'taget ejerskab over') og forbyder endog at nævne, at noget sådan finder sted. Disse lammende forbud, der forgriber sig på alles naturlige ret til frie valg, der ikke skader andre, er et eksemple på den giftige kombination af stupiditet og kynisme. En inderkreds i medicinalbranchen og deres finansiérere kender hele agendaen og er udmærket klar over, hvad forbuds- og tabu-kampagnen er beregnet il. De ydre cirkler af politikere og medier hengiver sig i mellemtiden til deres stupiditet. 3/4 af dem tror på - og der var religionen igen - at de gør det for folks bedste - 1/4 af dem aner, at det måske ikke er for folks bedste, men når folk finder ud af det, så er de, politikerne, over alle bjerge, og folks børn betaler regningen.

[NB! Uanset hvad, så påstår de altid, altid, at der ingen evidens er for alternative kureringer af cancer, hvilket er usandt, uetisk, uansvarligt, og institutionaliseret morderisk uvidenhed. De har endda professionelle folk til karakterhenrettelse af enhver som kan true deres milliarddollar business. Derudover er der nyttige idioter og stockholm-syndromister blandt befolkningen, som tror på uddannelsesskadede læger, som selv er blevet indoktrinerede gennem årtier, og som intet ved om alternative behandlinger. De angriber disse påstande og forsvarer deres egen ønsketænkning, nægter at tro på, at Kejseren ikke har tøj på, og uanset hvor mange helbredelser nægter de mest indoktrinerede at se på bevisbyrden, for 'de ved bedre']


https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/5189JV6N11L._SX301_BO1,204,203,200_.jpg


Kommentarer

 1. Jeg vil gerne takke rick Simpson for givet mig cannabis olie til at helbrede min mødre kræft. Jeg er glad i dag min mor er stadig i live og glad. hvis du har brug cannabis olie til at helbrede din kræft i dag. undgå online svindlere og orden for legit canabis olie til at helbrede kræft via e-mail: ricksimpsonmedicineoil@gmail.com

  SvarSlet
 2. Sikke en smuk dag at dele kærlighed i denne stille dag for kærlighed. Men Kræft har berører os alle, uanset om du er en datter, mor, søster, ven, kollega, læge eller patient. Tænker når vil jeg være fri for mine mareridt, men Gud har sin egen måde at nå sine børn, jeg var engang en brystkræft patient i to år og otte måneder, men nu har lykke og glæde fyldte min sjæl. "ALLE TAK OG ros til Gud den Almægtige" for at bruge Rick Simpson og hele teamet af Phoenix Tears Foundation til at helbrede min kræft med Rick Simpson Cannabis olie, den Gud sendte naturlige plante (Hamp olie) for at hjælpe stoppe denne kræft vanvid på jorden. Hjælp et liv ved at nå Phoenix Tears fond på ricksimpsoncannabisoil_phoenixtears@outlook.com eller ring 850-588-3358 for at hjælpe med at redde et liv i dag. Intet er umuligt; hvis jeg kan helbrede min kræft så kan du også.


  Mist aldrig håbet kæmper kræft, kun de stærke fortsætter.

  Lindsay Payton, Paloma Lane, Harlingen, Tx

  SvarSlet
 3. Hej alle her, vær så venlig med mig med stor glæde og tak Rick Simpson
  Til at helbrede min mand kræftsygdomme.
  Min mand blev diagnosticeret med prostatakræft den 18. oktober 2015. Hun var
  Rådgivet af min læge, at hendes eneste muligheder var at få en prostatektomi eller
  Har strålingsfrø implanteret i hendes prostata eller modtager regelmæssig ekstern
  Stråle stråling. Jeg afviste. Jeg vidste, at der måtte være andre muligheder.
  Jeg skurede internettet og opdagede et væld af oplysninger om
  Cannabisoliehærdende cancer. Jeg kunne få nogle medicinsk marihuanaolie
  (Rick Simpson Oil) via dette
  E-mail: phoenixtearsoil07@gmail.com

  Efter at have købt det, begyndte min mand straks at blive behandlet som
  Instrueret, i januar 26th 2016 han havde en kræft revurdering som
  Bestod af en MR med en state-of-the-art Tesla 3 MR-maskine. Resultater -
  Ingen tegn på kræft! CANCER GRATIS! En af de ting, der hjalp min mand mens
  At gennemgå alt dette var at læse vidnesbyrdene og succeshistorierne
  Af dem der har brugt olien og blev helbredt og med god mad kost. Nu
  At denne vidunderlige olie har helbredt min mand, føler jeg behovet for at lade
  Andre ved også. Du er velkommen til at kontakte, hvor jeg købte
  Medicin olie fra via e-mail nedenfor. Tak,

  E-mail.

  phoenixtearsoilo7@gmail.com

  SvarSlet
 4. min kone har lider af kræft i bugspytkirtlen, som blev bekræftet som fase 4, lægen fortalte mig, at der var lidt hun kunne gøre, da hun ikke reagerede på behandling, men min svoger kom til vores redning ved at bestille denne hampolie fra Rick Simpson Foundation, som han sagde, har hjulpet nogle patienter med at bekæmpe kræft af forskellige typer, så vi besluttede at give det en chance, hidtil har min kone forbedret helt rigtig godt og i øjeblikket kan hun gå rundt i huset selv. Jeg følte det nødvendigt, at jeg lader andre, der lider af denne akutte sygdom, at når du har en god hampolie, kan det virkelig give dig en god anden chance for at leve. hvis du tilfældigvis har brug for denne hampolie, kan du kontakte stiftelsen, der leverede min svoger med denne email: ricksimpsoncannabis@hotmail.commin kone har lider af kræft i bugspytkirtlen, som blev bekræftet som fase 4, lægen fortalte mig, at der var lidt hun kunne gøre, da hun ikke reagerede på behandling, men min svoger kom til vores redning ved at bestille denne hampolie fra Rick Simpson Foundation, som han sagde, har hjulpet nogle patienter med at bekæmpe kræft af forskellige typer, så vi besluttede at give det en chance, hidtil har min kone forbedret helt rigtig godt og i øjeblikket kan hun gå rundt i huset selv. Jeg følte det nødvendigt, at jeg lader andre, der lider af denne akutte sygdom, at når du har en god hampolie, kan det virkelig give dig en god anden chance for at leve. hvis du tilfældigvis har brug for denne hampolie, kan du kontakte stiftelsen, der leverede min svoger med denne email: ricksimpsoncannabis@hotmail.com

  SvarSlet
 5. min kone har lider af kræft i bugspytkirtlen, som blev bekræftet som fase 4, lægen fortalte mig, at der var lidt hun kunne gøre, da hun ikke reagerede på behandling, men min svoger kom til vores redning ved at bestille denne hampolie fra Rick Simpson Foundation, som han sagde, har hjulpet nogle patienter med at bekæmpe kræft af forskellige typer, så vi besluttede at give det en chance, hidtil har min kone forbedret helt rigtig godt og i øjeblikket kan hun gå rundt i huset selv. Jeg følte det nødvendigt, at jeg lader andre, der lider af denne akutte sygdom, at når du har en god hampolie, kan det virkelig give dig en god anden chance for at leve. hvis du tilfældigvis har brug for denne hampolie, kan du kontakte stiftelsen, der leverede min svoger med denne email: ricksimpsoncannabis@hotmail.com

  SvarSlet
 6. Min far blev diagnosticeret med hjernesvulst i marts 2017, og siden da har vi gjort kemo 3 gange, men kræften forbliver bagud. Et par måneder tidligere hørte jeg om cannabisolie og dens helbredende virkning, at han kontaktede ham via e-mail på: Ricksimpsoncannabishemoil@gmail.com og min far startede behandlingen med cannabisolie straks efter behandling med cannabisolie til behandling på den fastsatte tid af Rick Han var helt helbredt, og som jeg skriver nu kan min far gå rundt om huset uden nogen støtte fra nogen og gå ud, når han vælger.

  Vær hilset,
  Ruth Murray

  SvarSlet
 7. Jeg er Camelo liva ferja, min mor blev diagnosticeret med brystkræft i september 2017 vi gjorde kemoterapi, men kræften forblev bagud. I de sidste par uger har jeg hørt om cannabisolie og dens helbredende virkning, og jeg kontaktede Rick via e-mail på: Ricksimpsoncannabishemoil@gmail.com og min mor startede behandlingen umiddelbart efter at have modtaget cannabisolie. Efter at have brugt cannabisolie til behandling på den fastsatte tid af Rick var hun helt helbredt, og som jeg skriver nu er min mor helt helbredt.

  SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg