Pearl Harbor og 9/11 - revisited

by morton_h, the blogger  
 
Det er nyttigt en gang imellem at gå tilbage i sporet. Der kunne være noget, man havde overset. Der kunne være opstået nye muligheder for at opdage det gamle og for at se de indlysende paralleller.

Det er jo ikke en ny tanke det her. Altså ligheden mellem Pearl Harbor og 9/11. Den syntes næsten for indlysende, og derfor er den måske blevet lidt undervurderet. Måske er du stødt på Barbara Honegger før, men jeg har lige opdaget hende og vil gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på hende, da jeg blev forbløffet over hendes grundighed og præcision samt det faktum, at hun er en ægte Pentagon-insider.

Følgende er ikke referatet fra hendes to timelange foredrag på 911-Truth konferencen i 2013. Dette er mere et kommenteret nedslag på hovedpointerne.

Det første foredrag er en systematisk sammenligning mellem 'December Surprise' Pearl Harbor og 'September Surprise' 9/11, hvilket også inkluderer 'October Surprise', hvor George Bush stjal valget. At demokraterne efterfølgende bed den i sig viser, at der blev indgået en lokumsaftale på højt plan. Foredraget indeholder samtidig en udredning af hele neocon-kabalen set fra sin post i Pentagon og baseret på mange interviews med andre insiders.

PNAC-manifestet var at sammenligne med en neocon udgave af 'Mein Kampf'. Her blev der direkte fortalt, hvad man havde tænkt sig at gøre, hvorefter valget blev stjålet og krigen(e) startede. PNAC var udover at være et dokument også en tænke- og pengetank. Den har i dag skiftet navn til FDD (Foundation for Defense of Democracies) og optræder som aktiv i Ukraine-kampagnen. 


En særlig strategi kan genfindes ved både Pearl Harbor og 9/11. Tidligere søofficer Robert B. Stinnett beskriver i bogen 'Day of Deceipt' dokumenteret via deklassificerede dokumenter fra det amerikanske nationalarkiv Pearl Harbor punkt for punkt. Her seks af dem:
 • Det japanske angreb var ønsket.
 • En 8-punktsplan var gennemført for at provokere Japan til at angribe - her iblandt en omfattende udsultnings-embargo.
 • Japanernes koder var knækket, og man vidste nøjagtig hvor og hvornår angrebet ville blive iværksat.
 • Man havde flyttet alt materiel af høj værdi væk fra området og efterladt hangarskibet USS Arizona og andre ubetydelige fartøjer som flydende lokkeænder.
 • Man havde iværksat flyøvelser samme dag, så de ikke kunne intercipere, og så det japanske angreb bagefter kunne påstås at være en forveksling af hjemvendende fly.
 • Den amerikanske militærledelse forholdt admiral Kimmel, der havde kommandoen over Pearl Harbor, alle oplysninger om den brudte kode og det forestående angreb. Han blev efterfølgende syndebukken, blev defameret, degraderet og frataget pension.

Når PNAC-manifestet fra 2000 (Project of the New American Century) kalder på 'et nyt Pearl Harbor', kaldes der på et ønsket, planlagt og kontrolleret angreb på et ikonisk amerikansk militært mål, som bagefter skal sælges af medieretorik og politisk ditto til den amerikanske befolkning og resten af verden som et totalt overraskende angreb og dermed en uofficiel krigserklæring - hvorefter krigen(e) starter. WTC var derfor kun den civile og nationale del af setup'et, Pentagon var det militære og dermed prikken over i'et. PNAC-manifestet udtrykte netop bekymring over, at det ville blive svært at starte flere krige i det nye århundrede pga. det forrige århundredes udmattelse af befolkningen / menneskeheden.

Man kan i den forbindelse minde om, at 
 • Den amerikansk-mexikanske krig startede med sænkningen af krigsskibet Maine i Havanna (udført af amerikanerne selv).
 • 1. Verdenskrig startede med et politisk mord iscenesat af britiske frimurerloger, og USA blev involveret efter sænkningen af Lusitania (via en tysk ubåd, og Lusitania var ikke blot et passagerskib som hævdet, men propfyldt med våben). 
 • 2. Verdenskrig startede med nazisternes nedbrænding af Rigsdagen smurt af på bolsjevikkerne. Vietnamkrigen startede med et angreb på krigsskibe i Tomkinbugten (udført af amerikanerne selv). 
 • Operation Northwood var tiltænkt som nedskydningen af amerikanske fly for at kunne invadere Cuba (skulle udføres af amerikanerne selv men det blev afværget). 
 • Israelerne bombede USS Liberty i Middelhavet under 6-dageskrigen, og det var meningen, at USA så skulle bombe egypterne som hævn med atomvåben. Flyene lettede men blev tilbagekaldt (af de samme folk, der havde gennemskuet Operation Northwood). 
 • Den serie af krige, som Wesley-Clarke røber efter at have set Rumsfelds 'dosmerseddel', altså ødelæggelsen af 7 lande på 5 år, er næsten alle blevet realiseret: Afghanistan, Irak, Libyen, Sudan, Somalia, Syrien og Iran. Syrien gik galt, men man prøver nu igen, og Iran står på venteliste og israelerne truer konstant. 
 • I 2007 lettede en B52-maskine på initiativ fra Dick Cheney og neocon-gruppen med kurs mod Iran lastet med atomvåben. Formål: at starte WW3. Den blev - igen - stoppet af ansvarlige folk indenfor militæret. Hvornår kommer det næste Pearl Harbor? Historikeren Webster Griffin Tarpley's bud er det samme, som Vladimir Putin har advaret om: et arrangeret angreb på Israel. 
 • Syrienkampagnen 1.0 gik som nævnt galt (Syrien, en 50 år gammel plan), så nu prøver man med Ukraine, der startede på en hel stribe falske flag, der involverede fascister og nazister. Og Syrien 2.0 - måske et desperat sidste forsøg - er lige nu i gang. Syrien indeholder det falske flag, at Assad hældte gift i hovedet på sin egen befolkning (det var saudierne, israelerne og amerikanerne, der forsynede de islamistiske jihadister med gift, og israelerne smed en beskidt DU-bombe udenfor Damaskus).

Barbara Honeggers svar på sit eget spørgsmål om, hvem disse krigsliderlige statsterrorister egentlig er: de er simpelthen ny-nazister (Nazificeringen af Vesten)! De er uddannet af zionisten, filosoffen Leo Strauss, elev af Hitlers advokat, Carl Schmitt. Nazisme og zionisme er højre og venstre hånd og på ingen måde modsætninger (de israelske zionister har hele tiden kørt deres egen holocaust, senest i Gaza).  Folk vil ikke kunne modstå det. Målet helliger midlet (mord, løgn, krig, intervention, civile tab er OK, hvis det tjener os). Strauss kalder det for 'the Noble Lie'. Den evige krig - den totale krig - er selve forudsætningen for oligarkiet. Uden en konstant fjende, ville oligarkerne aldrig kunne holde sig ved magten og hævde, at de er folkets beskyttere.

Krigen starter aldrig af sig selv og af en befolkning. Aldrig, punktum! Den starter altid med mænd højt på strå, typer som the neo-cons, der med satanisk snedige midler forfører befolkningen til at udføre handlinger og ofre og godkende beslutninger, der er stik imod deres egen interesse. Mord på civile er et must, da det afføder størst emotionel respons.

Angrebet på WTC var grundlæggende for denne respons. Men WTC i sig selv kunne være endt som en ny Oklahoma-bygning eller et nyt WTC fra 1993 (det havde vi måske glemt eller aldrig hørt om?). Altså at sagen blev lukket ned af justistsministeriet og gled ud af Pentagons kontrol. Så bombningen af Pentagon var afgørende for at sikre den fortsatte krigsførelse. Det var et angreb på selve overkommandoen og derfor tilstrækkeligt til at blive solgt som et substitut for en krigserklæring. Fra hvem? Fra en usynlig, udefinerbar, uhåndgribelig, spøgelsesagtig og allestedsnærværende fjende, hvis påståede leder blev fremstillet som arketypen af 'den onde sortsmuskede araber' fra de klassiske Hollywoodfilm. Det er ren tegneserie, der kun virker i sin groteske primitivitet, fordi Vestens befolkninger i forvejen er blevet propfodrede med stupide Hollywood-filmklichéer i ca. 100 år.

Terrorisme er velvalgt, da terror udover bøhmands-effekten mest effektivt forfører og afleder folks opmærksomhed fra statsterroren. Det britisk-amerikansk-israelsk-saudiske koncept er netop: terror mod befolkningerne. Terrorisme som beskrevet af Bush og efterfølgende findes ganske simpelthen ikke. Al Qaeda findes, men er ikke det, fænomenet beskrives som. I dag er de simpelthen NATO's landtropper, de er 'boots on the ground'. De er Gladio 2.0. De er 'pseudo gang - counter gang', perversionen af de egentlige nationale oprør, hvis de er bestilt til det. De er 'folkets sande befriere', hvis de er bestilt til det. Lejetropper eller modtropper. Det var siden 9/11 magikerens trick: den ene hånd pegede og råbte 'terror-terror, Al Qaeda-Al Qaeda, bin Laden-bin Laden, masseødelæggelsesvåben- masseødelæggelsesvåben ...' mens den anden hånd selv udøvede terror, selv hyrede massemordere som lejesoldater, selv var slynglernes ledere og selv brugte masseødelæggelsesvåben. Og de gør det stadig, for den folkelige erkendelse har endnu ikke sat sig igennem og endnu ikke trængt igennem mainstream-medierne tykke hjerneskaller.

Sov sødt, lille Jumbo ..

Det andet foredrag er fortsættelsen og en dybdegående udredning af selve Pentagon bombningen - indefra:
Her gennemgås i mindste detalje de 1000-vis af selvmodsigelser og afslørende facts om denne del af 9/11. 

Internt i Pentagon hedder fænomenet PENTTBOM. Det er et akronym, der indeholder Pentagon TwinTowers og Bomb. Når man som Barbara Honegger går så langt ind i substansen, må man ofte rulle rundt på madrassen af grin. Mage til absurd teater skal man lede længe efter. Naturlovene, fysikken, logikken, timingen ... al sund fornuft bliver midlertidig ophævet, når man efterfølgende officielt skal forklare, hvad der skete. Som ved WTC er der intet, der giver mening.

Det er til gengæld så svært at referere i en elevatorversion, at jeg afstår grundlæggende. Men altså: 
 • Det påståede Boing 757-fly var aldrig i nærheden af Pentagon
 • Der var en fæl stank af sprængstof i bygningerne, og der forsvandt - officielt 2.3 trilliarder $ (1000'er milliarder), uofficielt 5-9 trilliarder i disse dage, og Rumsfeld blev aldrig tvunget til at gøre rede for denne absurde mega-pinlighed, for nu kørte 9/11 og 'the War Against Terror' og fyldte alle forsider.
 • Der blev brugt en drone til at lave billeder (5 skallede frames fra to overvågningskameraer), og en kamphelikopter blev set af flere i minutterne før indflyvningen af dronen, hvor den eksploderede og pulveriseredes i millioner af stykker, da droner er lavet af grafit.
 • Bunkevis af belastende materiale i Pentagon blev destrueret ved denne lejlighed, ligesom bunkevis af ditto blev destrueret i Bygning 7 i WTC. Efterårsrengøring.

 Tilbage til Stinnett's hovedpointer om Pearl Harbor overført på 9/11:
 • 9/11 var ønsket, PNAC røber det, 100vis af neocon-affilierede underskriver det, inklusive spydspidserne: Richard Perle, Dov Zakheim, Dick Cheney, George Bush x2, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, George Libby, Condolezza Rice, Michael Chertoff, John Bolton, Robert Kagan, Philip Zelikow, Rudy Giuliani, Richard Schierer, Pasquale D'Amuro. Mange af underskriverne har dobbelt israelsk-amerikansk statsborgerskab.
 • Det var ikke nødvendigt som ved Pearl Harbor at provokere en fremmed magt, da man gjorde det hele selv.
 • Man vidste nøjagtig, hvornår angrebet skulle finde sted. Insidere kunne frit lave børshandler, afbestille eller bestille flybilletter, holde møder udenfor huset, osv...
 • Man havde flyttet vigtige værdier væk fra det destruktive område. Kælderen under WTC var det største amerikanske lager for guld - det blev flyttet.
 • På dagen 9/11 2001 fandt den største koncentration af militærøvelser sted i amerikansk historie, hvoraf flere med et identisk indhold og formål som selve bombningerne. På et givet signal blev disse øvelser pludselig meget virkelige. Og flyene på øvelser i Canada eller over Atlanten kunne ikke nå at vende tilbage for at intercipere.
 • Alle oplysninger om angrebet blev forhold de dele af militæret og administrationen, der ikke var direkte involveret. Skylden blev ikke smurt af på en stakkels admiral men på den nyopfundne hovedfjende: Osama bin Laden og verdensterrorismen. Den skyldige var altså en sammenkøring af Hitler/Nazityskland de klodsede forsvarssystemer, der ikke kunne gøre for det, for man kunne jo ikke vide det ...

Siden vi nævnte New Yorks daværende borgmester, mafiosoen og zionist-hangaround'en Rudy Giuliani, kan det nævnes, at han var bon-kammerat med Benjamin Netanyahu (den italienske og jødiske mafia hænger ud), og at de begge var tilstede i London under 7/7-bombningerne, den engelske parallel til 9/11. Consulting Group Giuliani Partners samarbejdede med de israelske (u)sikkerhedsfirmaer, der havde ansvaret for London Underground. 

Er det ikke sjovt, så disse israelske sikkerhedsfirmaer, der hyrer tidligere Mossad-agenter, har det med at dukke op ved større terror-events? 9/11, 7/7, Madrid, Daichi-Fukushima-værket, iranske atomlaboratorier og Stuxnet-virusen? Er det ikke påfaldende, at sikkerhedsfirmaer er i stand til gang-på-gang at gennemhulle sikkerheden så effektivt? Men lige så sjovt er det vel, at regeringerne bliver ved med at hyre dem. Gør de ikke deres hjemmearbejde?

Skulle man betegne 9/11 og WTC-delen, findes der et mere beskrivende ord end terrorangreb, især da ordet allerede er kompromitteret og folk får billeder på nethinden af mænd med turban og langt skæg iført Kalashnikov'er. Der var tale om en massakre

Og kun i det omfang, at de ansvarlige for massakren bliver stillet til ansvar ved som minimum at blive hevet frem i lyset og nævnt - måske de ikke bliver straffet på anden vis (med graden under 'capital punishment'), da de gemmer sig bag 'storebror' i banden - kun i det omfang, er der mulighed for, at Verden tager en anden kurs og ikke gentager disse iscenesatte hændelser - for ever and ever

____________________


Hvilke muligheder er der for at genoptage sagskomplekset om 9/11? Godt spørgsmål. Den amerikanske regering eller dens daværende repræsentanter kan potentielt trækkes for den internationale forbryderdomstol. Men som man måske husker, har de under Bush-regimet nægtet at ratificere denne. Vel vidende, selvfølgelig, at USA på daværende og nuværende tidspunkt er overrepræsenteret med krigsforbrydere.

Men et nyt/gammelt fænomen er ved at få en renæssance: folkedomstole / People's Courts. Der forgår én lige nu i Bruxelles, hvor de anklagede er den katolske kirker, to paver og den britiske krone/dronning for pædofil-sataniske aktiviteter, der inkluderer 10.000-vis af menneskeliv, især børns. En anden og endnu mere relevant til dagens emne fandt sted i Kuala Lumpur, Malaysia, i 2012. Europæiske og amerikanske statsledere og politikere blev her 'dømt' in absentia for 9/11 og beslægtede events. Forbindelse til hi-jacking af Fly 370, Malaysia Airlines? Forbindelse til den næste Pearl-Harbor-event? Israelerne har en kopi af flyet i en hangar...

Folkedomstole er måske vejen frem, når man tager i betragtning, at officielle domstole i visse større vestlige lande nu er stærkt kompromitterede/korrumperede.

Kommentarer

Populære indlæg