Kuppet af Holocaust


af morton_h, the blogger

Det er simpelthen på allerhøjeste tid, at tæppet bliver hevet væk både foran og under det zionistiske projekt. Vi kan ikke vente længere.

Derfor er det ekstremt vigtigt, at det zionistiske bevidsthedskup via skyld, skam, politisk korrekthed, tabuisering og dæmonisering bliver hevet frem i lyset, så vi kan forstå så meget som muligt af, hvad der er sket. Kuppet af Holocaust er en passende titel på det zionistiske projekt. Herfra starter en tilbagekaldelse.

Lad det være sagt: mordet på 5 millioner jøder står foreløbig kun til diskussion i det omfang, at det nu officielt - via kuratoren, lederen af Auschwitz-museet, Franticek Piper - er nede på 1.1 million. At du muligvis ikke har hørt om det, skyldes udelukkende, at 'man' ikke har fundet det nødvendigt at massekommunikere udsagnet. En person, der kalder sig jøde, og hvis far døde i Auschwitz, kan derfor have en legitim sag. 

Problemet ligger derimod i det etnocentriske perspektiv, der er blevet proppet ned i halsen på os i over et halvt århundrede, hvor den jødiske offerrolle er blevet skamridt til kvalmepunktet. Vi har næsten dagligt terpet, hvor synd det var og fortfarende er og ALTID vil være for jøderne, mens det tilsyneladende ikke er gået op for os, at der sideløbende har fundet et systematisk og bevidst misbrug sted på baggrund af en offerrolle, der kun i verdenshistorien er overgået af, hvor synd det var for Jesus. Vi er nødt til at tillade os og turde at få øje på, i hvilken grad og på hvilke måder det er lykkedes zionisterne at klynke, true og udskamme verden for at manipulere deres vilje igennem. Vi er også nødt brede perspektivet ud og bringe egentlige proportioner og egentlig kontekst tilbage i diskussionen.

I det 20. århundrede blev der massemyrdet 250 millioner mennesker i Europa! Dette er det egentligeHolocaust. Mytologien går på, at nationalisme er skyld i dette massemyrderi, så derfor 'europæere, skyldige i nationalistiske krige, I må hellere lægge jeres fremtidige skæbne i hænderne på OS', sagde den britiske elite, der i parantes bemærket skabte industrialismens Europa, to verdenskrige og et USA, og hvis hovedformål var at føre verden ud i et ubegrænset antal krige for ... resten af evigheden.

Et af det britiske Imperiums særlige frembringelser var zionismen, det sønderskårne og evigt konfliktfyldte Mellemøsten og zioniststaten Israel plantet som en giftigt spyd i jorden. Et lignende spyd var plantet i den arabisk-muslimske verden, da briterne forinden havde bragt en gammel jødisk slægt til magten i Saudiarabien, wahabierne, i dag kendt som House of Saud og som nu sammen med Israel, Pentagon og NATO er hovedleverandør af størsteparten af al terrorisme i verden.

Et zionistisk hovedprojekt var bolsjevismen. Vi synes at have glemt det, og historikere har været presset til at nedtone det til næsten usynlighed, men den russiske revolution var et jødisk projekt. Alle de ledende bolsjevikker var fremmede folk, ikke-russere, og de udførte et ganske bestemt bestilt arbejde: at omstyrte et af det britiske imperiums hovedfjender, det russiske kejserdømme (czar, cæ-czar, kej-ser, shah). Den anden hovedfjende, det tyske kejserdømme, blev smadret på samme vha 1. Verdenskrig, men det er ikke dagens emne. Læg dertil og som konsekvens yderligere 50 millioner myrdede russere under Stalin og 100 millioner myrdede kinesere under Mao. De tilrejsende agenter for briterne og 'de store jøder', der bla. havde købt England - ja du læser rigtigt! disse 'store jøder' var og er stadig den britiske krones håndlangere og bankmænd - disse agenter myrdede med koldt blod 10 millioner russere! Altså blot begrænset til den russiske revolution vil det sige dobbelt så mange som nazisterne! De jødiske bolsjevikker udførte altså et veritabelt Holocaust mod det russiske folk.

I dag er den zionistiske stat Israel i færd med at skabe det, som de tillagde nazisterne - i deres egne randområder.

Det er ikke helt muligt at skelne mellem det zionistiske projekt og jødedommen, da de er tæt sammenflettet. Men det vigtigt at bemærke, at rigtig mange jøder selv nærmer sig et punkt, hvor nok er nok, og alene i Israel er der stor og stadig voksende lede ved zionistregeringens destruktive politik. Jøder, altså de 'små jøder' er på en måde endnu større ofre (ægte ofre) for zionisterne end alle andre. Zionisterne er de 'store jøder', og et vue ned gennem verdenshistorien viser, at det er et 2000 år gammelt projekt - som minimum.

Ortodokse jøder skelner dog meget skarpt mellem zionisme og jødedom. De anerkender overhovedet ikke staten Israel. Interessant.

Interessant er det også, at da forhenværende statsleder i Iran, Mahmoud Ahmadinejad offentligt udtalte, at det nazistiske Holocaust var et svindelnummer, så fik han støtte fra mænd med hat og slangekrøller! Disse typer ved et-og-andet, som ikke må kommunikeres offentligt.

Oldtidens pendant til nutidens ultrarige finansmoguler i City of London, Wall Street, Zürich, Basel og deres hære af propagandister, ideologer, mediefolk og politikere samt deres ubegrænsede adgang til finansielle midler, finder vi allerede i det første århundrede af vores tidsregning i form af alexandrinerne. Parallellen mellem denne klike af jøder og vor tids zionister er ganske slående. De ultrarige alexandrinske jøder, datidens 'store jøder' havde penge nok til bestikke de romerske kejsere, der på dette tidspunkt var slægten flavianerne, til at smadre deres hovedpine: de hebræiske jøder, datidens 'små jøder'. Hovedpinen var den messianske bevægelse, som, hvis den bredte sig til Egypten - endnu en parallel til nutiden, på det nærmeste datidens arabiske forår - udgjorde ifølge dem en trussel mod deres privilegium. Romerne på deres side anså Judæa som brændpunktet mellem Romerriget og det persiske rige, og den messianske bevægelse havde tæt forbindelse til Persien. Er der en klokke, der ringer, mht. nutidens konflikt mellem den nye Rom, USA, og Iran?

Alexandrinerne arrangerede sig med flavianerne, hvorefter romerne smadrede Palæstina og messianske bevægelse, nedbrændte Jerusalem, stjal de originale Torah-ruller fra Templet, før det blev jævnet med jorden, og overgav dem til en bestemt jødisk officer, selvbestaltet profet, spindoktor, historiker og romersk håndlager. Mandens 'kunstnernavn', var Josephus Flavius. Han gik også under andre navne: Saulus, Paulus eller Joseph af Aramathea - alt efter behov. Sammen med alexandrinerne og romerne skabte han fra sit domicil i Rom: kristendommen. Formål: passivisering af de oprørske jøder, der med stort mod og indædt fanatisme havde smidt romerne ud af Palæstina forinden. Senere viste den passifistiske designer-religion, 'jødedom-light' kaldet kristendom sig at være yderst effektiv mod ALLE romerrigets oprørske elementer, og det afblomstrede riges arvtagere, den katolske kirke, har siden nydt godt af dette design.

Er der en klokke, der ringer, når man hører om en gruppe voldsomt rige jøder, der hyrede en supermagt, Rom, til at smadre deres fjender og en gruppe ditto, der hyrer en supermagt, USA, til at smadre deres fjender?

Her kunne vi vælge at gå tilbage i tid og analysere jødernes tidligste historie i Egypten eller det babyloniske rige. I stedet for foretager vi et spring frem til sidst i 700-tallet / starten af 800-tallet, hvor en stort rige - i dag nærmest glemt - nord for Tyrkiet, syd for Rusland og øst for Bulgarien bekvemmeligheds-omvendte sig til jødedommen for at slippe for det sydlige Abbasid-Khalifat, det nuværende Tyrkiet. Der boede givetvis jøder i området, men khazarerne, som de hed, og deres rige, Khazaria, havde som sådan intet med Palæstina/Judæa at gøre. Efterkommerne af disse folk findes i dag i området omkring Hviderusland. Man kaldte dem dengang for 'land-piraterne', da de var berygtede for deres brutale og ryggesløse hang til at plyndre og svindle. Senere blev de kendt som de ashkenaziske jøder. Bemærk at det kortere ord 'nazi' indgår i det længere ord 'ashkenazim'. Man plejer normalt at modstille dem med 'sefardim', de orientalske jøder, der havde slået sig ned i bla. Spanien.

85% af dem, der i dag kalder sig jøder, er efterkommere af disse bekvemmeligheds-omvendte khazarer, som tilsyneladende intet har at gøre med de folk, der beboede oldtidens Palæstina. Det har derimod de nuværende palæstinensere - en kendsgerning, der er et særdeles ubekvem for zionisterne, der er efterkommere af de khazariske slægter, de 'store jøder', som er de 'falske jøder'. Dobbelt ubekvemt.

Det skal dog nævnes, at khazar-fortællingen også bliver betvivlet at folk, der normalt er meget kritiske overfor zionismen: David Duke og 

Jamen, kan man spørge sig selv, har man ikke lov til kalde sig selv jøde, hvis man har lyst? Ifølge jøderne selv, så er svaret klart NEJ! En jøde defineres på en helt bestemt og rigid måde: det er en person, der er født af en jødisk mor. Slægtsfølgen er matriarkalsk, og der kan ikke dispenseres fra det, medmindre det er godkendt af det rabbinske råd. Altså hvis en forelsket ungersvend ønsker at gifte sig med en jødinde, så kan der gøres undtagelser og foretages en konvertering. En jøde kan aldrig blive ikke-jøde, men en ikke-jøde kan i særlige tilfælde tildeles status som jøde. Dette peger i øvrigt tilbage til jødernes egyptiske herkomst. Vi ihukommer senere sir Walter Scotts ridderroman om Ivanhoe og jødinden Rebecca. Så en masse-konvertering af et helt landområde til jødedom er ifølge traditionen komplet umuligt. Ikke desto mindre fandt det sted.

Vi laver springet frem til nutiden. Professor ved universitetet i Tel Aviv, Schlomo Sands er ikke i tvivl. Han har som jøde studeret fænomenet 'det jødiske folk' og 'den jødiske stat' og hans udsagn er: ingen af delene findes, begge dele er en tilsnigelse. Det jødiske folk er et zionistisk koncept. De mennesker, der udgør indbyggerne i Israel og deres slægtninge i resten af verden har intet slægsmæssigt, genetisk eller historisk fællesskab. Det jødiske folk er simpelthen en konstruktion. Og det er i virkeligheden ikke anderledes end at tale om 'franskmændene', 'italienerne' for ikke at tale om 'amerikanerne'. Det er blandingskulturer med vidt forskellig slægtsmæssig herkomst.

Så hvad er problemet? Problemet er, at jøder hævder, at de er ét blod, én slægt/stammekompleks og ét folk, og at der er en historisk kontinuitet. De er oven i købet selve Jahwe / Guds udvalgte folk. De nuværende repræsentanter for det, som alexandrinerne og romerne skabte: den rabinske jødedom, den amputerede jødedom, er så kloge, at selv Gud spørger dem til råds.

De siger selv, at de er 12 stammer, hvoraf mindst én af dem er pist-fosvundet, og her nærmer vi os kernen til zionismen. Det er en politisk ideologi, der bygger på stamme-tænkning, på engelsk: tribalism. Et 2-3000 år gammelt stammekoncept har overlevet til i dag og er transformeret til en sær anakronistisk og dog nutidig politisk ideologi. Det er i virkeligheden uhyre primitivt: nabostammen skal dø, og nabostammen er i princippet alle andre mennesker i området, altså på planeten Jorden. Hele det gamle testamente, som er jødisk, fortæller om, at alle andre folkeslag og stammer bør og skal slås ned, hvorefter Jahwe ser velvilligt på sit folk. Det jødiske begreb goyim,de andre, hedningene, undermenneskene, alle Guds forkastede folk, dem kan man behandle, som man har lyst, og man kan til enhver tid lyve for dem, undertvinge dem, slå dem ihjel eller blot få dem til at gøre det beskidte arbejde. På det punkt er jøder ikke belastet af det kristne synds- og skylds-begreb.

Et særlig betændt begreb, der ustandseligt bliver hevet frem af zionisterne er: antisemitisme! Det er simpelthen blevet til abra-kadabra-trylleformularen, der med et et vift med tryllestaven zapper enhver berettiget kritik af alle former for dårlig opførsel udført af jøder. Der er bare et par seriøse og temmelig absurde problemer ved begrebet. En semit er ikke et medlem af en menneskerace. Begrebet stammer fra sprogforskning. Semitiske sprog er en kæde af sprog, som primært stammer fra fønikerne (foenikisk - fonetisk). Dernæst aramæisk, maltesisk og ... tadaaa: arabisk! Og dem er der rigtig mange af i verden. Så hvis man er anti-semit, så er man primært anti-arabisk. Det vil med andre ord sige, at jøderne er det mest antisemittiske folkeslag i hele verden, siden de hader og foragter arabere.

På den baggrund er det egentlig ret utroligt, at de har fået lov til at bruge det ord på en så eksklusiv og armvridende måde. For det er en boomerang, der i selve ordets udtale rammer dem selv i hovedet. Det synes verdensopinionen slet ikke at have bemærket. 

Det fortæller samtidig en historie om ordets forheksende og besnærende magt. En del af kuppet af Holocaust består i et sideløbende kup af begrebet semit. Anti-semit betyder, ifølge zionisternes okkupering af ordet, anti-jødisk - som om semitter (en betegnelse for folk, der taler sprog af en bestemt type, ikke en racebetegnelse) er afgrænset til jøder. Og da 85% af alle de, der kalder sig jøder overhovedet ikke er beslægtet med semittiske folk fra Mellemøsten, og hvis sprog i øvrigt var jiddish, så bliver hele verbaliseringen dobbelt absurd. Begrebet er en showstopper, en tabuiserings-trylleformular, en portion arsenik designet til at stoppe enhver kritik af zionisternes agenda og overgreb.

Lige nu er verdenszionismen ved at heltekåre Ariel Sharon, massemorderen og terroristen! Ved at glorificere en krigsforbryders eftermæle, baner man vejen for fortsat løgn, dominans og nye overgreb og for fastholdelse af det privilegium, som disse på verdensplan ganske, ganske få mennesker nyder. Er det ikke snart på tide at hive sutten ud af munden på dem?

Historiker på RUC, Morten Thing, selv af jødisk oprindelse, tager bladet fra munden i en artikel i Information, 13.01.14 med titlen Tid til opgør med jødisk særstatus. Han synes også at have fået nok. Frankrig har for tiden en politisk korrekt sag om komikeren Dieudonné, hvis optræden er blevet forbudt, fordi han tillader sig at gøre grovkornet grin med jøder, der som små forkælede børn  kræver at blive særbehandlet, pakket ind i lyserødt vat og strøget med hårene. Morten Thing siger:
(antisemitisme) er et ord, som dækker over for meget. Netop fordi man holder fast i den særlige status og bruger det om ALLE, der kritiserer, så er begrebet blevet udvidet helt vildt. Det burde efter min mening slettes fra sproget og erstattes med mere præcise ord. Når man betegner det, som Dieudonné gør, med det samme ord, som man bruger til at beskrive Hitlers gerninger under krigen, så er der et problem med det ord'.
Zionismen har på det seneste haft en særdeles betydelig og ubehagelig indflydelse på netop fransk politik. Den forhenværende præsident Sarkozy's fremmeste rådgiver var filosoffen og zionisten Bernard Henri-Levy, bare sig navnet, der hviskede præsidenten i øret, at Zion gerne så, at Frankrig gik i spidsen for at angribe Libyen, myrde Gadaffi og stjæle landets guld, ressourcer og vandteknologi. Det havde det jødiske House of Saud givet grønt lys for, og der var maaange penge i det. Det gjorde de så.

Man kan på egen hånd opleve, at hvis man fyrer en vits af om jøder, og der er en jøde tilstede i lokalet, så siges der: 'Hov-hov, det er kun os, der må sige den slags'. Sandt nok findes der en særlig form for jødisk humor, der til tider kan være ret krads, og i virkeligheden har jøder masser af selvironi og kan være totalt morsomme. Men politisk korrekthed er noget ganske andet og er ikke beregnet på at være morsomt. Politisk korrekthed er et masseødelæggelsesvåben beregnet på at destruere kritisk samtale. Politisk korrekthed transformerer samtale til envejs-kommunikation.

Begrebet og funktionen er et resultat af nøje studier af menneskelig adfærd, tankegang og dets social-psykologiske reaktionsmønstre. Bare sig ordet 'social-psykologi', og så ved du, hvor begrebet stammer fra: Frankfurterskolen, den europæiske marxisme. Det var her, den jødiske marxisme gik hen, da man måtte erkende, at den internationale arbejderklasse ikke havde tænkt sig at afstedkomme verdensrevolutionen, og at Marx's teorier altså var forkerte. Man så sig om efter andre segmenter, 'klasser' og mekanismer.

Hvad siger du - er zionisme og socialisme/kommunisme/marxisme ikke det samme? Så vil jeg råde dig til at studere den tidlige settler-bevægelse i Palæstina og deres afsæt. Kibbutz-bevægelsen gik ud på at skabe kommunistiske celler, og børn i kibbutzer blev/bliver opdraget kollektivistisk, dvs. på sand kommunistisk vis taget fra deres forældre og anbragt i institutioner. Jeg kender systemet delvist indefra, da jeg har tilbragt tre måneder af min idealistiske ungdom i Beit Sera syd for Tiberiassøen (Geneserath Sø i Bibelen). Jeg har i 70'erne med egne øjne set ruinerne af de store forladte landsbyer i Jeriko, hvor indbyggerne stadig i dag er flygtninge i Jordan og Libanon - benægtet af zionisterne, der hævder, at Palæstina var helt tomt og ubeboet, da de rykkede ind - tomt land = tag-selv-bord (tomt land - hvorfor havde man så mure, pigtrådshegn og vagttårne omkring kibbutzerne?) Denne perfide settler-filosofi fortsætter ufortrødent i dag, og deres metoder er som i dag som dengang: terror.

Danmark oplever i disse dage også en snigløb fra et af de zionistiske overnationale finans- og gangstersyndikater, Goldman-Sachs. De har lige købt DONG-Energy for en slik med kraftig hjælp fra en korrupt dansk minister ved navn Bjarne Corydon. Og hvad skal de så med et dansk energiselskab? Kast blot et blik på den nye 'gold-rush', jagten på olie i Arktis omkring Grønland - and look no further. Forvent i øvrigt som danske meget store store stigninger i energipriser i nærmeste fremtid.
For en gangs skyld ankom der en indsigtsfuld kommentar i Dagbladet Information:
http://www.information.dk/486303

Zionismen er som en forgrenet svamp, der har bredt sig i verden, og som fodrer sig af dem. Hvor end denne politiske ideologi og dens sideskud stikker sit hoved frem, lugter der af misbrug. Det er simpelthen på allerhøjeste tid, at tæppet bliver hevet væk både foran og under det zionistiske projekt. Vi kan ikke vente længere. Mennesker - og jøder! i alle lande: skær denne pestbyld bort fra jeres krop! Som jøder siger: vær et Mensch, et menneske-menneske.


__________

PS! Lidt trivia. Vidste du, at der ligger en jødisk stat på størrelse med Israel længere mod øst end Mongoliet?. Hvis du googler: 'Jewish Autonomous Oblast', så dukker der et land op mellem Rusland og Manchuriet ved den store Reka Amur-flod kun 1000 km til Beijing - ingen afstand i det område. Befolkning taler jiddish. De undgik med nød og næppe Stalins Holocaust. Der kan man bare se, verden er fuld af overraskelser.

Kommentarer

Send en kommentar

Populære opslag