9/11 - elevatorversionen

af James Corbett, på dansk ved morton_h, the blogger

Om morgenen d. 11. september gennemførte 19 mænd bevæbnet med hobbyknive ledet af en mand i dialyse, der var udstyret en bærbar computer og en mobiltelefon, en penetrering af verdens tungeste luftforsvar og mest velbevogtede luftrum ved at overmande passagerer, sikkerhedsfolk og piloter i 4 rutefly og flyve dem fuldstændig udenfor deres planlagte rute i mere end en time - uden at der undervejs var indblanding fra ét eneste militærfly.

Det lykkedes disse fanatiske fundamentalister, der holdt af at hælde alkohol i hovedet, sniffe kokain og bo sammen med strippere med lysrødt hår, at ramme 3 (ja 3!) skyskrabere og få 4 større bygninger tilsammen kaldet World Trade Center til at forsvinde i den blå luft, og uden at en brøkdel af bygningsmaterialet ramte jorden. I Washington DC lykkedes det samtidig en amatørpilot, der dårligt kunne flyve en enmotoret Cesna, at manøvrere en Boing 747 ind i en proptrækker-bane med en nedstigning på 300 meter i en 70 graders vinkel og ned til et par meter over jordhøjde direkte ind i facaden af Pentagon i netop det kontor, hvor personalet arbejdede på at finde de 2.3 trilliarder (2.300 milliarder) dollars, der på mystisk vis manglede, og som forsvarsminister Donald Rumsfeld ikke kunne gøre rede for i kongressen dagen forinden, 10. september. At der aldrig dukkede dele af det formodede fly op, forstyrrer ikke fortællingen.

Heldigvis vidste nyhedsmedierne, hvem der gjorde det indenfor et par minutter: Osama bin Laden, chefredaktører og kommentatorer vidste det indenfor et par timer: Osama bin Laden, regeringen vidste indenfor en dag: Osama bin Laden. Beviser faldt direkte fra himlen og ned i skødet på FBI i form af et uskadt pas fra en af flykaprerne midt i ruinerne, hvor ikke så meget som en computer eller kontorstol fandtes intakt, da alt var blevet til nanostøv.

Herefter var der så en stak mentalforstyrrede konspirationsteoretikere, der tillod sig at mene, at der måtte finde en undersøgelse sted. Denne undersøgelse fandt derefter nødtvungent sted med forsinkelse, med underbevillinger, sat op til at mislykkes, med seriøse interessekonflikter og systematisk cover-up fra start til slut. Den byggede på vidneudsang opnået via tortur og destrueret materiale, hvor bla. Bygning 7 var udeladt (+ de fire andre lavere bygninger), Able Danger (en simulation, hvor de indkaldte hi-jackerne troede, at de deltog i en øvelse), Ptech, Sibyl Edmunds (whistleblower), OBL og CIA og den stribe af militærøvelser, der havde tappet luftrummet omkring New York og Washington og i øvrigt fuldstændig simulerede 9/11 eventen.

Pentagon løj slet ikke om det, Cia løj slet ikke om det, Bush-regerningen løj slet ikke om det. Bush's og Cheney's vidnesudsagn ved ingen noget om, for de udtalte sig off-the-record, udenfor edsansvar og bag lukkede døre. Ingen spurgte om, hvem der finansierede angrebet for det var 'af ringe betydning'. 9/11-kommisionen svarede sandelig på alle spørgsmål, altså lige bortset fra alle de spørgsmål, der kom fra pårørende til de omkomne. Kommissionen placerede sandelig alt ansvar for udåden, altså lige bortset fra at ingen mistede deres job eller blev straffet. De fastslog at angrebet var 'mangel på forestillingsevne' eller som George Bush sagde: 'Jeg tror sørme ikke at regeringen eller den foregående regering kunne have forestillet sig, at nogen ville flyve ind i bygninger med fly' - altså bortset fra Pentagon, FEMA og NRO, hvis forestillingsevne sådan set ikke fejlede noget.

DIA destruerede 2 terrabytes data om eventen, men det var i orden, for de var sikkert ikke betydningsfulde. BSCC destruerede deres data om insider-trading før eventen, men det var i orden, for det var bare en del af deres historiske data-registrering. NIST destruerede deres model om kollapset af WTC, for som de sagde: 'Det ville blot kompromittere deres data-sikkerhed'. FBI stadfæstede, at deres data skulle skjules fra offentligheden, men det var i orden, fordi FBI sandsynligvis ikke havde noget at skjule.

Osama bin Laden gemte sig i Afghanistan, men slap væk på en eller anden måde. Så gemte han sig i en hule i Tora Bora, men slap væk på en eller anden måde. Så levede han i en forstad til Islamabad i årevis, mens han anvendte den mest avancerede teknologi i verden, og mens han udsendte video efter video, og mens han blev yngre og yngre undervejs. Til sidst blev han fanget i et heltemodigt kommando-angreb, der ikke blev videooptaget, og hvor han ikke gjorde modstand eller brugte sin kone som skjold, og hvor kommandosoldaterne slog den efter sigende bedste kilde i verden til viden om terroristangreb ihjel og skyndte sig at smide hans lig i vandet uden at fortælle om det. Derefter døde et par dusin medlemmer af det selvsamme heltemodige kommadoteam i en helikopterulykke i Afghanistan.

Dette er de sande sandheder fortalt af de folk, der fortalte dig om JFK, og hvordan hans hovede skød fremover (det var bagover), om hvordan irakerne tog babyer ud af inkubatorerne og myrdede dem, om hvordan irakerne havde masseødelæggelsesvåben. Hvis du har spørgsmål om disse forhold, er du selvsagt en flagermuselort, en paranoid tin-foil-hat, en dyre- og børnemishandler, og du vil blive udstødt og foragtet af alle. Og hvis du elsker dit land og din regering, regnbuer, rock-and-roll, hundehvalpe, æblekage, din bedstemor, så vil du aldrig udtrykke tvivl om noget som helst, der har at gøre med denne historie. 


Nogensinde!

9/11 - The Truth in 5 Minutes


_______________________


af morton_h, the blogger

Er verden blevet klogere siden? På ingen måde.

Journalisten og forfatteren Carsten Jensen beklager sig over, at vi har 'svigtet' i Afghanistan. Hvad er nu det? Først læser man med interesse starten på hans artikel i Information, og nu gik det lige så godt... men åh nej, så copy-paster han George Bush's, the neo-cons, FEMA's og den korrupte 9/11-kommissions gennem-manipulerede makværk af en rapport, altså den statsgodkendte konspirationsteori om, at en langskægget nyresyg mullah med stok havde sænket syv bygninger i New York fra en hule i Afghanistan. USA måtte reagere og vi måtte gå i krig iflg Carsten Jensen, hele tiden, igen-igen. Konspirationsteorien og dens præmis er fuldt accepteret. Man ser Carsten Jensen for sig, mens han kaster sig på en bedemåtte fem gange om dagen vendt mod ... nej ikke Mekka, men Wahsington D.C.

  Manden har ulykkeligvis ikke gjort sit hjemmearbejde og er fanget og fastlåst i paradigmet om det islamiske terroristangreb. Han har overhovedet ikke forstået terrorismens og terrorens væsen, han har ikke identificeret problemet og 'fjenden', hvis man overhovedet kan bruge sådan et ord. Han konkluderer, at vi ikke førte krig nok, at vi ikke gjorde arbejdet færdigt, at arbejdet var fint i sit afsæt og sin præmis, og at det er DET, det ufærdige arbejde, som vi skal føle os skamfulde og skyldige over.

Carsten Jensen er endnu en af venstrefløjens gate-keepere, der forhindrer, at nogen går ud af den vej og spørger seriøst om, hvorvidt selve hovedpræmissen for den svinske Afghanistankrig i røven på USA-imperialismen affødt af en dygtigt iscenesat westernkulisse kaldet 9/11 overhovedet er underbygget. OG dermed og ikke mindst alle de krige, der fulgte efter, startende med Afghanistan. Carsten Jensen er repræsentant for en bundnaiv, total-forført venstrefløj, der har reageret nøjagtigt som planlagt af behavouristerne og spindoktorerne ansat af den globale krigs-elite, der ved lige så nøjagtigt, hvordan højt begavede, og tilsynelandende tænkende typer som Carsten Jensen tænker, føler og reagerer.

Der findes særlige måder at bedrage intelligentsiaen på. Man finder deres svage punkt og døde vinkel. Man finder deres skyld, skam og politisk-ideologiske korrekthed og så vifter man med de rigtige sydfrugter for næsen af dem. Netop fordi venstrefløjen, det 20. århundredes dominerende intellektuelle, har fornægtet al religion og religiøsitet ved at citere Marx: religion er opium for folket, så opdagede de aldrig, at marxismen og socialismen/kommunismen VAR en religion, fordi religion er fraskriven sig ægte tænkning og hengiven sig til ideologiske dogmer. De pegede løs på splinten i naboens øjne, men opdagede aldrig bjælken i deres eget - for nu at blive i sproget. Religiøs ideologi eller ideologiseret religion er simpelthen MÅ-DEN til at få tænkende mennesker til at opgive at tænke. Eller - og dette er komplekst og svært at forklare, indrømmet! - at få dem til at tænke videre som besatte, men uden at de anfægter hoved-præmissen og altid nøjes med at tænke indenfor en særlig tænkningens indhegning, et tankesæt.

En begavet mand som Carsten Jensen er et barn af den tid. Hans hjerne er dannet i det 20. århundredes skismatiske sort-hvide verden og den tænkningens indhegning, der blev skabt her. Han er god til at gråtone det sorte og det hvide, men han får ALDRIG skovlen under hovedpræmissen, og verden bliver for ham sort og hvid. Han er et stykke intellektuelt rockwool, der isolerer potentielle tænkere fra at forstå, hvad der fandt sted og hvorfor. Han har puttet verdensbegivenheder ind i sin navleregion, geopolitk bliver hos ham til et narcissistisk projekt. Han når aldrig samme niveau som sit forbillede Bruce Chatwin, der opsøgte verden i form af en erkendelsesrejse og skrev, så englene sang. Han bliver heller aldrig en rigtig krigskorrespondent, for han har ikke en Pepe Escobars dybe indsigt og uforfærdede mod.

Carsten Jensen vil bare gerne have opmærksomhed, han vil gerne ses og elskes. Han er på sin vis frygtelig velmenende, men som man siger: vejen til helvede er brolagt med gode viljer. Carsten er semi-journalistisk sprogartist, men Carsten vil rigtig gerne være en stor forfatter. Det vil muligvis ikke lykkes for ham, før han erkender, at man ikke kan klynke sig til storhed og at der ikke er noget fremtid i at væve i kilometervis på politiske korrektheder.

En samtale om civilt ansvar
Den intellektuelle uansvarlighed
Det intellektuelle fjols

Carsten Jensen som 'case' er blot endnu et sørgeligt eksempel på, i hvor sørgelig forfatning den danske - hvis vi for en stund skal nøjes med at tale om det nationalt - intelligentsia befinder sig og har befundet sig efter netop 9/11. Den tilstand fornægtelse og total vægring ved at tænke, der indfandt sig i kølvandet, har endnu ikke fortaget sig. Der var tilløb til egentlig tænkning og samvittighed i forbindelse med starten af Irakkrigen, men det fortog sig hurtigt, da de opdagede, hvor underholdende det var med krigssnuff på TV. Der var varmet op i forvejen under Bosnien-krigen, hvor sønderbombninger blev til computerspil. Wow, man kunne næsten sidde i cockpittet og trykke den af!

Så lod medier og potentielt kritiske røster sig intimidere af lystløgneren og psykopaten Fogh-Rasmussen. Herefter var der ikke mere intelligens tilbage i hodet på dem. De fattede ikke en bønne af finanskrisen. De fattede ikke svindelnummeret med menneskeskabt global opvarmning. De begyndte at lovprise EU-kratiet. De heppede løs på fire nye angrebskrige efter Afghanistan. De stemmer på politikere, der lyver dem lige op i ansigtet. Og hvis man konfronterer dem i flok med ubehagelige facts fra de varme lande og de syv have og påviser, ja dokumenterer, hvordan de er blevet taget i røven, så plumper de straks ned i en bunke logiske fejlslutninger, hvor de citerer et jakkedyr, der blev kaldt 'eksperter', der lige udtalte sig i forgårs i TV. 'Far' sagde noget, og derfor må det være sandt. End of discussion! De lader andre tænke for dem. Deres verdensbillede er dannet af TV og noget pulver, der faldt ud af en avis.

Deres dumstolthed er i visse situationer ganske omfattende. For at dække over deres uvidenhed, som de har skaffet sig via manistream-medier, kan de fnysende finde på at slynge om sig med kategoriske meninger om emner, som de aldrig nogensinde har studeret seriøst. Intelligentsiaen og især venstrefløjen er blevet reaktionær. De reagerer uden at tænke. Men jeg vil vove den forsigtige påstand, at der sidder en lille nisse i baghovedet på dem, som er ganske klar over det. Men de dækker over den flovmand, at de svigtede groft ved at lukke øjne og ører og sprede ben for den multi-strengede forførelsesakt, de blev udsat for. Før-under-og-efter 9/11.

De har aktivt/passivt bidraget med at videregive en verden til deres børn, som fra starten af er inficeret med disse store løgne og udsigt til støvler, der uanfægtet tramper hen over deres og andre menneskeansigter fra nu af og ... resten af evigheden. Medmindre deres børn vil være i stand til at reparere deres svigt og få vendt skuden. Men det gør de nok ikke, for de fleste unge har travlt med at dope sig med sociale medier, lir, druk og totale ligegyldigheder. En minoritet hopper på honningfælden og lader sig forføre af øko-fascismen og bliver de nye Agenda 21 stormtropper, grønne FDJ'er og hitlerjugends. Altså blot en militant udgave af deres forældres politiske korrektheder, som de giver en ekstra skrue, hvorved de blive nyttige super-idioter for agendaen.

Intelligentsiaen vil heller ikke være i stand til at gennemskue et forestående globalt finanskollaps, der får finanskrise 1 til at blegne. 3 generationer af intelligentsia har fået vredet hovedet rundt på hver deres måde. Og så møder man alligevel ind imellem menneskelige undtagelser med et forbløffende klarsyn - fra alle generationer. Uden nødvendig med svar på rede hånd men med en intakt nysgerrighed, samvittighed og tæft for, at der er noget helt galt med diskursen og mainstreams forlorne ideologi-spind.

Så tænker man: er der alligevel håb forude? Har det hele ikke været forgæves, og begynder 10-øren at falde 25 år efter 10-ørens afskaffelse?

Kommentarer

  1. Det du her beskriver, er at nogen er mere zombi end andre zombier. 2014 vil fremvise en hel hær af zombier i specifikke og unike dødstilstande, alle frembragt at de kontrollerende magter, der fuldt inkompetent har deformeret en hær af individer, så formen mangler plads til selverkendelse af det totale globale bedrag.
    Umiddelbart virker fænomenet som en gave fra livet, at dem der udfører selvdestruktion ikke selv bemærker det. Medens vi, der tilstræber det konstruktive, må bevidne og erkende forfaldet.

    SvarSlet
  2. Kære Morton H. Meget spændende og omfangsrig blog du har med mange velskrevne og interessante indlæg. Vil gerne sende dig en mail og en forespørgsel.
    Kontakt mig gerne via bellamondo.dk

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg