Hybris og Nemesis


af marco_hanuman, the bloggerBegår den globale herskerklasse hybris i disse tider?
Oplever de omsider deres nemesis?
Hvis svaret på det spørgsmål er bekræftende – og det er der mange grunde til at mene – så er det samtidig svaret på et andet af de store spørgsmål i tiden

Hvad skal vi gøre for at vende den destruktive udvikling og genskabe en Verden, hvor der findes trivsel for mennesker?


Svaret er en udbygning af denne bekræftelse: Det finder allerede sted. Lad os se os omkring og få øje på det. Løsningen er, at folk alle steder i et eller andet omfang og på et eller andet felt har fået nok af dødsruten mod Globalistan-Dystopia og begynder at røre på sig. Det gør folk, fordi de samtidig i et eller andet omfang er begyndt at forstå, hvad herskerklassen har haft gang i, og at deres iværksættelser aldrig har haft andet formål end for at fremme egne interesser og ikke folkenes, menneskehedens interesser. Tværtimod. 

Perverse tendenser
Det er ikke, fordi herskerklassen ikke har set det komme. Det har de. Deres hybris består i, at de blot tror, at det stadigvæk er et managementproblem for dem. De tror, de kan gøre det samme, som de altid har gjort: overføre deres egne tendenser til alle andre. De har tendenser til vold, had, undertrykkelse, krig, grådighed, misundelse, misbrug. Og det, der er værre, nærmest ubeskriveligt og unævneligt. De har formået at eksportere deres perversiteter til alle andre. De mener, at de stadig vil være i stand til at reproducere det store socialdarwinistiske del-og-hersk verdensteater på ubestemt tid.

Herskerklassen mener grundlæggende og for det første, at mennesker er for dumme til at fatte noget, hvorfor de altid vil være regerlige (manageable). Hør bare ordet manage-ment, hvor ordet manage/manege indgår. Vi bliver trukket rundt i manegen. Men folk er trætte af at være cirkusheste og klovner. Folk er udmattede af at køre væddeløb i Circus Maximus. Cirkus er cirkel er hjul er hamsterhjul. Folk har fået nok af blodig underholdning i Colosseum. Globalismen er en kolos, og hybris består i, at kolossens arkitekter og ingeniører sparede på fodtøjet og brugte ler i stedet for granit.

Så igen:Hvad skal vi gøre for at vende den destruktive udvikling og genskabe en Verden, ...?


Vi kan understøtte kolossens fald ved at understøtte alle de mange-mange tiltag, der allerede finder sted. Mange er små i omfang i sig selv, mange er i deres spæde start, mange er ufuldkomne (det siger sig selv), og mange kan vise sig enten at være blindgyder eller forfalskninger fra starten. Men summa summarum er de svære at overse, for mange finder sted overalt.

Der er en tendens – og husk, hvor tendenserne kommer fra! - også blandt tænkende mennesker til bare at skyde alt i sænk. De har forelsket sig i analysen af Dystopia i en grad, at de er blevet afhængige. De har slugt den sorte pille. Hver eneste gang, der dukker noget op, der kunne være lovende, fokuserer de ensidigt på, at det ikke er den rene, ubesmittede, ukorrumperede form. De bruger konstant ord som kontrolleret opposition, når de ser et nyt tiltag, der peger i en anden retning. De er i bund og grund idealister, og idealister kan ikke fordøje en ikke-ideel verden. De har internaliseret Dystopia – har vi ikke alle det? - og kan ikke slippe det. Helt slemt bliver det, når de begynder at føre krig mod hinanden, bagtale hinanden, udrense og udstøde hinanden. Socialdarwinisterne kan ikke få hænderne ned - nu gør de det sgu igen!

Vi er blevet taget til fange i Verden Af I Går. Det underlige med mentale fængsler er, at fangvogteren en dag kan glemme at låse døren, og fangen benytter sig ikke af lejligheden. Fangen nægter ligefrem at bruge døren, for hvad findes der mon udenfor cellen? Cellen stinker, men det ved fangen i det mindste, hvad er.

Så igen:Hvad skal vi gøre for at vende den destruktive udvikling …?


Øvelsen 
Vi kan øve os i mindre portioner i at bevæge os udenfor cellen.

Er det ikke det, der finder sted?Et fænomen som E-Bay er lidt interessant. Folk øver sig i en genbrugs- og bytteøkonomi, som peger i en anden retning end monopol-kapitalismen.

Skal vi så ikke bare være bange på en ny måde? Kan trenden med decentralisme ikke også korrumperes og kuppes? Selvfølgelig kan den det, og det finder af samme grund også sted. Paranoikeren vil altid forsøge at finde nissen, der flyttede med, men kommer dermed til at overse essensen i tiltaget i sin urene form.

Et overordnet og uhyre interessant fænomen er eurasianismen – hvis vi skal give det et -isme-udtryk. Genforeningen af Europa og Asien. Husk, at de to verdenskrige var den britiske herskeklasses værk for at splitte Europa og Asien eksemplificeret ved splittelsen af båndet mellem Rusland og Tyskland. Og de forsøger minsandten at gøre det igen! Der marcherer store styrker op i Polen i disse dage, og NATO’s aggressive missiler og kanonløb peger atter mod Øst. Imperiet retter igen sin aggression mod De Ulydige, og alle de ideologiforvirrede tumpenakker har igen fået at vide i fjernsynet, at de og vi skal klappe i hænderne over det! For de derovre-derude er de onde, mens vi vil det åh-så-godt.

Herskerklassens hybris består i, at de nu sigter direkte mod en ny verdenskrig, for det stunt virkede to gange. Men denne gang er de læst og set, for de braldrer konstant op om det.

Fænomenet i og omkring det amerikanske præsidentvalg er interessant. Det kan ikke forstås entydigt, dertil er der alt for meget grums i maskineriet. Al den snak om, hvorvidt Mr. Trump er the good eller the bad guy er irrelevant. Han er ingen af delene. Han er et udtryk for, at befolkningen og langt ind i dele af American Deep State har fået nok af kursen mod destruktion. Det kan stadig gå helt galt, og Mad Max-scenariet er stadig en option, hvis kolossens lerfødder revner. Men selv helt ind i den herskersyge klasse er der nu modvilje mod kursen, for det er så småt ved at gå op for dem, at alle deres egne privilegier er truet af deres egen kurs. I den samvittighedsløse finansverden er der ligeledes ved at udvikle sig en forståelse af, at det 3.500-årige gælds- og skyldsbaserede pengesystem har nået sidste holdbarhedsdato. Det har udviklet sig til en kolos, der nu ikke engang har lerfødder, men er helt uden fødder! Det er værdiløse værdier, der ikke afspejler, at de ikke er bakket op af virkelige ressourcer og værdier, og som blot ekspanderer som en gasart i den ikke længere blå luft.Russerne og kineserne har i et stykke tid opkøbt guld. Ikke at en guldstandard er løsningen på problemet, men vejen væk fra dollarimperiet går via genskabelsen af en reelværdi-baseret økonomi, hvor guldreserver er en del af projektet. Guld var en af årsagerne til overfaldet på Libyen, for Gaddafi ville skabe en afrikansk dinar baseret på Libyens guldreserver. Lande uden centralbanker – altså en udenlandsk kontrolleret og privatejet bank, der svindelagtigt er navngivet som en nationalbank – er systematisk blevet overfaldet af amerikanerne og NATO med støvler på jorden i form af syntetisk terrorisme.

Vestens befolkninger ser fjernsyn, så de har meget svært ved at forstå, at alle folk i udkantsverden har forstået det meste af det, de ikke selv aner noget som helst om. Også her er det interessant, hvordan herskerklassens medier har sovet i timen og er blevet overhalet indenom af nyhedsmedier i udkantsverden. Folk begyndte i stor stil at se rt.com og press.tv. Uafhængige og ikke-korrupte journalister – de rigtige, de voksne journalister, ikke skriverkarlene, bladsmører-drengene og skærmdukke-tøserne i Kanal Infantil – optrådte både her og på egne kanaler, der overhalede mainstream-luderfabrikkerne indenom for fuld skrue. 

FAKE 
Her begår luderfabrikanterne så hybris igen. I panik over, at de har mistet menings- og informations-monopolet, opfinder de memet Fake News. Selv akademia-institutioner som Stanford-universitetet har nu lavet en ’officiel’ liste over Fake News-media. Herskerklassen tror, at de nu igen kan censurere sig ud af den stadig stigende kritik af deres embedsførelse. Embede – ombud – de er ikke længere vores ombudsmænd, for det er dem, der fabrikerer fake news 24/7/365. Derfor vil dette stykke hybris også ramme dem som en skarpsleben boomerang midt i panden. Det oplevede journalisten Patrick Henningsen, da han kom på listen. Hvorfor gjorde han det? Udover at han leverer fremragende journalistik, så kørte han for nylig en hel uge på sin nyhedskanal 21stcenturywire.com med fokus på netop fake news. Det var dog ikke just det samme, som meme-o-logerne havde tænkt, for det var deres fake news, der pludselig kom på menuen. P.H. havde lynhurtigt grebet bolden og var løbet med den. Hermed bragte han sig selv og sin formidling op i en liga, hvor han reelt blev farlig for herskerklassen og dens fakeness. Så hvad skete der? Hybris fører til Nemesis. Han forøgede sit seer-lytter- og læsertal. Den dag en blog, et site eller et medie ender på listen over fake news, eksploderer de i fjæset på fjolserne! Alle de nysgerrige skal selvfølgelig straks hen og tjekke ud, hvad det var, der fortjente en sådan udsøgt opmærksomhed.

Havde folk været mere trænede i at håndtere herskerklassens orwellske nysprog, så var begrebet konspirationsteori blevet vendt om som et verbalt anti-masseødelæggelsesvåben og returneret til at teori-fabrikanterne, der har fodret og implanteret os med falske teorier om virkeligheden. Den officielle bortforklaring på 9/11 var én stor f...... syntetisk konspirationsteori. 

Satan 
Der findes to forklaringer på begrebet Satan eller Shaitan. Den ene er den prometheuske. Djævelen/Satan stjæler gudernes lys. Han er demiurgen, der har forfalsket Guds skaberværk og sat sig i hans sted. Han er Mørkets Fyrste og denne verdens hersker. Ergo, vi lever i Helvede. Den anden forklaring er, at Shaitan er modsigeren. Han er Guds tjener, der er sendt ud på den specifikke mission, at prøve os. Hvis vi ikke gennemskuer ham, er vi dumpet til eksamen. 

Gustav Doré afbilleder Lucifer/Satan som en bøsserøv.
Meget apropos i disse politisk korrekte LGBT-tider.
Så mens vi har 9/11 fremme, Djævelens kunstværk – komponisten Karlheinz Stockhausens forbløffende præcise karakteristik af fænomenet – så kan vi næsten retrospektivt takke herskerklassen for at give os en sådan indsigt i deres syge tankesæt. I det omfang, vi har gennemskuet den hændelse, der gav startskuddet til det nye århundrede/årtusind, og dermed alle lignende hændelser i kølvandet, har vi gennemskuet det sataniske, og er ikke længere dets tjenere. Som Matthew Raphael Johnson siger det: Globalismen er Antikrist. Det er kampen mod netop globalismen, alle dens gerninger og al dens væsen, der er essentielt lige nu. Globalismen er Mephisto er vampyren. Så snart lyset skinner ham i ansigtet, må han vige bort.

Det er endnu et svar på spørgsmålet:Hvad skal vi gøre …?


Vi kan restaurere og genetablere de enklaver af udødelig og uforstyrret visdom, der er overlevet og overleveret. Ovennævnte Raphael M.J. er russisk ortodoks filosof, teolog, forfatter og historiker. Og nationalist, uhuuh … flere af hans ’titler’ får hårene til at rejse sig på politisk korrekt troende, både kulturmarxister og kultur-alternativister, ifølge hvilke nationalisme og religion er tabu og roden til alt ondt. Badevandsanalytikere smider som regel alt ud, de ikke forstår til bunds, for så er der rent bord, hvorved de bedre kan bilde sig selv ind, at de dog har forstået noget. Hvis noget er sort, så findes der noget, der er hvidt. I reaktionær analyse danner man sin mening ud fra, at der er noget, man i hvert fald er helt sikker på er af det onde, og som man derfor mener det modsatte af. Indenfor feltet af falske logikker hedder det en stråmandHvorfor taler vi nu lige pludselig om religion?

For det første: fordi den russisk-ortodokse kirke er den dybeste form for kristendom, vi har. Take it or leave it! Den har netop alt det, som Romerkirken fuckede up. Studiet af kirkefædrene kaldes patristik. De stammer fra en tid, før Øst-Vest-kirke-skismaet, og fædrene læses stadig i dag i den ortodokse kirke. Hvor Romerkirken er en politisk organisation – Vatikanet er en stat – er Østkirken en noget anden størrelse. Ikke at de adskiller religion og politik, for Østkirken blander sig i alt, også politik. Den ser det som sin opgave, hvilket også var grunden til, at Lenin og Trotskij gjorde alt, hvad de kunne, for at nakke den. Derfor ser man den igen i dag spille en aktiv og konstruktiv rolle i det postkommunistiske, russiske samfund. Hvad der er afgørende at forstå er, at det igen (postkommunistisk) sker med folkets velsignelse. 

Den sorte pille
For det andet: fordi den russiske ortodokse kirke leverer et eksempel på, hvad religion også kan være. SortPille-Narkomanerne har her slået pjalterne sammen i en uhellig alliance med kommunisterne, der mente, at religion var opium for folket. De har ingen skelneevne, de kan hverken skille skæg fra snot eller bukke fra får. Sortpillerne er skabs-newagere, der i det ene øjeblik siger, at religion er noget korrumperet møg, mens de det andet øjeblik fabrikerer en syntetisk pseudo-religion. Vi er ikke religiøse, siger de, vi er spirituelle, hvilket er meget fint! Javel ja, nazister var også spirituelle, frimurere er også spirituelle, okkultister er spirituelle, satanister er spirituelle, jesuittere er spirituelle. Dronning Victoria, Imperialismens rugehøne, var hamrende spirituel og brugte hele sin nærmest udødelige alderdom på at dyrke spiritisme. That’s the spirit!

Det er ligeledes blevet politisk korrekt blandt sortpille-narkomaner at hævde, at Islam er den rene ondskab. Ligesom det på sær bagvendt vis er blevet politisk korrekt blandt kulturmarxister (og deres vedhæng, der ikke ved, at de er funktionelle kulturmarxister) at hævde, at Islam er åh-så-skøn og at vi skal elske den i al dens væsen. Ingen af delene er sand, der holder vand. Seneste udgave er blot led i den politisk korrekte feel-good kampagne, der skal få sortpillerne til at fornægte, at det er OS, der har gjort millioner af mennesker hjemløse i Mellemøsten, Afrika og Centralasien. De kompenserer for deres uvidenhed og deres amoral ved at prædike deres skyld-skam- og frygt-baserede korrektheds-religion.

Påstand: underbevidstheden ved det hele. Den ved, at den er blevet forløjet, og at underbevidsthedens overetage nu medvirker til en forbrydelse. Den giver sig selv syndsforladelse.Sortpillerne ser fuldstændig bort fra Islams korruption via Det Britiske Imperium, der skabte politisk Islam, salafisme, wahabisme, det Muslimske Broderskab og terrorregimet Saudi-Arabien. Hvilket for øvrigt er de samme, der skabte terrorregimet Israel ved at omstyrte Det Osmanniske Rige og dets stabilitet. Det Islam, de som standard harcelerer over, er imperialistisk korrumperet Islam. De gør det samme, når de harcelerer over Kristendommen, hvilket vil sige feudalistisk korrumperet Kristendom. De springer direkte fra det specifikke til det generelle, hvilket er uvidenskabeligt og ahistorisk. 

Kulturfuckerne ser fuldstændig bort fra, at de om nogen skabte en pseudoreligion med alle religionens værste træk. De har et heftigt sæt skyklapper på, der ikke tillader dem at se, hvordan deres trossæt er en klon af en parodi på religion. Det er også derfor, at de opfører sig frelst, at deres ideologi består af et dogmesæt, at deres institutioner har et præsteskab, at deres modstandere begår helligbrøde og kaldes hedninge (der bruges selvklart et andet vokabularium), at de fremsiger credo og synger salmer, når de er i selskab med hinanden, at de hænger plakater op af deres profeter på væggene (især populært i 70’erne), at de bedriver missionsvirksomhed, er knaldende autoritetstro, og at korstog, hellig krig og massemord bestemt ikke er dem imod, så længe det er politisk korrekt, og syndsforladelse er indbygget i den ideologiske pakke, de har downloaded. For nylig har de endog fusioneret sig med en af de gamle religioner – den måske mest korrumperede - ved at indsætte en jesuittisk (= kommunistisk) pave.

For selvfølgelig blev både jødedom og kristendom korrumperet. I flere omgange. Vi ved, hvad der skete, vi ved, hvem, der gjorde det, vi ved, hvor det fandt sted og vi ved, hvornår det fandt sted. Vi ved også, hvorfor man valgte at gøre det. Det er i virkeligheden ret simpelt: religion går rent ind. Ligesom TV i prime time. Og der er selvfølgelig særdeles skumle sager omkring Islam, der fortjener langt større bevågenhed. For både Kristendom og Islam gælder det, at deres hellige bøger først blev nedskrevet flere hundrede år efter de skelsættende hændelser, der skulle have fundet sted. Redaktionen havde al den tid, de skulle bruge. Islam forlader aldrig et land, de først har okkuperet. Det tog spanierne 600 år at smide dem ud af den iberiske halvø. Folkemord er dem ikke ubekendt, 100 millioner indere blev myrdet, da mogulerne indtog Indien. Historieforfalskning fandt sted bigtime i Islam. Mekka lå oprindelig i Petra, den nabbatæiske kultur, Edom. Interessant, for Det Røde Edom var hjemstedet for Esau’s stamme, der er den forsvundne jødiske stamme. Mange vigtige byggerier, der hævdes at være islamiske, modsiger alle Islams regler for helligt byggeri: den store moske i Cordoba, Taj Mahal, den gyldne moske på klippen i Jerusalem. Masser af problemer.

Jødedom har ligeledes masser af problemer. 95% af de, der kalder sig jøder, er overhovedet ikke jøder. De er efterkommere af khazarer, hvis konge tvangsomvendte dem til jødedom i 700-tallet for at undgå Islams annektering af Khazaria, et rige, der strakte sig over nuværende Khazakhstan, Ukraine og Hviderusland. Den khazariske mafia, zionisterne, har deres rødder tilbage i dette krigeriske og pseudoreligiøse morads. De var de ashkenazisiske jøder, efterkommerne af de fake-jødiske khazarer, der i det forrige århundrede græd krokodilletårer ved Babylons floder og scorede et landområde i Mellemøsten, i dag kendt under navnet Israel, hvor deres forfædre aldrig havde sat deres ben.

Røg vi ud af en streng ved at tale om religion? Overhovedet ikke. For 3. Verdenskrig er designet som et scenarium, hvor Islam skal bekæmpe Jødedom og Kristendom, hvorved kulturen og menneskeheden, som vi kender den, skal ødelægges. Vi kender herskerklassens perverterede filosofi bag scenariet. Det blev offentligjort under pseudonym af frimurerkongen Albert Pike tilbage i slutningen af 1800-tallet. Det var ifølge insidere blandt de illuminerede, Leo Taxil, en jesuitter-agent, der egentlig forfattede det. Alle tre verdenskrig er nøje beskrevet 20 år før 1. Verdenskrig. Bismarck forudsagde det på samme tid. Leo Tolsjoj på samme tid. Nøglepersoner i La Belle Epoque kendte herskerklassens planer om at ødelægge Verden, som vi kendte den. 

Sådan ser fjæset ud på en prisbelønnet insider, der fremlægger herskerklassens blueprint for en ny verdenskrig. Året er det markante 1992, vendepunktet, året for den anden store udplyndring af Rusland og Imperiets krig mod Jugoslavien.


Samuel Huntington skrev i 1992 sin bog Clash of Civilzations, hvor han opdaterer Albert Pike/Leo Taxils insider-udladning og beskriver det scenarium, der er 3. Verdenskrig, hvor Islam er udset til at være både den nye krudttønde fra Balkan (det falske flag), de mongolske horder, og syndebukken på én gang. Syndebuks-konceptet er et talmudisk koncept, et kabbalistisk offerritual, hvor bødlens skyld ved håndspålæggelse overføres til offeret. Så her er endnu engang det zionistiske fingeraftryk på en planlagt udåd, allerede inden den er fuldbyrdet. Horder af masseindvandring vælter ind over Europa for tiden. Hvem står bag? ISIS og George Soros. ISIS er et Mossad-projekt, finansieret af Saudi-Arabien (House of Saud, en gammel jødisk familie iflg. CIA), organiseret af USA, hvis regering er totalt korrumperet af zionister. George Soros er ærke-zionist, khazarisk finans-terrorist, kultursvindler, organisator af farvede revolutioner og fake-NGO-frontorganisationer for CIA. Vi har just set en af Soros-zombierne, Hillary Clinton, udgyde sit sataniske slim som præsidentkandidat. Alene af den grund bør Donald Trump som minimum få en chance, så længe den varer, for han sparede menneskeheden for Hillary, den værste møgkælling og smatso, der kan gå på to ben. Hvilket hun så ikke kan længere, for hun er ved at blive ædt op af Parkinson's, eller hvad det nu er, der får hende til at skvatte om på gader og stræder. Mens hendes mand, pædofilisten, narkobaronen, finanssvindleren, løgneren, voldtægtsforbryderen Kill Bill er ved at blive ædt op af … noget andet. Se på hans fjæs, det står skrevet på ham! Dette mafiøse ægtepar vil uden tvivl gå over i historien, den dag den bliver skrevet, som det værste gang øgleyngel, sammen med Bush-mafiaklanen.


Øgleynglet på verdensscenen er én ting. Deres klakører er i virkeligheden en langt mere alvorlig sag. Venstrefløjen i USA og simultant i Europa var ellevilde med bitchen, femi-terroristen, superløgneren, Rockefeller-darling, Madame Pretend de Luxe, Hillary Clinton. Som minister i Obama-regeringen organiserede hun ISIS og overfaldet på Libyen. Sammen med sin mand og deres særdeles suspekte Clinton Foundation, stjal hun milliarder af dollars fra bl.a. haitianerne efter orkanen, hvilke fonden kanaliserede ind i valgkampen i 2016. En helt særlig genre: godgørenheds-pengevaskeri. At hele sagen om den haitianske katastrofe var afprøvningen af et af herskerklassens nye eksotiske klimavåben, er en helt anden sag. Fukushima, say no more.Jamen, hvad skal vi dog gøre …?


Vi gør det allerede i både skrivende og læsende stund. Vi formidler opmærksomhed og potentiel viden. Vi leverer modspil til de autoritetstro imperiale piksuttere. Hver eneste gang vi gør opmærksom på herskerklassens overgreb på menneskeheden, hælder vi vand på kolossens lerfødder. Kolossen falder, derom kan der ikke være tvivl. Det sker i slow motion. Tyngden og hastigheden, hvormed den falder, kan diskuteres. Men faldet sker lige nu for næsen af os alle sammen.Lad dog i det mindste være med at forstyrre kolossen i faldet.
Og i det omfang, du selv er blevet mega-parasittens underparasit, så slip dog din navlestreng.


Kommentarer

 1. Hvad skal vi gøre for at vende den destruktiv udvikling?
  Tja, vi kan jo begynde med at indse, at vi ikke kan vende den.
  Dernæst kan vi beslutte ikke at være en del af den.
  Leve i en hule, udvinde salt fra Middelhavet og bytte det med grøntsager og andre fornødenheder.
  Fodre et par høns.
  Fange et par fisk.
  Se på solnedgangen over havet.
  Føle hjertet tynges af lykke over at være - og være væk.

  SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg