Syrien - en 50 år gammel plan

I det følgende har jeg valgt at bringe en kommenteret oversættelse af en blog fra WashingtonBlog fra den 28 juli 2012 med teaseren:
Falsk Flag i Syrien: En operation, der har været 50 år undervejs?
og overskriften:
Regeringer udfører rutinemæssigt Falsk Flag Terror.

Årsagen er, at blog-artiklen er vigtig, og at den dokumenter med mange links til solide kilder, at begrebet 'falsk flag' eller som det hedder i sin fulde ordlyd på engelsk 'Stand Down Operation False Flag', er en særdeles udbredt praksis hos en række af de mere aggressive aktører på den geopolitiske scene, og det drejer sig især om England og USA. Men der er også israelske, franske og tyske (nazistiske) eksempler. NATO er derfor også via sin opkobling til USA en organisation, der praktiserer denne form for regerings-manipulation og svindel overfor befolkningen.

De direkte nuværende årsag er, at vi nu er vidne til endnu en af slagsen i Syrien.

Psykologien bag tricket er enkelt og universelt. Det rammer os dybt og direkte og metoden er derudover gennmprøvet i hundredvis af år. Det bygger på skyld, skam og frygt. Det virker hver gang. Næsten. For det bliver også opdaget og holdt frem i lyset, og flere og flere mennesker bliver klar over dets eksistens og praksis. Et absolut flertal af menneskeheden er dog uden anelse om, at det foregår, og vælger desuden at tro på deres regering og deres politikere / eksperter / historikere / medier, osv. De vælger at tro på, at folk, der er højt placeret i ansvarsfulde og magtfulde positioner er af højere moralsk standard end dem selv og derfor ikke kunne finde på at lyve og svindle. De vælger at tro på, at de mange døde er faldet for en retfærdig og nødvendig sag. De vælger at tro på, at det er tilfældigheder og omstændigheder udenfor menneskelig kontrol og ansvar, der skaber de lidelser, de befinder sig i.

Det falske flag bygger på en sofistikeret blanding af korruption og forførelse.

Følgende oversættelse (med blåt) fletter egne kommentarer og tilføjelser ind (med rødt).
I den originale blog-artikel er der endvidere mange links, der anbefales til dokumentation og fordybelse. Hvorvidt DU mener, at WashingtonBlog er et pålideligt website, og at deres oplysninger er solide og valide, bør kommer an på en prøve og en krydsreference af ALLE deres oplysninger. Det samme bør også gælde for det, der strømmer som en flod ud af mainstream-medierne, elektroniske og trykte. Hånden på hjertet: hvor mange gør sig den umage?

En ting, som undertegnede har haft svært ved at acceptere, men som jeg desværre må tilslutte mig 100% i dag, er, at mainstream som kilde til reel information er ophørt med at være pålidelig. Fuldstændigt! Vel vidende at Internettet indeholder revl og krat, og at man skal være meget forsigtig, kan man i det mindste regne med - endnu - at ALT findes her: information og disinformation. Til gengælde kan man også være sikker på, at mainstream - med den nødvendige gradbøjning fra total mainstream til undergrund og alternative medier (som desværre også i en del tilfælde er blevet inficeret af den totalitære informationsforgiftning - er ophørt med at viderebringe information om alle de sager, der hidrører vores overordnede livssyn og virkelighedsbillede. Her findes efterhånden udelukkende disinformation.
________________

Du tror måske ikke meget på de meldinger, der også begynder at fremkomme i mainstream-rapporter om, at USA og NATO støtter falsk-flag-angreb udført af Al Qaeda i Syrien?

BBC rapporterer, at britiske og amerikanske ledere havde seriøse planer om falsk-flag-angreb i netop Syrien helt tilbage i 1957. Det var i øvrigt 4 år efter, at de samme regeringer og deres efterretningsvæsener havde omstyrtet den demokratisk valgte præsident i Iran, Mohammad Mossadeq, fordi han ville nationalisere olieselskaberne, der opererede i landet. Han blev som bekendt erstattet af en vestlig nikkedukke, Shah Reza Pahlavi.

I 1957 godkendte Harold Macmillan og præsident Dwight Eisenhower en CIA-MI6 plan om at iscenesætte falske grænse-hændelser som påskud for invastion fra Syriens pro-vestlige naboer og derefter 'eliminere' det meget indflydelsesrige triumvirat i Damaskus.


Rapporten sagde, at når først en tilstrækkelig grad af frygt var blevet skabt, ville kamphandlinger ved grænsen blive iscenesat som indledning til en irakisk og jordansk militærintervention. Syrien skulle, som det hed i rapporten, bringes til at fremstå som gerningsmanden til hændelserne og ophavsmanden til sabotage og vold rettet mod dets naboer. CIA og SIS skulle bruge deres færdigheder til både psykologisk og vha. action i marken at forøge spændingen. Det ville betyde operationer i Jordan, Irak og Libanon, der tog form af sabotage, national-konspirationer og forskellige væbnede aktiviteter, som derefter skulle smøres af på Damaskus. Planen havde brug for en 'Befri Syrien komité' (i dag 50 år senere kaldet henh. 'Den frie syriske befrielseshær' og 'Syriens sande venner') og bevæbningen politiske grupper med paramilitære og andre aktionistiske egenskaber indenfor Syriens grænser. CIA og MI6 ville gøre efterretning på det indre oprør, der altid findes i sådanne lande, som har måttet forhærde sig mod vestens - og de naboers, der allerede er bukket under for vesten -  konstante pres og forsøg på destabilisering. Destabiliseringen skulle blot have et skub fremad. Taktikken er senere set udført med succes af vestens opfindelse, Israel, vendt mod Libanon, der i disse år blev fuldstændig 'balkaniseret' (Kissingeres ydtryk). Disse grupper, der potentiel kunne opildnes til at gøre det beskidte arbejde kunne være hos druserne i syd, folk der forsøgte af befri de politiske fanger i Mezze-fængslet og en opflamning af det muslimske, fundamentalistiske broderskab i Damaskus. Damaskus var en af de byer i verden hvor omkr. 16 forskellige religiøse samfund - selv muslimer og jøder - levede fredeligt side om side. Det skulle nu være anderledes.

Taktikken er i virkeligheden en opdatering af den middelalderlige stil fra korstogene, hvor jøder, kristne og muslimer levede fredeligt side om side i henholdsvis Sydspanien og i Jerusalem. I Spanien blev dette ødelagt af katolikkerne og den spanske konge og dronning. I Jerusalem blev det ødelagt af de horder, der under ledelse af engelske og franske adelsmænd, charlataner styret af politisk og økonomisk begær og religiøs fanatisme i en uskøn blanding, væltede ind i byen og slagtede løs.
Der var flere elementer i det:
 • ren plyndring
 • destabilisering og magtovertagelse
 • del og hersk: 'vi' regerer, når 'de' har travlt med at hugge hovederne af hinanden
 • menneskeofring: de utilpassede utilpassede horder, der skabte uro i de forarmede europæiske land-og by-distrikter blev henh. omdannet til væbnede horder og dernæst reduceret i antal ved at lede dem til slagtebænken på slagmarken. Læg dertil de mere okkulte betydninger af begrebet 'menneskeofring' og 'blodsudgydelse som offerhandling', som vi bla. finder i en mere spiselig version i det kristne nadverritual, men som i sin grund er langt mere grusom. Men det er et kapitel for sig.
 • og endelig: adelig selvforherligelse og ren og skær udløb for kedsomhed. Adelsmænd var den tids 'playboys' og deres yndlingsbeskæftigelse i underholdningsøjemed var krigslege - 'Come, come, there's a good sport …'
Det var disse folk, der opfandt terrorismen. Det er deres efterkommere, der stadig kører vores institutioner, og som stadig holder af at lege krigslege. Og rage til sig. Og udgyde blod. Og udøve magt over andre. Og se andre lide under deres magtudøvelse - de er også sadister og psykopater

Men historien om magtelitens kontinuitet er også et for omfattende emne her. Tilbage til Syrien - eller rettere videre. For indlægget i WashingtonBlog går videre og opregner en stribe falsk-flag-angreb og påviser, hvordan det er helt normalt, at visse regeringer bruger dette kunstgreb som et - af dem selv i hvert tilfælde - legitimt middel til at opnå deres befolknings moralske godkendelse af overgreb på nationer rundt om i Verden. Ihukommende, at det er deres egne befolkninger, der først og fremmest har magt til at sige fra ved fx. at nægte at lade sig rekruttere og afsløre dem i medierne. Af samme grund sørger magthaverne og krigsherrerne ALTID for at kuppe medierne i forbindelse med planlagte aktioner som den syriske. Hver eneste gang, du åbner en avis eller lukker op for dit fjernsyn - og vel og mærke køber budskabet som den sande beretning om virkeligheden - lader du dig fodre af denne hånd, der i sin store nåde beriger dig med, hvad en lille kynisk elite har tænk, at du skal mene om global udåd.

Det er ikke kun i Syrien. Regeringer indrømmer, at de rutinemæssigt udfører falsk-flag-terror, som hævdes at være udøvet af fremmede regeringer mod deres eget folk, de retfærdige frihedskæmpere, der er deres modstandere og deres naboer. Alt sammen som påskud for intervention i det land, der nu fremstår som den onde skurk - og det invaderende land som den gode befrier. For eksempel:
 • En major indrømmede under Nürnberg-procecesserne, at han - efter ordre fra chefen for Gestapo - og andre nazi-agenter forfalskede et angreb på deres egne landsmænd, værdier og ejendom, som det smurte af på polakkerne for at retfærdiggøre invasionen af Polen. Nazigeneralen Franz Halder vidnede også ved Nürnberg processeren om, hvordan nazilederen Herman Göring havde indrømmet, at han havde beordret nedbrændingen af rigsdagsbygningen (1933), og dernæst med succes beskyldt kommunisterne for udåden. Dette førte som bekendt siden til, at det tyske folk valgte Hitler og nazisterne ind som regering, afgav deres civile rettigheder - som man jo gør under krig og undtagelsestilstand - og kastede sig ud i endnu en verdenskrig.
 • CIA har indrømmet, at de hyrede iranere til at posere som kommunister og iscenesatte bombninger i Iran for at omstyrte landet og dets demokratisk valgte statsleder, Mohammad Mossadeq i 1953.
 • Israel har indrømmet, at en israelsk terrorcelle opererede i Ægypten og anbragte bomber i adskillige bygninger, inklusive bygninger tilhørende amerikanske diplomater, og dernæst efterlod 'beviser', der pegede på arabere som gerningsmændene. En af bomberne detonerede i utide og gjorde, at ægypterne identificerede de israelske bombemænd, har flere israelere senere indrømmet.
 • Den tidligere italienske premierminister, en italiensk dommer og den tidligere leder af det italienske efterretningsvæsen indrømmer, at NATO med hjælp fra Pentagon og CIA udførte terrorbombninger i Italien og andre europæisk lande i 50'erne og beskyldte kommunisterne for det. Målet var at opnå støtte hos befolkningerne til at regeringerne bekæmpede kommunisterne og deres fremgang i efterkrigens Europa. Projektet kaldtes for Operation Gladio. Operationsfeltet var altid 'bag linierne'. Som en deltager i det hemmelige program berettede: 'Det var meningen, at vi skulle angribe civile, folk, kvinder, børn, uskyldige mennesker, ukendte mennesker, der befandt sig fjernt fra ethvert politisk spil. Grunden til det var ganske enkel. Det skulle tvinge, forføre disse mennesker, altså den italienske offentlighed, til at bønfalde staten om større sikkerhed. Italien og andre europæiske lande havde just tilsluttet sig NATO, før bombninger begyndte. Dette betyder derfor, at den tidligere danske statsminister nu bogstaveligt talt er leder af en terroristorganisation.
 • Som det er indrømmet af den amerikanske regering, viser et til for nyligt klassificeret dokument, at den amerikanske generalstab godkendte en plan om at sprænge amerikanske passagerfly i luften (der var en detaljeret plan om at ombytte fly) og samtidig begå terrorhandlinger på amerikansk grund for i sidste ende at smøre det af på cubanerne med det formål at retfærdiggøre en invasion af Cuba. Det kan ses på en ABC nyhedsrapport og læses i de officielle dokumenter, der er offentliggjort på forlangende under 'The Freedom of Information Act'. Man kan også i dokumenterne overvære om en diskussion mellem officials om, hvordan det amerikanske konsulat i den Dominikanske Republik skulle angribes med bomber. Dette gik under navnet 'Operation Northwoods'. Mens generalstaben arbejdede på at iværksætte planen, var der køligere hoveder, der forhindrede den: Præsident Kennedy og hans forsvarsminister Robert McNamara nedlagde tilsyneladende veto. For dette og en række andre tiltag fra Kennedys side imod den indre råddenskab i nationen blev han senere myrdet.
 • Planen blev udsat og først realiseret vha. et andet falsk-flag-angreb - denne gange i en lidt større skala - kaldet 9/11. Dette førte både til 'The War on Terror', invasionen af Irak, invasionen af Afghanistan og en komplet forgiftning af verdens tilstand i det årti, der fulgte og videre frem til i dag, hvor Libyen er invaderet, Syrien er i gang og Iran står for tur - for anden gang, kan man sige.
 • Det sydafrikanske Sandheds og Forsoningsråd fandt ud af, at en gren af det sydafrikanske forsvarsministerium kaldet det 'Civile Cooporations Bureau' i 1989 henvendte sig en sprængstofekspert og bad ham om at deltage i en operation beregnet på at miskreditere ANC (African National Congress) og bombe en politibil tilhørende den politimand, der senere skulle undersøge sagen, hvorved ANC blev 'framed' for handlingen.
 • En algiersk diplomat og flere officierer i den algierske hær indrømmer, at den algierske hær i 90'erne med jævne mellemrum massakrerede algierske civile og bebrejdede islamistiske militante for mordene.
  Den franske regering har for nylig været hovedaktøren i et falsk-flag-angreb mod Libyen
  . Nicolas Sarcozy og hans 'Rasputin', filosoffen og zionisten Paul Henry Levy, startede overfaldet på Libyen ved at hævde, at Gadaffi var ved at slagte sin egen befolkning.
 • Tidligere formand for den amerikanske generalstab, Hugh Shelton, siger, at et medlem af Clinton-regeringen foreslog, at man lod en amerikansk pilot myrde som forspil til en krig mod Irak.
 • Ifølge Washington Post har det indonesiske politi indrømmet at de har myrdet amerikanske skolelærere i Papua i 2002 for at smøre det af på en papuansk separatistbevægelse, der stod på listen over terroristbevægelser (sammen med en bunke af andre grupper efter 9/11).
 • Den vel-respekterede tidligere indonesiske præsident indrømmer endvidere, at regeringen sandsynligvis havde en finger med i spillet ved Bali-bombningen.
 • Det er rapporteret af BBC, New York Times og Associated Press, at makedonske officials har indrømmet, at regeringen har myrdet syv uskyldige immigranter med koldt blod og hævdet, at de var Al-Qaeda-soldater, der var i færd med at myrde makedonske politifolk. Formålet var, at Makedonien skulle tilslutte sig Bush's og amerikanernes 'War on Terror'.
 • Tidligere jurist i det amerikanske forsvarsministerium, John Yoo, foreslog i 2005, at USA skulle gå i offensiv mod Al Qaeda ved at lade vores efterretningsvæsen skabe en falsk terrororganisation. Det kunne have sine egne websites, rekrutteringscentre, træningslejre og fundraising-organisation. Den kunne iværksætte falske terrorisk-operationer og tage ansvar for virkelige terroristangreb, hvorved man kunne skabe forvirring i Al Qaedas rækker, få deres medlemmer til at betvivle hinandens identitet og stille spørgsmålstegn ved værdien af intern kommunikation. Dette er i øvrigt super-ironisk, og John Woo, der åbenbart ikke havde gjort sit hjemmearbejde, bortset fra at studere det, som eliten kalder for 'konspirationsteorier', var helt bagud for skemaet i sin egen organisation. For Al Qaeda er allerede en sådan organisation ! Det viser, hvor ringe værdien af kommunikation og hvor stor inkompetencen indenfor hans organisation er.
 • United Press International rapporter i 2005: Amerikanske efterretningsofficerer beretter, at oprørere i Irak bruger den seneste model af Baretta 92-pistolen, men pistolerne synes at have fået deres serienummer udraderet. Eller rettere, der er ikke tegn på en fysisk udradering, men derimod synes de at stamme fra en produktionsserie uden serienumre overhovedet. Analytikere påpeger, at manglen på serienumre skyldes, at serien er beregnet på efterretnings-operationer eller terrorceller med, som de siger, væsentlig støtte fra regeringen. Analytikerne skønner, at de stammer fra enten Mossad eller CIA. Analytikerne gætter endvidere på, at disse agent provocateurs bruger de ikke-sporbare våben samtidig med - og i overensstemmelse med, at amerikanske myndigheder argumenterer for illegitimiteten ved modstand mod den amerikanske intervention - OG legitimiteten ved den særdeles illegitime kampagne, der som senere bekendt byggede på løgn og iscenesættelse.
 • Politiet i Quebec indrømmede, at bøller, der bar raketter ved en fredelig demonstration, i virkeligheden var undercover-politifolk fra Quebec's politi.
 • Ved G20 protesterne i London i 2009 så et britisk parlamentsmedlem civile politifolk forsøge på at opildne mængden til vold. Det samme blev observeret ved klima-topmødet i København og desuden ved flere lejligheder i forbindelse med gadekampe mellem autonome og politi på Nørrebro.
 • En colombiansk militær-løjtnant indrømmede, at hans enhed havde myrdet 57 civile, klædt dem i uniform og dernæst hævdet, at de var oprørere dræbt i kamp.
 • Amerikanske soldater har har på samme vis indrømmet, at de har dræbt uskyldige irakere og afghanere, og dernæst 'tabt' automatvåben nær deres lig for at foregive, at de var militser.
Disse og MANGE andre begivenheder og falsk-flag-angreb kan beskrives og bevises anvendt gennem historien.

Terrorbegrebet er forurenet. Ligesom historieskrivningen er dette ord kuppet og omklamret af de krigsførende magter. De har det selvskabte privilegium indtil videre kunnet definere, hvad terror er, hvem der er en terrorist, og hvem der ikke er og derfor har ret til at bekæmpe disse såkaldte terrorister.

Vi kan med stor fordel udvide billedet. Vi behøver blot at tænke på den bølge af skolemassakrer, vi har været vidne til, og hvor unge på psykofarmaka har myrdet deres skolekammerater. De såkaldte 'bivirkninger' af psykofarmaka er kendt til fulde af medicinalfirmaerne, så der er ikke tale om bivirkninger, men tilsigtede virkninger.

Husk disse angreb på bygninger: Oklahoma, Una-bomberen, 9/11, London-undergrunden, togbombningen i Spanien, myrderierne i Utøia i Norge, Bali-bomberen, bombningerne af et boligkvarter i Moskva (tjetenere?), bombningen af et amerikansk krigsfartøj i golfen, piratbombninger og hi-jacks i Aden-golfen. Hvordan var det med IRA og ETA? Hvor mange ved, at 9/11 var det andet bombeforsøg mod Twin Towers? Hvor mange ved, at bygning 7 faldt sammen 9 timer senere (døøh, hvad er bygning 7...?). I alle disse hændelser er der fremkommet en række af anormaliteter og usammenhængende facts, som landets regeringer ikke ønsker, der skal forskes videre i. Papirer forsvinder, vidner forsvinder, folk bliver truet, medvirkende bliver skudt af politiet, før de kan udtale sig. Medierne ruller frem med den sædvanlige historie om den ensomme galning, der helt umotiveret går grassat uden sammenhæng med nogen anden i hele verden. Osama bin Laden, den ensomme galning, sidder alene med tuban og langt skæg i en hule i Afghanistan og planlægger et succesfuldt angreb på verdens sikreste bygning i verdens sikreste by i verdens sikreste land med det sikreste og mest avancerede militære overvågningssystem.

Resultatet er bagefter som mønster, at folk forlanger mere kontrol, mere sikkerhed og flere indgreb og indskrænkninger af deres civile rettigheder. Folk forlanger - på opfordring selvfølgelig - krig. Med det samme! Den totale krig, krigen mod terror. På opfordring selvfølgelig. Når det nu er så klart et mønster, kan det undre, at folk ikke i højere grad spørger sig selv, om det måske, muligvis, kunne der være en lillebitte chance for, at der kunne være tale om en årsag-virknings-sammenhæng ...? Men meget få mennesker i dag er i stand til at samle mere end ganske få brikker ad gangen, og dette puslespil er meget stort.

Det er højst påkrævet at udstrække det statslige terroristbegreb til de finansielle angreb, som finansinstitutionerne i samarbejde med visse regeringer udøver for tiden. En dybere analyse af fænomenet vil kunne kortlægge, at det i virkeligheden er finansindustrien, der har grebet om disse regeringer og dermed i højere grad kan siges at være bagmændene. Krig og terror er direkte synonymer. Krig ER terror, punktum. I hvert fald i det 20 og 21 århundrede har ingen krig fundet sted, der ikke dybest set er bankmændenes krig. Og når vi for tiden ser adskillige europæiske og en amerikansk befolkning, der er skræmt fra vid og sans og totalt handlingslammede af finansiel-økonomisk depression, ubetalelig gæld regerings-sanktionerede hestekure, gispende efter vejret af luftmangel, så er det en slow-motion-terrorhandling af særdeles store dimensioner, vi bliver udsat for. I EU bliver vi for tiden skræmt til at afgive suverænitet til en ny superstat.

De falske flag senest kørt i stilling på miljøområdet. Hele svindelnummeret omkring menneskeskabt global opvarmning og 'giftstoffet' CO2 er et af dem. Og det helt, helt store projekt, der nu kører ind som en opgradering af det, hedder Agenda 21. Det er så nyt, at du muligvis ikke har hørt om det. Det er så omfattende, at det næsten ikke kan overskues. Og det er ankommet så diskret og vel-timet, 'lækkert', at det ikke er gennemskuet. Det handler om den ultimative suverænitetsafgivelse for alle mennesker i hele verden på alle livets områder. Det er forsøget på det endelige karaktermord på det frie individ og mennesket, som vi kender det. Det er det 21. århundredes elitære hovedprojekt, og dermed realiseringen af det, som både kristendommen, nazismen og kommunismen kaldte for 'tusindårsriget' (kommunisterne kaldte det blot for det 'urkommunistiske samfund', same-same...). Det seneste navn for 'det' er 'kommunitarisme'.

Skulle du også være i tvivl her - hvad du, der har læst så meget som hertil muligvis ikke er - så lad være med at tvivle, fordi du mener, jeg påstår det. Gør dit hjemmearbejde. Gå først og fremmest ind på WashingtonBlog's site og følg de links, der henviser til dokumentationen. Vurder dem seriøst. Hvis der er nogen af dem, der ved krydsreference ikke synes solide nok, så læg dem til side. Bemærk at den liste, bloggen leverer, henviser til faktiske indrømmelser, altså når forbryderne ikke længere kan komme udenom facts. Det betyder også, at der er ca. 10 gange så mange hændelser, hvor forbryderne har kunne kommet udenom facts, og at dette kun er toppen af isbjerget. Ulykkeligvis er enorme mængder af beviser bevidst blevet destrueret af de regeringer, der har kompromitteret sig selv. Vi ved, at det har fundet sted, og at det har været en praksis siden romerne. Listen over biblioteker nedbrændt af romerne er skræmmende lang. Det var dem, der opfandt pogromen, ikke nazisterne eller stalinisterne. USA er deres direkte arvtagere. På Presidio Military Base i San Fransisco er der afbrændt enorme mængder af super-vigtige information. Til alt held er der sluppet væsentlige dele af det igennem via en person, der var ansvarlig for afbrændingen i et årti, og som dagligt har taget fyldige notater. Den historie, som Douglas Dietrich har at fortælle er ikke den, du lærer i skolen. Den er ekstrem, for det, der er begået, er ekstremt.

At imødegå global, regeringssanktioneret ekstremisme vil på et eller andet tidspunkt medføre beskyldning for ekstremisme. Jeg ser frem til at blive beskyldt for den slags. Det vil sandsynligvis komme fra den nye generation af rettroende venstrefløj'ere, der er blevet kuppet af globalisterne, og som frivilligt propaganderer for den globale elite - uden at ane det. Let the games begin.

Kommentarer

 1. Jeg tvivler ikke fordi du påstår det. Jeg tvivler fordi størstedelen af det du skriver er sakset direkte fra forskellige politiske ekstremist-sites, uden du har - ihvertfald ikke noget der fremgår - udvist *skygge* af kritisk sans.

  Hvor meget af ovenstående kan rent faktisk dokumenteres og x-verificeres fra og af anerkendte kilder?

  Noget af din uvidenhed er næsten rørende - f.eks. den her "verdens sikreste bygning verdens sikreste by i verdens sikreste land med det sikreste og mest avancerede militære overvågningssystem."

  Du ved godt at Pentagon - den dag i dag - i bund og grund er en kontorbygning, hvor der er mere eller mindre fri adgang og som bla besøges af 100000 gæster/turister på almindelig rundvisnign hvert år? Eller er det bare een af adskillige hundrede simple facts som dine sites "glemmer" at fortælle, fordi det ikke passer ind i konspirationsindustriens fortælling? Og som du så ikke rigtigt har lyst til at forholde dig kritisk til?

  Ak ja.....

  SvarSlet
 2. Det er ikke nok længere, at kalde folk for ekstremister. Man er nødt til at forholde sig til facts og gøre sit hjemmearbejde.

  En ting, jeg har opdaget er, at det altid er ekstremister, der har det med at kalde folk for ekstremister. 'Ekstremisme' er et spinn-ord, der passer fint i George Bush's 'War on Terror', det 21. århundredes hellige korstog. Hvis der er noget der er ægte ekstremistisk, så er det de usigelige slagterier af mennesker, der i øjeblikket foregår under den klamme prætekst af 'humanitær bistand'.

  Det er også temmelig ekstremistisk, at der øjensynlig er så mange civile personer, der frivilligt stiller sig til rådighed for dets underbygning ved at stikke en buttplug af et jackstik op i røven på sig selv, transformere sig selv til små køkkenhøjttalere, der transmitterer 'programmet' og copy-paste gentager de præfabrikerede udsagn, som, hvis de var i stand til at træde et par skridt tilbage og vurdere deres egne udsag, ville opdage, at det på INGEN måde kan være i deres interesse at fremsige dem.

  Det er et folkelig Helsinki-syndrom at det er lykkedes at få så mange mennesker til at identificere sig så meget med den elite, der røvpuler os dagligt. Vi er blevet håbløst (?) forelsket i vore egne bødler.

  Det er sørgeligt. Og fligen er blot løftet for de uendelige grusomheder, som vore såkaldte 'allierede' og 'generøse beskyttere' har udsat os og egne befolkninger for.

  SvarSlet
  Svar
  1. Det er muligt det ikke er "nok", men hvis man rådt sluger f.eks. Douglas Dietrich's zombie og vampyr-nonsens, hvad er man så? Og hvor meget kritisk sans har overhovedet? :-)

   Jeg ved ikke om konspirationsbevægelsen er "forelsket" i sine egne idoler - Alex Jones, Griffin, Icke, Ruppert, ... men den blinde ihærdighed de citerer deres crap med, er nok tæt på. Og så slipper de jo bekvemt nok for at nogle stiller spørgsmål til konspirationsløgnene.

   Har du f.eks. nogensinde overvejet hvorfor alle i 911kookbevægelsen bortcensurerer de advarsler der kom fra brandfolk før Bygning 7 kollapsede? Fordi det selvsagt underminerer deres "controllede demolition" løgn, som hele paranoiaindustrien lever af. Præcis samme årsag til at 911kookbevægelsen generelt altid prøver at bortcensurere enhver kritik. Har du nogensiden reflekteret over det?

   Men ja - der er ingen tvivl om at konspirationstilhængerne i *den* grad er ramt af stockholmsyndromet.... ;-)

   Slet
  2. Thomak, kig på verden og du vil se, du er under det syndrom og lever så smukt i det ;-)

   The Plan -- according to U.S. General Wesley Clark (Ret.)
   http://www.youtube.com/watch?v=SXS3vW47mOE


   Vesten`s og CIA`s forbindelse til oprøret i Libyen og Syrien.
   http://www.oplysning.org/-blogartikler.html

   Slet
  3. Wilder, Prøv at kig ind i dig selv og det materiale du blindt tror på. Hvornår har du sidst turde stille kritiske spørgsmål ved de ting du finder på nettet der bekræfter dig selv?

   Hvis du turde være kritisk, ville du jo ikke være en så lydigt loyal soldat i konspirationsindustrien, vel? :-)

   Slet
 3. Du almægtige, Morton - du har fået alletiders spammer og tosse på din fantastisk gode blog.

  Thomak er "berømt" i bloguniverset for sine hadfulde udfald mod selvstændigt tænkende mennesker.

  Han er helt abnorm og udtrykket kook giver ham et kick. ligesom når en vampyr ser/lugter blod.

  SvarSlet
 4. Tak Lene!
  Jeg tager Thomaks udfald som et indikator om, at der er ramt plet. Torsken bed simpelhen på snøren. Og hvis jeg var til den slags, kunne jeg føle mig smigret :-)
  Man kan så spekulere på, hvis man gider spilde sin tid på det, hvorvidt mr. Thomak står på en eller anden 'paylist' hos disinformations-debunker-slænget?

  SvarSlet
  Svar
  1. "disinformation-debunker-slænget" = de der tør stille de spørgsmål i ikke selv må eller tør i konspirationsindustrien? :-)

   Slet
 5. The Plan -- according to U.S. General Wesley Clark (Ret.)
  http://www.youtube.com/watch?v=SXS3vW47mOE


  Vesten`s og CIA`s forbindelse til oprøret i Libyen og Syrien.
  http://www.oplysning.org/-blogartikler.html

  SvarSlet
 6. @lene johansen og andre

  Statsterror eksisterer - deklassificerede arkiver lyver ikke.

  Ja, hvis ikke Thomak er en professionel disinfo-operatør, så er han Komiske Ali, hvilket er endnu værre end Stockholm-syndrom.

  Thomak er kendt som berygtet hvidvasker af afskyeligheder, og med ALT for meget tid på hænderne.

  Ligeså hjernevasket som hjernevasker-sergenten i Full Metal Jacket er, ligeså tragikomisk er Koma-Thoma. Med alt det som Thomak udspyr over årene har jeg svært ved at tro, at han selv tror på det, da logikken er så gennemhullet, og af den grund tænker folk, at han simpelthen må være shill.

  SvarSlet
  Svar
  1. der finds desværre TROLLS der er ansat til at kritisere dem der tænker anderledes og stiller spørgsmål til hvordan og hvem der styrer os. selføleligt er de fleste totalt uvidende om alle de ting der er skjutl fra os via propaganda, også kalt public relations. det er kunca 1 år siden jeg fik mine øjne åbnet for hvad der I virkligheden sker I våres planet. tag f.ex. fluor I tandpasta, som jo er en ætsende gift. det æder op kalk og tænderne er består jo af kalk..så da jeg begyndte at søge info og viden, fandt jeg ud af om alt muligt andet også...9/11 sandheden ,medicinfirmaernes fæle spil ,gmo,chemtrails og geoengenering, agenda 21, dollar kollaps og de løgne vi bliver madet med om vores ekonomi bla. at danmarks national bank skulle styres af danskerne da den jo er privat ejet og dermed de folk der er ansat der må jo arbejde for ejeren. SOM ikke er dansk men en privatperson og profitten går da til ejeren?????at bankerne laver penge ud af den blå luft (læs bogen; de gode penge . skrevet af ole bjerg) og meget mere... og vi sidder bare og ser til når våres rettigheder bliver taget fra os I "frygt for terrorisme" at I nyhederne idag blev sagt at hvis man mistænkes for at værende på frihedskæmpernes side I syrien(og snart alle lande, kan tænkes) kan de tage ens pass !!! INDEN man har lavet någet!!! vågn op allesammen før alle våres rettigheder er borte. jeg tilføjer at jeg er modstander af våld og opfodrer ingen til at begå vold, men vi skal ikke tige stille mere. Komments anybody?

   Slet

Send en kommentar

Populære indlæg