Hyldest til digternes digter

Hos Usura
bor har ingen mand i et hus af sten
med stenblokke godt skårne og vel tilpassede
så deres form beskytter deres ansigt

Hos Usura
har ingen mand malet sit paradis på kirkevæggen
harper og lys
eller jomfruen der modtager budskabet
og hendes glorie, der blev skabt til at modstå overgreb

Hos Usura
raser ingen mand Gonzaga over sine arvinger og konkubiner
intet billede bliver skabt til at vare eller leve med
men bliver skabt til at sælge - og sælge hurtigt

Hos Usura
står synd mod natur
her er dit brød for evigt rådne stumper
uden bjerg-hvede og kraftigt mel

Hos Usura
vokser stregen sig tyk

Hos Usura
findes ingen tydelige grænser
og ingen mand kan finde hvile
stenhuggeren har ikke adgang til sine sten
væveren holdes borte fra sin væv

HOS USURA
ankommer ulden ikke til markedet
fårene indbringer ingen fortjeneste hos Usura

Usura er er en pest

Usura sløver nålen i pigens hånd
og stopper spinderens håndværk

Pietro Lombardo kom ikke med Usura
Duccio kom ikke med Usura
ejheller kom Pier della Francesca's 'Zuan Bellin' med Usura
ejheller blev 'La Calunnia' malet

Ejheller kom Angelico, ejheller kom Ambrogio Praedis
Der kom ingen kirke af sten med indskriften: Adamo me fecit

Ikke med Usura Sct. Trophime
Ikke med Usura Saint Hilaire

Med Usura kom rust på mejslen
Med Usura kom rust i håndværket og hos håndværkeren
Usura gnaver i væverens tråd
ingen lærer at væve guldtråd i mønstret

Azure får svamp hos Usura
fløjlsvævet er ubroderet
smaragder finder ingen Memling

Usura rammer barnet i moderskødet
Usura er den unge mands frierier
Usura har bragt impotens til sengen
Usura ligger mellem bruden og brudgommen
MOD NATUREN

Usura har hentet horer til Eleusis
Lig bliver anbragt til festmåltidet
på Usuras bud

Ezra Pound

Hør digteren læse:
Læs den originale tekst:
http://www.poetryfoundation.org/poem/241052


af morton_h, the blogger
 
Ezra Pound skulle som det 20. århundredes literære gigant om nogen have haft alle de mest prestigiøse priser i litteratur. Han fik ingen af dem. Til gengæld fik hans fire mest kendte elever, T.S. Elliott, W.B. Yeats, Earnest Hemmingway og James Joyce allesammen nobelprisen i litteratur. Alle fire er i dag særdeles kendt, men Pound er nærmest gået i glemmebogen. Hvad de færreste er klar over, er, at uden hans indsats havde de ikke løftet deres niveau til det højeste, men havde alle været talentfulde middelmådigheder.

See these burning eyes, filled with wisdom and poetry

Historien gentager sig med Borges, som aldrig fik Nobelprisen. Gabriel Garcia Marquez sagde ved overrækkelsen af sin pris, at han modtog den under protest, for Borges skulle have haft den længe før ham. Det viser noget om en komitee, der udover at være politisk-ideologisk indfarvet også lider af inkompetence.

Ezra Pound begik den 'fejl', at han vidste for meget. Han havde studeret den amerikanske økonomi og vidste, at den var bygget op på løgn og svindel, og at pengemændene var forbrydere - dengang som i dag. Præsident Roosevelt og hans slæng følte sig truet af denne indsigt fra en så markant person og sørgede på samme vis som Josef Stalin gjorde for, at Pound blev spærret inde på et sindsygehospital resten af sine dage, og at hans navn og omdømme blev sværtet til. Roosevelt havde stærke kommunistiske sympatier og støttede Sovjet med store pengesummer. Pound fik udover sin falske diagnose som sindsyg påhæftet prædikatet fascistisk sympatisør. Roosevelt havde foranstaltet et kynisk karaktermord motiveret af fejhed og egoisme. Og ganske ironisk, når man betænker, hvad fascisme i sin essens er: korporatisme, syndikalisme. Altså sammensmeltningen af virksomhederne med staten og afmonteringen af republikken og demokratiet. Det er nøjagtig, hvad der siden er sket med den amerikanske stat.

Springet frem mod denne korporatisme - selvom den altid har været en rød tråd i amerikanske historie, der fra starten som omdrejningspunkt har haft bankmændenes magtkrig mod den amerikanske befolkning - springet skete simultant med udbrudet af bankmændenes 1. storkrig: 1. verdenskrig i form af det finansielle statskup, der kaldes Federal Reserve Act, for al kontrol med den amerikanske økonomi smides i hænderne på en gruppe private bankforetagender med kontor i Wall Street og hovedkontor i The City of London.

Pounds indsigt i det store amerikanske svindelnummer var motiveret af, at mange af hans bedste venner var døde i skyttegravs-slagterierne under 1. verdenskrig, og han slog sig ned i Library of Congress for at trevle igennem al tilgængelig relevant viden for at finde ud af, hvorfor dette var sket. Han fandt bla. ud af, at krigen varede langt udover, hvad der var strengt påkrævet (hvis man overhovedet kan bruge det udtryk..) og at det var sket udelukkende for at sørge for, at finansmogulerne kunne vride flest mulig penge ud af projekt, nu da det var i gang. Krig i den skala er helt uhyre indbringende. Han gjorde et stykke seriøst hjemmearbejde, hvilket blev hans skæbne.

Pound talte seks sprog flydende. Et af dem var kinesisk. Han oversatte klassiske kinesiske skrifter af Kung Fu Tze og andre. Hans avancement med form var uovertruffet på hans tid, og han tilskrives æren for udformningen af modernistisk æstetik indenfor digtning. Hans hovedværk kan siges at være løbende gennem hele hans værk, kaldet Cantos, sange. Projektet var så ambitiøst, som tænkes kan: undersøgelsen og beskrivelsen af mennesket fra sin oprindelse og frem til hans tid.

Han var åndsbeslægtet med Dante Alighieri, som han kendte indgående. Dante beskrev Usura, ågervirksomhed, som en af dødssynderne, og ågerkarlene er saftigt beskrevet i hans poetiske portræt af Helvede i Den Guddommelige Komedie. Den katolske kirke har haft en særdeles ambivalent forhold til Usura. Mange vil mene, at Sct. Peters hus, hjemstedet for kryptokratiet, ER Usuras Hus. Selve hovedkirken i Rom er bygget for midler skaffet via åger og afladshandel. Denne synd kan de så skrive på listen ved siden af børnemishandling, historieforfalskning, mord og undertrykkelse.

Kommentarer

Populære indlæg