Uden det gode og din oplysning er der ikke håb - delingen i befolkningen

af ChaosNavigator


' Et samfund af får, vil med tiden avle en regering af ulve'
- Bertrand de Jouvenel

'Hvor folket frygter regeringen er der tyranni - hvor regeringen frygter folket er der frihed'
- Thomas Jefferson, Amerikansk præsident (muligvis
John Basil Barnhill)

"Menneskeheden står i et vakuum, og fra et vakuum er der en direkte vej til tilintetgørelse og degeneration....der er intet som peger på, at udvikling fortsætter. Tværtimod - vi ser klart væksten af personlighed på bekostning af essens, dvs. væksten af det kunstige, det uvirkelige, det fremmede, på bekostning af det naturlige, det virkelige, hvad som er ens eget....nutidig kultur forlanger menneskelige robotter, og folk mister utvivlsomt deres uafhængighed og bliver forvandlet til robotter, automatons, til dele af en stor maskine....mennesket bliver en villig slave. Det behøver ikke længere lænker. Det begynder at blive glad for dets eget slaveri. Og dette er det mest forfærdelige som kan ske for mennesket'

- Gurdjieff

Problematikken er delingen i befokningen - eller lad os omformulere det meget enkelt:

Hvis man er informeret om hvad som sker i verden får man det dårligt - hvis man er uvidende om, hvor grelt det står til, har man det psykisk bedre.
Uvidenhed er salighed.... men ubevidsthed.

I det første tilfælde kan man hjælpe andre og sig selv - i det andet tilfælde kan man ikke hjælpe andre eller sig selv. Når Staten og massemedierne ikke længere tjener folket, og et flertal af individer tror på Staten og massemedierne, er det opskriften på en katastrofe.

På bekostning af sandhed skal staten og medierne sørge for, at folk selvfølgelig skal have det ‘hyggeligt og godt’ i lykkelig uvidenhed. Man bør tænke godt og grundigt over, hvem som drager fordel af denne uvidenhed, og hvem som bliver skadet. Dette gælder ‘Krigen mod Terror’, overvågning, vacciner's farlighed, medicinalindustrien som mafia, bankernes forarmende pengeskabelse ud af den blå luft, løgnen om Syrien, massemediernes censur, Irak, Afghanistan, Libyen, frihedsrettigheder, m.m.m.


Ted Talk Video: CBS journalist - Astroturf: Hvordan massemedierne hjernevasker befolkningen


Belastende viden VS uvidende salighed.
 

 I det første tilfælde kræves, at man ikke længere sluger alt, hvad Staten og medierne fortæller som skinbarlige sandhed - i det andet tilfælde bibeholder man illusionen, for at opretholde en (større) psykisk ligevægt. Dette er f.eks. velkendt blandt aktivister i Mellemfolkeligt Samvirke, etc. hvor udbrændthed, stress, etc. er reglen.  Men den 'aktivisme' som fordres af mennesket nu, er langt mere krævende end det de beskæftiger sig med i Mellemfolkeligt Samvirke.

Sidste år mødte jeg en af mine gamle venner. Han sagde, at hans 'livskvalitet var øget' betragteligt efter, at han ikke længere beskæftigede sig med 'konspirationsteori' - han havde fået det 'så meget bedre' efter, at han havde droppet det, og kan ikke tåle det mere. Forståeligt, men problemet forsvinder ikke ved at omtolke det, ignorere det, for summen af enkeltindivider i samfundet, som foretrækker denne 'løsning' er på bekostning af bevidsthed, og ubevidstheden kommer kun den mafiøse Stat, medier, multinationale firmaer, m.fl. til gode - ikke almenvellet. Hvis jeg ikke er bevidst om svindelen med ekstremt dubiøs videnskabsforfalskning mht. farlige vacciner f.eks. kan jeg IKKE advare eller hjælpe andre, og i værste fald kan min datters sundhed ødelægges for livet fordi jeg blev en 'nyttig godtroende idiot'. Blot endnu ét eksempel.'Der er dog en deling i befolkningen; dem som er bevidste om Gøtzsches og andres lignende pointer - og på den anden side dem, som er fanget af blind tiltro til lægerne. Det virker, som om medicinalindustrien og tiltroen til læger kan psykologisk sammenlignes med Platons Hule: Den undvegne fange, der har mistet tiltroen til medicinalindustrien, vender tilbage til hulen for at informere sine medfanger om, at de er fanger. De tror ikke på ham og truer med at slå ham ihjel, hvis han forsøger at sætte dem fri..'
- Sygdomsindustrien og Helbredelsen - en samtale med Doktor Carsten Vagn-Hansen

Nu er min gamle ven 'tryg' igen, nu hvor medierne har bragt ham ind i folden igen, og han er ikke længere eksponeret, som eksemplet med kyllingerne (se forneden).

Situationen er analogt til den Faustiske pagt med magt, hvor følgende scenarie gælder:

Så længe en Stat og Massemedierne bedrager, destruerer og fratager frihed, og deres diabolske modus operandi er uanfægtet, vil verden ikke være fri, sand, etc. - at folk arbejder, mediterer, danser og hygger sig, osv. er fint, men næppe pointen, da elite-psykopaternes eksistens og modus operandi, ikke anfægtes af positivitet, dans, livsglæde, sport, eller hygge.

Parafrasering og omskrivning af Krishnamurti: You dance on the Titanic while it's on fire and heading for the iceberg.

Så længe de opererer i mørket uden offentlighedens belysning, er det slaraffenland for dem.

Der er derfor en interesse i at gøre mennesker mindre vidende og mindre empatiske, da empatien og sand viden er forudsætningen for at hjælpe andre - med andre ord, man ønsker ikke at folk vågner op til, at Staten og medierne lyver og bedrager i morderisk grad. De fleste ønsker det ikke selv, for de vil nyde deres liv i fred. Har hørt det mange gange. Forståeligt, men ikke løsningen.  Mennesker der vågner op i stort antal nu bliver empatiske 'aktivister' (fordi alt andet er vanvid), og sådanne empater er i modsætningsforhold til the Deep State, og statens, mediers,  og multinationale interesser (Roundup f.eks. for nu blot at nævne én ud af tusinder af vanvittige ting). Omvendt set ønsker ingen empatiens smerte, når de vågner op til chokket ved erkendelsen af, at 'Alt er Omvendt'. Den nye faustiske samfundskontrakt mellem Staten og individet i løgnens tidsalder er at foretrække for mange, mange mennesker af psykisk bekvemmelighed (i magtens favør), at den sociale smerte man oplever som følge af empati med sine medmenneskers smerte og indsigt i almenvellets destruktion, er dét at leve skjult og godt at foretrække..... men prisen er at vælge uvidenhed, og ultimativt at tabe sit hjerte for at blive befriet fra empatiens smerte.

Man kan blive  'sekundær psykopat' uden at vide det  - se Funktionel Dumhed - Er Du Psykopat Uden At Vide Det?

Uden empati og viden - og handling - er vi på vej mod en katastrofe.

Et andet eksempel:
Ulrich Vest (og Moffe) er helte i mine øjne....de som forbyder helbredelse er forbrydere, og disse forbrydere skal oven i købet straffe de mennesker som helbreder og redder liv!!? Hvor sygt er det ikke....faktisk dæmonisk....

Når kræftramte og dybt syge mennesker i Danmark med sklerose og andre neurodegenerative lidelser, græder fortvivlet og desperat i telefonen over, at de ikke kan få den medicinske cannabisolie som står mellem dem og døden - og når politiet og domstole kriminaliserer, arresterer og indespærrer mennesker, som beviseligt redder liv, og samtidigt risikerer 10 års fængsel for dette, IKKE for at dræbe liv men for at REDDE liv, er det dybt, dybt beskæmmende, og ER en Kafkask pervers skæbnens ironi.


En af definitionerne på ondskab er: Ondskab frarøver mulighed for lindring af det som gør ondt, og tilfører mere ondt, smerte, lidelse.

Det forlyder, at de folk der i Danmark hjælper cancer patienter, Kristian Mærsk, Claus Moffe Nielsen Rasmus Michaelsen, Kevin William Simpson og Ulrich Vest bliver terroriseret på det groveste fra stat og myndighed.

Tom Gregersen nægter at vidne mod Ulrich Vest - DR1 Aftenshowet 19-06-2017 “Det er ikke altid det samme at være et godt menneske og en god borger”
― Aristoteles


Som det blev sagt i en Milos Forman film, omformuleret; hvorfor skal de fængsles for at beskytte DIN frihed!? Over hele verden bliver pårørende, mødre og fædre truet med årtiers fængsel fordi de har givet medicinsk cannabisolie til sine terminale børn og HELBREDT dem - se her. I de bedste tilfælde er straffen radikalt formindsket eller anklagerne droppet FORDI der var protester og underskriftsindsamlinger fra oplyste borgere til støtte for de uretsmæssigt kriminaliserede. Hvor er de oplyste borgere i Danmark!?"
http://paradigmet.blogspot.dk/2016/11/justitsmord-indesprret-for-at-redde.htmlDen samme problematik med Facebook: hvor der er Ghostbanning uden at nogle fatter en døjt ( http://theduran.com/ghost-banning-on-social-media-the-start-of-systematic-censorship/ ), dataminering, registeringer, sindelagskontrol, og FB samler oplysninger som gives til efterretningstjenesterne. Facebook's oprindelige formål, TIA (Total Information Awareness) var at samle al information om hver eneste person på planeten: Dette var deres officielle mål! Al tekst lagres, fotos bruges i en biometrisk facial recognition database, intet slettes. FB sletter dog andres FB-sider - millioner er i mørke pga. pludselige blackouts og massesletninger af mediesider, som CIA via FB ikke bryder sig om. Facebook bruges som global overvågning, og et de facto undertrykkelsesredskab mod retskafne uafhængige medier, journalister og frihedskæmpere. Under den hyggelige 'uskyldige' himmelblå interface kan blot én post få dig eller andre af dine 'venner' på en 'terrorist'-overvågningsliste, og potentielt en kill list. Alle brugere kan som villige STASI'er, eller nyttige idioter blot rapportere alt det de (Facebook) ikke kan lide, så de derved bliver anonyme stikkere for et morderisk foretagende, et mørkt Darth Vader imperie, som de fleste oplever som et lyseblåt lækkert 'Disneyland'...

HVIS MAN ER EN LUNKEN NUDDEL I KOLDT VAND MED INTET PÅ HJERTE - så er man ikke en trussel, når man poster om aww, teddy bear, iPad, iPod, pik, porno, pat, og Paradise Bordel, etc. SÅ BLIVER MAN IKKE CENSURERET!

FB slettede også uden varsel et indlæg for nyligt, som blev delt 13.000 gange som handlede om....wait for it....hvordan man børster tænder i kokosolie!! Un-fucking-believable...


“Civil ulydighed er ikke vores problem. Vores problem er civil lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden har adlydt lederes diktater, og millioner er blevet myrdede pga. denne lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden, er lydige overfor fattigdom, sult, stupiditet, krig og grusomhed. Vores problem er, at folk er lydige, og at fængslerne er fyldte af sølle tyve, mens de store tyve leder landet. Dette er vort problem.”
- Howard Zinn


'Aktivisme' er på en måde et misvisende udtryk, for når almenvellet smuldrer, overhængende risiko for 3. verdenskrig, kemisk forurening af grundvandet, etc. etc. ad infinitum  - og al denne destruktions dybere årsager er under radaren, underspilles, udelades, fordrejes, manipuleres af regeringer og medier - er 'aktivisme' og sandhed ikke længere en option men en livsnødvendighed. Se også fodnote [1]


'
...de forbigår det faktum, at 1) ministeriet vedkender sig, at det specifikt handler om, at militæret kan sættes ind mod egne landsmænd, og 2) at oprettelsen af en ny efterretningstjeneste i Danmark ikke har været i danske aviser overhovedet, samt forbigåelsen af, at dette er en kende bizart, for at sige det mildt, m.m. '
Hunger Games DK - Militæret kan sættes ind mod civile bekræfter Forsvarsministeriet

Mange foretrækker alligevel 'kyllinge-modellen' og dansen på Titanic. Gentagelser er nødvendige i denne artikel (jeg kan ikke skrive det bedre påny):

'Der dræbes 800 millioner slagtekyllinger i Storbritanien hvert år. De er avlet til at vokse særligt hurtigt, og ofte dør de, fordi deres hjerte og lunger ikke kan holde trit med deres krops hurtige vækst. Nogle har forslået ”The Blind Chicken’-solution. Kyllinger der er blevet blinde pga. uheld, har muligvis udviklet sig til en stamme af laboratorie kyllinger, der ikke længere har noget imod at blive stuvet sammen så meget som normale kyllinger. Man overvejer at bruge blinde høns i fødevareproduktion, som en løsning på problemet med tætpakkede kyllinger i fjerkræ industrien. Det ville være mere humant at gøre høns blinde, end dem der kan se – hævdes det. Men senest, er der foreslået et nyt system til masseproduktion af kyllinger, hvor dele af fuglenes hjernebark fjernes, så de ikke oplever rædslerne ved deres omgivelser. Det er den “hovedløse kylling ” som løsningsmodel.

Dette ville indebære fjernelse af kyllingernes hjernebark, så at deres sanseperceptioner hæmmes, så at de kan blive producerede under meget tætpakkede forhold uden at opleve den associative stress, der normalt følger med tætpakkede forhold. Hjernestammen vil fortsat være intakt, så at de homeostatiske (ligevægtsbalancerende) funktioner kan fortsætte.

Da de vil være ophængte i høje lodrette strukturer som holder dem på plads, dvs. ubevægelige, vil elektriske chok sørge for muskelvæksten, så at kyllingernes vækst kan fortsætte som ‘normalt’

Grunden til dette forslag er tiltagende efterspørgsel på kød og specielt dette:
“for at forbedre kyllingernes velfærd ved at desensitivisere dem overfor den ubehagelige virkelighed af deres eksistens” [statens bedrag, medicinalindustrien, vacciners farlighed, hemmelig statsterror, false flags, manipulationer og grusomheder ad nauseam vis-a-vis øl, narko, (u)lykkepiller, i-Pad I-Pad, pik, pat, porno, pop, pot, Paradise Bordel, Vild med Dans(k), Cafe Coma Laté (u)kultur, Svanekøkken, alko-koma-soma,  materialisme, mindfulness som mindlesness, fordummende uddannelser, etc. ]

Se også:

DK Fascismen i 10 Trin
 

Journalister indrømmer at efterretningstjenester, lobbyer og reklamefolk dikterer massemediernes indhold

paradigmet: Mediet er ikke din venVi er - mht. vacciner, medicinalindustriens svindel, stats-sponsoreret terror, false flags, mainstream mediernes udeladelser, censur, manipulationer, m.m.m. - i gang med Schopenhauers 1. og 2. fase:


"Fangen vender tilbage til hulen for at informere fangerne om, at de er fanger. De tror ikke på ham. og truer med at slå ham ihjel, hvis han forsøger at sætte dem fri
- om Platons Hule og Sokrates

Enhver sandhed passerer gennem tre stadier, før den erkendes: Først latterliggøres den, så modarbejdes den voldsomt, dernæst anses den for indlysende.
- Schopenhauer De som befinder sig i 3. og sidste stadie, er de undslupne fanger I Platons Hule, som skal stå for skud fra de tilbageblevne selvmorderiske og morderiske fanger, som stadigvæk befinder sig i 1 og 2. stadie.

Derfor den aggressive modstand fra fra venners og bekendtes side, når de bliver præsenteret for info som er i modstrid med, hvad de har lært [blevet påduttet]. Intensiteten i diskussionen kan læses som markør for at vi er i 2. fase, og at polariseringen mellem fangerne i 1. og 2. fase på den ene side, de blinde kyllinger - og de opvågnede with eyes wide open i den 3. fase på den anden side, er blevet større.

De opvågnede i Platons Hule er de sidste 3. stadie i Schopenhauers dictum, og derfor de første, som står for nedrivingen af det gamle paradigme - og opbygningen af det nye paradigme. Som med så meget andet...

Kyllinge-parallellen blegner ved siden af den virkelige verden, hvor millioner af mennesker går til grunde pga. en psykopatisk elite, men vanviddet er, at de godhjertede uddannelsesskadede autoritetstro mennesker i Schopenhauers 1. og 2. stadie, beskytter de selvsamme mennesker som dræber dem for magt og profit (Big Pharma, omstyrtning af samfund ved false flags, invasioner, krige,etc). 'DK-Hobbiter' er måske lidt undskyldt, da vi qua vores troskyldighed ikke er skikkede til at forstå det, men således bliver vor blindhed, vantro og skepsis, noget som tjener eliten godt.

Det er værre end Stockholmsyndrom, for dér ved gidslerne i det mindste, at der er en gidseltager.

Vi er i en situation, hvor de uafvidende ofre (kyllinger) – for krigsherrernes og elitens perception management – har internaliseret elitens verdensbilleder, i vidt omfang – indenfor politik, medicin, økonomi, jura, psykologi, m.m. – skabt af elitære tænketanke, hvis verdensbilleder er designet til at beskytte eliterne, som ofrene/gidslerne ikke tror eksisterer – alt imens gidslerne, de morderiske og selvmorderiske fanger i 1. og 2. stadie, samtidigt angriber de vågne mennesker (der befinder sig i det 3. stadie) som forsøger at befri dem, fordi gidslerne (kyllingerne), pensum papegøjerne, ofrene, foretrækker at forblive 'desensitiviserede overfor den ubehagelige virkelighed af deres eksistens'

Kyllingerne har ikke en chance, det har vi – alligevel handler de fleste som de blinde høns, nyttige farlige idioter, der forsvarer bødlerne, så det er værre end eksemplet med kyllingerne.
- se resten her
Mange i DK bryder deres venskab pga. denne 'Schopenhauerske deling i Platon's Hule' - andre fortæller lignende historier, hvor de trues med at bryde venskabet, skilles, dersom de fortsætter deres 'konspirationsteori'. Se også den interessante fodnote [2] 

Noget pudsigt sjovt (well, ikke rigtigt sjovt) er dog sket siden 2007
: For 10 års siden droppede mange af sandhedssøgernes venner dem fordi de ikke troede på dem. Det nye er, at idag bliver mange sandhedssøgere droppede fordi nogle af deres venner tror på dem. For 10 år siden var de i vantro og kognitiv dissonans, og droppede dem - nu er de i mellemtiden blevet bange, og dropper dem fordi de tror på dem. Dette er en anden konsekvens  som skaber deling, ikke pga. skepsis, men pga frygt. De indser nu, at der er tale om fakta, ikke fiktion...og de skal 'ikke nyde noget'.....den som lever skjult, lever godt.....

Det viser dog, at sindelaget og bevidstheden er skiftet for mange.Der er mange mange historiske nøglebegivenheder, hvoraf mange af disse er ‘alment pensum’ på tværs af det årvågne spektrum i det, der overordnet samlet kan kaldes the truth/justice/freedom-movement, som konstituerer et parallelt pensum af det, som anses for at være virkeligt signifikante begivenheder, årsager, etc., men som slet ikke er ‘pensum’/på radaren hos de såkaldt progressive mainstream kritiske uddannelses-skadede intellektuelle. massemedierne, m.fl.!

Parallel-pensum i deep politics og directed history er radikalt anderledes, ligeså er signifikante nøglebegivenheder, begreber, historie, kausalitet og epistemologi, m.m.

Også mange kritiske intellektuelle, endda visionære intellektuelle filosoffer, m.fl. kender ligeså lidt til hvor dybt the rabbit hole går, som almindelige borgere ang. deep politics, falsk flag statsterrorisme, m.m., hvilket betyder, at en specialiseret Habermas, Derrida, eller Bauman, kan have ligeså lidt bevidsthed om disse årsagssammenhænge, som menigmand Jensen. Dette er lykkedes pga. statens hemmeligholdelse, massemediernes manipulation og svigt, udeladelser i pensum, compartmentalization og stratificering af viden, flokdyrsmentalitet, autoritetstro, etc.

Det har været muligt at skjule mange signifikante nøglebegivender i mange årtier, som f.eks. påpeget i denne eminente artikel:

Daniel Ellsberg: “Secrets … Can Be Kept Reliably … For Decades … Even Though They Are Known to THOUSANDS of Insiders

Mange konkrete årsagssammenhænge er således ikke sat på landkortet/den kollektive bevidsthed hos mange mainstream kritiske intellektuelle, hvis postulerede årsagssammenhænge i disse henseender, enten er overfladiske, delvise, udeladende, eller direkte usande. Vores radar er i mange henseender defekt – vores forståelse og historiebevidsthed delvis eller fejlagtig. Og fornægtelse af viden om dette implicerer, at disse mainstream kritiske intellektuelle i værste fald forbliver nyttige idioter, gatekeepers, hvilket er vanvittigt.

Men at gennemskue begreber, faktorer og årsagssammenhænge, som ikke står i pensum på statskundskab, medicin, fysik, m.m. kræver en proaktiv selvstændig trods, observation og logik, dannelse og selvuddannelse. Problemet er, at mange ting som internet renæssancen har afsløret, simpelthen er for voldsomt historie-revisionistiske og provokerende i forhold til det “alment accepterede” verdensbillede, og går derfor imod mange ting som regnes for ‘sikker’ uantastet viden iblandt den mentalitet man (nedsættende eller ej) kan kalde ‛pensumpapegøje-mentaliteten‛ – hvis uddannelse, dannelse og socialisation er blevet prægede af et anglo-amerikansk eurocentrisk universitetspensums selektive optagelse af det, som formenes at være sikker viden (videnskabeligt, politisk, historisk, økonomisk, etc.). Men som historisk kan vise sig, og ofte har vist sig at være censur, udeladelser, fejl, ‛uddannelsesskade‛, historieforfalskning, perception management, kontrol, indoktrinering, magtinteresser, m.m.


Meget på pensum i de forskellige fag på UNI er pakket ind i vat, misforstået politisk korrekthed, frygt og tilbageholdenhed, forfejlede forsøg på nødtørftig semi-salonfæhig 'redelighed' (som ender med at være uredeligt), meget andet er direkte forkert og ender derfor med forkerte og løgnagtige årsagsforklaringer..

Krigene i Irak, Libyen, Afghanistan, og nu Syrien, er alle startet på uhyrlige løgne (som med Vietnam), USA og flere vestlige lande har væltet regeringer med hemmelige statsterroristiske operationer; mange er officielt deklassificerede statsdokumenter, osv, osv.... men på Cand. Scient. Pol uddannelsen er mange af disse ting enten udeladt eller så angiver de falske kausaliteter. Dette er forræderi af sandhedsprincipper

Konklusionen er, at mange institutioner og dets intellektuelle ludere og/eller nyttige idioter har svigtet almenvellet, falsificerer, og bedrager, eller er nyttige idioter og dette gælder også danske mainstreammedier, såvel som Harvard og MIT

‘Recent studies by psychologists and social scientists in the US and UK suggest that contrary to mainstream media stereotypes, those labeled “conspiracy theorists” appear to be saner than those who accept the official versions of contested events.’
New studies: ‘Conspiracy theorists’ sane; government dupes crazy, hostile

Vejen frem er at ‘deprogrammere’ sine dannelses- og uddannelsesskader ved observationer, logik og selvstudier, som mange akademikere f.eks. allerede har gjort. Men da dette er angstprovokerende for fangerne i Platons Hule at høre, er reaktionen oftest vantro, latterliggørelse, angst, aggression og irrationel kritik – en kritik der kan vise sig at være fatal i favør for Stockholmsyndrom og bødlernes fortsatte videnskabelige, økonomiske, politiske, og mediemæssige monopolisering. Men alt dette er krævende, så lad os hellere forblive i lykkelig uvidenhed, livet er kort, ‘hvad kan jeg gøre?’

Alternativet er at forblive i mørket som et menneske, der levede og døde i det 21. århundrede, men ikke fattede dybere baggrunde pga. kognitiv dissonans, hvad, hvem, hvor, hvorfor, etc.


Fra 2014

Som Paul Craig Roberts sagde for nyligt (og han har talløse gange beskrevet vesterlændinge som historieløse sjælløse zombier, etc) - og det gælder også danskere, da vi er amerikanske vassal-feudal-bønder:

'The only thing that can be expected from the next US president is more war, more murder, and more oppression of the gullible American people. People as uninformed and as gullible as Americans have no future. Americans are a dead people that history is about to run over. '


Fra 2012:


Der kommer et tidspunkt, hvor den imaginære 'dialog' mellem Epikur ('den som lever skjult, lever godt') og følgende personer bliver tydeligere (når uret bliver ret, bliver modstand pligt)

Tavshed er forræderi af almenvellet (og ultimativt dets destruktion), - det afgørende moment; hvor forandringer bliver så radikale, også for Danskere , at Neofascismens (i betydningen; tyranni) eksistens ikke længere kan benægtes ( elitens manipulation, økonomisk sammenbrud og terror med efterfølgende kaos, Neofascismens styrkelse i offentligheden, militarisering af politiet, osv.)

Hver 9iende dansker foretrækker diktatur i øvrigt ifl. meningsmåling.

Epikur: Den som lever skjult, lever godt

Niemüller: Først kom de, men du gjorde intet (Digtets jeg-person ser med passivitet på, at andre grupper bliver udvalgt og afhentet, men reagerer ikke, da det ikke berører ham personligt. Først da jeg-personen selv bliver udvalgt, indser han problemet, men da er det for sent.)

Martin Luther King: Vi vil huske, ikke vore fjenders ord, men vore venners tavshed.

Staten: Vi vil bruge løgn og fortielse for at opretholde dine venners tavshed

Goebbels: Løgnen kan kun blive opretholdt så længe,staten kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for staten at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden statens største fjende.
- Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45
(nogle siger, at dette citat er tilskrevet en anden, men uanset konteksten er citatet's pointe nøjagtigt, hvad vi oplever nu qua Statens sammentrækning, hemmeligholdelse, militarisering af politiet, yderligere frihedsrettigheder indskrænkes, mediernes udeladelser, censur, manipulation, etc.)


Når krigen eskaleres, og de begynder at skære yderligere i dagpengene, pensionen, når inflationen rammer os, og benzinpriser, fødevarepriser, arbejdsløsheden, rationeringsmærker til Brugsen, Superbest, Fakta og Netto, m.m. stiger som fanden, - og den menige dansker kan mærke, at der ikke længere er råd til iPad og  Cafe Coma Latte-kultur - vil vi så lægge os ned for IMF, special drawing rights [ny valuta] og et centralistisk EU, med udsugning af statskassen og udkautionering af uansvarlige banker (som ikke må krakke) - vil vi, som hedonistiske sofakartoffel-indignados forlange vores egen yderligere slavebinding, så smerten over at være rykket ud i virkeligheden, fjernes, så vi kan fortsætte komforten, konformiteten, og festen?”Størstedelen af den vold mennesker har påført hinanden, er ikke de kriminelles eller de mentalt afsporedes værk, men påført af normale, respektable borgere… man kan gå så langt som at sige, at på denne planet, er ‘normal’ lig med sindssyg.”
- Eckhart Tolle

”Det er ikke et kriterie for sundhed at være godt tilpasset til et dybt sygt samfund.”
- J. Krishnamurti
Uden det gode og din oplysning, dit mod, din opvågning, din egen deprogrammering fra falske paradigmer er der ikke håb for fremtiden, og det vil ende i en endnu større katastrofe end den vi allerede befinder os i. Fremtiden afhænger af din handling...


(Mange gentagselser er igen (igen) brugt fra andre artikler...fordi dette er for vigtigt....livsvigtigt)
PS:

 


»Dårlige tider! Det gider vi ikke tænke på. Vi drikker, danser og knepper ludere, til der ikke er flere penge.« - Berlingske artikel: Enden er Nær (2008)

Fra 2008:

Men det jeg tror kommer til at ske er; at USA ryger ud i voldsomme tumult-tilstande med millitær undtagelsestilstand pga en falsk flag-terror aktion Dollaren vil falde, og Danmark vil slavisk følge de idiotiske forholdsregler i form af øget overvågning, kontrol og måske endda udgangsforbud efter solnedgang, zoner, m.v. som vil påduttes befolkningen, når katastrofen rammer os for alvor.


______________FODNOTE

[1] Kort dialog fra 2013:Jon Doré: Det er svært at spå, især om fremtiden, har flere kloge sagt. Så hvis man skal spå, må man enten have et syn eller flere at støtte sig til eller have en forståelse af verden, der gør det muligt at forudsige - gennem deduktion og induktion - hvad der sandsynligvis vil ske.

I vores tid er det første sjældent og det andet vanskeligt. Hvis vi holder os til vanskelighederne ved at forudsige fremtiden gennem sin tænkning, så skyldes det den indbyggede fejlbarlighed i denne - et vilkår, vi ikke kan gøre noget ved - samt kompleksiteten i vores udfordringer i en verden der, som en kendt filosof siger det, er "gone slightly mad".

Et helt grundlæggende problem er, at vores installerede forståelse af, hvordan verden fungerer, generelt ikke er korrekt. Jeg taler her om den viden, som vi får i skolen, som ikke beskriver, "hvordan verden i virkeligheden fungerer", men "hvordan magthaverne ønsker, at vi skal forstå verden." Denne manglende forståelse - koblet sammen med velfærdssamfundets afkobling af mennesker fra deres human-action baserede menneskelige natur - gør det meget, meget svært at forstå tingene rigtigt. Jeg er nået frem til, at den menneskelige subtile og "grove" tænkning både kan bruges til at finde ud af, hvad noget "er" og til at handle i verden. Men det er når begge dele er på banen - i human action - at det fungerer bedst. Problemet er jo så, hvordan denne tænkning skulle kunne nå frem til noget brugbart, når alt stort set er sat ud af kraft - både i vores kunstige velfærdsvirkelighed og i større eller mindre grad hos os selv samtidig med, at det vi har lært i skolen er skrupforkert.

Vi taler også ofte om "sammenbrud". Også dette begrebs indhold bliver bestemt af vores tænkning og erfaring med human action, samfundsforståelse, historieforståelse, forståelse af økonomi osv. Er det fx en enkelt begivenhed, en lavine af begivenheder, en bevægelse i slowmotion, måske endda i flere retninger på samme tid eller til forskellige tider, med bevægelser og modbevægelser, der bølger frem og tilbage? Udover pludselige begivenheder som en EMP eller et kometnedslag, hvordan ser sammenbrud - og gennembrud - ud?

Jeg troede selv, at det var enkelt (mere i retning af det enkeltstående og mere entydigt), men jeg ser det i dag som yderst komplekst - med bølger i flere retninger og med en række af skelsættende begivenheder, der ikke nødvendigvis er en del af det samme narrativ. Det skyldes, at jeg i dag betoner human action meget mere, end jeg gjorde før, og at jeg tror, at det er ved at blive et meme for en stadigt større del af menneskeheden. Det øger til gengæld uforudsigeligheden eksponentielt desto flere, der gør det, i hvert fald på kort sigt. Senere hen vil det kunne gå den anden vej, hvis og når støvet lægger sig.


Jeg har brugt min egen entreprenante human action tænkning til at vurdere, at det er bedre for vores familie at arbejde os hen imod større grad af self reliance baseret på "oplyst egeninteresse" end at blive hængende i velfærdsdyndet. Det er ganske enkelt sundere for os, og vi er både sluppet for en masse byrder og har fået en masse muligheder for at leve på en bedre måde (bedre for os).

Lige nu har jeg fået større uafhængighed, senere vil det nok blive til selvforsyning i naturen eller lignende, men det skal udvikles organisk og ikke frygtbaseret. Det organiske sikrer en lokal, systemisk bæredygtighed på kort og langt sigt, og det relativt langsomme tempo gør det muligt at blive inspireret og blive klogere, så planen måske skal ændres og modificeres undervejs. Frygt ødelægger denne proces for mig. Frygten for et sammenbrud i en eller anden forstand kan igangsætte en kamp/flugt-reaktion men kan ikke understøtte langsigtet viis planlægning og human action. Derfor accepterer jeg, at himmelen kan falde ned, vurderer de actionable skridt, der kunne tages, men går derefter tilbage til det lange træk. Frygt underminerer viljen og derigennem langsigtet handling. Så derfor - accept i stedet for frygt, og tonsvis af human action. I dag lever vi mere enkelt og bedre, end vi gjorde før, og vi kommer ikke tilbage til KBH, hvis vi kan undgå det.

At vi har fået en større uafhængighed har ikke direkte med trend forecasterers troværdighed at gøre, men det illustrerer, at man kan bruge disse folk til at handle - eller lade være. Vi valgte at handle og opdagede et bedre liv uden for. Selv hvis systemet overlever, vil vores måde at handle på have forandret sig for alvor og for altid.

Også fremover vil jeg følge med i, hvad der foregår, for uanset hvad er en forståelse af verden en forudsætning for human action.


ChaosNavigator:
Når folk vågner - qua human nature og emotionalitet - vil mange imperativer, for at sige det mildt, gå i fury-mode.

Der er en Quickening effekt, en art voldsom acceleration i erkendelsen af, at mange kejsere (antagelser og uddannelsesskader indenfor alt) er nøgne. Skandaler en masse via Internet reformationen er en god markør. Det samme med alt andet. Det er global rennæssance-tid (og vindication for nogle) med opadgående accelererende kurve, big time. Som vi ofte har talt om, så virker det som om, at der både er en diskursiv connecting-the-dots awakening via internet, m.m. - og oveni i denne politiske venstre hjernehalvdels stærkt spirende globale revision, virker det som om, at der også er en bevidsthedsmæssig/spirituel enorm udvidelse a la morfisk resonans.

For mig er det lyst men også mørkt. Det er mørkt på den korte distance, da lyset (bevidstheden) vil sprede sig, og når mørket ikke længere har et sted at skjule sig, da bliver det fuldt oplyst, og så vil det sparke fra sig i the final showdown: Vi er tæt på, og om kort tid, så er tingenes tilstand totalt forandret, og hurtigt; som med Berlinmuren, men meget meget større. Dette final showdown vil formentlig foregå i eskalerende etaper, med forsøg på ekstreme restriktioner, da alle magtsystemer der nærmer sig sin egen tilintetgørelse, trækker sig sammen og slår fra sig in extremis før de er over and out.


Kaotiske tilstande følger, men med langsyn kan man se, at dette er en naturlig konsekvens af, at folk vågner, at de gør modstand mod Gurka-spændetrøjer, fysiske, emotionelle, mentale, af alle slags. Og det er jo ikke kun Syrien, men også det globale økonomiske neo-feudalist-slavesystem som står for tur.

En ny global møntfod, nye udvidede magtbeføjelser globalt (et nyt FN), centraliseringen af magten, m.m. og få folk til at tigge om dette som deres redning efter katastrofen. men som Buddhismen og Dee Hock gør opmærksom på forskellige måder - heller ikke dette vil vare ved:

“Der vil først indtræffe en massiv serie af institutionel kollaps, socialt kaos, og enorm samfundsmæssig og biologisk kaos – meget mere end vi oplever nu…[herefter] vil der indtræffe en næsten total centralisering af magt og kontrol, hvilket vil resultere i et omfattende tab af rettigheder og frihed. Dette vil vare for en tid, men ultimativt vil dette ikke virke…og når dét kollapser, vil vi opleve en næste periode af socialt kaos som vil være ufattelig.”
- Dee Hock om det kommende civilisationskollaps (opfinder og stifter af, og tidligere direktør for VISA international [kreditkortet), Interview, 2002


Der er dog mange ukendte wild-card scenarier - positive eller negative (f.eks. om det er cyberattacks, biologisk eller nuklear eller begge dele, hemmelige teknologier, etc.):

I don't know the time but if things go heading the way the Western elites want, then logic dictates that these 4 scenarios will converge in the same short period of time (the 5th on top of all this might be a another false flag) particularly when the dollar reserve currency starts to topple - they need war as another smoke screen and muddy waters at the breaking point of no return:


Prognosis for the forseeable future - 4 scenarios will converge simultaneously:


* Wars and Invasions expand suddenly (Middle East, Asia, etc.)

* Internet Breakdowns - multiple servers/websites being taken out, Internet restrictions in effect

* Economic Breakdown scenarios, Bond Crash, Stock Market Crash, etc.

* Draconian State measures take effect and (further) loss of Civil Liberty Rights


Der er også de positive:


* Enorm global modstand mod krigen og ønske om fred - uden præcedens

* Innnovation i omgåelse af internet-restriktioner, Deep Web, Darknet, lokale routere, omstruktureringer, protester, m.m.

* Innovation i lokale valuta, Bitcoin, barter, selv-forsyning, fri energi, solar, city farming, decentralisering

* Civil courage, millioner af NGO'er, undergrundsgrupper, eksponering, protester, regeringers sammenbrud, etc.

What at crazy time to be alive - det bliver vildere end Total Recall og Blade Runner, og jeg forventer også, at militær teknologi vil blive brugt mod folk som manipulationsmiddel før samfundet styrter i grus til sidst, m.m.m. Vores antagelser de sidste mange år er kommet i opfyldelse qua research, årvågenhed, observation, analyse og intution, så jeg kan ikke se, hvorfor det skulle stoppe pludselig, da der åbenbart er en rød tråd i dette information overload, disinformation, etc.Jon Doré: Konturerme vil blive skarpere og skarpere. Det er et scenarie der er så sandsynligt, at det må tages alvorligt.

Det følgende er et af de såkaldte wildcardscenarier:

Forestil jer at Danmark var i færd med at blive demonteret for at kunne blive integreret i en NWO, men at noget gik galt i processen - folk vågnede op, satte hælene i, nej tak, og vi gider ikke mere. Med de parametre, jeg måler på, er denne proces godt i gang, ikke til at stoppe, meget fremskreden og hele tiden i færd med at forstærke sig selv. Dette fører til accelleration og dermed bliver det til en selvforstærkende proces.

Forestil jer at Danmark i stedet for at blive demonteret simpelthen holdt op med at eksistere. Så ville vi have behov for en eksilregering eller en overgangsregering. Forestil jer at der ikke opstod behov for én men tusinde eksilregeringer eller overgangsregeringer. At ånden fra Holger Danske og Thomas Jefferson pludselig i det små og uset var i gang med at skrive utallige uafhængighedserklæringer i titusindvis af hjem landet over. At folk "stillede bilerne" og tog sagen i egen hånd og begyndte at række ud efter andre mennesker omkring dem og begyndte at opbygge nye decentrale fællesskaber overalt i erkendelse af, at vores eget Rom forlængst var faldet og indtaget af Vandalerne.

Danmark er som et råddent træ, der ser stærkt ud udenpå men som i virkeligheden er pilråddent og svagt inden i. Mange hobitter går slumrende rundt og fatter ikke en bønne - cafe-kusse-latte-segmentet frekventerer stadigvæk caféerne i hobetal, men alligevel er intet helt som før. Syrien blev en del af det endelige dødsstød, der fik et rekordantal til at se kejserens nøgne og grimme fjæs. Skandalerne med SKAT viste, at råddenskaben og lovløsheden var systematisk, Holger K's manglende uvillighed til at rette op på det lige præcist dét strå, der knækkede kamelens ryg og udstillede lovløsheden på højeste politiske plan, og dette efter demonteringen af velfærden, afsløringen af skolens egentlige formål med det lave faglige niveau, finanskrisefascisme hvor bankerne blev forgyldt osv. Naturligvis ved alle ikke lige så meget som os - men denne totale delegitimering af hele hobbitland har forårsaget uoprettelige skader på folks tillid til systemet.

Systemet er i en uoprettelig tilstand af legitimitetskrise. Og netop denne manglende legitimitet umuliggør løsninger indenfor systemet. Og kender man til den egentlige historie mellem stat og individ undrer man sig ikke over den omkringsiggribende sugen nej tak.


I min ferie fik jeg pludselig en kraftig tilskyndelse til at læse Asimovs Stiftelsestrilogi endnu engang. Så i syv dage var jeg i Canada i godt selskab med Hari Seldon, Salvor Hardin, Hober Mallow og alle de andre udødelige figurer. Og pludselig slog det mig som en sandhed der har gjaldt siden tidernes morgen, da det første imperium gik neden om og hjem, som det trods ydre tegn på det modsatte også er tilfældet her:


"When empires fall, the periphery is the first to go."

Dvs. at når imperiet svækkes, så erklærer de områder der er sværest at kontrollere sig først uafhængige, enten åbenlyst eller skjult. I vor tid er imperiet næsten globalt, og centrum er ikke Rom. Desuden er imperiet i høj grad inde i vores hoveder. Så hvor periferien er, er måske ikke altid så nemt at udpege. Men det sker, også i Danmark, lige nu.

Et nukleart false flag vil være forfærdeligt men vil blot få antallet af vågne til at stige eksplosivt. Selv mindre false flags vil gøre det. Drakoniske frihedsrettighedsindskrænkninger vil få det til at ske. Uanset hvad elitens puddelhunde gør, vil det kun få opløsningen til at gå endnu hurtigere.

Så tænk over, hvad I selv ville gøre, hvis I blev tvunget til at træde ind i Holger Danskes og Jeffersons sted og skrive en uafhængighedserklæring i aften. For det er der vi er, mere eller mindre.

Jeg har selv trukket mig væk fra det bestående, fredeligt og ikke-voldeligt, som det naturligvis hør og bør. Systemet har næsten intet at tilbyde mig og min familie, kun død og ødelæggelse, åndeligt, mentalt og fysisk.[2] Disinformationen, overload, falske memer, etc. er i øvrigt på sit højeste i 2017, hvilket giver perfekt mening i og med, at opvågningen er på sit højeste, og derfor er forvirringen i midten ('sheeple') på sit højeste også...suk..oh, well, det var forudsagt og frygtet, at man skal skændes med mennesker som intet fatter - faktisk forfærdeligt. Allerede for 5 år siden blev det forbudt for en af vores venner at se sine børnebørn, hvis hun blev ved med at advare sine børn om vacciners farlighed, Gardasil, etc. Kollektivister bliver livsfarlige at være i nærheden af i kritiske situationer. Situationen er ikke ny - fra en amerikansk tråd (på et board hvor der millioner hver dag), hvor delingen og frustrationen er tydelig;

Losing my friends because they're idiots

I have quite a few liberal friends that are always sticking up for each other and I'm at a point in my life where I want to stay open-minded, loving, and patient, but I literally can't take anymore of the ignorance they typically display. Many of my Republican friends are the same way, just with a different set of ideas. I tend to get along with them more because they'll hear me out when discussing a topic.
I have few friends to begin with, I just wonder, how do I ignore the ignorance of the sheeple and still maintain friendships and acquaintances?
_________________


The only way to do that, unfortunately, is to never discuss anything of substance with them. You have to keep all discussions very light such as who is dating who, new recipes you have tried, your favorite beer or have you been to the new restaurant that just opened up down the street. Anything deeper than that is going to get you in trouble.
_________________

I lost my best friend of over thirty years last year . I've tried to educate her and others as to what is happening. ..she thinks I'm nuts and all is fine in america...a truly ignorant person. I finally had to cut off all communication, after repeated insults from her, many public . It's hurt very much, yet some people refuse to wake up. One day they will know we were right, but it will likely be too late by then. All I can do is pray that they will wake up. Try not to let it get to you too much. Some people do not grow .
________________

Try loosing half of your family. I no longer want to attend any of the holidays or events. My mother is a complete sceptic nut job and so are 2 of my sisters. Only 2 of my siblings have any clue and they would rather co-exist with idiocracy than point out the elephant in the living room.
Sux and I think god every day that my wife and her family understand what's really happening.
It is really scary to see how indoctrinated my friends and family are on both sides of the political spectrum.
I told my wife last night that this is not going to end well for everyone and we are better off focusing on our children and close friends and basically writing-off the lost souls in my family

_________________


We are all going through many emotions as we learn truth. It does become difficult to stay connected with those who would rather sling insults than do the research it takes to know and understand what is truly going on. I choose to distance myself from those who would rather argue than learn. However, there are those who do listen and don't sling insults. They may not necessarily agree, but they do listen.


I always know that many people have issues to deal with inclusive of all the toxins in our environment etc. Some people are just going to be incapable of learning because it is too much for them to process. So I always try to keep my balance and remember that I was unaware at one point of all the lies. It took time for me to awaken.

I always forgive them for any negative actions towards me and hope that they will awaken when they are ready. Also, I will not allow myself to hate anyone. I am well aware of the agenda by the "controllers" to divide and conquer. They enjoy seeing many people fighting amongst themselves.......even to the point of creating false flags to create wars.

One day soon my hope is that all truth will be known. We live in a world where our minds have been controlled. I believe we can utilize our minds (thoughts and words) to make change happen.

______________


It's a painful experience. I know it well.

I have come to the conclusion that, for whatever reason, some people are intellectually curious and some are not. Those who are intellectually curious will tend to also be intellectually honest. If they are confronted with new information that conflicts with what they already believe, then because they are intellectually honest, they will try to use reason to figure out if the new information might actually be true and their current views false, or if they can find a flaw in the new information. They might even change their mind if new information overwhelms their previous views.

But people who are not intellectually curious are also usually intellectually dishonest. Because of their own internal dishonesty, when confronted with new information that conflicts with their current views, they will not use reason to figure out the conflict. Instead, their emotions will kick in and they will become angry. This is because our emotions are our way of comparing new information with our values (current views). But because of their intellectual dishonesty, they will bypass any critical thinking and go straight to the emotion of anger.

The bad news is that such people are not capable of intellectual thought -- at this moment in time. They can only deal in the most surface level discussions, and only those that do not conflict with their current view of the world.

The good news is that this situation is not permanent. I have friends and family who have at times been very mean to me during political discussions over the years. So much so that I almost decided to never talk with them again.

But recently, they have started asking me about things that I never thought they were paying attention to. I have had family members ask me about the Bilderbergs. I have a family member who has been particularly vicious at times actually tell me she thinks I have been right all these years.

So, there's that.
Kommentarer

Populære indlæg