Er du offer for det hemmelige statspoliti?
By ChaosNavigator
“The Truth, when you finally chase it down, is almost always far worse than your darkest visions and fears.”
—Hunter S. Thompson

"There are two parts to the human dilemma. One is the belief that the end justifies the means. That push-button philosophy, that deliberate deafness to suffering, has become the monster in the war machine. The other is the betrayal of the human spirit: the assertion of dogma that closes the mind, and turns a nation, a civilization, into a regiment of ghosts--obedient ghosts or tortured ghosts."
- Jacob Bronowski.

"Puzzlement and doubt are, however, already crimes in the totalitarian state. The mind that is open for questions is open for dissent. In the totalitarian regime the doubting, inquisitive, and imaginative mind has to be suppressed. The totalitarian slave is only allowed to memorize, to salivate when the bell rings."
– Joost A. M. Meerloo: The Rape of The Mind.

Enhver som skulker fra arbejdet, ofrene, og de farer som hans folk må undergå er en kujon. Men ikke mindre er kujonen og forræderen, som forrår tankens principper til materielle interesser, som f.eks er villig til at lade magthaverne beslutte, hvor meget 2 gange 2 er. At ofre intellektuel integritet, kærlighed til sandheden, til nogen anden interesse, selv faderlandet, er forræderi. Når individet og sandheden - i slaget om interesser og slogans - er i fare for at blive deformeret, devalueret, og trampet under fode, er det vores pligt at modstå og redde sandheden; eller snarere stræben efter sandhed - for det vores højeste trosbekendelse"
- Herman Hesse

UPDATE januar 2016:


* Targeted Individuals: testimony of current government covert torture & control experiments

* Secret Surveillance and Electromagnetic Torture by the Secret Services

_________________________________________________________


Denne artikel er hurtigt stykket sammen, mindre formfuldendthed og æstetik. Du må tænke selv, da meget af dette er i læringskurven og research.

Først dit hjemmearbejde:


Dokumentar: Monarch: The New Phoenix Program
Dissidents and Citizens Secretly Being Targeted with Microwave Weapons


Ovenstående er ikke nyt, og Ph.D'er, studenter, Sonoma State University i samarbejde med Project Censored, som mange fremtrædende akademikere er superviserende board-medlemmer af (bl.a. var Noam Chomsky også), laver hvert år undersøgelser af de mest censurerede nyheder:

As Study of the History of US Intelligence Community Human Rights Violations and Continuing Research in Electromagnetic Weapons (PDF) Sonoma State University * Project Censored * Media Freedom Foundation

TI (Targeted Individual) er begrebet for de mennesker som bliver udsat for mikrobølgeangreb, og andre elektroniske midler - DEW (Directed Energy Weapon) er et andet overordnet navn for denne diabolske metode.


"Mange myndigheder og dele af forskningsmiljøet verden over benægter, at mikrobølger fra trådløs telekommunkation kan være skadelige. Men i de seneste ca. 60 år har man i militære kredse benyttet mikrobølger som våben. Blandt andet har russerne bestrålet den amerikanske ambassade med mikrobølger i 1950'erne, hvilket siges at have medført både sygdom og død blandt folkene på ambassaden.


Et andet historisk eksempel på brug af mikrobølgevåben fandt sted ved militærbasen Greenham Common i England. I 1982 slog en fredsbevægelse lejr uden for basen. Deltagere i lejren blev på et tidspunkt dårlige og derfor fik man lavet målinger af strålingen i området. Det viste sig, at de blev bestrålet med mikrobølger på frekvenser mellem 800 - 900 Mhz. (Dette oplyses af elektronikingeniør Alasdair Philips - som var en af dem, der foretog målinger - ca. to minutter inde i en video, klik her).

Frekvenserne 800 - 900 Mhz bruges i dag til trådløs telekommunikation, blandt andet til mobiltelefoni, dvs. 2G eller GSM. Man påbegyndte udviklingen af GSM i 1982, men det blev først introduceret på markedet i 1991.

Mere information

Barrie Trower, som er en tidligere britisk efterretningsagent og ekspert i mikrobølgevåben, fortæller om mikrobølgers skadelige virkninger i denne video: http://www.youtube.com/watch?v=gQANlSd0d4s

- See more at: http://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/mikrob%C3%B8lger-bruges-i-tr%C3%A5dl%C3%B8s-telekommunikation-og-som-v%C3%A5ben#sthash.aCsyBrPO.dpuf
Remote influencing technologies - the new terrorism of the 21st century- Open Mind Conference Denmark 2012

Hvis du nu har lavet dit hjemmearbejde, overvundet din kognitive dissonans som et tænkende væsen, og hvis din logik overstiger din konditionering, er det tid til at vende blikket mod Truman Show Danmark:
Steen Hjortsø
Lad os starte ud med Steen Hjortsøs postulater, vi ved ikke hvem han er - et udpluk af citater fra internettets fora:


"FE ønsker ingen offentlig debat. Det gør jeg. FE ønsker at fortie virkeligheden. Det gør jeg ikke. FE udfører daglige volds- og torturhandlinger mod Under-Danmark. Og er næppe en elskværdig demokratisk debatforening, som man gerne ville give det et skin af."
Se mere: http://dk.politik.narkive.com/lVLSkR8e/fe-giver-debattorerne-fra-sjakket-besked-om-at-ignorere-steen-hjortso

".... eller også er du udsat for et mikrobølge-attentat fra et eller andet infamt, statsterroristisk efterretningsvæsen"
Se resten og kontekst: http://www.zui.dk/zidane-har-faet-en-opfordring-t540816

Se denne: Microwave bioeffect congruence with schizophrenia og denne: New Scientist: US Army toyed with telepathic ray gun . "A recently declassified US Army report on the biological effects of non-lethal weapons reveals outlandish plans for "ray gun" devices, which would cause artificial fevers or beam voices into people's heads."


"...Det kan sgu da ikke være jeres alvor, at I aldrig har hørt om Ole Dammegård og om det faktum, at der før enhver false flag operation foregår en terrorøvelse? Det gjorde der også i København, sagde Ole Dammegård, til den internationale alternative presses bevågenhed.


Det ser ud til, at skillelinien mellem den CIA-styrede orthodoxe presse og den alternative er skarpere, end mange mennesker tror.- Steen Hjortsø" Svar til SH fra en P.N: "Vi er ikke så glade for Ole Dammegård her i gruppen."
- fra "Kender FE-CIA-debattørerne her i gruppen Ole Dammegård og hans sensationelle oplysning om terrorøvelserne i Januar ?" https://groups.google.com/forum/#!topic/dk.politik/oG3VT5yb-4Y

Redaktionen; Ang. Ole Dammegård; hvis det står til troende, at efterretningstjenesten i Danmark, ikke bryder sig om ham, er det ikke svært at se hvorfor: https://www.youtube.com/watch?v=6Tv5mkTYyrY
Se også Ole Dammegård at the Open Mind Conference 2014 Copenhagen


Hvorfor er terrorøvelser ofte en markør for potentielle terroraktioner? Se journalist Tommy Hansens analyse af 4 terrorangreb, og hvorfor at myndighederne umuligt kan være clairvoyante:

Terrorøvelserne der blev til virkelighed
Fire markante terrorbegivenheder siden 2000 har - udover tragedierne - én ting tilfælles: I alle fire tilfælde blev der afholdt officielle terrorøvelser enten lige før eller samtidigt med den ”rigtige” terrorhandling. Og i alle fire tilfælde øvede myndighederne sig næsten præcist på, hvad der i virkeligheden skete.
- Terrorøvelserne der blev til virkelighed


"A colony of Israel ? Not quite true. Denmark is a client state of the USA and is presently ruled by several American CIA generals residing at the Danish army intelligence headquarters at Sandagergaard 8 miles from the center of Copenhagen.
What you write about major Frank Grevil is true. You can consider him a case parallel to David Kelly in the UK.
The shootings in Copenhagen on 14-15 February 2015 have many parallels to the Charlie Hebdo massacre and are probably a false flag operation suggested by NATO. Anders Fogh Rasmussen is of course a liar, but his Norwegian successor, Jens Stoltenberg, the present NATO secretary general is worse: he is, according to Peter Dale Scott and Richard Cottrell, probably accessory to the murder of 77 good Norwegian citizens on 22 July 2011. Steen Hjortsoe, Copenhagen."


"The fact that several American CIA generals are presently residing at Sandagergaard is a direct consequence of Project Absalon, the local Danish name for the NATO Gladio/Staybehind project in Denmark (a monography about Project Absalon attached)

http://www.petkommissionen.dk/fileadmin/bind/pet_bind5.pdf

The author, Morten Heiberg, correctly stresses the importance radio communication had in these NATO staybehind projects, but fails to mention the overwhelmingly important variation of radio communication which radio frequency interference fine-tuned to the brain frequencies of the population started to be already in the 1950s.

A quantum leap occurred in the 1960s when RF interference could be carried out from satellites.

This happened in Denmark and I have no reason to doubt that extensive NATO and CIA radiofrequency control of not just the communists in Western Europe but also of the entire populations ensued.

I have first-hand and insider knowledge about this from Denmark, but only knowledge from secondary sources from other European countries. The rule of thumb is that the CIA went the whole hog, i.e. did the same in all the European countries, where staybehind projects were launched."
- fra Aangirfan: FALSE FLAG ATTACK ON COPENHAGEN UPDATED


Redaktionen: Ang. begrebet Staybehind og GLADIO: NATO - historien om en terrororganisation | paradigmet"Og Helle Thorning opfattede øjeblikkeligt, hvad det drejede sig om. Hun må have hørt om det ved en tidligere lejlighed. Dette burde intervieweren til gengæld have opfattet og boret videre i.Steen Hjortsø"
- " Intervieweren spurgte Thorning-Schmidt om det kunne være Homegrown Terrorism"


"Når man anstiller overvejelser om den ekstremt omfattende politiske og militære vold, der udføres fra mind control centre, i Danmark f.eks. middelsvær elektromagnetisk tortur, grov mikrobølge-chikane, studie- og ægteskabsødelæggelse og voldtægt af begge køn fra Aflandshage Mind Control Center, kommer man nødvendigvis ind på begrebet gengældelse. Det er en gammel europæisk tradition, og i øvrigt også tilkendegivet i den amerikanske forfatning, at folk har ret til at gøre oprør mod uretfærdig (statslig) autoritet. At afstå fra gengældelse betyder for en normal, dansk, heteroseksuel mand det samme som at acceptere af udlevere sin kone og børn til og selv blive knæppet i røven af FE og af den danske regering. (Det sidste havde manden naturligvis inderlig fortjent, hvis han kunne acceptere det første.) Også i det følgende vil jeg lejlighedsvis insistere på den sprogbrug, der hører hjemme på niveauet for den platte politiske vold, som danske regeringer siden 1962 har sanktioneret. Den revolutionære modvold efter Dommedag har den danske regering i første omgang forsøgt at dreje en knap ved at lade mellem 10 og 20 danske officerer begå selvmord umiddelbart efter Dommedag. Hvorfor begår de selvmord ? Naturligvis i erkendelse af at have gjort noget forkert, men man ville da være et dumt fæ, hvis man ikke kunne få øje på det taktiske formål: Nu har alle (?) de skyldige selv indset deres fejl, og det må da være så godt som ensbetydende med, at der ikke mere at komme efter (?). Alle de virkelig graverende forbrydelser mod det danske folk er der så taget højde for ved denne kollektive selvmordsaktion (?), og der er følgelig ikke brug for revolutionær modvold (?).

Jeg vil formentlig engang i den nære fremtid blive bedt om at aflevere den rapport om mine erfaringer med 32 års daglig, smertefuld elektromagnetisk tortur begået fra Aflandshage Mind Control Center mod min person. Denne rapport skal fremtidige tilrettelæggere af dansk sikkerhedspolitik bruge til vurdering af, hvor graverende de overgreb er, som er udført mod min person og min familie. Da jeg skal sige sandheden, må jeg sige det, så det ikke kan misforstås: At middelsvær tortur i mange timer mod en sagesløs dansk mand i hans eget hjem er intet mindre end casus belli. Dette udsagn står jeg efter megen og moden overvejelse fast på. Det betyder oversat til dansk, at skulle nogen danske civile borgere i fremtiden komme ud for elektromagnetisk tortur af en tilsvarende sværhedsgrad, som den undertegnede har hygget sig med, skal der skydes. Og min bedste vurdering er, at der skal skydes for at dræbe. Det er nemlig også vigtigt, at det bliver forstået, at der skal en stop-funktion til. Røvfuskere har det lige som Kristian forklaringsrøve, de bliver ved og ved – indtil de simpelthen bliver stoppet. Hvis det danske folk vil sit eget bedste – og det vil det, vil man sørge for, at de fremtidige tilrettelæggere af dansk sikkerhedspolitik kommer fra helt andre kredse end de landsforræderiske elementer, der udleverede landet til tyskerne i 1940 (og ”glemte” eller ikke havde talentet til at ”huske” at lade forsvarsvillige danske unge mænd sive til England fra september 1939), og overlod Danmark til Pentagons dominans og seksuelle m.m. forlystelse fra og med 1962. Sådanne nye kræfter i dansk sikkerhedspolitik vil muligvis afvise min vurdering, men det tvivler jeg stærkt på, de vil.

Det var nogle ord om fremtiden. Og så tilbage til nutiden: Det resterende personale fra Aflandshage Mind Control Center samt mange elektromagnetiske røvfuskere med domicil/skjulested andre steder i Danmark har i mange tilfælde udført forbrydelser mod deres landsmænd af samme kaliber som oven for nævnt.

Og de relevante afdelinger og enkeltpersoner i Forsvarsministeriet, andre ministerier, Folketinget, Politikens og Informations chefredaktioner og alle de andre avisredaktioner, DR’s og TV2’s redaktioner er naturligvis medskyldige i, at et orwellsk rædselssamfund har kunnet etablere sig, torturere og voldtage folk i et halvt århundrede.

Vi taler ikke om manglende grunde til revolutionær modvold, der er oceaner af grunde. Vi taler om en dansk befolkning, som med overlæg gennem et halvt århundrede er blevet holdt hen i uvidenhed, og om den revolutionære modvolds påtrængende aktualitet i samme øjeblik det danske folk forstår, hvad det har været og stadigvæk vil blive udsat for, medmindre det tager sagen i egen hånd.

Den allervigtigste lærdom fra de sidste 50 år: Man kan overhovedet ikke stole på den danske stat, selv om den subventioneres af de rare danske skattebetalere og hundredetusinder mere eller mindre uvidende danske mind-control ofre for CIA, NIS, BND og såmænd også FE. Den danske stat adskiller sig ikke principielt fra den syriske: massivt forræderisk mod sin egen befolkning og fuld af vold, løgn, forstillelse og talende jakkesæt. [Om Syrien tager Hjortsø fejl, sorry, men man forstår pointen]. . Og man bedes forstå, at når man indfører et orwellsk militærdiktatur i Danmark bag det danske folks ryg, så lader det sig kun gøre, fordi en række kyniske enkeltpersoner og institutioner profiterer af det. De er landsforræddere. Steen Hjortsø"
- fra https://groups.google.com/forum/#!topic/swnet.svenska/sXmH2Cs5_J827 juni 2015, Steen Hjortsø er angiveligt stadig i live: https://groups.google.com/forum/#!topic/dk.politik/_sS6PPp48jE

Hvem Steen Hjortsø er, gætter vi kun på. Angiveligt bliver han af nogle betegnet som Ex-FE, og er åbenbart et Targeted Individual (TI), et mål for det han ser som efterretningstjenestens hemmelige tortur og chikane med elektromagnetiske våben/mikrobølgevåben/DEW, ikke kun mod ham selv, men mod "Under-Danmark". Han virker ikke som en mand, der ikke ved hvad han taler om, men som en insider, en defektor på flugt, som forsøger at råbe andre insidere op, personer som angiveligt er fra FE, og som håner ham. Mange spørgsmål er ubesvarede.

Mere research om Steen Hjortsø på GoogleHvis du er kommet så langt ned i teksten, må jeg komplimentere dig, for det er jo ikke en søndagsudflugt, snarere er det horribelt, svimlende. Der er tale om statsterror, om højkriminalitet, om morderisk virksomhed.Hvorfor skulle de gøre det, spørger du!? Chikane mod politiske dissidenter, eksperimenter, afhoppere, snigmord (hjerteanfald, langsomt indtrufne neurodegenerative sygdome, kardiovaskulære problemer, m.m.), etc. - alle mulige plausible samt kendte/ukendte grunde. Hvorfor ikke? Det er det perfekte våben, hvor kun virkningerne kan ses, aldrig årsagen (medmindre du har forstand på elektrisk måleudstyr). Hvorfor? Hvorfor ikke? Fordi du ikke kan "se" frekvenser og du aldrig har hørt om det? Fordi du er Cand. Scient. Pol og dette ikke var i papegøjepensummet?
Mennesker er handicappede overfor psykopater, for de godhjertede er fuldstændigt prisgivet deres egen naivitet overfor ondskaben. Af samme grund anfægter de næsten altid, som de fårede fedtmuler med Stockholm-syndrom, sådanne statshemmelige tiltag med spørgsmålet: 'Hvorfor dog? Hvad skulle motivet være? Det er utænkeligt'.

Congratulations! Et sådant svar på forhånd, og du er magtens ufarlige nyttige idiot, endda uden at vide det, og det er værre end Stockholmsyndrom, for dér ved gidsler i det mindste, at der er en gidseltager. Du forsvarer dem som du ikke tror på (eller metoderne) eksisterer, wow. Samtidigt siger du, at du ved mere, end de som kender til det, alt imens du er komplet uvidende, blot fordi DU ikke kan forestille dig det. Giver det mening?


“Civil ulydighed er ikke vores problem. Vores problem er civil lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden har adlydt lederes diktater, og millioner er blevet myrdede pga. denne lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden, er lydige overfor fattigdom, sult, stupiditet, krig og grusomhed. Vores problem er, at folk er lydige, og at fængslerne er fyldte af sølle tyve, mens de store tyve leder landet. Dette er vort problem.”
– Howard Zinn


”Størstedelen af den vold mennesker har påført hinanden, er ikke de kriminelles eller de mentalt afsporedes værk, men påført af normale, respektable borgere… man kan gå så langt som at sige, at på denne planet, er ‘normal’ lig med sindssyg.”
– Eckhart Tolle


Se også: Uvidende Ufrihed - Tilfredse Slaver


"VIDEO Forsvaret tester usynligt supervåben mod terror
Våbenet kan forstyrre elektronisk udstyr i blandt andet biler, computere og overvågningssystemer, så man på få sekunder stopper en potentiel trussel, siger civilingeniør og seniorforsker Ernst Krogager fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse til Videnskabsmagasinet på DR3.

Våbenet kan være i en kuffert og består af en slags pulsgenerator, der kan generere en kort og meget kraftig puls, der kan lamme elektronisk udstyr ligesom et lynnedslag i det område, som våbenets antenne når.

- De elektroniske kredsløb, der styrer tændingen og motorgangen, bliver påvirket, så motoren stopper. Det kan sammenlignes med, at styreelektronikken bliver grillet eller slukket af de korte elektromagnetiske pulser.

http://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/video-forsvaret-tester-usynligt-supervaaben-mod-terror
Bortset fra, at dette er angrebs/forsvarsvåben, så kører der et parallelt spor, og har gjort det i årtier, hvor elektroniske våben bliver brugt mod mod mennesker, men dette er selvfølgelig helt udenfor den dybt naive journalists fantasi og forestilling. Skulle DR ikke dække det?


DU er allerede i risikozonen for at være terrormålet med hemmelige snigmorderiske metoder, hvis du er uenig, ulydig, aktivistisk, etc. Forbliv hjernelam, blindt lydig, uvidende, og de generer dig ikke:


I 2002 besluttede opsøgende journalist og TED Fellow Will Potter sig for at tage en pause fra sin daglige trummerum - at skrive om skyderier og mord for The Chicago Tribune. Han gik ud for at hjælpe en lokal gruppe der førte kampagne imod dyreforsøg: "Jeg tænkte det ville være en sikker måde at gøre noget positivt," siger han. I stedet blev han arresteret, og således begyndtes hans løbende rejse ind i verden, hvor fredelig protest bliver brændemærket som terrorisme:
TED Talk: Will Potter: Det chokerende træk at kriminalisere ikke-voldelig protestLad os vende blikket udenfor, væk fra den hjernelamme befolkning udenfor kuplen Danmark:Først nogle få patenter ud af talløse:Nervous system manipulation by electromagnetic fields from monitors
US 6506148 B2


UDDRAG


Physiological effects have been observed in a human subject in response to stimulation of the skin with weak electromagnetic fields that are pulsed with certain frequencies near ½ Hz or 2.4 Hz, such as to excite a sensory resonance. Many computer monitors and TV tubes, when displaying pulsed images, emit pulsed electromagnetic fields of sufficient amplitudes to cause such excitation. It is therefore possible to manipulate the nervous system of a subject by pulsing images displayed on a nearby computer monitor or TV set. For the latter, the image pulsing may be imbedded in the program material, or it may be overlaid by modulating a video stream, either as an RF signal or as a video signal. The image displayed on a computer monitor may be pulsed effectively by a simple computer program. For certain monitors, pulsed electromagnetic fields capable of exciting sensory resonances in nearby subjects may be generated even as the displayed images are pulsed with subliminal intensity.


http://www.google.com/patents/US6506148


Samme opfinder:


Remote magnetic manipulation of nervous systems
US 6238333 B1

UDDRAG

Apparatus and method for remote manipulation of nervous systems by the magnetic dipole field of a rotating bar magnet. Reliance on modulation of spontaneous spiking patterns of sensory nerve receptors, and exploitation of a resonance mechanism of certain neural circuits, allows the use of very weak magnetic fields. This, together with the large magnetic moments that can be obtained with a permanent bar magnet, makes it possible to effectively manipulate the nervous system of a subject over a distance of several hundred meters, using a small portable battery-powered device. The method can be used in law enforcement for standoff situations.

https://www.google.com/patents/US6238333Old school metoder - brugt af efterretningstjenester, gangstere og forrædereMainstream dækning: Microwave/DEW Harassment On MSNBC NewsMicrowaves as close-range weapons
Die Welt: This is a significant article, in that a major paper in a Western country has covered and taken seriously the issue of microwave harassment. Neighbours attack each other with ovens that have been tinkered with. The radiation penetrates through walls and leads to heavy health damage. Already 150 criminal procedures
http://www.bio.net/bionet/mm/neur-sci/2003-June/054751.html


http://www.mikrowellenterror.de/english/
http://globalguerrillas.typepad.com/globalguerrillas/2004/05/journal_homemad.html http://globalguerrillas.typepad.com/globalguerrillas/2004/05/journal_a_kalas.html
Ovenstående 4 gamle links er blot toppen af isbjerget. Dette er gammel ALMEN viden og TRAVESTI for mange mennesker in the know.
Nyere research på Google


De som tror dette er science fiction eller paranoia lever således i en totalt ignorant kollektiv komadrømmeverden (og specielt Danskerne zzzzzz som altid zzzzzzzzzz)


Det viser sig oven i købet, at flertallet af terror aktioner i USA det sidste årti, direkte skyldes efterretningstjenestens plotmageri, hvor statens agenter inciterer muslimske patsies/agent provocateurs/nyttige idioter til terror: Den vestlige verdens mest anerkendte aviser, The Guardian og The New York Times, rapporterede for nyligt, at næsten alle terroraktioner er iværksat af staten selv - selvinkriminering og ufatteligt, utroligt, men kun hvis man ikke har fulgt med. På samme måde som Snowden/NSA-afsløringerne, får de årvågne observatører - som fremførte disse påstande gennem årtier; de som tidligere blev kaldt 'konspiranoide' - successiv genoprejsning og validering, igen og igen og igen: Staten (FBI, ATF) fabrikerer de fleste terror-plots, lokker muslimske afsporede unge mænd til at udøve terror, specielt 'ensomme ulve', finansierer dem, udklækker terrorplanerne for dem, giver dem våben, falske/ægte sprængstoffer, m.m. og annoncerer derefter med stor fanfare, at FBI har forpurret en terrorplan:


The Guardian: 'Government agents 'directly involved' in MOST high-profile US terror plots' - 2014


FBI organizes almost ALL terror plots in the US — RT USA

New York Times: Most Terrorist Plots, Hatched by the F.B.I.


Derudover bliver vores nervesystemer terroriseret af "sikre" mobiltårne. Fra brandmændenes fagblad, 2005:


"Livsfarligt Tetra I forrige nummer af Brandmanden rejste vi tvivl om, hvorvidt beredskabet har behov for Tetraradioer. Vi kan nu bringe en artikel udarbejdet af foreningen ”Vore Børns Fremtid” omhandlende de sundhedsmæssige risici ved anvendelse af Tetra. HVAD ER TETRA? Tetra er en forkortelse for TErrestrial Trunked RAdio, hvilket kan oversættes til jordbaseret komprimeret radio. Tetra-netværket kan bruges til alle former for kommunikation – også almindelig telefoni. TetraNet-master og -apparater udsender mikrobølgesignaler med en modulations-frekvens på 17,65 Hz (og komponenter deraf på 35,29 Hz, 52,94 Hz, 70,59 Hz osv.), hvilket ligger meget tæt på hjernens hjernebølger (det, der udgør hjernens taktstok) på 16 Hz. Forsøg med GSM, der ligeledes har modulationsfrekvenser tæt på menneskets hjernebølger, har vist, at hjernens hjernebølger bliver forstyrret. Dette mistænker man for at forårsage bl.a. søvnløshed og depressioner. I modsætning til GSM-masterne sender TetraNet-masterne hele tiden. Modulations-frekvensen på 17,65 Hz er ifølge TetraHealth meget svag, hvorimod TetraNet-apparaters modulations- frekvens er kraftig, og sendestyrken for apparaterne er lavere"

http://www.brandfolk.dk/brandmanden/Brandmanden%205-05.pdf


"Motorola-selskabet Tetranet slipper for at offentliggøre, hvor i landet det placerer sine mobilmaster beregnet til beredskabets fremtidige mobilnet Tetra. Politiets Efterretningstjeneste (PET) vurderer, at oplysningerne kan udgøre en fare for statens sikkerhed." http://www.computerworld.dk/art/28288/tetra-master-hemmelige-efter -terrorfrygt

"Der indgår ikke TETRA antennepositioner i mastedatabasen. Det skyldes, at Justitsministeriet og Forsvarsministeriet har indstillet til IT- og Telestyrelsen, at SINE-netværket af sikkerhedshensyn skal undtages i mastedatabasen."
http://www.mastedatabasen.dk/Viskort/ContentPages/About.aspx?callinga pp=mastedb

"Good honest hard-working people continue, these are people of modest means, continue to elect these rich cock suckers who don’t give a fuck about you….they don’t give a fuck about you… they don’t give a FUCK about you. They don’t care about you at all… at all… AT ALL. And nobody seems to notice. Nobody seems to care.


Thats what the owners count on. The fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick thats being jammed up their assholes everyday, because the owners of this country know the truth. It's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it."

- George Carlin "
Blissful Ignorance - Prototype på Statspolitiets Uvidende Yndlingsslave


"Befolkningen er "lykkelig". Den er bedøvet i en lykkerus af forbrug, evig ungdom og behovstilfredsstillelse, og livet er tilrettelagt på en sådan måde, at enhver anledning til ophidselse er forsøgt fjernet via perception management og løgnagtige massemedier, og skulle der ske noget, der er svært for de tilfredse slaver, opfordres man eller drives til lykkepiller, nervemedicin, sprut, stoffer, shop-amok, iPad,iPod, pik, patter, porno, Paradise Bordel, Vild med dans(k), TV, sport, fo'bold, konsumer-koma som soma, samtalekøkken, computerspil, café coma-latte-mentalitet, plasma-TV, ligegyldighed, osv.


Med andre ord; en excessiv egocentrisme, narcissisme, tankeløs hedonisme, uvidenhed, apati, brutalisering af følelseslivet, tab af kritisk tænkning og historiebevidsthed, degeneration af det intellektuelle, forherligelsen af afstumpelsen, pensum-papegøjeri, følgagtighed, autoritetstro og lydighed, uddannelsesskade, defaitisme, nihilisme, m.m.m."


- Globalt Vanvid er Normen Andre STASI 2.0 udviklinger som de sovende ikke har bemærket:

Justitsministeren vil ikke svare på, om PET bruger falske mobilmaster [Stingray] eller ej
"Borger fik afvist aktindsigt i et verdens kontroversielle overvågningsprogrammer, hvis eksistens i Danmark er blevet mørkelagt efter opsigtsvækkende kendelse fra Folketingets Ombudsmand."

Operation Stingray - Indlands-Indblik
"Eksperter kalder det for et af verdens mest kontroversielle overvågningsprogrammer. Og selv om Justitsministeriet tidligere har afvist at anvende det, har Folketingets Ombudsmand i en ny og opsigtsvækkende kendelse mørklagt alle informationer om dets eksistens i Danmark. Dokumenter viser, at Politiets Efterretningstjeneste greb ind, da en borger ville have indsigt i programmet. "

Stortinget i Oslo overvåges af spionudstyr
Avisen har gennem målinger opdaget flere basestationer, som ikke tilhører nogen af de myndigheder, der normalt har lov til at opsætte den slags.Det er således uvist, hvem der ejer og har installeret udstyret (Goddaw do)
- Avis: Stortinget i Oslo overvåges af spionudstyr | Nyhederne

Fake mobile towers in central Oslo may snoop on Politicians - RTSveriges regering synes ligesom den norske at være aflyttet ved hjælp af spionudstyr til mobiltelefoner:


Svensk medie: Sveriges regeringskontor aflyttesRegeringsovervågningen breder sig fra Norge til SverigeTeleselskaber og myndigheder i Danmark undersøger mobilovervågning efter norske afsløringer

Stingray er virkelig eksplosivt, specielt fordi teknologien indebærer - ifl. legenden, John McAfee - at man lytter til alle mulige samtaler i ét område: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gk_SJDAqGEE#t=134


Men Stingray er blot masseimplementeringen af stealth-overvågning, direkte lokalplan overalt, hidden in plain sight - som taget ud af en dårlig Sci-Fi, og nobody seems to notice, nobody seems to care, specielt ikke i Comahavn....


"If you have nothing to hide, you have nothing to fear'....it's totally irrelevant what you think. If you're doing something that the government don't like, they will come after you, no matter what you think"

- William Binney, NSA whistleblower, one of the best code breakers in NSA history, one of the primary supporters of Snowden

For de som ønsker at beskytte sig mod visse registreringer, overvågning, så har McAfee udviklet en app: D-vasive Pro: Blocking the camera, wifi, audio, GPS, Blutooth, and now...drumroll: Stingray Shield for D-Vasive Pro now available! (Not on iphone yet)

In the new update of D-Vasive app for smartphones, there is an anti-stingray feature, no small feat, let alone the fact that very few people know about stingray (being aware and unsurprised you would have had to be a 'conspiracy theorist' [pioneer], cause stingray and a lot of other things are turning out to be fact, not theory)


I øvrigt, så er jeg ret sikker på, at hverken Snowden eller Citizen Four nævner Stingray, hvilket jo er en enorm udeladelse (grænsende til det potentielt mistænksomme, hvis ikke disproportioneret udeladende), da der står tusinder af kamouflerede tårne i enhver amerikansk storby, såvel som i de små byer i USA.

Folk vil sige 'tosset' på samme måde som de sagde 'tosset' om overvågning før Snowden kom til.

Hunter S. Thompson har ret - specielt om de som 'kun' troede, at Snowden var det værste, nu Stingray, men det er meget, meget værre end Stingray, og har været det i lang tid før Snowden og Stingray. Som det siges:
efterretningstjenesterne har teknologier 50-100 år forud før vores egen tids, derfor vantro og kognitiv dissonans....indtil det kommer i massemedierne, SÅ tror folk på det 'konspirationteoretikere' har sagt i årtier. Ja, det giver sandelig mening; hvis det ikke er i TV2, eksisterer det ikke i virkeligheden (sarcasm and irony).På jagt efter falske Stingray basestationer i København med open source-app http://www.version2.dk/artikel/paa-jagt-efter-falske-basestationer-i-koebenhavn -med-open-source-app-75796 (idioten bruger den forkerte telefon)
AIMSICD against IMSI-Catchers, StingRay and Silent SMS! https://secupwn.github.io/Android-IMSI-Catcher-Detector/

Mind Control og Staten i Staten - Total Depraveret Degeneration På samme måde, som folk var paf, da Snowden-afsløringerne kom på banen (kognitiv dissonans), på samme måde er de paf over følgende f.eks:

SSSS Mind Control - Gammel Teknologi:
"The Sound of Silence er et militært etterretnings kodeord for visse psykotroniske våpen for masse mind-kontroll som ble testet på midten av 1950-tallet, perfeksjonert i løpet av 70-tallet, og mye benyttet av det «moderne» amerikanske militæret i begynnelsen av 90-tallet.....Dette bevissthetsendrende hemmelige våpen er basert på noe som heter subliminal carrier-teknologi, eller ”Stille Lyd Spread Spectrum” (Silent Sound Spread Spectrum – SSSS – også kalt S-Quad eller «Squad» i militær sjargong.)...


...23. marts 1991 ble en nyhet publisett i nyhetsbyrået ITV News Bureau Ltd (London) med tittelen «Hi-Tech psykologisk krigføring tatt i bruk i Midtøsten«. Dette var under administrasjonen til George Bush Sr, under «Operation Desert Storm». Her beskrives i detalj en bemerkelsesverdig amerikansk Psychological Operation (PSY-OPS) som ble gjennomført i all hemmelighet mot irakiske styrker i Kuwait. Saddam Husseins elitesoldater «Republikanergarden» hadde lovet Bush å utkjempe «Alle krigers mor» med mange tusen døde koalisjonsstyrker som resultat. På papiret så det overbevisende ut. Saddams Republikaner Garde soldater var harde veteraner fra den 10 år lange krigen mot Iran, mens koalisjonsstyrkene var uerfarne. Irakerne hadde moderne våpen og var godt trent i å bruke dem. Imidlertid skjedde noe veldig rart. ”Alle krigers mor» var slutt før den hadde begynt, ettersom bokstavelig talt hundretusenvis av irakiske soldater overga seg i hopetall uten å løsne skudd!


Her er hva den britiske pressen rapporterte om hendelsen.

Den amerikanske pressen ble sensurert om dette: «… det utrolige og topphemmelig PSYOPS program som benytter «Silent Sound» teknikker er blitt suksessfullt benyttet. Muligheten til å bruke denne metoden oppsto da Saddam Husseins militære kommando- og kontroll-system ble ødelagt. De irakiske soldatene ble så nødt til å benytte kommersielle FM radio-stasjoner til å sende kodete kommandoer, som ble kringkastet på 100 MHz frekvensen. Det amerikanske Psy-Ops teamet satte opp sin egen bærbare FM-sender i den forlatte byen Al Khafji og benyttet samme frekvens,. Denne amerikanske senderen overdøvet den lokale irakiske stasjonen. Sammen med patriotisk og religiøs musikk, ble PSYOPS overført som «vagt, forvirrende og motstridende militære ordrer og informasjon».


«På det ubevisste plan var imidlertid en mye mer kraftfull teknologi i bruk. Et avansert elektronisk system som var designet for å «snakke» direkte til sinnet til lytteren, til å endre og låse hans hjernebølger, å manipulere hjernens elektiske mønstre (EEG) og dermed kunstig plante negative emosjonelle tilstander —- følelser av intens frykt, angst , fortvilelse og håpløshet ble skapt i de irakiske troppenes sinn. Dette utrolig effektive subliminale systemet ikke bare ber en person om å føle en følelse, ikke bare får dem til å føle det, det planter selve emosjonen i deres sinn «.
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/4s-den-umerkelige-trusselen-fra-tv-og-tetra/2015: Patents for technology to read people’s minds hugely increasing http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/patents-for-technology-to-read-peoples- minds-hugely-increasing-10236211.html

(The Independent har fjernet URL'en så her er en kopi: https://www.sott.net/article/296293-Patents-for-technology-to-read-peoples-minds-hugely-increasing )

Vi ved alle (well, de fleste in the know), at USA også er dybt morderiske fra starten af anden verdenskrig og før (se dokumentaren Hellstorm), har hjernevasket vesten, og har angiveligt myrdet 30 millioner siden WW2:
http://www.sott.net/article/273517-Study-US-regime-has-killed-20-30-million-people-since-World-War-TwoIkke nok med det, men 50.000 (andre tal siger langt mindre) nazi-videnskabsmænd og forskere, heriblandt tusinder af højtstående tyske nazistiske videnskabsmænd og efterretningsfolk, m.fl. blev bragt til USA under Operation Paperclip, blev givet nye identiteter, arbejdede for USA, CIA, NASA, NSA (bl.a Reinhard Gehlen, sandsynligvis Mengele også) - og disse var initierende årsag til det berygtede og adskyelige MK Ultra mind control projekt i CIA (delvist officielt deklassificeret i 70'erne), der morphede videre til Project Monarch, og Project Phoenix og Operation Mockingbird (som Chomsky idiotisk nedspiller) - Mockingbird sluttede aldrig, hvilket vi kan se nu:


NSA-whistleblower, Edward Snowdens afsløringer viser, at vestlige efterretningstjenester bruger agenter, til at manipulere den offentlige opinion ved at misinformere og vildlede med plantet falsk materiale på internet, og at de bruger de sociale videnskaber for at skabe resultater, som de betragter som ønskværdige
- Guardian via RT, februar 2014)


Og Project Phoenix bliver brugt som blueprint for de store fusion centers i USA idag (det der kommer før er også yderst interessant) - Abby Martin interviewer Douglas Valentine, som interviewede de CIA-folk som var involverede, og dét med CIA-chefens tilladelse, så det er ikke spekulation: Her er RT-episoden på youtube - for at få hele konteksten med er det bedst at starte ved tidskoden 14.02 her (Mass Protests Ignored, Blueprint for War on Terror & Chemical Weapons- RT) - The Phoenix Program, forbudte bøger som er udgået fra cirkulation. Interview med Valentine er fra 18:55.
I øvrigt har Abby Martin kørt disse afsnit på Breaking The Set:
These 5 Censored Books Tell a History the Establishment Wants Hidden


To save you all time:


The Phoenix Program - Douglas Valentine
The Lords of Creation - Frederick Lewis Allen
Blowback - Christopher Simpson
Underground to Palestine - I.F.Stone
Hidden History of the Korean War - I.F.Stone
DuPont Dynasty, Behind the Nylon Curtain - Gerard Colby
Her er Douglas Valentine via Lew Rockwell:

"The Office of Homeland Security would soon evolve into the Department of Homeland Security,with its Orwellian “fusion centers,” which are replicas of the Phoenix IOCCs and serve the same “intelligence” function. After 9/11, the influence of Phoenix proponents like Simmons, Kerrey, and Lawlor was crucial in reshaping America’s attitude in regard to conducting murderous, illegal Phoenix-style operations against civilians in foreign nations, and against dissidents at home. Such men and women are everywhere in positions of authority, threatening the democratic institutions we hold dear.

I had warned against this development in the introduction to The Phoenix Program. As I said in 1990, “This book is about terror and its role in political warfare. It will show how, as successive American governments sink deeper and deeper into the vortex of covert operations—ostensibly to combat terrorism and Communist insurgencies—the American people gradually lose touch with the democratic ideals that once defined their national self-concept. This book asks what happens when Phoenix comes home to roost.”
http://www.lewrockwell.com/2014/07/douglas-valentine/cia-terrorism-brought-home/Men Valentine går slet ikke dybt nok foroven på RT eller Lew Rockwell:


"The Phoenix Program: assassinating suspected VC sympathizers in a systematic manner worked well and is the blueprint for the current Black Operation targeting thousands of loyal Americans using state-of-the-art microwave and radio-frequency radiation weapons. [MK Ultra startede ud med de kemiske eksperimenter og morphede videre til elektromagnetisk warfare og mind control]

The motivation to suppress domestic dissidence and to assassinate loyal American opposition stems from the perception of dissent against the war as treason. This philosophy is stated very clearly in the Mind War paper written by NSA General, Michael Aquino." (Aquino er notorisk kendt i deep politics-research, officielt erklæret satanist, psykologisk warfare specialist, pædofil, torturbøddel og en mastermind i Project Phoenix, var Church of Satan-medlem, selverklæret neo-Nazi, var meget tæt på Anton Zandor Lavey, m.m.)
- http://mstmha.wordpress.com/2014/08/14/cia-black-ops-mind-control-mk-ultra-new-phoenix-project-organized-stalking-and-monarch/


Ud af alt dette kan vi slutte, at det som startede med Project Paperclip, er indirekte og direkte ansvarlige i sekvens af begivenheder, ikke kun for CIA's hemmelige mind control eksperimenter, men blueprint for CIA's videre modus operandi i mangt og meget, og forfølgelsen af og hemmelig krigsførelse mod dissidenter i USA idag er resultatet af Project Phoenix; udarbejdningen af Homeland Security, Fusion Centers, elektromagnetisk/RF-krigsførelse mod krigsmodstandere, dissidenter, aktivister, prøvekaniner, m.m.m.


Efterretningstjenesterne i vesten/verden er blevet et satanisk anathema, prætorianske garder for en psykopat-elite, har opereret straffrit, gør det stadigvæk, er blevet monstre i en stat i staten med black ops, udfører false flag terror mod andre lande og destabliserer/vælter dem (Ukraine, Syrien, m.fl.), egne befolkninger og andres, er medvirkende til pengeafpresning, snigmord, organiseret pædofili, mikrobølge/EM/DEW-tortur, sex/kokain/heroin-trafficking, m.m. - alt imens folk ser vild med dans(k), og er blevet historieløse hedonist-zombier, slaver troende sig "frie", etc - det hele er så depraverende bundråddent kriminelt og korrupt to the core beyond belief". De pseudointellektuelle analfabetiske ludere, de dybt uddannelsesskadede, og andre (u)'informerede' diskuterer salonfæhige pseudo-idiotier og idiosynkraiser, alt imens folk intet får at vide via Politiken, Berlingske, Jyllandsposten, uddannelsesskaderne på UNI, osv. i deres dybt kretinsk lukkede Hobbit-land, samtidigt med at USA vassalen, Citadellet, opererer i undtagelsestilstand uden en kæft opdager det.... beyond insanity and grotesque.
Den Permanente Undtagelsestilstand


Du tror nok partout ikke på alt dette - så du har intet at frygte, sov da videre i lykkelig uvidenhed, som magtens forkrøblede og uvidende nyttige idiot, statens yndlingsslave. Lev og dø i uvidenhed fra vugge til grav. Din apati - statens fordel, almenvellets destruktion.

Hvis du ikke er vred, forfærdet, eller bekymret, så sover du som et uvidende menneske eller er et menneske, hvis menneskelighed er gået tabt.

'En verden der forsvandt'


"All the power and policy of man cannot continue a system long after its truth has ceased to be acknowledged, or an establishment long after it has ceased to contribute to utility. It is equally vain, as to expect to preserve a tree, whose roots are cut away. It may look as green and flourishing as before for a short time, but its sentence is passed, its principle of life is gone, and death is already within it."
- Anna Letitia Barbauld

"We are living in a demented world. . . Everywhere there are doubts as to the solidity of our social structure, vague fears of the imminent future, a feeling that our civilization is on the way to ruin. They are not merely the shapeless anxieties which beset us in the small hours of the night when the flame of life burns low. They are considered expectations founded on observation and judgment of an overwhelming multitude of facts. How to avoid the recognition that almost all things which once seemed sacred and immutable have now become unsettled, truth and humanity, justice and reason? We see forms of government no longer capable of functioning, production systems on the verge of collapse, social forces gone wild with power. The roaring engine of this tremendous time seems to be heading for a breakdown. But immediately the antithesis forces itself on our minds. Never has there been a time when men were so clearly conscious of their commanding duty to co-operate in the task of preserving and improving the world's well being and human civilization."
- Dutch historian Johan Huizinga: In The Shadow of Tomorrow

"If there is no free conversation human aggression accumulates. A man who listens only to his radio or is caught by the hypnotism of the movies must discharge his aggression somewhere else. But the civilizing sublimation of conversation does not reach him, so he cannot get rid of his aggression. People have learned to be silent listeners. Dictatorship asks only for silent citizens. If man cannot redeem himself of his everyday tensions through words, the archaic primitive demands within him grow more and more awake. The world falls prey to his accumulated obsessions, and in the end collective madness breaks through. Let us talk now, so that we do not become mad animals!"
- Joost A. M. Meerloo: Conversation and Communication


Se også:

DDR 2.0 - Danmark som Nyttige Idioter


København - En Ny Falsk Flag Operation?


Kommentarer

 1. De 2 danske efterretningstjenester træder psykopatens fodspor 100 %.
  Derfor er der da heller aldrig nogensinde nogen som tror på vi ofre, når vi fortæller vores forfærdelige historier.
  Søg efterretningstjenesten + tortur på YouTube og hør hvad de konstant udsætter mig for.
  Læs ligeledes pet.dk på TrustPilot.
  007 psykopaterne har i skrivende stund brugt mig som brændsel i 7 år, til deres modbydelige tortur koncept.
  Medens jeg sidder og skriver denne tekst, sidder jeg samtidig og kæmper med alt deres modbydelige nanosvineri, som de af flere omgange og på forskellig vis har fået ind i min krop.
  Det giver alverdens smertefulde symptomer, som hele tiden skifter.
  Lige i dette øjeblik, forsøger jeg at acceptere noget electro magnetisk puls EMP som de rammer mig med. Faktisk har jeg levet en frekvens rytme på ca. 8-10 slag i sekundet de sidste 3 måneder.
  Og så er der samtidig den evige tortur med målrettede mikrobølger, som de bruger i forbindelse med deres smertefulde selv censur program.
  Som der også står nævnt på denne side, så skaber disse sindssyge psykopater indenfor dette forbryder-syndikat deres helt egne terrorister således, at deres lyssky forretning altid finder næring.
  Nej, jeg holder ikke til det ret meget længere ...

  Selvfølge griner politiet af mig når jeg forsøger at finde hjælp af denne vej, men også hele sundhedssektoren har fået mundkurv på. Ingen læge tør hjælpe mig heller.

  Jo, den danske efterretningstjeneste rummer den værste ondskab, der nogensinde har eksisteret på dansk jord ... og jeg er deres yndlings forsøgsperson, da jeg er (næsten) den eneste dansker, som har turdet fortælle sandheden om deres konstante forbrydelser.

  Sammen er vi stærkere ... Kontakt 93 93 91 99

  KÆRE POLITIKER. HVORFOR ER DU BANGE FOR DISSE GALNINGE? DET ER JO DIG OG DINE KOLLEGAER SOM SKAL STOPPE DEM!

  SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg