Sex & 4 Angstformer
By ChaosNavigator

'It is lovemaking that sweeps people into glorious new dimensions and realities, rips the veil between the worlds, and produces ecstasies a thousand times more powerful than the most exquisite orgasm. It is lovemaking so spectacular that it really is a religious experience. It is lovemaking that transforms people’s lives. It is called transcendent sex.'  
- Transcendent Sex, Jenny Wade

De 4 Kollektive Angstformer
Dette bliver lidt esoterisk.

Min forståelse har altid været, at alt som initialt overskrider egoets grænser, per definition er angstprovokerende.

Derudover, at der er 4 kollektive dybt ubevidste arketypiske angstformer i mennesket; angsten for døden (det ukendte), angsten for smerte, angsten for sindssyge, og angsten for sexualitet (fordi virkelig sexualitet transcenderer jeget) - så vidt Bob Moore (Moore var en indviet, en eksorbitant mesterlig healer og topclairvoyant, og permanent lejret i en højere bevidsthed).


Jeg skrev engang dette på engelsk ang. smerte og de 4 angstformer:

Why are we  immune to the suffering of others?

I believe I know one of the primary reasons at least. According to my schooling in childhood it has to do with a primal phenomena; the fear of pain. 

If we are not in contact with our own suffering, blocking it out, we tend to block empathy out as well - the quality to take another human being's perspective on a deeper level.

Fear of pain itself is one out of 4 very deep archetypal fears (death, pain, insanity, sexuality) that are deeply subconsciously rooted in the psyche of humanity. Fear of death is the strongest. The other two forms of fear are fear of insanity and fear of sexuality. 

 Fear of sexuality is more difficult to grasp because it is associated with joy and pleasure, but because real sexuality transcends the ego, the results can be powerful energetic streams throughout the whole body, sensations beyond the body, spontaneous recalls of problematic childhood-experiences, visions and even loss of consciousness and extreme fear of death – all these can emerge during the sexual act beside other things.

Actually those primal fears are angst, a deeper much more excruciating unsettling emotion than fear. Fear is of the known – and angst is of the unknown.


There is something abyssmal about these fears. And people unconsciously guard themselves from these fears - therefore they block other people's suffering out as well. Its basically a defense-mechanism.

Thats why some people can become quite aggressive, anxious or otherwise spooked out when confronted with these fears (by experiencing someone having a panic-attack for example). But even less could do it: Their aggressions can actually be triggered merely by someone talking about pain, death, insanity, etc. I've seen it happen quite a number of times. Yeah, it is a strange world......

A strange coincidence is that not only Bob Moore, but Irvin D. Yalom and others (existential psychology) also define 4 ultimate concerns in life related to angst. For in depth see death, freedom,isolation and meaninglessness. Slightly different and overlapping but whereas the former category of four are observed from a school of highly clairvoyant psychology, the latter developed from existentialistic orientations.

Jes Bertelsen om 3 ud af de 4 angstformer
Her i konteksten af meditation/bevidsthedsudvidelse/indvielse:

'Illumination er en spiralagtig opstigning i en brøkdel af et sekund. Initiation er en mere bredt forberedt langsom opstigning, og selve perioden af at være vågen er længere. Derfor vil oplevelsen have en tydeligere struktur under selve oplevelses-perioden. Den information, som illuminationens - gennemstrålingens - glimt formidler, vil først efterhånden træde frem i perioden efter oplevelsen.

Under initiationen er informationsudvekslingen klar, og bevidsthedens udvidelse varer længe nok til at opfatte hele fænomenets natur og struktur. Enhver initiationsbegivenhed er omgivet af visse barrierer, visse spærringer, der er forsikringer mod, at en ikke parat personlighed møder disse højintensive energifænomener.  Det, der spærrer, er væsentligst tre ting: dødsangst, angst for sindssyge og mulighed for fysisk eller psykisk smerte.

Jeget vil ikke kunne møde muligheden af jegoverskridelse andet end som en form for død. Jegtranscendens ligner døden. Skal et menneske derfor åbne sig for initiationsoplevelsen, må det gå gennem, konfrontere og acceptere dødsangsten. Ofte vil mennesker inden initiationsoplevelsen have oplevet en nærdødssituation - ganske bogstaveligt. Det kan dog også ske rent meditativt, eller det kan ske astralt.

Angsten for vanvid skyldes i denne sammenhæng, at for den almindelige jegbevidsthed vil jegtranscendens kun være kendt
,som en sindssygelig ukontrollabel og ubalanceret tilstand (fx. ; typisk psykose, hallucinationer eller skizofreni) Det rigtige er, at disse sindssygelige tilstande faktisk beror på ubalanceret og uhensigtsmæssig åbning, løsning eller overskridelse af jegets grænser. Et menneske, hvis jeg derfor nærmer sig initiationens opløsningstilstand, vil naturligt ikke kunne skelne og derfor frygte, at det er en begyndende vanvidstilstand. Denne angst, og denne mulighed må mennesket lære af se i øjnene og acceptere.


Endelig er initiationsoplevelsen spærret af angsten for smerte.Dette skyldes, at når bevidstheden udvider sig på vej til initiationsfænomenet, vil bevidstheden omfatte det astrale niveau*. I denne dimension findes en lovmæssighed: al den smerte, jeget i sin ubevidsthed eller tankeløshed har tilføjet andre, ligger opbevaret i den astrale dimension som smerte rettet mod jeget selv. Man kan derfor ikke begynde at blive vågen eller bevidst i det astrale uden samtidig at begynde at møde og føle den smerte, der er ækvivalent med den smerte, man har tilføjet andre. Dette er en simpel energigrundlov. Det er ingen straf, ingen hævn, det er en energigrundlov, en naturlov om energiens cirkulation. At turde møde og se denne smerte er nødvendigt for at kunne komme på ret vis til det bevidsthedsniveau, der er den initiatoriske opvågnen.

Disse tre faktorer: dødsangst, vanvid, og smerte hindrer den ikke parate, nysgerrige bevidsthed i at nå initiationens dimension. Konfrontationen med de tre kendsgerninger kan komme som forberedende 'prøver' inden selve begivenheden. Eller det hele kan ankomme i en vældig samlet pakke.'
- Energi og Bevidsthed, Borgens Forlag, 1984
* Kommentar: Det astrale er den energetiske formbærer af det som indholdspsykologisk svarer til emotioner. Der er også ofte distinktionen mellem det lavere astrale; dvs. emotioner og følelser, hjertet. Det astrale er karakteriseret ved sympatier/antipatier og billeddannelse også - et omfattende begreb i øvrigt. Hører til i andet lag af auraen, mens det æteriske, livsenergien, er det første lag.
Der er altså tale om tærskelvogterfænomener, normaltvis sikringer mod uafbalanceret transcendens af jeget [1], men generelt ligger disse 4 angstformer slumrende kollektivt i alle mennesker ifl. Bob Moore, formentlig indtil den dag man endegyldigt har transcenderet dem, og det vil sige; transcenderet jeget, eller transcenderet det i grader, hvilket det er for vidtgående at komme ind på her.

Fravær af bevidsthed om disse angstformer er ikke ensbetydende med fravær - for nu at tage den gamle traver; fravær af evidens er ikke evidens for fravær, dette i betydningen; blot fordi du ikke kan mærke det, er det ikke ensbetydende med, at det ikke er der - det er den manglende bevidtshedsudvidelse, som gør, at man normalt ikke møder disse 4 kollektive angstformer.


Sex - The Great Mystery of Ecstasy and Angst
Det er ikke seksualenergien der per se er angstprovokerende, men det faktum, at den kan overskride jegets grænser, hvis betingelserne er tilstede. De virkeligt store orgasmer f.eks. er fulde kropsorgasmer, ikke kun lokaliseret til et nys i underlivet, kan være sindssygt ekstatiske, dionysisk intense, og ligner overhovedet ikke noget, man nogensinde har oplevet før sammenlignet med 'gennemsnitlig' sexualitet.                                             

Den virkelige krops og totalorgasme kan dog gå ud i hele det fysiske, det æteriske og det astrale system og hinsides, og kan faktisk være dybt angstprovokerende, fordi den dybere sexualitet transcenderer egoet (den "lille død" apropos), hvilket kan indebære en voldsom angst (som en midlertidig fase f.eks. før orgasmen nåes) eller visioner, besvimelse, kropsligt terapeutisk dyb og emotionelt frigørende katharsis, vrede, sorg, hulken, ustyrlig latter, konvulsiviske kropsrystelser, sanseligt dirrende ekstase, ubærlig intensitet, åbne op til andre bevidsthedsplaner, og alle variationer in between, etc.

Teknisk set, spreder energien sig som strømme ud gennem de æteriske nadier/energetiske baner i kroppen - hvis den får lov at brede sig hinsides underlivet såfremt der er ophobet energi nok - og ud i hele energisystemet.
Det æteriske: rummer livsenergien, det instinktive, chi/prana-energien, sexualenergien er også æterisk chi/prana-energi, etc.
Det kan gå nedad og opad, både psykisk og kropsligt-energetisk. Dér, hvor energien rammer blokeringerne i banerne, svarer sådanne blokeringer indholdspsykologisk set eksempelvis til glemt og uerkendt stof eller latente potentialer på godt og ondt: sexualitetens udvidelse bliver det brændstof, som resulterer i bevidsthedsudvidelse og energetisk-psykologiske fænomener; elektrisk livsfryd, gemte emotioner, ubevidste skyggesider, traumer gemt i kroppen, lyksalige forløsninger, renselse, latter, sorg, egoopløsende tilstande, etc. kan vælde op.


Det kan åbne op til sammensmeltende kærlighed forenet med sexualenergien, og billeddimensionen; til meget voldsomme visioner, både positive, lyksalige, såvel som negative, hallucinerende dødsangst, højere tilstande, healing, regeneration, stilhed, enhed, frihed, etc.


En rejse i underverdenen, transformation, and beyond.

At mennesket iboende rummer angst for sex/sexualenergien, skal ses i ovennævnte lys.


                                        'Kissing', Alex grey


Dark & Light
, Birth & Rebirth
Seksualitetens udtryk og oplevelsesform kan ifølge Stan Grof have sine årsager i fødselstraumets 4 fødselsmatricer, de 4 BPM-faser (ikke at forveksle med de 4 angstformer). Det ser ud som, at højintensive seksuelle tilstande eller genoplevelse af fødslen, i hht. BPM 1, 2, 3, og 4 kan aktivere oceaniske lyksalighedsoplevelser, paradisiske tilstande, eskatologiske billeder, død og genfødselsoplevelser, kvælningsfornemmelser, vold, helvede, krige, sataniske sexuelle visioner, massemord,, m.m. Alle 4 faser præger i varierende grad personligheden. Hver fase kan være mere eller mindre problematisk, omend tyngdepunktet ligger forskelligt. Hvis f.eks. en BPM3-fase opleves/genopleves uden forløsning er nymfomani eller satyriasis ikke usædvanligt, eksempelvis 15 udløsninger på en nat uden orgiastisk tilfredsstillelse [2]


Det virker også som om, at sexualiteten kan katapultere bevidstheden ud i visioner, hvor det individuelle gennemtrænges af det kollektive i form af arketyper og hinsides - sexualitet kan åbenbart fungere som en portal, der gennemlyser biografiske, perinatale, og transpersonlige områder (se link foroven om BPM).

     Stan Grof, om de negative aspekter ved BPM III:


'Aggressive and sadomasochistic aspects of this matrix reflect the biological fury of the organism whose survival is threatened by suffocation, as well as the introjected destructive onslaught of the uterine contractions. Facing this aspect of BPM III, we might experience cruelties of astonishing proportions, manifesting in scenes of violent murder and suicide, mutilation and self-mutilation, massacres of various kinds, and bloody wars and revolutions. They often take the form of torture, execution, ritual sacrifice and self-sacrifice, bloody man-to-man combats, and sadomasochistic practices...

           Ifølge Grof er H.R. Gigers ekstremt mørke tabuiserede, ofte bioomekaniske, sexuelle billeder, et udtryk for BPM3


..Sexual experiences that occur in the context of BPM III are characterized by enormous intensity of the sexual drive, by their mechanical and unselective quality, and their exploitative, pornographic, or deviant nature. They depict scenes from red light districts and from the sexual underground, extravagant erotic practices, and sadomasochistic sequences. Equally frequent are episodes portraying incest and episodes of sexual abuse or rape. In rare instances, the BPM III imagery can involve the gory and repulsive extremes of criminal sexuality – erotically motivated murder, dismemberment, cannibalism, and necrophilia. The fact that, on this level of the psyche, sexual arousal is inextricably connected with highly problematic elements – physical pain, suffocation, vital threat, anxiety, aggression, self-destructive impulses, and various forms of biological material - forms a natural basis for the development of the most important types of sexual dysfunctions, variations, deviations, and perversions.'
- Grof om Giger's sexuelle afbildninger som BPM


'Er forestillingerne om Himmel og Helvede symboliseringer af fødselsmatricernes underliggende realitet? Eller er fødselsmatricerne symboliseringer af reelle, alternative bevidsthedsdimensioner, som lige så godt kan kaldes Himmel og Helvede?'
- Jes Bertelsen
Det er i øvrigt ikke sexualiteten som er 'ond', det er en kristen fejltolkning og dæmonisering af sexualiteten, som i sig selv har fraspaltet sexualitet fra hjertet gennem århundrederne gennem mental konditionering: 'Sex er djævlen, beskidt, immanent, af jorden befængt, etc.' VS 'Kærligheden er Gud, ren, transcendent, af jorden uplettet, etc.': Denne konditionering, har som psykologisk og energetisk programmering, organiseret og betinget menneskers forhold til sex og kærlighed, hvilket konkret betyder, at mange mennesker ikke kan mærke sexualitet og kærlighed på én og samme tid; når sexualiteten er der, reduceres kærlighedsfølelsen, og omvendt; når hjertefølelsen er tilstede, da forsvinder intensiteten i sexualiteten. Jeg vil vove den påstand, at en del af grunden til, at mange menneskers sexuelle intensitet er organiseret rundt om de mest ekstreme BPM III-temaer, netop er et resultat af den konditionerede fraspaltning fra hjertet gennem tusinder af års falsk dikotomi; fordømmelsen af sexualiteten ved fraspaltning, hvilket så igen skaber sexuelle ubalancer, hvor sexualiteten er blevet koblet på det lav-astrale (og voila; bl.a. derfor er der mange pædofile præster).

Hvad angår 'ondskaben', så hører den teknisk set til i det (lav)astrale, mens sexualiteten er primært æterisk ren energi, guddommelig, men kan blive misbrugt eller afsporet i det lav-astrales tjeneste, så sexualitet kan umuligt være 'ond'.


8th House

For lige at flejne eklektisk længere ud: Som kort astrologisk esoterisk pendant, vil jeg i farten nævne, at i den astrale sturm und drang-seksualitet, visioner, tema, har vi har at gøre med Pluto, 8. hus, Skorpionen, det plutoniske; det mystiske forbindelsesled mellem sexualiteten og ånden, ekstremer i modsætninger, ondskabens problem, den duale natur, de mest intense konflikter, det dramatiske, sammenbrud vs gennembrud, det lave og det høje, impotens og erotomani, frigiditet og nymfomani, cølibat vs copulation, suicidaliteten vs libido, det tabuiserede vs det værdsatte, fornægtelsen af livet vs accepten af det, skøgen og madonnaen, det reptilske (som ikke er 'ondt') vs det angeliske, giften vs helingen, den faldne  vs fugl Fønix,
impermanens vs egoets kamp for permanens, opløsnings og forrådnelsesprocesser, Bardoen, alkymisk genfødsel, transformation vs stagnation, Pluto som Kali, en arketypisk nedbryder, der suger ondskabens gift ud af sjælen, og hugger egoet ned, tilknytningerne bort for at bevare sjælens sundhed, egoets lutring, m.m.


Hvor 5. hus  er sexuel leg, er 8. hus liv og død, alvor, den transcendente sexualitet.

For at gøre det superlanghåret kuriøst, fandt jeg i øvrigt e
n yderst interessant (fod)note, der angiver et synkront sammenfald mellem BPM III-fasen og Pluto, baseret på observationer af Richard Tarnas i konteksten af Stan Grof [3]Kodeord til 8. hus og Pluto: Resurrection and rebirth, personal evolution, growth, transformation and change, death, rebirth, sex, transcendence, initiations and the occult, legacy, inheritance, power, the astral body and reincarnation, and the severing of ties to that to which we are attached. Kort sagt: Sex and beyond sex in the Twilight Zone.
                  
                                                              Animering af Kali - egoets lutring, sjælens redningThe Cosmic Unknown Beyond
 
Disse mystiske, svært forklarlige aspekter ved sexualitet, kan nå kosmiske højdepunkter der transcenderer biografisk materiale, og kan opleves i en yderst mangeartet form, som f.eks. i følgende 91 case-stories, hvor disse oplevelser opstod fænomenologisk spontant, i og mellem mennesker som ikke havde nogen forudgående træning i Tantra, Tao, eller anden sexuel og bevidsthedsmæssig træning, etc. - her beskrevet af Jenny Wade, Ph.D:

'Transcendent sex is to sex what near-death experiences are to dying. It takes you beyond the limitations of yourself and the everyday world into spiritual experiences so profound that you will be transformed. Sex can trigger episodes identical to the highest spiritual states of shamanism, yoga, Buddhism, and mystical Christianity, Judaism and Islam, including:
 • Shapeshifting
 • Being possessed by or channeling animals, plants and supernatural entities
 • Seeing visions of divine avatars
 • Reliving past lives
 • Transcending the laws of physics with paranormal powers
 • Awakening to the enlightenment of nirvana
 • Seeing the face of God
These experiences are so breathtakingly powerful, they can be destabilizing.  For people who know how to integrate them, though, they often are the most transformative, healing events of their lives.  Research has shown that like other spiritual events, transcendent sex can result in:
 • Becoming whole and shedding a lifetime of shame and guilt about sexuality.
 • Healing from sexual trauma and abuse to enjoy making love.
 • Acquiring paranormal abilities for healing or psychic gifts.
 • Creating healthier lives, especially leaving dysfunctional relationships and careers.
 • Becoming a spiritual seeker after a lifetime of atheism, doubt, or a religion that did not fit.
-  se mere: http://www.transcendentsex.org/


Alt dette er velkendt blandt folk in the know (f.eks. Neel Fasting, Jenny Wade, m.fl.). Der er iflg. Jes Bertelsen fysisk, æterisk, astral, mental, spirituel tænding, sexuelle niveauer, tantriske niveauer, etc. hinsides de vante kategorier.

Sexualitet er et meget, meget dybt mysterium og meget få kender og forstår de ekstremt subtile connections mellem psyken og sexualiteten, højere bevidsthed, det kollektive ubevidste, dybere dimensioner og potentialer. Denne fænomenologi er langt hinsides "Joan Ørting-typens" kendskab til den sexualitet, som er så mekanisk og egopræget i tidsånden, cost-benefit, etc.

Da denne post kun er en relativt overfladisk intro, i dagbogsform, et hurtigt hofteskud (no pun intended), og meget ikke er expliciteret, meget andet er udeladt, anbefales det for mere research at kigge i 'Transcendent Sex' af
Jenny Wade , 'Enlightened Sex Manual' af David Deida, 'Seksualitet, Selvudvikling og Tantra' af Neel Fasting, 'Kvantespring' af Jes Bertelsen, 'Yoga og Seksualkraften' af Elisabeth Haich og Yesudian, 'Kærlighed, Sex og dit Hjerte”' og  'Den Guddommelige Krop' af Alexander Lowen.


Er du forvirret? Well, det er jeg også, men jeg beskriver blot den evidensbaserede fænomenologi ved den dybere sexualitet og psyken - som transpersonlig psykologi, tantriske intersubjektive erfaringer, bevidsthedsfænomenologi, m.m. attesterer - og som har sine egne love, og som med kærlighed; ikke kan beregnes a priori, ej heller benægtes med henvisning til, at man ikke har oplevet det selv.


"Love is a law that operates in such a way, that you and I cannot dictate to it, we can only blend with it."
- Bob Moore


Det er ikke kun et nys, jovial erotik, kannibalistisk glubsk gensidig fortæren, forplantning, blid og rå libido - det inkluderer disse, og heldigvis og hurra for det... men.....it is something far more sacred and provocative, and not what we think.

A cliche perhaps; sex is a great mystery, it is true nonetheless......


[1]
Jeget er altså midt mellem to store, magnetiske, fascinerende, men samtidig strømmende og ukontrollable felter: det ubevidste og det højere bevidste. Betingelsen for, at jeget tør træde til side uden risiko for at blive overvældet af de ubevidste kræfter og indhold er, at overtrykket i det ubevidste først er lettet og integreret.......I den højere oplyste transduale bevidsthed er åbenbart en overvældende energi. Der er umådelig megen energi eller information eller lysstyrke i højere bevidsthedstilstande, hvad al meditativ og mystisk erfaring bekræfter. Når grænsezonen åbner sig, begynder denne energi at interferere med jegets duale dimension.

Der produceres erfaringer. Jeget, der nærmer sig grænsezonen, begynder at opleve. Og disse oplevelser er blandet sammen af mange typer af determinanter. Hvis det personlige og det kollektive ubevidste ikke er nok gennemarbejdet, så vælter stof fra disse duale skygge- og halvlysområder ind i systemet. Dette kan resultere i psykoser. Psykose er, at jeget bliver presset ud af kontrol af ubevidste spændinger. Jeget tvinges til at opgive styret.
Dette er det diametralt modsatte af en mystisk erfaring; her er det jeget, der frivilligt forlader banen og opper styret. Psykosen tvinger et ubalanceret jeg ud. Og ind vælter det ubevidste.

Illumination fremkommer, når et balanceret jeg af egen fri vilje træder til side, og ind strømmer den højere bevidstheds transduale klarhed, Når jeget altså nærmer sig grænsezonen, så åbnes bevidstheden til den transduale funktionsmåde. Men når dualitet ophæves, så bryder alle grænser sammen, og så åbnes og bevidstgøres også den såkaldt ubevidste del af bevidstheden.
En ægte transdual tilstand er derfor samtidig en gennemlysning af det personlige og det kollektive ubevidste. Hvis en illuminativ ikke-dual funktion existerede samtidig med, at det ubevidste stadig var ubevidst og afgrænset, så var denne illuminative oplevelse jo netop ikke transdual. Så var der stadig dualitet. det ubevidste og den højere bevidsthed. Netop derfor er det så væsentligt, at mennesker først arbejder med deres dybereliggende personlighed (herunder terapi) inden den explicit meditative proces træder i fokus.'

- 'Bevidsthedens Befrielse', Jes Bertelsen

[2] 'Most functional disturbances of sex seem to be related to the dynamics of the third perinatal matrix and can be logically understood from its basic characteristics, described in chapter 2. When, during the termination period of a therapeutic session, a person is under the influence of the sexual facet of BPM III and does not reach resolution in the transition to BPM IV, this can result in an enormous increase of sexual appetite, which is clinically termed "satyriasis" or "nymphomania."

In this condition, the insatiable drive for repeated sexual intercourse is typically associated with a sense of incomplete release and lack of satisfaction following sexual orgasm. It thus represents a strange combination of hypersexuality with orgastic impotence. On closer inspection, it becomes obvious that this situation appears sexual only on the surface; in reality, it is pseudosexual and has very little to do with sex in a narrower sense.

The core of the problem is that the individual is flooded with perinatal energies that are seeking discharge through any possible means. Because of the similarity between the pattern of sexual orgasm and the orgasm of birth, the genitals, under these circumstances, become an ideal channel for peripheral discharge of these energies. Since the reservoirs of perinatal energies are enormous, repeated sexual intercourse and even orgasms bring no relief or satisfaction.
It is not uncommon under these circumstances for a male to have sexual intercourse as many as fifteen times in a single night and have a complete but unsatisfactory orgasm each time. Within a matter of minutes after coitus, the perinatal energies, present in enormous quantities, tend to recreate a state of tension sufficient to induce an erection and initiate another intercourse. Hypersexuality of this kind in both men and women is frequently associated with promiscuity. This seems to be related to the fact that because of the lack of orgastic release the sexual act is unsatisfactory. It is common under these circumstances to blame the partner instead of recognizing that the real problem is the perinatal outpouring of energy. Frequent change of partners also seems to reflect a tendency to compensate for an abysmally low self-esteem that is typically associated with the perinatal unfolding, as well as a strong drive toward erratic behavior due to chaotic energies seeking discharge.

If the intensity of the perinatal energies is excessive, the possibility of discharge can be perceived as extremely dangerous, although the nature of this danger might not be clearly defined. Under these circumstances the individual might sense deep fear of losing control of these elemental forces and unconsciously block the sexual experience. Since the discharge pattern of perinatal energies is inextricably connected with the pattern of sexual orgasm, this situation will result, for men, in an inability to achieve or maintain an erection and, for women, in an absence of sexual orgasm conditions that old psychiatry and colloquial jargon refer to as "impotence" and "frigidity." Traditionally, impotence was seen as a symptom of energetic deficiency or lack of masculine power, and frigidity was interpreted as a lack of erotic sensitivity and of sexual responsiveness. However, these concepts are completely erroneous and, as a matter of fact, could not be further from the truth.

Impotence and frigidity of psychogenic origin are due to the exact opposite a tremendous excess of driving sexual energy. The problem is not only the enormous amount of these feelings and sensations, but also that they express not pure sexual energy but sexually colored perinatal energy. Consequently, this driving energy is associated with sadomasochistic impulses, vital anxiety, profound guilt, fear of loss of control, and a gamut of psychosomatic symptoms characteristic of BPM III. These involve fear of suffocation, cardiovascular distress, painful muscular and intestinal spasms, uterine cramps, and concerns about loss of control over the bladder or anal sphincter. In the last analysis, this energy represents the unfinished gestalt of birth and an organismic state of vital threat.

A person suffering from impotence or frigidity, then, does not lack sexual energy, but is literally sitting on a volcano of instinctual forces. Since, under these circumstances, the sexual orgasm cannot be experienced in isolation from these forces, letting go in orgasm would unleash an experiential inferno. The unconscious fear of orgasm and loss of control thus becomes equivalent with the fear of death and destruction.

This new interpretation of frigidity and impotence is supported by the dynamics of therapeutic changes observed in the course of successful treatment. When the excess of perinatal energies is discharged in a structured nonsexual situation, one can observe the development of transient hypersexuality satyriasis or nymphomania before the client reaches a state in which the remaining sexual energies can be comfortably handled in a sexual context. Finally, when in the course of the death-rebirth process the individual experiences elements of BPM IV and BPM I, he or she becomes fully sexually competent and, in addition, the orgastic ability tends to reach unusual heights."
- Beyond The Brain, Stan Grof

'Erectile dysfunction (impotence),the inability to develop or maintain an erection,and orgastic incompetence (frigidity), the inability to attain an orgasm,have a similar psychodynamic basis. The conventional approach to these problems sees impotence as an expression of sexual weakness, lack of masculine power or prowess. Orgastic incompetence in women, as its old name “frigidity” indicates, is usually interpreted as sexual coldness and lack of erotic responsivity. According to my experience, the opposite seems to be true; in both conditions, it is actually excess of sexualized perinatal energy that is the problem.

Individuals suffering from these disorders are under strong influence of the sexual aspect of BPM III. This makes it impossible for them to experience sexual arousal without simultaneously activating all the other elements of this matrix. The intensity of the energy, the aggressive impulses, vital anxiety, and fear of loss of control associated with BPM III then inhibit the sexual act. In both instances, the sexual problems are connected with COEX systems that, besides this perinatal component, have also biographical layers and transpersonal roots, individual and karmic memories of sexual abuse, rape, association between sex and pain or danger, and similar themes.

The empirical support for the involvement of perinatal dynamics in “impotence” and “frigidity” comes from experiential psychotherapy. When we create a nonsexual situation in which the elements of BPM III can be brought into consciousness and the energy associated with them discharged, impotence can be temporarily replaced by a condition called satyriasis - an excessive sexual drive and appetite. This is due to the fact that a connection has been established between the penis and the sexual energy generated by the trauma of birth. It is now this perinatal energy and not the ordinary libido that is being used in the sexual act.


Because of the excessive amount of energy available on the perinatal level, this situation can result in an insatiable appetite and ability to perform sexually. The men who previously were not able to maintain erection at all are now capable of having intercourse several times in a single night. The release is usually not fully satisfactory and, as soon as they reach orgasm and ejaculate, the sexual energy starts to build up again. More nonsexual experiential work is necessary to bring this energy to a niveau that can be comfortably handled in a sexual situation.

In a similar way, women who were previously unable to let go and attain an orgasm can become orgastic when they discharge in a non-sexual situation some of the excessive energy associated with BPM III. When this happens, the initial orgasms tend to be overwhelming. They are often accompanied by loud intense involuntary screams and followed by several minutes of violent shaking. There might be a tendency to briefly lose control and bruise or scratch the partner. Under these circumstances, it is not uncommon for the woman to experience multiple orgasms. This initial liberation can also lead to an increase of sexual appetite to such a degree that it appears insatiable. We thus can see a temporary transformation of “frigidity” into a condition known as nymphomania.'
- side 39 - 40:
http://wisdomuniversity.org/grof/module/week1/pdf/Architecture%20of%20Emotiona.PsychosomaticDisorders.pdf
[3] 'The third perinatal matrix (BPM III) is based around the dynamic stage of labor, where the cervix is now open and the frail head of the fetus is jammed into the narrow pelvic  opening by powerful uterine contractions. Accompanying themes include a sense of  titanic fight and mythological battles, sadomasochistic arousal based on suffocation,  confrontation with demonic energies, scatological materials, and pyrocatharsis all in the context of an intense death rebirth struggle. Tarnas recognized that this complex mixture of experiences corresponds precisely with the archetypal character of the planet Pluto.The classic Plutonian themes, widely documented in the astrological literature, include a confrontation with the shadow side of human nature, issues around power and aggression, the problem of evil, sadomasochism, scatological materials, a confrontation with purifying fire, and sequences of breakdown, renewal and rebirth.'
- se side 17:
- 'Archetypal Astrology and Transpersonal Psychology: The Research of Richard Tarnas and Stanislav Grof'
http://www.stanislavgrof.com/wp-content/uploads/2015/02/Richard-Tarnas-and-Stan-Grof.pdf

Se også: http://www.stanislavgrof.com/wp-content/uploads/pdf/05_Archai_Grof_Holotropic_Research.pdf

Kommentarer

Populære indlæg