Globalt vanvid er normen

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/01/82/5e/01825e981b49caaa693395ca637376db.gif
          
                                                                                                by-ChaosNavigator  
 “The Truth, when you finally chase it down, is almost always far worse than your darkest visions and fears.”
—Hunter S. Thompson
"Good honest hard-working people continue, these are people of modest means, continue to elect these rich cock suckers who don’t give a fuck about you….they don’t give a fuck about you… they don’t give a FUCK about you.  They don’t care about you at all… at all… AT ALL.  And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Thats what the owners count on. The fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick thats being jammed up their assholes everyday, because the owners of this country know the truth.  It's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it."
- George Carlin
Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the center cannot hold;
Mere chaos anarchy* is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.
- Yeats
* Ordet 'chaos' i stedet for 'anarki', er intentionen, og da ordet 'anarki' IKKE er kaos (undtagen populistisk) , er Yeats brug af ordet 'anarki' misvisende, derfor ændringen.


Følgende er en hurtig hofteskuds-artikel (
skamløse gentagelser og genbrug fra tidligere artikler forekommer (igen), da mange ikke har læst det før), en art opfølgende kommentar til Morton's heftige must-see artikel, 'En verden der forsvandt'. Ang. Hellstorm, dokumentaren som Morton's artikel omtaler, kan man sige; det er fortsat siden dengang: Exactly everything we are experiencing today: Enter Democide:

Mindst 262 millioner mennesker er blevet myrdede af regeringer i det 20. århundrede - og vi taler ikke om krig. Tallet for myrdede er 6 gange så stort, som antal dræbte ved krig...lad lige den stå et øjeblik...............

"this democide murdered 6 times more people than died in combat in all the foreign and internal wars of the century."
- https://www.hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM

"Democide is a term revived and redefined by the political scientist R. J. Rummel as "the murder of any person or people by their government, including genocide, politicide and mass murder."
https://en.wikipedia.org/wiki/Democide

Den allestedsnærværende strukturelle vold, den statslige vold, den allestedsnærværende uerkendte ufrihed, de allestedsnærværende uerkendte overgreb, de allestedsnærværende uerkendte mord, tortur, specielt de subtile men dødelige overgreb, erkendes ikke.  "Vi har det jo godt i den vestlige verden", hører jeg nogen sige...

Bulletpoints - en kort liste:

 • Democide, massemord og folkemord
 • 9/11 som inside job; de konstante phony krige mod terror som påskud for terrorkrige (Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, omvæltning af regeringer ved false flags, PSYOP, krigsforbrydelser, etc.
 • Vestlige efterretningstjenesters støtte til ISIS og Al-Qaeda
 • USA's og vestens støtte til neonaziers statskup i Ukraine, dæmonisering af Rusland med vanvittige løgne (The Big Lie) - NATO-tropper i øst-Europa, ekstremt aggressive manøvrer. WW3 upcoming....
 • Psykopatiens normalisering - psykopati som udbredt socialkarakter
 • Bankernes forfærdelige pengeskabelse ud af gæld og luft - gældsslaveri fra vugge til grav ved fractional reserve banking, samt centralbankernes Booms and Busts
 • Den globale økonomis snarlige kollaps
 • Udryddelsen af middelklassen og små virksomheder - Monokulturens McDonaldisering
 • Corporatocracy/Oligarki/Kakistokrati
 • Medicinalindustrien (Big Pharma), patenter, monopolisering, økonomisk-døds-nekrofilitisk democide for profit - sterilisering, vacciner, m.m.
 • Efterretningstjenesternes stealth-døds-squad aktioner mod egne og andres befolkninger
 • Infiltrering af pressen, chikanering af pressen, massive uhyrlige løgne
 • COINTEL, assassinations, high-tech electromagnetic weapons, aflytning og overvågning en masse, kriminalisering, forfølgelse, chikane (toppen af isbjerget), henrettelse af aktivister og sandhedssøgere.
 • False flag terror
 • CIA's drug trafficking, kokain m.m.
 • NDAA, annuleringen af Posse Comitatus, militarisering af politiet, planlagte B-planer for militær undtagelsestilstand
 • Udbredelsen af droner = dødsdroner
 • Ændring af nukleardoktriner; 'præventive' taktiske atomvåben, nylige traktatbrud ang. atomvåben og deres placering, Sampson Option, etc.
 • Mega-propagandistisk clockwork orange mind control, hjernevask af befolkningerne 24/7
 • Fracking - enorme miljømæssige og menneskelige omkostninger
 • Massemord på dyr hver dag, fortsat udryddelse, nye truede arter
 • Titusinder af menneskers konstante sultedød hver eneste dag
 • Den kemiske stealth-katastrofe i det 20. århundrede fortsætter i det 21. århundrede, destruktionen af biosfæren, natur og miljø, forureningen af grundvandet (kemomedicin-rester fra urin/fæces, roundup, rester af lykkepiller/SSRI, herbicider, pesticider, fluor, m.m.), forureningen i fødevarer, havene, luften, jorden.
 • Øget hyppighed af naturkatastrofer, vejrforandringer, anomalier
 • Vandmangel og tørke
 • Radioaktiviteten, atombomber, udslip fra værker, Tjernobyl, Fukushima, atomaffald
 • Livsnedbrydende WiFi, mobilstråling, elektrosmog og smart meters hvidvaskes som 'sikkert' af industrien
 • Monsanto's monstrøse GMO, patenteringsforsøg på alt liv, kriminalisering af frø
 • Destruktive magtfulde entiteter: Bilderberg, Council of Foreign Relations, Trilateral Commission, Bohemian Grove, Skull & Bones, DARPA, Google (is Evil), Zionisme, Blackwater, Agenda 21, Codex Alimentarius, TPP baner vejen for Darth Vader imperiet,  +3000 Tavistock-mindfuck elitære og militære tænketanke
 • FEMA Camps
 • Klimaløgnen
 • Den forsætlige uddannelseskade, fordummelse og zombieficerende konstante løgne i pensum-papegøjeriet - skolen, universiteterne
 • Weather weapons, HAARP
 • Chemtrails
 • Breakaway Civilization
 • Systematisk undertrykkelse af cancerkure og fri energi i årtier
 • Ekstreme sexuelle overgreb på børn, omsiggribende politiker-pædofili, human sex trafficking, satanisme, snuff
 • Organ trafficking
 • Transhumanismens fremmarch, det post-humane u-menneske
 • Perception management, fortielse og rearrangement af stole på Titanic som damage kontrol, samt den hjernelamme hedonistiske orkestrering af dansen på Titanic's øvre dæk (entertainment zombieficering) - alt imens skibet brænder på de lavere dæk på afstand af de øvre bedøvede dækpassagerer, så at den frastødende stank fra de lavere dæk, ikke generer de øvre deluxe dæks hedonistiske passagerer ("deluxe" slaver), samtidigt som der bliver sparket nedad og mange ryger overbords i håb om, at Titanic ikke synker , etc., etc., etc............

  Se også denne hardcore sindssyge liste

Der er dog meget lidt kognitiv detektion, for censur, uddannelsesskade, massemedier, konditioneringen, har resulteret i erkendelsens afstumpethed. Ydermere; det dehumaniserede menneske oplever det psykopatologiske som alment, normalt, som normen, endda anstændigt, respektabelt, alt er omvendt -  af samme grund opleves artiklen (En Verden der Forsvandt) og denne artikel af mange som  'dystopisk', 'negativ', 'fremmedgørende', selvom det er det beskrevne som er dystopisk, negativt, fremmedgørende beyond extreme insanity....

Den kollektive allestedsnærværende men uerkendte psykopatologi er normen, vanviddet er normen.


"By far the greater part of violence that humans have inflicted on each
other is not the work of criminals or the mentally deranged, but of
normal, respectable citizens in the service of the collective ego. One
can go far as to say that on this planet “normal” equals insane."
     - Eckhart Tolle, A New Earth


Everything You Know Is Wrong (digt, animation, og treatment/analyse)


Glenn Grenwald:

Men det faktum, at gode, lydige borgere ikke selv opfatter undertrykkelsen betyder ikke, at undertrykkelse ikke eksisterer. Om et samfund er frit  bestemmes ikke ved behandlingen af dets selvtilfredse, føjelige borgere – sådanne mennesker [nyttige idioter] er ikke angrebet af autoriteterne – men snarere ved behandlingen af dets dissidenter og dets marginaliserede minoriteter.....folk, der modsætter sig den naturlige menneskelige tendens til at følge, ære og adlyde den fremherskende myndighed, har typisk et meget anderledes syn på, hvordan et undertrykkende  samfund er, end dem, der underkaster sig disse impulser. ...Fristelsen til at underkaste sig autoritet…styrker den autoritære kultur ved at forvandle dets ledende institutioner til magtens tjenere, snarere end dem, der er sat til at holde magten i skak. Men værre er; det skjuler tilstedeværelsen af undertrykkelsen ved at sikre, at de fleste borgere, der vælger at følge, stole på og adlyde autoritet, ikke personligt oplever undertrykkelse og derfor ikke tror -  nægter at tro  -  at den virkelig eksisterer

På bekostning af sandhed skal staten og medierne sørge for, at folk selvfølgelig skal have det ‘hyggeligt og godt’ i lykkelig uvidenhed. Man bør tænke godt og grundigt over, hvem som drager fordel af denne uvidenhed, og hvem som bliver skadet.

    https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/ff/f3/82/fff382643d7fa22175c9aad8c45aa41c.jpg
Og lemmingernes hedonisme, narcissisme, uvidenhed, godtroenhed, naivitet, apati – og ikke mindst vantro overfor påstandene fremført i denne og andre artikler  – tjener krigsherrerne og eliten godt. Og hvordan ved vi alt dette? Gennem kontrasten af hvad massemedier dækker/ikke dækker VS den dokumentation vi får at vide via internettet selv.

Mange danskere har udtalt, at de kun læser danske aviser, for at studere løgnene og manipulationerne. Det er det som er betydningen af internettets magt, internetreformationen, når det er bedst, og at det gennembryder den ‘Goebbelske’ firewall (se forneden).Her i DK (og specielt Sverige) er uvidenheden værre end mange andre lande (og situationen, er langt, langt værre end beskrevet i Carsten Jensens artikel), for pga. autoritetstro overfor staten og medierne, er mange mennesker (mis)informeret af tandløs  impotent eller direkte løgnagtig journalistik – og er derfor slet ikke kritiske, og de behøver ikke en fårehund, da de i lykkelig uvidenhed stiller sig skeptiske overfor denne artikels indhold f.eks. Vi behøver ingen fårehund, da vi er vores egen fårehund, og arkitekterne bag statsterror, krigene, overvågningen, Big Pharma, m.m. må grine deres røv i laser, da mange borgere  – pga. den internaliserede fårehund – er  uvidende, og massemedierne er enten løgnagtige, følgagtige, uvidende, eller uddannelses-skadede, grænsende til Stockholm-syndrom eller Komiske Ali.

Som tidligere artikler har været inde på - omskrevet:

Fraværet af sansningen af [indlysende/åbenlys] vold får en til at tvivle på, om der overhovedet er tale om et totalitaristisk styre. Alle indbyggere virker lige tilfredse. Alligevel er totalitarismen tilstede i denne dystopi, inverteret totalitarisme. For al modstand og mulighed for og ønske om revolution er udeladt. Folk er lykkelige pga. den bedøvelse og uvidenhed, de lever i, men individet er opslugt i masserne, og individets rettigheder kan ikke håndhæves, da ingen konstaterer dem, og ingen konstaterer brud på dem, en inverteret totalitarisme. Derimod er denne lullen ind i uvidenhed og tilfredshed, som vi præsenteres for ideel fordi der slet ingen grund er til at gøre modstand, hvis man er tilfreds under omstændigheder og et slaveri, der burde skrige til himmelen af utilfredshed, men som ikke detekteres kognitivt som slaveri.  Individet er uvidende, atomiseret og reduceret til konsumer-koma, og det finder dets identitet i den forsætligt elitestyrede uvidenheds ideologi og funktion.

Befolkningen er "lykkelig". Den er bedøvet i en lykkerus af forbrug, evig ungdom og behovstilfredsstillelse, og livet er tilrettelagt på en sådan måde, at enhver anledning til ophidselse er forsøgt fjernet via perception management og løgnagtige massemedier, og skulle der ske noget, der er svært for de tilfredse slaver, opfordres man eller drives til  lykkepiller, nervemedicin, sprut, stoffer, shop-amok, iPad,iPod, pik, patter, porno, Paradise Bordel, Vild med dans(k), TV, sport, fo'bold, konsumer-koma som soma, samtalekøkken, computerspil, café coma-latte-mentalitet, plasma-TV, ligegyldighed, osv.

Med andre ord; en excessiv egocentrisme, narcissisme, tankeløs hedonisme, uvidenhed, apati, brutalisering af følelseslivet, tab af kritisk tænkning og historiebevidsthed, degeneration af det intellektuelle, forherligelsen af afstumpelsen, pensum-papegøjeri, følgagtighed, autoritetstro og lydighed, uddannelsesskade, defaitisme, nihilisme, m.m.m.


How can this end in anything but good?

Spørgsmål: Hvor lang tid kan illusionen opretholdes før The Truman Show kollapser totalt...? Så længe mennesker ikke bliver direkte påvirkede af begivenhedernes gang qua egen uvidenhed (det gør de jo alligevel) og mangel på direkte sanseperception qua manglende information, evner i kognition og kausalitetstænkning?

Ovenstående bullet points er faktisk en meget sparsom beskrivelse, og såfremt den opleves som 'overdrevet', 'negativ', 'ekstrem', 'dystopisk', bør man måske spørge sig selv, om den først og fremmest ikke er sand, og om ens uvidenhed ikke er årsagen til kognitiv dissonans, og om negativiteten ligger i det beskrevne, ikke selve beskrivelsen.

Jamen, hører jeg, livet er skønt og dejligt, der er masser af lys, også i mørket, der er mange positive tiltag.
 

Ja, selvfølgelig er der lys og livsglæde, det er en truisme, og heldigvis, men det er ikke pointen. Hvis de positive tilstande og tiltag ikke løser de negative, er det omsonst at bruge de positive truismer som "argument", når ingen kausalitet eksisterer (en art logical fallacy).

Om noget, er det pointen, at det er negativt ikke at se ovenstående kendsgerninger, samt ikke at se dem for hvad de er: negative in extremis, umenneskelige, makabre, truende for menneskehedens trivsel og overlevelse. Dette er første forudsætning for at handle og ændre dem!

At belyse dem er positivt, ikke at se på dem, ikke at erkende dem for hvad de er - umenneskelige - er negativt.

Og alt, alt for få erkender disse udviklinger. Hvis der var flere mennesker som turde erkende virkeligheden, så var vi ikke i denne vanvidssituation!
Et universelt princip, også i ovenstående sammenhæng:
“There is no coming to consciousness without pain. People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own Soul. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.”
- C.G. Jung

Uvidende Ufrihed - Tilfredse Slaver


I takt med at flere mennesker desensitiveres af tidsåndens tiltagende ekstremer, sensationsjagende nothing-is-enough-fix, more-and-more extremes, m.m. bliver resultatet, at mennesker mister proportionssansen yderligere for det som tidligere blev oplevet som radikalt -  nu opleves atombomber snart ikke mere som radikalt. Specielt ikke for de zombieficerede uempatiske narcissist-hedonister, etc.
Den dag +20 taktiske nukes i mellemøsten bliver taget åbenlyst i anvendelse, er følelsen af ligegyldighed, weltschmerz, futilité, kynisme, blasé, defaitisme, nihilisme, spleen 2.0, etc. formentlig vokset så meget hos en stor del af befolkningerne i vesten, at de ikke længere reagerer voldsomt, så længe det ikke berører dem direkte (er dette allerede nu?)  -  den massivt foregående densenstivering og afstumpethed, informations- og sansebombardementet, Hollywood film, spil, VR-spil, TV-avisen day in/day out 365 i al vor levetid, afmagt, selvbeskyttelse, skyklapper, m.m. må have gjort sin del, en hel del.

Zombie-narcissist-hedonistens tankegang

"Så længe det ikke berører min lørdag aften på værtshuset, mit indkøb i Magasin, Game of Thrones i TV, min dagligdag...then what do i care!? Besides (det ligger i baghovedet); jeg har vel nok set over 1000 atomeksplosioner i Hollywood film og computerspil i min levetid, som var flottere, bedre, større, mere destruktive, mere spændende og grusommere. Jeg er blevet så totalt blasé, at jeg ikke længere noterer mig min egen apati og blasé. Fuck that moslem shit in foreign lands anyway. Life is too short on this shithole planet; I want drugs, entertainment, excitement, sex, rock n roll, virtual reality.  Don't bother me with thinking, reality, and all that negative shit. Fuck off!"

Suicidaliteten, weltschmerz, futilité, kynismen, blasé, defaitismen, nihilismen, spleen 2.0, og hedonismens post-humane mennesker har nået de værste psyko-carcinogene dybder, som er så Moebius/Jodorowsky tegneserie-agtige groteske, perverse, absurde, at den vestlige psykopatologiske og nekromaniske cancer-kapitaliseren på alt og alle, uanset hvor depraveret, degenereret, dæmonisk, vil kunne afstedkomme følgende barokke annonceringer i USA og Vesten, og mange mennesker VIL uden tvivl betale for det...og gøre det:

"Oplev dit livs sidste moment i nærheden af en atomeksplosion. Vores rejsebureau, Terminator Xtreme Xperience, er det førende i USA - bedste trackrecord i specialiseret prognostisk sandsynlighedsberegning for, at du geografisk vil befinde dig på det rette sted, på det rette tidspunkt i ét af de mellemøstlige lande, når en atombombe detoneres. For kun 2000 dollars, er der mulighed for at vore specialbyggede kameraer foreviger dit sidste moment via Live Streaming Internet/Outernet, og du bliver efterfølgende optaget i vore arkiver med opsætning af videomindetavle i et af vore eksklusive mausolæer*.

Prøv noget nyt, imponer dine venner, bliv foreviget på film, slut dit liv på den mest dramatiske, ekstreme måde.

The ultimative Xtreme adrenaline Xperience of your life!


* 1000 $ ekstra per kamera, 2000 $ med permanent videomindetavle i ét vore smukke mausolæer. Se vor website for lokationer på 20 attraktive video-mausolæer i USA.

 NYT: For kvalificering behøves man ikke længere at være diagnosticeret som terminalt sygdomsramt."
Zombie-narcissist-nihilisten: "Wow, Cool"


Med de off-planet beyond insanity inhumane, infotainment-nihilistiske og ekstrem-narcissistiske degenereringer, som foregår konstant, er ovennævnte spoof sandsynligt dersom det blev muliggjort, og mange ville købe billetten! Pointen ligger i beskrivelsen af den nekromaniske psykopatologi, so don't shoot the messenger again!

Pointen er, at kognitionen, erkendelsen, lyset, skal være så stærkt, at man kan se på disse mørke realiteter, for overhovedet at kunne ændre dem, da det at fornægte eller benægte dem, resulterer i mere lykkelig uvidenhed, mere nyttig idioti, mere umenneskelighed, mere uvidende ufrihed og slaveri, ultimativt i værste fald; slutningen på civilisationen, som vi kender den.


 'In the end, we return to the question, just how much do you love truth? Do you really love truth or are you just curious? Do you love it enough to rebuild your understanding to conform to a reality that doesn’t fit your current beliefs, and doesn’t feel 120% happy? Do you love truth enough to continue seeking even when it hurts, when it reveals aspects of yourself or human society, or the universe, that are shocking, complex and disturbing, or humbling, glorious and amazing – or even, when truth is far beyond human mind itself? Just how much do we love truth? It’s a good question to ask ourselves, I think.'

 - Scott Mandelker


http://schoolingtheworld.org/wp-content/uploads/2011/12/chomskypic.jpg


Så længe Sauron og Saruman eksisterer, deres diabolske modus operandi  er uanfægtet, vil verden ikke være fri, sand, etc. - at folk arbejder, mediterer, danser og hygger sig, osv. er fint, men næppe pointen, da elite-psykopaternes eksistens og modus operandi, ikke anfægtes af positivitet, dans, livsglæde, eller hygge.

Parafrasering og omskrivning af Krishnamurti: You dance on the Titanic while it's on fire and heading for the iceberg.

Så længe de opererer i mørket uden offentlighedens belysning, er det slaraffenland for dem, og de takker zombierne således:

"Our useful decrepit indoctrinated cretins and idiots, we couldn't have done it you, without your goofy, naive gullibility, your belief in governments and authority, your ignorance, your disbelief in dissidents and lethal scepticism against 'conspiracy theories', your fear of freedom, all without which we never could have achieved our power! Thx. Now, die, you useless eaters..."

http://2.bp.blogspot.com/-nwjp3nQ-42M/URpER3cLKpI/AAAAAAAAjyo/McId_e-daR8/s1600/Public+ignorance+is+government+bliss.png


De øvre klasser vil blive tildbudt den tekno-transhumanistiske-biologiske omkalfatring, bl.a. at blive befriet for empatiens smerte, når de vågner op til chokket ved erkendelsen af 'everything you know is wrong', så de frivilligt vil give samtykke, når tiden er moden (mens de lige nu er nyttige idioter blot, der tror alt er såre godt), en transhumanistisk lobotomisering af empatien.
 
Med andre ord, snart spørger den nye faustiske samfundskontrakt i den vordende slet skjulte tekno-fascistiske-transhumanistiske tidsalder;
"Vi kan udslette dine traumer og den sociale smerte du oplever som følge af din empati med dine medmenneskers undergang. Skriv under her på denne Faustiske kontrakt, og du vil få adgang til den nye virkelighed der vil gøre dig i stand til at nyde dit liv i permanent fred fra empatiens smerte'

Virkeligheden overgår The Matrix....


Internettet, den 5. statsmagt
Internet eksponerer statens og pressens fortielser og manipulationer. Vi ser forræderiet og forbrydelserne i real-time, udenom de kontrollerede massemedier, og forståelsen af dette, er beskåret de mennesker, som er årvågne vel at mærke, og som skriver og er bevidste om substans, som er interessede i andre end sig selv, og som er med til at afsløre usandhed, bringe løsninger, etc.
Løgnen kan kun opretholdes, så længe staten kan skærme folk fra de politiske, økonomiske og/eller militære konsekvenser af løgnen. Det bliver således af afgørende betydning for staten at anvende alle sine beføjelser til at undertrykke uenighed. Sandheden er den dødelige fjende af løgnen og derfor er sandheden statens største fjende.”
 –  Joseph Goebbels
Uanset om citatet kan spores til Goebbels eller ej, er det en perfekt illustration af situationen. Det er internet-renæssancen, der har gennembrudt – og stadig gennembryder  – den ‘Goebbelske firewall’ - og heri består den største trussel mod krigsherrerne, eliten, regeringer.


The Internet Reformation
http://www.thedailybell.com/definitions/params/id/2195/

The Net Is Mightier Than The Sword – James Corbett at TED Talks
Since the rise of the internet people have changed from mere audiences into authors and editors. With pieces of technology small enough to fit the whole world into your pocket, a revolution might be on its way. The net is now mightier than the sword. This presentation was delivered at the TEDxGroningen conference in the Netherlands on November 20, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=i05m8w7rD_4

---------------------------------------------------------------------------

PS:
Fremtiden - opsummering (hvis mange flere ikke vågner op):

 • Flere phony terrorangreb i Europa - ISIS, al-qaeda, black ops 
 • Yderligere polarisering mellem indvandrere og de indfødte - del & hersk
 • Flere og udvidede beføjelser til efterretningstjenester, magtcentralisering
 • Militarisering af politiet - tropper på gaderne og bybilledet
 • Yderligere erosion af frihedsrettigheder, indskrænkning af bevægelsesfrihed
 • Mere overvågning og kontrol af befolkningerne
 • Restriktioner af internet ved lov, cyber attacks, restriktion af website, m.m.
 • Marginalisering af krigsmodstandere, dissidenter, 'afvigere'. etc.
 • Økonomisk forværring - EURO krise, Capital Controls, hyperinflation
 • Den økonomiske krises årsager maskeres via krigshandlinger
 • Offentligt annonceret undtagelsestilstand (som allerede skjult er på plads)
 • Øget vestlig støtte til ISIS og krig mod ditto- fabrikeret Hegeliansk dialektik
 • Krigen eskalerer - en stor begivenhed katalyserer dette 
 • Brug af taktiske atomvåben, og sandsynligvis strategiske
 • En større terror begivenhed som vil få 9/11 til at blegne (jvf. Cheney m.fl.)

4 Scenarier
Ingen kender tidspunktet, men hvis tingene fortsætter i den retning, som de vestlige krigsherrer og eliter ønsker, så dikterer logikken, at mindst 4 følgende scenarier vil konvergere indenfor den samme korte periode (den katalyserende faktor kan være en udløsende false flag terror aktion), specielt når dollarens status som verdens reserve/petro-valuta begynder at vælte for alvor. Krigens start vil fungere som røgslør for årsager, og mudre vandene, når vi når the breaking point of no return.

De 4  konvergerende scenarier:

* Krige og invasioner ekspanderer pludseligt (Mellemøsten, Syrien, Ukraine) – spillover effect til andre lande.

* Internet –  false flag cyberattacks, sammenbrud, servere/websites, internet restriktioner ved lov

* Økonomiske globale sammenbrudsscenarier

* Drakoniske statslige tiltag eksekveres –  (yderligere) tab af frihedsrettigheder
Og det forventede modtryk:


* Enorm global modstand mod krigen og ønske om fred –  protester og demonstrationer af en størrelse og omfang uden præcedens

* Innnovation i kommunikation, omgåelse af internet-restriktioner og censur, Deep Web, Darknet, PirateBox, lokale routere, omstruktureringer, protester, m.m.

* Innovation i lokale valuta, Bitcoin, barter, selv-forsyning, gennembrud og spredning af fri energi-teknologier, solar, vind, vand, urban farming, biodomes, decentralisering og omorganisering af subsistens, fødevarer, energi, beskyttede lokalsamfund, etc.

* Civil courage, millioner af NGO’er, formeringen af undergrundsgrupper, eksponering af eliten, protester, regeringers sammenbrud, etc.

Der er dog mange ukendte wild-card scenarier – positive og negative.


Ovenstående fremstår usandsynligt og karikeret, formentlig pga. normalcy bias.Man skal relatere sig til fremtidige sammenbrudsscenarier, noget som  ikke har nogen erfaringsmæssig og sansemæssig præcedens i individet (de som oplevede børskrakket er 90-100 år nu, og ikke mindst; var blot teenagere dengang). Det kognitive fortæller om fremtiden, men folk oplever det som uvirkeligt (qua manglende præcedens, erfaring og sansning), dertil er der massehypnotisk falsk bekræftelse (da de fleste handler som og tror på, at Kejseren har tøj på, autoritetstro, Stanley Milgram, osv.) i og med, at flertallet virker 'sunde og fornuftige', og specielt normalcy bias. Det virkelige fremstår uvirkeligt, og det uvirkelige fremstår virkeligt.


Se også:

DDR 2.0 - Danmark som Nyttige Idioter
'Cognitive Boddhisatvic Bypass Syndrome'                                          -----------------------------


"Down there on that earth, there were tyrants denying freedom to man, ideologists shaping the mind of man, priests with their centuries of tradition and belief enslaving man; the politicians with their endless promises were bringing corruption and division. Down there man is caught in endless conflict and sorrow and in the bright lights of pleasure. It is all so utterly meaningless the pain, the labour and the words of philosophers. Death and unhappiness and toil, man against man.

This complex variety, modified changes in the pattern of pleasure and pain, are the content of man's consciousness, shaped and conditioned by the culture in which it has been nurtured, with its religious and economic pressures. Freedom is not within the boundaries of such a consciousness; what is accepted as freedom is in reality a prison made somewhat liveable in through the growth of technology. In this prison there are wars, made more destructive by science and profit. Freedom doesn't lie in the change of prisons, nor in any change of gurus, with their absurd authority. Authority does not bring the sanity of order. On the contrary it breeds disorder and out of this soil grows authority.

We spend so much money on educating our children; we give them so much care; we become deeply attached to them; they fill our lonely lives; in them we find our fulfilment, our sense of continuity. Why are we educated? To become technological machines? To spend our days in labour and die in some accident or with some painful disease? This is the life our culture, our religion, has brought us. Every wife or mother is crying all over the world; war or disease has claimed the son or the husband. Is love attachment? Is it tears and the agony of loss? Is it loneliness and sorrow? Is it self-pity and the pain of separation? If you loved your son, you would see to it that no son was ever killed in a war. There have been thousands of wars, and mothers and wives have never totally denied the ways that lead to war. You will cry in agony and support, unwillingly, the systems that breed war. Love knows no violence.

Violence is everywhere, among the highly educated and the most primitive, among the intellectuals and the sentimentalists. Neither education nor organized religions have been able to tame man; on the contrary, they have been responsible for wars, tortures, concentration camps and for the slaughter of animals on land and sea. The more he progresses the more cruel man seems to become. Politics have become gangsterism, one group against another; nationalism has led to war; there are economic wars; there are personal hatreds and violence. Man doesn't seem to learn from experience and knowledge, and violence in every form goes on.


The energy that has gone into the accumulation of knowledge has not changed man; it has not put an end to violence. The energy that has gone into a thousand explanations of why he's so aggressive, brutal, insensitive, has not put an end to his cruelty The energy which has been spent in analysis of the causes of his insane destruction, his pleasure in violence, sadism, the bullying activity, has in no way made man considerate and gentle. In spite of all the words and books, threats and punishments, man continues his violence.Violence is not only in the killing, in the bomb, in revolutionary change through bloodshed; it is deeper and more subtle. Conformity and imitation are the indications of violence; imposition and the accepting of authority are an indication of violence; ambition and competition are an expression of this aggression and cruelty, and comparison breeds envy with its animosity and hatred. Where there's conflict, inner or outer, there is the ground for violence. Division in all its forms brings about conflict and pain. 

You know all this; you have read about the actions of violence, you have seen it in yourself and around you and you have heard it, and yet violence has not come to an end. Why? The explanations and the causes of such behaviour have no real significance. If you are indulging in them, you are wasting your energy which you need to transcend violence. You need all your energy to meet and go beyond the energy that is being wasted in violence. Controlling violence is another form of violence, for the controller is the controlled. In total attention, the summation of all energy, violence in all its forms comes to an end. Attention is not a word, an abstract formula of thought, but an act in daily life. Action is not an ideology, but if action is the outcome of it then it leads to violence. 

It had been a hot, dry summer with occasional showers; the lawns were turning brown but the tall trees, with their heavy foliage, were happy and the flowers were blooming. The land had not seen such a summer for years and the farmers were pleased. In the cities it was dreadful, the polluted air, the heat and the crowded street; the chestnuts were already turning slightly brown and the parks were full of people with children shouting and running all over the place. In the country it was very beautiful; there is always peace in the land and the small narrow river with swans and ducks brought enchantment. Romanticism and sentimentality were safely locked up in cities, and here deep in the country, with trees, meadows and streams, there was beauty and delight. There's a road that goes through the woods, and dappled shadows and every leaf holds that beauty, every dying leaf and blade of grass.

Beauty is not a word, an emotional response; it is not soft, to be twisted and moulded by thought. When beauty is there, every movement and action in every form of relationship is whole, sane and holy. When that beauty, love, doesn't exist, the world goes mad.

On the small screen the preacher, with carefully cultivated gesture and word, was saying that he knew his saviour, the only saviour, was living; if he was not living, there would be no hope for the world. The aggressive thrust of his arm drove away any doubt, any enquiry, for he knew and you must stand up for what he knew, for his knowledge is your knowledge, your conviction. The calculated movement of his arms and the driven word were substance and encouragement to his audience, which was there with its mouth open, both young and old, spellbound and worshipping the image of their mind. A war had just begun and neither the preacher nor his large audience cared, for wars must go on and besides it is part of their culture.

On that screen, a little later, there was shown what the scientists were doing, their marvellous inventions, their extraordinary space control, the world of tomorrow, the new complex machines; the explanations of how cells are formed, the experiments that are being made on animals, on worms and flies. The study of the behaviour of animals was carefully and amusingly explained. With this study the professors could better understand human behaviour.

The remains of an ancient culture were explained; the excavations, the vases, the carefully preserved mosaics and the crumbling walls; the wonderful world of the past, its temples, its glories. Many, many volumes have been written about the riches, the paintings, the cruelties and the greatness of the past, their kings and their slaves.

A little later there was shown the actual war that was raging in the desert and among the green hills, the enormous tanks and the low-flying jets, the noise and the calculated slaughter; and the politicians talking about peace but encouraging war in every land. The crying women were shown and the desperately wounded, the children waving flags and the priests intoning blessings. The tears of mankind have not washed away man's desire to kill. No religion has stopped war; all of them, on the contrary, have encouraged it, blessed the weapons of war; they have divided the people. Governments are isolated and cherish their insularity. The scientists are supported by governments. The preacher is lost in his words and images.
You will cry, but educate your children to kill and be killed. You accept it as the way of life; your commitment is to your own security; it is your god and your sorrow. You care for your children so carefully, so generously, but then you are so enthusiastically willing for them to be killed. They showed on the screen baby seals, with enormous eyes, being killed.

The function of culture is to transform man totally.


If you lose touch with nature you lose touch with humanity. If there's no relationship with nature then you become a killer; then you kill baby seals, whales, dolphins and man either for gain, for `sport', for food or for knowledge. Then nature is frightened of you, withdrawing its beauty. You may take long walks in the woods or camp in lovely places but you are a killer and so lose their friendship. You probably are not related to anything, to your wife or your husband; you are much too busy, gaining and losing, with your own private thoughts, pleasures and pains. You live in your own dark isolation and the escape from it is further darkness. Your interest is in a short survival, mindless, easygoing or violent. And thousands die of hunger or are butchered because of your irresponsibility. You leave the ordering of the world to the lying corrupt politician, to the intellectuals, to the experts. Because you have no integrity, you build a society that's immoral, dishonest, a society based on utter selfishness. And then you escape from all this for which you alone are responsible, to the beaches, to the woods or carry a gun for `sport'.You may know all this but knowledge does not bring about transformation in you. When you have this sense of the whole, you will be related to the universe.


It is only man that brings disorder to the universe. He's ruthless and extremely violent. Wherever he is he brings misery and confusion in himself and in the world about him. He lays waste and destroys and he has no compassion. In himself there is no order and so what he touches becomes soiled and chaotic. His politics have become a refined gangsterism of power, deceit, personal or national, group against group. His economy is restricted and so not universal. His society is immoral, in freedom and under tyranny. He is not religious though he believes, worships and goes through endless, meaningless rituals. Why has he become like this cruel, irresponsible and so utterly self-centred? Why?

There are a hundred explanations and those who explain, subtly with words that are born out of knowledge of many books and experiments on animals, are caught in the net of human sorrow, ambition, pride and agony. The description is not the described, the word is not the thing. Is it because he is looking for outward causes, the environment conditioning man, hoping the outer change transforms the inner man? Is it because he's so attached to his senses, dominated by their immediate demands? Is it because he lives so entirely in the movement of thought and knowledge? Or is it because he's so romantic, sentimental, that he becomes ruthless with his ideals, make-beliefs and pretensions? Is it because he is always led, a follower, or becomes a leader, a guru?


The good is not the opposite of the evil. It has never been touched by that which is evil, though it is surrounded by it. Evil cannot hurt the good but the good may appear to do harm and so evil gets more cunning, more mischievous. It can be cultivated, sharpened, expansively violent; it is born within the movement of time, nurtured and skilfully used. But goodness is not of time; it can in no way be cultivated or nurtured by thought; its action is not visible; it has no cause and so no effect. Evil cannot become good for that which is good is not the product of thought; it lies beyond thought, like beauty. The thing that thought produces, thought can undo but it is not the good; as it is not of time, the good has no abiding place. Where the good is, there is order, not the order of authority, punishment and reward; this order is essential, for otherwise society destroys itself and man becomes evil, murderous, corrupt and degenerate. For man is society; they are inseparable. The law of the good is everlasting, unchanging and timeless. Stability is its nature and so it is utterly secure. There is no other security."

- Uddrag fra Krishnamurti's Journal
Kommentarer

Populære indlæg