DDR 2.0 - Danmark som Nyttige Idioter


af ChaosNavigator


'Lykkelige slaver er de bitreste fjender af friheden'
 - Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach

'Jeg satte tusind slaver fri, jeg kunne have sat tusind mere fri, hvis blot de vidste, at de var slaver'
- Harriet Tubman, heltinde under den amerikanske borgerkrig

'[De vil] få folk til at elske deres trældom og producere diktatur uden tårer, en form for smertefri koncentrationslejr for hele samfund, så at folk vil få frataget deres frihedsrettigheder, men de vil snarere nyde dette fordi de vil være distraherede fra ethvert ønske om oprør gennem propaganda og hjernevask, eller hjernevask forstærket af farmakologiske metoder. Og dette synes at være den endelige sidste revolution'

- Aldous Huxleys forudsigelse om fremtiden, Tavistock Group 1961 


'Enhver som skulker fra arbejdet, ofrene, og de farer som folket må lide under, er en kujon. Men ikke mindre er kujonen og forræderen, som forrår tankens principper til materielle interesser, som f.eks er villig til at lade magthaverne beslutte, hvor meget 2 gange 2 er. At ofre intellektuel integritet, kærlighed til sandheden, til nogen anden interesse, selv faderlandet, er forræderi. Når individet og sandheden - i slaget om interesser og slogans - er i fare for at blive deformeret, devalueret, og trampet under fode, er det vores pligt at modstå og redde sandheden; eller snarere stræben efter sandhed - for det er vores højeste trosbekendelse'
- Herman Hesse


https://metrouk2.files.wordpress.com/2015/01/comp-paris-france-j-copy.jpg       Forræderi mod retsstaten -  inkompetente Thorning Schmidt og Wammen gør Danmark til DDR med endnu flere STASI-tiltag

Først et uddrag fra JP:
"Regeringens nye antiterrorpakke vil give Forsvarets Efterretningstjeneste lov til at overvåge og aflytte danskere i udlandet uden en forudgående retskendelse. En beføjelse, der er mere vidtgående end mulighederne for efterretningstjenester i USA og Storbritannien, vurderer flere eksperter. Alligevel accepterer danskerne tilsyneladende det nye tiltag, og det er symptomatisk for samfundsudviklingen, mener filosof Arno Victor Nielsen.
"Det er et udtryk for, at vi har mere tillid til staten end tidligere. Før opfattede man staten som et redskab for de magtfulde. Nu opfatter vi staten som en mor, der skal beskytte os. Derfor ser vi ingen grund til at begrænse statens muligheder for at passe på os," siger filosof Arno Victor Nielsen.
Hans vurdering bakkes op af lektor og forsker fra Aarhus Universitet, Peter Lauritsen, der forsker i brugen af overvågning og dets konsekvenser for samfundet. Han mener, at danskerne bl.a. har stor tillid til, at overvågningen bliver udført ordentligt og ikke rammer de forkerte.
"Mange tænker, at de fint kan leve med overvågning, hvis det kan forhindre og opklare eksempelvis terror. Meget af det overvågning, vi diskuterer, mærker folk ikke som noget, der genererer dem," siger Peter Lauritsen.

Derfor accepterer danskerne at blive overvåget af bl.a, sundhedssystemet i form af screeninger og sundhedstest og på gaden af overvågningskameraer, mener Arno Victor Nielsen.

En ny måling foretaget af Megafon viste i sidste uge, at hver anden dansker ønsker mere overvågning på gaderne."
- "Hvorfor er danskerne ligeglade med at blive overvåget?"


Ifølge internationale top-efterretnings- og terroreksperter, gør mere overvågning os IKKE mere sikre og forhindrer IKKE terror - se hvorfor: 

Top Terrorism Experts Say that Mass Spying Doesn’t Work to Prevent Terrorism
http://www.washingtonsblog.com/2013/07/the-fact-that-mass-surveillance-doesnt-keep-us-safe-goes-mainstream.html
 


 
En anden god ting at ihukomme sig før at frygten for terror gør en til magthavernes nyttige idiot i virkeliggørelsen af endnu flere STASI-statslige tiltag, (hvilket Vagn Greve pointerede allerede i 2010: 'Juraprofessor: Stasi er kommet til Danmark' - se også kortfilmen Eva Smith: Der var engang en retsstat) er, at chancen for at dø af terror, er tusind gange mindre end trafikuheld f.eks: 

Fear of Terror Makes People Stupid
http://www.washingtonsblog.com/2011/06/fear-of-terror-makes-people-stupid.html
 


JP: "Hvorfor er danskerne ligeglade med at blive overvåget? 
Tillid til staten og frygt for terror får danskere til at acceptere overvågning, mener eksperter. Samtidig tyder alting på, at der vil komme endnu mere overvågning i fremtiden, med mindre danskerne protesterer, siger de.
"http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7481526/Hvorfor-er-danskerne-ligeglade-med-at-blive-overv%C3%A5get/ 

Frihed og ubekvemmeligheden ved at protestere overfor en farlig glidebane (alt er jo fint) VS falsk bekvemmelighed og det moralske medansvar ved tavshed og undladelsessynd, hvor det sidste - tavsheden - ultimativt bringer almenvellet i fare.Mere frygtkonditionering af den uvidende og hjernevaskede befolkning bliver resultatet (andre vågner derimod op) mere stupiditet, mere frygt, stærkere tro på ''Krigen mod Terror', tyrkertro på og frygt for 'de onde muslimske terrorister', yderligere hjernelammelse af tænkeevnen, mindre ytringsfrihed, m.m., mens tavsheden og frygten forstærker faren for os alle:
Biting Our Tongues Doesn’t Keep Us Safe … It Only INCREASES Danger In the Long Run

“Civil ulydighed er ikke vores problem. Vores problem er civil lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden har adlydt lederes diktater, og millioner er blevet myrdede pga. denne lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden, er lydige overfor fattigdom, sult, stupiditet, krig og grusomhed. Vores problem er, at folk er lydige, og at fængslerne er fyldte af sølle tyve, mens de store tyve leder landet. Dette er vort problem.”
– Howard Zinn 
C.G. Jung noterer sig i sine observationer af Nazi-Tyskland og det staliniske Sovjetunionen, at de fleste borgere ikke nødvendigvis ønskede formeringen af et tyranni, men at de blev følgagtige, idet de frygtede for tabet af egen komfort og levebrød. Dette gælder dog kun for de vågne borgere i DK. I modsætning til de få vågne og retskafne mennesker, er det ikke frygten som er problemet for de sovende; det er den manglende retsbevidsthed, apatien, og uvidenheden.

"Den lykkelige slave gør den engagerede intellektuelle ulykkelig. Det er ikke til at udvikle en kritisk teori om den sociale virkelighed, hvis folk er tilfredse under omstændigheder, som skulle være dybt utilfredsstillende"
- Information om Honneth 

Uddrag fra Ildspor:

“If middle-class Americans do not feel threatened by the slow encroachment of the police state or the Patriot Act, it is because they live comfortably enough and exercise their liberties very lightly, never testing the boundaries. You never know you are in a prison unless you try the door.”
- Joe Bageant, Deer Hunting with Jesus: Dispatches from America’s Class War

Blot fordi resten af fåreflokken ikke kan se hegnet, betyder det ikke, at der ikke er et hegn – og det betyder heller ikke, at andre ikke kan se hegnet. Mens mange millioner af informerede dissidenter og whistleblowers ignoreres, latterliggøres, eller angribes af fårene, fortsætter internet-renæssancen ustoppeligt. En fåreflok kræver en fårehund, men mennesker holder hinanden på plads. De behøver ingen fårehund, fordi de har troskyldighed, blind lydighed og autoritetstro – de tror ikke at der er et hegn, og angriber ofte dem som påpeger det. Platons hule lever i bedste velgående. ‘Nyttig idiot’, ‘Får’, ‘Robotnik’, ‘Stockholmsyndrom’, ‘Lamestream’, ‘Lemming’, ‘Systemit’, ”Zombie’, ‘Pensum Papegøje’, ‘Café Kusse-Latte Kultur’, m.fl., er udtryk, der humoristisk, sarkastisk, eller nedsættende påpeger  det uhensigtsmæssige ved en bestemt adfærd, dvs. flokdyrsmentalitet, autoritetstro, lydighed, manglende selvstændig kritisk tænkning, m.m.

Man må dog holde in mente, at disse udtryk afspejler en polemisk taktik, som ultimativt er motiveret af omsorg og humanisme, for enhver adfærd, der blindt eller godtroende imiterer eller retfærdiggør,  er ultimativt farlig, også for andre mennesker, og det resulterer netop i indignation hos de informerede. Derfor disse udtryk, som ofte har en eklatant præcision og berettigelse, for når mennesker er på vej udover klippen, og andre følger med (lemminger), etc. er nyttig idioti er kort sagt uansvarligt og farligt!

Mike Adams har også lavet en hel artikel om dette, omend grovkornet: Zombies, Deniers, Sociopaths, Schemers and Protectors: The five dominant personalities you’ll encounter in a world gone mad http://28.media.tumblr.com/tumblr_m01t148JNv1qfnu3lo1_400.jpg

Af samme grund er disse udtryk for indignation brugt i højere grad, end nogensinde før, pga. delingen mellem de informerede vs de uinformerede...

....Hvordan kan det være, at spydsspidsen af frihedsadvokater og retseksperter kan nikke genkendende til påstanden om, at DK er blevet til en STASI-stat, 1984 og Brave New World, når flertallet ikke kan? Betyder det, at flertallet lever under forhold, hvor slaveriet ikke erkendes som slaveri, men måske derimod ses som frihed?
Kan man kontrollere menneskers bevidsthed, og bilde dem ind, at de lever i ‘et frit samfund’ uden, at de gennemskuer, at det er et maskeret slaveri, inverteret totalitarisme, og derfor behøver man ikke et åbenlyst voldeligt dikatur?

Med andre ord; under sådanne omstændigheder [indlysende vold]  kan ensidig hjernelam hedonistisk underholdning – I-Pad, pop,  pot, Paradise Hotel, Svanekøkken, alko-koma-soma, lykkepiller, materialisme, fordummende uddannelser, etc. – ikke længere fungere som bedøvelsesmiddel/narkotika/soma,  som indbyggerne er påduttet under statens maskerede tyranni (dvs. ikke erkendes af flertallet som tyranni pt. men som et slags paradis, specielt DK relativt i forhold til det meste af verden).

I Fagre Nye Verden påduttes indbyggerne Soma (en art narkotika/lykkepiller), når der er anledning til en utilfredshed, som ultimativt er en trussel mod statens tyranni. Alle problemer individualiseres, og kritisk tænkning og skelnevnen drukner i den fordummende underholdnings-infantilisering af voksne mennesker, som er med til at opretholde den inverterede totalitarisme.


I større kontekst kan man se, at nedennævnte citat  i mange henseender omhandler store dele den nutidige vestlige verden –  og specielt Skandinavien/DK anno 2013, selvom folk stadig snorksover som en art medie-fordummede Epsilon-mennesker, men det vil ikke vare ved, da sprækkerne i The Truman Show bliver større og større:

‘Staten er ikke i fokus i denne dystopi. Den udgør ikke nogen direkte undertrykkelses- eller frygtfaktor, men på grund af virkemidler som hypnopædi og soma er det ikke nødvendigt for Verdensstaten at vise sin totalitet, fordi totaliteten ligger immanent i samfundstrukturen. Som udgangspunkt foregår der ingen kamp mellem individet og samfundet i Fagre Nye Verden.

Befolkningen er lykkelig. Den er bedøvet i en lykkerus af forbrug, evig ungdom og behovstilfredsstillelse, og livet er tilrettelagt på en sådan måde, at enhver anledning til ophidselse er forsøgt fjernet, og skulle der ske noget, der er svært for psyken at klare, opfordres man til at tage et gram soma [lykkepiller, nervemedicin, sprut, stoffer, shop-amok, iPad, porno, TV, sport, fo'bold, osv.).
http://drupal-images.tv2.dk/sites/images.tv2.dk/files/t2img_src/2013/10/17/8567368-f5a99fe70e52cea41d151d5db43dd54a.jpeg
                              Magthavernes yndlings-prototype, den nyttige idiot - den danske variant af en epsilon-moron

Fraværet af [indlysende/åbenlys] vold får en til at tvivle på, om der overhovedet er tale om et totalitaristisk styre. Alle indbyggere virker lige tilfredse. Der er ingen forskel i livskvaliteten hos den privilegerede alfa dobbelt-plus og den nærmest åndssvage epsilon-moron, for deres arveanlæg er tilrettelagt på en sådan måde, at tilfredsheden er herskende. Alligevel er totalitarismen tilstede i denne dystopi [inverteret totalitarisme]. For al modstand og mulighed for og ønske om revolution er udeladt. Folk er lykkelige pga. den bedøvelse, de lever i, men individet er opslugt i masserne, og individets rettigheder kan ikke håndhæves, da ingen konstaterer dem. [og ingen konstaterer brud på dem, en inverteret totalitarisme]

Spørgsmålet er derfor snarere, om vold overhovedet er et væsens-kendetegn ved totalitarisme, når den har opnået sin endelige form. Det samme kan siges om den konstante bevægelse, som Hannah Arendt mener er et væsenstræk hos totalitære styrer, hvor udrensninger og drastiske forandringer i det ideologiske grundlag og samfundsform er vigtige for at bevare den ustabilitet, hvormed føreren kan kontrollere befolkningen.Vold er generelt set et dårligt og omkostningsfuldt redskab til at få sin vilje. Derimod er denne lullen ind i lykke, som vi præsenteres for i Fagre Nye Verden, ideel, fordi der slet ingen grund er til at gøre modstand, hvis man er tilfreds. Den fuldendte totalitarisme har måske slet ikke brug for vold, da målene er nået. Individet er atomiseret og reduceret, og det finder dets identitet i ideologien og dets funktion. Magten er total, og dens apparat fungerer til perfektion. I et samfund, hvor totalitarismen er fuldbragt, vil al forandring per definition blive til det værre. Fraværet af vold og bevægelse understreger, at Fagre Nye Verden er et totalt totalitært styre, centreret omkring kontrol og manipulation til at sikre, at privatheden ikke kan finde fodfæste. Det sker netop, fordi det private er uden for den totalitære stats rækkevidde. I den totale totalitære stat er intet menneske privat. Det er en grundpille hos totalitarismen og en grundlæggende pointe hos Huxley.’
 


Glenn Grenwald, journalisten som bragte historien om Edward Snowden;
Men det faktum, at gode, lydige borgere ikke selv opfatter undertrykkelsen betyder ikke, at undertrykkelse ikke eksisterer. Om et samfund er frit  bestemmes ikke ved behandlingen af dets selvtilfredse, føjelige borgere – sådanne mennesker [nyttige idioter] er ikke angrebet af autoriteterne – men snarere ved behandlingen af dets dissidenter og dets marginaliserede minoriteter.
I USA, er det de mennesker, der er tilbageholdt i lufthavne, og har deres bærbare computere og notebooks beslaglagt uden dommerkendelse på grund af de film de laver eller den politiske aktivisme de engagerer sig i – eller som er udsat for masse-invasiv statslig overvågning, trods ingen beviser for forseelser, eller som retsforfølges og fængsles i årtier – eller endda henrettes uden rettergang – for at udtrykke politiske og religiøse overbevisninger som skønnes farlige af regeringen.

Folk, der modsætter sig den naturlige menneskelige tendens til at følge, ære og adlyde den fremherskende myndighed, har typisk et meget anderledes syn på, hvordan et undertrykkende  samfund er, end dem, der underkaster sig disse impulser. ...Fristelsen til at underkaste sig autoritet…styrker den autoritære kultur ved at forvandle dets ledende institutioner til magtens tjenere, snarere end dem, der er sat til at holde magten i skak.

Men værre er; det skjuler tilstedeværelsen af undertrykkelsen ved at sikre, at de fleste borgere, der vælger at følge, stole på og adlyde autoritet, ikke personligt oplever undertrykkelse og derfor ikke tror -  nægter at tro  -  at den virkelig eksisterer


Se også disse artikler:
 

 
 
 

Kommentar fra nettet: 
Det er ret oplagt, at den nye terrorpakke må have været under forberedelse og forhandling gennem nogen tid. Det er indlysende, at der er blevet arbejdet målrettet mod at få sådanne ændringer gennemført. Det er ret oplagt, at præsentationen af terrorpakken sker belejligt, i kølvandet på den kunstige chok-tilstand som mediernes terrorisering af deres publikum har udløst. Det er temmeligt oplagt at stille spørgsmålet: hvem gavner den nye terrorpakke? 


Stockholm-(Syndrom) Sven: 'Jo, det er klart og helt naturligt, at de har arbejdet på en ny pakke, for det skulle de jo gøre efter Paris. Intet under i det'

Man skal vist have en virkelighedsopfattelse der hører til i Morgenthalers psykedeliske univers, for at synes det kan være "helt normalt" at der i tidsrummet mellem begivenhederne i Paris (der fandt sted 7-8. januar, men endnu ikke er forståede) kan blive udarbejdet et konkret forslag om noget som helst. Særligt dubiøst er situationen, når det drejer sig om forslag om at flytte målstolperne, om at mindske de restriktioner den danske statsforvaltning er bundet af, altså at underminere den forfatningsmæssige ordning, som har til hensigt at "sikre borgernes ret". Det burde være en no-brainer at fatte, at når det drejer sig om noget så grundlæggende som det der piller ved den statsretlige orden, så er det et emne der bør gøres til genstand for offentlig samtale, da det burde være en selvfølge at indhente befolkningens forståelse og samtykke. Det burde være usigeligt indlysende at indse, at det ikke er en hensigtsmæssig tilgang til foretage sådanne forandringer, at bede det hemmelige statspoliti om at skrive en liste med deres ønsker. Den organisation burde af indlysende grunde (inhabilitet, og det i ekstremt grad!), slet ikke spørges.

Stockholm-(Syndrom) Sven: Jamen, jeg synes blot de må have arbejdet hårdt, fordi det er hastet siden 8 januar, og jeg synes det er godt, og jeg synes, at Helle gør et godt arnejde for at beskytte os, og jeg synes at terrorpakken gavner os. Jeg synes godt om den akumentasion

Helle siger jo: » Jeg synes ærligt talt ikke, at det er særligt indgribende...Jeg synes ikke, det undergraver vores retssamfund. Jeg  desynest er helt normalt... jeg synes overhovedet ikke, det kommer i karambolage med almindelige retstatsprincipper... jeg synes, det er et rigtigt redskab i de tider, vi står i «. Danmark 20. feb. 2015 KL. 22.00 Politiken

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) afviser blankt, at der er nogen retssikkerhedsproblemer ved regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste lov til at aflytte danskere i udlandet uden at indhente en retskendelse forinden.

Eksperter, dommere og politikere har ellers stået i kø for at kritisere netop dette forslag i regeringens terrorpakke, som efter deres mening krænker vigtige retsprincipper.

»Det er et helt nødvendigt redskab. Vi er nødt til at erkende, at vi har en ny terrortrussel, og at samfundet er nødt til at give svar. Det gør vi. Vi er fast besluttet på at forsvare os robust imod dem, som vil Danmark det ondt«, siger Helle Thorning-Schmidt.

LÆS OGSÅ Eksperter: Retsstaten er under angreb

Mens PET fortsat skal indhente en dommerkendelse forud for aflytninger, skal Forsvarets Efterretningstjeneste have lov til at overvåge danskere, der eksempelvis som såkaldte ’foreign fighters’ rejser til Syrien eller Irak for deltage i kamphandlinger, uden først at indhente tilladelse hos en dommer.

»Hvis en syrer og iraker taler sammen i Syrien, så må vi gerne lytte på, hvad de siger, eller finde ud af, hvad de laver. Men hvis en dansker kommer ind over linjen, så må vi ikke længere. Der kan vi ikke sidde og vente på en dommerkendelse i forhold til at gå ind og finde ud af, hvad der sker. Og derfor er det her et redskab, som vi har meget brug for, og som jeg nu håber, at vi kan få et flertal til i Folketinget«, siger Helle Thorning-Schmidt.
»Jeg synes ærligt talt ikke, at det er særligt indgribende. Det handler om en meget begrænset gruppe, som befinder sig i en del af verden, hvor man kan spørge: Hvorfor befinder de sig der? Så jeg har ingen problemer med det forslag overhovedet«.

Uenig med eksperter

Men gør det slet ikke indtryk på dig, at førende juridiske eksperter mener, at forslaget undergraver frihedsrettighederne og reelt sætter retsstaten under angreb? 

»Jeg er uenig. Det er helt som det skal være, at alle deltager i debatten og giver deres holdning til kende, men jeg er ganske enkelt uenig. Jeg synes ikke, det undergraver vores retssamfund. Jeg synes det er helt normalt... eller helt nødvendigt redskab i kampen mod terrorisme«.

Så målet er så vigtigt, at det helliger, at vi fraviger vores normale principper? 

»Nej, det synes jeg ikke. Det er ikke nogen stor indgriben overhovedet. Og vi har også vores kontrolorganer, som kontrollerer det her (Tilsynet med Efterretningstjensterne, red.). Det er heller ikke sådan, at FE bare en eller anden eftermiddag kan beslutte at overvåge alle danskere i udlandet. Og vi har lagt nogle kontrolmekanismer ind, som gør, at det her også er kontrolleret. Det skal det selvfølgelig også være, men jeg synes overhovedet ikke, det kommer i karambolage med almindelige retstatsprincipper«,

Men der er jo den forskel, at det kontroludvalg, du henviser til, ikke som en dommer kan gå ind og forhindre et indgreb. Så er retssikkerheden vel ikke den samme? 

»Nej, det noget andet. Det er faktisk ret svært at få en dommerkendelse. Sådan er vores retssamfund også, men jeg synes, det er et rigtigt redskab i de tider, vi står i«.

Ingen hastværk

Er der ikke en risiko for, at man, ved at lave lovgivning så hurtigt efter et terrorangreb, i sin iver efter at vise handlekraft og skabe tryghed, fraviger nogle vigtige principper? 

»Jamen, det er ikke helt rigtigt. Det var allerede efter angrebet i Paris, at vi bad vores tjenester om at melde tilbage til os, hvad de havde bruge for«.

Angrebet i Paris var jo også terror og heller ikke så længe siden? 

»Vi har arbejdet grundigt med det. Det er et gennemarbejdet udspil, hvor det her er et meget vigtigt redskab. Det er et rigtig godt eksempel på, at når terroristerne forandrer sig og bruger nye metoder, så bliver vores modsvar fra samfundet også nødt til at forandre sig«, siger Thorning og fortsætter:
»Tidligere har der ikke været så meget brug for at finde ud af, hvad der foregår mellem en dansker og en syrer, men det er der nu fordi vi har en ny trussel fra danske ekstremister, der rejser ud som såkaldte foreign fighters og er med i den kamp. Så der er brug for det redskab. Jeg har fuld respekt for, at der er debat om det, men jeg er bare ikke enig i, at det krænker nogle af retsstatens principper«.


Det er jo hovedrystende. Det er historisk etableret, at disse princippers erodering er på linje med politistater, derudover virker overvågning IKKE mod terror, gør os IKKE mere sikre, og befolkningen mister både friheden og sikkerheden.

En indholdsløs erklæret uenighed, som blot er 'begrundet' ved 'jeg synes', 'jeg synes ikke', etc. er blot en irrationel ikke-mening, og dette er 'begrundelsen' for at ændre den vestlige civilisations retsprincipper!? Med andre ord:  She's gone full retard - og det har halvdelen af befolkingen også som magtens villige, nyttige idioter. Hvad bliver det næste? Subdermalt mikrochip implantat til alle for overvågning med GPS og Nem ID?


https://33.media.tumblr.com/7d485eed26403c79779307fe40a8bc0f/tumblr_n4k26gxfWv1rjlo8fo1_250.gif 


”Størstedelen af den vold mennesker har påført hinanden, er ikke de kriminelles eller de mentalt afsporedes værk, men påført af normale, respektable borgere… man kan gå så langt som at sige, at på denne planet, er ‘normal’ lig med sindssyg.”
– Eckhart Tolle
 


”Det er ikke et kriterie for sundhed at være godt tilpasset til et dybt sygt samfund.”
– J. KrishnamurtiMorality is doing what is right regardless of what you are told. Obedience is doing what you are told regardless of what is right'All day long beating you over the head with their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table has tilted folks. The game is rigged and nobody seems to notice. Nobody seems to care! Good honest hard-working people; white collar, blue collar it doesn’t matter what color shirt you have on. Good honest hard-working people continue, these are people of modest means, continue to elect these rich cock suckers who don’t give a fuck about you….they don’t give a fuck about you… they don’t give a FUCK about you.

They don’t care about you at all… at all… AT ALL.  And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Thats what the owners count on.'
- den legendariske komiker, George Carlin, fra hans mest berømte show;
http://shoqvalue.com/george-carlin-on-the-american-dream-with-transcript/


Kommentarer

Populære indlæg