Uvidende Ufrihed - Tilfredse Slaver

By ChaosNavigator

Stærkt forbedret og udvidet engelsk version her.


           Prometheus- den rebelske titan stjal ilden fra guderne,
           og gav den til frihed til mennesket. Vil det bruge den?

      
        Frygten for frihed gør os stolte af at være slaver.
       - unkendt
Fangen vender tilbage til hulen for at informere fangerne om, at de er fanger. De tror ikke på ham. og truer med at slå ham ihjel, hvis han forsøger at sætte dem fri..
- om Platons Hule og Sokrates

[De vil] få folk til at elske deres trældom og producere diktatur uden tårer, en form for smertefri koncentrationslejr for hele samfund, så at folk vil få frataget deres frihedsrettigheder, men de vil snarere nyde dette fordi de vil være distraherede fra ethvert ønske om oprør gennem propaganda og hjernevask, eller hjernevask forstærket af farmakologiske metoder. Og dette synes at være den endelige sidste revolution
- Aldous Huxley, Tavistock Group, 1961

Frihed for Milton er ikke noget som starter med mennesket; det starter med Gud. Det er ikke noget som mennesket naturligt selv ønsker, men noget som Gud er belsluttet på, at mennesket skal have; mennesket kan ikke få det medmindre det er i en regenerativ tilstand, rede til at acceptere den indre disciplin og ansvar der følger med det. Derfor, siger Milton, at ingen kan elske frihed andre end gode mennesker: resten ønsker ikke frihed men licens til at være udsvævende. Når et 'udsvævende' menneske siger, at det ønsker frihed, så siger det i virkeligheden, at det ønsker mestring, eller begær. Hvis det ikke kan opnå mestring, vil det give navnet 'frihed' til grådighed, til det klagende begær om at blive overladt alene til dets behageligere synder. Hvis det ikke kan opnå dette, vil det identificere frihed med dets dæmoniske parodi; den glade accept af slaveri
- Northrop Frye. "The Return of Eden." 1965. University of Toronto Press: Toronto. Pg. 85-86.


Uvidende Ufrihed
Der er mange mange historiske nøglebegivenheder, hvoraf mange af disse er ‘alment pensum’ på tværs af det årvågne spektrum  i det, der overordnet samlet kan kaldes the revisionist/directed history/truth/justice/deep politics-movement, som konstituerer et parallelt pensum af det, som anses for at være virkeligt signifikante begivenheder, årsager, etc., men som slet ikke er ‘pensum’/på radaren hos de såkaldt progressive mainstream kritiske uddannelses-skadede intellektuelle. massemedierne, m.fl.!

Parallel-pensum i deep politics og directed history er radikalt anderledes, ligeså er signifikante nøglebegivenheder, begreber, historie, kausalitet og epistemologi, m.m.

Også mange kritiske intellektuelle, endda visionære intellektuelle filosoffer, m.fl. kender ligeså lidt til hvor dybt the rabbit hole går, som almindelige borgere ang. deep politics, falsk flag statsterrorisme, m.m., hvilket betyder, at en specialiseret Habermas, Derrida, eller Bauman, kan have ligeså lidt bevidsthed om disse årsagssammenhænge, som menigmand Jensen. Dette er lykkedes pga. statens hemmeligholdelse, massemediernes manipulation og svigt, udeladelser i pensum, compartmentalization og stratificering af viden, flokdyrsmentalitet, autoritetstro, etc.  

Det har været muligt at skjule mange signifikante nøglebegivender i mange årtier, som f.eks. påpeget i denne eminente artikel:

Daniel Ellsberg: “Secrets … Can Be Kept Reliably … For Decades … Even Though They Are Known to THOUSANDS of Insiders

Mange konkrete årsagssammenhænge er således ikke sat på landkortet/den kollektive bevidsthed hos mange mainstream kritiske intellektuelle, hvis postulerede årsagssammenhænge  i disse henseender,  enten er overfladiske, delvise, udeladende, eller direkte usande. Vores radar er i mange henseender defekt – vores forståelse og historiebevidsthed delvis eller fejlagtig. Og fornægtelse af viden om dette  implicerer, at disse mainstream kritiske intellektuelle i værste fald forbliver nyttige idioter, gatekeepers, hvilket er vanvittigt.

NEVER forget: Governments ADMIT the use of false flag state-sponsored terror operations to manipulate populations and subvert countries 

 The Guardian: 'Government agents 'directly involved' in MOST high-profile US terror plots' - 2014

New York Times: Most Terrorist Plots, Hatched by the F.B.I.

FBI organizes almost all terror plots in the US — RT USAEt kort oversigtsbillede over Skynet USA og tidsåndens fascisme 2.0  – coming to a town near you..• Warrantless domestic surveillance.

• NDAA (Obama signing NDAA (National Defense Authorization Act) into law; removing Habeas Corpus; detainment of american citizens without due proces, the militarization of law enforcement, the repeal of the Posse Comitatus Act.

30.000 drones are planned for domestic use flying over US territory, and the conditioning of people to accept these, and in time weaponized (has happened on initial test grounds)

• Department of Homeland Security (DHS) ordered a total of + 1.6 billion bullets for domestic use, of which + 450 million are hollow point bullets (banned in war by various conventions, designed for maximum damage with one shot: Killshot, bought for use inside the USA. This continues. 
Snowden documents western spy agencies build ‘cyber magicians’ to manipulate online discourse - inject all sorts of  false material onto the internet using social sciences and other techniques to manipulate online discourse and activism to generate outcomes it considers desirable. Plausible that Operation Mockingbird never ended

•  Government Spies On Innocent People Via Webcams, Laptops, Xbox - The Guardian

• The ability to search telephone calls, emails, financial matters especially involving foreign individuals, and medical records for people who are “suspected” of endangering the country.

• Color coded risk levels designed to keep citizens fearful of non-existent terrorists.

• Pre-emptive invasion of foreign countries.

• Committing U.S. forces to war without a declaration of war by Congress as mandated in the U.S. Constitution.

• Assassination of people on presidential kill lists.

• Extermination of “suspected” enemies by predator drones.

• Torture of detainees in camps outside of the United States.

• The authority to indefinitely detain America citizens without trial.

• Executive orders giving the President the ability to unilaterally disregard the  U.S.Constitution and take control of private industries.

• Use of drones to monitor the activities of American citizens.

• Allowing the very bankers that destroyed the worldwide economic system to blackmail the American taxpayers into handing them $700 billion.

• Not prosecuting one Wall Street criminal after the largest Ponzi control fraud in the history of the world.

• Cameras and listening devices on public transit and other public locations.

• Military exercises conducted in U.S. cities in order to condition the masses.

• Very serious attempts to control and censor the internet through SOPA, PIPA, ACTA, CISPA, TPP, etc.

• The use of tragic mass murders by mentally defective young men on psychotropic drugs to disregard the 2nd Amendment and disarm American citizens.

• TSA (responsible for security in American airports and other areas) thugs molesting little old ladies and young children to desensitize citizens to gestapo like tactics and treat them like criminals.

• Government partnering with Facebook, Apple, Google and other corporate entities to monitor, censor, and report the activities of citizens to the authorities.

• The use of public schools to teach children what to think rather than how to think. Thought control is vital to an agenda of keeping the masses fearful and pliable.

• Government agencies (FBI, ATF) creating terrorist plots, luring young dupes into the plots, providing fake explosives, and then announcing with great fanfare they have foiled a terrorist plot - New York Times: Terrorist Plots, Hatched by the F.B.I. - April 28, 2012 -- Update: The Guardian: 'Government agents 'directly involved' in most high-profile US terror plots' 21 july 2014 
• “See something, Say something” government media campaign designed to make citizens paranoid and fearful.

• DHS (Department of Homeland Security) Purchased 2,700 Light-Armored Tanks
•  Justice Antonin Scalia predicts that the Supreme Court will eventually authorize another wartime abuse of civil rights such as the internment camps for Japanese-Americans during World War II. WashingtonExaminer  (FEMA camps can be misused to imprison dissidents)
The list above is partially copied from this brilliant artcicle but I have heavily expanded it, even though in its current form it is very short, almost a sugarcoated version compared to what has happened and the dire consequences for the future of us all  - the fuller picture is much much worse.
Men at gennemskue begreber, faktorer og årsagssammenhænge, som ikke står i pensum på statskundskab, medicin, fysik, m.m. kræver en proaktiv selvstændig trods, observation og logik, dannelse og selvuddannelse.  Problemet er,  at mange ting som internet renæssancen har afsløret, simpelthen er for voldsomt historie-revisionistiske og provokerende i forhold til det “alment accepterede” verdensbillede, og går derfor imod mange ting som regnes for ‘sikker’ uantastet viden iblandt den mentalitet man (nedsættende eller ej) kan kalde ‛pensumpapegøje-mentaliteten‛ –  hvis uddannelse, dannelse og socialisation er blevet prægede af et anglo-amerikansk eurocentrisk universitetspensums selektive optagelse af det, som formenes at være sikker viden (videnskabeligt, politisk, historisk, økonomisk, etc.). Men som historisk kan vise sig, og ofte har vist sig at være censur, udeladelser, fejl, ‛uddannelsesskade‛, historieforfalskning, perception management, kontrol, indoktrinering, magtinteresser, m.m.
Recent studies by psychologists and social scientists in the US and UK suggest that contrary to mainstream media stereotypes, those labeled “conspiracy theorists” appear to be saner than those who accept the official versions of contested events.’
New studies: ‘Conspiracy theorists’ sane; government dupes crazy, hostile
Vejen frem er at ‘deprogrammere’ sine dannelses- og uddannelsesskader ved observationer, logik og selvstudier, som mange akademikere f.eks. allerede har gjort. Men da dette er angstprovokerende for fangerne i Platons Hule at høre, er reaktionen oftest vantro, latterliggørelse, angst, aggression og irrationel kritik – en kritik der kan vise sig at være fatal i favør for Stockholmsyndrom og bødlernes fortsatte videnskabelige, økonomiske, politiske, og mediemæssige monopolisering. Men alt dette er krævende, så lad os hellere forblive i lykkelig uvidenhed, livet er kort, ‘hvad kan jeg gøre?’

Alternativet er at forblive i mørket som et menneske, der levede og døde i det 21. århundrede, men ikke fattede dybere baggrunde pga. kognitiv dissonans, hvad, hvem, hvor, hvorfor, etc.Mennesket som Golem
Det slog mig den anden dag endnu dybere, at mange menneskers verdensbilleder er Frankenstein's mentale bastard-afkom, at vi er en art mentale Golem'er, en art animerede robotter (robotnik er det almene udtryk for 'arbejder' på polsk/tjekkisk) - i sig selv en rædselsfuld tanke.
"En Golem er en mytisk skikkelse, der oftest ses som en menneskelignende statue, der er givet liv og bevægelighed. Golemmer menes at have jødisk oprindelse, hvilket især ses af at enhver golem traditionelt menes at få sin livskraft fra de hellige ord, der ridses i dens pande eller placeres på pergament inde i dens hoved. Figuren er blevet adapteret af fantasygenren og optræder f.eks. i mange moderne bøger, rollespil,film "
- Wikipedia
Frygteligt at indoktrineringen indprenter og fængsler mennesket mentalt - et væsen designet til frihed -  at det lever i ufrihed og degradering, endda uden at vide det, uden at vide, at de bærer magtfaktioners navne og inskriberinger på deres mentale tavle, deres sjæl i fangenskab, uden at vide, at de er mentale krøblinge mht. sandhed, viden, verdensbillede - og levende døde i de designede løgne i ufriheden. Tilfredse slaver, ubevidste om ufriheden.

Resultatet af indoktrinering, tænketanke, regeringer, de 'rigtige' lærebøger, etc.

Morton_h aka the_blogger skrev i sin seneste blogpost på paradigmet.blogpost.dk:
"Vi holder af at tro, at de højtuddannede i samfundet er de, der bedst er i stand til at skelne løgn fra sandhed, og dermed også er de, der vil være sværest at kontrollere, fordi de vil sige fra overfor uretfærdighed. Er det sådan?
Intet kan være fjernere fra sandheden. Jo højere uddannelse, jo mindre sandsynligt er det, at du er til besvær for kontrolsystemet. Jo højere status, jo tungere gruppepres. Jo mere bruttoviden, jo mindre modstand mod denne videns ensrettehed og den inddoktrinering, du udsætter dig for. Jo mere copy-paste-viden, jo mindre er sandsynligheden for, at du vil anfægte præmissen for denne viden ved at spørge: Er dette egentlig sandt, eller er det en konstruktion med et formål. Det er systemet, der har betalt for din uddannelse. Systemet vedligeholdes af ligesindede, der ligesom du har alt at tabe og intet at vinde ved at gøre sig ud-til-bens. Systemet gør dig kompromitteret, og en kompromitteret person har altid noget at skjule og noget at være bange for at miste."
          - The War of the Worlds 

Education is a system of imposed ignorance
 - Noam Chomsky

The only thing that interferes with my learning is my education
 - Einstein

Strange as it seems, one meets independent thinking today only in the few people who have not been to school much
-Rudolf Steiner


“The pen is mightier than the sword”  –  hvilket eliten ved, for hvis man kan kontrollere menneskers bevidsthed, og bilde dem ind, at de lever i ‘et frit samfund’ uden at de gennemskuer, at det er et maskeret slaveri, behøves man ikke et åbenlyst dikatur. Sindelagskontrol, kalder man det.

Derfor, at Noam Chomsky siger, at propaganda er for ‘demokratiet’, hvad vold er for diktaturet.  Og folk vil dø for frihed, og derfor er man bevidst om, at det åbenlyse slaveri ikke virker, hvilket er grunden til at man har lavet et Truman Show/Brave New World in the first place, så illusionen om frihed købes af masserne.

Det gøres ved at mindfucke dem via pressen, institutionerne – og gennem et helt århundrede, hvis ikke mange hundrede af år ved massive uddannelses-skader. Ikke engang lysets hastighed er en konstant (se Rupert Sheldrakes ‘The Science Delusion’ blandt de bandlyste TED-talks, som TEDtalk forsøgte at censurere)

 "Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation."
- Oscar Wilde


Men vi tror, at det er vores eget, vores 'egen viden'. vores 'egen frihed'...mens den virkelige frihed frygtes i den dybe ubevidsthed.

Kontroller viden, tanken og sindet, så at mennesket tror sig frit, uvidende om sin egen ufrihed, uvidende om sin egen uvidenhed. Tilfredse slaver. Mind Control.

Lad endda frygten for at opdage sandheden om løgnen være en intern politimand installeret i folks hoveder, så at de frygter kognitiv dissonans og forsvarer falskheden, så at de kan være fangevogtere af hinanden, holde hinanden i skak uden at vide, at de er hinandens fangevogtere i ufrihed, i doublethink trancen -  uden at vide, at de er uvidende slaver af ukendte designerers inskribering - ukendte gravører, hvis sande navne de ikke kender, alt imens de bærer deres inskriberinger på panden, på kroppen, og i sindets trance...som en Golem uafvidende bærer magikerens insignier på panden.

Magikerens insignier er konstrueret af tankens magt og trancen brydes ved at identificere magikeren, kalde ham ved det rette navn, og gennemskue magikerens redskaber og mål.

 Lad Golem blive menneske!


http://jennyp12.files.wordpress.com/2010/05/bravenewworld-heads.jpg 
Warned Gurdjieff: "Humanity is at a standstill and from a standstill there is a straight path to downfall and degeneration.... There is nothing that points to evolution proceeding. On the contrary when we compare humanity with a man we quite clearly see a growth of personality at the cost of essence, that is, a growth of the artificial, the unreal, and what is foreign, at the cost of the natural, the real, and what is one's own.... Contemporary culture requires automatons. And people are undoubtedly losing their acquired habits of independence and turning into automatons, into parts of machines.... Man is becoming a willing slave. He no longer needs chains. He begins to grow fond of his slavery, to be proud of it. And this is the most terrible thing that can happen to a man."


Tavistocks + 3000 Tænketanke i Tankekontrol - RAND Corporation
Tanken om, at vi (specielt amerikanere måske) er en art animerede Golem'er, Frankensteins mentale afkom, kom også, da jeg generindrede mig en gammel skrivelse - et eksempel på blot én meget indflydelsesrig politisk tænketank ud af tusinder, Rand Corporation, én mental gravør ud af mange - tænketanke og programmeringer, indgraveringer og inskriberinger, på millioner af menneskers mentale uafvidende pander (der ridses i dens [Golem] pande eller placeres på pergament inde i dens hoved.), -  smertefulde psykiske og fysiske mærker uden at kende til oprindelsen af disse. Følgevirkninger af mental kontrol (og derfor også fysisk kontrol) :
“We’re all the bastard children of RAND and we don’t even know it,” Cuban-born journalist and author Alex Abella was allowed exclusive access inside the RAND Corporation to view their archives. What he discovered ...'
Fra linken ovenfor:
“We’re all the bastard children of RAND and we don’t even know it,” remarks Abella, as he charts how RAND started off as an organization centered around building new weapons for the military but ultimately expanded into politics, science, history and economics and was closely allied with the Ford, Rockefeller and Carnegie foundations. RAND’s decision in the 50′s to re-model the globe towards a new world order changed everything, with the development of “rational choice theory,” which turned people from being citizens into consumers, as rights and responsibilities were replaced with choices and people’s lives slowly came to be dominated not by integrity or what they stood for, but by what they spent their money on."..

"Abella notes how RAND saw the United Nations as a template for one world government but that a new organization controlled by the U.S. would eventually supersede the UN .."..

..."Speaking on the topic of false flag attacks, Abella notes that the staged Gulf of Tonkin attack and the planned Operation Northwoods false flag were both initially proposed in RAND documents, highlighting the total immorality with which RAND war games its scenarios, many of which are ethically repugnant in that they nonchalantly promote the genocide of entire populations with little regard for the consequences. Abella explains how RAND truly is a shadow government because it serves as a revolving door between the two, and how RAND is the cradle of the military-industrial complex and the birthplace of the technocratic elite that we are now fighting against."
Og implikationen (fra ildspor), når vi ikke vil vide det, wilfull ignorance:
"Det er værre end Stockholmsyndrom, for dér ved gidslerne i det mindste, at der er en gidseltager. Vi er i en situation, hvor de uafvidende ofre (kyllinger) – for krigsherrernes og elitens perception management – har internaliseret elitens verdensbilleder, i vidt omfang – indenfor politik, medicin, økonomi, jura, psykologi, m.m. – skabt af elitære tænketanke, hvis verdensbilleder er designet til at beskytte eliterne, som ofrene/gidslerne ikke tror eksisterer –  alt imens gidslerne samtidigt angriber de vågne mennesker som forsøger at befri dem fra de selvsamme eliter, der dræber gidslerne, og som af gidslerne anses for at være ikke-eksisterende, fordi gidslerne (kyllingerne), pensum papegøjerne, ofrene, foretrækker at forblive desensitiverede for eksponeringen af den ubehagelige virkelighed.'
.......“The Tavistock Institute has a 6 billion dollar fund and 400 subsidiary organisations are under its control along with 3,000 think tanks, mostly in the USA. The Stanford Research Institute, the Hoover Institute, the Aspen Institute of Colorado, and many others, devoted to manipulation of US as well as global public opinion, are Tavistock offshoots. This helps explain why the US public, by and large, is so mesmerised as to be unable to see things clearly and to react.- Global Research  "
Man kan lade hånt om alle disse ovenstående magtffaktioner, men det ironiske er, at de vil påvirke dit liv,(og har påvirket dit liv), din families liv, din socialisation, din uddannelse, dine tanker, etc., hvad enten du ved det eller ej. Du kan lade hånt om det, være uvidende, men du kan være sikker på, at disse ovenstående entiteter, som du er uvidende om, ikke desto mindre har påvirket dig. Tankevækkende.


http://www.secretsofthefed.com/wp-content/uploads/2013/06/ZB.jpg


Et tilbageblik og ikke forskelligt fra Brzesinskis visoner idag, Obamas mentor, bortset fra, at folk nu vågner op, hvilket kræver mere kontrol og  overvågning:
'Another figure worth consulting is major British philosopher Bertrand Russell. Russell, as a “scientific” philosopher as well as a Fabian, believed in the desirability of the same kind of future Wells had articulated. In The Scientific Outlook (1931) his technocratic superelitism focused on education:

"Ordinary men and women will be expected to be docile, industrious, punctual, thoughtless and contented. Of these qualities contentment will be considered the most important. - 'Although this science will be diligently studied, it will be rigidly confined to the governing class. The populace will not be allowed to know how its convictions were generated .. This is, of course, the superelite Utopia: a world into which the unthinking masses are seamlessly eased and entirely controlled, possibly without even realizing it —like cattle. 'Double-Think Trancen
Konditioneringen, autoritetstroen, trancen, betyder oftest, at ethvert modsætningforhold, som mentalt burde gennemskues som modsætning, ikke bliver gennemskuet, hvilket er double-think, og som er grunden til, at kognitiv dissonans ikke opstår .

Double-think er det modsatte af kognitiv dissonans:
"Somewhat related but almost the opposite is cognitive dissonance, where contradictory beliefs cause conflict in one's mind. Doublethink is notable due to a lack of cognitive dissonance — thus the person is completely unaware of any conflict or contradiction."
-Doublethink- Wikipedia, the free encyclopedia
Hvis man udfordrer double-think trancen på sokratisk metodisk vis, ved at præsentere modsætningsforhold mellem indbyrdes modstridende, logisk uforenelige forklaringer på et fænomen, forsøger man at ophæve double-think, og kognitiv dissonans hos tilhørerne vil oftest opstå. Personen der udfordres på verdensbilledet, må så vælge en position; enten fortsat rationalisere deres gamle double-think position (hvilket i værste fald er lig med nyttig idioti, stockholmsyndrom, komiske ali, etc.) eller - foranlediget af den momentane kognitive dissonans - ende op i en ny position, hvis den gamle ikke holder i retten, men dette resulterer i yderligere uvished og utryghed, da erkendelsen af modsigelsen kun avler flere spørgsmål, som man ikke umiddelbart kan besvare (eksempel: hvorfor har Big Pharma, regeringer, massemedier manipuleret i så morderisk grad som de har?).

Som oftest foranlediger dette folk til på desperat vis at fastholde double-think for at slippe for uvisheden og ængsteligheden. Med Mark Passio's ord: willing ig-norance eller med andre ord; Agent Smith and Cypher - YouTube

Som tendens (eller generelt) godtager man det som er i overenstemmelse med massemediernes fortælling, med skolingen, uddannelsen/uddannelsesskaden, konditioneringen, landkortet, og frafiltrerer – bevidst elle ubevidst – det som ikke findes på kortet. Man forveksler landkortet med landskabet – det som erkendelsesteoretikeren Gregory Bateson kaldte error in logical typing. Dette er også forklaringen på, at de fleste reagerer med vantro og ubehag, når de bliver konfronteret med ny information, som er uforeneligt med det de ‘ved’ (kognitiv dissonans) via  massemedier.

Kognitiv dissonans er ubehaget ved at blive konfronteret med viden som er i modstrid med det man ‘kender’. Vi kan sikre kognitiv konsonans (undgå kognitiv dissonans der kan være angstprovokerende) ved at undgå informationer, der strider mod den viden 'vi har' i forvejen.Kognitiv dissonans er resultatet af selve konditioneringen. Konditioneringen, autoritetstroen (overfor staten) trancen, betyder oftest, at ethvert modsætningforhold, som mentalt burde gennemskues som modsætning, ikke bliver gennemskuet, hvilket er double-think, og som er grunden til, at kognitiv dissonans ikke opstår eller ikke er vedvarende (fordi man falder tilbage i double-think)..


Konfronteret med påstande om, at staten og medierne manipulerer, er årsag til de emotionelt reaktive negative reaktioner, når den kognitive dissonans melder sig, og derfor oftest øjeblikkelig kontra-forsøg på invalidering (‘det passer ikke’) af den nye information gennem rationalisering , forsvar af ugyldigt verdensbillede – og derfor fejl i logisk typologi; forveksling af landkortet (det man ‘ved’) med landskabet.


Stockholmsyndrom melder sig, og til sidst – i den sidste fase før verdensbilledet kollapser – vil Komiske Ali-argumenter komme på banen (man benægter det åbenlyse). Vi benægtede at, Irak ikke havde WMD, fordi vi fik fortalt at de havde det - det kostede millioner af Irakere livet.

Et illustrerende citat i denne sammenhæng, kan kaste lys over årsagen til skepsis, samt trygheden ved det familiære: 


“Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod dets  instinkter, vil det undersøge det grundigt, og nægte at tro på det medmindre bevisbyrden er overvældende. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der tillader en grund til at handle i overensstemmelse med dets instinkter, vil det acceptere det uden det mindste bevis’
- Bertrand Russell


Russels udsagn er ligeså gyldigt, hvis man erstatter ordet “instinkter” med følgende ord i denne omformulering:


‘Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod 
massemedierne, autoriteten, lægen, regeringen, det ‘almene’ verdensbillede, etc., vil det i bedste fald undersøge det grundigt, og medmindre bevisbyrden er overvældende, vil det nægte at tro på det. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der er i overensstemmelse med uddannelsen,  massemedierne, autoriteterne,  regeringen, det almene verdensbillede, vil det acceptere det uden den mindste bevisførelse.’

Vores forståelseshorisont i Vesten, specielt i Skandinavien, er langt langt væk fra denne mørke manipulerende og grusomme ulovlige statsterrorisme via efterretningstjenester, black ops, etc. - alt imens disse realiteter betragtes (ved en tragisk skæbnens ironi) som totalt uvirkelige.

Derfor er de fleste nærmest konditionerede til udifferentieret, og over en kam at fejlbedømme disse realiteter som fiktive (kognitiv dissonans). Og at opstille ”stråmandsargumenter” som tjener som psykologisk forsvarsmekanisme mod en underliggende angst for at blive trukket ud af den ”matrix” (”virkelighed man ”kender”)

Følgelig grunden til,  at  prædikaterne ”konspiranoia”, ”vås”, etc.  helt autonomt slynges ud (og mange akademikere er ingen undtagelse, rværtimod er uddannelsesskaden hos dem størst). Det er rationalisering som følge af kognitiv dissonans.

Kognitiv dissonans gælder ikke den anden vej i samme grad, hvis overhovedet, for 'konspirationsteoretikere' (vågne deprogrammerede mennesker), da det påståes   - via den traditionelle psykologiske og antropologiske forklaring -  at 'konspirationsteoretikere' har ønsketænkning, som årsag  - men dette er i sig selv et produkt af ulogisk rationalisering:

De fleste seriøse mennesker som accepterede den alternative forklaring efter lang tids research, havde til at starte med accepteret den langt mere emotionelt trygge officielle forklaring. Mange mennesker som er blevet 'omvendt' var initialt skeptiske overfor disse såkaldte konspirationsteorier. Hvis det var ønsketænkning for disse, kan man spørge sig selv, hvorfor en sådan pludselig kovending i overbevisning, en sådan horribel overbevisning, ikke er kontrabalanceret af den ønsketænking som siger, at regeringen ikke skjuler noget? At ønsketænking skulle være bestemmende for disse overbevisninger om statsterror, massemanipulation (Irak, Snowden, wink wink),  etc. betyder jo, at langt flere mennesker føler ubehag ved dette (kan være emotionelt destabiliserende ad H til) - overbevisningen om, at staten og medier er manipulerede i morderisk grad -  end den langt mere behagelige overbevisning (ignorant bliss)  om, at den officielle forklaring er sand.
Man kunne fremsætte den påstand, at frygten for ‘Stasi-Nazistaten’ kun hører til i den udannede, uvidende, ‘konspiranoide’, og forskrækkede del af befolkningen – med dertil hørende naive halvskolede røverer – men det er evident, at dette slet ikke er tilfældet, snarere tværtimod, og derfor ligger naiviteten og fordommene snarere hos de uinformerede, de følgagtige og autoritetstro.


Det er en dyd at være skeptisk og rationelt anlagt, men selv i de tilfælde, hvor intelligente mennesker er blevet præsenteret for exceptionelt kompetente og overbevisende analyser, er der mange, som afviser sandheden. Et af verdens største ugentlige nyhedsmagasiner, Newsweek, publicerede i august 2009 en meget signifikant artikel, der på baggrund af sociologiske grundige undersøgelser forklarer, hvorfor mennesker i stor skala vedbliver med at tro på løgn som sandhed, selvom de er blevet præsenteret for bevisbyrde om det modsatte.


Det er altså nødvendigvis ikke manglende intelligens eller rationalitet, som er årsagen til den manglende erkendelse, revision, indrømmelse, etc., men snarere, at den manglende åbenhed overfor nye opdagelser — uanset hvor rationelle og indlysende – udgør den refleksmæssige hindring for det mentale kvantespring, som for langt de fleste er svært at foretage. Dette er historisk attesteret til fulde indenfor alle områder af viden.


Det er ofte attesteret, at den psykologiske barriere i form af kulturel hypnose, vantro, følgagtighed, og identifikation med det vante, udgør skyklapper der hindrer udsynet til nye sandheder. I denne kontekst er det sandsynligvis også den største hindring for de fleste menneskers modtagelighed overfor potentielt høj sandhedsværdi, idet konditionering og rigid identifikation med institutionernes og massemediers socialisation, ideologier, m.m. er faktorer som blokerer for ny information, der kunne revidere den hidtidige status quo.

Det som er det mest groteske er, at godhjertede mennesker kan handle mod andre
grusomt, uden at opfatte, at det de gør er grusomt, tværtimod; i selvopfattelse er
det 'anstændigt' eller normalt!

At være bøddel på sig selv og andre, uden at vide at man er bøddel - det er det mest absurde. De er per definition i deres handlings og adfærds konsekvens ofte farlige for andre - uanset om man mener det emotionelt fordømmende eller ej, så er sandheden tilbage! Nyttig idiot er ikke kun  et nedsættende udtryk, men deskriptivt og neutralt sandt, når det er i overnesstemmelse med sandheden.

Er Eckhart Tolle emotionelt fordømmende eller mentalt konstaterende, når han
siger dette?:
"By far the greater part of violence that humans have inflicted on each
other is not the work of criminals or the mentally deranged, but of
normal, respectable citizens in the service of the collective ego. One
can go far as to say that on this planet “normal” equals insane."
             - Eckhart Tolle, A New Earth
Perceptionsstyring, imitation, vigtige kollektive psykologiske barrierer, comfort zones, flokdyrsmentalitet - at mennesket, kollektivt og individuelt, er prisgivet konditionering og perception management i en uhyggelig grad, og at det slavisk irrationelt imiterer/reproducerer omgivelserne, er uigendriveligt attesteret ved Solomon Aschs eksperimenter allerede i 50erne, Stanley Milgram i 60erne (og gentaget mange gange i vor tid), Stanford fængselseksperimentet i 70′erne, og i nyere tid ikke mindst af Adam Curtis prisbelønnede serie af BBC-dokumentarer, specielt The Century of the Self og The Power of Nightmares, Scott Nobles serie af dokumentarfilm, specielt Psywar, og ikke mindst Howard Blooms ypperligst mesterlige artikel ‛Reality is a Shared Hallucination', for blot at nævne nogle få.
"The liberties of a people never were, nor ever will be, secure, when the transactions of their rulers may be concealed from them." 
- Patrick Henry
Trance Breakers eller Busybody Beserwissen
Er det ikke de som bryder andres trance, der gør deres moralske pligt?  Kan sandhedssøgere befri andre mennesker fra trancen ('those who see when they are shown'- Da Vinci), fra løgnene, fra ufriheden?

Iflg. Da Vinci kan en gruppe se med egne øjne, når de bliver vist.

Er de som viser andre, 'busybody besserwissens'? Eller er de heroiske mennesker? Eller noget andet?

Ofte med stor fare for sig selv, går de ind i Platons Hule, The Matrix, The Truman Show, for at bryde trancen og befri deres medmennesker -  mennesket; et helligt væsen, designet til frihed....eller er det for storladent? Er mennesket så ikke et helligt væsen, designet til frihed? Fordi det er fanget af de negative emotioners magt?

Og er de som forsøger at bryde andres trance, 'busybody besserwissens' og intervenerende?

Eller pionerere og 'trance breakers'?
"On some positions, Cowardice asks the question, "Is it safe?" Expediency asks the question, "Is it politic?" And Vanity comes along and asks the question, "Is it popular?" But Conscience asks the question "Is it right?" And there comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must do it because Conscience tells him it is right."
          — Martin Luther King Jr.
'In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.'
           — Martin Luther King Jr.

"There comes a time when silence is betrayal."
           — Martin Luther King Jr.
Specielt når menneskedens fremtid og overlevelse, er betinget af en brat opvågnen i nutiden, en opvågnen som sker ved, at der findes gode mennesker, som er forandrede indefra, 'som ser af sig selv', og som meddeler det til andre mennesker; til 'de som ser, når de bliver vist.'

Nonetheless, not to try to convince other people of the dangers of the Zeitgeist implies  non-communication and stagnation as the future of the collective depends on the individual awakening in the present, i.e. the ones whose minds are receptive to change by cognition - and the awakening of the individual depends on the communication by fellow human beings who are aware of the dangers. If not for altruistic reasons, the  'selfish' reasons in the end result amount to the same; whether I am my brother's keeper or not, one's silence will minimize the amount of awakened individuals in the present and  thus; the probablity of lesser numbers of awakened people in the future!
Therefore the stakes are such that it is the responsibility of the awakened individual to break the trance of others who are ready for an awakening
Hvis et menneske erkender ufriheden og usandhed eller bliver vist dets ufrihed og usandhed, vil det enten smadre fængslet og usandhed eller gøre alt for at bevare fængslet og løgnen. Transcend or regress. Begge dele sker.

Dette Larken Rose-citat kom jeg mig ihu (mine markeringer):
‘Your ignorance is not because the truth is not available to you. There have been ‘radicals’ preaching it for thousands of years. No. You are ignorant because you shun the truth with all your heart and soul. You close your eyes and run away when a hint of reality lands in front of you. You condemn as ‘extremists’ and ‘fringe kooks’ those who try to show you the chains you are wearing. You don’t want to be free. Responsibility and reality scare the hell out of you so you cling tightly to your own enslavement and lash out at any who seek to free you from it. When someone opens the door to your cage, you cower back in the corner and yell, ‘Close it!”
– Larken Rose, The Iron Web
Og følg Krishnamurti i forlængelse:
You are the product of your conditioning, you are the
product of your society, the product of propaganda,
religious and otherwise. You repeat what others have said.
All your education is that. You are conditioned, you are not
free, happy, vital, passionate. You are frightened human
beings, full of the authority of others or of your own
particular little authority, of your own knowledge. You are
second-hand human beings, intellectually, emotionally.

- Jiddu Krishnamurti, Talk in San Diego, 7 April 1970
Og dette citat:
"The mass psychology of accepting information indiscriminately, of giving prompt mass obedience to imposed limitations of personal liberty, without due understanding of the underlying reasons, and the consequent blind following of leaders, will only come to an end through the intelligent fostering of individual recognition of selfhood and the assertions of the individual as he seeks to express his own ideas."
- Alice Bailey
Ang. blindgyder som disse 2 citater adresserer:
"Any group "out to save the world" is potentially problematic, because it rests on an archaically narcissistic base that looks "altruistic" or "idealistic" but in fact is very egocentric, very primitive, and very capable of coming to primitive ends by primitive means."
--Ken Wilber, Eye to Eye, (1983)

"The history of Communism,originally inspired by noble ideals, clearly illustrates what happens when people attempt to change external reality – create a new earth – without any prior change in their inner reality, their state of consciousness. They make plans without taking into account the blueprint for dysfunction that every human being carries within: the ego."
 - Eckhart Tolle, A New Earth

Den første blindgyde som Wilber adresserer er motivationen, den er simpelthen forkert, falsk, ikke sandt indrestyret men dobbelthed, etc. Jes Bertelsen skrev i 80'erne, at fredsbevægelsen er ligeså polemisk krigeriske med omvendt fortegn, som den krigsbevægelse de protesterer og kæmper imod.

Det andet citat af Tolle adresserer en indre bevidsthedsforandring, en indre bevidstheds-lutring foruden hvilken, at tænkning og en ydre forandring - uden spirituel indre forvandling - er utilstrækkelig.

Men også den indre spirituelle forvandling er ikke substitut for tanken heller, viden om GMO, vacciner, statslig false flag terrorisme, massemediers uhyrlige censur og manipulation, perception management, etc. Denne fodnote [1]  kan også være svar på Gurdjieffs citat i det følgende
'Gurdjieff said that the world harmony of which he spoke could not be achieved by politics, philosophy, religion or any other organized movement that treated "man in the mass." It could only be accomplished through the individual development of man. In doing so, an individual's unknown potentialities would become strong so that he might influence many more people. If enough individuals could develop themselves—even partially—into genuine, natural men, each such individual would then be able to convince and win over as many as a hundred other men, who would, each in his turn, be able to influence another hundred, and so on. '
Mit bud er, at mange 'konspiranauter' (de moderne tids kættere, hvis genoprejsning er indiskutabel) netop er empatiske og ændrede i det indre, hvilket ikke er nok for at sprede sandheden om vor tids tore manipulationer - empati er en forudsætning men ikke tilstrækkelig. Sand viden kræves. Viden er heller ikke nok - empati er forudsætning.

De som både har empati og sand viden handler som breakers of other people's trance -  enten i form af spiritual opvågnen og inspirativ selv-transformation eller gennem politisk opvågnen, og så er der de som gør begge dele - de succesfulde eksempler findes, omend Gurdjieff adresserer den indre forvandling som betingelse for sand ydre forandring, ikke skjulte agendaer og viden om disse, som 'konspiranauterne' (
politisk oplyste mennesker) er bevidste om.

Så vi har 3 typer af trance breakers; en er vertikal, den anden horisontal, og en tredje forener dem begge. Dette er dog en skematisk statisk betragtning mens virkeligheden fungererer flydende.

Internet Reformationen er virkelig, og skaber bevidsthed og heftig forandring. Hvad er alternativet til at fortælle om sandheden om løgne og manipulationer der bestemmer milliarders liv via internalisering? Tavshed?

Spirituel udvikling er én ting, viden via sanserne og tanken er en anden. Alle 3 er væsensforskellige domæner men nødvendige. Både åbningen af hjertets empati og brugen af tankens analyse er nødvendig.

Pointen er ikke selv-hellig self-righteousness, men en konstaterende betragtning; hvis fluor, vacciner, kontrollerede massemedier, m.m.m. er destruktive, livsskadelige, bedrag og hvidvaskning, samtidigt som disse ses af flertallet som sande, gode og sunde, så er det - rent mentalt skelnende - et resultat af indoktrinering. Udtrykket 'mentale krøblinge' er en begrædelse, ikke en fordømmelse, men det er provokativt, og specielt indignerende for de som ønsker at meddele farerne i tidsånden.


Tanker om angsten for friheden:
Frygten for friheden, er i virkeligheden en angst, da frygt kan defineres som frygt for det kendte, hvorimod angst relaterer sig til det ukendte. Og selvom mennesket er designet til frihed, er det i virkeligheden angst for det, da det ikke kender sand frihed, det kender kun fængslet, hvis navn og indretning det identificerer som (falsk) frihed, et fængsel som i mangt og meget er skabt af andre.

Eksistentialisternes påstand, at mennesket skjuler sig selv (og sin egen inautenticitet og ufrihed) i den anonyme kollektivistiske masse - ved at tænke, vide, føle, handle, være, som 'alle de andre' -  har altid forekommet mig en dyb og sand pointe.

Om Fromms bog, 'Flugten fra Friheden' ( Fromm var det sidste skud på Franfurterskolen, men syntes ikke at være del af dens mørke side):
'Fromm distinguishes between 'freedom from' (negative freedom) and 'freedom to' (positive freedom). The former refers to emancipation from restrictions such as social conventions placed on individuals by other people or institutions. This is the kind of freedom typified by the Existentialism of Sartre, and has often been fought for historically, but according to Fromm, on its own it can be a destructive force unless accompanied by a creative element, 'freedom to' the use of freedom to employ spontaneously the total integrated personality in creative acts. This, he argues, necessarily implies a true connectedness with others that goes beyond the superficial bonds of conventional social intercourse: "...in the spontaneous realization of the self, man unites himself anew with the world..."
In the process of becoming freed from authority, we are often left with feelings of hopelessness (he likens this process to the individuation of infants in the normal course of child development) that will not abate until we use our 'freedom to' and develop some form of replacement of the old order. However, a common substitute for exercising "freedom to" or authenticity is to submit to an authoritarian system that replaces the old order with another of different external appearance but identical function for the individual: to eliminate uncertainty by prescribing what to think and how to act.'
- Wikipedia
Og videre citat af en psykolog:
The question then is: are people actually liberated by all this freedom? A study came out more than ten years ago, that actually showed that when you give people too much choice, instead of being liberated, they get paralyzed....It just turns out that when you give people this kind of unconstrained opportunity to reinvent themselves, they don’t know what to do.
- Barry Schwarz
Lignende tanker er oppe i tidsånden; ny dokumentar, 'Freedom From Choice', kan ses live på RT i disse dage med en stjernecast: Jeff Berwick, Gerald Celente, G. Edward Griffin, Peter Schiff, Jon Rappoport, Mike Maloney, and many more. Freedom From Choice Official Trailer -Youtube. 

 NB! Due to copyright restrictions, this video can only be viewed on RT’s live feed. Time of broadcast is available on RT’s schedule page
 


Citaterne forekommer mig i denne sammenhæng igen yderst relevante:
 Happy slaves are the bitterest enemies of freedom
 - Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach

I freed a thousand slaves I could have freed a thousand more if only they knew they were slaves
- Harriet Tubman

"The ultimate tyranny in a society is not control by martial law. It is control by the psychological manipulation of consciousness, through which reality is defined so that those who exist within it do not even realize that they are in prison. They do not even realize that there is something outside of where they exist."
- 'Bringers of the Dawn'

It is to be expected that advances in physiology and psychology will give governments much more control over individual mentality than they now have even in totalitarian countries. Fichte laid it down that education should aim at destroying free will, so that, after pupils have left school, they shall be incapable, throughout the rest of their lives, of thinking or acting otherwise than as their schoolmasters would have wished... Diet, injections, and injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible. Even if all are miserable, all will believe themselves happy, because the government will tell them that they are so
'- Bertrand Russell

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.”
- Goethe

It is easier to mislead many men than one.
- Herodotus.

We accept the reality of the world with which we are presented
- The Truman Show

You have to understand that most of these people are not ready to be `unplugged`. And many are so hopelessly dependent on the system, that they will fight to defend it "
- Morpheus (Laurence Fishburne), The Matrix

"A really efficient totalitarian state would be one in which the all-powerful executive of political bosses and their army of managers control a population of slaves who do not have to be coerced, because they love their servitude. To make them love it is the task assigned, in present-day totalitarian states, to ministries of propaganda, newspaper editors and schoolteachers.... The greatest triumphs of propaganda have been accomplished, not by doing something, but by refraining from doing. Great is truth, but still greater, from a practical point of view, is silence about truth."
- Aldous Huxley, Brave New World


“They could be made to accept the most flagrant violations of reality, because they never fully grasped the enormity of what was demanded of them, and were not sufficiently interested in public events to notice what was happening”
- George Orwell, 1984

"Historically, the most terrible things - war, genocide, and slavery - have resulted not from disobedience, but from obedience."
  — Howard Zinn

“Civil disobedience is not our problem. Our problem is civil obedience. Our problem is that people all over the world have obeyed the dictates of leaders…and millions have been killed because of this obedience…Our problem is that people are obedient allover the world in the face of poverty and starvation and stupidity, and war, and cruelty. Our problem is that people are obedient while the jails are full of petty thieves…(and) the grand thieves are running the country. That’s our problem.”
    ― Howard Zinn

We are accustomed to use our eyes only with the memory of what other people before us have thought about the object we are looking at.
— Guy de Maupassan

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.
- Krishnamurti

'The real hopeless victims of mental illness are to be found among those who appear to be most normal. Many of them are normal because they are so well adjusted to our mode of existence, because their human voice has been silenced so early in their lives, that they do not even struggle or suffer or develop symptoms as the neurotic does.” They are normal not in what may be called the absolute sense of the word; they are normal only in relation to a profoundly abnormal society. Their perfect adjustment to that abnormal society is a
measure of their mental sickness. These millions of abnormally normal people, living without fuss in a society to which, if they were fully human beings, they ought not to be adjusted
.'

– Aldous Huxley – Brave New World Revisited

'A man must first of all understand certain things. He has thousands of
false ideas and false conceptions, chiefly about himself, and he must
get rid of some of them before beginning to acquire anything new.
Otherwise the new will be built on a wrong foundation and the result
will be worse than before. To speak the truth is the most difficult
thing in the world; one must study a great deal and for a long time in
order to speak the truth. The wish alone is not enough. To speak the
truth one must know what the truth is and what a lie is, and first of
all in oneself. And this nobody wants to know."
~ G.I. Gurdjieff
 --
[1] Hvis andres opvågnen afhænger af de allerede informerede (og den enkeltes egen skelnevne, empati, m.m.), er tavshed så ikke lig med svigt af almenvellet? Busybody Besserwissen eller intervention?
Det der virker kendetegnende for mange af de opvågnede er, at de tilhører et nyt tredje segment, nemlig de 'conspirituelle', hvor de første 2 grupper - aktivisterne og de spirituelle - mangler at  komplementere hinanden. De spirituelle hos Jes Bertelsen f.eks. falder formentlig i (på trods af clairvoyance og meditation) mht. global warming, overpopulation, peak oil, vacciner, m.m. som  alle er fabrikerede elite-memer, og kan på den måde blive nyttige idioter.

Vertikal indre individuel udvikling giver ikke af sig selv horisontal viden om konkrete årsag-virkning forhold i den ydre verden. Så den åndsaristokratiske meditations-elite kan altså også falde i som nyttige idioter (hvorfor skulle Eckhart Tolle f.eks.i sin tid ellers anbefale præsident Obama?)

 Non-dual bevidsthed giver ikke konkret viden om og indsigt i fluor,vacciner, aspartam, GMO, false flag terror, den forsætlige dumbing down af befolkningerne, deep politics og directed history,  global warming svindel, m.m.m. (medmindre man altså har en ret specifik form for always-ready clairvoyance oveni, som kan erstatte viden via den diskursive logiske analyse via tanken).
        
Mange aktivister og dissidenter er derimod ofte bevidste om, at disse er memer er elite-scams, at der er  mindfuck manipulation en masse af befolkningerne, mens de til gengæld mangler den indre dimension a la meditation, spiritualitet,  mindfulness, arbejdet med de negative emotioners magt, skyggeside, m.m. som 'Jes Bertelsen-folk',  m.fl. arbejder med.
         
Den tredje kategori - 'the conspiritual' (etymologisk ukorrekt og slang-neologisme men alligevel...)  gør begge dele eller er bevidste om begge dele. Denne gruppe er også voksende og altså afgørende for at den gamle slaveorden brydes ned.     

Morfisk resonans, meditation og bøn erstatter ikke specificitet af sand viden og erkendelse i den enkelte, der påkrævet for at vikle sig ud af den uafvidende nyttige idioti.
 
Spirituelt oplyste mennesker kan være nyttige idioter, da viden, diskursivitet, analyse, ikke kan erstattes af den indre alkymisk postulerede proces, der evt. leder til fravær af emotionel reaktivitet, negative aversioner, etc. Omvendt kan de konspirativt oplystes deep politics studier ikke erstatte den postulerede alkymiske indre forvandling af deres sjæleliv. Begge ting kræves optimalt, dermed ikke sagt, at intet godt kommer ud af den ene eller den anden  'The truth is most people will not believe what’s happening today on the political horizon. The forces that are at work behind the scenes are as old as the battle between good and evil themselves....The problem with covert control and secret brotherhoods is you cannot rebel against something you don’t know exists.'

      - Secret Brotherhoods - Rudolf Steiner"

Kommentarer

Populære indlæg