Johnsons lov

af marco_hanuman, the blogger

Vi tager udgangspunkt i det afsluttende statement fra forrige blog:

Hvordan var det muligt at foretage et svindelnummer af de dimensioner? Det hedder Johnsons Lov. Når man finder et emne, hvor folk er totalt uvidende, og hvor de ingen muligheder har for at skaffe sig viden - Klimaforskning var en ung og derfor sårbar videnskab, hvor der foregik en løbende diskussion om, hvordan man skulle gribe det an - så kan udefra kommende med en agenda PÅSTÅ HVAD SOM HELST, uden at få modspil.
We will cut off your johnson, Lebovski!

Det videnskabelige eksempel 
Eksemplet her var klimaforskning, et eksempel blandt mange. Meget få mennesker har den fjerneste anelse om, på hvilken måde solsystemet påvirker vores klima. Det ikke alene påvirker vores klima, det skaber vores klima. Maurice Cotterell har via benhård data-knusning vha de største tilgængelige forsknings-computere kortlagt Solens cykler millioner af år baglæns – og dermed også forlæns – og påvist, hvordan disse cykler spiller en afgørende rolle for Jordens tilstand. Det gælder for klimaet og dens graduerede udsving, det gælder for vulkansk aktivitet + andre faktorer. Han går endog så vidt – hvilket selvfølgelig regnes for helt utilstedeligt indenfor mainstream videnskab – som til at hævde, at Solens cykler også påvirker den menneskelige bevidsthed. 

Emnet her er ikke klima, men klimaeksemplet er så tydeligt, undtagen selvfølgelig hvis man adlyder Johnsons lov, for så er absolut intet tydeligt længere. At adlyde Johnsons lov vil sige, at man aldrig har hørt om Johnsons lov og derfor aldrig er blevet tilstrækkelig opmærksom på, at summen af påstande om et emne forekommer omvendt proportionalt med tilgængelig viden om emnet. Hvis nogen ønsker det – og det kan vi bande på, at der er! - kan disse nogen smide hvad som helst ind i uvidenhedens felt og slippe godt afsted med det. I klimaeksemplet blev følgende absurditeter smidt ind i feltet:
  • CO2 er et giftstof, der ødelægger klimaet – selvom det er en af de helt nødvendige drivhusgasser til liv og vækst.  
  • Kosmisk/solar påvirkning af klimaet er uden betydning, så det taler vi ikke om – selvom det har afgørende betydning.  
  • Niveauet af CO2 og global opvarmning/afkøling hævdes at opstå i nævnte rækkefølge – selvom det forholder sig omvendt. 30.000 videnskabsmænd underskrev en protest mod, at Al Gore havde manipuleret og bagvendt en af deres kollegers forskning. CO2 følger globalt klima med en forskydning ses over år-millioner på 6-700 år, ikke omvendt.  Al Gore har medvirket til systematisk videnskabelig svindel, hvilket er dybt strafbart. Men folk, der er under beskyttelse af Agenda 21-globalfascisterne bliver aldrig straffet.
  • Videnskaben har nu nået til konsensus, og dermed ophører al diskussion – selvom begrebet konsensus ikke hører hjemme i videnskab, men i politik, og selvom der overhovedet ikke var opnået definitive konklusioner i en ung og sårbar videnskab. 
  • Svindel ovenpå svindel: Da alle ovennævnte absurditeter nu er erklæret vedtaget ved ’konsensus’, så kan vi - globalmafiaen - allerede udskrive, opkræve og inkassere gigantiske afgifter/skatter – selvom ingen af de ovennævnte absurditeter er evidente. Pengene forsvinder selvfølgelig som dug for solen og havner i vore lommer.


I løbet af ca. et årti havde folk accepteret, at politik havde ret til at kalde sig for videnskab.  

Det psykologiske eksempel 
Mennesket har en højst besynderlig psyke. Det dagsbevidste felt udgør med opøvelsen af megen god vilje 10%, og resten, underbevidstheden, udgør som minimum 90%. Vi hører også tal som 1/99% Dette forhold er i realiteten forudsætningen for, at Johnsons lov kan siges at eksistere. Vi har et kæmpe hul i vores bevidsthed, hvor vi på ingen måde er herrer i eget hus, hvilket måske er til at leve med, men vi har stort set ingen adgang til underbevidstheden, undtagen når vi knalder og drømmer. Hvilket vel næppe kan kaldes ’adgang’, for de færreste aner, hvad de skal stille op med de informationer, der findes her, hvis de overhovedet er i stand til at huske noget i vågen tilstand. 

Vi har på det nærmeste adgang til mindre af vores bevidsthed end dyr. Dyr har et sikkert sanseapparat og dermed en sikker intuition. Vi kalder normalt vore egne instinkter for intuition og dyrenes for blot instinkter, men det er blot et ordvalg, for det er det samme. 

Psykologer har kunnet slippe afsted med at påstå mange absurditeter. Freud påstod glatvæk, at barnet havde et pædofilt forhold til sine forældre. Hmm, tænker man, er det måske det, han selv kalder for en projektion? Var han blot en del af en etnisk kultur, der voldtog 8-dage gamle drengebørn ved at amputere deres mest følsomme stykke hud? Og hvis præsteskab dyrkede menneskeofring i særdeleshed af børn (Baal-kulten – åh jo, den var særdeles israelitisk, læs blot profeterne, der skældte og smældte over denne praksis). Den behavoristiske skole var overordentlig klar over, at menneskelig adfærd kan styres af en række impulser, der unddrager sig den menneskelige dagsbevidsthed. Det var her, psykologi i kombination med sociologi blev til det vigtigste stykke software i det teknokratiske styresystem i det 20. århundrede. Ikke alene kunne man nu sige hvad som helst, man kunne også få folk til hvad som helst.  

Det okkulte eksempel 
Det ligger allerede i ordet okkult = uden for synsfelt, skjult, tildækket. Hokus-pokus-feltet. Selv kirken og religionen er okkult i den forstand, at den beskæftiger sig med det store kollektive ubevidste (som Jung ville have sagt), som øjet ikke har direkte adgang til, MEN – og hvor er det heldigt for alle os dødelige – som paven som Guds stedfortræder, hans benådede behjælpere er så venlige at formidle ud fra deres mirakuløse indsigt i feltet via åbenbaring. De læser nemlig de hellige skrifter. Problemet er, at disse er endnu en gang – og da især Åbenbaringen - er stort set lige så okkulte for menigmand som Universet selv, men som sagt: hvor er det så heldigt, at nogen vil åbenbare Åbenbaringens åbenbarhed for os. 

Er det ikke bare at læse, hvad der står? Er det ikke herefter bare at banke på hos Sct. Peter og selv spørge om en forklaring? Eller sætte sig på knæ eller i lotusstilling og selv downloade en forklaring? Det er vi jo nogen, der ind imellem holder af at tænke. Problemet er her, at vi ryger ind i feltet af subjektiv verificering, der, uanset hvor virkelig den føles for subjektet, stadigvæk er underlagt den klausus, at man er nødt til at have været der selv for at verificere det. Det havner meget nemt i den store okkulte relativisme. Det er det samme problem, vi oplever i forhold til visse whistleblowers, der røber, hvad den okkulte elite har gang i i deres underjordiske faciliteter, hvor de har alle mulige hi-tech-maskinerier, der er i stand at flyve til Mars, hvor der findes … Hvor ved du det fra? Fordi jeg var der. 

Ved en årgang af Secret Space Programme Conference, som bekendt består af folk, der begår research i dette stærkt okkultiserede felt, men som betjener sig af al tilgængelig dokumentation – og altså helt bevidst ikke folk, der springer ud af skabet som whistleblowers, da det er behæftet med for stor usikkerhed – var der alligevel en herre ved navn Bob Dean, der uopfordret greb ordet og sagde ud i salen: Hvad I siger der, er fuldstændig korrekt. Jeg kan bekræfte det, for jeg var der. Der var helt sikkert nogle i salen, der tænkte: Godt gået, Bob. Men der har muligvis også siddet et par researchers med en vis lorenhed derover. Ikke, tror jeg, fordi han tog noget blad ud af munden på dem, men fordi de kunne have en nervøsitet for, om et sådant udsagn ville svække/kompromittere dem eller bekræfte dem. Whistleblowers står allerforrest i skudlinien for at blive gamet eller det, der er værre, når de overskrider en linie i sandet. Adskillige har måttet afgå en tidlig og ofte uforklarlig død. Researchers er sværere at komme efter, da de altid kan hive dokumentation op af lommen og bede eventuelle fjendtlige personer om at imødegå dokumenterne – hvad der meget sjældent sker, for så ville fjendtligheden komme til kort. 

Jeg siger ikke, at de, der blæser i fløjten, er fulde af fup eller ikke ved, hvad de taler om. Jeg siger, at det kræver en meget sikker tæft og en bunke erfaring at lure, hvorvidt de er fulde at fup eller ej. De kan også være helt oprigtige, men hvad de måtte have oplevet, er noget, de er blevet forevist. Hologramteknologi og elektrokemiske illusionsteknikker er for længst opfundet. De kan også være ufrivillige ofre for bevidst disinfo og dermed nyttige som et ’udhængsskab’ på et on-a-need-to-know-basis. 

Johnsons lov gælder både for de, der ønsker at binde os noget på ærmet, for folk med gode hensigter, men kompartmentaliseret indsigt og for alle os, der er henvist til at se, hvad der kommer ud af sprækkerne.  

Det historiske eksempel 
Where to even begin. Historien er skabt som en schweizerost, hvor hullerne nærmest er større end osten. I disse huller findes der sjove gasarter, der frigøres, når man tager hul på osten. Paradigmet.blogspot er pakket med eksempler på historisk mørkelægning, hvor alskens usundheder vokser vildt – eller helt kontrolleret skævt. 

Når historiens mørkelægningsgardiner går ned, er der heftig aktivitet bag det sorte stof. Og når de bliver løftet igen, vupti! er historien en helt anden. 

Historikere og journalister arbejder i den samme branche i dag, det lange og det korte stræk. Begge dele af branchen har nu givet op overfor presset om at skrive det, de får besked på. Det sker i forbindelse med krig. Krigsmagerne har brug for ikke at blive modsagt, så derfor eliminerer de ethvert modsigelsespotentiale. I Bosnienkrigen og senere Irakkrigen blev mainstream-journalistikken ’embedded’, altså forsænket eller indkapslet, så de blev en del af krigsmaskineriet. Siden har de ikke formået at mobilisere egentlig kritik overfor maskinen. 

Krig er ikke en nem sag at sætte i værk. Det tager mange års forberedelse. Det krigerigske overfald på Syrien og fascist-nazist-kuppet i Ukraine blev forberedt allerede i Eisenhower-administrationen, og det er fuldt dokumenteret. Hvorvidt Dwight D. var informeret, kan man gisne om. Meget få præsidenter i det underlige regime er fuldt informeret, og det nærmeste man kommer er vel tidligere CIA-direktør, George H. W. Bush. 

Da først Syrienkrigen rullede i form af terror-invasionsstyrker, kunne man tilsyneladende sige hvad som helst om både den syriske præsidents forskrækkeligheder og de såkaldte ’moderate rebellers’ fortræffeligheder, og ifølge Johnsons lov kunne man slippe afsted med det, da alle sunde informationer var blevet mørkelagt. Uhyrlige løgne har floreret i medierne, der frivilligt – eller skræmt fra vid og sans – har spredt ben for den voldtægt, de blev udsat for. Hvilke journalister turde rejse rundt i området med fare for at blive halshugget? Ingen, selvfølgelig, uden de uafhængige m/k med hår på bollerne og hæderligheden i behold. Mange valgte endog at tro på de store nyhedsbureauer, hvorved de er blevet dummere og dummere, og nu ikke længere tør indrømme deres dumhed, deres fejhed og deres korruption af frygt for at tabe ansigt BigTime. Mediefrabrikken og dens ansatte har ingen faglig eller moralsk integritet længere, og tidligere hæderskronede principper er solgt fra til højest bydende. 

Johnsons lov gælder på informations-fabrikant-niveau, men ikke rigtigt på journalist-niveau. Journalisterne kan ikke skrive hvad som helst, for det kunne potentielt være sandheden, og den er ilde hørt, som landet ligger. Fabrikanterne derimod kan forlange, at journalisterne skal skrive hvad som helst. Kvælertaget er markant i tider, hvor statsledere for de to største lande på kloden nu har sagt, at Tredje Verdenskrig allerede er startet! Vi har sagt det på Paradigmet.blogspot i årevis. 

Det monetære eksempel
Hvem kender til skabelsen af penge, hænderne op. Ja, hvad siger I dér ovre i hjørnet? I siger Nationalbanken? BEEP! Dobbelt forkert svar.  

Den første og grundlæggende forkerthed går på, at det, I kalder for Nationalbanken ikke er national. Det er et privatforetagende ejet af en udenlandsk familiefond. I Danmark skete overdragelsen uden folkets viden i 1818, og siden har det være sådan – uden folkets viden.  

Den næste og egentlig lige så grundlæggende forkerthed går på, at denne privatbank, der kalder sig national, ikke skaber landets penge som sådan. Mønter og sedler, men de udgør en forsvindende mængde af den samlede pengemængde, der i dag er digital. Det gør de private banker i det øjeblik, du som intetanende kunde optager et lån, hvorefter pengene pludselig som ved et trylleslag eksisterer. Hvis nogen påstår, at noget ikke kan materialisere sig ud af den fjerde eller femte dimesion, at alien spaceships ikke kan flyve direkte ud af himlen, og at spøgelser ikke kan gå gennem vægge, og-og-og … så er det hermed modbevist, for det er nøjagtig, hvad der sker med penge.  

Forestil dig, at du gik ind i en bagerbutik og spurgte efter kanelsnegle, efter at de reelt var udsolgt, hvorefter bagerjomfruen retter lidt på krøllerne og trykker på en knap og KAPOOF! 2 kanelsnegle har fluks materialiseret sig ud af ingenting, hvilket er helt præcist, hvad der sker nede i banken, når du tager et lån. Er det så dig, der skylder banken penge? Reelt er det banken, der skylder dig penge, fordi du har lånt dem penge, de ikke havde i forvejen. Til gengæld tager de renter af dig for det.  

Er du forvirrret? Det burde du ikke være, for nu begynder du at kende Johnsons lov. Du har lige kigget ind i et sort hul af sort kryptiseret magi, og hvis du udbeder dig en forklaring, får du blot den, du allerede har hørt for længst, og som intet har med virkeligheden at gøre. Men vi lader alle som om og spiller spillet. Selv ordinære bankfolk spiller spillet uden at blinke, for de har absolut ingen anelse. De er funktionærer i systemet, et 1800-tals-udtryk for robotter, de har ingen indsigt i systemets grundlæggende væsen.  

Hvis vi tager den derfra til egentlig nationaløkonomi – der så ikke er national med blot en filial af global – eller centralbankvæsenets globale struktur, eller alle de spekulative ponzy-schemes, derivater, skumle transaktioner i WTO, IMF, ECB, BIS og hi-level finansmafia-virksomhed i det neo-venetianske pengesystem, så har Mr. Johnson frit spil. Vi tør slet ikke nævne black budgets og shadow banking system, der er helt udenfor radaren.

Kommentarer

Populære indlæg