EU, Holocaust og tilbagevenden til det arkaiske

af morton_h, the blogger

Et indlæg i Dagbladet Information starter med følgende konstatering:
Mens der er uenighed om, hvorvidt dansk deltagelse i EU’s banktilsyn kræver en folkeafstemning, så lyder vurderingen fra eksperter, at ét er jura, noget andet er politik og økonomi. Og de forhindrer, at der nogensinde kommer en sådan folkeafstemning.
Det er sådan, EU-maskinen opererer. Man konstaterer, at dette - fx. banktilsyn - er alt for svært for de dumme borgere at beskæftige sig med, så derfor mister de retten til demokratisk indflydelse på emnet. Man okkultiserer emnet ved at overkomplicere det. Man indhyller det i teknikaliteter. Man dænger tonsvis af bureaukratisme hen over emnet. Man omgår og afmonterer på denne måde demokratiet. EU er ikke en demokratisk mega-institution, EU er et post-demokratisk teknokrati og dermed et blødt despoti.Mens suverænitetsafgivelse til EU's banktilsyn på denne måde løftes over tærsklen af potentiel modstand frem mod godkendelse og implementering - altså uden at andre end teknokraterne og de halelogrende nationale politikere har godkendt noget som helst - så smutter hele pakken stille og roligt med ind af bagdøren. Det hele var fra starten en trojansk hest.

Planen/katten er sådan set ude af sækken: EU som økonomisk-politisk union/Superstat beregnet på endelig implementering i foråret 2013. Det er alt sammen beskrevet i EU's køreplan, deres såkaldte 'road map'. Folk bliver ALDRIG spurgt om, hvorvidt de synes, det er en god ide og hvorvidt de er villige til som borgere af ofte AL suverænitet til det dysfunktionelle monsterorgan, som de ikke forstår og ikke har tillid til, varetager deres interesse. Det gør det heller ikke.

Som man råber får man svar. 'I vil da ikke beskæftige jer med banktilsynsteknikaliteter, vel? Det tænkte vi nok, for I kan jo ikke en gang stave til ordet. Så kan vi altså godt indføre EU-superstaten.' Denne logik/retorik og praksis har mange navne. Et af dem er 'post-demokrati'.

Dette er en særlig form for perverteret logik og bondefangeri. EU er overhovedet ikke svær at forstå. Det er blot endnu en klon af det Romerske Imperium. Det er elitens europæiske organ for verdens største udplyndring og underkuelse af deres uduelige, ubrugelige og snart undværlige undersåtter. Hvad EU forklæder sig som, er til gengæld svært at beskrive, for det morfer hele tiden, det siver ind overalt og især: det har mange og uigennemskuelige lag.

Simpelt <> kompliceret
 • Det første lag er det yderste lag. Det er bedragerisk og er beregnet på dig og mig og alle de andre uvidende fjolser. Det er peptalk, skåltaler, glittede papirer og ambitiøse hensigtserklæringer.
 • Et andet lag er beregnet på dem, der tror på sagen, de naive eller de 'religiøse'. For dem er EU frelsen fra alle ulykker: verdenskrige, konflikter, økonomisk kollaps. Det er det EU, der hævder at være garantien for, at WW3 aldrig opstår. De troende opdager aldrig, at det NETOP er det, som EU er beregnet til at skabe. Krigen består i dag af finansiel og kulturel terror, og europæere dør eller såres i milliontal for tiden, mens en mere old-school udgave af krigen koger ved Europas grænser.
 • Et tredje lag er beregnet på forskellige typer af politikere og bureaukrater, en hel klasse, der har gjort EU til deres indkomst. De profiterer på at være en del af apparatet. De ved noget, og dog ved de ikke mere, end de har brug for, og i øvrigt bekymrer de sig ikke om det, så længe, de tjener penge. Det kaldes need to know eller hierarkisk uvidenhed.
 • Et fjerde lag snævrer kredsen ind. Vi nærmer os magtens elite. Dette er laget for elitens håndlangere. Eliten er egentlig lige glade med penge, det er i laget tættest på eliten, at grådigheden er grænseløs. For selve eliten er penge kun et effektivt middel til magt, men da deres håndlangere er deres nærmeste instrument, har disse identificeret sig 100% med grådighed - penge og magt er smeltet sammen. Det er her vi finder alle psykopaterne, der altid stiger til tops som korkpropper i magtens labyrintiske korridorer. Det er kommisærerne og deres baglobby.
 • I det sidste lag findes selve eliten, arkitekterne, filosofferne, logebrødrene. De er ganske få, og de kører denne planet. Deres plan om EU er en del af en endnu større plan om det totale, globale Imperium. EU’s sammenbrud - for det er på vej - er springbrættet til det, som de anser for endestationen: den neofeudale, globale superstat.
  I dette eksklusive segment findes superklassen af psykopater: megalomanerne. De mener seriøst, at de er Gud. Det er her man finder eugenikerne. De og deres forgængere - for de opererer over tidsrum, der overskrider generationer - har aldrig tøvet med at aflive det antal mennesker, de fandt passende for deres agenda. De anser det som deres ret, ja nærmest deres pligt. I det tyvende århundrede aflivede de en kvart milliard mennesker igennem noget, der kun kan kaldes verdenshistoriens største holocaust.

Holocaust

Vi gør en omvej her for at forstå omfanget af temaet.

Emnet holocaust er for vigtigt til at reducere til de påståede 6 millioner jøder (officielt men ikke offentligt: 1.1 millioner), også selvom deres sag kunne være legitim. Vi kan ikke længere tillade dem at tage patent på dette begreb, især ikke i den zionistiske (de 'store' jøders) version, hvor de som forkælede børn klynker og truer sig til opmærksomhed, retten til at begå overgreb, magt, uhørte privilegier. Deres evindelige offerrolle er en pestilens, og den er menneskeligt uværdig. Den er i virkeligheden en udsøgt hån mod de egentlige ofre for den specifikke nazistisk-jødiske holocaust i den store holocaust (de 'små' jøder). Zionisterne får via deres iscenesatte offerrolle endvidere perspektivet om den kvarte milliard ikke-jøder (eng. gentiles, jødisk goyij), der omkom i verdenskrige og revolutioner til at fortone sig. Der er en kæmpe proportionsforvridning på spil.
 • Blot den bolshevikkiske revolution / Lenin(isterne) / Trotsky(isterne) slagtede 10 millioner russere, og den var desuden ledet af jødiske revolutionære skikkelser.
 • Stalin(isterne) slagtede omkring 40 millioner 
 • Der døde flere tyske krigsfanger af påtvungen sult og sygdom i Eisenhowers fangelejre i Rhinlandet i 1945 (læs: massemord), end der døde af jøder i tyske krigsfangelejre af tyfus forårsaget af allierede civilbombardementer.
 • Maoisterne slagtede mindst 50 millioner (nogle siger 100 millioner) under kulturrevolutionen.
 • Der blev sendt 37 millioner ind i mundingerne på kanon- og geværløb under WW1. Mange af dem løb direkte frem i kugle- og granatregnen og begik selvmord. Det fortæller noget om, hvor effektive elitens teknikker til sindskontrol er - og var allerede dengang. Den britiske elite - det er her, vi finder den egentlige globale elite - forlængede bevidst krigen med 2 år for at aflive endnu flere.
 • 60 millioner faldt i WW2, hvor eliten financierede begge sider via Wall Street. Læs Anthony Sutton, læs/se Yuri Lina. WW2 er en direkte konsekvens af den måde, man 'ikke-afsluttede' WW1 på, og den var logisk set uundgåelig.
Læg dertil den ubrudte serie af postkoloniale krige, der har fundet sted overalt i verden på bestilling af eliten og deres organer (fx. centralbankvæsenet, efterretningsvæsnerne, tænketankene). Alene USA har været involveret i omkr. 80 angrebs- eller interventionskrige af forskellig størrelse. I dag 'outsources' og privatiseres disse krige. Man hyrer endog efter 9/11 den påståede fjende - de såkaldte islamiske terrorister - til at begå disse overgreb (Afghanistan, Irak, Libyen og nu Syrien).
NATO - historien om en terrororganisation om Operation Gladio II.

Dette er blot krigene, som burde være det mest tydelige udtryk for elitens eugeniske menneskeofring. Alle krige er planlagt og iscenesat, alle krige er extremt profiskabende, alle krige er en eugenisk handling. At man derudover indvinder land, plyndrer ressourcer, underkuer befolkninger (inden de aflives) er næsten sekundært. Afrika er verdens mest ressourerige kontinent, samtidig med at det er det fattigste kontinent. Folk dør som fluer her uden nogensinde af få del i de ressourcer, der findes i deres land

Læg dertil alle de andre metoder, der er taget i anvendelse i løbet af det 20. århundrede for at aflive folk. Og at nogen tillader sig at mene, at de ikke udgør sådanne instrumenter, at de er rene tilfældigheder, at de ovenikøbet er godgørende handlinger!, maler blot videre på billedet af elitens højsofistikerede afstumpthed. Alle oplysninger er tilgængelige, og der kan ikke længere lyves om historiske facts:
 • forgiftninger af miljøet og vores kroppe
 • vacciner indeholdende alt det, som - hvis du, kære forælder blev spurgt direkte om det - ALDRIG ville lukke ind i kroppen på dit spæde afkom (men sådan bliver du ikke spurgt)
 • bevidst påført fattigdom via finansielle midler (finansiel terror)
 • epidemiske masseødelæggelsesvåben
 • allestedsnærværende kønsforstyrrende og steriliserende hormoner
 • udpining af landbrug og fødevarer, nu også via genmodificerede afgrøder og fødevarer
 • en sygdomsfremkaldende og vedligeholdende medinalindustri / lægevidenskab (fx. cancer-industrien)
 • organisede forbud og overgreb mod folks ret til at anvende naturlige helbredelsesmetoder, naturlige kosttilskud og naturlige fødevarer (fx. Codex Alimentarius)
 • elektronisk, nuklear og geo-ingenial forgiftning af atmosfære og miljø.
Læg dertil den tanke- og informationsforgiftning, der ligger som en dyne over det såkaldt civiliserede menneskes bevidsthed. Dette menneske er ude af stand til at se og forstå, hvad der sker og evner ikke at tage forholdsregler imod det.

Læg dertil organiseret opiatisk misbrugsgørelse af mennesket. Misbrugeren er en slave af sin egen afhængighed. Eliten har forsynet os med deres 'opium' (konkret og i udvidet betydning). Misbrugeren er derfor indirekte en slave i elitens feudale system.

Læg også dertil at alle de teknologier og opfindelser, der kunne have brudt dette globale afhængighedsnet er fjernet, stjålet, konfiskeret eller ødelagt.

Læg dertil ...

Tilbagevenden til det arkaiske
Vi kan ikke forstå EU uden at forstå det totale game om verden. EU er i allerhøjeste grad geopolitik. Eliten har i et stykke tid koncentreret sig om at nedlægge den amerikanske økonomi, fordi dette land har haft så stor dynamik i forrige århundrede startende helt tilbage i det 19. århundrede. Via en serie systematiske og tålmodige kunstgreb har eliten ædt sig ind og destabiliseret denne nation. Den britiske elite, for det er den vi taler om, har ikke tænkt sig at begå samme fejl, der førte til at de blev smidt ud af Amerika i slutningen af 1800-tallet. I dag ser vi resultatet af deres mentale neddumning af dette land med den befolkning, der potentielt har et for eliten sprængfarligt demokratisk potentiale (demokratisk bruges ikke her til at betegne Obama-paraodien på demokratisk sindelag). USA er simpelthen - bla. via senest Obama - ikke længere et demokrati. Jeg vil overlade til dig, kære læser, at finde det rette navn, og hvis du mangler input, bør de 140 blogindlæg før dette på paradigmet.blogspot.com og de efterfølgende være leveringsdygtige.

Turen er kommet til Europa. EU er den institution - eller en af dem - der er udset til at udføre jobbet. Europæerne bliver nu forarmede, de mister deres civile rettigheder, nationerne afmonteres til fordel for nye 'regioner' defineret af eliten, selvforsyning og sund egenproduktion forsvinder, demokratiet forsvinder ind i store glaspalæer med skudsikre ruder, alt dikteres centralt og implementeres lokalt, borgernes handlinger registreres for at kunne kontrolleres, love og regler definerer alt, hvad vi har lov til at foretage os, folks evne til at gå imod strømmen forsvinder. Via forgældelse forsvinder nationernes og borgernes råderum. Frihed er blevet en abstraktion eller et nysprogligt begreb, der betyder det modsatte af frihed.

De europæiske borgere er udset til at indtræde som borgere i den globale landsby. Det hedder også Agenda 21. Bruxelles svarer til fyrstens borg i middelalderens feudale samfund. I de ny-feudale samfund er intet forandret undtagen på overfladen. Nogen har kaldt det for tilbagevenden til det arkaiske. På det personlige plan svarer det til regression til det infantile.

Dette stykke afgørende gruppepsykologi er nøje studeret og fuldt ud forstået af eliten. Det kan observeres i lille skala, når folk melder sig til et rejseselskab. Alt det, de før var i stand til at tage vare på, alle deres initiativer og i virkeligheden: deres intelligens degenererer. 'Hvad skal vi nu? Hvad tid skal vi afsted? Hvorfor er bussen ikke kommet? Hvornår skal vi spise? Så gør dog noget' De samme mennesker ville ikke være så infantilt hjælpeløse, hvis de rejste på egen hånd. De ville henvende sig direkte til skranken, billetsælgeren, tjeneren, chaufføren og efterspørge klar besked. Det er velfærds-kollektivismens store, store achilleshæl: vi bliver til patiente, klienter, vi bliver dovne, dumme, uansvarlige og initiativløse. Vi bliver som små børn og villige slaver for elitens udspekulerede crowd-control. Og skulle det passe eliten at udbyde endnu et stykke af den løbende Holocaust, der har varet i over 100 år - den store Holocaust, der omslutter alle mindre etniske holocausts inklusive den under WW2, der omfattede jøder, zigeunere, dissidenter, krigsfanger, ikke-ariere, m.m. - så stiller børnene/slaverne villigt op, de går selv ind i togvognene, de pakker pænt deres tøj, de smiler pænt til hinanden og siger som fangerne i togvognene på vej mod Gulag: 'Vi kommer hjem igen. Vi skal bare på en lille ferie.'

Vi slipper emnet her. Det kan anbefales at studere historikeren Terry Boardmans brilliante analyser af elitens agenda, metoder og historie i et af det to foredrag, han gav i Dublin.
De er refereret og linket op her:
http://paradigmet.blogspot.dk/2012/11/vesten-versus-kina-del-1.html
http://paradigmet.blogspot.dk/2012/11/vesten-versus-kina-del-2.html
http://paradigmet.blogspot.dk/2012/10/gaden-om-kaspar-hauser.html


Appendix:
EU tildeler sig selv Nobels Fredspris
Nobels Fredspris er blevet en magtinstitutionernes selvfejring.
En stribe af deres modtagere kaster en skændig skygge over prisen:
 • Henry Kissinger:

  Personlig ansvarlig for millioner af menneskers liv. Som udspekuleret zionistisk, imperialistisk koldkriger og balkanisator er han ansvarlig for flere interventioner, overgreb og løgne end nogen anden politiker i det 20. århundrede. Han har været med til at dominere et halvt århundrede af aggressiv amerikansk udenrigspolitik. Han har været med til at gøre de perfide bånd mellem USA og den zionistiske morderstat, Israel, ubrydelige.
  Hvis USA's praksis efter 2. Verdenskrig og Kissingers bidrag til samme skulle vurderes efter de principper, som USA selv satte op ved Nürnberg-processerne, ville Henry Kissinger stå til en dom på flere menneskealdre.
 • Det internationale atom-energi-agentur:
  
i dag en kuppet organisation med en nikke-dukke-dreng som indsat USA-marionet (NB! det var de ikke, da de modtog prisen). I dag medvirker de til den kampagne, der skal legitimere en mistænkeliggørelse af Iran, der vil udløse et zionsistisk angreb - i Kissingers ånd - på Iran vha. taktiske atomvåben, hvilket i så fald starter WW3.
  Det skal ifølge planen ske inden udgangen af 2012, sandsynligvis d. 25. december. Men da planen allerede er dybt forsinket, kan man ikke regne med det.
 • FN’s Klimapanel og Al Gore:
  
et kæmpe svindelnummer om menneskeskabt global opvarmning og CO2 som et giftstof ..! What!? bestående af junk-videnskab og led politik, manipulation, pseudoreligion, falske begrundelser for internationale skatter og enorm begrebsforvirring, der nærmest fuldstændig har afmonteret miljøbevægelserne og miljødebatten. Al Gore selv er blevet multimillionær på svindelnummer, der stilsikkert har trukket på, at så mange mennesker er totalt uvidende om, hvad der styrer jordens klima kombineret med videnskabsfolks korrumperbarhed og frygt for udstødelse af det 'gode' selskab. Han trak det længste strå i valgkampen med Bush: i stedet for at blive udskældt ex-præsident er han  nu hovedrig, politisk helgenkåret, venstrefløjs-ikon og klimasvindel-guru.
  Husk IPCC og den falske 'hockeystav', husk East-Anglia-University og Climate-Gate 1 og 2, husk sagsanlægget fra de 30.000 videnskabsmænd (som blev fuldstændig udraderet i massemedierne), husk East-Anglia og computer-programmørerne, der 'glemte' 5000 målestationer på kloden.
 • Barack Obama:
  
Her bliver det virkelig slemt. Manden indrømmede oven i købet selv ved modtagelsen, at han ikke havde fortjent den (så meget må man give ham). USA’s krige har ekskaleret som aldrig før under Obama. Der kan stort set ikke siges andet godt om manden, end at han er god til at læse de taler op, som andre har skrevet for ham. Manden er et instrument, der bliver spillet på … i otte år i træk.
  I hans regeringsperiode har NWO rykket som aldrig før: FEMA*-camps, Guantanamos x100, Obama-Care og korrupt svindel til fordel for forsikringsselskaberne, Obama og frit lejde til Wall Street og den globale bank-elite, Obama og fortsat Irak, fortsat Afghanistan, Libyen (øh, hvad skete der lige...?), Syrien, Iran?, Stillehavet?, Afrika/AfriCom ... more-to-come.
 • EU
  Endnu en joke, alle ved det, selv kommisærerne. De griner hele vejen til centralbanken. Udover at EU er en joke i sig selv, har deres selvfejring nu tydeliggjort, hvor hult projektet er. At man via en forbindelse til en korrupt, pensioneret norsk komitte-politiker, der hele tiden har propaganderet for EU, har scoret en pris, er SÅ pinligt. EU vakler samtidig med, at de stræber efter Superstaten 2013. Det er et sølle forsøg på at forbedre deres image, samtidig med at de europæiske borgere koger af raseri rundt omkring i 'regionerne'.
Disse slyngel-prismodtagere gør, at vi ikke længere kan respektere denne pris. Den er svinet til. Ud med den!

* ordforklaring: FEMA (officielt: Federal Emergency Management Agency) blev under Oliver North (manden der kørte Iran-Kontra-skandalen og løj for kongressen under Reagan-administrationen) omdannet til en organisation til bekæmpelse af terrorisme = modstand mod USA imperiale overherredømme = alle der gør modstand herimod er terrorister.
Under Bush-administrationen blev mange amerikanere og mange verdensborgere forledt til at tro, at det drejede sig om islamiske terrorister. Det har senere vist sig, at det er borgerne i USA, Europa og resten af verden, der er tale om. Det er det samme som det, Adolf Hitler kaldte for: Den Totale Krig.
FEMA fører med andre ord krig mod den amerikanske befolkning. De er sammen med CIA, FBI en slags Gestapo rettet mod den potentielt oprørske amerikanske befolkning.
Det var fx. FEMA, der helt bevidst undlod at komme befolkningen i New Orleans til undsætning, da orkanen ramte byen under Bush-administrationen. 
FEMA har lige nu etableret hundredevis af tomme koncentrationslejre i USA i fuldt stand-by-beredskab til en kommende borgerkrig, som de ved, vil komme, når det endelig går op for befolkningen, hvad de er blevet udsat for
Det var også FEMA, der forhindrede en reel undersøgelse af forholdene omkring Twin Towers og Bygning 7 i timerne/dagene efter 9/11.

Kommentarer

 1. Sikke et kanonindlæg Morten!

  Utrolig velskrevet og afbalanceret. Et flot indlæg som meget kortfattet peger lige ind til kernen. Og jeg kradser mig i hovedet og tænker hvordan det kan være at der ligger skatkamre fyldt af information samt næsten ugendrivelig argumentation og logik på internettet i lighed med din artikel, mens hovedstrømmen af dem som er bekymret for udviklingen stadigvæk i stort omfang bliver ved med at klamre sig til det paradigme og de dogmer som er den katastrofale udviklings fundament.


  SvarSlet
 2. Jeg takker for kommentaren.

  blog.balder.org, hvor jeg bliver citeret, har sin agenda, som jeg ikke nødvendigvis bifalder ej heller fornægter.

  Min pointe er ikke fornægtelse af Holocaust - den dér Holocaust, you know - men en perspektivering. Jeg er blot sick-and-tired af det zionistiske propagandakup af samme Holocaust!

  Det hænger mig ud af halsen med alle de myrderier, der er foregået blot i det 20. århundrede. Men hvad der i særdeleshed hænger mig ud af halsen, er alle de løgnehistorier der fortælles OVEN PÅ myrderierne beregnet til, at vi alle skal stå, sidde, ligge eller kravle mens vi klapper, jubler og storgriner fra den dovne sidelinie.

  Altså: at myrderier enten fremstilles som menneskehedens velsignelser eller bortforklares som tilfældige hændelser i stil med vejret.

  Jeg tror dernæst, det er vigtigt ikke at sidde fast i en reaktionær skyttegrav, hvad enten den ligger til højre eller til venstre. Jeg høvler især løs på venstrefløjens naivitet i idioti. Men det kunne lige så vel ha' været højrefløjens.

  Det kunne være interessant at høre, hvad blog.balder.org mener om Breivik-sagen. Altså en klart mind-kontrolleret type med klare zionistiske sympatier, der myrder løs kort efter, at Stoltenberg har udtrykt sympatier for palæstinenserne. Det lugter rigtig meget af bestilt arbejde.

  SvarSlet
 3. Hej Morten, tak for svaret. Mit efterfølgende indlæg indeholder en del links, hvorfor du muligvis skal i spambakken efter det.

  SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg