Sandheden om løgnen - Krigene & kollektivt stockholm-syndromaf ChaosNavigator
”Statsmænd vil opfinde billige løgne, beskylde og bebrejde den nation som angribes, og mennesker vil stille sig tilfreds med disse samvittighedsdulmende falskheder. De vil omhyggeligt studere disse og nægte at undersøge ethvert modbevis; således vil de overbevise sig selv om at krigen er retfærdig, og takke Gud for den fortjente søvn man nyder, efter dette forløb af grotesk selvbedrag”
– Mark Twain

"Enhver som pjækker fra arbejdet, ofrene, og de farer som hans folk må undergå er en kujon. Men ikke mindre er kujonen og forræderen, som forrår tankens principper til materielle interesser, som f.eks er villig til at lade magthaverne beslutte, hvor meget 2 gange 2 er. At ofre intellektuel integritet, kærlighed til sandheden, til nogen anden interesse, selv faderlandet, er forræderi. Når individet og sandheden - i slaget om interesser og slogans - er i fare for at blive deformeret, devalueret, og trampet under fode, er det vores pligt at modstå og redde sandheden; eller snarere stræben efter sandhed - for det vores højeste trosbekendelse"
- Herman Hesse


Kig engang på denne uhyre interessante tidslinje, der med indrømmelser og autorative dokumenter viser, hvilke intentioner og midler USA hele tiden har haft i sinde: destablisering Syrien indefra ved rekruttering, træning, og finansiering af terrorister, og således bruge den efterfølgende krise som påskud for intervention i Syrien (General Wesley Clark og Seymour Herhs’ udsagn er også indeholdt i den) – skrevet af den eminente analytiker, Tony Cartalucci:
US Planned Syrian Civilian Catastrophe Since 2007 – September 4, 2013, Land Destroyer Report

Og fra december 2014 - Something Strange About ISIS | New Eastern Outlook :


Fra en nylig konference (Terrorism and Religious Extremism):

"I Damaskus, blev det pointeret - af flere højtstående amerikanske ex-milltærfolk - at USA trænede mindst 3000 ISIS ledere i lejre i Jordan. Oberst Jim Hanke fra US Army Special Forces talte om dette. Evidensen for dette var fotografier fra militia ledere af døde ISIS-krigere PLUS deres identitetspapirer. En gruppe af 74 dræbte i kamp nær Kobani inkluderede Saudi-Arabere, Yemenitter, NordAfrikanere, 15 Ukrainere og 8 Tjetjenere.

Hvad der var overraskende, var manglen på nysgerrighed, hvordan disse krigere overhovedet var kommet ind i Syrien i første omgang. Jeg havde rejst gennem Libanon, blev samlet op af sikkerhed i lufthavnen og på vej til Damaskus, stoppet mange gange på militære checkpoints og udsat for 4 timers baggrundstjek på afsides grænseovergange. Selv inde i Syrien tog det timer at få adgang på trods af, at jeg bar et brev fra justitsministeriet.

Kort sagt, jihadister kan ikke bare gå gennem Libanon. Dette efterlader kun to muligheder; de rejser gennem Tyrkiet, noget som er indlysende, eller de modtager transit gennem Israel. En overfladisk undersøgelse af geografi i regionen efterlader kun to andre fjerntliggende muligheder. Den ene er, at de formår at krydse det Røde Hav som Moses eller de er fløjet ind på en måde, hvor de magisk passerer gennem lufthavnens sikkerhedskontrol, som er overvåget af Interpol, Amerikas Department of Homeland Security og NATO finansierede sikkerhedsstyrker.

Det antages, at enhver islamisk mand, der rejser alene eller sammen med andre, i transit mod Irak eller Syrien, er en terrorist. Jeg var bestemt udspurgt flere gange. Man kunne kun antage, at CIA måske havde brugt fly, som de bruger til at transportere narkotika eller torturofre, havde været "omdirigeret" med henblik på at bringe terrorister ind i Syrien og Irak. Der er helt sikkert rapporter af umarkerede fly, som flyver ind og ud af Mosul trods af, at amerikanske kampfly og opsnapningsfly opretholder, hvad de hævder er et "kvælertag" på luftrummet i regionen.

Syriske embedsmænd udtrykker deres egne mistanker om ISIS. Selvom det ikke er offentligt talt om, er de af den opfattelse, at amerikanske og israelske rådgivere rådgiver ISIS. Baseret på en analyse af ISIS taktiske evner og deres tilsyneladende adgang til sikker kommunikation - let blokeret af USA, hvis de ønskede det - er disse overbevisninger er ikke uden fundament. Kort sagt, ikke alle kan betjene komplekse amerikansk-byggede mobile kanoner eller pansrede køretøjer. ISIS synes ikke at have noget problem med dette eller vanskeligheder ved at erhverve Stinger-missiler til at nedskyde fly også.

Det hævdes, at disse missiler flyttes fra Libyen gennem Sinai og på en magisk måde hopper over Israel. Mærkeligt at ingen (af disse våben) syntes at finde deres vej ind i Gaza som det fremgår af sidste sommers israelske luftangreb

Et centralt område i, hvad der synes at være et stiltiende samarbejde mellem "islamisk stat" og NATO, nemlig Tyrkiet, ses i plyndringen af Syrien. Som med Libanon, fastholder Tyrkiet velforsvarede grænser. Men der er mere end tilstrækkeligt bevis for, at når som helst, at ISIS flytter til et område af Syrien eller endda Irak, er tyrkerne er ikke langt bagefter. Ligesom græshopper, er strømme af tunge lastbiler, ingeniører, udstyr, modtaget af ISIS, stjæler alt af værdi og flytter det forbi grænsen ind i Tyrkiet, en grænse, som flygtninge tilbringer dagevis at vente med at passere. Men hundrede tunge lastbiler, der transporterer en syrisk bil samlefabrik er i stand til at forhandle med den tyrkiske grænse uden en eneste anfægtelse.
.
På samme måde har hele banker, kontanter, computer systemer, hvælvinger, alle gjort turen til Tyrkiet, efterfulgt af endeløse antikviteter, der finder vej ind i auktionshuse i London, New York og Paris. Medmindre ISIS er inficeret med en altruistisk kærlighed til alle tyrkisk ting, er det rimeligt at antage, at de er i det sammen, og deler byttet. Som ISIS er en navngivet "terror organisation" af både USA og EU, er enhver person eller organisation, der er involveret enten direkte eller indirekte, uanset gennem hvor mange hænder i handel, er de skyldige i "materiel støtte til terrorisme." For en stat , som Tyrkiet, udgør sådanne krænkelser nødvendiggørelse af sanktioner. For en person, det være sig en London kunsthandler eller tysk værktøjsmaskine-fabrikant mægler, bør den typiske straf involvere udlevering, tortur og gulag fængsel.

I stedet profiterer amerikanske og europæiske krigs-profitmagere åbentlyst i handel med ISIS, uden frygt for sanktioner eller at det almægtige Office of Foreign Asset Control bliver involveret. Dette 'fix' er naturligvis arrangeret - plyndrede byer, plyndrede museer, plyndrede banker, alt skal deles, så længe politikerne får deres del af kagen.

At sige, at der er noget mærkeligt ved ISIS er måske den største underdrivelse. Kan vi kalde dem "den ikke så Islamiske stat?«. Hvad de synes at have, er venner, mennesker, der giver dem efterretninger, hjælp, satellitfotos, mennesker der træner dem til at betjene komplekse amerikanske våben, mennesker, der hyrder deres personale rundt som diplomater. Hvad de også har, er samarbejdspartnere, partnere, der klart er hævet over loven. Hvem har den slags indflydelse?"
http://journal-neo.org/2014/12/31/something-strange-about-isis/


Og fra den excellente analytiker, Tony Cartalucci:


December 17, 2014 (Tony Cartalucci - NEO) - It was reported recently that Germany's broadcaster Deutsche Welle (DW) investigated what turned out to be hundreds of trucks a day carrying billions of dollars in supplies, flowing into Syria and directly into the hands of the so-called "Islamic State" (ISIS). ..DW's report does not implicate merely Turkey in aiding and abetting ISIS, but exposes the fact that ISIS' supply lines lead from within NATO itself - in other words, ISIS is a creation, perpetuation, and agent of NATO......Contrary to Western propaganda, Al Qaeda was intentionally organized and directed by the US, Saudi Arabia, and Israel to engage in a regional confrontation aimed at Iran and its powerful arc of influence. Exposed by Pulitzer Prize-winning journalist Seymour Hersh in his 2007 article, "The Redirection: Is the Administration’s new policy benefiting our enemies in the war on terrorism?"

-ISIS' Bloody Footprints Lead From NATO Territory http://landdestroyer.blogspot.dk/2014/12/isis-bloody-footprints-lead-from-nato.html

ISIL completely fabricated enemy by US: Former CIA contractor
Former CIA contractor Steven Kelley says that the ISIL terrorist group is a completely fabricated enemy created and funded by the United States.
http://www.presstv.com/detail/2014/08/28/376913/isil-completely-fabricated-enemy-by-us/

Talløse analyser, anomalier, observationer, rapporter, filmmateriale, vidneudsagn, m.m. indikerer alt I alt følgende; USA og Vesten tilpasser efterretninger til de mål man allerede har sat sig for at nå, opildner, skaber, og støtter en falsk opposition (‘oprørere’ I form af Al-Nusra, Al-Qaeda, støtte til ISIS fra Saudi-Arabien, Tyrkiet, efterretningsorganer fra vesten, m.fl.), der begår uhyrlige angreb på befolkninger – og Vesten påberåber sig R2P (responsibility to protect) for at retfærdiggøre yderlige vestlige angrebshandlinger, som man allerede har planlagt fra starten.

Klassisk hegeliansk dialektik = man skaber selv problemet, sprøjter det ud i medierne, får en reaktion fra offentligheden, og implementerer den ‘løsning’ man planlagte på forhånd. Godtroende og naive danskere, der mener sig "informerede", er prima fæ som hopper direkte på limpinden, alt imens sådanne operationer, hvor man beskylder fjenden for det beskidte arbejde man selv har udført under falsk falg, er talløse og har foregået i umindelige tider.

Hvis pro-krigspolitikere og såkaldte journalister I DK er uvidende om, hvad som virkeligt foregår I spillet mellem USA og Syrien – at Al-Qaeda og Al Nusra og ISIS er vestligt-støttede, at de bliver brugt som rambuk af NATO, som udenlandske proxy-krigere, etc. – er de inkompetente, inhabile, naïve, godtroende, og følgagtige nyttige idioter.

Hvis de til gengæld er informerede, og handler på trods af sandhedsprincipper, er de degenererede, afstumpede, følgagtige og kyniske som ind I helvede – der er simpelthen tale om radikalt brud på internationale love og konventioner.

Hvadenten det er det ene eller det andet: I begge tilfælde er der tale om en så stor grad af uforsvarlighed, at statsmagten ikke forvaltes I hht. til dens egne mest basale og lovbundne principper, folkerepræsentation, internationale love, etc.

Og I så fald har FE (Forsvarets Efterretningstjeneste) muligvis også et forklaringsproblem; hvis FE ikke kender til sandheden om Syrien og Irak, har de enten 1) et kompetenceproblem – eller I modsat fald; hvis de kender til sandheden, uden at underrette regeringen, er de 2) købt og solgt eller 3) sandfærdige, men bundet på hænder og fødder af tavshedspligt (medmindre en ny Frank Grevil springer ud på almenvellets vegne), og så har regeringen, rigsrevisionen og folketingets kontroludvalg, et forklaringsproblem. I ALLE tilfælde er der tale om et gigantisk forklaringsproblem – der er ingen vej udenom!

Hvis du ikke har dine fortolkninger på plads og kender til sandheden, vil du nemt blive offer for flere manipulationer.

Mainstream salonfæhige kritiske intellektuelle VS politisk ukorrekte dissidenter, lever altså i parallel-verdener, hvor forskellige narrativer mht. mange historiske afgørende begivenheder ikke begge kan være sande. Enten havde Irak masseødelæggelsesvåben eller ej, enten var Syriens regime ansvarlig for det kemiske angreb eller ej, enten støttede USA, Europa og Mellemøstlige lande Al-Qaeda terrorister aktivt i Syrien eller ej, etc...

Når dokumentationen findes i et omfang, der dementerer pensum-skadede akademikeres og journalisters tilfældighedsteori og usande kausaliteter, er afvisning eller uvidenhed lig med nyttig idioti, Stockholmsyndrom, Komiske Ali, eller det der er værre.

Journalister, opinionsdannere, politikere og intellektuelle, som pure afviser vestlige false flags, m.m., og argumenterer imod det, bliver de facto medvirkende til historieforfalskning, negligering af evidens, og bliver – bevidst eller ej – medvirkende til hvidvaskning af usande kausaliteter og falsk alibi for politisk højkriminelle og morderiske forbrydelser af en art, der kun kan betegnes, ultimativt, som forræderi mod sandhedsprincipper, historien, og hele nationers befolkninger.

‘Massemedierne, den 4. statsmagt, er den eneste af vore institutioner, der fungerer uden noget form for effektiv demokratisk kontrol [i teorien, ikke i praksis], idet enhver form for uafhængig kritik vendt mod den, ethvert forsøg på at skifte den ud, aldrig når en større offentlighed, ganske enkelt fordi en sådan kritik ikke har nogen chance for at blive udsendt i stor målestok.’
– Paul Virilio, “Krigen, byen og det politiske”, 1994

Men internettet har ændret dette, og forståelsen af dette, er beskåret de mennesker, som er årvågne vel at mærke, og som skriver og er bevidste om substans, som er interessede i andre end sig selv, og som er med til at afsløre usandhed, bringe løsninger, etc.

Spørg ikonet Richard Stallman f.eks. (man kan næppe finde en mere kvalificeret mand end ham), eller Julian Assange om Facebook, Google, Yahoo, som er spionværktøj for CIA. Eller spørg excellente ex-CIA dissidenter såsom Ray McGovern, Robert David Steele, m.fl. om historikken af statsterror, som du ikke kan læse i Berlingske eller Politiken.

Det er også internet-renæssancen/den 5te statsmagt selv, der har afsløret, at Facebook bliver brugt som superbt dataminerings- og overvågnings-værktøj for CIA, NSA, at massemedierne udelader eller manipulerer, m.m. Enhver årvågen person in the know ved dette!

Richard Stallman on Facebook (RT)

Det er internet-renæssancen, som har været afgørende for eksponeringen af de højkriminelle fraktioner i det millitær-industrielle komplex – som ustraffet var medvirkende til krigen mod Irak, Afghanistan, Libyen, og nu Syrien, talløse covert operations og statslige false flag operationer, m.m.m.

"Løgnen kan kun opretholdes, så længe staten kan skærme folk fra de politiske, økonomiske og/eller militære konsekvenser af løgnen. Det bliver således af afgørende betydning for staten at anvende alle sine beføjelser til at undertrykke uenighed. Sandheden er den dødelige fjende af løgnen og derfor er sandheden statens største fjende.”
– Nazi-Propaganda Minister Joseph Goebbels

Det er internet-renæssancen, der har gennembrudt – og stadig gennembryder – den ‘Goebbelske firewall’ - og heri består den største trussel mod krigsherrerne, eliten, etc:

The Net Is Mightier Than The Sword – James Corbett at TED Talks
Since the rise of the internet people have changed from mere audiences into authors and editors. With pieces of technology small enough to fit the whole world into your pocket, a revolution might be on its way. The net is now mightier than the sword. This presentation was delivered at the TEDxGroningen conference in the Netherlands on November 20, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=i05m8w7rD_4

The Internet Reformation - The Revealer of Truth and Lies
It’s a known fact that the Worldwide Internet is the new Gutenberg Press
of the World. Everywhere the Internet has become established which is now
most of the World, it has provided instant access to an incredible amount of
information from esteemed authors and researchers, facts that are
showing the Major Mass Media’s narratives and stories to be largely
false.. The Internet is now producing incredibly astute researchers that
are sharing facts gained through their individual efforts, but the group
sharing is producing a whole new Internet related Worldwide sport of
“crack the criminal conspiracy”.
http://www.veteranstoday.com/2014/12/16/what-if/

Internet 2014: The Year Propaganda Came Of Age
But there is a reason why such a large ‘industry’ has developed on the web with people writing articles that don’t say what the mass media say. That reason for is, obviously, first and foremost that not everybody believes whatever they are told. The problem is equally obvious: not nearly enough people are being reached to make a true difference, and to question the official narratives.
There are many people in the blogosphere who are many times smarter than the people who write for the mass media, and that’s a very simple and hardly disputable fact that needs to be recognized.
http://www.theautomaticearth.com/2014-the-year-propaganda-came-of-age/

US Government has prepared a "Patriot Act" for the Internet
The Future of the Internet: Lawrence Lessig, Joichi Ito and Phil Rosedale - The full video can be found here. Lawrence Lessig claims that the US government has prepared a type of Patriot Act that is in place should a major security event occur, a 9-11 type event. And just like the Patriot Act contains all sorts of new restrictions there is the fear that this I-Patriot Act will have many restrictions and laws that will limit the way the Internet is used: https://www.youtube.com/watch?v=on4DPpN7GwQ


Vi er inde i en fase, hvor hedonistiske uvidende naive DK-lemminger i The Truman Show bliver overvåget og datamineret via Google, Gmail, Youtube, Yahoo, deres fotos på Facebook bliver lagret i biometriske databaser, etc. – og alt imens de er optaget af Vild Med Dans(k), Svanekøkken, Ipod, Ipad, pat, porno, alko-koma-soma, lykkepiller, etc. i konteksten af hedonisme, dekadence, og narcissisme, etc., er millioner af mennesker flygtet fra Syrien på baggrund af en løgn og falsk flag terrorisme, noget som med meget stor sandsynlighed vil ende med en storkrig. Diplomatiet er spil for galleriet, da dette har været planlagt i lang tid.

Og lemmingernes hedonisme, narcissisme, uvidenhed, godtroenhed, naivitet, apati – og ikke mindst vantro overfor påstandene fremført i denne og andre artikler – tjener krigsherrerne og eliten godt.

Og hvordan ved vi alt dette? Gennem kontrasten af hvad massemedier dækker/ikke dækker VS den dokumentation vi får at vide via internettet selv. Nogle danskere har udtalt, at de kun læser danske aviser, for at studere løgnene og manipulationerne. Det er det som er betydningen af internettets magt, når det er bedst, og at det gennembryder den ‘Goebbelske’ firewall.

Den 4. statsmagt, massemedierne er således kontrolleret på Goebbelsk vis i USA, og i mange andre lande, og er derfor død.

Her i DK er det måske værre, for pga. autoritetstro overfor staten og medierne, er mange mennesker (mis)informeret af tandløs impotent journalistik – og er derfor slet ikke kritiske, og de behøver ikke en fårehund, da de i lykkelig uvidenhed stiller sig skeptiske overfor denne artikels indhold f.eks.

Vi behøver ingen fårehund, da vi er vores egen fårehund, og arkitekterne bag statsterror, krigene, overvågningen, Big Pharma, m.m. må grine deres røv i laser, da mange borgere – pga. den internaliserede fårehund – er uvidende, og massemedierne er enten løgnagtige, følgagtige, uvidende, eller uddannelses-skadede, grænsende til Stockholm-syndrom eller Komiske Ali, hvis de endnu engang tror på løgnen om krigen f.eks., og har dermed svigtet.

Den Hvide Rose, måske det største ikon for fanebærere af civil courage og ulydighed i det 20 århundrede:

‘En dag kom jeg forbi mindetavlen for Sophie Scholl i Franz Joseph Strasse, og da så jeg, at hun var fra min årgang, og at hun blev henrettet samme år, som jeg begyndte hos Hitler. I det øjeblik forstod jeg, at det ikke er nogen undskyldning, at man er ung, men at man måske også havde kunnet finde ud af visse ting’….Traudl Junge er selve sindbilledet på størstedelen af det tyske folk under 2. verdenskrig, som nok anede, men ikke havde fuld vished og i hvert fald undlod at opsøge viden, som kunne have foranlediget til stillingtagen og dermed afstandtagen. I stedet valgte den da 22-årige Traudl trods advarsler fra familie og venner at søge jobbet som Hitlers sekretær, valgte at være ung, tøset, yndig, uvidende”
- Sophie Scholl – Den Hvide Rose

I vore dage er “ung, tøset, yndig, uvidende” på mange måder lig med hygge, øl, lykkepiller, I-pod, I-pad, patter, pop, pik, porno, playstation, Miley Cyrus, Paris Hilton, Paradise Hotel, Vild med Dans, konsumer-koma som soma, samtalekøkken, café kusse-latte-mentalitet, plasma-TV, ligegyldighed, und so weiter. Med andre ord; en excessiv egocentrisme, narcissisme, tankeløs hedonisme, uvidenhed, apati, brutalisering af følelseslivet, tab af kritisk tænkning og historiebevidsthed, degeneration af det intellektuelle, forherligelsen af afstumpelsen, pensum-papegøjeri, følgagtighed, autoritetstro og lydighed, uddannelsesskade, m.m.m.

På bekostning af sandhed skal staten og medierne sørge for, at folk selvfølgelig skal have det ‘hyggeligt og godt’ i lykkelig uvidenhed. Man bør tænke godt og grundigt over, hvem som drager fordel af denne uvidenhed, og hvem som bliver skadet, da det ‘ikke er nogen undskyldning, at man er ung, men at man måske også havde kunnet finde ud af visse ting… at opsøge viden, som kunne have foranlediget til stillingtagen og dermed afstandtagen.’

Dette gælder ‘Krigen mod Terror’, Big Brother, Big Pharma, Big Banks, Syrien, massemediernes censur, det gjaldt Irak, Afghanistan, Libyen, frihedsrettigheder, m.m.m.

Så længe mange blot er optagede af salon-fæhig, dekadent, hjernedød Café-Kusse-Latte Kultur, i Berlingske- og Politiken-forsider, såsom ‘Tips om hvordan du stadig kan høre lyden fra TV når du spiser chips’ og lign., er der ingen fare for, at borgerne/slaverne vågner op.

Internet er den nye Gutenberg-reformation….så længe det varer...for dem som er opmærksomme....

Jeg er bange for, at danskerne – Hr. og Fru. Hakkebøf, værende ufatteligt naive, uvidende og troskyldige – først fatter radikaliteten af det, som er foregået historisk meget sent i processen.


Også mange kritiske intellektuelle, endda visionære intellektuelle filosoffer, m.fl. kender ligeså lidt til hvor dybt the rabbit hole går, som almindelige borgere ang. deep politics, falsk flag statsterrorisme, m.m., hvilket betyder, at en specialiseret Habermas, Derrida, eller Bauman, kan have ligeså lidt bevidsthed om disse årsagssammenhænge, som menigmand Jensen. Dette er lykkedes pga. statens hemmeligholdelse, massemediernes manipulation og svigt, udeladelser i pensum, compartmentalization og stratificering af viden, flokdyrsmentalitet, autoritetstro, etc. Mange akademikere, kritisk tænkende og intellektuelle er derfor ligeså uvidende om statslige terror-operationer, som Hr. og Fru. Hakkebøf.

Det har været muligt at skjule mange signifikante nøglebegivender i mange årtier, som f.eks. påpeget i denne eminente artikel:

Daniel Ellsberg: “Secrets … Can Be Kept Reliably … For Decades … Even Though They Are Known to THOUSANDS of Insiders

Mange konkrete årsagssammenhænge er således ikke sat på landkortet/den kollektive bevidsthed hos mange mainstream kritiske intellektuelle, hvis postulerede årsagssammenhænge i disse henseender, enten er overfladiske, delvise, udeladende, eller direkte usande. Vores radar er i mange henseender defekt – vores forståelse og historiebevidsthed delvis eller fejlagtig. Og fornægtelse af viden om dette implicerer, at disse mainstream kritiske intellektuelle i værste fald forbliver nyttige idioter, gatekeepers, hvilket er vanvittigt.

Governments from Around the World ADMIT that they Carry Out False Flag Terror

Oftest vil sandhedsværdien af påstande, som forekommer for u-trolige blive betragtet som lav af mange mennesker. For journalister, ikke nødvendigvis pga. loyalitet overfor en bestemt redaktionel linjes krav om ”vederhæftighed” eller frygten for kollegial stigmatisering. Og generelt ikke fordi ræsonnementerne, der leder mod konklusionerne, nødvendigvis betvivles som ulogiske eller efterprøves (det når sædvanligvis ikke engang så vidt) – men fordi de simpelthen forekommer for negative, for uvante, for uoverskuelige, for trættende, for ubekvemme, etc. Og når man f.eks. ridser indholdet af nærværende artikel op for bekendte, venner, familie, m.fl., bekræftes den (stereo)typiske reaktion i Hobbitland DK: Efter det indledningsvise splitsekund af studsen og vantro kommer reaktionen prompte, og rationaliseringerne affyres pr. refleks:

”Massemedierne/Økonomerne/Politikerne ved jo nok, hvad de gør, de er jo uddannede informerede mennesker”, ”Det er nok ikke så slemt”, ”De danske aviser har ikke skrevet om det – ergo er det løgn”, ”Dine kilder passer ikke”, ”Det er ude på overdrevet”, “ekstremt”, “umulig”, etc. – medmindre modtagerens uimodtagelighed, ligegyldighed og metaltræthed over for informationsbombardementet af generelle negative nyheder er sat ind for længst til, at det har nogen interesse (hvor den uformulerede danske følelse oversat ville være: ”Det er for kedeligt”).

Følgende citat – taget fra den fremragende essayserie om journalistikkens vilkår skrevet af Carsten Jensen i Information – kan til dels bruges som plausibel forklaring på apatien og vantroen over for den forfærdende kynisme, som tidsånden udviser:

”En ubekvem sandhed kan fratage livet mening, en løgn give det mening. Ingen har lyst til at høre, at de er blevet bedraget, og at de ikke er herrer over deres eget liv. … Sidst af alt ønsker vi at blive konfronteret med kravet om at opgive en livsstil, vi har kæmpet hårdt for at opnå. Livet er forvirrende nok i forvejen, en daglig kamp, som ikke gør os specielt åbne over for ubekvemme sandheder med dramatiske konsekvenser. Der findes som altid en sikker løsning på problemet med de ubekvemme sandheder. Dræb budbringeren. Fyr ham, ignorer ham, undergrav hans troværdighed eller fortæl ham, at han er stor fortæller, men en ringe journalist.”

Citatet er sigende, for det er ingen overdrivelse at pointere, at det også kan overføres som en psykologisk forklaring på mange menneskers uimodtagelighed overfor påstande om det milltær-industrielle-teknokratiske komplex, massemedierne, og regeringers forbrydelser, på trods af at dokumentation er forelagt.

Et illustrerende citat i denne sammenhæng, kan kaste lys over årsagen til skepsis, samt trygheden ved det familiære:

“Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod dets instinkter, vil det undersøge det grundigt, og nægte at tro på det medmindre bevisbyrden er overvældende. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der tillader en grund til at handle i overensstemmelse med dets instinkter, vil det acceptere det uden det mindste bevis’
– Bertrand Russell

Russels udsagn er ligeså gyldigt, hvis man erstatter ordet “instinkter” med følgende ord i denne omformulering:

‘Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod massemedierne, massemedierne, autoriteten, lægen, regeringen, det ‘almene’ verdensbillede, etc., vil det i bedste fald undersøge det grundigt, og medmindre bevisbyrden er overvældende, vil det nægte at tro på det. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der er i overensstemmelse med uddannelsen, massemedierne, autoriteterne, regeringen, det almene verdensbillede, vil det acceptere det uden den mindste bevisførelse.’

Man kunne fremsætte den påstand, at frygten for ‘Stasi-Nazistaten’ kun hører til i den udannede, uvidende, ‘konspiranoide’, og forskrækkede del af befolkningen – med dertil hørende naive halvskolede røverer – men det er evident, at dette slet ikke er tilfældet, snarere tværtimod, og derfor ligger naiviteten og fordommene snarere hos de uinformerede, de nyttige idioter, de følgagtige og autoritetstro.


Det er en dyd at være skeptisk og rationelt anlagt, men selv i de tilfælde, hvor intelligente mennesker er blevet præsenteret for exceptionelt kompetente og overbevisende analyser, er der mange, som afviser sandheden. Et af verdens største ugentlige nyhedsmagasiner, Newsweek, publicerede i august 2009 en meget signifikant artikel, der på baggrund af sociologiske grundige undersøgelser forklarer, hvorfor mennesker i stor skala vedbliver med at tro på løgn som sandhed, selvom de er blevet præsenteret for bevisbyrde om det modsatte.

Det er altså nødvendigvis ikke manglende intelligens eller rationalitet, som er årsagen til den manglende erkendelse, revision, indrømmelse, etc., men snarere, at den manglende åbenhed overfor nye opdagelser — uanset hvor rationelle og indlysende – udgør den refleksmæssige hindring for det mentale kvantespring, som for langt de fleste er svært at foretage. Dette er historisk attesteret til fulde indenfor alle områder af viden.

Det er ofte attesteret, at den psykologiske barriere i form af kulturel hypnose, vantro, følgagtighed, og identifikation med det vante, udgør skyklapper der hindrer udsynet til nye sandheder. I denne kontekst er det sandsynligvis også den største hindring for de fleste menneskers modtagelighed overfor potentielt høj sandhedsværdi af nærværende artikel, idet konditionering og rigid identifikation med institutionernes og massemediers socialisation, ideologier, m.m. er faktorer som blokerer for ny information, der kunne revidere den hidtidige status quo.

Perceptionsstyring, imitation, vigtige kollektive psykologiske barrierer, comfort zones, flokdyrsmentalitet – at mennesket, kollektivt og individuelt, er prisgivet konditionering og perception management i en uhyggelig grad, og at det irrationelt imiterer/reproducerer omgivelserne, er attesteret ved Solomon Aschs eksperimenter allerede i 50erne, Stanley Milgram i 60erne, Stanford fængselseksperimentet i 70’erne, og i nyere tid ikke mindst af Adam Curtis prisbelønnede serie af BBC-dokumentarer,specielt The Century of the Self og The Power of Nightmares, Scott Nobles serie af dokumentarfilm, specielt Psywar, og ikke mindst Howard Blooms ypperligst mesterlige artikel ‛Reality is a Shared Hallucination‛, for blot at nævne nogle få.

Men at gennemskue begreber, faktorer og årsagssammenhænge, som ikke står i pensum på statskundskab, medicin, fysik, m.m. kræver en proaktiv selvstændig trods, observation og logik, dannelse og selvuddannelse. Problemet er, at mange ting som internet renæssancen har afsløret, simpelthen er for voldsomt historie-revisionistiske og provokerende i forhold til det “alment accepterede” verdensbillede, og går derfor imod mange ting som regnes for ‘sikker’ uantastet viden iblandt den mentalitet man (nedsættende eller ej) kan kalde ‛pensumpapegøje-mentaliteten‛ – hvis uddannelse, dannelse og socialisation er blevet prægede af et anglo-amerikansk eurocentrisk universitetspensums selektive optagelse af det, som formenes at være sikker viden (videnskabeligt, politisk, historisk, økonomisk, etc.). Men som historisk kan vise sig, og ofte har vist sig at være censur, udeladelser, fejl, ‛uddannelsesskade‛, historieforfalskning, perception management, kontrol, indoktrinering, magtinteresser, m.m.

Vejen frem er at ‘deprogrammere’ sine dannelses- og uddannelsesskader ved observationer, logik og selvstudier, som mange akademikere f.eks. allerede har gjort. Men da dette er angstprovokerende for fangerne i Platons Hule at høre, er reaktionen oftest vantro, latterliggørelse, angst, aggression og irrationel kritik – en kritik der kan vise sig at være fatal i favør for Stockholmsyndrom og bødlernes fortsatte videnskabelige, økonomiske, politiske, og mediemæssige monopolisering. Men alt dette er krævende, så lad os hellere forblive i lykkelig uvidenhed, livet er kort, ‘hvad kan jeg gøre?’

Alternativet er at forblive i mørket som et menneske, der levede og døde i det 21. århundrede, men ikke fattede dybere baggrunde pga. kognitiv dissonans, hvad, hvem, hvor, hvorfor, etc.

Man kan lade hånt om alle disse ovenstående magtfaktioner, men det ironiske er, at de vil påvirke dit liv,(og har påvirket dit liv), din families liv, din socialisation, din uddannelse, dine tanker, etc., hvad enten du ved det eller ej.

Du kan lade hånt om det, være uvidende, men du kan være sikker på, at de magtfaktioner, som du er uvidende om, ikke desto mindre vil påvirke dit liv. Tankevækkende.

At leve, troende sig ‘fri’, alt imens psyken i generationer er omkalfatret til at acceptere et maskeret, men morderisk slaveri som ‘frihed’, er måske den sorteste eksistens, den ultimative hån mod friheden og livet selv.Kyllingerne – en mefistofelisk parallel til mennesker:

Der dræbes 800 millioner slagtekyllinger i Storbritanien hvert år. De er avlet til at vokse særligt hurtigt, og ofte dør de, fordi deres hjerte og lunger ikke kan holde trit med deres krops hurtige vækst.

Nogle har forslået ”The Blind Chicken’-solution. Kyllinger der er blevet blinde pga. uheld har muligvis udviklet sig til en stamme af laboratorie kyllinger, der ikke længere har noget imod at blive stuvet sammen så meget som normale kyllinger.
Man overvejer at bruge blinde høns i fødevareproduktion, som en løsning på problemet med tætpakkede kyllinger i fjerkræ industrien. Det ville være mere humant at gøre høns blinde, end dem der kan se – hævdes det.

Men senest, er der foreslået et nyt system til masseproduktion af kyllinger, hvor dele af fuglenes hjernebark fjernes, så de ikke oplever rædslerne ved deres omgivelser. Det er den “hovedløse kylling ” som løsningsmodel.

Dette ville indebære fjernelse af kyllingernes hjernebark, så at deres sanseperceptioner hæmmes, så at de kan blive producerede under meget tætpakkede forhold uden at opleve den associative stress, der normalt følger med tætpakkede forhold. Hjernestammen vil fortsat være intakt, så at de homeostatiske (ligevægtsbalancerende) funktioner kan fortsætte. Da de vil være ophængte i høje lodrette strukturer som holder dem på plads, dvs. ubevægelige, vil elektriske chok sørge for muskelvæksten, så at kyllingernes vækst kan fortsætte som ‘normalt’

Grunden til dette forslag er tiltagende efterspørgsel på kød og specielt dette:

“for at forbedre kyllingernes velfærd ved at desensitivisere dem overfor den ubehagelige virkelighed af deres eksistens”

[Er det i øvrigt derfor, at DR ikke må sende for mange ‘negative nyheder’ om udlandet til danskerne?]

Og videre:

“After this “desensitisation”, the chickens could then be stacked into huge urban farms with around 1,000 chickens hooked up to each large vertical frames — a little like the network of pods the humans are connected to in The Matrix.
Læs resten her i Wired


Kyllinge-parallellen blegner således ved siden af den virkelige verden, hvor millioner af mennesker går til grunde pga. en psykopatisk elite, men vanviddet er, at godhjertede uddannelsesskadede autoritetstro mennesker beskytter de selvsamme mennesker som dræber dem for magt og profit (Big Pharma, False Flags, omstyrtning af samfund ved false flags, invasioner, krige,etc).

DK-Hobbiter er måske lidt undskyldt, da vi qua vores troskyldighed ikke er skikkede til at forstå det, men således bliver vor vantro og skepsis, noget som tjener eliten godt.

Det er værre end Stockholmsyndrom, for dér ved gidslerne i det mindste, at der er en gidseltager.

Vi er i en situation, hvor de uafvidende ofre (kyllinger) – for krigsherrernes og elitens perception management – har internaliseret elitens verdensbilleder, i vidt omfang – indenfor politik, medicin, økonomi, jura, psykologi, m.m. – skabt af elitære tænketanke, hvis verdensbilleder er designet til at beskytte eliterne, som ofrene/gidslerne ikke tror eksisterer – alt imens gidslerne samtidigt angriber de vågne mennesker som forsøger at befri dem, fordi gidslerne (kyllingerne), pensum papegøjerne, ofrene, foretrækker at forblive desensitiverede for eksponeringen af den ubehagelige virkelighed. Kyllingerne har ikke en chance, det har vi – alligevel handler de fleste som nyttige farlige idioter, der forsvarer bødlerne, så det er værre end eksemplet med kyllingerne.


Og den episke perverse ironi er: De godtroende ofre og benægtere angriber de mennesker som ønsker at befri ofrene, mens de forsvarer eliten pga. uvidenhed – selvom benægterne bliver angrebet af de samme eliter, de antager for at være ikke-eksisterende.

Det er Psywar perception management overført på Platons Hule i det 21. århundrede, blot langt, langt værre, for at udtrykke det meget mildt.

Mennesker vil blive chokerede, når de opdager, at de er blevet massivt løjede for, og massemedierne vil fremstå som Komiske Ali. Hvad der ikke er på radaren, er det mest magtfulde; sandhed – men falskheden promoveres mens sandheden censureres.

Snart kan eliten, krigsherrerne og massemedierne ikke længere opretholde illusionen, og systemets sande drakoniske natur vil blive eksponeret. Det sker hele tiden lige nu big time, mens der er ‘Vild med Dans(k)’ og grillkylling på Titanics øverste luksusdæk

Folk må begribe de korrekte landkort (fortolkninger og facts) eller blive prisgivet farlig propaganda i vild forvirring, når The Truman Show kollapser for alvor.

Snart vil for mange ændringer blive for åbenlyse for, for mange mennesker til, at man kan blive holdt hen i den Goebbelske afskærmning fra virkeligheden.

Et af de stærkeste præmisser, der forhindrer folk fra at vågne op, er den fejlagtige tro på, at regeringer og massemedier ikke ville lyve og bedrage i et så excessivt forræderisk og morderisk omfang som de har gjort.

Men internetrenæsancen tordner fremad!* Der er delvist copy/pasted fra tidligere artikler.

Kommentarer

Populære indlæg