Konspirationer er Reglen


Fortløbende udarbejdning -gentagelser fra andre artikler forekommer http://4.bp.blogspot.com/-14CKlgCfqE4/VLITEEjhCOI/AAAAAAAABC8/eseBb_6QxQs/s1600/iw543f0c3c.jpg
By ChaosNavigator


“A conspiracy is nothing but a secret agreement of a number of men for the pursuance of policies which they dare not admit in public.”
- Mark Twain
 
The label [conspiracy theory] is a verbal defense mechanism used by political elites to suppress mass suspicions that inevitably arise when shocking political crimes benefit top leaders or play into their agendas, especially when those same officials are in control of agencies responsible for preventing the events in question or for investigating them after they have occurred.'
- Conspiracy Theory in America - University of Texas Press
'What will happen when the American people, and those of other Western nations, emerge from their cocoon of denial and face the reality that their rulers are among the worst criminals in human history? Will the people follow their leaders’ example and lapse into lawless, psychopathic behavior? Will Western leaders “flee forward” by launching wars designed to conceal the bloody tracks linking them to past misdeeds? Or will the pathocracy be overthrown and replaced by something more humane?' On such questions hinges the future of humanity. Given the high stakes, you would have to be crazy not to help spread the truth, change the system, and save the planet'
- 'Are People Who Hate Conspiracy Theories Crazy?'

Som forventet, og i stigende grad det sidste årti, forsøger massemedier at miskreditere kritisk tænkende dissidenter som 'konspirations-teoretikere', ved at skære alle over én kam. Et eksempel ud af talløse findes her i
Motherboard.

De seneste par år er frasen 'ekstremister', 'terrorist-supportere' kommet til, måske fordi ordet 'konspirationsteori' som skældsord i mindre grad virker overbevisende som 'argument' idag, idet mange kan se, at udtrykket ikke er lig med 'usandt', men at det har sin berettigelse, at det er synonym for højkriminalitet, ofte begået af statslige psykopatiske aktører.


Undersøgelsen citeret i Motherboard viser blot, at man kan fuppe mennesker med stråmænd, i bedste fald. Bortset fra, at man kan pådutte mennesker alt muligt, at nogle er godtroende, osv. så viser den, at mange kritikere af 'konspirationsteori' ikke kan skelne begrundet skepsis (som de antager er ubegrundet skepsis; vacciner, GMO, etc.) fra paranoia. Medicinalindustrien bliver eksempelvis hvert eneste år dømt i retten i USA efter de samme kriterier som mafiaen, og kendt skyldige i konspiration (sic) men betaler sig fra det med forlig. Hele vaccineparadigmet kan vise sig falskt.

Læseren af sådanne artikler som Motherboard's (vild)ledes til at tro, at fordi en del (en falsk konspiration eks.) af en helhed har bestemte karakteristika, at helheden (alle konspirationer) også må have det (guilt by association fallacy via en anden logisk fallacy der hedder fallacy of composition, eksempel: 'Disse matematikteorier og matematikere er usande og dårlige, ergo er alle matematikteorier og matematikere usande og dårlige.').


Ja, men hvad er hvad? Det siger intet om virkelige konspirationer vs uvirkelige, og hvad som er sandt eller usandt, hvilket diskvalificerer enhver objektivitet i undersøgelsen - her med deres egne ord:
'We do not focus on the truth value of their information' Well, hurra - det afgørende spørgsmål er, om noget er sandt/falskt, om en konspiration er virkelig eller ikke, og undersøgelsen forudsætter - uden at kvalificere - det som antages er noget illusorisk til at starte med. Not science!
'Konspirationsteori' - CIA's Opfindelse
Den episke perverse ironi er, at de mennesker der automatisk tror, at udtrykket ‘konspirationsteori’ er diskvalificerende, faktisk er nyttige idioter i en dobbelt forstand, da udtrykket i sig selv stammer fra CIA i 1967, som opfandt frasen i en latterliggørende kampagne for at underminere de menneskers troværdighed, som stillede spørgsmålstegn ved den officielle Warren-kommissions konklusioner om mordet på John F. Kennedy, hvilket i selv viser, hvordan mennesker kognitivt kan afstumpes via 50 års perception management, endda uden at vide, at det netop var CIA's opfindelse og intention.

In 1967, the CIA Created the Label "Conspiracy Theorists" ... to Attack Anyone Who Challenges the "Official" Narrative - Conspiracy Theorists USED TO Be Accepted As Normal
http://www.zerohedge.com/news/2015-02-23/1967-he-cia-created-phrase-conspiracy-theorists-and-ways-attack-anyone-who-challenge

Med andre ord; de mennesker af idag, som slynger ordet ‘konspirationsteori’ ud, som var det en diskvalificering i sig selv eller skældsord, ved ikke, at de er bærere af et udtryk eller meme, de har fået indprentet, hvis oprindelse (CIA) i sig selv er affødt af en konspiration som modreaktion på sandhedssøgende dissidenter, der skulle karakterhenrettes, og hvis udtryk de bruger uden at kende oprindelsen til det. Kafkask sort ironi, og i sig selv et billede på hvordan perception management-mindfuck af masserne historisk kan foregå over generationer, uden at de fleste fatter en bønne, og mens Hr. og Fru. Hakkebøf-lobotomien fortsætter (også i akademisk modspil) vågner andre op.

Deklassificerede dokumenter viser, at statsterroristiske konspirationer foregår i massiv skala.Konspirationer er reglen gennem historien, ikke undtagelsen

Der er tale om menneskets lavere natur, korruption, sjælelig degeneration, etc. - såkaldt konspiration (at 2 eller eller flere 'ånder sammen' i en hemmelig umoralsk hensigt) er mere reglen end undtagelsen i historien: Selv Obamas officielle såkaldte 'Informations-Czar',
Harvard-professor, og NSA-rådgiver, Cass Sunstein, som bekæmper 'konspirationsteoretikere', og som pt. anses som intellektuel autoritet af universiteter i DK, benægter ikke virkelige konspirationer, ej heller gør advokater, dommere, etc:
'Conspiracy is a very well-recognized crime in American law, taught to every first-year law school student as part of their basic curriculum.... ....Indeed, even Obama’s information tzar – who advocates using the power of the state to shut down talk of conspiracies – admits:

"Some conspiracy theories, under our definition, have turned out to be true … The Watergate hotel room used by Democratic National Committee was, in fact, bugged by Republican officials, operating at the behest of the White House. In the 1950s, the CIA did, in fact, administer LSD and related drugs under Project MKULTRA, in an effort to investigate the possibility of ‘mind control.’”
- “Secrets Can Be Kept Reliably For Decades Even Though They Are Known to THOUSANDS of Insiders
Det afholder dog ikke Cass Sunstein (en moralsk tvivlsom karakter) fra at foreslå statslige aktører at udføre Orwell'sk 'kognitiv infiltration' og bandlysning af konspirationsteoretikere [læs: de dissidenter som staten anser som farlige]:

'Sunstein and Vermeule say conspiracy believers need to have their discussions disrupted, because they are dangerous. But what could be more dangerous than thinking it is acceptable to mess with someone else’s thoughts? Sunstein and Vermeule’s hypocrisy is breathtaking. They would have government conspiring against citizens who voice suspicions about government conspiracies, which is to say they would have government do precisely what they want citizens to stop saying the government does. How do Harvard law professors become snared in such Orwellian logic?....the label is a verbal defense mechanism used by political elites to suppress mass suspicions that inevitably arise when shocking political crimes benefit top leaders or play into their agendas, especially when those same officials are in control of agencies responsible for preventing the events in question or for investigating them after they have occurred.'
- Lance deHaven-Smith Conspiracy Theory in America - University of Texas Press
Brugen af ordet,'konspirationsteori', som var det en betegnelse for noget uvirkeligt, er i sig selv et udtryk for den mentale erodering og manglende sproglige forståelse hos folk: David Ray Griffin (professor og mester i Whitehead f.eks. - logik der virkelig kræver sin mand, ikke at det følgende kræver det):
“Ifølge den officielle redegørelse fandt angrebene 11. september sted på grund af en sammensværgelse (konspiration) mellem muslimer, hvor Osama bin Laden er hovedkonspiratoren. Revisionister afviser den teori, i hvert fald som en tilstrækkelig redegørelse for,hvad der skete, og fastholder, at angrebene ikke kan forklares til en tilfredsstillende grad uden postulatet om en sammensværgelse blandt de amerikanske embedsmænd, i hvert fald ved at tillade at angrebene lykkedes. Valget ligger altså mellem (en udgave af) den antagede konspirationsteori og (en udgave af) den revisionistiske konspirationsteori. Begge er konspirationsteorier! Man kan ikke inddele folk i to grupper; dem, der accepterer konspirationsteorier og dem, der afviser dem. Opdelingen af folk på dette område involverer simpelthen kun spørgsmålet om, hvilke konspirationsteorier de accepterer, og hvilke de afviser. Det er derfor forkert at antage, at de, der påstår, at angrebene fandt sted på grund af myndighedernes medskyldighed, er "konspirationsteoretikere”, mens de, der accepterer den officielle redegørelse ikke er. Folk har forskellige holdninger til dette emne udelukkende på grundlag af hvilken konspirationsteori, de mener er rigtig, eller i det mindste mest sandsynlig.”
– David Ray Griffin
                   

Kan det lade sig gøre at fuppe mennesker i informationstidsalderen? Ja og nej!

Flertallet kan f.eks. næppe tro, at regeringer selv udfører terrorhandlinger, dvs. de er blevet fuppet, da det er foregået i umindelige tider, og meget af historikken er officielt deklassificeret. Omvendt har en minoritet af årvågne mennesker indenfor alle professioner og lag har fulgt med udenom massemedierne via internet, og er ikke blevet fuppet, for de har studeret mange af de følgende begivenheder før det kom i mainstream:
Eksempelvis har det nu vist sig, at 90% af terror aktioner i USA det sidste årti, skyldes efterretnings-tjenesternes plotmageri, hvor statens agenter inciterer muslimske patsies/agent provocateurs/nyttige idioter til terror: 2 af den vestlige verdens mest anerkendte aviser, The Guardian og The New York Times, rapporterede for nyligt, at næsten alle terroraktioner er iværksat af staten selv (selvinkriminering og ufatteligt, utroligt, men kun hvis man ikke har fulgt med - dette har 'konspirationsteoretikere' vidst i årtier). Staten (FBI, ATF) fabrikerer de fleste terror-plots, lokker muslimske afsporede unge mænd til at udøve terror, specielt 'ensomme ulve', finansierer dem, udklækker terrorplanerne for dem, giver dem våben, falske/ægte sprængstoffer, m.m. og annoncerer derefter med stor fanfare, at FBI har forpurret en terrorplan:


The Guardian: 'Government agents 'directly involved' in MOST high-profile US terror plots' - 2014

New York Times: Most Terrorist Plots, Hatched by the F.B.I.

FBI organizes almost all terror plots in the US — RT USA


På samme måde som Snowden/NSA-afsløringerne, får de årvågne observatører - som fremførte disse påstande gennem årtier; de som tidligere blev kaldt 'konspiranoide' - successiv genoprejsning og validering, igen og igen og igen.

At efterretningstjenester og statens hemmelige politi infilterer grupper, er ikke noget nyt heller. Et vigtigt begreb også: COINTELPRO - Wikipedia, den frie encyklopædi


                                   

Billedet foroven er bl.a. en henvisning til, at regeringer og efterretningstjenester
vildleder, ikke kun eksterne fjender, men udfører PSYOPS mod egne befolkninger via mainstream og sociale medier: Glenn Greenwald og NSA-Whistleblower, Edward Snowden, har dokumenteret, at efterretningstjenesterne bruger 'cyber magikere', der poster disinformation og falsk materiale på internettet, vildleder offentligheden, miskrediterer kritikere af regeringen, og bruger de sociale videnskaber og andre teknikker på den mest virulente måde for at manipulere on-line diskussioner og aktivisme. Det er hermed sandsynliggjort, at Operation Mockingbird aldrig sluttede, men muterede eksplosivt videre ind i den digitale tidsalder - se også nogle få disse chokerende afsløringer her, her, her, og her.

Ligheden mellem Snowdens afsløringer foroven som blev publiceret flere år efter Cass Sunsteins anbefalinger
er slående:
'What can government do about conspiracy theories? Among the things it can do, what should it do? We can readily imagine a series of possible responses. (1) Government might ban conspiracy theorizing. (2) Government might impose some kind of tax, financial or otherwise, on those who disseminate such theories. (3) Government might itself engage in counterspeech, mars haling arguments to discredit conspiracy theories. (4) Government might formally hire credible private parties to engage in counterspeech. (5) Government might engage in informal communication with such parties, encouraging them to help... However, our main policy idea is that government should engage in cognitive infiltration of the groups that produce conspiracy theories ......We suggest a role for government efforts, and agents, in introducing such diversity. Government agents (and their allies) government agents (and their allies) might enter chat rooms, online social networks, or even real-space groups and attempt to undermine percolating conspiracy theories by raising doubts about their factual premises
- Cass Sunstein

http://www.law.uchicago.edu/files/files/387.pdf
                                            Cass Sunstein, nomineret til højesteretsdommer, en nyttig idiot i intellektuelt elfenbenstårn eller det som er værre?


Her, adspurgt om disse forslag, lider Cass Sunstein af hukommelsestab, og undlader at trække dem tilbage:
Obama Information Czar Cass Sunstein Confronted on Cognitive Infiltration of Conspiracy Groups (video)

Her (video) får han pludselig hukommelsen tilbage adspurgt om nøjagtigt det samme, men svaret er nu pakket ind i vat, blød nudging, men uærligt, hvilket fremgår tydeligt i sammenligning med ovennævnte citats forslag

Sunstein's berygtede forslag om 'kognitiv infiltration' fik kritik af flere opinionsdannere, akademikere og journalister, bl.a. en sønderlemmende eksponering skrevet af Professor David Ray Griffin.

'Today the pejorative not only acts as a disciplinary measure–journalists and scholars alike fear such a trenchant smear–but also as a technique to shape information and analysis. It serves as a more-than-subtle way of saying, “Look here, not there,” thereby guiding readers and viewers to place their reasoning faculties in abeyance and adopt what are often uncritical and even misleading modes of substantiation and conclusion. While this phenomenon is clearly demonstrable in print news media, it is also widespread in US-based cable and broadcast news.'
- The “Conspiracy Theory” Label: Powerful Tool of Media Disinformation and Political Discourse Cognitive Infiltration for the Masses


Se også:
Rethinking Conspiracy
http://www.foreignpolicyjournal.com/2014/10/27/rethinking-conspiracy/ISIS udråber Konspirationsteorier som en synd

Selv ISIS beklager sig og protesterer over 'konspirationsteoretikere' som ansvarlige for afhoppere fra og manglende tilslutning til ISIS ifl. International Business Times). ISIS beklagede sig over, at de mister medlemmer pga. konspirationsteoretikere: A report in the official propaganda magazine of ISIS this month bemoans the fact that the terror group is losing members because of so called ‘conspiracy theories’ that Western intelligence manipulates and controls extremists for its own agenda.
http://www.infowars.com/conspiracy-theorists-are-causing-militants-to-abandon-isis/

Dette burde jo i dette tilfælde få vestlige medier og lamestream lemminge til at værdsætte 'konspirationsteoretikere', men uh nej, det går ikke, det går jo imod narrativet i vesten. Obama-administration, Hollande, Bush, Cameron, m.fl. beklager sig over 'konspirationsteorier'..sammen med ISIS!? Fælles interesse i at udråbe konspirationsteori som en synd? Hillarious in the extreme.


                                        Billedresultat for bush 2001 un

'Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th; malicious lies
that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty.'
  - George Bush, 10. November 2001 til FN - Se video
                       
            Iraq? Lol. It was our conspiracy, a lie, a pretext to invade- you were fooled - fuck you!https://iaincarstairs.files.wordpress.com/2012/05/cheney_no_regrets_after_two_hundred_thousand_dead.jpg

 1.7 millioner døde irakere, 2.9 millioner ødelagte liv, i alt 4.6 millioner
-og genetisk skade, mutationer og cancer fra forarmet uran - krig med løgn, PSYOP, False Flags, etc. - The Big Lie
!

'In the big lie there is always a certain force of credibility; because the broad masses of a nation are always more easily corrupted in the deeper strata of their emotional nature than consciously or voluntarily; and thus in the primitive simplicity of their minds they more readily fall victims to the big lie than the small lie, since they themselves often tell small lies in little matters but would be ashamed to resort to large-scale falsehoods. It would never come into their heads to fabricate colossal untruths, and they would not believe that others could have the impudence to distort the truth so infamously. Even though the facts which prove this to be so may be brought clearly to their minds, they will still doubt and waver and will continue to think that there may be some other explanation. For the grossly impudent lie always leaves traces behind it, even after it has been nailed down, a fact which is known to all expert liars in this world and to all who conspire together in the art of lying.'
 — Adolf Hitler, Mein Kampf, vol. I, ch. X
It is easier to mislead many men than one.
- Herodotus

Mht. den nuværende situation i Syrien og Irak: Hvis jeg var ISIS og CIA/MOSSAD/MI6, Saudiarabien, Tyrket, Qatar, m.fl. ville jeg også bekymre mig over den konstante daglige eksponering af ISIS, Al-Qaeda og vestlige efterretningstjenester som samarbejdspartnere.

For nogle måneder siden mødte jeg nogle laidback akademikere i 30'erne. De anser ser sig selv for at være rimeligt kritisk tænkende, subversive, og én af dem, en ekspert i Foucault, og anti-multinational/corporatocracy sagde, at ISIS læser vestlig konspirationslitteratur - og dette, sagde han, er forklaringen på den anti-vestlige radikaliserede bølge i mellemøsten, dvs. bebrejd vestlige dissidenter, som afslører at ISIS bliver støttet af Israeli Secret Intelligence Service, Saudiarabien, CIA und so weiter, for at være årsag til støtte til ISIS!? (hvis de læste 'konspirations'-websites, ville de vide, at Assad er udsat for fabrikeringer og løgne fra vesten).

Foucault-ekspertens bizarre tolkning var selvfølgelig topmålet af anti-logik; af tilpasning af 'landskabet til landkortet' og en graverende logisk fejltagelse [1].

Han sagde (frit efter hukommelsen): 'Mange ISIS-folk læser vestlige 'konspirations-sites' og får derfor modstand mod Israel, CIA, vesten'.

Aha, men hvorfor fanden bekæmper ISIS så Assad-styret i Syrien, og ikke Israel, Saudiarabien? Det ville også være synd, nu hvor Israel i lang tid har givet ISIS medicinsk åbenlys assistance på Israelske hospitaler.

Nej, den korrekte logik er, at flere der læser vestlige 'konspirations-sites' [krigsmodstandere, dissidenter, investigative reporters, whistleblowers, etc.] netop vågner op, hvis de kan tænke, og derfor de IKKE vil falde i ISIS's kløer som nyttige idioter for vesten og nogle mellemøstlige stater! DERFOR defekterer nogle ISIS-folk, og med rette! Darth Vader-imperiet i den uhellige alliance mellem CIA, Israel, Saudiarabien, Tyrket, Qatar, og ISIS kan ikke tåle dagens lys.


Nu hvor Rusland har udslettet 50% af ISIS på få uger (og det dybt suspekte; at USA næsten intet gjorde igennem 1 år) er der blackout i vestens døende massemedier om situationen - til gengæld får vi sandheden via en hær af bloggere, analytikere, organisationer.

The US-NATO-Israel Sponsored Al Qaeda Insurgency in Syria: Who Was Behind The 2011 “Protest Movement”?

“The powers that be not only try to control events, but they try to control our memory and understanding of these events, which is part of controlling the events themselves.”
– Michael Parenti


‘But there is a price for telling the truth. Professional journalists committed to truth in media are invariably penalized by their corporate employers. They are pressured into accepting media disinformation as routine, as part of the job. They are encouraged to skim the surface or to convey half truths. This system rewards mediocrity. Lying brings fame, funding and career advancement. Those who refuse to abide by the standards of the mainstream media are fired, blacklisted and their prospects extinguished. Journalists who have the courage to say the truth find themselves marginalized and excluded, and therefore often driven into poverty. Indeed, a considerable number of journalists who contribute to Global Research find themselves in this predicament’
– Global Research


                      


Tilbageblik: Regeringer INDRØMMER at de har begået false flag terror operationer.

“Most terrorists are false flag terrorists, or are created by our own security services. In the United States, every single terrorist incident we have had has been a false flag, or has been an informant pushed on by the FBI. In fact, we now have citizens taking out restraining orders against FBI informants that are trying to incite terrorism. We’ve become a lunatic asylum.”
- Robert  David Steele, CIA clandestine officer, 20-year Marine Corps intelligence officer, second-highest-ranking civilian in the U.S. Marine Corps Intelligence, honorary hacker, #1 Amazon reviewer for non-fiction
- US Intelligence Officer: “Every Single Terrorist Attack In US Was A False Flag Attack”

'False Flag', er en særdeles udbredt praksis hos en række af de mere aggressive aktører på den geopolitiske scene, og det drejer sig især om England og USA. Men der er også israelske, franske og tyske (nazistiske) eksempler. NATO er derfor også via sin opkobling til USA en organisation, der praktiserer denne form for regerings-manipulation og svindel overfor befolkningen.

Psykologien bag tricket er enkelt og universelt. Det rammer os dybt og direkte og metoden er derudover gennmprøvet i hundredvis af år. Det bygger på skyld, skam og frygt. Det virker hver gang. Næsten. For det bliver også opdaget og holdt frem i lyset, og flere og flere mennesker bliver klar over dets eksistens og praksis. Et absolut flertal af menneskeheden er dog uden anelse om, at det foregår, og vælger desuden at tro på deres regering og deres politikere / eksperter / historikere / medier, osv. De vælger at tro på, at folk, der er højt placeret i ansvarsfulde og magtfulde positioner er af højere moralsk standard end dem selv og derfor ikke kunne finde på at lyve og svindle. De vælger at tro på, at de mange døde er faldet for en retfærdig og nødvendig sag. De vælger at tro på, at det er tilfældigheder og omstændigheder udenfor menneskelig kontrol og ansvar, der skaber de lidelser, de befinder sig i.

Regeringer indrømmer, at de rutinemæssigt udfører falsk-flag-terror, som hævdes at være udøvet af fremmede regeringer mod deres eget folk, de retfærdige frihedskæmpere, der er deres modstandere og deres naboer.


Top 5 Conspiracy Theories That Are True!

For eksempel:
Vietnam-krigen blev startet på en løgn (Berlingske). NSA deklassificerede dokumenterne og bekræftede, at man løj om, at det rapporterede angreb i  i Tonkin-bugten fandt aldrig sted. Før deklassificeringen, blev mange kritikere i årtier kaldt 'konspirationsteoretikere' af nyttige idioter og opinionsdannere. Var du en af de nyttige idioter for krigsherrernes løgn?


http://d.ibtimes.co.uk/en/full/280182/ap-photographer-nick-uts-award-winning-photo-showing-phan-thi-kim-phuc-screaming-running-her.jpg 
Løgn startede Vietnamkrigen - 'Between 2 and 3 million Indochinese – in Vietnam, Laos and Cambodia – were killed. War crimes – such as the My Lai massacre – were common.' - US Government Sanitizes Vietnam War History  -
  Pentagon whitewashing Vietnam War


”Statsmænd vil opfinde billige løgne, beskylde og bebrejde den nation som angribes, og mennesker vil stille sig tilfreds med disse samvittighedsdulmende falskheder. De vil omhyggeligt studere disse og nægte at undersøge ethvert modbevis; således vil de overbevise sig selv om at krigen er retfærdig, og takke Gud for den fortjente søvn man nyder, efter dette forløb af grotesk selvbedrag”

– Mark Twain

Den tidligere italienske premierminister, en italiensk dommer og den tidligere leder af det italienske efterretningsvæsen indrømmer, at NATO med hjælp fra Pentagon og CIA udførte terrorbombninger i Italien og andre europæiske lande i 50'erne og beskyldte kommunisterne for det. Målet var at opnå støtte hos befolkningerne til at regeringerne bekæmpede kommunisterne og deres fremgang i efterkrigens Europa. Projektet kaldtes for Operation Gladio.


Se også:
Operation Gladio: State-Sponsored Terrorism Exposed
This collection of around 150 pages of once-classified material sheds light on the ideological and operational origins of the now-infamous Operation Gladio.

21st Century Wire GLADIO Files

Bøger om Gladio (hvoraf du kan finde nogle af titlerne på internet i PDF)

Operationsfeltet var altid 'bag linierne'. Som en deltager i det hemmelige program berettede: 'Det var meningen, at vi skulle angribe civile, folk, kvinder, børn, uskyldige mennesker, ukendte mennesker, der befandt sig fjernt fra ethvert politisk spil. Grunden til det var ganske enkel. Det skulle tvinge, forføre disse mennesker, altså den italienske offentlighed, til at bønfalde staten om større sikkerhed. Italien og andre europæiske lande havde just tilsluttet sig NATO, før bombninger begyndte. Dette betyder derfor, at den tidligere danske statsminister bogstaveligt talt var leder af en terroristorganisation.


“The Bilderberg Group is behind the so-called ‘strategy of tension,’ and therefore the massacres,” says Ferdinando Imposimato, Honorary President of the Supreme Court as he makes references to a document written more than 40 years ago – and which was almost lost- during the promotion of his new book, “La repubblica delle stragi impunite,” which translates to “The republic where massacres go unpunished.”

From the Italian News Website www.net1news.org
Source page here
Translated by Mario Andrade
NAPLES – “The Bilderberg Group is one of the leading organizations behind the strategy of tension, and therefore the (Operation Gladio) massacres.” This statement is not just mentioned by bloggers or conspiracy theorists, or even Beppe Grillo, but Ferdinando Imposimato, Honorary President of the Supreme Court. His words are very clear. “We found the truth about the massacres,” he says in an interview with a journalist. “There has been complicity between the state -or factions of the state- and the Mafia, as well as (black ops) terrorism and freemasonry. These elements came together during Operation Gladio, and consist of multiple international organizations, controlled by the CIA. This is a proven fact, “ he says. The purpose of their actions was to destabilize public order and stabilize the political power.

The 40-year-old document
In his book, Ferdinando Imposimato also speaks of the Bilderberg Group, mentioned in a document written by Emilio Alessandrini in 1967 -more than 40 years ago. “In this document, which I have quoted literally, it is mentioned that the Bilderberg Group is one of the biggest promoters of the strategy of tension, and therefore also behind the massacres. Here’s what Bilderberg does: It rules the world and democracies in an invisible way, influencing the democratic development of these countries.”

It is important for Italians to know this, for some of their countrymen are among the members of this group and the Trilateral Commission, like of Mario Monti, the current Prime Minister, John Elkann, Chairman of Fiat Group, Pier Francesco Guarguaglini, former president of Finmeccanica or Marco Tronchetti Provera, chairman of Pirelli, also Enrico Letta, vice secretary of the Democratic Party
Italian Supreme Court President Writes Book Linking Bilderberg to Operation Gladio and the CIA

Se specielt disse vigtige opdaterede artikler om false flag terror i det 20. og 21. århundrede med dokumenterede og deklassificerede kilder som ikke kan afvises:


Even More Admitted False Flag Terror Incidents Come to Light

False Flag Attacks. Historically Documented


53 ADMITTED False Flag Attacks - Not Theory … Admitted Fact

ADMITTED False Flag Attacks


Gladio B: The Origins of NATO’s Secret Islamic Terrorist Proxies og Operation Gladio/B

CIA Declassified Files Prove America Helped Saddam as He Gassed Iran

US ‘backed plan to launch chemical weapon attack on Syria (Yahoo)


US gave Saddam blessing to use toxins against Iranians (RT)Dokumentationen opregner en stribe falsk-flag-angreb og påviser, hvordan det er helt normalt, at visse regeringer bruger dette kunstgreb som et - af dem selv i hvert tilfælde - legitimt middel til at opnå deres befolknings moralske godkendelse af overgreb på nationer rundt om i Verden. Ihukommende, at det er deres egne befolkninger, der først og fremmest har magt til at sige fra ved fx. at nægte at lade sig rekruttere og afsløre dem i medierne. Af samme grund sørger magthaverne og krigsherrerne ALTID for at kuppe medierne i forbindelse med planlagte aktioner som den syriske. Hver eneste gang, du åbner en avis eller lukker op for dit fjernsyn - og vel og mærke køber budskabet som den sande beretning om virkeligheden - lader du dig fodre af denne hånd, der i sin store nåde beriger dig med, hvad en lille kynisk elite har tænk, at du skal mene om global udåd.


CIA har indrømmet, at de hyrede iranere til at posere som kommunister og iscenesatte bombninger i Iran for at omstyrte landet og dets demokratisk valgte statsleder, Mohammad Mossadeq i 1953.

Israel har indrømmet, at en israelsk terrorcelle opererede i Ægypten og anbragte bomber i adskillige bygninger, inklusive bygninger tilhørende amerikanske diplomater, og dernæst efterlod 'beviser', der pegede på arabere som gerningsmændene. En af bomberne detonerede i utide og gjorde, at ægypterne identificerede de israelske bombemænd, har flere israelere senere indrømmet.

Som det er indrømmet af den amerikanske regering, viser et til for nyligt klassificeret dokument, at den amerikanske generalstab godkendte en plan om at sprænge amerikanske passagerfly i luften (der var en detaljeret plan om at ombytte fly) og samtidig begå terrorhandlinger på amerikansk grund for i sidste ende at smøre det af på cubanerne med det formål at retfærdiggøre en invasion af Cuba. Det kan ses på en ABC nyhedsrapport og læses i de officielle dokumenter, der er offentliggjort på forlangende under 'The Freedom of Information Act'. Man kan også i dokumenterne overvære om en diskussion mellem officials om, hvordan det amerikanske konsulat i den Dominikanske Republik skulle angribes med bomber. Dette gik under navnet 'Operation Northwoods'. Mens generalstaben arbejdede på at iværksætte planen, var der køligere hoveder, der forhindrede den: Præsident Kennedy og hans forsvarsminister Robert McNamara nedlagde tilsyneladende veto. For dette og en række andre tiltag fra Kennedys side imod den indre råddenskab i nationen blev han senere myrdet.

Planen blev udsat og først realiseret vha. et andet falsk-flag-angreb - denne gange i en lidt større skala - kaldet 9/11. Dette førte både til 'The War on Terror', invasionen af Irak, invasionen af Afghanistan og en komplet forgiftning af verdens tilstand i det årti, der fulgte og videre frem til i dag, hvor Libyen er invaderet, Syrien er i gang og Iran står for tur - for anden gang, kan man sige.
Det sydafrikanske Sandheds og Forsoningsråd fandt ud af, at en gren af det sydafrikanske forsvarsministerium kaldet det 'Civile Cooporations Bureau' i 1989 henvendte sig en sprængstofekspert og bad ham om at deltage i en operation beregnet på at miskreditere ANC (African National Congress) og bombe en politibil tilhørende den politimand, der senere skulle undersøge sagen, hvorved ANC blev 'framed' for handlingen.

En algiersk diplomat og flere officierer i den algierske hær indrømmer, at den algierske hær i 90'erne med jævne mellemrum massakrerede algierske civile og bebrejdede islamistiske militante for mordene.

Den franske regering har for nylig været hovedaktøren i et falsk-flag-angreb mod Libyen. Nicolas Sarcozy og hans 'Rasputin', filosoffen og zionisten Paul Henry Levy, startede overfaldet på Libyen ved at hævde, at Gadaffi var ved at slagte sin egen befolkning.

Tidligere formand for den amerikanske generalstab, Hugh Shelton, siger, at et medlem af Clinton-regeringen foreslog, at man lod en amerikansk pilot myrde som forspil til en krig mod Irak.

Ifølge Washington Post har det indonesiske politi indrømmet at de har myrdet amerikanske skolelærere i Papua i 2002 for at smøre det af på en papuansk separatistbevægelse, der stod på listen over terroristbevægelser (sammen med en bunke af andre grupper efter 9/11).

Den velrespekterede tidligere indonesiske præsident indrømmer endvidere, at regeringen sandsynligvis havde en finger med i spillet ved Bali-bombningen.
Det er rapporteret af BBC, New York Times og Associated Press, at makedonske officials har indrømmet, at regeringen har myrdet syv uskyldige immigranter med koldt blod og hævdet, at de var Al-Qaeda-soldater, der var i færd med at myrde makedonske politifolk. Formålet var, at Makedonien skulle tilslutte sig Bush's og amerikanernes 'War on Terror'.

Tidligere jurist i det amerikanske forsvarsministerium, John Yoo, foreslog i 2005, at USA skulle gå i offensiv mod Al Qaeda ved at lade vores efterretningsvæsen skabe en falsk terrororganisation. Det kunne have sine egne websites, rekrutteringscentre, træningslejre og fundraising-organisation. Den kunne iværksætte falske terrorisk-operationer og tage ansvar for virkelige terroristangreb, hvorved man kunne skabe forvirring i Al Qaedas rækker, få deres medlemmer til at betvivle hinandens identitet og stille spørgsmålstegn ved værdien af intern kommunikation. Dette er i øvrigt super-ironisk, og John Woo, der åbenbart ikke havde gjort sit hjemmearbejde, bortset fra at studere det, som eliten kalder for 'konspirationsteorier', var helt bagud for skemaet i sin egen organisation. For Al Qaeda er allerede en sådan organisation ! Det viser, hvor ringe værdien af kommunikation og hvor stor inkompetencen indenfor hans organisation er.


http://www.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2015/02/false-flag.jpg
Hvorfor er terrorøvelser ofte en markør for potentielle terroraktioner? Se journalist Tommy Hansens analyse af 4 terrorangreb, og hvorfor at myndighederne umuligt kan være 'clairvoyante': Terrorøvelserne der blev til virkelighed: Fire markante terrorbegivenheder siden 2000 har - udover tragedierne - én ting tilfælles: I alle fire tilfælde blev der afholdt officielle terrorøvelser enten lige før eller samtidigt med den ”rigtige” terrorhandling. Og i alle fire tilfælde øvede myndighederne sig næsten præcist på, hvad der i virkeligheden skete.
- Terrorøvelserne som blev til Virkelighed


United Press International rapporter i 2005: Amerikanske efterretningsofficerer beretter, at oprørere i Irak bruger den seneste model af Baretta 92-pistolen, men pistolerne synes at have fået deres serienummer udraderet. Eller rettere, der er ikke tegn på en fysisk udradering, men derimod synes de at stamme fra en produktionsserie uden serienumre overhovedet. Analytikere påpeger, at manglen på serienumre skyldes, at serien er beregnet på efterretnings-operationer eller terrorceller med, som de siger, væsentlig støtte fra regeringen. Analytikerne skønner, at de stammer fra enten Mossad eller CIA. Analytikerne gætter endvidere på, at disse agent provocateurs bruger de ikke-sporbare våben samtidig med - og i overensstemmelse med, at amerikanske myndigheder argumenterer for illegitimiteten ved modstand mod den amerikanske intervention - OG legitimiteten ved den særdeles illegitime kampagne, der som senere bekendt byggede på løgn og iscenesættelse.

Politiet i Quebec indrømmede, at bøller, der bar raketter ved en fredelig demonstration, i virkeligheden var undercover-politifolk fra Quebec's politi.
Ved G20 protesterne i London i 2009 så et britisk parlamentsmedlem civile politifolk forsøge på at opildne mængden til vold. Det samme blev observeret ved klima-topmødet i København og desuden ved flere lejligheder i forbindelse med gadekampe mellem autonome og politi på Nørrebro.

En colombiansk militær-løjtnant indrømmede, at hans enhed havde myrdet 57 civile, klædt dem i uniform og dernæst hævdet, at de var oprørere dræbt i kamp.

Amerikanske soldater har har på samme vis indrømmet, at de har dræbt uskyldige irakere og afghanere, og dernæst 'tabt' automatvåben nær deres lig for at foregive, at de var militser.

Disse og MANGE andre begivenheder og falsk-flag-angreb kan beskrives og bevises anvendt gennem historien.


Terrorbegrebet er forurenet. Ligesom historieskrivningen er dette ord kuppet og omklamret af de krigsførende magter. De har det selvskabte privilegium indtil videre kunnet definere, hvad terror er, hvem der er en terrorist, og hvem der ikke er og derfor har ret til at bekæmpe disse såkaldte terrorister.

Vi kan med stor fordel udvide billedet. Vi behøver blot at tænke på den bølge af skolemassakrer, vi har været vidne til, og hvor unge på psykofarmaka har myrdet deres skolekammerater. De såkaldte 'bivirkninger' af psykofarmaka er kendt til fulde af medicinalfirmaerne, så der er ikke tale om bivirkninger, men tilsigtede virkninger.

Husk disse angreb på bygninger: Oklahoma, Una-bomberen, 9/11, London-undergrunden, togbombningen i Spanien, myrderierne i Utøia i Norge, Bali-bomberen, bombningerne af et boligkvarter i Moskva (tjetenere?), bombningen af et amerikansk krigsfartøj i golfen, piratbombninger og hi-jacks i Aden-golfen. Hvordan var det med IRA og ETA? Hvor mange ved, at 9/11 var det andet bombeforsøg mod Twin Towers? Hvor mange ved, at bygning 7 faldt sammen 9 timer senere (døøh, hvad er bygning 7...?).

I alle disse hændelser er der fremkommet en række af anomalier og usammenhængende facts, som landets regeringer ikke ønsker, der skal forskes videre i. Papirer forsvinder, vidner forsvinder, folk bliver truet, medvirkende bliver skudt af politiet, før de kan udtale sig. Medierne ruller frem med den sædvanlige historie om den ensomme galning, der helt umotiveret går grassat uden sammenhæng med nogen anden i hele verden. Osama bin Laden, den ensomme galning, sidder alene med tuban og langt skæg i en hule i Afghanistan og planlægger et succesfuldt angreb på verdens sikreste bygning i verdens sikreste by i verdens sikreste land med det sikreste og mest avancerede militære overvågningssystem.

Resultatet er bagefter som mønster, at folk forlanger mere kontrol, mere sikkerhed og flere indgreb og indskrænkninger af deres civile rettigheder. Folk forlanger - på opfordring selvfølgelig - krig. Med det samme! Den totale krig, krigen mod terror.

På opfordring selvfølgelig. Når det nu er så klart et mønster, kan det undre, at folk ikke i højere grad spørger sig selv, om det måske, muligvis, kunne der være en lillebitte chance for, at der kunne være tale om en årsag-virknings-sammenhæng ...? Men meget få mennesker i dag er i stand til at samle mere end ganske få brikker ad gangen, og dette puslespil er meget stort.

Vi kender ikke historien.

Det er højst påkrævet at udstrække det statslige terroristbegreb til de finansielle angreb, som finansinstitutionerne i samarbejde med visse regeringer udøver for tiden. En dybere analyse af fænomenet vil kunne kortlægge, at det i virkeligheden er finansindustrien, der har grebet om disse regeringer og dermed i højere grad kan siges at være bagmændene. Krig og terror er direkte synonymer. Krig ER terror, punktum. I hvert fald i det 20 og 21 århundrede har ingen krig fundet sted, der ikke dybest set er bankmændenes krig. Og når vi for tiden ser adskillige europæiske og en amerikansk befolkning, der er skræmt fra vid og sans og totalt handlingslammede af finansiel-økonomisk depression, ubetalelig gæld regerings-sanktionerede hestekure, gispende efter vejret af luftmangel, så er det en slow-motion-terrorhandling af særdeles store dimensioner, vi bliver udsat for. I EU bliver vi for tiden skræmt til at afgive suverænitet til en ny superstat.

Skulle du også være i tvivl her - hvad du, der har læst så meget som hertil muligvis ikke er - så lad være med at tvivle, fordi du mener, jeg påstår det. Gør dit hjemmearbejde. Gå først og fremmest ind på WashingtonBlog's site og følg de links, der henviser til dokumentationen.

Vurder dem seriøst. Hvis der er nogen af dem, der ved krydsreference ikke synes solide nok, så læg dem til side. Bemærk at den liste, bloggen leverer, henviser til faktiske indrømmelser, altså når forbryderne ikke længere kan komme udenom facts. Det betyder også, at der er ca. 10 gange så mange hændelser, hvor forbryderne har kunne kommet udenom facts, og at dette kun er toppen af isbjerget. Ulykkeligvis er enorme mængder af beviser bevidst blevet destrueret af de regeringer, der har kompromitteret sig selv. Vi ved, at det har fundet sted, og at det har været en praksis siden romerne. Listen over biblioteker nedbrændt af romerne er skræmmende lang. Det var dem, der opfandt pogromen, ikke nazisterne eller stalinisterne. USA er deres direkte arvtagere.

At imødegå global, regeringssanktioneret ekstremisme vil på et eller andet tidspunkt medføre beskyldning for ekstremisme. Jeg ser frem til at blive beskyldt for den slags. Det vil sandsynligvis komme fra den nye generation af rettroende venstrefløj'ere, der er blevet kuppet af globalisterne, og som frivilligt propaganderer for den globale elite - uden at ane det. Let the games begin.

Det falske flag bygger på en sofistikeret blanding af korruption og forførelse.

Hvorvidt DU mener, at WashingtonBlog er et pålideligt website, og at deres oplysninger er solide og valide, bør kommer an på en prøve og en krydsreference af ALLE deres oplysninger. Det samme bør også gælde for det, der strømmer som en flod ud af mainstream-medierne, elektroniske og trykte. Hånden på hjertet: hvor mange gør sig den umage?

En ting, som undertegnede har haft svært ved at acceptere, men som jeg desværre må tilslutte mig 100% i dag, er, at mainstream som kilde til reel information er ophørt med at være pålidelig. Fuldstændigt! Vel vidende at Internettet indeholder revl og krat, og at man skal være meget forsigtig, kan man i det mindste regne med - endnu - at ALT findes her: information og disinformation. Til gengælde kan man også være sikker på, at mainstream - med den nødvendige gradbøjning fra total mainstream til undergrund og alternative medier (som desværre også i en del tilfælde er blevet inficeret af den totalitære informationsforgiftning - er ophørt med at viderebringe information om alle de sager, der hidrører vores overordnede livssyn og virkelighedsbillede. Her findes efterhånden udelukkende disinformation.


               http://integratingdarkandlight.com/wp-content/uploads/2013/04/Your-false-flags-dont-work-anymore-We-are-awake.jpg


Du tror måske ikke meget på de meldinger, der også begynder at fremkomme i mainstream-rapporter om, at USA og NATO støtter falsk-flag-angreb udført af ISIS, Al-Nusra Al Qaeda i Syrien?

BBC rapporterer, at britiske og amerikanske ledere havde seriøse planer om falsk-flag-angreb i netop Syrien helt tilbage i 1957. Det var i øvrigt 4 år efter, at de samme regeringer og deres efterretningsvæsener havde omstyrtet den demokratisk valgte præsident i Iran, Mohammad Mossadeq, fordi han ville nationalisere olieselskaberne, der opererede i landet. Han blev som bekendt erstattet af en vestlig nikkedukke, Shah Reza Pahlavi.

I 1957 godkendte Harold Macmillan og præsident Dwight Eisenhower en CIA-MI6 plan om at iscenesætte falske grænse-hændelser som påskud for invastion fra Syriens pro-vestlige naboer og derefter 'eliminere' det meget indflydelsesrige triumvirat i Damaskus.

Rapporten sagde, at når først en tilstrækkelig grad af frygt var blevet skabt, ville kamphandlinger ved grænsen blive iscenesat som indledning til en irakisk og jordansk militærintervention. Syrien skulle, som det hed i rapporten, bringes til at fremstå som gerningsmanden til hændelserne og ophavsmanden til sabotage og vold rettet mod dets naboer. CIA og SIS skulle bruge deres færdigheder til både psykologisk og vha. action i marken at forøge spændingen.

Det ville betyde operationer i Jordan, Irak og Libanon, der tog form af sabotage, national-konspirationer og forskellige væbnede aktiviteter, som derefter skulle smøres af på Damaskus. Planen havde brug for en 'Befri Syrien komité' (i dag 50 år senere kaldet henh. 'Den frie syriske befrielseshær' og 'Syriens sande venner') og bevæbningen politiske grupper med paramilitære og andre aktionistiske egenskaber indenfor Syriens grænser. CIA og MI6 ville gøre efterretning på det indre oprør, der altid findes i sådanne lande, som har måttet forhærde sig mod vestens - og de naboers, der allerede er bukket under for vesten - konstante pres og forsøg på destabilisering. Destabiliseringen skulle blot have et skub fremad. Taktikken er senere set udført med succes af vestens opfindelse, Israel, vendt mod Libanon, der i disse år blev fuldstændig 'balkaniseret' (Henry Kissingers ydtryk).

Disse grupper, der potentiel kunne opildnes til at gøre det beskidte arbejde kunne være hos druserne i syd, folk der forsøgte af befri de politiske fanger i Mezze-fængslet og en opflamning af det muslimske, fundamentalistiske broderskab i Damaskus. Damaskus var en af de byer i verden hvor omkr. 16 forskellige religiøse samfund - selv muslimer og jøder - levede fredeligt side om side. Det skulle nu være anderledes.

Taktikken er i virkeligheden en opdatering af den middelalderlige stil fra korstogene, hvor jøder, kristne og muslimer levede fredeligt side om side i henholdsvis Sydspanien og i Jerusalem. I Spanien blev dette ødelagt af katolikkerne og den spanske konge og dronning. I Jerusalem blev det ødelagt af de horder, der under ledelse af engelske og franske adelsmænd, charlataner styret af politisk og økonomisk begær og religiøs fanatisme i en uskøn blanding, væltede ind i byen og slagtede løs.

Der var flere elementer i det:
ren plyndring
destabilisering og magtovertagelse
del og hersk: 'vi' regerer, når 'de' har travlt med at hugge hovederne af hinanden
menneskeofring: de utilpassede utilpassede horder, der skabte uro i de forarmede europæiske land-og by-distrikter blev henh. omdannet til væbnede horder og dernæst reduceret i antal ved at lede dem til slagtebænken på slagmarken. Læg dertil de mere okkulte betydninger af begrebet 'menneskeofring' og 'blodsudgydelse som offerhandling', som vi bla. finder i en mere spiselig version i det kristne nadverritual, men som i sin grund er langt mere grusom. Men det er et kapitel for sig. Og endelig: adelig selvforherligelse og ren og skær udløb for kedsomhed.

Adelsmænd var den tids 'playboys' og deres yndlingsbeskæftigelse i underholdningsøjemed var krigslege - 'Come, come, there's a good sport …'
Det var disse folk, der opfandt terrorismen. Det er deres efterkommere, der stadig kører vores institutioner, og som stadig holder af at lege krigslege. Og rage til sig. Og udgyde blod. Og udøve magt over andre. Og se andre lide under deres magtudøvelse - de er også sadister og psykopater

Hvorfor er en brøkdel af disse begivenheders årsager ikke en del af pensum på Cand. Scient. Pol uddannelsen og andre uddannelser? Go figure!False Flags sker lige nu
Talløse akademiske analyser, anomalier, observationer, rapporter, filmmateriale, vidneudsagn, m.m. indikerer alt I alt følgende; USA og Vesten tilpasser efterretninger til de mål man allerede har sat sig for at nå, opildner, skaber, og støtter en falsk opposition (‘oprørere’ I form af Al-Nusra, Al-Qaeda, støtte til ISIS fra Saudi-Arabien, Tyrkiet, efterretningsorganer fra vesten, m.fl.), der begår uhyrlige angreb på befolkninger – og Vesten påberåber sig R2P (responsibility to protect - yeah, right) for at retfærdiggøre yderlige vestlige angrebshandlinger, som man allerede har planlagt fra starten som påskud for at fjerne Assad, hvilket har været målet fra day one!

Klassisk hegeliansk dialektik = man skaber selv problemet, sprøjter det ud i medierne, får en reaktion fra offentligheden, og implementerer den ‘løsning’ man planlagte på forhånd. Godtroende og naive danskere og vesterlændinge, der mener sig "informerede", er prima fæ som hopper direkte på limpinden, alt imens sådanne operationer, hvor man beskylder fjenden for det beskidte arbejde man selv har udført under falsk falg, er talløse og har foregået i umindelige tider.

Hvis pro-krigspolitikere og såkaldte journalister I DK er uvidende om, hvad som virkeligt foregår I spillet mellem USA og Syrien – at Al-Qaeda og Al Nusra og ISIS er vestligt-støttede, at de bliver brugt som rambuk af NATO, som udenlandske proxy-krigere, etc. – er de inkompetente, inhabile, naïve, godtroende, og følgagtige farlige nyttige idioter.

Hvis de til gengæld er informerede, og handler på trods af sandhedsprincipper, er de degenererede, afstumpede, og kyniske som ind I helvede – der er simpelthen tale om radikalt brud på internationale love og konventioner.

Hvadenten det er det ene eller det andet: I begge tilfælde er der tale om en så stor grad af uforsvarlighed, at statsmagten ikke forvaltes I hht. til dens egne mest basale og lovbundne principper, folkerepræsentation, internationale love, etc.

Og I så fald har FE (Forsvarets Efterretningstjeneste) muligvis også et forklaringsproblem; hvis FE ikke kender til sandheden om Syrien, Irak, og Ukraine har de enten 1) et kompetenceproblem – eller I modsat fald; hvis de kender til sandheden, uden at underrette regeringen, er de 2) købt og solgt eller 3) sandfærdige, men bundet på hænder og fødder af tavshedspligt (medmindre en ny Frank Grevil springer ud på almenvellets vegne), og så har regeringen, rigsrevisionen og folketingets kontroludvalg, et forklaringsproblem.

I ALLE tilfælde er der tale om et gigantisk forklaringsproblem – der er ingen vej udenom!

Men apatien og disinformationen hersker - DK er endda i undtagelsestilstand uden at mange har opdaget det. Men vi er jo også kun USA's vassaler og smiskende lakajer. But nobody seems to notice....

'All day long beating you over the head with their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table has tilted folks. The game is rigged and nobody seems to notice. Nobody seems to care! Good honest hard-working people; white collar, blue collar it doesn’t matter what color shirt you have on. Good honest hard-working people continue, these are people of modest means, continue to elect these rich cock suckers who don’t give a fuck about you….they don’t give a fuck about you… they don’t give a FUCK about you.  They don’t care about you at all… at all… AT ALL. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Thats what the owners count on.' - den legendariske komiker, George Carlin, fra hans mest berømte show;
http://shoqvalue.com/george-carlin-on-the-american-dream-with-transcript/
Hvis du ikke har dine fortolkninger på plads og kender til sandheden, vil du nemt blive offer for flere manipulationer.Konspirationsteori = Deep Politics og Parallelverdener
Deep Politics er et andet ord for det som politisk foregår under overfladen af den politiske medievirkelighed, toppen af et isbjerg, ofte med ulovlige operationer udført af statslige aktører, medier, efterretningstjenester, etc. Se eksempelvis denne playliste med den kendte FN diplomat, Peter Dale Scott. Scott opfandt udtrykket, Deep Politics, der har fået en udbredt anvendelse i flere akademiske cirkler, specielt siden 9/11. 
Scott er den akademiske verdens grå eminence i Deep Politics, meget respekteret af andre anerkendte dissidenter som Chomsky, som redigerede 'The Pentagon Papers' med Scott, uagtet at Chomsky er gatekeeper mht. Kennedy, 9/11, etc.


Joseph P. Farrell kommenterer på Peter Dale Scott's  artikel The State, the Deep State, and the Wall Street Overworld:


Prof. Scott is suggesting a tripartite structure to the “deep state”, consisting of:
 1. The overt instrumentalities of public government, i.e., the Congress, the Presidency, and the judiciary;
 2. The covert agencies of that government, i.e., the CIA, NSA, and all the other intelligence agencies, which in turn are in reality the agencies of
 3. The private financial interest.
  - PROFESSOR PETER DALE SCOTT ON THE “DEEP STATE”: SOME THOUGHTS
Her er alle Scotts artikler på globalresearch: http://www.globalresearch.ca/author/peter-dale-scott

                    http://www.ae911truth.net/images/other/PDScott.jpg

Der er mange mange historiske nøglebegivenheder, hvoraf mange af disse er ‘alment pensum’ på tværs af det årvågne spektrum i det, der overordnet samlet kan kaldes the truth/Freedom/justice-bevægelser, som udgør et parallelt pensum af det, som anses for at være virkelige årsager og begivenheder, etc., men som slet ikke er ‘pensum’/på radaren hos de såkaldt progressive mainstream kritiske uddannelses-skadede intellektuelle. massemedierne, m.fl.!

Parallel-pensum i Deep Politics er radikalt anderledes, ligeså er signifikante nøglebegivenheder, begreber, historie, kausalitet og epistemologi, m.m.

Vantroen qua uvidenheden om Deep Politics, The Deep State, Deep Events afføder skepsis, overvejende pga et nedsættende udtryk som 'konspirationsteori', som (omend ordet er neutralt) er CIA's opfindelse påført befolkningens mindset.

Watergate, MK Ultra, Iran-Contra affæren, Vietnamkrigens start som løgn, m.fl. er Deep Events. Invasionen af Irak må også betragtes som en Deep Event. Til forskel fra anerkendte begivenheder er der andre som ikke (endnu) er officielt anerkendte Deep Events: 9/11, JFK, osv.For some time now, I have been analyzing American history in the light of what I have called structural deep events... which repeatedly involve law-breaking or violence, are mysterious to begin with, are embedded in ongoing covert processes, have political consequences that enlarge covert government, and are subsequently covered up by systematic falsifications in the mainstream media and internal government records.

The more I study these deep events, the more I see suggestive similarities between them, increasing the possibility that they are not unrelated external intrusions on American history, but parts of an endemic process, sharing to some degree or other a common source.

For example, one factor linking Dallas, Watergate, Iran-Contra, and 9/11, has been the involvement in all four deep events of personnel involved in America’s highest-level emergency planning, known since the 1950s as Continuity of Government (COG) planning, or more colloquially inside the Pentagon as “the Doomsday Project.” A few of these actors may have been located at the top, as overseers of the secret COG system. Others – including some I shall talk about today – were located further down in its secret communications network.' - 'The Hidden Government Group' by Peter Dale Scott

Også mange kritiske intellektuelle, endda visionære intellektuelle filosoffer, m.fl. kender ligeså lidt til hvor dybt the rabbit hole går, som almindelige borgere ang. deep politics, falsk flag statsterrorisme, m.m., hvilket betyder, at en specialiseret Habermas, Derrida, eller Bauman, kan have ligeså lidt bevidsthed om disse årsagssammenhænge, som menigmand Jensen. Dette er lykkedes pga. statens hemmeligholdelse, klassificerede hemmeligstemplede historiske hændelser (som senere er blevet deklassificerede), massemediernes manipulation og svigt, løgne og udeladelser i pensum, compartmentalization og stratificering af viden, flokdyrsmentalitet, autoritetstro, etc.


Begrebet Directed History er beslægtet med termen, Deep Politics, men går muligvis dybere:

'Professor Steven Yates has constructed a four-part series on "directed history." Below is his introduction, as posted on March 17, 2012 at NewsWithViews.com. Dr. Yates eloquently sums up what directed history is and isn't.

Lately, I've found myself using the phrase directed history ... What it expresses is the idea that key events in modern history—wars, revolutions, transformations, concentrations of wealth and power, for at least the past 250 years but possibly longer—have not been random or the mere product of economic forces but were guided: directed. History has been taken in a specific direction by a powerful superelite, as I call them. I use the term superelite to distinguish from national elites.'
- Directed history - Definitions
Et eksempel på Deep Politics/Directed History, som vender op og ned på det hævdvunde syn på Saddam Husseins tilfangetagning og død: Der er for mange anomalier til at den officielle version ikke stinker langt væk - in depth fra SOTT, 2006.

Foreign Minister of Foreign Affairs, Yevgeny Primakov, Director of the USSR Central Intelligence Service, and Director of the Foreign Intelligence Service SVR:

 'They showed two soldiers with guns with palm trees in the background near the hole (where Saddam was reportedly hiding). At that time of year, date palms are never in bloom," he said.  "Finally, any man can tell you that such a long beard (as Saddam had when he was reportedly caught) could not grow in seven months,"- http://www.sott.net/article/124070-The-Capture-Trial-and-Conviction-of-Saddam-Hussein-Another-US-Intelligence-Farce

Nogle flere eksempler på mulige Deep Events skrevet af den eminente blogger, 'The Excavator':Det har været muligt at skjule mange signifikante nøglebegivenheder i mange årtier, som f.eks. påpeget i denne eminente artikel:

Daniel Ellsberg: “Secrets … Can Be Kept Reliably … For Decades … Even Though They Are Known to THOUSANDS of Insiders


Mange konkrete årsagssammenhænge er således ikke sat på landkortet/den kollektive bevidsthed hos mange mainstream kritiske intellektuelle, hvis postulerede årsagssammenhænge i disse henseender, enten er overfladiske, delvise, udeladende, eller direkte usande. Vores radar er i mange henseender defekt – vores forståelse og historiebevidsthed delvis eller fejlagtig. Og fornægtelse af viden om dette implicerer, at pensum i skoler og universiteter er fejlagtigt og/eller udeladende, og mange mainstream kritiske intellektuelle i værste fald forbliver uddannelsesskadede nyttige idioter, gatekeepers, hvilket er vanvittigt.Før Edward Snowden publicerede, at NSA overvågning af borgerne fandt sted (i en skala som ikke engang DDR og STASI kunne drømme om), var de fleste mennesker skeptiske overfår selvsamme påstand, når det blev fremført overfor Jens Jensen. som responderede pavlovsk-robotisk med det evige hjernelamme (non)argument: 'Det er jo konspirationsteori'! Det gør Jens Jensen ikke længere. Idag lyder frasen fra ham: 'det har jo været i TV2'.

På samme måde sover de fleste mennesker idag mht. et utal af begivenheder, som får NSA-afsløringerne til at blegne i sammenligning. Forskellen er blot, at 'det ikke har været i TV2'.

De fleste følger ikke med i hvad som foregår udenfor massemedierne, er udsat for udeladelser i pressen, censur, manipulation ('masseødelæggelsesvåben i Irak' f.eks., hvilket var løgn) troende sig selv 'frie' og 'oplyste', og konkluderer, at fravær af bevis er bevis for fravær fordi det ikke er i mainstream medier (dette ligger på rygmarven), og at påstande om enorm overvågning af borgere var 'paranoia' - lige indtil mediernes publicering af samme indhold skete i et sådant omfang, at det ikke længere kunne skjules for det store flertal....og pludselig er 'paranoia' en realitet - pga. mediernes publicering af Snowden-dokumenterne.

Det er ekstremt sigende, at mange mennesker på tværs af det politiske spektrum er i konsensus om statens tyranni, false flags, Krigen mod Terror, mediemanipulationer, etc. - i detaljer og på mange nøglepunkter.

Selvom mainstream, specielt i USA, forsøger at fremhæve en polarisering på tværs, ved at fremstille den brede skepsis overfor staten, som noget der enten kun tilhører ‘højreorienterede nuts’ eller ‘ventreorienterede ekstremister’, er dette usandt - i sig selv en del og hersk-taktik fra statens og pressens side, etc., da man ønsker at marginalisere og forplumre billedet ved at tage brodden af bredden i kritikken mod STASI-staten.
  Og selvom den store konsensus blandt socialisterne, fredsbevægelserne, libertarianere, konservative, anarkister, etc. i den meget store underskov på tværs, ikke har samme politiske ståsted, er de forbavsende uniforme i selve diagnosticeringen af problemer og årsager, i kritikken af meget specifikke udviklinger - disse meget vigtige udviklinger f.eks.
Netop denne diagnosticering af regeringer som statsterroristiske entiter, og mange dissidenters årsagsanalyser og er derfor en trussel mod staten i staten, the Deep State, oligarkiet/kleptokratiet/plutokratiet/corporatocracy/etc., da underskoven former en bred konsensus blandt den årvågne fællesmængde på tværs af de politiske orienteringer. Derfor skal de i offentlighedens øjne af regeringer kaldes 'konspirationsteoretikere', 'højreorienterede' nuts eller 'venstreorienterede' ekstremister - falske betegnelser for at regeringen kan kontrollere narrativet.


Protester, blogging, demonstrationer, fødslen af de mange såkaldte friheds/retfærdigheds/sandheds-bevægelser (som man mange over en kam imbecilt kalder 'konspirationsteoretikere'), er selve resultatet af årvågenhed og observation af drakoniske udviklinger under radaren, såkaldt Deep Politics og Directed History, og en af grundende til at disse bevægelser og dissidenter bliver kaldt 'ekstremister', 'konspirationsteoretikere', m.m.

Den rette betegnelse ville være; årvågne dissidenter, bloggere, professorer, aktivister, journalister, whistleblowers, efterretningsofficerer, videnskabsmænd, m.fl. De er sandhedsvidner og researchere ang. de facto degeneration og konspirations-kendsgerninger, er blevet valideret og fået genoprejsning mange, mange gange med præcise diagnoser.


Sådanne bevægelser udgør en trussel mod The Deep State/Tyranniet/Oligarkiet/Plutokratiet, fordi det konstituerer en meget bred konsensus blandt på tværs af politiske orienteringer, blandt hele denne underskov af årvågne mennesker (uafhængige tænkere, libertarianere, socialister, demokrater, republikanere, anarkister, konservative, uafhængige medier).

Internet-renæssancen spiller en enorm rolle i denne kollektive opvågnen, hvilket selv Obamas meget indflydelsesrige mentor, Brzesinski, har udtalt (gentagne gange de sidste 5 år) er et problem for eliten: Brzezinski: ‘Global Political Awakening’ Making Syrian War Difficult

Det er lysende klart, at der er en meget specifik kritik af staten i staten, med specifikke nøglepunkter på specifikke områder, uanset hvilken orientering og politisk observans, men det er usynligt eller uklart, hvis man kun læser massemedier. Det er et begrebsligt parallelunivers.


Den virkelige essens ligger på flere afgørende måder i et vertikalt paradigme, og ikke et venstre vs højre. Noget som der i sig selv er stor konsensus om på tværs af de politiske orienteringer, blandt hele denne ‘underbelly’ af årvågne mennesker over hele spektret.Selv de såkaldt progressive, såsom Carsten Jensen i DK burde vide, at efterretningstjensterne støtter og kreerer false flags, ISIS, etc. Det samme med Rune Engelbreth. Meget af det de gør er godt, men andet er totalt-gatekeeper nyttig idioti, og de er helt bagom dansen, og ikke på spydsspidsen!

Selvom salonfæhige dissidenter såsom Chris Hedges, Noam Chomsky, Glenn Greenwald, Michael Parenti, m.fl. i USA er rykket siden 2005, er de kun idag, hvor mange af freedom/truth/justice-bevægelserne var for 10 år siden. I mellemtiden er freedom/truth/justice-bevægelserne rykket videre, og er idag stadig flere lysår foran Chomsky, Greenwald, Hedges, Parenti, m.fl. med kortlægning af Deep Events og Deep Politics, anomalier, modsigelser, etc.  Det er derfor, at det er meget værre end de salon-fæhige dissidenter tror eller forestiller sig.


Mainstream salonfæhige kritiske intellektuelle VS politisk ukorrekte dissidenter, lever altså i parallel-verdener, hvor forskellige narrativer mht. mange historiske afgørende begivenheder ikke begge kan være sande. Enten havde Irak masseødelæggelsesvåben eller ej, enten var Syriens regime ansvarlig for det kemiske angreb eller ej, enten støttede USA, Europa og Mellemøstlige lande Al-Qaeda terrorister aktivt i Syrien eller ej, etc...

Når dokumentationen findes i et omfang, der dementerer pensum-skadede akademikeres og journalisters tilfældighedsteori og usande kausaliteter, er afvisning eller uvidenhed lig med nyttig idioti, Stockholmsyndrom, Komiske Ali, eller det der er værre.

Hvor mange gange skal årvågne dissidenter valideres før, at et paradigmeskifte kan indtræffe - at 'uddannelsesskadede' kritikere kan indse, at etiketten 'tilfældighedsteori' (og 'konspirationsteori' som anvendt skældsord) på mange signifikante begivenheder i Deep Politics, er et arbitrært uholdbart stereotyp-argument, hvis ikke Komiske Ali-syndrom? De store ydmygende komiske ali-momenter for pressen, medier, salon-fæhige dissidenter, m.fl. er ved at breake igennem for alvor i USA og mange andre steder...........sooner or later in DK also. Når samfundskritiske forfattere skal tækkes deres skarer, må de holde sig til et radikalt, men ikke for radikalt 'dissident-pensum', da ikke ønsker at miste deres fanbase, er angst, etc. På den måde bliver de gate-keepers.


Læg mærke til, at de bedste dissidenter, de som bliver betragtet som 'konspirationteoretikere' som skældsord, i virkeligheden er freedom/truth/justice-bevægelserne som bliver valideret konstant og succesivt af eftertidens og virkelighedens ubestikkelige fakticitet, når deres 'konspiranoia' bliver 'profetisk' bekræftet gang på gang på gang på gang. Læg mærke til, at de kender narrativet i de mainstream propagandaforklaringer, som de gennemskuer som lamestream, og kan se forskel mellem officielle narrativer og de virkelige underliggende realiteter. De kender begge narrativer. Læg mærke til, at mainstream meget sjældent kender andet end deres eget narrativ, og latterliggør ofte dissidenternes narrativ som de oftest ikke kender, ikke har studeret. Ironisk.

Så længe mange blot er optagede af præfabrikeret papegøje pensum, salon-fæhig, dekadent, hjernedød Café-Kusse-Latte Kultur, i Berlingske- og Politiken-forsider, når de ikke er optagede af ‘Tips om hvordan du stadig kan høre lyden fra TV når du spiser chips’ og lign., er der ingen fare for, at borgerne/slaverne vågner op.

Se også: France Moves to Make ‘Conspiracy Theories’ Illegal by Government Decree


Nærliggende konklusion: når sandheden bliver en trussel for løgnen, staten, krigsherrerne, eliterne, Big Pharma, m.fl. vil sandhedssigerne blive udråbt af staten som 'ekstremister', 'terrorist-supporters', 'konspirationsteoretikere', etc.


En mistænkeliggørelse af whistleblowers, dissidenter og sandhedssøgere vil finde sted, og finder sted i tiltagende grad - for når afsløring af løgne bliver en trussel for statens beskidte hemmeligheder, skal whistleblowers straffes, karakterhenrettes, m.m. Obama har f.eks. fængslet flere whistleblowers end alle amerikanske præsidenter samlet før ham, er den mest fjendtlige præsident mod pressen, mere end nogen anden præsident i USA's historie, og har nægtet FOIA (Freedom of Information Act) mere end nogen anden.

Are Those Who Believe in Conspiracies Undermining the Fabric of Democracy?
Et af de stærkeste præmisser, der forhindrer folk fra at vågne op, er den fejlagtige tro på, at regeringer og massemedier ikke ville lyve og bedrage i et så excessivt forræderisk og morderisk omfang som de har gjort.

We accept the reality of the world with which we are presented
- The Truman Show
At gennemskue begreber, faktorer og årsagssammenhænge, som ikke står i pensum på statskundskab, medicin, fysik, m.m. kræver en proaktiv selvstændig trods, observation og logik, dannelse og selvuddannelse.

Problemet er, at mange ting som internet renæssancen har afsløret, simpelthen er for voldsomt historie-revisionistiske og provokerende i forhold til det “alment accepterede” verdensbillede, og går derfor imod mange ting som regnes for ‘sikker’ uantastet viden iblandt den mentalitet man (nedsættende eller ej) kan kalde ‛pensumpapegøje-mentaliteten‛ – hvis uddannelse, dannelse og socialisation er blevet prægede af et anglo-amerikansk eurocentrisk universitetspensums selektive optagelse af det, som formenes at være 'sikker viden' (videnskabeligt, politisk, historisk, økonomisk, etc.) - men som historisk kan vise sig, og ofte har vist sig at være censur, udeladelser, fejl, ‛uddannelsesskade‛, historieforfalskning, perception management, kontrol, indoktrinering, magtinteresser, m.m.

‘Recent studies by psychologists and social scientists in the US and UK suggest that contrary to mainstream media stereotypes, those labeled “conspiracy theorists” appear to be saner than those who accept the official versions of contested events.’
New studies: ‘Conspiracy theorists’ sane; government dupes crazy, hostile

How US special interests use political technologies to keep the population fooled and under control

“As study after study and report after report has shown, the death of the old media has accelerated in recent years, with more and more people abandoning newspapers and now even television as their main source of news. Instead, the public is increasingly turning toward online sources for their news and information, something that is necessarily worrying for the war machine itself, a system that can only truly flourish when the propaganda arm is held held under monopolistic control.”
-Faking It: How the Media Manipulates the World into War

Medierne er – idéelt set – den Fjerde statsmagt –  vagthunden – men er blevet kuppet og er magtens skødehund, såkaldte presstitutes. Der er en grund til, at pressen bliver kaldt den fjerde statsmagt. Men det er en joke, som flere og flere bliver bevidste om. Og at medierne ikke skriver om mange  ting, at de fordrejer, censurerer, udelader eller manipulerer, er vanvittigt –  og hvem besidder positionen som den egentlige vagthund idag? Det gør hære af bloggere og analytikere på uafhængige websites –  hvert eneste sekund via internettet! Og DE er en voldsom kraft mod Big Brother og deres kastrerede skødehund; pressen.Vejen frem er at ‘deprogrammere’ sine dannelses- og uddannelsesskader ved observationer, logik og selvstudier, som mange akademikere f.eks. allerede har gjort. Men da dette er angstprovokerende for fangerne i Platons Hule at høre, er reaktionen oftest vantro, latterliggørelse, angst, aggression og irrationel kritik – en kritik der kan vise sig at være fatal i favør for Stockholmsyndrom og bødlernes fortsatte videnskabelige, økonomiske, politiske, og mediemæssige monopolisering. Men alt dette er krævende, så lad os hellere forblive i lykkelig uvidenhed, livet er kort, ‘hvad kan jeg gøre?’

Alternativet er at forblive i mørket som et menneske, der levede og døde i det 21. århundrede, men ikke fattede dybere baggrunde pga. kognitiv dissonans, hvad, hvem, hvor, hvorfor, etc
.

Jeg vil anbefale alle danskere at udskifte deres løgnagtige, latterlige medier, såsom TV2, DR, JP, Politiken, Berlingske, BT, EB, osv. med denne side, som er den mest alsidige og interessante website i DK: http://da.sott.net/ Den internationale: http://www.sott.net/ Du vil være bedre mentalt rustet til at forstå, hvad som foregår, når du har et sammenligningsmateriale, og ikke blive prisgivet nye falske påduttede mainstream-lamestream årsagsforklaringer!

Se også disse svimlende udviklinger de sidste par år:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Journalister, opinionsdannere, politikere og intellektuelle, som pure afviser vestlige false flags, m.m., og argumenterer imod det,  forbliver analfabeter, og de facto medvirkende til historieforfalskning, negligering af evidens, og bliver – bevidst eller ej – medvirkende til hvidvaskning af usande kausaliteter og falsk alibi for politisk højkriminelle og morderiske forbrydelser af en art, der kun kan betegnes, ultimativt, som forræderi mod sandhedsprincipper, historien, og hele nationers befolkninger.


Doumentationen er ikke længere negligerbar. Modus Operandi med false flag terror er deklassificeret i hobetal af regeringer selv! Dette og mange andre bullet points er basal ABC-pensum i Deep Politics, nærmest ‘overfladisk’ og ‘travesti’ for millioner af vågne mennesker med hjerte og hjerne, omend eksplosivt hvis befolkningerne blev bevidste om det.


Deep politics giver et helt andet perspektiv af observationer af årsager og virkninger –  i modsætning til inkompetence-teorien eller ’tilfældighedsteorier’. Dog sejrer vantro og benægtelse også i uddannelsesskadede akademikeres hoveder, for selvom overbevisende evidens er blevet præsenteret, fastholder de irrationelt en inkompetence-teori, som  giver krigsherrer og eliterne et falskt alibi, i og med, at dybere årsager til krigen, 9/11, Syrien, m.m.m. benægtes. Mange intellektuelle afviser på forhånd. Andre er totalt uvidende. Hvad enten det er det ene eller andet, er dette den farligste og dødeligste nyttige idioti!


'If you have nothing to hide, you have nothing to fear'....it's totally irrelevant what you think. If you're doing something that the government don't like, they will come after you, no matter what you think"   
- William Binney,  NSA whistleblower, en af verdens bedste kodeeksperter, supporter af Snowden
Kyllingerne - en Mefistofelisk Parallel, Platon og Schopenhauer


Der dræbes 800 millioner slagtekyllinger i Storbritanien hvert år. De er avlet til at vokse særligt hurtigt, og ofte dør de, fordi deres hjerte og lunger ikke kan holde trit med deres krops hurtige vækst. Nogle har forslået ”The Blind Chicken’-solution. Kyllinger der er blevet blinde pga. uheld, har muligvis udviklet sig til en stamme af laboratorie kyllinger, der ikke længere har noget imod at blive stuvet sammen så meget som normale kyllinger. Man overvejer at bruge blinde høns i fødevareproduktion, som en løsning på problemet med tætpakkede kyllinger i fjerkræ industrien. Det ville være mere humant at gøre høns blinde, end dem der kan se – hævdes det. Men senest, er der foreslået et nyt system til masseproduktion af kyllinger, hvor dele af fuglenes hjernebark fjernes, så de ikke oplever rædslerne ved deres omgivelser. Det er den “hovedløse kylling ” som løsningsmodel.

Dette ville indebære fjernelse af kyllingernes hjernebark, så at deres sanseperceptioner hæmmes, så at de kan blive producerede under meget tætpakkede forhold uden at opleve den associative stress, der normalt følger med tætpakkede forhold. Hjernestammen vil fortsat være intakt, så at de homeostatiske (ligevægtsbalancerende) funktioner kan fortsætte.

Da de vil være ophængte i høje lodrette strukturer som holder dem på plads, dvs. ubevægelige, vil elektriske chok sørge for muskelvæksten, så at kyllingernes vækst kan fortsætte som ‘normalt’

Grunden til dette forslag er tiltagende efterspørgsel på kød og specielt dette:

“for at forbedre kyllingernes velfærd ved at desensitivisere dem overfor den ubehagelige virkelighed af deres eksistens” [statens bedrag, medicinalindustrien, vacciners farlighed, hemmelig statsterror, false flags, manipulationer og grusomheder ad nauseam]


Er det i øvrigt derfor, at DR ikke må sende for mange ‘negative nyheder’ om udlandet til danskerne?
“After this “desensitisation”, the chickens could then be stacked into huge urban farms with around 1,000 chickens hooked up to each large vertical frames — a little like the network of pods the humans are connected to in
The Matrix .Læs resten i Wired
Vi er - mht. vacciner, medicinalindustriens svindel, stats-sponsoreret terror, false flags, mainstream mediernes udeladelser, censur, manipulationer, m.m.m. - i gang med Schopenhauers 1. og 2. fase.
"Fangen vender tilbage til hulen for at informere fangerne om, at de er fanger. De tror ikke på ham. og truer med at slå ham ihjel, hvis han forsøger at sætte dem fri
- om Platons Hule og Sokrates

Enhver sandhed passerer gennem tre stadier, før den erkendes: Først latterliggøres den, så modarbejdes den voldsomt, dernæst anses den for indlysende.
- Schopenhauer
De som befinder sig i 3. og sidste stadie, er de undslupne fanger I Platons Hule, som skal stå for skud fra de tilbageblevne selvmorderiske og morderiske fanger, som stadigvæk befinder sig i 1 og 2. stadie.

Derfor den aggressive modstand fra fra venners og bekendtes side, når de bliver præsenteret for info som er i modstrid med, hvad de har lært [blevet påduttet]. Intensiteten i diskussionen kan læses som markør for at vi er i 2. fase, og at polariseringen mellem fangerne i 1. og 2. fase på den ene side, de blinde kyllinger - og de opvågnede with eyes wide open i den 3. fase på den anden side, er blevet større.

De opvågnede i Platons Hule er de sidste 3. stadie i Schopenhauers dictum, og derfor de første, som står for nedrivingen af det gamle paradigme - og opbygningen af det nye paradigme. Som med så meget andet...

"In the beginning of a change the patriot is a scarce man, and brave, and hated and scorned. When his cause succeeds, the timid join him, for then it costs nothing to be a patriot." [eller pioner]
- Mark TwainKyllinge-parallellen blegner ved siden af den virkelige verden, hvor millioner af mennesker går til grunde pga. en psykopatisk elite, men vanviddet er, at de godhjertede uddannelsesskadede autoritetstro mennesker i Schopenhauers 1. og 2. stadie, beskytter de selvsamme mennesker som dræber dem for magt og profit (Big Pharma, omstyrtning af samfund ved false flags, invasioner, krige,etc). 'DK-Hobbiter' er måske lidt undskyldt, da vi qua vores troskyldighed ikke er skikkede til at forstå det, men således bliver vor blindhed, vantro og skepsis, noget som tjener eliten godt.

Det er værre end Stockholmsyndrom, for dér ved gidslerne i det mindste, at der er en gidseltager.

Vi er i en situation, hvor de uafvidende ofre (kyllinger) – for krigsherrernes og elitens perception management – har internaliseret elitens verdensbilleder, i vidt omfang – indenfor politik, medicin, økonomi, jura, psykologi, m.m. – skabt af elitære tænketanke, hvis verdensbilleder er designet til at beskytte eliterne, som ofrene/gidslerne ikke tror eksisterer – alt imens gidslerne, de morderiske og selvmorderiske fanger i 1. og 2. stadie, samtidigt angriber de vågne mennesker (der befinder sig i det 3. stadie) som forsøger at befri dem, fordi gidslerne (kyllingerne), pensum papegøjerne, ofrene, foretrækker at forblive 
desensitiviserede overfor den ubehagelige virkelighed af deres

eksistens”

                         

                          Symbolsk billede på desensitivering, bogstaveligt billede på fremtiden, eller nutiden? Eller alle tre?

Kyllingerne har ikke en chance, det har vi – alligevel handler de fleste som de blinde høns, nyttige farlige idioter, der forsvarer bødlerne, så det er værre end eksemplet med kyllingerne.

'The supreme mystery of despotism, its prop and stay, is to keep men in a state of deception, and cloak the fear by which they must be held in check, so that they will fight for their servitude as if for salvation.'
– Baruch Spinoza
Og den episke perverse ironi er: De godtroende ofre og benægtere angriber de mennesker som ønsker at befri ofrene, mens de forsvarer eliten pga. uvidenhed – selvom benægterne bliver angrebet af de samme eliter, de antager for at være ikke-eksisterende. Dette digt understreger groteskheden ved vor tid.Polariseringen mellem de opvågnede og de blinde høns fortsætter.

Idag er ratioen mellem 1. og 2. vs 3. fase flyttet i favør for den sidste. Flere er vågnet op til det 3. stadium. 
Det vil kun blive værre og mere polariseret på alle mulige områder, før vi når ind i Schopenhauers 3. fase.


Something's gotta give...sooner or later..


Kognitiv Dissonans, Double-Think & Stockholm Syndrom

http://image.slidesharecdn.com/georgeorwell1984-111103215114-phpapp02/95/george-orwells-1984-11-728.jpg?cb=1320357771

Kognitiv dissonans er ubehaget ved at blive konfronteret med viden som er i modstrid med det man ‘kender’. Vi kan sikre kognitiv konsonans (undgå kognitiv dissonans der kan være angstprovokerende) ved at undgå informationer, der strider mod den viden 'vi har' i forvejen. Kognitiv dissonans er resultatet af selve konditioneringen. Konditioneringen, autoritetstroen, trancen, betyder oftest, at ethvert modsætningforhold, som mentalt burde gennemskues som modsætning, ikke bliver gennemskuet, hvilket er double-think, og som er grunden til, at kognitiv dissonans ikke opstår eller ikke er vedvarende (fordi man falder tilbage i double-think).

Double-think er det modsatte af kognitiv dissonans:

"Somewhat related but almost the opposite is cognitive dissonance, where contradictory beliefs cause conflict in one's mind. Doublethink is notable due to a lack of cognitive dissonance — thus the person is completely unaware of any conflict or contradiction."
-Doublethink- Wikipedia, the free encyclopedia
Hvis man udfordrer double-think-trancen på sokratisk metodisk vis, ved at præsentere modsætningsforhold mellem indbyrdes modstridende, logisk uforenelige forklaringer på et fænomen, hvor kun én af disse kan være sand, forsøger man at ophæve double-think. Kognitiv dissonans hos tilhørerne vil oftest opstå som første reaktion.

Personen der udfordres på verdensbilledet, må så vælge en position; enten fortsat rationalisere deres gamle double-think position (hvilket i værste fald er lig med nyttig idioti, stockholmsyndrom, komiske ali, etc.) eller - foranlediget af den momentane kognitive dissonans - ende op i en ny position, hvis den gamle ikke holder i retten, men dette resulterer i yderligere uvished og utryghed, da erkendelsen af modsigelsen kun avler flere spørgsmål, som man ikke umiddelbart kan besvare (eksempel: hvorfor har Big Pharma, regeringer, massemedier manipuleret i så morderisk grad som de har?).

Som oftest foranlediger dette folk til på desperat vis at fastholde double-think for at slippe for uvisheden og ængsteligheden.                       http://hisheavenlyarmies.com/wp-content/uploads/2014/08/00001j-edgar-hoover-fbi-director.jpg


Som tendens (eller generelt) godtager man det som er i overenstemmelse med massemediernes fortælling, med skolingen, uddannelsen/uddannelsesskaden, konditioneringen, landkortet, og frafiltrerer – bevidst elle ubevidst – det som ikke findes på kortet. Man forveksler landkortet med landskabet – det som erkendelsesteoretikeren Gregory Bateson kaldte error in logical typing. Dette er også forklaringen på, at de fleste reagerer med vantro og ubehag, når de bliver konfronteret med ny information, som er uforeneligt med det de ‘ved’ (kognitiv dissonans), det som de er blevet fortalt, uddannelsen, staten, etc.                   https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f1/4d/20/f14d2016203fa15cd743064a4938e773.jpg


Konfronteret med påstande om, at Big Pharma, staten og medierne manipulerer, så er disse årsagen til de emotionelt reaktive negative reaktioner, når den kognitive dissonans melder sig, og derfor oftest øjeblikkelig kontra-forsøg på invalidering (‘det passer ikke’) af den nye information gennem rationalisering, forsvar af ugyldigt verdensbillede – og derfor fejl i logisk typologi; forveksling af landkortet (det man ‘ved’) med landskabet.

Stockholmsyndrom melder sig, og til sidst – i den sidste fase før verdensbilledet kollapser – vil Komiske Ali-argumenter komme på banen (man benægter det åbenlyse).Der er mange logiske fejl indenfor et utal af områder pga tilpasning af landskabet til landkortet. Vi benægtede at Irak ikke havde WMD, fordi vi fik fortalt at de havde det. Det var en løgn  - det kostede millioner af Irakere livet og uhørt lidelse for endnu flere.


Et illustrerende citat i denne sammenhæng, kan kaste lys over årsagen til skepsis, samt trygheden ved det familiære:

“Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod dets instinkter, vil det undersøge det grundigt, og nægte at tro på det medmindre bevisbyrden er overvældende. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der tillader en grund til at handle i overensstemmelse med dets instinkter, vil det acceptere det uden det mindste bevis’
- Bertrand Russell
Russels udsagn er ligeså gyldigt, hvis man erstatter ordet “instinkter” med følgende ord i denne omformulering:

‘Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod massemedierne, autoriteten, lægen, regeringen, det ‘almene’ verdensbillede, etc., vil det [i allerbedste fald] undersøge det grundigt, og medmindre bevisbyrden er overvældende, vil det nægte at tro på det. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der er i overensstemmelse med uddannelsen, massemedierne, autoriteterne, regeringen, det almene verdensbillede, vil det acceptere det uden den mindste bevisførelse.’


https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/3c/5f/bc/3c5fbc7640b3d46397c4bc8c169932d5.jpg

Vores forståelseshorisont i Vesten, specielt i Skandinavien, er bevidsthedsmæssigt langt, langt væk fra denne mørke virkelighed (Big Pharma's løgne, statens løgne, false flag statsterrorisme, etc.) - alt imens disse realiteter betragtes, ved en tragisk skæbnens ironi, som totalt uvirkelige, hvis de overhovedet er på radaren.

Derfor er de fleste nærmest konditionerede til udifferentieret, og over en kam at fejlbedømme disse realiteter som fiktive (kognitiv dissonans). Og at opstille stråmandsargumenter som tjener som psykologisk forsvarsmekanisme mod en underliggende angst for at blive trukket ud af den (u)virkelighed man ”kender”.

Følgelig grunden til, at prædikaterne ”konspiranoia”, ”vås”, etc. helt autonomt slynges ud (og mange akademikere er ingen undtagelse, tværtimod er uddannelsesskaden hos dem størst qua indoktrinering af det selektive papegøje pensum). Det er rationalisering som følge af kognitiv dissonans.


http://schoolingtheworld.org/wp-content/uploads/2011/12/chomskypic.jpg
Ifølge Einstein, var det eneste som kom i vejen for hans læring, hans uddannelse, og Noam Chomsky sagde, at uddannelse er en form for påtvungen uvidenhed, Bertrand Russell; at mennesker ikke er født dumme, men bliver dumme af uddannelse. Pensum er meget selektivt.


'It is to be expected that advances in physiology and psychology will give governments much more control over individual mentality than they now have even in totalitarian countries. Fichte laid it down that education should aim at destroying free will, so that, after pupils have left school, they shall be incapable, throughout the rest of their lives, of thinking or acting otherwise than as their schoolmasters would have wished... Diet, injections, and injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible. Even if all are miserable, all will believe themselves happy, because the government will tell them that they are so '
- Bertrand Russell
Kognitiv dissonans gælder derimod ikke den anden vej i samme grad, hvis overhovedet for de kritiske tænkere som har genemskuet de mange løgne [læs: vågne deprogrammerede logikere, dissidenter, etc.], da det påståes - via salonfæhige psykologiske og antropologiske forklaringer - at 'konspirationsteoretikere' har projektion, ønsketænkning, etc. som årsag - men dette er i sig selv et produkt af ulogisk rationalisering:

De fleste seriøse mennesker som til sidst accepterede 'alternative forklaringer', og efter lang tids research, havde til at starte med accepteret den langt mere emotionelt trygge officielle forklaring. Mange mennesker som er blevet 'omvendt' var initialt skeptiske overfor disse såkaldte 'konspirationsteorier.' Hvis det var ønsketænkning for deres vedkommende, kan man spørge sig selv, hvorfor en sådan pludselig kovending i overbevisning, en sådan horribel overbevisning, ikke er kontrabalanceret af den ønsketænking som siger, at Big Pharma og regeringen ikke skjuler noget? At ønsketænking skulle være bestemmende for disse overbevisninger (Big Pharma, statsterror, massemedieres manipulation, etc.) betyder jo, at de føler meget større ubehag ved sådanne forklaringer (at staten og medier er manipulerede i morderisk grad) - end den langt mere behagelige overbevisning (ignorant bliss) om, at de officielle forklaringer er sande. Det var på trods af ubehaget, at observationer og logikken overvandt indoktrineringen og autoritetstro. Der kan derfor ikke være tale om confirmation bias.

Af samme grund er Saul Bellows udsagn adresseret til de autoritetstro, ikke de anti-autoritære:

‘A great deal of intelligence can be invested in ignorance when the need for illusion is deep.’
- Saul Bellow
Desuden: confirmation bias/ønsketænkning, 'cyberbalkanization' 'crippled epistemologies' (Sunstein) skaber ikke virkelighed, når deklassificerede arkiver bekræfter logik og 'paranoide' obserationer after the fact!
”En ubekvem sandhed kan fratage livet mening, en løgn give det mening. Ingen har lyst til at høre, at de er blevet bedraget, og at de ikke er herrer over deres eget liv. … Sidst af alt ønsker vi at blive konfronteret med kravet om at opgive en livsstil, vi har kæmpet hårdt for at opnå. Livet er forvirrende nok i forvejen, en daglig kamp, som ikke gør os specielt åbne over for ubekvemme sandheder med dramatiske konsekvenser. Der findes som altid en sikker løsning på problemet med de ubekvemme sandheder. Dræb budbringeren. Fyr ham, ignorer ham, undergrav hans troværdighed eller fortæl ham, at han er stor fortæller, men en ringe journalist.”
- Carsten Jensen
Citatet ovenfor er sigende, for det er ingen overdrivelse at pointere, at det også kan overføres som en psykologisk forklaring på mange menneskers uimodtagelighed overfor påstande om det milltær-industrielle-teknokratiske komplex, massemedierne, Big Pharma's og regeringers forbrydelser, på trods af at dokumentation er forelagt

Parallelvirkelighedens er foreviget i de følgende klassiske 3 citater – kort kommentar:

‘The Matrix is a system, and that system is our enemy. When you are inside it, you look around and what do you see? Businessmen, Teachers, Lawyers, Carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are part of that system and that makes them our enemies. You have to understand that most of these people are not ready to be ‘unplugged’. And many are so hopelessly dependent on the system, that they will fight to defend it’
– Morpheus (Laurence Fishburne), The Matrix

“A really efficient totalitarian state would be one in which the all-powerful executive of political bosses and their army of managers control a population of slaves who do not have to be coerced, because they love their servitude. To make them love it is the task assigned, in present-day totalitarian states, to ministries of propaganda, newspaper editors and schoolteachers…. The greatest triumphs of propaganda have been accomplished, not by doing something, but by refraining from doing. Great is truth, but still greater, from a practical point of view, is silence about truth.”
– Aldous Huxley, Brave New World

‘They could be made to accept the most flagrant violations of reality, because they never fully grasped the enormity of what was demanded of them, and were not sufficiently interested in public events to notice what was happening‛
– George Owell, 1984

Man ser i de ovennævnte 3 citater en parallelvirkelighed beskrevet; på den ene side en verdensopfattelse som er konditioneret og ufri (alt imens den i selvopfattelse regner sig for fri, normal, etc.) – og en bagvedliggende virkelighed på den anden side, en art Deep Politics, hvor bevidstheden om dette, potentielt rummer kilden til frigørelse/afkonditionering fra den konstruerede spin-virkelighed, men som generelt ikke opfattes som spin og perception management (eller hvis den gør, ofte bliver fornægtet, latterliggjort eller rationaliseret).

Ikke kun sandhed, magt og kontrol er fællesnævneren for ovennævnte udsagn men de adresserer implicit også muligheden for en frigørende erkendelsesinteresse, der kunne bryde den kollektive hypnose, hvis man kunne forstå undertrykkelsens mekanismer.

Af samme grund har bevidstgørelsen af STASI-staten 2.0 og Darth Vader-imperiets fremmarch betydet, at Huxley- og Orwell-citater, Martin Niemöller, Martin Luther King, Den Hvide Rose, m.fl. gennemgår en renæssance i sig selv, og er eksploderet tiltagende i nyere tid – flittigt brugt af uafhængigt tænkende og dissidenter, som strækker sig over hele det politiske spektrum. Internet gennemhuller doublethink/doublespeak, hvis man er årvågen. George Orwell definerede “Doublethink” som evnen til at holde to modsatrettede overbevisninger i bevidstheden samtidigt, og acceptere dem begge.

Orwells doublespeak/doublethink lever profetisk i bedste velgående, og det at så mange millioner af mennesker er begyndt at gennemskue propagandaen, perception management-mindfuck, mediernes manipulation, er et udtryk for denne bevidstgørelse, og er i sig selv et udtryk for, at internet renæssancen gennembryder den ‘Goebbelske firewall’ (se længere nede).
                        Knowledge is Power - Igorance is Dangerous

Knowledge is power, hvad man ikke ved, kan skade dig. Hvad man ikke ved, kan ikke skade dem (som skader dig, mens du forsvarer dem – uhyggeligt grotesk og absurd), und so weiter…..

Hvad Voltaire og andre mente med dette udsagn (‘Cherish those who seek the truth but beware of those who find it.’ ), var ikke, at sandhed om løgne ikke findes – det gør de, og de kan afsløres og bliver afsløret konstant.

Lys (sandhed) findes i mørket (løgne), og nogle har altid båret det, mens de har samtidens pile i ryggen, for derefter at få genoprejsning….

Hvis man ikke tror tror på sandhed, tror man ikke på løgn heller.

Man kunne fremsætte den påstand, at frygten for ‘Stasi-Nazistaten’, Big Pharma, etc. kun hører til i den udannede, uvidende, ‘konspiranoide’, og forskrækkede del af befolkningen – med dertil hørende naive halvskolede røverer – men det er evident, at dette slet ikke er tilfældet, snarere tværtimod, og derfor ligger naiviteten og fordommene snarere hos de uinformerede, de følgagtige og autoritetstro.

https://honjii.files.wordpress.com/2010/04/republican-cri.png?w=550


Det er en dyd at være skeptisk og rationelt anlagt, men selv i de tilfælde, hvor intelligente mennesker er blevet præsenteret for exceptionelt kompetente og overbevisende analyser, er der mange, som afviser sandheden. Et af verdens største ugentlige nyhedsmagasiner, Newsweek, publicerede i 2009 en signifikant artikel, der på baggrund af sociologiske grundige undersøgelser forklarer, hvorfor mennesker i stor skala vedbliver med at tro på løgn som sandhed, selvom de er blevet præsenteret for bevisbyrde om det modsatte.

Det er altså nødvendigvis ikke manglende intelligens eller rationalitet, som er årsagen til den manglende erkendelse, revision, indrømmelse, etc., men snarere, at den manglende åbenhed overfor nye opdagelser — uanset hvor rationelle og indlysende – udgør den refleksmæssige hindring for det mentale kvantespring, som for langt de fleste er svært at foretage. Dette er historisk attesteret til fulde indenfor alle områder af viden.

Det er ofte attesteret, at den psykologiske barriere i form af kulturel hypnose, vantro, følgagtighed, og identifikation med det vante, udgør skyklapper der hindrer udsynet til nye sandheder. I denne kontekst er det sandsynligvis også den største hindring for de fleste menneskers modtagelighed overfor potentielt høj sandhedsværdi, idet konditionering og rigid identifikation med institutionernes uddannelse og massemediers socialisation, ideologier, m.m. er faktorer som blokerer for ny information, der kunne revidere den hidtidige status quo.

Det som er det mest groteske er, at godhjertede mennesker kan handle mod andre grusomt, uden at opfatte, at det de gør er grusomt, tværtimod; i selvopfattelse er det 'anstændigt' eller 'normalt'!

“Civil ulydighed er ikke vores problem. Vores problem er civil lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden har adlydt lederes diktater, og millioner er blevet myrdede pga. denne lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden, er lydige overfor fattigdom, sult, stupiditet, krig og grusomhed. Vores problem er, at folk er lydige, og at fængslerne er fyldte af sølle tyve, mens de store tyve leder landet. Dette er vort problem.”
– Howard Zinn


”Størstedelen af den vold mennesker har påført hinanden, er ikke de kriminelles eller de mentalt afsporedes værk, men påført af normale, respektable borgere… man kan gå så langt som at sige, at på denne planet, er ‘normal’ lig med sindssyg.”
– Eckhart Tolle
At være bøddel på sig selv og andre, uden at vide at man er bøddel - det er det mest absurde. De er per definition i deres handlings og adfærds konsekvens ofte farlige for andre - uanset om man mener det emotionelt fordømmende eller ej, så er sandheden tilbage! Nyttig idiot er ikke kun et nedsættende udtryk, men deskriptivt og neutralt sandt, når det er i overnesstemmelse med sandheden.

Perceptionsstyring, imitation, vigtige kollektive psykologiske barrierer, comfort zones, flokdyrsmentalitet - at mennesket, kollektivt og individuelt, er prisgivet konditionering og perception management i en uhyggelig grad, og at det slavisk irrationelt imiterer/reproducerer omgivelserne, er uigendriveligt attesteret ved Solomon Aschs eksperimenter allerede i 50erne, Stanley Milgram i 60erne (og gentaget mange gange i vor tid), Stanford fængselseksperimentet i 70′erne, og i nyere tid ikke mindst af Adam Curtis prisbelønnede serie af BBC-dokumentarer, specielt The Century of the Self og The Power of Nightmares, Scott Nobles fantastiske serie af dokumentarfilm, og ikke mindst Howard Blooms ypperligst mesterlige artikel ‛Reality is a Shared Hallucination', for blot at nævne nogle få.

Bullet Points  - en kort liste på sindssyge udviklingerMindst 262 millioner mennesker er blevet myrdede af regeringer i det 20. århundrede - og vi taler ikke om krig. Tallet for myrdede er 6 gange så stort, som antal dræbte ved krig...lad lige den stå et øjeblik...............

"this democide murdered 6 times more people than died in combat in all the foreign and internal wars of the century."
- https://www.hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM
"Democide is a term revived and redefined by the political scientist R. J. Rummel as "the murder of any person or people by their government, including genocide, politicide and mass murder."
- https://en.wikipedia.org/wiki/Democide

Den allestedsnærværende strukturelle vold, den statslige vold, den allestedsnærværende uerkendte ufrihed, de allestedsnærværende uerkendte overgreb, de allestedsnærværende uerkendte mord, tortur, specielt de subtile men dødelige overgreb, erkendes ikke. "Vi har det jo godt i den vestlige verden", hører jeg nogen sige.

Bulletpoints - en kort liste:


 • Democide, massemord og folkemord
 • 9/11 som inside job; de konstante phony krige mod terror som påskud for terrorkrige (Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, omvæltning af regeringer ved false flags, PSYOP, krigsforbrydelser, etc.
 • Vestlige efterretningstjenesters støtte til ISIS og Al-Qaeda. Se dette 
 • USA's og vestens støtte til neonaziers statskup i Ukraine, dæmonisering af Rusland med vanvittige løgne (The Big Lie) - NATO-tropper i øst-Europa, ekstremt aggressive manøvrer.
 • Psykopatiens normalisering - psykopati som udbredt socialkarakter
 • Bankernes forfærdelige pengeskabelse ud af gæld og luft - gældsslaveri fra vugge til grav ved fractional reserve banking, samt centralbankernes Booms and Busts
 • Den globale økonomis snarlige kollaps er ikke længere usandsynligt
 • Udryddelsen af middelklassen og små virksomheder - Monokulturens McDonaldisering
 • Corporatocracy/Oligarki/Kakistokrati - demokrati er en løgn
 • Medicinalindustrien (Big Pharma), patenter, monopolisering, økonomisk-døds-nekrofilitisk democide for profit - sterilisering, vacciner, m.m.
 • Efterretningstjenesternes stealth-døds-squad aktioner mod egne og andres befolkninger
 • Infiltrering af pressen, chikanering af pressen, massive uhyrlige løgne
 • COINTEL, assassinations, high-tech electromagnetic weapons, aflytning og overvågning en masse, kriminalisering, forfølgelse, chikane (denne Ted Talk er toppen af isbjerget), henrettelse af aktivister og sandhedssøgere.
 • False flag terror
 • CIA's drug trafficking, heroin, kokain m.m.
 • NDAA, annuleringen af Posse Comitatus, militarisering af politiet, planlagte B-planer for militær undtagelsestilstand
 • Udbredelsen af droner = dødsdroner
 • Ændring af nukleardoktriner; 'præventive' taktiske atomvåben, nylige traktatbrud ang. atomvåben og deres placering, nylig udstationering af mange nye atomvåben, Isarels sindssyge Samson Option, etc.
 • Mega-propagandistisk clockwork orange mind control, hjernevask af befolkningerne 24/7
 • Fracking - enorme miljømæssige og menneskelige omkostninger
 • Massemord på dyr hver dag, fortsat udryddelse, nye truede arter
 • Titusinder af menneskers konstante sultedød hver eneste dag
 • Den kemiske stealth-katastrofe i det 20. århundrede fortsætter i det 21. århundrede, destruktionen af biosfæren, havet, natur og miljø, forureningen af grundvandet og dit postevand , kemomedicin-rester fra urin/fæces i vandet, roundup, rester af lykkepiller/SSRI, herbicider, pesticider, fluor,  forureningen i fødevarer, havene, luften, jorden.
 • Øget hyppighed af naturkatastrofer, vejrforandringer, anomalier
 • Vandmangel og tørke
 • Radioaktiviteten, atombomber, udslip fra værker, Tjernobyl, Fukushima, atomaffald
 • Livsnedbrydende EMF, WiFi, mobilstråling, elektrosmog og smart meters hvidvaskes som 'sikkert' af industrien
 • Monsanto's monstrøse GMO, patenteringsforsøg på alt liv, kriminalisering af frø
 • Destruktive magtfulde entiteter: Bilderberg, Council of Foreign Relations, Trilateral Commission, Bohemian Grove, Skull & Bones, DARPA, Google (is Evil), Zionisme, Blackwater, Agenda 21, Codex Alimentarius, TPP baner vejen for Darth Vader imperiet,  +3000 Tavistock-mindfuck elitære og militære tænketanke. Ikke på radaren - verden er omvendt!
 • FEMA Camps
 • Klimaløgnen
 • Den forsætlige uddannelseskade, fordummelse og zombieficerende konstante løgne i pensum-papegøjeriet - skolen, universiteterne
 • Weather weapons, HAARP
 • Chemtrails
 • Breakaway Civilization
 • Systematisk undertrykkelse af cancerkure og fri energi i årtier. Se også dette
 • Ekstreme sexuelle overgreb på børn, omsiggribende politiker-pædofili, human sex trafficking, satanisme, snuff
 • Organ trafficking
 • Transhumanismens fremmarch, det post-humane u-menneske
 • Perception management, fortielse og rearrangement af stole på Titanic som damage kontrol, samt den hjernelamme hedonistiske orkestrering af dansen på Titanic's øvre dæk (entertainment zombieficering) - alt imens skibet brænder på de lavere dæk på afstand af de øvre bedøvede dækpassagerer, så at den frastødende stank fra de lavere dæk, ikke generer de øvre deluxe dæks hedonistiske passagerer ("deluxe" slaver), samtidigt som der bliver sparket nedad og mange ryger overbords i håb om, at Titanic ikke synker , etc., etc., etc............
Se også denne hardcore sindssyge liste

What's not to like?Zombieficering - Blissful Ignorance in Brave New World
Der er dog meget lidt kognitiv detektion, for massemediers udeladelser, løgne, censur, uddannelsesskade, konditioneringen, har resulteret i erkendelsens afstumpethed. De fleste af disse udviklinger er under radaren, mainstream lamestream er en del af årsagen.Spørgsmål: Hvor lang tid kan illusionen opretholdes før The Truman Show kollapser totalt...? Så længe mennesker ikke bliver direkte påvirkede af begivenhedernes gang qua egen uvidenhed (det gør de jo alligevel) og mangel på direkte sanseperception, qua manglende information evner i kognition og kausalitetstænkning?

Ovenstående bullet points er faktisk en meget sparsom beskrivelse, og såfremt den opleves som 'overdrevet', 'negativ', 'ekstrem', 'dystopisk', bør man måske spørge sig selv, om den først og fremmest ikke er sand, og om ens uvidenhed ikke er årsagen til kognitiv dissonans, og om negativiteten ligger i det beskrevne, ikke selve beskrivelsen. 


Ydermere; det dehumaniserede menneske oplever det psykopatologiske som alment, normalt, som normen, endda anstændigt, respektabelt, alt er omvendt - af samme grund opleves f.eks. artiklen 'En Verden der Forsvandt' og denne artikel af mange som 'dystopisk', 'negativ', 'fremmedgørende', selvom det er det beskrevne som er dystopisk, negativt, fremmedgørende beyond extreme insanity....

Den kollektive allestedsnærværende men uerkendte psykopatologi er normen, vanviddet er normen.

” De virkeligt hjælpeløse ofre for mental sygdom skal findes blandt de, der fremstår som de mest normale. Mange af dem er normale fordi de er så veltilpassede til vores livsform, fordi deres menneskelige stemme er blevet gjort tavs så tidligt i livet, at de ikke engang kæmper eller lider eller udvikler symptomer som neurotikeren. De er ikke normale i hvad man kan kalde den absolutte betydning af ordet; de er kun normale i relation til et dybt abnormt samfund, Deres perfekte tilpasning til dette abnorme samfund, er et tegn på deres mentale sygdom. Disse millioner af abnorme normale mennesker, som lever uden ståhej i et samfund, som de- hvis de var fuldt ud menneskelige væsener – ikke burde være tilpasset
– Aldous Huxley, Brave New World Revisited


Glenn Grenwald i The Guardian:
”Men det faktum, at gode, lydige borgere ikke selv opfatter undertrykkelsen betyder ikke, at undertrykkelse ikke eksisterer. Om et samfund er frit bestemmes ikke ved behandlingen af dets selvtilfredse, føjelige borgere – sådanne mennesker [nyttige idioter] er ikke angrebet af autoriteterne – men snarere ved behandlingen af dets dissidenter og dets marginaliserede minoriteter.....folk, der modsætter sig den naturlige menneskelige tendens til at følge, ære og adlyde den fremherskende myndighed, har typisk et meget anderledes syn på, hvordan et undertrykkende samfund er, end dem, der underkaster sig disse impulser. ...Fristelsen til at underkaste sig autoritet styrker den autoritære kultur ved at forvandle dets ledende institutioner til magtens tjenere, snarere end dem, der er sat til at holde magten i skak. Men værre er; det skjuler tilstedeværelsen af undertrykkelsen ved at sikre, at de fleste borgere, der vælger at følge, stole på og adlyde autoritet, ikke personligt oplever undertrykkelse og derfor ikke tror - nægter at tro - at den virkelig eksisterer” – fra den fremragende artikel: Film highlights the temptations and perils of blind obedience to authority Guardian,  Sunday 26 August 2012


På bekostning af sandhed skal staten og medierne sørge for, at folk selvfølgelig skal have det ‘hyggeligt og godt’ i lykkelig uvidenhed. Man bør tænke godt og grundigt over, hvem som drager fordel af denne uvidenhed, og hvem som bliver skadet.
Og lemmingernes zombiefircering, hedonisme, narcissisme, uvidenhed, godtroenhed, naivitet, apati – og ikke mindst vantro overfor påstandene fremført i denne og andre artikler – tjener krigsherrerne og eliten godt. Og hvordan ved vi alt dette? Gennem kontrasten af hvad massemedier dækker/ikke dækker VS den dokumentation vi får at vide via internettet selv.

Mange danskere har udtalt, at de kun læser danske aviser, for at studere udeladelserne løgnene og manipulationerne. Det er det som er betydningen af internettets magt, internetreformationen, når det er bedst, og at det gennembryder den ‘Goebbelske’ firewall (se forneden).Her i DK (og specielt Sverige) er uvidenheden værre end mange andre lande (og situationen, er langt, langt, langt værre end beskrevet i Carsten Jensens ellers gode artikel), for pga. autoritetstro overfor staten og medierne, er mange mennesker (mis)informeret af tandløs impotent eller direkte løgnagtig journalistik – og er derfor slet ikke kritiske, og de behøver ikke en fårehund, da de i lykkelig uvidenhed stiller sig skeptiske overfor denne artikels indhold f.eks.

Vi behøver ingen fårehund, da vi er vores egen fårehund, og arkitekterne bag statsterror, krigene, overvågningen, Big Pharma, m.m. må grine deres røv i laser, da mange borgere – pga. den internaliserede fårehund – er uvidende, og massemedierne er enten løgnagtige, følgagtige, uvidende, eller uddannelses-skadede, grænsende til Stockholm-syndrom eller Komiske Ali, specielt i vores fårede lille naive koloni i Norden.


"Ordinary men and women will be expected to be docile, industrious, punctual, thoughtless and contented. Of these qualities contentment will be considered the most important. - 'Although this science will be diligently studied, it will be rigidly confined to the governing class. The populace will not be allowed to know how its convictions were generated .. This is, of course, the superelite Utopia: a world into which the unthinking masses are seamlessly eased and entirely controlled, possibly without even realizing it —like cattle. '
- Bertrand Russell- DIRECTED HISTORY IS NOT CONSPIRACY THEORY - PART 2

Blot fordi resten af fåreflokken ikke kan se hegnet, betyder det ikke, at der ikke er et hegn – og det betyder heller ikke, at andre ikke kan se hegnet. Mens mange millioner af informerede dissidenter og whistleblowers ignoreres, latterliggøres, eller angribes af fårene, fortsætter internet-renæssancen ustoppeligt. En fåreflok kræver en fårehund, men mennesker holder hinanden på plads. De behøver ingen fårehund, fordi de har troskyldighed, blind lydighed og autoritetstro – de tror ikke at der er et hegn, og angriber ofte dem som påpeger det. Platons hule lever i bedste velgående.

‘Nyttig idiot’, ‘Får’, ‘Robotnik’, ‘Stockholmsyndrom’, ‘Lamestream’, ‘Lemming’, ‘Systemit’, ”Zombie’, ‘Pensum Papegøje’, ‘Café Kusse-Latte Kultur’, m.fl., er udtryk, der humoristisk, sarkastisk, eller nedsættende påpeger  det uhensigtsmæssige ved en bestemt adfærd, dvs. flokdyrsmentalitet, autoritetstro, lydighed, manglende selvstændig kritisk tænkning, m.m.

Man må dog holde in mente, at disse udtryk afspejler en polemisk taktik, som ultimativt i bedste fald er motiveret af omsorg og humanisme, for enhver adfærd, der blindt eller godtroende imiterer eller retfærdiggør,  er ultimativt farlig, også for andre mennesker, og det resulterer netop i indignation hos de informerede. Derfor disse udtryk, som ofte har en eklatant præcision og berettigelse, for når mennesker er på vej udover klippen, og andre følger med (lemminger), etc. er nyttig idioti er kort sagt uansvarligt og farligt! 
Af samme grund er disse udtryk for indignation brugt i højere grad, end nogensinde før, pga. delingen mellem de informerede vs de uinformerede.


"Den lykkelige slave gør den engagerede intellektuelle ulykkelig. Det er ikke til at udvikle en kritisk teori om den sociale virkelighed, hvis folk er tilfredse under omstændigheder, som skulle være dybt utilfredsstillende"
- Information om Honneth
Mike Adams har også lavet en hel artikel om dette, omend grovkornet: Zombies, Deniers, Sociopaths, Schemers and Protectors: The five dominant personalities you’ll encounter in a world gone mad


Som tidligere artikler har været inde på - omskrevet:

Fraværet af sansningen af [indlysende/åbenlys] vold får en til at tvivle på, om der overhovedet er tale om et totalitaristisk styre. Alle indbyggere virker lige tilfredse. Alligevel er totalitarismen tilstede i denne dystopi, inverteret totalitarisme. For al modstand og mulighed for og ønske om revolution er udeladt. Folk er lykkelige pga. den bedøvelse og uvidenhed, de lever i, men individet er opslugt i masserne, og individets rettigheder kan ikke håndhæves, da ingen konstaterer dem, og ingen konstaterer brud på dem, en inverteret totalitarisme. Derimod er denne lullen ind i uvidenhed og tilfredshed, som vi præsenteres for ideel fordi der slet ingen grund er til at gøre modstand, hvis man er tilfreds under omstændigheder og et slaveri, der burde skrige til himmelen af utilfredshed, men som ikke detekteres kognitivt som slaveri. Individet er uvidende, atomiseret og reduceret til konsumer-koma, og det finder dets identitet i den forsætligt elitestyrede uvidenheds ideologi og funktion.

'Lykkelige slaver er de bitreste fjender af friheden'
 - Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach

'Jeg satte tusind slaver fri, jeg kunne have sat tusind mere fri, hvis blot de vidste, at de var slaver'
- Harriet Tubman, heltinde under den amerikanske borgerkrig

Befolkningen er "lykkelig". Den er bedøvet i en lykkerus af forbrug, evig ungdom og behovstilfredsstillelse, og livet er tilrettelagt på en sådan måde, at enhver anledning til ophidselse er forsøgt fjernet via perception management og løgnagtige massemedier, og skulle der ske noget, der er svært for de tilfredse slaver, opfordres man eller drives til lykkepiller, nervemedicin, sprut, stoffer, shop-amok, iPad-iPod-iPhone-patologisk teknofili, pik, patter, sex, porno, Paradise Bordel, Vild med dans(k), TV, sport, fo'bold, konsumer-koma som soma, samtalekøkken, computerspil, café coma-latte-mentalitet, plasma-TV, ligegyldighed, robotisk liv, osv.Med andre ord; en excessiv egocentrisme, narcissisme, tankeløs hedonisme, uvidenhed, apati, brutalisering af følelseslivet, tab af kritisk tænkning og historiebevidsthed, degeneration af det intellektuelle, forherligelsen af afstumpelsen, pensum-papegøjeri, følgagtighed, autoritetstro og lydighed, uddannelsesskade, defaitisme, nihilisme, m.m.m.Når krigene ekspanderer, flere false flag indtræffer, endnu større flygtningestrømme rammer os, når de begynder at skære langt mere radikalt i dagpengene, pensionen, når inflationen rammer os, og benzinpriser, fødevarepriser, arbejdsløsheden stiger som fanden, rationeringsmærker til Brugsen, Irma, Fakta og Netto (foodstamps), m.m.  - og der ikke er råd til Playstation, iPorn-iPad og Cafe Latte-Coma kultur - vil vi så lægge os ned for IMF, en ny valuta (special drawing rights) og et centralistisk EU, med udsugning af statskassen og udkautionering af uansvarlige banker (som ikke må krakke) - vil vi stadigvæk, som hedonistiske sofakartoffel-indignados forlange vores egen yderligere slavebinding, så smerten over at være rykket ud i virkeligheden, fjernes, så vi kan fortsætte komforten, konformiteten, og festen i ignorant bliss mens Rom 2.0 står i flammer? At blive ved med at danse på Titanic til forræderiske violiner mens skibet står i flammer?
 

 »Dårlige tider! Det gider vi ikke tænke på. Vi drikker, danser og knepper ludere, til der ikke er flere penge.«  - Berlingske, 'Enden er Nær'

How can all this insanity end in anything but good?


Jamen, hører jeg, livet er skønt og dejligt, der er masser af lys, også i mørket, der er mange positive tiltag.

Ja, selvfølgelig er der lys og livsglæde, også under krige, det er en truisme, og heldigvis, men det er ikke pointen. Hvis de positive tilstande og tiltag ikke løser de negative, er det omsonst at bruge de positive truismer som "argument", når ingen kausalitet eksisterer (en art logical fallacy).

Om noget, er det pointen, at det er negativt ikke at se ovenstående bullet points, samt ikke at se dem for hvad de er: negative in extremis, umenneskelige, makabre, truende for menneskehedens trivsel og overlevelse. Dette er første forudsætning for at handle og ændre dem! Blissful Ignorance kan koste dyrt, hvis der ikke er en opvågning. [2]

At belyse dem er positivt, ikke at se på dem, ikke at erkende dem for hvad de er - umenneskelige - er negativt.

Og alt, alt for få erkender disse udviklinger. Hvis der var flere mennesker som turde erkende virkeligheden, så var vi ikke i denne vanvidssituation!

Et universelt princip, også i ovenstående sammenhæng:

“There is no coming to consciousness without pain. People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own Soul. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.”
- C.G. Jung

http://28.media.tumblr.com/tumblr_m01t148JNv1qfnu3lo1_400.jpg
Hvordan kan det være, at spydsspidsen af frihedsadvokater og retseksperter kan nikke genkendende til påstanden om, at DK er blevet til en STASI-stat, 1984 og Brave New World, når flertallet ikke kan? Betyder det, at flertallet lever under forhold, hvor slaveriet ikke erkendes som slaveri, men måske derimod ses som frihed?
Kan man kontrollere menneskers bevidsthed, og bilde dem ind, at de lever i ‘et frit samfund’ uden, at de gennemskuer, at det er et maskeret slaveri, inverteret totalitarisme, og derfor behøver man ikke et åbenlyst voldeligt dikatur?'[De vil] få folk til at elske deres trældom og producere diktatur uden tårer, en form for smertefri koncentrationslejr for hele samfund, så at folk vil få frataget deres frihedsrettigheder, men de vil snarere nyde dette fordi de vil være distraherede fra ethvert ønske om oprør gennem propaganda og hjernevask, eller hjernevask forstærket af farmakologiske metoder. Og dette synes at være den endelige sidste revolution' [for eliten]
- Aldous Huxleys forudsigelse om fremtiden, Tavistock Group 1961
"The ultimate tyranny in a society is not control by martial law. It is control by the psychological manipulation of consciousness, through which reality is defined so that those who exist within it do not even realize that they are in prison. They do not even realize that there is something outside of where they exist."
- 'Bringers of the Dawn'

Ikke at erkende overgreb og ufriheden i det, er dybt, dybt sygt og umenneskeligt, men da mange mennesker ikke erkender det, er de - emotionel dom eller ej er ikke pointen - zombificerede (eller sover om man vil), og de er derfor modstandere af friheden i kraft af at være lykkelige slaver, dvs. de kan ikke se ufriheden, slaveriet, tværtimod; de forsvarer slaveriet som frihed, og angriber dem som påpeger at de er slaver (Platon, Voltaire, et al ad infinitum). Så længe de ikke kan se ufriheden eller det ikke personligt opleves, eksisterer elefanten simpelthen ikke på deres perceptuelle og kognitive radar....det ville ikke være rart, og det at en sådan erkendelse ikke er behagelig, er en stor fordel for alle de ( i zombiernes optik usynlige syge magtens elefanter), der uanfægtet af zombierne træder både zombierne og ikke-zombierne til døde.

Så længe massemedierne, og den del af befolkningen, der tror på dem, fortsat er magtens medmisbrugere, nyttige idioter, eller uvidende ofre, er der ikke lys for enden af tunnelen for dem – de godtroende ofre for Stockholmsyndrom vil tro på regeringers og massemediernes løgne og manipulationer, selv hvis lyset i tunnellen er et modkørende tog, der ender med at køre dem over, lige indtil det går op for dem for sent, at de er blevet bedragede.

Der er dog store revner i Truman Show kuplen, og det er kun et spørgsmål om tid før den brister – perception management-mindfuck på masserne eller ej. Et paradigmeskift er igang og millioner vågner op hver uge nu.


Man kan lade hånt om alle disse ovenstående magtfraktioner, men det ironiske er, at de vil påvirke dit liv,(og har påvirket dit liv), din families liv, din socialisation, din uddannelse, dine tanker, etc., hvad enten du ved det eller ej. Du kan lade hånt om det, være uvidende, men du kan være sikker på, at disse ovenstående entiteter, som du er uvidende om, ikke desto mindre vil påvirke dit liv. Tankevækkende.


Edward Bernays, Freuds nevø, ophavsmanden til PR, faderen af spin og propaganda, udnævnt til en af de 100 mest inflydelsesrige amerikanere i det 20. århundrede, påvirkede politik og massepsykologien i en uhørt grad, bl.a. ansvarlig for at kvinder begyndte at ryge cigaretter. I 1917 etablereden den amerikanske præsident Woodrow Wilson "Committee on Public Information." Bernays, og andre arbejdede sammen om at påvirke den offentlige opinion henimod støtte til amerikansk deltagelse i Første Verdenskrig, som vist i Century of the Self.

At leve, troende sig ‘fri’, alt imens psyken i generationer er omkalfatret til at acceptere et maskeret, men morderisk slaveri som ‘frihed’ anno 2015, er måske den sorteste eksistens, den ultimative hån mod friheden og livet selv

Og det, at ovenstående fremstår som 'ekstremistisk' på mange - samtidigt med at destruktionen er langt værre end vi får at vide indenfor The Truman Show - er et udtryk for, hvor dybt patologien går, da konditioneringen og den uanfægtede allestedsnærværende kollektive psykopatologi har sat sig i menneskers psykiske knoglemarv, hvilket tjener det ahrimanske sorte væk fortræffeligt.
Så længe 'Saurons og Sarumans' diabolske modus operandi er uanfægtet, vil verden ikke være fri, sand, etc. - og det at folk arbejder, mediterer, danser og hygger sig, osv. er fint, men næppe pointen, da elite-psykopaternes eksistens og morderiske modus operandi, ikke anfægtes af positivitet, dans, livsglæde, eller hygge.

Parafrasering og omskrivning af Krishnamurti:

You dance on the Titanic while it's on fire and heading for the iceberg, you party while the house is fire, dancing on a funeral pyre

Så længe krigherrerne og eliten opererer i mørket uden offentlighedens belysning, er det slaraffenland for dem, og de takker zombierne således:

Our useful decrepit indoctrinated cretins and idiots, we couldn't have done it you, without your goofy, naive gullibility, your belief in governments and authority, your ignorance, your disbelief in dissidents and lethal scepticism against 'conspiracy theories', your fear of freedom, all without which we never could have achieved our power! Thx. Now, die, you useless eaters...

http://2.bp.blogspot.com/-nwjp3nQ-42M/URpER3cLKpI/AAAAAAAAjyo/McId_e-daR8/s1600/Public+ignorance+is+government+bliss.png


"Enhver som skulker fra arbejdet, ofrene, og de farer som hans folk må undergå er en kujon. Men ikke mindre er kujonen og forræderen, som forrår tankens principper til materielle interesser, som f.eks er villig til at lade magthaverne beslutte, hvor meget 2 gange 2 er. At ofre intellektuel integritet, kærlighed til sandheden, til nogen anden interesse, selv faderlandet, er forræderi. Når individet og sandheden - i slaget om interesser og slogans - er i fare for at blive deformeret, devalueret, og trampet under fode, er det vores pligt at modstå og redde sandheden; eller snarere stræben efter sandhed - for det er vores højeste trosbekendelse"
- Herman Hesse

Nogle flere case-stories - mere bundløs råddenskab og psykopati
Højtstående tyske nazistiske videnskabsmænd og efterretningsfolk, m.fl. blev bragt til USA under Operation Paperclip, blev givet nye identiteter, arbejdede for USA, CIA, NASA (bl.a Reinhard Gehlen )- og disse var medvirkende årsag til det berygtede MK Ultra mind control projekt i CIA (officielt deklassificeret), der morphede videre til Project Monarch, og Project Phoenix. Abby Martin interviewer Douglas Valentine om CIA's Phoenix Program i RT's afsnit. Valentine interviewede de CIA-folk som var involverede, og dét med CIA-chefens tilladelse, så det er ikke spekulation.


F
or at få hele konteksten med (poliovaccine, remote viewing, MK-Ultra LSD-eksperimentet i San Fransisco via prostituerede på uskyldige mænd, etc) er det bedst at starte ved tidskoden 14.02 her Interview med Valentine er fra 18:55.  Project Phoenix bliver brugt som blueprint for de store fusion centers i USA idag.

Anden variation af samme broadcast:


Mass Protests Ignored, Blueprint for War on Terror & Chemical Weapons Hotline:


Douglas Valentine via Lew Rockwell:

"The Office of Homeland Security would soon evolve into the Department of Homeland Security,with its Orwellian “fusion centers,” which are replicas of the Phoenix IOCCs and serve the same “intelligence” function. After 9/11, the influence of Phoenix proponents like Simmons, Kerrey, and Lawlor was crucial in reshaping America’s attitude in regard to conducting murderous, illegal Phoenix-style operations against civilians in foreign nations, and against dissidents at home. Such men and women are everywhere in positions of authority, threatening the democratic institutions we hold dear. I had warned against this development in the introduction to The Phoenix Program. As I said in 1990, “This book is about terror and its role in political warfare. It will show how, as successive American governments sink deeper and deeper into the vortex of covert operations—ostensibly to combat terrorism and Communist insurgencies—the American people gradually lose touch with the democratic ideals that once defined their national self-concept. This book asks what happens when Phoenix comes home to roost.”
http://www.lewrockwell.com/2014/07/douglas-valentine/cia-terrorism-brought-home/
Men Valentine går slet ikke dybt nok foroven på RT eller Lew Rockwell:

"The Phoenix Program: assassinating suspected VC sympathizers in a systematic manner worked well and is the blueprint for the current Black Operation targeting thousands of loyal Americans using state-of-the-art microwave and radio-frequency radiation weapons. [MK Ultra startede ud med de kemiske eksperimenter og morphede videre til elektromagnetisk warfare og mind control]
The motivation to suppress domestic dissidence and to assassinate loyal American opposition stems from the perception of dissent against the war as treason. This philosophy is stated very clearly in the Mind War paper written by NSA General, Michael Aquino." (Aquino er notorisk kendt i deep politics-research, officielt erklæret satanist, psykologisk warfare specialist, pædofil, torturbøddel og en mastermind i Project Phoenix, var Church of Satan-medlem, meget tæt på Anton Zandor Lavey, m.m.)
- http://mstmha.wordpress.com/2014/08/14/cia-black-ops-mind-control-mk-ultra-new-phoenix-project-organized-stalking-and-monarch/Mange efterretningstjenester er blevet prætorianske garder for en skånselsløs psykopat-elite i The Deep State. Godhjertede mennesker er fuldstændigt prisgivet psykopati, da det er næsten umuligt for dem at erkende, at psykopater kan finde på at udøve horrible gerninger, som de ikke selv kan finde på. Således bliver vort kognitive handicap qua vores godhjertethed til Stockholmsyndrom og det som er værre. Et fremtidssamfunds unge skal derfor have mindstemål af Ponerology som studie, og et studie i hvordan man detekterer psykopati, som fast pensum i en årrække. Bogen, 'Ponerology', et ekstremt vigtigt og uhyre sjældent værk, blev til under uhyre svære forhold, og mennesker er blevet myrdede pga disse studier: https://en.wikipedia.org/wiki/Political_ponerology 0.5 % er 35 millioner som stjernepsykopater. Hvor mange som er primære psykopater (født neurologisk irreversibelt hardwired som psykopater), og hvor mange som er sekundære (socialt konditionerede), er et godt spørgsmål. 2 procent af jordens befolkning betyder, at der er 140 millioner psykopater. Se også: Politisk ponerologi: en videnskab om ondskabens natur tilpasset til politiske formål og
Psykopatens trick: at få os til at tro at det onde kommer et andet sted fra


Ud af alt dette kan vi slutte, at det som startede med Project Paperclip, er indirekte og direkte ansvarlige i sekvens af begivenheder, ikke kun for CIA's hemmelige mind control eksperimenter, men blueprint for CIA's videre modus operandi i mangt og meget, og forfølgelsen af og hemmelig krigsførelse mod dissidenter i USA idag er resultatet af Project Phoenix; udarbejdningen af Homeland Security, Fusion Centers, elektromagnetisk/RF-krigsførelse mod krigsmodstandere, dissidenter, aktivister, prøvekaniner, m.m.m.

Efterretningstjenesterne i vesten/verden er blevet et vederstyggeligt anathema, prætorianske garder for en psykopat-elite, har opereret straffrit, gør det stadigvæk, er blevet monstre i en stat i staten med black ops, udfører false flag terror mod andre lande og destabliserer/vælter dem (Ukraine, Syrien, m.fl.), egne befolkninger og andres, er medvirkende til pengeafpresning, snigmord, organiseret pædofili, mikrobølge/EM/DEW-tortur, sex/kokain/heroin-trafficking, m.m. - alt imens folk ser vild med dans(k), og er blevet historieløse hedonist-zombier, slaver troende sig "frie", etc - det hele er så depraverende bundråddent kriminelt og korrupt to the core beyond belief.
De pseudointellektuelle analfabetiske uddannelsesskadede pensumpapegøjer på UNI, og andre (u)'informerede' diskuterer salonfæhige pseudo-idiotier og idiosynkraiser, alt imens folk intet får at vide via DR, TV2, Politiken, Berlingske, Jyllandsposten,osv. i deres dybt kretinsk lukkede Hobbit-land, samtidigt med at USA vassalen, Citadellet, opererer i undtagelsestilstand uden en kæft opdager det.... beyond insanity and grotesque.


Efterretningstjenesterne er blevet prætorianer-garder for the Deep State, m.m. Det er hvad som foregår i virkeligheden! Og en dag finder mange flere folk ud af, at DE har levet i cuckoo la-la land, og at DETTE er kausalitet i mangt og meget, uanset hvor uvirkeligt det tager sig ud nu. Det er ikke sværmeri men observationer, logik, krydsreferencer, deklassificerede filer, vidnesbyrd, m.m. der tæller over mange mange år.

Hvis du ikke er vred, forfærdet, eller bekymret, så sover du som et uvidende menneske eller er et menneske, hvis menneskelighed er gået tabt. Du tror nok partout ikke på alt dette - så du har intet at frygte. Sov da videre i lykkelig uvidenhed, som magtens uvidende nyttige idiot, statens yndlingsslave fra vugge til grav. Din apati - statens fordel, almenvellets destruktion. Øl, fo'bold, vild med dans(k), porno eller mindfulness som mindlessness, osv.


I øvrigt har Abby Martin kørt disse afsnit på Breaking The Set:
These 5 Censored Books Tell a History the Establishment Wants Hidden


To save you all time:

The Phoenix Program - Douglas Valentine
The Lords of Creation - Frederick Lewis Allen
Blowback - Christopher Simpson
Underground to Palestine - I.F.Stone
Hidden History of the Korean War - I.F.Stone
DuPont Dynasty, Behind the Nylon Curtain - Gerard Colby
'The terrorists attacks which will be launched in the United States will be blamed upon middle eastern religious fanatics, Christian fundamentalists, white supremacists, Patriots, or Militias. A more immediate result of these operations will be the increased use of military forces, weaponry, and equipment such as tanks and armored personnel carriers in civilian law enforcement, the suspension or elimination of Habeas Corpus, the elimination of jury trials, the attempted disarming of the American People, and the institution of martial law with show-trials conducted by a tribunal of judges.'
- William Cooper, 1998 (killed 2001), ex-member of the Office of Naval Security and Intelligence

“The government encouraged the manufacture and importation of firearms for the criminals to use. This is intended to foster a feeling of insecurity, which would lead the American people to voluntarily disarm themselves by passing laws against firearms. Using drugs and hypnosis on mental patients in a process called Orion, the CIA inculcated the desire in these people to open fire on schoolyards and thus inflame the anti-gun lobby. This plan is well under way, and so far is working perfectly. The middle class is begging the government to do away with the 2nd Amendment.”
- William Cooper, 1991, Behold a Pale Horse


Citater fra 1991 og 1998!


Internettet, den 5. statsmagt  
Internet eksponerer statens og pressens fortielser og manipulationer. Vi ser forræderiet og forbrydelserne i real-time, udenom de kontrollerede massemedier, og forståelsen af dette, er beskåret de mennesker, som er årvågne vel at mærke, og som skriver og er bevidste om substans, som er interessede i andre end sig selv, og som er med til at afsløre usandhed, bringe løsninger, etc.Løgnen kan kun opretholdes, så længe staten kan skærme folk fra de politiske, økonomiske og/eller militære konsekvenser af løgnen. Det bliver således af afgørende betydning for staten at anvende alle sine beføjelser til at undertrykke uenighed. Sandheden er den dødelige fjende af løgnen og derfor er sandheden statens største fjende.”
 –  Joseph Goebbels

Uanset om citatet kan spores til Goebbels eller ej, er det en perfekt illustration af situationen. Det er internet-renæssancen, der har gennembrudt – og stadig gennembryder  – den ‘Goebbelske firewall’ - og heri består den største trussel mod krigsherrerne, eliten, regeringer. Historikere vil i værste fald se tilbage på specielt de mange prominente intellektuelle, hvis selvforståelse som frihedens vogtere og vagthunde, kunne have advaret deres millioner af tilhængere -men i stedet – konfronteret med Deep Politics/Directed History – påtager mange sig rollen som nyttige idioter og gatekeepers qua vantro, uvidenhed, apati, og kognitiv dissonans, uagtet deres godhjertethed og brilliante evner ellers, etc.

Hvordan vil historien dømme dem, når det viser sig, at de tog fejl, og at der var langt dybere kræfter på spil?  Dette i sig selv et sandsynligt resultat af faktorer, såsom kognitiv dissonans og normalcy bias – den samme normalcy bias, som bidrog til eliternes perception management af masserne,censur, samt reetableringen af monopolistiske statsmedier, der ikke tillod afvigende forklaringer og protester, da mange dissidenter anklagede staten selv som ansvarlig for mange af de statslige fabrikeringer, terroroperationer og økonomiske manipulationer der – indtil internettets og internetreformationens fremkomst – havde kunnet operere parallelt i de såkaldte vestlige demokratier uden at blive eksponerede i stort omfang.
The Internet Reformation
http://www.thedailybell.com/definitions/params/id/2195/


Will The Internet Reformation Lead To A Global Political Reformation?
http://disquietreservations.blogspot.dk/2011/12/will-internet-reformation-lead-to.html


The Net Is Mightier Than The Sword – James Corbett at TED Talks
Since the rise of the internet people have changed from mere audiences into authors and editors. With pieces of technology small enough to fit the whole world into your pocket, a revolution might be on its way. The net is now mightier than the sword.
https://www.youtube.com/watch?v=i05m8w7rD_4


US Government has prepared a "Patriot Act" for the Internet 
The Future of the Internet: Lawrence Lessig, Joichi Ito and Phil Rosedale - The full video can be found here. Lawrence Lessig claims that the US government has prepared a type of Patriot Act that is in place should a major security event occur, a 9-11 type event. And just like the Patriot Act contains all sorts of new restrictions there is the fear that this I-Patriot Act will have many restrictions and laws that will limit the way the Internet is used:
https://www.youtube.com/watch?v=on4DPpN7GwQ


                       Screen Shot 2015-10-07 at 11.59.19 AM

The TPP's coming Internet censorship

http://www.intrepidreport.com/archives/16487


How the TPP Could Lead to Worldwide Internet Censorship
https://libertyblitzkrieg.com/2015/10/07/how-the-tpp-could-lead-to-worldwide-internet-censorship/


The Final Leaked TPP Text Is All That We Feared
https://www.eff.org/deeplinks/2015/10/final-leaked-tpp-text-all-we-feared


http://21stcenturywire.com/wp-content/uploads/2015/03/France-Internet-Censorship.jpg

Why the Free and Open Internet Is Never Going to Die
http://www.activistpost.com/2015/02/why-free-and-open-internet-is-never.html


Vi slutter som vi startede:
'What will happen when the American people, and those of other Western nations, emerge from their cocoon of denial and face the reality that their rulers are among the worst criminals in human history? Will the people follow their leaders’ example and lapse into lawless, psychopathic behavior? Will Western leaders “flee forward” by launching wars designed to conceal the bloody tracks linking them to past misdeeds? Or will the pathocracy be overthrown and replaced by something more humane?' On such questions hinges the future of humanity. Given the high stakes, you would have to be crazy not to help spread the truth, change the system, and save the planet'


http://boldlions.files.wordpress.com/2014/05/sheeple_baaaah_by_jbeverlygreene.jpg?w=940

All that is needed for evil to triumph is that good men do nothing. What are YOU doing?
_______________________


FODNOTER


[1] Eksempel på logiske fejl pga. konditionering og kognitiv dissonans

Tiilpasning af ‘landskabet’ til ‘landkortet’ – eksempler fra en diskussion jeg havde med en ‘klog’ fyr:


Min påstand: 'Mobiltelefoner er farlige!':

Konsumeren: ‘Mobiltelefoner er sikre, ellers ville de ikke være tilladte, der er lavet mange undersøgelser, bla, bla…”

Min Respons: 'I en iPhone’s menu – dybt begravet med meget lille tekst – advarer Apple om, at man ikke skal bære en iPhone i lommen.'

‘Apple warns customers to never use or carry an iPhone in your pocket’
http://consumers4safephones.com/apple-warns-customers-to-never-use-or-carry-an-iphone-in-your-pocket/ May 27, 2012


Konsumeren: “Jo, men det er jo godt og ansvarligt, at de advarer forbrugeren’

Pointen er her pludselig flyttet fra spørgsmålet om de er sikre eller ej, til at advarsel er godt – uden, at personen kan se, at målstolperne er flyttet/glidebane og red herring, nemlig spørgsmålet om skade i sig selv til, at advarsel om skade er godt og ansvarligt, alt imens vedkommende mangler erkendelse om, at den første påstand (‘Mobiltelefoner er sikre, ellers ville de ikke være tilladte) er modsagt af indrømmelsen af den anden ( “Jo, men det er jo godt og ansvarligt, at de advarer forbrugeren’) – og uden at kunne se, at dette er modsigende galmandsværk/fordummelse, point of irrelevance og uden at kunne se, at målstolperne er fjernet.).

Der er sikkert flere logical fallacies men Ignoratio elenchi, irrelevant conclusion, missing the point stikker frem.


Videre i dialogen:

Min Respons:(den EGENTLIGE grunden til advarsel): 'Firmaerne advarer ikke for forbrugerens skyld, men for at beskytte sig selv mod erstatningssager.'

“The companies want to legally protect themselves,” says Robert Cleveland Jr., a former FCC official who worked on setting the current cellular-phone radio-frequency standard.
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2029493,00.html

Se i øvrigt også, hvordan man finder en legal disclaimer dybt begracet i en iPhone’s menu – med meget små bogstaver: RT - Tidskode: fra 5:32


Videre i dialogen:

Konsumeren svarer: ‘Ja, men det skal de jo gøre – det gør ethvert firma jo’

Her er kæden hoppet helt af: Igen ser vi, hvordan, at diskussionen flyttes fra spørgsmålet om, at det er en advarsel som antages at afspejle beskyttelse, anstændighed, ansvarlighed, for forbrugerens skyld – en falsk antagelse – til at det nu pludselig bliver et spørgsmål om det ‘fornuftige’ i firmaets selvbeskyttelse, ikke beskyttelse for forbrugeren. Igen; ønsketænking pga konditionering, autoritetstro, mediernes udeladelse, og Bertrand Russells pointe, det samme som foroven, m.m.

Konsumeren hopper fra

1) benægtelse af farlighed – men konfronteret med Apple’s egen indrømmelse – til
2) skjult ubevidst accept af farlighed, qua forbigåelse af dette til
3) falsk antagelse om, at advarslen er til for forbrugerens sikkerhed, som så – konfronteret med, at advarslen skyldes firmaets selvbeskyttelse – ender op med
4) at firmaet selvsagt skal beskytte sig selv, som noget alment acceptabelt eller ukontroversielt

Han kan ikke se, at der springes fra de samtlige falske antagelser om, at det er ufarligt til > advarsel om fare er til for forbrugerens skyld til > . at det er ukontroversielt, at firmaet beskytter sig selv. hvilket er ønsketænking, point of irrelevance, ignoratio elenchi, stockholm syndrom, komiske ali, etc.

Han opretholder double-think. Årsagen er netop tilpasning af landskabet til et forudindtaget konditioneret landkort/verdensbillede, og dette må være årsag til logical fallacies i mangt og meget, her blot beskrevet med andre ord.

Sekvensen foroven viser, hvordan landskabet (virkeligheden) tilpasses til landkortet (verdensbillede, antagelser, ønsketænkning, m.m.), selvom det burde være omvendt. Ergo Stockholm-syndrom, nyttig idioti, komiske ali og andre retarderinger, der er farlige for en selv, og andre også. Sekvensen foroven er meget typisk for et bestemt segment af befolkningen, hvis tænkeevne er eroderet pga. konditionering..

[2] 
En sandsynlig Fremtid - opsummering (hvis flere ikke vågner op):
 • Flere phony terrorangreb i Europa - ISIS, al-qaeda, black ops 
 • Yderligere polarisering mellem indvandrere og de indfødte - del & hersk
 • Flere og udvidede beføjelser til efterretningstjenester, magtcentralisering
 • Militarisering af politiet - tropper på gaderne og bybilledet
 • Yderligere erosion af frihedsrettigheder, indskrænkning af bevægelsesfrihed
 • Mere overvågning og kontrol af befolkningerne
 • Restriktioner af internet ved lov, cyber attacks, restriktion af website, m.m.
 • Marginalisering af krigsmodstandere, dissidenter, 'afvigere'. etc.
 • Økonomisk forværring - EURO krise, Capital Controls, hyperinflation
 • Den økonomiske krises årsager maskeres via krigshandlinger
 • Offentligt annonceret undtagelsestilstand (som allerede skjult er på plads)
 • Krigen eskalerer - en stor begivenhed katalyserer dette 
 • Brug af taktiske atomvåben, og sandsynligvis strategiske
 • En større terror begivenhed som vil få 9/11 til at blegne (jvf. Cheney m.fl.)4 Scenarier

Ingen kender tidspunktet, men hvis tingene fortsætter i den retning, som de vestlige krigsherrer og eliter ønsker, så dikterer logikken, at mindst 4 følgende scenarier vil konvergere indenfor den samme korte periode (den katalyserende faktor kan være en udløsende false flag terror aktion), specielt når dollarens status som verdens reserve/petro-valuta begynder at vælte for alvor. Krigens start vil fungere som røgslør for årsager, og mudre vandene, når vi når the breaking point of no return.

De 4  konvergerende scenarier:

 • Krige og invasioner ekspanderer pludseligt (Mellemøsten, Syrien, Ukraine) – spillover effect til andre lande.
 • Internet –  false flag cyberattacks, sammenbrud, servere/websites, internet restriktioner ved lov

 • Økonomiske globale sammenbrudsscenarier

 • Drakoniske statslige tiltag eksekveres –  (yderligere) tab af frihedsrettigheder
Og det forventede modtryk:
 • Enorm global modstand mod krigen og ønske om fred –  protester og demonstrationer af en størrelse og omfang uden præcedens

 •  Innnovation i kommunikation, omgåelse af internet-restriktioner og censur, Deep Web, Darknet, PirateBox, lokale routere, omstruktureringer, protester, m.m.
 • Innovation i lokale valuta, Bitcoin, barter, selv-forsyning, gennembrud og spredning af fri energi-teknologier, solar, vind, vand, urban farming, biodomes, decentralisering og omorganisering af subsistens, fødevarer, energi, beskyttede lokalsamfund, etc.
 • Civil courage, millioner af NGO’er, formeringen af undergrundsgrupper, eksponering af eliten, protester, regeringers sammenbrud, etc.

Der er dog mange ukendte wild-card scenarier – positive og negative.

Et tænkt fiktivt og dramatisk uddrag fra fremtidens historikere – i lyset af den farligste nyttige idioti af dem alle – i konteksten af storkrig og Directed History/Deep Politics, i værste fald lyde:

“Mange prominente vestlige dissidenter gik langt, og eksponerede magtens mekanismer, men ultimativt svigtede mange af dem almenvellet, da flertallet af disse ligeledes fungerede som enten tavse stemmer, magtens ufrivillige gatekeepers, eller som nyttige idioter og villige redskaber. Manges forståelse eller fortolkninger gik nemlig ikke dybt nok mht. afgørende de begivenheder som gik forud for krigene, inkl. det monumentalt vigtige 9/11, der i starten af det 21. århundrede affødte ‘Krigen mod Terror’ som påskud for invasioner af mange lande, tab af frihedsrettigheder over hele verden (inkl. DK), og med mange millioners død til følge i de illegale krige, før den store katastrofe med taktiske atomvåben i Mellemøsten endelig indtraf i kølvandet på de vestlige efterretningstjenesters endelige og mest destruktive false flags og black operations.

Mange vestlige landes befolkninger blev overvældet af de voldsomme undtagelsestilstande, flygtningestrømmen fra mellemøsten, hyperinflationen, og manglende kendskab til internet-restriktionernes virkelige årsager, og var i liden grad bevidste om, at de blev vildledte. Marginaliseringen og latterliggørelsen af et voksende mindretal af højtråbende deep politics-dissidenter, kunne forklares ved, at flertallet var uvidende om eller nægtede at tro på deres analyser og redegørelser, og som ande fremtrædende intellektuelle opinionsdannere miskrediterede – eksempelvis her. Omend mange af disse deep politics-analyser allerede var validerede af talløse organisationer, akademikere og observatører i starten af det 21. århundrede, var mange mennesker uvidende om dette , og flertallet af  politikere og massemedier nægtede at tro på disse årsagsforklaringer og påstande, som eftertiden nu har bekræftet som sande'

På grund af opvågningen i menneskeheden via internetrenæssancen, virker det derimod, som om narrativet i bedste fald – i en ultra kort letbenet, måske naiv version – i bedste fald er følgende:

'3. verdenskrig blev afværget i tide og tilskrives bevidstgørelsen om usandheden i de vestlige mediers og krigsherrers officielle narrativ. Mange befolkninger var via internet renæssancen vågnet op til mediernes og politikernes usandheder og inkompetence, hvilket i starten af 20'erne resulterede i omfattende sandhedskommissioner, revisioner, og reformeringer i de vestlige landes politiske, institutioner, regeringssystemer, efterretningstjenester, m.m.'

Anthony C. Sutton skrev:
‘In his view, the only solution to prevent such abuse in the future was that “a majority of individuals declares or acts as if it wants nothing from government, declares it will look after its own welfare and interests”, or specifically that “a majority finds the moral courage and the internal fortitude to reject the something-for-nothing con game and replace it by voluntary associations, voluntary communes, or local rule and decentralized societies”
http://en.wikipedia.org/wiki/Antony_C._Sutton

Ovenstående fremstår usandsynligt og karikeret, formentlig pga. normalcy bias.Man skal relatere sig til fremtidige sammenbrudsscenarier, noget som  ikke har nogen erfaringsmæssig og sansemæssig præcedens i individet (de som oplevede børskrakket er 90-100 år nu, og ikke mindst; var blot teenagere dengang). Det kognitive fortæller om fremtiden, men folk oplever det som uvirkeligt (qua manglende præcedens, erfaring og sansning), dertil er der massehypnotisk falsk bekræftelse (da de fleste handler som og tror på, at Kejseren har tøj på, autoritetstro, Stanley Milgram, osv.) i og med, at flertallet virker 'sunde og fornuftige', og specielt normalcy bias. Det virkelige fremstår uvirkeligt, og det uvirkelige fremstår virkeligt.


_______________________LINKS OG RESSOURCER:
 
Kommentarer