Den 4. statsmagt er død II

Civilisationens Sammenbrud & Gennembrud

af ChaosNavigator

“To subdue the enemy without fighting is the highest skill.”
- Sun Tzu, The Art of War

"The powers that be not only try to control events, but they try to control our memory and understanding of these events, which is part of controlling the events themselves."
- Michael Parenti

'But there is a price for telling the truth. Professional journalists committed to truth in media are invariably penalized by their corporate employers. They are pressured into accepting media disinformation as routine, as part of the job. They are encouraged to skim the surface or to convey half truths. This system rewards mediocrity. Lying brings fame, funding and career advancement. Those who refuse to abide by the standards of the mainstream media are fired, blacklisted and their prospects extinguished. Journalists who have the courage to say the truth find themselves marginalized and excluded, and therefore often driven into poverty. Indeed, a considerable number of journalists who contribute to Global Research find themselves in this predicament'
- Global Research
Den Fjerde Statsmagt er Død – Internettet gennembryder den Goebbelske firewall af elitens og massemediernes løgne
Internet er den virkelige 4. statsmagt – måske skal man kalde det den 5te, for den 4. er død, og har været det længe, hvilket er den egentlige grund til forsøg på restriktioner af internet, fordi internet er farligt for eliten  -  noget som er nævnt af højtprofilerede CIA-analytikere såsom Ray McGovern, Robert David Steele, og vidt forskellige skarpe iagttagere i tiltagende grad.

"As study after study and report after report has shown, the death of the old media has accelerated in recent years, with more and more people abandoning newspapers and now even television as their main source of news. Instead, the public is increasingly turning toward online sources for their news and information, something that is necessarily worrying for the war machine itself, a system that can only truly flourish when the propaganda arm is held held under monopolistic control."
-Faking It: How the Media Manipulates the World into War

Medierne er – idéelt set – den Fjerde statsmagt -  vagthunden – men er blevet kuppet og er magtens skødehund, såkaldte presstitutes. Der er en grund til, at pressen bliver kaldt den fjerde statsmagt. Men det er en joke, som flere og flere bliver bevidste om. Og at medierne ikke skriver om mange  ting, at de fordrejer, censurerer, udelader eller manipulerer, er vanvittigt -  og hvem besidder positionen som den egentlige vagthund idag? Det gør hære af bloggere og analytikere på uafhængige websites -  hvert eneste sekund via internettet!

Og DE er en voldsom kraft mod Big Brother og deres kastrerede skødehund; pressen.

Se evt. denne artikel også:  Project Censored, the Reality of World Government and the Masquerade of a 'Free Press'

‘Massemedierne, den 4. statsmagt, er den eneste af vore institutioner, der fungerer uden noget form for effektiv demokratisk kontrol [i teorien, ikke i praksis], idet enhver form for uafhængig kritik vendt mod den, ethvert forsøg på at skifte den ud, aldrig når en større offentlighed, ganske enkelt fordi en sådan kritik ikke har nogen chance for at blive udsendt i stor målestok.’
- Paul Virilio, “Krigen, byen og det politiske”, 1994

Men internettet har ændret dette, og forståelsen af dette, er beskåret de mennesker, som er årvågne vel at mærke, og som skriver og er bevidste om substans, som er interessede i andre end sig selv, og som er med til at afsløre usandhed, bringe løsninger, etc.

Det er også internet-renæssancen/den 5te statsmagt selv, der har afsløret, at Facebook bliver brugt som superbt dataminerings- og overvågnings-værktøj for CIA, NSA, at massemedierne udelader eller manipulerer, m.m.Enhver årvågen person in the know ved dette.

Spørg ikonet Richard Stallman f.eks. (man kan næppe finde en mere kvalificeret mand end ham), eller Julian Assange om Facebook, Google, Yahoo, som er spionværktøj for CIA. Eller spørg excellente ex-CIA dissidenter såsom Ray McGovern, Robert David Steele, m.fl. om historikken af statsterror, som du ikke kan læse i Berlingske eller Politiken.

Richard Stallman on Facebook (RT)

Se også blot de første par minutter: Richard Stallman’s talk on Digital Freedom   (London Bitcoin Conference 2012)

Det er internet-renæssancen, som har været afgørende for eksponeringen af de højkriminelle fraktioner i det millitær-industrielle komplex – som ustraffet var medvirkende til Oklohoma ,9/11, 7/7, krigen mod Irak, Afghanistan, Libyen, og nu Syrien, talløse covert operations og statslige false flag operationer, m.m.m.

Det er internet-renæssancen, der har gennembrudt – og stadig gennembryder  – den ‘Goebbelske firewall’-  og heri består den største trussel mod krigsherrerne, eliten, etc.

“Løgnen kan kun opretholdes, så længe staten kan skærme folk fra de politiske, økonomiske og/eller militære konsekvenser af løgnen. Det bliver således af afgørende betydning for staten at anvende alle sine beføjelser til at undertrykke uenighed. Sandheden er den dødelige fjende af løgnen og derfor er sandheden statens største fjende.”
- Nazi-Propaganda Minister Joseph Goebbels

Vi er inde i en fase, hvor hedonistiske uvidende naive DK-lemminger i The Truman Show bliver overvåget og datamineret via Google, Gmail, Youtube, Yahoo, deres fotos på Facebook bliver lagret i biometriske databaser, etc. – og alt imens de er optaget af Vild Med Dans(k), Svanekøkken, Ipod, Ipad, pat, porno, alko-koma-soma, lykkepiller,  etc. i konteksten af hedonisme, dekadence, og narcissisme, etc., er millioner af mennesker flygtet fra  Syrien på baggrund af en løgn og falsk flag terrorisme, noget som med meget stor sandsynlighed vil ende med en storkrig. Diplomatiet er spil for galleriet, da dette har været planlagt i lang tid.

Og lemmingernes hedonisme, narcissisme, uvidenhed, godtroenhed, naivitet, apati – og ikke mindst vantro overfor påstandene fremført i denne og andre artikler  – tjener krigsherrerne og eliten godt.

Og hvordan ved vi alt dette? Gennem kontrasten af hvad massemedier dækker/ikke dækker VS den dokumentation vi får at vide via internettet selv. Nogle danskere har udtalt, at de kun læser danske aviser, for at studere løgnene og manipulationerne. Det er det som er betydningen af internettets magt, når det er bedst, og at det gennembryder den 'Goebbelske' firewall.

Mere om internet rennæssancen fra den eminente blogger, The Excavator:
Will The Internet Reformation Lead To A Global Political Reformation?

Den 4. statsmagt, massemedierne er således kontrolleret på Goebbelsk vis i USA, og i mange andre lande, og er derfor død.

Her i DK er det måske værre, for pga. autoritetstro overfor staten og medierne, er mange mennesker (mis)informeret af tandløs  impotent journalistik - og er derfor slet ikke kritiske, og de behøver ikke en fårehund, da de i lykkelig uvidenhed stiller sig skeptiske overfor denne artikels indhold f.eks.

Vi behøver ingen fårehund, da vi er vores egen fårehund, og arkitekterne bag statsterror, krigene, overvågningen, Big Pharma, m.m. må grine deres røv i laser, da mange borgere  – pga. den internaliserede fårehund – er  uvidende, og massemedierne er enten løgnagtige, følgagtige, uvidende, eller uddannelses-skadede, grænsende til Stockholm-syndrom eller Komiske Ali, hvis de endnu engang tror på løgnen om krigen f.eks., og har dermed svigtet.

Så længe mange blot er optagede af Café-Kusse-Latte Kultur, i Berlingske- og Politiken-forsider, såsom ‘Tips om hvordan du stadig kan høre lyden fra TV når du spiser chips’ og lign., er der ingen fare for, at borgerne/slaverne vågner op.
Internet er den nye Gutenberg-reformation….så længe det varer.

Nok så mange internet killswitch effektueringer eller internet-omstruktureringer, vil ikke kunne få katten tilbage i sækken, da for mange mennesker er vågnet op -  irreversibelt!

Alt tyder desuden på, at den amerikanske Operation Mockingbird aldrig sluttede, men har raffineret sig selv lige siden, med statslige disinformations-kampagner, digitalt, etc.

De ‘konspiranoide’ viste sig at have profetisk ret i mangt og meget, og har fået enorm genoprejsning de sidste par år, specielt efter NSA-skandalerne og Edward Snowden. Nu er bevidstheden om STASI-staten 2.0  blevet tiltagende mainstream, dog tvunget primært frem gennem information via internettet selv – og ikke blot gennem lamestream medier, via NSA-skandalen, som kun giver smuler af info fra bordet, idet NSA-skandalen kun er toppen af isbjerget. En parallel gigantisk opvågnen er i gang.

Facebook, Google og Youtube, m.fl er en fantastisk platform, men noget af teknologien er proprietary, ejerne er de forkerte aktører, etc., for de opererer som STASI 2.0 på steroider, der ville gøre DDR, STASI, og Stalin misundelige. Og når man er blevet bevidst om dette (via internet selv), er man bedre stillet overfor valg. Knowledge is power, og derfor ønsker man at begrænse internet, og det er grunden til, at man overvåger det, og dataminerer for fuld kraft, mens Hr. og Fru. Hakkebøf nyder brugerfladen i dunkel uvidenhed om arkitekturen bagved, så de ikke får den galt i halsen.

Siden de højkriminelle fraktioner i det millitær-industrielle komplex/shadow government – som ustraffet var medvirkende til Oklohoma , 9/11, 7/7, krigen mod Irak, Afghanistan, Libyen, og nu Syrien, talløse covert operations and false flag operationer, m.m.m. -  stadigvæk er på fri fod, er det muligt, at en endnu større false flag er på beddingen, hvilket er blevet anticiperet flere gange ( The Excavator: The Next Inside Job: A Nuclear 9/11 ), specielt siden Minot-episoden i 2007  – se f.eks. Missing Nukes: Treason of the Highest Order

Der er mange mange historiske nøglebegivenheder, hvoraf mange af disse er 'alment pensum' på tværs af det årvågne spektrum  i det, der overordnet samlet kan kaldes the revisionist/directed history/truth/justice/deep politics-movement, som konstituerer et parallelt pensum af det, som anses for at være virkeligt signifikante begivenheder, årsager, etc., men som slet ikke er ‘pensum’/på radaren hos de såkaldt progressive mainstream kritiske uddannelses-skadede intellektuelle. massemedierne, m.fl.!

Parallel-pensum i deep politics og directed history er radikalt anderledes, ligeså er signifikante nøglebegivenheder, begreber, historie, kausalitet og epistemologi, m.m. Jeg er bange for, at danskerne – Hr. og Fru. Hakkebøf, værende ufatteligt naive, uvidende og troskyldige  – først fatter radikaliteten af det, som er foregået historisk meget sent i processen.

Også mange kritiske intellektuelle, endda visionære intellektuelle filosoffer, m.fl. kender ligeså lidt til hvor dybt the rabbit hole går, som almindelige borgere ang. deep politics, falsk flag statsterrorisme, m.m., hvilket betyder, at en specialiseret Habermas, Derrida, eller Bauman, kan have ligeså lidt bevidsthed om disse årsagssammenhænge, som menigmand Jensen. Dette er lykkedes pga. statens hemmeligholdelse, massemediernes manipulation og svigt, udeladelser i pensum, compartmentalization og stratificering af viden, flokdyrsmentalitet, autoritetstro, etc. Mange akademikere, kritisk tænkende og intellektuelle er derfor ligeså uvidende om Deep Politics, som den almindelige Hobbit [1]

Det har været muligt at skjule mange signifikante nøglebegivender i mange årtier, som f.eks. påpeget i denne eminente artikel:

Daniel Ellsberg: “Secrets … Can Be Kept Reliably … For Decades … Even Though They Are Known to THOUSANDS of Insiders

Mange konkrete årsagssammenhænge er således ikke sat på landkortet/den kollektive bevidsthed hos mange mainstream kritiske intellektuelle, hvis postulerede årsagssammenhænge  i disse henseender,  enten er overfladiske, delvise, udeladende, eller direkte usande. Vores radar er i mange henseender defekt - vores forståelse og historiebevidsthed delvis eller fejlagtig. Og fornægtelse af viden om dette  implicerer, at disse mainstream kritiske intellektuelle i værste fald forbliver nyttige idioter, gatekeepers, hvilket er vanvittigt.

Governments from Around the World ADMIT that they Carry Out False Flag Terror

Oftest vil sandhedsværdien af påstande, som forekommer for u-trolige blive betragtet som lav af mange mennesker. For journalister, ikke nødvendigvis pga. loyalitet overfor en bestemt redaktionel linjes krav om ”vederhæftighed” eller frygten for kollegial stigmatisering. Og generelt ikke fordi ræsonnementerne, der leder mod konklusionerne, nødvendigvis betvivles som ulogiske eller efterprøves (det når sædvanligvis ikke engang så vidt) -  men fordi de simpelthen forekommer for negative, for uvante,  for uoverskuelige, for trættende, for ubekvemme, etc.

Og når man f.eks. ridser indholdet af nærværende artikel op for bekendte, venner, familie, m.fl., bekræftes den (stereo)typiske reaktion i Hobbitland DK: Efter det indledningsvise splitsekund af studsen og vantro kommer reaktionen prompte, og rationaliseringerne affyres pr. refleks:

”Massemedierne/Økonomerne/Politikerne ved jo nok, hvad de gør, de er jo uddannede informerede mennesker”, ”Det er nok ikke så slemt”, ”De danske aviser har ikke skrevet om det – ergo er det løgn”, ”Dine kilder passer ikke”, ”Det er ude på overdrevet”, "ekstremt”, "umulig", etc. -  medmindre modtagerens uimodtagelighed, ligegyldighed og metaltræthed over for informationsbombardementet af generelle negative nyheder er sat ind for længst til, at det har nogen interesse (hvor den uformulerede danske følelse oversat ville  være: ”Det er for kedeligt”).

Følgende citat - taget fra den fremragende essayserie om journalistikkens vilkår skrevet af Carsten Jensen i Information -  kan til dels bruges som plausibel forklaring på apatien og vantroen over for den forfærdende kynisme, som tidsånden udviser:

”En ubekvem sandhed kan fratage livet mening, en løgn give det mening. Ingen har lyst til at høre, at de er blevet bedraget, og at de ikke er herrer over deres eget liv. … Sidst af alt ønsker vi at blive konfronteret med kravet om at opgive en livsstil, vi har kæmpet hårdt for at opnå. Livet er forvirrende nok i forvejen, en daglig kamp, som ikke gør os specielt åbne over for ubekvemme sandheder med dramatiske konsekvenser. Der findes som altid en sikker løsning på problemet med de ubekvemme sandheder. Dræb budbringeren. Fyr ham, ignorer ham, undergrav hans troværdighed eller fortæl ham, at han er stor fortæller, men en ringe journalist.”

Citatet er sigende, for det er ingen overdrivelse at pointere, at det også kan overføres som en psykologisk forklaring på mange menneskers  uimodtagelighed overfor påstande om det milltær-industrielle-teknokratiske komplex, massemedierne, og regeringers forbrydelser, på trods af at dokumentation er forelagt.[2]

“All this was inspired by the principle–which is quite true within itself–that in the big lie there is always a certain force of credibility; because the broad masses of a nation are always more easily corrupted in the deeper strata of their emotional nature than consciously or voluntarily; and thus in the primitive simplicity of their minds they more readily fall victims to the big lie than the small lie, since they themselves often tell small lies in little matters but would be ashamed to resort to large-scale falsehoods. It would never come into their heads to fabricate colossal untruths, and they would not believe that others could have the impudence to distort the truth so infamously. Even though the facts which prove this to be so may be brought clearly to their minds, they will still doubt and waver and will continue to think that there may be some other explanation. For the grossly impudent lie always leaves traces behind it, even after it has been nailed down, a fact which is known to all expert liars in this world and to all who conspire together in the art of lying.”
Adolf Hitler – Mein Kampf

Læs 3. del her:
Den 4. Statsmagt er Død - Del 3


____________________________________________

Fodnoter - uddybende kommentarer og betragtninger
[1] Generelt mangler bevidstheden om Deep politics, Directed history. Federal Reserve, fractional banking, central banking, false flag state terrorism ( der er en gammel forteelse, men en nyere bevidstgørelse, specielt efter Putins brev i The New York Times), DARPA, NSA-overvågning, CIA, City of London, Bilderberg, Council of Foreign Relations (CFR), Trilateral Commission (TLC), Bohemian Groove, Big Pharma, Tavistock Institute, massemediernes censur, etc. - i mange henseender arkitekter bag krige, uddannelsers udformning, kongemagere, m.m. - enorme magtfaktorer, som regnes som ikke-eksisterende, eller uden synderlig betydning af den vantro journalist eller Hakkebøf-Hobbiten, men som er fast 'parallel-pensum' for millioner af mennesker, der via internet og deklassificerede arkiver (FOIA), er blevet yderst bevidste om mange af disse enorme magtkoncentrationers virkelige indflydelse på historien. Internet-renæssancen er den sidste bastion for kommunikativ transparens og sandhed – hvis man kan finde den, men det bliver sværere for eliten at skjule, hvad der foregår.

"The Tavistock Institute has a 6 billion dollar fund and 400 subsidiary organisations are under its control along with 3,000 think tanks, mostly in the USA. The Stanford Research Institute, the Hoover Institute, the Aspen Institute of Colorado, and many others, devoted to manipulation of US as well as global public opinion, are Tavistock offshoots. This helps explain why the US public, by and large, is so mesmerised as to be unable to see things clearly and to react."
- Global Research  (DK er et lille land, som også massivt konditioneres af USA på mange måder)

Men at gennemskue begreber, faktorer og årsagssammenhænge, som ikke står i pensum på statskundskab, medicin, fysik, m.m. kræver en proaktiv selvstændig trods, observation og logik, dannelse og selvuddannelse.  Problemet er,  at mange ting som internet renæssancen har afsløret, simpelthen er for voldsomt historie-revisionistiske og provokerende i forhold til det "alment accepterede" verdensbillede, og går derfor imod mange ting som regnes for 'sikker' uantastet viden iblandt den mentalitet man nedsættende kan kalde ‛pensumpapegøje-mentaliteten‛ -  hvis uddannelse, dannelse og socialisation er blevet prægede af et anglo-amerikansk eurocentrisk universitetspensums selektive optagelse af det, som formenes at være sikker viden (videnskabeligt, politisk, historisk, økonomisk, etc.). Men som historisk kan vise sig, og ofte har vist sig at være censur, udeladelser, fejl, ‛uddannelsesskade‛, historieforfalskning, perception management, kontrol, indoktrinering, magtinteresser, m.m.

'Recent studies by psychologists and social scientists in the US and UK suggest that contrary to mainstream media stereotypes, those labeled “conspiracy theorists” appear to be saner than those who accept the official versions of contested events.'
- New studies: ‘Conspiracy theorists’ sane; government dupes crazy, hostile


Vejen frem er at 'deprogrammere' sine dannelses- og uddannelsesskader ved observationer, logik og selvstudier, som mange akademikere f.eks. allerede har gjort. Men da dette er angstprovokerende for fangerne i Platons Hule at høre, er reaktionen oftest vantro, latterliggørelse, angst, aggression og irrationel kritik - en kritik der kan vise sig at være fatal i favør for Stockholmsyndrom og bødlernes fortsatte videnskabelige, økonomiske, politiske, og mediemæssige monopolisering. Men alt dette er krævende, så lad os hellere forblive i lykkelig uvidenhed, livet er kort, 'hvad kan jeg gøre?'

Alternativet er at forblive i mørket som et menneske, der levede og døde i det 21. århundrede, men ikke fattede dybere baggrunde pga. kognitiv dissonans, hvad, hvem, hvor, hvorfor, etc.

Man kan lade hånt om alle disse ovenstående magtfraktioner, men det ironiske er, at de vil påvirke dit liv,(og har påvirket dit liv), din families liv, din socialisation, din uddannelse, dine tanker, etc., hvad enten du ved det eller ej. Du kan lade hånt om det, være uvidende, men du kan være sikker på, at disse ovenstående entiteter, som du er uvidende om, ikke desto mindre vil påvirke dit liv. Tankevækkende.

At leve, troende sig 'fri', alt imens psyken i generationer er omkalfatret til at acceptere et maskeret, men morderisk slaveri som 'frihed', er måske den sorteste eksistens, den ultimative hån mod friheden og livet selv - og den største tortur for de årvågne mennesker, der er i stand til at elske.


Kyllingerne - en mefistofelisk parallel til mennesker:

Der dræbes 800 millioner slagtekyllinger i Storbritanien hvert år. De er avlet til at vokse særligt hurtigt, og ofte dør de, fordi deres hjerte og lunger ikke kan holde trit med deres krops hurtige vækst.

Nogle har forslået"The Blind Chicken'-solution. Kyllinger der er blevet blinde pga. uheld har muligvis udviklet sig til en stamme af laboratorie kyllinger, der ikke længere har noget imod at blive stuvet sammen så meget som normale kyllinger.

Man overvejer at bruge blinde høns i fødevareproduktion, som en løsning på problemet med tætpakkede kyllinger i fjerkræ industrien. Det ville være mere humant at gøre høns blinde, end dem der kan se - hævdes det.

Men senest, er der foreslået et nyt system til masseproduktion af kyllinger, hvor dele af fuglenes hjernebark fjernes, så de ikke oplever rædslerne ved deres omgivelser. Det er den "hovedløse kylling " som løsningsmodel.

Dette ville indebære fjernelse af kyllingernes hjernebark, så at deres sanseperceptioner hæmmes, så at de kan blive producerede under meget tætpakkede forhold uden at opleve den associative stress, der normalt følger med tætpakkede forhold. Hjernestammen vil fortsat være intakt, så at de homeostatiske (ligevægtsbalancerende) funktioner kan fortsætte.

Da de vil være ophængte i høje lodrette strukturer som holder dem på plads, dvs. ubevægelige, vil elektriske chok sørge for muskelvæksten, så at kyllingernes vækst kan fortsætte som 'normalt'

Grunden til dette forslag er tiltagende efterspørgsel på kød og specielt dette:

"for at forbedre kyllingernes velfærd ved at desensitivisere dem overfor den ubehagelige virkelighed af deres eksistens"

[Er det i øvrigt derfor, at DR ikke må sende for mange 'negative nyheder' om udlandet til danskerne?]

    Og videre:

"After this "desensitisation", the chickens could then be stacked into huge urban farms with around 1,000 chickens hooked up to each large vertical frames -- a little like the network of pods the humans are connected to in The Matrix.


Læs resten her i Wired

Bortset fra, at mennesker besidder en neocortex, der gør dem i stand til at forstå, hvad kyllinger ikke kan (skulle man tro), er forskellen i praksis ikke så stor, da Big Pharma slår os ihjel ustraffet (de slipper med bøder og fortsætter dødsmarchen). Se blot ét klip på MSNBC her - i 2006 blev det afsløret (video), at Bayer Corporation havde opdaget, at deres injektionsstof, var kontamineret med HIV-virus. Interne dokumenter viser, at efter at de 100% vidste, at stoffet var kontamineret, tog de det af det amerikanske marked - for så blot at dumpe det på de europæiske, asiatiske og latinamerikanske markeder og derved bevidst udsætte tusinder, de fleste af dem børn, for de levende HIV-vira. Dokumenterne viser, at FDA sammen med Bayer i al hemmelighed fortiede skandalen og tillod det dødbringende stof at blive distribueret på verdensplan. Ingen i Bayer-ledelsen blev nogensinde konfronteret med anholdelse eller retsforfølgelse i USA.

Den engelske forfatter (og tidligere efterretningsagent for MI5 og MI6) John Le Carré udtalte, da han lavede research til sin bog “The Constant Gardener” (som beskriver medicinalindustriens ekstreme udnyttelse af et tredjeverdensland) - at hans roman er en nedtonet beskrivelse i forhold til realiternes verden.

Det er hæsblæsende chokerende, og hinsides enhver tvivl, at Big Pharma opererer som en mafia, og i den endelige analyse er den årlige billion-dollar industri i uhellig alliance med sundhedstyrelsen (FDA) i en signifikant grad. Det er i stor grad intet mindre end en forsætlig døds-nekrofilitisk mafia, der med extremt dyre ineffektive patenterede substanser er blevet en sindssygt destruktiv entitet på denne planet. Tusinder af deprogrammerede Ph.D'er vil skrive under på dette (must-see dokumentar)!

Dette er gammelt stof for folk in the know.

Den modus operandi som Big pharma, Big banks, Krigen mod terror, centralbankernes manipulation, m.m. kører i - er et specialiseret 'sub-pensum' i vores videns-stratificerede, specialiserede og compartmentalized samfund. Følgelig er 95% uvidende om disse parallelle ekspert-spor, der er dybe behind-the-user-interfaces, og selv mange læger kan kun tage ordene på indlægssedlen for pålydende, hvorved de bliver til uvidende pillepushere. Og endelig vågner man så småt i DK også nu:

Medicinalfirmaer anklages for mafiametoder | Nyheder | DRNu er ovenstående blot ét eksempel indenfor ét område ud af tusinder, og kyllinge-parallellen blegner således ved siden af den virkelige verden, hvor millioner af mennesker går til grunde pga. en psykopatisk elite, men vanviddet er, at godhjertede uddannelsesskadede autoritetstro mennesker beskytter de selvsamme mennesker som dræber dem for magt og profit (Big Pharma, False Flags, krige,etc).


DK-Hobbiter er måske lidt undskyldt, da vi qua vores troskyldighed ikke er skikkede til at forstå det, men således bliver vor vantro og skepsis, noget som tjener eliten godt.

Det er værre end Stockholmsyndrom, for dér ved gidslerne i det mindste, at der er en gidseltager.

Vi er i en situation, hvor de uafvidende ofre (kyllinger) - for krigsherrernes og elitens perception management - har internaliseret elitens verdensbilleder, i vidt omfang - indenfor politik, medicin, økonomi, jura, psykologi, m.m. - skabt af elitære tænketanke, hvis verdensbilleder er designet til at beskytte eliterne, som ofrene/gidslerne ikke tror eksisterer - alt imens gidslerne samtidigt angriber de vågne mennesker som forsøger at befri dem, fordi gidslerne (kyllingerne), pensum papegøjerne, ofrene, foretrækker at forblive desensitiverede for eksponeringen af den ubehagelige virkelighed.Kyllingerne har ikke en chance, det har vi - alligevel handler de fleste som nyttige farlige idioter, der forsvarer bødlerne, så det er værre end eksemplet med kyllingerne.


Dette er virkeligt ubegribeligt grusomt beyond insanity.

Og den episke perverse ironi er: De godtroende ofre og benægtere angriber de mennesker som ønsker at befri ofrene, mens de forsvarer eliten pga. uvidenhed - selvom benægterne bliver angrebet af de samme eliter, de antager for at være ikke-eksisterende.

Det er Psywar perception management overført på Platons Hule i det 21. århundrede, blot langt, langt værre, for at udtrykke det meget mildt.

"The ultimate tyranny in a society is not control by martial law. It is control by the psychological manipulation of consciousness, through which reality is defined so that those who exist within it do not even realize that they are in prison. They do not even realize that there is something outside of where they exist."
- 'Bringers of the Dawn'

Mennesker vil blive chokerede, når de opdager, at de blevet massivt løjede for, og massemedierne vil fremstå som Komiske Ali. Hvad der ikke er på radaren, er det mest magtfulde; sandhed - men falskheden promoveres mens sandheden censureres.

Snart kan eliten, krigsherrerne og massemedierne ikke længere opretholde illusionen, og systemets sande drakoniske natur vil blive eksponeret. Det sker hele tiden lige nu big time, mens der er 'Vild med Dans(k)' og grillkylling på Titanics øverste luksusdæk.

Folk må begribe de korrekte landkort (fortolkninger og facts) eller blive prisgivet farlig propaganda i vild forvirring, når Titanic-civilisationen og The Truman Show kollapser for alvor.

Men de årvågne vil ikke vente på 'Godot' forgæves (desværre). Eksponering og sammenbrud vil indtræffe, hvilket det allerede gør nu, mens Hobbitland DK endnu ikke mærker det så meget. Vi bliver de sidste til at fatte det.

“They’re not going to tell you that a collapse is coming. You’re going to have to see it for yourself. The government’s never going to tell you that it’s going to happen. These guys are never going to tell you the truth, because they can’t tell you the truth. Their job is to promote confidence, not to tell you the truth.”
- statement by hedge fund founder Kyle Bass

“Løgnen kan kun opretholdes, så længe staten kan skærme folk fra de politiske, økonomiske og/eller militære konsekvenser af løgnen. Det bliver således af afgørende betydning for staten at anvende alle sine beføjelser til at undertrykke uenighed. Sandheden er den dødelige fjende af løgnen og derfor er sandheden statens største fjende.”
- Nazi-Propaganda Minister Joseph Goebbels

Snart vil for mange ændringer blive for åbenlyse for, for mange mennesker til, at man kan blive holdt hen i den Goebbelske afskærmning fra virkeligheden.

Et af de stærkeste præmisser, der forhindrer folk fra at vågne op, er den fejlagtige tro på, at regeringer og massemedier ikke ville lyve og bedrage i et så excessivt forræderisk og morderisk omfang som de har gjort.

Internetrenæsancen tordner fremad!

Vær beredt: The Truman Show er i færd med at kollapsel! Og det er ultimativt godt.[2] Et illustrerende citat i denne sammenhæng, kan kaste lys over årsagen til skepsis, samt trygheden ved det familiære:

"Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod dets  instinkter, vil det undersøge det grundigt, og nægte at tro på det medmindre bevisbyrden er overvældende. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der tillader en grund til at handle i overensstemmelse med dets instinkter, vil det acceptere det uden det mindste bevis'
- Bertrand Russell

Russels udsagn er ligeså gyldigt, hvis man erstatter ordet "instinkter" med følgende ord i denne omformulering:

'Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod massemedierne, massemedierne, autoriteten, lægen, regeringen, det 'almene' verdensbillede, etc.,  vil det i bedste fald undersøge det grundigt, og medmindre bevisbyrden er overvældende, vil det nægte at tro på det. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der er i overensstemmelse med uddannelsen,  massemedierne, autoriteterne,  regeringen, det almene verdensbillede, vil det acceptere det uden den mindste bevisførelse.'

Man kunne fremsætte den påstand, at frygten for 'Stasi-Nazistaten' kun hører til i den udannede, uvidende, 'konspiranoide', og forskrækkede del af befolkningen - med dertil hørende naive halvskolede røverer - men det er evident, at dette slet ikke er tilfældet, snarere tværtimod, og derfor ligger naiviteten og fordommene snarere hos de uinformerede, de følgagtige og autoritetstro.

Det er en dyd at være skeptisk og rationelt anlagt, men selv i de tilfælde, hvor intelligente mennesker er blevet præsenteret for exceptionelt kompetente og overbevisende analyser, er der mange, som afviser sandheden. Et af verdens største ugentlige nyhedsmagasiner, Newsweek, publicerede i august 2009 en meget signifikant artikel, der på baggrund af sociologiske grundige undersøgelser forklarer, hvorfor mennesker i stor skala vedbliver med at tro på løgn som sandhed, selvom de er blevet præsenteret for bevisbyrde om det modsatte.

Det er altså nødvendigvis ikke manglende intelligens eller rationalitet, som er årsagen til den manglende erkendelse, revision, indrømmelse, etc., men snarere, at den manglende åbenhed overfor nye opdagelser — uanset hvor rationelle og indlysende - udgør den refleksmæssige hindring for det mentale kvantespring, som for langt de fleste er svært at foretage. Dette er historisk attesteret til fulde indenfor alle områder af viden.

Det er ofte attesteret, at den psykologiske barriere i form af kulturel hypnose, vantro, følgagtighed, og identifikation med det vante, udgør skyklapper der hindrer udsynet til nye sandheder. I denne kontekst er det sandsynligvis også den største hindring for de fleste menneskers modtagelighed overfor potentielt høj sandhedsværdi af nærværende artikel, idet konditionering og rigid identifikation med institutionernes og massemediers socialisation, ideologier, m.m. er faktorer som blokerer for ny information, der kunne revidere den hidtidige status quo.

Perceptionsstyring, imitation, vigtige kollektive psykologiske barrierer, comfort zones, flokdyrsmentalitet -  at mennesket, kollektivt og individuelt, er prisgivet konditionering og perception management i en uhyggelig grad, og at det irrationelt imiterer/reproducerer omgivelserne, er attesteret ved Solomon Aschs eksperimenter allerede i 50erne, Stanley Milgram i 60erne, Stanford fængselseksperimentet  i 70'erne, og i nyere tid ikke mindst af Adam Curtis prisbelønnede serie af BBC-dokumentarer,specielt The Century of the Self og The Power of NightmaresScott Nobles serie af dokumentarfilm,  specielt Psywar, og ikke mindst Howard Blooms ypperligst mesterlige artikel ‛Reality is a Shared Hallucination, for blot at nævne nogle få.


Læs 3. del her:
Den 4. Statsmagt er Død – Del 3

Kommentarer

  1. Du kan tro vi kan tænke selv - og det hjælper du bl.a. til Morten - og tak for det.

    Mainstream medier er ude i en dødedans (forhåbentligt) - det kan kun gå for langsomt med at få lagt "dem ned".

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg