Skal man give hånd til studerende?

af morton_h, the blogger

Det kan nogle gange være nyttigt at vende en situation på hovedet, hvis man vil gennemskue sine egne udsagn. Det prøver vi lige:
En mandlig dansk lektor med dansk sprog som fag bliver inviteret til et erhvervs-universitet i et mellemøstligt land som censor. Da de studerende ankommer insisterer han på at give hånd til alle, inklusive de kvindelige studerende, selvom han er klar over, at det er en lokal skik, der er anderledes. Da nogle af de kvindelige studerende ikke ønsker det, bliver de belært om, at det gør man i det land, hvor han kommer fra. Og hvis de vil gøre sig forhåbning om at lære sproget og bestå deres eksamen, må de også lære at tillægge sig de skikke, som dem, der taler dette lille og meget eksklusive sprog.
Der kører for tiden en temmelig syg debat i medierne om en situation, hvor en mandlig lærer af mellemøstlig herkomst ikke ønsker at udveksle adrenalinfyldt håndsved med de kvindelige studerende, hvorefter flere at disse skejer ud i feministisk-offerrolle-selvsving og krænger deres selvoptagede forargelse ud til den første den bedste journalist, der lugter konflikt. Sådan lidt skarpt sat op.

Her er det så, at filosoffen Frederik Stjernfeldts bog om 'De anstændige' kommer ind fra højre. Altså et opgør med politisk korrekthed, hvor det regnes som uanstændigt ikke at gå ind for maksimal tolerance, fx. i forhold til folk af anden-etnisk-og-så-videre.

Stjernfeldt er en begavet mand, og emnet er meget relevant. Men her kommer det sjove og paradoksale så ind. Både Frederik Stjernfeldt og dem, han kalder 'de anstændige' er på hver deres sæt vældig optaget af, at belære folk om, hvad de skal mene og tænke. Begge ønsker at sætte deres forståelse af verden og menneskene igennem. I takes one to know one?

Bare en strøtanke, men et af karaktertrækkene ved en psykopat er netop vedkommendes evige og ubændige trang til altid at ville bestemme, hvad andre skal tænke og mene, og hvordan de skal opføre sig. Og hver eneste gang jeg hører folk fra en eller anden del af det vestlige establishment udtale sig om andre kulturer end vores, så sniger dette personlighedstræk sig med ind ad sidedøren.

Det sker for politikere, der sker for ideologer, det sker for tænkere og filosoffer, det sker for finansfolk, der sker for militærfolk, det sker for de kristne/religiøse, det sker for videnskabsfolk, det sker for mediefolk. Vi hører det repeteret i cirkler udfra disse, sivende ned-ud-ind-frem-og-tilbage. Lige pludselig sker det for dig, og du hører det, mens det vælter ud af din egen mund.

Du hører mig i øvrigt ikke kalde Frederik S. for en psykopat, for så har du ikke læst efter! Men det kan virkelig undre sig over, at Kloge-Åge aka FS ikke fuldt er klar over, at hele miseren om anstændighed = hvad der kort fortalt i dag bliver påduttet os som rigtigt at tænke-mene-gøre, stammer fra den vestlige kulturs dybt grundfæstede hovmod, altså den kultur og det tankesæt, som FS. har studeret og undervist i hele sit professionelle liv. Det kunne skyldes, at FS opfatter sig selv som intellektuelt siddende i det højeste kommandotårn og ser 'filosoffen' som den åndelige konge i tænkningens og verdensforståelsens univers, hvorved han så ikke behøver at betvivle, at han en gang for alle har anskaffet sig den rigtige målestok for ... det hele.

Ivory Tower

Ja, det er bare en strøtanke, men jo mere jeg studerer kristendommen og den kristne kultur, skinner den lidet flatterende følelse 'misundelse' mere og mere igennem. Og hvis man hælder denne misundelse ned i en cocktail sammen med angst, så kicker det helt vildt. Den vestlige filosofiske tradition er uadskillelig fra det græsk-romerske projekt kristendommen, der på samme måde som romerne opfatter alt udenfor deres imperiale greb i såvel tid som i rum som inferiørt og egentlig talt: moden til udslettelse. Det vil sige: i bedste fald som brugbare ressourcer og dernæst moden til udslettelse.

Et det en utilsigtet bivirkning, som FS. her er en del af?
  • Hvordan kan det være, at FS's udladninger lige for tiden er det perfekte bidrag fra det intellektuelle segment til agendaen bag Clash-of-the-Civilisations?
  • Hvordan kan det være, at der går en lige linie fra mellem linierne at kalde en muslim for en racist og NATO-USA-England-Frankrig-Israel-Saudis verdensagenda og bestæbelser på at bombe de mellemøstlige samfund og den stribe af samfund, der ligger mellem denne region og Kina tilbage til feudaltiden - som nogle af dem dårlig nåede at komme ud af, før den kom tilbage? 
  • Hvordan kan det være, at at hykleriet om 'at bringe demokrati til den uoplyste verden' med vold og blod - og gerne som i Syrien med medvirken fra de lejemordere, vi lige for lidt siden kaldte for terrorister - lugter på samme måde som en småbanal sag på en dansk uddannelsesinstitution, hvor en neurotisk kvindelig studerende iscenesætter sig selv i en offerrolle vha. feministfloskler i et anfald af eksamensnervøsitet? Har FS. glemt hovedpointen i bogen, som han skrev med Søren Ulrich Thomsen, der udviklede hovedpointen om, hvordan man kan møve sig frem vha. offerroller? 
  • Hvordan kan det være, at de intellektuelle i dag så villigt lader sig bruge i et stort spil om verdensdominans? De intellektuelles blinde øje? Er det fordi dette store spil er udenfor scope hos de intellektuelle? 
  • Hvordan kan det være, at de intellektuelle har så svært ved klart at gennemskue Huntingtons clash-filosofi som det, den er: den psykopatiske transatlantiske elites programskrift for at starte 3. verdenskrig, og at en vigtig ingrediens i dette er at ytre sig på bestemte måder om muslimer, så der langsomt via strategy-of-tension opbyggedes et stressniveau, der er i stand til at udløse denne planlagte event? 
  • Hvordan kan det være, at de intellektuelle ikke har opdaget, at skabelsen af de konfliktfyldte 'multietniske samfund' er sket ifølge en nøje tilrettelagt og gennemført agenda: at skabe splittelse via del-og-hersk, at bibringe intern balkanisering, at rive kulturel stolthed og historisk identitet over og dermed svække menneskene, at spille arbejdskraft ud mod arbejdskraft, så den bliver så billig som mulig? Og at dette passer som hånd i handske med Huntington-doktrinen?
Forstå det ret. Det betyder ikke, at man skal fraskrive sig retten til at kritisere muslimer, arabere, russere, kinesere og alle de andre, som eliten ikke bryder sig om på samme måde som kristne og jøder, hvis de opfører sig dårligt som mennesker. Det vil jeg til enhver tid anbefale. Jeg bryder mig blot lige så lidt om stanken af intellektuel dobbeltmoral, som Frederik Stjernfeldt bryder sig om manipulationen fra den klamme anstændigheds-ideologi og deres politiske korrekthed.

Filosofi er fint og ophøjet. Det har vi lært. Men hvad nu, hvis filosofi på snedig vis kan spændes for en vogn? Alle har deres døde vinkler. Hvad nu hvis filosofiens døde vinkel er, at den er for fin til at beskæftige sig med noget, der kan kompromittere den? Geopolitik? Naturvidenskab? Esoterik? Psykologi? Fremmede og ældre kulturers filosofi - som måske slet ikke var filosofi, men blot en måde at tænke og handle på? Cross-over-tankesæt, som ikke falder indenfor en mainstream filosofiske skole?

Den tidligere statsminister, der via røvslikkeri af de psykopatiske lystløgnere Bush-og-Blair skaffede sig licence-to-kill og sønderbombe samfund, hvor man fx. ikke giver hånd til kvinder, tilbage til feudaltiden, kaldte det for 'kulturkampen'. Det er et meget pænt ord for det, som kun kan forstås som noget i stil med den vestlige elites jihad, det nye korstog mod 'dem derude-dernede-derovre'. Kulturkamp i det små her, civilisationskrig i det store der. Same-same.

Eller er det hele bare en meteorologisk tilfældighed uden sammenhænge? Eller som der står i de historiebøger, som den britiske elite fabrikerede (ren historieforfalskning?): 'One incident lead to another'. Altså 1. Verdenskrig var et slags hovsa-missil. Altså: samtlige politiske attentater og terrorhandlinger udført af enkeltpersoner er: en enkelt mentalforstyrret mands værk. En landsbytosse myrdede en tronarving i Sarajevo, og lidt senere var geopolitikken re-designet, et par konge-kejserdømmer nedlagt og 10-20 millioner yngre mænd myrdet.
Bare en strøtanke.

Skal man så efter denne geopolitiske flyvetur give hånd til de studerende? Det er supernemt at svare på. Det må SÅ SANDELIG og til enhver tid og i enhver sammenhæng komme an på både læreren OG de studerende. Ligesom man altid har ret/pligt til ikke at give hvem som helst en spontan krammer, så gælder det samme for retten og pligten til håndslag. Hvis den ene eller den anden part ikke er indforstået, så gør man det ikke. Slut-prut!

Grunden til flyveturen dvs. den globale tilstand som bagtæppe for de små hændelser skyldes, at vi bliver nødt til at forholde os til, hvorfor den slags absurde, syge debatter finder sted for tiden. Vi kunne også have startet et andet sted: hvor blev alle de lærde filosoffer af efter 9/11? Var det for snavset for dem at beskæftige sig med?

De intellektuelles uansvarlighed
Det intellektuelle fjols

Kommentarer

Populære indlæg