Al denne snak om konspiration(-steorier)

Ordet giver ingen mening
Det gør det ikke af en række årsager. For det første er det et udtryk, der nærmest pr. automatik bruges af folk, der ikke ønsker at vide for meget, og som betyder, at de bliver nyttige idioter for dem, der ikke ønsker, at de skal deres næse i andres sager, siden det lige går så godt. Det er et spinn-ord, der fortæller en hel masse om den, der bruger det og stort set intet om det emne, som der er bragt op. Det er Orwell'sk 'nysprog'. Det er et ord, der er plantet i det offentlige samtalerum for at aflede opmærksomheden fra det væsentlige, der er pinligt for nogle - ofte nogle ganske få personer - ord, som vi alle har hørt, læst og herefter FRIVILLIGT går og gentager som små papegøjer. Det røber enten eller fejhed, dovenskab, dumhed eller korrupthed. Det er et angst-ladet ord, der fortæller en historie om, hvorfor vi er havnet, hvor vi er. Korruption er dyrket og gror i magtens korridorer, men vi gentager deres sætninger, hvorved vi frivilligt danner et skjold om eliten.

Hvordan kan det være at helt almindelige mennesker i million-tal FRIVILLIGT gør sig til mundstykker for tankesæt, som - hvis de vidste, hvad deres munde udsagde - ALDRIG kan være i deres eller deres efterkommeres interesse? Altså både på kort og langt sigt selvdestruktive udsagn. 'Ja, der vil jo altid være folk, der .... (jeg siger ikke mer, jeg antyder blot, og kan derfor ikke hænges op på antydningen ...)' eller: 'Konspirationsteorier har vi jo nok af'. Vi diagnostiserer FRIVILLIGT hinanden som utroværdige, paranoide galninge, som ingen - det ved jo enhver - kan tage alvorligt.

For det andet giver det ingen mening af den grund, at såkaldte konspiratorer er ligeså fanget af de kræfter, der styrer verden, som dem, deres overgreb går ud over. De er i virkeligheden endnu mere fanget, de fleste af dem for livstid. Man kan ikke være bøddel uden først at være en slave (jf. Jorgen Flindt Pedersens og Erik Steffensens fremragende og prisbelønnende doku-film om det græske diktatur og deres torturbødler: 'Din nabos søn')  De sidder fast i deres eget edderkoppespind.*

* Historien om frøen og skorpionen:
En skorpion kommer til en sø, hvor den ikke kan komme over. Ved søbredden møder den en frø. 'Kære frø' siger den 'vil du ikke være så venlig at sejle mig over søen, for jeg kan ikke svømme?'
Frøen siger: 'Jeg kender dig, du er en skorpion og vil stikke mig'. Skorpionen siger: 'Jeg ved det
. Derfor vil jeg gøre en undtagelse. Fordi du sejler mig over, vil jeg ikke stikke dig. Du kan stole på mig'. Frøen tænker sig om og siger: 'Så vil jeg også gøre en undtagelse og sejle dig over.' Skorpionen indvilliger.
Da de er kommet over på den anden bred siger skorpionen tak for turen ... og stikker frøen. Mens frøen ligger og ånder sine sidste åndedrag spørger den: 'Hvorfor gjorde du det egentlig? Hvad har du ud af det? Du lovede jo at gøre en undtagelse.'
Hertil svar skorpionen: 'Tja, jeg er jo en skorpion, det er min natur. Jeg kunne ikke lade være.'Edderkopper og skorpioner kan ikke lade være. De har levet hele deres liv på den måde, og det er deres 'natur', eller rettere: deres kultur, deres opdragelse.

For det tredje er en ensidig pegen-fingre af eliten i forhold til os/mig særdeles farlig. Det er for nemt at køre 'the blame game'. Det er en fralæggelse af ansvar og en sløring af det faktum, at menneskeheden er havnet i suppedasen fordi vi selv har afgivet vores suverænitet, vores viden og vores sundhed, mentalt som fysisk, til folk, hvis liderlighed efter denne suverænitet er ganske tydelig, omend sløret for det utrænede øje, hvis motiver på ingen måde er i overensstemmelse med andre mennesker end dem selv, og hvis vilje til at sætte deres mål over ethvert middel er ganske formidabel. De kan intet stille op uden dette enorme offer. Men at kreere en offerrolle og flæbe over den er at føje yderligere spot til skade. Man kan hævde, at der har været tider, hvor mennesker har haft svært ved at sige fra overfor magtens misbrug, og hvor den magt har været ganske tydelig og jernbeslået. I dag er den primært sofistikeret og tilsløret, før den bliver jernbeslået, fordi det ikke ser så kønt ud. Af samme grund er magten hunderæd for at blive hevet frem i lyset, og det er her, mennesket har en historisk chance for at bryde et årtusindgammelt misbrugsmønster.


Det betyder altså ikke, at vi ikke bør og kan identificere mennesker og institutioner, der ikke just, for at sige det mildt, har gang i livsfremmende tiltag til gavn for menneskeheden. Vi er nødt til at tænde lyset i kælderetagen og på loftet, og det ser værre ud, end vi anede. Vi skal bare ikke tro, at det hele handler om blot at give nogen skylden, for derved at fralægge os ansvaret. Menneskeofring bør langt om længe afskaffes, for det har varet længe nok. Det handler om at holde op med at være deres med-misbrugere. Som en grafitti på Nørrebro skrev: Ruiner din pusher. Hold op med at købe hans dope!
 

For det fjerde: at bruge ordet på den værdiladede måde, det bruges i dag, røber stor uvidenhed og dyb glemsel om, hvordan Verden ALTID er blevet styret ved, at nogle få magtfulde personer bagom ryggen på folk og udenfor dagslysets rækkevidde har sat sig ned og planlagt, hvordan de som i et skakspil skal placere brikkerne til egen fordel og alle andres ulempe - koste hvad det vil. Det er simpelthen normen i historiens gang. Hvor stupide kan vi være, at vi bilder os ind, det ikke også er dagens orden i vor tid, og derefter i massevis render rundt og fyrer ordet 'konspirationsteori' af, som et bekvemt politisk korrekt udtryk til at stemple folk, der stiller 'næsvise' spørgsmål og ovenikøbet forlanger et ærligt og fyldestgørende svar? Åh jo, jeg kender godt svaret på det spørgsmål. Det er fordi vi har dette højt besungne demokrati, som vi tror i sig selv er en garanti mod, at den slags forekommer. Medierne er blot blevet mere sofistikerede - i takt med at folk er blevet dummere. Paradoksalt samtidig med, at de fleste af medierne selv er blevet dummere.


At udøve magt på den måde, der har været med til at udsuge verden for det meste af sin bedste kraft ER konspiration. Det er simpelthen livstilen og varemærket for hele eliten, aristokratiet, både dem med det blå blod, det åndelige, den videnskabelige og det politisk-monetære. Altså at rage så meget til sig, uden at nogen opdager det i en centrifuge, hvor alle midler gælder. Du kan bare lave spørgsmål-svar-prøven på begrebet krig - og husk kun ærlige svar efter endt hjemmearbejde kan bruges. Altså: hvor mange gange har folk, hvis ledere har sendt dem i krig mod et andet folkeslag, fortalt dem om de egentlige hensigter med denne krig?

Det er på tide at tage demokratiet på ordet og komme op af stolene. 'Menneskerace, hvad laver I dér ned på jeres knæ?' Tro ikke, at det repræsentative demokrati forvarer nogen hellig grav. Det demokrati, som vi ser det i dag, blevet en del af afgivelsen af suverænitet. Den repræsentant, der går ind i dets haller og korridorer vil mærke den bedøvende gift, og korrumperende effekt fra dag 1. Vi behøver blot at tage en pejling på et af de efter eget udsagn forbilledlige demokratier i verden, USA, og se, i hvor høj grad, det er falsk varebetegnelse. Et land, hvor regering og administration er blevet så inficeret af korporatistiske, syndikalistiske strukturer, kan ikke længere kalde sig et demokrati, og har dermed fortabt retten til at belære andre om, hvad demokrati er, selvom de hele tiden har travlt med det. Og deres statsovehoved hedder jo for tiden 'Præsident Osama'.

Vi bør omgående lægge den nyttesløse og robotagtigt-reagerende måde at bruge ordet 'konspiration' såvel som 'konspirations-teori' på væk, så vi kan få lov til at se på, hvad der er gang i. Vi skal ikke udøve angiveri og selvcencur som i stalintidens Sovjet eller i DDR. Eller som det, USA for tiden bevæger sig hen imod. 


Og NEJ! 'konspirationsteorier' undergraver ikke Internettet, som der hævdes for tiden af folk, der propagerer for tiltag som SOPA, PIPA og ACTA, der ønsker at lamme internettet under påskud af, at beskytte rettigheder. Censur er mental terror og krigsførelse mod egen befolkning. Det er et udtryk for fejhed.

Den globale magtelite er efterhånden hunderæd for Internettet, fordi den bliver afsløret bigtime for tiden.
På Internettet findes al information (næsten) sammen med al disinformation. Det betyder, at man skal tænke selv - uuuuuhhhhadada, det var værre! Kan man nu ikke længere bare sætte sig i sofaen og åbne mund og polypper og tage propaganda for pålydende sandhed?

For ligesom man nå nettet kan være sikker på at løbe ind i disinformation, så kan man være fuldstændig sikker på at værdifuld information udebliver fra mainstreammedierne.

Og det sidste er MEGA-undergravende for alt muligt.

Kommentarer

Populære indlæg