Sort Magi

af morton_h, the bloggerUdøvelsen af magi beror på, at en person, der tilskrives og tildeles en aura af autoritet, udtaler ord, der bliver taget for pålydende. Med tilskrevet og accepteret autoritet udtaler personen sig i en tilstand hævet over dem, der tales til, med et mandat ovenfra, så at sige. Personen er en 'autor', en der er, hvad han er i sig selv.

Sådan beskriver Yahweh (YHWH) ifølge Torah sig selv: Jeg er den, jeg er. Gud modtager ikke oplysninger fra andre end sig selv. Gud er alvidende og ubetvivlelig, og skulle nogen forsøge, vil det være blasfemisk, helligbrøde og syndigt. Magi er, at gøre ligesom Gud og i realiteten at gøre sig til Gud. Magi er at skabe et stykke virkelighed, der i ordets natur virker. Magikeren transformerer, han forandrer én form til en anden, substans til form eller form til substans udelukkende gennem ordets kraft.Magikeren suger kraft via en arketype. Vi er født med denne arketype i form af vore forældre, der er naturgivne absolutte autoriteter. De har bragt os til denne verden, de har båret rundt på os, fodret os og lært os alt fra starten. Når de sagde nej, betød det nej, når de sagde ja, betød det ja. I parentes bemærket er det en af grundene til, at en del af tidens forældre fucker deres børn op, for de vover ikke at være autoriteter, hvorefter barnet lynhurtigt finder ud af, at et nej betyder nå-så-pyt-da og udvikler sig til små frustrerede, grænseoverskridende sociopater. Men forældreautoritet er en del af en naturlig og nødvendig relation, så længe forældreskabet er et sundt forhold, og så længe barnet i overgangen til sit voksne liv bliver i stand til at revurdere den absolutte autoritet, for enten at bekræfte den ved selvsyn og afprøvning eller revidere den, og i visse tilfælde forkaste den. Men den absolutte autoritet kan også og vil ofte glide uafprøvet over på en række ydre skikkelser eller institutioner. Det er her, magikeren ser sig i stand til at træde ind og udføre et kup via den evigt aktive arketype. 


AbraKadabra:
Jeg skaber det ved at sige det

En af teknikkerne til det arketypiske kup er løftet. Vel at mærke et løfte, der aldrig bliver indfriet. Vi finder flittige og moralsk ubekymrede udøvere af denne teknik blandt PR-folk, pantelånere, prangere, politikere, pretenders, præster, pushere, pilletrillere og pengemænd. PR lover dig luksus og identitet, men leverer lidt for ofte forgyldt bras. Prangeren sælger dig en hest, der kan vise sig at være en halt krikke. Politikeren lover dig skattelettelser, fuld beskæftigelse og medvind på cykelstierne – behøver vi at sige mere? Præsterne lover dig det evige liv – dog på visse betingelser. Pusherne lover dig en genvej til Paradis – prisen er dog snarlig afgang til Helvede. Pilletrillerne lover dig en kur mod sygdom, men giver dig i stedet en kontrolleret udsættelse af din egen død, så de kan tjene penge i mellemtiden. Og pengemændene tilbyder dig omgående velstand, men du vil herefter befinde dig i livslang gæld.Når vi peger fingre ad alt, der begynder med P, må vi samtidigt forstå, at både i forhold til den ukritiske underkastelse til autoritet, den loyale hengivelse til en syntetisk virkelighed og den ubekymrede tiltro til falske løfter, så kræver det i hvert eneste tilfælde accept og medvirken. Magi udføres af magikere, men kan kun effektueres af de tilstedeværende/deltagende i den magiske handling. Uden en sådan energioverførsel falder tryllekunsten til jorden. Dette altafgørende omdrejningspunkt er meget lidt forstået generelt. Af den simple grund, at sort magi ikke er identificeret som sådan, hvorfor transformationen af virkeligheden allerede har fundet sted. 

Konsensus er nødvendig for, at en magisk handling kan træde i kraft. Et svindelnummer som menneskeskabt global opvarmning og den efterfølgende milliardærforretning, der malkede menneskeheden via CO2-afgifter, kunne kun finde sted, fordi iscenesætterne via skyld, skam, trusler og frygt fik mobiliseret konsensus – et ord, der aldrig burde udtales i forbindelse med videnskab. Videnskab handler ikke om en politisk forhandlingsløsning, men om undersøgelse, analyse, afprøvning og bevisførelse. Den blotte brug af ordet konsensus fra svindleren Al Gores side, røber det politisk-ideologiske kup, der fandt sted af videnskaben. At det magiske teaterstykke 9/11 overhovedet kunne sælges som et islamisk terroristangreb, hvor en stak højhuse forstøvede i den blå luft efter indflyvning af et par rutefly, skyldtes en kunstig og nøje forberedt global medie-konsensus. Medier bedriver åbenbart ikke informationsvirksomhed, de bedriver sort magi. De færreste mediearbejdere havde i øvrigt nogen som helst anelse om det.


Definér sort magi. Sort går på intention. Magi er forandring af virkeligheden. Sort magi er forandring af virkeligheden, med den intention at udnytte mennesker og få dem til at forråde deres egen interesse, til fordel for magikerens interesse, uden at de opdager det. Sort magi er manipulation. Sort magi er forførelse. Det liberale projekt
Hollywood lægger egentlig ikke skjul på, at de udøver magi. The Holly Wood er den stav, druiden brugte til sine magiske operationer. Det er ikke tilfældigt, at Hollywood køres som en industriel magi-fabrik af kabbalister, nihilister og satanikere. De perfide ting, der foregår indenfor murene i Hollywood, er for længst sluppet ud, men læg herefter mærke til, at perfiditeter og perversiteter nu også har overtaget skærmen. De foregår ikke kun backstage, men on-screen. De fremviser nu skamløst det, som de selv bedriver i baglokalet. De har selv røbet det i en af deres store klassikere, The Wizard of Oz: det hele er blot et stort bluffnummer, og den skræmmende troldmand bag sin røgskærm er blot en impotent gammel knark, som ved afsløringen mister al magt over sin illusion. På trods af den patetiske ynkelighed pakket ind i guldpapir, har filmens mega-institution for sort magi ikke desto mindre gennem et århundrede været en af de mest effektive omformere af vestlig civilisation, kultur, moral og menneskesyn. I løbet af de næste 5-10 år vil Hollywood have flyttet yderligere grænser. Pædofili vil blive kulturelt accepteret inden ret længe, hvis det står til dem. Intet må stå i vejen for deres frihedsprojekt.

I magerens univers er alt frigjort for at kunne være tryllebundet. Et paradoks. Det store liberale projekt, den nihilistiske liberalisme, handler om frigørelse fra al Naturlig Lov. Den Store Natur, Kosmos, og de bindinger/love, der for alvor giver mennesket en fri vilje – igen et paradoks – bliver i det liberale projekt myrdet, for at surrogatmageren, illusionisten kan skyde sig ind. Mageren er misundelig på Gud. Magernes imperium er Misundelsens Imperium. Ikke nok med, at magerne er misundelige på Gud, er de også misundelige på Skabelsen og dermed alle mennesker, grupper af mennesker eller nationer, der kunne tænkes at være i øjenhøjde med deres regimente. Det i ekstrem grad frimurerstyrede (Rule by Secrecy) Britiske Imperium er indbegrebet af misundelse. Destruktionen af det kinesiske, det indiske, det franske, det russiske, det persiske, det osmanniske, det østrig-ungarske og det tyske rige lå dem i en sådan grad på sinde, at de var villige til at sende Østen ud i imperiale overgreb og folkemord og Vesten ud i verdenskrige – og folkemord. Imperiets metastase, USA, følger den samme fornemme tradition.En af de primære magiske teknikker er distraktion, afledning af opmærksomheden. Opmærksomhed bevæger sig i nærheden af aktivitet. Vores fremadrettede rovdyrøjne fokuserer altid på det sted, hvor bevægelsen finder sted. Når tryllekunstneren vifter med sin højre hånd, opdager tilskuerens øje ikke, hvad hans venstre hånd er i færd med. Det er teknikken bag det falske flag som afsæt for krigsførelse. Distraktionen er det falske angreb, der flytter opmærksomheden i én bestemt retning. Når alles øjne er rettet mod den formodede og påståede fjende, opdager ingen, at den virkelige fjende står lige bagved. Fjenden var den, der blæste til forsvar og modangreb. I realiteten startede det falske flag allerede der, hvor alles øjne var uopmærksomme på, at deres falske venner var i færd med at arrangere et falsk angreb fra en falsk fjende. Jo hurtigere, vi kan træne os selv op til at få øje på de indledende manøvrer, des sværere er det for vore falske venner aka vores egentlige fjender at udøve deres sorte magi. Modgift
Det bringer os til, at d
er findes modgift mod den form for sort magi, vi har beskrevet her. Én form kunne kaldes konstruktiv desillusionering. De siger, at man aldrig må tage illusionen fra folk. Vi kunne i stedet sige, at verden ikke kan hive sig selv ud af kløerne på sortekunstnerne, uden at illusionerne tages fra folk, uden at en massiv desillusionering finder sted. Lad os punktere de forførende og destruktive illusioner med konstruktiv desillusionering. Ingen ondsindet magiker kan overleve som kunstner blandt et publikum af buende desillusionister, der råber 'svindler, humbugmager og kejser i bar røv!' Ej heller vil han kunne overleve med forestillinger, der ikke længere kan sælge billetter.


En velgørende troldmand med en model af stjernernes geometri

En anden form følger Buckminster Fullers råd. Lad være med at bekæmpe systemet. Skab i stedet noget andet. Systemet har det vældig svært med for megen kreativitet, for systemet er vant til at have monopol på leverancen af diverse surrogater. Magi skaber et indskudt, parasittisk lag via destruktiv skaberevne, men Intet bliver i virkeligheden skabt! Til gengæld mister aftagerne af den syntetisk skabte intethed den essentielle skaberkraft, der har frembragt menneskelige samfund, teknologier, kulturer og kunstværker. I forbruger-, kedsomheds- og underholdningskulturen er al kreativitet smidt i skraldespanden. Skraldespande i alle lande, foren eder! 

En tredje og mere kompliceret variation er emanciperet magi. Det kan godt være, at menneskelig trivsel kun er en vision, men hvis tilstrækkelig mange insisterer på en ny vision, vil den blotte mængde af visionære overtrumfe de ganske fås illusionsfabrikat. Pas imidlertid på her, der spilles på udebane. Det virker ikke uden handling bag ordene. For meget ævl om luftige visioner vil blive læst af illusionisterne. Der vil hurtigt indfinde sig en sværm af forførende indskudte sætninger, der vil begynde at komme ud af munden på os, og vi vil igen-igen falde i ideologifælden, hugge hovederne af hinanden for en skål peanuts og falde til patten. De store forførende og hjernevaskende ideologier var alle sort magi par excellence. Emanciperet magi, hvid magi, er ikke for begyndere og let øvede. Og hvem skal udføre mod-magien? Hvem siger, at de sorte magikere ikke har sneget sig ind ad bagdøren for endnu engang at skabe kontrolleret opposition? Vælg din hvide troldmand med omhu!


Både sort og hvid magi er realiteter 24/7/365 i den verden, vi færdes i.
Men hvorfor er det, at den sorte magi i alle dens besynderlige former synes at have overtaget?

Det første svar
er, at de sorte magikere er skide-hamrende dygtige, at de behersker en stribe ikke kendte magiske teknikker, og at de har en meget lang tradition og et stærkt netværk. Det er beskrevet indgående i blogposten om Den Døende Gud og Kabbalah. Indsigten i det universelle blueprint har gennem hele menneskehedens historie tiltrukket sig en særlig blodsugende mennesketype, hvis intention altid har været magt og selvberigelse på andres bekostning. Lad os kalde dem humanoide parasitter for dermed at levne muligheden for, at der er en ikke-menneskelig indflydelse til stede, siden det er nærmest umuligt at forklare summen af inhumane hændelser i det historiske spektrum på anden vis. Intet levende væsen på planeten Jorden agerer så destruktivt overfor både sig selv og andre levende væsener, hvilket antyder, at noget ikke-menneskeligt er på færde.

Den Sataniske VerdensordenDet andet svar
er, at magi officielt er afskaffet, erklæret ikke-eksisterende og henvist til overtroen og barnekammeret. Det er dybt paradoksalt, at det store boom for fantasy-genren er opstået simultant med en intensivering af udøvelse af sort magi hos de manipulerende social-ingeniører. Hvis vi gik og troede, at teknokrati og trolddom er uforenelige, så tro om igen. Den officielle afskaffelse har simpelthen betydet fri bane for udøverne af magi. Magerne har hyldet sig i en kappe af probable deniability – de kan benægte alt, da det jo er ganske usandsynligt. Skulle nogen anfægte benægtelsen, må de enten være utroværdige, barnagtige og overtroiske og kan ignoreres og latterliggøres. Eller de må være decideret sindsforstyrrede og kan derfor spærres inde eller medicineres.


Den officielle afskaffelse af magi er et produkt af Oplysningstiden. Paradoks igen. Blev vi ikke oplyste i Oplysningstiden? Var det ikke befriende for menneskeheden, at videnskaben blev rationalistisk, positivistisk og materialistisk og overtog rollen som sandhedsforsyner? Ikke rigtigt. Ganske vist fandt der en løsrivning sted fra kirkens omklamring af videnskaben, og der kan meget vel argumenteres for, at det var nødvendigt. Men åbningen efter den mørke middelalder i Renaissancen til den præantikke viden via bl.a. Corpus Hermetica gik fløjten i Oplysningstiden. Hvor blæste fløjten hen? Den blæste lige lukt i armene på det herskende segment. De beholdt de hermetiske videnskaber for sig selv, og i stedet fik folk materialisme. Alle de store blindgyder i videnskaben stammer herfra, fra Newton til Einstein.
Ophævelse af tyngdekraften


En pædofil kabbalist forklædt som videnskabsmand.
Her fortæller han dig, at hans såkaldte videnskab stammer fra den Sorte Moder, Kali Ma, og at hans æt engang, før vores tidsregning, blev udsat for deres første exodus ved at blive uddrevet fra Dravidia, det nuværende Indien på grund af dårlig opførsel. At manden overhovedet ikke var videnskabsmand, ved vi fra hans kone, der skrev alle hans artikler og taler. At hans hovedformål var at drive zionistisk propaganda, har vi fra hans egne breve.


Det tredje svar 
er, at mennesket, som vi kender det i dag, lider af et posttraumatisk syndrom, der går tilbage til måden, seneste istid fandt sin afslutning på. Der fandt en global katastrofe sted. Der er ingen tvivl om det, og vi ved det fra samtlige kulturers nedskrevne eller fortalte beretninger. Is er indkapslet vand, og iskappen på den nordlige halvkugle var op til 1 kilometer tyk. Indkapslet vand, der smelter, giver oversvømmelse. De store smeltepunkter befandt sig i Hudson Bay og Himalaya. Her revnede skallerne omkring de største smeltevandssøer i planetens historie, og enorme mængder af vand strømmede ud her fra. Beretningen om Syndfloden er den folkelig-kulturelle beretning om dette geofysiske fænomen. I Cambrai-bugten i det Indiske Ocean ud for den gamle flod Saraswati – en smeltevandsflod fra Himalaya, der på et tidspunkt var 10 kilometer bred – befinder sig et bykompleks på størrelse med Manhattan på 60 meters dybde. Den indiske regering har (efter ordre fra …?) stoppet yderligere undersøgelse af Dwarka, Krishnas by, og dermed informationer om den tidligere civilisation, der gik under for 10-12.000 år siden. Vi må ikke vide noget om vores fortid. Misundelsens Imperium tillader intet over, under eller før dem.


Den traumatiserende effekt af den post-glaciale katastrofe er ubeskrivelig og dog beskrevet. Mennesket som et 1% bevidst og 99% ubevidst væsen blev dannet her. Menneskets enorme felt af underbevidsthed er ingen naturlig eller sund tilstand. Det mørkelagte menneskesind afspejler det magiske teater, hvor 99% er mørkelagt. I dette mørke kan alt muligt foregå. Symboler og ritualer griber ind i det mørke felt. Okkultister gennem årtusinder har opereret i feltet – med forskellige intentioner. Og da der er denne enorme proportionsforskydning mellem dags- og nattebevidsthed, med et nærmest totalt magtovertag hos nattebevidstheden, har beherskelsen af og nøglen til dette felt været altafgørende for parasittiske individer.

Sort magi opererer i et traumatisk mørke, der er sårbart for sindskontrol. Torturbødler og efterretningsvæsener kender alt til potentialet i traumatisering. De store verdenskrige i det 20. århundrede var på sin vis gigantiske torturkamre, og menneskeheden var ikke den samme bagefter. De var samtidig gigantiske illusioner, hvor alt var forløjet og forskruet, og hvor historieskrivningen efterfølgende fikserede løgnen og forskruelsen til mainstream selvfølgelighed. Illusionen er det oplyste fokuspunkt i mørket. I teatret og biografen sidder vi i mørket med blikket rettet mod lyset, illusionen. Så en uddybning af det andet svar, er det traumatiserede menneskesinds ulyksalige hang til illusioner, selvbedrag, forførelse, tro på autoriteter og villighed til, som små børn, at overgive vores suverænitet til disse autoriteter, de okkuperede/infiltrerede arketyper.

Hokus Pokus - Hoc est Corpus Christi/Dette er Kristi legeme - æd det. Så vi har altså stadigvæk ritualiseret menneskeofring i den kristne nadver. Hvis ikke det er sort magi, så vides ikke ...

Det fjerde svar
er den for mennesker størst tænkelige forståelsesramme, det kosmiske perspektiv. Vi lever i efterdønningerne af den Sorte Moders tid, Kali Yuga. Vi er blot for nylig startet på overgangen til den mindre mørke tid, Dvapara Yuga. Iflg. den mest pålidelige kilde til dette urgamle forståelsessystem for livsbetingelserne for levende væsener i dette solsystem (som sådan et levende væsen i sig selv), den indisk/vediske videnskabsmand, Yukteswar Giri, startede transformationen omkr. år 1600 vestlig tidsregning og sluttede omkr. årtusindskiftet. Vi er ikke længere i Kali Yuga, vi lider bare af en bagskid, da alle institutionerne fra den mørke tid stadigvæk er okkuperet af de energier, der har kontrolleret menneskeheden i over 2.000 år. Det forklarer den træghed, der karakteriserer overgangen. De nye energier er subtile, og parasitterne, der levede af den gamle energi, klamrer sig til den, som gnieren til en sæk med guld, mens han synker til bunds.


Yukteswar Giri, astronom og vismand.
Bengalens Løve og avatar, blev han også kaldt.

Det er først på det seneste, at typerne, parasitterne aka den psykopatiske verdensorden for alvor er begyndt at føle sædet blive varmt og jorden brænde under sig. Psykokratiet havde oprindelig planlagt sejrssikkert at træde frem fra skyggerne efter fuldbyrdet global magtovertagelse og omsider give sig til kende. I stedet bliver de eksponeret via et indkast af lys i deres skyggeimperium. De bryder sig meget lidt om det, og der fornemmes en vis panik.

Det betyder, at der er hjælp at hente fra selve Den Store Natur til konstruktiv desillusionering. Tiden og rummet arbejder på sagen. Retfærdighedens store møllehjul kværner langsomt, men sikkert. Magernes tid er ved at være forbi. Illusioner kan kun trives i formørkelse.

Okkult magi
Det kan hævdes, at det kun er den teatralske form for sort magi, der er beskrevet her, og at egentlig okkult sort magi virker uden konsensus.
Der skal ikke protesteres.


Thomas Sheridan skriver:
The most commonly accepted definition of the term 'magic' is: 'the application of Science and Art in conformity with Will in order to create Change within the material world'. Hexes, spells, incantations, sigils, animal and human sacrifices and other trappings of the dark sorcerer's trade are purely optional. As British occultist Francis (X) King so eloquently stated on the subject of magic in general; 'The motivating power, then, in all magical operations, is the trained Will of the magician. All the adjuncts of Ceremonial Magic - lights, colours, circles, triangles, perfumes - are merely aids to concentrating the Will of the magician into a blazing stream of pure energy.'  

    
So therefore, everything from propaganda to smear campaigns can be considered forms of black magic.
  
Sheridans hovedemne i artiklen Psychic Attacks Are Very Real er mere psykiske angreb. Disse angreb kan forekomme mod alle og kan udføres af individer, der blot er besat af et indædt had og intention om at skade andre. Til gengæld kan den bevidste sorte magiker træne sig selv op til ved en viljesakt at udføre det samme. En anbefalelsesværdig artikel, hvor der, som ligeledes i denne blogpost, gøres opmærksom på, at magien er særlig virkningsfuld i vor tid, fordi den iflg. tidens opfattelse af virkeligheden kun findes som Harry Potter-bøger.

Disse sataniske skikkelser og deres univers er af Hollywood erklæret velegnede til mindreårige. Man kan måske mene, at de er en del af en pædofil-mental voldtægtskultur, der har fået frit spil.

Interessant er det også, at smædekampagner, altså organiserede karaktermord, bør betragtes som en form for sort magi. Ifølge det ovenfor beskrevne giver det fuld mening.

Sheridan nævner, at et sikkert tegn på, at man udsættes for sort magi, er en konstant fornemmelse af at blive overvåget. Fratrukket egentlig paranoia, åbner vi her sluserne til et helt felt af virkeligheds-manipulation: Overvågnings-monstret, der har formeret sig på den sygeste vis siden især 2. Verdenskrig, og er nu via hi-tech kommunikations- og netværks-udstyr i stand til at læse dine tanker, stikke elektroniske voodoo-nåle i dig, stjæle alle dine ejendele, ødelægge din karriere ved gaming, ... Sammenlign det med en rimelig ondsindet Fantasy-roman eller en middelalderlig heksekunstners dagbog. Hvad er egentlig forskellen? 

Alkymi
Alt, hvad man i middelalderen og før gik til en sortekunstner for at få udført - tankelæsning/spionage, sindskontrol, forbandelse, med skade til følge - hele menageriet kan man i dag få efterretningsvæsener og deres agenter til at udføre. Og i stedet for at tale udenom og hævde, at vi i dag ikke har brug for sort magi, fordi vi har teknologi, bør vi se i øjnene, at sort magi ER teknologi, og at det, som efterretningsvæsenerne udøver, ER sort magi.

I middelalderen hyrede man alkymister, hvis man ønskede at lave sit eget guld. De fleste rygter går på, at det aldrig lykkedes, men der er de, der hævder, at det rent faktisk lykkedes, og at man blot ikke ville ud med sproget, hvis en sådan proces lykkedes. Alkymien er på kraftig retur i en hi-tech version, og at man nu rent faktisk kan flytte sig mellem stoffer i det periodiske system.
Alkymi er fysisk virkelighed i dag!


Mere mainstream: hvem går man til i dag for at lave sit eget guld? Man går til efterretningsvæsenerne. Både CIA og NSA har været intimt og omfattende involveret i at 'spinde guld'. NSA-apparatet, med lagring af de enorme mængder af information om alle digitalt tilgængelige aktiviteter blandt mennesker på kloden, har som et af hovedformålene at skaffe ågerkarle og finanssvindlere i Wall Street adgang til den mest effektive form for insiderhandel i verdenshistorien. CIA har siden bureauets dannelse efter WW2 skabt fænomenet The Shadow Banking System, og er den store ubekendte spiller. Skyggebankvæsenet håndterer over halvdelen af det finansielt-økonomiske flow worldwide.
Det er et kæmpestort sort hul, hvor alt forsvinder ned i. Hvis der er noget sted, hvor sort magi er en realitet, er det det internationale banksystem. Ordet 'kryptering' er en fællesnævner for efterretnings- og bankvæsen. Okkult - kryptisk. Det handler om det lyssky, det mørkelagte, det okkulte (det, som øjet ikke ser), det hemmelige, hvad, der ikke tåler dagens lys, det fordækte/skjulte, det tågede/uforståelige. Hokus-pokus fili-hankat! 

Vi har sagt, at magikeren jonglerer med transformationer mellem substans og form. Når et firma eller en rigmand ønsker at unddrage sig skat, kan han flytte sine penge og sin firma-adresse til et skattely. Cayman Island, Panama, Monaco, bagsiden af Månen, whatever. I det venetianske bankvæsen, med dets dobbelte bogføring, gælder der en hoved-præmis om 'substans over form'. Substansen her er, at der flyttes penge, hvilket lyder som en simpel og tilforladelig transaktion/transformation. Det nævnes overhovedet ikke (substans over form), at det moralsk betændte, det juridisk angribelige i denne substantialitet er himmelråbende. Det er skide-hamrende ulovligt, fordi det er umoralsk, fordi de snyder samfundet = alle andre, men de slipper afsted med det hver eneste gang og hver eneste dag. Multinationale selskaber betaler NUL kroner i skat i staten Danmark pga substans-over-form. Danskerne betaler halvdelen af alt, hvad de knokler for og tjener. Hvis de multinationale blot betalte 1% af deres indtjening til staterne, vil samtlige borgere i samtlige lande have en skatteprocent på 0%!! 

Så store er deres profitter, og så slavebundne og underkuede er Jordens befolkning. Hvis ikke det er sort magi, hvad er så?!

Tulpa

Emnet er uudtømmeligt, kaninhullet er uden bund. Ingen beskrivelse af sort magi kan dog påberåbe sig nogen tilnærmelsesvis fyldestgørenhed uden Tulpaen, den måske mest skræmmende af de magiske entiteter.Begrebet stammer fra tibetansk buddhisme. En Tulpa er en kunstig skabt tankeform. Når denne tankeform er skabt, lever den sit eget liv udfra dens skabers intention. Den kræver stor energi og bevidst målrettet vilje og tankekraft. Og magikerens gennemslagskraft består netop i hans vilje - ritualet eller teknikken er reelt underordnet. Vælg din teknik, udøv din vilje. Tibetansk Buddhisme er kort fortalt en afledt form for urgammel mongolsk Bön-kult, en shamansk praksis, hvor magi - sort såvel som hvid - var et ekspertise-felt.


Når en Tulpa slippes løs, gør den sit arbejde, den laver sit Havoc. Kender vi til det i den fladpandede, af-ritualiserede, såkaldt ikke-magiske, materialistisk-sekulære verden? Det gør vi i allerhøjeste grad, det hedder en ideologi.
Ideology Sucks

En ideologi er en på forhånd, og til et bestemt formål designet, tankeform, der, når den slippes løs, udfører sit destruktive arbejde. Nej-nej! hører vi i baggrunden, den udfører et konstruktivt (ideologisk-politisk korrekt) arbejde. Og NEJ, er vi nødt til at svare igen, for retningen for hvilket som helst stykke magisk arbejde er nøje forbundet med intentionen bag, og intentionen hos ideologer i alle lande til alle tider har været overvældende destruktiv/konstruktiv til eget favør.
 

Kommentarer

Populære indlæg