Sygdomsindustrien og Helbredelsen


Sygdomsindustrien og Helbredelsen en samtale med Doktor Carsten Vagn-Hansen
 
En personlig dialog mellem Doktor Carsten Vagn-Hansen og CN.

 
Platons Hule & Uddannelsesskaden'
'CN': Professor Peter Gøtzsche har dokumenteret den organiserede kriminalitet i medicinalindustrien, den gigantiske lukrative interesse i sygdom, at den tredjestørste dødsårsag er lægebehandling, og dermed har han også indirekte eksponeret de læger, som enten er uvidende, tavse, frygtsomme, magtesløse eller i værste fald; medskyldige [1].

Opinionsundersøgelser viser, at folks tiltro til medicinalindustrien er på linje med tiltroen til brugtvognsforhandlere. Men når det gælder lægerne, som får deres information om medicin fra medicinalindustrien, så er der ofte blind tiltro. En fejlslutning, siger Gøtzsche. Der er åbenbart ikke kritisk tænkning. Dette har intet at gøre med, at der også reddes liv, men at usikkerhed og fejldiagnoser ved mange praksisser ofte kan være så høj, at ikke at stille kritiske spørgsmål, bruge sin fornuft, undersøge tingene, er meget letsindigt. Medicinalindustrien laver forsætlig forbryderisk svindel for profit.

Der er dog en deling i befolkningen; de som er bevidste om Gøtzsches og andres lignende pointer - og på den anden side; de som er fanget af blind tiltro til lægerne. Det virker som om medicinalindustrien og tiltroen til læger kan psykologisk sammenlignes med Platons Hule: Den undvegne fange der har mistet tiltroen til medicinalindustrien vender tilbage til hulen for at informere sine medfanger om, at de er fanger. De tror ikke på ham, og truer med at slå ham ihjel, hvis han forsøger at sætte dem fri..

CVH: (latter): Ja, det er et meget godt sindbillede på, hvordan det er – folk tror alt for meget på læger og bruger hovedet for lidt. Gøtzsche er desuden en klog mand, og modig.

'CN': En professor fra Panum informerede mig om, at uddannelsesskaden hos læger var det værste, at medicinstuderende ikke lærte at tænke selv, andre har sagt det samme...
 
CVH: Det er rigtigt. Altså, der kræves en vis ydmyghed, en selvstændig og fleksibel tankegang for at bestride det job, og det er der få læger som har..

'CN': Ifølge Einstein, var det eneste som kom i vejen for hans læring, hans uddannelse, og Noam Chomsky sagde, at uddannelse er en form for påtvungen uvidenhed, Bertrand Russell; at mennesker ikke er født dumme, men bliver dumme af uddannelse. Hvad siger du til disse citater?

 CVH: Det kan også være meget rigtigt i, altså det man skal lære folk er ikke en hel masse forhåndsstof. Man skal lære dem at lære, at tænke selv, ikke hvad de skal tænke. De skal undersøge indlevende, hvad de har med at gøre, og dér kan en uddannelse jo netop være forhindrende – det har disse kloge mennesker jo fuldstændig ret i. Man skal være åben, siger de. Omvendt set, skal man heller ikke være så åben, at hjernen falder ud. Orthomolekylær Medicin er bl.a. vejen frem.[2]


Parallelunivers
'CN': Det er jo det som er problemet også – at læger slet ikke er uddannede i Orthomolekylær Medicin..

CVH: De er overhovedet ikke uddannede i det. Der bliver nærmest gjort grin med det fra lægeligt hold.


'CN'
: Der er tale om 2 parallelle universer med vidt forskellig behandling, interesser, metodologi, ætiologi, etc. På den ene side et pensum foroven, og radaren; den etablerede syntetiske medicin med patentering, mekanistisk orienteret, symptombehandling, statssanktioneret med tilskud til sundhedsvæsenet fra medicinalindustrien, etc.  - og på den anden side et andet pensum under radaren, som er populært blandt den bevidste befolkning, holistisk orienteret, årsagsbehandling, orthomolekylær behandling, energimedicin, med alternative behandlere, samt progressive læger, andre alternative terapier, naturens vej som ikke kan patenteres...

CVH: Ja, det er rigtigt. Lægerne bliver hjernevaskede i dag. De lærer ikke nok om de grundlæggende ting i kroppen, men en hulens masse, om hvad de skal putte i folk..
 
'CN': Når mere bevidste mennesker kritiserer lægeprofessionen overfor familie og bekendte, så siger de misforstået 'hvorfor tror du lægerne er onde'?

CVH: Det tror jeg heller ikke de er, men det meste af befolkningen er fejloplyste, lægerne er jo fejloplyste selv, og ofte dårligt opdragede, for en læge skal først og fremmest være nogle der
lytter til, hvad patienterne siger, de skal vide hvad der foregår inde i folk, og de skal være meget parate til at kigge efter og undersøge om det de tror er rigtigt. Det gør de oftest bare ikke!'

'CN'
: At undersøgelser viser, at cancer fejldiagnosticeres op til 28% af tiden med efterfølgende fejlbehandlinger, at der måske er op til 60% unødvendig kirurgi, at mammografi er ineffektivt og farligt, at kemo ikke virker [3], at en diagnose afhænger af hvilken patolog som kigger på biopsien i mikroskopet, at lægebehandling er den tredjestørste dødsårsag, så burde det bevirke et ramaskrig, men der er stor uvidenhed. Det betyder jo faktuelt, at det er ligesom russisk roulette..

 
CVH: Jamen det er det også, desværre. Det er kedeligt og især hvis der bliver stillet fejldiagnoser, så er det jo rigtig ødelæggende. Da jeg var soldat i sin tid i 1961, da skulle vi jo 3 måneder ind efter første del. Da lavede vi på nogen og firs medicinstuderende en analytisk undersøgelse med spørgeskemaer, hvorfor vi ville være læge? – det var enkelt, en tredjedel svarede; penge, magt, indflydelse. Det skal laves om. Der er mange der har skrevet meget fornuftigt om det, desværre er der også mange der ikke gider lytte til dem, fordi man er så optaget af egen vigtighed og penge - andre læger er bange.

Fåreflokken, Riddere som Robin Hoods & De Skræmte i Skak
'CN': Mennesker griner af får (fåreflok) fordi de har en fårehund, men mennesker har internaliseret fårehunden, de holder hinanden i skak uden en ydre fårehund. Det er den form for ansvarsforflygtigelse ved autoritetstro, der kan ende med Stockholm syndrom og nyttig idioti.

CVH: Ja, det er rigtigt. Vi kan jo heller ikke lide det, fordi folk vil helst have, at der bliver gjort ting for dem, og at de kan stole 100% på det der sker, og sådan er virkeligheden altså ikke. Det er farligt. I sin tid sagde
Ivan Illich, at læger er farlige fordi de - ved kun at behandle folks symptomer - fratager folk både evnen og motivationen til at ændre deres sygdomsskabende levevis.

'CN': Det er en nationalskat, at der findes progressive hædersmænd og udbrydere blandt læger og andre grupper, der virkeligt kan sammenlignes med riddere, en art 'Robin Hoods', som ikke lader sig bestikke, men forsøger at give helbredende viden tilbage til mennesker, den viden som kriminaliseres af medicinalmafiaen, og du regnes af mange mennesker i Danmark, som en hædersmand...

 
CVH: Ja, men jeg kan ikke lade være, jeg synes der er nok at slås for. Der er ingen tvivl om, at der findes mange, men de er bange for at melde ud, fordi de er bange for at blive forfulgt..

 
'CN': Det siger Gøtzsche også. På konferencer møder han ofte læger, som ved alle de her ting, som beundrer ham for at sige det, men.. de tør ikke selv sige de samme ting...

CVH: Det er meget typisk. Det kender jeg også, for når jeg er sammen med dem enkeltvis, så er de åbne og bevidste om mange af disse ting, men er de bare 2-3 stykker sammen, så er de bange for hinanden, og afviser det hele.

'CN': Det er det som menes med, at mennesker holder hinanden i skak...

CVH
: Det er rigtigt...


'CN':...medmindre de har så stærk individualitet, karakter og mod, at de kan lade hånt om omverdenen og gøre det gode, det etisk korrekte.
 


Carsten Vagn-Hansen
- en hædersmand og nationalskat
Ulydige Patienter
& Internetreformationen
'CN': Der er dog ulydige patienter som kan tænke selv, de klarer sig langt bedre...CVH: Det gør de, specielt hvis de kan finde nogen, som kan hjælpe dem. I øvrigt tror jeg også, at mange klarer sig bedre ved at undlade at gå ind i det etablerede system, men engang imellem er det jo nødvendigt. Menigmand kan jo heller ikke skrive recepter, og engang imellem kan man jo have brug for nogle ting. Flere substanser i f.eks. Tyskland, såsom naturlig stofskiftemedicin, er forbudt i Danmark, i øvrigt den samme medicin som Hillary Clinton får. Den medicin må man ikke købe i Danmark uden at have tilladelse, sundhedsstyrelsen skal være inde over, lægetilladelse, formularer, godkendelser, osv. Det er helt vildt og vanvittigt. Jeg skriver desuden meget til folk, at de skal tage den korrekte naturlige medicin, mine patienter roser mig og siger, at de aldrig har haft det så godt.

'CN'
: Sundhedstyrelsen bliver jo støttet af medicinalindustrien...CVH: Ja, selvfølgelig, det er jo medicinalindustrien, der har simpelthen har forhindret brugen af de naturlige ting, fordi patenteret medicin hersker. 

'CN'
: Naturen og effektive orthomolekylære substanser kan ikke patenteres af medicinalmafiaen. Monopolisering og patentering er selve problemet..

CVH: Ja, det er det. Stort problem. Oprøret kommer dog, og det kommer altid nedefra, og det er på vej. Det kan man se ved at kigge på ligesindede grupper af lidende og interessegrupper på Facebook, internetfora, osv.


'CN': Ja, internettet samler mennesker, afslører mange ting, pressen har ikke længere monopol på information. Nogle har kaldt internettets største fortrin, vore dages Gutenberg reformation bortset fra, at det skal ganges med 1000 i styrke og mangfoldighed i dag – nogle kalder det 'Internet- reformationen'..

 
CVH: Ja, det er det også. Mennesker kan gå ind at læse om deres sygdom på nettet, selvfølgelig kan man også blive forført som patient, men der er mange websites, hvor folk kan sammenligne data og se, hvad der er gangbart eller ej, og endelig er der den mulighed, at de kan foreligge disse oplysninger for lægen, hvis han/hun var modtagelig. Det synes jeg også burde være lægens job, altså at kunne blive forelagt oplysninger som patienter har researchet i, og sige; 'det ser rimeligt ud, dette andet ser mindre lødigt ud' – det er jo det med at være åben, men ikke så åben, at hjernen falder ud. Man kan også frasortere websites, hvor de sælger et og andet. Man skal skelne skidt fra kanel, men sandhed om alt findes også på internettet.
 


Danmarks Radio
'CN': Er grunden til, at du blev fyret fra Danmarks Radio, at der var eksternt pres fordi du går den non-patenterede vej, naturens vej som ikke kan patenteres?

CVH
: Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om, men ingen vil
indrømme det. Jeg fik et stykke papir uden nogen grund med den besked, at nu havde jeg været der længe nok, at der skulle fornyelse til, og derfor skulle jeg afskediges fra DR. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at disse folk på guldkysten, som spiller golf med ledelsen i DR, har sagt til dem, om de ikke kunne slippe af med mig. 14 år var lang tid, men jeg fik budskabet ud. Kræftens Bekæmpelse Bevarelse VS Helbredelse
'CN': Jungletrommer har i mange år sagt, at Kræftens Bekæmpelse er talerør for den medicinalindustri, som har interesse i kræften, deraf det drillende men passende navn, 'Kræftens Bevarelse', ikke Kræftens Bekæmpelse. Utroligt, at det er den omvendte verden...

CVH: De bruger pengene forkert, for lægerne
som er derinde går ind for det patentsystem, det forkerte behandlingssystem, og andre forhold. Det samme gælder hjerteforeningen, som får sendt information, bl.a. af mig selv, og de har ikke engang gidet at svare mig. Det er op ad bakke alt dette. Der er alternative muligheder i medicin, cancer behandlinger, osv. men Danmark er langt bagefter.


'CN': I en omfattende undersøgelse af 400 ledende cancerspecialister, fandt man ud af, at der var fejldiagnoser op til 28% af tiden. [4]

 
CVH: Ja, det har jeg også set. Det er absolut et kæmpeproblem, at de ikke kan blive enige, og at de skal have så mange patienter som muligt. Der er jo også noget som hedder en Cancer industri, desværremen ikke desto mindre er den der jo. Det er i øvrigt interessant, at før opfindelsen af det hvide sukker, margarine, mange andre ting, var der faktisk i Danmark kun to en halv procent der fik cancer. Antibiotika for fuldt drøn er også et problem, da det smadrer mave-tarmfloraen, og 80-90% af immunsystemet udgøres af hvad som foregår i maven. Maven er som en intelligent anden hjerne.

'CN': Probiotika bør tilrådes under og efter antibiotika for at genoprette immunsystemet. Dette er almen viden i Orthomolekylær Medicin, men de fleste læger er ikke bevidste om dette overhovedet, og det ødelægger menneskers immunsystem. En af vores bekendte blev i øvrigt kureret med medicinsk cannabisolie for terminal lungekræft. Han droppede kemoen. Scanninger på Rigshospitalet viste, at canceren var forsvundet. Medicinsk Cannabisolie har helbredt rigtigt mange for Cancer på trods af kriminalisering.

CVH: Ja, der er altså en god mulighed
her, sammen med alt muligt andet - jeg tror også det bliver godkendt på et eller andet tidspunkt, men Danmark er langt bagefter, når det drejer sig om disse behandlinger og andre tiltag.


Lyset for Enden af Tunnelen
'CN': Det er stadigvæk paradigmeskiftet indenfor den etablerede verden vi venter på, det er langsomt ved at bryde igennem, og kun pionererne - som ved skæbnens perverse ironi, altid har samtidens pile i ryggen - kan se, at en tsunami er i bevægelse, at momentum bygges op, og en dag kommer skiftet, der får vandmasserne til at flyde over, meget kraftigt og meget hurtigt.

CVH
: Ja, det kommer hurtigt og det er på vej. Det er helt sikkert, det er så groteskt, hvad der foregår i hele det medicinske system, så der
en fornyelse til.


'CN': Folk skal for deres egen skyld vågne op. Jeg er dog bange for, at det også vil bevirke selvtægt pga. retfærdig harme, som vil koge over i raseri. Linus Pauling (dobbelt nobelpristager) skulle engang have sagt, at når mennesker finder ud af, hvad medicinalindustrien har gjort, vil hele krige kunne startes på den konto...

CVH: Ja, det er muligt. Det er
enorme milliarddollarbeløb, svindel og humbug foregår i gigantisk skala, penge er herrens magt i dag. Jeg er medlem af Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin, støtter Læger Uden Sponsor, og jeg mener, at det, og energimedicin, er fremtidens medicin. Man skal simpelthen sørge for, at folk indtager alle de ting de har brug for, vitaminer, mineraler, antioxidanter, at de opfører sig fornuftigt i deres spisevaner, fysisk bevægelse også, at sindet spiller en stor rolle, stress management, osv. - så kan folk helbrede sig selv, så behøver de ikke alle de patenterede, og ofte i sig selv, sygdomsfremkaldende behandlinger og medicin.


'CN': Selv hvis det viser sig, at internettet kan lukkes ned, er der for mange, på alt for mange måder, i alt for lang tid, med alt for mange intelligente mennesker, der nu ved alt for meget, til at bølgen kan stoppes. Katten kan aldrig komme tilbage i sækken.


CVH: Det mener jeg også er rigtigt. Heldigvis. 

'CN': Velsignelse og håb....

Dialogen blev spontant båndet, publicering var ikke et sigte, men er efterfølgende ved redigering og transskription af CN udkommet. Denne artikel er skrevet til Robin Hood Magasinet, men kan kopieres og distribueres frit med henvisning til original kilde.


Se også:

"Man kan få hvad som helst bevist, hvis man har penge nok. Jævnligt afsløres der også direkte svindel. Det nordiske Cochrane Centre har offentliggjort, at det højest er 8 pct. af lægevidenskabelig forskning, der er til at stole på. Og Lancet, som er endnu mere anerkendt, har meldt ud, at det kun er én procent, man kan stole på. Det er så råddent det system, så man tror, det er løgn.
– Det er stærke udtalelser?
– Ja, men jeg mener det, fastslår Carsten Vagn Hansen."
Radiodoktoren Carsten Vagn-Hansen advarer imod kemoFodnoter:
[1] Den internationalt respekterede Professor Peter Gøtzsche, er uden tvivl en af de modigste, bedste etiske læger i Danmark - det kan man se i et fantastisk og chokerende interview på Martin Spang Olsens program her:  TV fra en anden planet – Peter Gøtzsche (Medicinalindustrien) https://vimeo.com/131861592


[2] Orthomolekylær medicin    [De rette molekylers medicin] . Orthomolekylær sygdomsbehandling er naturlig biokemi på celleniveau. Den Orthomolekylære medicin anvender fortrinsvis naturlige stoffer, som for eksempel fedtsyrer, aminosyrer, vitaminer og mineraler. Stoffer som cellerne kender, fordi de allerede findes i kroppen eller i den naturlige kost. Orthomolekylær behandling angriber sygdommens årsag, - ikke blot symptomerne.

[3] "Dr. Moss' work documents the ineffectiveness of chemotherapy on most forms of cancer. However, he is fair in pointing out that there are the following exceptions: Acute Iymphocytic leukemia, Hodgkin's disease, and nonseminomatous testicular cancer. Also, a few very rare forms of cancer, including choriocarcinoma, Wilm's tumor, and retinoblastoma. But all of these account for only 2% to 4% of all cancers occurring in the United States. This leaves some 96% to 98% of other cancers, in which chemotherapy doesn't eliminate the disease.
- http://www.mercola.com/article/cancer/cancer_options.htm
Mange læger nægter at udsætte sig selv for de behandlinger, som de giver til egne patienter, specielt kræftlæger. Kemoterapi virker ikke (undtagen i meget få former for kræft), er i sig selv carcinogent, og kontamineret af interessekonflikt i en cancerindustri med 200 millarder dollars årligt i profit.
- Exposing the fraud and mythology of conventional cancer treatments

Daily Mail: Most doctors who were terminally ill would AVOID aggressive treatments such as chemotherapy - despite recommending it to their patients
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2643751/Most-doctors-terminally-ill-AVOID-aggressive-treatments-chemotherapy-despite-recommending-patients.html
“Mine undersøgelser har endegyldigt vist, at kræftpatienter som afslår kemoterapi og strålebehandling, i virkeligheden lever op til fire gange længere end behandlede kræfttilfælde, ubehandlet brystkræft inklusive”.  Dr Hardin Jones – professor på Californiens Universitet.
- Cancer Cures More Deadly Than Disease | Dr. Hardin Jones


[4] "Exploring Diagnostic Accuracy in Cancer: A Nationwide Survey of 400 Leading Cancer Specialists Purpose Published studies indicate misdiagnoses occur anywhere from 15% to 28% of the time, according to The American Journal of Medicine and BMJ Quality and Safety respectively. The reasons for these misdiagnosis rates are manifold; root causes of diagnostic errors are thought to range from fragmented medical records and time - strapped doctors simply not having enough time with patients, to errors in pathology interpretation, patients not knowing or sharing important pieces of their family medical history, and an inflexible adherence to protocols."
-
https://www.bestdoctors.com/~/media/PR%20and%20Public%20Affairs/MisdiagnosisSurvey_FINALiv.pdf

Kommentarer

Populære indlæg