Truther's Red Carpet Syndrome

  By ChaosNavigatorEn meget kort post (det skal der også være plads til:-). Noget som jeg ville have postet i sidste uge...eller var det sidste år?

Blandt de såkaldt sandhedssøgende, er det vigtigt at være ubebyrdet af narcissistiske skyggesider og magtkampe indbyrdes. Jo mere non-reaktivitet mellem folk, jo bedre.
 
Det er OK at være stolt af sit arbejde, men beskedens sandhedsværdi, samt budbringerens etos, integritet, klarhed, etc. er det vigtigste.
Der er mange som gør de rigtige ting af de forkerte grunde, dvs. narcissismen og trangen til the messenger's selviscenesættelse kan skygge for the messenger's message, og nogle folk tager derfor afstand fra the message.
Folk kommer til at fokusere på budbringerens udklædning i stedet, for hvis budbringeren er kompulsivt fanget i et konstant selviscenesættende self-image, emotionalitet i overdrive, raseri, krukkethed, m.m. så er der mange som tager afstand.

Og dette bliver brugt af etablissementet som latterliggørelse og afstandtagen fra indholdet, fordi folk kommer til at fokusere på præsentationens form.
Idag er det få som kan gennemskue logiske fejl. Så det er vigtigt at PR-vinkle i hht. hvilken type publikum, den enkelte situation, osv. da mange vil tage afstand og sige; 'se dem, de er nuts'.

Bevares, jeg er totalt for al slags kolorit fra San Francisco og løssluppen excentricitet,  mangfoldighed, osv. men jeg har set, at den slags kan være naturligt og utvungent -  eller mekanisk krampagtigt og kompulsivt, hvor 'red carpet-syndrome' (eller hvad man end vil kalde det) får overtaget, og det der ellers er naturligt bliver til ekshibitionisme. Det kan man kalde 'Truther's Red Carpet Syndrome'.
Mange gør en stor identitet ud af være 'fanebærere', 'talsmænd, "truthers", osv. i en sådan grad, at de bliver fanget i egoets behov for konstant bekræftelse og glemmer motivationen, og det bliver deres ét og alt.

Jeg tror det ville være godt, hvis flere i de såkaldte truth/justice/freedom-movements blev bevidste om ikke kun værdien af Aquinas, men også Sun Tzu's og Emerson's udsagn, som jeg har pasted her til lejligheden:
What you are speaks so loud I can not hear what you say

What you do speaks so loud, that I cannot hear what you say.


- Emerson
Be extremely subtle, even to the point of formlessness. Be extremely mysterious, even to the point of soundlessness. Thereby you can be the director of the opponent's fate.

- Sun Tzu, The Art of WarHe who is not angry when there is just cause for anger is immoral.
Why? Because anger looks to the good of justice. And if you can
live amid injustice without anger, you are immoral as well as unjust.
- St. Thomas Aquinas

Kommentarer

Populære indlæg