Et hændeligt uheld - fly-crash som styresystem


af morton_h, the blogger

Flyulykker er kommet på mode. De flyvende vidundere synes at have det med at miste kontrollen i den blå luft. Kommunikationen med landjorden har det med at forsvinde. Et par stykker af dem er forsvundet i den samme blå luft.
  1. Hændelsesforløbet og omstændighederne + den involverede teknologi danner det første sæt af mønstre.
  2. Det andet sæt af mønstre er de forudgående hændelser. Der synes at være et bestemt politisk-ideologisk klima, der giver næring og grobund.
  3. Det tredje sæt er de efterfølgende hændelser og konsekvenser.
 
Jeg fremfører den tese, at fly-crash ligesom skibsforlis og biluheld i særlige tilfælde og under særlige betingelser er intentionelle og dermed fungerer som et styringsredskab for en agenda. De tre vigtigste redskaber vi har som open-source-analytikere - med andre ord helt almindelige civilister, der bare ikke gider høre på mere mainstream- regerings- og mediebullshit - er:
  • Se mønstret, horisontalt-vertikalt, i rum og tid.
  • Spørg hvem profiterer? Var disse profitører aktive før og under hændelsen på samme måde som de agerer bagefter?
  • Følg pengene - hvis det er muligt, da penge opererer i svært gennemskuelige lukkede/kryptiserede rum.
Disse og andre redskaber er modgift mod indsnævring, der altid finder sted efter ulykker af kunstig karakter. Der er næsten ingen grænser for de tilfældighedsteorier, vi bliver præsenteret for. Der er ingen grænser for, hvad der kan gå galt i en verden, der vrimler med sikkerhedssystemer til at forhindre usikkerhed. Der er ingen grænser for de uvedkommende detaljer, der bliver analyseret med lup og mikroskop, mens perspektiver og vinkler, der kunne røbe egentlige sammenhænge konsekvent bliver undgået. De er nærmest bandlyst!

Der er ingen grænser for mulighederne for begrænsning!

Iscenesatte ulykker er bekvemme. Hvis de er rigtigt tilrettelagt indeholder de tilstrækkeligt potentiale for 'benægtelse via sandsynlighed' (problable deniability). Fordi der ikke ligger en smoking gun og flyder lige i fjæset på folk, kan hele forløbets substans benægtes under henvisning til, at det er et hændeligt uheld - hændeligt er ikke nærmere defineret, og tilfældigheds-teoretikerne ikke føler sig forpligtet til at gøre nærmere rede for hændelighedens væsen. Da der ikke er noget, der entydigt siger, at det ikke er et hændeligt uheld, vil man altid kunne påstå - og slippe afsted via folks godkendelse med at påstå det - at det hele var tilfældigt. Eller at det skyldes menneskeligt svigt, hvilket også er en form for tilfældighed. Eller at der var nogen (som man ikke kan lide, hvilket man undgår at sige højt), der var skyld i det og gjorde det med vilje, og at det var tilfældigt, at de ansvarlige ikke så det komme. Eller at der var en ensom galning, der i sindsforvirring gjorde det - og dernæst i egen galskab gjorde det af med sig selv. Bemærk: hvis ikke han gjorde det, er der med garanti nogen, der vil gøre det for ham. Og uforudsigelige galninge kan man jo - tilfældigvis - ikke gardere sig imod.

Temaet og variationerne
Indenfor klassisk musik findes der en standardform, der hedder 'Tema med variationer'. Hvis vi forsøger en musikalsk formanalyse på disse såkaldte ulykker, må det være denne standardform. Ulykker, javist - der omkommer mennesker. Men vi må forstå, at menneskeliv ingen, gentager INGEN betydning har for komponisterne til disse musikstykker. Med mindre for mange pårørende til ulykkens ofre lugter lunten, for så har de et håndterings-problem, hvilket skaber en bekymring. Bekymringen udgør dog intet empatisk-moralsk problem, blot et management-problem.

Temaet, der varieres, er vældig sangbart. Derimod synes det at knibe lidt med talenterne, når det kommer til variationerne. Anmelderen er ikke imponeret og har dømt klichéspil. Fantasiens spillerum synes begrænset til kombinationen af det gennemprøvede kombineret med den forhåndenværende teknologi. Det kan selvfølgelig være interessant at studere, hvad de nu er kommet op med af gadgets og gimmicks, hvis man er til den slags. Men for drevne mønster-genkendere er feltet af kunstigt og iscenesat bedrag yderst gentaget og trivielt. Åh nej, nu gør de det igen!

'Kunstværket' set fra galleriet

Hvorfor i øvrigt tale om musik og kunst, er det ikke malplaceret? Jeg har før brugt eksemplet, og nu bruger jeg det igen. Den tyske komponist Karlheinz Stockhausen, en af det 20. århundredes store avantgardister, udtalte kort efter 9/11, at 'dette var Djævelens kunstværk'. Selvom det er et hårdt statement at sluge, havde manden forfærdelig ret. Disse spektakulære events - læg mærke til, at det altid uden undtagelse indeholder spektakulære elementer - er omgærdet af den samme grad af ritualisering, som når vi går i operaen eller i koncertsalen. Publikum møder op i fint tøj og sætter sig på rækkerne. Pingvinerne møder op på scenen og stemmer deres instrumenter. Dirigent og solist møder op. Der bukkes og skrabes, der er stilhed før larmen, der klappes på de rigtige tidspunkter - husk aldrig mellem satserne! - og hvis det er spektakulært nok, er der stående ovationer til sidst. I mødet med det store kunstværk, er man åh-så-forandret bagefter og får lyst til at høre det igen-og-igen. Oversæt selv ovenstående til en anden dress-code og lignende ritualer, hvis du er til jazz-pop-rock-hiphop-whatever.

De visuelle kunstformer har lignende spilleregler. Det samme med de skrevne fortællinger. Kunst er, som ordet siger, 'kunstigt'. Et forløb for et vandfald, en geologisk erosion, en blomst eller et fuglekvidder er ikke kunst, heller ikke selvom resultatet æstetiseres. Kunst kan efterligne natur, studere natur, tilstræbe natur, men det forbliver stadig kunstigt. Naturen følger sine egne mønstre, og kun i det omfang vi som mennesker selv er et stykke natur, er der en sammenhæng. Vi skaber, men gør en fugl, der bygger en kunstfærdig rede ikke det samme? Er et edderkoppespind ikke en kunstform? Omvendt kunne vi spørge: er en guitar-heros performance på scenen ikke identisk med solsortesang - altså for at markere territoriet og få noget på den dumme? Muligvis, men det siger blot, at mennesker har et indbygget dyrisk/naturligt element, ikke at solsorten udøver kunst.

Tilbage til hovedtemaet. Det, der adskiller den særlige og ganske perverterede kunstform, der er udviklet som teaterstykker (The Theatre of Death - at trylle med folks virkelighedsopfattelse) fra både Vivaldi (menneskekunst) og edderkoppespind (naturlig kunstfærdighed), er, at der hos edderkoppen ikke er nogen intention om at dupere ved at manipulere med publikums virkelighedsopfattelse, men blot at fange fluer. Edderkoppespind er ikke æstetik men ren funktionalitet, der udnytter naturens mekanikker - hvilket så i øvrigt efter behag kan opfattes som smukt. Edderkopper mener ikke, at de har et publikum. Ej heller er der hos Vivaldi, den hjertensgode og talentfulde kunstner, der så vidt vides af ren godgørenhed drev en skole for hjemløse piger for de penge, han tjente ved at sælge musikalske mesterværker til forskellige fyrster og gejstlige, tale en dobbelt-agenda med skumle bagtanker. Vivaldi vidste, at han havde et publikum og havde et hæderligt forhold til det.

Hos skaberne af Dødens Teaterstykker derimod - fly-crash er blot contemporary media - taler vi om en yderst kunstig og uhæderlig agenda og bagtanker, der ikke tåler dagens lys. Vi bruger det engelske ord 'weaponized' oversat til 'våbengjort', 'gjort til et våben'. Vi taler om teater som våben, kunst som våben. Vi taler ikke om kunst med Stort K, vi taler mere om tryllekunster, hundekunster, kunstighed og kunstfærdighed. Vi taler sort magi, hvor ALT kan gøres til et våben, det er blot et spørgsmål om intention. Hvis du giver et æble til en magtelitær psykopat, vil den første tanke være, hvor hårdt han kan smide frugtknoppen i hovedet på andre med størst mulig skade til følge. Hvis den samme psykopat tænker på flyvemaskiner med passagerer, tænker han straks på, hvor spektakulært, han kan få dimsen til at falde ned, og hvad han bagefter kan bruge scenariet til. Om der sidder mennesker i dimsen eller ej er blot 'matter of convenience'.

Fly-crash over alperne
Nu er der så efter sigende en pilot, der lige pludselig ud af den blå luft og midt i den samme blå luft får lyst til at smide sin førstepilot ud af cockpittet og derefter - uden herefter at sige en lyd - at flyve sin betroede dims og samtlige passager og kolleger ind i en bjergvæg over alperne. Det giver fuld mening ... eller hvad siger du?

Ikke at forveksle med en landingsbane

Det giver selvfølgelig ikke mening, men kommunikatørerne regner med, at udsagnet er tilstrækkeligt til, at målgruppen, altså hele den medieforbrugende verden vil købe det som meningsfuldt. Som udgangspunkt regner de rigtigt, for størstedelen af deres målgruppe danner deres sikre mening om verden og dens hændelser ved at se fjernsyn og bladre i aviser. I anden omgang regner de måske forkert, for et stigende antal TV-kiggere og avislæsere er ved at få en sær fornemmelse af, at disse medier ikke længere leverer en vare, der besidder den grad af troværdighed, de før troede på.

Eksempelvis befolkningen i det land, hvor seneste crash af en flyvemaskine kom fra: Tyskland. 60% af tyskerne har i dag ikke længere tillid til deres medier. Den tyske journalist og redaktør ved Frankfurter Allgemeine, Udo Ulfkotte, skrev for nylig en bog, 'Gekaufte Journalisten', hvor han beskrev, hvordan CIA havde infiltreret tyske medier og havde bestukket og korrumperet ham og hans kolleger. Tyskerne fik i 2014 indblik i, hvordan NSA systematisk tappede oplysninger af tyskerne. Deres kansler fik bla. tappet sin telefon. 


Hændelsen over alperne giver grund til undren. Danske piloter, der kender flytypen og den type dør, der er monteret, forholder sig særdeles undrende. De går så langt som til at sige, at man faktisk ikke som personale kan blive lukket ude af cockpittet.

Det gælder både for piloterne og andet personale. Det skal faktisk være muligt for en stewardesse at komme ind, hvis hun har mistanke om, at piloterne er faldet i søvn

Piloten kan både låse døren og låse den op indefra. Personalet har en 'unlock'-kode udefra i nødstilfælde, hvorved der bippes i 30 sekunder og døren åbner i 5 sekunder. Hvis man har glemt sin kode, er der 3 andre i flyet, der har den. Hvis piloterne har lukket sig selv inde, er der en luge midt i døren, der kan betjenes manuelt.

Vi ved også, at der samtidig med forholdsreglerne efter 9/11 blev indsat et chipset i visse amerikansk producerede fly, hvor jord-kontrollen kunne overtage styringen af fly i tilfælde af hi-jack - som man angav som grund. Vi ved også, at Lufthansa blev mistænksomme overfor den flytype og valgte den fra. Senere ser vi tysk mistænksomhed overfor atomkraftværks-teknologi efter angrebene af Stuxnet-virusen mod iranske atomforsøgsanlæg og efter Fukushima, der begge havde amerikanske og israelske fingeraftryk. Tilfældigt? Næppe. Fukushima-værket er bygget af General Electrics ejet af den jødiske Rockefeller-klan. 

Sikkerhedsfirmaet, der svigtede på alle tænkelige områder på værket var fra Dimona, Israel. Katastrofen indtraf, efter at Japan havde talt Israel imod, og tilbudt at berige uran for Iran. Vi ser de samme israelske sikkerhedsfirmaer i operation omkring 9/11, 7/7-undergrunden i London og Madrid-bomningerne. Hver gang 'svigter' deres systemer. Eller, som vi mere end antyder her, de svigter overhovedet ikke. De virker nøjagtig efter hensigten, når staten Israels primære politiske redskab bliver udrullet: terror.

Ikke længe efter beslutningen om at afvikle tysk atomkraft ligesom Japan, blev tyske landbrugsprodukter pludselig forurenet af resistente bakteriestammer. Den tyske Bundessicherheitsdienst, BSD, ved altså noget om de amerikanske teknologier og israelske (u)sikkerhedsprocedurer.

Som OpenSource-kommentator - som helt almindelig civilist, der bare har fået nok af løgn forklædt som lagkage - tillader jeg mig at undre mig. Jeg kunne selvfølgelig afstå fra gætværk vel vidende, at mainstream-tænkende individer straks og pligtskyldig vil løfte fingeren og sige, at det må man skam ikke, og at der var én i fjernsynet, der sagde sådan-og-sådan ... du ved. Men på baggrund af tilgængelige oplysninger vil jeg alligevel tillade mig lidt høj-oktan-spekulation: at dette er et stykke kommunikativt katastrofe-scenarie, en påmindelse til Tyskland om, at de skal forblive 'i rækken', som man siger og ikke modsætte sig den britiske-amerikanske-zionistiske agenda.

Tyskerne er lige nu inde i en bølge af mistillid til både deres ledere og deres medier. 60% af tyskerne mener som sagt, at medierne lyver lodret. Tyske satiriske show gør for tiden tykt grin med hykleriet i Ukraine-krigen. Denne påmindelse er en servering for de tyske ledere til at stramme grebet om deres egen befolkning.

En borger med påmonteret originalt 'ivanometer' fra 1962. Han skal lære de rigtige fjendebilleder. Hvis han ikke svarer rigtigt, får han nogle volt gennem hjernen. 'Die Anstalt' er nu bortcensureret hos ZDF.
 
Censureret satire, hvor var det lige, vi så det sidst? Nogle animatorer lavede en hel julekalender med hårdt bid om danske soldater i Afghanistan .. jeg mener Problemistan. Det var mere, end man kunne goutere i DR. Den dårlige undskyldning, som medarbejderne fik besked på at sprede som rygte, var, at serien ikke levede op til kvalitetskravene. Efter at have set den på nettet ved vi så, at det ikke var derfor. Det var af nøjagtig samme motivation, da DR rituelt fyrede to dygtige journalister, der havde vakt Anders Fogh Rasmussens vrede efter 'Den hemmelige krig' om danske udleveringer af afghanske krigsfanger til britisk-amerikansk tortur.

Så Tyskland skal altså - ifølge deres marionetførere - lydigt blive ved at følge trop og ikke, fx., begynde at blive for venligt stemte overfor Rusland og det eurasiske projekt, som de har langt større interesse i end at slikke p.. på amerikanerne. De skal også lydigt blive ved med at promovere deres hestekurs-økonomi overfor sydeuropæerne sammen organerne for det globale centralbankvæsen, ECB, WTO, IMF - og Goldman Sachs. Og så skal de bare glemme al den snak om re-patriering af de guldreserver, som amerikanerne via the Federal Reserve har nægtet at tilbagelevere.

Efter styrtet kommer der prompte en udtalelse fra amerikansk side, at 'der ikke er tale om en terrorhandling.' Hvorfor har de så travlt med at pointere netop det? Det er nærmest en freudian slip. Det er ikke normalt at udtale sig om den slags før en udredning, hvilket altså betyder, at de ved noget, andre ikke ved. Og hvorfor kontakter franskmændene samtidig FBI i forbindelse med den retssag, der udrulles? Det var jo de franske alper, hvor flyet crashede. Altså som om der var tale om interne anliggender med et amerikansk spor. FBI er ikke Interpol, men et internt amerikansk bureau til counter-intelligence. 

Airbussen er som bekendt en amerikansk produceret maskine. Alt hvad vi ved er, at 2. piloten havde låst døren og begyndte nedstigning, men 1. piloten var på toilettet, og at der herefter var tavst i førerkabinen. Når vi ved - selvom det selvfølgelig bliver benægtet af Boeing og lignende firmaer - at det er muligt at hacke sig til et fly, hvilket så OGSÅ betyder de elektroniske låsesystemer! - så vil det være forkert at udelukke denne mulighed. Især når amerikanerne opfører sig så besynderligt. Taget i betragtning, hvor meget amerikanerne har løjet for deres egen befolkning og verden i tidens løb, er det tæt på fristende at tage udtalelsen som en slet skjult indrømmelse. Hvis det ikke er en terrorhandling, så er det altså noget andet, og amerikanerne siger udtrykkeligt, at det er noget 'andet'. En meddelelse, altså.

Terror med et fingeraftryk
Efter min bedste overbevisning er der en syntaks i hændelser som disse flystyrt. Det var i øvrigt en tysk pilot, der leverede en analyse af flystyrtet i Ukraine og de mildest talt skumle forhold, der var omkring det. Dengang blev den sorte box direkte stjålet af NATO, og alle oplysninger blev herefter tilbageholdt. Oplysningerne var åbenbart kompromitterende for narrativet om, at det var de russisk støttede ukrainske oprørere, der havde skudt flyet ned med et BUK-missil. Det, vi ser, er beskeder sendt via hændelser. Disse beskeder bliver uden tvivl 'læst' og forstået af de intelligente kontorer i regeringerne, mens ydre kommunikation og fortolkning undgår alle veje, der kan føre til en egentlig læsning. Medierne er blevet pålagt at gøre sig selv stupide. Eller rettere: de er gennem et halvt århundrede stille og roligt blevet opkøbt.

Der kører for tiden - udover 'modetrenden' med flystyrt - en bølge af terror i verden, der alle sammen mere eller mindre har israelsk fingeraftryk. Før-under-efter hændelserne. Som det kan læses tydeligt, vidste israelere med garanti før Dublin, Paris og København, at der ville finde terrorhandlinger sted. De tillod sig oven i købet arrogant (vanlig stil) at blære sig med det ved at omdele postkort ('... Israel Now, Copenhagen Next...'). Husk i øvrigt, at Firenze/Italien står sidst på listen. 

Charmerende Israelsk kommunikation - nu på postkort

Hvis vi skulle remse terrorevents med israelsk fingeraftryk op, ville det fylde 100vis af sider. Terror er simpelthen i jødisk-israelsk-zionistisk optik et helt legitimt politisk middel. Staten Israel er født via terror. De zionistiske settlere var alle sammen terrorister.

Blot er par eksempler - det første også med fly: Malaysia udtalte sig kritisk om Israel og oven i købet var så formastelige at afholde et internationalt tribunal i Kuala Lumpur, hvor statsledere - deriblandt den israelske - blev dømt in absentia for for forbrydelser mod menneskeheden, så begyndte deres fly at styrte ned/forsvinde, under mildest talt besynderlige omstændigheder. Alle husker et eller andet om MH370, der ifølge officiel forklaring fløj ind i den 5. dimension og forsvandt sporløst fra jordens overflade. Hvilket er utterly bullshit!, da både Boeing og Rolls Royce (turbinerne) har indbygget sendere, der siger nøjagtigt, hvor flyet befinder sig. Så de vidste det altså og ved det stadigvæk, men 'nogen' har mindet dem om, at det vil være i strid med visse infame lovgivninger om terrorisme at sige, hvad de ved. JF. John Lear, verdensrekordindehaver i at flyve de fleste og mest forskellige flytyper. Måske, et sandsynligt bud, vil de to firmaer sige Diego Garcia-basen, og så er det lige pludselig ikke et hændeligt uheld men noget helt andet. Budskabet er derimod klart nok i al sin tågethed. Åbent (kryptiseret) brev til malaysiske - og alle andre! statsledere: Hvis I ikke underkaster jeg vores regler, vil jeres fly begynder at forsvinde i den blå luft. Blandt andet ... ja vi siger ikke mere.

Norge udtalte sig kritisk om Israel, havde blokeret for israelsk adgang til forretninger med den norske stat, og unge socialdemokrater holdt et Palæstina solidaritetsmøde. Dagen efter fik de en Breivik. Manden havde i sine underlige skriverier udtrykt tydelige zionist-sympatier. 

I både Tyskland, England og Frankrig bliver folk dømt for at udtrykke kritik af zionisme. Hvis man oven i købet har et par relevante spørgsmål at stille om Holocaust-mytologien, er man per automatik idømt lange fængselsstraffe på forhånd. I Tyskland bliver advokater, der lovligt forsvarer de anklagede, selv straffet! Så meget og så muskuløst har zionisterne haft brug at fiksere Holocaust-mytologien. Som enhver ikke-bæredygtigt mangel på sandhed kræver designer-mytologi daglige vedligholdelse, og der er scoret så mange fordele vha Holocaust, der er investeret så meget, og der er smurt så mange lag-på-lag ovenpå, at hvis den falder sammen, så kollapser hele korthuset af anglo-amerikanske-zionistisk despoti.

Eksotisk teknologi
Der foreligger også indikationer på at det globale terrornetværk besidder hemmelige high tech våben (9/11, directed energy weapons, ..). For ganske nylig blev der fremsat en - kan vi vist roligt sige - trussel fra russerne om at offentliggøre deres satelit-observationer, der skulle være i stand til at dokumentere, at 9/11 var en inside-job, hvor der blev brugt 'våben af særlig type'! I foregående periode har vi til gengæld set, hvordan NATO har forfalsket deres sattelit-billeder vedr. Ukraine ved at bruge billeder fra computerspil og fotos taget år forinden. Vesten har en betydelig troværdighedskrise kørende.

Skeptikere vil stille spørgsmål ved, om teknologien overhovedet findes. Altså den er ikke blevet fremvist i fjernsynet, så den findes nok ikke. Men den har eksisteret i 100 år, siden det amerikanske militær og amerikanske finansmoguler stjal teknologien fra Nicola Tesla. De første ønskede at våbengøre, de sidste (J.P. Morgan) ønskede det af vejen, da det ville udradere hans business (decentral, ren, billig energi, der ikke kunne skrives på regningen). For 20 år siden fløj amerikanerne deres første store fly fra USA til Australien og hjem igen uden pilot. Boeing laver både militære og civile fly, men kan ikke skille de to verdener ad. Naive skeptikere glemmer fx. hele droneteknologien. Fjernstyring og hackning er simpelthen primære militær-operative teknikker.

9/11 har så mange zionistiske fingeraftryk, at det fylder flerbindsværker. Vidste du fx. at de eneste, der blev arresteret kort efter 9/11 var israelere? FBI havde opdaget et aktivt israelsk netværk på tværs af USA i perioden op til 9/11, som bla arbejde for at smugle saudiske terrorister ind på falske pas. At disse saudere næppe var hijackere kom senere frem. 10/19 påståede hijackere spadserede rundt i Mellemøsten efterfølgende (BBC fandt flere af dem), og flere af dem var lettere forundrede over at høre, at de var omkommet i et fly. 2/19 af de påståede hijackere var med garanti Mossad-agenter. 9/19 af de påståede hijackere eksisterede overhovedet ikke, men var fiktive personer.

En østrigsk jøde havde et nyhedsbrev gående (ca. 1980), hvori han påstod at Israel/Mossad havde en teknologi, hvor de kunne slå folk ihjel på afstand, og det ville ligne et hjerte tilfælde. Hvis man havde mistanke om at man var under angreb, så skulle man hurtigst muligt gå "under vandet", f. x. lægge sig i et badekar og holde sig så meget som muligt under vand. Den østrigske jøde døde selv at et hjertetilfælde, efter at have offentliggjort sin viden.

Uwe Barschel. Er offentliggørelsen af dette billede en meddelelse?
 
Sagen om Uwe Barschel er kendt i tyske kredse. Han blev fundet død fuldt påklædt i et badekar. Selvmord, hjertetilfælde?
Og kort forinden havde han overlevet et flystyrt.

... Dr Hans Brandenberger, who was one of the toxicological experts that examined Barschel, claims that he is possession of new evidence that points to murder as the cause of the German politician’s death. Speaking on Sunday to Germany’s quality Welt am Sonntag broadsheet, Dr Brandenberger said that computer analysis of the original 1987 autopsy data makes it “next to certain that Barschel was injected with [the strong sedative] Noludar shortly before his death through the rectum”. The toxicologist claims that the strong tranquilizer was part of a complex cocktail of drugs that was force-fed to the German politician after he was sedated, probably with the help of a spiked drink. Dr Brandenberger’s allegations have breathed new life to claims that Barschel was in fact murdered by Israeli intelligence agency Mossad, who targeted him because of his inside knowledge of Iran-Contra scandal dealings. Specifically, Barschel is said to have known about an alleged transfer of Israeli military aircraft to the Islamic Republic of Iran, facilitated under United States oversight through German mediators. Following his resignation from his governor post, he had threatened to publicize insider accounts of the alleged transfer. During the Iran-Contra Scandal (1985-1986), Israel acted as Washington’s conduit in supplying US-made weapons to Iran and then channeling the profits to the Contras paramilitary mercenaries fighting Nicaragua’s Sandinista government. Incidentally, Israel did so in full knowledge of the fact that the Iranian government was at that time the primary military supplier of Palestinian militant group Hamas.

Der var fly-temaet igen.

Mellemøsten og Nordafrika hærges for tiden af den nye terroropfindelse - efter at al Qaeda blev slidt op som brand - ISIS. De bliver ligesom al Qaeda brandet som jihaddister, islamistiske terrorister, og sandt nok er der masser af low-level-rekrutter til 'fremmedlegionen for fucked-up wannabe-jihaddister', der falder i den kategori. Men for nylig kom det helt frem i FN-sikkerhedsråds-regi, at Israel gennem længere tid havde koordineret alle deres operationer med lederne af ISIS. Og en fransk avis bragte et billede af den påståede leder af ISIS med det til lejligheden passende navn, Abu Bakr al Baghdadi - en Mossad-agent med de navn Elliot Shimon. ISIS skyder aldrig mod Israel - det burde være deres hovedmål, hvis de virkelig var jihaddister - men derimod mod alle Israels fjender/naboer. 

Er det ikke sært, at manden i midten ligner noget fra Ben Hur og de andre ikke har noget ansigt?

Igen er mønstret nærmest over-tydeligt. At der stadig findes så mange, der ikke har fået øje på disse mønstre skyldes - udover folks egen tillærte stupiditet - i høj grad mediernes selektion/fravælgelse af disse information. Hvis alt sammen blev lagt på bordet, er det min påstand, at mange mennesker - alt for mange efter terrornetværkets smag - ville begynde at forstå noget om den verden, vi lever i.

Vi skal ikke her brede perspektivet ud og begynde at grave i den zionistiske aktie i den russiske revolution, 1. og 2. verdenskrig og alle de svinestreger, der fulgte i kølvandet på disse perfide mega-events fra forrige århundrede. Ej heller skal vi indover det zionistiske fingeraftryk i den globale finansindustri, menneskehandel, våbenhandel, organhandel. Eller det amerikanske pseudoparlamentarisme, hvor alle er købt og betalt af ubegrænsede finansmidler af zionistisk herkomst - stjålet fra landets egne borgere. Eller den zionistiske drømmefabrik Hollywood ejet af zionister. Eller samtlige amerikanske medier ejet af zionister.

Vi skal blot afslutte med at konstatere, at nu er der igen indtruffet en event, der har en sær lugt. Hvor skal vi lede for at finde mulige motiver og sammenhænge? Vi kunne tage fejl, alt er ikke på bordet. Meget vil aldrig komme på bordet. Tyskland er ikke et land, der 'har lov' til at føre selvstændig udenrigspolitik - eller politik i det hele taget. Hvis de gør noget, der fornærmer amerikanerne eller israelerne, kan de forvente seriøs afstraffelse. Landet skal helt frem til 2099 betale milliarder efter milliarder til Israel pga af Holocaust-mytologien. Tyskerne har indtil videre ikke modsat sig det i duknakket erkendelse af, at de vil blive ramt af israelsk terror, hvis de nægtede. De køber sig fri som en anden forretningsdrivende, der betaler beskyttelsespenge til en mafia.

Mafia er et særdeles passende ord for dette globale netværk af terror, pengeafpresning, løgn og svindel. Amerikanerne ved i stil med tyskerne, at hvis de en dag ønskede at gøre op med denne cancer, der har bredt sig i deres samfund, denne blodsuger, der trækker alt liv ud af dem, så ville de blive ramt og ramt hårdt. De bliver for så vidt allerede ramt hårdt, da den amerikanske stat og dens økonomi er på randen af et sammenbrud. 

En psykopat i færd med at true folk på livet

Lad os slutte af med det meget sigende citat fra psykopaten, terroristen, den israelske statsleder, der vil bruge endnu 4 år på blandt andet at forsøge at starte en krig med Iran og dermed 3. Verdenskrig. Ligesom Tyskland er USA en kæmpe malkeko. Og at det skal tages helt bogstaveligt, har vi fra psykopatens egen mund:

'If we get caught, they will just replace us with persons of the same cloth. So it doesn’t matter what you do. America is the golden cow and we will suck it dry and chop it up and sell it off piece by piece by piece until there is nothing left but the world’s largest welfare state that we will create and control. Why? Because it’s gods will and America is big enough to take the hit and survive so we can do it again and again and again. This is what we do to countries that we hate, destroy them very slowly and make the people suffer for refusing to be our slaves.'
Benjamin Netayahu, 1990

Dette er, hvad vi som mennesker på jordkloden er oppe imod. Disse psykopater, man vægrer sig næsten ved at kalde dem 'mennesker', besidder et kolossalt had til alle andre mennesker på kloden. Der er dem, og så er der alle andre. De har et begreb for det: goy i ental, goyim i flertal. Ifølge 'guds vilje' har de lov, ja faktisk pligt til at behandle dem som shit-on-earth.

Vil verden få lov til at opleve den dag, hvor mega-parasitten ikke længere kan suge blod på dets store værsdyr, den store gyldne ko? Ikke før vi starter med at italesætte det.
  • Se mønstret
  • Spørg hvem profitterer?
  • Følg pengene

Kommentarer

Populære indlæg