Den 4. statsmagt er død IV

Civilisationens Sammenbrud & Gennembrud

af ChaosNavigator

"It is easier to mislead many men than one."
- Herodotus.

“We accept the reality of the world with which we are presented”
- The Truman Show

 "None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free."
- Goethe


"A truth’s initial commotion is directly proportional to how deeply the lie was believed. It wasn’t the world being round that agitated people, but that the world wasn’t flat. When a well packaged web of lies has been sold to the masses over generations the truth will seem utterly preposterous, and its speaker a raving lunatic.”

- Donald James Wheal

"Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it."
- Buddha
or broken down news media?

The Truman Show-Civilisationen kollapser > 1984 > Tyranni eller Frihed?

Når kuplen brydes for alvor i The Truman Show,  og den Gobbelske Firewall bliver totalt defekt, vil de allersidste Stockholmsyndrom- ’argumenter’ fra mange Lamestream- og lemming-mentaliteter, komme på banen i form af ‘Komiske Ali’-argumenter – det man kan kalde argument of last resort ad absurdum [7] - indtil det heller ikke holder! Og når kuplen smadres totalt, vil den drakoniske stats tyranni fremstå totalt utilsløret for alle, inklusive den såkaldte middelklasse og overklasse, der ikke længere vil kunne benægte virkelighedens grumme ankomst.

Apropos Schopenhauers aldrig forslidte aforisme:

Al sandhed passerer gennem 3 stadier; først bliver den latterliggjort, dernæst bliver den voldsomt angrebet, og til sidst accepteres den som selvindlysende.

Men heller ikke den drakoniske stat vil vare (dette scenarie er åbenlyst for mange):

”Der vil først indtræffe en massiv serie af institutionel kollaps, socialt anarki, og enorm samfundsmæssig og biologisk kaos – meget mere end vi oplever nu…[herefter] vil der indtræffe en næsten total centralisering af magt og kontrol, hvilket vil resultere i et omfattende tab af rettigheder og frihed. Dette vil vare for en tid, men ultimativt vil dette ikke virke…og når dét kollapser, vil vi opleve en næste periode af socialt kaos som vil være ufattelig.”
- Dee Hock om det kommende civilisationskollaps (opfinder og stifter af, og tidligere direktør for VISA international [kreditkortet), Interview, 2002

Følgende er en meget betydningsfuld iagttagelse af Chris Hedges, om samfundsmæssigt kollaps og det maskerede slaveri, der i artiklen bliver kaldt 'inverteret totalitarisme' -  Hedges er en yderst velformuleret og skarp iagttager af vor tid: (modificeret Google-oversættelse af Chris Hedges´ artikel: 'A Brave New Dystopia):

"De to største visioner af en fremtidig dystopi var George Orwells " 1984" og Aldous Huxleys "Fagre nye verden." Debatten mellem dem, der overværede vores nedstigning til de multinationales totalitarisme, var hvem af dem som havde ret.

Ville vi være, som Orwell skrev, blive domineret af en undertrykkende overvågnings-  og sikkerhedsstat, der bruger rå og voldelige former for kontrol?

Eller ville vi være, som Huxley forestillede sig, blive henrykte over underholdning og skuespil, betaget af teknologi og forført af ødselt forbrug til at omfavne vores egen undertrykkelse?

Det viser sig, at Orwell og Huxley begge havde ret. Huxley så den første fase af vores slaveri. Orwell så den anden...

....Holdninger og temperament er blevet snedigt udtænkt af virksomhedsstaten, som med Huxleys føjelige karakterer ved bogens hovedperson, Bernard Marx, der vender sig i frustration til sin kæreste Lenina:

"Ønsker du ikke du var fri, Lenina?" Spørger han.
"Jeg ved ikke, hvad du mener. Jeg er fri, fri til at have den mest vidunderlige tid. Alle er lykkelige nu om dage. "
Han lo, "Ja, Alle er lykkelige nu om dage "Vi har givet dette til børnene som 5-årige. [Soma = Alkohol, lykkepiller,  Ipod, Ipad, Paradise Hotel, Patter, Paris Hilton, Pop & Porno, X-box, X-faktor, Vild med dans(k), konsumer-koma som Soma, uddannelsesskade, m.m.m. ]
Men vil du ikke gerne være fri til at være lykkelig på en anden måde, Lenina? På din egen måde, for eksempel; ikke på alle andres måde “
Jeg ved ikke, hvad du mener,” gentog hun.

Facaden er ved at smuldre. Og efterhånden som flere og flere mennesker indser, at de er blevet brugt og røvet, vil vi bevæge os hurtigt fra Huxleys “Fagre Nye Verden” til Orwells “1984″. Offentligheden bliver på et tidspunkt nødt til at stå over for nogle meget ubehagelige sandheder.

De godt betalte job kommer ikke tilbage. De største underskud i menneskets historie betyder, at vi er fanget i et system af gældsslaveri, der vil blive brugt af erhvervs-staten til at fjerne de sidste rester af social beskyttelse for borgerne, herunder det sociale sikkerhedsnet. Staten er degenereret fra et kapitalistisk demokrati til neo-feudalisme.

Og når disse sandheder bliver indlysende, vil vrede erstatte virksomheds-statens påtvungne muntre konformitet. Den blege knaphed af vores post-industrielle lommer, hvor omkring 40 millioner amerikanere lever i en tilstand af fattigdom og snesevis af millioner i en kategori kaldet “nær fattigdom,” kombineret med den manglende kredit for at redde familier fra tvangsauktioner, bank tvangsauktioner og konkurser fra medicinske regninger, betyder, at inverteret totalitarisme [maskeret totalitarisme] ikke længere vil fungere.” [8] - se hele artiklen, 'Brave New Dystopia' af Chris Hedges

Hedges bruger i øvrigt her begrebet Corporatocracy - men ifl. Directed History og Deep politics stikker årsagen til centralisering af magten dybere  [9]
Danmark og Skandinavien er blevet karakteriseret som Fagre Nye Verden par excellence, men er påbegyndt erkendelsen af, at det er 1984 (og hos nogle få har erkendelsen altid været den, at det har været 1984 maskeret som et Truman Show/Brave New DK).

Det vil desværre langsomt blive en åbenbar realitet de næste par år, når økonomien ramler for alvor. Og så vil opvågningen ske – det sker allerede nu, men mange vil få en grim grum opvågning. I længden er det godt, for systemet afslører sig selv i al sin gru, og så vil der blive transformation (som Island f.eks.), forhåbentligt til det bedre…..

EU f.eks. står for ca. firs procent af lovgivningen i DK og har en gigantisk lobbystruktur, og der er lobbyisme, som vi ikke eller kun sjældent hører om. At tro at vi har "folkestyre" i Danmark, når vi hvert fjerde år går ned og stemmer, er at sætte kryds ved Liste Idioti.

Folk tror på deres politikere. Men som George Carlin siger i sin legendariske tale: "Forget the politicians. They are put there to give you the illusion that you have choice. You don't. You don't have choice. You have owners. They OWN you." -  Se Carlins berømte performance her.

Nu hvor stormen kommer til DK også, vil der i det mindste ske noget i den brede befolkning, for illusionen i Brave New World/Truman Show er forbi. De vågner op til erkendelsen af, at de i virkeligheden lever i 1984 - vi har levet i en dobbeltvirkelighed [10]

Bankernes død, statens udkautioneringer af too-big-to-jail banker med skatteborgeres penge, capital controls, m.m.m., vil endelig få sofakartoflerne til vågne og at bevæge sig ret så hurtigt.

Men så længe sofakartoflerne kan købe hakkebøffen, og ikke mærker teknokraternes manipulation mærkbart og direkte, vil lemmingerne fortsætte deres 'Vild med Dans(k) på Titanic. Det er kun et spørgsmål om tid før 'konsensus'-trancen er brudt!

God help us all -  lyder dramatisk nu, og jeg håber inderligt, at jeg tager fejl i de dystre fremtidsprognoser, men kan ulykkeligvis ikke se det. Tingene vil blive bedre, men der er en stor storm på vej [11]. og på den anden side af stormen, er der forhåbentligt bedre tider. Stilheden før stormen er episk bedragerisk, for vi har aldrig oplevet dette før.

Der er frygten, men man skal forsøge at konfrontere den ved at møde den direkte. Mange vil ikke høre fordi de er bange eller uvidende. Desværre vil det være dem, som lider mest psykisk, når krigen (planlagt) ekspanderer i Mellemøsten, og berøvelsen af finanser og frihedsrettighederne bliver så åbenbar og indlysende, at det er umuligt at gemme sit hoved i sandet.

Filosoffen, Stefan Molyneux, leverer her den altafgørende kvintessentielle pointe om advarsler og lukkede medmennesker før The Final Showdown


Man kan dog ikke håndhæve åbenlyse manipulationer og overvågning over mange millioner dissidenter i den vestlige verden, uden at selvforståelsen af vores ‘åbne samfund’ og ‘demokratiet’, bryder sammen for flertallet (ej heller kan man ikke pådutte mennesker usandheder i længere tid, når internet dementerer disse).

Hvis overvågningen f.eks. overhovedet skal kunne tage og føles på, og have direkte magtudøvende værdi for eliterne, skal overvågningen have mærkbare konsekvenser overfor den enkelte, og så må statens handling effektueres (henstillinger, arrestation, osv.) – dette kan ikke ske i større skala uden, at befolkningen vågner op.

Og da forudsætningen for en succesfuld restriktion af så radikal art er, at flertallet af befolkningerne accepterer en drakonisk utilsløret tyrannisk STASI-stat uden større protester, er dette meget usandsynligt. Derfor undgår man dette, da kuplen i The Truman Show ville bryde sammen. I stedet fungerer inverteret totalitarisme foreløbig, som den har gjort i umindelige tider, men facaden i parallelvirkeligheden er hastigt ved at bryde sammen.

Huxleys forudsigelse (eller advarsel) om fremtiden i citatet forneden, vil derfor ikke gå  i opfyldelse, da for mange mennesker er vågnet – internet-renæssancen spiller en enorm rolle i denne kollektive opvågnen, hvilket selv Obamas mentor, Brzesinski har udtalt (gentagne gange de sidste 5 år)  er et problem for eliten: Brzezinski: ‘Global Political Awakening’ Making Syrian War Difficult

“[De vil] få folk til at elske deres trældom og producere diktatur uden tårer, en form for smertefri koncentrationslejr for hele samfund, så at folk vil få frataget deres frihedsrettigheder, men de vil snarere nyde dette fordi de vil være distraherede fra ethvert ønske om oprør gennem propaganda og hjernevask, eller hjernevask forstærket af farmakologiske metoder. Og dette synes at være den endelige sidste revolution”
- Aldous Huxleys forudsigelse om fremtiden, Tavistock, 1961

Dette er delvist sket men vil ikke vare, bl.a. pga. internet, der har afsløret mange af elitens løgne – internetreformationen (begge faser er i fuldt flor; renæssance og reformation) ses af mange tænkere som en parallel til Gutenberg-pressen, og som Hedges påpeger, vil  inverteret totalitarisme ikke længere fungere under sammenbrudsscenarier, ej heller når den Gobbelske firewall er gennemhullet som en si.


Eliten har et gigantisk problem: jo mindre de gør, desto værre bliver det. Jo mere de gør, desto værre bliver det, for dem. Game over.

Må alle disse  'paranoide mørkemandsfantasier' blive gjort til skamme, hvilket jeg inderligt håber, men desværre siger 12 års årvågen informeret observation og logik, at alt dette ikke er illusorisk  - som den almene dansker sikkert vil tro - tværtimod. Alle prognoser bliver desværre bekræftede gang på gang. Talløse yderst kompetente aktører, analytikere, bloggere, efterretningsfolk, organisationer, m.fl. i internet renæssancens tidsalder, peger på enorme manipulationer i en stor grad af specificitet og konsensus, at man skal være uinformeret eller imbecil eller Stockholmsyndrom-offer, for ikke at se det.

Alt dette - som fremstår uvirkeligt for mange mennesker - kan pludseligt vise sig at være virkeligt.

" De virkeligt hjælpeløse ofre for mental sygdom skal findes blandt de, der fremstår som de mest normale. Mange af dem er normale fordi de er så veltilpassede til vores livsform, fordi deres menneskelige stemme er blevet gjort tavs så tidligt i livet, at de ikke engang kæmper eller lider eller udvikler symptomer som neurotikeren. De er ikke normale i hvad man kan kalde den absolutte betydning af ordet; de er kun normale i relation til et dybt abnormt samfund, Deres perfekte tilpasning til dette abnorme samfund, er et tegn på deres mentale sygdom. Disse millioner af abnorme normale mennesker, som lever uden ståhej i et samfund, som de -  hvis de var fuldt ud menneskelige væsener -  ikke burde være tilpasset"
– Aldous Huxley – Brave New World Revisited

Så længe massemedierne, og den del af befolkningen, der tror på dem, fortsat er magtens medmisbrugere, nyttige idioter, eller uvidende ofre, er der ikke lys for enden af tunnelen for dem - de godtroende ofre for Stockholmsyndrom vil tro på løgnene og manipulationen, selv hvis lyset i tunnellen er et modkørende tog, der ender med at køre dem over, når det går op for dem for sent, at de er blevet bedragede.


Der er store revner i Truman Show kuplen, og det er kun et spørgsmål om tid før den brister - perception management-mindfuck på masserne eller ej. Et paradigmeskift er igang og millioner vågner op hver uge nu.

Uden hverken ekstreme STASI-tiltag og tekno-transhumanistiske udviklinger, er den globale situation graverende - vi har f.eks. hørt følgende advarsel gentaget mange gange med forskellige variationer:

'Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi dér, hvor vi er på vej hen. Overført til nutidens menneskehed vil dette være katastrofalt. Uden en ændring i retning er vi på vej mod en verden af tiltagende befolkningspres og fattigdom; økonomisk sammenbrud, voksende social og politisk konflikt; eskalerende rebelsk og organiseret krigsførelse, accelererende klimaforandringer; fødevare-, vand- og energi-mangel; forværrelse af forurening industrielt, i byer og landbrug; større ødelæggelse af ozonlaget, og tiltagende reduktion i variation af liv. Vi risikerer også mega-katastrofer skabt af atomenergi og atomaffald, ødelæggende oversvømmelser og tornadoer som følge af klimaforandringer, og sundhedsproblemer forårsaget af naturkatastrofer såvel som menneskelige faktorer såsom akkumulering af giftstoffer i jordbunden, i luften og i vandet. Hvor vi nu er på vej hen er ikke hvor vi ønsker at ende'
-  Ervin Laszlo, The Chaos Point, 2006

Mange af det ovennævnte citats postulater er blevet bekræftede siden 2006, bl.a. Fukushima, der stadig er ekstremt censureret, ikke at det kræver en profet at se den (u)civilsatoriske deroute.

Og et nutids- og fremtidsperspektiv set gennem en overordnet makro-optik:

“Måske vi i civilisationer hinsides vor egen, kan forvente 3 typer af civilisationer: Type 1, type 2 og type 3. Vi er type 0; vi er en civilisation af nationer og krige og fundamentalistiske lidenskaber. Vi forventer at se fødslen af en type 1 civilisation, en sand global civilisation...Internet er en type 1 telefonsystem... Og vi begynder at se fødselen af en type 1 kultur. Den farligste overgang er fra type 0 til type 1. Når man har opnået type 1 status har man en global kultur, en global etik, en global måde at betragte kriser på jorden. I Type 0 er det en splittet civilisation baseret på nationsstater, grådighed, udplyndring, og de stærkestes regelsæt. Så overgangen fra type 0 til type 1 er den mest formidable...men den er også den farligste”
- Michio Kaku

Det er blevet sagt, at en generation er på toppen af magten ved 50-årsalderen. Lad os se om  Generation X -  såvel som Generation Y og 'Generation Fucked up' - dutter til noget i de afgørende historiske øjeblikke….tiden er kort. Men den propagandistiske, økonomiske, politiske, oligarkiske Berlinmur er ved at blive knust, de Goebbelske firewalls virker ikke mere. Snart kan alle mennesker se det, og se hinanden  - mark my words.

Good luck to all – Be Brave and Wise

"We have got to defeat this attack on the freedom of the mind...But it takes courage for a young man with a family to stand up to it; all the more obligation on those of us who have nothing left to lose. At any age it is better to be a dead lion than a living dog – though better still, of course, to be a living and victorious lion – but it is easier to run the risk of being killed (or fired) in action if before long you are going to be dead anyway. This freedom seems to me the chief consolation of old age."
- Elmer Davis

_____________________________________________________________


Fodnoter - uddybende kommentarer og betragtninger
[7] Som tendens (eller generelt) godtager man det som er i overenstemmelse med massemediernes fortælling, med skolingen, uddannelsen/uddannelsesskaden, konditioneringen, landkortet, og frafiltrerer – bevidst elle ubevidst – det som ikke findes på kortet. Man forveksler landkortet med landskabet – det som erkendelsesteoretikeren Gregory Bateson kaldte error in logical typing. Dette er også forklaringen på, at de fleste reagerer med vantro og ubehag, når de bliver konfronteret med ny information (Syrien-krisens virkelige årsager f.eks.), som er uforeneligt med det de ‘ved’ (kognitiv dissonans) via de danske massemedier.

Kognitiv dissonans er ubehaget ved at blive konfronteret med viden som er i modstrid med det man 'kender'. Vi kan sikre kognitiv konsonans (undgå kognitiv dissonans der kan være angstprovokerende) ved at undgå informationer, der strider mod den viden, vi har i forvejen.Kognitiv dissonans er resultatet af selve konditioneringen.

Heraf kommer ofte de emotionelt reaktive negative reaktioner, når den kognitive dissonans melder sig, og derfor oftest øjeblikkelig kontra-forsøg på invalidering ('det passer ikke') af den nye information gennem rationalisering , forsvar af ugyldigt verdensbillede – og derfor fejl i logisk typologi; forveksling af landkortet (det man ‘ved’) med landskabet.

Stockholmsyndrom melder sig, og til sidst – i den sidste fase før verdensbilledet kollapser – vil Komiske Ali-argumenter komme på banen (man benægter det åbenlyse).

Hvordan vestlige medier -f.eks. Berlingske, Politiken, JP, Information, etc.  vil retfærdiggøre deres inkompetente udeladelser og manipulationer i den sidste Komiske Ali-fase, når sandheden om diverse hemmeligholdelser, manipulationer, udeladelser, og årsager, opnår meget større bevidstgørelse blandt befolkningen, vil blive yderst interessant at overvære. Eksempelvis, at Syriens regering ikke var ansvarlig for det kemiske angreb, og at man fremprovokerede en storkrig.

Hr. og Fru. Hakkebøf i DK er muligvis ligeglade, da DK er mere tryg og uvirkelig sammenlignet med mange andre lande, men mange andre mennesker udenfor DK i verdensopinionens bevidstgørelse om dette, vil tvinge de følgagtige danske medier til at opfinde narrativer der er Munschausenske i deres umulige rationaliseringer.  Dette gælder alle mulige andre usandheder også.

[8]  Med andre ord; under sådanne omstændigheder kan ensidig hjernelam hedonistisk underholdning - I-Pad, pop,  pot, Paradise Hotel, Svanekøkken, alko-koma-soma, lykkepiller, materialisme, fordummende uddannelser, etc. - ikke længere fungere som bedøvelsesmiddel/narkotika/soma,  som indbyggerne er påduttet under statens maskerede tyranni (dvs. ikke erkendes af flertallet som tyranni pt. men som et slags paradis, specielt DK relativt i forhold til det meste af verden).

I Fagre Nye Verden påduttes indbyggerne Soma (en art narkotika/lykkepiller), når der er anledning til en utilfredshed, som ultimativt er en trussel mod statens tyranni. Alle problemer individualiseres, og kritisk tænkning og skelnevenen drukner i den fordummende underholdnings-infantilisering af voksne mennesker, som er med til at opretholde den inverterede totalitarisme.

I større kontekst kan man se, at nedennævnte citat  i mange henseender omhandler store dele den nutidige vestlige verden -  og specielt Skandinavien/DK anno 2013, selvom folk stadig snorksover som en art medie-fordummede Epsilon-mennesker, men det vil ikke vare ved, da sprækkerne i The Truman Show bliver større og større:

‘Staten er ikke i fokus i denne dystopi. Den udgør ikke nogen direkte undertrykkelses- eller frygtfaktor, men på grund af virkemidler som hypnopædi og soma er det ikke nødvendigt for Verdensstaten at vise sin totalitet, fordi totaliteten ligger immanent i samfundstrukturen.
Som udgangspunkt foregår der ingen kamp mellem individet og samfundet i Fagre Nye Verden.

Befolkningen er lykkelig. Den er bedøvet i en lykkerus af forbrug, evig ungdom og behovstilfredsstillelse, og livet er tilrettelagt på en sådan måde, at enhver anledning til ophidselse er forsøgt fjernet, og skulle der ske noget, der er svært for psyken at klare, opfordres man til at tage et gram soma.

Fraværet af [indlysende] vold får en til at tvivle på, om der overhovedet er tale om et totalitaristisk styre. Alle indbyggere virker lige tilfredse. Der er ingen forskel i livskvaliteten hos den privilegerede alfa dobbelt-plus og den nærmest åndssvage epsilon-moron, for deres arveanlæg er tilrettelagt på en sådan måde, at tilfredsheden er herskende. Alligevel er totalitarismen tilstede i denne dystopi [inverteret totalitarisme]. For al modstand og mulighed for og ønske om revolution er udeladt. Folk er lykkelige pga. den bedøvelse, de lever i, men individet er opslugt i masserne, og individets rettigheder kan ikke håndhæves, da ingen konstaterer dem.

Spørgsmålet er derfor snarere, om vold overhovedet er et væsens-kendetegn ved totalitarisme, når den har opnået sin endelige form. Det samme kan siges om den konstante bevægelse, som Arendt mener er et væsenstræk hos totalitære styrer, hvor udrensninger og drastiske forandringer i det ideologiske grundlag og samfundsform er vigtige for at bevare den ustabilitet, hvormed føreren kan kontrollere befolkningen.Vold er generelt set et dårligt og omkostningsfuldt redskab til at få sin vilje.

Derimod er denne lullen ind i lykke, som vi præsenteres for i Fagre Nye Verden, ideel, fordi der slet ingen grund er til at gøre modstand, hvis man er tilfreds. Den fuldendte totalitarisme har måske slet ikke brug for vold, da målene er nået. Individet er atomiseret og reduceret, og det finder dets identitet i ideologien og dets funktion. Magten er total, og dens apparat fungerer til perfektion. I et samfund, hvor totalitarismen er fuldbragt, vil al forandring per definition blive til det værre.

Fraværet af vold og bevægelse understreger, at Fagre Nye Verden er et totalt totalitært styre, centreret omkring kontrol og manipulation til at sikre, at privatheden ikke kan finde fodfæste. Det sker netop, fordi det private er uden for den totalitære stats rækkevidde. I den totale totalitære stat er intet menneske privat. Det er en grundpille hos totalitarismen og en grundlæggende pointe hos Huxley.’
Fra http://www.mettebaerbach.dk/speciale/?page_id=73

[9] Om Corporatocracy vs Deep Politics, Directed history
Mange intellektuelle vil medgive, at en vigtig årsag til vores økonomiske og politiske misere ligger i begrebet Corporatocracy (med dens underliggende psykologiske grådighed, ansigtsløse inverterede totalitarisme, etc.).

Corporatocracy kan betegnes som sammenslutningen af enorme magtkoncentrationer og rigdom, som udviser en form for oligarkisk gangstervælde, en finans-kannibalistisk international lille superelite, hvis indlydelse økonomisk, er større end mange nationers, et parasitært kleptokrati som ikke producerer reel samfundsværdi, og hvis netværk og kodeks kun er yderligere vækst ad infinitum (som cancer), hen over alle landegrænser på bekostning af biologiske og sociale hensyn.

Eksempelvis skrev Ingeniøren.dk om denne yderst vigtige og eksplosive afsløring i 2011, om det oligarkiske Corporatocracy: Så få som 147 multinationale banker og virksomheder kontrollerer verdensøkonomien...'Det ville dog være forkert at tale om en konspiration, mener Battiston.....'Det er ikke en sammensværgelse. Det er kun en naturlig konsekvens af netværket' -
- Det nye oligarki sidder på verdensøkonomien

Journalisten konkluderer sine egne fantasier om undersøgelsen, og forekommer totalt infantiliseret i sit 'ræsonnement', da forudsætningen for at skabe det omtalte netværk, er, at det er planlagt. Og journalisterne udtaler selv, at de ikke ved, hvad det bliver brugt til, ej heller hvordan det er skabt. Hvordan kan de da fremføre logiske fejl, og at der ikke er tale om nogen sammensværgelse, at det ikke er 'dit' eller 'dat'!? 'Forklaringen' er et godt eksempel på en art Stockholmsyndrom/Komiske Ali, en 'tilpasning af landskab til landkort', for at beskytte deres eget verdensbillede, selvom de ikke har nogen som helst clue om årsag og virkning.

Og selvfølgelig er det en sammensværgelse, dvs. personers samarbejde for at opnå (gigantiske) fordele, for det er selve  definitionen på en sammensværgelse, og undersøgelsen påviser, at det umuligt er et tilfælde. Journalisterne lider af typisk kognitiv dissonans, som fører til misledende Candyfloss-konklusioner i comaland pga af tilpasning til deres foretrukne trygge verdensbillede/ 'landkort'.

Desuden er det politisk ukorrekt at fortolke noget som helst andet end lunkne nudler i koldt vand, selvom afsløringen i undersøgelsen er uhørt eksplosiv. Ønsketænkningen, confirmation bias. kognitiv dissonans, Stockholmsyndrom, og uvidenhed betyder, at de næsten fremfører det sidste absurde Komiske Ali-argument, hvor man benægter muligheden eller det åbenlyse  (se fodnote 7 + fodnote 2 i anden del )

J. Edgar Hoover, som var chef for FBI i over 50 år, fangede denne meget dybe generelle pointe om mennesket; 'The individual is handicapped by coming face-to-face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists.'


Det er ønsketænkning af Ing.dk men sagtens forståeligt, da det danske 'får', ikke behøver nogen fårehund, da den indre fårehund gør jobbet selv (internalisering) og ikke kan andet. Dette er fakta, næppe en emotionel fordømmelse.
Langt mere kvalificeret, men upolitisk korrekt journalistik om det samme oligarkiske netværk, finder vi her:

“Citing an explosive 2011 Swiss study published in the PLOS ONE journal on the “network of global corporate control,” Hudes pointed out that a small group of entities — mostly financial institutions and especially central banks — exert a massive amount of influence over the international economy from behind the scenes. “What is really going on is that the world’s resources are being dominated by this group,” she explained, adding that the “corrupt power grabbers” have managed to dominate the media as well. “They’re being allowed to do it.””
- World Bank Insider Blows Whistle on Corruption, Federal Reserve


Disse 2 relativt kendte fænomenale artikler (kendt af amerikanske dissidenter), 'Mother, Should I Trust the Government?' og 'All I want for Christmas is the Truth', går endnu dybere ned i selve årsagsforklaringen; nemlig, at der klart er tale om Directed history  eller Deep Politics - ikke kun Corporatocracy -  hvilket er for stor en kamel at sluge for mange intellektuelle, der højst kan tilslutte sig standpunktet, at Corporatocracy er årsagens dybeste niveau, dvs. en blind grådig kraft, hvis eneste fællesmønster er grådighed, og intet dybere ideologisk formål, etc. - og i denne optik er sammenslutningen af gigantisk magt og pengekoncentrationer, tilfældigt, og ikke en konspiration som er forsætlig.

Deep politics/directed history-begrebet inkluderer corporatocracy men - traditionelt set -  ikke omvendt! Hvis man antager, at kausaliteten ligger i corporatocracy og ikke dybere, bliver analysen ufuldstændig, og konklusionen fejlagtig, idet man vil tilskrive årsagen til 2. kælderetage (corporatocracy), og ikke dybere kælderetager, for nu at bruge en simpel billedlig metafor.

Corporatocracy er dog en sekundær manifestation, og en delmængde af Directed History/Deep politics, men ikke det dybeste årsagsniveau; Directed History/Deep Politics er langt mere omfattende, og Corporatocracy er en virkning af dette, selvom det også er et instrument for Directed History. Directed History/Deep politics eksisterede før, at der blev et moderne Corporatocracy/Kleptokrati.

Hvis bestemte årsager til krisen skyldes bevægelser i 3. og 4. kælderetage (den postulerede Deep Politics eller Directed History) og denne etage er usynlig i den optik man bruger, får man en blind, falsk eller meget ufuldstændig (og farlig) årsagsforklaring.

Akademisk uddannelsesskadet skepsis og lemmingernes vantro tjener krigsherrerne og eliten, da manglende bevidsthed (Oklohoma ,9/11, 7/7, Psywar, m.m.m.) er forudsætningen for, at elite-psykopater kan operere fortsat ustraffet og relativt uset af flertallet.

Historikere vil i værste fald se tilbage på specielt de mange prominente intellektuelle, hvis selvforståelse som frihedens vogtere og  vagthunde, kunne have advaret deres millioner af tilhængere  -men i stedet - konfronteret med Deep Politics/Directed History - påtager mange sig rollen som nyttige idioter og gatekeepers qua vantro, uvidenhed, apati, og kognitiv dissonans, uagtet deres godhjertethed og brilliante evner ellers, etc.

Hvordan vil historien dømme dem, når det viser sig, at de tog fejl, og at der var langt dybere kræfter på spil?

Mainstream kritiske intellektuelle med corporatocracy-begrebet mangler eller afviser Deep Politics-begrebet. Mainstream salonfæhige kritiske intellektuelle VS Directed History/Deep politics-dissidenter, lever altså i parallel-verdener, hvor forskellige narrativer mht. mange historiske afgørende begivenheder ikke begge kan være sande. Enten havde Irak WMD eller ej, enten var  bygning 7 en kontrolleret nedrivning eller ej, enten var Syriens regime ansvarlig for det kemiske angreb eller ej, enten støttede USA, Europa og Mellemøstlige lande Al-Qaeda terrorister aktivt i Syrien eller ej, enten var det sandt at vestens Gladio var ansvalig for bombninger, eller ej, enten var det sandt at Bilderberg, CIA og andre lande begik false flag terror mod befolkningen i Europa eller ej: Italian Supreme Court President Blames Bilderberg For Terrorist Attacks, etc.
Når dokumentationen findes i et omfang, der dementerer pensum-skadede akademikeres og journalisters tilfældighedsteori og usande kausaliteter, er afvisning eller uvidenhed lig med nyttig idioti, Stockholmsyndrom, Komiske Ali, eller det der er værre.

Journalister, opinionsdannere, politikere og intellektuelle, som pure afviser vestlige false flags, m.m., og argumenterer imod det,  bliver de facto medvirkende til historieforfalskning, negligering af evidens, og bliver - bevidst eller ej - medvirkende til hvidvaskning af usande kausaliteter og falsk alibi for politisk højkriminelle og morderiske forbrydelser af en art, der kun kan betegnes, ultimativt, som forræderi mod sandhedsprincipper, historien, og hele nationers befolkninger.
"The Truth, when you finally chase it down, is almost always far worse than your darkest visions and fears."
- Hunter S. Thompson
Doumentationen er ikke længere negligerbar. Modus Operandi med false flag terror er f.eks. deklassificeret i hobetal af regeringer selv! Dette er og mange andre bullet points er basal ABC-pensum i Deep Politics og Directed History, nærmest 'overfladisk' og 'travesti' for millioner af vågne mennesker med hjerte og hjerne, omend eksplosivt hvis befolkningerne blev bevidste om det, men historiens mørklægning og perception management-mindfuck af masserne kan muligvis gå  dybere og længere tilbage.

Deep politics/Directed history  giver et helt andet perspektiv af observationer af årsager og virkninger -  i modsætning til inkompetence-teorien eller 'tilfældighedsteorier'. Dog sejrer vantro og benægtelse også i uddannelsesskadede akademikeres hoveder, for selvom overbevisende evidens er blevet præsenteret, fastholder de irrationelt en inkompetence-teori, som  giver krigsherrer og eliterne et falskt alibi, i og med, at dybere årsager til krigen, 9/11, Syrien, m.m.m. benægtes. Mange intellektuelle afviser på forhånd. Andre er totalt uvidende. Hvad enten det er det ene eller andet, er dette den farligste og dødeligste nyttige idioti!

Et uddrag fra en artikel om Directed History:

'Germany's Adolf Hitler was apparently funded by the West in order to create war. Japan was goaded into war, as well. The Vietnam War was started by a hoax. The CIA apparently promulgated the countercultural 1960s and Operation Gladio – also generated by Western Intel – was in full effect throughout Europe, polarizing those countries and creating a fear of communist takeover via black ops.

This is all historical fact. Operation Mockingbird is with us today and enables the CIA and other US Intel operations to use mainstream media for propaganda purposes. The propaganda always points us toward world government.
It's well known by now that the CIA invented Al Qaeda, that the war on terror is at least in part manufactured, that there are parts of the 9/11 story that don't add up.....None of this is speculative. All of this is factual.

None of it, unfortunately, is lunatic. But most people won't take the time to look. For one thing, if they grant the reality of their manipulation, then they have to figure out what to do next. And most people don't have the willpower or resources to "do" anything. Better not to know.

The "not knowing" is also understandable because most people do not have the time and energy to continually investigate what they've been taught and undo decades of mental programming. It's hard work and there is not a lot of incentive.'
- læs hele artiklen her


Et tænkt fiktivt, og dramatisk uddrag fra fremtidens historikere i 2050,  vil - i lyset af den farligste nyttige idioti af dem alle -  i konteksten af storkrig og Directed History/Deep Politics, i værste fald lyde:

"Mange prominente vestlige dissidenter gik langt, og eksponerede magtens mekanismer, men ultimativt svigtede mange af dem almenvellet, da flertallet af disse ligeledes  fungerede som enten tavse stemmer, magtens ufrivillige gatekeepers, eller som nyttige idioter og villige redskaber. Manges forståelse eller fortolkninger gik nemlig ikke dybt nok mht. afgørende de begivenheder som gik forud for krigene, inkl. det monumentalt vigtige 9/11, der  i starten af det 21. århundrede affødte 'Krigen mod Terror' som narrativ for invasioner af mange lande, tab af frihedsrettigheder over hele verden  (inkl. DK), og med mange millioners død til følge i de illegale krige før den store katastrofe med taktiske atomvåben i Mellemøsten endelig indtraf i kølvandet på de vestlige efterretningstjenesters endelige og mest destruktive false flags og black operations. 

Mange vestlige landes befolkninger blev ofre for de voldsomme undtagelsestilstande, hyperinflationen, og manglende kendskab til internet-restriktionernes virkelige årsager, og var i liden grad bevidste om, at de blev vildledte. Marginaliseringen og latterliggørelsen af et voksende mindretal af højtråbende deep politics-dissidenter, kunne forklares ved, at flertallet var uvidende om eller nægtede at tro på deres analyser og redegørelser, og som mange fremtrædende intellektuelle opinionsdannere miskrediterede - eksempelvis her. Omend mange af disse deep politics-analyser allerede var validerede af talløse organisationer, akademikere og observatører i starten af det 21. århundrede, var mange uvidende om dette, og andre politikere og massemedier nægtede at tro på disse årsagsforklaringer og påstande, som eftertiden nu har bekræftet som sande. 

Reaktionerne hos mange vestlige borgere var -  historisk komparativt -  ikke ulig situationen med de jøder under 2. verdenskrig, som efter at være blevet informeret af familier og venner, nægtede at tro på de ekstreme rapporter om, hvad der foregik, og derfor ikke handlede eller protesterede, men forblev i en tilstand af vantro, lammelse eller forvirring. Dette i sig selv et sandsynligt resultat af  faktorer, såsom normalcy bias - den samme normalcy bias, som bidrog til eliternes perception management af masserne,, censur, samt reetableringen af monopolistiske statsmedier, der ikke tillod afvigende forklaringer og protester, da mange dissidenter anklagede staten selv som ansvarlig for mange af de statslige fabrikeringer, terroroperationer og økonomiske manipulationer der - indtil internettets fremkomst - havde kunnet operere parallelt i de såkaldte vestlige demokratier uden at blive eksponerede i stort omfang.

På grund af opvågningen i menneskeheden via internetrenæssancen, virker det derimod, som om narrativet i bedste fald - i en ultra kort letbenet version -  er dette:


3. verdenskrig blev afværget i tide og tilskrives bevidstheden om usandheden i de vestlige mediers og krigsherrers officielle narrativ. Mange befolkninger var via internet renæssancen, vågnet op til mediernes og politikernes usandheder og inkompetence, hvilket i slutningen af 10'erne resulterede i omfattende sandhedskommissioner, revisioner, og reformeringer i de vestlige landes politiske, institutioner, regeringssystemer, efterretningstjenester, m.m.

Som Anthony C. Sutton skrev: 'In his view, the only solution to prevent such abuse in the future was that "a majority of individuals declares or acts as if it wants nothing from government, declares it will look after its own welfare and interests", or specifically that "a majority finds the moral courage and the internal fortitude to reject the something-for-nothing con game and replace it by voluntary associations, voluntary communes, or local rule and decentralized societies"
- http://en.wikipedia.org/wiki/Antony_C._Sutton[10] Parallelvirkelighedens  er foreviget i de følgende klassiske 3 citater - kort kommentar:

'The Matrix is a system, and that system is our enemy. When you are inside it, you look around and what do you see? Businessmen, Teachers, Lawyers, Carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are part of that system and that makes them our enemies. You have to understand that most of these people are not ready to be 'unplugged'. And many are so hopelessly dependent on the system, that they will fight to defend it'
- Morpheus (Laurence Fishburne), The Matrix

"A really efficient totalitarian state would be one in which the all-powerful executive of political bosses and their army of managers control a population of slaves who do not have to be coerced, because they love their servitude. To make them love it is the task assigned, in present-day totalitarian states, to ministries of propaganda, newspaper editors and schoolteachers.... The greatest triumphs of propaganda have been accomplished, not by doing something, but by refraining from doing. Great is truth, but still greater, from a practical point of view, is silence about truth."
- Aldous Huxley, Brave New World

'They could be made to accept the most flagrant violations of reality, because they never fully grasped the enormity of what was demanded of them, and were not sufficiently interested in public events to notice what was happening‛
- George Owell, 1984

Man ser i de ovennævnte 3 citater en parallelvirkelighed beskrevet; på den ene side en verdensopfattelse som er konditioneret og ufri (alt imens den i selvopfattelse regner sig for fri, normal, etc.) – og en bagvedliggende virkelighed på den anden side, en art Directed History eller Deep Politics, hvor bevidstheden om dette, potentielt  rummer kilden til frigørelse/afkonditionering fra den konstruerede spin-virkelighed, men som generelt ikke opfattes som spin og perception management (eller hvis den gør, ofte bliver fornægtet, latterliggjort eller rationaliseret).

Ikke kun sandhed, magt og kontrol er fællesnævneren for ovennævnte udsagn men de adresserer implicit også muligheden for en frigørende erkendelsesinteresse, der kunne bryde den kollektive hypnose, hvis man kunne forstå undertrykkelsens mekanismer.

Af samme grund har bevidstgørelsen af STASI-staten og Darth Vader-imperiets fremmarch, betydet, at Huxley- og Orwell-citater, Martin Niemöller, Martin Luther King, Den Hvide Rose, m.fl. gennemgår en renæssance i sig selv, og er eksploderet tiltagende i nyere tid -  flittigt brugt af uafhængigt tænkende og  dissidenter, som strækker sig over hele det politiske spektrum. Internet gennemhuller doublethink/doublespeak, hvis man er årvågen.

George Orwell definerede “Doublethink” som evnen til at holde to modsatrettede overbevisninger i bevidstheden samtidigt, og acceptere dem begge. Al-Qaeda i alliance med USA, og få mennesker kan se modsætningen!?

Orwells doublespeak/doublethink lever profetisk i bedste velgående, og det at så mange millioner af mennesker er begyndt at gennemskue propagandaen, perception management-mindfuck, mediernes manipulation, er et udtryk for denne bevidstgørelse, og er i sig selv et udtryk for, at internet renæssancen gennembryder den 'Goebbelske firewall'

[11] Det  dramatiske bud på fremtiden forneden har været krystalklart for mig siden 2008, og det er meget sandsynligt for enhver som er informeret og har lavet sit hjemmearbejde  - og desværre er det også endnu engang genoprejsning for 'konspiranoikerne' [læs: opvågnede observatører og logikere] , da begivenhedernes gang har valideret deres forbandede prognoser successivt.
Ingen kender tidspunktet, men hvis tingene fortsætter i den retning, som de vestlige krigsherrer og eliter ønsker, så dikterer logikken, at mindst 4 følgende scenarier vil konvergere indenfor den samme korte periode (den katalyserende faktor kan være en udløsende false flag terror aktion), specielt når dollarens status som verdens reserve/petro-valuta begynder at vælte for alvor. Krigens start vil fungere som røgslør for årsager, og mudre vandene, når vi når the breaking point of no return.

De 4  konvergerende scenarier:

 • Krige og invasioner ekspanderer pludseligt (Mellemøsten) - spillover effect til andre lande.
 • Internet -  false flag cyberattacks, sammenbrud, servere/websites, restriktioner ved lov
 • Økonomiske globale sammenbrudsscenarier
 • Drakoniske statslige tiltag eksekveres -  (yderligere) tab af frihedsrettigheder

Og det forventede modtryk:

 • Enorm global modstand mod krigen og ønske om fred -  protester og demonstrationer af en størrelse og omfang uden præcedens
 • Innnovation i kommunikation, omgåelse af internet-restriktioner og censur, Deep Web, Darknet, PirateBox, lokale routere, omstruktureringer, protester, m.m.
 • Innovation i lokale valuta, Bitcoin, barter, selv-forsyning, gennembrud og spredning af fri energi-teknologier, solar, vind, vand, city farming, Biodomes, decentralisering og omorganisering af subsistens, fødevarer, energi, etc.
 • Civil courage, millioner af NGO'er, formeringen af undergrundsgrupper, eksponering af eliten, protester, regeringers sammenbrud, etc.
Der er dog mange ukendte  wild-card scenarier - positive og negative (f.eks. om det er cyberattacks, biologisk eller nuklear eller begge dele, hemmelige teknologier, EMP, solarstorm, human action, m.m.m.) Det bliver et kaos uden lige men også frigørelse og autonomi, før vi når om på den anden side af stormen.


I kølvandet på sådanne never-before-seen tilstande og undtagelsestilstande, vil den første fase bestå af alle mulige grupper, ideologier, protester, reaktioner m.m.  - voldelige og ikke-voldelige - venstre såvel som højre - selvom venstre/højre-paradigmet på mange måder er kollapset.

Enorme demonstrationer, delvise sammenbrud af infrastruktur, internet, økonomi, logistik, mangel på udvalgte fødevarer, forsinkelser og ophør af transport af varer, hyperinflation,  forvirring,  kontrolzoner, politi, anarkister,  selvtægt,  millitær-afhoppere, militante nationalister, terrorister, black operations, Black Bloc, Bader Meinhof-lignende faktioner, ultranationalistiske millitante enheder, autonome nabolag og områder med vagtpatruljer, erklærede patrioter,  traditionelle såvel som neo-religiøse 'sidste dage'-grupperinger, kristne, muslimer, hare krishna, diverse religiøse irrationalitets-grupperinger, hackere og andre digitale pirater, sabotører, fredsdemonstranter, non-compliance, civil ulydighed, nyttige idioter, selvmordere såvel som millitante kamikaze-lignende aktioner, lemminge-effekt, tusinder af NGO-organisationer, muslimske fanatikere, statsligt false flag terror, drakoniske dødspatruljer under regeringers kontrol, frihedskæmpere, teknokrater, survialister, selverklærede undergrundsgrupper og politiske organiseringer, og talløse af disse proklamerer sig som de bedste løsninger, med ismer og faktioner X 1000, og alt andet godt fra havet...

Med andre ord; et indbyrdes babelsk hyper-fraktalt virvar af forvirring af modstridende politiske, millitante, sociale, kulturelle ideologiske og religiøse faktioner, nogle i fælles front såvel som indbyrdes konflikt -  forsøg på orden, og et kaos af et omfang og en intensitet uden præcedens (det samme kaos som idag men dette fremtidge bifurkationspunkt af kaos accelererer, eskalerer, hypermultipliceres.

Ovenstående fremstår usandsynligt og karikeret, formentlig også pga. normalcy bias.

Café-kusse-latte kulturens dekadente non-diskussioner om I-pod, I-pad, patter, pop, porno, playstation, Paradise Hotel, Paris Hilton, Vild med Dans, bliver et uddødt fænomen i Hobbitland AKA Skandinavien og andre steder.

Alt dette kan transformeres - bedst mens tid er - og selv om Laszlo er lidt ved siden af med tidsangivelsen 2012 for the Chaos Point, er det generelle billede klart, så det er kun et spørgsmål om tid, hvis retningen for Titanic-civilisationen ikke ændres. Så længe der ikke er perception af farerne, er der intet incitament til handling.

Kommentarer

 1. Brænd hyggelig læsning, og til og med underholdende, spot on, en leg med ord, lige så vildt som jeg elsker det, er jeg selvsagt også lidt urolig, fordi at underholdnings værdien, er stor, men flytter det verden, ud af det favntag som jo ufornægteligt ikke er foreneligt, med en rolig og u kriminel balance / alliance


  Det vel næppe chokerende, eller nyt, at verden er styret af noget, eller nogen skulle jeg måske skrive, allerede (forstiller jeg mig) i en meget fjern tid, for længe siden, var der magt, forbundet med at være skaberen og indehaveren af værktøjet, og jeg tænker, at selv med et begrænset indblik i vores historie, vil læseren kunne se, at magten altid har ligget hos de få, og derfor og selvsagt har verden ligget i deres hænder og ideer, så hvis det er en tåbe, der har værktøjet og magten, vil verden være underlagt denne tåbe, og hvis verden var styret af en gud, eller en troende, ville vi jo som allerede oplevet, være underlagt denne magt, at der i dag er andre magtbalancer / alliancer kan vel næppe være den store afsløring? Det jo stadig mennesker som styrer verden, og ikke alle mennesker er gjort af samme stof, eller har samme indsigt / hensigt.

  En troende vil føre verden i en retning, og en satanist vil føre den i en anden retning, det er en gammel historie. at verden i dag er styret af globale resurser eller mangel på samme, og af mennesker som ikke altid ser andet end sig selv og sine nærmestes behov, er der jo kun dårligt at sige om, i forhold til at vi jo gerne så alt ligeligt og rimeligt fordelt, for nogen er verden et legetøj, og for andre noget mere alvorligt, så skandalen, må fortage sig lidt, i forhold til at der intet nyt er under solen.

  At være offer, for den verden vi lever i er der intet nyt i og der er ingen udsigt, til den store oplysnings tid, så rolig nu, godt folk har ladet livet i alle tider, og vil også i fremtiden, måtte affinde sig med, at verdens gang, er styret af noget, eller nogens, mere eller mindre heldige historiske indslag.

  Best regards
  Flemming W Nielsen

  SvarSlet

Tilføj en kommentar

Populære indlæg