Mikroløsninger

Verden er ved at blive revet midt over for tiden. Ingen af vore nuværende autoriteter eller institutioner er i stand til at beskrive problemet eller fremkomme med en løsning.

Den store syvarmede labyrint
Nogen har forsøgt det traditionelle politiske tankesæt fra det 20 århundrede. Her havner samtalen hurtigt i de vanlige klicheer, og man er nødt til at tale om progressiv versus reaktionær-konservativ-liberal og bruge de udslidte ideologiske mærkater. Vi havner dernæst i parlamentariske, partipolitiske termer med røde og blå farver. Med det filter på, er det ikke muligt at forstå spillet i sin helhed.

Nogen har forsøgt at snævre al politik ind til økonomi og jura - penge og regler om penge. Det ville være DJØF-måden at se verden på. Bureaukrat og teknokratmåden. EU-måden. EU har for resten lige tildelt sig selv Nobels Fredspris (formanden for komiteen Thorbjørn Jagland er ivrig fortaler for EU i Norge - var der nogen, der sagde korruption?), hvilket totalt afskriver dem som en løsning på noget som helst. EU-teknokratiet repræsenterer dette bud på en model for verden, og lige nu fejler modellen BIG-time. En fredspris kan ikke kompensere for, at EU er et fejlslagen projekt - som selv en tidligere nationalbankdirektør, Erik Hoffmeyer ikke tøver med at kalde det.
http://www.information.dk/313459

Nogen har forsøgt at udvide det til geopolitisk filosofi i kombination med historie. Det er vigtigt at forstå geopolitik/historie. Men samtalen har den begrænsning, at begge emner er blevet formidlet til os i form af global-elitens skræddersyede model. Eliten skaber virkeligheder ved at beskrive dem og dernæst forfølge dem, men det er stadigvæk kun deres virkeligheder. Vi lægger stadig et villigt øre til de selvudnævnte gode, eliten, der fortæller deres historie om dem selv og dem, de har udnævnt til de onde, og om hvordan de er i færd med at frelse verden ved at myrde og voldtage andre folkeslag - og at vi skal hjælpe dem med det. Vi falder endnu en gang tilbage i de ideologiske termer.

Nogen har forsøgt den religiøse synsvinkel, som kunne have været en potentiel mulighed for at se bag skærmene, men da hele det felt er langtids-inficeret af magtens klamme hånd, så er er ikke nogen hjælp at hente der. Religion er i den forstand blot et arkaisk begreb for ideologi, med mindre man dykker ned i det esoteriske felt, men så skal man virkelig vide, hvad man gør.

Nogen har forsøgt at begrave sig i klassisk videnskab. Her mister vi desværre nærmest totalt overblikket, for videnskaben sidder i små bokse med faglige mikroskoper monteret på kraniet. De taler næsten aldrig sammen, selvom de tilsammen besidder enorm viden. Herved bliver denne viden ubrugelig. Videnskaben er blevet ideologiseret og dogmatiseret og udviser forbløffende nok de samme træk som religionerne. Og det til trods for, at de fnysende vil benægte en sådan sammenligning.

Nogen har forsøgt at svinge helt over i det spirituelle felt. New-Age'erne har dog meget lidt at byde på, for de er videnskabsfornægtere, politikfornægter og økonomifornægtere. De har trukket sig tilbage fra andet socialt ansvarligt liv end deres egne cirkler. Hvad enten de er til kosmiske stråler, UFO'er eller Maya-kalendre, så har de de ikke noget bud på, hvad andre end medlemmerne af deres egen indforståede kreds skal stille op med verden. Derudover er mange af dem neurotikere.

Nogen har forsøgt at bygge totalsystemer. De politiske, ideologisk/filosofiske, religiøse/spirituelle og videnskabelige institutioner og bevægelser står hver for sig magtesløse overfor et problem, der er større og mere komplekst end deres optik. De, der skaber nye kæmpesystemer til med et kæmpe alexandrinsk øksehug at løse den gordiske knude, fejler i endnu højere grad. EU og FN som eksempel. Det seneste skud på den døende stamme, FN's Agenda 21, er blot et nyt ideologisk monsterkompleks, der fører direkte til global dysfunktionel totalitarisme. Disse monsteragendaer er skabt af folk, der er blevet tiltrukket af disse monsterinstitutioner, trængt ind i dem, og 'solgt' dem til alle de velmenende folk, der danner flertallet. Flertallet har ingen anelse om intentionen bag.

Alle vinkler kan være særdeles givende, når de er yder deres bedste. De indeholder alle en komponent af det puslespil, vi forsøger at samle. Men de stagnerer, når de hver for sig hævder, at de er svaret på vore trængsler og verdens misère. Lad os prøve at skifte synsvinkel, og se på veje til at komme ud af den store syvarmede labyrint af stagnationer.

Mikroforklaringer og mikroløsninger
Der er ikke noget galt i at forsøge at favne det totale. Det hele hænger sammen. Det er i sig selv et kæmpeproblem, at de, der bevæger sig i de vante cirkler og tankesæt, ikke evner endsige forsøger at fatte større sammenhænge. Vi skal ikke opgive det store overblik. Vi skal blot forstå, at vi ikke får det som let, som nogen tilbyder, og at det er tid til handling langt før, at dette overblik indfinder sig.

Problemet med at forstå problemet er blevet så omfattende, at dette nærmest ER problemet.

Vi bør måske bestræbe os for i højere grad at forlade de totale forklaringer, hvis vi vil handle. Forståeligt nok vil man tænke, at det er nødvendigt at have overblikket, for hvordan skal man ellers kunne stole på, at man ikke udfører forkerte handlinger, som får uønskede konsekvenser? Det ville være en normal synsvinkel til et problem af normal størrelse. Det er det ikke i dette tilfælde.

Da selve Løsningen med stort L ikke er ved hånden - hvilket er den dårlige nyhed - er vi nødt til at opgive den og koncentrere os om løsninger med lille l - hvilket er den gode nyhed. Denne gode nyhed består i, at de mindre løsninger aldrig er adskilte fra helheden. De påvirker den, og hver eneste gang, der kommer små men virkelige løsninger frem, vil der være et ekko et andet sted. Informationsspredningen er lynhurtig for tiden. Den er så hurtig, at vi næsten kan tale om synkron samtidighed.

Jeg har personligt holdt øje med tre felter, hvor der er en voldsom masse på færde lige nu. Den første er den økonomiske, den anden er den energetiske, den tredje er den sundhedsmæssige. Den første bliver overskygget af al den megastøj, der kører på grund af det store systems kollaps. Altså det system, der postulerer, at det er totalløsningen, men som nu overmåde tydeligt afslører sig selv som totalproblemet. Derfor arbejder dette system for tiden på en endnu større totalløsning, for systemet evner ikke andet. Dette er ikke en vej frem for mennesker, for vi er ikke systemet, selvom vi ofte identificerer os med det.

Vejen frem er som små mus, der løber rundt mellem benene på dinosaurer: at finde vore egne veje. De er ved at uddø, og vi kommer til at overleve dem. Dinosaurerne fanger ikke mus, deres kæber og kløer er gearet til bytte, som de kan få øje på og få fat i. Eller også er de gearet til at æde trækroner i 20 meters højde. De har deres store planer, men de kan ikke længere holde øje med det mylder af andet liv, der udvikler sig mellem benene på dem. Da internettet er sluppet løs, er det for sent at kalde det tilbage. Alle totalitære anslag mod mylderet lige nu vil i sidste ende være forgæves.

Mikroøkonomi
Makroøkonomi kan ikke længere hjælpe os, for makroøkonomerne er gået i selvsving. Deres begrebsapparat er alt for kompliceret, de har viklet sig ind i deres egen kompleksitet, deres egen kryptiserering af problemer. Det dunkelt tænkte er det dunkelt talte. Politikerne er samme sted.

Men mikroøkonomi kan noget. Et sted i England har de gjort noget, der gik imod centralbanksystemet og The City of London. I Danmark er den slags i øvrigt ulovligt - interessant! I byen Bristol har de lavet deres eget pund. Bytteværdien er 1:1. Det var et samarbejde mellem bystyret og de lokale banker. Tanken er, at byen var træt af, at pengene bare blev suget ud af lokalområdet og ind i uigennemskuelige globale foretagender. Så de lavede deres egen valuta kaldet the Bristol Pound. Interessen for det har været enorm, telefonerne har kimet dem ned. En by i Frankrig har gjort det samme. En stat i USA har indtil videre sit eget bankvæsen, der ikke er føderalt.

I forbudsdanmark kan dette som sagt for tiden ikke lade sig gøre. Det er den indbyggede bløde totalitarisme i de skandinaviske systemer. Men der kunne tænkes andre måder at skære de misbrugeriske bånd over til den syge og døende makroøkonomi. Time-banking er et pengeløst system for udveksling af ydelser. Det er frivilligt arbejde, men med en gevinst i form at retten til modydelser. Det ville være genialt i fx. forbudsramte og skrantende velfærds-Danmark, hvor folk ikke kan få arbejde pga. stive systemer, fagforeninger og impotent beskæftigelsespolitik. Lur mig om ikke den slags initiativer ville blive smadret af de selvsamme strukturer.

Men ude i den 'virkelige verden' finder disse tiltag sted overalt for tiden. Vi ser dem ikke, for medierne er tavse om dem. De interviewer kun dinosaurerne, for dovne og dumme som de er, kan de ikke finde ud af andet, end de har været vant til. Og hvis en begavet medarbejder skulle få lyst til det, så får vedkommende en over nakken fra sin redaktør, der hverken er dum eller doven. Han har til gengæld solgt sin sjæl til det globale, korporate system, der er dinosaurernes mundstykke. Han er det, der kaldes: korrupt.

På den engelske ø Guernsey var der efter Napoleonskrige stor fattigdom. Krig gør som bekendt bankmogulerne stinkende rige og befolkningerne ludfattige. Den berygtede Rothschild-familie's formuer og jerngreb på hele den britiske økonomi er grundlagt i disse kaotiske tider. En rigtigere betegnelse for krig ville ofte være: udplyndring i ly af kaos. Øen guvernør besluttede at sætte et byggeprojekt i gang ved at trykke egne penge uden renter. Dem, der udførte byggeriet fik penge som tilgodehavender, som de kunne indfri efter ønske på øen. Projektet blev en succes, så flere projekter fulgte og øen blomstrede. 
http://www.jak.dk/forening/blad05/z1-05_Guernsey.htm
London-bydelen Brixton har gjort et lignende forsøg med held for at få pengene til at blive i bydelen.

De berømte green-bags, som Abraham Lincoln lod trykke, var ægte gældfri penge. Sammen med sølvdollaren. Lincoln var en af de ganske få amerikanske præsidenter, der ikke var medlem af bankmændenes infame frimurerloger. Hans tiltag var en seriøs trussel mod deres kontrol med det amerikanske samfund. Derfor måtte han dø. Han står på en ucharmerende lang liste over mennesker, kendte eller ukendte, der i historiens løb er blevet likvideret af bankmænd. De myrdede blandt andet en svensk konge for det samme. For gæld er selve tricket i bankpenge.

Der mangler ikke kloge hoveder, der kan fremstille fænomenet. Bill Still og Mark Cocking er blot et par af dem.
https://www.youtube.com/watch?v=H56FUHgqRNE
https://www.youtube.com/watch?v=3VNcnxj2Dr8
http://www.youtube.com/watch?v=0Br8mx_uwlY

Det er ikke sådan at forstå, at det i teorien ikke ville kunne lade sig gøre at justere makrosystemet. Bill Still har forskellige simple løsninger. For selvfølgelig ville den rigtige økonomiske reform kunne rense hele systemet. Det ville kræve gældfri penge formidlet af staten og en ophævelse af centralbankernes ret til at trykke penge og dermed skabe den samlet set ubetalelige gæld, verdens nationer lider af. Statsgæld skulle simpelthen være forbudt!

Men det vil ikke ske af den simple årsag, at et sygt system kun kan én eneste ting: vedligeholde og beskytte sig selv i sin egen sygelighed. Som en person fanget i sin depression, fordi han har forelsket sig i sin egen depression og gør alt for at fastholde sig selv i depressionen som en underlig form for tryghed-via-det-velkendte (hjælp dog staklen). Hvem og hvad i systemet skulle tage initiativet? Alt er sammenfiltret og stagneret. At tage skeen over i den anden hånd, ville for en politiker være blank indrømmelse af hidtidig uduelighed og et alvorligt ansigtstab, så systemets repræsentanter vælger at gå videre ad samme rute. De ser ikke skiltet, der er faldet lidt ned på siden: Losseplads 2 km. Politikere vil ikke indrømme, at de er løbet tør for ideer, for de lever jo af deres fag.

Vi bør holde op med at lytte til vore stagnerede autoriteter og skabe vores egen økonomi. Gerne lokal, selvom globalisterne inderlig gerne vil påtvinge os nye globale verdensvalutaer, når de gamle bryder sammen - som de kommer til at styre, selvfølgelig. Hvis det sker, vil den totale uigennemskuelighed og ukontrollerbarhed indfinde sig.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_currency - der er masser af alternativer.
Et af dem er Silvio Gesell's ide om Wörgeler Freigeld (hvis du kan forstå tysk):
https://www.youtube.com/watch?v=496JASy_Hls
I Wörgl i Østrig var der som mange steder i Europa og i særdeleshed i Tyskland i starten af 20'erne depression. Inflationen var i Tyskland galopperende og pengesedler på millioner af Shilling var dagens orden. Borgmesteren i den østrigske by udstedte en anden slags penge, der skulle omsættes inden månedens udløb, for her løb pengene ud. Man kunne altså ikke puge dem sammen, men skulle skabe et flow med dem, for at de forblev noget værd. Det skabte arbejde for mange. Arbejdsløshed faldt drastisk, byggeprojekter tog til. Andre byer overtog systemet. Det geniale princip ved Freigeld var, at de var omløbs- og spekulations-sikrede.

Men ligesom på Guernsey følte Centralbanken sit monopol truet, greb og smadrede systemet. Egentlig burde den slags vigtige historiske erfaringer være formidlet BIGtime for eftertiden, men det ny EU-Centralbank-monopol kværner nu på samme vis både sine kunder og deres historieskrivning. Centralbanker har ALDRIG i historien været interesseret i velstand for folk, hverken dengang eller i dag, og de kommer aldrig til at blive det. Vågn op folk!

Schweitzerne, der eller er kendt for storbankvæsen, bekvemmeligheds-neutralitet, naziguld og skumle fiflerier med verdensfinanserne - Bank of International Settlements som en af de værste - har også enklaver, hvor en form for Freigeld er i omløb. Det hedder WIR-Geld. 'Wir' betyder som måske bekendt 'vi' på tysk. Man kunne i tidsånden sige 'We, the People'.
http://www.wir-nehmen-wir.net/pages/wir-geld-wissen-lexikon
WIR-Geld er den schwitziske variation af Freigeld, så initiativet er på ingen måde dødt. Det holder lav profil, da man ved via bitter historisk erfaring, hvad centralbankvæsenet er i stand til. 

På Island er de for tiden i gang med skabe en ny forfatning. De har bla. afvist det europæiske centralbankvæsens angreb på landet. De endte grotesk nok i første omgang på terrorlisten - altså fat lige det her: samtlige islændinge blev erklæret for terrorister !! - på foranledning af kreditorerne og de finansielle rovdyr fra The City of London - men de vandt i første omgang. De er i gang med anden omgang lige nu. Måske taber de, måske vinder de. Der sker i hvert fald noget, rovdyrene sunder sig og lusker om i mørket, mens folk har opdaget, hvad de skal være på vagt overfor.
http://joyb.blogspot.dk/ (Birgitta Jonsdottir, islandsk parlamentariker)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J4CE3r2clQ0

I Argentina smed deres kvindelige præsident olieselskaberne på porten. Og det er ellers et land, der har været angrebet af bankrøverne fra London flere gange i løbet af de seneste 20 år. Hatten af for de modige kvinder! Sverige oplevede et finansielt terrorangreb fra George Soros i slut-80'erne vha manipulation med svenske statsobligationer. Det er de først ved at komme sig over i dag. Alle sydeuropæiske lande oplever det for tiden. Finanssvindleren Soros, der voksede op i Ungarn og lærte håndværket af sin nazistiske far, er for øvrigt Margrethe Vestagers store helt! Hvad så, Margrethe, er han også din helt, når Danmark bliver udsat for det samme? I det mindste er du så et eksempel på, at det ikke er nok, at kvindelige politikere kommer til fadet, selvom det går godt i Island og Argentina.

Sparekasserne er på vej tilbage. En sparekasse kan det samme som en bank, men tænker ikke som en bank mht. gæld, grådighed og gebyr. Der gambles ikke, der lavet ikke fraktionel reserve-bankvæsen, hvor der fabrikeres penge og udlånes til op over ørerne og uden dækning. I sparekasser sparer man, og man blander ikke investerings-kasinobankvæsen sammen med folks privatøkonomi. De har deres egen indbygge Glass-Steagal-Act, eller sagt på en anden måde: de er aldrig havnet i den situation, at en sådan blev nødvendig. Der findes en overset folkebevægelse, fx. i USA, hvor folk simpelthen flytter deres penge over i sparekasser. Altså: fjern pengene fra storbankerne.

Det er i egentlig underligt, at sparekasserne nærmest forsvandt. Men historien er den samme som andelsmejerierne. Der var nogen, der var større, som lokkede folk med guld og grønne skove eller slet og ret opkøbte og nedlagde dem. Kannibal-kapitalisme, men ofte på en i starten tilforladelig vis. Vi slutter os sammen for at blive stærkere i konkurrencen, men hov, nu forsvandt Brylle, Borreby, Rue og Skovsgårde mejeri - min gamle far arbejdede i sine unge dage på dem alle. Til gengæld fik vi så Arla, som vi jo elsker ...

Man kan i en overgangsperiode fjerne sine penge ved at anbringe dem i andre værdier, jord eller ædelmetaller. Hvis der ankommer en hyperinflation - og lige nu går det kun én vej - så kan det for en stund redde folks opsparinger. Men husk dog: man kan ikke æde sølv, når man sulter. Jord og ejendom er noget andet, for det kan man bebo og begro - sølvmønter kan man kun beglo.

Elektroniske penge er ingen nyhed. Men med fremkomsten af Bitcoin er der for første gang en mulighed for, at alle kan være deres egen bank. For første gang kan en pengeoverførsel foretages ligeså direkte, som når man går hen til en mand, giver en sæk nyopgravede kartofler og får fire høns til gengæld. I normal pengeoverførsel skal der altid en bank eller et andet finansforetagende indover, der tager sig betalt for at gøre det. Pengetransaktioner koster bruger milliarder og atter milliarder af whatever-valuta hvert år. Creditkort er en skjult afgift, og hver gang man bruger sit kort, suges der penge ud af det. Pengeoverførsler kan tage flere dage, og i mellemtiden tjener banken penge på dig. Bitcoin overflødiggør banker, og disse er seriøst bekymrede for det lige for tiden, for de kan ikke kontrollere det. Det foregår direkte, pier-to-pier, og overførslen sker på et par sekunder - uden afgifter og gebyrer. Man kan gemme sine penge på en USB-stift. Alt der decentraliseret i modsætning til centralbanksystemet.

Hele Internettet skulle gå ned, før Bitcoin ville gå ned. Banker går ned stort set hver dag for tiden, og folk mister alle deres penge. Det kunne så også være svagheden ved Bitcoin: at eliten overtager kontrollen med - eller nedlægger-hacker-jammer internettet, så vil det blive svært at indfri dem og handle. Bitcoin forudsætter Internettet. En anden svaghed lige nu er, at det er for nørdet og bruger-uvenligt at betjene sig af. Man skal simpelthen vide, hvad man gør. Men er svagheden ved vores forhold til banker ikke netop, at vi overhovedet ikke aner, hvad vi gør - ikke engang selvom vi tror, vi gør? Aner bankmændene selv, hvad de gør?
http://bitcoin.org/

Opsummering
Det der må ske, for at vi kan genvinde penge som et redskab for folkenes velstand i stedet for et redskab og sugerør for kleptokratiet og 'the gang-banksters' er en afkryptisering af penge som fænomen.  Ligesom matematik burde penge være forståelig for alle helt ned i folkeskolen. I stedet har bankfolk kryptiseret og okkultiseret penge til at være noget, der er sindsygt kompliceret og uforståeligt for alle. Det er et paradoks, for det inkluderer dem selv, på trods af at de burde være eksperter på området. På handelsskoler og Business Academies (business-engelsk er fint) undervises ikke i, hvad penge er, men hvordan man kan manipulere med dem. Prøv at spørge din bankrådgiver en dag: sig mig, hvad er egentlig penge for noget? Se herefter ham/hende flakke med blikket, fremmumle et par indledende ''øh-bøh'er og derefter stikke dig en pinlig og uforståelig plade som dække over, at de ikke aner det.

Mikroenergi
Det mest spændende udviklingsfelt for tiden, er ét som de færreste har føling med: alternativ energi. Vi taler ikke om sol, vind og vand her, der ikke udgør reelle alternativer, højst supplementer, og temmelig urentable til og med. Det tager op til 30 år at afskrive et solpanelsystem og 10-15 år at afskrive en vindmølle. Det er helt andre teknologier, vi taler om. Vi er ude i det eksotiske: kold fusion, zero-point-energy, som nogen har kaldt det. Vi taler om fri energi. Andre er i princippet enige, men siger, at begrebet 'fri energi' er noget vrøvl. Det er et spørgsmål om terminologi for et område, som vi indtil videre ikke har haft et sprog for, så lidt sprogforvirring kan vi nok leve med. Vi taler under alle omstændigheder om en helt anden fysik. Det lyder for de fleste som science fiction og langt-ud-i-fremtiden-snak. Det er det ikke, for det findes allerede, og er i stadiet umiddelbart inden kommercialisering og masseproduktion.

Der tøves fra udviklernes side. Det er derfor, de færreste aner noget om det. Det er dog ikke svært at regne ud, hvorfor, hvis man har studeret feltet. Igennem 100 år har masser af opfindere og udviklere oplevet energikorporationernes anslag mod alt, der kunne true deres imperium. Folk er blevet latterliggjort, truet, myrdet, forgiftet, framet og gamet, deres opfindelser og initiativer stjålet og ødelagt, patenter er blevet syltet og finansiering er blevet blokeret. For olie-, kul- og atomkomporationer udgør tilsammen et imperium, der har styret ALT, der er sket i det 20. århundrede. De sidder stadig på flæsket, men det vakler for dem nu. De ved, at det kun er et spørgsmål om måneder, før det vælter frem. Og når der går hul på den byld, så går det stærkt.

Det er ægte mikroløsninger, vi taler om her, for der vil bliver tale om et boom af off-grid-installationer og open-source-teknologi. Især i den 3. verden, hvor der er masser af mennesker, der endnu ikke - som i vesten - har glemt, hvordan man holder på et svejseapparat og stadig får defekte apparater til at fungere med simple midler og snilde - vil det betyde et enormt løft ud af fattigdom. Det er næsten overflødigt endnu engang at beskrive, hvordan den petrokemiske industri har formået at tage kvælertag på hele planeten og hæmme al udvikling for mennesker, der ikke tjente deres sag, og at især udviklingslande overhovedet ikke udviklede sig, men led voldsomt af fattigdom, sygdom og krige. Oligarkerne, der styrer branchen, er decideret modstandere af AL menneskelig fremgang - bortset fra deres egen. De ryster lige nu i bukserne, for når den nye energiteknologi bryder løs, er det slut for dem, og det ikke kun mht. energimonopol - det truer hele deres eksistens og gang på jord. 

Oligarkerne vil selvfølgelig forsøge at monopolisere det nye, der sker. De kan ikke andet, for sådan har de lært at tænke, og med dem deres fædre og oldefædre før dem helt ned til Nebukadnezer og gravballemanden. Men det vil i sagens natur ikke lykkes for dem. Det stod allerede klart for 100 år siden for bankmanden J.P. Morgan, at Teslas vision og faktiske teknologi ikke kunne monopoliseres, og at dette rent faktisk var den geniale opfinder Teslas intention. Det lykkedes til gengæld bankmændene at udsætte det i 100 år og i mellemtiden svine planeten til både fysisk og mentalt med olie, krig og korruption. Den nye energi er også ren energi.

Hvor eksplosivt feltet er lige nu, kan man studere på peswiki.com, hvor Sterling Allen har samlet et meget stort katalog af links til folk, der udvikler på det. Adskillige af de initiativer, han har undersøgt, er blot måneder fra at gå kommercielt på markedet. Når det først sker, rykker de andre. Og så kommer alle open-source'rne og garageudviklerne ud af busken med deres viden, erfaring og talent - og utrættelige gå-på-mod. Undervurdér ikke gå-på-mod, når det får frit løb! Mainstream-videnskab vil opleve det største skred og tab af autoritet nogensinde. Men det vil så i anden omgang betyde, at de nu får lov til at bruge deres ENDNU større viden og talent på en konstruktiv måde. Det bliver nu tilladt at tænke kreativt igen.

Regeringerne og korporationerne vil selvfølgelig forsøge at dæmme op for flodbølgen via forbud, monopolisering, beskatning, tekniske handelshindringer, osv. Vi vil se hele udtrækket. Men det er her, folk for alvor vil opdage, at det er deres egne regeringer, der hidtil har været deres værste fjende. Måske vil regeringerne forsøge at slippe ragnarok løs, for når bomberne falder i WW3, vil folk få svært ved at udvikle frigørende teknologier og økonomier. Den fascistiske krigsøkonomi og -teknologi kvæler alt. Men også det, bliver sværere og sværere for dem, for det bliver set og forstået nu.

Vi må dog huske, at regeringer også består af mennesker, og at vi har de regeringer, vi har fortjent. Ved at uddanne os selv og overtage initiativet, sender vi så kraftige signaler op gennem disse regeringer, at de ikke vil kunne sidde dem overhørigt. Mange, der er ansat i dem - jeg er selv en af dem - vil ydermere glæde sig over, hvad der sker. For nu behøver vi ikke længere at føle os dårligt tilpas over, hvad vi er medvirkende til. Regeringsførelse har også potentialet til at være 'oplyst'. Anarkisten i mig siger, at det ikke passer, og at al regeringsførelse er overflødig, og det er muligvis rigtigt. Men tiden er ikke helt moden. Mikrofilosofien er på en måde en slags anarkisme, 2.0. Husk ikke at forveksle anarki med anarkisme.

Vi skal holde op med at klynke og tigge vores regering om hjælp. Vi skal droppe vores offerrolle, tag spaden i egen næve og se, hvordan vores regering vil komme og tigge os om hjælp.

Mikrosundhed
Mikrofilosofien er bestemt ikke en ny ide. Small is beautiful, hed det for allerede 20 år siden. Det er en filosofi om at tage verden tilbage fra monopoltyranniet. Jeg foreslår mikrosundhed. Det kommer til at ske, også selvom det er et af de sværeste områder, som verden ser ud. Vi har ikke noget valg, for makrostrukturerne, det globale fødevareimperium og den globale sygdomsindustri har aldrig været så destruktive og altdominerende. Vi skal på ingen måde undervurdere monstrets destruktive kapacitet. Det antager planetare dimensioner. Hvis jeg var en alien i en rumtallerken, der overvejede at lande her, ville jeg tænke mig om. For dette er et af de giftigste steder i universet lige nu.

Vi skal heller ikke undervurdere megaindustriernes stupiditet. Det har samme intelligens som en af disse 20 meter høje øgler, hvis hjerne var på størrelse med en indtørret avokado. Det har samme overblik over situationen som en cancer, der breder sig og æder alt, indtil dets værtsorganisme går ned, og dermed også den selv. Men vi skal heller ikke undervurdere den samlede kapacitet af værtsdyrets i princippet sunde celler. Det trænger måske til et bad og et kurophold, men så er der også saft og kraft igen. Vores kapacitet for selvforvaltning er uovertruffen. Den har historisk set kunne mobilisere sig, og det vil kunne ske igen.

Husk: vi er vært for de ansatte i vores regering, vi betaler deres lønninger. Ikke omvendt.

Indsatsen er hævet (raising the stakes) for tiden pga. ondsindede og parasitiske lovkomplekser (Codex Alimentarius), der har til formål at forhindre menneskelig sundhed og bevare profittabel masse-usundhed. Sygdom og dårlig ernæring giver en indtjening for brancherne, som er udenfor forståelsesrammen for normale mennesker. Jeg personligt kan ikke overskue et tal med så mange cifre. Jeg kan ikke udtale ordet: gazillioner, umuliarder ...

Vi skal ikke regne med en håndsrækning fra disse brancher. Vi skal selv skabe sundhed, vi skal igen lære at dyrke vore egne fødevarer, før de vil kunne assistere os. Et samfund kan ikke eksistere på serviceøkonomi uden at forgælde sig. På et fremskredent tidspunkt vil brancherne være så desperate for at få noget seriøst at lave, at de simpelthen bliver nødt til det. Men indtil videre: ignorer dem!

Et langt stykke hed ad vejen hedder det kulturel guerillavirksomhed og civil ulydighed. Forsynings- og vidensnetværkerne vil være stemplet som illegale - og det er de allerede i dag. Men på et tidspunkt vil de vælte indover mainstream og løbe den over ende. For mainstream kendte ikke sin besøgelsestid.

Helt konkret
Vi må genskabe vores viden om mineralernes og vitaminernes betydning for sundhed og bevidsthed. Emnet er så omfattende, men blot for at starte et sted:
http://www.youtube.com/watch?v=ijMbycw2boM
http://www.youtube.com/watch?v=mRDR-6tBtV8
http://www.youtube.com/watch?v=L8IMPpOvJMQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=lntqJUdhp-I&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=t3QXPHow1ZU&feature=relmfu

Glem ikke magnesium, vitamin B, og husk vitamin C.
Vi bør studere, hvordan sukker og hvidt brød ødelægger vores organisme. Vi bør studere, hvordan vi kan heles, når vi bliver syge. Lær om sølv (coloidialt sølv), lær om potentialet i mælkebøtterødder, tang og alger (dette er kun stikprøver og skud i luften - ikke et katalog).

Det enorme stressniveau, der er i dag, får organismen til at udpine sig selv for vigtige mineraler. ADHD og autisme kan kureres med mineraler. Undgå giftigt affald fra fosfor og aluminiumindustrien i vand og tandpasta. Det hedder fluor, og det er ufattelig, hvordan det lort, som nazisterne og kommunisterne brugte til at neddumme fanger i deres koncentrationslejre, nogensinde er havnet tandpasta, som børn og voksne går og sutter på!
Rens din lever og galde en gang imellem. Dr. Hulda Clark har udviklet denne kur, der kan overstås på 20 timer, hvoraf du sover de 7 af dem væk. Resten af tiden enten faster eller skider du ...
http://curezone.com/norsk/leverrens.asp
Du vil blive overrasket over at se, hvad der kommer ud.

Du kan også tage en kur med bentonit for at rense dit tarmsystem. Alt godt starter i maven.
Husk at bevæge dig. Lær dig medicinsk QiGong, og opbyg din indre energi.

Afsur din krop. Vi får alt for meget syre. En Coca Cola er helt nede på et syreniveau på ph 2.5! Ikke så sært, at en gammel mælketand bliver opløst på et par timer i et glas Cola. Et dansk firma har udviklet en metalflaske med mineraler og krystaller, der mineraliserer, ioniserer og alkaliserer vand på 5 minutter.
http://alkapod.dk/
eller anskaf en device, der laver Kangen Water:
http://helsevand.eu/vand

Hvis det var lovligt, burde vi altid have en tube med ægte hampolie ved hånden. Det er olie udvundet ved kogning på hampeknopper. Det er hverken giftigt, euforiserende eller vanedannende. Til gengæld er det potent helbredende:
http://phoenixtears.ca/

I modsætning til medicinalindustrien og lægerne skal vi ikke skelne mellem mad, medicin og kosttilskud. Det er alt sammen det samme. De siger: først skal du blive syg, og så skal du have medicin. Vi bør sige: først sørger vi for at holde os raske, og dernæst undgår vi al medicin, der gør os permanent syge.
Når folk begynder at stille krav til deres egen sundhed og tage større ansvar, så vil læger, som er dygtige og kan mange ting, bliver klar over, at deres fag befinder sig på et vildspor og begynde at tillade sig selv større nysgerrighed. 99% af dem er jo ikke onde mennesker.

Det potentielle talent blandt læger er enormt. Et eksempel: den italienske onkolog (kræftlæge) Dr. Tullio Simoncini har fx. for længst knækket kræftens gåde:
http://www.curenaturalicancro.com/
Problemet for medicinalbranchens kræftindustri er, at hans kur er hamrende billig. Det er nemlig sodium-bikarbonat, også kaldet bagepulver. Det linker i øvrigt op til det alkaliske vand ovenfor, for han definerer kræft som fungus, candida albicans, der lever i et forsuret miljø, og sodium-bikarbonat er alkalisk.
Generelt er mit gæt, at mange i medicinalbranchen, faktisk indenfor alle de store firmaer, er klar over, at cancer kan kureres på adskillige måder. Men det kan man bare ikke tjene penge på. Og der er seriøst mange penge at tjene på cancer.

Diabetes kan kureres på 30 dage, vha. radikal kostændring. Men det fortæller de ikke om på Novo Nordisk. Der kører i øvrigt en sag for tiden om, hvordan læger og forskere, der sidder i kommissionen, der rådgiver staten og har anbefalet dyre Novo Nordisk-produkter alle sammen har en fortid indenfor Novo Nordisk. Ikke overraskende. Det er det, der hedder 'svingdøren'.

Vi skal tage ansvaret for vores egen mikrosundhed. Men vi har et stykke hjemmearbejde at gøre, for lægekunsten har rent faktisk ligget stille på sundhedsområdet i 100 år, mens de har været i seng med medicinalbranchen. Som en, der til daglig arbejder i Region Hovedstaden og er i kontakt med masser af læger og sygeplejersker ved jeg, at deres viden om ernæring er ... ringe. Det har simpelthen ikke være særlig sexet for dem at beskæftige sig med det, og der var ingen presige i det. Dernæst var det besværligt, for de har intet lært om det på universitetet, og så skulle de jo lære noget efter et langt studium. Men først og fremmest er de hele tiden blevet bombarderet med, at omdrejningspunktet var medicinsk behandling. Dernæst kender de ikke deres eget fags og den aleopatiske medicins historie, og hvordan faget blev 'reformeret' fra omkr. 1910, hvor medicinalbranchen opstod. Dette er ikke en undskyldning for dem, for det burde de gøre.

Vacciner er et helt kapitel for sig. Jeg vil blot nøjes med at henvise til, at kurven for dødelighed har været jævnt faldende i den vestlige verden gennem hele det 20. århundrede pga generelt forbedrede livs- og ernæringsforhold, og at denne kurve er fuldstændig upåvirket af de årstal, hvor der skulle have været en synlig effekt, og hvor man indførte vacciner.
Og så vil jeg opfordre til blot en enkelt gang at studere listen over de ting og sager, der befinder sig vacciner og spørge dig selv om: er disse noget, man mener bør befinde sig permanent i ens krop?
http://www.desireerover.com/

Vi kan som potentielt sunde mennesker være med til at bryde den uhellige alliance og svingdør, som gør, at lægevidenskaben er bundet op på medicinalindustrien og derfor ikke agerer i befolkningens interesse. Vi kan også hermed være med til at fremme vejen for helt nye og ægte kure indenfor medicin, kaldet energimedicin.

Så er vi sjovt nok tilbage og linker hermed op til ovenstående emne: mikroenergi. For en af sidegevinsterne ved frigivelsen af ny energiteknologi og -videnskab er, at det også påvirker vores sundhed. Vi er selv energi. Alene en kraftig reduktion af olie, kulstøv, radioaktivitet og petrokemisk produceret medicin i vort miljø vil betyde et helseløft af dimensioner. Men hvad nu, hvis frekvenser oven i købet kan helbrede? Hvad nu, hvis lyd og lys har hidtil uanede muligheder? Her kommer så endnu en god nyhed: så er lægerne og forskerne lige pludselig på banen igen, for de elsker hi-tech-udstyr, som ofte kræver en længere uddannelse at betjene. De behøver ikke en gang at føle sig truet på brødet.

Et eksempel på nogen, der forsker i grænseområdet er en organisation med forgreninger i flere lande, bla. Belgien kaldet Keshe Foundation.
https://www.youtube.com/watch?v=9f-z5hKnT7U&feature=related
https://www.youtube.com/user/keshefoundation
Det startede med forskning og fremlæggelse af en revolutionering af den kendte fysik, en ny form for plasmafysik med det formål at udvikle rumteknologi. Der siges at være 100vis af applikationer og patenter på vej baseret på denne nye fysik, hvoraf mange har med helbred og energimedicin at gøre. Hvis det er et svindelnummer, er det særdeles gennemført. Det tyder det ikke på, da mange videnskabsfolk i den den tunge afdeling er involveret, og Mehran Keshe selv er i den kaliber.
Men når man fuldstændig vender den fysik på hovedet, der bliver undervist i på Universiteterne og i skolerne, så vil der være meget modstand temmelig længe - indtil det bliver umuligt at komme udenom.

Et projekt af lignende dimensioner bliver udviklet i samarbejde med tyske og russiske forskere og har at gøre med det, som professor i fysik, Hartmut Müller, kalder for global skalering og kvanteresonans/protonresonans. Altså: ét samlende princip giver sig udslag i mange applikationer. Man kunne kalde området for anvendt kvantefysik (kvantefysik var et langt stykke hen ad vejen meget teoretisk).
For dem, der forstår tysk, tjek her:
http://www.youtube.com/watch?v=_bSaT6fz0d0
Nye videnskabelige landevindinger opstår ikke, for den etablerede videnskabsmand lige pludselig begyder at tænke nye tanker. De opstår, når han går hen og dør, og nye kommer til, der har lov til at tænke nye tanker. 
Max Planck, fader til kvantefysikken
Nye tanker og ideer gennemgår tre stadier. Først latterliggørelse, dernæst aggressive angreb og til sidst uforbeholden accept.  
Schopenhauer
Vi kommer til at høre mere om alt dette i takt med, at tingene udvikler sig. Hvis vi tager medansvar, kan det blive det til det bedre. Hvis vi derimod overlader det til de gamle institutioner, bliver det kun værre og værre, indtil det hele bryder sammen. Vi skal være det nye, der træder til, når det gamle dør. Og vi skal ikke sidde og vente på det, men bare gå i gang med det samme i vores egne mikroskopiske sammenhænge alene og sammen med andre.

Hvad tror du, der vil ske?

Kommentarer

Send en kommentar

Populære indlæg