Magt, Mammon og Monopol

af morton_h, the blogger

Hvad er mon navnet på denne gnidring?


Mammonisme: Nihilistisk erstatning af Gud som penge og de mafiøse strukturer, det globale mammon-oligarki har skabt. Det indebærer monopolisering og ågerkarle-virksomhed og konstant krig.


Politisk korrekthed
Et tankesæt, der er langt værre end åbenlys tyranni og diktatur. Det er det totalitære samfund 2.0. I et tyranni står det klart, at der er en ydre kraft, der undertrykker et folk, der er i fuld opposition til denne ydre kraft, despoten, tyrannen, diktatoren. Det udgiver sig ikke for andet end, hvad det er i al sin grimhed. I et samfund, hvor politisk korrekthed styrer, er det folk selv, der tyranniserer og undertrykker hinanden. Her er absolut ingen opposition tilladt. Det kan uden besvær finde sted indenfor rammen af et demokrati, der udgiver sig for noget andet, end hvad det i realiteten er.

Gilad Atzmon, der som jødisk intellektuel ved alt om, hvad dét indebærer, kalder det for et talmudisk tankesæt.

Det politisk korrekte person tillader ikke opposition, hvilket indebærer et 1:1-tyranni over andre. Når man lufter et emne for en politisk korrekt, vil vedkommende finde en måde at undgå selve emnets substans på og i stedet starte et karaktermord på dem, der tænker anderledes. Den politiske korrekte vil straks indføre elementer af skyld, skam og frygt. Talmudisme er et frygtens tyranni og blev praktiseret i de jødiske lukkede samfund i Østeuropa. Det var et rabbinervælde, hvor de, der mente noget andet end rabbineren, kunne blive beordret aflivet. Hvis nogen ønskede at flytte væk fra tyranniet, lige så.

De tre grupper
Der dannede sig tre grupper af jøder fra Østeuropa og Rusland. Den ene gruppe ønskede at integrere sig i Rusland og blive russere, men det var ikke muligt for dem, da russerne ikke brød sig om dem. Det er en over 1000 år gammel historie, der handlede om russernes forhold til khazarerne, eller rettere khazarernes hadefulde forhold til russerne, der på et tidspunkt fordrev dem (på grund af dårlig opførsel). En del af dem tog til USA, det egentlige forjættede land. Den anden gruppe var de tidlige zionister, der emigrerede til Israel. Der var en del positive elementer i den originale zionisme, fx at jøder burde se at komme ud af ghettoerne og lave andre ting end at spekulere i finanser. Det skulle være produktive, de skulle ud og arbejde på markerne. Det negative var som bekendt, at de fordrev de, der boede i det land, som de havde tænkt sig at opdyrke vha etnisk udrensning og folkemord.

Den tredje gruppe var dem, der skabte bolsjevismen for at skabe alle russere om til jøder. Hvilket lykkedes i 70 år. De lavede også tyrkerne om til jøder, hvilket har skabt et bagslag, som vi oplever i disse dage. De producerede den international socialisme, der skabte arbejderbevægelser og fagforeninger. Var det ikke positivt? Arbejderbevægelsen skabte tilsyneladende en del fordeling af velstand blandt folk, men kun tilsyneladende. I virkeligheden var det den klassiske kapitalisme, der skabte denne velstand. Altså kapitalisme, ikke mammonisme, der intet skaber. Kapitalisme var den klassiske Henry Ford-kapitalisme, der sagde til arbejderne: I tjener to dollar i timen, jeg betaler jer fem. Det kan nok være, der blev arbejdet, og de fik derved også råd til at købe de ting, som de var med til at producere.Det er interessant med Ford, som socialisterne lagde for had i den grad. De burde have elsket ham, men han kom i klemme i en kosher-sandwich. Mammonisterne på Wall Street hadede ham. Bolsjevikkerne i arbejderbevægelsen hadede ham. Af indlysende grunde, for han skrev sin berygtede bog Den Internationale Jøde, som blev udskreget som det mest anti-semittiske skrift nogensinde – på samme tid som Hitlers Mein Kampf. Det underlige er, at hans tanker er meget tæt på den tidlige, den oprindelige zionisme, der samtidig ikke var så langt fra national-socialismen og fascismen, som zionister i dag kan lide at sige. Ford identificerede mammonisterne, hvilket i deres øjne var en synd, der skulle straffes.

Definér fascisme
Det er socialisme for ét land og én gruppe mennesker, ét folk. I Tyskland-Østrig-Sudeterland-Østpreussen var det socialisme for de folk, der boede der. I Italien var det for italienerne. I Spanien var der aldrig tale om fascisme, men om katolsk nationalisme. International-socialismen var fra starten af globalistisk (skabt af de internationale jøder). Fascismen og Nationalsocialismen var samidigt et monetært system, der undsagde centralbankvæsenet. Derved blev det den største torn i øjet på det, som Ford kaldte for den internationale jøde. Han kunne også have kaldt dem for den khazariske mafia. Når vi har forstået, hvorfor mammonisme og bolsjevisme er to alen ud af samme stykke, forstår vi, hvordan de tilsammen er skruet sammen som en kosher-sandwich. Bolsjevikker kunne hævde, at de bekæmpede kapitalisme, men det gjorde de kun som underbollen, for mammonisterne ville hævde det samme. Kapitalisme er i princippet en sund ting, hvorimod mammonisme er en gennemført syg ting. Man kunne mene, at mammonisternes kup af arbejderkulturen via bolsjevismen var fuldstændig genial til at ødelægge den sunde konkurrence, der ellers ville have truet deres pengekult. 

Jacob Schiff, finansmanden bag revolutionen

Det var en gruppe af rige jøder i Wall Street, der skabte bolsjevismen for at ødelægge Rusland. Det er det, der skabte kosher-sandwichen bestående af overbollen, oligarkernes, uhellige alliance med underbollen, den forførte og hjernevaskede arbejderklasse. Kommer bøffen i klemme herimellem, bliver den mast. Det er det, de forsøger at gøre med Donald Trump for tiden. Senere som kulturmarxismen blev arbejderklassen som redskab, som kanonføde i massebevægelsen, erstattet af intelligentsian og de marginaliserede, alt hvad der kunne skabe splittelse og kaos. En bolsjevikkisk taktik for psykologisk krigsførelse / terror. Denne krigsførelse har ødelagt samfundene i Vesten.

Ordet fascisme i munden på venstreorienterede er bare post-stalinisme. Stalinisterne kaldte alle, de ikke kunne lide for fascister. Men fascisme eller nationalsocialisme er en teknisk betegnelse for en styreform, der indeholder konstruktive elementer, selvom den som intet andet i verden er blevet dæmoniseret. I perioden mellem 1933-36 skabte den en velstand i Tyskland, der ikke har noget historisk sidestykke, og som man i andre lande så på med forbløffelse og beundring. Og misundelse. Dette var den egentlige årsag, eller en af de vigtigste årsager til, at mammonisterne erklærede Tyskland krig. Det gjorde de formelt i 1933, da de internationale jøder, der underskrev sig Judea, erklærede krig mod Tyskland. De kunne selvfølgelig ikke holdes ansvarlige for det, da de ikke var en nation, men disse mammonister var just de, der stod bag fx en Churchill og brugte ham som redskab (Focus). Det samme med Roosevelt og Stalin, Stalin måske i mindst grad, da han efter krigen begyndte at rykke Rusland ud af mammonisternes jerngreb. Derfor er han også den mest udskældte af de sovjettiske ledere, selvom både Lenin og Trotsky var langt værre – et propaganda-stunt for at kunne sige, at stalinisme skam ikke var rigtig socialisme, at Stalin havde ødelagt ideen, og at den oprindelige version var godartet og velmenende. Et studie af de usigelige grusomheder, som blev udøvet i det første årtier under og efter revolutionen, viser noget ganske andet. Stalin var no good guy, men hans forgængere var lodret psykopatiske.

Da de obducerde ham, manglede han halvdelen af sin hjerne!

Exit
Mammonismen er årsagen til, at så mange englændere har valgt at undsige EU. De ved det måske ikke, men det er det. Mammonismen har skabt et samfund, hvor der ikke længere produceres, så der er ingen job til folk længere. Det City of Londons finansspekulation, der har overtaget. Der er ikke fabrikker, værfter og miner længere i England. Exit-folkene var især ældre mennesker, der rent faktisk kunne huske et samfund, før Thatcher startede afviklingen af det. Et samfund, hvor man måske kunne få en højere uddannelse, men hvis det ikke gik, kunne man altid få et job som fabriksarbejder eller lastbilchauffør eller noget lignende. I dag er England et land med en dyster tilstand af no-future. Desværre har englænderne ikke identificeret selve problemet som mammonisme, og selv om englænderne udmelder sig af EU, sidder de stadig tilbage med The City og mammonisterne, der stjæler alt hvad de ejer og har uden at levere noget tilbage. De er strandet på deres egen ø med en stak grådige gribbe. EU var som sådan ikke problemet. Problemet var, at det var et hylster, et redskab for de europæiske mammonister, en rede for gribbe.

'Hvem skal vi udplyndre nu?
Det ved jeg ikke, hvad siger du?
Det ved jeg heller ikke, hvad sider du?'

I den klassiske kapitalisme æra betød velstand blandt de få en afsmittende effekt på resten af samfundet. Amerikanerne i dag stadig en vis beundring for rigmænd, men i dag holder den ikke længere, og de burde for længst have lagt deres beundring på hylden. Rigmændene yder ikke noget til gengæld, for de investerer ikke længere deres rigdom i deres eget land men et eller andet sted i Globalistan, hvor de kan tjene meget mere og betale langt mindre for arbejdskraft med langt større udbytte. Derfor er rigmændenes egne lande mammonistiske vrag af samfund, hvor der kun er servicejobs, og hvor landet ikke længere kan understøtte sig selv.

Tyrkiet
Tyrkiet, eller et flertal af tyrkere har reageret på, at de er blevet taget ved næsen. Der er en splittelse i Tyrkiet for tiden mellem tilhængerne af det samfund, som Atatyrk – der i øvrigt var jøde og frankist – skabte og resterne af det islamiske samfund, der fandtes før ham. Frankisterne var også hovedansvarlige for det armenske folkemord, et emne, som det er aldeles forbudt at tale om i dagens Tyrkiet. Vi forstår ikke i Vesten, at så mange tyrkere kan støtte en muslimsk præsident, men han er rent faktisk fortaler for det traditionelle Tyrkiet, hvilket ligger dybt i mange tyrkere, like it or not. Atatyrks sækularisering var på mange måder anti-tyrkisk. Bla. skabte de et nyt skriftsprog, så børn ikke længere kunne læse, hvad deres forældre skrev og bedsteforældre havde skrevet. Mens armenierne blev udsat for et fysisk folkemord, blev tyrkerne udsat for et kulturelt folkemord. Det er en parallel til det, som russerne blev udsat for – de blev jødificeret uden at erkende det. Det er derfor, vi ser en reaktion 70 år senere, da Islam begyndte at vende tilbage.Kupforsøget i Tyrkiet for nylig (juli 2016) blev udført af dele af militæret, der var tilhængere af Atatyrks Tyrkiet, sækulariseringen, europæiseringen, alliancen med Vesten i form af USA og NATO. Det blev udført, fordi de vidste, at Erdogan var i færd med at gøre en tilnærmelse til Rusland. Det var i øvrigt en af de militærfolk, der var med i kupforsøget, der iværksatte affyringen af et missil mod et russisk fly for at forhindre denne tilnærmelse.

Tyrkiet er muligvis på vej ud af NATO. Der kommer til at ske en normalisering af forholdet til Syrien. Israel har fået en ny fjende i regionen – deres gamle fjende kunne man sige, da projektet med at ødelægge det Ottomanske Rige var et jødisk-britisk projekt, så en jødisk stat kunne plantes i Palæstina. Tyrkerne er nødt til at vende på en tallerken, ellers bliver de det nye Syrien. Deres grænse mod syd er så lang, at terrorismen – et USA-NATO-Israel-Saudi-skabt politisk redskab – vil vælte ind i landet sammen med milioner af flygtninge. De har allerede været overrendt og været tvunget til at føre USA-Israels beskidte terrorkrig mod Syrien – Libyen 2.0, som det var meningen - og har skaffet sig et meget dårligt rygte derved. Og hvad har de fået som tak for det? Englænderne har før Brexit med Cameron nægtet dem medlemskab af EU – som de så selv stikker af fra – og USA er medstiftere af et kupforsøg. Så fik de nok, og folk reagerede. På opfordring fra Erdogan væltede de ud på gaderne. Der dannede sig det rygte, at Erdogan selv havde iscenesat kuppet for at kunne køre offerrolle, altså et falsk-flag-kup. Det er ikke sandsynligt. At mobilisere F-16 fly, tanks i gaderne med militærfolk, der er højst upålidelige, kan ikke nemt lade sig gøre. Der var endog en radar fra en installation, der blev stillet skarpt på det fly, som han fløj med til Tyskland. Der blev ikke trykket på aftrækkeren, men det var tæt på. Meget tyder på, at russerne har advaret ham om et mordforsøg og været med til at forhindre det. Endvidere er Incirlik-basen nu isoleret, og der er slukket for strømmen, så det er nu USA, der er kommet i defensiven.

Også Merkel i Tyskland har været med til at gøre tyrkerne rasende. Hendes fordømmelser af Erdogan er meget politisk korrekte. Man fristes til at sige meget zionistiske. Tyskland er muligvis det land, der efter WW2 har undertrykt sig selv mest af alle med politisk korrekthed via et enormt skyldkompleks og en mildt sagt skummel Holocaust-mytologi opfundet af bolsjevikker og Hollywood beregnet på at tilsløre, hvem der iværksatte to verdenskrige og begik det helt store folkemord.

'Rolig nu, se hvor roligt jeg tager det'

Russerne kan til gengæld nu fra sidelinien se på, hvordan hele Mellemøst-flanken af NATO er ved at gå i opløsning. De ved særdeles godt, hvad EU er for en størrelse, og de vidste også, hvad jerntæppet skulle dengang. Det var for at forhindre handel mellem Europa, især Tyskland, og Rusland. Muren var en mur beregnet til handelskrig. EU er i dag synonymt med NATO, der reelt er EU-Imperiets hær. EU deltog, som vi så det i forbindelse med Ukraine-kuppet, i en krigshandling. Overgrebene mod de sydeuropæiske lande er mammonismens måde at føre krig på, en slags intern europæisk økonomisk borgerkrig.

Overgrebet mod Tyrkiet via et CIA-kup mod landets folkevalgte leder er et nærmest uhørt angreb på et medlem af det, man kalder for en ikke-angrebspagt. I takt med, at det står klart, kan det tænkes at være det dummeste tiltag, USA/CIA har gjort på det seneste.Bliver Erdogan så lige pludselig en pålidelig og velmenende person? Næppe. Han er en vendekåbe. Før 2011 stod Tyrkiet på god fod med alle sine nabolande. Så begyndte han at lytte til Vesten, og så gik det ned ad bakke over hele linien. Blev han tvunget? Sandsynligvis. Han har sikkert indset, at det var en fejl at spille Vestens spil så duknakket, især fordi han og hans land bliver behandlet så ringe. Men er det så ikke naivt at tro, at nogen kan få noget godt ud af at tro, at man kan være venner med USA? INGEN er USA's ven, alle kan blive skudt ned bagfra, når man vender ryggen til.

CIA-mullahen
Fetullah Gülen-bevægelsen, der er 100% CIA, har lavet en alliance med de sekulære post-atatürkister imod Erdogan. Interessant og på en måde uforståeligt. Men det kan forstås alligevel, hvis man anlægger det synspunkt, at Gülen er en hykler, en fake-mullah, der bare har taget islamisk tøj som et redskab for at hjernevaske og mobilisere de troende masser. Hans madrassaer er brugt til at udklække terrorister. Man kunne måske skelne terminologisk ved at kalde ham for en islamist/fundamentalist og Erdogan for en muslim. Islamismen eller wahabbismen eller salafismen er alt sammen politiske bevægelser i religiøst kostume. Man kan også se ham som en senil gammel nar, der blot er en del af et front cover for en terror-organisation. Han aner måske ikke alt om, hvad der rent faktisk foregår, men det er lidt svært at tro. Han bor i militær-fort-lignende slotte beskyttet af en mindre hær af sikkerhedstyrker med Apache-helikoptere og andet isenkram. Han har mellem 23-28 milliarder dollar til rådighed. Måske ved han, hvad der foregår, men han er rent faktisk en fange i et fængsel, der siger, hvad han får besked på. Ikke helt utænkeligt. 

En rar belæst onkel - med hang til at organisere terrorceller

Et faktum er, at de voldelige demonstrationer i Istanbul sidste år var sat i scene i hans navn. Tyrkiet forlanger ham udleveret, men amerikanerne beskytter ham konstant. I sig selv en våd klud i hovedet på tyrkerne.

Der er en solid og fæl tradition for at bruge religiøse ledere til efterretnings-operationer og kulturel-politisk-psykologisk manipulation. Traditionen blev introduceret med romerne. Især briterne har med succes fabrikeret disse typer. Wahabbismen og Abdul Wahab er en sådan. Det muslimske broderskab og deres præsteskab er et sådant. Bin Laden var en sådan skikkelse såvel som Khoumeini før ham. Og mange kendte og ukendte skikkelser har været manipuleret for selv at blive manipulatorer. I særdeleshed de 'investeringer', som saudiaraberne / wahabbierne har gjort i verden for at korrumpere Islam, bør ikke overses. Mange af de moskeer, der findes i Vesten er bygget for saudiske penge, og de gør det ikke for deres blå øjnes skyld. Og i hele centralasien findes der 1000'er af koranskoler og madrassaer, hvis formål er at udruge potentielle terrorister. Det er bla en sådan rolle, Fetullah Gülen spiller.

Tyrkiet står foran et økonomisk kollaps. Der skal være valg i landet, og hvis kollapset kommer før, så bliver der en bølge af vold, terror og kaos. Mammonisterne er eksperter i at skabe den slags tilstande i lande med ledere, der vover at vise ulydighed. Og de er fuldstændig ligeglade med, hvilken ideologisk, politisk eller religiøs observans, de har. I Ukraine var de neo-nazister og neo-fascister – NB! Ikke det samme som klassisk ditto – i Tyrkiet var det for år tilbage ultra-nationalister, De Grå Ulve, pan-tyrkister og 'babas', mafiabosser. I Afghanistan, Libyen og Syrien var de islamister, altså fake-muslimske terrorhære. Når de vræler Allah er stor, mens de myrder løs på folk, er de lige så fake, som når en eller anden amerikansk bimbo udbryder Oh my Gooood! Gud er hverken specielt stor, når man myrder løs, eller når man dyrker teenage-sensationalisme.

Gud er stor, og disse er nogle små kryb

Gladio 2.0
Det startede med Operation Gladio, hvor NATO myrdede civile i Italien for at smøre det af på kommunisterne. Det kan godt være, at de var slemme i Sovjetunionen, men deres afkom i Italien deltog rent faktisk i demokratiet på dets egne betingelser. NATO og dets efterretningsvæsen CIA – NATO har ikke et selvstændig udbygget efterretningsvæsen - så, at kommunisterne var ved at vinde fodfæste, og greb til terror som et politisk våben. 100-vis af ganske uskyldige civile måtte lade livet på bla banegården i Bologna for at man kunne smøre det af på kommunisterne. Men operationen ophørte aldrig, den skiftede blot redskaber. Senere ser vi Gladio 2.0 i Tjetjenien. Al Qaeda og ISIS er Gladio 2.0. Tyrkiet bliver nu selv udsat for det, som de langt hen ad vejen med deres korrupte militær og politi har medvirket til. Hvis du lever ved våben, kommer du til at dø ved våben. Du bliver som dem, du omgås.

Store dele af tyrkisk administration er gennemsyret af kompromitterede mennesker. Derfor også disse udrensninger, som man i Vesten så stereotypt har fordømt. Selvfølgelig fordi Merkel, Cameron, Hollande og Obama ikke ønsker noget godt for Tyrkiet, men skamløst har brugt landet i NATO-regi som redskaber i en beskidt krig samtidig med, at de har udtalt sig hånligt om tyrkerne. Ligesom i Libyen bakker befolkningen nu op om reaktionen mod det. Assad er blevet stærkere i Syrien på grund af krigen, selvom hans popularitet før var til at overse. Vi vil se noget lignende andre steder fremover i takt med, at det står mere og mere tydeligt, hvordan USA's begår deres overgreb, hvor og hvornår de kan komme til det. De bliver i størstedelen af Verden set som den store bølle i skolegården, og især med Ruslands mellemkomst ser de, at det kan lade sig gøre at sige fra i stedet for som hidtil at dukke nakken. Det var – uanset om vi bryder os om tanken eller ej – , hvad man så tyskerne gøre i 30-40'erne i forhold til den primære bølle dengang, Det Britiske Imperium. Og det selvom det i virkeligheden var bolsjevismen og Sovjet, der var hovedfjenden. Franskmændene var heller ikke specielt velsete i Mellemøsten og Nordafrika. Det var dog stadig englænderne, der var hovedaktørerne i scenariet før-under-og-efter WW1 og dermed også WW2. Da tyskerne rykkede frem, blev der rent faktisk heppet på dem fra Østpreussen, Ukraine, Baltikum ned over Balkan og Mellemøsten og helt over til Indien blot af den simple grund, at nogen var stået op mod det gamle Imperium og dets yngel.

Kup og revolution
Forud for det tyrkiske kupforsøg er der gået en lang række undergravende tiltag i et forsøg på via miskreditering af Erdogan at skaffe ham af vejen med et 'blødt kup'. Da det mislykkedes med avispropaganda, disinfo, bestikkelser osv. gled det over til et hårdt kup. Tyrkiet kender udmærket til kup, for der har været hele fem af slagsen med 1980 som det største. Det var det USA-NATO kontrollerede millitær, der stod for det. Officielt er tyrkisk militær nationalt, men bag facaden er det amerikansk, og tyrkerne ved det. Det gælder i øvrigt for alt militær indenfor NATO-zonen. Lad os ikke være naive og tro, at der findes nationale europæiske militærstyrker, der ikke modtager ordrer fra Pentagon. Et så strategisk land som Tyrkiet på en så fremskudt post er derfor strengt kontrolleret. Husk også, at Tyrkiet ved starten af WW1 tilsluttede sig aksemagterne og Tyskland efter Italiens udmelding. Så Det Ottomanske Rige's fald med det jødiske revolution og Atatürk var reelt en krigshandling som modsvar. Forskellen mellem statskup og revolution kan være svær at få øje på. Det ene fremstår som internt eller externt iscenesat og imod folkets vilje. Det andet fremstår som udført af folket. Men som vi senere har set med de farvede revolutioner, ligner de lang mere statskup med folkeligt røre som brændstof og motor. Ihukommende prototypen, Den Franske Revolution, ved vi også i dag, i hvor høj grad de kabbalistiske frimurergrupper og jesuitterne havde fingre med i spillet og 'red på ryggen af grisen', altså fik den opflammede pøbel til at gøre deres beskidte arbejde. Folkets indignation og motivation er én ting, den retning omvæltningen tager, er altid en helt anden. Nogen har været inde og pille.

Psykologisk krigsførelse er næsten vigtigere en fysisk. I forbindelse med kuppet blev Twitter-Facebook spammet med beskeder om, at Erdogan var flygtet og fløj rundt i sin flyver uden at kunne lande i Tyskland. Altså demoralisering, der postulerede, at han var stukket fra sit folk som en fej hund. Men hvad skulle han lige i Tyskland af alle steder, hvor fruen i huset hader ham? Det lugtede for langt væk til, at folk rigtig hoppede på den. Ved andre lejligheder er de sociale medier blevet lukket ned i Tyrkiet.

Mein Gott, diese Türken ...

Der er for længst blevet indgivet formel tyrkisk begær om udlevering af Fetullah Gülen, selvom John Kerry påstår, at USA stadig afventer det. De kan trække det ud, lige så længe de vil. Rygter siger, at skurken, der i øvrigt er blevet efterforsket af FBI for hvidvaskning af penge. Hvis USA havde ment noget som helst at alt det, de påstår, de vil gøre ved terrorister, så ville denne mand være blevet anholdt for længst. Og han vil aldrig blive udleveret. Mere sandsynligt er det, at han lige pludselig får et hjerteslag. CIA skal ikke have noget af en mand, der bliver stillet for en tyrkisk domstol og plaprer op. De sørger altid for at de, der ved for meget, kommer til at dø.

Mafia-dynastiet
En af USA's mest korrupte familie-dynastier, Clintons, har deres Clinton Foundation, der har arbejdet tæt sammen med terroristen Gülen's Foundation. Hele affæren med Gülen startede under Bill Clintons tid som præsident. Det viser, at disse folk er udenfor loven og kan tillade sig at begå alle former for kriminalitet uden konsekvenser og samtidig stille op som præsidentkandidat. Der et i dette knudepunkt, at dagens to sammeflettede emner, CIA-operationen mod Tyrkiet og mammonisme mødes i de samme to grimme fjæs, Bill og Hillary Clinton. De har begge været de bedst tænkelig tjenere for det militær-industrielle-finansielle kompleks. 

Denne kvinde vælger gang på gang at lade sig portrættere som en ravende lunatiker.
Man får efterhånden en ide om, at der er noget om snakken.

Bill var hovedfiguren, da Wall Street fik frie deregulerede tøjler ved ophævelse af Glass-Steagal akten, hvilket baner hele vejen for den store finanskrise i 2007 aka Det Store Bankrøveri. Han var også hovedfiguren i angrebet på Serbien i samme periode, der splitte den tidligere allierede til Rusland og europas strærkeste hær. Han var samtidig involveret i big-time drugtransport fra Mellemamerika til Mena, Arkansas. Samtidig fik han så suttet pik af x-antal kvinder, hvoraf over 100 har anklaget ham for at tvinge dem til sex. Charmerende type. 

'Kan jeg sutte din diller nu?'

Hillary er mindst lige så giftig og kompromitteret. Hun var frontfigur i opbyggelsen af ISIS i forbindelse med overfaldet og lemlæstelsen af Libyen. Vi husker alle hendes sjovle grin under den bøvede udtalelse: Vi kom, vi så og vi myrdede. Høhø … Ikke for ingen har Henry Kissinger udtalt, at statsapparatet kørte bedre under hende end under ham. Hun har højlydt truet med at sønderbombe Iran. Hun har for nylig svindlet med sine officielle emails ved at privatisere dem på egen server. Ligeledes charmerende type.

En helt utrolig oplysning er, at der pludselig mangler 42 kamphelikoptere på verdens bedst bevogtede militærbase, Incirlic. Hvad der er endnu mere foruroligende er, at der nu tales om, hvad der mon kunne ske, hvis ISIS får fingre i de atomsprænghoveder, der er lagret her og på andre tyrkiske baser? Kan vi se et scenarie her? Og hvor skal de mon fyres hen, hvis ISIS skulle få fingre i dem? Mod Rusland, selvfølgelig. Hvorefter man så vil kunne hævde, at man skam intet havde at gøre med det, for det var jo de onde terrorister. 

Nu omringet af tyrkisk politi - siden militæret ikke er til at stole på

Bliver det så det sidste, der er sagt i sagen? Chancen for at det kun var et mindre test-kup er klart til stede. Altså at man blot føler statsapparatet og dets immunforsvar på tænderne. De ca. 2.500 Gülen-kollaboratører eller -agenter, militærfolk, dommere, universitetsfolk, der indtil videre er blevet indkredset og sat fra bestillingen er slet ikke nok. Hans netværk er langt større end det.

De forrådte nationer
Vi kan også prøve at se Tyrkiet-affæren i en anden og bredere sammenhæng. Erdogan prøver – like it, or like him or not – at beskytte sin nation mod globalisme. Globalismen er tydeligst repræsenteret ved amerikansk aggression, men her må man forstå, at også USA er blevet angrebet og besat af globalisterne aka mammonisterne. Erdogan gør lige nu det samme, som en Putin gør i Rusland, en Victor Orban gør i Ungarn, og i realiteten en Donald Trump gør i USA op til valget. De taler lodret imod den dagsorden, som vi har levet under i 30 år.

Disse tre ledere har det til fælles, at de har talt for eller handlet på at beskytte deres lande mod flodbølger af destruktiv immigration. De er med andre ord en del af en mega-trend for ny nationalisme. Nationalisme er i dag af kulturmarxister brugt det beskidte ord i den politiske korrektheds global-kirke – det må man ikke være, og det må man ikke tale om. Funktionelt landsforrædderi er blevet politisk korrekt, og der har dannet sig en anti-global modstand mod at forråde sin nation, sit folk og sin kultur.

Horder af immigranter.
Ser du nogen kvinder og børn her?
Er disse mænd mellem 20-35 flygtninge?

Både Orban og Putin har identificeret NGO-organisationer, der infiltrerer og subverterer deres nationer, som skadelige. Den ungarsk fødte milliardær, zionist og finansterrorist, George Soros, er hovedmanden bag de NGO-organisationer, der har opereret i en række farvede revolutioner. Soros er en af de finansielle hovedaktører i det ukrainske kup og den efterfølgende krig, hvis hovedmål er Rusland.

Polen har i de seneste år kopieret Ungarns politik, og bliver nu af bla. Hillary Clinton udpeget som 'problematisk autoritære regimer'. Disse lande er i virkeligheden ikke mindre demokratiske end USA, men deres hoved-synd er, at de forsøger at beskytte deres grænser og deres kultur.

Jesuitterne
Hvorfra kommer hele tanken om, at verdens nationer skal ødelægges og ideen om, at nationalisme er det ondeste onde? Det kommer fra jesuitterne og de loger, de infiltrerede + Den Franske Revolution. De er de usynlige, den skjulte hånd. Og de har aldrig stoppet deres projekt. Hvorfor tror vi, at Den Katolske Kirke har valgt = er blevet tvunget til at installere en jesuittisk pave i disse tider? Det er bestemt ikke tilfældigt. Som mester-iscenesættere, infiltratorer, korrumpatorer og historieforfalskere har de siden ordenens oprettelse sat deres ikke helt rene fingeraftryk på den vestlige kultur, de vestlige samfund, vores tankesæt, vores videnskab og viden – især mangel på samme – samt måden, pengeskabelse og økonomi fungerer på. Deres selvdisciplin og evne til selvofrelse er uhyggelig, og de har brugt hver eneste lejlighed med stor snedighed til at dreje på historiens håndtag.

En repræsentant for mestrene i skabte scenarier skaber sig i skinhellig skabagtighed

At vi befinder os i en afgørende historisk situation, som Kirken ikke har tænkt sig at spilde på gulvet, kan derfor ses af installationen af den nye pave som en overordentlig politiceret skikkelse. Hans skumle fortid som samarbejdspartner med den argentinske junta under den Beskidte Krig mere end antyder, hvor tæt mafia, despoti, hemmelighedskræmmeri og storpolitik hænger sammen.

Der er ting på færde i de tre hylstre for tiden: Jødedom, Kristendom og Islam. Og de er alle tre tiltænkt en rolle i en kommende (?) verdenskrig. Her er det meningen, at de skal ødelægge sig selv og bane vejen for den nye/gamle gud, der skal forene ikke blot Abrahams efterkommere men hele verden.
Du kender ham godt. Hans navn er Mammon. Er du villig til, som de, til at tilbede ham på deres alter?

Kommentarer

Populære indlæg