EXIT 1 - Lokalistan

af morton_h, the blogger

Exit, står der over bagdøren i tilfælde af brand. Enhver arbejdsplads eller offentlig bygning har brandveje. I beboelsesejendomme er der enten bagtrapper eller brandfri fortrapper. Briterne har just stemt i et referrendum for at forlade EU i form af et Brexit. Det betyder, at briterne i stort omfang og antal nu har fået nok af the twats i The Establishment, deres hemmelighedskræmmeri, deres krigsmageri og deres finansielle blodsugeri. Det er ikke kun en anti-EU-stemme, der er afgivet. Det er NEJ til etablissementet, EU-kratiet i Bruxelles og deres britiske interessenter, EU's sovjet-stil kommissariat, EU's anti-demokrati, EU's udbytteri af det fattigere Sydeuropa med Tyskland i en ucharmerende rolle som den store kreditor og profitmager, EU's korruption, EU's finans-handelskrig mod Ukraine (med et neo-nazistisk/neo-fascistisk kup), i det hele taget: EU som et ufolkeligt og udemokratisk elitært projekt

Primært har briterne set en intern forarmelse, en stigende arbejdsløshed, sociale konflikter og pres fra aggressiv masseindvandring, der er løbet ganske af sporet. Sideløbende har de set en stribe premierministre, der har løjet og svindlet og bragt England i krig i halen på USA (det plejede at være omvendt). En Blair, en Brown, en Cameron. Før dem en Thatcher en Heath og før dem en Churchill. En sand sort perlerække af statsledere for etablissementet og etablissementet alene. 


What an idiot I am !

Den seneste reation er noget, der vil blive observeret med allerstørste opmærksomhed fra det korrupte Bruxelles, hovedstaden for teknokrat- og finansimperiet EU og dets militære sidestykke NATO, begge instrumenter for USA i efterspillet efter de to verdenskrige. Brexit er blot krusninger på overfladen, et varsel om et endnu større EXIT, der er i færd med at udfolde sig. De er fuldtud klar over både i Bruxelles og hos opdragsgiverne i Washington, at der er noget på færde. Af samme grund er der kørt et TTIP – den transatlantiske fribytter-aftale - i stilling for at stramme grebet om de europæiske lande til et decideret kvælertag. TTIP er ensbetydende med et lovkompleks hen over hovedet på europæerne – og amerikanerne – af entydig global-fascistisk karakter. Nationerne, deres parlamenter og deres indbyggere bliver nu formelt underlagt de transnationale syndikater/karteller/korporationer, og disse kan nu sagsøge og smadre enhver regering, der tillader sig at stille de krav, som de i bedste fald stiller til virksomheder af normal størrelse indenfor deres egne grænser. De kan altså nu svindle, skatteunddrage, miljøsvine og monopolisere/kartellisere lige så tosset, de har lyst.Folk fornemmer det. De er ved at blive klar over det. Det er ikke, fordi alle britere, der har stemt for udmeldelse af EU-maskinen, kan formulere overstående. På ingen måde. Men det simrer i det kollektivt ubevidste. Nogle nej-sigere ankommer måske endog fra uventet hold. Mange britere er royalister og labber dagligt tabloidpressens royale mediefims i sig. For nylig slap det ud, at den engelse dronning herself – God Shave The Queen / Gud barbere dronningen – har udtalt sig imod EU. Herefter fandt der et politisk mord sted på en EU-tilhænger, Jo Cox. Det var – estimeret – beregnet på at vende stemningen til fordel for EU, for se hvad modstanderne er for nogle bestialske typer. Men lo-and-behold: det fik den modsatte effekt! Hvad skete der lige her?

Hun blev myrdet for at skabe politik.
Det virkede modsat hensigten.
Uanset hendes observans eller politiske mening
er der tale om meningsløs meningsdannelse via mord.

Herefter vil der selvfølgelig ske det samme, som da Irland tillod sig at nedstemme opdateringen af EU i form af Lissabon-traktaten i 2007. Post-demokraterne vil forsøge at finde smutveje for at annullere folkets stemme. Det er essensen af hele EU-projektet, post-demokratiet, the over-rule. Interessant ord, ikke sandt? Over-rule: overherredømme To Over-Rule: at se bort fra. Vi har en mega-struktur, der har opfundet metoder til at se bort fra alle besværlige mennesker, der har interesse i at leve deres liv i fred, fordragelighed og frihed, og hvis beskyttende institutioner nu er gennemhullede af over-rule, at disse ikke længere yder beskyttelse for folk men systematisk blotter folk for hidtil uhørte former for udnyttelse.

Lige efter Brexit-afstemningen ankom der de første kommentarer fra amerikanske regerings-talsmænd af neo-con observans: Dette er en forkert og sørgelig beslutning, og det vil kun gavne Putin! Sådan! De sagde det, de indrømmer nu, at krigs-krig og handelskrig er to alen ud af samme stykke. De er i stand til at skyde krigs-retorik indover alt, der kan kravle og gå. Prisen på jordbærmarmelade har nu nået så utålelige højder, hvilket er Vladimir Putins skyld, hvorefter vi må starte endnu en verdenskrig! Det er det, al krig handler om: ussel mammon. Ågerkarlenes misundelses-imperium har igen slået en mund-fis, hestens mund har igen vrinsket i et flatulent øjeblik.

The Horses Mouth - most charming!

For hvad kan der ske? Der kan ske et Spexit, et Portexit, et Itexit, et Grexit (det burde være sket for længst), et Cyprexit. Der kunne ske en hel kædereaktion af EaExit, eller i det mindste et Hungexit, et Tjexit og et Bulgexit. Måske et Polexit. I den anden ende måske et Frexit – de står næst i køen af forarmede sydeuropæiske lande angrebet og finansterroriseret af ECB, IMF, WTO, Deutsche Bank og finansmafiaens fribyttere, Goldman Sachs, der for et årti siden underminerede den i forvejen svage græske nationaløkonomi.

Selvom folk ikke forstår dette Great Game, så fornemmer de det og reagerer imod det. Briterne har intuitivt forstået, at de bliver angrebet ovenfra og indefra, mens det bliver skreget dem i ørerne, at de bliver angrebet udefra. 

 

Hvad kunne der yderligere ske? Der kunne ske et skred i form af et NaExit. NATO har nu begået så mange krigsforbryderiske overgreb efter murens fald, at det begynder at stå klart, at organisationen på ingen måde er en ikke-angrebspagt. NATO er en angrebspagt beregnet på, at europæerne skal kompromittere sig med blod på hænder og fødder til fordel for USA/Pentagon. NATO smadrer Mellemøsten for tiden. NATO finansierer, organiserer og implementerer terrorgrupper og hele terrorhære. NATO har bombet med beskidte bomber i Ex-Jugoslavien, Afghanistan, Irak, og Libyen og Syrien. Vi taler om afberiget uran, hvid forsfor og giftgasser. De siger hver gang, at det var de lokale herskere, men hver gang slipper det igennem, at det er NATO's (og CIA's) netværk, der står for det. NATO organiserer drughandel i stor skala fra Afghanistan via Tyrkiet. Er der beviser, dokumentation og evidens for alt dette, spørger du? You bet! Alle info-kanaler, der ikke er opkøbt af Global-imperiet og dermed NATO's bagland er oversvømmet med solid info. At det ikke er nået til mainstream og dermed til folkelig erkendelse skyldes udelukkende, at mainstream i Vesten er opkøbt med henblik på en ny verdenskrig og strømlinethed som en propagandamaskine, som hverken Sovjetrusland eller Nazityskland var i nærheden af. Sovjet og Nazi var en hard machine. Vesten i dag er en soft machine. Den bløde version er langt smartere, langt mere effektiv, langt mere totalitær og langt farligere end dens forbilleder.
Angrebspagten NATO
Hvad kunne der ske? Ikke Deus ex Machina men Pupulos ex Machina. Det er menneskehedens udvandring af Maskinen, der kan finde sted. Det er kæmpestort, og det er ikke til at stoppe. 
 
Hvordan bidrager vi?
Vi starter i det små med det store i sidspejlet.
Keep it simple.
Gør hvad du kan.
Vælg din vinkel.
Sig din mening.
Gør dit hjemmearbejde.
Frygt intet, frygt ingen.

MEN - og der er et kraftig MEN: Pas på, hvad der sker nu:
EXIT 2 - Globalistan

Kommentarer

Populære indlæg