Kulturterrorisme - Angrebet på Europa


Europa og USA, Vesten, oplever i øjeblikket en bølge af organiseret kulturterrorisme. Udover direkte terror begået af obskure terrorgrupper, der konstant synes af sive ud og ind mellem fingrene på regeringer og politi, og hvis opdragsgivere aldrig er synlige, så udsættes Vesten for tiden for noget, der bør betegnes som kulturterror / socialterror: masseindvandring.

Jamen, det kan du da ikke mene og sige, vil den politisk korrekte ignorant straks indvende. Hvordan kan indvandring være terrorisme?

Som indledning er der blot at sige, at vi alle er ignoranter, selvvalgt eller påtvunget, indtil vi vælger noget andet. Det skal også siges, at ignoranter findes på alle intellektuelle/intelligens- og uddannelsesniveauer. Vi har som mennesker, uanset hvad visse filosofiske skoler prøver at hævde via fortænkte argumenter, en fri vilje. Vores situation er bestemt af valg, vi gør og har gjort. Her vælger jeg bevidst at ignorere - ikke at være ignorant overfor - alle tænkelige offerrolle-fremstillinger af, hvorfor en eller anden stakkel, der er ramt af fattigdom, ressourcemangel, dårlige gener, en skrækkelig barndom, traumatiserende oplevelser, historisk-etnisk-social malplacering, osv ikke har ubegrænsede, frie luksusvalg og med al sandsynlighed har indlejret en form for forudbestemt tanke- og handlingssæt. Det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om, at ethvert menneske uanset gode og dårlige undskyldninger har valg at træffe, og at dette ethvert menneske står til regnskab for disse valg.

Kort sagt: alle vælger vi, hvorvidt vi vil lukke øjne-ører-næse-fingerspidser for virkeligheden, eller om vi insisterer på at tjekke den ud, før vi hengiver os til en eller anden sælger, der ønsker at pådutte os sin opfattelse af virkeligheden. Det kan godt tænkes, at vi befinder os i en situation, hvor vi er slavebundne og underlagt diverse bindinger. Men intet menneske har nogen sinde været tvunget til at hengive sig med hele sit sjælelige potentiale til at elske sit eget slaveri. Der har altid været et frit rum, hvor begrænset og inddæmmet det end har syntes. Værdighed - og dermed det frie valg - har altid eksisteret for ethvert menneske selv i dets yderste nød og begrænsning.

Dette er ikke et billede af terrorister. Dette er et billede af afrikanske mænd, der uden at vide er udset til at være et masseødelæggelsesvåben og et redskab for kulturterror mod de europæiske befolkninger.

Hvis der, som jeg påstår, findes kultur-terror, så findes der kultur-terrorister. Der er nogen, der udøver terror. Jeg vil desuden hævde, at ideen om, at mennesker ikke har en fri vilje, i sig selv er et kultur-terroristisk udsagn. Det har altid irriteret kultur-terroristerne og deres historiske forfædre, at mennesker har et frit valg. De har derfor eksporteret diverse tankesæt for at overbevise mennesker om, at det ikke forholder sig sådan. Faktisk behøver vi ikke - ifølge kultur-terroristerne - at foretage valg. Det er unødvendigt, uhensigtsmæssigt og ukorrekt, ja faktisk er det nu ved at blive forbryderisk og dermed strafbart at foretage sådanne valg. Vi er ankommet til en tid, hvor samvittighed bliver anset for at være en trussel mod staten og samfundet og den herskende orden.

Jamen, det kan du da ikke mene og sige, vil den politisk korrekte ignorant herefter indvende. Sagde du, at det er staten, der er skyld i, at alle de stakkels flygtninge ikke har noget sted at bo?

Her er det så meningen, at vi straks skal falde i samme fælde som ignoranten og få et anfald af skyld, skam og frygt. Spørgsmålet er forkert stillet, og svaret bliver derfor forkert. Politisk korrekthed er altid en showstopper, en afsporing af egentlig samtale. Fordi politisk korrekthed er et ideologisk våben, ophører både sansning, logik og samtale. Hvis vi vil genindføre samtale, er vi nødt til at omformulere de falske, manipulerede spørgsmål og stille de rigtige.

Det er blevet sagt, at man kan kende en kulturmarxist - eller i dette tilfælde en tilfældig ignorant spade, der blot uden at vide det er blevet et ideologisk redskab - på, at vedkommende straks og hele tiden gør antagelser. For mange antagelser kendetegner en dårlig teori. Antagelsen her er, at der er tale om flygtninge. Og vi kan næsten være sikre på, at en antagelse ikke kommer alene.

Hovedparten af den bølge af indvandring, der lige nu rammer Europa er ikke flygtninge. Det er mænd i alderen 20-40 år uden kvinder og børn. Allerede det burde få lamperne til at lyse. Hvis det var flygtninge, ville de tage deres familie med sig. Nogle af dem regner så med efterfølgende at kunne hente deres familie op, for det har de fået at vide, at de kan. Så de har fået noget at vide. Nogen har fortalt dem noget. Nogen har sat noget i gang. Nogen ved, hvad der foregår.

At der er flygtninge iblandt er blot et transportbånd. For selvfølgelig findes der flygtninge. Her bliver vi også nødt til at genindføre egentlig samtale. Historien om de stakkels flygtninge mangler fuldstændig sammenhæng med årsagerne til, at vi overhovedet kan tale om flygtninge. Det er ikke nok bare at sige: krig. Kilden til folks uvidenhed, medierne, omtaler aldrig de egentlige årsager til krig. Der cirkulerer en række løsrevne og forlorne pseudo-årsager, for mediearbejderne har får at vide, at Årsagen med Stort Å ikke er ønsket - hvis de er så intelligente og malplaceret ambitiøse, at de kommer på sporet af noget, der ligner årsag og sammenhæng.

Der startede altså en flygtningestrøm et sted på grund af krig, og pludselig forandrede det sig til en organiseret invasionsstrøm fra alle mulige områder syd og øst for Europa bestående mænd, der hoppede på toget, båden, flyet, bagsmækken af lastbilen, hvad som helst. De har alle betalt penge - nogen har fået penge - for at et netværk af menneskesmuglere eller andre skumle pushere kan skaffe dem ind over de i forvejen svækkede EU-grænser. Og hvis de ikke når længere end til grænsen, så er det meningen, at de skal skabe kaos og forstoppelse ved grænsestationerne. Vi behøver blot at tage til Calaix.

Politistat og kulturterror - to sider af samme sag

Der er en sammenhæng her. I en årrække har den Globalistiske Kabbale arbejdet målbevidst på at nedbryde grænser og national-stater. Herefter gav Kabbalen ordre til at smadre Mellemøsten. Og som tredje trin i raketten gav Kabbalen ordre til at starte det stykke kultur-terror, som er nemt at forveksle med blot en flygtningestrøm. Krigen er ankommet til Europa. Vi havde ikke lige set den komme på den måde. Nu havde vi gennem hele den kolde krig gået og troet, at det var atombomber, der ville blive brugt. Men truslen om atomudslettelse var altså tilstrækkelig til at skræmme livet af os. Nu kommer angrebet altså på en helt anden måde end forventet.

Kultur-terrorismen indeholder et masochistisk element. Vi gør det mod os selv. Det ignorante spørgsmål om det var staten, der var skyld i ... er på bagvendt vis rigtigt. De lige så ignorante - og i visse tilfælde ondsindede - statsledere og politikere har bevirket, at europæiske lande og deres befolkninger har medvirket til en destruktion af Mellemøsten, der har dannet påskud for den tilsigtede bivirkning at skabe flygtningestrømme som transportbånd for kultur-terroristisk masseødelæggelsesvåben kaldet masseindvandring. Vores politikere har bakket op om den Globalistiske Kabbales primære lejehære, den amerikanske hær og NATO's og deres sekundære lejehære af 100-vis af terror-netværk, der har ødelagt Mellemøsten.

Vi har undersøgt og forstået, hvordan det hele startede i 1700-tallet med ankomsten af fundamentalismen, og hvordan det var briterne, der ønskede at trænge ind og ødelægge den stabilitet, som Islam havde skabt.
Hvis ikke, se Den Døende Gud og Kabbalah
Herefter opstod ideen om de tre verdenskrige og civilisations-sammenstødet. Det er også i 1700-tallet, vi så den første organiserede revolution. Den Globalistiske Kabbale havde aktiveret sine celler. Det blev dengang forstået, hvordan man med iscenesatte begivenheder kunne starte massebevægelser, der via kaos og vold kunne skabe en betændt og mudret kultur-suppedas, hvor kontrol og manipulation blev muligt. Kultur-terrorismen var født.

Civilisations-sammenstødet er ifølge manuskriptet nødt til at ske midt i Europa. Tredje Verdenskrig bliver en global borgerkrig. Når kulturer, der har været stabile i sig selv hver for sig selv pludselig bliver kunstigt påtvunget hinanden, viser de sig som inkompatible og ustabile, hvorved alle tænkelige former for konflikter bryder løs. Det sker per design. Det er meningen, at Europa nu skal sønderlemme sig selv med iscenesat racisme og had. Indvandrere skal nu massivt begynde at råbe op om racisme, den hvide europæer vil nu blive udråbt som racist. Det skal blive overalt som i Sverige for tiden - Sverige er udset til at være et særligt laboratorium for kultur-terrorisme med et masochistisk element - hvor politiet ikke kan bevæge sig ind i indvandrer-okkuperede ghettoer uden at blive stenet, og hvor svenske piger bliver massevoldtaget af indvandrere, der bagefter går fri, fordi det er politisk ukorrekt og racistisk at straffe dem.

Resultat af svensk masochisme og politisk korrekthed: Sverige har nu globalt
det næsthøjeste niveau for voldtægt næst efter Sydafrika. Voldtægtsofrene er hvide svenske piger, voldtægtmændene er indvandrere. Ofre i sådanne sager risikerer at blive voldtaget to gange. Først af en bande, dernæst af den underkuede svenske opinion for at mene, at det var en racistisk voldtægt.

Det er meningen at de politisk stereoptype fløje og positioner, de færdigpakkede meningssæt, som bla. ses i politiske partidannelser, på hver deres måde skal falde i fælden. Venstrefløjen skal medvirke til terroren ved total hengivelse til deres højt besungne politiske korrekthed. De skal som en femte kolonne lukke alle dørene op og kramme alle indvandrere på stedet. De skal lukke øjnene, hver eneste gang de ser noget, der modsiger deres virkelighedsbillede - og de er de helt fantastiske til! Højrefløjen skal hoppe i den anden grøft og begynde at hade alle arabere og muslimer over en kam. De skal gøre den brøler at identificere de indvandrere, som Kabbalen har taget som gidsler for kultur-terrorismen, som værende terrorister. Altså indvandre er et synonym for terrorister ... NEJ, ærkefjolser, organiseret masseindvandring er et masseødelæggelsesvåben! I har overhoedet ikke identificeret problemet. Indvandrerne er ligeså taget ved næsen som I selv. Hvorefter højrefløjen minsandten havner samme sted som venstrefløjen: i hænderne på zionisterne! Indimellem må man simpelthen blive lidt imponeret over, hvordan kabbalen på perfekt måde synes at gå op, og hvordan højre- og venstrefløjs-tumpethed går op i en højere enhed!

Sammen med kultur-terror ankommer egentlig terror. Iblandet horderne af mænd uden kvinder og børn gemmer sig celler af terrorister uddannet i de hære, der er sluppet løs i Mellemøsten og Nordafrika. Alle disse hære har fået støtte fra USA, CIA, NATO, Israel, Saudiarabien, tænketanke og organisationer tilhørende den Globale Kabbale. Hele vejen fra Libyen og Syrien og Irak til Afghanistan har rejseholdet været, og overalt de kom frem, har de på bestilling skabt kaos, død og ødelæggelse. Europæiske lande, Danmark fx, har været usle pikslikkere for de egentlige terrorister, terrorismens bagmænd, de samme som for 10 år siden startede The War on Terror, der så viste sig at være The War OF Terror.

Dette er et billede af en gruppe terrorister fra den amerikanske hær, der stormer et tidligere hjem for irakiske borgere.
Nu er bestilt terror så ankommet til Europa. I Frankrig skyder de løs igen. Denne gang har de skiftet genre. Det er denne gang ikke en mainstream Hollywood-produktion med det sædvanlige slæng af omrejsende crisis actors, som vi har set i Boston Bombings og Sandy Hook (og Charlie Hebdo? og Krudtønden/Synagogen, Kbh?). Denne gang er det en ulækker baglokale-Hollywood snuff-produktion med rigtige menneskekroppe som 9/11 og Utøya. Spørgsmålet er ikke, hvorvidt det er Hollywood eller ej, om det bærer Kabbalens fingeraftryk eller ej. Spørgsmålet er: hvilken genre.
Se også: Den Runde Bord III - Dødens Teater i perspektiv

Kabbalisme er kunsten at vende alt på hovedet. Hvis man vil forstå princippet, så kan man blot studere en af de sabbatæiske kabbalisters frontfigurer, Benjamin Netanyahu. Det slår ikke fejl. Hver eneste gang, han beskylder sit lands ofre / fjender for noget, så er det nøjagtig, hvad han og hans slæng selv har gang i. Det er det sabbatæiske ritual med at overføre synder på offeret ved 'håndspålæggelse'. Det er en meget okkult ting, som tager tid og kræfter at forstå, simpelthen fordi det nærmest ikke er af denne verden. Og måske er det ikke af denne verden, hvem ved?

Kabbalah og sort magi er kunsten at projicere. Projektion er et psykologisk begreb. Men det er også det, som der sker i en biograf, hvor illusionen projiceres op på lærredet. Både Netanyahu og Hollywood kender alt til projektions-kunsten. Fællesnævneren er umiskendelig. Eksemplet Netanyahu er ikke tilfældigt valgt. Der er i hans netværk, vi skal finde bagmændene / menneskehandlerne bag den organiserede masseindvandring og det kultur-terroristiske angreb på Europa. Der er den samme zionistiske stank over fænomenet som den Russiske Revolution og de to verdenskrige.

Vestens statsledere hopper med samlede ben på begge former for terrorisme. De lukker dørene på vid gab for dernæst at lukke dem igen. Når de møder op i EU-kommissionen kan de ikke få nok af nedbrydelsen af grænser og afvikling af nationalstater - deres egne stater. Når der lige er skudt folk ned på gaden, kan de ikke få nok af grænsekontrol eller bare: kontrol. De er reelt magtesløse, og alligevel rager de mere magt til sig. Det virker, som om de bliver bestukket med mere magt for at afgive magten til Kabbalen, The Global Deep State. De ter sig som middelalderlige baroner, og alligevel er de ikke herrer i eget hus.

Her er et billede af en forvirret mand. Er der nogen, der har set hans moralske kompas?

Se også: Charlie and the Grand Bordello

For tiden skal man have pas med, når man rejser fra København til Malmø. I forstaden Hyllie, der er første stop efter Øresundsbroen, bliver man gennet ud af toget og skal vise pas. Der er politi med selvlysende gule jakker overalt. Man føler sig nærmest tryg midt i al utrygheden, selvom denne drill med politistat er alt andet end trygt. Men det er bare en 3-ugers kampagne. Er det blot endnu et teaterstykke, der denne gang skal berolige de svenskere, der er ved at synes, at indvandring i millionklassen er ved at være lidt for meget - for at sige det mildt. Altså de duknakkede, autoritetstro, nærmest stats-tilbedende svenskere har muligvis også et breaking point? På Hovedbanegården i København skal man til gengæld passe på sine ting, for der er 'sjove' typer overalt. Alle sammen mænd. De ankommer med hjemmelavede kufferter bestående af papkasser viklet ind i tape. Det får dem til at se ekstra flygtningeagtige ud. Som dansker kunne man godt få den tanke, at den svenske kampagne er beregnet på at sende aben videre til danskerne, der trods alt har udtrykt en form for kritik af den grænseløse, hæmningsløse og kritikløse svenske indvandrings-politik.

Dansen med døden
Det er meget faustisk, dét der foregår. Vestens statsledere og politikere danser med Mephisto for tiden. Et eller andet sted ved de godt, at de ikke længere har reel indflydelse. Demokrati i Vesten er nu en parodi. Men så prøver de i det mindste udnytte den manglende indflydelse til egne egoistiske formål. De samler de krummer op, som Magtens Korridor-Kabbale nådigt har ladet dem tilfalde. Som dresserede hunde lader de sig fodre, så de ikke bider deres herrer, The Powers That Be. De sælger villigt ud af national ejendom i form af fx energiselskaber for en karriere med højeste hyre og en pension, hvor de aldrig går ned i løn. En EU-kommissær får løn på livstid betalt af EU-borgerne, hvis pension til den tid sandsynlig er helt eller delvis forsvundet, hvis lande er blevet udplyndret af EU, hvis bankkonti er blevet bailed-in i et EU-sanktioneret bankrøveri, i hvis lande arbejdsløsheden nu er på 50%, og som nu bliver udsat for kultur-terrorisme. Så husk, kære dumme dansker, at stemme ja til EU-valget, så Schengen-samarbejdet kan bestå. Hvis ikke, så er vi ude i kulden ... EU-terror! EU truer dig nu med det kaos, de allerede har skabt. Husk hvordan Irland blev terroriseret til at skrive under på den seneste traktat.

Således blev moderne statslederes uerkendte dilemma portrætteret allerede i Middelalderen.

Tredje Verdenskrig er multistrenget. Kultur-terrorisme er blot én streng blandt andre: miljø-terror, finans-terror, informations-terror, sundheds-sygdoms-terror, fødevare-terror, menings-holdnings-terror, psyko-social terror, social-darwinistisk terror, censur-terror, social udstødnings-terror. Vi er blevet vænnet til den evige krig via ... den evige krig. Ingen af os kan huske andet end krig et eller andet sted, nært eller fjernt. Vi har endnu ikke helt forstået, at krigen er så total, og at alt, vi rører ved, er giftigt. Det er simpelthen svært at forstå noget, der er totalt, ligesom det er svært for fisken at forstå det vand, den svømmer i. Selv det, der blev betragtet som fredstid har været overfyldt med krig: Den Kolde Krig, Koreakrigen, Vietnamkrigen, Den Beskidte Krig i Sydamerika, diverse neokoloniale krige i Afrika, Oliekrigen, 6-dages-krigen, Bosnienkrigen ... og her glider vi over i forstadierne til Tredje Verdenskrig i varm udgave ... Irakkrigen, Afghanistankrigen, Libyenkrigen, Syrienkrigen, Ukrainekrigen. Drug-krigen, klima-krigen ...

Ingen, gentager INGEN af disse krige bærer IKKE Kabbalens fingeraftryk. ALLE krige i nyere tid - og 'nyere tid' er i historisk sammenhæng mindst 250 år - kan spores til denne infame Kabbale, der har været bosiddende i Det Britiske Imperium og herefter morfet til Imperiets metastaser: USA, Israel, Saudiarabien. Krig uanset genre og medie. Det er rent ud sagt imponerende, fantastisk. Det er lykkedes Kabbalen - og her taler vi om max 0.01% af befolkningen på Planeten Jorden - at vedligeholde og eskalere krig som styresystem i hundreder af år uden egentlig modspil og uden at blive identificeret!

Jamen, det kan du da ikke mene og sige, vil ignoranten indvende. Det er jo bare tilfældigt, hele historien er tilfældig, er den ikke?

Åh nej, jeg troede lige, du var faldet i søvn. På den anden side, tak, TAAAK! fordi du gider være Djævelens Ignorante Advokat. Uvidenhed synes at være selve brændstoffet for krigens misère. Uvidenhed er derfor også den største udfordring for ethvert tiltag mod Den Evige Krig, der kun kan opretholdes i et bevidstheds-miljø gennemsyret af uvidenhed. Vi taler om uvidenhed på alle tænkelige videns-niveauer fra høj-akademisk uvidenhed til spade-niveau.Så når du, kære uvidende ignorant-spade - der for øvrigt kan være et udmærket og velmenende, velbegavet menneske, der elsker sine børn, sin hund og sin svigermor, der aldrig går over for rødt lys, betaler sin skat til tiden, ikke kan drømme om at lave sort arbejde, og som jeg intet har imod at have som arbejds-kollega, nabo i min opgang-andelsforening-landsby-whatever - når du fremturer med dine uvidenheder, så skal du for det første vide, at jeg regner mig selv for en spade i eksil, en ex-spade. Vi er alle uvidende, indtil vi vælger det modsatte i en eller anden gradbøjning. Uvidenheden er universel, så på det punkt er du midlertidig undskyldt. Men jeg er også nødt til at sige, at de tider er forbi, hvor der er gratis uddeling af dårlige undskyldninger for at være uvidende. Al viden er i dag tilgængelig. Og det er sådan, at summen af tilgængelig viden mere end blot antyder, at historiens gang på ingen måde er tilfældig. Der ligger vedvarende intention bag de afgørende historiske hændelser.

Jamen, det kan du da ikke mene og sige, vil den politisk korrekte ignorant per automatik indvende. Er det ikke bare en konspirations-teori?

Dyb indånding ... Where to even begin? Er det ikke, som om blot dumpningen af ordet konspirationsteori er beregnet på at få enhver samtale, ethvert seriøst resonnement, enhver sansning og betragtning af ethvert relevant spørgsmål på ethvert udeblevet svar til at forstumme? Begrebet konspirationsteori er et designerudtryk designet til Tredje Verdenskrig. Lad os ignorere ignoranterne og gennembryde den kultur-marxistiske firewall om aldrig at diskutere fakts, substans og virkelighed men altid at holde på en reaktionær emotionel tilstand og non-diskurs af frygt-skam og -skyldighed.

Tilfældet skulle altså - ifølge tilfældigheds-teoretikere - være det styrende princip i verdenshistorien. Er det ikke sært, at et andet af Imperiets ideologiske systemer, darwinismen, hævder det samme? Alt skulle altså være tilfældige mutationer, der herefter giver plads til den stærkes overlevelse. Den stærke er selvfølgelig det Imperium, der hyrede Charles Darwin til at formulere et pseudovidenskabeligt argument for Det Britiske Imperium. Udtrykket the fittest er opfundet sidenhen, for Darwin brugte aldrig udtrykket.

Tilfældigheds-teori er applikeret neo-darwinisme. Tilfældigheds-teoretikere har herefter opfundet udtrykket konspirations-teori for at dække over deres egen agenda, der på ingen måde er tilfældig men til gengæld dybt konspiratorisk.


Definér konspiration:
Det er meget simpelt. Det er hverken raketvidenskab, statsvidenskab, jura eller djøf'ologi. Det er simpelthen det verdenshistoriens styresystem, der med indførelsen af konspiration + teori er blevet gjort ulovligt og politisk ukorrekt at nævne. Det er applikeret jantelov: Du skal ikke tro, at du har ret til at spørge og få svar. At stille spørgsmål i forventningen om et svar er nu udråbt som skamfuldt, ukorrekt og potentielt forbudt/strafbart. Al beslutningstagning, der bevidst er holdt udenfor offentlighedens lys, fordi det er til skade for offentligheden og til gavn for en minoritetsgruppe, der kun repræsenterer sig selv og ikke offentligheden, er per definition en konspiration. Disse minoritetsgrupper, der manipulerer med offentligheden ønsker ikke at fortælle, hvad de har gang i, så offentligheden er nødt til at teoretisere / udfylde de sorte huller af lysskyhed, der karakteriserer konspirationen. Det har som (tilsigtet) bivirkning medvirket til, at diverse ignorante spader er begyndt at bruge ordet konspirationsteori.

Teorier er hverken farlige eller forbudte. Tværtimod. En teori er en nødvendig del af den videnskabelige metode. En teori, altså en ægte teori, er en dynamisk ting, der hele tiden er klar til at forandre sig. Det, der er farligt i den videnskabelige metode, er tilstedeværelsen af for mange antagelser, hvilket ødelægger en teori eller gør, at den må forkastes. Hvis man gang-på-gang ... på-gang ser et mønster i historien og alligevel antager, at det hele skyldes tilfældighed, så har man en dårlig teori. Tilfældigheds-teoretikere bruger rigtig meget tid og rigtig mange kræfter på at reparere på deres dårlige teorier.

Selvom begrebet stammer fra tiden efter mordet på Kennedy, hvor en medarbejder ved den paramilitære tænketank, konspirationsfabrikken The Rand Corporation, sagde til daværende CIA-direktør, at han blot skulle benægte alt, ikke svare på spørgsmål og kalde folk for konspirations-teoretikere, så blev begrebet relanceret i det offentlige rum af den samme tænketank efter 9/11. Den amerikanske regering benægtede alt, svarede kun på en brøkdel af de stillede spørgsmål, afleverede en latterlig, manipuleret rapport, og kaldte de nysgerrige spørgere for konspirationsteoretikere. Blandt disse befandt sig efterladte til de forkullede lig, der lå og flød i murbrokkerne, og som regeringen pissede lige op i ansigtet. Hvorefter den amerikanske regering ifølge opskrifter fra The Rand Corporation lod som ingenting og startede en i forvejen planlagt serie krige i Mellemøsten og Centralasien med udgangspunkt i hændelsen.Så mener jeg, vi har defineret begreberne konspiration og teori. Var der andet? Så tror jeg, vi går videre.

Når Europa - og USA - nu rammes af kultur-terrorisme, så stod det i kortene, at det skulle være nu. Tænketankene og deres analyseinstitutter havde spottet de svage punkter ved den vestlige kultur. Grænsebommene var nede, nationalstaterne var svækkede. Frankfurterskolens lærlinge gav grønt lys. Tavistock Institute vinkede med flaget. Politisk korrekthed var bragt på plads i befolkningernes bevidsthed. De europæiske befolkninger havde vist sig villige til at deltage i ødelæggelsen af Mellemøsten. EU-maskinen havde gjort sit benarbejde, og folk havde afgivet tilstrækkelig meget suverænitet - and more to come. De mongolske horder af hjernevaskede jihadister var sluppet løs i Mellemøsten. Så skulle det være.

I USA sker der synkront et lignende kultur-terroristisk angreb. Det ankommer fra Latinamerika. Millioner af illegale indvandrere vælter ind over grænsen. Den seneste melding er, at 10.000'er af fanger er blevet sluppet ud af de mellem-amerikanske fængsler og sendt til el Norte. Så sparer man også de udgifter... Tilfældighedsteoretikerne har sværere og sværere ved at forklare sig.En af kultur-terrorismens charmerende sider er White Genocide, det hvide folkemord. Racisme i dag i USA er vendt mod hvide, og det samme sker i Europa. Kulturmarxismen er begyndt at få blod på hænderne (igen). Reelt har det fundet sted siden 1950'er, hvor denne skole af intellektuel bolsjevisme opstod i de akademiske miljøer i Centraleuropa og Tyskland. Tanken om et hvidt folkemord lå allerede latent i Frankfurterskolens hovedformål: destruktionen af den vestlige kultur. Beliggenheden for skolen er interessant. Tyskland var skuepladsen for det største folkemord i nyere tid: folkemordet i to omgange mod den tyske befolkning og den tyske kultur. Og byen Frankfurt bærer navnet som et af hovedsæderne i det Frankiske Rige, hvor en gruppe på 2% i Middelalderen undertvang størstedelen af Europa og skabte den form for eksklusiv feudalisme, vi stadig lider under i dag.

Tyskland er ved siden af Sverige det land i Europa, hvor fri tale og tænkning om særlige betændte emner er mest forbudt, og hvor befolkningen er mest selv-censurerende og politisk-korrektheds-inficerede. De har lært hele den bolsjevikkisk-zionistisk-hollywoodske-remse om Holocaust udenad, og hvis en tysker i dag forsigtigt løfter en finger og spørger ehem... var det nu helt sådan, det foregik? Hvordan kan det så være, at ....? SLAM!! Skyld, skam og frygt! Så bliver de kaldt for nazister og omgående smidt i fængsel. Det finder rent faktisk sted, selvom hele Holocaust-mytologien i de seneste årtier konstant og helt officielt har måttet trække i land og ikke er færdig med det endnu. Folk ved det blot ikke, da det er lykkedes propagandisterne via deres opkøbte ejeskab af medierne i Vesten at forhindre formidlingen. Så Tyskland og tyskerne spiller igen rollen i et folkemord. Dengang blev det udført af andre, i dag udfører de det selv.

En simpel løsning på det europæiske flygtningeproblem
Der findes simple løsninger på simple problemer. Dette med fare for overforsimpling, og vel vidende at indlysende og simple tiltag ikke vil blive gjort af beslutningstagere med hænderne på ryggen og en kugle for panden - hvilket gør dem til ikke-beslutningstagere, arme stakler og narrøve.

PRO:
 1. Hold op med at støtte er bevæbnet terroristnetværk
  beregnet på at omstyrte regeringer, som Israel, USA og Saudiarabien ikke kan lide.

  Det er nu almindelig kendt, at vi er blevet overtalt eller tvunget af USA til at støtte disse grupper. Det skal ophøre omgående, og penge, der har været brugt til at støtte terror, skal lige så omgående kanaliseres over til genopbyggelse af det, som terroren og vi har været med til at ødelægge.

 2. Afskære terroristernes forsyningslinier ved at lægge pres på de to direkte handlers for global terrorismen, Tyrkiet og Jordan. De har deres egne agendaer, mens de samtidig er instrumentale for terroristerne USA, Israel og Saudiarabiens agenda. Tyrkiet er aldrig kommet sig over sin forfaldne storhed, og så har de deres kurdiske pain-in-the-ass. De svinger mellem ulydighed mod det Britiske Imperium, der ødelagde det Osmannsiske og en opportunistisk lydighed over for dets efterfølger, Det Amerikanske Imperium og dets NATO-angrebspagt. Jordan er bare en duknakket lus mellem mange negle, der forsøger at please for at overleve. Det var fra Jordan, den jødiske slægt, der i dag ejer Saudiarabien (House of Saud), kommer fra. Den dag magten vender, vil de please på en ny måde. Begge landes politik er en ynkelig gang ansvarsløs opportunisme. Læg dernæst sanktioner overfor lande, der køber olie fra det område, som ISIS har okkuperet. Ingen hær kan fungere, hvis deres forsyningslinier bliver brudt.

 3. Støt legitime regeringer
  dvs bla den syriske. Man kan være politisk enig eller uenig med en regering i et land, men hvis man siger, at man ønsker legitimitet, skal man ikke støtte terrorister, hvis falske legitimitet er direkte proportional med størrelsen af hullet i deres geværløb. Målt i folkelig opbakning har Assad markant større legitimitet end den amerikanske præsident.

  Amerikanske halvhjertede forsøg - nærmest en overdrivelse - på at svække ISIS har slået 100% fejl. Årsag: de havde aldrig til hensigt at skulle lykkes, så fejlslagning er måske et helt forkert udtryk for noget, der burde betragtes som succesfuld fejlslagning. Det hele var skuespil. Hvis USA havde ment, hvad de sagde, havde de hjulpet den syriske regering med at bekæmpe terroristerne. Men det ville kræve en indrømmelse af, at deres støtte til terroristerne var forkert fra starten. Enhver regering, der er installeret af USA vil altid være og vil altid blive set som en marionetregering og vil derfor mangle legitimitet og evne til at stabilisere en region. Hvilket igen skyldes, at USA ikke ønsker stabilitet, men den form for organiseret kaos, som Kissinger i sin tid kaldte 'balkanisering'.

  Russerne på den anden synes at have forstået den del af problematikken og er lige i fuld gang med at gøre alt det, USA har sagt, de gjorde eller ville gøre.

 4. Giv direkte støtte til genopbygning
  af alt, hvad der er blevet ødelagt. I en overgang skal der selvfølgelig sættes flygtningelejre op udenfor konfliktzonen. Derved vil den destruktive flygtningestrøm med dets endnu mere destruktive vedhæng af ikke-flygtninge indover Europa blive standset. At den ikke allerede er blevet standset skyldes, at terror-regeringer har valgt det modsatte af det ovenstående. Denne unødvendige og ondsindede krig for at skabe forandring af et lands styre har været så bekosteligt, at omkostningerne ved at reparere det blot vil synes en brøkdel.

 5. Returnér flygtningene til de genopbyggede og stabiliserede områder.
  Det er ikke i Europas interesse at blive oversvømmet af arbejdsløse flygtninge, hvilket kun skaber konflikter og xenofobi. Og det er ikke i flygtningenes interesse at være en del af en arbejdsløs flodbølge af traumatiserede, rodløse eksistenser løsrevet fra deres kultur. De har ikke brug for at ende i Europas ghettoer, for det er der, de ender. De har brug for at få deres hjem tilbage. Det er alene i Israels, USA's, Saudiarabiens og den Globale Kabbales interesse, at det sker som nu. Det er derfor vi ser så stor en procentdel af fake-flygtninge, folk der ikke har den store lyst til at opgive deres identitet, men som er blevet instrueret af deres menneskesmugler-pimps om, at de skal lyve overfor myndigheder, hvor de kommer frem, OG at de kan slippe af sted med det, fordi folk, hvor de kommer frem, er lammet af selvcensur og politisk korrekthed.

  Det må ophøre. Første trin er at kalde en spade for en spade. Andet trin er, at samle spaden op og bruge den.
ET CONTRA:
Her kunne vi så rode os ud i en længere forklaring af, hvorfor det simple er blevet så kompliceret og umuliggjort. Det er allerede indskrevet i det ovenstående.

Det er i virkeligheden ikke anderledes end alle andre globale problemstillinger: fattigdom, forurening, krig, økonomisk dysfunktion. Løsningen / løsningerne på alle disse problemfelter er altid fuldstændig simple. Men vi lever i en parasitisk kultur, hvor parasitter opretholder en syg organisme for at kunne parasitere.Cultural Biology of Dysfunctial Complexity, må det hedde på engelsk. Den dysfunktionelle kompleksitets kulturelle biologi kræver, at al simplicitet viger for et sammengroet felt af uklarhed og unødvendig kompleksitet. Det gror mug og alger på vores simple fornuft, the common sense. Det tænkende segment kører med det lange lys på i en giftig gul informationståge og kan ikke se en meter frem for sig.

Informationstågen
 
Hold op med at fodre parasitten!

Det er nemmere sagt end gjort. Dermed ikke sagt, at det ikke kan gøres, men alle, der har haft en infektion af svamp i kroppen, ved, at det kan tage lang tid at slippe af med den. Vi fik svampen i første omgang, fordi vores organisme var i ubalance, og fordi vores immunsystem var nede. Djævelen kommer aldrig indenfor i dit hus, medmindre han er inviteret. Og han er temmelig svær at smide ud igen.

Vi bliver altid forholdt adgang til de simple løsninger. Der er SÅ meget investeret interesse i at komplicere.

De fem ovenstående dele af den simple løsning har ene og alene det imod sig, at der ikke ønskes en løsning. Der er enorm investeret interesse i ikke-løsninger kaldet bindinger.
De få, der skabte problemerne for de mange og lever af dem (problemerne + de mange), ønsker selvfølgelig at bevare dem. De har aldrig været interesseret i løsninger, kun i problemernes binding. Hvad værre er: De mange, der abonnerede på problemerne, ønsker nu også at bevare dem. For de har ladet sig overbevise om, at deres udslettelse er deres velsignelse. De er de bundne.

Det hvide folkemord og den kultur-terror, der nu rammer Europa, kunne aldrig finde sted, hvis kulturen ikke i forvejen var svækket. Over-komplicering er kryptisering. Kryptisering / okkultisering giver altid plads til et præsteskab, et kommisariat, et teknokrati. Spaderne kan ikke finde ud af det selv, så derfor må teknokraterne tage over. Hørte jeg en politiker fnise i baggrunden? Det ville jeg ikke gøre, hvis jeg var dig, for teknokraterne regner dig med til spaderne, der ikke kan finde ud af en skid! Og de har fuldstændig ret.Hiv stikket ud og ignorer systemet!
Så hvis ikke løsningerne er mulige på grund af den demokratiske korruption, hvad kan vi så stille op?

Vi kan ikke forvente, at de folkevalgte vælger at handle for folket. De stakkels folkevalgte har en kugle for panden. Enhver nybagt politiker rammer lynhurtigt muren. Presset i korridorerne er for stort. Gå ikke den vej.

Vi kan ikke påvirke dem via det 19. og 20 århundredes metoder. Demonstrationer på gader er virkningsløse. Du møder måske andre, du kan synge i kor med, og halleluja for det. Men du spilder din tid og dine kræfter.

At sætte kryds på stemmesedler er til grin. Vi fraskriver os hermed alt ansvar ved at overgive al magt til magtesløsheden. Det repræsentative demokrati er blevet døden for demokratiet, fordi repræsentanterne ikke længere repræsenterer andre end sig selv.

Så hvad kan vi gøre? 

Som sagt: hold op med at fodre parasitten. Parasitten har skabt manipulerede falske massebevægelser siden den franske revolution, reelt siden kristendommens tvangs-indførelse i Romerriget i det tredje århundrede (ifølge kristendommens egen tidsregning).

Dette er seneste billede af den revolutionære parasit, der æder hjerner.

Lad være med at vente på toget i form af en ny massebevægelse vel vidende at den slags altid er manipuleret. Start for dig selv. Hiv stikket ud. Gør det nu på din egen måde, på dit eget sted i dit eget tempo. Find alle de huller, som systemet har genereret. Der er flere, end du tror. Systemet vil selvfølgelig forsøge at lukke ethvert opstået hul, men det er her, at systemet graver sin egen grav. Systemet, Imperiet, Kabbalen vil simpelthen æde sig selv op indefra ved at forsøge at opretholde sig selv. Dets selv-detonering er indbygget, så kør dit eget løb og sørg for, at du har dit eget mikrosystem, mens detoneringen finder sted. 

The Off Grid Handbook er ikke skrevet, men der bliver skrevet løs i skrivende stund. Håndbogen, opskriften udkommer aldrig i færdig bogform, for den forandrer sig lige så hurtigt, som Imperiets selv-detonering finder sted og tilpasser sig de former, den imperiale selvdestruktion antager.

Skulle der dernæst danne sig en massebevægelse - og det gør der! - så vid, at Imperiet ankommer på alle tænkelige måder. Kabbalen og dens 0.01% er hunderædde for de 99.99%. De pisser i deres bleer hver eneste nat for tiden. Deres hovedprojekt har gennem tiderne været at finde og forfine metoder til at styre masser af mennesker som flokke af dyr. Der går en lige og ubrudt linje fra oldtidens Hyrder til nutidens behavourister, crowd&mind-controllere, tænketank-tænkere, lobbyister, spindoktorer, teknokrater, you-name-them. Men truslen mod dem har aldrig været så stor som nu, og de ved det. I de 15-20 år, hvor Internettet har været aktivt, er der undsluppet så meget viden om Imperiet, dets agenda og dets metoder, at det er irreversibelt. Det kan ikke kaldes tilbage. Heller ikke selvom der bliver lukket ned for Internettet, et projekt der er i fuld gang for tiden. Nettet strammes om nettet. Men ethvert net har masker, hvorigennem små men mange ting slipper igennem.

Imperiet arbejder lige nu i en tidslomme. Plutokratiet, Oligarkiet, Eliten, Kabbalen ved, at dens dage er talte. Selv i nedtællingen forsøger de at forlænge tællingen. Det er i denne tidslomme, at det bliver virkelig underholdende. Det er nu, vi bliver vidne til verdenshistoriens mest desperate anslag mod menneskeheden. Det er samtidig her, hvor vi kan opleve Kabbalen afsløre sig selv for første gang på måder, der ikke står i dens manuskript.

For de, der ikke ved, hvad der antydes til her, så findes der en uskreven lov blandt denne verdens herskere om, at så længe de fortæller offentligheden, hvad de gør, så får de tilgivelse af deres underlige, perverse gud. Læs: Den Døende Gud og Kabbalah

Vi kan opleve denne antydningens kunst, hver eneste gang vi ser en Hollywoodfilm. Kabbalen ejer sammen med CIA illusionsfabrikken, den indtil videre mest magtfulde, hjerneforstyrrende, hjerteforstyrrende, kropsforstyrrende, sindsforstyrrende virksomhed WorldWide.

En anbefaling: hvis du har tænkt dig at se en Hollywood-film, så vid at du udsætter din organisme for en seriøs gang hjernevask og -forførelse. Alle dine livsværdier vil være under angreb: din opfattelse af godt og ondt, din sexualitet, dit syn på krig, din opfattelse af etnicitet, din opfattelse af menneskehedens historie. Alt, gentager ALT!, der har været gennem Hollywood er perverteret til Kabbalens fordel. Illusionsfabrikken har uden sidestykke været med til at danne Vestens og resten af Verdens bevidsthed.Antydningerne kan opleves i det offentlige rum i form af symbolik. Aflæsning af symbolik er en glemt kunst, så det regnes af Kabbalen for et sikkert medie. Symbolik og allegorik er tvetydig og benægtbar. Skulle nogen anholde Kabbalens symbolik og allegorier og dermed afsløre agendaen, er denne til enhver tid mulig at benægte. Symbolik/allegori i det offentlige rum opfylder Kabbalens kriterium om, at hvis blot du har sagt det, har du lov til at gøre ... hvad som helst. Og hvad som helst skal tages helt bogstaveligt.

Hold øje med Kabbalens afsløring af sig selv. Det bliver større end Hollywood. You are in for the Millennium Show! Det sker lige nu på medieplatformen. Undertegnede blogger overvejer at gen-anskaffe sig det fjernsyn, der blev kasseret for 7 år siden, for Imperiets fald kommer til at ske med fuld mediedækning. Vi vil få mulighed for prime time at slå os på låret af grin over alle tænkelige absurditeter. Det imperiale projekt, Den Store Løgn, har så meget momentum, så meget inerti, at Imperiets latterlige forsøg på at bortforklare sig selv vil blive set, hørt og broadcastet. Maskinen dokumenterer maskinen.

Så anbefalingen går på at hive stikket ud eller bevare stikket med et sæt kritiske briller.Hollywood with a Non-Hollywood twist. Det samme gælder for Vestens nyhedsmedier, der igennem 50 år systematisk er blevet opkøbt og nu ejes og kontrolleres af den samme Kabbale, der ejer Hollywood. Hvis du åbner for en avis eller tænder for dit fjernsyn, så vid at du udsætter din hjerne-hjerte-krop for et stykke vel-designet hjernevask. Alt, gentager ALT! i vestlige medier for tiden er manipuleret af Imperiet/Kabbalen. Uden en totalt korrumperet journalistik, ville kultur-terrorismen ikke have ben at gå på.

Jeg har sagt det før og tit, og nu siger jeg det igen: De slår sig for tiden på låret af grin i det tidligere Sovjet, nu bare Rusland, over at Vestens medie-konsumenter er så snotdumme, at de tror på deres egne medier. Alle i sovjetstaten vidste, at den gule presse løj, så vandet drev. Vesten borgere stadig, at de får sandheden at vide. Vi er dummere end russerne under kommunismen. Anbefalingen er igen at lukke ned for mainstream-medierne. Myrd dit fjernsyn, undgå din radioavis, afbestil dit avisabonnement. Eller anskaf dig et sæt kritiske briller med panserglas.

Journalistikken er død, OpenSource-journalistik længe leve! Ægte journalistik døde sammen med demokratiet. Den blev flot kaldt for den fjerde statsmagt. Der var den lovgivende, dømmende og udøvende, og de var adskilt i alle ikke-totalitære samfund. Den fjerde statsmagt var så den observerende, der på vegne af befolkningen skulle holde øje med, at de andre statsmagter levede op til deres forpligtelser. Men så blev både staten og alle dens 3-4 magter opkøbt og korrumperet. Kabbalen havde råd til det hele. Herefter var det slut med egentlig journalistik i de såkaldte demokratiske samfund i Vesten.

Anbefalingen er herefter, at samle så meget viden som mulig, at dele rundhåndet ud af den, at sammenligne, skelne, vurdere, bedømme - dette var den rigtige journalistiske metode, inden kujonagtig selvcensur og mainstream-pseudo-journalistik tog over. Hvis du kører en blog, så back den op, for i morgen er alt måske slettet. Hvis du har skrevet artikler og publiceret dem, så lav en kopi. Hvis du findes på Wikipedia, så tag hurtigst muligt en kopi, for du bliver slettet. Alt harmløst er nogenlunde troværdigt her, alt kontroversielt er til gengæld utroværdigt og censureret. Tro ikke, at du kan redigere artikler her længere - den tid er forbi. 

Data-Mafiaen er ankommet! 

Mafiaen ejer Wikipedia, Facebook, Google, Youtube, Twitter, Yahoo. De ejer Microsoft og Apple. Den seneste version af Windows (10) er det mest grænseoverskridende styresystem nogensinde. Ethvert komma, du skriver i ethvert program, ethvert klik i enhver internet-applikation, ALT du foretager dig, når maskinen er tændt, bliver som udgangspunkt registreret, sendt videre og potentielt misbrugt på det groveste.


Anbefaling: hold fingrene langt væk fra Microsoft-produkter og få fingrene i et Linux-styresystem, så hurtigt som muligt. Der er intet, der er 100% sikkert, men sammenlignet med den 100% usikkerhed, der nu bliver solgt, er alt bedre. Prøv Linux Mint, og du vil se, at alt det, du forventer af Windows, er tilgængeligt her i den mest brugervenlige form. Selv installationen er nemmere end Windows. Hvis du alligevel insisterer på at bruge Windows, så sæt dig grundigt ind i indstillingerne for sikkerhed og privatliv. Du vil blive nødt til at fjerne en seriøs mængde af hårnåle i opsætningen for at blokere for dette grænseoverskridende system.

Der er endnu en dårlig nyhed: Det samme gælder for din mobiltelefon. Nuværende generation af smart-ass-phones er ekstremt grænseoverskridende. Følgende event illustrerer potentialet. En aktivistgruppe udviklede en app, der kunne 'visse ting', svarende til de funktioner, der sniger sig ind i diverse apps, som folk ukritisk downloader. De anbefalede den til et test-ægtepar. Prøv den, sagde de, og så snakkes vi ved om et stykke tid. Efter tre uger kom de tilbage og præsenterede det intetanende par for alle de billeder, der havde taget med kameraet + alle de de billeder, de ikke havde taget! Der var film, der var mails, der var sms'er, der var GPS-positioner, der var lydfiler fra deres fester og private middage, der var deres mobile-pay-transaktioner, deres net-bank, deres passwords, every-fucking-thing de havde foretaget sig eller ikke foretaget sig. App'en, der kunne 'visse ting' havde simpelthen fuld kontrol over tingesten.

Anbefaling: vær meget nøjsom og restriktiv med installation af apps, undersøg hvad de gør, installer software, der blokerer for automatiske ud-af-huset aktiviteter. Tjek alle apps og fjern disse muligheder. Sluk for dimsen, når du ikke har brug for den, den er hyperaktiv bag din ryg.

En anden dag skal jeg fortælle dig, hvad din nye fladskærm gør, mens du ser på den.

Kommentarer

Populære indlæg